Tainele Universului și ale Spiritului sunt dezvăluite doar celui care le caută în mod sincer, cu o inimă curată ! FAZA CURENTA A LUNII
Username:   Password:  Auto Login    
 RegisterRegister 
It is currently 19.9.2020, 09:17
All times are UTC + 3 Hours
Fi binevenit calatorule !
View Post  Topic: "Apocalipsa lui Ilie" 
Author Message
Duhul
Initiat
Initiat


PostPosted: 23.4.2010, 06:15    Post subject: Legenda Iui Antihrist. Arătarea sa. Reply with quote

Legenda Iui Antihrist. [1] Arătarea sa.

3,1.3 În al patrulea an al domniei acestui rege se va arăta Fiul Nelegiuirii și-i va zice: „Eu sunt Unsul", chiar dacă nu este așa. [2]

2. Să nu credeți în el!

3. Când, într-adevăr, va veni Cel Uns, el va veni ca un zbor de porumbei; o cunună de porumbei îl va înconjura. El va merge pe norii cerului și semnul crucii va merge înaintea lui. [3]

4. Lumea întreagă îl va vedea, precum soarele ce strălucește de la Răsărit până la Apus. În acest chip va veni el, înconjurat de toți îngerii săi. [4]

5. Fiul Nelegiuirii se va pregăti din nou să se așeze în locul cel sfânt. El va zice Soarelui să apună și el va apune. [5] [6]

6. Apoi va zice „Strălucește!" și el va străluci din nou; va zice „Fă să fie întuneric" și el așa va face.

7. Va zice către lun㠄Fă-te ca sângele" și ea așa se va face. Va merge împreună cu ele pe cer. [7]

8. Va umbla pe mări și râuri ca pe pământ uscat. Va face pe cei paralizați să umble, pe cei surzi să audă, pe cei muți să vorbească, pe cei orbi să vadă, îi va face curați pe cei leproși, [8]

9. Îi va însănătoși pe cei bolnavi; pe cei demonizați îi va elibera. El va înmulți semnele și minunile sale în fața orișicui. [9]

10. Va face lucruri pe care le-a făcut Cel Uns, în afară de învierea morților. [10]

11. Prin aceasta veți cunoaște că el este Fiul Nelegiuirii, pentru că nu are putere asupra sufletului. [11]

12. Căci vă spun despre aceste semne ca să le cunoașteți:

13. este un mic Peleg, tânăr, cu picioare subțiri; pe frunte are un smoc de păr alb ca a unui pleșuv; sprâncenele-i ajung până la urechi; pe mâini are pete de leprij. [12]

14. El se va preschimba în fața voastră: când bătrân când copil; el se va schimba în întregime, în afară de cap, care nu se va putea transforma. [13]

15. Prin aceasta veți cunoaște că el este Fiul Nelegiuirii.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Note:
1 Toate evenimentele relatate în acest capitol sunt plasate la sfârșitul lumii. Dar unele detalii arată că e vorba de proiectarea în viitor a unor date istorice contemporane autorului cărții. Astfel, în spatele figurii lui Antihrist se profilează modelul unor regi din perioada hasmonee sau irodiană. Prin adăugarea unor trăsături împrumutate de la Cel Potrivnic și de la îngerul căzut, acest personaj capătă o dimensiune mitică. Pasajul de la figura istorică a regelui nelegiuit, persecutor și uzurpator, la cea eshatologică a lui Antihrist, s-a compus, fără îndoială, într-un mediu esenian, din epoca hasmonee.
2 „Fiul Nelegiuirii": acest titlu revine de treisprezece ori în această apocalipsă (v. alte denumiri în 2,33,34; 3,16,26); un titlu asemănător se găsește în Ps. 88,22, „Fiul fărădelegii", sau în 2 Țes. 2,3, „omul nelegiuirii" (asemănător „regelui nelegiuirii" din „înălțarea lui Isaia" 4,2). Probabil că această denumire este o copie a celei despre „Fiul lui Belial" („Belial" este uneori tradus în versiunea Septuagintei prin „fărădelege" sau „nelegiuit": în pseudoepigrafe - v. Test. lui Ruben 4,7 - și în textele de la Qumran, Belial personifică pe șeful puterilor răului și devine un sinonim al Diavolului, al lui Satan). „Eu sunt Unsul": prezentarea obișnuită a falșilor mesia în literatura apocaliptică (Mt. 24,5; Mc. 13,5,6; Le. 21,8); 2 Țes. 2,4) arată că trebuie căutată originea acestei teme vechitestamentare în păcatul păcatelor, adică a voi să fii Dumnezeu sau egal cu Dumnezeu (Is. 14,14; Iezechiel 28,29; Daniel 11,36).
3 Versetele 3 și 4 întrerup relatarea. Compară cu Apocalipsă lui Petru L „Zbor de porumbei": această expresie este, fără îndoială, rezultatul unei deformări, cuvântul din lb. coptă, semnificând „fulger", a fost înlocuit cu altul asemănător și care înseamn㠄porumbel"; imaginea fulgerului în Luca 17,24 redă mai bine caracterul neașteptat și brusc al venirii Unsului, și face parte din vocabularul teofaniilor (Zaharia 9,14). „Pe norii cerului": amintește de Daniel 7,13, și e folosit în mod tradițional pentru a descrie sosirea lui Mesia (Mt. 24,30; 26,64; Mc. 13,26; 14,62; Le. 21,27; Apoc. 1,7; 4 Ezdra 13,3).
4 „Precum soarele": simbol mesianic (Maleahi 3,20; Test. lui Iuda 24,1); imaginea semnifică aici, precum cea a fulgerului în Mt. 24,27, că venirea lui Mesia nu va fi secretă, „înconjurat de toți îngerii săi": trăsătură obișnuită în descrierile venirii lui Dumnezeu (Zah. 14,5; l Enoh 1,9; Iuda 14-15; Înalț. Lui Isaia 4,14) sau a lui Mesia (Mt. 16,27; 25,31; Mc. 8,38; Le. 9,26; 2 Țes. 1,7).
5 Semnele și minunile sunt modalități de a se face recunoscut. Această temă clasică urcă până la semnul cu care se autentifică adevăratul profet (Deut. 13,2; v. Mt. 12,38; In. 6,30). Falșii profeți, ca de altfel falșii mesia, au puterea de a face astfel de semne prin magie (Ieșire 7,11,22; 8,3; Cartea Antichităților biblice 34,1-4; Mt. 24,24; Mc. 13,22; 2 Țes. 2,9; Oracolele sibiline, 2, 166-167).
6 „A se așeza în locul cel sfânt": Fiul Nelegiuirii este aici personificarea „Urâciunii Pustiirii" din Daniel 9,27; 11,31; 12,11; l Mac. 1,54. Se aseamănă cu Mt. 24,15; Mc. 13,14; 2 Tesal. 2,4.
7 Semnele cerești (Ioil 3,3) anunță iminența zilei Domnului (Is. 13,9-10; Iez. 32,7-8; Ioil 2,10; 4,15; Amos 8,9; 4 Ezdra 5,4-5; Oracolele sibiline 3,801-803; Le. 21,11); În Noul Testament sunt câteva dedublări: aceste semne anunță (Mt. 24,3) venirea Celui Uns și a sfârșitului lumii (Mt. 24,29-30; Mc. 13,24-25; Le. 21,25-27); semnele din cer sunt atribuite lui Antihrist Veliar în înălțarea lui Isaia 4,5; Oracolele sibiline 3,64 (se aseamănă cu Apoc. 13,13). Întunecările soarelui și transformarea lunii în sânge sunt împrumutate din Ioil 3,4 (F.Ap. 2,20) și le regăsim în Test. lui Moise 10,4-5; Apoc. 6,12.
8 A merge pe apă ca pe pământ este un semn mesianic (v. Teudas în Iosif Flaviu, Antichități iudaice XX,V,l, trad. rom., Hasefer, București, 2001, p. 558); se aseamănă cu Mt. 14,25-26; Mc. 6,48-49; Ioan 6,19. Tema ar putea fi împrumutată din Ieșire 14,16 și Iosua 3,13,17. Acest motiv al temei despre Antihrist se aseamănă cu condamnarea trufiei regești din 2 Mac. 5,21; 9,8, și se aseamănă cu 2 Regi 19,24; Isaia 37,25.
9 Noua listă de semne mesianice, aplicată lui Antihrist, se inspiră din Isaia 35,5-6; Test. lui Adam 3,2-3; Mt. 11,5; Le. 7,22.
10 Cel Uns se face recunoscut prin semne, cf. F.Ap. 2,22 și Ioan 20,30-31. „Cu excepția învierilor din morți" se explică prin versetul următor; în Oracolele sibiline 3,66, dimpotrivă, Antihrist Veliar va învia morții.
11 E vorba de puterea de a da și a lua viața.
12 Asemenea portrete sunt frecvente în apocaliptica iudaică și creștină; ele sunt împodobite cu amintiri biblice, cum ar fi de exemplu smocul alb ce amintește de lepra de pe fruntea lui Ozia (2 Paralip. 26,19-20). „Peleg": acest cuvânt necunoscut, de origine coptă, ar putea desemna o caracteristică fizică; am putea vedea aici transcrierea numelui biblic Peleg, cu sensul pe care acesta îl avea în textele de la Qumran (Scrierea din Damasc, B, 2,22, Coment. la Naum 5,1).
13 Asemenea transformări se referă, în literatura apocaliptică, atât la Hristos cât și la Antihrist.
_________________
“Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau Cuvântul.”
 

Style:  
Search:
Fii binevenit călătorule ! Tainele Cerului și ale Universului îți sunt pregătite. Cere și ți se va da ! Bate și ți se va deschide ! Caută și vei găsi !