Tainele Universului și ale Spiritului sunt dezvăluite doar celui care le caută în mod sincer, cu o inimă curată ! FAZA CURENTA A LUNII
Username:   Password:  Auto Login    
 RegisterRegister 
It is currently 25.5.2022, 02:58
All times are UTC + 3 Hours
Fi binevenit calatorule !
View Post  Topic: "Cartea lui Enoh (versiunea etiopiana)" 
Author Message
Duhul
Initiat
Initiat


PostPosted: 14.3.2011, 19:50    Post subject: Capitolele 91 - 103 Reply with quote

Capitolele 91 - 103

Capitolul 91

1. Și acum copiii mei, eu vă îndemn să iubiți dreptatea, să mergeți pe căile sale. Căci căile dreptăți merită să fie urmate, în timp ce cele ale nedreptății se curmă dintr-odată și se termină într-o prăpastie.

2. Căile nedreptății și ale morții vor fi arătate oamenilor cinstiți, dar ei se vor ține departe de ele și nu vor merge niciodată pe ele.

3. Mă adresez acum vouă, O cei nedrepți! nu urmați niciodată căile răutății și ale asupririi. feriți-vă de căile morții, nu vă apropiați de ele câtuși de puțin, căci veți pieri!

4. Alegeți mai bine dreptatea și viața Sfântă și curată.

5. Mergeți pe calea păcii și veți fi vrednici de viață veșnică. Păstrați amintirea vorbelor mele, nu le lăsați niciodată să se șteargă din inima voastră, căci eu știu că păcătoșii îmboldesc cu încrâncenare omul să facă rău. Dar ei nu vor reuși în nici un loc și încercările lor vor fi fără rezultat.

6. Nenorocirea e a celor care înalță nedreptatea ăi părtinirea și care susțin înșelătoria căci ei vor fi răsturnați și nu vor obține niciodată pacea.

7. Nenorocirea e a celor care își construiesc locuința în păcat căci fundamentele acestei locuințe vor fi răsturnate , iar ei vor pieri prin fier. Nenorocirea e încă și acelora care au aur și argint caci ei vor pieri, nenorocire deci vouă, bogaților, care aveți încredere în bogății, dar voi veți pierde aceste bogății, pentru că voi l-ați uitat pe Atot-Înaltul în ziua îmbelșugării voastre.

8. Voi ați hulit și ați făcut nelegiuiri, vouă vă este destinată o zi de masacru, o zi a întunericului, o zi a marii judecăți.

9. Eu v-am spus adevărul, v-am spus vouă, Cel ce va creat vă va pierde!

10. Lui nu îi va fi deloc milă de soarta voastră, din contra, El se va bucura de pieirea voastră.

11. Și drepții care sunt în mijlocul vostru sunt în zilele acelea bătaia de joc a păcătoșilor și nelegiuiților.

Capitolul 92

1. I-a plăcut lui Dumnezeu ca ochii mei să fie doi nori de apă pentru a-mi plânge stricăciunile și să vărs puhoaie de lacrimi și să îmi potolesc astfel neliniștea din inima mea.

2. Cine v-a dat voie vouă să faceți astfel de nedreptăți și nelegiuiri? nenorocire vouă păcătoșilor, iată judecata!

3. Drepții nu se vor teme de cei răi, căci Dumnezeu îi va supune într-o zi puterilor voastre, pentru că voi să vă răzbunați pe ei după bunul vostru plac.

4. Nenorocire vouă care blestemați, veți pieri din cauza păcatului vostru! Nenorocire vouă care faceți rău vecinului vostru pentru că veți avea răsplata pe care o merită lucrările voastre.

5. Nenorocire vouă, martori ai minciunii care sporiți nedreptatea, căci veți pieri!

6. Nenorocire vouă păcătoșilor, care respingeți pe cei drepți care primiți săi respingeți după pofta voastră, cei care faceți nedreptăți, căci veți fi duși sub jugul lor.

Capitolul 93

1. Aveți deci speranțe de bine O, drepților! căci păcătoșii vor pieri în fața voastră, voi veți deveni stăpânii lor și le veți porunci cum veți vrea.

2. În ziua judecății păcătoșilor, rasa voastră va fi slăvită și se va ridica precum cea a vulturilor. Cuibul vostru va fi purtat la o înălțime mai mare decât zborul uliului, voi veți urca, veți intra în măruntaiele pământului și în peșterile de piatră pentru a scăpa de păcătoși.

3. Și vă vor crede pierduți și vor fi gemete si plânsete.

4. Dar nu vă fie teamă de cei care va chinuiesc, căci voi veți fi salvați și o lumină strălucitoare vă va învălui și un cuvânt de pace se va auzi din cer. Nenorocire vouă păcătoșilor, căci bogățiile vă vor face să treceți drept sfinți, dar conștiința voastră va mărturisi că voi nu sunteți decât niște păcătoși. Și această învinuire interioară va fi condamnarea voastră.

5. Nenorocirea voastră, care va hrăniți cu cel mai bun grâu și beți cele mai bune lichioruri și care, în marea voastră îngâmfare, îi împovărați pe săraci.

6. Nenorocire vouă care beți apa în toate timpurile, caci voi veți avea în curând răsplata voastră, veți fi nimiciți, veți fi masacrați pentru că voi nu v-ați potolit câtuși de puțin setea din izvoarele vieții.

7. Nenorocire vouă care faceți nelegiuiri, înșelătorii și blestemății, voi veți lăsa în urma voastră o amintire rea.

8. Nenorocire vouă puternicilor, care călcați în picioare dreptatea, căci iată vine ziua pedepsirii voastre. Atunci, în timp ce veți suferi pedepsele meritate pentru crimele voastre, cei drepți se vor bucura de zile numeroase și norocoase.

Capitolul 94

1. Cei drepți au încredințare, dar păcătoșii vor fi răvășiți și vor pieri în ziua fărădelegii.

2. Voi înșivă veți fi conștienți de aceasta căci Prea-Înaltul își va aminti de pieirea voastră și îngerii se vor bucura. Ce veți face voi atunci păcătoșilor și unde veți fugi în ziua judecății, când veți auzi vocea rugăciunii celor drepți?

3. Voi nu vă semănați deloc cu ei, căci se va rosti împotriva voastră un cuvânt înspăimântător: sunteți însoțitorii păcătoșilor.

4. În acele zile rugăciunile celor drepți se vor ridica spre Dumnezeu, dar ziua judecății voastre va sosi și toate fărădelegile voastre vor fi arătate în fața celui Mare și Sfânt.

5. Fața voastră se va acoperi de rușine, toți cei care au făcut crime vor fi respinși.

6. Nenorocire vouă păcătoșilor, chiar dacă ați fi în mijlocul mării sau pe o câmpie uscată, căci o mărturie de rea credință este îndreptată contra voastră. Nenorocire vouă care aveți argint și aur, bogății pe care nu le-ați strâns câtuși de puțin pe căi cinstite. Voi care ziceți: Noi suntem bogați, noi trăim în belșug și avem strâns tot ce ne putem dori.

7. Noi vom face prin urmare tot ce ne place, căci noi avem grămezi de argint, grânarele noastre sunt pline și familiile fermierilor noștri sunt atât de numeroase ca apa dintr-un izvor îmbelșugat.

8. Aceste false bogății se scurg ca apa și comorile voastre se vor topi și vă vor fi luate, pentru că le-ați strâns pe căi necinstite și veți fi copleșiți de blestemul divin.

9. Eu vă blestem de asemenea, prudenții veacului, voi adevărații smintiți care cu ochii pironiți în pământ ați încercat să vă acoperiți cu veșminte mai elegante ca o tânără logodnică și mai bogate ca cele ale fecioarelor. Voi ați arătat peste tot măreția voastră, generozitatea, strălucirea și norocul, dar aurul vostru, măreția și bogăția voastră se vor topi ca și o umbră.

10. Căci nu aceasta este înțelepciunea. Așa că vor pieri și ei cu bogățiile lor, cu falsa lor glorie și cu onoarea lor zadarnică.

11. Ei vor pierii de rușine și dispreț și sufletele lor vor fi azvârlite în cuptoare dogoritoare.

12. Eu vă jur, o , păcătoșilor, nici un munte, nici o culme nu a fost creată pentru a folosi ca găteală unui moleșit.

13. Păcatele nu vin niciodată de sus, ci oamenii au găsit secretul de a face răul, dar nenorocire, celor ce îl fac.

14. Femeia nu a fost creată ca să nu facă copii, dar cele care nu vor copii fac aceasta cu propriile lor mâini.

15. Dar eu jur pe Cel Mare și Sfânt. toate lucrările voastre rele vor fi vădite și nimeni nu se va putea feri în ziua cea mare.

16. Nu vă gândiți și nu spuneți: Crima mea este ascunsă, păcatul meu nu este cunoscut de nimeni, căci în cer se notează întocmai, în fața Atot-Înaltului, tot ce se face pe pământ și toate gândurile oamenilor. Se știu în fiecare zi nedreptățile de care vă faceți vinovați.

17. Nenorocire vouă smintiților, căci veți pieri în nebunia voastră. Voi nu vreți deloc să îi ascultați pe cei înțelepți, voi nu veți obține răsplata celor drepți.

18. Aflați așadar că sunteți hărăziți zilei judecății, nu sperați să trăiți dacă ați fost păcătoși, veți muri, căci voi nu v-ați folosit de prețul izbăvirii.

19. Da, voi sunteți destinați pentru ziua mâniei divine, pentru ziua de doliu și de rușine a sufletelor voastre.

20. Nenorocire vouă a căror inimă este împietrită, care ați făcut atât de ușor crima și v-ați hrănit cu sânge! Cine v-a dat bunătățile de care vă bucurați? Nu este cumva Atot-Înaltul, care le-a răspândit pe pământ pentru a le folosi voi? Voi L-ați uitat: deci nici o fărâmă de pace pentru voi.

21. Nenorocirea voastră, celor care iubiți nedreptatea. Cu ce drept primiți voi vreo răsplată? Aflați că veți fi dați pe mâna celor drepți care vă vor sparge capetele, care nu vor avea pentru voi nici o milă.

22. Nenorocire vouă, care vă bucurați în prigonirea celor drepți, căci nu veți avea nici un mormânt.

23. Nenorocire vouă care faceți să fie fără rost cuvintele Domnului, căci pentru voi nu există deloc speranța vieții.

24. Nenorocire vouă, care scrieți cuvinte amăgitoare, cuvinte nedrepte, căci minciunile voastre, nelegiuirile voastre sunt și ele scrise și nici una nu va fi uitată.

25. Nici o pace pentru păcătoși! Moartea, doar moartea pentru păcătoși!.

Capitolul 95

1. Nenorocire celor ce se poartă fără credință, care laudă și lingușesc minciuna. Voi sunteți niște stricați și viața voastră este o viață dezgustătoare.

2. Nenorocire vouă care stricați cuvintele adevărului, ei păcătuiesc împotriva hotărârii de veci.

3. Și ei au făcut să fie condamnat cel nevinovat.

4. În acele zile, o drepților, voi meritați ca rugăciunile voastre să fie îndeplinite, ele vor urca și vor fi așezate în fața îngerilor ca o mărturie acuzatoare împotriva crimelor celor păcătoși.

5. În acele zile, popoarele vor fi înspăimântate și neamurile îngrozite se vor ridica pentru ziua celei mai înalte judecăți.

6. În acele zile femeile gravide vor aduce pe lume și vor lepăda fructul măruntaielor lor. Copiii vor muri sub ochii mamelor lor, și în timp ce ei vor suge laptele, ele îi vor respinge și vor fi fără mila pentru fructele iubirii lor.

7. Eu vă mai anunț, o păcătoșilor, pedeapsa vă așteaptă în ziua judecății care nu se va sfârși.

8. Ei iubesc pietrele, icoanele de aur, argint și lemn, spiritele josnice, demonii și toți idolii din temple, dar ei nu vor obține nici o mântuire. Inima lor va deveni nesimțitoare din cauza necredinței și ochii lor vor fi orbiți de superstiții. În visele și viziunile lor, ei vor fi necredincioși și superstițioși, ei vor fi mincinoși și păgâni. De asemenea ei vor pieri cu toții.

9. Dar în acele zile preafericiți vor fi cei care vor fi primit vorba înțelepciunii, care vor fi căutat și urmat căile Celui Prea-Înalt care vor fi mers pe căile dreptății și nu pe cele ale necredinței.

10. Da, ei vor fi mântuiți!

11. Dar, nenorocire vouă care veți fi răi cu aproapele vostru, veți cădea în abis.

12. Nenorocire vouă care așezați temelia păcatului și înșelătoriei, care sunteți răi și batjocoritori cu semenii voștri: voi veți fi nimiciți.

13. Nenorocire vouă care înălțați cu sudoarea altora palate pentru voi, fiecare din pietrele care le alcătuiesc, fiecare fărâmă de mortar care le leagă este pentru voi un păcat. Așadar eu vă spun vouă, nu veți avea pace deloc.

14. Nenorocire vouă care disprețuiți cocioaba și moștenirea părinților voștri și care purtați o credință nelegiuită în idoli. Nu, nici o pace pentru voi.

15. Nenorocire acelora care fac nedreptăți, care sunt ca uneltele asupririi, care ucid pe aproapele lor. Căci Dumnezeu însuși va ofili măreția voastră, El va împietri inimile voastre și va stârni focul mâniei Sale și vă va nimici pe toți.

16. Atunci drepți și sfinții, martori ai consecințelor răzbunării Sale își vor reaminti crimele voastre și vă vor blestema.

Capitolul 96

1. În aceea zi părinții vor fi măcelăriți împreună cu copiii lor și frații împreună cu frații lor, sângele va curge ca valurile unui fluviu.

2. Căci omul nu va opri brațul său să îl lovească pe fiul său și copiii pe copiii săi, el va crede că se poartă cu milostivire și nu îi va cruța.

3. Păcătosul nu se va teme să îl ucidă pe fratele mai cinstit ca el. Omorurile vor continua fără lâncezeală de la răsăritul soarelui și până la apus. Calul va fi in sânge până la piept, iar carul său până la osii.

Capitolul 97

1. În acest timp îngerii vor coborî în locurile ascunse și toți aceia care au înlesnit crimele vor fi adunați în același loc.

2. Atunci Prea-Înaltul va coborî pentru a face dreptate peste toți păcătoșii și El va da îngerilor sfinți paza drepților și sfinților și ei îi vor apăra ca pe lumina ochilor până când răul și toată nedreptatea va fi nimicită.

3. Când drepți vor fi scufundați în cel mai adânc somn, ei nu vor avea de ce se teme, înțelepții vor vedea adevărul.

4. Și copiii pământului vor avea deșteptăciunea tuturor cuvintelor din această carte, știind de acum că bogățiile nu vor putea să îi mântuiască de pedeapsa pe care o vor merita pentru crimele lor.

5. Nenorocire vouă păcătoșilor care îi chinuiți pe cei drepți și îi faceți să ardă în foc, în ziua marii frământări, voi veți primi răsplata pentru lucrările voastre.

6. Nenorocire vouă stricători de inimi, care căutați să aveți asupra răului o cunoaștere totală, frica o să vă cuprindă. Nimeni nu va veni în ajutorul vostru.

7. Nenorocire vouă păcătoșilor, căci cuvintele din gura voastră și lucrările mâinilor voastre au fost reale, așadar veți cădea în flăcările veșnice.

8. Aflați că îngerii din cer vor cerceta cu grijă toate lucrările voastre, ei vor întreba soarele, luna și stelele, despre păcatele voastre, pentru că voi ați îndrăznit să îi judecați pe cei drepți.

9. Toate vor da mărturie împotriva voastră: norii, zăpada, roua și ploaia, căci din cauza voastră toate aceste creații vor fi oprite, ca vouă să nu vă mai fie de folos.

10. Aduceți prin urmare jertfe ploii pentru ca ea să cadă în sfârșit, și rugați roua pentru ca ea să primească de la voi aur și argint. Dar, în zadar! Gheața, frigul, vântul furtunos și toată chiciura se vor năpusti peste voi și voi nu veți mai putea îndura înverșunarea lor.

Capitolul 98

1. Priviți cerul, copii ai cerului, gândiți asupra lucrările Celui Prea-Înalt și temeți-vă de ele și nu faceți nimic rău în prezența Sa.

2. Dacă El închide ferestrele cerului și oprește ploaia și roua, lăsând pământul neroditor, ce veți face?

3. Când el își coboară mânia sa asupra voastră și peste lucrările voastre, voi nu știți să îi cereți mila, voi blestemați contra judecății Sale și vorbele voastre sunt pline de trufie și semeție. Deci nu va fi pace pentru voi!

4. Priviți aceste corăbii, cum plutesc în voia vântului și amenințate fără încetare de o amenințare înfricoșătoare.

5. Și cârmaciul tremură, pentru că duce cu el pe ocean bogățiile sale, el tremură să nu se scufunde și să piară.

6. Or, marea, valurile sale furtunoase, genunile sale adânci nu sunt ele făcute de Atot-Puternicul? Nu este El cel care i-a pus hotare și i-a așezat malurile?

7. La vocea Sa valurile se retrag înfricoșate și peștii care trăiesc în interiorul lor sunt loviți de moarte. Și voi păcătoșilor care trăiți pe pământ, nu vă temeți deloc? Nu este El Creatorul a tot ce se află pe el?

8. Și deci cine, dacă nu El a dat cunoașterea și înțelepciunea pentru toți cei care trăiesc pe pământ și celor care sunt pe mare?

9. Or navigatorii nu se tem oare de ocean? Voi singuri nu aveți nici o teamă de Atot-Înaltul?

Capitolul 99

1. În toate aceste zile când veți fi învăluiți de flăcări arzând, unde veți fugi, unde veți căuta adăpost?

2. Și când Cuvântul se va ridica împotriva voastră, nu veți tremura, nu vă veți îngrozi?

3. Toate marile astre se cutremură de teamă, pământul se cutremură de spaimă și groază.

4. Toți îngerii își vor îndeplini datoria aspră și vor încerca să stea deoparte înaintea maiestății supreme, în ce privește fiii pământului ei vor fi loviți de buimăceală.

5. Dar voi păcătoșilor, dezgustători pentru vecii, nu va fi salvare pentru voi.

6. Nu vă temeți deloc, suflete ale celor drepți, ci așteptați în pace și siguranță ziua în care veți muri, ca o zi a judecății. Nu plângeți deloc pentru că sufletele voastre vor coborî cu tristețe și amărăciune în mormânt, ori pentru că în această viață nu ați primit răsplata pe care o meritau lucrările voastre bune ci din contră, păcătoșii au fost mai presus în zilele vieții voastre, căci iată va venii pentru ei ziua groazei și a caznelor.

7. Când veți muri, păcătoșii vă vor zice: Iată drepții mor ca și noi! Ce au avut ei din lucrările lor? Iată că ei părăsesc viața în același mod ca și noi, tulburați și înfricoșați. Cu ce sunt ei mai bine tratați ca noi? Noi suntem deci egali. Iată, ei sunt morți și nu vor mai reveni niciodată la lumină! Dar eu vă spun, o păcătoșilor, voi v-ați săturat de carne și băutură, despuindu-i pe frații voștri, prăpădindu-i, păcătuind în toate felurile, nu ați precupețit nimic pentru a câștiga averi, zilele voastre au fost zile de veselie și fericire. Dar voi nu ați văzut sfârșitul celor drepți, felul în care ei vor avea pace și liniște. Aceștia nu au cunoscut nelegiuirea până în ziua morții lor. Ei sunt morți și sunt ca și cum nu ar fi fost niciodată și sufletele lor sunt coborâte în lăcașul morții.

Capitolul 100

1. Deci, vă jur, o drepților pe măreția și pe gloria Sa, pe regalul și pe maiestatea Sa, vă jur că eu am căpătat cunoștință de aceste mistere, căci mi-a fost dat să citesc înscrisurile cerului, am văzut scrierile sfinților, am descoperit ce era scris despre voi.

2. Am văzut fericirea, bucuria și gloria care vă este pregătită și îi așteaptă pe cei care vor muri în dreptate și sfințenie. Voi veți căpăta atunci răsplata pentru suferințele voastre și pentru partea voastră de rău pe care ați primit-o pe pământ.

3. Da, spiritele celor care vor muri în dreptate, vor trăi și se vor odihni pentru totdeauna, ele vor fi glorificate și amintirea lor va fi veșnică în fața tronului Atotputernicului. Și ei nu se vor mai teme niciodată de rușine.

4. Nenorocire vouă păcătoșilor , dacă veți muri în păcat și cei care vă seamănă vă vor spune vouă ; fericiți sunt păcătoșii! Ei și-au săvârșit zilele și viața lor și ei mor acum în fericire și abundență. Ei nu au cunoscut în timpul vieții lor nici tristețea, nici îngrijorarea, ei mor acoperiți de onoare și ei nu au fost supuși nici unei judecăți.

5. Dar nu li s-a dovedit oare că sufletele lor vor fi silite să coboare în tărâmurile morții unde îi așteaptă relele și chinurile de tot felul? Ba da, spiritele lor vor coborî în întuneric, în capcane, în acele flăcări care nu se vor stinge niciodată și osânda primită la judecata lor va fi veșnică.

6. Nenorocire vouă, căci voi nu veți mai avea pace deloc și veți încerca zadarnic să vă cereți iertare în fața drepților și sfinților zicând: Și noi am cunoscut zile de durere adâncă și am îndurat și noi numeroase răutăți.

7. Spiritele noastre au fost chinuite, supuse, strivite.

8. Noi suntem pierduți și nimeni nu ne vine în ajutor și nimeni nu ne încurajează, nici măcar cu vorba, ci am fost lăsați pradă nefericirii și ne este teamă pentru noi.

9. Noi nu sperăm să ne mai bucurăm de viață.

10. Și totuși noi ne vedem într-o zi ca ființe de prim rang.

11. Și iată-ne la ultima. Noi am devenit prada păcătoșilor și nelegiuiților, ei au făcut să apese jugul lor asupra noastră.

12. Și aceia care ne-au disprețuit și ne-au asuprit erau mai puternici decât noi și noi am plecat capul în fața celor care ne urau și ei au fost fără milă față de noi.

13. Noi voiam să fugim de ei pentru a ne bucura de pace, dar nu am gasit nici un loc pe care să îl folosim ca adăpost împotriva prigoanei lor. noi am mers cu plângerile noastre la prinți și nu am ridicat vocea împotriva acelora care ne sfâșiau, dar țipetele noastre au fost zădarnice și ei nu au vrut să ne asculte.

14. Din contră, ei au protejat pe cei care ne-au dezbrăcat și ne-au sfâșiat, cei care ne-au istovit și ascuns asuprirea lor, cei care ne-au necăjit și ne-au măcelărit și au ascuns moartea noastră și nu își aminteau că ar fi ridicat vreodată mâna împotriva noastră.

Capitolul 101

1. Cât vă privește pe voi, o ! drepților, eu vă jur că în cer îngerii arată în fața tronului Atotputernicului dreptatea voastră și numele voastre sunt scrise în fața Prea-Înaltului.

2. Aveți deci o bună speranță, întrucât ați îndurat răutatea și durerea în această viață veți străluci în cer ca astrele și obstacolele cerești vor fi înlăturate din fața voastră. Strigătele voastre cer dreptate și veți fi răzbunați de toate relele pe care le-ați suferit încă de la început și de la toți cei care v-au asuprit sau care au fost uneltele asupritorilor voștri.

3. Așteptați deci și nu vă lăsați doborâți, căci voi veți avea parte de o bucurie egală cu însăși bucuria îngerilor și în ziua judecății voi nu veți avea a vă fi teamă de nici o condamnare.

4. Nu vă descurajați deci, o! drepților, când veți vedea păcătoșii fericiți și înflorind în căile lor.

5. Nu deveniți părtașii lor, stați deoparte de tagma asupritorilor, voi sunteți părtași cu armatele cerești. Pentru voi păcătoșilor care spuneți: Toate fărădelegile noastre vor fi uitate, să știți că din contra, toate crimele voastre sunt înscrise cu grijă în cartea din cer.

6. De aceea vă spun că lumina și întunecimile, ziua și noaptea vor fi martori împotriva voastră și a greșelilor voastre. Nu mai făptuiți deci nelegiuiri, nici minciuni, nu mai strâmbați adevărul, nu va mai ridicați împotriva cuvântului Sfântului și Puternicului. Nu vă mai închinați în fața idolilor fără rost căci păcatele voastre, nelegiuirile voastre vor fi judecate ca niște crime foarte grele.

7. Acum ascultați taina care vă privește: Mulți păcătoși vor strica și vor strâmba Cuvântul Adevărului.

8. Ei vor folosi cuvinte nepotrivite, vor spune minciuni, vor alcătui cărți în care vor spune gândurile lor înfumurate. Dar dacă ei mi-au folosit cuvintele,

9. ei nu le vor schimba, nici nu le vor strica ci vor scrie întocmai tot ce am spus eu despre ei de la început.

10. Vreau să vă dezvălui încă o taină: cărți de bucurie vor fi date drepților și înțelepților și ei vor crede în aceste cărți care cuprind regulile înțelepciunii.

11. Și ei se vor bucura și toți cei drepți vor fi răsplătiți pentru că au învățat să cunoască căile dreptății.

Capitolul 102

1. În acel timp Domnul le va ordona să adune pe copiii pământului pentru ca ei să aplece urechea la cuvintele înțelepciunii sale, El le va spune: arătați-le această înțelepciune, căci voi sunteți conducătorii și stăpânii lor.

2. Arătați-le lor răsplata care va trebui să o primească toți cei care au urmat cuvântul căci Eu și Fiul Meu vom face cu ei un neam etern în numele dreptății. Pace vouă, copii ai dreptății, bucurie și fericire!

Capitolul 103

1. După câtva timp, Metusala, Fiul meu dădu o femeie fiului său Lameh.

2. Aceasta ramase gravidă și aduse pe lume un copil care avea pielea albă ca zăpada și roză ca un trandafir, un par alb și lung ca lâna și ochii de o mare frumusețe. De abia i-a deschis ca ei au inundat cu lumină toată casa ca strălucirea soarelui.

3. Și de abia a fost primit de mâinile moașei că el a deschis gura ca să proslăvească minunile lui Dumnezeu. Atunci Lameh, tatăl său, plin de uimire aleargă să îl găsească pe Metusala și l-a anunțat că el are un fiu care nu se poartă ca ceilalți copii. Acesta nu este un om, a zis el, acesta este un înger din cer, fără îndoială acesta nu este din neamul nostru.

4. Ochii săi sunt strălucitori ca razele soarelui, figura sa este inspirată, el nu pare să fie din mine ci mai curând dintr-un înger.

5. Mi-e teamă că această minune prevestește unele evenimente de pe pământ.

6. Și acum, o! tată, te rog mergi și găsește-l pe Enoh, bunicul meu și cere-i lui o lămurire, căci el locuiește cu îngerii.

7. După ce a ascultat vorbele fiului său, Metusala a venit să mă caute la marginile pământului, căci el știa că eu eram acolo, și mă striga.

8. La glasul lui am alergat la el și i-am spus: Iată-mă fiul meu, de ce ai venit să mă cauți?

9. Și el mi-a răspuns; Un mare eveniment m-a adus la tine, o minune greu de înțeles despre care am venit să îți cer o lămurire.

10. Ascultă deci o! tată, și află că fiul meu Lameh are un fiu care nu îi seamănă deloc și care pare să nu țină de neamul omenesc. El este mai alb ca zăpada, mai roz ca trandafirul, părul său este mai alb ca lâna și ochii lui aruncă raze ca soarele, când îi deschide umple casa de lumină.

11. Și de îndată ce el a ieșit din mâinile moașei, el a deschis gura și L-a binecuvântat pe Domnul.

12. Tatăl său Lameh este îngrozit de această minune, a alergat la mine, necrezând că acest copil este al lui, ci că este născut dintr-un înger din cer, și iată eu am venit la tine pentru ca tu să îmi dezvălui adevărul despre acest mister.

13. Atunci eu, Enoh, i-am răspuns: Domnul este pe cale să facă o nouă lucrare pe pământ. Eu am văzut într-o viziune. Eu ți-am vorbit de timpurile tatălui meu Jared, de aceia care născuți din cer au călcat în acest timp cuvântul Domnului. Iată ei au făcut nedreptăți și au călcat ordinele și au locuit cu femeile oamenilor și au procreat urmași josnici.

14. Pentru aceste crime un mare prăpăd va veni pe neașteptate asupra pământului, un potop îl va inunda și îl va pustii timp de un an.

15. Acest copil care vi s-a născut va fi singurul care va supraviețui acestui mare dezastru împreună cu cei trei fii ai săi. Când toate ființele umane vor fi nimicite, el singur va fi salvat.

16. Și urmașii lui vor face copii pe pământul uriașilor care nu s-au născut din spirit ci din carne. Pământul va fi deci pedepsit și toată depravarea va fi spălată. Din acest motiv arată-i fiului tău Lameh că fiul care i s-a născut este într-adevăr fiul său, să-i dați numele de Noe, pentru că el va supraviețui. El și fiii lui nu vor fi părtași la desfrâu și se vor păzi de păcatele care vor acoperi fața pământului. Din nefericire după potop, nedreptatea va fi încă și mai mare ca înainte, căci eu știu că trebuie să vină, însuși Domnul mi-a arătat toate tainele despre acestea și am putut citi în scrisurile din cer.

17. Am citit că neamurile vor urma unul după altul până când se va ridica o rasă Sfântă, până când crima și nedreptatea vor dispărea de pe fața pământului, până când toți vor fi părtași la dreptate.

18. Și acum, o !, fiul meu mergi și anunță-l pe fiul tău Lameh

19. că copilul care i s-a născut este într-adevăr fiul său și că nu este nici o înșelătorie legată de nașterea sa.

20. Și când Metusala a auzit cuvintele tatălui său Enoh, care i-a arătat lui toate secretele, s-a întors plin de încredere și i-a pus copilului numele de Noe, pentru că el va deveni ființa care va fi alinătorul pământului după marele prăpăd.

21. Iată o altă carte pe care Enoh a scris-o pentru fiul său Metusala și pentru cei care vor trebui să vină după el și să păstreze la fel ca și el cuvântul și simplitatea obiceiurilor lor. Voi cei care suferiți, așteptați cu răbdare vremea când păcătoșii vor dispărea și forța răului va fi nimicită, așteptați ca păcatul să dispară de pe pământ, căci numele lor vor fi șterse din cărțile sfinte, rasa lor va fi distrusă și spiritele lor vor fi supuse caznelor. Ei vor țipa și se vor jeli într-un pustiu nevăzut și vor arde într-un foc care nu se stinge niciodată. Acolo am mai observat că un nor gros, prin care ochii mei nu puteau trece, căci din partea sa de jos nu se putea vedea partea sa de sus. Am mai văzut și flăcările unui foc aprins, asemănător cu niște munți strălucitori, clătinați de un vârtej ăi împinși la dreapta și la stânga.

22. Și i-am întrebat pe sfinții îngeri care erau cu mine și le-am spus: Ce este această frumusețe? Nu se poate să fie cerul, ceea ce văd eu, acestea trebuie să fie flăcările unui cuptor întins, aud strigăte de durere, strigăte de disperare.

23. Și el mi-a spus: Acolo, în locul în care te uiți, sunt supuse la cazne sufletele păcătoșilor și ale celor care au hulit, ale celor care au fost rău îndrumați, care au stricat ceea ce Domnul le-a spus prin gura profeților Săi. Căci se păstrează în cer listele cu numele lor și cu lucrările lor rele, și îngerii au luat cunoștință de ele și ei cunosc și pedepsele ce le sunt cuvenite, ei știu și ce îi așteaptă pe cei care și-au crucificat trupul lor și care au fost prigoniți de oamenii răi, pe cei care L-au iubit pe Dumnezeu, care nu și-au pus iubirea în aur și argint, care departe de a-și da corpul desfătărilor acestei lumi, și-au chinuit de bunăvoie trupul cu cazne.

24. La cei care din ziua nașterii lor nu au căutat să strângă bogății pământești ci s-au privit ca un spirit călător pe pământ.

23. Așa se purtau ei și totuși Dumnezeu i-a pus la numeroase încercări, dar spiritele lor au fost totdeauna găsite curate și nevinovate, pregătite să ÎL binecuvinteze pe Domnul, am însemnat în cărțile mele toată răsplata pe care o vor merita ei pentru că au iubit lucrările cerești mai mult decât pe ei înșiși. Iată ce a zis Domnul: Când erau asupriți de oameni răi, acoperiți de rușine și jigniri ei nu au încetat să mă laude. Acum eu voi ridica spiritele lor până la lăcașul luminii, îi voi schimba pe cei care sunt născuți în întuneric și care nu le-au oferit onoarea la care le dădea dreptul credința lor.

24. Eu îi voi conduce în lăcașul splendorilor pe cei care au iubit Numele Meu, îi voi face să se așeze pe tronul gloriei și îi voi face să simtă o bucurie veșnică, căci judecata lui Dumnezeu este plină de dreptate.

25. El va da credincioșilor Săi o casă fericită, cât privește pe cei care s-au născut în întuneric, ei se vor adânci și mai mult în întuneric pentru că drepții se vor bucura de o fericire fără margini. Păcătoșii văzându-i vor scoate strigăte de disperare în timp ce drepții vor trăi în splendoare și onoare și vor cunoaște pe veci adevărul celor promise de un Dumnezeu pe care ei L-au iubit.

Sfârșitul viziunii lui Enoh. Fie ca binecuvântarea și mila Domnului să coboare printre cei ce Îl iubesc. Amin!

Sfârșit.
_________________
“Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau Cuvântul.”
 

Style:  
Search:
Fii binevenit călătorule ! Tainele Cerului și ale Universului îți sunt pregătite. Cere și ți se va da ! Bate și ți se va deschide ! Caută și vei găsi !