Tainele Universului și ale Spiritului sunt dezvăluite doar celui care le caută în mod sincer, cu o inimă curată ! FAZA CURENTA A LUNII
Username:   Password:  Auto Login    
 RegisterRegister 
It is currently 24.2.2019, 04:22
All times are UTC + 3 Hours
Fi binevenit calatorule !
View Post  Topic: "Marea Evanghelie a lui Ioan - volumul 4 - Jakob Lorber" 
Author Message
Acustic
Milenar
Milenar


PostPosted: 20.10.2009, 01:11    Post subject: Marea Evanghelie a lui Ioan - volumul 4 - Jakob Lorber Reply with quote

MAREA EVANGHELIE A LUI IOAN
Volumul 4

de Jakob Lorber
Traducători: Deocamdată necunoscut,
Dar îi adresam mulțumiri pentru acest efort titanic


CUPRINS


Capitolul 1 - Adevărata înțelepciune și adorarea vie a Domnului
Capitolul 2 - Soarta locurilor din Palestina
Capitolul 3 - Domnul la cei nouă înecați
Capitolul 4 - Poruncile Domnului la învierea înecaților
Capitolul 5 - Îndoiala lui Cornelius
Capitolul 6 - Perșii și fariseii se ceartă din cauza minunii. Iuda Iscarioteanul merge să prindă pești de aur
Capitolul 7 - Servitorul necredincios al Elenei
Capitolul 8 - Liniștea aparență și agitația interioară a adunării
Capitolul 9 - Spionii lui Irod
Capitolul 10 - Pledoaria lui Zinca și relatarea lui despre sfârșitul lui Ioan Botezătorul
Capitolul 11 - Răspunsul lui Cyrenius către Zinca
Capitolul 12 - Arestarea lui Ioan Botezătorul. Legătura lui Irod cu Irodiadele
Capitolul 13 - Complotul templierilor împotriva lui Ioan Botezătorul
Capitolul 14 - Irod dă poruncă să fie prins Iisus
Capitolul 15 - Misterioasă împuternicire a lui Irod
Capitolul 16 - Falsă împuternicire a lui Irod
Capitolul 17 - Politica de stat a preoților din Templu
Capitolul 18 - Învățăturile profetului din Galileea
Capitolul 19 - Părerea lui Zinca despre învățătura lui Iisus
Capitolul 20 - Zinca se miră de minunea ospățului
Capitolul 21 - Despre esența setei de cunoaștere. Despre adevărata căutare
Capitolul 22 - Rafael cânta
Capitolul 23 - Legătura cu Dumnezeu prin cuvântul din inimă
Capitolul 24 - Cum se îngrijește inima omului
Capitolul 25 - Zinca pune întrebări despre Rafael și Îl caută pe Domnul
Capitolul 26 - Iisus le trezește la viața pe cele două înecate. Zinca îl recunoaște pe Domnul
Capitolul 27 - Povestea celor două fete
Capitolul 28 - Cyrenius își recunoaște fiicele. Risa și Zinca devin ginerii lui Cyrenius
Capitolul 29 - Modestia lui Zinca
Capitolul 30 - A acționa și a vorbi
Capitolul 31 - Introspecțiile lui Hebram și ale lui Risa
Capitolul 32 - Un episod din timpul adolescentei lui Iisus
Capitolul 33 - Legământul lui Cyrenius de a răspândi învățătura Domnului
Capitolul 34 - Legea necesității și a împlinirii
Capitolul 35 - Diferențele dintre sufletele de pe pământ
Capitolul 36 - Bolile sufletești și tratamentul lor
Capitolul 37 - Despre sanatoriile pentru sufletele bolnave
Capitolul 38 - Adevărata dreptate
Capitolul 39 - Veșnică lege fundamentală a iubirii aproapelui
Capitolul 40 - Somnul extatic și cum poate fi el de folos
Capitolul 41 - Curățenia trupească și cea sufletească. Vindecarea la distanță
Capitolul 42 - Domnul anunța un exemplu practic de somn extatic
Capitolul 43 - Sinistratul Zorel cere despăgubire
Capitolul 44 - Noțiunea de proprietate a lui Zorel
Capitolul 45 - Zorel trebuie să audă adevărul
Capitolul 46 - Zorel cere să se retragă
Capitolul 47 - Etapele pregătitoare ale tratamentului prin somn extatic
Capitolul 48 - Cunoașterea de sine a lui Zorel
Capitolul 49 - Spălarea sufletului
Capitolul 50 - Sufletul purificat este îmbrăcat
Capitolul 51 - Corpul eteric împreuna cu simțurile lui
Capitolul 52 - Sufletul lui Zorel pe calea renega râi
Capitolul 53 - Zorel în paradis
Capitolul 54 - Legătura dintre trup, suflet și spirit
Capitolul 55 - Incursiunea lui Zorel în creație
Capitolul 56 - Esența omului și predestinarea lui creatoare
Capitolul 57 - Zorel explica etapele evoluției în natură
Capitolul 58 - Nu judecați!
Capitolul 59 - Credința materialistă a lui Zorel
Capitolul 60 - Zorel critică morala și educația
Capitolul 61 - Greșeli materialiste
Capitolul 62 - Despre apărarea îndreptățită a proprietății avutului
Capitolul 63 - Originea lui Zorel și neamurile lui
Capitolul 64 - Trecutul lui Zorel ca negustor de sclavi
Capitolul 65 - Dezvinovățirea lui Zorel
Capitolul 66 - Zorel, pângăritor de fetițe
Capitolul 67 - Cyrenius este înmărmurit de faptele lui Zorel
Capitolul 68 - Dezvinovățirea lui Zorel
Capitolul 69 - Zorel, ucigașul mamei sale
Capitolul 70 - Zorel se justifica pentru caracterul său
Capitolul 71 - Cyrenius se miră de istețimea lui Zorel
Capitolul 72 - Ioan îl atenționează pe Zorel să-și schimbe în bine viața
Capitolul 73 - Voința cunoașterii adevărului și voința desfătării la oameni
Capitolul 74 - Natura lui Dumnezeu și manifestarea omului
Capitolul 75 - Cyrenius se ocupa de Zorel
Capitolul 76 - Despre misterul spiritului din noi
Capitolul 77 - Hotărârea lui Zorel de a se îndrepta
Capitolul 78 - Calea spre viața veșnică
Capitolul 79 - Despre sărăcie și despre dragostea de aproape
Capitolul 80 - Despre poftele trupești care sunt lipsite de iubire
Capitolul 81 - Cum să dai de pomană
Capitolul 82 - Smerenie și trufie
Capitolul 83 - Educația spre umilința
Capitolul 84 - Bunele intenții ale lui Zorel
Capitolul 85 - Zorel îi este încredințat lui Cornelius
Capitolul 86 - Despre umilință.
Capitolul 87 - Cornelius și Zorel vorbesc între ei despre minuni
Capitolul 88 - Răspunsuri diferite la întrebarea: cine este Domnul?
Capitolul 89 - Piatra luminoasă de la izvoarele Nilului
Capitolul 90 - Suflet și trup
Capitolul 91 - Educația bietelor suflete în lumea de dincolo
Capitolul 92 - Îndrumarea pe lumea cealaltă
Capitolul 93 - Desăvârșirea sufletelor pe pământ și pe lumea cealaltă
Capitolul 94 - Dezvoltarea vieții sufletești.
Capitolul 95 - De ce este important să slujești
Capitolul 96 - Dezvăluirea secretelor creației
Capitolul 97 - Despre iubirea aproapelui
Capitolul 98 - Despre ajutorul bănesc
Capitolul 99 - Despre slujirea adevărată și cea falsă
Capitolul 100 - Învățătura lui Moise și învățătura Domnului
Capitolul 101 - Buruiana din lanul de grâu
Capitolul 102 - Gândul și împlinirea lui
Capitolul 103 - Dezvoltarea materiei
Capitolul 104 - Egoismul - cauza a materiei
Capitolul 105 - Despre crearea sistemelor solare
Capitolul 106 - Însemnătatea Pământului și crearea lui
Capitolul 107 - Crearea Lunii
Capitolul 108 - Despre raul moștenit al trufiei
Capitolul 109 - Eliberarea, renașterea și revelația
Capitolul 110 - Botezul. Trinitatea în Dumnezeu și în om
Capitolul 111 - Despre regulile mozaice de alimentație
Capitolul 112 - O profeție despre revelațiile de acum
Capitolul 113 - Darul de a auzi cuvântul din inimă
Capitolul 114 - Lumea spiritelor naturii
Capitolul 115 - Iară și spiritele naturii
Capitolul 116 - Firea și îndeletnicirile spiritelor naturii
Capitolul 117 - Un ghem de substanță sufletească
Capitolul 118 - Ființa oxigenului
Capitolul 119 - Rafael arata cum sunt create ființele organice
Capitolul 120 - Înmulțirea la animale și la om
Capitolul 121 - Cauza pentru care Domnul a făcut aceste dezvăluiri
Capitolul 122 - Domnul da la iveală adevăratul caracter al lui Iuda
Capitolul 123 - Iuda este mustrat
Capitolul 124 - Despre educația copiilor
Capitolul 125 - Viața lui Iuda Iscarioteanul
Capitolul 126 - Urmările unei educații greșite
Capitolul 127 - Frică de moarte
Capitolul 128 - Despărțirea sufletului de trup la moarte,
Capitolul 129 - Etapele părăsirii trupului de către suflet
Capitolul 130 - Observațiile clarvăzătorului Matael la execuția unor bandiți
Capitolul 131 - Critică unui saducheu despre pedeapsa romană
Capitolul 132 - Sfârșitul ucigașilor pe cruce
Capitolul 133 - Înfățișarea sufletelor ucigașilor
Capitolul 134 - Matael vine la tatăl lui Lazăr aflat pe patul de moarte. Ciudată apariție pe drumul spre Betania
Capitolul 135 - Rabinul încearcă să reanimeze trupul bătrânului Lazăr
Capitolul 136 - Spiritul lui Lazăr depune mărturie despre Mesia
Capitolul 137 - Rabinul cel las își călca cuvântul
Capitolul 138 - Viața lui Lazăr
Capitolul 139 - Lămuriri despre aparițiile de la moartea bătrânului Lazăr
Capitolul 140 - Despre întrebări nechibzuite
Capitolul 141 - Mânia lui Dumnezeu
Capitolul 142 - Despre primii oameni
Capitolul 143 - Potopul
Capitolul 144 - Cauza catastrofelor
Capitolul 145 - Influența răului asupra binelui
Capitolul 146 - Minunată planta tămăduitoare. Lumina și întunericul, binele și răul
Capitolul 147 - Cauza căldurii și a frigului
Capitolul 148 - Moartea unui băiat curios
Capitolul 149 - Aparițiile de la locul nenorocirii. Sinuciderea esenianului blestemat de Templu
Capitolul 150 - Sufletele celor doi nenorociți, pe lumea cealaltă
Capitolul 151 - Domnul da la muriri despre cele două suflete nenorocite
Capitolul 152 - Diferitele feluri de sinucigași și situația lor pe lumea cealaltă
Capitolul 153 - Piatra filosofală
Capitolul 154 - Aburul otrăvitor care înconjura văduvă
Capitolul 155 - Leacul din otravă de șarpe
Capitolul 156 - Fenomenele spirituale de la moartea văduvei și a fiicei ei
Capitolul 157 - Dezvoltarea formelor sufletești ale celor două femei moarte
Capitolul 158 - Otrava din minerale, plante, animale și om
Capitolul 159 - Natura otrăvitoare a celor două femei moarte
Capitolul 160 - Îndoielile lui Cyrenius în privința ordinii pământești a evoluției sufletelor.
Capitolul 161 - Cyrenius critică istoria mozaică a creației
Capitolul 162 - Crearea lui Adam și a Evei
Capitolul 163 - Multele înțelesuri ale istoriei creației care a fost scrisă de Moise
Capitolul 164 - Cheia pentru înțelegerea scrierilor sfinte
Capitolul 165 - Adevărații învățători ai Evangheliei
Capitolul 166 - Minunată dimineața
Capitolul 167 - Despre post și despre bucurie
Capitolul 168 - Cuvântarea lui Simon despre sfaturile date din egoism
Capitolul 169 - Critică lui Simon la cântarea de slavă a lui Solomon
Capitolul 170 - Cheia pentru înțelegerea «Cantării Cantărilor» a lui Solomon
Capitolul 171 - Simon explica versuri din cântecul de slavă
Capitolul 172 - Gabi își recunoaște prostia și mândria
Capitolul 173 - Vechile principii fariseice ale lui Gabi
Capitolul 174 - Ce crede Simon despre Domnul
Capitolul 175 - Gândurile lui Simon despre alcătuirea sexuală a Domnului, ca om
Capitolul 176 - Cum poate să devină omul una cu Dumnezeu. Simon își recunoaște slăbiciunile trupești
Capitolul 177 - Despre rostul senzualității
Capitolul 178 - Despre îngeri, inima și minte
Capitolul 179 - Poporul din Abisinia și Nubia
Capitolul 180 - Domnul trimite un sol în întâmpinarea caravanei nubiene
Capitolul 181 - Domnul îi vorbește conducătorului caravanei nubiene
Capitolul 182 - Conducătorul povestește despre călătoria lui la Memfis
Capitolul 183 - Blestemul supraculturii egiptenilor
Capitolul 184 - Cultură primitivă a oamenilor simpli
Capitolul 185 - Așezământul nubienilor în Egipt
Capitolul 186 - Nubianul vrea să știe unde se afla Domnul
Capitolul 187 - Nubianul îl cunoaște pe Domnul
Capitolul 188 - Despre umilința exagerată
Capitolul 189 - Oubratouvishar descrie Domnului țara sa, Nubia
Capitolul 190 - Comoara lui Oubratouvishar
Capitolul 191 - Negrii care au ajuns după primii
Capitolul 192 - Despre Isis și Osiris
Capitolul 193 - Marele templu din stânca, Jabusimbil
Capitolul 194 - Oubratouvishar le arata tovarășilor săi adevărata personificare a lui Dumnezeu în Iisus
Capitolul 195 - Legitimele îndoieli ale nubienilor despre divinitatea Domnului
Capitolul 196 - Oubratouvishar vrea să-și convingă tovarășii de divinitatea lui Iisus
Capitolul 197 - Calitățile spirituale și defectele negrilor
Capitolul 198 - Diversitatea climei și a raselor de pe pământ
Capitolul 199 - Despre înțelegerea rapidă sau înceata a adevăratei învățături
Capitolul 200 - Rafael îi convinge pe negrii de sfințenia Domnului
Capitolul 201 - Negrul și Oubratouvishar îi înmânează lui Cyrenius comorile lor
Capitolul 202 - Originea templului Jabusimbil, a Sfinxului și a Coloanelor lui Memnon, destăinuita de hieroglifele primelor două perle
Capitolul 203 - Taina celei de a treia perle: cei șapte uriași și sarcofagul
Capitolul 204 - Rafael explica constelațiile de pe cea de a patra perlă
Capitolul 205 - Împărțirea timpului zugrăvită pe cea de a cincea perlă
Capitolul 206 - Taina celei de a șasea perle: piramidele, obeliscurile și Sfinxul
Capitolul 207 - Constelațiile celei de a șaptea perle. Deca derea culturii egiptene
Capitolul 208 - Obiceiurile nubienilor și obiceiurile albilor
Capitolul 209 - Educarea minții și a simțurilor
Capitolul 210 - Scopul întrupării Domnului ca om. Negrii - ca martori ai adevăratei omeniri de la începuturi
Capitolul 211 - Stăpânirea elementului apa de către negri
Capitolul 212 - Nubienii - stăpânii animalelor
Capitolul 213 - Nubienii - stăpâni ai plantelor și elementelor
Capitolul 214 - Cunoașterea de sine la oameni
Capitolul 215 - Sfera de viață exterioară a sufletului uman și sfera exterioară de lumină a soarelui
Capitolul 216 - Influența caracterului omului asupra animalelor
Capitolul 217 - Avantajele educației corecte a sufletului.
Capitolul 218 - Puterea unui suflet desăvârșit
Capitolul 219 - Acțiunea luminii soarelui. Alcătuirea ochiului omenesc. Vederea sufletului
Capitolul 220 - Despre renaștere și despre educația corectă a omului
Capitolul 221 - Despre adevărata înțelegere și despre ghicitul gândurilor
Capitolul 222 - Însemnătatea sferei exterioare de viață a sufletului
Capitolul 223 - Puterea oamenilor desăvârșiți în iubire
Capitolul 224 - Despre foamea de hrană spirituală
Capitolul 225 - Miraculoasa putere a celor renăscuți în spirit
Capitolul 226 - Relația dintre suflet și spirit
Capitolul 227 - Creier și suflet
Capitolul 228 - Educația corectă a creierului
Capitolul 229 - Cyrenius Mă roagă să lămuresc mai în detaliu cum trebuie educat creierul.
Capitolul 230 - Urmările destrăbălării și preacurviei
Capitolul 231 - Binecuvântarea unei împreunări aflate în bună rânduiala divină
Capitolul 232 - Alcătuirea creierului omenesc
Capitolul 233 - Legătura dintre creierul anterior și cel posterior
Capitolul 234 - Legătura dintre organele de simț și creier
Capitolul 235 - Creierul bine ordonat și creierul neordonat
Capitolul 236 - Caracterul isteților lumii și nefericirea lor pe lumea cealaltă
Capitolul 237 - Urmările care pot să apară din cauza unui creier care este întunecat din punct de vedere spiritual
Capitolul 238 - Greutățile pe calea evoluției spirituale pe care le întâmpina, pe lumea cealaltă, un suflet prea material
Capitolul 239 - Influența unei educații greșite asupra creierului
Capitolul 240 - Creierul unui așa-zis înțelept lumesc
Capitolul 241 - O întrebare despre originea păcatului
Capitolul 242 - Aparenta nedreptate în ceea ce privește îndrumarea sufletului aici și pe lumea cealaltă
Capitolul 243 - Esența divină. Necesitatea grelelor teste ale vieții pământești
Capitolul 244 - Eu-l omului - singurul stăpân al sorții lui
Capitolul 245 - Dezvoltarea independentă a sufletelor chemate spre a deveni copiii lui Dumnezeu
Capitolul 246 - Rațiunea divină pentru desăvârșirea prin forțe proprii a sufletului omenesc liber
Capitolul 247 - Despre posedare. Răspândirea Evangheliei
Capitolul 248 - A face minuni la vremea potrivită
Capitolul 249 - Rolul semnelor la răspândirea învățăturii Domnului
Capitolul 250 - Greutățile răspândirii învățăturii curate
Capitolul 251 - Sabia ca mijloc de îndreptare la popoarele necredincioase
Capitolul 252 - „Tatăl” și „Fiul” în Iisus
Capitolul 253 - Manifestarea de la botezul Domnului: veșnicia Domnului
Capitolul 254 - Măreția creației
Capitolul 255 - Venirea Domnului ca om în perioada noastră de creație și pe pământul nostru: omniprezenta spiritului
Capitolul 256 - Sfera exterioară de viață a sufletului și a spiritului
Capitolul 257 - Autocunoașterea lui Dumnezeu
Capitolul 258 - Limba animalelor
Capitolul 259 - Pilde de inteligenta la animale
Capitolul 260 - Nubianul cunoscător al limbii animalelor vorbește cu măgarul lui Marcu
Capitolul 261 - Creșterea sferei exterioare de viață a omului
Capitolul 262 - Sferă luminoasă exterioară de viață a lui Moise și a patriarhilor
Capitolul 263 - Motivul lămuririlor Domnului
- Index tematic -
- Index de persoane -
- Index geografic -
_________________
La început a fost Cuvântul ! Cuvântul sau Sunetul Primordial !
 

Style:  
Search:
Fii binevenit călătorule ! Tainele Cerului și ale Universului îți sunt pregătite. Cere și ți se va da ! Bate și ți se va deschide ! Caută și vei găsi !