Tainele Universului și ale Spiritului sunt dezvăluite doar celui care le caută în mod sincer, cu o inimă curată ! FAZA CURENTA A LUNII
Username:   Password:  Auto Login    
 RegisterRegister 
It is currently 2.12.2020, 00:50
All times are UTC + 3 Hours
Fi binevenit calatorule !
View Post  Topic: "Cuvântul Domnului - Mânastirea "Noul Ierusalim" de la Pucioasa - Romania" 
Author Message
Duhul
Initiat
Initiat


PostPosted: 29.2.2008, 15:25    Post subject: Cuvantul Domnului - anul 1958 Reply with quote

Anul 1958

   * 04-05-1958 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 07-06-1958 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 08-06-1958 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 09-06-1958 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 10-06-1958 Cuvântul lui Dumnezeu


Cuvântul lui Dumnezeu

... O, copiii Mei, s-a ridicat dracul, cu mânie mare, să te distrugă, poporul Meu. De aceea strig la tine și te învăț să citești sfânta carte, că de aceea ți-am lăsat-o, să-ți arăt toată lucrarea celui rău. Dar strig ușor, nu pot să strig tare, că vasul Mi-e distrus. Croitorul când are ceva rupt la mașină, lucrează ușor, cu milă. Milă Mi-e de voi să așteptați, că sunteți veniți de la atâta cale, dar uite, vasul Meu vă este în față: Mi-e de tot distrus, dar de milă ce am de voi, nu vă las să plecați cu mâna goală.

... Oile Mele, poporul Meu, vă strig, că s-a umplut cu mărăcini via Mea și n-am curățitori. Am strigat, am căutat mereu, și în zori de zi, și la ceasul al doilea, și la ceasul al treilea, și la al șaselea, și la al nouălea, și în tot momentul.

Poporul Meu, fii smerit, să nu pierzi pe Domnul, că iată cei ce se îngâmfă, cum se răzvrătesc! Smeriți-vă mult, mult, că dracul e pe pământ, este antichrist și are curajul până la cer să nimicească ce găsește în cale, dar pe cei smeriți nu poate să-i schimbe din cale.

O, măi copii, nu vă uitați după soare să vi se pară că ziua e mare și că mai aveți timp și de pocăință ca să vă pregătiți, că nu știți ziua, nici ceasul când veți fi chemați. Pocăiți-vă, măi copii, că plata voastră este așa de mare! O, dacă le-ar vedea pe toate ochii voștri, n-ați mai mânca, n-ați mai bea și ați lupta pentru viață, pentru locurile cele înalte din casa Tatălui, și la care Tatăl vă așteaptă pe fiecare, dar să știți că sunteți puțini, puțini.

Oile Mele, vă vorbesc mai mult în pilde. Vă zic așa că știu numai Eu pentru ce. Să nu vă uitați în urmă ca plugarul peste arătură. Uitați-vă tot înainte.

Oile Mele, iată ce cunună am purtat pentru voi, copiii Mei, pentru toată lumea, și pentru cei ce-Mi cântă, și pentru cei ce Mă înjură! Dar își vor lua fiecare plata, după cum au lucrat. Mi s-a frânt coasa și nu mai am cu ce cosi. Mi s-a rupt undița și nu mai am cu ce prinde pește; înțelegeți voi ce fel de pește. Copiii Mei, M-am pogorât din cer pe pământ să prind pește, M-am pogorât să înmulțesc peștele, dar iată, se înmulțesc șerpii. Antichrist se luptă cu Mine; vrea să stingă lucrarea Mea, lumina Mea de pe pământ. Nu-l vedeți? Îl veți vedea când va pieri biserica și când va pieri preoțimea, și mulți se vor numi atunci înțelepți.

Vine ceasul, tată, că n-ai să mai poți cumpăra sau vinde fără ștampilă, dar voi, copiii Mei, să nu vă lăsați, că nici Eu nu vă las pe voi. Să aveți nădejde și credință că nu veți muri de foame în nici un chip.

Fiii Mei, când primiți durere și n-aveți mângâiere, cădeți cu fața la pământ și cereți, că Eu, Domnul, vă dau liniște și potolesc furtuna. Cereți, și vă voi da. Iată, Eu alerg mai mult după oaia rătăcită, și să știți că veți fi mult mângâiați de cerul sfânt, pentru că anevoie intră un păcătos în cerul sfânt. Eu M-am pogorât pentru întreg pământul, și pentru credincioși, și pentru păcătoși, dar cuvintele Mele, mulți le socotesc nebune. Ați avut la îndemână toată învățătura, prin sfânta Scriptură, prin sfânta biserică, prin viețile sfinților. Ați avut toată orânduiala creștină, dar voi, în loc să împliniți, ați părăsit toate orânduielile pentru mântuire, socotindu-le nebune. Lumea Mă face nebun, acum când vă chem la Mine. Lumea zice că sunt nebun, dar mâine când voi zice: „Duceți-vă de la Mine unde v-ați gătit locul!“, atunci ce va mai zice lumea? Am mângâiat, am vindecat, și voi ziceți că am fost nebun. Fiți și voi nebuni pentru Mine și pentru cuvintele Mele.

... Cine ține mai mult la copii, la soție, la mamă, la tată, la holde mai mult decât la Mine, nu poate fi vrednic de Mine. Nu pot să te ducă aceștia în împărăția cerurilor. Dacă ai făcut fapte rele, te duci la iad cu ele. Poți să ai mii de copii, frați, surori, mamă, tată; nu pot aceștia să te scape. Numai Eu, Dumnezeu, te scap. Cere de la Mine putere și credință.

... Copilașii Mei, un tren este un șarpe cu ciocul de fier, care duce mii de oameni pe spatele lui, în toate părțile lumii, plini de tot felul de păcate: mândrie, răutăți și desfrâu; duce lucrarea lui antichrist. Iată că s-a împlinit ceea ce s-a spus prin proorocul, că s-a umplut pământul de păsări cu ciocul de fier, șerpi cu ciocul de fier, broaște țestoase, de fier.

Iată, M-am pogorât astăzi la acest vas în gara Doicești și am vorbit cu glas de tunet, și alerga lumea de toată mâna să vadă și să audă, și plângeau și ziceau că n-au văzut și n-au auzit până acum așa ceva. În tren erau și oameni de ai lui antichrist. Îmi venea să prăpădesc trenul, dar M-am gândit la atâtea mii de suflete care erau pe tren și am zis: mai bine să sufere vasul Meu pentru Dumnezeu. A fost călcată în picioare. Erau oameni parfumați, bine îmbrăcați, și când au auzit, au udat cămășile de pe ei plângând. O, câtă lume este care nu cunoaște pe Dumnezeu! Ce dezbatere mare au făcut oamenii lui antichrist! Și au făcut acte să trimită vasul Meu în spitalul de nebuni. Dar ce ziceți voi? Mare este durerea vasului Meu, dar o voi mângâia când va înceta proorocia. Acum, mângâiați-o voi.

Veți fi opriți să mai pașteți iarba pe care o cunoașteți. Înțelegeți? V-am spus că vă vorbesc în pilde. Vei fi oprit să mai porți credința, să mai te duci la biserică, și va veni seceta și foamea în acest an și va fi numai necaz pentru voi. Va fi rod: poame, grâu, porumb, va fi destul, dar cuvântul Meu nu va mai fi, căci veți fi opriți. Vă mai spun: lăsați poftele trupului. Nu este oprită căsătoria, dar cine are dragoste și hotărâre să ajungă la sfinți, aceia se opresc. Hotărâți-vă fără îndoială. Nu mai vorbim de postul Crăciunului, al Paștelui, al sfinților apostoli și al sfintei Mării. Într-un cuvânt, înfrânați-vă.

— Doamne, cu ce să ne hrănim în zile de post, cu ce bucate?

— Fiilor, dacă vreți și puteți, iată hrana voastră: o bucățică de pâine și apă, la asfințitul soarelui. Iată și în alt fel: veți mânca bucate fără unsoare, și toate, pe seară, că ziua este mare; și voința să fie mare.

— Doamne, cu sfânta Împărtășanie cum să facem?

— Cereți sfânta Împărătășanie, să vă dea la trei săptămâni și la două săptămâni, că mai mult nu vor să vă dea. Eu v-aș da în fiecare zi. Am strigat în biserici către slujitori. A sosit vremea să te oprească cu mâna, să te oprească să mai lauzi pe Dumnezeu. Bucurați-vă, că s-a apropiat ziua! Te-a oprit să mai lauzi pe Dumnezeu, dar nu te-a oprit să te rogi. Roagă-te, că pe rugăciune nu s-a pus hotar. Roagă-te când mergi la apă, când mergi la lucru, când mergi la câmp, când mergi la pădure. Laudă pe Dumnezeu. Iată, preoții, în loc să sfârșească slujba la ora douăsprezece, se grăbesc să o termine devreme. Mulți sar cuvintele slujbei, dar voi nu judecați, ci supuneți-vă. Dacă ei vă dau cu palma peste obrazul drept, întoarceți și pe cel stâng.

... Vă este drag să vă întâlniți mulți, dar acum nu se mai poate, că e vreme rea.

... Copii, când sunteți judecați, să nu vă tulburați, că totul vine de sus, de la Duhul Sfânt. Iată ce a spus persecutorul lui Verginica: „Dacă această ființă suferă pentru Dumnezeu, ce voi face eu cu faptele mele pe care le-am făcut și le fac în tot momentul?“. Cine l-a făcut pe el blând? El a fost blând cu proorocul Meu, dar comandantul a fost foarte aspru. Când vorbea vasul Meu, era lovită și persecutată, și a venit judecătorul și a văzut vasul Meu, pe Verginica, unde era închisă, și a zis suspinând: „Mai bine nu te mai nășteai. Dar să nu greșesc, iată ce-ți spun: ai să scapi, ține-ți curajul, că ți se va da drumul“.

... Iată, vasul Meu are să călătorească astăzi la doctor. Acum se va scula și are să plângă amar de durerea ce o suferă din pricina loviturilor ce le-a primit în tren. A fost lovită peste cap cu pumnii, peste gură cu palmele, peste plămâni, coastele îi sunt aproape frânte, căci a fost târâtă pe jos și au băgat-o într-o cameră la gară și acum o duc la doctori. Dar ferice de ea, că mare plată va lua în împărăția Mea când va veni, căci va fi printre proorocii Mei. I-am gătit un loc cum nu se poate spune, și pregătesc și este pregătit pentru toți acei care suferă pentru cuvântul Meu și pentru trâmbița Mea Verginica.

... O, vor veni zile grele! O, tare sunteți nepricepuți! Se luptă răsăritul cu apusul, se luptă întunericul cu lumina, se luptă doi împărați, se luptă iadul cu lumina. Înțelegeți? Împăratul împăraților și Domnul domnilor, toți Îl urmează, că vine să Se războiască. Și se va culege via și se vor aduna strugurii și se vor pune la teasc și va curge vin, iar via o va pune pe foc și strugurii îi va zdrobi.

O, gem temnițele, dar toți sunt pentru furt, pentru crime, pentru lucruri murdare. Rar pe care-l mai găsești pentru cuvântul lui Dumnezeu.

04-05-1958

Cuvântul lui Dumnezeu

... Copii, nu fiți fricoși, că fricoșii nu pot intra în împărăția lui Dumnezeu. Duhul Meu, Care face lucrarea, a făcut gardă să nu mai fiți fricoși. Eu n-am fost fricos. Sfinții nu au fost fricoși. Îmbrăcați haina credinței, ați înțeles? O, dacă aș băga vasul Meu în foc, și tot nu vă las până nu vă voi arăta, până nu vă voi lumina, că are să piară lumina, iar tu ai să fii lumină, poporul Meu. Vă spun vouă să nu vă fie silă la rugăciune. Este vremea lui antichrist. Lucrează antichrist în chip nevăzut; are slugi care aleargă din om în om și îi spun omului să părăsească pe Dumnezeu, Făcătorul cerului și al pământului. O, poporul Meu, nu Mă părăsi, că nici Eu nu te voi părăsi.

O, copiii Mei, fiți tari, că acum v-am spus cu cine aveți de luptat. Iată, luați sabia în mână, căci cei fără sabie nu sunt tari, că iată, împăratul a avut poruncă să nu se atingă de untdelemn, dar el a călcat porunca; s-a atins. Înțelegeți voi?

O, copiii Mei care mai păziți poruncile Mele, păziți-vă să nu vă pună ștampila pe mână sau pe frunte, că iată, bisericuța Mea este goală, și cei ce vin, unul la sută e bine; restul sunt murdari și întinați. Dar saloanele de distracție sunt pline.

O, unde este lumea pentru care M-am răstignit, lumea pentru care port crucea, pentru care port cununa de spini? Unde sunt fiii pentru care am plâns pe cruce? Se laudă dracul cu ei că fac voia lui. El nu s-a răstignit, nu a pătimit. Le face la toți rău și toți îl iubesc și îi fac voia lui murdară.

O, Mă doare de acest pământ care este plin de copii avortați și aruncați! Mai înțelepte sunt toate vietățile și animalele ce viețuiesc pe pământ, decât mamele, decât părinții care fac aceste lucruri urâte și murdare și strigătoare la cer. Familia de doctori s-a făcut măcelari. Stau femeile la rând ca la pâine, să le vie rândul. Cum pot să mai privesc la acest pământ murdar cu sânge nevinovat? Uite, dracul e măcelar și îndeamnă lumea, dar lumea ascultă; mii și milioane de suflete măcelărite pe oră.

Iată încă un păcat: a părăsit omul pâinea și se hrănește cu foc. M-am făcut un porumbel și am întâlnit un om pe cale și a zis la altul: „Dă-mi un foc, că pâine n-am mâncat de ieri, dar de tutun nu pot răbda“.

Nu Mă cobor să ghicesc, n-am venit să ghicesc. Fiilor, vin mulți cu icoane și cu fotografii la capul vasului Meu și zic să le spun și lor dacă se mărită, dacă se însoară, dar Eu n-am venit să însor sau să mărit. Să dispară fotografiile de la capul vasului Meu, că am să pun foc celor ce umblă cu acestea.

Am venit și cu trupul. Acum am venit și cu Duhul, să vă îndemn să pătimiți în trup, să pătimiți tot ce vă spun: înfrânare, oprire de la rău, de la beție, de la curvie, de la lăcomie, de la îngâmfare, de la mândrie; într-un cuvânt, de la tot ce este rău.

Împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală. Nimeni nu o poate lua altfel decât cu năvală, așa cum au luat-o sfinții lui Dumnezeu. Fiilor, vă doresc sfinții; se duc la Dumnezeu și zic: „Cât mai e, Doamne, până ne vom întâlni cu aleșii Tăi?“. Tată, pregătiți-vă de întâlnire.

Copiii Mei, se încuie biserica, se strâng cărțile și se ard. Copiii Mei, acest împărat strânge totul.

O, măi copii, dracul n-a sădit nici un pom bun, ci a sădit numai pomi răi. Vine dracul și intră în biserică, dar voi, acum, nu-l vedeți, și vine vremea când îl veți vedea și pe el, și pe toată lucrarea lui cea rea și murdăria lui cea rea. Merg femei în biserică bolborosind, dar nu rugăciune, ci descântând și fermecând, să înșele și să rătăcească de la adevăr. Iată, are dracul turme de oi, de vaci, de capre, de porci, de junci, de gâște și de rațe. De unde le are? De la lume, tată. Ce vei răspunde, omule? că toate acestea le-ai dat tu dracului. Au fost ale tale și te folosești tu de ele. Dezleagă-le prin rugăciune. E păcat să mănânci și să bei din ce ai dat dracului. E păcat să te folosești de lucrurile date celui rău. Dezlegați-le prin mărturisire.

M-am pogorât să curăț aurul; am venit să despart aurul de metal. De ce, tată, s-a amestecat aurul cu metalul? O, M-am pogorât numai în munți cu zăpadă. Bate vântul și aruncă zăpada peste Mine.

... Fiule, ai venit cu donița la izvor. Să pleci cu ea plină, să pleci cu inima plină.

... Copii, porțile raiului sunt deschise până în țâțâni. Iată, tâlharul de pe cruce a primit raiul. S-a pocăit tâlharul, dar omul nu vrea. O, faptele voastre vă fac să vă lipsiți de aceste daruri coborâte de sus, de la Părintele luminilor. Fiilor, învățați Scripturile pe de rost, că se vor strânge cărțile și veți rămâne cu ce ați învățat.

Am nevoie de tineri neprihăniți, iar voi, bărbaților, lăsați poftele, că nu se poate ajunge sus cu toate ale lumii, trupești și lumești. Voi, propovăduitorilor, țineți curățenie; trăiți, dacă se poate, în curățenie. O, suflete, de ce te-ai întristat? Eu nu te-am obligat, dar cine poate, bine face. Nu te întrista. Omul este liber să facă ce vrea, dar cine vrea să împlinească curățenia, acela va vedea locul ce și l-a pregătit. La cei cârtitori, iată ce vă spun: de sâmbătă seara până luni dimineața nu vă atingeți de păcătuire. E păcat mare să-Mi spurcați ziua de bucurie și de sărbătoare. Cumpărați-vă hăinuță. O, că nu vreți să fiți sfinți! La biserică și la rugăciune se lasă holdele, grădinile, arăturile, treburile, și veți vedea că mult veți agonisi. Iată, n-am dat ploaie, din pricina păcatelor lumii, și a rămas pământul uscat. Pomii voștri nu au roade, din pricina păcatelor voastre. Maica Mea s-a rugat și se roagă să dau ploaie, ca să nu moară vitele și păsările, că sunt fără de păcat, dar pentru om n-ar fi să mai fie nici o picătură de apă pe pământ, și atunci ce-ai face, omule care zici că tu ești totul și poți face totul?

Iată, măi copii, o apă mare, și pe apă călătorește o femeie și are un pahar în mână, și din pahar vor bea toți împărații pământului: și cei trecuți, și cei ce vin.

... Fiilor, preotul Ioan de la Vladimirești este numai pielea și osul în celulă la Aiud. N-are pic de carne pe el, și se miră ceilalți de el. El și acolo, în închisoare, hrănește sufletele cu hrană. El are două sute șaptezeci de suflete care se roagă pentru el. O, că mari munci a mai răbdat! Nici hoții, nici criminalii nu au atâtea munci câte are un creștin, dar la cei ce suferă pentru Mine le dau amorțeală, să nu simtă durerile și arsurile și loviturile. Iată și Verginica, vasul Meu, câte a suferit: câte arsuri, câte înțepături, câte lovituri! Dar Eu i-am dat putere să biruie, căci a fost un comandant care striga la ea de o îngrozea.

Fiilor, fiilor, când veți vedea cetatea pustiită, Eu bat la ușa voastră. Care este cetatea pustiită? O, este credința, măi fiilor. Credința când se va răci, vine cel rău, este gata.

Fiilor, pe întreg pământul este numai fum. Copii, Eu am semănat grâu, și iată, pe pământ este mai mult tutun. De unde este această buruiană? E de la satana, tată; el a semănat-o. Vedeți să nu intre și peste voi gustul acesta. Vedeți să nu vă otrăviți. Măi copii, nu țineți mai mult la trup ca la suflet.

07-06-1958

Cuvântul lui Dumnezeu

... M-am pogorât din cer pe pământ, dar dacă vreți să vă vorbesc, îmblânziți inimile voastre. Privesc și văd că vi s-au împietrit. Nu este lăutar să vă cânte, nu este. De ați venit pentru așa ceva, nu este, dar dacă nu credeți că Eu sunt, veți vedea odată, căci cum M-am pogorât odată în trup, să vindec trupurile, tot așa M-am pogorât acum, în Duh, să vindec sufletele. Fiilor, n-am venit să dau cu toiagul, ci am venit să vindec suflete bolnave. Azi vă vorbesc blând, în duh, dar mâine vin și am să vorbesc în tunete și trăsnete, de se va cutremura pământul.

... Iată, măi copii, nu Mi-e scârbă să Mă cobor într-un vas, că pe acesta l-am găsit curățat și spălat, și la cuvântul Meu s-a curățat. M-am făcut blând, după voia omului. Eu torn apă cu găleata la flori cu mulțimea.

... Iată vremea zilelor de pe urmă. Veniți, tată, la Mine, că am unde să vă duc; porțile sunt deschise până la țâțâni. Veniți la Mine, că am cu ce să vă hrănesc. Veniți toți, că am de toate bunătățile.

O, văd între voi niște prunci. Ia veniți la Mine, copii! Tată, cei paisprezece mii de prunci care s-au jertfit pentru Mine, toți au gornițe și slăvesc numele Meu. Iată de ce e mare bucurie în ziua aceea de Crăciun; de aceea se fac covrigi și se împart. Cum voi vă bucurați, tot așa se bucură și ei în ceruri.

... Eu nu Mă port împarfumat cum vă purtați voi. Nu zic de toți; zic de o parte din voi. Lăsați luxul și mândria, că tare sunt urâte la Mine.

... Am venit să caut oaia cea pierdută. Iată, tu pierzi oaia, vaca ori capra și cauți și zici: „Mânca-te-ar lupii!“ dacă nu o mai găsești. O, dacă aș face Eu așa cu voi, și să zic: „De nu te-aș mai găsi!“...

... Tată, te-ai supărat că n-ai serviciu, dar Eu n-am avut nici haină, nici bani, nici holde, nici avere, și tot am trăit. O, dacă ai avea credință, ai avea aur să stai pe el, ai avea cu ce trăi așa cum Îmi place Mie, nu după lume, cu mândrie și cu mâncăruri bogate, care se strică.

... Am un Miel, S-a înjunghiat. Cine este? Iisus Hristos S-a înjunghiat pentru întreaga suflare și pentru tot neamul omenesc, dar puțini vin la El, puțini cred în jertfa Lui cea fără de sânge.

08-06-1958

Cuvântul lui Dumnezeu

... Fiilor, am adus un buchet de crini și vă dau la toți. Am adus un buchet de mărgăritare, un buchet de trandafiri și un buchet de busuioc; cu busuioc să vă botez, cu trandafiri să vă bucur, cu mărgăritar să vă satur și să vă binecuvinteze Tatăl Meu, că la toți vă dă Tatăl Meu din aceste flori. Vă pun pe masă și candelă frumoasă, și untdelemn, și fitil frumos și îl aprind cu foc, că voia Domnului este să înțelegeți. Domnul este candela, puntea este priceperea, fitilul candelei este înțelepciunea lui Dumnezeu. Hai să le aprindem, iar cu busuioc hai să botezăm, și să cântăm cu îngerii din cer, care se bucură și vă înconjoară: „În Iordan botezându-Te Tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat“. Iată că parfumul se revarsă; această binecuvântare vă miroase. Fiți credincioși, fiți înțelepți, fiți statornici în cuvântul Meu.

Am venit să vă vorbesc; n-am venit să vă ghicesc, să vă mărit sau să vă însor. Am venit să vă vestesc că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Iată pământul cel nou, cât este de gătit și de împodobit și de frumos! Copiii Mei, anunțați, împărțiți aceste flori, această binecuvântare cerească, această chemare.

O, oile Mele, cine ziceți voi că sunt? O, copiii Mei, pentru mulți sunt o cădere, o nebunie. Am fost în trup și M-au văzut și tot nu au crezut. Am făcut minuni în mijlocul lor și tot M-au condamnat.

... Vine judecata, s-a împlinit Scriptura, e gata să se pună pecetea, dar pecetea a început să se pună. Nu vă uitați că au căzut coroane, au căzut împărați. Au căzut toate și s-a împlinit Scriptura. Iată, acum S-a ridicat și spune Împăratul cerurilor: haideți la luptă cu Mine, haideți cu Mine! Bucurați-vă, că vă cheamă la luptă Împăratul împăraților, Regele regilor, Domnul domnilor și Stăpânul stăpânilor, vă cheamă la luptă împotriva celui rău. Cu ce să ne luptăm? Cu noi, să nu mai facem voia celui rău. Să ne luptăm în smerenie, în post, în rugăciune, în dragoste.

O, ce mai muzică s-a pregătit pentru nunta Mielului! Ce mai muzică în cer, ce mai nuntă, dar și ce mai jale, ce mai plâns! Cum va fi soarele? Cum va fi luna? Stelele unde vor fugi de groaza Mielului? Cerul, cum va fi de strălucitor? Cum vom fi când vom sta la judecată după faptă? Cum va fi Judecătorul? Cum vor fi oile? Cum vor sta caprele care cât au trăit pe pământ n-au avut liniște și au sărit în toate ale lumii și s-au purtat după felul lumii? O, toți cei ce ați auzit strigarea Mea, o, ce plâns va fi când va începe judecata! Căci voi n-ați plâns aici, în valea plângerii, ca să vă bucurați cu îngerii și cu sfinții din cer.

Te rog, poporul Meu, vă rog, copii, voi, care-L cunoașteți pe Dumnezeu și credeți, rugați-vă de toată lumea, de copii, de soți, de soții, de frați, de surori, de prieteni, de cunoscuți și de toată lumea să se întoarcă la calea cea dreaptă, către credința adevărată, pentru care s-a vărsat atâta sânge, de s-a pecetluit, ca să știm noi, și să știe și cei din urmă cum să trăiască să ajungă acolo de unde au venit aici, pe pământ. Măi oile Mele, astăzi sunt Duh Care vă mângâie, sunt Mântuitor să te scap, sunt casă să te odihnesc, să te primesc, sunt tot ce vrei, numai vino când te chem, când te aștept! Veniți, că am multe să vă spun, dar acum nu le puteți ține, că vi le fură. O, oile Mele, țineți-vă de tot ce ați auzit, și să le împliniți, că nu auzitorii se vor mântui, ci numai împlinitorii. O, fiilor, nu fiți zăngănitori, nu fiți aramă spoită. Fiți aur curat și călit în valurile vieții. Înfruntați toate poftele și grijile deșarte prin care vă fură cel rău. Azi trăim în vremea lui Noe. Ce făceau atunci? Se însurau, se măritau, mâncau și beau. Cine a zis: „Fă corabie“? Cine a făcut-o? Cine l-a ajutat? Ce zicea lumea și cei ce-l ajutau să facă corabie? Râdeau de el. Ce zice lumea acum când aude de mânia Tatălui, care va fi turnată pe pământ din pricina necredinței și fărădelegilor ce le face lumea în tot momentul?

O, poporul Meu, vă uitați la Mine și nu vă vine să credeți. Simțiți-Mă, că sunt în persoană și vă vorbesc blând, blând. Nu Mă răstesc, și vă vorbesc ușor, ca să înțelegeți. O, lume, lume, mulțumește-I lui Dumnezeu că M-a trimis iar în mijlocul tău să te chem la mântuire, la rai, la veșnica fericire, care nu se va mai termina. Aveți în fața voastră apă, foc și Sânge. Ce înseamnă, ce se face cu ele? Apa spală, focul curățește, Sângele ne împacă cu Tatăl. Fraților, bucurați-vă, că Domnul a mai pus o dată masa și vă cheamă la masă. Veți fi întrebați de toate, dar vă spun, nu vă lepădați, că fumul va pieri, dar voi veți rămâne. Nu vă lepădați.

Fiule, dacă-ți spun că ești credincios, te ții și nu cazi, iar dacă îți spun că ești păcătos, te lepezi de Mine. Omul vrea să fie lăudat. Așa-i firea omului, vrea să fie înălțat pământește, pentru o clipă. Să vă înălțați, dar nu aici, copii. Nu doriți să fiți înălțați acum, pe pământ, că tot pământul este plin de apă tulbure, și pe apă sunt mii și mii de bărcuțe, și în bărcuțe sunt michiduți, și merg spre apus acești michiduți. Sunt muzicanți, sunt cântăreți, au mese întinse la care se desfătează. Iată, mai sus este o bărcuță, și în barcă, o proorociță, și vorbește. Ea se bucură și face haz, și în timpul călătoriei barca se răstoarnă și diavolul râde. Alături de această apă tulbure se formează o altă apă. Peste un mal este o apă limpede, și în marginea apei, doi pomi mari, asemănători la frunze, și acele frunze luminează apa aceasta limpede, și în apă sunt mii și mii de peștișori care călătoresc pe aceste raze și întreabă: „Mai este mult?“. Și iată și un drum, și pe drum trece un car cu doi cai albi, cu capetele de foc, și în car sunt doi oameni. Cine sunt aceștia? Enoh și Ilie. Aceștia sunt prooroci. Carul trece la răsărit. Peștișorii i-au întâmpinat pe prooroci și îi întreabă: „Mai este mult?“. Peștișorii s-au făcut un popor și întreabă: „Mai este mult, Doamne, până se va împlini?“. Iată, în stânga este o cetate dărâmată și printre dărâmături se văd și morți. În dreapta este o cetate nouă, și poporul îmbrăcat în haine până jos, albe ca zăpada. Și în cetatea aceea nu poate intra nimeni care nu are acele haine albe, căci cetatea e păzită de ostași și de doisprezece îngeri, care au cădelnițe, potire și plăci. Înțelegeți, că vă dau acestea ca să le înțelegeți.

Iată patru îngerași, care au în mână patru Evanghelii, și toate fac numai una, și iese pe poartă Împăratul, și e plin de sânge Împăratul, și pe frunte poartă un nume care nu se poate citi. Împăratul spune și strigă: „A Domnului este împărăția!“. Nu vă pot spune toate deschis, fiilor. Acest Împărat a pornit la luptă și a luat cu El armată sfântă. Armata nu are haine stropite cu sânge, ci numai Împăratul. Credeți? Din ochii lui iese foc mistuitor cu care va curăți tot păcatul de pe acest pământ. E și Împărat plin de sânge, e și Prooroc. Înțelegeți? Ce este apa? Ce sunt peștișorii? Ce sunt aceste cuvinte? Apa este viața trăită în curăție; peștișorii sunt poporul. Ce este carul și proorocii Enoh și Ilie? Care este cetatea dărâmată? Care este cetatea cea nouă? Nu vă tulburați dacă nu știți.

Iată ce zice Tatăl: lasă, fiule, cartea pământească, și ia cartea cerească. Vai de voi, pământ și mare! că Domnul vrea să vă nimicească.

Fiilor, dacă ați avea dragoste cum voiesc Eu, ați zbura prin văzduh.

În fața vasului Meu s-au lăudat doi bărbați că au praf de pușcă și că o vor nimici, și atunci ea nu va mai rătăci lumea, dar voi să spuneți vasului Meu să nu se teamă.

Fiilor, în casa Mea de rugăciune, odată cu voi pășesc și cei cu duhuri rele. Credeți? Am intrat după voi și abia v-am mai găsit printre duhurile rele. Credeți? Vai de cei ce nu cred că stau la ușă duhurile rele! Iată că și preoții nu mai dau hrană sufletească trebuitoare poporului Meu. Eu nu vă spun vouă ca să-i urâți pe preoți. Rugați-vă pentru ei, că și pe ei îi fură cei răi.

Fiilor, M-a trimis Tatăl la voi să vă fac totul cunoscut, să vă trezesc din moleșeală. Copilași, lucrați cu mâinile și pășiți cu drag cu picioarele pe calea mântuirii. Am în mână cinci mere, și dacă le curăț, rămâne puțin, numai un sfert. Iată, și acest sfert va pieri atunci.

... Fiilor, cât timp este de când a fost satana să cutreiere pământul? Învățați Scriptura pe dinafară, că se va ridica într-un miez de noapte, se va ridica. Învățați-vă Scriptura. Iată, vasul Meu, când a fost închisă la un loc cu o sectantă, a întrebat-o sectanta de ce postește, și vasul Meu nu a putut să răspundă. Întrebați vasul Meu ce vorbire a avut cu sectantele. Și după vorbire, o sectantă a visat că trecea pe o punte peste o prăpastie mare, și când era la jumătate, a căzut de pe punte și a apărut un om cu haine negre și lungi până jos și a prins-o și a întrebat-o: „De ce nu postești?“. Și i-a mai spus că dacă postea, nu mai cădea, și i-a spus că la cer nu se poate ajunge cu toate ale lumii. Ea a zis că postește o zi pe an, iar el i-a zis: „Cum a postit fariseul“. Din vorbele purtate, ea și-a luat angajamentul că va posti și ea ca vasul Meu.

... O, fiilor, vine scrâșnirea dinților și se va ridica harul. Socotiți timpul, că vremurile sunt grele. Fiule, să plângi când vezi că a venit seara și nu ai făcut ce erai dator să faci și să împlinești.Iată, Eva numai a gândit: „Oare, de ce a zis să nu mâncăm din pomul oprit?“, iar diavolul a auzit și a zis că nu e păcat. Iată, și la voi este îndoială.

09-06-1958

Cuvântul lui Dumnezeu

... Fiilor, în România s-a înfipt sabie, s-a înfipt cuțitul ei până la mâner. Vai de tine, Românie, ce va cădea peste tine! Oițele Mele, ascultați cuvintele Mele, că vine ziua cea mare și va fi amar de cei nepregătiți. Plâng sfinții și îngerii de milă de ce are să vină. Oițele Mele, ascultați și împliniți, că totul e gata. S-a pus muzică să cânte cu o săptămână mai înainte și Mirele S-a pogorât să adune toate mesele. Nunta e mâine, nu e azi, dar fiți gata.

S-a pogorât molimă să mănânce toată lâna. De câlți nu se atinge; numai lâna o va roade de tot, de nu se va mai putea înnoda. Viermele are nouă metri lungime și jumătate de metru lățime; roade mereu la lână și nu poate să-l omoare nimeni, decât cel ce l-a trimis. O, știți voi ce este? Este dușmănia, ura, invidia, îngâmfarea, răutatea frate pe frate, creștin pe creștin, că nici în mănăstire nu mai este smerenie. Toți sunt mândri, toți zic că sunt pregătiți, dar cu greu mai găsești maici smerite; la o sută, de-abia una smerită, dar nu se vor mântui decât cei smeriți.

Vine nunta, și cine n-are haină de nuntă, nu va putea intra la nuntă. Mulți au haine și de nuntă, dar dacă n-au și cămășuță, nu vor putea intra la nunta Mielului.

10-06-1958
_________________
“Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau Cuvântul.”
 

Style:  
Search:
Fii binevenit călătorule ! Tainele Cerului și ale Universului îți sunt pregătite. Cere și ți se va da ! Bate și ți se va deschide ! Caută și vei găsi !