Tainele Universului și ale Spiritului sunt dezvăluite doar celui care le caută în mod sincer, cu o inimă curată ! FAZA CURENTA A LUNII
Username:   Password:  Auto Login    
 RegisterRegister 
It is currently 22.9.2020, 08:36
All times are UTC + 3 Hours
Fi binevenit calatorule !
View Post  Topic: "Textele biblice si sensul lor tainic - Dicteu Divin prin Jakob Lorber" 
Author Message
Hoper
Initiator
Initiator


PostPosted: 16.6.2019, 14:23    Post subject: Capitolul 34 Reply with quote

Capitolul 34
„Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui.” (Ioan 7, 38)
21 februarie 1844, seara

1. „Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui.”

2. Acest text se aseamănă unei capcane pentru șoareci, sau unei gropi în care omul prinde lei, pantere și tigri; este asemenea unei pietre de hotar, de care mulți se împiedică noaptea și cad rău de tot. Iar Eu spun: „Cel care se împiedică și cade, aceluia îi va trebui multă osteneală ca să se ridice din nou în picioare”.

3. De ce? Eu totuși am poruncit credința, dar am predicat pretutindeni iubirea prin faptă și prin cuvânt. Eu am spus: „Dacă ați avea credință, ați putea muta munții din loc!”

4. Eu spun ce arată textul de față, și totuși spun din nou: Eu nu am spus ceea ce arată textul, pentru că Eu am spus: „Fiți înfăptuitori și nu doar ascultători ai Cuvântului Meu!”

5. Și am mai spus că nu vor ajunge în împărăția cerurilor aceia care strigă către Mine: „Doamne, Doamne!”, deci cei care doar cred în Fiul lui Dumnezeu, ci numai cei care fac voia Tatălui Meu!

6. Și am mai spus: „Cel care trăiește după Cuvântul Meu, este cel care Mă iubește; iar la cel care Mă iubește, la acela Eu voi veni și Mă voi arăta lui!”

7. Și am mai spus: „Doar o singură poruncă vă dau, și anume, să vă iubiți unii pe alții așa cum vă iubesc Eu pe voi! Din aceasta se va cunoaște că sunteți cu adevărat ucenicii Mei.”

8. Întrebare: ce-ar trebui să facă omul? Pe de-o parte, ar trebui să se mulțumească doar cu credința care este recomandată pentru el, sau ar trebui doar să aibă iubire și să nu creadă decât ceea ce-i dă iubirea lui pentru Mine, pe care el și-a însușit-o trăind după cuvintele Mele?

9. Pentru că Eu însumi am citat altruismul ca unic criteriu valabil după care omul poate recunoaște dacă învățătura Mea este umană sau divină; deoarece Eu am spus: „Cel care va înfăptui după Cuvântul Meu, acela va recunoaște dacă învățătura Mea este de la oameni sau de la Dumnezeu!”

10. Atunci, ce înseamnă: „Cel ce crede în Mine, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui”? Căci apa vie denumește și înțelepciunea vie din ceruri, care totuși trebuie să fie un criteriu sigur pentru divinitatea Cuvântului Meu!

11. Și astfel am avea aici în fața noastră două lucruri, aparent opuse, pentru că prin a spune „Doamne, Doamne!” se înțelege și credința deplină în Fiul Omului. Dar, deși prin simpla credință nu se obține împărăția cerurilor, în textul de față se promit totuși simplei credințe „râuri de apă vie”.

12. Acum, se poate întreba: Am fost Eu oare un învățător cu două fețe? Sau am fost Eu unul care în orice situație s-a dat după cum bate vântul și a predicat, după ocazie, unei societăți credincioase despre valoarea exclusivă a credinței, iar unei societăți active, despre valoarea exclusivă a activității? În acest fel, ar trebui să Mă contrazic în mod evident.

13. Fariseii credeau cu tărie în legile lui Moise, din considerații temporale și spirituale, și totuși Eu i-am atacat de mai multe ori, fără excepție, din cauza necredinței lor.

14. De ce nu M-am mulțumit Eu cu prima lor credință și de ce i-am atacat pentru că n-au vrut să creadă în Mine și i-am numit „făcători de rău”, deoarece ei trăiau conform legii în semnificația literală a acesteia și nu vroiau să urmeze învățăturile Mele?

15. De ce l-am lăsat Eu să iasă din templu neîndreptățit pe fariseul mereu temător de lege, și îndreptățit pe vameșul încărcat de păcate?

16. De ce oare, într-adevăr, Eu n-am respectat poruncile lui Moise, deoarece n-am ținut Sabatul? De ce M-am înfuriat pe farisei și am dat Eu însumi învățătură: „Vai celui care se înfurie pe aproapele său”?

17. Da, am dat chiar și o învățătură conform căreia un om trebuie să-și îndepărteze o parte a trupului său, care îl supără, și trebuie mai curând să ajungă schilod în împărăția cerurilor, decât întreg în iad. Spuneți aici: Cum se potrivesc toate acestea? În fața voastră se află mai multe contradicții; cum veți rezolva voi toate aceste contradicții?

18. Vă spun vouă: voi înșivă nu veți găsi niciodată ieșirea din acest labirint; însă aici, Eu voi dezlega nodul dintr-o lovitură ușoară, ca eroul Macedoniei (Alexandru cei Mare, cel care a „dezlegat” nodul gordian cu o lovitură de sabie.). Astfel, ascultați!

19. Există o deosebire între ceea ce Eu doar am spus și ceea ce Eu am poruncit. Dar există și o diferență între un lucru spus și un alt lucru spus; un lucru spus poate fi negativ, iar un altul poate fi pozitiv. Un lucru negativ se aseamănă unui lucru material, iar unul afirmativ se aseamănă unui lucru spiritual, în cel material nu se află nicio poruncă, dar se află o poruncă în cel spiritual.

20. De aceea, când se spune: Eu nu am spus, aceasta înseamnă Eu nu am poruncit; iar când se spune: Eu am spus aceasta, înseamnă Eu am poruncit acest lucru.

21. Dar când am vorbit despre credință, atunci Eu mereu am înțeles prin aceasta credința vie, deci credința unită cu iubirea, și am respins mereu o credință singură.

22. De aceea Eu v-am spus: „Cel care crede în Fiul Omului, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui.” Aceasta ar însemna: „Nimeni nu va ajunge la lumină doar prin credință, ci prin înfăptuirea Cuvântului Meu!”

23. Dar așa cum spun Eu aici: „Cel ce crede în Mine, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui”, aceasta înseamnă: „Cel care are o credință vie, adică unită cu iubirea, acela va fi dus în înțelepciunea cerurilor”; iar dacă voi puteți să vă gândiți doar întrucâtva, atunci veți înțelege cu ușurință că astfel este făgăduit doar cerul de cel mai mic rang.

24. Dacă pentru simpla credință nu este făgăduit cerul de niciun rang, aceasta vă învață propria voastră experiență. Pentru că voi ați crezut în Mine încă din copilărie; dar întrebați-vă pe voi înșivă, câte picături de apă vie au curs din trupul vostru. Oare prin credința voastră veche de patruzeci de ani ați găsi în voi, ca urmare a picăturilor de apă vie, nemurirea ființei voastre lăuntrice?

25. Acum, Eu v-am dat așa de mult din apa vie și voi încă nu aveți înțelegerea cu privire la dăinuirea voastră lăuntrică după moartea trupului. Dar Eu nu mint; Eu am promis râuri de apă vie ca răsplată a credinței. Atunci, unde se află acestea, la voi, cei credincioși?

26. Din propria voastră experiență, puteți conchide că Eu, veșnicul adevăr și veșnica înțelepciune, nu am putut să Mă refer în textul de față la simpla credință, ci la cea cunoscută de toți ucenicii Mei, adică cea unită cu iubirea pentru Dumnezeu și pentru aproape.

27. Deoarece simpla voastră credință poate acționa tot atât de folositor pentru viața veșnică, pe cât ar putea un bărbat să conceapă copii cu sine însuși și din sine. El trebuie să se cunune cu o femeie și abia din văpaia iubirii sale el poate concepe copii, împreună cu soția lui.

28. Copiii corespund, în sensul material, râurilor de apă vie din pântecele omului. Iar aici „trupul” sau „pântecele” reprezintă în acest text, ca imagine materială, chiar fapta iubirii, iar întregul text se dezvăluie astfel: „Cel care ține la Mine în inima lui, se va bucura de viața veșnică!”

29. Din această semnificație cât se poate de clară reiese tot cât se poate de clar faptul că Eu am vorbit despre credința singură întotdeauna doar negativ, niciodată afirmativ, pentru că astfel Eu M-aș fi contrazis vădit, în văzul și în auzul întregii lumi, cât se poate de rușinos.

30. Prin urmare, acolo unde în cuvintele Mele este vorba despre credință, întotdeauna este ca și când ați vorbi despre o pungă de bani, ca atunci când cineva spune: „I-am dat lui punga mea cu bani!” (se înțelege de la sine „plină”, deoarece o pungă goală n-ar servi nimănui). Așa este, după Mine, și în cazul credinței. Eu nu înțeleg prin aceasta niciodată simpla credință, ci întotdeauna pe cea plină de iubire.

31. De aceea, mai repet o dată, Eu nu am spus: „Cel ce crede în Mine, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui”, ci Eu am spus: „Cel ce crede în Mine, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui.”

32. În primul caz, de negație, se înțelege doar simpla credință, care nu dă nici măcar cele mai mici picături de apă vie; dar în al doilea caz, se înțelege credința împlinită, căreia îi urmează, firește, râurile de apă vie, și aceasta este cea despre care spun afirmativ: „Cel care face după voia Tatălui Meu, acela va recunoaște de unde vine învățătura!”

33. Dar Tatăl este iubire, iar aceasta niciodată nu se mulțumește cu umbra străvezie, ci doar cu întreaga ființă adevărată. La ce vă folosește vouă raza cea mai slabă, ce vine din credința neîmplinită a creației? Puteți să întindeți mâinile încolo și încoace, și să priviți în toate direcțiile, dar spre voi credința neîmplinită prin iubire nu este decât o himeră. Dacă vreți să curgă râuri de apă vie din pântecele voastre, atunci credința voastră trebuie să fie vie prin lucrările iubirii! Amin.
_________________
Posted image may have been reduced in size. Click image to view fullscreen.
 

Style:  
Search:
Fii binevenit călătorule ! Tainele Cerului și ale Universului îți sunt pregătite. Cere și ți se va da ! Bate și ți se va deschide ! Caută și vei găsi !