Tainele Universului și ale Spiritului sunt dezvăluite doar celui care le caută în mod sincer, cu o inimă curată ! FAZA CURENTA A LUNII
Username:   Password:  Auto Login    
 RegisterRegister 
It is currently 26.2.2021, 09:53
All times are UTC + 3 Hours
Fi binevenit calatorule !
View Post  Topic: "Taina dezvaluita a celor trei zile petrecute de Iisus la templu" 
Author Message
1%
Milenar
Milenar


PostPosted: 10.3.2018, 04:29    Post subject: Capitolul 2 Reply with quote

Capitolul 2
Spiritualitatea cu totul excepțională a lui Iisus – copil venit la Templu.
Dania bătrânului Simon.
Problema dificilă ridicată de Iisus.
Cuvântarea învățatului mai tânăr.

Dar un astfel de băiat cu adevărat spiritual nu a lăsat capul în jos în asemenea situație și a zis: Tot ceea ce există în marea și bogata lume a lui DUMNEZEU este luminat în timpul zilei de cea mai clară lumină solară și chiar și noaptea nu este niciodată așa de întuneric, încât să nu vezi nimic: de ce oare trebuie ca tocmai această importantă învățătură, care în esență are menirea de a arăta oamenilor cât mai clar și cât mai limpede calea cea dreaptă spre adevărata tămăduire și mântuire, ajunge să le fie dată acestora într-un mod atât de greoi și încâlcit, încât aproape că nu mai este cu putință să o înțeleagă nici un suflet?

Trebuie să știți că băiatul care tocmai reproșase bătrânilor învățați ai Templului acest lucru, eram Eu însumi (Iisus) și prin întrebarea mea simplă și precisă i-am pus astfel într-o mare încurcătură, mai ales că la unison cu Mine tot poporul aflat de față a început să-Mi dea dreptate spunând: "Pe DUMNEZEUL lui Abraham, Isaac și Iacob - iată că acest băiat este uimitor de deștept și fără îndoială că el trebuie să discute mai mult cu bătrânii și învățații! Vrem tocmai de aceea să depunem pentru el o danie însemnată în cutia milelor."

Un israelit foarte bogat din Bretania (și anume tatăl, pe atunci încă în viață, al lui Lazăr, Martha și Maria) a pășit atunci cu curaj înainte și pentru că Mă admira a depus pentru Mine o danie de 30 de pfunzi de argint și ceva aur pur și simplu pentru ca eu să pot discuta mai departe cu bătrânii și învătații Templului.
Bătrânii și învățații au acceptat, bineînțeles, cu o foarte multă plăcere această danie mare, iar Eu am căpătat astfel dreptul de a angaja cu bătrânii Templului o discuție cu totul extraordinară și care cu siguranță că era nemaipomenită până atunci.

Această problemă și primă întrebare deja amintită era însă din Isaia, iar răspunsul oferit la ea era extrem de mistic - fiind foarte abscons modul în care se răspundea la ea. După cum vom vedea, această întrebare a constituit motivul dezbaterii detaliate următoare, pe care o vom urmări și noi. Cine o va citi cu o mare atenție și cu inima bună și plină de o dragoste curată pentru DUMNEZEU, acela va obține fără îndoială din ea multe lucruri foarte valoroase pentru sufletul și mintea sa.

Înainte însă de a fi ajuns la dezbaterea care a avut loc după aceea mai pe larg, pentru că acum aveam plătită libertatea de a vorbi, am revenit la prima problemă pe care o ridicasem și am început să-i chestionez pe bătrâni și pe înțelepții de la Templu, punct cu punct.

Problema pe care Eu o ridicasem era însă luată din Isaia, cap.7, versetele 14, 15 și 16 și versetele respective sună astfel: "Domnul DUMNEZEU însuși vă va da un semn: priviți și veți vedea că o fecioară va fi însărcinată și în final ea va naște un prunc pe care îl va numi Emanuel. El va mânca lapte și miere, până când va ajunge să știe să respingă răul și să aleagă numai binele. Dar luați aminte căci mai înainte ca băiatul să învețe să respingă răul și să aleagă numai binele, țara, pentru care vă temeți, va fi părăsită de doi regi ai săi."

Prima parte a problemei este: cine este fecioara și cine este fiul ei Emanuel și când va fi necesar ca un asemenea fiu să vină pe lume. Timpul indicat ar trebui să fi sosit deja, de vreme ce iată că țara lui Iacob a rămas de mai mulți ani fără cei doi regi ai săi și este stăpânită de păgâni. Oare nu cumva acel băiat născut acum doisprezece ani la Betleem într-un staul de oi de către Fecioara Maria, cea care a fost încredințată tâmplarului Iosif - însă nu ca soție, ci ca pupilă, după vechea datină a Templului - băiat pentru care au venit magii de la răsărit, spre a-l saluta ca pe Marele Rege promis iudeilor și căruia, Ana și Simon i-au obținut de la Templu un certificat mare, cu ocazia tăierii împrejur - oare nu cumva El este tocmai acel Emanuel, despre care a prorocit Isaia?

Ei bine, la această întrebare, nu lipsită de importanță, un bătrân care în realitate era un amărât dornic de mărire deșartă, a început să pălăvrăgească niște lucruri cât se poate de încâlcite, pe care nu vreau să le fac cunoscute,. pentru că, printre altele, M-a numit un băiat prost crescut, deoarece știam doar câte ceva despre ce înseamnă a fi născut dintr-o femeie. Atunci un învățat mai tănăr și cu-o înfățisare ceva mai omenoasă s-a ridicat împotrivă și a spus că asemenea cunoștinte nu indică nici pe departe o proastă educație, deoarece, în special în Galileea, băieții se maturizează mai devreme decât în acest Ierusalim degenerat, unde nu întâlnești altceva decât lux, iar copiii sunt extrem de răsfățați. El a mai spus că s-ar putea să Mi se dea un răspuns mai bun și a adăugat că el garantează pentru Mine, deoarece consideră că Eu sunt bine familiarizat cu toate raporturile dintre oameni. Apoi a cerut ca ceilalți băieți să fie îndepărtați și să se discute cu Mine ca de la bărbat la bărbat.

Dar atunci bătrânul a bombănit ceva în barbă, iar Eu am întrebat apoi pe învățatul cu înfățișare ceva mai omenoasă despre situația cu nașterea din Betleem. Dar am remarcat că și acesta a spus cu privire la aceasta ceva destul de complicat:

(Învățatul mai tânăr a spus:) "Da, copil drag și binecuvântat, de acea povește aproape cu totul uitată, despre care s-a vorbit atât de mult la vremea aceea, nu s-a ales nimic, mai ales în ceea e privește prezicerea absconsă a profetului Isaia, care prevestea doar pentru timpul său, în imagini întotdeauna sumbre, căci din câte am auzit, după uciderea pruncilor din Betleem de către Irod - cu care prilej cu siguranță că a fost tăiat și cel care a fost salutat de Magii din Orient ca fiind Marele Rege al iudeilor - bătrânii respectivi au fugit din Iudeea și probabil nici nu mai sunt în viață; căci de atunci nu s-a mai auzit nimic de existența lor.

Trebuie însă să fi fost ceva adevărat cu toată povestea asta, pentru că ea a făcut foarte multă vâlvă atunci; dar, în mod ciudat, doar câțiva ani după aceea, ea s-a pierdut în oceanul uitării totale aproape complet, încât acum, iată că nici un om nu mai pomenește nici o iotă despre ceea ce a fost și, de fapt, nici nu merită să te ostenești să mai spui vreun cuvânt despre aceasta: Simeon și Ana sunt cunoscuți ca fiind doi bătrâni exaltați ai Templului, care au făcut mai multor copii prevestri mesianice pe un ton hermetic, de au înnebunit destul de mulți părinți slabi din fire.

Când Domnul DUMNEZEU i-a dat lui Moise Legile Sale pe Muntele Sinai, s-a cutremurat aproape întreg pământul, iar despre acea apariție miraculoasă din pustiu s-a tot vorbit după aceea aproape patruzeci de ani încheiați și tocmai de aceea aproape întreaga lume a trebuit să recunoască atotputernicia lui Iehova. Cu atât mai mult, eu cred că își va face apariția, zguduind întreaga lume, acel Mesia care va veni, despre care David cânta: "Deschideți larg porțile și ușile lumii înălțați, să intre Împăratul slavei ! Cine este acest împărat al slavei ? EL este Domnul cel tare și puternic, Domnul cel mereu puternic în luptă! Deschideți larg porțile și ușile lumii înălțați, să intre Împăratul slavei ! Cine este acest Împărat al slavei ? El este Domnul Savaot, El este Împăratul slavei ! (David, 23, n.tr.)

Si tu, copil bine-cuvântat, vei recunoaște, desigur, că povestea cu nașterea din Betleem s-a pierdut fără urmă, iar în ceea ce privește sosirea mult așteptată a lui Mesia, ea se va face pe căi bine stabilite! Gândește-te, numai, cum L-a prevestit David, și ce trebuie făcut mai înainte, când marele Împărat al slavei va coborî din cer la iudei: și mai gândește-te că, desigur, toți iudeii vor fi chemați cu câțiva ani mai înainte de mari profeți - de exemplu de Ilie, care va precede pe Domnul slavei - să pună cu toții în practică ceea ce a ordonat marele rege David, pentru a se pregăti în vederea sosirii atât de mărețe a Trimisului Lui DUMNEZEU Cel Atotputernic!

Gândește-te, copil binecuvântat, la tot ce ți-am spus, și vei înțelege că un Iehova Savaot, nu vine chiar așa de ușor pe lume. De aceea acum, că știi tot ceea ce Ți-am spus, du-te și nu mai întreba de așa ceva!
Abia după asta am rostit Eu remarca amintită mai înainte, care a determinat pe omul bogat din Bretania să plătească pentru Mine acea taxă mare, spre a-Mi da posibilitatea de a aduce noi obiecții la problema pusă de Mine și de a Mă pronunța în continuare cu privire la textele din Isaia referitoare la Mesia; căci el era unul din puținii care așteptau sosirea Împâratului slavei după Ilie, nu cu furtună și foc, ci în vârtejuri ușoare de vânt.
_________________
Totul cu si alaturi de Dumnezeu !
 

Style:  
Search:
Fii binevenit călătorule ! Tainele Cerului și ale Universului îți sunt pregătite. Cere și ți se va da ! Bate și ți se va deschide ! Caută și vei găsi !