Tainele Universului și ale Spiritului sunt dezvăluite doar celui care le caută în mod sincer, cu o inimă curată ! FAZA CURENTA A LUNII
Username:   Password:  Auto Login    
 RegisterRegister 
It is currently 5.3.2021, 13:39
All times are UTC + 3 Hours
Fi binevenit calatorule !
View Post  Topic: "Cartea lui Enoh (versiunea etiopiana)" 
Author Message
Duhul
Initiat
Initiat


PostPosted: 14.3.2011, 19:25    Post subject: Capitolele 41 - 70 Reply with quote

Capitolele 41 - 70

Capitolul 41

Am mai văzut și o altă apariție deosebită prin splendoarea sa; din ea izvorau stele și deveneau strălucitoare și totuși nu se împrăștia deloc.


Capitolul 42

1. A doua parabolă, care se adresează acelora care nu recunosc numele și locuința îngerilor și pe Domnul spiritelor.

2. Ei nu vor putea urca la cer; ei nu vor putea coborî pe pământ. Iată care va fi soarta păcătoșilor care reneagă numele Domnului spiritelor; ei vor fi păstrați pentru ziua pedepsei și a răzbunării.

3. În această zi Alesul se va afla pe un tron al gloriei. El va hotărî soarta lor, și întărind prin prezența Sa spiritele celor sfinți, El va hărăzi câte o locuință tuturor acelora care și-au pus încrederea și iubirea lor în numele Sau Sfânt și glorios.

4. În acea zi, Eu îmi voi așeza Alesul în mijlocul lor, și voi schimba fața cerului, și o voi acoperi de lumină pentru totdeauna.

5. Și voi schimba și fața pământului, o voi binecuvânta în același fel, precum pe toți aceia pe care i-am ales și pe care îi voi face să locuiască pe pământ, dar pentru aceia care au făcut nedreptăți nu vor mai exista locuințe, caci eu i-am văzut și i-am însemnat. Dar pe cei drepți îi voi sătura cu pacea Mea și îi voi așeza înaintea feței Mele; păcătoșii vor fi condamnați pentru totdeauna, ei vor fi șterși de pe fața pământului.


Capitolul 43

1. Acolo l-am văzut pe Cel Bătrân de zile, al cărui cap era ca lâna albă și cu El erau și alții care aveau fețe omenești. Fața lui era plină de bunătate, ca cele ale îngerilor sfinți.

2. Atunci l-am întrebat pe unul dintre îngerii care erau cu mine și care mi-a lămurit toate tainele despre Fiul Omului. Eu l-am întrebat cine era, de unde venea și de ce îl însoțea pe Cel Bătrân de zile. El mi-a răspuns cu aceste cuvinte: " Acesta este Fiul Omului , la care trimit toate justițiile, cu care ei locuiesc și care ține în mână cheia tuturor comorilor ascunse; căci Domnul spiritelor L-a ales și i-a hărăzit o strălucire mai presus de toate creaturile".

3. Acest Fiu al omului pe care tu l-ai văzut, va smulge regii și stăpânitorii din paturile lor pline de desfătări, îi va scoate de pe pământurile lor neclintite, va pune frână stăpânirii lor, va sparge dinții păcătoșilor.

4. El va alunga regii de pe tronul lor și din regatele lor, pentru că au refuzat să Îl onoreze, Să-i ridice osanale și să se umilească în fața Aceluia căruia i-au fost date toate regatele. El va semăna tulburare în rasa celor puternici; îi va sili să se plece în fața Lui. Întunericul va deveni locuința lor și viermii le vor ține tovărășie în paturile lor; nici o speranță pentru ei să iasă din acest loc dezgustător căci ei nu au chemat numele Domnului spiritelor.

5. Ei vor disprețui astrele cerului, și vor ridica mâinile împotriva Atotputernicului; gândurile lor întoarse doar către pământ, pe care vor dori să și-l facă locuința lor veșnica; și lucrările lor nu vor fi decât nelegiuiri. Ei își vor pune bucuriile lor în averile lor și încrederea în idoli fabricați de propriile lor mâini. Ei vor refuza să ÎL cheme pe Dumnezeul spiritelor; ei ÎL vor izgoni din templele Sale.

6. Ca și pe credincioșii care vor fi prigoniți pentru numele Domnului spiritelor.


Capitolul 44

1. În ziua aceea, rugăciunile sfinților vor urca de la pământ până la piciorul tronului Domnului spiritelor.

2. În ziua aceea, sfinții care locuiau sub ceruri se vor aduna și intr-o voce vor ruga, vor implora, vor celebra, vor lăuda, vor glorifica numele Domnului spiritelor, în numele sângelui celor drepți, vărsat pentru El; și aceste rugăciuni ale drepților se vor ridica neîntrerupt către tronul Domnului spiritelor, pentru ca El să facă în sfârșit dreptate și pentru ca răbdarea Sa față de cei răi să nu țină la nesfârșit.

3. În acest timp, L-am văzut pe Cel Bătrân de zile, așezat pe tronul gloriei Sale. Cartea vieții era deschisă în fața Lui și toți stăpânii cerului stăteau în picioare în fața Lui și în jurul Lui.

4. Atunci inimile sfinților au fost inundate de bucurie pentru că timpul judecății a sosit, pentru că rugămințile sfinților au fost auzite și pentru că sângele credincioșilor avea să fie prețuit de către Domnul spiritelor.


Capitolul 45

1.În acest timp am zărit izvorul dreptății, care nu seacă niciodată și de unde se răspândesc o mulțime de râulețe, care sunt râulețele înțelepciunii. Acesta este locul în care veneau să bea toți cei însetați și astfel se încărcau de îndată cu înțelepciune și își făceau casa lor alături de cei drepți, cei aleși și cei sfinți.

2. Și la acea oră Fiul omului a fost chemat în fața Domnului spiritelor și numele Său în fața Celui bătrân de zile.

3. Și înainte de facerea soarelui și a astrelor, înainte ca stelele să fi fost așezate pe bolta cerească, a fost chemat numele Fiului de om în fața Domnului spiritelor. El va fi bastonul celor drepți și sfinți, ei se vor sprijinii de El și astfel nu vor putea fi clintiți; El va fi lumina neamurilor.

4. El va fi speranța pentru cei a căror inimă este cuprinsă de neliniște. Toți cei care locuiesc pe pământ se vor închina în fața Lui și ÎL vor adora; ei ÎL vor sărbători, ÎL vor lăuda, ei vor cânta laude Domnului spiritelor.

5. Astfel Alesul și Misteriosul a fost creat, înainte de facerea lumii și ființa Sa nu va avea sfârșit.

6. El a fost prezent și a arătat sfinților și dreptcredincioșilor înțelepciunea Domnului spiritelor; căci El este Cel care a păstrat partea lor de moștenire. Căci ei au urât și au alungat departe de ei lumea cea nelegiuită, au urât lucrările și drumurile acesteia și n-au vrut să cheme decât numele Domnului spiritelor.

7. Astfel, prin acest nume vor fi ei mântuiți și voința Sa va fi viață lor. În ziua aceea, regii și puternicii de pe pământ, cei care au cucerit lumea prin forța brațelor lor, vor fi umiliți.

8. Căci în acea zi de teamă și frământare, sufletele lor nu vor putea fi salvate, dar ei se vor supune acelora pe care Eu i-am ales.

9. Eu mă voi lepăda de ei cum se leapădă paiele în foc, cum se separă plumbul de apa. Ei vor arde în fața celor drepți, se vor îneca sub ochii sfinților, și nu va fi găsită nici măcar a zecea parte din ei.

10. Dar în ziua frământării lor, pacea se va instala pe pământ.

11. Ei vor cădea în prezența Sa și nu își vor mai reveni; și nu va fi nimeni să îi poată smulge din mâinile Sale și să îi poată apăra căci ei au respins pe Domnul spiritelor și pe al Său Mesia. Fie numele Domnului spiritelor binecuvântat.


Capitolul 46

1. Înțelepciunea curge ca apa și gloria Sa este de nesecat în vecii vecilor căci ea este puterea în toate tainele dreptății.

2. Dar nelegiuirea trece ca o umbră, pentru că ea nu își poate găsi lăcaș, căci Alesul se ține drept în fața Domnului spiritelor și gloria Sa va dura în veacul veacurilor și puterea Sa este veșnica.

3. Cu El locuiește spiritul înțelepciunii și al inteligenței, spiritul cunoașterii și puterii, spiritele celor adormiți în dreptate: El judecă și deosebește lucrurile cele mai ascunse.

4. Nimeni nu poate pronunța un singur cuvânt în fața Lui; întrucât Alesul este în fața Domnului spiritelor după bunul său plac.


Capitolul 47

1. În acele zile, va fi vremea celor sfinți și aleși. Lumina zilei va sălășui în ei și splendoarea și gloria îi va lumina.

2. În zilele de frământări, toate relele vor cădea asupra păcătoșilor, iar cei drepți vor triumfa în numele Domnului spiritelor.

3. Ceilalți vor înțelege în sfârșit ca a venit vremea căinței și că trebuie să înceteze lucrările cele rele ale mâinilor lor; ei vor înțelege că nu se pot aștepta la laude în fața Domnului spiritelor, dar că ei mai pot fi încă mântuiți prin numele Său. Domnul spiritelor va coborî mila Sa asupra lor, căci mare este iertarea Sa și dreptate este în judecățile Sale, și el nu poate fi nedrept. De asemeni, cine nu se va putea căi, va pieri.

4. Nu, ei nu se vor mai putea aștepta la iertare din partea Mea, zice Domnul.


Capitolul 48

1. În acele zile, pământul va înapoia din sânul său, și iadul din al său cele ce au primit, și genunile își vor înapoia datoria.

2. El va separa drepții și sfinții de cei răi căci acestea vor fi pentru cei dintâi zile ale iertării și salvării.

3. În acele zile Alesul își va ocupa locul pe tronul Său și toate tainele înțelepciunii și inteligenței vor izvorî din gura Sa; căci Domnul spiritelor i-a dat Lui o glorie veșnică.

4. În acele zile munții se vor cutremura ca berbecii și colinele vor sălta ca niște miei sătui de lapte și cei drepți vor fi ca îngerii în cer.

5. Fețele lor vor străluci de o veselie fermecătoare; căci în acele zile, Alesul va fi glorificat. Pământul se va cutremura de fericire, cei drepți îl vor locui și cei aleși îl vor călca cu picioarele lor nevinovate.


Capitolul 49

1. După acest timp, în chiar locul unde am văzut aceste mistere, am fost ridicat de un vârtej și dus către apus.

2. Acolo ochii mei au zărit tainele cerului și cele ale pământului; un munte de fier, un munte de bronz, un munte de argint, un munte de aur, un munte de metal lichid și în fine un munte de plumb.

3. Și l-am întrebat pe îngerul care era cu mine și i-am spus: Ce sunt aceste lucruri pe care le-am zărit?

4. Și îngerul mi-a răspuns: Toate aceste lucruri pe care tu le-ai văzut, privesc imperiul lui Mesia și sunt simbolul domniei Sale și a puterii Sale pe pământ.

5. Și acest înger al păcii mi-a răspuns în continuare: Ai răbdare încă puțin timp și tu vei vedea și ți se vor arăta toate lucrurile pe care le-a hotărât înțelepciunea Domnului spiritelor. Acești munți pe care tu i-ai văzut și care sunt unul de bronz, altul de fier, al treilea de argint, al patrulea de aur, al cincilea din metal lichid și în sfârșit al șaselea de plumb; toți acești munți, îți spun, vor fi în fața Alesului, ca o prăjitură cu miere în fața unui cuptor dogoritor sau ca apa care curge din înălțimea unui munte; ei se vor prăvăli la picioarele Sale.

6. În acele zile, oamenii nu își vor găsi salvarea nici în aur, nici în argint.

7. Ei nu vor putea nici să fugă nici să se apere.

8. Atunci nu vor mai fi arme de făcut din bronz, nici platoșe care să le apere pieptul.

9. Fierul va fi inutil; el însuși nu va mai servi la nimic care să nu ruginească ori să se strice, și plumbul nu va mai fi căutat.

10. Totul va fi aruncat, totul va fi șters de pe fața pământului, când Alesul va apare în prezența Domnului spiritelor.


Capitolul 50

1. Atunci, ochii mei au zărit o vale adâncă a cărei intrare era largă și încăpătoare.

2. Toți acei care locuiesc pe pământ, în mare și pe insule, își vor aduce aici tributurile lor, darurile lor și totuși nimic nu îi va umple adâncurile. Mâinile lor vor face nelegiuiri. Tot ce munca nobilă a drepților va fi făcut, păcătoșii vor devora în mod rușinos. Dar ei vor pieri din fața Domnului spiritelor și chiar de pe fața pământului. Pe când cei drepți, ei se vor ridica și vor trăi în vecii vecilor.

3. Am văzut îngeri ai pedepselor care sălășuiesc aici și pregătesc uneltele lui Satan.

4. Atunci m-am adresat îngerului păcii, care era cu mine, și l-am întrebat pentru cine sunt aceste unelte?

5. El mi-a răspuns: Ele sunt pregătite pentru regii și puternicii pământului; prin aceasta va trebui ca ei să piară.

6. După aceea va apărea un templu preamărit în care aleșii și drepții se vor uni pentru a nu mai fi niciodată despărțiți, prin virtutea numelui Domnului spiritelor.

7. Acești munți nu vor mai dăinui în prezența Sa, nici pământul și nici colinele; ci ele se vor surpa în fața Lui, precum niște izvoare de apa vie. Drepții vor fi atunci eliberați de prigoana păcătoșilor.


Capitolul 51

1. Atunci am văzut o altă parte a pământului, spre care m-am întors; și am zărit o vale adânca plina de foc.

2. În această vale erau conduși regii și stăpânii.

3. Acolo, ochii mei au văzut unelte de caznă și lanțuri dintr-un fier lipsit de greutate.

4. Atunci l-am întrebat pe îngerul păcii care era cu mine și i-am spus lui: Pentru cine sunt păstrate aceste lanțuri și aceste unelte de schingiuire?

5. El mi-a răspuns: Toate aceste cazne sunt pregătite pentru armata lui Azazyel; acesta este locul în care oștenii săi nelegiuiți vor fi aruncați pe pietre ascuțite; așa a vrut Domnul oștirilor.

6. Cât privește pe Mihail, Gabriel, Rafael, Phanuel , ei vor fi recunoscuți în acea zi; și ei vor primi însărcinarea de a arunca în cuptorul dogoritor îngerii răzvrătiți; astfel va fi răzbunat Domnul spiritelor; în acest fel vor fi pedepsite crimele lor; căci ei s-au făcut uneltele și servitorii lui Satan; ei au fost ademenitorii celor care au locuit pe pământ.

7. În acea zi, Dumnezeu va da semnalul caznelor; cămările apelor care sunt pe cer se vor deschide, ca și izvoarele care sunt sub cer și sub pământ.

8. Toate apele, atât cele de sus cât și cele de jos se vor amesteca.

9. Apa de sus va îndeplini rolul bărbatului.

10. Apa de jos cea a femeii; toți aceia care locuiesc pe pământ, toți aceia care locuiesc sub hotarele cerului, toți, spun eu, vor fi nimiciți.

11. Ei vor înțelege, prin mărimea pedepsei, mărimea nelegiuirii lor și ei vor pieri.


Capitolul 52

1. Și apoi Cel Bătrân de zile s-a căit și a spus: Este fără rost că am distrus pe toți locuitorii pământului.

2. Și El a făcut legământ pe marele Sau nume zicând: Nu, eu nu mă voi mai purta așa cu locuitorii pământului.

3. Ci eu voi așeza un semn pe cer, și el va fi o mărturie între ei și mine, pentru veșnicie, pentru toate timpurile cât vor mai dura cerul și pământul.

4. Mai mult, iată ce am hotărât: dacă îi voi mai prinde păcătuind, mă voi servi de îngeri ca de niște unelte ale răzbunării, în ziua de durere și de tulburare și mânia mea va apăsa greu asupra lor, a spus Domnul spiritelor.

5. O! regi, O! puternici ai cestei lumi, voi veți vedea pe Alesul meu așezat pe tronul gloriei mele; El îl va judeca pe Azazyel, pe toți părtașii și toată ceata lui în numele Domnului spiritelor.

6. Acolo am văzut cetele îngerilor în mijlocul caznelor închiși în capcane de fier și de bronz. Atunci am întrebat pe îngerul păcii care era cu mine: către cine merg toți acești prizonieri?

7. El mi-a spus: Către aleșii lor și copiii lor prea iubiți, pentru ca ei să fie cu toții aruncați în adâncurile văii.

8. Și această vale va fi plină de aleșii lor și de iubiții lor, ale căror zile s-au terminat, fără îndoială, dar ale căror zile de ispășire nu vor avea niciodată sfârșit.

9. Atunci prinții se vor aduna și vor unelti împreună. Principii de la răsărit dintre părți și mezi își vor alunga regii, stăpâniți de gânduri tulburi și de greșeli. Ei îi vor răsturna de pe tronurile lor, sărind ca leii din bârlogul lor și ca lupii înfometați în mijlocul turmei.

10. Ei se vor năpusti și vor călca sub pașii lor pământul aleșilor lor. Pământul aleșilor lor se va întinde în fața lor; cuibul, calea și orașul înțeleptului Meu va opri caii lor. Ei se vor ridica pentru a se nimici unul pe celălalt ; dreapta lor va căpăta putere și nici un om nu va mai recunoaște pe fratele său sau pe prietenul său.

11. Nici pe tatăl său, nici pe mama sa, până când numărul morților va fi împlinit prin moartea lor și pedeapsa lor. Și așa se va face dreptate.

12. În acele zile, genunea își va deschide gura sa mistuitoare, și va înghiți păcătoșii, care vor dispărea astfel din țara celor aleși.


Capitolul 53

1. După aceea, am văzut o altă mulțime de care de luptă și aceste care erau pline de război.

2. Aplecați în bătălia vânturilor, ei veneau dinspre răsărit, apus și miazăzi.

3. Se auzea de departe zgomotul carelor lor în învolburare.

4. Și acest zgomot era așa de mare, încât sfinții l-au auzit din cer; coloanele și temeliile Pământului s-au zguduit și zgomotul a răsunat în același timp, din marginile pământului și până la acelea ale cerului.

5. Atunci toți s-au închinat și l-au venerat pe Domnul spiritelor.

6. Așa se sfârșește a doua parabolă.


Capitolul 54

1. Atunci am început să făuresc a treia parabolă despre cei drepți și cei aleși.

2. Fiți binecuvântați cei drepți și cei aleși, căci destinul vostru este glorios.

3. Drepți vor sta în lumina soarelui, și aleșii în lumina vieții veșnice, a acelei vieți în care zilele nu cunosc scădere; zilele sfinților nu vor putea fi numărate; ei au cercetat lumina, ei au găsit dreptatea Domnului spiritelor.

4. Pacea fie deci sfinților prin Domnul lumii.

5. Din acel moment, se va spune că drepții caută în cer tainele dreptății și partea din moștenirea care le-a fost promisă prin credință. Caci ei s-au ridicat precum soarele peste pământ și întunericul a dispărut. Acolo, va fi lumină fără sfârșit și zile nenumărate. Întunericul se va împrăștia și lumina va spori în fața Domnului spiritelor; lumina dreptății va străluci peste ei cu o măreție fără asemănare.


Capitolul 55

1. În acele zile, ochii mei au luat seama la tainele fulgerelor și tunetelor și la rostul lor.

2. Ele strălucesc când pentru a binecuvânta, când pentru a blestema, urmând voința Domnului Spiritelor.

3. Am înțeles de asemenea, secretele tunetelor, când tuna din cer și răsuna pe pământ.

4. Am mai văzut locuințele de pe pământ. În ceea ce privește tunetele, chiar dacă uneori bubuie pentru a anunța pacea și pentru a binecuvânta, el bubuie adesea și pentru a anunța nenorocirea urmând voința Domnului spiritelor.

5. După aceea am înțeles toate secretele trăsnetelor și fulgerelor. Și unul și altul anunță lumii binecuvântarea și rodnicia.


Capitolul 56

1. În a paisprezecea zi din cea de a șaptea lună a celui de-al cincisutelea an al lui Enoh, am trăit în această parabolă că cerul cerurilor a fost zguduit și că stăpânii prea înalți și mii de mii și miliarde de miliarde de îngeri erau într-o stare de mare frământare. Și privind, l-am văzut pe Cel Bătrân de zile, așezat pe tronul său de glorie și înconjurat de îngeri și de sfinți. Am fost prins de o mare spaimă, și ca lovit de neputință, picioarele mi s-au muiat și am căzut prosternat cu fața la pământ. Atunci îngerul Mihail, unul din îngerii sfinți, a fost trimis pentru a mă ridica.

2. Și când am fost pe picioare, mi-am recăpătat simțurile pe care le pierdusem, neputând suporta această viziune mult prea strașnică pentru nevolnicia mea, și această frământare și tresărire a cerului.

3. Atunci Sfântul Mihail mi-a zis: De ce te tulburi de această viziune?

4. Până astăzi, a fost timpul îndurării Sale și El a fost milostiv și răbdător față de locuitorii pământului.

5. Dar când vor veni ziua și puterile, pedeapsa și judecata pe care Domnul spiritelor a pregătit-o pentru aceia care se înclină în fața judecății drepte, ca și pentru aceia care tăgăduiesc judecata dreaptă și pentru aceia care iau în deșert numele Lui.

6. Acea zi va fi pentru cei aleși o zi de unire, iar pentru păcătoși o zi de pedeapsă.

7. În acea zi, vor fi făcuți să iasă pentru a se hrăni cu cei răi, doi monștri periculoși, unul bărbătesc, unul femeiesc; cel femeiesc se numește Leviathan, el locuiește în măruntaiele mării la izvoarele apelor.

8. Monstru bărbătesc se numește Behemoth, el se învârte într-un deșert invizibil.

9. Numele său era Dendagin la răsărit de grădina unde vor locui aleșii și drepții și unde a fost așezat strămoșul meu, al șaptelea după Adam, primul om creat de Domnul spiritelor.

10. Atunci am întrebat pe celălalt înger care mi-a arătat puterea acestor monștri și cum au fost ei separați chiar în aceeași zi pentru a fi aruncați, unul în fundul mării, iar celălalt în adâncul unui deșert.

11. Și el mi-a spus: O, fiu de om, tu vrei să știi lucrurile misterioase și ascunse.

12. Și îngerul păcii care era cu mine mi-a spus: acești doi monștri sunt creaturi ale puterii divine, ei îi vor devora pe aceia care vor fi osândiți prin răzbunarea lui Dumnezeu.

13. Atunci copiii vor cădea cu mamele lor, fii cu tații lor.

14. Și ei vor primi pedeapsa pe care ei o merită și justiția lui Dumnezeu va fi împlinită, dar după aceasta judecată va veni ora îndurării și a unei mari răbdări.


Capitolul 57

1. Atunci celălalt înger care era cu mine mi-a vorbit.

2. Și mi-a arătat primele și ultimele taine ale cerului și ale pământului.

3. Pe marginile cerului și în temeliile sale, în lăcașurile vânturilor.

4, El mi-a arătat cum suflurile lor sunt împărțite și cumpănite, în ce mod vânturile și izvoarele sunt împărțite după tăria și abundență lor.

5. El m-a făcut să văd strălucirea luminii Lunii, că aceasta este o putere a dreptății, felul în care stelele se împart între ele și ce nume este propriu fiecăreia.

6. El mi-a arătat cum se recunosc tunetele între ele, prin greutatea lor, prin tăria lor și prin puterea lor.

7. Am cunoscut felul în care aceste bice cerești ascultă de voința divină. Am aflat că lumina nu se poate separa de trăsnet și că deși unul și celălalt au fost uniți prin spirite diferite ei nu pot fi totuși despărțiți.

8. Deoarece când trăsnetul străbate norii, tunetul bubuie dar spiritele lor se opresc la momentul oportun și restabilesc echilibrul corect, tezaurele lor sunt atât de numeroase ca firele de nisip. Și unul și altul se liniștesc când trebuie și după împrejurări își adună forța sau o dezlănțuie.

9. În același fel spiritul mării este puternic și tare cu același prisos de putere cu care își retrage apele în sine însăși, ea se aruncă apoi înainte și se năpustește asupra munților. Spiritul chiciuri este îngerul său, spiritul grindinei este asemenea unui înger bun, la fel ca și cel al zăpezii, din cauza forței sale, și se află în primul rând un alt spirit care le face să se ridice ca un fum și numele său este prospețime.

10. Spiritul norilor nu locuiește laolaltă cu cele despre care am vorbit, ci el are o locuință numai a sa, mersul său se petrece în splendoare.

11. Pe lumină și întuneric, în iarnă sau vară, locul unde el se așează este strălucitor și îngerul său este întotdeauna luminos.

12. Spiritul picăturilor de rouă își face locuința sa chiar pe marginile cerului, așezarea sa este învecinată cu aceea a ploii: puterea sa se arată atât în timpul iernii, cât și în timpul verii. Cât privește norii, iată originea lor: este creat mai întâi un nor gros, lui i se alătură mulți alții, curând ei se adună purtând ploaia în flancurile lor umede, atunci apare îngerul, el deschide cămările de sus și ploaia este astfel creată.

13. Același lucru se întâmplă când ploaia se revarsă pe suprafața pământului, când ea se va uni cu toate apele care curg la sânul său, după ce au fost fecundate, căci apele sunt hrana pământului, aceasta fiind voința Atotputernicului.

14. Iată de ce există măsuri ale ploii și îngerii care o însoțesc, o răspândesc cu măsură dreaptă.

15. Am văzut toate aceste minunății, tot așa ca și grădina celor drepți.


Capitolul 58

1. În acele zile am văzut îngeri care țineau lungi funii și care purtați pe aripile lor ușoare, zburau către miazănoapte.

2. Și l-am întrebat pe înger de ce aveau în mâini aceste funii lungi și de ce zburau. El mi-a răspuns: Ei se duc să măsoare.

3. Îngerul care era cu mine mi-a mai spus: Acestea sunt măsurile drepților, ei vor pune funiile drepților pentru ca ei să se sprijine pe numele Domnului spiritelor pentru totdeauna.

4. Aleșii vor începe să locuiască cu Alesul.

5. Iată măsurile care vor fi date credinței și care vor adeveri cuvintele dreptății.

6. Aceste măsuri vor fi toate secretele din adâncurile pământului.

7. Și toți care au pierit în deșert, care au fost devorați de peștii de mare sau de fiarele sălbatice, vor reveni plini de speranță în ziua celui Ales, căci nimeni nu va pieri în fața Domnului spiritelor, nimeni nu poate pieri.

8. Și toți cei care erau în cer, au primit vază și bucurie, glorie și splendoare.

9. Ei vor lăuda prin vocea lor Alesul Lui Dumnezeu și Îl vor proslăvi și lăuda cu înțelepciune și vor vădi înțelepciunea lor în vorbe și în spiritul vieții.

10. Atunci Domnul spiritelor va așeza pe Alesul Său pe tronul gloriei Sale.

11. Pentru ca el să judece toate lucrările sfinților din înaltul cerurilor și să pună acțiunile lor în balanța justiției. Și El își va ridica fața pentru a înțelege drumurile tăinuite pe care ei le-au urmat, încrezători în numele Domnului spiritelor ca și înaintarea lor pe căile dreptății.

12. Toți își vor unii vocile, Îl vor binecuvânta, Îl vor lăuda, Îl vor proslăvi și vor celebra numele Domnului spiritelor.

13. Și El va chema în tribunalul Sau pe toți puternicii văzduhului, pe toți sfinții, heruvimii, serafimii și ophanimii, pe toți îngerii puterii, toți îngerii dominației, adică îngerii Alesului și ai celorlalți puternici care în prima zi pluteau deasupra apelor.

14. Cu o voce umanimă ei vor proslăvi, vor lăuda, vor glorifica, vor preamării aceste spirite credincioase, aceste spirite ale iertării, aceste spirite ale dreptății și păcii, aceste spirite ale bunăvoinței; toți vor striga laolaltă. Binecuvântat să fie El! Numele Domnului spiritelor, fie binecuvântat! Toți aceia care nu au adormit îl vor lăuda în ceruri.

15. Toți îl vor lăuda, sfinții din cer, aleșii care trăiesc în grădină și toate spiritele luminii, în stare să binecuvânteze, să laude și să proslăvească, să sărbătorească numele Său sacru; tot ce e carne și tot ce e putere va lăuda și va sărbători numele Său în veacul veacurilor.

16. Căci mila Domnului spiritelor este mare, mare este răbdarea Sa și El a arătat lucrările Sale, puterea Sa și tot ce este El sfinților și aleșilor în numele Domnului spiritelor.


Capitolul 59

1. Domnul a poruncit regilor, prinților, puternicilor și tuturor celor care locuiesc pe pământ și le-a spus: Deschideți ochii, ridicați frunțile voastre către cer și încercați să Îl înțelegeți pe Cel Ales!

2. Și Domnul spiritelor s-a așezat pe tronul său de glorie.

3. Și spiritul dreptății s-a răspândit în jurul Lui

4. Vorbele din gura Sa vor nimici pe toți păcătoșii și pe toți nelegiuiții, nici unul dintre ei nu va mai trăi în fața Lui.

5. În acea zi regii, principii, cei puternici și cei care stăpânesc pământul, se vor ridica, vor vedea și vor înțelege, ei Îl vor vedea așezat pe tronul de glorie ca și pe sfinții din fața Lui care vor fi judecați după dreptatea Sa.

6. Și nimic din ce se va spune în fața Lui nu va fi zadarnic.

7. Atunci îi va cuprinde tulburarea, ei vor fi asemenea unei femei cuprinsă de durerile facerii, ale cărei munci sunt chinuitoare, a cărei eliberare este grea.

8. Ei se vor uita unii la alții și în uimirea lor își vor coborî fața.

9. Și ei vor fi zguduiți de groază, când vor vedea Fiul unei femei așezat pe tronul Său de glorie.

10. Atunci regii, principii și toți stăpânitorii pământului vor sărbători pe Acela care îi conduce pe toți, pe Acela care era ascuns. Căci de la începuturi Fiul omului a fost ascuns. Prea Înaltul L-a păstrat în apropierea gloriei Sale și nu L-a arătat decât aleșilor.

11. Acesta este Cel care i-a adunat pe sfinți și pe cei aleși și toți aleșii vor fi de asemenea în fața Lui în acea zi.

12. Toți regii, principii, cei puternici și acei care conduc pe pământ se vor prosterna în fața Lui și Îl vor adora.

13. Ei își vor pune speranța lor în Fiul omului, Îi vor adresa rugăciunile lor și vor invoca mila Sa.

14. Atunci Domnul spiritelor se va grăbi să îi gonească din fața ochilor Săi. Fețele lor se vor umple atunci de mirare și se vor acoperi de o apăsare întunecată. Apoi îngerii pedepselor divine, îi vor apuca și răzbunarea lui Dumnezeu se va lăsa asupra acelora care i-au prigonit pe copii și sfinți. Pildă teribilă pentru sfinți și pentru aleși, care se vor bucura de această dreptate fără limită, căci mânia Domnului spiritelor va stărui asupra lor.

15. Atunci spada Domnului spiritelor se va sătura de sângele celor răi, dar sfinții și aleșii vor fi salvați în acea zi și nu vor mai avea în fața ochilor jocurile celor răi și nelegiuiți.

16. Dumnezeul spiritelor va pluti singur în viitor asupra lor.

17. Și ei vor locui cu Fiul omului, ei vor mânca, vor dormi, se vor scula cu El în veacul vecilor.

18. Sfinții și aleșii se vor ridica de la pământ, ei vor înceta să își mai coboare privirea, în semn de supunere și umilire, ei vor fi îmbrăcați cu un nou veșmânt de viață. Acest veșmânt al vieții lor este comun cu cel al Domnului spiritelor, în prezența Sa veșmântul vostru nu se va învechi deloc și faima voastră nu va apune nicicând.


Capitolul 60

1. În acele zile regii, cei puternici și cei ce stăpânesc pământurile îi vor implora pe îngerii care le vor împărți pedepsele cerești, să le dea răgaz, pentru a se prosterna în fața Domnului spiritelor și pentru a-L adora și a-și mărturisi păcatele.

2. Ei Îl vor lăuda și sărbători pe Domnul spiritelor zicând: Fie binecuvântat Domnul; spiritelor, Regele regilor, Prințul prinților, Domnul domnilor, Domnul gloriei, Domnul înțelepciunii !

3. El va dezvălui toate secretele.

4. Puterea Ta este în veacul veacurilor, ca și gloria Ta.

5. Tainele Tale sunt adânci și nenumărate și dreptatea Ta este fără margini.

6. Ah ! Noi vedem acum că trebuie să sărbătorim și să lăudăm pe Regele regilor, Cel care este Stăpânul deplin al tuturor lucrurilor.

7. Și ei vor spune: Cine ne-a dat noua o ușurare a relelor noastre pentru a sărbători, pentru a lăuda, pentru a binecuvânta, pentru a mărturisi păcatele noastre și crimele noastre în prezența gloriei Sale ?

8. Ușurarea pe care noi o cerem este doar de câteva clipe și totuși nu o putem obține; luminile noastre sau stins pe veci și bezna ne va învălui pentru totdeauna.

9. Caci noi nu ne-am destăinuit Lui, nu am sărbătorit numele Regelui regilor, nu L-am glorificat pe Domnul în toate lucrările Sale ci noi ne-am încrezut în puterea noastră și în sceptrul gloriei noastre.

10. De asemenea, în ziua durerii și spaimei, El nu ne va salva, și noi nu ne vom găsi niciodată odihna. Noi înțelegem acum, Domnul este credincios în toate lucrările Sale, în dreptatea Sa.

11. În judecățile Sale, El nu ține cont de absolut nimeni; și iată că suntem depărtați din preajma Sa din cauza lucrărilor noastre rele.

12. Păcatele noastre sunt prea bine cântărite !

13. Apoi ei și-au spus unii altora: Sufletele noastre sunt săturate de bogățiile nedreptății.

14. Și iată că ele nu ne sunt de nici un folos în acest moment în care noi coborâm în flăcările infernului.

15. Atunci fețele lor se vor acoperi de umbre și de buimăceală în prezența Fiului omului și ei vor fi alungați departe de El, căci în fața Lui spada justiției s-a ridicat pentru a-i nimici.

16. Și Dumnezeu a zis: Iată, aceasta a hotărât judecata Mea împotriva prinților, regilor, celor puternici și celor care au stăpânit pământul.


Capitolul 61

1. Am mai avut și alte viziuni în acest loc pustiu. Am auzit vocea îngerului care mi-a zis: Iată îngerii care au coborât din cer pe pământ care au arătat secretele lor fiilor oamenilor și i-au învățat să cunoască nedreptatea.


Capitolul 62

1. În timpul acela, Noe a văzut pământul stricându-se și amenințat de ruină.

2. Din această cauză el a pornit la drum și s-a îndreptat către marginile pământului, în partea locuinței strămoșului său Enoh.

3. Și Noe striga de trei ori cu o voce amară: Ascultă-mă, ascultă-mă, ascultă-mă ! Și el i-a mai zis: Spune-mi ce se petrece pe pământ, caci el suferă și este rău zbuciumat; sigur eu voi pieri odată cu el.

4. Într-adevăr, era o mare tulburare pe pământ și o voce s-a făcut auzită din cer. Am căzut cu fața la pământ; atunci strămoșul meu Enoh apăru și se așeză în fața mea.

5. Și el mi-a zis: De ce m-ai strigat cu o voce așa de amară și atât de jalnică ?

6. Domnul a hotărât prin judecata Sa ca toți locuitorii pământului să piară, pentru că ei cunoșteau toate tainele îngerilor, pentru că ei aveau în mâinile lor puterea răufăcătoare a demonilor, puterea magiei și ei au creat idoli peste tot pământul.

7. Ei au învățat cum se trage argintul din pulberea pământului, cum se găsesc în pământ filoane metalice, căci plumbul și cositorul nu sunt fructe ale pământului, ci trebuie să mergi să le cauți până în măruntaiele sale.

8. Și un înger a fost pus să îi păzească, iar el s-a lăsat ademenit.

9. Atunci strămoșul meu Enoh m-a prins de mână și ridicându-mă, mi-a spus: Căci eu l-am întrebat pe Domnul despre această tulburare a pământului și El mi-a răspuns: ei au umplut paharul nelegiuirilor și dreptatea Mea cere răzbunare! Ei au cercetat astrele și au cunoscut că pământul va pieri cu toți locuitorii săi. Ei nu vor găsi loc de refugiu, în vecii vecilor.

10. Ei au dezvăluit taine pe care oamenii nu trebuiau să le cunoască; iată pentru ce vor fi judecați, dar pentru tine, fiul meu, Domnul spiritelor cunoaște curăția ta și nevinovăția
ta. El știe că tu condamni dezvăluirea acestor taine.

11. Domnul, primul dintre sfinți a păstrat numele tău între cele ale sfinților; El te va păstra curat între decăzuții locuitori ai pământului. El Î-ți va da pentru urmașii tăi regate și o mare glorie, și el va naște din tine o rasă de drepți și de sfinți al căror număr va fi fără sfârșit.


Capitolul 63

1. După aceea, el mi-a arătat îngerii pedepselor cerești care se pregăteau să vină să dea apelor pământului toată violența lor,

2. Pentru ca ei să servească dreptății lui Dumnezeu și ca ei să aducă osânda meritată de toți aceia care locuiesc pe pământ.

3. Și Dumnezeul spiritelor le-a interzis îngerilor să vină vreunul în ajutorul oamenilor.

4. Caci acești îngeri conduceau forța apelor. Atunci eu m-am retras din preajma lui


Capitolul 64

1. În acele zile, cuvintele Lui Dumnezeu s-au făcut auzite în urechile mele, ele spuneau: Noe iată, viața s-a ridicat până la mine, o viață de crime, o viață plină de iubire și nedreptate.

2. Deja îngerii zidesc închisori și îndată ce ei își vor termina lucrul, Eu îți voi întinde mâna Mea și te voi păstra.

3. Din tine va răsări un sâmbure de viață care va reface pământul, pentru ca el să nu rămână gol. Eu voi adeveri rasa ta înaintea mea și rasa acelora care vor locui cu tine va fi binecuvântată și se va înmulți pe fața pământului prin virtutea numelui Domnului.

4. Cât privește acei îngeri care au săvârșit nelegiuiri, ei vor fi închiși și azvârliți în această vale arzătoare, pe care strămoșul meu Enoh mi-a arătat-o către apus, unde se află munții de aur, argint, fier, metal lichid și cositor.

5. Eu am văzut această vale și acolo se afla o mare răvășeală și apele se învolburează.

6. Și după ce s-au făcut toate acestea, s-a răspândit o masă curgătoare de foc, un miros puternic de pucioasă, cu ape învolburate și valea îngerilor vinovați de ispită ardea în adâncul acestui pământ.

7. În această vale s-au scurs și fluviile de foc în care erau aruncați îngerii, care i-au dus în greșeală pe locuitorii pământului.

8. În acele zile, ele vor ajuta tămăduirea sufletelor și corpurilor regilor, puternicilor, celor mari și a celor care locuiesc pe pământ, iar pe de altă parte, ele vor ajuta la pedepsirea spiritelor.

9. Spiritele lor vor fi la bunul plac, pentru că ei să fie judecați în corpurile lor, dat fiind că l-au tăgăduit pe Domnul spiritelor, și că deși au știut de pedepsele care îi amenințau, totuși nu au chemat numele Lui cel Sfânt.

10. Și așa cum corpurile lor vor fi supuse unor cazne groaznice, în același fel, sufletele lor vor suporta o pedeapsă veșnică.

11. Căci Cuvântul Domnului spiritelor a fost totdeauna împlinit.

12. Judecata Sa va cădea peste ei, pentru că s-au încrezut în desfătarea corpurilor lor și pentru că l-au tăgăduit pe Domnul spiritelor.

13. În acele zile apele acestei văi vor fi schimbate, când îngerii vor fi judecați, focul din aceste izvoare va dobândi o nouă tărie.

14. Și când îngerii vor urca, apele din aceste izvoare se vor răci după ce au fost înfierbântate. Atunci l-am auzit pe Sfântul Mihail care mi-a spus: Judecata pe care o vor îndura îngerii îi amenință la fel pe regi, pe principi și pe toți cei care stăpânesc pământul.

15. Căci aceste ape, dând viață spiritelor îngerilor, vor da moarte trupurilor lor. Dar ei nu vor înțelege, ei nu vor crede că aceste ape răcoritoare se pot schimba într-un jeratic dogoritor care va arde pe veci.


Capitolul 65

1. După aceea strămoșul meu Enoh mi-a dat de știre asupra tuturor tainelor cuprinse în cartea sa și mi-a deslușit pildele care i-au fost arătate în mijlocul cuvintelor cărții.

2. În acest timp Sfântul Mihail a răspuns și a spus lui Rafael: Spiritul meu se ridică și se tulbură contra judecății secrete împotriva îngerilor, cine va putea să suporte oare o judecată atât de aspră, care nu va fi niciodată schimbată, care trebuie să îi piardă pentru totdeauna ?

3. Sentința a fost pronunțată contra lor de către cei care i-au făcut să iasă în felul acesta. Și stând înaintea Domnului spiritelor, Sfântul Mihail a răspuns și a spus către Sfântul Rafael: Ce inimă nu ar fi deloc tulburată, ce spirit nu ar avea mila ?

4. Apoi Sfântul Mihail i-a vorbit lui Rafael: Eu nu îi apăr deloc în fața Domnului, căci ei L-au jignit pe Domnul spiritelor, purtându-se ca niște zei, de aceea justiția supremă va coborî asupra lor pentru vecie.

5. Nici un înger nevinovat, nici un om nu îi va simți asprimea, doar aceia singuri care sunt vinovați și care vor fi pedepsiți pentru totdeauna.


Capitolul 66

1. După aceasta ei vor fi izbiți de uimire și de groază din cauza judecății pronunțate asupra lor, ca pedeapsă pentru cele arătate locuitorilor pământului.

2. Iată numele vinovaților: Primul dintre toți este Semiaza, al II-lea Arstikifa, al III-lea Armen, al IV-lea Kakabael, al V-lea Tur-el, alVI-lea Rumiat, al VII-lea Dan-el, al VIII-lea Nukael, al IX-lea Baruq-el, al X-lea Azaz-el, alXI-lea Armers, al XII-lea Batar-ial, al XIII-lea Basasael, alXIV-lea Auan-el, alXV-lea Tur-ial, a, XVI-lea Simatsiel, al XVII-lea Letar-el, al XVIII-lea Tumael, al XIX-lea Tar-el, al XX-lea Rumael, al XXI-lea Izezeel.

3. Acestea sunt numele prinților îngerilor vinovați. Iată acum numele căpeteniilor peste o sută; ale căpeteniilor peste cincizeci și ale căpeteniilor peste zece.

4. Numele primului este Yekum, acesta este cel care a ademenit pe toți fiii îngerilor sfinți, cel care i-a pus să coboare pe Pământ pentru a procrea copii cu ființele umane.

5. Numele celui de-al doilea este Kesabel, care a inspirat gânduri rele fiilor îngerilor și îi va pune sa-și întineze corpurile lor împerechindu-se cu fiicele oamenilor.

7. Acesta este cel care a ispitit-o pe Eva, și le-a arătat fiilor oamenilor uneltele care dau moartea, platoșa, scutul, spada, și tot ce poate da sau ocoli moartea.

8. Aceste unelte au trecut din mâinile sale în cele ale locuitorilor Pământului și acolo au rămas pentru totdeauna.

9. Numele celui de-al patrulea este Tenemue; acesta este cel care i-a învățat pe fiii oamenilor ce-i amărăciunea și desfătarea.

10. Și care le-a dezvăluit toate secretele unei false înțelepciuni.

11. El i-a învățat să scrie și le-a arătat cum să folosească cerneala și hârtia.

12. De asemenea, prin el s-au văzut înmulțindu-se cei care s-au rătăcit, în ciuda falsei lor înțelepciuni, de la facerea lumii și până în această zi.

13. Căci oamenii nu au fost creați pentru a-și înscrie credința lor pe hârtie cu ajutorul cernelii.

14. Ei au fost făcuți pentru a fi în curățenie și dreptate deopotrivă cu îngerii.

15. Ei nu ar fi cunoscut moartea, care nimiceste totul; aceasta pentru că puterea devorează.

16. Ei nu vor pieri decât din cauza prea marii lor științe.

17. Numele celui de-al cincilea este Kasaide; acesta este cel care a arătat copiilor oamenilor toate artele diavolești și răufăcătoare.

18. Aceste mijloace infame de a omorî un copil în pântecele mamei sale, aceste arte care se practică prin mușcătura de șarpe, prin puterea, în mijlocul zilei, din sămânța șarpelui ce se numește Tabaet.

19. Astfel este numărul lui Keșbel, principalul jurământ pe care Atotputernicul, din sânul gloriei Sale, L-a arătat îngerilor.

20. Numele său este Beka. Acesta i-a cerut Sfântului Mihail să îi dezvăluie numele secret, pentru a avea inteligența și pentru a ține minte legământul de temut al lui Dumnezeu și să îi facă să tremure la auzul acestui nume și al acestui legământ, pe aceia care au arătat oamenilor toate secretele primejdioase.

21. Acesta este, într-adevăr, misiunea magică a acestui legământ, el este de temut și fără milă.

22. Și el a dat acest legământ al lui Aka, în mâinile Sfântului Mihail.

23. Iată rezultatele acestui legământ:

24. Prin puterea sa magică, cerul a fost despărțit de ape înainte de crearea lumii.

25. prin el, pământul s-a ridicat deasupra și din părțile ascunse ale colinelor țâșnesc izvoare limpezi, de la crearea lumii și pentru totdeauna.

26. Prin acest legământ , marea a fost așezată între granițele sale și pe fundamentele sale.

27. El a pus fire de nisip pentru a o opri la vreme de furie și niciodată ea nu va putea depăși această limită. Prin acest legământ de temut, a fost scobită genunea și ea își păstrează locul pentru vecie.

28. Prin acest legământ soarele și luna își fac fiecare drumul lor mereu reînnoit, fără a se abate niciodată de la calea care le-a fost hărăzită.

29. Prin acest legământ, stelele își urmează calea lor eternă.

30. Și când sunt ele strigate pe numele lor, ele răspund: Iată-mă!

31. Prin acest legământ, vânturile conduc apele, toate au spiritul lor propriu care stabilește între ele o fericită armonie.

32. Acolo se păstrează izvoarele tunetelor și fulgerarea trăsnetelor.

33. Acolo sunt păstrate izvoarele grindinei și gheții, izvoarele zăpezii, ploii și ale picăturilor de rouă.

34. Toți acești îngeri vor păstra și vor binecuvânta numele Domnului spiritelor.

35. Ei Îl vor sărbători prin toate felurile de laude și Domnul spiritelor îi va sprijinii, îi va încuraja în aceste fapte de mulțumire și ei vor proslăvi, vor sărbători și vor glorifica numele Domnului spiritelor în vecii vecilor.

36. Și acest legământ va fi adeverit pentru ei și drumul lor va fi arătat și nimic nu îi va putea împiedica sa-l urmeze.

37. Mare va fi bucuria lor.

38. Ei Îl proslăvesc, Îl sărbătoresc, Îl glorifică pentru că taina Fiului omului le-a fost arătată.

39. Și El va fi așezat pe un tron de glorie și Lui I-a fost păstrată partea cea mai mare a judecății. Păcătoșii vor dispărea și vor fi nimiciți de pe fața pământului iar aceia care i-au ademenit vor fi legați în lanțuri pentru totdeauna.

40. După gradele lor de vinovăție ei vor fi dați diferitelor cazne, în ceea ce privește lucrările lor, ele vor dispărea de pe fața pământului și din acel moment nu va mai fi cine să ispitească pentru că sa ivit Fiul omului așezat pe tronul Său de glorie.

41. Toate nedreptățile vor înceta, tot răul va dispărea din fața Sa și Cuvântul ,Fiului omului, va fi singur în fața Domnului spiritelor.

42. Iată a treia parabolă a lui Enoh.


Capitolul 67

1. După aceasta, numele Fiului omului, trăind cu Domnul spiritelor , a fost preaslăvit de locuitorii pământului.

2. El a fost lăudat în carele lor și a fost sărbătorit în mijlocul lor.

3. De la acest moment, eu nu m-am mai văzut în mijlocul copiilor oamenilor ci am fost așezat între doua spirite, între miazănoapte și apus unde îngerii au primit funii pentru a măsura locul hărăzit drepților și aleșilor.

4. Acolo am văzut pe primii patriarhi, sfinții care locuiau în aceste locuri frumoase pentru eternitate.


Capitolul 68

1. După aceea spiritul meu s-a ascuns și și-a luat zborul spre ceruri. Am văzut fii de îngeri sfinți mergând pe un foc arzător, veșmintele lor erau albe și fețele lor transparente precum cristalul.

2. Am văzut două râuri de foc strălucind ca hiacintul.

3. Atunci m-am prosternat în fața Domnului spiritelor.

4. Și Mihail, unul din arhangheli m-a prins de mână, m-a lămurit și m-a condus în sanctuarul secret al iertării și al dreptății.

5. El mi-a arătat toate lucrurile ascunse ale marginilor cerului, locașurile stelelor, razele luminoase care veneau să ilumineze fețele sfinților.

6. Și el a ascuns spiritul lui Enoh în cerurile cerurilor.

7. Acolo am văzut în mijlocul luminii, un palat construit din pietre de cristal.

8. Și în mijlocul acestor pietre, străluceau limbi de foc, spiritul meu a văzut un cerc care înconjura locașul, arzând în cele patru laturi și fluvii de foc erau primprejur.

9. serafimii, heruvimii și ophanimii, stăteau în picioare de jur împrejur. Ei nu dormeau niciodată, ei păzeau tronul gloriei.

10. Și am văzut îngeri nenumărați, mii de mii și miriade de miriade care înconjurau acest palat.

11. Mihail, Rafael, Gabriel, Phanuel și îngerii sfinți care erau în cerurile superioare, intrau și ieșeau. Rafael si Gabriel ieșeau din acest palat laolaltă cu o mulțime fără număr de îngeri sfinți.

12. Cu ei a apărut atunci și Cel Bătrân de zile, al Cărui cap era alb și curat ca o lână și ale Cărui veșminte sunt cu neputință de descris.

13. Atunci m-am prosternat și toată carnea mi-a fost zguduită de un tremur convulsiv și spiritul meu s-a topit.

14. Am ridicat vocea pentru a binecuvânta, a lăuda și a glorifica.

15. Și laudele care mi-au ieșit din gură erau plăcute Celui bătrân de zile.

16. Cel Bătrân de zile a venit cu Mihail și Gabriel, Rafael și Phanuel, cu mii de mii și miriade care nu putea fi socotiți.

17. Atunci acest înger s-a apropiat de mine și m-a salutat în acest fel:" Tu ești Fiul omului, tu te-ai născut pentru dreptatea noastră și dreptatea se află în tine".

18. "Dreptatea Celui Bătrân de zile nu te va părăsi".

19. El a spus: "Voi coborî peste tine pacea, căci pacea vine de la cel care a creat lumea".

20. "Și ea va rămâne în tine pentru totdeauna".

21. Toți cei care vor trăi și care vor merge pe calea dreptății, vor forma cortegiul tău pentru eternitate".

22. "Și casa lor va fi lângă tine, destinul lor va fi același cu al tău și ele nu vor fi niciodată separate".

23. "Și astfel li se va da lor un lung șir de zile împreună cu Fiul omului".

24."Pacea va fi pentru cei drepți, drumul înțelepciunii pentru cei sfinți, în numele Domnului spiritelor, în toate veacurile".


Capitolul 69

1. Cartea mersului astrelor cerești, după regulile lor, epocile lor, numele lor, locului unde își încep drumul lor și a diferitelor lor poziții, toate lucrurile pe care Uriel, îngerul Sfânt care era cu mine și care le conduce mi le-a lămurit pe rând.

2. Iată prima lege a astrelor. Soarele, lumina zilei, iese pe porțile cerului aflate la răsărit și apune în partea opusă intrând pe porțile cerului care sunt la apus.

3. Am observat șase porți prin care soarele își începe drumul și șase porți prin care el îl termină.

4. Prin aceleași porți iese și intră și Luna, și am văzut acești prinți ai luminătorilor cerești cu astrele care îi devansează, cele șase porți pe unde răsar și cele șase porți pe unde apun.

5. Toate aceste porți sunt aliniate una după alta și la dreapta și la stânga sunt făcute ferestre.

6. În primul rând se vede înaintând luminătorul cel mare care se numește soare, al cărui drum este crugul cerului și care strălucește de foc și de flăcări.

7. Vântul împinge carul pe care el este ridicat.

8. Dar de îndată el se îndreaptă către miazănoapte pentru a înainta apoi către răsărit, el se întoarce trecând prin această poartă și luminează această parte a cerului.

9. Astfel se arată el în prima lună a drumului sau.

10. El pleacă din a patra din aceste porți care este la răsărit.

11. Și la această a patra poartă prin care el trece în prima lună sunt douăsprezece ferestre deschise pe unde ies torente de flăcări, când ele se deschid la timpul care le este hotărât.

12. Atunci când soarele se ridică pe cer, el trece prin a patra poartă în timp de treizeci de zile și prin a patra poartă din partea de apus el coboară în linie dreaptă.

13. După acest timp zilele se măresc, nopțile se micșorează timp de treizeci de zile. Atunci ziua este cu doua părți mai lungă ca noaptea.

14. Într-adevăr ziua are zece părți, în timp ce noaptea are opt părți.

15. În acest timp soarele trece prin această a patra poartă și apune trecând prin poarta corespunzătoare, după aceea el se apropie de a cincea poartă care este la răsărit timp de treizeci de zile și apune de asemenea trecând prin poarta corespunzătoare.

16. Atunci ziua se mărește cu încă o parte, în acest fel ziua are unsprezece părti, noaptea descrește și nu are decât șapte.

17. Atunci soarele înaintează către răsărit pentru a trece prin a șasea poartă și el se ridica și apune la trecerea prin aceste porți la fel timp de treizeci de zile.

18. În acest timp ziua este de doua ori mai lungă decât noaptea și are douăsprezece părți.

19. Cât privește noaptea, ea se micșorează în aceeași măsură și nu conține decât șase părți. În sfârșit soarele coboară, astfel încât ziua se micșorează, pe când noaptea se mărește.

20. Căci soarele revine către răsărit trecând prin a șasea poartă prin care el iese și intră timp de treizeci de zile.

21. După această perioadă ziua se micșorează treptat, așadar ea nu are mai mult de unsprezece părți, în timp ce noaptea are șapte.

22. Soarele părăsește apusul trecând prin poarta a șasea și înaintează către răsărit, răsărind prin a cincea poartă timp de treizeci de zile și apunând în același fel la apus la trecerea prin a cincea poartă.

23. În acest moment ziua este micșorată cu două douăsprezecimi în așa fel încât are zece părți în timp ce noaptea are opt.

24. Ci soarele trece la răsărit ca și la apus prin a cincea poartă. În sfârșit el răsare prin a patra poarta timp de treizeci și una de zile și apune la apus.

25. În această perioadă ziua este egală cu noaptea, astfel încât și una și alta au în mod egal câte două părți.

26. Atunci soarele părăsește această poartă și înaintează către apus, trecând prin a treia poartă unde răsare și apune.

27. În această perioadă noaptea crește timp de treizeci de zile în așa fel încât noaptea va avea zece părți în timp ce ziua va avea numai opt.

28. Atunci soarele va răsări prin a treia poartă și va apune în același fel prin a treia poartă de la apus timp de treizeci de zile.

29. Apoi el trece prin a doua, atât la răsărit cât și la apus.

30. În acest timp, noaptea are unsprezece părți și ziua numai șapte.

31. Acesta este timpul în care soarele trece prin a doua poartă atât la răsăritul cât și la apusul său. Apoi el coboară și ajunge la prima poartă ceea ce se întâmplă timp de treizeci de zile.

32. El apune la fel prin prima poartă.

33. Atunci noaptea este dublă față de zi.

34. Astfel ea are douăsprezece părți în timp ce ziua nu are decât șase. apus.

35. Și când soarele ajunge la această poartă el își reîncepe crugul său

36. El trece prin această poartă timp de treizeci de zile și apune în aceeași poartă la

37. În acest timp noaptea se micșorează cu o parte având astfel unsprezece părți.

38. Cât privește ziua ea nu are decât șapte părți.

39. Atunci soarele va trece prin cea de a doua poartă la răsărit.

40. Revine prin cea pe care înainte o evitase timp de treizeci de zile, răsare și apune prin două părți asemănătoare.

41. Noaptea se micșorează în continuare, ea mai are zece părți și ziua opt. Soarele trece prin a doua poartă atât la răsăritul său cât și la apusul său apoi el înaintează către răsărit, răsare prin a treia poartă timp de treizeci și una de zile și apune prin poarta corespunzătoare de la apus.

42. Noaptea continuă sa se micșoreze, ea nu mai are decât nouă părți la fel ca și ziua căci este egalitate între una și cealaltă; anul este în cea de a trei sute șaizeci și patra zi a sa.

43. Astfel acesta este crugul soarelui însuși care duce la lungimea sau scurtimea zilelor și a nopților.

44. Caci el face ca ziua să crească treptat și ca noaptea să scadă în același fel.

45. Aceasta este legea crugului soarelui, el înaintează și se retrage rând pe rând. Astfel i-a fost scris acestui astru hărăzit să lumineze pământul.

46. Acesta este astrul căruia Dumnezeu încă din genuni i-a dat numele de soare.

47. Și astfel el răsare și apune, fără a avea odihna niciodată despicând ziua și noaptea în carul său întinderile diafane. Lumina sa luminează șapte părți ale lunii, dar mărimile lor, la amândouă sunt egale.


Capitolul 70

1. După această primă lege am observat acelea care privesc astrul inferior și care se numește luna al cărui drum este cât crugul cerului.

2. Există un vânt care împinge carul pe care ea este ridicată dar lumina sa este împărțită cu măsură.

3. În fiecare lună apusul său și răsăritul său diferă și zilele sale sunt ca zilele soarelui și când lumina sa e plină conține șapte părți de soare.

4. Ea răsare și pornește în drumul său către apus timp de treizeci de zile.

5. În acest timp ea apare și aceasta înseamnă pentru voi începutul lunii. Timp de treizeci de zile ea trece prin poarta prin care trece și soarele.

6. Atunci ea este aproape invizibilă, astfel încât nu apare nici o lumină cu excepția unei șeptimi din lumina sa totală care crește zilnic cu o parte, dar răsărind și apunând mereu odată cu soarele.

7. Când soarele răsare, luna răsare cu el și primește de la el o parte firavă de lumină.

8. În această noapte, prima zi înaintea zilei lunii, luna apune odată cu soarele.

9. Și în timpul acestei nopți luna este întunecată, dar ea răsare cu a șaptea parte din lumina sa îndepărtându-se de răsăritul soarelui.

10. Dar puțin câte puțin ea se luminează până când lumina sa ajunge deplină.
_________________
“Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau Cuvântul.”
 

Style:  
Search:
Fii binevenit călătorule ! Tainele Cerului și ale Universului îți sunt pregătite. Cere și ți se va da ! Bate și ți se va deschide ! Caută și vei găsi !