Tainele Universului și ale Spiritului sunt dezvăluite doar celui care le caută în mod sincer, cu o inimă curată ! FAZA CURENTA A LUNII
Username:   Password:  Auto Login    
 RegisterRegister 
It is currently 20.9.2020, 10:14
All times are UTC + 3 Hours
Fi binevenit calatorule !
View Post  Topic: "SECRETELE VIEȚII - Dicteu divin prin Gottfried Mayerhofer" 
Author Message
Ganapati
Avansat
Avansat


PostPosted: 10.12.2011, 22:11    Post subject: Capitolul 31 - Viața cosmică Reply with quote

Capitolul 31
Viața cosmică
(14 iulie 1876)

V-am vorbit pe larg despre viață, despre diferitele ei etape, despre felul în care se manifestă ea și despre semnificația ei profundă. A mai rămas însă un aspect despre care nu v-am vorbit: fiind o emanație a puterii Mele spirituale, această viață nu este altceva decât puterea voinței Mele, care se manifestă în milioane de modalități.

Pentru a înțelege mai bine această viață spirituală și diferența între materie și spirit, Mi-am propus să insist mai mult asupra acestor subiecte în această comunicare, intitulat㠄Viața cosmică”. Mesajul pe care doresc să vi-l transmit este că de la cel mai mic atom și până la cel mai mare spirit angelic, principiul care operează este întotdeauna același, fiind una cu Ființa Mea divină. Manifestat pe diferite nivele și în diferite forme, luptându-se pentru dezvoltare și perfecțiune, el generează progresul spiritual și devine pretutindeni vizibil sub forma vieții.

Atunci când vorbesc despre „viața cosmică”, Mă refer la conceptul clasic, dezvoltat de vechii greci, care se referă la „viața universală a întregului cosmos”. Căci tot ceea ce există trebuie să aibă la bază o idee, un motiv pentru care a fost creat, dar și o destinație finală.

Oamenii voștri de știință încearcă să descopere originile universului, mergând până la forța primordială care a pus totul în mișcare. Vă voi revela Eu acest motor suprem, temelia pe care este clădit întregul univers, care susține și pregătește totul pentru dezvoltarea sa ulterioară. Dacă priviți cosmosul cu ochi spirituali, traversând spațiul eteric infinit cu puterea gândului, nu veți descoperi altceva în el decât „atomii eterici”, cele mai subtile elemente constituente ale universului material. Instrumentele voastre (microscoape, electro-metre, etc.) nu vor putea descoperi însă niciodată aceste elemente (care nu sunt de natură fizică).

Aceste particule eterice, extrem de subtile, au în centrul lor un nucleu spiritual, născute din Mine, parte integrantă din Ființa Mea, care le imprimă permanența și impulsul etern către dezvoltarea de sine, către prezervare și progres.

Așadar, în fiecare atom există o particulă spirituală din Mine însumi. Altfel spus, în organismul vostru există ceva care atinge până și ultimele ramificații ale sistemului vostru nervos, sub forma unor senzații la nivelul pielii. Fiind vorba de un principiu psihic, acesta nu are alt scop decât acela de a clădi, a susține și a spiritualiza corpul fizic.

La fel cum sufletul vostru este omniscient datorită fluidului subtil care penetrează trupul vostru, care vă înconjoară ca o atmosferă vaporoasă, în interiorul fiecărui atom există o scânteie din Mine. Așa cum am mai afirmat într-o altă comunicare, nu există nici un punct în imensitatea spațiului vizibil și invizibil (a lumii materiale și spirituale) în care Eu să nu fiu prezent, privind și simțind tot ceea ce se petrece.

Acesta este principiul care stă la baza omniscienței și omniprezenței, care există inclusiv la nivelul trupului vostru. Din această perspectivă, singura diferență între voi și Mine constă în faptul că în cazul vostru, viața spirituală, alcătuită din suflet și spirit, clădește corpul fizic și pe cel psihic în funcție de necesitățile ei, în timp ce în cazul Meu acest lucru este imposibil, căci Eu nu văd nicăieri vreun aspect material, ci numai principii spirituale, chiar și acolo unde vouă vi se pare că vedeți substanțe elementale.

Să revenim însă la atomii eterici. Doresc să vă explic natura acestor atomi, menirea și scopul existenței lor.

Conform concepției voastre, un atom eteric este un obiect necorporal, sau, ca să folosim o expresie savantă, imponderabil. El este totuși separat ca obiect individual, căci dacă s-ar afla într-o stare nelimitată, ar fi nevoit să se dizolve, transformându-se în altceva.

Constatăm așadar că, deși minuscul, acest atom are dimensiuni, la fel ca oricare alt corp, fiind înzestrat cu caracteristicile lungimii, lățimii și înălțimii.

În interiorul atomului este închisă o scânteie născută din Mine. De vreme ce Eu am fost Acela care l-a creat, este evident că el trebuie să conțină ceva din Mine, fiind astfel înzestrat cu atributele Mele. Impulsul de a-și continua evoluția îi este inerent, în plus, fiecare atom trebuie să fie diferit de ceilalți atomi, atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ, astfel încât să conțină toate substanțele elementale esențiale pentru clădirea universului. Din acest motiv, în funcție de compoziția lor, între atomi a apărut atracția elementelor omogene și respingerea celor eterogene prin intermediul învelișului lor vaporos, datorită legii asimilării și asocierii (cam la fel funcționează organele senzoriale ale insectelor).

Datorită acestor mișcări, din mai mulți atomi s-au format moleculele, care au permis apoi nașterea celulelor și a cristalelor. Mai mult, au apărut procese naturale precum căldura, lumina și viața, care au accelerat formarea corpurilor superioare.

După structurarea corpurilor cerești a început viața organică, din care s-a distilat mai târziu viața spirituală, care a permis apoi revelarea divinului. Prin acest proces, numit evoluție, scânteia spirituală inerentă atomilor trebuie să se întoarcă, pas cu pas, în locul de unde s-a născut.

Este evident că dacă doream să creez ființe vii, trebuia mai întâi să le creez condițiile în care să locuiască și să le înzestrez cu impulsul de a-și urma cursul spiritual, de a avansa prin infinitate, în calitate de ființe individuale, către menirea pentru care au fost create.

Așa cum știți din toate mesajele Mele anterioare, Eu nu sunt numai un Creator, ci și Iubirea personificată. Iubirea nu dorește altceva decât să-i facă pe ceilalți fericiți, descoperindu-și propria beatitudine în fericirea celor din jur. De aceea, în această calitate de Dumnezeu al iubirii, a trebuit să creez pentru voi cămine beatifice, înzestrând aceste ființe create după chipul și asemănarea Mea cu forme care să exprime această iubire și divinitatea lor inerentă. Din acest motiv au apărut lumile, alcătuite din micuții atomi eterici. Abia apoi am putut să dau viață materială ființelor vii, care manifestau anumite atribute ale Ființei Mele. Astfel a apărut omul, piatra unghiulară a întregii creații materiale, care, prin misiunea sa pe pământ, trebuie să pregătească următorul pas spiritual, acela de locuitor al lumii spirituale, unde nu mai pot avea loc salturi bruște, ci numai o tranziție lină, de pe un nivel pe altul, către împărăția Mea.

În acest fel au apărut lumile, clădite din imensul depozit de materiale eterice. Ele au fost puse în mișcare (întotdeauna, într-o formă orbitală), cu scopul de a crea lumină și căldură. Aceste forțe trezesc atomii din inerția lor, forțându-i să se amestece între ei și conducându-i pe traseele orbitelor lor, de-a lungul unor perioade de timp incredibil de lungi. Pe aceste trasee, substanțele uzate sunt înlocuite cu altele, noi, de regulă cu unele care nu au existat în constelațiile precedente.

Mișcarea pe orbită a lumilor, una în jurul alteia, și rotația în jurul propriei axe, au ca scop trezirea și răspândirea vieții prin intermediul acestor două mișcări. În întregul cosmos există acest impuls universal, de a nu lăsa un alt obiect ceresc singur. Tot ceea ce conține o greutate (masă) își caută în mod instinctiv un punct de odihnă, în care ar rămâne de-a pururi dacă nu ar fi amenințat fie de impulsul interior către dezintegrare, fie de influențele venite din lumea exterioară.

Mișcarea înseamnă viață. Indiferent dacă este vorba de mișcările orbitale ale corpurilor cerești sau de vibrațiile luminii și căldurii, scopul acestora este unul singur: acela de a trezi din letargie obiectul sau ființa în cauză, forțându-le să își continue dezvoltarea, să se transforme, căci nimic din ceea ce este creat nu este permanent, ci trebuie să progreseze la infinit, prin modificări continue.

În acest fel au apărut miliardele de sori și de lumi în imensitatea spațiului eteric. Inclusiv la ora actuală, cometele, primele elemente care au apărut în sistemul cosmic, continuă să se formeze și să orbiteze pe traseele lor eliptice, în jurul marelui soare central din care s-au născut. Universul aparent material poartă în el impulsul către dezvoltarea sa ulterioară, până când lumile își vor încheia ciclul, rafinându-și și spiritualizându-și toate elementele componente, și vor putea intra în alte combinații, superioare, devenind astfel locuințe pentru alte ființe, mai spirituale.

Materia dezvoltă viața care îi este inerentă, de pe un nivel pe altul, până când devine ea însăși capabilă să facă tranziția de pe nivelul grosier vizibil pe un nivel subtil și eteric. Ființele de toate felurile evoluează la rândul lor, avansând treptat către perfecțiune, căci lumea în care trăiesc trebuie să corespundă cu nivelul lor de dezvoltare.

Le-am spus odată discipolilor Mei că: „în casa Tatălui Meu există multe dimensiuni”. Vă repet acum din nou: da, există nenumărate locuințe sau cămine spirituale, în care ființele care corespund acelui nivel se bucură de fericirile specifice constituției lor spirituale. Aceste fericiri sunt astfel structurate și aranjate încât ființele care se bucură de ele intuiesc că există și fericiri mai înalte, cu lumi spirituale corespunzătoare. Din perspectiva Mea nu poate exista oprire, întrucât oriunde te-ai afla în ierarhia evoluției vor exista întotdeauna noi lumi superioare, mai aproape de Mine, întrucât Eu sunt infinit, și creația Mea nu poate fi altfel.

Aceasta este viața cosmică. Ea începe cu viața celui mai mic dintre atomii eterici, care se luptă să iasă din materia insensibilă, și continuă până la cel mai mare dintre îngerii mei, care dispune de cunoașterea spirituală de sine și este capabil să înțeleagă, dintr-o singură privire aruncată lumii materiale, care sunt ideile Mele creatoare, dispunând inclusiv de puterea de a le transpune în realitate.

În imensitatea spațiului există nenumărate insule cosmice sub forma unor „globuri cerești”. Toate trebuie să treacă prin același proces de dezvoltare și de armonizare în marele ansamblu.

Pe fiecare dintre aceste mari lumi există ființe create, a căror formă și nivel de evoluție corespund lumii în care trăiesc. Fantezia voastră este insuficientă pentru a putea înțelege distanța și măreția acestor lumi. Deși separate între ele de distanțe uriașe, aceste lumi se mișcă independent prin spațiul eteric, urmând aceeași lege a dezvoltării de sine, astfel încât locuitorii lor să progreseze către perfecțiune și să atingă nivele superioare de conștiință. Chiar dacă un univers material se prăbușește din când în când, această distrugere nu este permisă decât pentru ca din el să se nască un altul, mai spiritual și mai sublim.

Nu întâmplător, Scriptura spune: „în ochii Mei, o mie de ani trec ca și cum s-ar fi scurs deja!” Dar Eu vă spun: în ochii Mei, milioane de ani nu înseamnă mai mult decât o singură clipă pentru nenumăratele lumi materiale care își continuă mișcarea orbitală în imensitatea creației. Milioane de ani au fost necesari pentru ca ele să se structureze, căpătând forma actuală, să își clădească planete și comete, și să devină astfel perfecte pentru a putea susține viața ființelor înzestrate cu simțuri.

Anii vieții voastre, revoluția pământului vostru în jurul soarelui, întreaga mișcare de rotație a sistemului vostru solar în jurul soarelui central, nu reprezintă mai mult de o secundă pe cadranul ceasului cosmic care înregistrează durata existenței creației Mele cosmice.

Așa se explică uimirea și admirația voastră atunci când îmi contemplați creația, căci voi măsurați opera lui Dumnezeu, această Ființă infinită, la scara voastră mică.

Există miriade de sisteme solare și de corpuri cerești, a căror lumină are nevoie de milioane de ani pentru a ajunge la voi. Din măreția lor infinită, la voi nu ajunge decât lumina palidă a unei stele îndepărtate. Ce calcule ar putea revela uriașele distanțe la care sunt situate ele? Ce fantezie și-ar putea imagina măreția lor sublimă?

Și totuși, copiii Mei, aceste lumi nu reprezintă frontiera creației Mele. Mult dincolo de aceste lumi îndepărtate există alte sisteme cosmice, a căror lumină nu ajunge până la voi. Când primele raze din lumina lor vor ajunge în spațiul în care existați voi, sistemul vostru solar nu va mai exista de mult.

Ridicați-vă și contemplați această măreție, chiar dacă se referă numai la universul material. Meditați asupra conceptului de omnipotență care a creat aceste minuni folosindu-se de numai câteva principii: atracția și respingerea, lumina și căldura. Avântați-vă și încercați să-L înțelegeți pe Domnul și Creatorul vostru, în ochii căruia soarele și planetele sistemului vostru solar nu par mai mult decât un fir de praf. Dacă nu ar fi Părintele vostru plin de iubire, El ar fi lăsat de mult generația voastră să se autodistrugă, căci după toate câte le-a făcut pentru voi, vă comportați în continuare ca niște copii rebeli și neascultători. Urmăriți să înțelegeți iubirea Lui, pe care El a comparat-o cândva cu căldura soarelui, „care îi încălzește în fiecare zi pe cei buni și pe cei răi, deopotrivă”, și care, în pofida tuturor aberațiilor care se spun despre divin, continuă să își reverse continuu grația sa asupra umanității!

Încercați să îl înțelegeți pe acest Dumnezeu, care și-a asumat cândva o formă umană și a coborât printre voi, ființe slabe, învățându-vă preceptele iubirii, ale toleranței și iertării. Meditați asupra măreției și puterii Lui, asupra creației Sale infinite. Simultan, urmăriți să înțelegeți dorința Lui ca voi să nu fiți copleșiți de aceste atribute ale omnipotenței Sale, ci dimpotrivă, să simțiți în El numai un Părinte preaplin de iubire, un ghid care continuă și astăzi să fie aproape de voi, încercând să vă apropie de El, să vă explice și să vă reveleze toate secretele Sinelui și creației Sale. Unica Lui dorință este ca voi să-L iubiți și să vă găsiți calea spirituală cu mai multă ușurință, lucru care nu devine posibil decât prin El.

Reflectați la toate aceste lucruri, iar în orele voastre de introspecție, când doriți să vă înălțați inimile până la El, încercați să fiți demni de El și de voi înșivă. Numai în acest fel vă puteți aștepta ca El să vă împlinească dorințele. Nu uitați ceea ce v-am spus cândva: „El este Spirit, iar cine dorește să-L adore, trebuie să-L adore întru spirit și adevăr”.

Am rostit aceste cuvinte acum aproape 2.000 de ani, iar voi încă nu le înțelegeți; prinși în mreaja preocupărilor voastre lumești, continuați să îmi cereți tot felul de lucruri lipsite de semnificație, uitând complet că în calitatea voastră de urmași ai Mei și de viitori participanți la preafericirile cerești, aveți o misiune mai înaltă și un scop suprem, care nu au nimic de-a face cu această viață terestră trecătoare.

Așa se explică și dezamăgirile voastre, senzația de gol interior pe care o simțiți în permanență, căci nu M-ați înțeles niciodată pe Mine și creația Mea, nu ați realizat că intenția Mea pentru voi este cu totul alta, opunându-se de multe ori dorințelor voastre, căci voi confundați chestiunile lipsite de importanță cu cele esențiale.

Deși v-am oferit atâtea comunicări pe această temă, voi nu știți încă ce înseamn㠄să trăiești spiritual” și ce este „viața cosmică”.

Nu aveți nici cea mai mică idee despre această viață universală, care reprezintă legea fundamentală a întregii creații și soluția tuturor întrebărilor.

Dacă ați putea înțelege cu adevărat aceste legi supreme, ați realiza că nici o ființă nu poate scăpa de sub incidența lor; de fiecare dată când încercați să le ignorați, pedeapsa devine inexorabilă. Atâta vreme cât nu veți reuși să vă însușiți ideile mărețe ale universului, veți rămâne dependenți de solul acestui pământ micuț și de orizontul său limitat, incapabili să transcendeți limitele sferei terestre în care trăiți.

Acestea sunt cuvintele Mele pentru voi, sfaturile Mele, explicațiile pe care vi le ofer. De aceea vă transmit atâtea revelații, pe multiple planuri, pentru ca voi să înțelegeți că marile realizări pot fi obținute începând cu cele mici. Dacă Mă veți urma pe Mine, veți deveni mici pe planul pământesc, dar veți crește din punct de vedere spiritual. Numai în acest fel veți putea atinge adevărata înălțime a conceptului de „uman”, care vă va permite să înțelegeți cu adevărat legile cosmice și procesul de evoluție al universului material Numai astfel vă veți putea da seama că aceste legi, deși apar ca spirituale și infinite pentru planul material, nu pot atinge apogeul decât în perfecțiunea spirituală. Ele conduc către lumi din ce în ce mai înalte, mereu mai apropiate de Mine, până când ființa ajunge să recunoască în Mine pe Creatorul său!

Adorația și respectul inițial se transformă astfel gradat în iubire. Numai cel care și-a recunoscut Maestrul prin lucrările Sale poate înțelege cu adevărat atributele Acestuia, realizând de ce, cu toată atotputerea Sa, El preferă să își manifeste mai degrabă iubirea și blândețea!

Acceptați aceste cuvinte și primiți mâna Mea. Este mâna Tatălui, care dorește să vă tragă mai aproape de EL Nu o respingeți, căci singurii care veți regreta veți fi tot voi! Amin.
_________________
मैं गणेश, सुप्रीम शिव का बेटा हूँ!
 

Style:  
Search:
Fii binevenit călătorule ! Tainele Cerului și ale Universului îți sunt pregătite. Cere și ți se va da ! Bate și ți se va deschide ! Caută și vei găsi !