Tainele Universului și ale Spiritului sunt dezvăluite doar celui care le caută în mod sincer, cu o inimă curată ! FAZA CURENTA A LUNII
Username:   Password:  Auto Login    
 RegisterRegister 
It is currently 22.1.2021, 21:13
All times are UTC + 3 Hours
Fi binevenit calatorule !
View Post  Topic: "Marea Evanghelie a lui Ioan - volumul 3 - Jakob Lorber" 
Author Message
Acustic
Milenar
Milenar


PostPosted: 1.2.2011, 03:26    Post subject: Capitolul 72 - Despre verificarea mirilor Reply with quote

Capitolul 72
Despre verificarea mirilor

1. Atunci Cyrenius a întrebat: “Tocmai ai amintit despre unele mijloace naturale. În ce ar putea consta ele?”

2. Iar Eu i-am răspuns: “Mai ales într-un mod de viață cumpătat! Un sânge prea fierbinte mistuie întotdeauna mai mult din făptura omului decât unul mai rece; de aceea, oamenii cu sângele mai fierbinte mănâncă mai mult decât cei cu sângele mai rece și au mai mereu o înclinație către mâncăruri grele foarte gustoase, care apoi sunt însoțite de băutură.

3. Tocmai de aceea, atunci când asemenea oameni se îndreaptă spre cumpătare sau sunt îndemnați de alții să o facă, explicându-li-se cu toată bunătatea posibilă de ce li se recomandă cumpătarea (și deci niște mâncăruri mai puțin grele), atunci sângele lor o să înceapă cât de curând să pulseze mai ponderat, iar instinctele lor senzuale își vor mai pierde și ele din intensitate, și toate acestea fără vreun fel de dezavantaj pentru starea de sănătate a trupului sau a sufletului lor.

4. Dacă însă, în cazul unei femei frumoase și senzuale care este mistuită de patimă, nici după o respectare mai îndelungată a regulilor cumpătării de aur natura ei nu vădește o transformare vizibilă, atunci mai ales în perioadele când luna se află în descreștere trebuie ca acesteia să i se dea să bea seara apa în care au fost puse la macerat niște frunze și flori de sena, care vor fi atunci amestecate cu puțin suc natural de aloe, cam patru linguri pline, dar aceasta nu în fiecare zi, ci doar a treia sau a patra, și cu siguranță că atunci trupul prea înfierbântat de dorințe trupești al femeii va începe să se mai liniștească.

5. Dacă însă nici aceste remedii, chiar fiind însoțite de multe povețe bune, nu duc la rezultatele scontate sau chiar la nici un rezultat, abia atunci se poate hotărî, la cererea bărbatului, separarea lor de la plăcerile patului și ale mesei care a fost discutată mai înainte pentru astfel de cazuri.

6. În orice caz însă, de zece ori mai curând trebuie să fie ascultată femeia iubitoare cea cuvioasă și care este chinuită de bărbatul ei care este mistuit de patimă - aceasta în special dacă ea deja se află într-o stare binecuvântată - decât bărbatul care este chinuit de o femeie frumoasă și senzuală cu sângele prea fierbinte. Căci bărbatul iubitor și cumpătat mai are la dispoziție, pe lângă mijloacele morale, și o mulțime de mijloace disciplinare naturale (pedepse), cu ajutorul cărora el poate răcori într-un mod foarte eficient focul trupesc prea puternic care o mistuie pe femeia sa, iar femeii frumoase și senzuale cu sângele înfierbântat nu-i va dăuna în nici un fel dacă bărbatul ei își va face simțită, fiind animat de cele mai bune intenții, asprimea sa. Sigur că, atunci, aceasta nu trebuie să pornească niciodată din vreun necaz ascuns sau din furie, ci întotdeauna trebuie să pornească dintr-o adevărată iubire față de aproape, căci altminteri măsura sa nu numai că nu va fi folositoare, ci dimpotrivă, ea s-ar putea dovedi chiar dăunătoare.

7. Iată deci cam tot ce s-ar putea spune, în general, în ceea ce privește iubirea între bărbat și femeie, căsătoria și păcatele posibile care apar atunci din oricare parte, precum și modul în care acestea trebuie să fie judecate în toată lumea.

8. Și ar fi foarte bine ca însuși statul să dea o hotărâre cu caracter de lege în sensul acesta, ca o căsătorie odată încheiată să fie păstrată din punct de vedere moral în cât mai bună stare, iar oamenii care sunt atinși de vreo boală fizică sau morală să nu aibă dreptul să se angajeze într-o căsătorie. Căci, din asemenea căsătorii nu poate rezulta nicicând un viitor rod (prunc) care să fie pe deplin binecuvântat.

9. Ar fi bine însă și ca cei care în aparență sunt neafectați de vreo infirmitate să fie supuși unei verificări, din care să rezulte dacă tânărul mire sau tânăra mireasă se potrivesc sau nu pe deplin unul cu altul.

10. Și, dacă atunci un examinator înțelept și care este împuternicit cu această sarcină va constata vreo piedică serioasă în calea unirii acestora, atunci el ar trebui să se abțină de la încuviințarea actului cununiei, înfățișându-le cât mai limpede celor care vor să-și unească viețile care sunt urmările nefaste pe care le-ar putea avea atunci actul respectiv. El le va explica faptul că acceptul deplin pentru încheierea căsătoriei lor nu se va putea da atâta timp cât vor continua să existe respectivele piedici considerabile.

11. Și totodată, un asemenea însărcinat al statului cu încheierea de căsătorii ar trebui să le explice cât mai limpede celor doritori de a-și uni viețile seriozitatea actului respectiv și scopul divin al împlinirii acestuia.

12. Iar de se va dovedi apoi că cei care sunt cu adevărat dornici de a-și uni viețile prin iubire încep să privească cu tot mai multă seriozitate actul căsătoriei, urmărind să înlăture piedicile lumești care au stat in calea actului cununiei, astfel încât să dorească de-acum a-și uni viețile doar în temeiul valorii lor umane și divine, abia atunci un astfel de împuternicit poate să-și dea acordul pentru încheierea căsătoriei. El trebuie să consemneze în scris făgăduința solemnă a unirii bazată pe iubire reciprocă a vieților celor doi într-o carte, ca dovadă a încheierii căsătoriei, cu specificarea anului și a zilei în care s-a petrecut evenimentul, și totodată el să fie aproape permanent în cunoștință de evoluția ulterioară a relațiilor conjugale ale respectivilor, așa cum se vor prezenta ele, fie bune, fie mai rele.

13. De aceea, asemenea înțelepți care sunt împuterniciți cu încheierea căsătoriilor nu trebuie să fie niște străini, oameni veniți sau aduși din afară într-o comunitate oarecare, ci ei trebuie să fie niște oameni ai locului, care-i cunosc foarte bine pe semenii lor, tineri sau bătrâni, la fel de bine cum se cunosc pe ei înșiși. În felul acesta se vor putea evita fără doar și poate multe dintre căsătoriile eșuate, care nu se bazează pe iubire, și atunci va exista și foarte multă binecuvântare într-o comunitate umană care este astfel unită prin iubire sinceră.

14. De aceea, ar fi bine ca în flecare comunitate umană mai mare să existe o instituție judecătorească matrimonială, care va fi însărcinată să vegheze asupra tuturor problemelor care sunt legate de căsătorie. Firește că o asemenea instituție judecătorească ar trebui să aibă un caracter absolut imaculat, iar în fruntea ei ar trebui să se afle un om de felul lui Matael.

15. Omul respectiv trebuie să vegheze în special asupra încheierii de căsătorii, astfel încât niciodată un tânăr sub douăzeci și patru de ani și o femeie sub douăzeci de ani să nu poată încheia o căsătorie legală. Căci o asemenea perioadă de timp este aproape indispensabilă pentru atingerea maturității necesare pentru ca o căsătorie să evolueze apoi spre foarte bine și să fie durabilă, chiar și din punct de vedere spiritual. Căci oamenii care sunt prea tineri se epuizează de multe ori reciproc prin satisfacții pur senzuale, apoi printr-o prea mare obișnuință se scârbesc sau se plictisesc unul de altul, și astfel criza căsătoriei este gata.

16. De aceea, pe viitor, adevărata fericire conjugală ar trebui să depindă de amintitul judecător matrimonial suprem. Și, în comunitatea umană în care un judecător suprem mai înțelept își va desfășura activitatea sa atât de importantă, lucrurile vor evolua către o stare de binecuvântată desăvârșire.

17. Un asemenea judecător suprem va trebui de asemenea să vegheze atât cu ochii, cât și cu inima asupra educației copiilor din comunitatea care i-a fost încredințată lui, căci astfel va ști să preîntâmpine prin mijloacele corespunzătoare toate necazurile care s-ar putea ivi; pe cei recalcitranți el îi va struni, iar pe cei zeloși el va ști să-i laude pentru toate realizările lor bune și adevărate, răsplătindu-i mai ales prin faptul că-i va ajuta să vadă binecuvântarea divină care este revărsată asupra căminelor lor.

18. Atunci el nu trebuie sub nici o formă să instituie, așa cum s-a mai făcut pe ici, pe colo, cine știe ce premii pentru respectivii soți, căci asemenea motivări care sunt exterioare nu sunt cu nimic de folos dezvoltării spirituale a vreunei comunități, întrucât, atunci, membrii acesteia se vor lua la întrecere unul cu altul în a face bine doar de dragul avantajului material și nu de dragul binelui în sine, care singur trebuie să fie determinant pentru om.

19. Aproape că nici nu mai merită să fie amintit faptul că, până la urmă, din asemenea căsnicii fericite - pe lângă faptul că ele se mențin mult mai curate în ordinea și armonia lui Dumnezeu, iar roadele lor se vor bucura întotdeauna de binecuvântarea divină ce va veni de sus - vor rezulta totodată și cele mai mari avantaje morale și naturale, chiar și pentru întregul stat în ansamblul său, și pentru conducătorul său uns. Căci atunci când un stat dorește cu adevărat să aibă niște supuși buni, el trebuie să înceapă să și-i educe ca atare încă din fașă. Atunci când niște părinți vor să aibă niște copii buni, ei trebuie la rândul lor să înceapă să și-i educe încă din fașă, căci altminteri din ei vor ieși niște răi ori niște sălbatici care, cel mai adesea, își vor chinui părinții, în loc să le fie mângâiere și sprijin la bătrânețe.

20. Atunci însă când căsniciile sunt ținute așa cum trebuie, în bună rânduială, din asemenea căsnicii se vor naște niște copii care vor exista în spiritul bunei rânduieli, iar copiii binecrescuți vor deveni după aceea cetățeni cumsecade, care vor putea intra, atunci când vor fi pregătiți, în împărăția lui Dumnezeu, iar prin aceasta se va putea împlini astfel tot ceea ce rânduială lui Dumnezeu poate cere de la oamenii de pe acest pământ! Îți sunt acum clare și limpezi toate lucrurile acestea?”
_________________
La început a fost Cuvântul ! Cuvântul sau Sunetul Primordial !
 

Style:  
Search:
Fii binevenit călătorule ! Tainele Cerului și ale Universului îți sunt pregătite. Cere și ți se va da ! Bate și ți se va deschide ! Caută și vei găsi !