Tainele Universului și ale Spiritului sunt dezvăluite doar celui care le caută în mod sincer, cu o inimă curată ! FAZA CURENTA A LUNII
Username:   Password:  Auto Login    
 RegisterRegister 
It is currently 31.10.2020, 06:32
All times are UTC + 3 Hours
Fi binevenit calatorule !
View Post  Topic: "Marea Evanghelie a lui Ioan - volumul 3 - Jakob Lorber" 
Author Message
Acustic
Milenar
Milenar


PostPosted: 24.5.2014, 04:26    Post subject: Capitolul 245 - Pe Venus Reply with quote

Capitolul 245
Pe Venus

1. Atunci, Rafael și-a pus mâinile în același timp pe fruntea și pe pieptul fiecăruia și, în aceeași clipă, toți trei au ajuns cu ochiul sufletului lor pe planeta Venus, i-au cercetat pământul, creaturile și modul lor de organizare, ba chiar i-au auzit vorbind pe oamenii de acolo la o adunare pentru cinstirea Marelui Spirit al tuturor spiritelor. Iar ceea ce s-a spus acolo suna astfel: “Noi, oameni ai acestui pământ frumos, pe care Marele Spirit l-a creat după măsura ochiului Său, ne-am adunat aici pentru a-I aduce acestui Mare Spirit lauda și cinstirea noastră! Puternic și înțelept este însă Marele Spirit, de aceea nu Îl putem cinsti altfel decât arătându-ne în toate faptele noastre înțelepți față de El. Adevărata înțelepciune înseamnă însă o ordine desăvârșită, iar gradul cel mai înalt ai acestei ordini este armonia. Să ne considerăm pe noi înșine drept punctul culminant al Creației! Câtă armonie este în structura membrelor noastre! Cât de mult seamănă un ochi cu celălalt, o ureche cu cealaltă, o mână cu cealaltă, un picior cu celălalt! Să ne privim trupul! Cine poate spune că între noi nu există cea mai mare asemănare fiziologică (naturală)? Dacă între caracterele și temperamentele noastre nu ar exista deosebiri, nu ne-am putea deosebi unii de alții!

2. De aici, ca și din multe alte lucruri, ne putem da seama că înțelepciunea Marelui Spirit își găsește plăcerea în armonia desăvârșită; de aceea, noi ne vom supune în tot ceea ce facem rigorilor armoniei! Totodată, nimeni să nu-și construiască casa nici măcar cu lățimea unui fir de păr mai mare decât vecinul său, nici într-o altă formă, și nici mai încolo sau mai încoace de dreapta care le unește, căci acest lucru nu i-ar plăcea Marelui Spirit, și El nu ar binecuvânta o astfel de casă nesupusă ordinii.

3. Privind la formele tuturor creaturilor, ne putem da seama că Marelui Spirit îi place forma rotundă mai mult decât oricare alta, căci, cu cât mai desăvârșită este o creatură, cu atât mai reușită este și rotunjimea formelor sale. De aceea, și noi trebuie să rotunjim lucrurile pe care le facem, căci astfel Îi facem Marelui Spirit o plăcere deosebită, plăcere pe care o simțim și noi, ființele create după măsurile Sale și înzestrate cu simțurile Sale. De aceea, este o poruncă să rotunjim cum se cuvine tot ceea ce facem. Cine creează ceva colțuros, sau chiar ascuțit, fără să fie nevoie și fără să i se dea voie, acela își atrage nemulțumirea și mânia Marelui Spirit!

4. Apoi, mai vedem că Marelui Spirit frumoasa culoare albă, înroșită pe ici, pe colo, trebuie să-i placă cel mai mult, deoarece ne-a dat nouă, creaturilor Sale privilegiate, această culoare. Așadar, va trebui să alegem cu predilecție pentru îmbrăcămintea noastră această culoare și nu trebuie să ne lăsăm ademeniți de alte culori, căci nici acest lucru nu I-ar plăcea Marelui Spirit!

5. Așadar, să folosim linia dreaptă doar atunci când este absolut necesară, așa cum și Marele Spirit se folosește de ea doar atunci când nu se poate altfel! Altminteri, observăm peste tot rotunjiri și, de aceea, pentru a-i semăna în toate Marelui Spirit și pentru a ne apropia de desăvârșirea Lui, va trebui să respectăm cu strictețe și această măsură, și această formă.

6. Dar noi știm că putem ajunge la această performanță numai prin cunoașterea desăvârșită a științei socotitului și prin măsurători făcute cu pricepere. Așa încât este datoria fiecăruia să practice înainte de orice această artă și știință, căci, în-afara ei, omul ar trebui să-I apară Marelui Spirit de o mie de ori pe zi urât și demn de dispreț! Căci Marele Spirit vede totul și măsoară totul în fiecare clipă; de la locul unde descoperă o neglijență în ordinea care ea singură îi este pe plac, Marele Spirit își retrage privirea și binecuvântarea fără de care nimic nu poate reuși.

7. Dar dacă ne supunem ordinii în aceste chestiuni principale, se înțelege de la sine că ne vom supune și în gândirea și voința noastră, pentru că armonia exterioară desăvârșită în toate va fi urmată în mod necesar de cea interioară, a sufletului, asupra căruia este ațintită mai ales privirea Marelui Spirit.

8. Cât de ușor s-ar putea insinua trufia și un primejdios dispreț al unui om față de celălalt, împreună cu sărăcia, mizeria și nefericirea! Dar, prin respectarea strictă a armoniei în toate, noi vom ține mereu departe de noi aceste rele și vom trăi cu toții fericiți, pentru că nimeni nu-și va închipui că ar fi mai grozav decât celălalt.

9. Acolo unde Marele Spirit însuși a dorit o neregularitate, acolo ea nu va fi dăunătoare, ci folositoare. Așa, spre exemplu, nu putem avea toți aceeași vârstă. Chiar dacă din punctul de vedere al ordinii stricte, aceasta este o greșeală, Marele Spirit o anulează prin aceea că bătrânețea, bogată în cunoștințe și experiențe, îmbogățește și tinerețea.

10. Și mai sunt câteva asemenea neregularități în ordinea Marelui Spirit, dar ele există doar ca să ne arate că, pe lângă ordinea superioară, există și dezordini, care însă nu sunt binecuvântate pentru că sunt permise, ci numai pentru ca noi să recunoaștem prin ele răul mai ușor. Nimeni să nu umble cu o haină ruptă, ci să astupe imediat gaura cu un petic din aceeași țesătură, dacă nu își poate face o haină nouă!

11. S-au văzut însă mai mulți care, având de străbătut o cale mai lungă, se folosesc de un singur toiag. Acest obicei contravine ordinii și trebuie evitat! Cine are nevoie, din cauza vârstei, de un sprijin, acela să ia două toiege în loc de unul, câte unul în flecare mână, de dragul simetriei și pentru a nu-I displăcea Marelui Spirit!

12. Apoi, s-a mai văzut că unii își aranjează grădinile altfel decât frumoasele grădini ale vecinilor lor iubitori ai ordinii. Marelui Spirit nu-I place să vadă așa ceva. În plus, în acest fel ar putea apărea între voi invidia și gelozia, ceea ce în fața Marelui Spirit ar fi un lucru dezgustător. De aceea, aveți grijă ca în grădinile și pe ogoarele voastre să fie aceeași ordine! Dacă acestea sunt rânduite frumos, ochiul Marelui Spirit se bucură privindu-le, și bucuria Lui va aduce binecuvântarea asupra lor.

13. Și în casele voastre să domnească o astfel de ordine, așa încât dacă cineva intră în casa vecinului său, să nu se simtă străin în ea, ci să se simtă la fel ca în propria lui casă! Și asta îi face plăcere Marelui Spirit. Căci, în fața Lui, voi sunteți o mare familie și nu trebuie să vă înstrăinați niciodată unul de altul.

14. Și chiar dacă ar veni cineva de la capătul lumii, el ar trebui să se simtă la fel ca în locul său de baștină și ca în propria sa casă! Acest lucru Îi place Marelui Spirit, iar binecuvântarea Sa nu va întârzia să se manifeste»

15. Undeva, lângă o apă mare, unii au îndrăznit să zidească așa cum nu se obișnuiește, pentru a împodobi locul, dar Marelui Spirit nu Îi place. Iar ceea ce nu Îi place Marelui Spirit, nu trebuie să ne placă nici nouă!

16. Să vă purtați bine cu blândele animale de casă și să le îngrijiți, căci și ele sunt lucrări ale Marelui Spirit și au menirea să vă fie de folos. Ele sunt unelte vii puse în slujba noastră, iar noi trebuie să le cinstim așa cum se cuvine.

17. De aceea, nimeni nu trebuie să distrugă nici cea mai mică plantă dacă nu e nevoie, căci acesta ar fi un gest de nerecunoștința față de Marele Spirit, pentru care în nici un caz nu va primi vreo binecuvântare. Dar drumurile să fie păstrate curate, și niciodată să nu lăsați vreo iarbă să crească pe ele, ca să nu fie călcată și oprită în creșterea ei! Faceți toate acestea fără abatere și niciodată nu veți avea vreo lipsă sau vreo nevoie!

18. Vedeți în cuvintele mele voința preaînțeleptului și preaputernicului Mare Spirit, revelată mie pentru voi, și purtați-vă conform ei, și în acest fel veți fi fericiți aici și mântuiți dincolo, în lumea despre care sufletele celor plecați dintre noi spun că este frumoasă și minunată dincolo de orice măsură și în care vor apărea și în fața ochilor noștri, în repetate rânduri, Marele Spirit și cei mai plini de lumină slujitori ai Săi.

19. Acum trebuie să vă mai spun ceva ce mi-a dezvăluit un spirit luminos odată, cu mai mult timp în urmă, și încă o dată acum, de curând, ultima dată cu mult mai multe detalii. Voi vedeți noaptea steaua aceea mare, luminoasă care este însoțită de una mai mica. Pe frumoasa, luminoasa Kapra (așa numesc venusienii pământul) o cunoașteți prea bine, dar nici unul dintre voi nu știe ce este această Kapra. Nici eu n-am știut-o cândva. Dar spiritul mi-a spus și mi-a arătat-o, într-o stare asemănătoare visului, ca pe o lume și ca pe un pământ la fel de mare ca acesta, care ne poartă pe noi.

20. Steaua cea mică, însoțitoarea Kaprei, este tot un pământ, dar mult mai mic decât Kapra. Acest pământ mic este foarte pleșuv și pe jumătate lipsit de orice ființă.

21. Dar pe Kapra, spiritul mi-a arătat un om și mi-a spus: «Iată, acesta este Domnul! În El locuiește eternul, Marele Spirit, în deplinătatea Sa. De acum înainte, acest spirit le va fi accesibil - la fel ca orice om altui om – tuturor creaturilor Sale, cărora le va apărea în trup de om. Dar mulți oameni de pe Kapra sunt ca și copiii Lui, și tuturor le va fi dată o mare și cerească putere dacă ei, acești copii, împlinesc voința acestui Om al tuturor oamenilor. Însă cei care nu se supun voinței Lui, aceia rămân proști și slabi, și nu vor fi considerați copiii Săi, ci vor rămâne asemenea sufletelor animalelor, până când vor accepta voința Marelui Spirit - care s-a întrupat în Acest Unic Om - drept voința lor proprie»

22. De aceea, noi trebuie să privim mereu cu un respect deosebit spre frumoasa și luminoasa Kapra! Și să-L iubim pe Marele Spirit, care acum locuiește ca un om desăvârșit pe această Kapra. Așa cum aici femeia își iubește bărbatul, și copilul tatăl și mama, la fel vom putea și noi cândva să-L vedem pe Marele Spirit ca Om și să-I vorbim - ceea ce ne-ar apropia de mântuirea noastră. Ba mai mult, spiritul care mi-a revelat toate acestea mi-a spus că, pentru unii de pe pământul nostru, nu ar fi cu neputință să devină asemenea copiilor de pe Kapra.

23. Acum că ați aflat toate acestea prin învățătorul și conducătorul vostru dintotdeauna, să credeți și să cinstiți steaua aceea în sufletul vostru, așa încât din lumina ei să ajungă și la noi razele bogate ale binecuvântării și harului!”
_________________
La început a fost Cuvântul ! Cuvântul sau Sunetul Primordial !
 

Style:  
Search:
Fii binevenit călătorule ! Tainele Cerului și ale Universului îți sunt pregătite. Cere și ți se va da ! Bate și ți se va deschide ! Caută și vei găsi !