Tainele Universului și ale Spiritului sunt dezvăluite doar celui care le caută în mod sincer, cu o inimă curată ! FAZA CURENTA A LUNII
Username:   Password:  Auto Login    
 RegisterRegister 
It is currently 6.7.2020, 12:29
All times are UTC + 3 Hours
Fi binevenit calatorule !
View Post  Topic: "Marea Evanghelie a lui Ioan - volumul 3 - Jakob Lorber" 
Author Message
Acustic
Milenar
Milenar


PostPosted: 18.7.2013, 03:16    Post subject: Capitolul 156 - Un fariseu vorbește despre responsabilitatea omului Reply with quote

Capitolul 156
Un fariseu vorbește despre responsabilitatea omului


1. Așadar, s-au îndreptat cu toții bine-dispuși spre Cyrenius și l-au întrebat ce s-ar putea face în această privință.

2. Iar Cyrenius le-a răspuns: “Ar fi mai potrivit să mai așteptați, dar în timpul acesta să vă apropiați cât mai mult de El în inimile voastre. Atunci va veni El însuși către voi și vă va spune cine este și ce aveți de făcut! Deocamdată pot să vă spun doar că sunteți pe calea cea bună, căci v-ați dat seama, din prezența noastră, că Omul-Dumnezeu trebuie să fie pe aici! Doar nu ne-am fi oprit aici timp de aproape trei zile pentru ceva mai puțin important!

3. Așadar, El este aici, de asta puteți fi siguri; dar apropiați-vă de El mai întâi în inimile voastre și urmăriți cu adevărat să vă lepădați de toate vechile voastre obiceiuri și păcate, și atunci va veni El la voi și vă va aduce îndrumarea divină privitoare la ce aveți de făcut în viitor!

4. Într-adevăr, Acela este Cel despre care voi credeți că este El! Priviți-L și spuneți-vă în sinea voastră: acesta este Iehova însuși, ca om printre oameni! Acesta este Cel care a creat cerul și pământul, și toate cele care sunt în și pe acestea!

5. Eu vă spun: El este, în spirit, cauza primordială a întregii existențe și a întregii vieți! În puterea insondabilă a voinței Sale stă tot infinitul, întreaga putere a îngerilor nu este altceva decât o suflare ușoară a gurii Sale, și toată lumina din El izvorăște!

6. Gândiți-vă că Acesta este, în spirit, într-adevăr Acela care i-a dictat lui Moise, pe muntele Sinai, legile pentru poporul lui Israel. Dar acest popor L-a uitat și s-a dedat iar tuturor viciilor! Iar El a venit acum să-și înalțe iarăși El însuși poporul și să-l elibereze de toate relele sufletului.

7. De aceea poartă El o cămașă trandafirie, pentru a arăta cât de mult își iubește încă poporul. Dar, prin haina albastră, largă, arată că a venit și pentru noi, păgânii, pentru a face din noi copiii Săi. Haina cuprinde lumea întreagă, și din aceasta fac parte și toți păgânii.

8. Gândiți-vă la tot ce v-am spus și, în curând, veți simți în sinea voastră că nu v-am spus un neadevăr.”

9. Stahar și toți tovarășii săi i-au mulțumit lui Cyrenius pentru aceste lămuriri neașteptate și s-au retras plini de respect.

10. După ce au ajuns iarăși pe malul mării, Stahar le-a spus tovarășilor săi: “E totuși ciudat; după aceste lămuriri atât de deschise ale lui Cyrenius în legătură cu Mesia, simt că mă cuprinde un nemaiîntâlnit sentiment de bine! Începe să mă stăpânească senzația că ni se acordă protecție, ca și când nu ne-ar mai privi nimic din ceea ce se întâmplă în lume! În același timp însă, mă cuprinde un fel de stinghereală și de teamă în fața Stăpânului veșniciei. Pentru că, după toate câte le-am văzut și le-am auzit, nu mai putem contesta că ceea ce ne-a spus Cyrenius despre El este adevărat! O discuție cu El cred că va trezi în noi un simțământ cu totul nemaiîntâlnit! Abilitatea noastră în răsucirea vorbelor cu siguranță ne va părăsi în fața Lui!”

11. Unul din mijlocul celor cincizeci, foarte inimos, a spus atunci: “Da, da, ai vorbit foarte drept și adevărat. Cu toate acestea, eu gândesc astfel: noi nu avem nici o vină că suntem oameni, doar nu ne-am adus noi singuri pe lume! De asemenea, nu avem nici o vină pentru condițiile în care am trăit și prin care am devenit ceea ce am fost. Bătrânii noștri, educația noastră și nevoile de toate felurile pe care ni le-au trezit ne-au făcut ceea ce am fost.

12. Dacă am fi copiii unor țărani sărmani, am fi cu siguranță ceea ce au fost și părinții noștri. Dar lui Dumnezeu i-a plăcut să fim copiii unor oameni foarte bogați și de vază. Aceștia ne-au dat să fim educați în Templu și apoi ne-au închinat cu totul Templului. Noi nu putem avea vreo vină pentru asta! Dacă am devenit ceea ce am fost, poate că am devenit așa și din voia Celui Atotputernic!

13. Că mai apoi ne-am permis să facem unele lucruri care - după lege - nu erau tocmai în ordine, asta sigur că e treaba noastră. Dar ori de câte ori mă gândesc la asta, îmi spun mereu: dacă bătrânii tăi te-ar fi făcut pescar, care și-ar fi câștigat cu greu strictul necesar pentru a supraviețui, probabil că n-ai fi făcut anumite lucruri pe care ți le-ai permis în belșugul în care ai trăit, pentru că te-a împins sângele îmbuibat! Așadar, și faptele noastre împotriva legii sunt în parte o urmare a împrejurărilor care au rezultat din nașterea și din educația noastră.

14. Dacă acum marele Mesia ar veni la noi, eu aș putea vorbi cu El oarecum fără nici o teamă și fără sfială. Pentru că eu nu pot fi mai puțin decât sunt și, cu siguranță, nici El nu este mai mult decât ceea ce este din eternitate în eternitate!

15. Spune-mi deschis: are un copac vreo vină că e smucit de furtună încoace și încolo?! Sau are marea vreo vină dacă vânturi zburdalnice îi tulbură oglinda netedă a apei și fac ca un val să-l înghită pe celălalt, la fel cum își înghite un animal răpitor prada?! Sau are vreo vină trestia când se îndoaie încoace și încolo în bătaia vântului?

16. Noi nu suntem o forță primordială și depindem de tot felul de forțe tainice care acționează asupra noastră. La ce-ți folosește voința fermă de a nu cădea niciodată, dacă un pod peste care trebuie să treci a putrezit între timp, fără știința ta, și se prăbușește tocmai când tu, fără nici o grijă, vrei să treci peste el?! Ce este viața, ce sprijin pe care să ne putem baza ne oferă?! Cine cunoaște fundamentele gândirii și ale voinței?! Viața, deopotrivă a oamenilor și a animalelor, se formează mereu în același fel, ca urmare a copulației animalice mute, lipsite de cele mai multe ori de orice urmă de gândire! Nici animalul, nici omul nu au habar cum se formează un nou organism viu ca urmare a copulației senzuale, consumată în tăcere. Chiar și numai trupul acestuia este atât de ingenios «construit», încât un mare înțelept l-ar putea studia o mie de ani pentru a-i pătrunde și recunoaște cât de cât toate părțile componente și toate legăturile dintre acestea! Și, chiar și atunci, el nu ar avea în față decât mașinăria. Dar unde este principiul vieții, cum acționează acesta în interiorul mașinăriei și cum se folosește de nenumăratele părți componente ale acesteia?

17. Noi știm acum preabine că suntem, că trăim, gândim și voim; de asemenea, observăm toate pornirile și impulsurile dinlăuntrul nostru. Dar cum iau ele naștere în interiorul nostru, cine le trezește la viață și unde se duc după ce le-am satisfăcut prin ceea ce ne-au silit să facem?

18. Iată, acestea sunt reflecții întemeiate, prin care pot fi scuzate în fața oricărui Dumnezeu, după rațiunea cea mai pură, patru cincimi din existența noastră. De aceea nici nu mă tem de vreun spirit și de vreun Dumnezeu! Rele n-am făcut niciodată, doar că am căutat din când în când plăcerea cu câte o tânără nurlie. Dar și atunci, doar firea mea a fost de vină! De ce a trebuit să-mi placă atât de mult nurii unei fete frumoase, feciorelnice? Am pus eu însumi în ființa mea o asemenea poftă nestăpânită? Eu nu știu nimic de asta! Cine oare mi-a dat sentimentul senzualității greu de satisfăcut? Cine este creatorul foamei și setei din mine? De ce trebuie să mănânc și să beau? Iată, toate acestea sunt determinate de forțe superioare, cărora noi nu ne putem opune, Ne putem nega pe noi înșine până la un punct, dar nici un milimetru dincolo de acesta! Și, dacă lucrurile stau așa, ce rațiune și ce înțelepciune mai pură mă poate târî în fața unei instanțe aspre din cauza poziției mele sociale și a faptelor mele? Una omenească - atât de luminată cât este și a mea - cu siguranță nu, și cu atât mai puțin una superioară și dumnezeiască! Și atunci, de ce să-mi fie teamă de un Dumnezeu?”

19. Stahar a spus: “Dar stă scris ca omul să se teamă de Dumnezeu, căci Dumnezeu este atotputernic, iar omul este lipsit de orice putere și nu se poate opune niciodată lui Dumnezeu și puterii acestuia!”

20. Celălalt: “Așa este! Să se teamă de Dumnezeu! Dar cuvintele acestea sunt numai pentru omul moral - nu pentru om în totalitatea sa, cu toate funcțiile sale vitale! Dar chiar și această teamă nu este altceva decât o teamă amestecată cu iubire, care trebuie să fie, pentru voința într-un anume sens liberă a omului moral, ceea ce este dragostea amestecată cu teamă a copiilor pentru părinții lor. Dar lasă un Dumnezeu să-ți dea o lege care să-ți interzică respirația sau digestia, sau bătăile pulsului, sau îmbătrânirea, sau creșterea părului ori a unghiilor, sau mirosul, gustul sau perceperea plăcerii, ori a durerii! Ce Dumnezeu cât de cât înțelept ar putea face asta?! Unde avem măsura după care s-ar putea stabili cu precizie unde începe punctul de vedere al omului, stabilit de acesta în mod pozitiv, în toate direcțiile gândirii, voinței și faptelor sale, liber, în absolutul său moral, de toate constrângerile forțelor sale vitale?!

21. Cine cunoaște firele prin care viața naturală este legată de cea spirituală, în sine complet liberă, și în ce măsură se poate mișca independent, nestingherită de aceste fire? Da, se vede preabine că fiecare om este liber într-o anumită privință; el poate merge unde vrea, poate să stea sau să șadă, poate privi cu ochii în ce direcție vrea, dar toate acestea se petrec în cadrul impus de limitele naturale!

22. De aceea, se impune întrebarea: unde a fost plasat în om punctul libertății morale între viața naturală necesară și viața spirituală liberă? Până nu cunoaștem acest lucru cu precizie, nu se poate vorbi nici de păcat, nici de virtute!”
_________________
La început a fost Cuvântul ! Cuvântul sau Sunetul Primordial !
 

Style:  
Search:
Fii binevenit călătorule ! Tainele Cerului și ale Universului îți sunt pregătite. Cere și ți se va da ! Bate și ți se va deschide ! Caută și vei găsi !