Tainele Universului și ale Spiritului sunt dezvăluite doar celui care le caută în mod sincer, cu o inimă curată ! FAZA CURENTA A LUNII
Username:   Password:  Auto Login    
 RegisterRegister 
It is currently 18.1.2021, 23:10
All times are UTC + 3 Hours
Fi binevenit calatorule !
View Post  Topic: "Marea Evanghelie a lui Ioan - volumul 3 - Jakob Lorber" 
Author Message
Acustic
Milenar
Milenar


PostPosted: 1.2.2011, 00:06    Post subject: Capitolul 63 - Cuvântarea lui Hebram dezvăluie greșeala lui Risa Reply with quote

Capitolul 63
Cuvântarea lui Hebram dezvăluie greșeala lui Risa

1. Atunci Hebram a spus: “Prietene, așa cum ne-ai spus și ne-ai arătat tu lucrurile, am mai auzit și eu adeseori. În cazul nostru însă, modul acesta de gândire nu se potrivește, căci aici se află un om care este mai presus de orice magician obișnuit, înzestrat cu toate vechile vrăjitorii persane și egiptene!

2. Gândește-te numai la cuvântările lui Matael și chiar și la faptele, învățăturile și cuvântările marelui învățător însuși și îți vei da seama că te afli pe un drum greșit cu toate raționamentele tale, oricât de sănătoase ar părea ele!

3. Mă pricep și eu puțin la magie și cunosc diferitele tipuri ale magiei persane și egiptene; însă înfăptuirea a toate câte au fost aici deja înfăptuite și toate învățăturile pe care le-am auzit deja aici indică în mod evident o origine mult mai înaltă decât ne-am putea-o noi imagina.

4. Tânărul acela de lângă cei doisprezece a transformat sub ochii noștri, pe masă, o piatră în pulbere, a recompus apoi din pulberea respectivă piatra inițială, apoi a transformat-o într-o altă piatră și, în final, a făcut-o să dispară cu totul. Și cum a făcut apoi din piatră o pâine, apoi tot din piatră un pește, care mai poate fi încă văzut, iar la sfârșit a creat chiar un măgar în optima forma (în cea mai perfectă stare), ei bine, prietene, acestea sunt toate fenomene de o cu totul altă natură decât micile minuni insipide și neînsemnate văzute de noi la câțiva magicieni persani din Damasc! Oricine se pricepea acolo să adune puțin mai mult decât «unu și cu unu», era de îndată în stare să vadă limpede înșelătoria și să-i găsească explicația; cine însă poate da pentru toate cele de aici vreo altă explicație decât cea pe care a dat-o Matael despre unica forță și putere a vieții fundamentale întru și de la Dumnezeu?!

5. Tu faci așadar o greșeală capitală dacă încadrezi toate câte sunt aici în cunoscuta categorie a simplei escrocherii și-i pui în aceeași categorie pe Moise și pe toți ceilalți profeți; căci doar Matael ne-a explicat destul de limpede rolul marelui eliberator al poporului nostru de sub jugul înrobitor al egiptenilor.

6. Moise a fost de o măreție spirituală atât de extraordinară în fața lui Dumnezeu și a oamenilor, încât pământul n-a mai purtat de atunci și până în timpurile noastre un altul care să îl întreacă. Aici însă, prietene, șade, ca om, Acela în fața chipului căruia însuși marele Moise și-a ascuns fața. De aceea, este mai mult decât nechibzuit din partea ta să vorbești despre El ca despre un om obișnuit!

7. Numără-i pe cei care sunt ospătați aici de trei ori pe zi cu cei mai buni și mai de soi pești, fără nici un fel de oase, cu pâine, vin și tot felul de fructe, cu miere, lapte, brânză și unt! Și gândește-te totodată că gazda noastră este de fapt un om mai curând sărac decât înstărit! Cu cele trei iugăre ale sale, proprietatea sa este mare; nu are însă decât puțin teren arabil, iar acesta este, după cum se poate vedea, destul de bolovănos. Pescuitul este pentru el de fapt cel mai rentabil; dar ce poți asigura din pescuit când ai atâția oaspeți? Noi suntem aici în total vreo patru sute de oameni și toți suntem pe deplin sătui; și la aceștia mai trebuie adăugate și animalele de povară ale grecilor și romanilor, care nici ele n-au suferit de foame. Du-te însă în cămara gazdei noastre și ai s-o găsești burdușită cu tot felul de fructe și cu o cantitate mare de pâine din cea mai bună, iar pivnița din stâncă este atât de plină cu burdufuri de vin încât nu l-am putea dovedi nici într-un an, oricât de mult am bea din el! Și ia întreab-o acum pe gazda noastră cea cumsecade și iubitoare de adevăr cum s-a pomenit ea cu toate acestea, și omul nu-ți va răspunde nimic altceva decât: «Totul se datorează minunilor și iar minunilor înfăptuite de marele Mântuitor din Nazaret!»

8. Iar dacă așa stau lucrurile, cui i-ar mai trece atunci prin minte să susțină că toate acestea nu sunt altceva decât o înșelătorie scornită de cei puternici de pe acest pământ pentru ca, prin ea, să amăgească gloatele cele proaste și oarbe pentru a și le aservi și mai mult?! Adevăr îți spun ție, aici este mai mult decât va putea cuprinde vreodată mintea tuturor înțelepților din lumea aceasta; căci aici acționează singură puterea lui Dumnezeu, așa cum s-a mai manifestat ea din timp în timp pe pământ și cum se va mai manifesta și de aici încolo! Și chiar dacă rațiunea ta, pe care tu o consideri sănătoasă, nu poate cuprinde asemenea lucruri, totuși așa este cum ți-am spus eu. Dar du-te și convinge-te tu însuți și abia după aceea să vorbești și să ne spui dacă ți se pare că avem de-a face doar cu ceva obișnuit!”

9. Și atunci a spus din nou Risa: “Da, firește, dacă astfel stau lucrurile, atunci sigur că mă văd silit să retrag cele mai multe dintre afirmațiile mele și totodată nu mai vreau să le contest nici lui Moise și celorlalți prooroci valoarea lor divină. Un lucru însă rămâne fără îndoială adevărat din ceea ce am spus, și anume că nici o învățătură, oricât de divină ar fi ea la originea ei, nu se poate menține până la urmă în puritatea ei inițială decât de-a lungul câtorva secole!

10. Moise se mai afla încă pe munte și primea poruncile lui Iehova, când poporul din vale dansa deja în jurul vițelului de aur. Și cât de diferită arăta învățătura lui Moise în momentul când în locul judecătorilor a apărut un rege, pe nume Saul, și cât de diferită a început ea să arate în timpul domniei lui David, darămite mai apoi, sub Solomon și sub urmașii acestuia?!

11. Ea și-a pierdut în permanență câte ceva din caracterul ei pur și divin, iar elementele acestea au fost apoi înlocuite cu regulamente făcute de oameni, astfel că până la noi n-a mai ajuns efectiv decât numele lui Moise, în rest însă, întreaga lui învățătură aproape că a dispărut. Nu s-a mai păstrat decât un mic nucleu, menit să le confere slujitorilor Templului un oarecare nimb de divinitate. Pedepsele au fost însă menținute toate, pentru ca, prin intermediul lor, ei să poată chinui cât mai drăcește biata omenire, având o oarecare bază juridică așa-zis autorizată de Dumnezeu. Cele pur divine însă au fost demult lichidate cu totul; căci din cauza celor zece porunci nimeni nu-și mai face astăzi vreun fel de probleme. Adulterul mai constituie o problemă doar pentru oamenii de vază, foarte bogați, căci, în asemenea cazuri, aceștia sunt obligați să-și răscumpere greșeala cu bani mulți pentru a scăpa de uciderea cu pietre. Apoi ei nu mai sunt obligați decât să bea o așa-zisă apă afurisită, care însă nu le face burțile să plesnească, fiindcă de astfel de păcătoși Templul mai are de multe ori nevoie, la pretențiile sale tot mai mari! Iar dacă înșiși înalții slujitori ai Templului comit vreun adulter, atunci despre asta chiar că nu se suflă nici un cuvânt. Doar dacă vreun biet sărăntoc comite un adulter, atunci într-adevăr intervine uciderea cu pietre.

12. Iată însă că citim cu ce risipă nemaipomenită de energie a forței și puterii divine au fost date oamenilor de către Dumnezeu cele zece porunci, printre fulgere și tunete care au zguduit pământul până în cele mai îndepărtate colțuri ale sale, și că asemenea dovezi cutremurătoare ale faptului că Dumnezeu nu glumește s-ar mai fi și repetat de mai multe ori și de atunci încoace, în diferite părți ale pământului. De câte ori însă a fost avertizat poporul acesta de către Dumnezeu prin intermediul unor profeți mai mici sau mai mari?! Și la ce a folosit aceasta pentru timpurile de acum? Căci în ce situație ne găsim noi acum știm prea bine cu toții, și mai multe nu trebuie să-ți spun! Dacă iadul există cu adevărat, atunci acolo nu poate fi în nici un caz mai rău!

13. Dacă însă revelațiile pur dumnezeiești despre care se vorbește nu poartă - spre marea noastră nefericire - decât asemenea roade, așa cum le putem vedea în rândurile fariseilor, atunci îl întreb eu acum pe oricare om sănătos la minte dacă până la urmă nu este mult mai ușor să te dezbari de orice credință în vreo revelație sau providență divină, de orice fel ar fi ea?!

14. Ceea ce ai spus tu aici, Hebram, despre marele Mântuitor din Nazaret, este bun și frumos, și nu este exclus ca învățătura sa să fie încununată de mai mult succes decât toate celelalte învățături dumnezeiești pogorâte asupra noastră. Dar eu nu-mi doresc decât ca, după o jumătate de mileniu, să pot fi martor, cu mintea mea de acum, și să pot vedea ce chip va avea atunci învățătura aceasta nouă, plecând firește de la premisa că acceptarea ei propriu-zisă va fi lăsată la liberul plac al oamenilor!

15. Acum, în fruntea ei se află numai un singur conducător, dar într-o mie de ani va mișuna de conducători, care vor propovădui învățătura aceasta pură, dar nu vor uita nicidecum de burțile lor! Spune-mi acum dacă mă aflu cu părerea mea pe un drum chiar așa de greșit cum ai susținut mai înainte!”
_________________
La început a fost Cuvântul ! Cuvântul sau Sunetul Primordial !
 

Style:  
Search:
Fii binevenit călătorule ! Tainele Cerului și ale Universului îți sunt pregătite. Cere și ți se va da ! Bate și ți se va deschide ! Caută și vei găsi !