Tainele Universului și ale Spiritului sunt dezvăluite doar celui care le caută în mod sincer, cu o inimă curată ! FAZA CURENTA A LUNII
Username:   Password:  Auto Login    
 RegisterRegister 
It is currently 30.10.2020, 21:41
All times are UTC + 3 Hours
Fi binevenit calatorule !
View Post  Topic: "Marea Evanghelie a lui Ioan - volumul 3 - Jakob Lorber" 
Author Message
Acustic
Milenar
Milenar


PostPosted: 28.9.2010, 18:54    Post subject: Capitolul 16 - Despre înălțarea lui Iisus Reply with quote

Capitolul 16
Despre înălțarea lui Iisus


1. Domnul: “Vă spun însă vouă că nu va fi deloc ușor ca oamenii să se păstreze mereu la înălțimea adevărului pur: căci mintea lor, chiar de va ajunge uneori la o mare ascuțime, nu va putea cuprinde totuși faptul că Eu aș putea fi, prin spiritul Meu, Acela care odinioară - pe muntele Sinai i-a dat lui Moise legile, printre tunete și fulgere și care, prin înțelepciunea și puterea Lui, menține și guvernează întregul univers nemărginit! Chiar și unora dintre voi vă vine greu să credeți, deși sunteți martorii a tot ceea ce se petrece și s-a petrecut și în alte locuri, că Eu simt întru lotul una cu Tatăl din ceruri. Dar ce vor spune oare înțelepții lumii despre toate acestea, când vestea va ajunge la urechile lor din a mia gură?!

2. De aceea, doar celor săraci cu duhul li se va da vestea, nu și înțelepților acestei lumi; căci ceea ce este măreț în fața lumii, este o năpastă în fața lui Dumnezeu!

3. Omul simplu, modest, cu inima încă de ajuns de curată, are și un suflet mai liber, iar în sufletul său are un spirit mai puțin învăluit, și de aceea înțelege repede și ușor ceea ce este al spiritului. Un așa-zis înțelept însă, al cărui suflet este înțesat de tot felul de probleme materiale și care nici nu mai are habar de spiritul divin dinlăuntrul său, cu siguranță că nu va mai cuprinde cu mintea ceea ce voi înțelegeți în mare parte destul de ușor și în adevărata sa profunzime. Și totuși, nici chiar voi nu puteți cuprinde încă multe cu mintea; însă, după înălțarea Mea, le veți cuprinde pe toate, pe de a-ntregul!” 4. La aceste vorbe. Cyrenius a întrebat degrabă: “La ce înălțare Te referi de fapt? Ai să fii cumva înălțat la rang de rege al regilor pe pământ și încoronat ca atare?” 5. Eu: “Încoronat, da. Însă nu ca rege pământean și nici cu o coroană de aur! N-aș avea Eu oare puterea să-Mi iau un regat al pământului, care să se întindă chiar și dincolo de capetele acestuia? Cine M-ar putea împiedica să o fac? 6. Nu se află oare esența tuturor lucrurilor și, de asemenea, viața tuturor oamenilor, în mâna Tatălui Meu, care este în Mine, așa cum Eu sunt în El? De câte ori ți-ai putea trage răsuflarea fără vrerea spiritului divin care este în Mine, care singur însuflețește totul divin și vă ține pe toți în viață?!

7. Căci la ce le-a folosit oamenilor pe timpul lui Noe toată puterea lor și arta războaielor? Vezi tu, același spirit divin a dezlănțuit furia apelor deopotrivă asupra regilor și supușilor lor, și toți au pierit sub ape!

8. La ce i-a folosit puternicului faraon măreața sa armată? Spiritul Meu divin i-a trecut pe fiii lui Israel nevătămați prin Marea Roșie, iar ostile faraonului, care-i urmăreau, au pierit înghițite de ape!

9. Dacă aș fi vrut așadar să devin un rege pe acest pământ, ce putere M-ar fi putut oare împiedica să o fac?

10. Dar departe de Mine acest gând și departe și de toți aceia care vor să calce pe urmele Mele. Pe Mine Mă așteaptă o cu totul altă înălțare și încoronare, despre care vei afla mai multe abia când ea se va fi petrecut. Unele semne însă ți le-am dat deja chiar la începutul întâlnirii noastre și dacă ți le vei aminti, îți vei putea imagina tu singur restul!”

11. Cyrenius a spus: “Bine, Doamne, știu de-acum prea bine cine și ce ești, și toate câte le poți face - dar tot nu pot să pricep încă prea bine de ce Tu, cu toată puterea ta cea mare, ești nevoit - după cum se știe - să fugi de prigoana lui Irod și a Templului!?

12. Eu i-am răspuns: “Prietene, puteai să nu te mai ostenești cu întrebarea aceasta! În primul rând pentru că ți-am explicat în amănunt încă din Nazaret, iar în al doilea rând ar fi trebuit să fi înțeles de-acum, din toate cuvintele Mele, că am venit în această lume nu pentru a-i face pe morți încă și mai morți decât suni ei deja, ci pentru a-i readuce pretutindeni din nou la viață. Căci Eu sunt aici pentru a lua asupra Mea toată judecata hotărâtă pentru întreg pământul, astfel ca prin această judecată luată asupra Mea toți oamenii să își găsească mântuirea de moartea cea veșnică.

13. Totodată, sunt aici nu pentru a lovi, ci doar pentru a vindeca toate rănile omenirii împovărate cu rele de tot felul, și nu pentru a-i provoca acesteia răni încă și mai mari, și mai adânci.

14. Ți se pare oare că de teama prigonitorilor Mei sunt Eu oarecum un fugar? O, dacă asta crezi într-adevăr, atunci te afli în mare greșeală! Privește-i numai pe cei câțiva criminali fioroși! Ei bine, după Moise și după legile voastre, ei își merită însutit moartea. Și totuși, Eu nu voi lăsa ca ei să fie uciși, ci voi face astfel încât și ei să aibă parte de îndurarea cerească. Dacă vor ști să profite de îndurarea aceasta, atunci vor avea și ei parte de împărăția Mea; de vor cădea însă înapoi în păcat, atunci ei înșiși vor fi vinovați dacă mâna legii îi va ajunge din nou și-i va ucide! Căci, vezi bine, legea are mereu putere, pe când îndurarea vine doar din timp în timp în ajutorul celor oropsiți. Iar atunci când nu mai este îndurare trebuie să te supui din nou legii.”
_________________
La început a fost Cuvântul ! Cuvântul sau Sunetul Primordial !
 

Style:  
Search:
Fii binevenit călătorule ! Tainele Cerului și ale Universului îți sunt pregătite. Cere și ți se va da ! Bate și ți se va deschide ! Caută și vei găsi !