Tainele Universului și ale Spiritului sunt dezvăluite doar celui care le caută în mod sincer, cu o inimă curată ! FAZA CURENTA A LUNII
Username:   Password:  Auto Login    
 RegisterRegister 
It is currently 15.7.2020, 03:14
All times are UTC + 3 Hours
Fi binevenit calatorule !
View Post  Topic: "Casa (Gospodaria) Domnului (Volumul 1) - Dicteu Divin prin Jakob Lorber" 
Author Message
1%
Milenar
Milenar


PostPosted: 17.4.2010, 22:41    Post subject: Capitolul 32 - CÂNTECUL LUI MEDUHED Reply with quote

Capitolul 32
CÂNTECUL LUI MEDUHED


1. Când Meduhed și-a încheiat cuvântul, s-au prosternat cu toții înaintea lui Dumnezeu și s-au rugat Lui din adâncul inimilor lor, timp de o oră încheiată. Apoi s-au ridicat fericiți, și ghidați de grația divină, au mers ceva mai departe, unde au găsit o peșteră mare, în care erau unelte de toate felurile: spițuri, topoare, tambuchiuri, rindele, tot soiul de cuțite, fierăstraie, ciocane, teuri, dălți și un milion de cuie și de scoabe. Aceste daruri i-au făcut nespus de fericiți. Văzând câtă grație revărs Eu asupra lor, fapt de neînțeles pentru ei, au sărit și au strigat de bucurie. (N.B. Vedeți, ceea ce vă dau vouă în prezent este cu mult mai mult decât acele unelte, și cu toate acestea nu poate nimeni să Mi-l arate pe acela care să-Mi fi mulțumit cu tot atâta bucurie, din adâncul inimii sale. Luați aminte, voi, leneși adoratori ai numelui Meu și epicurieni ai Cuvântului Sfânt, deschideți larg porțile iubirii în voi, căci iubirea este noul oraș sfânt în inimile voastre; Eu voi trimite apoi îngerii Mei să-i curețe piețele, aleile și fiecare locuință, pentru a putea intra în el când va fi vremea, iar voi să alergați atunci în întâmpinarea Mea, strigând cu mare bucurie: „Glorie lui Dumnezeu și pace deplină credincioșilor Lui! Lăudat fie numele Domnului, care a venit la noi călare pe un asin. Aleluia, Fiu al lui David; aleluia Prințului Păcii; aleluia Aceluia care vine în numele Domnului Savaot. El este singurul vrednic să ne primească în slavă și mărire. El singur este Tatăl sfânt al inimilor noastre. Amin!‟)

2. Dar să continuăm! - Iată, mai departe, ei au luat sculele și cuiele și le-au adus pe Țărm. Acolo s-au odihnit, au mâncat și au băut, iar de a doua zi s-au apucat de lucru, rugându-se cu inimile pline de recunoștință, chiar și atunci când greșeau. În felul acesta, lucrul lor înainta cu rapiditate și precizie, părându-li-se mai degrabă un miracol decât o muncă obositoare. După 14 zile, 250 de plute erau gata la Țărm, asigurate cu frânghii pentru a nu fi luate de valuri.

3. După ce și-au terminat treaba, ei au mai rămas în acel loc 50 de zile pentru a se odihni, timp în care le-am dăruit gradat, prin intermediul lui Meduhed, care devenise foarte pios și plin de iubire, o cunoaștere mai bună a Mea. Le-am dăruit de asemenea Sabatul, zi în care să nu lucreze, ci să-Mi primească în liniște iubirea. Le-am spus că dacă vor continua să trăiască mereu la fel, vor ajunge cu toții la fel de înțelepți cum fusese Farak mai înainte și cum era acum Meduhed. Într-adevăr, dacă vor urmări nu doar să devină pioși și plini de o exaltată venerație în dorința lor de a dobândi pura cunoaștere a numelui Meu, ci vor începe să Mă iubească din adâncul inimii și cu smerenie, îngrijindu-se mereu să sporească această iubire, atunci Eu voi putea deveni Tatăl lor bun de asemenea. Moartea nu-i va mai atinge niciodată, căci ei vor fi ținuți ca niște copilași la sânul îmbelșugat al iubirii divine, până când Marele Timp al tuturor timpurilor se va coborî pe Pământ, și atunci ei vor putea să se întoarcă cu toții la Tatăl, pentru a-i contempla pentru totdeauna chipul și pentru a primi revărsarea nesfârșitei Sale iubiri.

4. Toate aceste lucruri le-au auzit atunci din gura lui Meduhed, prin care Eu le vorbeam, și s-au bucurat foarte mult. Se strângeau în număr mare în jurul lui dorind să audă în fiecare zi tot mai multe despre Mine, lucru care Mi-a făcut mare plăcere, atât Mie cât și primilor îngeri din ceruri.

5. I-am învățat de asemenea prin Meduhed să păstreze aceste cuvinte sub formă de simboluri. Aceste simboluri erau imagini corespondente, cu semnificație spirituală, pe care ei le-au memorat pe parcursul acelor zile, dobândind în acest fel știința scrisului și a cititului.

6. Și iată, în felul acesta Mi-am pregătit în timp scurt un neam ai cărui descendenți există încă și astăzi; unde - vă voi spune un pic mai târziu. Atunci când pregătirea lor s-a încheiat, le-am dăruit prin intermediul lui Meduhed un cântec plin de iubire și înțelepciune. Acest cântec a fost păstrat și el există și în prezent. Dar unde – vă voi spune de asemenea un pic mai târziu. Iată cântecul: Ascultați, copii ai grației Mele târzii, Glasul ce vă poftește la marele ospăț. Întâmpinați-Mă cu credință în inimi, Rugați-vă fericiți, precum ați fost învățați, Cu devotament și credință, de către Meduhed, Cel care primul M-a primit în inima sa. Urmați-i exemplul, cinstiți și curați în cuget, Priviți-i ochii, gura, urechile și Barba albă și mătăsoasă, simbol al cuvântului lui bun și înțelept. Urmăriți să deveniți asemeni lui, Dacă doriți să fiți cu adevărat asemeni Mie, copiii Mei dragi, Eliberați complet de înșelăciunea șarpelui. Iată, curând Eu voi veni și voi spăla toată necurăția de pe pământ, Și păcătoșii în van vor căuta atunci iubirea Mea! Dar dacă inimile voastre vor rămâne neclintite în credință și bunătate, Pe voi potopul nu vă va atinge, căci Eu vă voi ascunde Pe culmile înalte ale Pământului, Unde maluri puternice vor stăvili mânia Mea. În acele vremuri, toate neamurile Pământului vor plânge și se vor tângui, Iar mai-marilor lumii le va îngheța pe buze râsul batjocoritor. Apele dezlănțuite care vor acoperi munții Vor duce cu ele și pe câțiva dintre copiii Mei, Pe acei pitici ai iubirii Mele, cu suflete mici și chircite, În care iubirea a crescut șchioapă și are nevoie de cârje. Ridicați-vă privirea către spațiile pline de lumină ale cerurilor Mele, Priviți stelele radiind strălucirea grației divine. Soarele luminează liniștit câmpiile Pământului, Luna însoțește Pământul în rotirea lui și niciodată nu obosește, Și toate lumile se supun smerite voinței Mele. Tot astfel, voi să vă purtați în liniște poverile. Și care este oare natura acestor stele? Ascultați ce vă spun, iubirea va fi răspunsul la întrebările voastre! Câtă vreme purtați în inimi iubirea pură și perfectă, Făclia grației Mele vă va lumina drumul. La flacăra ei strălucitoare veți putea lesne citi Marea scriptură a adevărului în numele lui Dumnezeu. O, mică inimă încarcerată într-un piept prea strâmt, Dacă ai ști de unde ai venit, Nu te-ai mai îngriji de lumea lucrurilor, Ci ai contempla în completă detașare curgerea ei, Căci Creatorul tuturor acestora, atât de trecătoare În comparație cu realitatea inimii - se va alătura cu iubire Ție. Ceea ce voi, ființe slabe, considerați a fi mare, Cât de neînsemnat îmi pare Mie! O, acele lucruri nu înseamnă nimic în imensitatea spațiului, Tot astfel, acei oameni din ale căror inimi lipsește iubirea! Mare este doar credința adevărată în iubirea Mea Și ceea ce decurge din ea: lacrima de căință adevărată. Prin puterea de a înfăptui a iubirii Mele, doar Eu sunt plin de măreție, Spirit liber ce posedă dintotdeauna controlul asupra Lui Însuși. Dar căile sorilor Mei, necunoscute vouă, Care, ca și multe alte lucruri, vă reamintesc de slăbiciunea voastră, Ce sunt ele în oceanul nesfârșit al Divinității Mele? Nimic altceva decât un fir de praf căzut de pe veșmântul Meu. Dacă ați urca spre centrul universului Și ați auzi muzica sferelor în iutele lor zbor, Și ați realiza cât de mare este puterea luminii sorilor strălucitori, Și ați înțelege marile lucrări ale atotputerniciei Mele, Credeți poate că ați fi mai atrași de Marea Mea iubire? O, nu, vă spun, ci doar mai rătăciți în îndoielile voastre! Chiar dacă ați putea controla mișcarea stelelor Și, spirite libere fiind, ați zbura cu ele printre ceruri, Chiar dacă răsuflarea voastră ar naște sori strălucitori Și, întocmai ca Mine, i-ați lăsa să plonjeze în mare, Chiar și atunci, puterea voastră în comparație cu a Mea ar fi Asemeni firului de praf pe lângă muntele străvechi. Priviși drept în sus spre bolta albastră a cerului, Priviți de asemenea nemărginirea mării străbătută de valuri; Credeți-Mă când vă spun că nu există limite Acolo unde ziua strălucesc sorii iar noaptea nenumăratele stele. Vasta întindere a mării nu poate fi comparată Nici măcar cu o singură picătură din cea mai mică lume a stelelor. De aceea voi, oamenii, trebuie să Mă contemplați doar pe Mine, Cel plin de măreție, Și de vă este sete de cunoaștere, să Mă lăsați să vă adap, Căci iubirea Mea poate cerceta și pătrunde pretutindeni. Dacă veți învăța să priviți cu ochi cercetători, Veți descoperi semnele numelui Meu în fiecare lucru. Altfel, fără iubirea Mea, nimic nu se va lega în Univers. Evanghelia Mea va fi propovăduită vouă chiar și de firul ierbii, Atunci când nu veți mai înfăptui păcatele lui Enoh Și de vă veți iubi unii pe alții ca frați adevărați, De vă veți sluji de brațele voastre doar spre a face bine celorlalți, Atunci marea grație se va pogorî asupra voastră Și vă va arăta cum să vă rugați cu iubire Tatălui! Acum reveniți jos, pe pământ, mama păcatelor voastre, Scuturați-vă de țărână, căci ea este birul de moarte pe care șarpele-l cere, Mulțumiți-Mi, Mie, Mântuitorul vostru, cu inima plină de voioșie, Și nu pregetați niciodată când vă veți devota Mie. Lăsați puterea iubirii Mele să lucreze în toată vremea în inimile voastre, Și veți reînvia în lumina grației venită de sus!

7. Atunci când Meduhed a terminat acest lung cântec al vieții, izvorât din grația Mea, el nefiind decât o mică scânteie a nemărginitei Mele iubiri și a compasiunii pentru oameni, și când apoi a fost în întregime transcris și citit celor de față, aceștia au simțit o asemenea copleșitoare bucurie, că numai o minune dumnezeiască i-ar mai fi putut pune stavilă. O asemenea minune s-a și înfăptuit; ea a apărut sub forma unei ploi din senin, ploaie care nu era altceva decât revărsarea iubirii Mele. Ei se bucurau pentru că li se făcuse cunoscut numele Meu, mai mult decât atât, chiar iubirea Mea, și se simțeau copleșiți că Însuși Supremul și Preasfântul Dumnezeu s-a coborât să vorbească asemeni unui Părinte copiilor Lui, învățându-i prin intermediul lui Meduhed cum să se apropie de infinita Lui iubire.

8. Ploaia i-a împrăștiat pe la corturile lor, confecționate din crengi de copac, iarbă și clei alb, și acolo fiecare Mi s-a rugat într-o stare de profund extaz, până la miezul nopții. Și nu și-ar fi contenit nici atunci ruga dacă Eu nu aș fi trimis asupra lor un binemeritat somn odihnitor. (N.B. Vouă v-am făcut daruri cu mult mai mari decât acesta, dar de la femeia din Cana încoace, despre care stă scris în Evanghelie, cu excepția apostolilor și a unor martiri, nu am mai întâlnit niciodată o asemenea imensă bucurie. Nu că aș cere-o, dar vă spun acest lucru pentru ca voi să începeți să Mă iubiți din ce în ce mai mult, căci aceasta este voia Mea pentru voi. Iubirea nu trebuie să apese asupra inimilor voastre, cum s-ar putea întâmpla acum, ci va trebui să vină la voi mai târziu, atunci când vă veți fi apropiat mai mult de Mine, și deci inimile voastre vor fi crescut suficient pentru a putea cuprinde abundența grației Mele. Acest lucru ar trebui să vi-l doriți cu toții mai mult decât orice pe lume, și să nu vă fie frică - așa cum unora dintre voi le este - căci de iubire nu trebuie să ai teamă. Amin!)
_________________
Totul cu si alaturi de Dumnezeu !
 

Style:  
Search:
Fii binevenit călătorule ! Tainele Cerului și ale Universului îți sunt pregătite. Cere și ți se va da ! Bate și ți se va deschide ! Caută și vei găsi !