Tainele Universului și ale Spiritului sunt dezvăluite doar celui care le caută în mod sincer, cu o inimă curată ! FAZA CURENTA A LUNII
Username:   Password:  Auto Login    
 RegisterRegister 
It is currently 20.9.2020, 02:10
All times are UTC + 3 Hours
Fi binevenit calatorule !
View Post  Topic: "Apocalipsa lui Ilie" 
Author Message
Duhul
Initiat
Initiat


PostPosted: 23.4.2010, 06:24    Post subject: Sfârșitul lumii, judecata, răsplata Reply with quote

Sfârșitul lumii, judecata, răsplata.


82. În zilele acelea Domnul va auzi. El va porunci, cu multă mânie, ca pământul și cerul să scoată foc.3,82

83. Și focul va pătrunde pământul șaptezeci și doi de coți. El va mânca păcătoșii și diavolii ca pe niște paie.3,83

84. O judecată dreaptă va avea loc în vremea aceea. Munții își vor face auzit glasul în zilele acelea.

85. Drumurile se vor întreba unele pe altele: „Ați auzit astăzi glasul vreunui călător care n-a venit la judecata Fiului lui Dumnezeu?3,84-85

86. Păcatele fiecăruia se vor ridica împotriva lui, din locul unde au fost săvârșite, fie ziua, fie noaptea.3,86

87. Drepții și sfinții vor vedea pe păcătoși în chinurile lor și pe cei care i-au persecutat, precum și pe cei care i-au trimis la moarte.  

88. Atunci păcătoșii, din chinuri, vor vedea locul drepților și aceasta va fi o favoare pentru ei.3,87-88

89. În zilele acelea, ceea ce drepții au cerut, adeseori, le va fi dat.3,89

90. Atunci Domnul va judeca cerul și pământul. El va judeca pe cei care au călcat poruncile în cer și pe cei care le-au încălcat pe pământ. El va judeca pe păstorii poporului, îi va întreba despre turma de oi; îi vor fi dați lui, fără ca ei să-l poată ucide prin viclenie.3,90

91. După aceasta, Ilie și Enoh se va pogorî și-și vor lepăda trupul acestei lumi și vor îmbrăca un trup spiritual.3,91

92. Ei îl vor urmări pe Fiul Nelegiuirii și-l vor omorî, fără ca el să mai poată spune ceva.3,92

93. În vremea aceea el va fi nimicit dinaintea lor, precum gheața care se topește în fața focului;3,93

94. el va pieri, precum un balaur care nu are răsuflare.3,94

95. Ei îi vor spune: „Vremea ta a trecut, iată, tu vei pieri împreună cu cei care au crezut în tine".3,95

96. Și îi vor arunca în iad și îi va închide acolo.3,96
______________________________
-3,82 Focul și mânia sunt adeseori legate una de alta (Deut. 32,22). Distrugerea lumii prin foc a devenit obișnuită în literatura apocaliptică.
-3,83 „Ca paiele": expresie biblică (Ieșire 15,7; Maleahi 3,19).
-3,84-85 Munții și drumurile sunt înzestrate cu glas; la fel marea, în 4 Ezdra 5,7, sau „țările" în 4 Ezdra 5,11. „Care n-a venit la judecată": nimeni nu va scăpa de judecată (se aseamănă cu Plângerile lui Ieremia 2,22; 2 Enoh 46,3).
-3,86 Păcatele îi acuză pe păcătoși; cf. înțelepciunea lui Solomon 4,20. „Ziua sau noaptea": cf. Jubilee 4,6.
-3,87-88 Dublă răsplată pentru drepți și pentru păcătoși, ca de ex. în l Enoh 108,14-15. „Persecutat", „predat": cf. Apoc. lui Petru 9.
-3,89 cf. Ps. 19,5.
-3,90 „În cer [...] pe pământ": cf. Jubilee 4,6. E vorba aici de o judecată făcută asupra îngerilor și a oamenilor. „Păstorii poporului": aceștia sunt conducătorii poporului, marii preoți care, în l Enoh 89-90, sunt asemănați îngerilor, ce asistă la pedepsele executate de națiuni asupra poporului iudeu. Acești îngeri-păstori sunt nedrepți (l Enoh 90,3,11,13) și vor fi judecați și pedepsiți (1 Enoh 90,25).
-3,91 A doua venire a lui Ilie și Enoh, care sunt aici executorii pedepselor. 3,92 „Fără ca el să mai poată spune ceva": cf. Înțelep. lui Solomon 4,19.
-3,93 Imaginea gheții ce se topește pare să fie străină Bibliei, care preferă alte imagini precum ceara care se topește la foc (Ps. 67,2), paiele mâncate de foc (3,83), fumul împrăștiat de vânt (Înțelep. lui Solomon 5,14) sau plumbul ce se scufundă în apă (Ieșire 15,10).
-3,94 „Un balaur": Fiul Nelegiuirii apare din vechime, ca dușman al lui Dumnezeu (Ps. 73,13-14), cum a fost Faraonul Egiptului (Iez. 29,3; 32,2), Nabucodonosor (Ier. 51,34) și Pompei (Ps. lui Solomon 2,25). „Care nu are răsuflare": caracteristica idolilor (Ier. 10,14).
-3,95 cf. 3,72-74.
-3,96 cf. l Enoh 54,5; 69,28 și Apocalipsa 20,3.
_________________
“Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau Cuvântul.”
 

Style:  
Search:
Fii binevenit călătorule ! Tainele Cerului și ale Universului îți sunt pregătite. Cere și ți se va da ! Bate și ți se va deschide ! Caută și vei găsi !