Tainele Universului și ale Spiritului sunt dezvăluite doar celui care le caută în mod sincer, cu o inimă curată ! FAZA CURENTA A LUNII
Username:   Password:  Auto Login    
 RegisterRegister 
It is currently 1.6.2020, 22:33
All times are UTC + 3 Hours
Fi binevenit calatorule !
View Post  Topic: "SECRETELE VIEȚII - Dicteu divin prin Gottfried Mayerhofer" 
Author Message
Ganapati
Avansat
Avansat


PostPosted: 12.11.2010, 18:29    Post subject: Capitolul 5 - Corpul, spiritul și sufletul Reply with quote

Capitolul 5
Corpul, spiritul și sufletul
(18 iulie 1870)

Aceste trei cuvinte au fost frecvent menționate în mesajele Mele, așa că aveți deja o viziune generală asupra conceptelor de „corp”, „spirit” și „suflet”, îndeosebi în ceea ce privește semnificația lor spirituală.

Întrucât în toate cuvintele Mele există un sens infinit, din care poate fi extras întotdeauna ceva nou, o lecție spirituală, vom încerca acum să extragem o altă semnificație, poate la fel de importantă ca și prima, dacă nu cumva chiar mai înaltă și mai sublimă.

Instrucțiunile Mele nu sunt niciodată întâmplătoare, ci sunt date pas cu pas, în conformitate cu puterea voastră de înțelegere. Aici se încadrează și explicațiile pe care vi le-am dat până acum, potrivit cărora corpul sau materia reprezintă o temniță în care este închis un spirit sau o idee de-a Mea fixată în această formă. Considerând că v-ați maturizat și că ați început să vedeți mai adânc în profunzimile creației Mele, Mi-am propus să vă explic acum cuvântul „corp” dintr-o altă perspectivă, lărgindu-vă astfel cunoașterea, în beneficiul sufletului vostru. Veți constata astfel că deși folosesc mereu aceleași cuvinte, pe care vi le-am explicat deja, Eu pot găsi în acestea noi sensuri și noi semnificații, care să vă permită să vă minunați și mai profund de iubirea și de înțelepciunea Mea. Într-adevăr, dacă Mi-aș propune să găsesc o mie de semnificații noi acestui cuvânt, v-aș putea prezenta tot atâtea aspecte pe care nu le-ați fi bănuit niciodată. Dar să revenim la problema noastră.

Așa cum v-am explicat în mesajele Mele anterioare, „corpul” este un sinonim pentru „materie”, dar, așa cum v-am demonstrat, nu există nimic cu adevărat material în materie, totul fiind pur spiritual (altfel spus, este vorba de spirite înlănțuite sau supuse restricției), în alte texte, v-am explicat că materia reprezintă ideile Mele fixate, care vor rămâne sub această formă atâta vreme cât Eu nu le voi retrage miezul spiritual.

Toate aceste explicații sunt corecte, mai întâi pentru că desemnează un adevăr, iar în al doilea rând pentru că cel care vi le-a oferit am fost Eu.

Dacă ne-am propune însă să definim conceptul de „materie” sau de „corp” dintr-o perspectivă diferită, v-aș putea întreba: „Ce semnifică de fapt cuvântul ,corp'?”

Pentru a începe de la temelie și a avansa apoi pas cu pas către înțelegerea imensului joc al creației Mele, inclusiv al Ființei Mele, trebuie să stabilim exact semnificația unui cuvânt, nu doar să ne limităm să-l repetăm la infinit, fără a descrie pe larg natura lui. Să începem așadar cu alfabetul, la fel ca elevii care învață să citească.

Cuvântul „corp” se referă la un obiect individual, care dispune de trei dimensiuni: lungimea, lățimea și înălțimea, complet și separat în mijlocul infinității nesfârșite. El ocupă un loc în spațiu și are un înveliș care face ca ființa lui individuală să fie separată de Existența universală (totalitate).

Să mai adăugăm și faptul că un corp poate avea diferite grade de densitate și o greutate variabilă, putând fi infinitezimal de subtil, de-a dreptul imponderabil pentru voi, sau extrem de comprimat într-o rocă solidă precum granitul, supranumit și „substanța primordială a corpului terestru”. Oricare ar fi condiția sa, el rămâne totuși un corp, adică un obiect separat, cu dimensiuni ce pot fi uriașe, dacă se află într-o stare volatilă, sau foarte mici, dacă se află într-o stare solidificată. Sub influența forțelor de atracție și de fuziune cu alte obiecte de același fel, aceste corpuri pot alcătui stânci, pământuri, sisteme solare, etc.

Așadar, cuvântul „corp” reprezintă expresia verbală a unui obiect individual care are o existență fizică și care, prin separarea sa de Omniprezență, a devenit o entitate cu o existență independentă.

Orice corp este divizibil la infinit, chiar dacă ochii și instrumentele voastre nu sunt suficient de rafinate pentru a observa acest lucru. Oricât de mult l-am diviza însă, el va continua să existe în spațiul tridimensional, adică să aibă cele trei dimensiuni de care am vorbit mai sus, până la granița dincolo de care divizibilitatea sa încetează și unde începe esența lui spirituală.

Fără corpuri nu ar putea exista o creație vizibilă!

Există corpuri sau substanțe transparente și imponderabile, cum ar fi lumina și electricitatea, dar ele apar astfel numai în fața ochilor voștri, nu și în ochii spiritelor. Pentru voi, tot ceea ce transmite mai departe lumina, fără să o reflecte pe suprafața sa, apare ca fiind invizibil, în realitate, voi nu vedeți obiectele sau lumina care cade asupra lor, ci le percepeți numai prin intermediul razei luminoase care este reflectată de ele. Voi nu puteți vedea o rază luminoasă care aleargă în infinitate.

De aceea, dacă un obiect are un corp cu o densitate foarte redusă, el este inexistent pentru ochiul vostru.

Dacă nu ar exista chimia, care v-a demonstrat existența mai multor „elemente”, voi ați fi convinși că aveți de-a face cu unul singur, așa cum se întâmplă cu aerul în care trăiți și pe care în respirați, reducându-l în plămâni la elementele sale constitutive și extrăgând substanța sa vitală, după care expirați substanțele uzate sau carbonizate.

Toate aceste elemente componente sunt inexistente pentru ochii voștri, în timp ce pentru corpul vostru ele sunt perceptibile, căci dac㠄sarea - aerului”, sau oxigenul, așa cum îl numiți voi, ar lipsi, iar în aer ar fi prezent numai carbonul, viața ar înceta pe loc pentru voi și pentru toate ființele vii care l-ar inhala. Același principiu se aplică și celui de-al treilea element care există în aer, azotul.

Aerul conține însă și multe alte substanțe pe care nu le cunoașteți, toate având corpuri imperceptibile pentru simțurile voastre.

Toate aceste elemente ale aerului apar însă ca fiind grosiere prin comparație cu cele pe care le găsim în eter. Cu cât aerul este mai apropiat de pământ, cu atât mai dense și mai grosiere sunt elementele din care este alcătuit. Dizolvat în apă, el se condensează, devenind lichid, și poate fi chiar transformat în gheață, devenind astfel un corp compact.

Procesul de solidificare are mai multe etape succesive, începând cu apa și continuând până la metalele cele mai compacte și la pietrele grele pe care le conține pământul. Toate aceste obiecte, extrase și separate din Existența Omniprezentă, sunt numite „corpuri” și reprezintă la scara creației gândurile Mele fixate. Cu ajutorul lor, începând cu atomul aparent imponderabil, dar cu o formă fizică, Eu am construit toate lucrurile din univers, unul mai perfect decât celălalt, până la Mine însumi, cu ajutorul sistemelor solare și al corpurilor cerești, mergând până la cerul Meu cel mai înalt, unde sălășluiesc gândurile Mele creatoare cele mai subtile, dar care mai au încă o formă corporală, deși pentru simțurile voastre ele apar ca fiind de o spiritualitate extremă.

Iată cum este influențată existența universului fizic:

La fel cum spiritele preferă să se asocieze între ele, nici elementele care alcătuiesc corpurile din natură nu se pot opune imensei forțe de atracție; în conformitate cu legea creației (care este un alt gând al Meu, universal și inerent întregii creații), ele se unesc într-o anumită măsură, asumându-și uneori forme bine definite, gândite de Mine, astfel încât devin vizibile pentru ochiul fizic în structuri neregulate.

Așadar, întreaga lume a corpurilor este unită de legea unică a iubirii, deși fiecare dintre ele este separat de celelalte. Ele sunt purtătoarele vizibile sau invizibile ale gândurilor Mele, adică ale scânteilor pe care Spiritul Meu le-a așezat în interiorul lor și care sunt mai mult sau mai puțin legate de ele (întemnițate).

Forța care determină aceste corpuri să se atragă sau să se respingă reciproc, potrivit anumitor legi ale naturii, nu este altceva decât impulsul interior primit de la Mine, adică spiritul întemnițat în materie. Căci cuvântul „spirit” (spirit al naturii, în cazul de față) reprezintă tot una cu ceea ce voi numiți „forță a naturii”.

Spiritul este impulsul esențial care acționează în interiorul corpului pentru prezervarea formei acestuia, pe care a construit-o el însuși, în funcție de inteligența sa, atât timp cât existența învelișului fizic corespunde locatarului ei, spiritul interior. Acesta este cel care construiește corpul fizic, folosindu-se de diferitele forțe ale naturii.

Dacă trupul suferă o anumită transformare, spiritul naturii care locuiește în el poate scăpa, fie divizându-se în particule spirituale, fie unindu-se cu alte spirite similare ale naturii pentru a alcătui un spirit superior în marea piramidă a creației, în funcție de noul său nivel de inteligență, el îmbracă atunci un corp diferit.

În ceea ce privește fostul său corp, aflat în schimbare, acesta face pe de o parte un pas înainte și pe de altă parte un pas înapoi. Elementul spiritual din interiorul lui îl stimulează să se transforme, iar spiritul, urmându-și impulsul, ascultă de o altă lege (gând al creației), reducând materia purificată la originile ei (substanța sufletului), sau îl unește cu alte corpuri aflate pe un nivel superior, fiind sălașul unor spirite mai inteligente, în acest fel, el îl aduce mai aproape de perfecțiune.

Dar ce este de fapt un spirit?

În afară explicațiilor pe care le-ați primit deja, trebuie să mai precizăm că acesta este ceva lipsit de corporalitate.

Atunci când sunt extrem de rafinate și divizate în elemente, anumite lichide dau naștere unui fluid eteric, fie pe cale naturală, fie prin reacții chimice provocate. Acest fluid nu mai poate fi perceput prin intermediul simțurilor fizice grosiere, decât cel mult cu ajutorul nervilor olfactivi. Nu de acest „spirit” doresc însă să vă vorbesc Eu, căci acesta are încă un corp, chiar dacă unul subtil.

Prin „spirit” în contextul de față, Eu înțeleg o emanație din ființa Mea, o scânteie din puterea Mea divină, care, deși limitată în sfera sa de acțiune, rămâne totuși indestructibilă, neputând fi anihilată vreodată.

Aceste „spirite ale naturii” sunt cele care susțin întreaga creație, asigurându-i existența actuală și permanența eternă, căci, fiind emanații din Mine, ele sunt nemuritoare, la fel cum sunt și Eu.

Spiritele legate de materie sau de trupuri reprezintă cel mai de jos strat al creației, fundamentul pe care este clădită aceasta. Fără ele nu ar putea exista nici un corp, iar lumina soarelui s-ar pierde în infinitate, nemaiavând de cine să fie reflectată. Nenumăratele splendori ale așa-numitei naturi „mute” (care se deosebește de cea vie, de marea natură spirituală) nu ar fi posibile fără prezervarea acestor corpuri cu forme variate, ale căror suprafețe compacte absorb și reflectă apoi lumina.

Corpul fizic nu poate exista fără voința locuitorului său, spiritul. Fiind o scânteie din Mine însumi, acesta se manifestă pe nivelele superioare ale organismului viu sub forma unui potențial mai înalt, mai mult sau mai puțin conștient de sine, numit „suflet”.

Spiritul animă trupul, suflând asupra acestuia o scânteie din marele principiu al vieții, astfel încât sufletul întemnițat să se ridice treptat pe nivele din ce în ce mai înalte, asumându-și corpuri din ce în ce mai evoluate, cu scopul de a deveni din ce în ce mai conștient de existența sa, împărtășind bucuria vieții sale cu celelalte ființe.

Acesta este așadar cel de-al treilea pas în marele joc al creației: apariția ființelor înzestrate cu un suflet, în care spiritul, având deja un grad superior de eliberare, și-a construit în interiorul trupului un alt sălaș, de data aceasta unul inteligent, cu ajutorul căruia să se poată exprima mai bine, dar și de a avea un control mai mare asupra corpului său material.

Aceste suflete apar odată cu primele animale, care, în afara unor trupuri mult mai ingenios construite, în funcție de nivelul de individualitate pe care se află, se mai bucură în plus și de o anumită libertate de mișcare, în cazul lor, corpul se comportă deja ca un slujitor, nu ca un stăpân, așa cum se petrec lucrurile în cazul mineralelor.

Sufletul se folosește de corp pentru propria sa prezervare și pentru a-și satisface nevoile sale vitale, fiind ghidat în continuare de spirit prin intermediul „instinctului”, care îl determină să facă sau să nu facă cutare lucru.

Mișcarea liberă implică automat un grad mai înalt de inteligență, căci dacă Eu îi permit unui suflet să își miște mai liber trupul, sunt nevoit să îl înzestrez automat cu inteligența necesară pentru a ști unde, când și de ce face respectivele mișcări.

A apărut așadar o lume a ființelor în mișcare, care urmează un curs ascendent, în încercarea de a atinge acel nivel pe care spiritul îi oferă trupului cel mai sublim dar pe care i-l poate dărui Creatorul, și anume inteligența spirituală supremă, în cele din urmă, devenind conștient de locul pe care îl ocupă în creație, sufletul își recunoaște originile, și după ce și-a ridicat scânteia interioară divină pe nivelul conștiinței depline de sine, privește acum în sus și își dă seama că întreaga sa evoluție și-a avut originea în Cel Preaînalt.

Acest nivel, placa turnantă a întregii lumi a corpurilor, spiritelor și sufletelor, este omul, pe care l-am creat după chipul și asemănarea Mea, și pe care l-am așezat la granița dintre cele două lumi, cea fizică și cea spirituală, cu intenția de a-și folosi sufletul pentru a spiritualiza lumea fizică în care trăiește și de a-și trezi spiritul înzestrat cu toate atributele divine de către Cel Preaînalt. În acest fel, sub influența spiritului, sufletul poate evolua, atingând la un moment dat nivelul desăvârșirii spirituale și transformându-și corpul fizic într-un vehicul perfect, alcătuit din substanța cea mai sublimă, sau altfel spus, veșmântul glorios pentru un spirit de o noblețe perfectă!

V-am prezentat, copiii Mei dragi, marele joc al creației Mele, începând cu primul atom care s-a născut și cu monada (microorganism n.r.) cea mai minusculă și terminând cu ultima Mea creație, omul, de la nivelul căruia începe același proces, dar la o scară spirituală, până în cerurile Mele cele mai înalte, în care spiritele cele mai pure, înzestrate cu corpuri de lumină extrem de subtile, folosesc cele mai eterate substanțe din creația fizică, purificate în cel mai înalt grad cu putință, ca înveliș exterior al sufletelor lor divine, la fel cum vă folosiți voi de corpul vostru alcătuit din substanțe grosiere.

Drumul până la acel nivel este lung, dar nu imposibil.

Luptați, dragii Mei copii, să vă atingeți menirea pe care v-am rezervat-o în acest joc al creației, ridicându-vă deasupra lumii fizic-materiale, către pragul dincolo de care începe lumea spirituală, unde vi se vor deschide porțile luminii și cunoașterii, și prin care veți putea pătrunde în lumea nesfârșită a universului spiritual, lăsând în urmă lumea la fel de nesfârșită a universului fizic, adic㠄lumea simțurilor”. În mijlocul universului spiritual îl veți găsi pe Acela care a creat tot acest joc și a cărui unică bucurie este de a-și vedea ființele create, care îi spun „Doamne” și „Dumnezeu”, spunându-i „Tată”.

De îndată ce veți înțelege câte ceva din ceea ce vă spun, El nu va mai fi departe de voi, și vă va dovedi că dincolo de suferințele voastre trecute și de bătăliile pe care ați fost nevoiți să le duceți, fără aceste încercări terestre nu v-ați putea bucura de chintesența lumii din care fac parte corpul, sufletul și spiritul vostru. Această chintesență este iubirea Sa părintească, pe care numai El o poate revărsa asupra voastră. O dovadă a acestei iubiri o constituie și explicațiile de față, prin care v-a demonstrat o dată în plus cât de mult își dorește să-i urmați sfaturile și să renunțați la lumea fizică pentru a vă bucura de preafericirea lui celestă. Amin.
_________________
मैं गणेश, सुप्रीम शिव का बेटा हूँ!
 

Style:  
Search:
Fii binevenit călătorule ! Tainele Cerului și ale Universului îți sunt pregătite. Cere și ți se va da ! Bate și ți se va deschide ! Caută și vei găsi !