Tainele Universului și ale Spiritului sunt dezvăluite doar celui care le caută în mod sincer, cu o inimă curată ! FAZA CURENTA A LUNII
Username:   Password:  Auto Login    
 RegisterRegister 
It is currently 28.11.2020, 08:11
All times are UTC + 3 Hours
Fi binevenit calatorule !
View Post  Topic: "Marea Evanghelie a lui Ioan - volumul 3 - Jakob Lorber" 
Author Message
Acustic
Milenar
Milenar


PostPosted: 24.5.2014, 05:12    Post subject: Index tematic Reply with quote

Index tematic

Prima cifră se referă la capitol, cele de după punct la paragrafe

Activitatea, utilitatea ei pentru viața veșnică 203.1 și urm.
Adam, slăbirea omului de astăzi față de el 211.4 și urm.
Adăpost spiritual, acum, în fața Judecății 13.7
Adevărul este viața, minciuna este moartea 43.5
Adevărul și viața sunt una 47.5
Adevărul, adevărat, falsificarea acestuia în timp de către oameni 176.6
Adevărul, forma în care este spus 47.11
Adevărul rămâne în veci adevăr 32.3
Adevărul, unde trebuie căutat 219.1 și urm.
Apariția soarelui de dimineață în zona Pontului 93.5
Apariția unor ființe superioare 2.1 și urm.
Apostolii, stăpâni ai trupului și ai firii lor 101.2
Aproapele, cel care este sărac cu duhul și lipsit de vremelnice bunuri lumești 112.4
Arca lui Noe, corespondența ei spirituală 13.9
Arca lui Noe în timpul nostru 43.9
Arca, spirituală, a lui Noe 13.6-9
Arhanghelul, libertatea voinței sale 244.6
Armonia sufletelor, condiția căsniciei 66.1
Asemănarea cu Dumnezeu 3.2 și urm.
Astronomie, Matael explică mersul stelelor 101.4-6
Atitudinea lui Suetal împotriva Templului 39.1; 40.4

Barcagiu, performanțele lui Rafael 82.1 și urm.
Blândețea, binecuvântarea ei 59.4; 69.8
Bogăția, binecuvântarea sau blestemul acesteia 192.1 și urm.
Bogăția, folosită cum trebuie, obligă la generozitate 192.15
Bogății material-lumești, respingerea lor de către Iara 123.17
Bogății pământești, atitudinea corectă față de ele și folosirea lor adecvată 14.1 și urm.
Boz, considerațiile sale privitoare la învățătorul din Nazaret 127.8
Bucuria la necazul altuia, dojana Domnului 117.3
Bunăvoința înseamnă lucrarea pe jumătate făcută 43. l
Bunăvoința, semnificația și valoarea acesteia în ochii Domnului 171.9

Calea deschisă de Domnul oamenilor 15.1 și urm.
Calea dreaptă către desăvârșire 15.1 și urm.
Calități omenești, legătura lor cu iubirea pentru aproape 79.1 și urm.
Calități omenești, motivul deosebirilor dintre ele 79.1 și urm.
Castitatea 215.7
Cămătarii și zgârciții, sentința de condamnare a lor pronunțată de Domnul 192.5 și urm.
ăsătoria, seriozitatea pe care o implică ea spre a trezi la o viață spirituală 70.10
Căsătoria, timpul potrivit pentru bărbat și femeie 72.15
Căsnicia, condiții 66.1,11; 70.9
Căutarea lui Dumnezeu cea adevărată 110.11; 207.11
Câmpia cea binecuvântată 45.15
Cântarea Cântărilor a lui Solomon, interpretarea Domnului 19.1 și urm.
Cerul din inima omului 170.4
Cheia Cântării Cântărilor a lui Solomon 19.9 și urm.
Chemare înaltă a omului 100.7
Chimiști (Matael și Andrei) 170.6
Chivotul legii, natura sa explicată de Rafael 153.10 și urm.
Cina cea veselă, la Marcu 210.1 Clarvăzătorii, deosebirile dintre suflete în fața lor 24.1 și urm.
Concepția despre lume a lui Risa 62.2
Concepții religioase ale lui Stahar 149.2
Concepții, constrângerea Templului, o mărturisire a fariseilor 7. 1 și urm.
Concepții, mărturisirea lui Cyrenius 150.1
Concepții, mărturisirea evreilor persani 194.6
Concubinele, admiterea lor condiționată 66.5
Condițiile puse de Domnul la primirea ucenicilor 8.1-12
Conducerea oamenilor și a popoarelor, cuvântarea Domnului 168.1 și urm.
Consemnarea cuvintelor Domnului 18.3-11
Consemnările lui Ioan și Matei, completate de Rafael 18.3 și urm.
Conștiința păcatului 208.9
Conștiința, un organ spiritual în inima omului 232.8
Controlul sexual conduce la haruri spirituale mai înalte ale vieții interioare 66.5
Copiii Domnului 41.3; 178.4; 241.1 și urm.
Copiii Domnului, soarta lor în lume 225.9 și urm.
Copiii lui Dumnezeu, natura lor 92.3
Corpuri cerești, altele, călătoria Iarei până la ele 126.1 și urm.
Creația lui Dumnezeu, un haos aparent în care domnește totuși cea mâi desăvârșită simetrie 64.4
Credința, omul care nu acceptă nici una 5.1 și urm.
Creierul, până unde ajunge judecata lui 182.17 și urm.
Cultivarea pământului, îngerul este cel care veghează la aceasta 9.9
Cunoașterea de sine a omului, adevărată, posibilă doar prin Domnul 170.8
Cunoașterea de sine mai bună decât cunoștințele despre pământ 87.9
Cunoașterea de sine precară, plângerea Iarei 170.3
Curățenia făcută de Iisus în Templu 46.3
Cuvântare teosofică 6.8 și urm.; 27.4; 28.1
Cuvântările Domnului, notarea lor 18.1 și urm.
Cuvântul din Dumnezeu, importanța lui 80.9
Cuvântul Domnului, mai mult pentru omul cultivat 229.7 și urm.
Cuvântul exterior, este un ghid mort 193.13
Cuvântul interior 193.14; 238.1 și urm.
Cuvintele de mulțumire ale lui Murel 224.1
Cuvintele Domnului 225.5

Darul binecuvântat 33.10
Darurile cerului, materiale și spirituale, la contactul cu pământul 113.6 și urm.
Dăruirea de sine 8.3
Dăruirea de sine, avantajele ei 9.1 și urm.
Dăruirea de sine, conduce la eliberarea sufletului 12.3
Deosebiri între minuni false și adevărate 55.1; 228.1
Deosebiri între oameni ai inimii și oameni ai rațiunii 78.12
Deosebiri între oameni de Sus și oameni de Jos 129 J.
Deosebiri între oamenii lumii și cei ai spiritului 101.4
Deosebiri între starea lucrurilor pe pământ și pe stele 221.3
Desăvârșirea, scopul omului 15.1; 177,14; 180.6
Desfacerea căsătoriei, posibilă în cazuri de excepție 66,11; 70.2
Desfrâul, cuvântarea Domnului 214.7 și urm.
Desfrâul, îngrozitoarele lui urmări 68.1
Diavoli, exorcizarea lor 21.1 și urm.
Dificultăți în aducerea evreilor persani pe calea cea bună 197.1 și urm.
Discuții la masă 20.1; 134.1; 21L 1
Divinitatea Domnului, cearta fariseilor pe tema aceasta 216.1 și urm.
Divinitatea învățăturii lui Iisus 176.1
Divinitatea, la vechii egipteni 129.6
Divinitatea, manifestarea acesteia în Iisus 129.7
Dojana, doar din dragoste, nu din trufie ascunsă 59.2
Duh al Domnului, viață adevărată 42.6
Duh, stăpân al întregii materii 33.13
Duh, vestirea pogorârii acestuia 171.5 și urm.
Duhul divin, este dat de Domnul fiecărui om care are bunăvoință 84.15
Duhul lui Dumnezeu, o scânteie în sufletul omenesc 42.6
Dumnezeu, cuvântarea lui Matael despre El 28.1 și urm.
Dumnezeul necunoscut, învățătura lui Platon 176.3
Durerea, sensul și cauza ei 168.7

Eclipsa de soare, anunțarea ei de către Domnul 81.2
Eclipsa de soare, efectul ei înspăimântător asupra templierilor 97.5 și urm.
Eclipsa de soare, explicațiile lui Cyrenius 139.1 și urm.
Eclipsa de soare, producerea uneia 82.10 și urm.
Edenul pământului 10.1
Educația inimii și educația minții 175.1 și urm.
Educația inimii, cuvântarea Domnului despre aceasta 175.1 și urm.
Educație, metoda în vechiul Egipt 95.1 și urm.
Erupții solare 234.9
Esenienii 50.13; 51.2 și urm.
Esența Mântuitorului, părerile lui Suetal 50.4 și urm.; 56.1 și urm.
Evanghelia vieții 36.8; 42.2; 241.1 și urm.
Evoluția și menirea omului 3.1-21
Evreii persani, ei între ei 198.6
Evreimea superstițioasă, plângerile lui Simon Petru 108.1
Evreimea, judecata aspră a păgânului Uran 125.17
Exercitarea funcției conform ordinii divine, în smerenie 165.8
Exercitarea funcției, corectă, de către domnitor și conducătorul de popoare.165.15 și urm.
Existența dublă a lui Dumnezeu 28.4
Existența, personală și generală 28,3 .
Experiența din lumea de dincolo a lui Philopold 222.1

Faptele bune, modul potrivit de a le face 112.6
Fariseii, părerea lor despre Domnul 6.1 și urm.
Făgăduința Domnului 226.4 și urm.
Făgăduințele Domnului, îndeplinirea lor depinde de comportamentul oamenilor 240.6; 241.7
Făgăduințele Domnului, principalele piedici în îndeplinirea acestora 243.1 și urm.
Fenomenele naturii, urmările lor 115.1
Ființe superioare, apar uneori 2.2 și urm.
Filosofia de viață a lui Matael 30.10 și urm.
Filosofia lui Floran despre Dumnezeu 157.1 și urm.
Filosofia lui Matael despre natură 25.1 și urm.
Filosofii greci, influența lor pregătitoare pentru învățătura lui Iisus 125.13
Fire pătimașă, mijloace naturale de combatere 66.8; 69.2; 72.l și urm.
Forța vitală, indestructibilă 29.14
Fraternitatea, dorința Domnului 164.16
Frăția dintre Domnul și prietenii Săi 169.2
Frumusețea copiilor lui Dumnezeu și a copiilor lumii 92.1 și urm.
Frumusețea copiilor lui Dumnezeu, o expresie a frumuseții sufletești interioare 92.7
Frumusețea copiilor lumii, spoială a mormintelor 92.7
Frumusețea exterioară a lui Rafael 78.9
Fuga în Egipt 179.2

Gând, rapiditatea lui 179.13
Geneza, filosofia lui Philopold 181.1 și urm.
Geneza, textul mozaic, sensul acesteia 235.1 și urm.
Greșeli, recunoașterea și eradicarea lor 165.5
Grijă spirituală 163.3
Griji privitoare la viitorul învățăturii 231. 1
Guvernarea popoarelor, de către Cyrenius și Matael, în spiritul învățăturii Domnului 121.8

Hrănirea, pământească, pofta de mâncare a lui Rafael trezește uimirea multora 20.8 și urm.

Independența deplină, necesară pentru atingerea mântuirii 177.15
Idolatria Templului, mai rea decât politeismul păgânilor 41.6
Idolatrie - ororile ei 207.6
Idolatrie a persoanei Sale, respinsă de Iisus 36.6
Inspirația divină l. l
Interacțiunea binecuvântată dintre material și spiritual 3 3.11 și urm.
Interzicerea căsătoriei în cazul unor defecte fizice și psihice 72.8
Istoria culturii, valoarea ei 108.1
Istoria mozaică a Facerii 28.5; 222.3
Iubire și înțelepciune 29.1 și urm.
Iubirea adevărată, element al interiorului omului 78.8
Iubirea Elenei pentru tatăl său 86.3
Iubirea Iarei pentru Domnul nu este de natură senzuală 76.6
Iubirea pentru aproape, calea către viața veșnică 79.19
Iubirea pentru aproape, fără ea învățătura Domnului este doar un joc de cuvinte fără efect 242.3
Iubirea pentru aproape, îndrumător 80.2
Iubirea vie pentru Dumnezeu, mai mult decât toate comorile pământului 123.17
Iubirea, esența ei 48.2; 59.8; 111.1
Iubirea, numai faptele bazate pe ea sunt bune 59.11
Iubirea, puterea și forța ei sunt mai bune decât dojana 59.4
Iubirea, spiritul lui Dumnezeu în om 48.7

îmbrăcămintea lui Iisus, descriere 155.17 și urm.; 156.7
împărăția lui Dumnezeu, în inima omului 241. l și urrn.
împărăția lui Dumnezeu, poate fi atinsă doar prin iubirea față de aproape 241.8 și urm.
împărăție a păcii, apropiată 33.6
înălțarea Domnului, prezicerile referitoare la înălțarea Sa 16.1 și urm.
încrederea în Dumnezeu 124.12
îndoieli privitoare la persoana Mântuitorului 50.1
îndrumarea dumnezeiască prin noapte spre lumină 162.1 și urm.
îngeri, capabili de durere și suferință 130.9
îngeri, compararea lor cu oamenii 180.6 și urm.
îngeri, conducătorii lui Tobias timp de șapte ani 77.4
îngeri, focare de iradiere ale Spiritului Divin 180.2
îngeri, grija lor pentru oameni de la naștere până la plecarea de pe pământ 130.7
îngeri, misiunile și suferințele lor 130.1 și urm.
îngeri, natura lor, explicată de Rafael lui Matael și Iarei 122.4 și urm.
îngeri, natura lor, explicată prin pilda oglinzii concave 122.6
îngeri, natura și menirea lor 149.2 și urm.; 180.1 și urm.
îngeri, neconcepuți de bărbat, nenăscuți de femeie 130.5
îngeri, printre oameni de la întruparea Domnului 130.4
îngeri, purificarea sufletului omenesc prin suferință și durere 130.8
îngeri, renunțarea de bunăvoie la distrugerea lui Satana și a slujitorilor săi 130.16
îngeri, voința liberă a lor 244.6 și urm.
însănătoșirea de către Domnul, învățătura referitoare la aceasta 12.8 și urm.
însănătoșirea evreului persan neputincios și a soției acestuia de către Domnul 201.3 și urm.
însănătoșirea miraculoasă a unui gutos pe câmpia binecuvântată 45.13
însuflețirea materiei 234.1 și urm.
întârzierea înserării, explicațiile referitoare la acest fenomen 94.1 și urm.
întârzierea înserării, prin Domnul 87.4; 93.5
întruparea Domnului 239.12
întruparea Domnului în om, și pentru El 238.11
întruparea Domnului, motivul ei adevărat 182.3 și urm; 183.1 și urm.
întruparea Domnului, motivul ei interior 238.5 și urm.
înțelepciunea egipteană și indiană, cuvântarea lui Philopold 220.1 și urm.
înțelepciunea lui Cyrenius 29.1 și urm.
înțelepciunea din Dumnezeu creează peste tot mijloacele adecvate 124.17
înțelepciunea, lumina ochilor spiritului în ochiul sufletului 42.8
învățarea popoarelor, despre timpul și efectul potrivit 97.1 și urm.
învățătura lui Iisus, principiile de bază 53.1 și urm.
învățătura lui Iisus, soarta ei 176.1 și urm.
învățătura lui Iisus, urmarea ei doar de dragul binelui, nu cu gândul la făgăduință 243.3
învățătura lui Iisus, viitorul ei 288.1 și urm.
învățăturile lui Iisus, înțelegerea lor corectă 65.5
învierea morților 201.23
învierea printr-o minune a Domnului a trei înecați 201.22

Judecata focului, ultima 33.4
Judecata lui Dumnezeu 12.5
Judecata hotărâtă pentru întregul pământ 16.12
Jugul pe care Eu Îl pun pe umerii voștri 10.10
Jurisdicția matrimonială, introducerea ei în fiecare comunitate 72.14

Lege și iubire 48.2
Libertatea copiilor lui Dumnezeu 178.1
Libertatea de voință a omului și lumina spirituală 17.10
Libertatea de voință a omului, sensul acesteia 168.2
Libertatea de voință și jertfa lui Hristos 177.7
Libertatea de voință trebuie păstrată 177.1 și urm.
Libertatea sufletului omenesc 17.3 și urm.
Limbajul inimii, lămuririle Domnului 184.1 și urm.
Lucrări bune, în pilda despre construirea casei 43.7
Lumina soarelui, Domnul îi vorbește Elenei despre efectul acesteia 116.3
Luna, explicațiile lui Cyrenius privitoare la esența ei 139.1 și urm.
Luptă 29.15 Lupta dintre Dumnezeu și Satana 25.6 și urm.
Lupta dintre lumină și întuneric 32.6 și urm.
Lupta în natură 26.7 și urm.
Lupta spirituală permanentă pe pământ 214.2
Luptă, viața ca o luptă 61.4
Luxul, condamnarea sa de către Domnul 12.1

Materia, esența ei, explicată de Rafael 234.1 și urm.
Materia, însuflețirea ei 234.1 și urm.
Materialismul, o nenorocire 11.4; 12.6
Măgar, adus la viață în mod miraculos pentru Ribar 56.9
Măreția lumească, o nenorocire 10.6
Mărturisirea lui Floran în fața Domnului 161.1
Mâhnirea, rostul ei, recunoașterea luminii curate 113.17
Mâncărurile lui Marcu aduse de Rafael pe deal 99.8
Mântuirea, atingerea ei prin puterea proprie a omului 177.14
Mântuirea, despre ea 16.13; 178.1
Mântuirea, trebuie atinsă 177.14
Mântuitorul din Nazaret 5.1 și urm.
Mântuitorul din Nazaret, întrebare despre El 39.9; 40.12; 45.20
Mântuitorul făcător de minuni, relatare despre influența Sa 46. 1
Mântuitorul, cum vindecă 12.8; 209.1
Mântuitorul, îndoieli privitoare la persoana Lui 50. 1 și urm.
Mântuitorul, relatare despre influența Lui 46.1
Mântuitorul, schimb de păreri între farisei și Iulius despre El 6.1 și urm.
Menirea înaltă, a omului 178.12; 180.6
Menirea lumească a Domnului, sensul acesteia 16.12 și urm.
Mesia, Domnul îi întreabă pe evreii persani despre Acesta 196.1 și urm.
Mesia, Floran Îl recunoaște ca atare 161.10
Mesia, proorocirile privitoare la El, explicate de Rafael lui Stahar 153.1 și urm.
Mesia, schimb de păreri între farisei și Iulius despre El 6.1 și urm.
Mesia, speranțele evreilor privitoare la El 56.1
Mesia, speranțele privitoare la El și Templul 56.6
Meteorit, căderea unuia și explicațiile lui Rafael 233.l și urm.
Mila lui Dumnezeu 165.14
Mila lui Dumnezeu, calea către ea 192.16
Minciuna este moartea 43.5
Minciuna, esența ei, explicată de Matael 47.5 și urm.
Minciuna, necesară pentru a recunoaște astfel mai bine adevărul 168.10
Mintea, e zadarnic să-L cauți pe Domnul cu aceasta 123.8
Mintea, formarea ei, ce spune Domnul despre aceasta 175.1 și urm.
Minunile captivează mintea liberă a copiilor lumii 159.10
Minunile Domnului pe timpul unei furtuni lângă lacul Ghenizaret 187.9
Minunile grafice ale lui Rafael 73.3; 118.14; 154.18; 179.7
Minunile lui Rafael 52.7; 54.12; 84.6; 150.11
Minunile magicienilor în comparație cu cele ale Domnului 201.1 și urm.; 228.1 și urm.
Minunile, mai mult pentru oamenii cu mintea sprintenă 229.7
Minunile, un har doar pentru copiii de Sus 159.9
Miracole legate de pești 54.10; 150.11
Misionari, grijile lor 229.1 și urm.
Misionari, indicații pentru munca în via Domnului 12.1; 91.2; 114.7; 162.2; 163.1 și urm.; 168.12; 230.1; 240.1; 244.1
Misionari, indicațiile lui Rafael 240.1 și urm.
Misiunea Domnului în lume 35.1; 36.2 Mitologie 90. l
Moarte și viață 43.1 și urm,
Moartea, Iisus eroul în lupta împotriva ei 35.1 și urm.
Modestie 16.3; 49.14
Moleșirea omului actual față de Adam 211.4 și urm.
Motivele admiterii răului 177.1 și urm.
Mulțumirile adresate lui Dumnezeu, forma adecvată 112.1 și urm.

Nașterea Domnului, uimirea lui Floran în fața modestiei acesteia 161.11
Nașterea lumilor 25.7
Nașterea Mântuitorului 179.2
Natura, lupta în sânul ei 26.11 și urm.
Nazarineanul, indicii referitoare la El 51.1
Neglijarea și respectarea îndatoririlor pământești 13.2 și urm.
Neglijarea sufletului, cauza tuturor suferințelor 12.6
Nerăbdarea lui Suetal 74.2
Nevoia sexuală, depășirea ei prin băi reci și rugăciune 66.8
Nevoia sexuală, depășirea ei prin post 69.2
Nevoile trupești, sensul interior și cauza lor 168.6 și urm.
Nimbul, cuvântarea Domnului despre lipsa lui de valoare 185,9 și urm.
Nimicirea trupurilor 11. l; 12.4
Noblețea de caracter 85.4
Noblețea spirituală 118.1
Noe, întâmplări la construirea arcei 43.8
Nota bene 145.12

Oamenii de lume, predispoziția lor mai mare la relele lumești 11.6; 12.l
Omenirea și natura Domnului 227.1 și urm.
Omul și îngerul, relația dintre ei 3.1 și urm.
Omul spiritual, nelimitarea acestuia 2.7
Omul, despre neputința lui 205.1 și urm.
Omul, în inima lui se află o scânteie din Spiritul Divin 182.10
Omul, menirea și evoluția sa spirituală 3.1 și urm.
Omul, natura sa de bază, explicată de Domnul 193.1 și urm.
Omul, predispozițiile și menirea lui 178.1 și urm.
Omul, viața sa anterioară 221.1 și urm.
Oracolul din Delfi, verificarea și valoarea lui l .4 și urm.
Orașul, despre păcatele acestuia 10.2
Ordinea divină 64.1; 87.l
Ordinea divină și înțelepciunea lumească 64.1 și urm.
Ordinea în natură 6.4.1; 87.1
Ordinea naturală a lumilor (cosmografia) 223.1 și urm.
Originea constelațiilor 102.1
Originea sufletului omenesc (Platon) 181.2
Originea înaltă a omului 100.3
Oroare în fața lui Dumnezeu, ceea ce este mare în fața lumii 16.2

Palate, aducătoare de trufie și dispreț 14.12
Pământul ca scenă a manifestării milei Domnului 32.11 și urm.
Pământul, explicațiile Domnului referitoare la natura acestuia 87.2
Pâine, miracol 52.7
Pâine, sare și vin 44.19
Pescuitul bogat al Domnului 166.24
Pesimismul lui Risa 62.13
Pilda despre apa clocotită 27.7
Pilda despre bolnav 59.12
Pilda despre comoara din casă 110.14
Pilda despre deal și vale 178.6
Pilda despre Domnul și slujitorii Săi 177.16
Pilda despre grădinar și pomii săi 193.5
Pilda despre mire și mireasa sa 225.6
Pilda despre picătura de rouă 31.7; 48.9
Pilda despre umblatul prin pădure pe timp de noapte 47.18
Plictiseala Domnului 239.1 și urm.
Poftele trupului, de acestea omul pământean se poate lipsi cel mai ușor 49.10
Politeismul păgânilor mai buri decât idolatria Templului 41.6
Porunca a patra, îndeplinirea ei corectă 38.13 și urm.
Porunca a patra, tălmăcirea ei de către farisei 212.1 și urm.
Porunca a patra, tălmăcirea ei greșită înseamnă nenorocire spirituală și trupească 38.5 și urm.
Porunca a patra, tălmăcirea ei prin corespondențe spirituale 211.1 și urni.
Posedare, eliberarea celor cinci tâlhari de către Domnul 21.1 și urm.
Posedare trupească 68.10
Potopul de acum, spiritual 13.6
Potopul, cauza lui adevărată 11. 1 și urm.
Povară, pe care Eu v-o dau s-o purtați... 10z10
Poverile vieții, trimise de Domnul pentru întărirea sufletelor 120.6
Predica, valoarea ei 12.7
Preoții evrei, îndreptarea lor este dificilă 132.6
Preoții Templului ca slujitori ai diavolului 41.6
Preoțime, învățăturile ei mincinoase 113.5
Prezența permanentă a Domnului în om 232.8 și urm.
Procrearea 66.2
Procrearea conduce la un rod adevărat și sănătos doar în cazul armoniei sufletești și spirituale între soți 66.1
Procrearea omului, ordinea divină 215.1
Profeți, adevărați și falși 204.6 și urm»
Profeți, scopul apariției lor 3.17 și urm.
Profeția lui Isaia, împlinirea acesteia 225.1 și urm.
Profeția unui clarvăzător germanic referitoare la întruparea Domnului în om 167.7 și urm.
Profețiile de tip primitiv, explicarea lor de către Domnul 167.11 și urni.
Progresul dezvoltării spirituale a omenirii față de timpul lui Moise 128.1 și urm.
Proorocirea lui Iuda Iscarioteanul 108.20 și urm.
Proorocirea lui Matael referitoare la timpurile noastre 33.1
Proorocirea lui Zaharia, sensul ei spiritual 153.1 și urm.
Prostia părinților 38,5
Providența divină, căile acesteia 81.7; 198.4
Puterea preoților, poate fi frântă doar cu ajutorul Domnului 124.9
Puterea voinței Domnului și libertatea sufletului omenesc 17.1 și urm.

Rangurile omenești, nu au nici o valoare în fața Domnului 164.16 și. urm.
Rațiunea omenească, trezirea ei adecvată, mai eficientă decât toate minunile 227.8
Rațiunea omului, valoarea acesteia 77.9
Rațiunea și sentimentul, relația potrivită dintre acestea 78,2 și urm.
Rațiunea, ca bibliotecă ordonată a sufletului 180.15
Răspândirea Evangheliei, părerea lui Iuda 108.8
Răul, cel vechi, al omenirii 176.6
Răul, piatra lui de temelie 10.2
Recolta preoților 115.4
Recunoștința, bună dacă are un motiv temeinic 59.6
Relații sexuale păcătoase 68.1
Religia, degradarea ei din cauza lipsei ajutorului divin 240.3 și urm.
Religia, laicizarea ei pe parcursul timpului, după măsurile minții lumești 63.14 și urni.
Renaștere în spirit 53.10; 171.l - și urm.
Renaștere în spirit, abia după înălțarea și transfigurarea Domnului 171.5 și urm.
Renaștere în spirit, desăvârșirea legată de aceasta 53.15
Revelația adevărată, esența acesteia 204. T și urm.
Revelația, îndrumarea sufletului spre centrul său esențial 204,3
Revelația, motivele învăluirii ei 205.12
Revelația, unde poate fi găsită vie? 184.6
Revenirea Domnului 133.1
Rostul relațiilor sexuale ale oamenilor, cuvântarea Domnului 66-70
Rugăciunea adevărată, ceruta de Domnul 209.1 și urm.
Rugăciunea cea dreaptă 209.3
Rugăciunea desăvârșită 123.1 și urni.
Rugăciunea rostită din vârful buzelor, condamnarea ei de către Domnul 112.8 și urm.
Rugăciunea rostită din vârful buzelor, neînsoțită de faptă, Îl necinstește pe Dumnezeu 36.5
Rugăciunea și veghea lui Iisus 121.1
Rugămintea celor cinci tâlhari 21.6 Sabatul 131.15

Salvarea printr-un miracol a unei corăbii în timpul furtunii de pe lacul Ghenizaret 189.1 și urm.
Satana, lupta lui împotriva lui Dumnezeu 25.7
Satana, rezistența lui și a slujitorilor săi împotriva lui Dumnezeu 130.13
Săraci cu duhul, binecuvântați 16.2
Sciți, supunerea, liniștirea și învățarea lor, promise lui Uran de către Domnul 118.8 și urm.
Scopul întrupării Domnului în om 16.13
Scrierea miraculoasă, considerațiile tânărului fariseu Hebram 18.11
Setea de câștig, pedepsirea ei 188.2
Sexualitate, copiii să fie feriți de pericolul excitării 66.9
Sexualitate, protecția fecioarelor prin îmbrăcăminte potrivită, decentă 66.10
Sexualitate, protecția tinerilor prin interzicerea lenevirii 66.10
Sfârșitul lumii 97.5
Sihariții, Îl venerează pe Domnul 46.5
Simplitate, binecuvântarea ei 10.5
Simțirea, marea ei valoare 242.5 și urm.
Smerenia, explicațiile lui Rafael referitoare la aceasta 158.1 și urm.
Smerenia, harul ei 13.10
Smerenia, la exercitarea funcției conform ordinii divine 165.8
Soarele aparent, crearea unuia de către Domnul (ca pe vremea lui Iosua) 87.4 '
Soarele aparent, creat de Domnul pentru îndreptarea Cezareii lui Filip 97.8
Soarele natural, esența acestuia 174.1 și urni.
Somnul spiritual 29.17
Somnul prea lung slăbește sufletul 211.6
Soți, sugestii de conduită date de Domnul 71.1 și urm.
Spiritul lui Avraam îi apare lui Matael 235.8
Spiritul omului, revelarea lui prin învățătura lui Iisus 53.13
Spiritul vieții, manifestat prin iubire 78.13
Starea sufletească deosebită a posedaților 23.2
Statele mici, oglinzi pentru cele mari 121.9
Stele, călătoriile stelare ale Iarei în trupul pământesc, îndoieli privitoare la aceasta 126.1 și urm.; 129.2
Stele, experiențe legate de acestea 126.1 și urm.
Stele, sufletele oamenilor stelari 221.5
Suferința, sensul și cauza ei 168.7
Suferințele Domnului 231.7
Sufletele acestui pământ au un avantaj 32.10
Sufletele oamenilor lumii 11.3 și urm.
Sufletele, cum le deosebește un clarvăzător 24.1 și urm.
Sufletul omenesc, învățătura despre natura sa 11.3 și urm.
Sufletul omului, esența 42.3 și urm.
Sufletul, eliberarea lui din chingile lumești 42.1 și urm.
Sufletul, întărirea lui în timpul vieții, misiunea noastră pe pământ 43.9
Sufletul, libertatea acestuia 17.4
Sufletul, libertatea lui și puterea voinței lui Dumnezeu 17.1 și urm.
Sufletul, un vas pentru viața dată de Dumnezeu 42.5
Sugestii importante de vindecare 12.8; 69.2; 72.2
Sugestii pentru reușita spirituală 210.12; 232.13
Superstiția, nimicirea acesteia 108.1 și urm.
Școlile evreiești, ce se predă în ele 39,3
Școlile templelor egiptene, lumea lor subterană ca pildă pentru lumea subterană a trupului de carne 96.2
Știința chimiei, Matael și Andrei esenianul, cunoscători ai ei 170.5 și urm.
Știința satisface doar, dar iubirea trezește și revigorează 175.6
Știința, pentru inima lipsită de Dumnezeu este doar un ghid către rău 175.4

Tagma ucenicilor, condiții pentru a face parte din ea 8.1 și urm.
Tagma ucenicilor, condițiile impuse de Domnul și condiția paradisiacă a omului 10.9
Tagma ucenicilor, dăruirea de sine necesară 9.1 și urm.
Tâlhari, declarația lui Matael, clarvăzătorul dintre ei 25.1 și urm.
Tâlhari, iertarea lor de către Domnul 16,14
Tâlhari, îmbrăcarea lor în haine de slujitori romani 37.2 și urm.
Tâlhari, posedați, indicațiile Domnului privitoare la ei 4.9 și urm.
Tâlhari, povestea lor adevărată 41.1
Tâlhari, relatările lor după eliberarea de posedare 22. l și urm.
Tâlhari, starea lor sufletească deosebită după vindecare 23.1 și urm.
Tâlhari, vindecarea lor de către Domnul 21.1 și urm.
Tatăl nostru, rugăciunea, spusă de Iara 123.4
Tehnica din timpurile noastre 33.2
Templierii, caracterul lor urât, înfierarea acestuia de către Floran 161.12 și urm.
Templierii, doar strălucirea exterioară a lumii îi impresionează 161.11
Templierii, faptele lor mârșave 39.10 și urm.
Templierii, mai-marele lor respinge astronomia lui Cyrenius ca periculoasă pentru popor 139.5 și urm.
Templierii, Suetal ca agitator împotriva lor 41.5
Templul din Ierusalim, prezicerea de către Domnul a distrugerii sale 113.13 și urm.
Templul din Ierusalim, verdictul nimicitor dat de fariseii convertiți 155.14
Templul, apa otrăvită - ca pedeapsă pentru trădarea secretelor 38.12; 39.3
Templul, constrângerea religioasă exercitată de acesta 7.1 și urm.
Templul, ororile acestuia, dezvăluite și deplânse de Suetal 39.11
Textul Scripturii, l Regi 19.9-15 explicat de Domnul 195.1 și urm.
Timp, lipsit de războaie de la Adam până la Noe 10.5
Trândăvia, urmările acesteia 203.1 și urm.
Transformarea unei pietre în pâine 54.7
Transformarea unei pietre într-un pește 52.12
Trebuințele oamenilor, defectele lor 10.1 și urm.
Trezirea spirituală a oamenilor 49.17
Trezirea sufletului prin liniște exterioară 60.21
Trezirea sufletului, lămuririle Domnului 114.1 și urm.
Trufia, ce spune Rafael despre ea 158.1 și urm.
Trufia, primejdiile ei 165.1 și urm.
Tulburări ale adevărului, de ce sunt permise 113.17
Țelul vieții, adevărat 31.3 și urm.

Ucenicii Domnului, mărturii despre ei 217.6
Ucenicii, viitorul lor după uciderea Domnului 231.1 și urm.
Unitatea vieții veșnice 32.1 și urm.
Utilitatea luminii soarelui în natură 116.1 și urm.

Venerarea idolilor, un triumfal Satanei 207.6
Venerarea lui Dumnezeu, adevărată 36.4; 207.1 și urm.
Venerarea lui Dumnezeu, adevărată, cuvântarea Domnului 36.1 și urm.
Verificarea viitorilor soți pe cale instituțională 72.9 și urm.
Viața de după moarte, negarea ei 62
Viața interioară a lui Cyrenius 27.4 și urm.
Viața lui Matael 235.6 și urm.
Viața și adevărul sunt una 47.5
Viața și moartea 43.1 și urm.
Viața spirituală adevărată 242.1 și urm
Viitorul învățăturii Domnului 229.1
Viitorul mare, spiritual, al pământului 228.5
Vindecare 12.8
Vindecare a trupului prin eliberarea sufletului 12.8 și urm,
Vindecarea lui Matael 41.1 și urm.
Vindecarea unui gutos 45.13
Vlăstare ale stelelor de lumină, față de cele ale pământului 129. l
Voința de a face fapte bune 43.3
Vrăjitoria, interzicerea acesteia de către Templu 50.10

Zeii grecilor, numele lor, lămuririle date de Matael despre originea și nașterea acestora 90.1 și urm.
Zeii păgâni, se află mult sub nivelul omului însuflețit de spiritul divin 84.11
Zodiacul bolții cerești 101.7
Zodiacul înseamnă împărțirea muncii 107.2
Zodiacul, explicarea constelațiilor de către Matael 102-105; 107
_________________
La început a fost Cuvântul ! Cuvântul sau Sunetul Primordial !
 

Style:  
Search:
Fii binevenit călătorule ! Tainele Cerului și ale Universului îți sunt pregătite. Cere și ți se va da ! Bate și ți se va deschide ! Caută și vei găsi !