Tainele Universului și ale Spiritului sunt dezvăluite doar celui care le caută în mod sincer, cu o inimă curată ! FAZA CURENTA A LUNII
Username:   Password:  Auto Login    
 RegisterRegister 
It is currently 5.6.2020, 07:27
All times are UTC + 3 Hours
Fi binevenit calatorule !
View Post  Topic: "Casa (Gospodaria) Domnului - Cuprinsul reunit pentru toate volumele - Jakob Lorber" 
Author Message
Acustic
Milenar
Milenar


PostPosted: 13.6.2019, 08:32    Post subject: Casa (Gospodaria) Domnului - Cuprins Volumul 2 - Jakob Lorber Reply with quote


- Capitolul 1 - Iubirea și Binecuvântarea tatălui Ceresc ca semn al prezenței sale spirituale.
- Capitolul 2 - Principala preocupare a patriarhilor: câștigarea iubirii și grației tatălui ceresc.
- Capitolul 3 - Lameh și Ghemela sunt uniți de Domnul.
- Capitolul 4 - Recunoștința cea mai plăcuta în fața Domnului: iubirea fără cuvinte, din străfundurile inimii, într-o stare de smerenie absolută. Lameh și Ghemela, cel mai pur cuplu căsătorit din istoria umanității.
- Capitolul 5 - Binecuvântarea tânărului cuplu de către patriarhi. Domnul mai aranjează patru căsătorii.
- Capitolul 6 - Zuriel - îngerul păzitor al noilor căsătoriți. Testul iubirii la care au fost supuși aceștia.
- Capitolul 7 - Instrucțiunile Domnului pentru prepararea fierului și a oțelului. Un singur lucru este necesar pentru acest scop: credința și iubirea întru Domnul.
- Capitolul 8 - Discursul Domnului la trimiterea celor zece mesageri în orașul lui Enoh.
- Capitolul 9 - Discursul de mulțumire al lui Sethlahem și invocarea smereniei.
- Capitolul 10 - Kisehel vorbește despre Iehova ca om.
- Capitolul 11 - Esența adevăratei umilințe.
- Capitolul 12 - Limitele sferei de influență a unui conducător.
- Capitolul 13 - Cinstirea și îndatoririle conducătorului.
- Capitolul 14 - Despre povara demnității de conducător și despre slăbiciunea oamenilor.
- Capitolul 15 - Despre neascultare și iubire.
- Capitolul 16 - Enoh îi aduce te Uranion, pe cei șase frați ai acestuia și pe copiii din ținutul de dimineață în fața Domnului.
- Capitolul 17 - Uranion și Purista alături de Adam și Eva. Miracolul fructelor. Ofranda menită sacrificiului este aprinsă de fulger.
- Capitolul 18 - Uranion dorește să afle numele făcătorului de miracole. Răspunsurile inteligente ale Puristei la întrebările Domnului.
- Capitolul 19 - O întrebare semnificativă pusă de Abedam Puristei.
- Capitolul 20 - Purista și neamul ei îl recunosc în Abedam pe Tatăl Preasfânt.
- Capitolul 21 - Uranion îl slăvește, pe Tatăl Preasfânt. Răspunsul Domnului: slava pe care Dumnezeu o iubește mai presus de orice este smerirea tăcută.
- Capitolul 22 - Noul lăcaș de închinăciune al Domnului de lângă casa lui Gabiel și a familiei sale. Purista, prima bucătăreasă a Domnului. Cele trei vase din vatra noului lăcaș.
- Capitolul 23 - Frumusețea cerească a Ghemelei și a Puristei.
- Capitolul 24 - Cauza temerii lui Enoh de a vorbi: falsa umilință. Noi nu-L putem iubi pe Dumnezeu decât în forma sa umană.
- Capitolul 25 - Puterea lui Satan și atotputerea lui Dumnezeu. Discursul de Sabat al lui Enoh.
- Capitolul 26 - Domnul îl numește pe Enoh primul predicator al Sabatului. Un mesager este trimis la Hored și Naeme.
- Capitolul 27 - Hored și Naeme sunt salvați de mesagerul Lameh.
- Capitolul 28 - Incendierea pădurilor, pornită de Lameh, regele din Ținutul de Jos.
- Capitolul 29 - Stingerea incendiului forestier de către ploaie. Aroganța lui Satan în fața Domnului.
- Capitolul 30 - Cei cinci urcă pe calea îngustă a umilinței către vârful muntelui. Întrebarea plină de semnificații adresată de Abedam cel Mare lui Hored și lui Naeme.
- Capitolul 31 - Hored și Naeme printre patriarhi, fără a-l fi recunoscut încă pe Abedam. Pedeapsa primită de Hored pentru că a fost gelos pe Abedam.
- Capitolul 32 - Abedam - simultan om și Dumnezeu. Marea iubire a lui Naeme pentru Iehova.
- Capitolul 33 - Introspecția lui Hored, recunoașterea vinovăției sale și noua sa greșeală.
- Capitolul 34 - Adevărul fără iubire nu conduce la viață. Despre iubire și viață. Misiunea femeii.
- Capitolul 35 - Noua introspecție și lamentările lui Hored în peștera lui Adam.
- Capitolul 36 - Miracolul sunetului din peșteră și efectul său benefic asupra lui Hored.
- Capitolul 37 - Monologul și căința lui Hored.
- Capitolul 38 - Abedam îl întâlnește în peșteră pe Hored, care s-a smerit. Hored la pieptul sfânt al lui Abedam.
- Capitolul 39 - Masa de Sabat de pe Colina Dimineții.
- Capitolul 40 - Domnul și laudele nepotrivite. În jocul creației, al iubirii și al vieții, există nenumărate ierarhii. Adam mulțumește pentru hrana primită. Binecuvântarea Domnului.
- Capitolul 41 - Masa binecuvântată. Ambiția și egoismul lui Adam. Mustrarea Domnului.
- Capitolul 42 - Pariholi îl mustră pe Adam în numele Domnului.
- Capitolul 43 - Introspecția, smerenia și transformarea lui Adam.
- Capitolul 44 - Discursul lui Abedam referitor la cele două aspecte ale sale: acela de „Tat㔠și acela de „Judecător”.
- Capitolul 45 - Răsplata supremă a omului: să-i fie permis să îl iubească pe Domnul.
- Capitolul 46 - Cum trebuie să ne rugăm. Despre esența lui Dumnezeu și a vieții.
- Capitolul 47 - Umilirea și stânjeneala mesagerilor nerușinați.
- Capitolul 48 - Liniștirea mesagerilor speriați de către Abedam și Adam. Marea iubire a lui Garbiel pentru Abedam.
- Capitolul 49 - Intenția reală și profundă a mesagerilor, dezvăluită lui Abedam.
- Capitolul 50 - Omnisciența și înțelepciunea străinului. Presentimentul uluitor al lui Garbiel.
- Capitolul 51 - Discursul lui Abedam referitor la lumină. Manifestarea lui Dumnezeu Cel Atotputernic și a Tatălui prin Abedam.
- Capitolul 52 - Discursul inspirat al lui Garbiel, referitor la spiritul părintesc și divin pe care l-a simțit în cuvintele lui Abedam.
- Capitolul 53 - Pe drumul spre culme. Reflecțiile tăcute ale lui Besediel referitoare la natură și observațiile sale cu privire la aspectul uman al Domnului. Răspunsul corect al lui Garbiel.
- Capitolul 54 - Cei doisprezece sunt primiți de patriarhi. Defectul de vorbire al lui Seth este vindecat pe loc de Abedam. Hrănirea celor doisprezece.
- Capitolul 55 - Recunoștința lui Garbiel pentru masa primită. Discursul lui Abedam referitor la recunoștința excesivă.
- Capitolul 56 - Instrucțiunile lui Enoh referitoare la maniera în care trebuie testată inima. Diferența dintre lumina intelectului și lumina inimii. Iubirea temporară și iubirea eternă.
- Capitolul 57 - Enoh vorbește despre limba pregătită a lui Garbiel. Contemplarea interioară a acestuia.
- Capitolul 58 - Viziunea lui Vratah referitoare la natura literelor.
- Capitolul 59 - Viziunea timidului Sehel și corespondența ei cu potopul din timpul lui Noe.
- Capitolul 60 - Setea de cunoaștere este justificată. Hrana spiritului este adevărul, fundamentul tuturor adevărurilor este iubirea.
- Capitolul 61 - Sehel comite o greșeala. Mărturia cutremurătoare a lui Abedam în fața lui Sehel.
- Capitolul 62 - Transfigurarea lui Sehel și discursul lui de o profunzime și de o înțelepciune sublimă.
- Capitolul 63 - Umilința, gloria supremă a omului. Prețuirea prin iubire. Orgoliul lui Garbiel.
- Capitolul 64 - Viziunea lui Horiadel. Ghidul omului - vocea sa interioară.
- Capitolul 65 - Horiadel este numit scrib al semnelor și maestru al științei corespondențelor.
- Capitolul 66 - Discursul lui Abedam referitor la adevărata adorație a lui Dumnezeu. Evanghelia dăruirii juste.
- Capitolul 67 - Viziunea interioară a lui Purhal.
- Capitolul 68 - Mustrarea lui Abedam adresată nesincerității lui Purhal. Explicarea viziunii lui Purhal.
- Capitolul 69 - Efectul mustrării adresate de Abedam lui Purhal asupra celor prezenți. Abedam întărește inimile înspăimântate.
- Capitolul 70 - Discursul lui Juribael referitor la măreția omului în calitatea sa de copil al lui Dumnezeu. Viziunea lui Juribael: cercurile din ce în ce mai mari născute din cercul unic al vieții.
- Capitolul 71 - Interpretarea dată de Abedam cel Mare viziunii lui Juribael. Secretul viu al smereniei și iubirii de Dumnezeu.
- Capitolul 72 - Viziunea lui Oalim. Cele trei inimi, fiecare în interiorul celeilalte.
- Capitolul 73 - Diversitatea infinită a individualităților spirituale. Viața în lumea spirituală.
- Capitolul 74 - Învățătura divină trebuie verificată prin mărturia spiritului din interiorul inimii umane.
- Capitolul 75 - Viziunea lui Thuarim: testul focului iubirii.
- Capitolul 76 - Interpretarea teribilei viziuni a lui Thuarim: marele conflict dintre intelect și inimă.
- Capitolul 77 - Cum poate fi descoperit cuvântul cel viu. Parabola fecioarei și a pețitorului ei.
- Capitolul 78 - Viziunea uriașului Rudomin. Semnificația omului ca și copil al lui Dumnezeu.
- Capitolul 79 - Educația secretă primită de Rudomin pentru a putea deveni profet. Măreția spiritului uman.
- Capitolul 80 - Divinitatea oamenilor care au atins statutul de copii ai lui Dumnezeu.
- Capitolul 81 - Horedon este chemat să își relateze viziunea.
- Capitolul 82 - Demnitatea și măreția statutului de fiu al lui Dumnezeu.
- Capitolul 83 - Statutul de fiu al lui Dumnezeu este mai înalt decât prietenia față de Dumnezeu sau decât servitutea față de acesta.
- Capitolul 84 - Viziunea lui Jorias, cel de-al zecelea vizionar. Principiul suprem al adevăratei înțelepciuni: iubirea, singura hrană care toate satisface spiritul.
- Capitolul 85 - Noul contract pe care îl face Tatăl preasfânt cu copiii săi. Calea înțelepciunii și calea iubirii.
- Capitolul 86 - Jorias strălucește în focul iubirii sale. Înțelepciunea, lumina născută din iubire. Universul dinlăuntrul omului.
- Capitolul 87 - Discursul despre iubire al lui Jorias.
- Capitolul 88 - Domnul îl unește prin căsătorie pe Jorias și pe Besela, fiica lui Pariholi.
- Capitolul 89 - Regulile Domnului pentru noii căsătoriți. Cum trebuie îndeplinită corect (și în toată libertatea) voința divină.
- Capitolul 90 - Ambițiosul Garbiel este umilit. Domnul doarme afară.
- Capitolul 91 - Fantomaticul soare al dimineții. Adam se înfurie și rostește un Blestem. Răbdarea și seninătatea divină.
- Capitolul 92 - Furtuna de dimineață pe înălțimile sacre. Binecuvântarea de dimineață a Domnului.
- Capitolul 93 - Grija lui Seth pentru hrănirea celor prezenți. Discursul lui Abedam despre iubirea de aproape. Domnul promite să se întrupeze în linia descendenților lui Seth.
- Capitolul 94 - Recunoștința umilă a lui Seth. Seth - fratele Domnului.
- Capitolul 95 - Răsăritul soarelui pe culmile munților. Dorința stupidă a lui Adam de a saluta soarele. Mustrarea Domnului.
- Capitolul 96 - Fenomenele înspăimântătoare din timpul mesei de dimineață. Agitația și anxietatea lui Adam.
- Capitolul 97 – Garbiel și Besediel sunt numiți analiști. Cele doua cărți: „Conflictul, mânia și războiul lui Iehova” și „Marea iubire și înțelepciune a lui Iehova, slăvitul Dumnezeu”.
- Capitolul 98 - Cei doi mesageri descriu marile atrocități petrecute în regiunea dimineții, comise de copiii din ținuturile de jos.
- Capitolul 99 - Kisehel și Sethlahem în fața armatei de copii din ținuturile de jos.
- Capitolul 100 - Puterea iubirii și grația lui Dumnezeu, revărsată asupra lui Corodai, comandantul din ținuturile de jos.
- Capitolul 101 - Discursul lui Enoh adresat lui Corodai și armatei sale.
- Capitolul 102 - Copiii din ținuturile de jos - prizonieri voluntari ai grației și compasiunii divine. Binecuvântarea părintească a lui Adam.
- Capitolul 103 - Hrănirea celor sărmani. Seth apare în formă dublă. Domnul binecuvântează masa. Horadal îi mulțumește Domnului.
- Capitolul 104 - Hrănirea miraculoasă a oamenilor. Discursul plin de iubire și de recunoștință al lui Horadal. A iubi înseamnă a trăi întru spirit.
- Capitolul 105 - Discursul lui Adam referitor la natura lui Satan și la iubirea de femei.
- Capitolul 106 - Un caz în care poligamia este permisă.
- Capitolul 107 - Corodai revelează un secret din trecutul său, petrecut la curtea lui Lameh, în orașul lui Enoh.
- Capitolul 108 - Discursul Domnului referitor la efectul contrar al blestemului și al mâniei.
- Capitolul 109 - Numirea lui Horadal ca lider suprem al poporului său. Cele trei semne ale grației dăruite lui Horadal.
- Capitolul 110 - Horadal și poporul său se pregătesc de plecare. Discursul de adio al Domnului și recomandarea de a iubi.
- Capitolul 111 - Mesagerul Lamel execută o operațiune de salvare. Fata salvată povestește despre ororile din orașul lui Enoh.
- Capitolul 112 - Domnul îi însărcinează pe Kisehel și pe Sethlahem să conducă poporul lui Horadal la destinația promisă. Efectul Blestemului și cel al Binecuvântării.
- Capitolul 113 - Mustrarea Domnului adresată lui Adam, disperat din cauza prostiei sale.
- Capitolul 114 - Viziunea lui Adam: femeia de pe soare care zdrobește capul șarpelui.
- Capitolul 115 - Slăvirea de către Adam a compasiunii lui Dumnezeu și a manifestării Acestuia sub forma lui Abedam.
- Capitolul 116 - Pura, fata din ținuturile de jos, întreabă cine este Abedam.
- Capitolul 117 - În Brațele lui Abedam, Pura îl caută pe Cel Preaînalt.
- Capitolul 118 - Seth cere permisiunea de a-i hrăni pe oameni. Hambarele goale. Binecuvântarea recunoștinței.
- Capitolul 119 - Rafturile pline ale hambarului lui Seth - rezultatul credinței acestuia. Discuțiile despre Domnul dintre paznici și purtătorii coșurilor. Domnul se revelează pe Sine .
- Capitolul 120 - Teama cărăușilor. Pura este neliniștită în fața sfințeniei lui Abedam. Cuvintele liniștitoare ale lui Abedam. Domnul ca Dumnezeu și Părinte.
- Capitolul 121 - Aranjarea mesei. Discursul Domnului referitor la obstacole și limitări - condiții sine qua non ale vieții.
- Capitolul 122 - Marea și exemplara iubire a Purei pentru Domnul. Promisiunea făcută de Acesta Purei.
- Capitolul 123 - Miracolul întrupării lui Dumnezeu cel infinit. Maria este una cu Pura în spiritul ei.
- Capitolul 124 - Recunoștința față de Dumnezeu exprimată de inimă și cea exprimată de limbă. Enigma distrugerii continue din lumea naturii. Sublima soluție a Iubirii eterne.
- Capitolul 125 - Discursul de mulțumire și recunoștință al lui Enoh. Bucuria de a trăi: cea mai frumoasă expresie de mulțumire adusă Creatorului.
- Capitolul 126 - Chemarea lui Abedam îl trezește pe placidul Enos. Despre scopul existenței umane.
- Capitolul 127 - Indolentul Enos respinge viața și laudă non-existența.
- Capitolul 128 - Uimirea lui Abedam cel Cunoscut în fața negării vieții de către Enos. Cuvintele prin care Domnul îl liniștește pe Abedam cel Cunoscut.
- Capitolul 129 - Cântecul poetului Kenan referitor la viață.
- Capitolul 130 - Răsplata lui Kenan pentru imnul său: nemurirea. Natura vieții și a morții.
- Capitolul 131 - Căința lui Enos. Cei care neagă viața se tem de moarte. Despre fructele coapte ale spiritului și despre cele necoapte ale trupului.
- Capitolul 132 - Este o eroare să afirmi că lucrurile sunt trecătoare!.
- Capitolul 133 - Despre natura triplei nașteri. Nașterea fizică corectă.
- Capitolul 134 - O evanghelie pentru flecari și pentru lăudăroși.
- Capitolul 135 - Procreația în cadrul ordinii divine și în afara acesteia.
- Capitolul 136 - Mahalaleel îi mulțumește Domnului pentru lumina primită. Iubirea față de Dumnezeu este mai presus de teama de Dumnezeu, iar lacrimile de bucurie prețuiesc mai mult în fața Domnului decât cele de căință.
- Capitolul 137 - Recomandarea Domnului de a iubi și de a fi fericiți. Promisiunea zilei marii eliberări și a mântuirii. Iubirea ca eliberator de sub jugul trupului și al morții.
- Capitolul 138 - Prin natura sa, omul este atras de-a pururi către Dumnezeu. Aparenta contradicție care există între infinitatea lui Dumnezeu și persoana finită, limitată, a Domnului Abedam.
- Capitolul 139 - Gânditorii supersubtili se îndoiesc de natura duală a lui Dumnezeu. Explicațiile lui Abedam aduc lumina asupra acestei chestiuni.
- Capitolul 140 - Iubirea - singura cale de adorație a Domnului. Pura este supusă unui test al iubirii. Cuvintele de aur ale Purei legate de adevăratul Tată.
- Capitolul 141 - Pura și Jared. Supunerea și umilința Purei. Domnul le spune să se odihnească peste noapte.
- Capitolul 142 - Masa de luni dimineața. Domnul îi învață pe cei 12 mesageri să scrie și să citească, iar pe frații lui Lameh să prelucreze metalele. Enoh este numit mare preot. Sfaturile Domnului. Binecuvântările Lui și despărțirea de copiii înălțimilor sacre.
- Capitolul 143 - Despre ziua de joi, sau ziua dezbaterilor. Discursul lui Abedam cel Cunoscut despre povara datoriei de învățător.
- Capitolul 144 - Enoh explică motivele pentru care sarcina de învățător sau de profet este atât de dificilă.
- Capitolul 145 - Sosirea celor doi mesageri. Stânjeneala lui Adam și a lui Abedam cel Cunoscut.
- Capitolul 146 - Discursul plin de înțelepciune al străinului referitor la scopul vizitei sale. Intuiția lui Enoh.
- Capitolul 147 - Controversa legată de existența omului supus judecății, prin comparație cu omul perfect liber. Stânjeneala lui Enoh.
- Capitolul 148 - Insistența străinului. Răspunsul evaziv al lui Enoh. Contra-argumentul străinului. Enoh se simte din nou stânjenit.
- Capitolul 149 - Misiunea divină înseamnă smerire în fața lui Dumnezeu și a lumii. Discursul lui Enoh referitor la diferența care există între viața trăită întru Dumnezeu și cea a omului obișnuit. Străinul întreabă care este diferența între o ființă creată și un copil al lui Dumnezeu.
- Capitolul 150 - Abedam cel îndrăzneț este umilit de străin.
- Capitolul 151 - Marea înțelepciune a străinului. Omul este predestinat independenței spirituale. Judecarea credinței oarbe și a celei în fața autorității.
- Capitolul 152 - Uimit, Enoh recunoaște marea înțelepciune a discursului străinului. Parabola celor doi oameni satisfăcuți și a sutelor de înfometați.
- Capitolul 153 - Reflecțiile lui Enoh referitoare la înțelepciunea străinului. Visul lui Abedam și marea sa intuiție.
- Capitolul 154 - Dialogul lui Enoh cu celălalt străin. Enoh și Adam sunt puși în încurcătură.
- Capitolul 155 - Cuvintele tăioase ale lui Adam și izgonirea străinului. Acesta își revelează identitatea.
- Capitolul 156 - Discursul lui Abba referitor la relația dintre Tată și copiii Săi Nu există decât UN SINGUR Dumnezeu și UN SINGUR părinte.
- Capitolul 157 - Tatăl preasfânt este înconjurat de copiii Săi. Adam îl recunoaște în cel de-al doilea străin pe Abel. Încercarea inutilă a Marelui Mincinos, Satan, de a se opune Domnului.
- Capitolul 158 - Avertismentul lui Abba referitor la viclenia și răutatea lui Satan. Slăbiciunea lui Satan. Feriți-vă de voi înșivă!.
- Capitolul 159 - Misiunea lui Abel de a coborî printre predicatorii păcătoși din orașul lui Enoh. Pericolul trupului femeiesc.
- Capitolul 160 - Îndoielile celor patru veniți din regiunea de miazăzi. Enoh pretinde că îl repudiază pe Dumnezeu. Efectul discursului său.
- Capitolul 161 - Enoh îi sfătuiește pe cei patru să caute adevărul și să îl recunoască singuri pe Dumnezeu.
- Capitolul 162 - Cei patru se sfătuiesc între ei.
- Capitolul 163 - Disputa dintre cei patru și Enoh.
- Capitolul 164 - Viziunea perfectă asupra lui Dumnezeu. Înțelepciunea - fructul unei inimii vii .
- Capitolul 165 - Tripla natură a lui Abedam cel Mare și natura lui Enoh - ca instrument al Domnului.
- Capitolul 166 - Diferența care există între rigoarea intelectului și înțelepciunea inimii.
- Capitolul 167 - Cuvântul lui Dumnezeu este precum apa cea vie. Parabola apei de ploaie, care este mai bună pentru plante decât apa de izvor.
- Capitolul 168 - Cei patru înțelepți ai lumii îl recunosc în străin pe Domnul. Înțelepciunea și iubirea - drumul cel lung și drumul cel scurt pentru căutătorii lui Dumnezeu.
- Capitolul 169 - Iubirea - adevărata ofrandă și adevărata formă de adorație. Domnul devine din nou invizibil.
- Capitolul 170 - Rugămintea stupidă a lui Adam, adresată lui Enoh, de a ține un discurs referitor la Domnul, care a dispărut de puțin timp. Răspunsul corect al lui Enoh.
- Capitolul 171 - Umplerea miraculoasă a hambarelor lui Seth.
- Capitolul 172 - Prima biserică de pe pământ. Cei șapte mesageri coborâți din munți au ajuns în palatul lui Lameh din orașul lui Enoh.
- Capitolul 173 - Cel de-al treilea nivel ai palatului lui Lameh; obstacolele de pe acest nivel în calea celor trei mesageri.
- Capitolul 174 - Sethlahem le vorbește despre căință femeilor decăzute de pe cel de-al treilea nivel. Fetele de pe primele două nivele povestesc despre salvarea lor mirculoasă.
- Capitolul 175 - Discursul lui Lameh și sarcina pe care le-a dat-o fetelor salvate. Cei trei mesageri își continuă drumul către camera lui Lameh. Furia neputincioasă a lui Lameh.
- Capitolul 176 - Discursul ferm adresat de Kisehel înrăitului tiran. Încăpățânatul Lameh este silit de Kisehel să asculte.
- Capitolul 177 - Cuvintele pline de forță adresate de Kisehel lui Lameh. Conduși de cei trei mesageri, Lameh și garda sa de corp ajung la locul de execuție.
- Capitolul 178 - Judecata aspră a curtezanelor lui Lameh.
- Capitolul 179 - Kisehel pune la încercare pretinsa divinitate a lui Lameh, care este redus la smerenie.
- Capitolul 180 - Încăpățânarea și sfidarea lui Lameh. Discursul tăios al lui Kisehel și răspunsul arogant al lui Lameh.
- Capitolul 181 - Dialogul dintre Kisehel și lăudărosul Lameh. Lameh este silit să stea singur timp de trei zile în locul de execuție din afara orașului.
- Capitolul 182 - Kisehel, Sethlahem și Joram îi vizitează pe cei patru frați bolnavi. Spiritul lui Abel îl învață pe Kisehel importanța virtuții răbdării. Vindecarea celor patru bolnavi.
- Capitolul 183 - Despre puterea rugăciunii rostite din inimă. Efectul pozitiv al postului pe care Lameh a fost silit să îl țină. Căința lui Lameh și grația Domnului.
- Capitolul 184 - Recunoștința exprimată de gură și recunoștința inimii. Lameh cel recent convertit dorește să curețe tăblița din piatră.
- Capitolul 185 - Lameh recunoaște și laudă iubirea părintească a lui Dumnezeu și bunătatea acestuia. Căința și iubirea celui convertit transformă murdăria păcatului în aur curat.
- Capitolul 186 - Sarcina pe care i-o dă Kisehel lui Lameh: aceea de a construi un templu în care să fie depozitată prețioasa tăbliță sacră.
- Capitolul 187 - Mesajul lui Lameh către poporul său. Soldații neascultători ai lui Lameh. Masa miraculoasă îi întărește pe soldați.
- Capitolul 188 - Kisehel îl învață pe Lameh cum trebuie prelucrat aurul brut. Este chemat Thubalkain.
- Capitolul 189 - Masa luată pe locul în care urma să fie construit Templul. Discursul lui Kisehel referitor la destinul femeii. Discursul liniștitor adresat de Sethlahem fetelor și femeilor.
- Capitolul 190 - Sarcina trasată de Sethlahem femeilor și fetelor. Sosirea lui Thubalkain. Kisehel are un dialog cu necioplitul Thubalkain.
- Capitolul 191 - Necioplitul Thubalkain este paralizat de puterea voinței lui Kisehel, învățând astfel arta politeții și a bunului simț.
- Capitolul 192 - Viclenia lui Thubalkain este dată în vileag de Kisehel.
- Capitolul 193 - Thubalkain își recunoaște greșeala, se călește și este eliberat. Dorința lui Thubalkain și promisiunea lui Kisehel.
- Capitolul 194 - Rugăciunea corectă și emoționantă a lui Thubalkain. Rugăciunea de recunoștință a lui Kisehel. Dintre nori se aude vocea Tatălui.
- Capitolul 195 - Thubalkain începe pregătirile pentru săpături. Intrarea în reședința lui Lameh.
- Capitolul 196 - Pregătirile pentru festin. Așezarea tăbliței sacre în camera tronului. Discursul lui Kisehel referitor la puterea vindecătoare a adevărului.
- Capitolul 197 - Adorația sinceră a lui Lameh față de Dumnezeu. Uimirea lui Thubalkain. Cuvintele rostite de Kisehel pe tema focului purificator al iubirii.
- Capitolul 198 - Discursul victorios al lui Lameh și mărturisirea sa plină de smerenie. Răspunsul lui Kisehel.
- Capitolul 199 - Apariția amăgitoare a falsei Naeme. Lameh și Thubalkain se zbat între tentație și îndoială.
- Capitolul 200 - Demascarea falsei Naeme.
- Capitolul 201 - Discursul lui Kisehel referitor la frăția și la egalitatea dintre oameni. Despre adevărata regalitate.
- Capitolul 202 - Festinul din sala de mese. Thubalkain își alege o mireasă și se căsătorește cu ea.
- Capitolul 203 - Zvonurile din oraș. Discursul plin de forță al lui Kisehel adresat lui Lameh și nuntașilor speriați.
- Capitolul 204 - Confruntarea cu rebelii.
- Capitolul 205 - Lameh și Thubalkain îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru puterea revărsată asupra lor. Discursul lui Kisehel referitor la tentațiile la care este supus omul.
- Capitolul 206 - Îndoielile lui Lameh referitoare la natura dorinței și a tentației. Kisehel explică liberul arbitru al omului cu ajutorul unui exemplu.
- Capitolul 207 - Lameh continuă să fie trist la gândul că omul nu poate face nimic care să aibă valoare în fața lui Dumnezeu. Kisehel îi explică faptul că singura cale care poate conduce la iubirea cea pură este umilința.
- Capitolul 208 - Jurământul lui Lameh și contractul de iubire cu Domnul. Mărturia lui Kisehel în fața marelui dușman invizibil al vieții, Satan.
- Capitolul 209 - Vizita la șantierul de construcție a templului. Eforturile binecuvântate de Dumnezeu ale lucrătorilor lui Thubalkain. Activitatea - un instrument de prezervare și de consolidare a vieții.
- Capitolul 210 - Sosirea muncitorilor chemați pentru construirea templului. Viziunea lui Mura, constructorul-șef. Răsplătirea și numirea lui în calitate de șef al șantierului de către Lameh.
- Capitolul 211 - Dorința lui Mura de a înțelege. Lameh îl sfătuiește să fie răbdător. Adevăratul jalon al templului.
- Capitolul 212 - Instrucțiunile date de Mura meșterilor constructori. Indicațiile lui Kisehel referitoare la modul corect de a conduce un stat și trimiterea celor cinci mesageri către celelalte orașe.
- Capitolul 213 - Kisehel și Lameh pe străzile orașului lui Enoh. Vizita la Muntele Șerpilor și curățarea acestuia de către Kisehel.
- Capitolul 214 - Minunata panoramă vizibilă din vârful muntelui șerpilor. Corespondența spirituală a actului de curățare a muntelui de șerpi.
- Capitolul 215 - Relația care există între iubire și credință, și cea dintre iubire și cunoaștere. Parabola fecioarei și a celor doi pețitori.
- Capitolul 216 - Recunoașterea de sine a lui Lameh. Iubirea – calea corectă către Dumnezeu. Dorința lui Lameh de a asculta o nouă parabolă este refuzată cu înțelepciune de Kisehel.
- Capitolul 217 - Marea adunare din fața palatului regal. Discursul lui Lameh adresat poporului său. Excelentul discurs al bătrânului necunoscut adresat oamenilor.
- Capitolul 218 - Vorbitorul necunoscut își dezvăluie identitatea, dovedindu-se a fi marele preot Enoh. Iubirea arzătoare a lui Lameh față de Domnul.
- Capitolul 219 - Adorarea Numelui sacru înscris pe tăblița de aur din camera tronului lui Lameh. Discursul lui Enoh referitor la iubire ca singură modalitate de adorație a lui Dumnezeu.
- Capitolul 220 - În calitatea Sa de iubire și înțelepciune infinită, Dumnezeu este adevărul suprem. Destinul omului.
- Capitolul 221 - Masa comună. Este anunțată terminarea templului. Răsplata constructorului-sef. Discursul lui Enoh adresat meșterilor.
- Capitolul 222 - Respectul exagerat al lui Thubalkain față de Enoh. Discursul lui Enoh referitor la adevăratul respect și la căsătoria dintre rude. Noaptea sfântă petrecută pe muntele curățat.
- Capitolul 223 - Vântul puternic și marea de foc. Vocea Domnului se aude de deasupra cercului de foc. Răsare soarele și apare un nou vizitator venit din munți.
- Capitolul 224 - Discursul lui Enoh, plin de o iubire arzătoare față de Tatăl preasfânt. Tatăl preasfânt aprobă extazul plin de iubire al lui Enoh. Convertirea lui Lameh - o mărturie a puterii iubirii divine.
- Capitolul 225 - Lameh întreabă care este numele tânărului necunoscut. Kisehel îi dă un răspuns evaziv. Discursul tânărului adresat poporului.
- Capitolul 226 - Lameh intră în camera tronului alături de Tatăl preasfânt, pe care nu L-a recunoscut încă. Domnul este simultan cheia și poarta.
- Capitolul 227 - Micul dejun din marea sală de mese a lui Lameh. Lameh este numit preot al poporului său. Discursul lui Enoh referitor la preoție și la regalitate. Lipsa rugăciunii de dinaintea mesei. Tatăl preasfânt își revelează identitatea în fața lui Lameh.
- Capitolul 228 - Discursul Domnului referitor la adevărata devoțiune față de Dumnezeu.
- Capitolul 229 - Întrebarea lui Lameh referitoare la expresia fizică a sentimentelor. Orice face iubirea pură este justificat în fața lui Dumnezeu.
- Capitolul 230 - Solicitarea prostească a lui Lameh de a primi legi pe care să le respecte. Revelația Domnului referitoare la judecata legii și la libertatea oferită de iubire.
- Capitolul 231 - Teama prostească a lui Lameh că Domnul s-ar putea mânia pe el. Revelațiile Domnului referitoare la „mânia” lui Dumnezeu.
- Capitolul 232 - Adevărata iubire față de Dumnezeu. Parabola prințului și a copiilor săi.
- Capitolul 233 - Discursul inspirat al lui Lameh referitor la adevăratul sacrificiu al inimii. Lameh îl roagă pe Domnul să-i spună ce s-a întâmplat cu cei doi fii dispăruți ai săi, Jubal și Jabal. Cuvintele de alinare ale Domnului.
- Capitolul 234 - Încercarea zadarnică a lui Lameh de a duce tăblița foarte grea. „Fără Mine - nu puteți face nimic; alături de Mine - puteți face orice!”.
- Capitolul 235 - Discursul Domnului referitor la povara legii. De ce nu va putea împlini niciodată omul în totalitate o lege divină? Porunca smereniei inimii și a iubirii.
- Capitolul 236 - Marea mulțime strânsă în afara palatului. Tulburarea lui Lameh. Iubirea și răbdarea - principalele chei împotriva obstacolelor.
- Capitolul 237 - Lameh se simte din nou tulburat din cauza mulțimii. Fericirea și beatitudinea - destinul omului.
- Capitolul 238 - Splendoarea și aranjamentul interior al templului. Ordinea serviciului religios.
- Capitolul 239 - Neliniștea și tristețea lui Lameh în fața altarului. Explicațiile Domnului referitoare la ordinea din templu îl liniștesc pe Lameh. Binecuvântarea altarului.
- Capitolul 240 - Apariția celor doi heruvimi lângă altar și a norului luminos deasupra acestuia. Uimirea lui Enoh în fața sublimei ordini instituite de Domnul în ținuturile de jos și explicațiile Domnului. Domnul redevine invizibil.
- Capitolul 241 - Discursul lui Enoh referitor la inutilitatea credinței și iubirii față de Dumnezeu, atunci când acestea devin obligatorii prin prezența vizibilă a Domnului. Natura umilinței.
- Capitolul 242 - Discursul lui Enoh adresat lui Lameh, referitor la activitatea sa ca preot al templului. Regulile de examinare a vizitatorilor în curtea interioară a templului.
- Capitolul 243 - Uimirea lui Lameh în fața splendorii templului. Incapacitatea lui de a înțelege corespondența spirituală a structurii templului. Enoh vorbește despre necesitatea ca marele preot al templului să fie învățat direct de Dumnezeu.
- Capitolul 244 - Alaiul se întoarce în oraș. Tumultul. Sfatul bun al lui Enoh și explicația rațională a lui Lameh adresata poporului.
- Capitolul 245 - Discursul lui Enoh referitor la natura hranei. Un sfat legat de moderație.
- Capitolul 246 - Lameh dă dispoziție ca săracii orașului și deținuții să fie hrăniți într-un festin al iubirii. Uimirea lui Brudal, cel care servește la masă. Familia închisă a acestuia.
- Capitolul 247 - Dialogul dintre Enoh și Lameh referitor la întârzierea mesei. Enoh îi explică lui Lameh corespondențele spirituale ale templului și ale interiorului acestuia.
- Capitolul 248 - Adunarea slăviților oaspeți în marea sală a tronului. Fructele miraculoase de pe mese. Sediul și originea răului din inima omului.
- Capitolul 249 - Cina festivă. Cearta dintre săracii care au ajuns prea târziu și servitorii lui Lameh. Unul dintre săraci, pe jumătate gol, se dovedește a fi Domnul însuși.
- Capitolul 250 - Enoh și Domnul - în forma omului sărman. Despre esența divinității atotputernice și despre sărăcia Tatălui.
- Capitolul 251 - Profunda emoție a lui Enoh la auzul sărăciei voluntar acceptate a Tatălui. Revelarea măreției iubirii părintești a Domnului pentru copiii Săi. Indicii referitoare la întruparea Domnului și la moartea Sa pentru ispășirea păcatului originar.
- Capitolul 252 - Enoh își exprimă îndoielile cu privire la moartea mântuitoare a Domnului. Marea revelație a Domnului referitoare la esența iubirii lui Dumnezeu, a vieții, luminii și înțelepciunii divine. Despre Omul-Dumnezeu Iisus - Cuvântul lui Dumnezeu devenit trup.
- Capitolul 253 - Îndoielile și diferitele opinii ale oaspeților referitoare la misteriosul om sărman.
- Capitolul 254 - Oaspeții sărmani au suspiciuni în ceea ce îl privește pe Lameh. Sfatul bun al Domnului și discursul fratern adresat de Lameh oaspeților sărmani.
- Capitolul 255 - Lameh se adresează mulțimii în calitate de rege. El le vorbește oamenilor despre prezența vizibilă a Tatălui în persoana omului sărman. Discursul amenințător al câtorva oaspeți increduli. Mustrarea Domnului adresată acestora.
- Capitolul 256 - Lameh argumentează în fața incredulilor divinitatea omului sărman. Viziunea unilaterală a incredulilor despre Dumnezeu.
- Capitolul 257 - Discuția Domnului cu raționaliștii orbi, excesiv de subtili. Iubirea smerită față de Dumnezeu - singura cale către lumină. Ghidarea spirituală a umanității și evoluția el către libertatea voinței.
- Capitolul 258 - Incredulii se sfătuiesc între ei. Discursul plin de iubire și de înțelepciune al unuia dintre ei, care L-a recunoscut pe Tatăl dincolo de masca Sa de om sărman.
- Capitolul 259 - Toți incredulii îl recunosc pe Tatăl. Discursul Domnului referitor la diferitele viziuni pe care le au oamenii asupra lui Dumnezeu și la cauzele acestora.
- Capitolul 260 - Discursul raționalistului orb din punct de vedere spiritual.
- Capitolul 261 - Răspunsul Domnului: lipsa umilinței, a iubirii și a intenției curate sunt cauzele orbirii celui incredul. Este imposibil să descoperi lumina pe calea rațiunii.
- Capitolul 262 - Discuția dintre incredulul mustrat și unul din prietenii săi.
- Capitolul 263 - Sfătuit de prietenul său, incredulul avansează pe calea recunoașterii Domnului.
- Capitolul 264 - Teama lui Terhad cel nou convertit în fața Domnului. Cuvintele clarificatoare și de alinare ale Acestuia adresate celui temător.
- Capitolul 265 - Discursul inspirat al lui Terhad și declarația sa de iubire, plină de ardoare, pentru Domnul. Domnul se simte mișcat și face o mare promisiune în ceea ce privește misiunea spirituală a pământului.
- Capitolul 266 - Mărturia Domnului adresată lui Terhad. Despre judecată și despre modul în care poate fi prevenită aceasta. Terhad este numit gardian-șef al curții interioare a templului.
- Capitolul 267 - Nemulțumiții plini de gelozie. Replica Domnului adresată nemulțumiților.
- Capitolul 268 - Recunoștința exprimată de Lameh pentru numirea lui Terhad ca gardian-șef al curții interioare a templului. Planul Domnului de construire a unui templu pe muntele curățat de șerpi. Domnul devine din nou invizibil.
- Capitolul 269 - Discursul înțelept al lui Enoh referitor la natura lui Dumnezeu și la viziunea spirituală corectă. Vocea Domnului în inima omului. Avertismentul împotriva falșilor profeți.
- Capitolul 270 - Oaspeții se odihnesc peste noapte în casa lui Lameh. Răspunsul glorios al Tatălui adresat lui Lameh și referitor la tăcerea interioară din timpul rugăciunii.
- Capitolul 271 - Serviciul de dimineață al lui Enoh și discursul adresat fraților săi. Ofranda spirituală arsă pe muntele curățat de șerpi.
- Capitolul 272 - Masa de dimineață și despărțirea de săracii binecuvântați. Cuvintele de rămas bun ale lui Enoh adresate lui Lameh și dispariția lui subită.
- Capitolul 273 - Enoh și cei șapte mesageri pe drumul către înălțimile sacre. Aventura cu dragonul. Discursul mincinos al dragonului despre Dumnezeu și creația Sa.
- Capitolul 274 - Dialogul lui Enoh cu dragonul. Dispariția dragonului.
- Capitolul 275 - Efectul hipnotic al discursului dragonului asupra celor șapte mesageri. Enoh demonstrează falsitatea minciunilor dragonului prin explicațiile sale pline de înțelepciune. De ce este tentat omul.
- Capitolul 276 - Sosirea și primirea pe înălțimile sacre. Mustrarea lui Enoh adresata lui Kisehel, care se teme de Domnul. Uranion întreabă ce s-a întâmplat în ținuturile de jos. Enoh dă raportul.
- Capitolul 277 - Adam și patriarhii îi salută pe mesagerii întorși acasă. Adam îi pune o sumedenie de întrebări lui Enoh. Acesta îi recomandă să aibă răbdare. Pura și Naeme se întâlnesc cu un necunoscut venit din regiunea de miazăzi.
- Capitolul 278 - Străinul discută cu Pura, Naeme și Ghemela, despre procreație. Celelalte femei sunt îngrozite.
- Capitolul 279 - Răspunsul bine intenționat al lui Uranion adresat femeilor isterizate. Ghemela și străinul. Necunoscutul își revelează Identitatea divină. Scena de iubire din vârful dealului stârnește țipetele femeilor. Enoh și Domnul.
- Capitolul 280 - Întrebarea plină de curiozitate a lui Adam și răspunsul lui Enoh. Domnul o cheamă pe Purista în vârful dealului. Mânia femeilor. O evanghelie a femeilor, rostită de Eva. Enoh și Sehel. Transfigurarea lui Sehel.
_________________
La început a fost Cuvântul ! Cuvântul sau Sunetul Primordial !
 

Style:  
Search:
Fii binevenit călătorule ! Tainele Cerului și ale Universului îți sunt pregătite. Cere și ți se va da ! Bate și ți se va deschide ! Caută și vei găsi !