Tainele Universului și ale Spiritului sunt dezvăluite doar celui care le caută în mod sincer, cu o inimă curată ! FAZA CURENTA A LUNII
Username:   Password:  Auto Login    
 RegisterRegister 
It is currently 1.12.2020, 23:58
All times are UTC + 3 Hours
Fi binevenit calatorule !
View Post  Topic: "Cuvântul Domnului - Mânastirea "Noul Ierusalim" de la Pucioasa - Romania" 
Author Message
Duhul
Initiat
Initiat


PostPosted: 29.2.2008, 15:16    Post subject: Cuvantul Domnului - anul 1957 Reply with quote

Anul 1957

   * 24-04-1957 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 14-05-1957 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 15-05-1957 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 22-06-1957 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 26-06-1957 Cuvântul lui Dumnezeu


Cuvântul lui Dumnezeu

... Fericită țara și fericit poporul și fericiți sunt toți nemuritorii care trăiesc prin poporul român, căci se vor bucura cu toții de mila lui Dumnezeu pentru poporul român pe care a vrut bunul Dumnezeu să-l aleagă dintre popoare, poporul cel mai umilit, crunt încercat de vitregia celor puternici, exploatat, amenințat, invadat, torturat, vândut și cumpărat la fiecare război, pildă de asemănare a unui popor primitor în care din aproape fiecare neam i s-a putut alătura și viețui, înfățișând măreție plăcută și fiind făcut ca să fie pildă de contopire universală într-un singur popor, cu o dreaptă și sfântă credință, fiind cel mai ridicat popor din lume, spre a oferi găzduire tuturor popoarelor de pe fața pământului.

... Așa cum a ales Mântuitorul pe iubiții Săi apostoli din Galileea, cea mai de seamă provincie din acea vreme cu cea mai dârză credință care strălucește în adevăr și astăzi, așa a ales poporul român și țara română ca să fie altar de viață pilduitoare, iar poporul român, popor de jertfă mântuitoare, pus în slujba mântuirii tuturor.

24-04-1957

Cuvântul lui Dumnezeu

... O, treziți-vă! Pace vouă! Iată, M-am pogorât la voi, copilașii Mei, dar nu M-am pogorât în trup, ca altădată, ci M-am pogorât în Duh. Nu am venit la voi să caut ale voastre, și am venit să caut suflete. M-am pogorât în rug ca să-i vorbesc poporului Meu. Iată, am venit și vă grăiesc, ca să nu aveți parte de durerea care vă paște. Întăriți-vă în credință, măi copii; în credință, nu în haine scumpe. Ferice de ochii ce nu văd și cred, și vai de cei ce văd, aud și nu cred!

O, lume, acum nu Mă cunoști, dar vine ziua când vei cunoaște toate, că iată ce a făcut Tatăl ca să vorbească într-o mână de țărână! Am venit din nou pe pământ ca să vindec olog din pat. Iată, măi copii, este în fața voastră acest trup. Mort a fost și l-am înviat; bolnav a fost și l-am vindecat. Nu cu doctorii lumești, nu, ci cu doctorii cerești. Căutați, copiii Mei, cât mai este. Nu căutați la vas, ci căutați la Duh.

... O, fraților, ați uitat calea bisericii. O, fraților, de ce faceți așa, copiii Mei? Iată, bisericile sunt goale, iar cârciumile sunt pline. Deschideți inimile voastre! Dați slavă lui Dumnezeu! Cântați, dați slavă din toate mădularele voastre!

... O, fraților, dacă și cuvintele Mele sunt de la dracul, atunci credința voastră de unde este? Dacă și cuvintele Mele duc la iad, atunci faptele și necredința voastră unde duc? O, n-am venit să vă rătăcesc, și am venit să sufăr spini, am venit după oaia cea rătăcită.

... O, nu mai este dragoste între voi; a pierit de tot. De ce, fiilor, v-ați răcit? Nu știți că dragostea acoperă totul?

... Nu puneți vin nou în vase vechi. Mărturisiți-vă din nou. Iată, faptele voastre au sosit sus. Nu fiți ca lemnele ce se pun pe foc.

... Am venit și am găsit pământul plin de avorturi, de înjurături. O, asta am găsit. O, piere ceva, piere un copil, piere o viață. O, măi fraților, câtă tristețe este în cer de aceste fapte urâte ce le faceți! Mă înjurați pe Mine și lucrurile cele sfinte. O, fraților, înmulțiți faptele cele bune. La voi, fapte bune n-am găsit. Unde este chipul Meu? S-a făcut satana stăpân pe el. S-a umplut pământul de răutăți. Iată, am vestit că vine focul, și voi ce ziceți, că nu?

... Am venit în trup și M-ați răstignit. Am venit în Duh și vă arăt și vă chem și vă spun să credeți în Mine.

... Iată ce vă spun: ieșiți din această lume, din fărădelegile ei, adică: mândrie, beție, curvie, minciună. Ieșiți din Babilonul acestei lumi. O, iată, un îngeraș a aruncat o piatră în mare și, cum se duce, așa va fi aruncată în foc această babilonie.

... Pe vatra românească sunt trupurile sfinților, că de mult ar fi fost împărțită România, dar trupurile lor, fiind în vatra României, Maica Mea s-a rugat să vă ocrotesc, că de nu s-ar fi rugat, de mult v-aș fi lăsat în bătaia vânturilor.

... Tatăl Meu S-a îmbrăcat în Fiul, într-o haină urâtă, zdrențuroasă, și S-a dus la un bogat și i-a cerut milă, și acesta I-a zis: „Mergi la muncă, muncește! De ce ești puturos?“. Și iată ce a făcut Tatăl: S-a îmbrăcat într-o haină luxoasă și S-a dus iarăși la bogat. Când L-a văzut, L-a poftit la masă. Pe cine a primit acest bogat? O, dacă nu ar fi săraci pe pământ, nu ar mai fi nimeni în rai.

... — Fiilor, iată ce vă întreb: credeți voi în post, în biserică, în rugăciune, în sfinte Taine, în cruce, credeți?

— Da, Doamne!

— Atunci, de ce nu le folosiți? Folosiți-le, măi copii.

Iată ce vă întreb: credeți în cârciumă, în descântece, în vrăjitorii, în desfrâu și în celelalte răutăți ale lui satan? Credeți?

— Nu, Doamne!

— Atunci, de ce le faceți? De ce vă duceți după ele?

Iată ce vă spun: M-am dus într-un salon de dans și am găsit un drac dormind; nu mai avea de lucru cu nimeni, că erau toți ai lui. Iată, M-am dus și într-o biserică, și de la ușă până la altar erau mulțime de draci cu toate răutățile: cu vrăjmășie, cu mândrie, chefuire, gânduri de desfrânare, tutun. Am găsit și preotul fumând în altar. Dar voi, copii, nu judecați, că are cine să-i judece.

... O, măi copiii Mei, n-am venit să stric și să vă spun minciuni. Am venit să vă spun să vă iubiți unii pe alții. O, Tatăl Se uită la voi și nu găsește între voi suflete plăcute să împlinească locul în împărăția cerurilor. Iată, locurile așteaptă și nu are cine să le ocupe. Iată, un creștin zice că nu poate să nu mănânce carne.

... Iată, fraților, am venit să arunc un foc pe pământ. Se vor răscula doi împotriva a trei. Rugați-vă să aveți înțelepciune. Se ridică tatăl împotriva fiului, soacra împotriva nurorii, mama împotriva fiicei. Duhul rău, duhul lui satan, unde se duce, nu mai este iubire, nu mai este Dumnezeu, și cel rău face vrajbă, necaz și dezbinare.

Iată, măi copii, în mijlocul vostru a venit Domnul Iisus Hristos și Se uită în stânga și în dreapta și nu a venit singur, a venit cu cei doisprezece apostoli. Se uită la grâu, că a crescut și neghină și pălămidă. Și Îi zice un apostol: „Să smulgem neghina, Doamne!“. Dar Domnul zice: „Lăsați să crească mare, ca nu cumva când smulgeți neghina să smulgeți și grâul. Lăsați-l la seceriș, căci atunci grâul se va pune în hambare și neghina se va pune pe foc“. O, măi copii, un sfert este grâu și trei părți este neghină. În țarină a fost semănătură bună și a semănat și dracul neghina. În țarină au fost izvoare bune și s-au făcut izvoare amare, care e țărâna. Izvorul cel bun este biserica, izvorul rău este cârciuma, iar neghina, oamenii răi. Cine a făcut aceste izvoare amare? Dracul.

Voi nu știți ce se pregătește. Ochi aveți și nu vedeți, urechi aveți și nu auziți ce se pregătește pentru voi. Eu nu Mă tem, că sunt în Duh și zbor sus, dar Mi-e milă de vasul Meu.

... Plânge Maica Mea pentru că te rogi cu capul descoperit. Vai de femeia care-și retează părul! că a făcut dracul cuib în el. Pentru ce necinstiți capul? că necinstită va fi în fața lui Dumnezeu femeia care este cu capul descoperit. Să-și radă părul ei, ca să-i fie rușine dacă vrea să umble așa.

... Nu fiți rugi care înțeapă. Iată, Eu M-am pogorât într-un rug, nu M-am pogorât într-un vas scump, frumos, luminos, ci într-un vas putrezit de suferință, într-un vas de gunoi, neprețuit nici de cel învățat, nici de cel bogat, ci la un pai M-am pogorât. Pentru ce-l mai judecați? Eu și astăzi vindec bolnavi, orbi, ologi. Nu prețuiți vasul Meu, măi copii, ci darul. Voi însă prețuiți vasele din marmură, nu pe cele de lut. Cine-L iubește pe Dumnezeu, iubește și vasul Meu, dar voi urâți vasul Meu. Tatăl iubește pe Fiul, și Fiul iubește pe Tatăl, și vasul și Duhul vin de la Sfânta Treime.

... O, vine o foamete și nu vei putea să trăiești fără Dumnezeu. Vine secetă și foamete de cuvântul lui Dumnezeu.

... Iată, pe cel ce vrea să se căsătorească nu-l opriți. Pe cel ce nu vrea nu-l obligați, ca să nu fiți judecați, căci căsătoria va merge până la judecată, până la sfârșit.

14-05-1957

Cuvântul lui Dumnezeu

... Se desfășoară o ață de la cer până la pământ, dar nu e ață, și e un fulger de la răsărit. Iată, un îngeraș șade cu un picior pe mare și cu celălalt pe uscat și e gata să dea drumul. Iată, se ridică și spune să nu pună pecetea.

... Patru îngerași sunt dezlegați. Au fost legați până la o vreme. Iată, se ridică, copilași, se ridică de la apus un nor, o negură mare, și va da și grindină, dar nu e grindină. Înțelegeți? Vai, vai, se pune masa! Iată, îngerașul strigă la masă. Ferice de cel ce va birui, că acela, ca în cer va birui. O, măi copiii Mei, pentru cine vine aceasta ce s-a pregătit? Pentru Ierusalimul care e robit. Ierusalime, Ierusalime, dezrobește-te, că ai căzut sub sabie! Fraților, nu vă pregătesc pentru un jug străin, că nu are împărtășire lumina cu întunericul. O, v-am dat aur, și voi ziceți că v-am dat aramă. Dacă aurul Meu este aramă, copilașii Mei, atunci de ce nu iertați? O, de câte ori ziceți „și ne iartă nouă greșalele noastre precum și noi iertăm greșiților noștri“?!

... Copiilor, fiți tari, că și pietrele sunt contra voastră, că sunt numai draci în jurul vostru, numai antichriști la tot pasul, că e mai greu de voi decât a fost de sfinții ce au locuit aici înaintea voastră. Sunt numai draci care vă amăgesc. Fiți tari și treji, că Tatăl vă așteaptă. Nu lasă pe îngeraș să verse potirul; mai așteaptă Tatăl Meu.

O, măi copiii Mei! Voi știți că în mijlocul vostru sunt lupi îmbrăcați în piei de oaie? Iată cum aruncă mărgăritarele ce le-au primit; nu le e milă. Iată cum le aruncă și își bat joc de ele. Nu vă întristați. Nu toți, nu toată lumea va intra în împărăția Mea în grabă. Cum a fost cu potopul, așa e și acum când vine focul, și tu nu vei arde, tu, cel care ți-ai pus nădejdea în Tatăl. Luptă-te să împlinești și să păzești ceea ce ți-am dat. Eu vă acopăr pe voi, și ceilalți vor veni la voi să scape, dar în zadar vor veni, că vor zice: „Creștinilor, scăpați-ne!“, dar nu puteți să le fiți de nici un folos, cu nimic, și veți plânge amar.

... Rugăciunea din miez de noapte nu o lăsa, că te va scăpa de mânia care va veni.

... Fiule, spune fraților tăi să nu se închine vasului Meu; să se închine lui Dumnezeu și la sfintele icoane. Măi copii, nu vă puneți nădejdea în doctori mai mult decât în Dumnezeu. Tot de Mine sunt lăsați și doctorii, dar vindecările, de la Mine vin. Voi prea mult v-ați pus nădejdea în doctori, iar pe Dumnezeu L-ați uitat, L-ați dat la o parte. Fraților, postul și rugăciunea, acela e leacul, nu cum ziceți voi că postul omoară oamenii. Postul nu a omorât pe nimeni; din contră, a vindecat. Nu vedeți voi că și doctorii pământești vă dau regim, și voi îi ascultați, și vă fac sănătoși? Dar Doctorul ceresc, cum nu vă va vindeca și trupește și sufletește?

... Iată, măi copiii Mei, descoperirea morților! Iată, înviază câte doi, câte trei, și ferice de ei, care au înviat de la moarte la viață! Iată cum ies din groapa morții și cântă cântarea sfântă. Voi știți că toți înviază, dar nu toți o dată. Iată, copii, voi știți că și morții aud aceste cuvinte sfinte? Aceste cuvinte ce le auziți voi, le aud și morții și se miră cum voi ați avut acest dar duhovnicesc atât de mare, că dacă ei auzeau aceste cuvinte sfinte, ar fi ajuns pocăiți.

15-05-1957

Cuvântul lui Dumnezeu

... De ce pe prietenii tăi îi asculți? Tot ce spun cei din jurul tău îi crezi, iar pe Mine Mă nesocotești. Iată, Eu M-am pogorât. Deschide-ți inima ta, să poată pătrunde cuvintele Mele, ca să pot să-ți vorbesc. Am venit și sunt rănit și chinuit, că din cer și până la pământ sunt lovit de toate faptele voastre.

Iată, împărăția Mea e o farmacie cu de toate, cu de toate ce aveți nevoie voi: înțelepciune, pace, credință, nădejde, dragoste, sănătate, putere să stați în fața oricărei furtuni, căci Eu vă dau numai la cererea voastră. Iată câte sunt, dar cereți. Farmacia e încuiată, că voi nu cereți prin rugăciune stăruitoare și fierbinte, nu cereți cu credință. O, ați pierdut dragostea, care acoperă totul. Ați rămas numai cu pizma și cu răutatea.

... O, copiii Mei, am venit a treia oară. Prima dată am venit și am făcut om și tot ce se vede și am pus o hotărâre să o păzească, să fie bine de el și de toți urmașii lui, și au greșit. Am venit a doua oară, în trup. M-am născut cu trup din Fecioară. Am trăit pe pământ, te-am învățat ce să faci să moștenești împărăția cerurilor, te-am vindecat de toate suferințele ce le aveai tu, care ai crezut și ai venit la Mine. Sub ochii înaintașilor tăi am făcut minuni ca să-i încredințez de toată nădejdea ce trebuia s-o aibă și ei, și voi. Iată, am venit a treia oară. Acum sunt în Duh, și M-am pogorât în mai multe locuri, să vă îndemn la viață și trăire curată și sfântă, că e gata să se sfârșească totul și vă prinde moartea așa cum sunteți, pe calea cea largă, cu toate răutățile: necredința, vrajba, ura, mânia, mândria, desfrâul, curvia cea mai rea ca la păgâni.

O, copii, părăsiți tutunul, că tutunul e de la dracul. Măi copii, Eu am semănat grâu și dracul a semănat tutun. Iată, M-a întrecut, că mulți ar da pâinea pentru tutun. Bagă de seamă, că din iad nu mai scapi dacă intri cu toate acestea ce le faci, că nu are cine te scoate.

... Plânge Tatăl, Cel ce a făcut pământul și toate ce se văd pe el pentru om, și acum nu mai e rod, nu mai e horă, nu mai e mulțumire, veselie, nu mai este speranță; toate sunt triste. Voi știți de ce nu mai este rod? În loc de rod sunt numai copii morți. S-a spurcat pământul și apele de câte se fac pe el. Au devenit mai rău decât cei ce nu au lege, adică păgâni.

... M-am pogorât cu cei doisprezece apostoli în lanul de grâu și am găsit în lan o parte grâu și trei părți neghină. Iată ce a făcut dracul: a semănat neghină și a plecat. Cine este de vină? Semănătorul, sau păzitorul? O, fraților, păzitorul. Păziți-vă de tot ceea ce este după voia lui satana, păziți-vă unul pe altul. Privegheați!

... Copilașii Mei, nu vă închinați vasului Meu, că și vasul e tot ca voi. Am făcut aceasta ca să vă arăt calea. Copiii Mei, am făcut aceasta că ați uitat biserica, ați uitat crucea, ați uitat postul, ați uitat rugăciunea, ați uitat mila, smerenia, nu mai aveți credință, nu mai aveți dragoste, nu mai aveți nădejde, nu mai e milă. O, cum le-ați pierdut pe toate!? Nu vreau să vă arunc în iad, și de aceea vă dau dureri, vă dau suferințe, vă dau necazuri ca să vă țin cât mai aproape. Pe cine iubește Tatăl, pe acela îl ceartă, iar pe fiii din curvie nu-i ceartă, și îi lasă liberi.

... Tatăl a zidit casă de rugăciune și dracul a zidit salon de dans. Tatăl a făcut vie și vin; dracul a făcut cazan de țuică, și țuică a făcut, că și strugurii îi bagă mulți și fac țuică. Tatăl Meu a trimis prooroci să vestească vremile, iar dracul a zidit radioul și difuzoarele. Iată, cine zice că țuica nu este de la dracul, nu va vedea fața lui Dumnezeu.

... Pregătiți-vă, nașteți-vă din nou. Cine nu se naște din nou, nu ajunge la Mine. O, credeți că e rai și iad? Iată, vasul Meu a văzut, că de multe ori am dus-o și i-am arătat totul. Plâng sufletele la poarta cerului, plâng părinții voștri, copiii voștri, că i-ați petrecut până la mormânt și mai mult nimic nu mai știți. O, se uită sufletele printre grădele în curtea raiului, că sunt suflete de nu le poți număra; se uită și văd scaunele și frumusețile, văd cununile, locurile că sunt goale, și strigă: „Doamne, Doamne, iată cum stau scaunele libere și noi nu avem pe ce sta, că am obosit de atâta cale de la pământ până aici!“. Vine Domnul Iisus la poartă și Se uită la ei cum strigă: „Deschide, să intrăm și noi!“. Și zice Domnul: „Nu Eu am închis-o, ci voi, cu faptele voastre, ce le-ați făcut cât ați fost în trup pe pământ. Unde este rugăciunea ce trebuia să o faceți? Cu ea deschideți porțile cerului, căci sfinții au deschis închisorile pe pământ, au domolit para focului. Nu ați făcut rugăciune, nu deschideți porțile cerului la împărăția Mea“.

... O, măi copilașii Mei, nu vindeți Duhul Meu, că va fi mai amar păcat ca al lui Iuda. Iată, cei ce le-am dat mult, aceia M-au disprețuit.

... Vine ziua când pentru o mâncare să rămâneți afară din grădină, că Adam pentru o mâncare a fost scos afară. Vedeți cu mâncărurile în zilele oprite. De ce mâncați pește în zilele oprite? Ce ziceți, că nu ce intră în trup spurcă pe om, ci aceea ce iese din gură? O, cum veți plânge cu amar! Dar va fi târziu.

Iată ce vă spun: blestemat cel ce lucrează sâmbăta de la apusul soarelui până luni dimineața, la răsăritul soarelui.

22-06-1957

Cuvântul lui Dumnezeu

... Măi copii, la poarta grădinii mulți copii așteaptă, se uită și se roagă să le deschid poarta, că e mult loc înăuntru, multe scaune, lumini, locurile strălucesc. Eu le-am spus: „Nu Eu le-am închis, ci voi, cu faptele voastre, că ați prigonit credincioșii care încercau să urmeze după cuvântul Meu, ați înjurat de soare, de lună, de sfinți, și în loc de rugăciuni, ați hulit și ați prigonit. Nu v-ați rugat, nu ați avut credință. Ați avut răutate, căci cu credință, rugăciune, post și fapte bune voi deschideți porțile cerului“. Iată, măi copii, Eu M-am pogorât la voi să vă îndemn, să vă spun de unde ați căzut, cu ce fapte ați încuiat porțile cetății.

O, când Mă duc la Tatăl Meu în cer, Mă întreabă ce fac copiii de pe pământ. Eu spun „Bine“, dar plâng și sunt tare supărat de câte faceți voi. O, de câte ori v-am vorbit și v-am îndemnat la tot ce e plăcut Tatălui! Voi spuneți că sunteți supărați că nu vă vorbesc, dar și Eu, de câte ori plec supărat de la voi! Mă pogor din slavă și plec supărat înapoi, căci găsesc necredință, dezbinare și răceală și altele, ce nu se cade să fie la creștini. Iată, dacă aveți credință și dragoste între voi, Mă mai cobor la voi.

... Iată ce credință este între voi: numai critici, și vă judecați unii pe alții. Satana a întins fel de fel de curse cu care să vă prindă în mrejele lui: cu minciuna, clevetirea, răutatea, mândria, lăcomia, îngâmfarea și câte se pot spune. De unele v-ați curățit, dar multe mai aveți. Curățiți-le pe toate. Luptați-vă pe viață și pe moarte, că vremea e scurtă.

26-06-1957
_________________
“Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau Cuvântul.”
 

Style:  
Search:
Fii binevenit călătorule ! Tainele Cerului și ale Universului îți sunt pregătite. Cere și ți se va da ! Bate și ți se va deschide ! Caută și vei găsi !