Tainele Universului și ale Spiritului sunt dezvăluite doar celui care le caută în mod sincer, cu o inimă curată ! FAZA CURENTA A LUNII
Username:   Password:  Auto Login    
 RegisterRegister 
It is currently 3.12.2020, 10:11
All times are UTC + 3 Hours
Fi binevenit calatorule !
Cuvântul Domnului - Mânastirea "Noul Ierusalim" de la Pucioasa - Romania


Users browsing this topic: 0 Registered, 0 Hidden and 0 Guests
Registered Users: None


Goto page Previous  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Next
View previous topic Tell A FriendPrintable versionDownload TopicPrivate MessagesRefresh page View next topic
Author Message
Duhul
Initiat
Initiat

Duhul is offline

Joined: 09 Oct 2007
Member: #308
Posts: 316
Country Flag: Israel
Style: InvisionBlue (208)
Medals: None
Groups:
Topic icon
Cuvantul Domnului - anul 1965
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 29.2.2008, 16:59 View PostDownload Post

Anul 1965

   * 15-04-1965 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 30-04-1965 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 29-05-1965 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 21-07-1965 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 09-08-1965 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 27-08-1965 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 15-09-1965 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 17-09-1965 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 27-10-1965 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 12-11-1965 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 16-11-1965 Cuvântul lui Dumnezeu


Cuvântul lui Dumnezeu

... Vă poruncesc vouă, fiilor care nu v-ați încins până acum cu brâul necredinței: încingeți-vă cu brâiele minții voastre, cu credință tare, și fiți foarte treji, ca să nu vă amăgească și pe voi o grea și pieritoare moarte. Puneți-vă toată nădejdea în harul și darul cuvintelor Mele. Fiți ca niște copii ascultători și nu vă lăsați și voi târâți în poftele ce au frații voștri de acum, care au dat pe Dumnezeu și harul Său pe poftele lor. Eu, Domnul, vă propovăduiesc această cunoștință a harului, căci Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ la voi, nu în trup văzut, ci în Duh și har, și cine a primit profeția Mea, a luat și darul și harul lui Iisus Hristos, pe care Domnul îl împarte celor care ascultă de El.

Fiilor, cuvântul pe care l-ați auzit adeseori prin profeția de aici, și Trupul pe care l-ați mâncat și Sângele pe care l-ați băut, vă cere sfințenia Sa, măi fiilor, căci Domnul este sfânt, cuvântul este sfânt, cuvântul pe care l-ați auzit mereu. Este sfânt Trupul pe care-l mâncați; este sfânt Sângele pe care-l beți; este sfânt, precum toate acestea sunt sfinte. Fiți, măi copii, și voi sfinți, și toată purtarea voastră să fie sfântă, căci așa este scris în lege. Cum o sfântă cruce ori o sfântă slujbă sfințește apele și multe obiecte, oare, cuvintele slujbei, cu ale Mele, nu sunt una? Oare, voi de ce nu vă sfințiți prin atâta har care vine de la Dumnezeu, atâtea cuvinte spre învățătură, atâta hrană spre viață? Of, of! Vai de voi, măi copii, că de când e veacul zidit și de când e omul făcut, nu s-a îmbogățit ca în zilele de acum, de atâta har și daruri de la Dumnezeu, dar omul nu cunoaște. Nu prin aur și argint ați fost voi răscumpărați din păcatul strămoșesc, ci prin Trupul și Sângele scump al Domnului Iisus Hristos, Care astăzi e coborât să sfătuiască pe cei rămași ai Săi.

Dați, măi copii, slavă lui Dumnezeu, ca să se înalțe credința voastră ca o jertfă plăcută lui Dumnezeu. Iubiți-vă unii pe alții cu iubire neprefăcută. Iubiți-vă cu căldură și din toată inima. Nu este, măi, nici unul dintre voi ca să simtă golul unui frate când este lipsă dintre voi, cum simt Eu lipsa voastră, cu durere. Mă apasă, măi, golul vostru care lipsește dintre cetele de sfinți.

Când un creștin ascultă cuvântul Meu și trăiește după sfatul Meu, este un creștin născut din Duh, născut din cuvântul lui Dumnezeu; este născut dintr-o sămânță care nu va putrezi, și acesta este viu. O, vai de creștinul care leapădă această sămânță vie pe care o aduce Domnul, iar el, ca pe un prunc îl avortează, îl dă la gunoi. Ca iarba pălită de arșiță cade, cade sămânța Domnului jos din inima creștinului care nu face voia Domnului.

Vă zic, măi copilași, lepădați din voi orice răutate, orice viclenie, orice prefăcătorie, orice pizmă, și, ca pruncul ce dorește sânul mamei lui, așa și voi să doriți laptele duhovnicesc, căci precum poartă mama grijă de prunc, dându-i sânul ei la vremea cuvenită, așa și voi veți fi hrăniți de Mine. Dacă și mama se bucură de prunc că este bun și cuminte, dară Eu, cum să nu Mă bucur de pruncii Mei dacă pruncii Îmi sunt buni și cuminți?! Vă zic, măi copilașii Mei, dacă ați gustat din cuvântul Meu și ați văzut că bun este Domnul, pentru ce nu vă apropiați de Domnul ca să fiți lângă El? El este piatra cea din capul unghiului, pe care Dumnezeu a pus-o pentru a purta toată povara voastră. Și voi, tot o piatră vie Îmi sunteți, o casă duhovnicească, temeiul și stâlpul bisericii.

Of, măi copii, voi sunteți niște semne între popoare, voi sunteți niște cărări ale celor ce se nasc acum. O, fiți cu luare-aminte, căci odată moșii și strămoșii voștri se osteneau mult până își răscumpărau iertarea de la Dumnezeu, dar voi, astăzi, sunteți răscumpărați prin Trupul și Sângele Meu. Mâncând și bând Sângele Meu, ați luat iertarea și mântuirea, dar nu vreți să faceți aceasta ca să fiți cu Mine, și Eu cu voi, și mai stați așteptând vremea.

Spune, Verginico, la cei rămași lângă profeția Mea, să asculte de cuvintele Domnului, că dacă vor sta lângă Mine și lângă profeția Mea, îi voi slobozi pe ei din robia păcatului de azi, căci Eu, Domnul, voi sfărâma jugul de pe grumazul poporului Meu credincios, și lanțurile cu care sunt legați le voi rupe, și poporul Meu va umbla ca pruncii de un an când se învață să meargă în picioare, căci mare va fi ziua aceea pentru dânșii când ei vor fi ușurați de toată robia, iar Eu, Domnul, voi profeți în fața multor popoare: «Iată, poporul credincios a ieșit din robie, și voi zidi din nou toate cetățile lor ce au fost și sunt dărâmate, și biserica cea dinainte va fi zidită din nou iarăși pe locul său cel înalt». ...

... Verginico, am poruncit unui popor să nu bea vin, să nu zidească nici case, să nu semene nici semințe și nici să nu sădească, ci să trăiască în corturile lor, căci sunt călători. Eu le-am dat sfaturile acestea într-un punct, adică în cuvinte foarte apropiate, adică ușor de înțeles, ca să fie bine înțelese și ca nici un cuvânt să nu fie aruncat de la credincioși, și fără zăbavă să fie împlinit. Dar ochii Domnului văd, urechea Mea aude, căci la unii nu s-au înțeles, nici nu s-au priceput, nici nu s-au împlinit, căci poporul acesta nu ascultă, nu pricepe planul Domnului, grăind: „De ce să nu beau vin? De ce să nu sădesc vii și de ce să nu semăn sămânță și de ce să nu zidesc case?“. Și, judecând, grăiește și se osândește, căci precum am zis orbului: «Du-te la scăldătoare!», precum am poruncit bolnavului: «Ia-ți patul și umblă!», așa și poporului acesta am grăit în pilde. Fericit bărbatul înțelept, căci numai acesta va câștiga măreția sa, căci acela nu va ține la nici un fel de neputințe și va pune în lucru cuvântul Domnului, nelăsând să treacă de la el vreun lucru neînțeles, căci dacă un credincios a primit poruncă să nu bea vin, nu acesta este cuvântul, că a spus Domnul să nu bea vin, și cuvântul: „să nu bei“ este în pilde multe, și pune-l în lucru, căci vinul este lăsat să se bea, dar pune în practică ce este cuvântul acesta. Și dacă un credincios a primit poruncă să nu sădească vie, credinciosul nu de la vie este oprit să nu sădească, căci mare este cuvântul „vie“. Iar dacă un credincios a primit să nu semene sămânță, de ce a spus Domnul credinciosului să nu semene sămânță? Oare, ce este să nu semene? Pune, credinciosule, în lucru aceste cuvinte, că a poruncit Domnul, credinciosului, casă să nu zidească. Oare, ce are Dumnezeu cu tine, credinciosule? De ce nu te lasă să-ți faci casă? Oare, ce ar însemna acest cuvânt?

Spune, măi Verginico, spune, că aceste porunci, cine nu le înțelege, este lipsit de înțelepciune, și greu îi va fi. Dar spun: cine nu înțelege, să nu strice ceva celui înțelept, căci aceste porunci s-au dat și mai înainte strămoșilor vechi, și strămoșii din trecut au înțeles acea profeție a proorocilor vechi și au împlinit, dar Eu, Domnul, sunt profet acum și vorbesc prin viu grai și nimeni nu Mă ascultă. Dar zic: fericit bărbatul înțelept, că va lua, ca Solomon, cunună de înțelept.

Verginico, Verginico, fă-ți un sul de hârtie și Îmi scrie pe el toată lucrarea Mea pe care am făcut-o până acum în cei zece ani de profeție, și ce se vor mai face de acum înainte. Să scrii pe el toate vedeniile văzute de ochii tăi, să scrii pe el toate cuvintele Mele auzite de urechea ta și toată călătoria ce ai făcut-o cu Mine pe pământ, în văzduh și sus, în cerul sfânt. Să scrii în sulul de hârtie cum Eu, Domnul, Mă cobor în trupul tău și cum vorbesc. Să scrii despre toate câte am profețit de la început și până în clipa de azi, căci ei au uitat ce le-a spus Domnul acum zece ani. Au uitat ce le-a spus Domnul și acum un an. Să faci, Verginico, sul și să-l prinzi în copci și să-l ții ascuns până la ziua postului, căci vor veni popoare nemâncate și nebăute la ușa ta și vor bate în ușă ca niște cerșetori, și să le dai mâncare. Și tu, atunci, te vei ridica din așternut ca un om bogat și, fiind îndemnată de Sfântul Duh, îi vei hrăni pe ei. Și nu-i vei hrăni pe ei ca pe cerșetori, ci ca pe cei mai iubiți prieteni ai tăi, căci vei fi îndemnată de dorul Duhului Sfânt al lor, pe care-l vei vedea într-înșii, căci poate vor înălța, măi Verginico, rugăciune smerită pentru cei căzuți de la fața Mea, și se vor întoarce aceia de la calea lor cea rea, căci mare este mânia și supărarea Mea ce am pornit-o asupra lor.

15-04-1965

Cuvântul lui Dumnezeu

... Vă poruncesc vouă, fiilor care nu v-ați încins până acum cu brâul necredinței: încingeți-vă cu brâiele minții voastre, cu credință tare, și fiți foarte treji, ca să nu vă amăgească și pe voi o grea și pieritoare moarte. Puneți-vă toată nădejdea în harul și darul cuvintelor Mele. Fiți ca niște copii ascultători și nu vă lăsați și voi târâți în poftele ce au frații voștri de acum, care au dat pe Dumnezeu și harul Său pe poftele lor. Eu, Domnul, vă propovăduiesc această cunoștință a harului, căci Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ la voi, nu în trup văzut, ci în Duh și har, și cine a primit profeția Mea, a luat și darul și harul lui Iisus Hristos, pe care Domnul îl împarte celor care ascultă de El.

Fiilor, cuvântul pe care l-ați auzit adeseori prin profeția de aici, și Trupul pe care l-ați mâncat și Sângele pe care l-ați băut, vă cere sfințenia Sa, măi fiilor, căci Domnul este sfânt, cuvântul este sfânt, cuvântul pe care l-ați auzit mereu. Este sfânt Trupul pe care-l mâncați; este sfânt Sângele pe care-l beți; este sfânt, precum toate acestea sunt sfinte. Fiți, măi copii, și voi sfinți, și toată purtarea voastră să fie sfântă, căci așa este scris în lege. Cum o sfântă cruce ori o sfântă slujbă sfințește apele și multe obiecte, oare, cuvintele slujbei, cu ale Mele, nu sunt una? Oare, voi de ce nu vă sfințiți prin atâta har care vine de la Dumnezeu, atâtea cuvinte spre învățătură, atâta hrană spre viață? Of, of! Vai de voi, măi copii, că de când e veacul zidit și de când e omul făcut, nu s-a îmbogățit ca în zilele de acum, de atâta har și daruri de la Dumnezeu, dar omul nu cunoaște. Nu prin aur și argint ați fost voi răscumpărați din păcatul strămoșesc, ci prin Trupul și Sângele scump al Domnului Iisus Hristos, Care astăzi e coborât să sfătuiască pe cei rămași ai Săi.

Dați, măi copii, slavă lui Dumnezeu, ca să se înalțe credința voastră ca o jertfă plăcută lui Dumnezeu. Iubiți-vă unii pe alții cu iubire neprefăcută. Iubiți-vă cu căldură și din toată inima. Nu este, măi, nici unul dintre voi ca să simtă golul unui frate când este lipsă dintre voi, cum simt Eu lipsa voastră, cu durere. Mă apasă, măi, golul vostru care lipsește dintre cetele de sfinți.

Când un creștin ascultă cuvântul Meu și trăiește după sfatul Meu, este un creștin născut din Duh, născut din cuvântul lui Dumnezeu; este născut dintr-o sămânță care nu va putrezi, și acesta este viu. O, vai de creștinul care leapădă această sămânță vie pe care o aduce Domnul, iar el, ca pe un prunc îl avortează, îl dă la gunoi. Ca iarba pălită de arșiță cade, cade sămânța Domnului jos din inima creștinului care nu face voia Domnului.

Vă zic, măi copilași, lepădați din voi orice răutate, orice viclenie, orice prefăcătorie, orice pizmă, și, ca pruncul ce dorește sânul mamei lui, așa și voi să doriți laptele duhovnicesc, căci precum poartă mama grijă de prunc, dându-i sânul ei la vremea cuvenită, așa și voi veți fi hrăniți de Mine. Dacă și mama se bucură de prunc că este bun și cuminte, dară Eu, cum să nu Mă bucur de pruncii Mei dacă pruncii Îmi sunt buni și cuminți?! Vă zic, măi copilașii Mei, dacă ați gustat din cuvântul Meu și ați văzut că bun este Domnul, pentru ce nu vă apropiați de Domnul ca să fiți lângă El? El este piatra cea din capul unghiului, pe care Dumnezeu a pus-o pentru a purta toată povara voastră. Și voi, tot o piatră vie Îmi sunteți, o casă duhovnicească, temeiul și stâlpul bisericii.

Of, măi copii, voi sunteți niște semne între popoare, voi sunteți niște cărări ale celor ce se nasc acum. O, fiți cu luare-aminte, căci odată moșii și strămoșii voștri se osteneau mult până își răscumpărau iertarea de la Dumnezeu, dar voi, astăzi, sunteți răscumpărați prin Trupul și Sângele Meu. Mâncând și bând Sângele Meu, ați luat iertarea și mântuirea, dar nu vreți să faceți aceasta ca să fiți cu Mine, și Eu cu voi, și mai stați așteptând vremea.

Spune, Verginico, la cei rămași lângă profeția Mea, să asculte de cuvintele Domnului, că dacă vor sta lângă Mine și lângă profeția Mea, îi voi slobozi pe ei din robia păcatului de azi, căci Eu, Domnul, voi sfărâma jugul de pe grumazul poporului Meu credincios, și lanțurile cu care sunt legați le voi rupe, și poporul Meu va umbla ca pruncii de un an când se învață să meargă în picioare, căci mare va fi ziua aceea pentru dânșii când ei vor fi ușurați de toată robia, iar Eu, Domnul, voi profeți în fața multor popoare: «Iată, poporul credincios a ieșit din robie, și voi zidi din nou toate cetățile lor ce au fost și sunt dărâmate, și biserica cea dinainte va fi zidită din nou iarăși pe locul său cel înalt».

... Verginico, am poruncit unui popor să nu bea vin, să nu zidească nici case, să nu semene nici semințe și nici să nu sădească, ci să trăiască în corturile lor, căci sunt călători. Eu le-am dat sfaturile acestea într-un punct, adică în cuvinte foarte apropiate, adică ușor de înțeles, ca să fie bine înțelese și ca nici un cuvânt să nu fie aruncat de la credincioși, și fără zăbavă să fie împlinit. Dar ochii Domnului văd, urechea Mea aude, căci la unii nu s-au înțeles, nici nu s-au priceput, nici nu s-au împlinit, căci poporul acesta nu ascultă, nu pricepe planul Domnului, grăind: „De ce să nu beau vin? De ce să nu sădesc vii și de ce să nu semăn sămânță și de ce să nu zidesc case?“. Și, judecând, grăiește și se osândește, căci precum am zis orbului: «Du-te la scăldătoare!», precum am poruncit bolnavului: «Ia-ți patul și umblă!», așa și poporului acesta am grăit în pilde. Fericit bărbatul înțelept, căci numai acesta va câștiga măreția sa, căci acela nu va ține la nici un fel de neputințe și va pune în lucru cuvântul Domnului, nelăsând să treacă de la el vreun lucru neînțeles, căci dacă un credincios a primit poruncă să nu bea vin, nu acesta este cuvântul, că a spus Domnul să nu bea vin, și cuvântul: „să nu bei“ este în pilde multe, și pune-l în lucru, căci vinul este lăsat să se bea, dar pune în practică ce este cuvântul acesta. Și dacă un credincios a primit poruncă să nu sădească vie, credinciosul nu de la vie este oprit să nu sădească, căci mare este cuvântul „vie“. Iar dacă un credincios a primit să nu semene sămânță, de ce a spus Domnul credinciosului să nu semene sămânță? Oare, ce este să nu semene? Pune, credinciosule, în lucru aceste cuvinte, că a poruncit Domnul, credinciosului, casă să nu zidească. Oare, ce are Dumnezeu cu tine, credinciosule? De ce nu te lasă să-ți faci casă? Oare, ce ar însemna acest cuvânt?

Spune, măi Verginico, spune, că aceste porunci, cine nu le înțelege, este lipsit de înțelepciune, și greu îi va fi. Dar spun: cine nu înțelege, să nu strice ceva celui înțelept, căci aceste porunci s-au dat și mai înainte strămoșilor vechi, și strămoșii din trecut au înțeles acea profeție a proorocilor vechi și au împlinit, dar Eu, Domnul, sunt profet acum și vorbesc prin viu grai și nimeni nu Mă ascultă. Dar zic: fericit bărbatul înțelept, că va lua, ca Solomon, cunună de înțelept.

Verginico, Verginico, fă-ți un sul de hârtie și Îmi scrie pe el toată lucrarea Mea pe care am făcut-o până acum în cei zece ani de profeție, și ce se vor mai face de acum înainte. Să scrii pe el toate vedeniile văzute de ochii tăi, să scrii pe el toate cuvintele Mele auzite de urechea ta și toată călătoria ce ai făcut-o cu Mine pe pământ, în văzduh și sus, în cerul sfânt. Să scrii în sulul de hârtie cum Eu, Domnul, Mă cobor în trupul tău și cum vorbesc. Să scrii despre toate câte am profețit de la început și până în clipa de azi, căci ei au uitat ce le-a spus Domnul acum zece ani. Au uitat ce le-a spus Domnul și acum un an. Să faci, Verginico, sul și să-l prinzi în copci și să-l ții ascuns până la ziua postului, căci vor veni popoare nemâncate și nebăute la ușa ta și vor bate în ușă ca niște cerșetori, și să le dai mâncare. Și tu, atunci, te vei ridica din așternut ca un om bogat și, fiind îndemnată de Sfântul Duh, îi vei hrăni pe ei. Și nu-i vei hrăni pe ei ca pe cerșetori, ci ca pe cei mai iubiți prieteni ai tăi, căci vei fi îndemnată de dorul Duhului Sfânt al lor, pe care-l vei vedea într-înșii, căci poate vor înălța, măi Verginico, rugăciune smerită pentru cei căzuți de la fața Mea, și se vor întoarce aceia de la calea lor cea rea, căci mare este mânia și supărarea Mea ce am pornit-o asupra lor.

30-04-1965

Cuvântul lui Dumnezeu

... Vezi, Verginico, ce dar mare ai? Ai darul să auzi cuvintele Mele și de bucurie și de întristare. Vezi? Să prețuiești darul acesta, Verginico, să nu-l arunci, că va fi și vremea să fii crezută de toți. Să nu faci ca preoții și ca predicatorii de acum, care, dacă nu le mai merge meseria, au stricat darul lui Dumnezeu prin poftele lor. Tu să-l prețuiești pe preot și pe predicator, căci preotul este părinte duhovnicesc, pe care l-a pus Dumnezeu să păstorească oile turmei Sale de aici, de pe pământ, până la venirea Sa; iar predicatorii au și ei mare dar, că și ei sunt trimiși de Dumnezeu în mijlocul mulțimilor de popoare ca să vestească legea sfântă. Iar darul proorocilor este mai mare ca tot darul, pentru că proorocia se lucrează prin Însuși Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu. Dar lucrarea ce se face prin tine, o face Tatăl și Fiul, prin Duhul Sfânt. Aceste trei Puteri Își ocupă misiunea de pregătire pentru ziua de apoi, și tu, Verginico, să-ți prețuiești darul, căci nici pe sfert nu ți s-a descoperit să știi ce se lucrează și ce se va mai lucra.

Și preoții și-au pierdut darul de la Dumnezeu; au rămas singuri, cu harul. Încolo, au pierdut portul, chipul, postul și viața de preot; și darul l-au pierdut. Predicatorii au pierdut darul prin faptele mândriei, căci ei voiesc mărirea oamenilor și au neînfrânarea de la poftele trupești, cum și Israelul vechi și-a pierdut darul prin mâncarea de carne.

Să te duci, Verginico, să le dai scrisoarea s-o citească și să le spui că de la Mine ești trimisă, iar în ziua odihnei să te odihnești și nimic să nu faci. Să scrii așa: veți vedea intrând pe porțile casei acesteia, pe unde acum voi intrați, regi din toate colțurile pământului, călări pe cai și cu slugile lor, și mulțime peste mulțime vor intra fără frică, nu pe furiș cum intrați voi azi. Și acești regi și această mulțime vor cina la masa Mea, și nimeni nu va îndrăzni să mai facă rău și nimeni nu va îndrăzni să zică lor: „De ce ați venit?“. Și toți cei ce până acum au urmărit răul casei acesteia, vor îngenunchea la poalele lucrării acesteia și vor cere mila lui Dumnezeu.

Mergi, Verginico, cu scrisoarea aceasta, și s-o dai unuia din bărbații cei mai apropiați de lucrarea Mea, să meargă în mijlocul poporului acesta, care face parte de lucrarea de aici, s-o citească.

O, țara Mea! Țară, țară, țară! Cum nu Mă mai auzi plângând? Cum nu Mă mai vezi și cum nu Mă mai crezi tu? O, țară, țară, cum nu mai asculți tu cuvintele Mele? Cum nu te mai temi de Mine, Ziditorul tău? O, cum au crescut pe pământul tău mărăcini și spini? Cum s-au născut în tine făpturi necredincioase, făpturi spurcate, fără Dumnezeu? O, țară, țară, am să vin și am să-Mi adun din tine toate florile ce mai sunt în tine. Am să-Mi adun toate mărgăritarele, toate garoafele, toți crinii, toți trandafirii, toate lalelele, toate micșunelele, toți ghioceii, toată seminția de flori o voi lua, iar grădina o voi face obor de vite, și fiecare soi îl voi răzbuna unul contra altuia și se vor sfâșia până la os, și zbierete mari vor fi, de se va cutremura pământul.

Vai, vai de tine, măi Israele care auzi astăzi cuvintele Mele, care nu asculți astăzi învățăturile Mele și care ai făcut un legământ cu Mine și acum nu mai asculți! Pentru ce, Israele, nu împlinești poruncile Mele?

O, tată, tată, sunt beat, tată! O, Maica Mea, sunt beat, M-am îmbătat, M-am îmbătat ca omul care bea vin! N-am băut cu ceașca, nici cu cana, nici cu găleata, nici cu vadra, că aceste măsuri Îmi sunt prea mici, căci sunt fără măsură lacrimile pe care le-am băut. O, Mi se sfâșie inima de groază și de cutremur; Mi se sfâșie inima pentru poporul Meu, că iată, poporul Meu e plin de desfrânare. O, țara Mea a ajuns necredincioasă, casa Mea este neprețuită! O, casa Mea, cuibul puișorilor Mei este neprețuit!

... Iar vă spun că de nu vă veți pocăi, casa aceasta va rămâne pustie, căci voi veni cu mare mânie și voi aduna tot ce Eu, Domnul, am adus spre bucuria voastră, iar pe voi, fiilor și fiicelor care sunteți aduși aici pentru slujba casei acesteia, vă anunț că veți răspunde pentru toate lucrurile ce nu le lucrați în cinstea și mărirea Domnului și a lucrării Sale sfinte, pentru că toți locuitorii care vor intra în această casă sfântă, vă vor trage la răspundere că v-ați închinat la alți dumnezei. Când cineva v-a poruncit în casa aceasta: „Faceți un lucru“, și dacă voi nu ați făcut, aceasta este închinare la alți dumnezei, pentru că n-ai ascultat porunca ce ai primit-o. Și voi, care sunteți în jurul lucrării Mele, în jurul casei Mele, veți fi trași la răspundere de poporul care va veni aici. Vă vor zice: „Pentru ce nu cinstiți lucrarea sfântă și locul și casa?“. Când vedeți că cineva n-a putut sau n-a vrut să facă un lucru orânduit de Dumnezeu, de ce nu veniți să faceți, ca să fiți în cinste și mărire când va veni ziua măririi lui Dumnezeu? Luați aminte și pocăiți-vă, căci zic celui ce intră în horă, să joace cum îi cântă muzica, iar cel ce stă și privește, să privească cu luare-aminte și să nu râdă de cel ce joacă, iar cel ce joacă, să ia bine seama să nu strice hora, căci aceasta, simbol este. Amin, amin, amin.

29-05-1965

Cuvântul lui Dumnezeu

... Vine mobilizarea lumii, ca să-și ispășească păcatele făcute. Fiilor, ieșiți din lume, că mare întuneric a cuprins pământul. Am venit la voi să vă răscumpăr din greșale. Stropi-voi inimile voastre cu lucrurile sfinte.

Fiilor, nu se mai poate trăi în valul lumii și nu se mai pot vorbi cuvintele Mele în lumea aceasta, dar a sosit vremea să vorbesc numai la creștinii adevărați. Cine nu ascultă, să fie scos din turma Mea, că M-am uitat în lung și în lat pe cine să iau să lucrez lucrarea Mea; am căutat mult și n-am găsit nici la pruncii cei mici, și iată că am găsit acest vas, am găsit această copilă și i-am dat darul Meu, ca să-Mi împlinesc planul Meu.

Fiule, tu, cel ce iubești pe Dumnezeu, vei stăpâni pământul acesta cu tot ce e pe el. Iată, vine ziua și luna ca tot ce ți-a luat cezarul să-ți dea înapoi.

... Fiilor, faceți rugăciune, fie prin cuvânt, fie făcând treabă. Cum aprinde omul țigară de la țigară, așa și creștinul să facă rugăciune. Fiți cuminți, căci Eu voi fi cu voi până la sfârșit prin lume. Cum merge un dobitoc după stăpânul său și cum merge un om nebotezat pe pământ, așa merge și lumea aceasta și nu știe unde merge.

Fiilor, sunt băgat în roșu. Haina Mea este roșie. Cu ce, tată? Cu păcatele tale, cu faptele tale.

... Copiii Mei, mulți judecă templul Meu, mulți nu-i dau nici o importanță templului Meu, dar vor veni, copilul Meu, străinii de departe și vor citi în fața ta că acest templu este al lui Dumnezeu, căci pe fiecare cărămidă este scris: „Domnul Iisus Hristos“.

... Veniți la Mine, creștinilor! Vino, fiule, la Mine, că Dumnezeu te-a chemat acum și vrea să nu mai ai sfârșit niciodată în calea ta, căci pe Adam când l-am zidit, l-am făcut să nu mai aibă sfârșit în toată calea sa, dar dacă a păcătuit, a murit.

21-07-1965

Cuvântul lui Dumnezeu

... Oile Mele, v-am cântat o cântare. Veniți la cântul Meu, căci mai cântă și un alt păstor, și vai de cel ce se duce la cântecul altui păstor!

... Vine îngerul Domnului și privește cum stă creștinul la rugăciune. Fiule, când stai la rugăciune, să nu dormi, să n-ai gânduri împărțite, că se bate îngerașul cu satana pe drum și zice duhul rău: „Dă-mi partea mea!“. Fiule, să nu aibă duhul rău parte de rugăciunea ta, că a ajuns omul să aibă două duhuri, unul de la Mine, și unul de la lume. Creștine, nu astăzi să stai de vorbă cu Mine și mâine să asculți vorbe de la lume, căci vai de casa care va fi pustiită, vai de inima care va rămâne nesfințită!

... Fiule, am venit la oița cea pierdută, am luat adresa ta din carte și n-am voit să te șterg din cartea cerului. O, copiii Mei, vă voi trimite în mijlocul lupilor și vă voi da cuvinte de la Mine. Planul Meu este să înveți să zidești. Planul Meu este să te numești învățător.

09-08-1965

Cuvântul lui Dumnezeu

... O, fiilor, vom pune mâna pe lucruri cerești dacă vei învăța. Și vei zice atunci: „Când s-a lucrat acest pământ? Când s-a lucrat cerul acesta?“. Așa se lucrează la sfârșit. Fiule, tu cu mâna ta vei încheia planul lui Dumnezeu de la sfârșit.

Frate și soră, precum știți că M-au prigonit o parte din preoțime, așa și cu tine va fi. Se vor împotrivi, și o parte din ei vor veni la tine și îți vor spune așa: „Nu este bine ce faci!“. Dar tu să nu te dai înapoi, să nu te temi, că așa a fost de când s-a zidit pământul.

Fiilor, preoții au ascultat de prooroci, dar în vremea de astăzi, nu mai vor să asculte decât unul la o mie, chiar dacă are darul să propovăduiască Evanghelia.

... Copiii Mei, vedeți că s-au adăugat la copii, la școală, de la șapte, la zece clase. Această carte e diavolească. Nu mergeți cu copiii la aceste clase, căci cine va sta până la aceste trepte, îl va pierde pe copil.

27-08-1965

Cuvântul lui Dumnezeu

... Pace vouă! Pace vă dau vouă! Amin. Învățați simbolul păcii. Nimic nu voiesc fără de pace. Eu, pace aduc din cerul sfânt. Am zidit pacea. De nu aș fi venit cu pace, greu ar fi fost. Pace de la Mine, oi blagoslovite! Pace ție, poporul Meu! Pace între tine și Tatăl tău! Poruncă vă dau vouă: iubiți-vă unii pe alții cum v-am iubit și Eu pe voi, și să se întărească și să se sfințească pacea între voi. Prețuiți-vă unii pe alții. Mai repede să muriți decât să nu aveți pace între voi. Eu, lumea am biruit prin pace, căci lumea nu a biruit, și a rămas la un punct. Lumea Îmi pregătise multe, dar Eu am biruit prin pace. Creștine, cumperi să zidești casă, dar pace nu zidești. Degeaba pui cărămidă peste cărămidă dacă n-ai inimă bună. Feriți-vă de ceartă, căci primul cuvânt când M-am coborât din cerul sfânt am zis „Pace!“, nu ca omul care zice „Noroc!“. O, mereu când deschid porțile cerului se aude ceartă. O, cum se va osândi creștinul de această ceartă!

Veniți-vă în fire, copii, căci ne vom urca sus pe munte, sus, cu oi multe, dar nu știu dacă vor ajunge pe munte toate, căci se îmbolnăvesc pe drum mergând. Vom sta multe clipe pe munte și pe urmă vom coborî iarăși la stână, și când voi începe a șuiera din trâmbița Mea, toate oile vor veni la Mine, copilul Meu.

Treziți-vă! Nu mai fiți beți de vremea aceasta. O, om beat de vremea aceasta, care arunci ochii tăi și îi tulburi! Mai bine scoate-i decât să pățești așa. O, câți creștini n-au văzut cu ochii și au rămas în lume! Mai iertat îți este să-ți scoți ochii decât să rămâi în lume, căci asta este o vreme nebună.

Încă o dată spun că vom urca pe munte sus, cu oi multe, și vom auzi ce n-am auzit, și vom vedea ce n-am văzut, și vor fi creștinii ca stelele acolo unde vom fi.

Am venit pe pământ să zidesc casă și să te îmbogățesc, căci lucrarea pe care o fac cu voi este mare. Fiilor, rugați-vă ca să nu o pierdeți, că mulți vin la Mine seci și Îmi cer ca să le dau.

Copilul Meu, nu te uita la omul cel rău, căci aceasta este o boală grea. Necredința de la om și neascultarea este cea mai molipsitoare boală.

... Am venit la rămășița lui Israel, a moșilor Avraam, Isaac și Iacov. Te-am chemat pe nume, și pe chip te-am cunoscut că ești al lui Avraam, Isaac și Iacov. Să nu fii contra lui Dumnezeu, că nu numai Eu te voi judeca, ci te va judeca și moșul și strămoșul tău. O, nimeni nu s-ar duce la fund de apă dacă ar fi ascultare.

Copiii Mei, lăsați cum au lăsat pescarii luntrea și mrejele și au venit la Mine. Lăsați cum au lăsat ciobanii oile și au venit la Mine. Lăsați cum au lăsat tâmplarii lucrul și au venit la Mine. Nu mai fiți cu inimile seci. Copilul Meu, nu poate nimeni cumpăra nuca seacă; nici un ban nu-ți dă pe ea. Fiilor, vreau să fiți model. Voi nu vreți să fiți model? O, nu se merge la târg în zi de sărbătoare, și nu se cumpără nimic.

... Zice cineva mereu: „Nu mai vreau să fac copii; am patru copii“. Dar de ce nu zice așa: „Mă voi culca în alt pat“? Iată, oricum aș da, tot nu e bine pentru tine, creștine. Împreunarea bărbatului cu femeia a fost pentru naștere de fii și nu pentru poftă. O, au luat-o dobitoacele înaintea omului. Dacă s-ar prețui măcar de creștini învățătura Mea, că la păgâni nu pot spune acest lucru. Frate și soră, ferească Dumnezeu să se zămislească copii în pântecele tău din pofta pe care o ai. Nu te supăra că-ți spun: acel copil va fi tot bolnav, va fi răutăcios, că zice cineva: de ce este copilul bolnav sau rău? O, tu nu te-ai gândit la Domnul Iisus Hristos, și te-ai gândit cum să-ți faci pofta. Dacă ar veni moartea în timpul acela, ar fi greu de tine. Rușine Îmi este Mie de acest păcat. Înfricoșați-vă de acest lucru. Am dat poruncă să ușurez brațele la femei și au spus că nu poate el. Fraților, cine este creștin, să lucreze după porunca Mea. Cine nu este creștin, să lucreze după el.

O, fiilor, întăriți vasul Meu ca să nu mai primească nimic din aceste lucruri de la creștini, căci aceste lucruri sunt așa de grele când vin la Mine! Fiți cuminți și curățiți-vă de aceste cuvinte. Fiilor, nu aduc laudă acum; lauda se aduce la urmă. Voi pregătiți-vă, că iată, duhul rău s-a pregătit să înghită creștinii. Până nu vă veți face ca pruncii, nu veți intra întru împărăția Mea.

15-09-1965

Cuvântul lui Dumnezeu

... Cine împlinește cuvintele Mele, pe Mine Mă primește, și când voi veni, voi intra în casa sa; și când voi veni, voi birui. Pe pământul acesta se aduce cuvântul lui Dumnezeu, dar nimeni nu-l ascultă, și nici cei care-l iubesc, că pe urmă îl șterg. O, nu-l șterge, tată. Uită-te la strămoșul tău, Adam, ce a făcut când Eu i-am spus și n-a ascultat.Uitați-vă la moșii și strămoșii voștri, căci nu s-au ascuns.

Copiii Mei, am venit pe cărare la voi, dar cărarea Mea nu o vede nimeni, fiindcă am venit în chip nevăzut.

... Fiilor, fiți creștini, că vine vremea creștinii să fie căutați ca împărații. Vine vremea să fii căutat de lume pentru scăpare. Vor fi bărbați creștini care vor fi căutați de șapte femei să le treacă pe numele lor ca să scape de urgie. O, ce te vei face dacă nu vei cunoaște legea? Vei lua șapte femei?

Am spus și îți mai spun că avem de urcat un munte, și voi veni în acele clipe și voi cânta din trâmbița Mea cea mare și vor veni toate oile la Mine și vom pleca pe munte, și mulți vor rămâne încurcați și încremeniți, căci ei au crezut că nu mai este credință, au crezut că nu mai este Dumnezeu. Și vor vedea minune mare și vor rămâne unii orbi, și alții, muți; alții vor rămâne surzi, și mulți își vor pune țărână pe cap, crezând că se mărturisesc.

... Dacă vă întreabă un creștin ce mai spune Domnul, voi nu știți să-i răspundeți nici un cuvânt. O, nu trebuie numai să crezi, ci trebuie să înveți și să mărturisești.

... Alergați cât puteți după Mine, că vine Dumnezeu să dărâme turnurile cele mai înalte și să strice lucrurile făcute în zile de sărbătoare, și vine să strice pe cei ce încurcă lucrurile lui Dumnezeu.

Vine foamete de pâine peste cei care nu mănâncă pâine. Stă pâinea sub picioarele lor și nu mănâncă din ea. Fiilor, cine va mânca pâine, acela va avea pâine. Cine nu va mânca pâine, acela nu va avea pâine.

Vai de omul care spune că nu este Dumnezeu! Nu mai lucrați ce lucrează lumea. Cine iubește lumea și fărădelegea lumii, nu este cu Mine.

... Fiilor, am să aduc un preot și va sfinți templul Meu. De unde-l voi găsi? Iată, vom aduce preot cu cheile în mână ca să sfințească tot din templul Meu. De aceea vă zic: pregătiți-vă și băgați bine mintea în lucrul care se va face cu voi. Pregătiți-vă pururi, și iarăși zic, pregătiți-vă de lucrurile ce urmează, căci poporul Meu va fi sarea pământului, și dacă sarea se va strica, cu ce se va mai săra? Fiți buni, ca să pot da în mâna voastră lucrurile Mele și să vă arătați meseria la vremea cuvenită.

... O, nu se face târg duminica, nu se cumpără în ziua de duminică. Dacă judecata
Domnului va veni duminica, ce vei face, creștine?

17-09-1965

Cuvântul lui Dumnezeu

... O, minune va face Dumnezeu cu tine! Nici o minune n-a fost ca această minune, ca să vie Dumnezeu să-ți cânte ție la ureche cântarea Sfintei Treimi. O, îți voi arăta trâmbița Mea, întru care Eu am cântat. O, nu voi mai cânta din trâmbița Mea, căci toate sfârșitu-s-au.

... Eu sunt Omul pe Care nu-L vedeți, și nu acest trup sunt Eu, căci acest trup, știți de unde l-am luat. Când Eu eram cu ucenicii, a venit cineva și a spus: „Iată, Te caută cineva“. Și am spus: «Mama Mea și fratele Meu sunt aceia care fac voia Tatălui Meu». Așa și cu satul Meu, că dacă aș vorbi, aș face război. Dacă s-ar pocăi, le-aș vorbi, că tot satul a spus că această fiică e proastă. De mulți este bârfită și hulită, și de aceea M-am pogorât de sus și am luat un colț de cărămidă și am lucrat-o, și acum o iau cu Mine. O, cerul când o vede, de ce nu spune că este proastă, așa cum zice lumea? Fiilor, zice cu gura ei: „Nu aud“, și spune: „Dă-te mai aproape, că nu aud“. Dorește să aibă voce. O, fiică, lasă atâta cât este dat de la Mine.

... Copiii Mei, vom călători mult, vom călători și pe jos și veți uita lucrurile voastre ce le-ați făcut, adică ai furat, te-ai mândrit, ai urât pe aproapele tău. Iubite popor, vom întâlni în călătoria noastră magi din răsărit și apus. Să se audă glasul Meu. Pace vouă!

Fiilor, întăriți-vă, căci călătoria voastră este pe sfert, călătoria voastră este scurtă, căci vremea s-a scurtat. Copiii Mei, vom călători și vom lăsa case și vei lăsa femeie și vei lăsa copii.

... O, tată, după toate câte v-am dat vouă, s-ar fi căzut să fiți sus; erați poate și împărați. Da, la școala pământească erai sus, dar învățătura Mea nu o poți învăța, că nu te lasă viața pământească. Copiii Mei, învățați cuvintele Mele. Ridicați-vă, că dacă aș fi vorbit la prunci și dacă auzeau acest cuvânt, grăiau.

... Feriți-vă de mândrie, căci mândria s-a dus la preoție și au picat în mândrie. O, Eu nu urăsc preoții, căci ei au darul de la Mine, dar veți ști că din pricina mândriei mulți preoți nu vor mai fi duhovnicești. Se vorbește, ați auzit, nici Lucifer n-a murit, și este în viață. Dar duhovnicește a murit, că nu mai este la treapta în care a fost. Feriți-vă de mândrie, că mândria va pieri.

... O, tată, pentru ce am făcut Eu această casă? că zice cineva că nu este frumoasă. O, Eu am făcut-o după modelul cerului. Păstrați zidirea Mea.

... Fiule, tu cu mâna ta vei încheia planul lui Dumnezeu de la sfârșit.

27-10-1965

Cuvântul lui Dumnezeu

... Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Amin. Am venit din cerul sfânt pe pământ. Eu sunt Alfa și Omega, Care e scris în sfânta Scriptură. Eu sunt în chip nevăzut, așa e scris. O, tată, fericit vei fi tu în viața duhovnicească, de vei crede în Domnul Iisus Hristos, Care-ți grăiește ție astăzi, căci în acest trup este Domnul Iisus Hristos. O, minune! Vezi, creștine, că stă Domnul de vorbă cu tine? Vezi tu, creștine? Mai e o clipă și Se va da văzut în fața ta și tu te vei mira de această minune. Vei vedea cum o lumină a ținut acest trup.

... O, copilul Meu, am venit la tine ca să te iau la Mine, dar te mai las o clipă ca să-Mi servești cu trupul tău, dar să-Mi servești în lucru duhovnicesc, pentru că mâna Mea lucrează prin mâna ta, ochiul Meu lucrează prin ochiul tău, puterea Mea lucrează prin puterea ta, pasul Meu lucrează prin pasul tău, dar să nu te ia altcineva. Auzi?

... O, copiii Mei, nu mai mergeți din loc în loc după alți profeți, căci cine caută să aibă mai multe mese, la nici una nu va sta. Auzi? Spune, tată, crezi? Încă o dată vă șoptesc: fiți atenți, nu căutați să aveți mai mulți prooroci, căci cine se duce la alt prooroc, acela nu va rămâne, și se va pierde în zări. Crezi? Vino la Mine și stai cu Mine, copilul Meu. Nu te pierde în zări, nu avea altă masă, căci mâncând multe mâncăruri, ți se apleacă. Apropie-te de Mine, căci cum am grăit cu Avraam, Isaac și Iacov, așa grăiesc și cu tine, copilul Meu. Astăzi vino la Mine, nu mâine, că am să grăiesc cu tine. Vino la Mine, căci cine a venit la Mine, astăzi stă pe scaunul Meu, astăzi stă cu Dumnezeu, că astăzi am venit pe pământ, și parcă nu ar crede că Eu sunt. Am uitat durerea Mea. Așa și tu, vei uita durerea ta, vei uita lacrima ta, că am zis: nu te mai uita la vremea aceasta. Apropie-te de Mine cât vei putea. Nu slăbi puterea ta din calea Mea, că te vei rătăci. Când zici că este bine, atunci vine furtuna.

Copilul Meu, viața ta este ca apa care curge. Nu te lăsa în voia apei, căci apa te duce unde voiește ea, dar tu, copilul Meu, vino sus, la Dumnezeu. Auzi?

... Fiți atenți la viața voastră, că mulți vor îndrăzni ca să se facă prooroci și ca să proorocească. Dar voi fiți cuminți, că Domnul Iisus Hristos Se va mai arăta la altcineva, dar nu în lucrarea aceasta, căci Dumnezeu, în felul acesta nu va mai fi. Această lucrare pe care o aveți în față este mare, și dacă nu o veți ține bine, veți pierde această lucrare, și fericit va fi cine va avea parte de această lucrare până la sfârșit. Dar și poporul Israel așa zicea, că Moise a murit, dar n-a murit. Unde a murit Moise? că nu este scris pe nicăieri, nici pe piatră nu vei găsi scris. Moise nu a murit, ci este în viață și plânge de stricăciunea poporului de acum.

... Fiilor, dați slavă lui Dumnezeu, căci am venit la voi. Fiilor, ce face păstorul la o oaie care nu ascultă? O dă de la el. Eu nu vreau ca să vă dau la moarte. Așa voiește Dumnezeu, ca nici o oaie din turma Sa să nu plece fără de binecuvântarea Mea. Vrei să fii poporul Meu? Paște iarba Mea. Auzi? Vrei să fii oița Mea? Stai în stâna Mea, căci mulți lupi sunt înfometați de tine, și am pus mulți vânători ca să-i vâneze. Nu căutați să ieșiți pe alte uși, căci o singură ușă are stâna. Oița care nu iese pe ușa pe care Eu am pus-o, se sinucide. Eu sunt ușa. Așa zice Dumnezeu.

12-11-1965

Cuvântul lui Dumnezeu

... O, copilul Meu, stau ca frunza în văzduh, fără de trup și îți grăiesc să nu ai alt dumnezeu afară de Mine, că mâna Mea lucrează prin mâna ta, și ochiul Meu lucrează prin ochiul tău, pentru că pasul Meu lucrează prin pasul tău.

O, copiii Mei, nu mai mergeți din loc în loc după alți profeți, căci cine caută să aibă mai mult de atât, la nici o masă nu va sta. Vino, tată, la Mine și nu te pierde în zări, căci viața ta este ca o apă. Nu te lăsa în voia apei. Apa te duce unde voiește ea, dar tu vino la Mine.

... Am venit, tată, la voi să vă spun că nu părinții pământești sunt părinții voștri. Părinții voștri este Dumnezeu. Auziți? Nu mama pământească este mama voastră, ci mama duhovnicească este mama voastră. Mama ta este biserica, tată, este cel ce face voia Mea. Apropiați-vă de Mine, că Eu sunt, și mult nu va mai fi și vă voi grăi din slavă, din vânt și din nori și vă veți uita la Mine când vă voi grăi, și voi veți uita lacrimile, căci atunci toți dușmanii poporului Meu vor pieri ca muștele de astăzi.

Fiule, nu râvni după lucruri pământești. Cine este cu Mine, să nu mai dorească lumea, iar cine vrea să iasă de la Mine, să iasă, și nimeni să nu îndrăznească să-l oprească.

Fiți atenți, că mulți prooroci se vor ivi. A fost o lucrare la Vladimirești, a fost o lucrare la Maglavit. Fiți atenți, tată, cu lucrarea pe care o aveți în față. Fericit cine va avea parte de această lucrare până la sfârșit. O, ce veți zice când va dispărea vasul Meu dintre voi? Veți zice că a murit, cum zicea poporul Israel de Moise. Nu a murit Moise, ci plânge de stricăciunea poporului de acum.

Poporul Meu, paște iarba Mea și nu te mai du la alte mese. Dacă vrei să fii oița Mea, stai în stâna Mea, stai în lucrarea aceasta, că mulți lupi sunt înfometați de tine. Nu căuta, fiule, să ieși pe alte uși, căci o ușă are stâna. Oița care nu iese și nu intră pe ușa pe care am pus-o Eu, se pierde. Eu sunt ușa. Frate, nu te furișa de Mine, căci pe unde vei ieși, Eu te voi vedea. Oița Mea, stai cu Mine, că am multă pășune, că dacă vei ieși de la Mine, vei pieri de foame și de frig.

16-11-1965
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
“Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau Cuvântul.”
Back to top See my Info
Duhul
Initiat
Initiat

Duhul is offline

Joined: 09 Oct 2007
Member: #308
Posts: 316
Country Flag: Israel
Style: InvisionBlue (208)
Medals: None
Groups:
Topic icon
Cuvantul Domnului - anul 1966
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 29.2.2008, 17:06 View PostDownload Post

Anul 1966

   * 07-01-1966 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 14-01-1966 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 04-02-1966 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 23-04-1966 Cuvântul lui Dumnezeu


Cuvântul lui Dumnezeu

... Fiilor, nu din mamă pământească sunteți voi, ci sunteți născuți din mamă duhovnicească. Ochii tăi nu au văzut când Dumnezeu ți-a trimis pâine în casa ta. Țineți bine minte, că nu este libertate cum era odată. Sunt lacăte puse pe bisericuțe. La câte o portiță, mai este câte o potecuță. O, cum erau odată ușile deschise și intrai și nu te înfricoșai!

O, copii ai Ierusalimului, o, copii ai cetății care vine! Duhovnicește s-a spus că va veni iarăși vremea când vom fi liberi. O, să nu cauți fără această lucrare, căci cu tine vreau să descui. Tu ești un bulgăre de sare, care va săra tot pământul acesta. Tu ești cheia veacului de la sfârșit. Domnul o poartă. Dar cui am dat această cheie? Vedeți că nu știți dacă nu citiți legea? Că este scris un calendar mare, pe care l-am lăsat.

Veniți-vă în fire, căci această lucrare nu se vede bine, dar va veni vremea când se va vedea mare și se va vedea bine, căci aceasta este casa lui Zaheu, și să știți că unii din voi veți intra, și unii nu veți intra, că Domnul va pregăti un loc care nu va fi ca pe pământ, căci vine vremea de pe urmă. Dacă nu credeți, să știți că nu veți moșteni pământul acesta.

... Fiule, dezbracă-te de hainele cele vechi și îmbracă-te cu cele noi, că va sosi Domnul la voi și vă va ridica pe norii cerului. De vei fi în casă, ieși din casă la auzirea acestor cuvinte. De vei fi la câmp, lasă câmpul la auzirea acestei șoapte. Ridică-te și vino după Mine. De vei fi sus pe casă, să nu te cobori să-ți iei nimica pe tine din casa ta. Vino! La ale Mele șoapte, ridică-te! Fiule, grăbește și vino după Mine! De vei fi în slujbele Mele, atâta îți îngădui, să ceri de la Mine binecuvântare în călătoria ta, căci la șoaptele Mele tot iadul geme, și la cuvintele Mele tot iadul se teme, căci la chemarea Mea tot iadul se va scula. Dar să fii atent, creștine, cum vei pleca, că-ți vor ieși în cale neamurile tale și te vor opri. Nimic să nu le spui de șoaptele Mele. Tu vino după Mine. Tu cunoști cum va fi timpul acela, că și cel mai iubit prieten te va ține pe tine ca să întârzii. Să nu fii codaș, căci Eu te voi numi pe tine fiu după inima Mea și te voi iubi cum n-am mai iubit pe nimeni. Mai presus de ziua de înviere te voi numi. Mai presus de ziua de naștere te voi numi. Mai presus de nașterea omului dintâi te voi numi pe tine. Vino la Mine, cel din plan, omule din simbol, omule din vremea de acum, care n-ai uitat toate câte s-au lucrat, care nu L-ai uitat pe Tatăl tău, ce Se cheamă Dumnezeu, și Mi-ai urmat Mie cu tot ce ai avut și nimic nu te-a rupt de la adevărul sfânt. Vino la Mine, că ce bine-ți va părea ție când te voi chema!

... De șaptezeci de ori câte șapte te-am hrănit cu lapte, și nu cu lapte pământesc, ci cu lapte duhovnicesc, căci te-am hrănit mai mult ca pe fiul ce a stat lângă Mine. Te-am hrănit mult de tot și ți-am pus brățară la mână, ca să te cunoască această lume. Ține-te bine, tată, că ai mâncare la Mine, că ai băutură la Mine. Adu-ți aminte de praznicul Meu ce-l sărbătoresc, căci praznicul Meu nu a fost în nici un timp așa ca acum, căci acum ne sunt vitele sterpe, dar când ne-or făta, ne vor da lapte mult de tot.

... Poporul Meu, ți-am dat pâine, dar să nu spui că nu ți-am dat. Poporul Meu, ți-am dat apă, dar să nu spui că nu ți-am dat. Poporul Meu, ți-am dat viață; primește viață de la Mine. Poporul Meu, intră în corabia Mea și să nu spui că nu e vremea. Poporul Meu, pentru ce păcat ai căzut în sabia lui faraon?

... Fiul Meu, pentru ce a venit la tine Dumnezeu? Pentru ca să-ți îngăduie păcatul tău și fărădelegea ta? Pentru ce este căsătoria? Acest altoi este de la facerea Celui Înalt, și am zis, și spun: nașteți fii în duhul și nu în trupul, căci altfel nu te voi chema creștin după legea Mea și te voi chema creștin împotriva Mea. La acest cuvânt nu ne putem împăca, nu Mă pot împăca cu neînfrânarea ta.

Fiule, dacă vei reuși cu lucrarea Mea, vei vedea taina soarelui, vei vedea toate lucrurile așezate și vei vedea toate tainele întru lucrurile Mele.

... Am rămas cu poporul lui Israel, dar cu rămășița lui, nu cu cei pe care i-am scos din robia lui faraon, ci cu fii din fii ai neamului lor, ca să moștenească țara Canaanului. O, poporul Meu, nu mai avem atâta vreme, și de aceea lucrul este scurt. Cuvântul Meu în fața poporului Meu este ca toiagul lui Aaron.

... O, apropie-te de Mine, țară românească, că de nu Mă vei asculta, va rămâne întru tine semn de la Mine cum a rămas ca amintire din mănăstirile împăraților. Apropie-te de Mine, oștire română, căci copiii care vin, nu sunt de la Mine, nu sunt cu Mine, că Dumnezeu va strica școala cea pământească și va înălța biserică dacă va fi ascultare. Dumnezeu va strica zămislirea pruncilor dacă va fi ascultare în oștirea română, căci am luat altoi pentru voi și pun altoi de la început, ca cel născut să rămână înviat. Dacă voi reuși, bine va fi, așa cum scrie în carte la rugăciune: «precum în cer așa și pe pământ», fără păcat. Credința să o păstrați, căci multă credință este întinată. Crede în Dumnezeu, dar face și păcat lumea.

Fiți în apropierea lucrării de azi. Nimeni să nu-și ducă planul după voia sa, ci toți să-și ducă planul după voia lui Dumnezeu. Căsătoria nu este după voia sa, ci este după planul lui Dumnezeu. Nici un creștin să nu trăiască cu femeia sa după voia sa, și să trăiască numai după voia lui Dumnezeu. Este scris în lege despre cel ce strică cuvântul lui Dumnezeu. Pe acela îl numește vrăjmașul Său. Bagă bine de seamă, Israele, că pentru tine s-a pogorât legea de pe muntele Sinai.

Dacă voi reuși cu tine, voi pune acest pământ ca să fie raiul pentru tine; viața cea veșnică va fi pe el; fii ai Edenului ceresc veți fi. Supuneți-vă voii cerești, fiilor. O, ascultă, Noule Ierusalime! Ce zici, vei merge fără de păcat? Nu greși, tată, ca să pot reuși cu tine, ca să-ți dau în folosință patria creștin-ortodoxă.

O, am vorbit așa din pricina dragostei de tine. Creștine, când Eu sunt cu tine, mergi cu Mine. Când Eu sunt cu tine, nu greși. Înfrânează-te, fiule, înfrânează-ți mădularele tale, că Eu sunt mereu cu tine. Înfrânează-te, tată, că vine vrăjmașul peste tine dacă nu faci ca Mine. Ascultă-Mă, căci Eu sunt Care țin piept asupra vrăjmașului tău. Să se ducă această veste la tot poporul Meu. Și fiți atenți, să nu vă latre câinii păgânilor.

Fiilor, a sosit timpul legământului nou, căci cineva din creștini spune că Dumnezeu a venit să căsătorească. Eu am venit cu neprihănirea și n-am găsit fecior și fecioară în toată țara să nu dorească de căsătorie trupească, dar Eu am venit din legea lui Dumnezeu.

O, astăzi nu i se mai spune român la nimeni, decât celui creștin. Poate să fie el german, indian, dar dacă este creștin, este român. Pace poporului român! Pace ție, poporul Meu!

... Ah, Verginico, dacă tu cauți în sfânta Scriptură, vei găsi cum a proorocit David și Matei evanghelistul și cum s-a lucrat și cum se lucrează și astăzi, prin Duhul Sfânt. O, fiica Mea, multe descoperiri s-au descoperit, și tot nu pricep oamenii. Verginico, acest vas pe care tu îl vezi, a fost la începutul legii și acum. Acest vas este pus în fața creștinilor, în fața preoților, dar în chip ascuns, și se descoperă numai în pilde. Fericit cine a cunoscut planul lui Dumnezeu și s-a folosit de priceperea sa, căci cine și-a spălat viața în vasul acesta, acela s-a învrednicit și a intrat întru împărăția lui Dumnezeu, și astăzi s-a descoperit pruncilor lui Israel acest sfânt vas, și cine se va spăla în acest vas, se va învrednici să intre în cortul lui Dumnezeu, în biserica Noului Ierusalim. Așa grăiește Duhul Sfânt, căci cortul acesta se mai numește și biserica creștinilor, biserica Noului Ierusalim, și acest vas se numește vas de spălare al cortului, al bisericii creștinilor, ca orișicine va voi să vină în cortul acesta ca să se închine prin sine lui Dumnezeu, se cade lui să se spele întâi, căci creștinului nu i se mai îngăduie să mai stea în prietenie cu necredincioșii, căci Domnul grăiește: «Cu cei necredincioși nu voi ședea».

... Spune, Verginico, la creștini, că așa zice Domnul: cine voiește să intre în cortul acesta, să se spele mai întâi de păcatele sale. Verginico, Verginico, cum odinioară nu puteau creștinii nebotezați să intre întru împărăția cerurilor, așa și în vremea de astăzi, nu poate intra omul nepocăit, în cortul acesta, adică în biserica Noului Ierusalim.

... Ține, Verginico, bine tot ce ai, că dreaptă este lucrarea Mea.

... Verginico, spune tu, fiica Mea, poporului acesta la care Eu am grăit, că Domnul le-a pus întrebare: de ce nu ascultați de sfaturile Mele? Eu i-am numit pe ei fiii Noului Ierusalim, fetele Noului Ierusalim, popor al cortului sfânt, popor al Noului Ierusalim, dar ei Îmi sunt plini de tină și acum, după atâta vreme de profeție. Eu, Domnul, am lucrat taine mari cu oamenii, și nu în folosul trupului, ci în folosul Duhului Sfânt, căci trupul este pământ și țărână, iar duhul este nemuritor. Să o iau de la zidirea omului și până în clipa de până acum numai tainele lui Dumnezeu sunt, dar în vremea de acum, nu s-au descoperit lucrurile.

Astăzi am luat altoaie din toate lucrările ce s-au lucrat la început, ca să le unesc una cu alta, adică începutul cu sfârșitul, dar greu Îmi este ca să le unesc una cu alta, căci străin s-a făcut sfârșitul de început.

... O, Verginico, spune, tată, la creștini cum Mă vezi tu pe Mine, Domnul, lucrând numai taine, numai simboluri și numai lucruri cerești, și mulțime peste mulțime de popoare s-au îndepărtat de adevăr, luând aminte la duhurile înșelătoare. Verginica, vasul Meu, pe care l-ai văzut tu, sunt toate tainele lui Dumnezeu și toate simbolurile, toate pildele și toate lucrările pe care le-am lucrat, și vorbirile cu proorocii, de la facerea lumii și până în ziua de astăzi.

... Verginico, amintește-i poporului despre căsătoria de acum, că străină viață poartă bărbații de acum, față de cei de atunci. Acest păcat Îmi este mare povară călătoriei Mele de acum. Încă mai avem un altoi pe care nu l-am lucrat, și prin acest altoi vă veți cunoaște între fiii oamenilor că-Mi sunteți ucenicii Mei, și prin altoiul acesta toate neamurile vor mărturisi de credința voastră dreaptă și multe neamuri se vor întoarce la credință și, dimpreună cu poporul Meu, vor dobândi împărăția veșnică, în vecii vecilor.

... O, măi popor român, măi popor român, pentru tine a venit Domnul din cerul sfânt, să fac cu tine ce a rămas de lucrat. De ce, poporul Meu, mai întârzii a crede? Pentru ce mai zăbovești a te pocăi? Nu este scrisă venirea Mea de acum? Nu ești tu scris în lege despre această lucrare sfântă? Pentru ce mai întârzii a crede? Pentru ce întârzii a veni la Mine? Vă zic vouă, popor român, că vor veni străinii de departe, iar tu, o palmă de loc, te lenevești să vii. Nu socotiți voi că alți creștini, din străinătate, au lăsat odihna și curțile lor, femeile și feciorii lor, și în țară străină au călătorit, căutând pe Domnul Iisus Hristos? Dar voi nu vă îndurați să lăsați nimic. Iată, Eu am lăsat cerul și am venit la satele voastre, unde este scris, dar scump va fi prețul venirii Mele la voi. Ce lucru să mai fac, afară de această lucrare să mai întorc pe om de la păcat? Ce lucrare să mai fie afară de aceasta? Cine n-a auzit și să nu se mire? Și cine nu a auzit și nu s-a mirat? Cine nu o socotește și să nu se înspăimânte? Domnul a venit iarăși pe pământ, a venit în Duhul Sfânt. Cum să nu vă cuprindă frica pe voi? Inimă de piatră, cum mai stai în amorțire? că și morții gem în mormintele lor, de groază.

Popor român, trezește-te! Ce mai stai? Este ziuă, nu este noapte. De ce dormi? Este ora întârziată. Hai, popor român, ce mai zăbovești? Oare, nu tu ești în planul Meu?

... Pentru aceasta M-am plecat Eu acestei copile, să vă fac pe voi fii și fiice ale Noului Ierusalim. Oare, aceasta nu e o taină?

... Verginico, Eu închei vorbirea și binecuvintez cu binecuvântare sfântă această scrisoare, și s-o dai în fața poporului ce face parte la toți de lucrurile Mele. Amin, amin, amin.

07-01-1966

Cuvântul lui Dumnezeu

... Fiilor, dacă aș fi făcut lucrarea pentru trupuri fără duh, aș fi încheiat veacul acesta de mult, dar nu fac lucrul Meu pentru trup, ci Îmi fac astăzi lucrarea numai pentru duhuri, că acesta este planul Meu de astăzi, căci cu trupul am lucrat. Câți nu sunt cu trupul luați la cer! Și câți cu trupul nu sunt lăsați pe pământ! Iată, priviți cu ochii la moaștele lor, la care sămânță se mai găsește și astăzi să se sfințească în trup. Pe aceia nu-i oblig Eu, Domnul, și aceasta o voiesc ei, din dragostea lor față de Mine. Dar vouă vă cer Eu, cu multă rugăminte, să fiți cu duhul curat, și voi nu vreți.

... Ți-am spus ție Israel, ca să cunoști că Eu sunt Dumnezeul lui Israel, căci Israel Mi-a fost Mie popor, și Eu i-am fost lui Dumnezeu, și cine dintru Israel nu M-a ascultat, nu au primit cinste de la Dumnezeu, ci au fost pedepsiți pentru vina lor.

... Ah, fiilor, fiilor, iar vă spun acest cuvânt. Am venit la voi, că mereu v-am spus că am venit la voi, și nu Mă credeți că Eu sunt Domnul și că de mult sunt venit. La început când am venit cu acest cuvânt, l-ați auzit numindu-vă pe voi popor al Meu. Și n-am venit ca să Mă duc în lume, și voiesc să rămân la tine, și cu tine să închei veacul, că tu ești scris să fii cheia cu care voi încheia veacul acesta de la sfârșit. Popor al Meu, nu erai tu iubit de nimeni pe pământ așa cum te iubesc Eu, Domnul. Nici părinții tăi, care te-au crescut, nu te-au iubit cum te iubesc Eu, Domnul. Iubirea Mea este înaltă, înaltă, față de iubirea părinților tăi. Poporul Meu, Eu ți-am adus lucruri scumpe, ți-am adus lucruri mari și vrednice de tine. Când ai timp să începi a le lucra? Of, of, măi popor al Meu, fă-ți timp să împlinești cuvintele Mele, căci timp din timp, se face o viață plăcută lui Dumnezeu.

... Popor al Meu, Dumnezeu când te-a zidit, ți-a dat o mână de grâu, și când am venit acum, ți-am spus să-l alegi de neghină. Și am venit la tine să văd dacă l-ai ales, dar văd că treci cu vederea și nu vrei să-l alegi bine, popor al Meu; că numai o mână de grâu ți-am dat și nu l-ai ales, dar să-ți fi dat un car de grâu! ce-ai fi făcut? Moșii și strămoșii tăi aveau care de grâu, date de Mine, și ei alegeau bine și nu lăsau neghina în grâu, ci o aruncau. Tu de ce, popor al Meu, nu alegi neghina? Cine vrei să-ți aleagă grâul?

... Este vremea de sfârșit și nimeni nu se va mai învrednici ca să-ți facă ție bine, că a venit un om urât și a șoptit la urechea lumii de astăzi că morții nu mai mănâncă, că aici este raiul și iadul, dar Eu vă zic vouă să nu credeți, și veșnic să stați cu Mine, că prin voi, mulțime mare de păcate voi spăla.

... Grâul este viața ta, iar neghina este păcatul. Grâul sunt zilele tale și ale fiecăruia de pe pământ. Numai o mână de grâu are omul astăzi, și aceea este îndoită cu neghina, și multă neghină se află în grâu, adică multe păcate se află în zilele omului de astăzi. Moșii și strămoșii voștri aveau sute de care și nu dădeau voie să stea neghina în grâu, nu dădeau voie păcatului să stea în inima lor.

... Am venit la tine ca să te pregătesc pentru împărăția cerurilor, căci păcatul nu va mai avea loc pe pământ, căci cerul și pământul sunt ale Domnului și nu sunt ale oamenilor.

Dumnezeu este împotriva omului care face păcate. Pe omul care face păcat, nu-l primește Domnul în slujba Sa.

Popor al Meu, și strămoșii voștri au mai avut greșeli, dar le trimitea Dumnezeu prooroci și îi trezeau, și ei ascultau și nu lăsau greșeala, și o mărturiseau și nu o mai făceau. Dar la voi, nu prooroci au venit, și Însuși Domnul a venit să vă grăiască prin Duhul Sfânt.

Nu ești popor al poporului, ci ești popor al lui Dumnezeu. Vezi? Tu ai o vită pentru jug, și alta, pentru lapte, dar Eu nu te am pe tine pentru jug, căci jugul l-am luat Eu asupra Mea, adică nu pentru lume te am, și te am pentru Mine, ca să împlinesc ce am în lege scris. Poporul Meu, vreau să Mă arăt cu viața ta în lume cum se arată un învățător cu știința elevilor lui. Creștine, creștine, viața ta e scrisă să înlocuiască soarele, viața ta este lumina, că nu va mai lumina soarele pe cer, ci tu vei fi lumina oamenilor pe cale.

... Fiilor, nu eram Eu în sfântul potir? Nu eram Eu pe sfânta cruce? Nu erau faptele Mele în sfânta Scriptură? Dar văzându-Mă disprețuit chiar și de voi, creștinii, am venit în calea poporului Meu ca să Mă arăt iarăși și să strig cât pot la voi.

... Această hrană pe care ți-o aduc Eu, îți dă putere ca să calci peste scorpii și peste toată fiara lui antichrist și nu-ți va face ție nici o rană, că tu vei fi pe pământ o comoară și te voi pune în palma Mea și mulți vor alerga după tine. Pregătește-te, că am adus lucruri noi din cer pe pământ.

... Această lucrare, râvnește tot cerul la ea, și ție, poporul Meu, ți s-a urât cu ea.

... Fiule, auzi tu cuvântul Meu? Eu îți vorbesc de aproape, că nici cu moșii și strămoșii tăi n-am vorbit cum vorbesc cu tine. Nici cu Moise, nici cu Avraam și nici cu Isaac n-am vorbit așa de aproape.

... O, frate, frate, te-a invitat Domnul să intri în casa Lui. Nici împărații nu au cinstea pe care ți-am dat-o Eu, Domnul. Pe tine te așteaptă cerul. Nu este făptură în cer, nici pe pământ ca să-ți măsoare cinstea pe care ți-am dat-o Eu, Domnul.

... Fiul Meu, crede întru Unul Dumnezeu, căci va pieri apa de pe pământ și tu vei fi stânca din care va curge apa din care vor bea toți, pentru a Mă cunoaște pe Mine, Dumnezeu.

... De ce nu mănânci din ce ți s-a dat, și mai mănânci și de pe piață? căci piață se numește fărădelegea.

Fiilor, sunt mai rău decât lupul când îi este foame. Mi-e foame, creștine, sunt plin de foame. Dă-Mi să mănânc. Mi-e foame, poporul Meu. Creștine, dă-Mi să mănânc ce este scris în legea Mea și nu ce ai tu în legea ta! Înger din cer de ar veni în casa ta și ar adăuga sau ar scoate ceva din legea Mea, să nu-i faci nici o ascultare, să nu fie primit.

... Fiule, crezi că în acest staul vor suna douăzeci și patru de clopote? Crezi că în acest staul se va pregăti jertfa sfântă, și jertfa care se va pregăti va fi după credința poporului Meu? Fiule, crezi că în staulul acesta se va arăta toată făptura care trebuie să fie arătată? Crezi că în locul acesta nu va mai putea să intre nimeni necurat? Fiilor, învredniciți-vă de această taină sfântă, căci vă spun că o parte din voi va intra, și o parte din voi nu va intra, căci nu te voi lua după nume, creștine, și te voi lua după viața pe care o trăiești, așa cum este scris în legea Mea.

... Popor numit, încredințează-te, căci din tine voi scoate pâraie și izvoare mari, din care va curge miere și lapte, care vor adăpa toată seminția Mea.

... Fiilor, fiilor, cercetați-vă bine întru toate și fiți vrednici de lucrarea aceasta, căci este scrisă în toată Scriptura, nu astăzi am adus-o. Eu n-am adăugat nici un cuvânt la ea, și totul este scris în carte, dar sunteți fără pricepere. O, măi fiilor, de ce am luat Eu din fiecare pom al cerului câte un altoi? că prin altoaiele acestei taine am lucrat de când am zidit pământul cu tot ce este pe el. O, tată, puține păsărele au venit la lucrarea Mea, dar s-au dus și acestea laolaltă în apă cu cele din lume. Eu n-am venit ca să nimicesc pe păcătos, ci am venit ca să-l vindec, am venit ca să-i pun alifie. Fiilor, de ce am luat din fiecare câte un altoi? Ca prin altoaiele acelea, să se vadă că tainic am lucrat de când am zidit: Adam, Noe, Avraam și Moise.

O, frate și soră, deșteaptă-te, că nu este vremea ca să fii prost și proastă, căci ai o lucrare a lui Dumnezeu, care te deșteaptă. Creștine, vino întru cele ale Mele! De ce mai zăbovești? Căci în această vreme vor veni profeți de departe și vor pune în film această lucrare.

... Vreau prin tine să scot omul de la supărare, adică pe aceia pe care i-am dat muncilor grele. Fiilor, strămoșii voștri s-au îmbogățit prin lucrarea lui Dumnezeu, că, auzind glasul lui Dumnezeu și împlinind cuvintele Lui cu putere, au ajuns bogați întru toate. Fiule, prin această lucrare dau iertare lui Pilat. Frate creștine, prin această lucrare dau iertare lui Caiafa, dau iertare lui Irod, voi da iertare mulțimii de morți care au fost răpiți din viață cu moarte năprasnică, și miilor de copilași avortați le voi da mâna să iasă la lumină.

... Cugetă un creștin așa: „Dacă acesta este Dumnezeu, să strice legătura cu colectivul (C.A.P., n.r.), să nu mai fie colectiv“. Adevăr vă spun, că va veni și timpul acela, în care se va strica colectivul, dar veniți-Mi în ajutor și nu vă stricați. Israele tată, dacă nu Mă luptam Eu cu satana, nu te scoteam din robia lui faraon, dar prin neîmplinirea poruncilor lui Dumnezeu, ce s-au dat ca lege prin proorocii pe care i-a trimis, iară ați căzut în robia cea grea, nu a lui faraon, căci pe faraon l-am înecat, dar mai greu, ați căzut în robia lui antichrist, satana cel de pe urmă, care a înghițit toată suflarea.

Adevărat îți zic ție, măi popor al Meu, căci acum se zidește veacul ce va rămâne în veac. Cine a venit de la începutul veacului până acum, nu a gustat din cele pregătite, și toți așteaptă pe cel de pe urmă, te așteaptă pe tine. Oricum se face veacul acesta, dar vino la Mine, în cinstea pe care ți-am dat-o Eu. Vino la Mine, că am ceva de lucru cu tine. Fiilor, veniți-vă în fire, că aici se zidește omul cel nou, dar nu se va lucra până ce omul numit nu se va schimba după planul lui Dumnezeu.

14-01-1966

Cuvântul lui Dumnezeu

... Este scris numele poporului Meu. Cum te cheamă, tată? Creștin. Dar și lui Israel îi spuneam tot creștin. Da, și l-am scos din pustie și l-am dus la bine, și pe urmă s-a aflat și s-a descoperit că nu a fost creștin. Dar pe tine te-am numit creștin, că ți-am dat să mănânci pâine și vin, adică Trupul și Sângele Meu.

... Vin pe urmele tale, creștine, și am venit ca să-ți spun ca să mănânci tu astăzi pâine și vin din Trupul și Sângele Meu, nu ca din gunoi, că este dat pentru vremea de apoi. Fiilor, nu este ca întru început, că mulți prooroci am trimis ca să vestească vremea din urmă, căci acum este mai presus ca atunci. Vino-ți în fire și umple-te de fapte bune. Vino-ți în fire, că tu ești moara care va măcina. Creștine, dau lucruri scumpe, că dacă ai vinde tot pământul, de la răsărit și apus, și tot n-ai putea să cumperi ceea ce ai tu astăzi, căci Dumnezeu S-a descoperit și ți-a dat ca să mănânci Trupul și Sângele Său.

... Frate și soră, această pietricică se mai dă în dar creștinilor de astăzi, așa cum este scris în cartea care va cădea în mâna creștinului și nimic nu va cunoaște ce scrie în ea.

O, creștinilor, nimeni nu știe de ce sună clopotele bisericii, căci te-ai jucat cu aceste profeții.

... Fraților, fratele Meu, până acum, din cele ce ți-a dat ție Dumnezeu, a fost boboc, dar va înflori și se va face o floare mare și se va vedea. Fiule, chiar dacă vrei să o scuturi, Domnul te va vedea și nu poți să ascunzi această floare.

... Cu cine să stau Eu de vorbă? căci cei ce vin la Mine Îmi cer viață pământească și vin cu trupul și nu vin cu duhul. Cu cine să stau Eu de vorbă? căci cei ce vin la Mine, se uită, se uită ca la un mort. Fiule, nu este un mort, că scris este în cartea care spune: «Turna-voi din Duhul Meu peste fiii și peste fiicele voastre și vor prooroci». Credeți? Creștinilor, nu este un mort, ci este Domnul Iisus Hristos, și este viu Domnul, adică trupul acesta este coșciug. Frate și soră, deschideți ochii voștri. De ce într-o nucă tu crezi că este miez în ea? Dar în acest trup de ce nu credeți că este un Duh?

... Fiule, toți proorocii când au auzit au așteptat și nu dormeau, ci așteptau și chemau venirea Mea, și nu dormeau; chemau, că știau că Domnul vine. Așa și tu, creștine, Domnul nu Se mai duce singur, și cu tine va pleca, și vă va alege pe voi dintre oamenii cei răi și va pleca la locul pregătit mai dinainte.

Fratele Meu, mâna Mea, piciorul Meu, ochiul Meu, obrazul Meu, chipul Meu, de ce-ai îmbătrânit? Eu de ce n-am îmbătrânit? Fiule, de ce te-ai schimbat? Eu de ce nu M-am schimbat?

O, Lazăre, scoală-te afară, că nu este vremea ca să mori, și este vremea să te scoli. Vino la Mine, creștine, că și cei din mormânt vor ieși afară și vor cere mântuire.

... Cât aș spune Eu două cuvinte din zece, și cu un cuvânt le vei înțelege tu, creștine. Dacă vei înțelege, este bine. Dacă ți-aș da mai pe larg cuvintele Mele, nu aș mai termina zile întregi și nopți întregi cu tine.

... Vino, frate și soră, vino, căci urmează să chem morții după tine, că după tine nu mai este altă minune decât aceasta: morții vor ieși din mormânt.

... Ce nu poate intra la Mine? Păcatul nu poate intra. O, hambarele care nu te lasă, acestea dă-le la sărmani, că vei face comoară în cer, căci mila vă duce întru împărăția Mea, și nu hambarele.

... O haină, când o dai de pomană, este un dar, și mai dai și cu parfum ca să miroasă. O, nu sunt contra la parfum, căci este făcut din flori, ci sunt contra păcatului. Credeți?

... Deschid cerul și Mă uit pe pământ și văd oameni citind ziarul. Dar pe sfânta Scriptură de ce nu citești? Creștine, pune mâna, tată, pe sfânta Scriptură și citește, căci în sfânta Scriptură nu este ceva de pe pământ, și este totul din cer. Nu mai citi ziarul, și citește sfânta Scriptură, ca să te pun în fericire, căci nu voi pune morții la o parte cu cei vii, în cele ce vor fi.

... Fiica Mea, sora Mea, fratele Meu, bucuria Mea, îți cer ție ce am cerut la toți pe pământ, cum am cerut lui Saul: «Saule, Saule, pentru ce Mă prigonești?». Și Saul s-a dezbrăcat de haina sa, căci a zis: «Adevărat este că Te-am prigonit în viață, Doamne. Învață-mă ce să fac». Și l-am trimis la un prooroc de l-a uns.

... În sfânta Scriptură sunt lucrurile de la începutul veacului și lucrurile de la sfârșitul veacului. Drumul acesta, nimeni nu-l cunoaște, decât cel care este pregătit. O, paște sfânta Scriptură, că numai așa te vei chema ucenicul Meu. Paște Scriptura, poporule al Meu, și când Eu Mă voi opri la un punct sau la o virgulă, tu să răspunzi. Frate și soră, nu te împotrivi, și când voi zice și te voi întreba, să știi totul. Învață sfânta Scriptură, copilul Meu, că Scriptura îți va da ție viață. Învață Scriptura, măi Israele de astăzi, și nu dormi, tată. Învață Scriptura, tată, căci hăinuța de pe tine se va rupe, dar Scriptura în veci nu se va rupe. Învață Scriptura, ca să cunoști venirea Mea. De ce bătrânul Simeon nu a încetat din viața pământească până nu a văzut pe acest prunc? Și la tine, tot așa va fi, creștine. Și tu ești ca acest om, și să aștepți, căci va veni un Împărat la tine, și când va veni, El te va strânge în brațele Sale și te va iubi, și atunci vei cunoaște venirea Domnului Iisus Hristos ca un Împărat și te vei bucura, iar dacă vei dormi în viața ta, nu te vei bucura de acest lucru.

Fiilor, Împăratul slavei anunță pe ostașii slavei că vine la ei. Pregătiți-vă pentru veacul din urmă. Nu stați nepăsători.

... Eu am pus o bară între femeie și bărbat, dar zic: decât să hulească, mai bine să rămână cum vor ei. Și mai bine este să iasă de la Mine, să nu mai hulească. Cu forța nu se va face planul Meu. Fără credință nu se va face planul Meu. Cine vrea și cine are dreptate și crede cu adevărat, cu aceia se va face planul Meu. Cine nu vrea și nu are credință, să se dea la o parte și să nu mai încurce.

... Dacă nu voi reuși, vă voi da focului de veci pe toți acei ce Mi-ați adus Mie stricăciune.

... O, tată, cele sfinte nu se spurcă, dar se spurcă mâna ta. Veniți-vă în fire, că vremea de astăzi este aspră. Veniți-vă în fire, căci sfârșitul de la Domnul este foarte aproape. Faceți fapte bune. Fiilor, de veți avea credință, veți deschide porțile libertății, căci nu numai mâna voastră este în lucru, și mâna Noastră este în lucru dacă veți fi desăvârșiți.

Copii ai cerului, ai cerului Meu, nu vă mai stricați, nu vă uniți cu cele scoase astăzi.

Bărbaților, Mă adresez vouă: nu vă mai uitați la fiica Gomorei de astăzi. Las-o să se împodobească cu toate, iar tu, copilul Meu, stai cuminte și nu te uita la ea, căci acea fiică va veni la tine și îți va spune: „Scrie-mă și pe mine la tine“. Fiule, cât o vezi acum de frumoasă, atâta va fi de urâtă. Cât o vezi acum de bogată, atâta va fi de săracă și va veni la tine și va spune: „Scrie-mă și pe mine la tine“. Dar nimic să nu faci, căci am scos mila. Chiar dacă îți va spune: „Mă închin și eu Dumnezeului tău“, tu să nu faci.

Fiilor, voi sunteți sarea care va săra pământul acesta; voi sunteți lucrurile Mele, care vor lucra lucrarea veacului acesta; voi sunteți bucuria Mea. Fiilor, în loc de vaiete va fi bucurie. Nu fiți iscoadă numai ca să știți.

Frate și soră, te uiți că ți-a luat pământul. Da, l-a luat cezarul, dar crezi că îl va da înapoi? Nu va avea ce face cu pământul, că va zice: „Ce să dau ca să scap de necazul cel mare?“.

Frate și soră, copilașii Mei, aveți grijă, tată. Crezi că în inima ta se strecoară lucruri care strică planul lui Dumnezeu?

04-02-1966

Cuvântul lui Dumnezeu

... Să nu muriți, copiii Mei, că pe voi vă așteptăm, cu voi se încheie veacul acesta de război. Am venit de la înălțime într-o mare adâncime. Mulți au uitat. Care nu au semnul sfintei cruci, au uitat de Domnul Iisus Hristos, au uitat. Voi să nu uitați.

Iată, vorbesc prin această piatră însuflețită cu puțină viață. Întorc această piatră și pe o parte și pe alta; îi suflu în față ca să capete viață. Nimeni n-o poate salva. Mâna Mea e cu ea. Dacă era pământească, se treceau oasele prin mâna ta. Țineți minte, să nu uitați aceste cuvinte, că nu veți ști când se va șterge această piatră.

Copiii Mei, păstrați bine darul de la Mine, păstrați bine. Poporul Meu care în curând vei avea viitor, în curând vei căpăta pecetea. Te vei uita din munte în vale și din vale în munte și nu va mai fi nimic să te înfrunte. Te vei duce unde vei avea dragoste.

Să nu muriți, copii, niciodată, că așa e scris în carte, că cine va muri, mai târziu se va căi, se va jeli ca să capete iar viața sa. Fiilor, fiilor, aveți viață binecuvântată nu numai o dată; și de câte ori am venit, cuvântul acesta am spus. Poporul Meu, nu-ți vinde darul de la Dumnezeu, căci darul îți dă viață, te trece peste toate.

... Copii și iarăși copii, am venit iarăși la voi, dar cu greu deschid gura vasului Meu, căci în grea durere își petrece această suferință. Eu mângâi această piatră, căci în ziua judecății o voi ține pe brațe.

... Această lucrare este Golgota, este valea lui Iosafat. Rugați-vă, tată, fiți împlinitori în toate. Despărțiți harul de fire, căci aici este răbdarea, aici este puterea, aici e râvna și căldura unde înverzește grădina. Nu vă temeți, nu fiți fugari, nu fiți fricoși, și fiți curajoși, căci ce poate să-ți facă cel fără duh?

Copiii Mei, încă o dată vă spune Tatăl: voi sunteți sarea cu care veți săra marea; voi săra cu voi tot ce este nesărat. Nu te privește pe tine că de ce voi lua din tine și voi săra pe cineva cu inima păgână. Voi da viață morților din groapă, cu un bulgăre de sare din viața dumitale. Să nu-ți pară rău de lucrarea Mea. Cum s-a lucrat omul prima dată, așa se va lucra și în vremea aceasta.

... Iată că v-ați sculat cu pretenție asupra Mea. Eu nu te-am lipsit niciodată de cuvântul Meu, și am împlinit ceea ce am avut. Crezi? Și Eu sunt în lipsă. Lipsa ta nu se aseamănă cu lipsa Mea. Lipsa Mea e lipsă de mare valoare, dar lipsa ta nu este chiar așa de primejdioasă. Dacă te-ai ruga, ai îndeplini și lipsa ta. Copilul care nu plânge, mama îl lasă mai mult timp nemâncat. Crezi?

Toate cuvintele pe care Eu le-am grăit în fața poporului Meu, sunt de folos. Câte cuvinte am văzut Eu în picioarele porcilor! Dacă eram mânios, supărăcios, nu mai veneam la tine. Sunt însă cu milă. Dacă am întâmpinat Eu ceva și n-ai avut ce mânca, de ce nu te-ai întors să aduni risipa? că e vremea de lipsă. De ce Maica Mea vine și aude că Domnul are să vină la tine? Vine cu câteva ore înaintea ta. Ia cuvânt cu cuvânt și le adună. Tu aștepți mereu cuvântul Meu. Pe cele vechi nu mai vrei să le iei? Ia-le, tată, că și cele vechi, una sunt amândouă.

Împletește cununa frate cu frate și nu te supune morții, nu te pierde vremii acesteia, căci vine ce n-ai văzut de când te-ai născut, vine facerea pământului și a raiului și a Noului Ierusalim; adică sunt făcute, dar nu sunt încă pe pământ. Veniți-vă în fire, că nu e nimeni pe lume să oprească lucrul de la Mine, dar vine Domnul pe altă parte și tipărește o altă carte și nu ești lipsit de fericire. Cerul și pământul vor trece, dar cuvântul Meu nu va trece, că la arătarea unei lucrări voi aprinde pământul, și tot ce este păcătos va arde. Și, cum o casă e făcută din piatră și din lemne, lemnele vor arde, și piatra va rămâne.

Dați cezarului ce e al cezarului și nu le amestecați pe toate. Cezarul stă deoparte, pentru că cezarul de astăzi s-a depărtat de Mine.

Vai de voi, cărturari și farisei care vă așezați în colțul străzii și opriți copiii să vină la Mine! Tată, fericit copilul care ocolește calea oprită și nu se lasă biruit. Crezi? Fiii Mei, nu veți vedea durerea aceasta.

... Nu te teme, Nicolae, și nu te mai îngriji de acest necaz, că necazul pe care tu îl vezi că te va călca, nu este așa cum cugeți în inima ta. Această suferință care este pusă peste această piatră în care Domnul a scris povețe, va înceta când va sta furtuna.

23-04-1966
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
“Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau Cuvântul.”
Back to top See my Info
Duhul
Initiat
Initiat

Duhul is offline

Joined: 09 Oct 2007
Member: #308
Posts: 316
Country Flag: Israel
Style: InvisionBlue (208)
Medals: None
Groups:
Topic icon
Cuvântul Domnului - Anul 1968
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 29.2.2008, 17:22 View PostDownload Post

Anul 1968

   * 19-01-1968 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 12-09-1968 Cuvântul lui Dumnezeu


Cuvântul lui Dumnezeu

... Fiule, vezi că vânzătorul a rămas. Fiule, să nu-ți fie teamă de o altă viață îndurerată, și tot ce ți s-a luat, se va înapoia. Fiule, ține minte de cei ce au făcut vouă răul acesta, că se vor desființa și nu vor mai fi. Vor veni oameni noi, cu lucruri noi. Toate bisericile dărâmate vor fi reînnoite și repuse în slujbă. Toți călugării și călugărițele vor fi din nou îmbrăcați. Toate locuințele luate vor fi puse în slujbă, tată. Toate pământurile luate vor fi înapoiate. Se va înapoia vremea care a fost nu rea, ci bună, pentru viața ta, creștine.

... — Verginico, hai la muncă, Verginico, căci cine nu muncește, nu mănâncă. Cine nu-și strânge în hambare nu va avea. Ia te uită la mâna Mea. Ce vezi, Verginico?

— Văd o piatră albă.

— Iată, deschid piatra în două, ca o carte. Acum, ce vezi, Verginico?

— Văd o coală albă la mijlocul pietrei, și pe coală, o jumătate de cerc.

— Verginico, ai văzut cercul acesta?

— Da, l-am văzut.

— Să fii atentă, Verginico, și să te uiți la cerc și să-Mi spui ce ai văzut. De aici încolo, nu veți mai suferi.

Verginico, ridică piatra sus și dă-Mi-o Mie. Are mărimea de un kilogram. Nu poți s-o ridici, Verginico, dar ai s-o ridici. În veci ai s-o cunoști. Fii cuminte, nu te mai gândi la moarte, căci tu, chiar dacă vei adormi, tu pururi vie vei fi. Va muri cine va fi să moară, dar tu, în veci nu vei muri. Să fii cuminte și să asculți poruncile Mele, căci vom hrăni mulți flămânzi. Acel popor va întâmpina pe Domnul la venirea Sa pe norii cerului, și acel sobor îl vei hrăni aici multă vreme. Verginica, acelor trepte să știi că le este pecetluit numărul și când va fi vremea tu vei cunoaște totul. Vei primi putere de la Domnul și le vei ridica de jos, ca pe niște table; în două le vei deschide și din ele vei cunoaște toate tainele lucrării lui Dumnezeu. Și cum l-ai așteptat pe Nicușor și pe Daniel să vină acasă, așa Îl vei aștepta pe Domnul. Și mai înainte de venirea Lui vei primi două vești, și tu vei pregăti poporul pentru întâmpinare.

Verginica, să ai grijă de Nicușor, ca să nu mai sară, că din nou va muri și nimeni nu-l va învia, pentru că Nicușor nu a stat nici o zi cu tine, și se duce și își face de vorbă cu toată lumea rea, care numai hulă și numai pagubă Mi-a adus și Mie, și Tatălui, și cetății Mele. Spune-i, Verginico, lui Nicușor să nu se mai îndepărteze de la tine, că va pieri pentru totdeauna dacă nu te ascultă.

Scrie, Verginico, apoi mai departe, că nu s-a sfârșit, și mai avem de lucru.

Acum, sfârșit.

19-01-1968
Cuvântul lui Dumnezeu

... Prin această vorbire vă are Domnul cel mai ales popor român creștin. Să fiți un altar de viață pilduitoare. Acest petec de pământ să fie un loc de jertfă mântuitoare în slujba mântuirii tuturor ce vor călca aici, pe locul acesta. Pe Verginica am pregătit-o pentru ca să trâmbițeze întreaga Apocalipsă, pentru pregătirea judecății de apoi și pentru pregătirea creștinilor din vremurile din urmă și de acum.

12-09-1968
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
“Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau Cuvântul.”
Back to top See my Info
Duhul
Initiat
Initiat

Duhul is offline

Joined: 09 Oct 2007
Member: #308
Posts: 316
Country Flag: Israel
Style: InvisionBlue (208)
Medals: None
Groups:
Topic icon
Cuvântul Domnului - Anul 1971
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 29.2.2008, 17:25 View PostDownload Post

Anul 1971

   * 10-03-1971 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 08-09-1971 Cuvântul lui Dumnezeu


Cuvântul lui Dumnezeu

... Domnul Iisus Hristos S-a pregătit să vină cu oastea Sa de sfinți. Vine, toate sunt pregătite, dar aveți grijă, că mai e o vreme scurtă și nimeni să nu vă ispitească pe voi, căci acum este răbdarea voastră și credința la putere. Dacă veți avea credință, veți avea și biruință, iar dacă nu, veți pieri ca dobitoacele, împreună cu toți proorocii mincinoși și cu armata lui antichrist.

Feriți-vă de moarte, căci moartea vine prin păcat și prin poftă. Toți cei ascultători și cunoscători, învățați pildele lui Solomon și viețile sfinților. Fiți cu credință, căci Dumnezeu, Cel ce a zidit, Acela vă și hrănește. Să nu crezi că dacă nu vei avea avere, ori serviciu, ori bani, ori aur, vei muri. Nu vei muri. Viața vine de la Mine, Domnul Iisus Hristos. Eu n-am avut așa, nici avere, nici hambare. Și cu atât mai mult, Dumnezeu vă hrănește.

Ia deschide ochii, fiule, că am ajuns la un sfârșit și voi nu-l cunoașteți. Dureros este pentru cel ce nu a învățat cuvintele Domnului Iisus Hristos. Vine fuga păcătoșilor; să se ascundă în peșteri și în crăpăturile munților. Dureros este că n-ai luat în seamă învățăturile Mele. Tu trăiești și zici că mori, dar Eu pentru ce am vărsat Sângele Meu? Vei răspunde dacă mori?

Nu vă dezmierdați fețele și sufletele ca să plăceți lumii. Fiți înțelepți. Tinere, ce frumos ești! Dar mai frumos ești dacă asculți de Domnul Iisus Hristos.

Avem un punct, fiilor, dar nimenea nu-l cunoaște. „De ce n-o mai fi venit Duhul Sfânt ca să ne mai dea povață?“, zic unii. „Ce bine este, că fac acum ce poftesc eu!“, zic alții. Ah, ce durere grea ne va arăta punctul acesta! Suntem într-un loc necunoscut, și ar fi să fie cunoscut. Dacă ați ști ce punct stă în fața voastră, n-ați mai bea și n-ați mai mânca. Fiilor, ne întâlnim cu caii lui antichrist, cu caii din Apocalipsă. Ne întâlnim cu balaurul care înghite totul și te înghite și pe tine dacă nu ești credincios cu Mine.

Tată, unde sunt părinții voștri? Sugarilor, vă înțarcă Domnul. Vă ia țâța de la gură. Ce vă veți face? că iată, trâmbița Mea cum se chinuiește.

Fiilor, atât rămâne întru împărăția Mea: Avraam.

... Cum s-au pedepsit cei ce n-au ascultat de Moise, așa și mai mult se vor pedepsi astăzi cei ce n-au ascultat de glasul Meu.

... Învățătura, ascultarea și hrana cu Trupul și Sângele Domnului Iisus Hristos, aceea va birui. Unde sunt acestea, diavolul nu are putere să biruiască.

... Uite ce vă învață Domnul: când veniți spre ieslea Mea, lăsați glumele și toate lucrurile ce vă pot aduce păcate. Fiilor, știu că sunteți tineri, dar fericită este nunta și patul neîntinat. Iacob a slujit ani întregi pentru a câștiga mireasa sa. Crezi? Acum, cu un zâmbet al unui tânăr, ai câștigat mireasa, dar nu este de la Dumnezeu acest lucru. Vedeți că multul omenirii cu un zâmbet a stricat pământul. Sunt drumurile pline de curvie. Acest lucru nu a fost de când e veacul, și am profețit dinainte că fericit este creștinul care trece peste trup de femeie și nu se atinge de el. Vai de acela care s-a întinat cu curvia de azi!

... Adevăr vă spun că mulți dintre voi nu veți primi moartea, ci cu trupul veți primi pe Domnul.

... Fiilor, puneți mâna pe carte. Nu s-o citești, că mulți o citesc, dar s-o înveți, s-o pricepi, s-o înțelegi. Fiule, fă-ți socoteala, și dacă nu știi s-o faci, cere la care o știe; și dacă ai învățat, ferește-te de mândrie și de a înstrăina învățătura.

... Ce frumoasă e ziua sfârșitului când se va întâlni cerul cu pământul și se va face primirea unul altuia! Și ce jale va fi când se vor despărți neascultătorii de tine și de Mine și vor pune capetele în jos!

... Daniele, caută în sfânta Scriptură și vezi ce punct avem în față. Punctul acesta este un simbol, punctul care a fost în fața femeii însărcinate, care stătea cu picioarele pe lună și avea să nască, și cineva urmărea ca să știe când va naște, ca să înghită pruncul, ca să nu se mai lucreze ce s-a lucrat prin Domnul Iisus Hristos. Acest punct e pus, și cineva urmărește ca și acum proorocia să fie astupată. După aceasta se vor înmulți proorocii. Vei auzi că acolo lucrează Dumnezeu; să nu te duci. Dincolo, vei auzi că înviază morții; să nu te duci, că aceștia nu sunt proorocii Mei, și aceia vă amăgesc pe voi. Țineți minte, că nu mai e lucrarea. A fost la Vladimirești, a fost la Maglavit, a fost și este aici și a mai fost la Arsenie Boca, dar acolo ce a făcut? Luați bine seama, căci mulți s-au abătut de la proorocia dreaptă și nu mai spun adevărul. Ca această profeție nu a fost și nici nu va mai fi. Fiți credincioși și lucrători până la vremea cea mai de pe urmă.

... Sunt multe lucruri și bune și rele și trebuie să le cunoașteți. Un creștin a primit în gazdă pe dracul, care s-a prefăcut, și un alt creștin a primit în gazdă pe Dumnezeu și nu L-a cunoscut. De aceea, cunoașteți bine și pe unul și pe altul, ca să nu vă amăgiți.

... Fiilor, ca această profeție nu a mai fost și nici nu va mai fi.

10-03-1971

Cuvântul lui Dumnezeu

... Israele, am anunțat sfârșitul vasului Meu, dar chiar dacă va muri, să știți că tot cu voi va fi.

08-09-1971
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
“Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau Cuvântul.”
Back to top See my Info
Duhul
Initiat
Initiat

Duhul is offline

Joined: 09 Oct 2007
Member: #308
Posts: 316
Country Flag: Israel
Style: InvisionBlue (208)
Medals: None
Groups:
Topic icon
Cuvântul Domnului - Anul 1972
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 29.2.2008, 17:29 View PostDownload Post

Anul 1972

   * 07-01-1972 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 10-01-1972 Cuvântul lui Dumnezeu


Cuvântul lui Dumnezeu

... O, fiilor, de aș mai fi în trup, n-aș mai putea sta pe pământ. Trupul Meu este de-a dreapta Tatălui, iar Duhul Meu a venit să plinească lucrarea. Eu sunt Cel ce am fost cu trup și M-am pogorât în iadul cel mai întunecat, de am scos pe cei iubiți ai Mei. Am zdrobit porțile iadului, am iertat orice păcat, cu sângele de pe cruce, și am trecut din legea veche în legea nouă, în cer și pe pământ. Nu am murit, ci a fost o lucrare mare. Am avut putere să ridic sabie asupra fariseilor și să le zdrobesc lucrarea.

Vai de păcătosul care s-a întors la păcatele sale! Fiule Israele, ține-te bine, că Mă uit din cer la tine; privesc de la Tatăl Meu la tine și nu te părăsesc. Nici pe păcătos nu-l părăsesc, dar la ziua de judecată se va desparte.

Poporul Meu, de ce nu-l cunoști tu pe vrăjmașul tău, care te duce la moarte și la sabie? Eu îți trimit cuvinte de salvare, dar pe Mine nu Mă iubești așa cum îl iubești pe duhul rău. A făcut Dumnezeu ca prin acest lut să se facă lucrarea și îți voi arăta la sfârșit toate, toate buturugile, toate potecuțele pe unde am urcat cu peștișori, pe unde am tras corăbioara, și toate malurile pe unde am tras. Și ce te vei face tu, creștine cu inimă de piatră și cu trupul întinat?

O, au ieșit pe pământ multe lucruri cu bani, dar pe Dumnezeu nu-L puteți plăti cu bani. Cum să mai fac Eu din omul de azi ca să ajungă ca Petru și ca Pavel? O, am nevoie de ucenici!

Am lăsat omul numai un minut, și când M-am întors, l-am găsit ca porcul, tăvălit în noroi; l-am găsit în crâșmă și în locuri murdare și am plecat plângând. De unde să iau altul? Nu am pe nimeni dintre voi ca să-Mi duc lucrarea la capăt, dar vă spun că cea mai mare osândă și blestem cade pe veacul acesta.

Vai de creștinul care nu are viță lângă cuibul său și se duce să cumpere băutură de la duhul rău! O, floricică a lui Dumnezeu, care ești ruptă din cuvântul Meu, dacă ai vedea cum umblă duhul rău cu trupul tău în brațe și îl duce în locuri necurate!...

Omul lacom la toate, strică zidirea lui Dumnezeu. Lăcomia este de la duhul rău. Fiule, postește, tată, că-ți piere pofta, și cere de la Dumnezeu înfrânarea trupului tău. Tată, te scoli noaptea și nu poți face rugăciunea, ci poți alte lucruri urâte și trec ore întregi așa. Tinere, Mă dor ochii uitându-Mă la păcatele tale. O, parcă tu ai fi acela care ții cerul și pământul în palmă. Ah, ce durere mare!

Floricelele Mele, fiți una cu Mine la întristare și la suspinare și să vă doară inima și pe voi cum Mă doare pe Mine. O, tată, îl vezi pe fratele tău făcând păcate. Fii cu durere, chiar dacă nu este rudă cu tine, că vă spun că dacă ar scăpa cineva din iad, n-ar mai face ce faci tu, și ar veni la tine din lume și te-ar scutura până ți-ar sări dinții din gură.

Am cuvinte minunate, dar cui să le dau? Aceste cuvinte sunt mai curate ca aurul, și credința voastră nu-Mi îngăduie să vi le dau. Zici că ești creștin, dar sticla din mână nu o lași. Știi că ești șofer și nu bei, că te dă afară din serviciu, dar din împărăția lui Dumnezeu nu te dă afară? De la serviciu, nu lipsești o oră, că te dă afară, dar din grădina lui Dumnezeu nu te temi că te dă afară când lipsești?

Ierusalime, vine ca să ia din puii tăi. Privește cum vine, azi mai mult, mâine mai mult, până cuprinde totul. A intrat diavolul, a trecut granița, a intrat în România și a prefăcut tot.

Nu vreau averea voastră, nici banii, nici casă. Vreau milă și ascultare, căci durerile sunt din împărăția cerurilor.

Merge păcatul din om în om, până la cel din urmă om, dar dacă cel din urmă om biruie păcatul prin fapte, câștigă. Asculți și cânți, dar nu ești fericit decât numai dacă împlinești. Acestea sunt ca și coaja mărului frumos.

Ce frumos este în oraș! Scrie bufet, tutungerie, alimentară; numai moarte nu scrie, dar scrie moarte în altă limbă. Nu te ridica împotriva Mea, că ai dreptul să spui de ce nu ți-am spus că scrie moarte. Nu este păcat să cumperi, dar numai ce trebuie. Fericiți cei din oraș dacă nu vă veți atinge hăinuțele de această smoală.

Floricelele Mele, fiți cuminți, că nu veți rămâne neadăpate și neudate. Puțin mai e și se schimbă lucrurile și se slobozesc mâinile legate ale credinței.

07-01-1972

Cuvântul lui Dumnezeu

... Închină-te, poporul Meu, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Să fii credincios în acest semn pe care-l faci. Acest semn să nu-l faci în numele altcuiva, afară de Sfânta Treime, că mulți folosesc acest semn la lucruri diavolești. Multe semne se fac, dar se fac în nume necurate. Cinstiți acest semn al Sfintei Treimi. Lui Dumnezeu, Tatăl tău, dă-I slavă, și nu la oameni, că astăzi a ieșit pe pământ să se dea slavă la altcineva.

... Țineți minte, că o echipă de scamatori va veni la mormânt și va învia mortul și va zice către voi: „Iată ce putere avem noi! Dați-ne mărirea și slava ce ni se cuvin!“. Dar vă zic: nu schimbați credința de la Mine, că lucrul acesta se face cu duhurile necurate, pentru că cel ce vine înainte de Mine și înviază mortul, acela e pus să te înșele pe tine ca să nu te mai găsesc Eu când voi veni.

... Simțiți și voi ce este a greși sau a te depărta sau a supăra pe Dumnezeu. De ce sunteți așa, de nu simțiți durerea păcatului? Fiul Meu, poporul Meu, durerea păcatului e cea mai grea, pe care nu o poate vindeca decât numai Domnul.

Copilașii Mei, floricelelor, numai așa v-am numit. Domnul când a făcut floricica nu avea țepi. Cine a făcut țepii? Vine vremea ca să se culeagă floricelele, și la vremea culesului nu se va putea purta, și se va arunca, fiindcă înțeapă. Păcat de mirosul ei și de frumusețea ei, că a fost aruncată.

10-01-1972
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
“Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau Cuvântul.”
Back to top See my Info
Duhul
Initiat
Initiat

Duhul is offline

Joined: 09 Oct 2007
Member: #308
Posts: 316
Country Flag: Israel
Style: InvisionBlue (208)
Medals: None
Groups:
Topic icon
Cuvântul Domnului - Anul 1973
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 29.2.2008, 17:45 View PostDownload Post

Anul 1973

   * 25-02-1973 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 05-03-1973 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 15-04-1973 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 25-04-1973 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 21-06-1973 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 21-07-1973 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 04-08-1973 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 18-08-1973 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 30-08-1973 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 14-09-1973 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 25-09-1973 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 07-10-1973 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 08-11-1973 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 27-11-1973 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 11-12-1973 Cuvântul lui Dumnezeu


Cuvântul lui Dumnezeu

... O, slujitori ai bisericii Mele, fiți vrednici de Mine prin fapte bune. Nu fiți fățarnici și mândri, ci plecați-vă capetele și slujiți cu credință în Domnul Iisus Hristos. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor! căci sunt venit din nou pe pământ, și voi Mă răstigniți, nu cu trupul, ci cu Duhul Mă răstigniți. Grăiesc slujitorilor bisericești: apropiați-vă de Mine cu fapte bune. Vino la Mine, slujitorule al Meu, precum este scris.

... Acum Mă întorc către slujitorul Meu, îngerul bisericii din Tătărani.

— Crezi tu întru Mine?

— Da.

— Să fii credincios în Domnul Iisus Hristos, să fii vrednic de darul preoțesc și ceresc, că mulți preoți sunt pe pământ, dar nu mai sunt puternici, pentru că s-au abătut de la calea Mea și intră în locurile spurcate, intră în locurile nebinecuvântate, și de aceea când slujesc nu se împlinește. Fii păstorașul Meu, căci cu ochiul tău vei vedea fața Mea, și cu mâna ta vei lucra în via Mea. Și de vei avea credință cât un bob de muștar, vei zice muntelui să se mute și se va muta. De vei zice orbului să deschidă ochii săi, se vor deschide. De vei zice slăbănogului să se scoale și să-și ia patul, se va scula. De vei lucra cu credință în casa Mea, vei fi cel mai fericit fiu, și nimic rău nu ți se va întâmpla. Dorința ce ai avut să auzi, ți s-a împlinit. Acum, alege-ți. În fața ta șade îngerul Domnului și scrie această întâlnire.

... Fiilor, acum curvia e împărăteasă, băutura e în loc de apă, iar minciuna și lăcomia și lenea completează restul.

... Fiule, ești preotul Meu, ești înger în odăjdii. Fii în supraveghere, căci în timpul sfintei slujbe umblă poporul în biserică așa cum umblă caprele în târlă. Crezi? Pune ordine. Nu are voie, este blestemat, dar el nu știe. Și mai aduc la cunoștință: când se miruiește și se ia anafura, îi curge printre degete și calcă pe trupul Domnului Iisus Hristos, Care S-a junghiat în sfântul altar.

Fiule Constantin, ești rugat de Mine, Domnul, când vine cineva în fața ta și dă liturghia și are roșu pe buze, să nu dai mânuța ta, că se întinează.

... Nu împietriți inima. Eu sunt, nu acest trup, ci M-am sălășluit în acest trup cu Duhul. Nu ispitiți duhurile, ci cercetați duhurile prin cuvinte sfinte. Dacă eram din nou cu trupul Meu, din nou eram răstignit. Fiți credincioși, căci plată mare veți avea. Am ales acest trup prin multe suferințe, din mică pruncie. Primul semn de la Mine, are ochiul de la sine, pe care l-a dat pentru vindecarea mamei sale.

25-02-1973

Cuvântul lui Dumnezeu

... Vine vremea când vom avea un împărat, când vom face o carte și va vorbi ce va fi scris în ea.

... Este scris în carte, dar voi nu găsiți, că nu aveți înțelepciune. Vine Domnul și Se dă pe față cu toată lucrarea Sa, și toți care vor fi de față se vor îngălbeni.

... Să știți că țara Mea e țara românească. Să pună ea temelie duhovnicească. Vine Domnul să facă în ea credință duhovnicească, unde se vor sădi mii și milioane de trandafiri, mii și milioane de pomi. Duhovnicește grăiesc.

... Nu se va mai duce omul la preoți, și va veni la tine, și tu vei da leac bolnavului, și va ieși de la voi ologul cu picioare; orbul cu vedere. Se va duce și cel cu mâinile legate, și va veni din poporul Meu cu ele dezlegate și cu gura plină de binecuvântare. Țineți minte: tu ești grâul, și din tine voi face azimă. Încă o dată voi repeta: vor veni preoții care mai au putere și se vor uni cu tine.

... Israele, copilașii Mei, ce veți face când nu veți mai putea vinde și cumpăra? Ce veți face? Eu vă pun întrebarea. Dacă veți avea credință, nu veți avea nevoie să vindeți și să cumpărați, că Se îngrijește Domnul.

... Fiule Dimitrie, mulți dintre frați zic: „Am avut casă și nu mai avem, că dacă era Dumnezeu, nu se dărâma“. Eu zic că dacă aveam credincioși, nu se dărâma; că n-am avut credincioși, și de aceea s-a dărâmat; și nu numai aceasta se va dărâma, ci toate lucrurile binecuvântate se vor dărâma, unde va fi cădere și nu va fi cine s-o îngrijească.

... Ce păcate vin, tată, păcate grele și rele! Țineți-vă bine, copiii Mei, plecați auzul la Mine. Vine din alte țări în țară la Mine necredința. Așa zice Domnul: vine de la marginea pământului, vine mare curvie, și mai mare ca aceasta care a fost vine, că nu are străjeri să stea la hotare să nu dea voie la intrare. Vine, tată, uite cum trece hotarele țării, unde Maica Mea pune gura și sărută. Vine! Plângeți cu Mine. Vine! Ferește-te, creștine, să nu te întinezi cu sine. Vai vouă, conducătorii țării românești, că îngăduiți bârfele diavolești! Vai vouă!

... Bătrâni, tineri și prunci, feriți-vă să nu fiți ispitiți și amăgiți de aceste bârfe, că vă zic vouă cum am zis poporului Israel să nu ia din lucrurile blestemate, să nu se ia aur și nimic din acele lucruri. Așa și vouă vă zic: nu vă ispitiți cu vederea, nici cu gândul, nici cu simțul. Ați priceput? Ce ziceți voi, tată? Vă întreabă Domnul, când vedeți ceea ce vedeți, ce cugetați? Ia spuneți, ce ziceți voi? Eu știu, dar vreau să vă întreb, că dacă nu vă întreb, nu știți să-Mi răspundeți despre lucrurile ce vă stau în față.

... Rugați-vă pentru întoarcerea robului Meu Nicolae. Câte mâini are omul? Pentru că are două, cu amândouă să lucreze pentru întoarcerea lui. Nu că nu mai găsesc om ca el, dar Dumnezeu nu strică planul Său. Dacă o strică cu el, o strică cu întreg neamul său. Dacă ar cunoaște planul Meu, ar face ceva și pentru întoarcerea sa. Fiți cu durere, ca Mine. Dacă nu Mi se dărâma acest rob, ajungeam la o treaptă înaltă, unde era o bucurie mare, unde nu era întristare. Fiilor, și dintre voi, care cade, și pentru el Domnul are durere mare. Orice deget de la mână aduce durere Domnului.

... Un diavol a lucrat ca să înece poporul din corabie. Când a găurit corabia, a venit din iad un duh necurat. Așa amăgește în goana mare și strică lucrul Meu, dar în acel lucru veți pierde pe Daniel, pe Cristea și pe Dimitrie. Aveți grijă! Eu aș cere de la voi să nu intru în această durere, căci durerea este a Mea. Du aceste șoapte și nu încetați a vă ruga ziua și noaptea. Renunțați la somn și aprindeți candelele, pentru distrugerea duhurilor rele.

05-03-1973

Cuvântul lui Dumnezeu

... Toată familia lui Israel, întăriți-vă bine cu Mine, că timpul și veacul se termină. Vom merge în pământul pregătit pentru sfârșit, și acolo nu se mai îngăduie păcatul. Tată, familia lui Israel, de la bătrâni până la sugar, pregătiți-vă bine, că vine vremea să fiți chemați la cina Mielului, care de veacuri se pregătește. Ștergeți de pe inima voastră toată viața plină de păcat. Mărturisiți tot ce ați greșit dacă voiți să fiți fericiți, și împărtășiți-vă.

... Israele tată, ține minte aceste cuvinte. Încă o dată repet: curăță bine haina de pe tine. Nu pune petec din haină veche, ci înnoiește cu material fin, de creștin; fă o hăinuță nouă. Certați-vă cu duhurile necurate, ca să nu mai intre în inimile voastre și în casele voastre. Israele, Dumnezeu îți spune. Nu spun cum spune lumea: „E Dumnezeul de la Maluri“. Și se va vedea că Dumnezeu îți spune.

... Suntem în drum. Uită-te bine la vremea de acum și la vremea ce vine, căci acum stăpânește un om, și în vremea care vine și stă în față, alt om, dar omul acela nu va fi ca omul de acum. Acela nu va lucra cu sapa și cu târnăcopul, ci va lucra cu toată puterea Mea. Va da la o parte toate trupurile întinate și tot ce se află în drum spre rău, și va face un drum foarte bun pentru creștini. De ar sta în fața sa toate puterile duhurilor rele, toate vor fi nimicite. Israele, ține minte aceste cuvinte.

... Ce a fost cu Moise? Ce a fost cu Avraam? Ce a fost cu Ilie, ? Ce a fost cu Noe? Voi sunteți mai mult decât aceștia, măi tată. Sunteți cei de pe urmă, sunteți sfârșitul acestui veac.

... În curând se va da pe față că un singur Dumnezeu este și o singură lucrare și un singur plan este.

... Israele, Israele, copilașii Mei, pe cei care v-au dus pe voi în temniță, Eu i-am certat și i-am alungat și am luat cheile din mâna lor.

15-04-1973

Cuvântul lui Dumnezeu

... Domnul Iisus Hristos a scris din cer pe pământ: „Călătorule, adu-ți aminte de moarte!“. Cine va găsi bilețelele, să le citească. Închideți cârciumile și zăvorâți-le ușile, că pe acestea, mai întâi, pământul le va înghiți.

... Satul acesta, Maluri, va rămâne pustiu, că Mi-a făcut multe necazuri.

... Vai de omul care se face cârciumar! Vai de omul care în zilele de post vinde carne, care vinde băutură în zilele de post! Fiilor, va veni un om și va spune: „Această lucrare e mincinoasă“. Dar Eu vă spun să luăm aminte, că se va deschide pământul și îl va înghiți pe acest om și mulți dintre voi vor cădea, căci va veni și va vorbi la fel în patul său ca și vasul Meu, și va vorbi contra lucrului Meu și a lucrării Mele și va fi mare război.

... Fiilor, aceste cuvinte sunt sfinte. Nu le vorbește mama sau tata, ci le vorbește Dumnezeu, și le vorbește ca lui Noe, că strigau la ușa sa închisă neamurile, surorile, unchii: „Noe, dă drumul!“. Strigau toți prietenii lui Noe, și Noe plângea și nu putea să le mai deschidă și plângea mereu de moartea lor. Așa și acum, va veni la fel, aidoma. Stă scris acest cuvânt.

... Fii și fiice, veniți aproape de Domnul. Daniele, veniți aproape de Domnul, căci cum s-a purtat Maria Magdalena, sau Maria Egipteanca, sau Petru și Pavel, sau ucenicii Mei, sau ucenicele Mele, așa să vă purtați și voi după ce M-ați cunoscut pe Mine. Nu vă mai uitați pe geam la lume. Nu după modă să ne purtăm. Nu după modă se purta atunci poporul Meu, care și fața și-o acoperea.

... Să fii model. Nu te uita în lume, că lumea va pieri. Fiule, să fii cu frica în sân. Că te duci la o alimentară să cumperi, nu te-am îngăduit, dar pentru lipsa de azi, du-te de cumpără, dar fugi repede apoi. O, iubitul Meu și iubita Mea, ferește-te să nu greșești.

25-04-1973

Cuvântul lui Dumnezeu

... Oițele Mele, dacă vasul Meu nu ar vedea fața și lucrarea Mea și nu ar auzi cuvintele Mele, nu ar fi așa. Cum adică? Vasul Meu, când Domnul Iisus l-a pregătit pentru acest cuvânt, nu avea decât pe mămica sa lângă ea și era în stare grea, și Eu am venit în cuibul lor, la o văduvă și la o fiică curată. Și cât avea fiica aceasta? Avea nouă ani, și a mers așa, în această pregătire, până în anul 1955. Până atunci, numai am pregătit-o. Dacă era o căldare să se vadă această pregătire, nu ar fi fost pe pământ frumoasă ca aceasta. Dar nu e căldare, ci e trup, și în trupul acesta sălășluiește Dumnezeu.

21-06-1973

Cuvântul lui Dumnezeu

... Măi Israele, vine vremea să fie scumpă și prețioasă lucrarea și credința voastră și viața voastră duhovnicească. Vine vremea să fie bine văzută și bine cunoscută viața duhovnicească. Vine vremea ca să rodească credința voastră. Fiți desăvârșiți, că diavolul e pe pământ. Fiți puternici. Copilașii Mei, vor veni îngerii din cer la voi și vor lucra pe ogoare cu voi. Ei vor fi ajutoarele voastre. Fiți desăvârșiți. A venit Domnul Iisus ca în vremea sfârșitului, să unească cerul și pământul. Vor veni îngerii la voi și vor cânta cu voi și vor face rugăciune cu voi. A venit vremea să se împlinească rugăciunile voastre, și aveți grijă când faceți rugăciune să nu mințiți, mai cu seamă Crezul când îl ziceți. Fiilor, fiți desăvârșiți, că această rugăciune care se găsește în biserică, cine o spune, trebuie să stea cu luare-aminte și cu frică. O, iubit popor duhovnicesc, nu mai e credință, nu mai e, măi, credință. Adunați bine cuvintele din rugăciune și vedeți bine, să nu faceți minciună, căci marea parte a rugăciunilor din Crez, mulți le spun, dar rar cine face toată rugăciunea, nu din poveste.

... O, iubitul Meu popor, întru care am venit să dau viitor nu aici, căci pământul acesta se va face din nou alb cum e crinul, și unde vei sta atunci, să nu te întrebi. Într-o clipeală de ochi se va face aceasta. Mult nu mai e, și toate se vor schimba. Te vei uita unde ai avut locul tău și nu-l vei mai cunoaște unde l-ai avut. Uite, în fața voastră aveți un deal și nu va mai fi deal, și va fi șes. Aveți în față multe lucruri și nu le veți mai avea. Aveți în față mulți dușmani și îi veți căuta și nu vor mai fi găsiți; veți striga la ei și nu-i veți mai găsi.

... Fiilor, ce scrie în Scriptură, nimic nu se trece, nimic nu se ocolește. Dacă îți arde și casa ta, să nu Mă judeci, că așa e scris.

... Fiilor, am venit în casele voastre mai presus ca orice. Nu sunt de pe pământ, ci sunt de la Tatăl trimis la voi, sunt al vostru, și voi, ai Noștri; suntem un Duh și un trup. Nu pângăriți trupurile și nu întinați duhurile. O, popor iubit, suntem una. Nu vă deosebiți de Mine prin nici un semn. Feriți-vă cât veți putea a vă deosebi de Mine. Eu sunt Alfa și Omega, și am luat cuvânt în toate felurile: și în piatră, și în duh, și în pământ, și am grăit vouă.

... Veți fi judecați și condamnați de copiii voștri că nu-i lăsați să se ducă la păcat. Vor orăcăi ca vitele, dar să știți, să nu le deschideți ușa. Mai bine să moară decât să le deschizi ușa și să meargă la păcat.

... Fiule Constantine, sunt în casă la tine. Știu că nu M-ai iubit pe Mine, dar Maica Mea ți-a înmuiat inima. Constantine, Eu am profețit că la anul, prin timpul acesta, vei avea un prunc, dar fii tare în credință, că se luptă duhul rău ca să nu crezi. Nici tu, Alexandro, să nu fii ca Sarra. Până acum ai fost stearpă, dar Dumnezeu a rânduit ca din trupul tău să dea o rămurică, și să nu te întoarcă duhul rău din calea Mea. Dacă va întârzia lucrul acesta și nu se va împlini, nu e vina Mea, ci e a voastră, pentru necredință. Și fiți atenți, ca să nu se zămislească în zile oprite. Ca voi erau Zaharia și Elisabeta, și pe atunci cine nu avea prunci nu aveau trecere pe nici o parte. Tot rugăciunea Maicii Domnului era tare, și a biruit când se ruga acolo, în templul sfânt. Tot așa și mama Maicii Domnului; Ioachim și Ana tot sterpi erau, și toate acestea erau scrise în Scriptură. Băgați bine de seamă să nu nașteți vreun hulitor de Dumnezeu. Fiți atenți, că diavolul aceasta așteaptă, ca să nu împlinească Dumnezeu planul Său. Pentru aceasta am venit, și n-am venit ca să stric legea, ci s-o întăresc.

... Însănătoșiți mințile, copilașii Mei, că nu vă folosește nimic prooroci mulți să aveți. Un singur Prooroc: Eu, Dumnezeu. Vor face minuni și semne, vor învia morții și vor vindeca leproșii, dar Eu zic: pașteți iarba pe care o cunoașteți. Nu dați năvală că, „dacă a înviat mortul, e Dumnezeu“. Să nu te închini, că dacă te-ai închinat, amin!

Vă mai anunț: uite vremea când va lăsa omul femeia sa și va lua alta și nu va mai ști numărul. Va fi curvie mare. Cine va ține fecioria, să se țină mare, că va intra aceasta și în mănăstiri. Vor fi amăgite călugărițele și vor fi de râs lucrurile lui Dumnezeu. O, să zic să nu fie! Dar vine, că este scris. Luptă-te, creștine, ca să fii cu Mine. Această curvie e o dihanie mare; atinge cerul cu spatele, iar cu picioarele, pământul. Se duce bărbat la bărbat, se duce tată la fiică, se duce soră la frate și se duce nașul la fina sa.

... Aveți grijă de copii. Cât sunt mici, puteți să-i mai țineți, dar mari, nu mai puteți să-i țineți, că se duc în lume. Și zic: lăsați copiii să vină la Mine!

Daniele, a fost vremea când am căsătorit, dar vine vremea să nu le mai căsătorim. Nu să le trimitem în mănăstiri, ci să le ținem în casele noastre. E scris în Scriptură.

21-07-1973

Cuvântul lui Dumnezeu

... Amin, amin, amin grăiesc vouă: pocăiți-vă! că aproape este împărăția cerurilor. Amin, amin, amin grăiesc vouă: pocăiți-vă! că aproape este fuga celor nepocăiți, care vor fugi spre munți. Vai vouă, necredincioșilor, că veți țipa să scăpați de urgia cea mare! Vai vouă, păcătoșilor! Pocăiți-vă, că vine plânsul și suspinul peste voi. Vai vouă, care ați avut parte de cuvintele Noastre și nu v-ați pocăit! Vai ție, care ai ospătat la masă cu Mine și n-ai părăsit păcatele rele! Grăiesc ție, Israele, Capernaume, grăiesc ție: înlătură spurcăciunea de la tine. Stau la masă cu tine, stau într-un locaș cu tine, dar tu, Israele și Capernaume, ești necurățit de tină. Vine vremea și ziua când nu vei mai putea intra în cămăruța Mea și sta la masa Mea. Înlăturați spurcăciunea și urâciunea și păcatul, că vine blestemul peste cel ce săvârșește păcatul, vine. Dacă patru vor fi în casă și doi vor fi curați, doi se vor lua și se vor binecuvânta, și doi se vor da morții.

... O, poporul Meu, sunt ani de zile de când ai petrecut cu Mine. Am venit la tine în mizerie. Pe un prieten pământesc l-ai băgat unde ai avut tu mai curat, dar pe Mine M-ai băgat unde a fost lucrul mai murdar și nu M-ai cinstit și nu M-ai prețuit. M-ai ținut ca pe un călător prost. Vei vedea când voi sta în fața ta și când te voi judeca. Vei vedea toată puterea Mea și toată stricăciunea ta, dar nu vei mai putea sta în preajma Mea, și pământul te va judeca pentru fapta ta.

O, creștine, învrednicește-te cel puțin de acum până în clipa care vine. O, creștine, o, omule făcut de Mine, mâna aceasta te-a zidit, nu acest trup, ci o mână pe care n-ai văzut-o, și ți-a dat viață și suflare din suflarea Sa. O, omule, de ce ești rău? căci ce faci tu rău, toate te judecă pe tine și te condamnă, și te vor lua îngerii întunecați și te vor băga în iad, că se vor termina toate.

... Apropie-te de Mine astăzi, cât e vremea bună. Nu te teme, cum nu s-a temut nici Constantin Brâncoveanu în fața împăraților, și cum își lua odraslele și le dădea la chin, înainte de el, ca să nu rămână cineva în urma sa amăgit de duhul rău ca să se lepede de Mine, și după aceea, cel din urmă s-a dat el. Și zic: nu te lăsa biruit de ce e astăzi pe pământ, ci luptă-te, și treci copilul în fața ta, ca să nu fie amăgit de lume și de timp.

... Scrie pe hârtie ca fiecare păcătos să alerge la medic să se facă sănătos, că uite, se anunță grea suferință pentru păcătoși. Tutunarule și fumătorule, lasă țigara jos! Mincinosule, lasă minciuna jos! Și tu, curvarule, lasă mândruța jos!

... Pe vremea când Preasfânta Născătoare de Dumnezeu era în planul Meu, când se profețea că Se va naște Domnul Iisus Hristos, diavolul o urmărea să fie nimicită. Tot așa și astăzi, când Domnul profețește ca omul să știe planul lui Dumnezeu ca să se sfințească, iată că un grup de diavoli urmărește pas cu pas să nimicească lucrarea Noastră. Și atunci am zis: «Ia pruncul și mergi în Egipt și stai acolo, până se va sfârși uneltirea». Crezi? Așa grăiesc și în vremea de astăzi. Înarmați-vă bine, să nu rămâneți fără de Mine, că au ieșit din iad diavoli care urmăresc să nimicească această lucrare și pe trâmbița Mea. Vai celui ce face vânzarea lucrului Meu de astăzi! Vai de tine care ai făcut drum diavolului ca să-Mi faci stricăciune!

... Creștine, curățește-te. Eu știu păcatul tău și voi sta pe scaunul de judecată și îți voi aduce aminte de vremea de azi. Și uite: Luca, apostolul Meu, stă și fotografiază tot mersul Meu și tot ce Eu lucrez. Și ce vei face?

... Eu am încheiat vorbirea, pentru că sunt chemat în peșteră la douăzeci și cinci de metri adâncime, unde trăiesc creștini de ani de zile. Mă duc să le dau lumină. Ei au făcut masă cerească, ei au binecuvântat, ei s-au împărtășit, și nu au auzit niciodată ce auziți voi, dar vor auzi acum când Mă voi duce.

... O, vine vremea, cum vorbește omul cu telefonul, așa veți vorbi voi cu Domnul. Vine vremea că trupul acesta va fi mânuit de toți, ca să vorbească cu Mine. Va fi purtat în văzduh cu avioane, va fi purtat cu trenul și veți zice: „Unde e trâmbița Domnului?“. Și va dori poporul acesta să o vadă, și va zice că a murit. Și nu a murit, e în viață. De ce? Că e scris că va părăsi locurile unde a stat, și nu va mai fi.

... Cărămida, și pe cea sfărâmată s-o zidiți. Toată să se folosească. Vă ajunge cărămida. Nu risipiți nici un colțuleț. Să fie cu fața la stradă. Camerele să fie de patru metri pe patru, lung și lat. În spate e măsurată o magazie de doi metri lată, și lungă cât casa. Să fie această magazie cu ușă și lacăt. În față la casă, să fie sală închisă, cu șase stâlpi. Fiecare cameră are o singură intrare, dintr-o cameră în alta. Dedesubt, la o cameră, să fie beciul. Daniele, ai auzit? Camerele de sus să fie cu foișor în față, făcut din ciment. Va fi și Toma (apostolul Toma, n.r.), care zidește duhovnicește. Stâlpii să fie făcuți de Ioan de la Gheboieni. Fundația turnați-o voi; și beciul turnați-l voi. Ia spuneți, ce v-a mâhnit? Ce v-a oprit? Înainte de a începe, faceți un closet.

Fiule Daniele, după ce vom termina casa vom face fântână, pentru ca să avem apa noastră, să nu ne spurcăm cu lumea.

04-08-1973

Cuvântul lui Dumnezeu

... O, Israele, când am plecat cu trupul la Tatăl Meu și Tatăl vostru ca să fac locuință pentru copiii Mei și să vin înapoi, voi să stați cuminți și să nu vă rătăciți. Iată, am venit de mult și strig în toate părțile să vină la Mine și puțini vin din cei ce aud. Și cei ce nu Mă aud, nu vor să Mă cunoască de Păstor al lor.

... Vom merge cum au mers moșii și strămoșii voștri în pământul Canaan și veți moșteni pământul curat și sfânt. Acolo nu vor mai fi bețivi și curvari și tutunari și toți făptuitorii de rău.

... Vine vremea să ai mortul în casă, și te va chema Dumnezeu la El, și vai de cine nu va pleca! Vine vremea, tată, să fii la chef și să fii chemat de Dumnezeu, și vai de acela care nu se va îndura de cheful acela, tată!

Domnul Iisus a hotărât să faceți o casă, nu pentru voi, ci pentru Noi. Duhovnicește. Nu lucrați pământește, ci lucrați duhovnicește.

Țineți minte că în vremile de astăzi sunteți cu diavolii pe pământ, dar mâine veți fi cu îngerii pe pământ și veți cânta cu ei.

... Vedeți bine la cei ce mor, că nu mai stau cu voi. Apropiați-vă bine de Mine. Nu vă lăsați să vă îmbolnăviți, că nu e medic să vă vindece. Să nu vă îmbolnăviți, căci cei care mor și cei care se îmbolnăvesc fug din lucrurile dumnezeiești. Chiar dacă ai fost cu el prieten apropiat, acela te urăște, te dușmănește. Privește la Iuda, că după ce s-a îmbolnăvit, nu a mai iubit, și a dușmănit Păstorul, de moarte.

... Vine vremea să se deosebească bine cele pământești de cele duhovnicești. Cine are două case, una duhovnicească și una pământească, să se despartă de cea pământească, să n-o mai aibă. Țineți minte aceste cuvinte. Totul se sfârșește, totul se trece. Pomii pe care-i vedeți, nu vor mai fi, și nimic din ceea ce vedeți. Pământul acesta nu va mai fi, dar cuvântul Meu va rămâne. Fiilor, nu vă mai îmbolnăviți și nu vă mai îndrăgostiți de lume.

... Israele, ascultă de păstor. Oița fără de păstor se duce în iad. Oițelor, ascultați de păstor. Eu l-am chemat pe Moise la Mine, și pe el l-am învățat ce să facă. Nu am chemat lumea toată. Și dacă nu au ascultat, toți aceia sunt astăzi în iad. Am vorbit cu David, l-am chemat de la oile tatălui său, Iesei, și l-am pus la oile duhovnicești. Și zicea David: „De ce nu m-ai lăsat, Doamne, să pasc oile tatălui meu, și m-ai pus să pasc oile lui faraon?“.

... Fiilor, Mă întorc iară. Vine vremea să fiți chemați de Dumnezeu într-un loc unde va fi El, și mulți dintre voi veți fi la chef, mulți dintre voi vor avea mortul în casă, și vai de acela care nu va lăsa mortul și nu va veni la chemarea Mea! că doi vor fi în casă; unul va fi chemat și altul va fi lăsat.

... Daniele, nu cumva, pentru omul acesta, să nu mai lucrăm. Nu, tată, lucrăm. Dumnezeu să aibă în pază pe omul acesta. Dumnezeu îl va curăți și îl va pune pe masa de operație și îl va întoarce și pe stânga, și pe dreapta.

... Daniele, băgați în zidărie și magazia, că nu e pentru Nicu, e pentru noi. Și Nicu e al nostru. Nu știți voi cum să lucrați cu el. Eu, să fiu în trup cu voi, râzând l-aș face să nu mai aibă această patimă.

... Iată, vii de la serviciu și acasă te apuci tot de lucru pământesc. Nu întrebi dacă s-au făcut rugăciunile ori dacă sunt candelele aprinse. Ați dat rugăciunea voastră copiilor, și nu o zic. Și dacă o zic, o zic ca pe o poezie.

... Fiilor, învățați școala ucenicilor Mei. Nu vă îndesați la școli pământești. Ce facem noi cu atâtea școli pământești? că aceștia nu mai vin să Mă întrebe pe Mine, Domnul, nimic. De aceea am spus că vei avea casă pământească și nu vei avea casă duhovnicească. Și cea pământească se va strica, și în cea duhovnicească nu te va primi nimeni.

... Fiilor, uite ce de păcătoși! Ia cumpără și tu unul și fă-l creștin. Daniele, astăzi voi lucrați cu diavolii la un loc, dar crezi că nu vor mai cânta diavolii și vor cânta îngerii? Se vor amesteca cu voi pe pământ. Vor fi cinci îngeri și un creștin. Floricelelor, desăvârșiți-vă, nu mai fiți cu viața amestecată. Rupeți legătura cu lumea, că veți fi în casă și mulți dintre voi aveți în casă pe cineva păcătos, și cel păcătos va rămâne jos. Vai de mama care a ținut pe fiul său de rău dacă a fost cu Dumnezeu! Vai de tata și vai de sora sau de fratele care a ținut de rău pe cel ce e cu Mine! Ferice de o sută de ori de acel părinte, soră sau frate, care a avut un credincios în casă și a ascultat de povața lui!

... Daniele, vedeți că vrăjitoarea a făcut lucrul ca să nu mai fie cum a fost la început, în ce privește actul cu casa.

Daniele, iată ce-ți grăiește Domnul: cu Nicolae, tată, ți-am spus, mai ia-l cu binele, poate cu binele se va întoarce. Nu vrea să mai primească nici unul de la vasul Meu. Crezi? Măi tată, mai ia-l și cu binele. Vezi ce vrea să facă. Mai du-te la preotul acela și spune-i, tată, preotului, să se ocupe de Nicolae. Să fie slujbă întărită pentru vindecarea lui Nicolae. Spune-i că e vrăjit și i-a dat băutură fermecată ca să tragă cum trage pasărea la apă. Nici pământește nu este bine de el în felul în care se află. Daniele, nici ca trup nu este bine. Ca trup este nenorocit.

... Fiilor, în cele trei zile pe săptămână: lunea, miercurea și vinerea, o mâncare pe seară, iar bolnavii să mănânce la ora doisprezece. Aceasta pentru ca să se desăvârșească lucrurile Mele. Cine nu poate, nu este obligat. Bolnavul să țină și el până la ora doisprezece și mâncarea să fie fără ulei în acea zi.

18-08-1973

Cuvântul lui Dumnezeu

... Israele, vezi ca, pentru o gură de țuică sau pentru o mâncare bună și gustoasă sau pentru o femeie, să nu te desparți de Mine.

... Israele, face Dumnezeu un război mare cu duhul rău, mai mare de zece ori ca războiul pe care l-a purtat robul Său David. Israele, ești învățat să furi. Are să te îndemne diavolul să furi în vremea aceea. Ai să treci prin case cu femei frumoase și cu fete frumoase, și de vei curvi nu se va cruța, și vei fi nimicit prin acest păcat.

... Adună oile Mele și spune-le că Domnul Iisus Hristos a pregătit războiul. Va fi un război mare, cum n-a mai fost niciodată pe pământ. Vor face război cu oamenii răi, care nici ei nu vin la Mine și nici pe voi nu vă lasă să veniți la Mine, și au pus piedici în calea voastră. Daniele, omul Meu, spune lui Israel să se întărească, fiindcă mulți creștini vor cădea în războiul acesta.

... Israele, tu auzi, care ai fost în lume, și astăzi ești cu Mine? Ține-te bine, că va veni lângă tine omul care făceai cu el rele și va spune: „Te-ai pocăit, vecine? Ai înnebunit, vecine! Nu mai vrei să fii cu mine?“ și nu te va lăsa până nu te va lua iarăși cu sine, și va fi amar de tine, creștine, de vei fugi de Mine. Copilul Meu, să nu-L părăsești pe Dumnezeu.

Daniele, scrie pe hârtie că vreo câteva persoane de parte femeiască și care au fost sterpe, vor naște. Și vreo câteva femei care nu aveau copii, vor avea dureri. Ai priceput de ce? E scris, tată, colo la cântarea care spune: „Fericit brațul cel ce nu a purtat copii, pentru că nu vor plânge; și cele ce au purtat fii, vor plânge“, pentru că aceștia sunt fii care au părăsit pe mamele lor, pentru că aceștia sunt în vagabonzie, aceștia sunt în hoție, aceștia sunt în curvie, aceștia sunt în pușcărie, și voi dați bani să-i scăpați de pușcărie. Dar voi să nu faceți așa. Să-i lăsați să facă pușcărie.

... Daniele, mai ai un pic de răbdare, că vine omul Meu, omul țării Mele (regele Mihai, n.r.), care a părăsit țara Mea cu multă durere. Așa, Mă duc să-l ridic, că a fost smerit, tată. Fiilor, când era omul acesta pe scaunul său, era iconița pe tot locul, era crucea pe tot locul. De când nu mai e el, s-a desființat crucea de pe tot locul. Mai e câte una ici-colea. Să știți că în vremea sfârșitului crucea se va arăta pe cer. Israele, nu fi popor fără cruce.

... Israele tată, în războiul care se face, numai aceia scapă, care au crucea la fereastră, sau numai creștinul care are crucea la gât. Mulți creștini au crucea la gât, dar au și pe mândruța în buzunar, pe poză, sau fumează.

... Israele, poporul Meu, am vorbit printr-un om gângav, am vorbit printr-un om surd și am făcut multe minuni. Am vorbit prin persoane înjosite, și nu cu carte multă, și i-am trimis în fața regilor, i-am trimis în fața bogaților, că și la început tot Israel s-a numit.

... O, iubiți creștini, v-ați supus cu totul viața voastră banilor. V-ați supus cu totul idolului „ban“. Mereu am strigat: o, răilor, când se va îmblânzi inima voastră? Când, Pilate? Când, Iudo? Când, Caiafo? Când, Anno?

... Daniele, tâmplăria se lucrează în multe poziții și în multe taine și nu se poate da măsura, pentru că unda acestei lucrări e după vreme. Să spun măsura vremii de azi? Dar dacă unda se schimbă? Fiule, lucrarea Mea care se face aici cu această casă are mulți conducători în cer. Duhovnicește Domnul vorbește. Acest cămin care se face pentru voi, e lucrat și în cer și se face după vreme, tată, după undă. Crezi?Ca în timpul lui Noe. Atunci erau patru familii, dar acum nu se știe câte sunt. Era de mult dat acest program, dar nu știe nimeni din cerul sfânt ce undă va fi. Mai așteptați puțin de tot și o să se dea pe față și acest lucru. Daniele, să nu cugeți ceva greșit și să nu zici că nu știe Domnul ce face. Tâmplarule, fii cu multă răbdare, nu sili vasul Meu să-ți dea măsura fără măsura lui Dumnezeu. Și când vei lucra, să fii bine înarmat cu viața duhovnicească; să nu fii necredincios și cu vreun păcat întinat.

... S-a profețit ca trei zile pe săptămână să postiți post uscat, pentru înlăturarea duhurilor rele și pentru întărirea trupurilor în viața duhovnicească, pentru nimicirea vrăjmașilor, pentru rod în țarinile voastre, pentru sănătatea trupului și a duhului, pentru spargerea și risipirea și alungarea farmecelor, pentru uciderea vrăjitoarelor, pentru câștigarea proceselor care, mulți din oameni vă vor face vouă. Ați auzit? Amin. Pentru înlăturarea poftelor și a păcatelor, pentru uciderea duhurilor necurate. Cine este bolnav și nu poate să postească, să postească o jumătate de zi.

Faceți rugăciune. Fiilor, moșii și strămoșii voștri făceau rugăciune în cântare. Fiicelor și fiilor, unde sunt melodiile voastre? Zice în cartea Domnului Iisus Hristos: „Cântați cântare sfântă“, căci cârciumile urlă de cântece lumești. Am întâlnit în cale un om care cânta: „Am un leu și vreau să-l beu!“.

Cântați cântare sfântă. Au rămas păsările să cânte, că lumea nu mai cântă. Cântați, copiii Mei. Îi place Domnului să cântați. Cântați cântare sfântă. Cântați rugăciunea. Cântați, fiilor. Cântați pe orice loc și pe orice cale. Cântați, poporul Meu, cântați. Cânta Israel când făcea cărămida lui faraon, și când a auzit Dumnezeu, a pregătit pe Moise și l-a scos din robie pe Israel. Cântă și tu, Israele, și nu te lăsa, ca să împlinesc și cu tine. David a făcut instrument, ca din toate să cânte, și a lăsat amintire și strămoșilor și nepoților.

30-08-1973

Cuvântul lui Dumnezeu

... O, Scriptură care te țin în mână de la început și până la sfârșit! Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Domnului Iisus Hristos nu se vor șterge și nimic nu va rămâne neîmplinit. Amin.

Israele, poporul Meu, întoarce-te cu fața la Dumnezeu, că Dumnezeu a fost și este scutul tău, dar fă așa cum scrie, că nici o virgulă nu se va lua. Și la cei ce n-au știut, și la cei ce n-au văzut, și la cei ce n-au vorbit, va vorbi virgula și vor încremeni, căci nu a fost pusă să trecem peste virgulă, iar punctul a fost ca să te oprești. Vai de tine, creștine care n-ai luptat ca să înțelegi punctul și să te oprești! Vai de tine, cel ce nu te-ai oprit! Vai de tine, cel ce n-ai priceput punctul! Vai de tine, că Eu sunt virgula și punctul! Vai de tine, care, Eu am venit la tine, și tu nu M-ai primit! Vai de tine, creștine, ce judecată vine peste tine!

Vai de tine, vrăjitoare și fermecătoare! Vai de tine, diavole, care ai fabricat lucrul, ca omul să nu mai fie cu Domnul! Vai de tine, fântână care n-ai fost bună de băut! Vai de tine, cumpănă care n-ai fost bună pentru scos apă la vreme de secetă! Vai de tine, tâmplar și cioban sau fierar pe care Domnul Iisus te-a făcut ca să Mă folosești pe pământ! Vai de tine gestionar care n-ai păstrat marfa ce ți-am dat! Duhovnicește Domnul vorbește. Vai de tine, Ierusalime, care, am trecut prin tine și nu M-ai păstrat! Vai de tine naș care nu ți-ai păstrat secretul de naș!

... Capetele voastre Domnului să le plecați. Mulți domni vor zice să le plecați lor, dar Unul este Domnul. În cerul sfânt nimeni din îngeri și sfinți nu primește închinăciune și mărire, și zic așa: „Domnului Iisus Hristos să vă închinați“. Dacă cinstește pe cineva, pe Domnul Îl cinstește. Să nu pui cinstea Domnului, omului. Dacă cinstești pe fratele tău, pe Domnul Îl cinstești, iar dacă ajuți pe fratele tău, pe Domnul Îl ajuți. Fiilor, viața voastră să fie a Domnului, nu a omului; și luptați pentru cer, că lucrul ceresc, sfârșit nu are.

... Fiți tari și înrădăcinați-vă bine viața cu Mine, ca să țineți piept la furtună și la viscol, că scrie în Scriptură că via a dat-o spre mâncare porcilor, și de o altă vie este plin pământul, și aceasta e sectarismul. De aceea vă spun: adânciți rădăcinile, că vine vremea ca un ciorchine din via Mea să aibă un kilogram.

... Nici când eram pe cruce nu eram trist cum sunt astăzi. Tată, Eu nu vă dau țuică. Țuica e de la diavol. Eu vă dau struguri, dar beți cu măsură. Eu ți-am dat pruna ca pe smochină, nu s-o fierbi și s-o faci țuică. Copilașilor, fiți cuminți, nu prăpădiți lucrurile Domnului. Vai de tine, prun care ai făcut pruna și s-a făcut țuică din tine! Duhovnicește vorbesc. Ascultă bine și cumpără înțelepciune dacă nu ai. Dar voi cumpărați numai porci, vaci, cai. Cumpărați și înțelepciune. Că te închini și lui Dumnezeu, dar te închini și duhului rău. Postești, dar odată cu postul faci și minciună. Faci milostenie, dar și furi.

La ziua de judecată nimic de pe pământ nu te poate scoate. Judecata pământească nu seamănă cu cea cerească. Martorii și avocații cerești nu primesc bănet, ci te iau din carte, nimic nu trec cu vederea. Numai Preasfânta Fecioară Maria e miloasă, că de aceea s-a făcut taina cu ea pe pământ, ca să se roage pentru tine și ca să o ai mijlocitoare. De aceea vă spun: nu mai faceți păcate.

... Deschide inima, că vine focul din Sodoma și Gomora. Ca mâine dimineață vei vedea focul cum va arde casa ta și cum zbiară vitele toate și fug îngrozite cu focul pe spatele lor. Uită-te bine, că acelea pe care le vezi goale și vorbind cu băieții, nu le vei mai vedea, că acelea au adus sfârșitul pe pământ. Fiilor, nu lăsați lucrurile acestea să intre în casele voastre. Nu lăsați să intre focul în casa voastră. Să vadă Dumnezeu semnul la fereastra voastră ca să scăpați. Iar dacă în casa ta vei lăsa să intre fiicele tale goale și fiii tăi ca ai Sodomei, ai lumii, atunci nu vei avea scăpare, și casa ta și vaca ta și lucrurile tale vor arde.

... Vai de tine, care dormi la rugăciune! că te-ai dus în șanț, ca șoferul care doarme la volanul mașinii. Creștine care stai la rugăciune, n-ai voie să te scoli de la rugăciune de ți-ar muri boul și vaca ta; de ar arde casa, n-ai voie, creștine. Crezi? Lasă-ți perdelele și încuie-ți ușa și lasă vaca, lasă rațele, lasă găinile și leagă câinele la poartă. Ai auzit?

... Pacea Domnului Iisus Hristos să fie cu voi toți! Fiilor, fiți făcători de pace, stingeți cearta din casele voastre. Iubiți-vă, sprijiniți-vă și ajutați-vă. La vremea care stă în față, va fi scris și pe stâlpi: „Creștini din toate țările, uniți-vă!“. Și va fi scris: „Trăiască creștinătatea de azi!“.

Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi toți. Amin.

14-09-1973


Cuvântul lui Dumnezeu

... Vreau să-Mi fac o casă și n-am cu cine, n-am loc. Vreau să-Mi fac o casă și s-a făcut păgânul stăpân pe pământul Meu și a prins putere grasă să Mă oprească. O, ce pustiu! Unde voi găsi să-Mi fac casă? Unde ești, Noe, să-Mi fac casă? Am făcut atunci, am împlinit, dar ce Mi-a rămas, nu mai pot să-Mi împlinesc azi. Mi-a luat păgânul căminul. Nu-i este frică de Mine; se ține la cot cu Mine. O, tată, nu Mă vait ca săracul că nu are unde-și face casă, ci Mă vait de tine, creștine, că a venit vremea secerișului, a venit vremea mustului, și nu mai e vreme. Pe arac am să-i mustesc! Închină-te bine către Mine, oftează, căiește-te și plângi pentru sărăcie, că n-ai colivie. Nu plânge de foame, că și cel ce nu mănâncă trăiește. Numai cel fără casă, acela nu trăiește. Duhovnicește. Ridică-te, că am un fluier și n-ai să știi cui am fluierat și când am fluierat.

... Poporul Meu, Îmi pare rău că s-a pierdut numele sfânt, deși e scris că totul va pieri, dar Dumnezeu cu poporul Său nu va pieri. Au intrat lupii în stână și au mâncat oile. O, poporul Meu, nu te lăsa, și vindecă-te la rana ta. Dar să știi că după reînvierea pământului va rămâne ceva cu Mine; nu în cer, ci pe pământ.

... Israele, unde ți-e hambarul? Ai ceva în el? Israele, cât ai stat de vorbă cu Mine, ai ceva în hambar? Israele tată, copilașii Mei, să știi că dacă vei pieri, judecat vei fi, că ai fost bine hrănit, n-ai fost bătut, n-ai fost gol, n-ai fost nemâncat, și ai fost bine miluit. Israele, puteai să ai hambarul plin. Vine greul, și întâi tu ai să te vaiți, care ai mâncat la masă cu Dumnezeu. Întâi tu ai să suferi de foame și de frig.

... Poporul Meu, n-a fost de când e veacul să Mă lupt din greu pentru căminul Meu. Nu Mie Îmi fac casă, ci ție îți fac casă. Poporul Meu, nu fi dornic numai să vezi, ci fii dornic să împlinești. Poporul Meu, am venit să nu mai plec de la tine, să fie vremea să nu fii orfan, ca la vremea care vine să știi să vii la Mine. Scrie pe hârtie, tată, și să nu pierzi din cuvintele de la Mine. Să nu zici, copilul Meu, că vii la Dumnezeu, și, când colo, să te trezești în brațele duhului rău, că mulți vor veni în numele Meu, și e duhul rău. Poporul Meu, scrie pe hârtie durerea Mea.

... Dumnezeu a făcut chipul tău frumos, dar l-a făcut ca să vii la El și să împlinești. Și tu, frumosule, și tu, urâtule, vino la Dumnezeu! O, tată, ce mireasă frumoasă Mi-a venit la Mine în casă! Cine e mai frumoasă ca mucenița Varvara? Cine e mai frumoasă ca mucenița Filofteia, ca mucenița Ecaterina sau cuvioasa Parascheva, sau ca Măicuța Mea? Scrie, Daniele, scrie, că ele nu au cerut mire pământesc, ci au voit Mire ceresc.

... O să curgă cum curge ploaia pe pământ, așa o să curgă banii peste voi, și fiți atenți, că n-ai ce să cumperi cu ei, și să nu te amăgești, că vine lipsa de roade, și duhovnicești, și pământești. Are să vină cel pământesc și va zice: „Văd că tu ești roșu și frumos. Înseamnă că ai pâine. Dă-mi și mie“. El nu știe că tu trăiești cu Mine și de aceea trăiești și ești frumos.

... Daniele, nu mai fiți mâhniți, că vine și bucuria. Dimineața vine bucuria, ai auzit? Și vom plămădi toate durerile, cu leacul. Așa e, tată, în tot locul unde Dumnezeu lucrează, vine și duhul rău și strică. Plângeți împreună cu Mine.

... Creștinilor, urlă lupii la hotare. Măi creștinilor tată, aici e vatra românească, unde va curge miere și lapte. Nu veți mai merge în altă parte, și aici veți face casă. Așteptați-l pe cel înstrăinat (regele Mihai, n.r.), care acum e în formare, departe, că Domnul îl aduce pe pământul său.

25-09-1973

Cuvântul lui Dumnezeu

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Veniți și voi, prunci care nu ați fost poftiți ca să fiți născuți! Amin, amin, amin.

Pace vouă, pace între tine și Mine, Israele! Pace în cer și pe pământ, și între oameni bunăvoire! că aceasta s-a profețit și nu s-a împlinit. Vine vremea să se facă ce nu a fost scris, că am spus că se va face război pe pământ, între păgâni și creștini, între diavoli și sfinți. Ia aminte aceste cuvinte, că se va scula unul cu sabia și va tăia cu ea. Ce va tăia? Cui să-i zic să ia aminte? că am zis de multe ori să ia aminte, și nu s-a luat. Cui să-i zic să ia aminte? că nu mai are nimeni frică. Cui să-i șoptesc? Cui să-i grăiesc? Surdul nu aude, mutul nu vorbește, orbul nu vede. A sosit vremea să se lucreze, vremea cu orbul, cu surdul și cu mutul, care, ochi a avut și n-a văzut, și a avut urechi și n-a auzit. Vine vremea să se lucreze împotriva celui ce a avut ochi și n-a văzut, împotriva celui ce a avut urechi și n-a auzit, și a avut gură și n-a vorbit. Vine vremea să se lucreze împotriva lor.

Scoală-te în picioare, omule necredincios, căci credință ai avut, dar în Mine n-ai crezut. Scoală-te în picioare, omule înțelept, nu de Mine, ci de glume, de povești din lume. Scoală-te în picioare, preoțime, care ai fost preot în lume și n-ai slujit cum se cuvine. Bisericuță ai avut, Evanghelie ai avut, dar n-ai citit. Scriptură ai avut, dar n-ai folosit, și ai folosit numai banul.

... Vino la Mine, tu, care n-ai nume care este scris în Scriptură! Dacă aceasta se scria pe pământul acesta, nimic nu mai era, căci acesta e mânios, e furios. Acestuia i s-a scris și i s-a spus nu numai în Scriptură, ci și în vie vorbire. Ce nu s-a făcut pentru păcătos? Cine răspunde că și în vremea aceasta e tot păcătos? Veniți, veniți, că vine ce nu a fost!

... Sunt ani de când am fost aruncat în temniță, și parcă e azi. Ce a fost atunci, este și astăzi. Atunci eram bătut de păgâni și de tâlhari, iar azi sunt bătut chiar de copiii Mei, și e mai grea decât vremea aceea. De atunci și până acum nu s-a mai făcut cunoscut că Eu sunt Dumnezeu? De atunci și până acum n-ai avut timp să cercetezi bine lucrurile pentru Mine? N-ai avut timp să nu-l pui pe duhul rău în locul Meu? La ziua de judecată cum se va mai ierta celui ce i-am spus să ia aminte, celui ce i-am spus să privegheze și nu a privegheat? Cui să-i mai zic: „copilul Meu“? Cui să-i mai zic Eu slugă bună și credincioasă când el a fost mânios și necredincios, când la vreme rea s-a pitit de Mine, iar la vreme bună a stat cu Mine? Cui să mai spun Eu „copilul Meu“? că mereu Mă ia de pe cuie, mereu Îmi bate cuie, mereu Mă suie pe cruce, mereu Mă dă jos de pe cruce, mereu Mă bagă în mormânt și mereu Mă scoate din mormânt. O, cui să-i mai spun Eu: „poporul Meu“? Nici nu vreau să Mă uit la cei care de atunci și până acum n-au fost vrednici să facă un rod.

O, Israele, Israele, o, tată, o, tată, tată, ce munți înalți s-au zidit în inima ta! Ce munte de piatră s-a zidit în inima ta, că nu pot să pătrund în ea! O, tată, Mă căiesc că am pus masă și pe masă am pus mâncare și la masă te-am chemat să mănânci și n-ai voit să mănânci. Decât ai poftit, și restul ai lăsat pe masă. O, tată, te vei duce la smochin și nu va avea și nu vei avea voie să-l blestemi cum l-am blestemat Eu. Și astăzi, Eu sunt smochinul, că n-ai voit să mănânci din el, că el a făcut smochine, dar au fost ascunse.

O, Israele tată, zac în pat, dar nu are cine Mă întoarce. Mi-e sete, dar n-are cine-Mi da apă. Zac în temniță și nimeni nu vine la Mine. O, Israele tată, ce îmbrăcat ești tu, și ce gol sunt Eu, și n-are cine să-Mi dea o cămașă! Ce casă frumoasă ai tu, și Eu n-am nici un bordei unde să stau! Ce spălat ești tu, și ce murdar sunt Eu de sânge! O, Israele tată, ce sănătos ești tu cu trupul, și ce bolnav sunt Eu! O, Israele tată, ce de prieteni ai tu, și Eu sunt singur! O, Israele tată, cum alergi tu să te bucuri, și Eu n-am cu cine să Mă bucur, că tu te ascunzi din calea Mea. Nu M-am așteptat, de atunci și până azi, ca să nu cunoști pe Dumnezeu și pe duhul rău. Pe Dumnezeu L-ai socotit dușmanul tău, și pe duhul rău, prietenul tău. Al Meu e pământul, și se va curăța. Crezi?

Copiilor, pentru voi am certat pe împărat, și i-am zis: «Nu vă atingeți de unșii Mei!». Pentru voi am făcut război chiar și cu îngerii răi. Nu le-am îngăduit să vă facă nimic. Pentru voi am avut război chiar și cu diavolii. I-am alungat de la fața voastră, dar voi îi chemați să vină. Cine este vinovat? Eu am zis: «Postiți!», dar voi nu postiți, că ziceți că nu puteți. Copilașii Mei, cum s-a profețit despre Mine înainte de a Mă naște, așa s-a profețit și despre vremea de azi, că va posti creștinul și va posti și diavolul. O, poporul Meu, Mă doare cum o doare pe o femeie care e în chinuri de naștere.

... Copii, am vizitat pământul acesta în lung și în lat și am numărat izvoarele de apă și n-am găsit câte am știut Eu. Multe izvoare, nici urmă nu mai au, și în locul lor era șipotul de țuică. Creștine, bei țuică, vine țuica peste tine. Vine un prooroc mincinos și îți spune să bei țuică, creștine. Și vei bea, că e după pofta ta, dar pe Mine nu Mă vei mai vedea.

... Copiii Mei, fiți ai Scripturii, fiți ai cerului.

... Omule care ai femeie, trăiește cu ea ca și când n-ai avea femeie. Și zic femeii: femeie, trăiește cu bărbatul tău ca și când n-ai avea bărbat.

... O, tată, preotul de altădată nu schimba hăinuța sa, dar acum am întâlnit preot în haine la fel cu lumea. Am întâlnit preot cu ceas la mână și cu fundă la gât.

Copilașii Mei care porniți să Mă căutați, toți poftiți serviciu. Eu nu vă opresc de la serviciu; căutați. Voi nu știți. Vă e frică de foame și de sărăcie, dar moșii și strămoșii voștri au iubit sărăcia. Eu nu vă opresc de la serviciu, dar vă spun că pe lângă serviciu ați pierdut lucrul Meu. O, dacă te-aș ști prea vrednic, aș zice: du-te la serviciu, că nu Mă tem că pieri. Da, și Eu am avut serviciu și meserie, și lucram împreună cu tatăl Meu la fierăstrău, și mama Mea torcea și Mă ținea și nu a căzut niciodată.

... Tată, nu mai e preoție să te spele. Preoție e, dar nu mai e cu Mine. Am întâlnit în cale preoți care slujesc la duhul rău, prin concursuri de dansuri și cor, și voi lua darul și harul și nu va mai avea cine să spele pata ta. Voi lua darul preoților, căci nu-Mi mai slujesc Mie.

07-10-1973

Cuvântul lui Dumnezeu

... Israele, poporul Meu, te vestesc pe tine: ține-te bine, că bate vântul și te dărâmă. Nu te bucura, că întristarea stă în față, precum stă în fața Mea paguba. Pentru că nu te-am pedepsit când ai greșit, Eu am păgubit. Israele, poporul Meu, Israele tată, mult vei sta cu viața destrămată? Nu se va mai afla nici un drept, nici un înțelept ca să te repare. Israele tată, Israele, puține, puține cuvinte am să-ți spun, că nu mai pot. Israele tată, Israele, vine vremea să te dărâme, că nu ce ai de la Mine te dărâmă, ci ce ai de la tine te dărâmă, că în inima ta ai un înger și un diavol; îngerul e respins, iar diavolul e primit în orice cuvânt.

... Israele tată, copilașul Meu, s-a fotografiat timpul când ai vorbit și când ai petrecut cu Dumnezeu. S-au fotografiat masa și mâncarea. S-au fotografiat. Uite fotograful. Mai e un pic. Iată fotografiile. Le vei vedea de la tot începutul, până va fi sfârșitul. Crezi? Totul, și viul, și mutul s-au fotografiat; și vrednicul, și puturosul, și somnorosul.

... Israele, Israele, poporul Meu întru care am binevoit să petrec! Poporul Meu, moșii și strămoșii voștri M-au ținut și M-au trimis cu voi, că așa e scris. Ia să cauți să-Mi găsești timpul de azi, cum Domnul petrece în casele voastre, căci celui cu o singură clasă Domnul îi descoperă, nu celui cu carte multă, că acela nu se uită la Domnul.

... Acum sunt Eu păgubit, dar mai târziu ești tu păgubit; mai târziu te va durea pe tine. Acum Mă doare pe Mine. Toată agoniseala Îmi este veștedă. Nimeni dintre voi nu vede, decât numai trâmbița Mea. Daniele, ții minte ce ți-am spus Eu, că vrăjmașul rău ucide vasul Meu? Daniele, sfoara cerească cu care a fost Nicolae legat când l-am cununat, cu ea se desfășoară lung. Măi Daniele, poporul Meu iubit, voi nu știți, n-ați priceput, că uite, fuga lui Nicolae de la locurile sfinte e uciderea vasului Meu.

... Fiule, câte oițe sunteți voi? S-a făcut numărătoarea? S-a făcut? De ce nu s-a făcut? Fiule, nu a fost glumă, nu a fost minciună. Voi de ce nu împliniți toate câte s-au spus? Fiți îngrijitori, să nu rămână nimic de azi pe mâine, că vine să se împlinească de Mine, și ce veți face?

... Israele cel mic, mugurele care ai supt! Israele, moșii și strămoșii voștri nu au fost ca voi, ocrotiți atât de mult. Tu ești singurul. Tu vei fi acela căruia îți va spune Domnul: înțarcă-te, că a sosit timpul să te înțarc.

... Treziți-vă, că nu mai e soarele la răsărit, ci e la apus. Israele, fă-ți numărătoarea și pune-o la iconiță și vezi de oițe și de mielușei. Vor fi raze de soare ale oițelor oscioare. Cum se adună de la bisericuță, cum se sfințește, așa va fi cu toate oscioarele și lucrurile unei oițe.

... Copilașii Mei, tată, trupul și duhul sunt făcute de Dumnezeu. Tată, copilașii Mei, nu a oprit Dumnezeu să nu hrăniți trupul, dar hrăniți și duhul. Trupul este prea îmbuibat, și duhul este asfixiat. Mulți dintre voi, chiar ați ucis duhul, și ați rămas cu trupul. Cu trupul fără duh nu veți vedea împărăția Mea. Fiți desăvârșiți, că nu este altul ca să fie veșnic, decât Dumnezeu.

Oițele Mele, pentru voi s-a făcut cerul și pământul. Nimic nu va moșteni cerul și pământul, afară de Dumnezeu și poporul Său.

... Tot omul care nu-L are pe Dumnezeu, se va arde ca mărăcinii și ca ciulinii. Fiilor, deși pe pământ e la treaptă înaltă plăcerea, curvia, dar prin acestea omul piere.

Alungați ce purtați în buzunar care nu e plăcut lui Dumnezeu. Dintre voi aveți în buzunar ștampila lui antichrist. Vine vremea ca tot omul care are în buzunar acest lucru, să facă război cu Dumnezeu. Dacă vei zice că nu vorbești, tot te vei duce, că te va lua după dosar și îți va da arma în mână. Fiilor, să nu credeți că veți scăpa vreunul dintre voi ascuns, că tot pământul se va scormoni și te va găsi, și vei fi nimicit. Fiilor, veți striga: „Stăpâne, nu mă prăpădi, că am fost cu Tine!“, dar nu te voi cunoaște.

08-11-1973

Cuvântul lui Dumnezeu

... Creștinilor, apropiați-vă de Mine, spălați-vă fețele, că vine vremea să pășiți pe pământ sfânt. Toți păcătoșii vor pieri. Vine pieirea, într-o clipeală de ochi vine moartea peste toți. Numai cei ce nu s-au închinat la nici un fel de păcat vor scăpa.

Ierusalime, Capernaume, Israele, vei auzi trâmbițele, și când vei auzi, să știi: chemarea ta va fi. Pentru unii va fi necaz mare, iar cei buni vor păși pe scară cerească.

Poporul Meu, am să vorbesc cu tine în limbă străină, că vor veni neamurile străine pe care tu nu le-ai cunoscut.

... Spală-te bine de păcat, că mai e câte un preoțel care nu s-a închinat la idolii plini de păcat, care nu s-a închinat celui de azi, și stă ascuns și plânge pentru moartea de azi și strigă la Mine din cămara sa: „Mai e mult, Doamne?“.

... Să crezi, mamă și tată, cu adevărat să crezi că vei pierde copilul și tânăra din casă. Îi vei pierde prin neascultare, că te uiți la ei și nu te înduri să-i dojenești sau să-i bați când se găsesc cu haina de mișel, că ții la el mai mult ca la Mine. Ce vei da pentru păcatul acesta? O, n-ai voit să-l dojenești și l-ai lăsat să se sinucidă.

... O, creștine tânăr și bătrân, consultați-vă bine viața, ca să nu cădeți în focul care se deschide pe pământ. Cât e pământul în lung și în lat, tot va fi un foc, o mare de foc. Totul va arde, și în văzduh, și în apă. Se va aprinde de la tine, care porți țigara în gură. Daniele, să te urci sus, la înălțime și să te uiți că toți au țigara în gură. Cine va mătura coșul acesta?

Copilașii Mei, pentru ce ați făcut din gură și din gât și din piept, gură de fum? Nu-ți mai arde gura, tată, că toate se vor ierta, dar aceasta nu se va ierta, că nimeni nu te va scăpa. Mândria i-a cuprins pe toți ca să fumeze, și bărbați, și femei. Uitați-vă bine, căci ce e azi în lume, e pieirea acestei lumi, căci ce săvârșește omul, nu a fost de când e veacul. Ce e azi! Ce e azi! Grabnic aduce focul și judecata!

... Copilașii Mei care am stat cu voi, rușinos este ca să pieriți, după cât dar ați avut, rușinos este. Te va vedea cerul, îngerii și sfinții că vei pieri. Sunt sfinți și îngeri în cer care n-au avut parte de ce ați avut voi. Ei s-au făcut ascultători citind din carte, nu ca tine, care stai de vorbă cu Mine. Te porți după moda din lume. Mi-e rușine să stau de vorbă cu tine, că ai moda din lume.

... Copilașii Mei, mult sânge am pierdut pentru voi și mult M-am ostenit și am suferit pentru voi, dar tu nu suferi pentru Mine un sfert de zi de foame. Eu am spus să postești, și voi nu postiți, că ziceți că postiți pentru Mine. Și veți posti fără voie, că pâinea pe care o mănânci acum când trebuia să postești, o aveai atunci.

... Maica Domnului o să măture tot ce e rău pe vatra acestei țări. Cine este cu Mine, acela va rămâne. Poporul lui Dumnezeu va moșteni, că vizitatorii străini au văzut ce este în România, și sub pat știe ce are, și abia așteaptă s-o prade, că nelegiuitul va fi ars, și apoi țărâna din el spulberată de vânt și dată afară de pe acest pământ. Ați auzit?

... O, fiica Domnului Iisus care ai ascultat acest cuvânt, ți se cade să nu ți se vadă călcâiul, dar tu te porți goală și zici că ești creștină, și apoi te superi dacă cineva îți spune. Și Eu Mă supăr pe tine, că Mi-e rușine de cer, că niciodată n-ați fost atât de neascultători și goi. Te gătești să placi unui bărbat, dar Mie când te gătești să-Mi placi?

... Din anul 1948, prima lucrare am făcut-o prin acest vas când am dus-o prin grădinile cerești.

... Cât o clipeală de ochi mai e, și se descoperă păcatul pe care l-ai făcut la întuneric.

27-11-1973
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
“Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau Cuvântul.”
Back to top See my Info
Duhul
Initiat
Initiat

Duhul is offline

Joined: 09 Oct 2007
Member: #308
Posts: 316
Country Flag: Israel
Style: InvisionBlue (208)
Medals: None
Groups:
Topic icon
Cuvântul Domnului - Anul 1973 (2)
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 29.2.2008, 17:48 View PostDownload Post

Cuvântul lui Dumnezeu

... Poporul Meu, am scris numele tău în cerul Meu, și ai grijă să nu Mă întristezi. Poporul Meu, ai grijă să fii ușurel, ca să poți să treci prin urechea acului, să nu te oprească ceva, că strâmtă e vremea, e ca urechea acului, și mulți vor rămâne. Poporul Meu, te-am hrănit cu duhul, că multe trupuri vor împuți acest pământ. Poporul Meu, îndreaptă-ți către Mine privirea, că uite, în fața ta sunt Eu, Domnul Iisus Hristos, Care, de când am fost în trup și până astăzi în Duh, numai în necazuri și supărări sunt. Niciodată n-am fost bucuros și mângâiat. Poporul Meu, am venit din cerul sfânt să împlinesc ceea ce e scris. Poporul Meu, precum am venit în mijlocul cărturarilor și fariseilor, așa am venit și am chemat la Mine întreaga lume, și cine a venit, este fericit, este viu.

Am venit în mijlocul preoților, și ei Mă răstignesc. Cine M-a ascultat, astăzi este cu Mine. Cine a ascultat de lume, mereu a murit, și cei rămași din lume, acum plâng la capul lor. Poporul Meu, am venit la tine, că așa e scris, să nu mai merg în lume, că Tatăl nu Mă lasă, și am venit la tine și pe casă, și pe cale, și pe câmp. Unde am găsit loc, acolo am venit. O, mult am suferit până te-am făcut în felul acesta! Pregătește-te mereu, până vei ajunge să-L vezi cu ochii pe Dumnezeu, pe Care astăzi tu nu-L crezi.

... O, poporul Meu întru care am binevoit! Am primit vestea că ți-e silă, că ți-e urât de Mine și că Mă vei părăsi, că te vei duce în lume și vei scuipa după Mine și Mă vei huli și multe cuvinte de ocară Îmi vei aduce.

O, poporul Meu, nu mai înmulți mâncărurile, nu mai înmulți paharele, nu mai înmulți mândruțele.

O, poporul Meu, aștept să fii pregătit, căci când te voi vedea pregătit, totul s-a sfârșit. Că astăzi te-aș lua, dar nu vei putea intra în împărăția Mea, că dacă ți s-a îmbolnăvit soția și tu ai dus-o la spital, Eu am voit s-o curățesc, și tu i-ai adus mâncărică de dulce, și bună. O, poporul Meu, o, tată, tată, când să pregătesc Eu poporul Meu dacă voi nu voiți să cunoașteți că toate sunt pentru Mine? V-ați îmbolnăvit și luați mereu lucruri ca să fiți sănătoși, dar voi nu vreți să cunoașteți semnele pe care Eu le săvârșesc pentru voi.

Am voit să opresc cearta de la voi prin semne, căci cu binele nu voiți. O, dacă ar fi o schijă pacea Mea, nu ar rămâne nimic de ea, că te-aș spulbera. Dacă ar fi o bombă pacea Mea, te-aș face țărână. Am făcut gard cu pace în jurul tău și cearta îl strică mereu. Până când va fi cuvântul acesta: „Pace vouă!“? Cine să vină din cer să facă mereu pace? Cine, când tu vrei să te cerți? Între voi e război mereu. Dacă aș zice: „Ceartă vouă!“, ca și câinii v-ați mânca, dar Eu am zis mereu: „Pace vouă, poporul Meu!“, și pace nu este. Ce lucru faci tu, tată? Ce lucrezi tu, creștine? Ce lucrezi tu azi și mâine? Ce faci tu, creștine? Dacă ai fi olog sau orb, te-aș ierta, dar nu te iert. Copilașii Mei, dacă veți mai duce viață nepregătită și în ceartă, mâine nu veți mai fi cu Mine.

... Creștine, multe cărări duc omul în iad. De ce, tată, nu le cunoaște? Sau chiar dacă a auzit, dar nu vrea să afle. „Unde m-oi duce, m-oi duce. Să mă văd eu mort“, și când ajunge acolo, își blesteamă părinții și preoții că nu l-au învățat. Măi copii, Eu v-am învățat întru totul, v-am învățat mai mult decât au învățat învățătorii pe elevii lor. Crezi? Nimic n-ați ști dacă v-aș pune la un examen. Îl vei vedea pe diavolul lângă tine și nu-l vei cunoaște decât atunci când te duci în iad.

... Copii, mult nu mai stăm aici, și ne vom muta în altă casă și vor veni din țări îndepărtate, și când vor vedea hrana voastră (cu carne, n.r.), se vor sminti.

... Poporul Meu, unde sunt frații voștri? Unde sunt copilașii voștri? Poporul Meu, am adus la cunoștință vremurile și ispitele. Poporul Meu, de câte ori am grăit acest cuvânt: «Creștine, ține-te bine, ca vântul să nu te dărâme»! De câte ori am spus acest cuvânt: «Creștine, ține-te bine, ca lumea să nu te dărâme»! Unde sunt aceia pe care i-am uns și i-am binecuvântat și i-am încredințat ca fii ai cerului? că dacă ar ști și numele îngerilor și al celor din cer, și aceia ar fi fost vânduți, și aceia ar fi fost coborâți din cer jos.

... Multe familii s-au distrus. Parcă a venit vijelia, parcă a venit potopul lui Noe. Dar nu a venit potopul lui Noe, și nici potop de vijelie, ci a venit un potop din China, a venit un potop din Germania, a venit un potop din Franța, a venit un potop din Rusia, și toate țările au adus câte un potop. Dar dacă te duci în Germania, acolo vezi credință sfântă, iar dacă te duci în China și mergi prin bălți și bălării, ajungi undeva la o credință nestricată. În toate țările a rămas câte o insulă nestingherită din credință, numai în țara Mea nu mai e, nu mai e, tată. Mergi prin baltă și mărăcini, nu mai e credință sfântă. Cei cu credință sfântă sunt prinși în sicrie. Aceia mai au credință sfântă.

... Apropiați-vă bine de Mine. Nu lăsați trupul să se îngrașe ca să fiți greoi la drumul către Noi. Cu mulți dintre voi se va întâmpla ca și cu femeia lui Lot când voia să fie la Mine cu tot neamul ei, dar nu putea merge cu Mine că nu făcea voia Mea. Și dacă ții la neam, rămâi cu neamul, ca femeia lui Lot. Și Noe avea neamuri, și strigau la Noe: „Noe, dă-ne drumul!“, și nu i-a primit, căci cheia era la Mine.

... Fiilor, trăiți cu frică. Aveți frică, nu de bătaie, ci de păcat, că nimic nu te pedepsește decât păcatul. Vine acela care va pune lacăt și la țigară, și la sticluță, și la cărnicică, și fericit care nu o va lua nici pe aceasta.

... Tată, vor fi clipe când Eu n-am să vin la voi, că mai am copii și merg la ei, și voi păți cum a pățit Moise: când voi veni la voi, vă voi găsi mâncând și jucând. Și ce veți face? Cine-și ia toiagul în mână să păstorească poporul Meu când Eu nu voi veni la el?

Fiilor, dați-Mi și Mie o bucurie că nu vă veți abate de la Mine. Mă duc, că am un popor mult mai întărit decât voi, căci ei cântă rugăciunile. O, ce popor! Acum l-am aflat. Mă duc și la el. Când voi veni înapoi, să vă găsesc bine, nu cu carnea în dinți și cu băutura. Oițele Mele, așa am spus când am plecat: «Stați liniștiți, cântați și fiți cuminți».

11-12-1973
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
“Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau Cuvântul.”
Back to top See my Info
Duhul
Initiat
Initiat

Duhul is offline

Joined: 09 Oct 2007
Member: #308
Posts: 316
Country Flag: Israel
Style: InvisionBlue (208)
Medals: None
Groups:
Topic icon
Cuvântul Domnului - Anul 1974
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 29.2.2008, 18:11 View PostDownload Post

Anul 1974

   * 13-01-1974 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 14-02-1974 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 20-02-1974 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 13-03-1974 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 19-03-1974 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 04-04-1974 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 12-05-1974 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 24-05-1974 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 12-07-1974 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 21-07-1974 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 04-08-1974 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 16-08-1974 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 08-09-1974 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 15-09-1974 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 31-10-1974 Cuvântul lui Dumnezeu


Cuvântul lui Dumnezeu

... Duhul lui Dumnezeu vorbește. Așa cum se găsește în Viețile Sfinților, așa se va găsi și această vorbire și se va face o singură carte.

... O, creștine, creștine tată, Îmi vine câteodată să pun foc la acest pământ, să-l trântesc, să-l fac țăndări, dar Maica Mea nu Mă lasă. «Fiul meu, – așa zice Maica Mea – sunt mulți care mă iubesc, și spirtul îi ia, și după ce greșesc, zic: „Iartă-mă, Maica Domnului!“. Fiul meu, ce nu poți face pentru păcătoși! De la spirtul pe care-l fac, spirtul a stricat și strică, și a nimicit acest pământ. O, Fiul meu, întoarce-Te cu milă către această lume!».

O, copii, ce să-i fac Eu spirtului? Eu duhovnicește vorbesc. Ce să-i fac spirtului? că el a stricat fețele omenești. Iese spirtul și din lemne, și din secară, și din porumb, și din grâu, iar Domnul Iisus a binecuvântat să nu se facă spirt. Tată, tată, când stai în genunchi, roagă-te să nu-ți fie poftă de spirt, că Dumnezeu nu vine să te scape; fuge și te părăsește. Dumnezeu nu Se mai uită la cel ce bea spirt. Spirtul arde, arde din ce în ce mai mult ca orice pe pământ. Și mai e o buruiană pe care o poartă omul în buzunar; o găsești și la copiii de la școală, și la cei ieșiți din școală. De la această buruiană și de la spirt se aprinde focul.

... O, poporul Meu, se întorc niște oameni care s-au despărțit de Mine și de voi. Se întorc cei cărora le-a pus securitatea masa când voi erați închiși. Se întorc înapoi, dar Îmi vine să le încui ușa, așa sunt de supărat. Nu sunt Eu și Cel de atunci, și Cel de acum? De ce mai vin la Mine? De ce nu mai stau cu cine le-a pus masa? A venit vestea la ei că o să piară cei răi.

... Vine focul și mistuie totul și se va face pământ nou, și să nu te temi că te voi arde și pe tine, dar să nu bei spirt. Crezi? Chiar dacă ai postit o lună, și o dată ai băut spirt, vei fi mistuit de foc.

... Tată, tată, curățiți-vă, spălați-vă, că nimic păcătos nu va intra în împărăția Mea. Preoții stau degeaba, nu au ce curăți și nu au ce hrăni. De ce-i lăsați să stea degeaba? O, tată, unde-or fi creștinii de altădată, care dădeau cu năvala? Unde-o fi Ioan de la Vladimirești, care mărturisea mii și mii într-o clipă? Unde-o mai fi acesta? Păi ce zici tu, n-o mai ieși el odată la libertate? O ieși când vor pieri fabricile de spirt și când n-o mai fi acea cetate îmbuibată (cetatea Babilonului, n.r.).

... Cum cântă cineva din muzica sa, așa și Eu cânt prin vasul Meu. Nu numai una i s-a dat să sufere, și n-a rămas oscior să nu fie curățit și călit prin focul dumnezeiesc, ca să poată să țină Duhul lui Dumnezeu, ca să nu se mândrească. Lucrează Dumnezeu ca să nu știe ea.

... Israele, mai avem un pic și îi voi spune lui faraon ca să fii liber. Vei merge și vei pune viță-de-vie și va rodi, că dintr-un singur strugure vei umple tot vasul cu must. Duhovnicește îți va da strugurele acesta. Crezi?

... Creștine, te voi purta de mână și îți voi arăta toată lucrarea Mea. Pocăiți-vă, că așa zice Domnul Iisus Hristos. Lăsați pe omul care vine la Mine; nu-l opriți, că greșiți. Lăsați bolnavul și orbul care vrea să vină la Mine. Lăsați muții care vor să vină la Mine. Vino și tu, argat! Vino și tu, împărat! Să vină toată suflarea!

... Eu sunt Acela Care am crescut prunc pe pământ. Am fost tânăr, am fost și bătrân. Mă jucam, făceam păpuși și păsărele, iar prietenii Îmi puneau cununi de spini pe cap și Eu le puneam coroane de flori, dar nimeni nu a tălmăcit, și dușmăneau pe cei ce Mă răstigneau. Atât de mult a iubit Dumnezeu zidirea Sa.

Veniți la Mine, veniți din toate unghiurile! Pământul se va schimba, mulți se vor schimba și se vor ierta, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta, că Dumnezeu a botezat în fiecare an pământul, dar hulitorii împotriva Duhului Sfânt nu s-au înmuiat. Auziți? că și morții din pământ aud. Auziți și vă înfricoșați și vă opriți de la păcate! Auziți, că e fericită urechea care aude, veți fi fericiți. Și opriți-vă, așa cum s-a oprit Zaheu, așa cum s-a oprit cel ce a băgat sulița în coasta Mea, care astăzi e mucenicul Meu.

... E început sfârșitul, dar nimeni nu vrea să creadă.

... Către partea femeiască vorbesc. Ce bine ar fi dacă tu n-ai purta trupul tău gol, dacă vrei să fii iubită, nu de lume, ci de Mine!

Copilașii Mei, apropiați-vă de Mine, că vorbesc cu voi și Îmi curge sânge. Lasă femeia copiii în casă și pleacă pe stradă goală; și bărbații lasă femeile în casă, cu copii, și pleacă la femeia goală. Ce zăpăceală! Nu se mai știe; e un obor de vite. O, tată, de ce nu simțiți voi această durere a Noastră și a voastră? Tată, să vă culcați cu frică, dar mai bine zic să vegheați, căci ce e astăzi pe pământ, face cu mâna la urgie.

... Vine pedeapsa pentru cei răi care nu vor să fie credincioși, că mulți dintre voi aveți frați și surori care vor pieri. Veniți-vă în fire, că mult aleargă necredința. Ieri a fost credincios și azi nu mai e; l-au distrus poftele. Copilașii Mei, fiți deosebiți, că se vor aprinde ca gazul; așa se va aprinde de la foc omul păcătos.

... E pământul plin de trup gol, și pentru acest trup gol, Dumnezeu a ursit să piară întreaga suflare. Crezi? Mai bine fugi, creștine, în pustie, ca să nu te înșele, până trece această vreme de necaz. Iar dacă știi că nu te înșeală, nu te trimit în pustie, că e mai mare plata aici.

... Mărturisiți-vă păcatele și împărtășiți-vă, ca să fiți pregătiți, că nu știi când Dumnezeu va lua duhul tău și vei pleca.

... Nu trupul acesta este Dumnezeu, dar Duhul a fost trimis astăzi ca să grăiască și să se împlinească Scripturile.

13-01-1974

Cuvântul lui Dumnezeu

... Cu Noe am lucrat o casă și am reușit. Cu voi am lucrat două case, și n-am reușit.

... Măi copiii Mei, porumbeii Mei, trandafirii Mei, păsărelelor, alegeți-vă bine, că mulți se dărâmă care nu au viața cu Mine; nu rămâne piatră pe piatră nesfărâmată. Numai cei ce sunt ai Mei, numai cei ce sunt cu Mine, aceia vor rămâne. Dacă este în tine lucru rău, te dărâmi. Fiule, nu mai e vremea la început și nici la jumătate, ci e la sfârșit și se încheie cu o singură cheie. Ascultă bine cuvintele de la Mine. Ascultă-Mă, creștine.

... Creștine, nu uita că tu ești o bucată din împărăția lui Dumnezeu.

... Nu lăsați copiii să se uite la televizor la trupuri goale. Nu lăsați copiii care sunt la școală să joace pe scenă.

... Eu am ajuns la sfârșit. Am ostenit trâmbița, măi copiii Mei, că am vrut să vorbesc cu voi. Bătrâni, tineri și prunci, sădiți în inima voastră pe Dumnezeu.

... Maica Mea și toți proorocii și toți patriarhii și îndrumătorii și preoții duhovnicești vă roagă să păstrați bine calea cu Mine. Fiți credincioși în Dumnezeu. Nu lăsați buruiana la rădăcina viței. Stropiți pomul, să moară omizile din el, că vine vremea să rodească frunza din pom. Omizile sunt poftele pe care le poftește creștinul în viața sa. Stropiți cu otravă, adică cu post și rugăciune. Fiți cuminți, nu dați năvală să ieșiți afară. Să stea porțile deschise și să nu ieși afară, că afară este scrâșnirea dinților și mâncarea viermilor. Stai cu Mine, creștine, rabdă, căci Dumnezeu te adaugă la vremea cuvenită. Nu să stea Dumnezeu cu bățul în mână cu tine; nu așa se câștigă împărăția. Să fie porțile deschise și să nu fie portarul și tu să nu ieși pe poartă, că ieșind, nu te mai întorci, că afară e lăutarul lui antichrist, care cântă să te simți.

... Israele tată, am sădit în mijlocul tău un pom ca să mănânci poame din el. Îngrijește-l, că nu ți-l îngrijește nimeni. Israele tată, acest pom pe care ți l-am sădit ție în față, a fost, este și va fi până în ceasul în care voi veni. Rămurica pomului acesta va mărturisi în fața Mea tot ce ai făcut tu pentru îngrijirea acestui cuvânt. Și lângă acest pom am mai adus un om, și pe acest om l-au biruit vânturile. Și omul de lângă pom, astăzi e rănit din tălpi și până în creștet, și nu e doctor să-l panseze. Și când va veni un altul, de al Domnului, acela se va milostivi și îl va lua pe seama sa și îl va trata spre vindecarea sa.

... De ce nu ești și tu ca Noe? căci oricâți au venit la el și l-au oprit să nu mai lucreze, el nu s-a oprit și a lucrat mereu. De ce nu vrei să fii în legătură bună cu Mine? De ce porți brățara lumii acesteia? Adică de ce porți necredința?

... Fiilor, ce vi s-a descoperit vouă de la Mine și nu vreți să țineți și vindeți! Amar de viața voastră! Ce vi s-a dat vouă, nu aveți cu ce plăti. Cum și-a plătit mucenița viața, că și-a dat ochii, așa și tu, Israele, să nu te întinezi ori să-ți vinzi Păstorul.

... Tu simți o plăcere această viață pământească, dar Mie Mi s-a urât.

14-02-1974

Cuvântul lui Dumnezeu

... Fiule, ia pune mâna pe vasul Meu, să vezi cum tremură de frica scorpiei. Fiilor, să fiți atenți în lucru, să fiți atenți și la plecare, și la întoarcere, și la ieșire. Fiilor, din cei plecați din mijlocul vostru, aceia scorocesc furnicarul cel mare. Anunță Gheboienii, că un capăt de la scorpie e în drumul lor. Anunță Bucureștiul, că un capăt de scorpie e în drumul lor. Anunță Măneștii, că un capăt de la scorpie e în drumul lor. Anunță Pietrarii, că un capăt de la scorpie e în drumul lor. Anunță Provița. La fel, anunță Călărașii și toate împrejurimile.

... Uite, trâmbița Mea n-a fost niciodată în durerile de astăzi. Ai grijă de ea, tată. Ce zici, va fi cărare să mergi cu ea pe cale? Unii o alungă, unii o disprețuiesc, unii nu o ascultă, și aceasta îi aduce moarte. Dacă acestea n-ar mai fi, trâmbița Mea s-ar bucura, dar lovitura ajunge până la suflet.Cum era trâmbița Mea odată când cânta: „Raiule, grădină dulce, din tine nu m-aș mai duce!“, pentru că în rai petrecea. Era brațul creștinului plin de flori.

... Faceți roade, să mănânce călătorii din roadele voastre.

20-02-1974

Cuvântul lui Dumnezeu

... E scris în carte de câte ori Dumnezeu v-a spălat de păcat, dar să știți că nu așa s-a întâmplat cum s-a întâmplat cu pământul acesta. Tată, s-au așternut multe păcate, pe care Domnul Iisus nu poate să le mai șteargă decât cu foc.

O, tată, copilașii Mei, de câte ori am venit Eu la voi pe norii cerului în fața voastră și am grăit cuvinte și n-am fost crezut și mulți M-au făcut mincinos. Măi tată, dacă se întâmplă să fiu mincinos și astăzi ca și atunci când am fost răstignit, cine vă mai iartă?

O, poporul Meu, vin din cale lungă și nu Mă mai odihnesc. Mereu călătoresc și Mă cobor la oi, și oaia e în grădina altuia. Pe cine să trimit să o ia?

... Aceasta e lucrarea Mea, adică e Duhul Meu prin voi. Printre voi a călătorit și nu L-ați crezut. Duhul Meu, nu trupul acesta. Acesta e o trâmbiță a lui Ioan Botezătorul, căci când a plecat, așa i-a spus Dumnezeu: „Lasă fluierul pe pământ, nu-l lua“. Fiți desăvârșiți, ca toate să le știți. Copilașii Mei, mai avem un pic de călătorit. Picul acesta, nimeni nu-l cunoaște.

Copilașii Mei care ați auzit acest cuvânt, mai veniți o dată să-l auziți. Veniți, care n-ați crezut acest cuvânt, și vă împăcați cu Noi.

... Creștine, nu înmulți neamul cu cine nu e cu Mine. Unde l-a trimis pe Isaac? La neamul său. De ce nu s-a dus la vecinul său? Pentru ca să se preamărească numele lui Dumnezeu. Pentru aceia care se unesc cu lumea, e pregătită sabia. Așa cum nu i-a cruțat pe cei ce au venit la fiica lui Iacob, așa nu se vor cruța nici aceștia. Copiii Mei, mai bine să n-ai prunci decât să-i zămislești pentru alt neam.

... Cunoaște, tată, bine și învață bine cartea. Dumnezeu nu vrea de la tine altceva decât să fii de partea Sa, cu tot avutul tău, căci vine peste tine Duhul Meu și ai să te miri singur cum ai să ieși din casa ta, și ai să fii folositor sufletelor. Și ai să te miri câți vor veni la tine să le dai pâine, ai să te miri singur de unde ai puterea aceasta, ai să te miri că va pleca bolnavul din poarta ta slăvind pe Dumnezeu. Dar acum nu ieși la drum, că e ocupat drumul.

... Se spune prin lume că s-a prelungit veacul, dar să nu credeți, că e minciună, că veacul îl face Dumnezeu. Vino de stai lângă Mine, că vei vedea că nu este așa. Stai cu Mine și călătorește cu Mine, să nu te dărâme. O, poporul Meu, cine va fi când Eu voi veni? Cine va rămâne? O, poporul Meu, tare este greu să fii ucenicul Meu în ziua când voi veni Eu, că bate vântul și îl mătură și nimic nu mai rămâne pe el. Poporul Meu, cine te va ține pe tine ca vântul să nu te dărâme? că nu va rămâne piatră pe piatră. Cine te va ține pe tine ca să nu te dărâmi?

O, poporul Meu, ce bine va fi de tine când vei auzi: „Intră, popor binecuvântat, intră, blândule popor, în grădina care s-a gătit pentru tine!“. Să vă rugați ca egiptenii și ca samarinenii și să spuneți: „Doamne, eu sunt cel ce Te-am răstignit. Iartă păcatele mele, iartă necredința mea“. Copilașii Mei, de ați ajunge cu fapta să puneți mâna pe poartă, dar dacă n-ai zis așa, n-ai să ajungi.

... O, popor pustiu, vei vinde vaca și vei vinde casa și toată averea ta ca să răscumperi pe cineva să iert greșeala ta, și nu vei afla. De ce? Pentru că a trecut vremea când umblam după tine.

O, tată, s-au împlinit toate câte sunt scrise în carte. Nici tu nu vezi, măi creștine. Nu trebuie să știi, măi creștine, că s-au împlinit toate câte s-au făcut. Ia cântați voi: „Amărâtă-i ziua amară“. Ia cântați, că e cântată și de Mine.

O, măi Daniele și Cristea! Și Caiafa, și Pilat, și Irod, și Anna, și aceștia se întorc la blândețe, și lupul se întoarce la blândețe, dar să știți că greu le va fi.

Fiule Ionică de la Viișoara, am vrut să stau de vorbă cu tine. Nu mai fi atât de neascultător și atât de tare la inimă, că nu poate inima să se înmoaie. Fiule Ionică, unde sunt oile pe care le-ai păscut și pe care le-ai avut? Spune-Mi și Mie. Fiule Ionică, spune-Mi și Mie mai crezi în proorocie? Mai crezi? Dacă Domnul Iisus Hristos, prin acest prooroc, ți-a proorocit că mult ai greșit, de ce nu te-ai umilit cum s-a umilit David când Domnul a trimis un prooroc la el? Să știi, tată, că aceasta îți lipsește. Și îți lipsește nu numai ție, ci la toți.

Când Domnul Iisus a pregătit această proorocie, pentru cine a pregătit? Pentru cer, sau pentru pământ? că și pământul se clatină de frică. O, copiii Mei, nu vă încredeți în știința voastră, că, să știți, nu veți ști nimic fără Dumnezeu. Dumnezeu, de când a făcut pământul și omul, a făcut și prooroc. Copilașii Mei, Dumnezeu a vorbit cu oamenii pe pământ prin Duhul Sfânt. Veniți-vă în fire, că și împăratul, și argatul are nevoie de călăuză, și dacă se trimite călăuza la tine, nu întoarce spatele la Mine, și umilește-te. Da, tată, moșii și strămoșii voștri au avut nevoie de prooroci, dar voi sunteți mai răi, că nu-i primiți pe prooroci. Împărații când mergeau la război cereau de sus prooroci ca să le spună cum să facă, dar voi sunteți răi, așteptați să vin Eu în trup, că nu vreți să-i vedeți pe prooroci. Luați bine seama la cine a ajuns la capătul lucrului și la cine n-a ajuns.

... Dacă ar mai fi David, ar da scaunul său ucenicului Meu, dacă s-ar găsi cineva să-l aducă.

Adam a avut timp să se curețe, dar acum nu mai este timp. Am sfârșit. Un moment a fost să fie această profeție.

13-03-1974

Cuvântul lui Dumnezeu

... Veniți, tată, veniți aproape, țineți aceste cuvinte, că sunt sfinte. Și penița care le scrie se sfințește, dar ce este rău se blesteamă de Dumnezeu. O, tată, veniți aproape, că vor ieși morții din groapă! Se vor încheia cum își va încheia cineva haina sa, și se va întrupa carnea lor din pământ. O, creștine, atunci vei vedea minune și nu te vei bucura, ci vei plânge. Toți împărații vor sta înaintea Mea și vor plânge că nu au păstorit poporul ca să aibă viitorul.

... O, creștine, ai făcut legământ ca să împarți un sfert la săraci, un sfert la biserică și restul pentru tine. Ai făcut tu așa? O, tată, vei plânge cu amar să treci la Dumnezeu, dar nu vei putea, că e război între noi. Deșteaptă-te, creștine, că război ca acesta n-a fost de când e veacul, război între Dumnezeu și duhul rău. Ai să te întrebi: „De ce sunt eu de partea duhului rău? că eu am lucrat cu Dumnezeu“. Ai să te întrebi: „De ce sunt eu în ceata duhului rău? Eu am slujit lui Dumnezeu“. De aceea am spus: înmulțiți rugăciunile și lucrurile Mele, că ele vă dau puterea cea bună. Copilașilor fără minte, veniți-vă în minte, că vă poruncesc vouă cum am poruncit Ninivei. Vine prăpădul peste tot și nu va scăpa nimeni, decât numai cei aleși ai lui Dumnezeu. Creștinilor, să se ducă de la voi din creștini în creștini, ca fiecare să-și pregătească viața duhovnicească.

... Nu ieșiți din cortul dumnezeiesc, nu umblați pe drumuri întortocheate, că adevărat grăiesc, că ziua care va veni, nimeni nu o va crede până nu o vede, dar Eu vă spun: fericit cine crede și se pregătește ca s-o primească. Veniți-vă în putere, că nimeni nu va scăpa, tată. Nici cel mai învățat împărat nu te scapă, decât numai Dumnezeu. Vei vedea pe mama ta și pe tatăl tău când vor învia. Te vei întâlni cu cine nu l-ai mai văzut de mult. Cine e păgân nu va mai avea timp să-și lepede păgânătatea. Să se ducă vestea aceasta prin toate colțurile.

... Dumnezeu Își alege ceata Sa, și duhul rău, ceata sa, și va fi mare război între voi. Se vor topi diavolii din toată ceata lor. Vei răcni în gura mare, omule cu putere mare care i-ai chinuit pe credincioșii Mei.

... Creștine tată, Eu să fiu ca tine aș sta ca Ioan cu capul pe umărul Domnului. Eu aș face toate numai în numele lui Dumnezeu. Nimic n-aș face în numele Meu și după gândul Meu. Aș face toate după Dumnezeu.

19-03-1974

Cuvântul lui Dumnezeu

... Creștini răi! Nu se poate creștini supărăcioși. Am văzut creștini supărați pe aproapele. A asfințit soarele nu o dată, ci de multe ori, și tot nu s-au împăcat. Nu te-aș lăuda Eu dacă ai fi fost bine cu învățătura Mea? În toate părțile te-aș spune că am un popor vrednic. Dar cui să-i spun: „Ioane, ești vrednic de Mine!“? că până seara ai murit, că te-a dărâmat mândria. Faceți fapte de se bucură cerul, dar faceți și fapte de se îndoliază cerul. Pregătiți-vă în fapte.

... Poporul Meu iubit, vine vremea să fim cu toții așa cum a fost Domnul cu ucenicii. Fii credincios. Vine vremea să mai colind o dată pământul acesta, să merg și Eu cu voi, ca și cu frații voștri, să mănânc cu voi la masă. Atunci nu va mai fi Iuda să Mă vândă. Atunci vor zice: „Și eu vreau să fiu creștin“. Adu-ți aminte de moarte, că trupul acesta are două căi: are o cale să moară, și o cale să întâmpine pe Domnul Iisus Hristos dacă are voință.

... Fii desăvârșit, că astăzi pe pământ se vede lucru de jale, se văd femei măritate când îmbracă rochița de mireasă. Femeia măritată, cu copil, care se îmbracă cu rochița de mireasă, se duce în foc. Să se ducă vestea aceasta. Nici fecioara care nu este curată și e pătată nu are voie să se îmbrace cu rochița de mireasă. Plânge cerul și suspină când vede atâta nelegiuire. La ce-i mai folosește să se îmbrace ca mireasă? Nu e voie!

... Voi sunteți îngerii cu care Dumnezeu va încheia veacul. Voi sunteți sămânța lui Avraam. Printre voi e și rămășița lui Baal, care se închină la idoli. Uită-te bine, ca nu cumva cineva din casa ta să fie din aceia.

... Să se ducă vestea aceasta, că femeia măritată sau femeia desfrânată sau cea care nu este fecioară, nu are voie să se îmbrace în rochie de mireasă, că albul înseamnă nevinovăție, nu tâlhărie, și în iad vei merge. În vremea de demult, femeia desfrânată era îmbrăcată în haine de desfrânată, dar acum, dacă s-ar mai respecta legea aceea, toate ar fi îmbrăcate în haine de desfrânată.

04-04-1974

Cuvântul lui Dumnezeu

... V-am spus odată că s-a ivit odată o scorpie cu două mii de capete și nu a rămas vreun cap care să nu fi făcut rău; nu celor necredincioși, ci la cei care sunt cu Mine, Domnul. Fiți desăvârșiți. Dacă cineva îți va tăia capul sau mâna, Domnul ți le va pune iarăși la loc. Dacă cineva îți va curma viitorul, Domnul ți-l va aduce la loc. Scoate, tată, de la tine tot ce este rău, tot ce nu ține de tine, că vei muri dacă nu vei omorî acele mădulare care te strică.

Mă uit mereu în mijlocul creștinilor și văd numai rău. Văd copiii creștinilor ducându-se la cei răi din lume, și aceasta înseamnă păcat. Creștine, ține bine binecuvântarea de la Mine. Am luat din partea îngerilor și ți-am dat ție. Am luat harul sfânt, pe care la nimeni nu l-am dat, ci numai ție, creștine, și nu asculți. Creștine, se termină ziua cu Mine. Copiii Mei, păstrați viața cu Mine. Avraame, scrie aceste cuvinte, că numai pe tine nu te-am luat martor.

... Tată, călătoria voastră e ca firul de ață care intră prin urechile acului. Fiți ca firul de ață, căci dacă firul se rupe, nu se mai poate trece prin urechile acului. Să vă păstrați, să nu vă șubreziți în fapte, să fiți la nivelul care este scris. Înlăturați toată umezeala, toată murdăria care putrezește viața, și când vă culcați, să fiți ca și treji.

... Israele, poporul Meu, adu-ți aminte de această clipă, că n-am venit la tine ca o rudă, și nici ca un frate, ci am venit mult mai scump. Israele tată, copilașii tăi sunt răi. Ce vei face tu? căci se va ridica seminția ta și va strica lucrarea Mea. Israele, popor al Meu, sunt în drum să opresc toată seminția ta.

... Israele, copiii tăi de astăzi nu mai sunt lumină, ci sunt întuneric, căci am văzut sute de copii fumând și curvind în curtea bisericii. Unde sunt părinții acelor copii care au copii ca jidovii, ca fariseii și ca tot ce e rău pe pământ? Unde sunt părinții aceia care nu mai știu de copiii lor care se duc în restaurante și vâlcele? Cine înghite amarul copilului său? O, tată, sunteți în ajunul timpului rău. Unde ai să te mai duci să-ți plângi păcatul și să-ți duci jertfa? că Dumnezeu închide biserica.

... Israele, fiul lui Avraam, fă ce a făcut Avraam, căci I-a plăcut lui Dumnezeu de Avraam și i-a zis: «Avraame, mergi, și oprește-te unde ți-oi zice Eu». Dar tu, poporul Meu, de ce nu lași răul și să te curățești? Israele, Israele, se dărâmă și această casă, pentru că nu vreți s-o păstrați ca să intrați în ea. Israele tată, păzește-te de moarte, nu-ți mai strica viața cu lucrul rău, căci când va muri lumea, vei muri și tu, că se vor descoperi faptele tale.

... Copilașii Mei, au să vină preoții la tine și au să te amenințe cu palma, cum a venit la Mine Caiafa, Pilat, Irod și Iuda. Au să vină la tine și au să spună: „Nu mai intra în biserică la mine!“. Și ai să zici: „Unde să mă duc? că iată, a sosit vremea să fiu prigonit“. Cine-l face, măi, să vină la tine? Viața lui păgână. Deși e preot, dar nu-l judecăm, că vine vremea ca acela care te iubea, acum să te alunge, căci unul la mie este care a iubit păstorul, și unul la mie care și-a iubit turma. Veți fi dați afară din sinagogă. În loc să dea pe cei răi, te dă pe tine. Iată, nu v-am spus lucrul acesta ca să nu mai iubiți preoțimea.

... Israele, popor al Meu, vine vremea ca fiecare, prin fapta pe care o are, să zboare, dar tu nu poți zbura, și vei sta ca păsărica fără aripioare și te vei uita și ai să știi că vei pieri.

Poporul Meu și bun și rău, Mă uit din slăvile senine când îți schimbi firea din creștin în păgân. Mă uit la tine, și de aceea îți spun popor bun și rău. Poporul Meu, când vine timpul să-ți zic: poporul Meu bun? Oi mai trăi să zic că sunteți numai buni? Oi mai fi lângă voi ca să văd pe Maria și Marta și Lazăr, cel înviat din morți? Oi mai trăi lângă voi? Ia spuneți.

12-05-1974

Cuvântul lui Dumnezeu

... Fiilor, fiilor, moșii și strămoșii voștri au mâncat pâine cerească și s-au osândit. Fiilor, fiilor, feriți-vă de păcat, că mulți dintre voi vă trageți din neam de oameni răi. Dacă voi păstrați legea sfântă, scoateți din foc până la al miilea neam.

... Fiilor, cel mai mare păcat din cele șapte păcate este păcatul pe care-l faceți: că auziți cuvântul lui Dumnezeu și nu-l împliniți.

... Dumnezeu a semănat numai boabe curate, dar când a ieșit grâul, a ieșit și neghina. Neghina a semănat-o duhul rău în timp ce grădinarul a adormit.

... O, tată, tată, învredniciți-vă, că aproape este împărăția cerurilor. Este aproape ziua judecății, e aproape să se despartă lumina de întuneric.

... Fiilor, Dumnezeu cere înmulțirea poporului Israel, și nu se înmulțește, pentru că păcătuiește creștinul, în loc să se înmulțească, și talantul îl îngroapă.

Măi copilașii Mei, sunteți rugați de întreg cerul, e ca frunza în codru numărul celor care vă roagă să nu stingeți viața voastră, că trebuie să se împlinească multe cu voi. Dacă nu, veți pieri, și veșnic vă veți osândi. Dacă te duci în lume, nu te iert.

Fiule Emilian, vezi că ai să fii adus aici. Să nu fii amăgit de lume, de nimeni. Să duci viață după planul Meu. Ai grijă, tată, că nu te căsătoresc pământește. Știu că fiecare are suflare, fiecare are soție, tot ce aparține de Mine. Nu mai e ce era odată, că și în mănăstiri se fac păcate. Creștine, mulți ca voi s-au despărțit soț de soție și s-au făcut monahi, dar azi nu mai e așa. Emiliane, te iau din casa părintească și te aduc aici, la Mine. Să nu te supui la nici un fel de păcat, ați auzit? Veniți-vă în fire, Emiliane! Veniți-vă în fire! Păstrați-vă locul curat, viața curată, neîntinată. Fiți făcători de pace. Nu ieșiți cu nimic în afară. Ați auzit, Emiliane? Nu mai e mult, câteva zile, și te voi aduce în această curte, în această casă, și vom face dorința cerului. Crezi? Nu pământesc, ci duhovnicesc.

... Fiilor, copilașii Mei, ursesc pe unul dintre voi ca să se facă croitoreasă și croitor, ca să se facă tot lucrul la el. Un croitor și o croitoreasă duhovnicească. Să fie între voi un cizmar, un frizer, din toate meseriile, căci avem nevoie, ca să nu ne mai ducem la cel rău din lume, și nu numai pentru acum, ci și pentru viitor.

... Vă las cu bine, creștini, nu păgâni. Aveți grijă, tată, sunteți între focuri! Ai grijă, nu intra în foc! Dar să știi, că dacă vei intra în foc, nu vei arde, ci te vei chinui. Amin.

... Fiți atenți la cruce, căci lumea face crucea schimonosită. Voi faceți crucea dreaptă: pe frunte, pe buric, pe umărul drept și pe cel stâng, căci este păcat strigător la cer să faci crucea schimonosită.

24-05-1974

Cuvântul lui Dumnezeu

... Israele tată, popor sfânt, mult te-am iubit și te-am prețuit, că ai fi putut să fii cel mai fericit și cel mai știut în toate și cel mai sfânt în cuvânt. Ai fi putut să spui smochinului să rodească, și rodea, o, Israele tată, dar nimic n-ai învățat. Uite, se urcă necredincioșii și mincinoșii și își fac portiță și intră, tată, prin știință pământească. Scris este că în vremile de pe urmă va fi minciuna împărăteasă și te vei culca și nu te vei mai scula.

... O, Ilfove, câte rude au venit la Mine! Au venit și M-au văzut și s-au întors înapoi; nu mai sunt lângă Mine. Ilfove, pământ în care M-am coborât și te-am binecuvântat, și totuși nu mai vrei să fii cu Mine! Ilfove, Ilfove, întru toate sunt lucrurile lucrate pentru tine. Nu numai că te-ai tulburat, dar ai și secat. Ilfove, Ilfove, dacă erai credincios, era mare puterea ta. Ilfove, Ilfove, nu te tulbura ca Mureșul și ca Oltul, că acestea sunt pământești, dar tu fii duhovnicesc. Ilfove tată, ridică-te, că sosește vremea să învieze morții pământești. Ilfove, mănâncă și bea din mâncarea și băutura Mea, ca să n-ai moarte niciodată.

Strig cum a strigat și Ierusalimul când M-a primit cu «Osana!». Israele, de ce Mi-ai spus odată că Mă iubești și acum nu mai ești acela? Când te-ai înșelat? Atunci, sau acum? Israele, poporul Meu, care pentru tine a murit Domnul răstignit! Ilfove, Ilfove, tu M-ai supărat, și Eu te-am mângâiat. Tu ai scris cuvintele Mele ca să alegi din ele și ai spus că e minciună. Israele, minciuna e dușmanul tău, care te desparte de Dumnezeu.

... Israele, de ce trăiește necredinciosul cu credinciosul? Pentru că Dumnezeu când a trimis potop și nu a mai rămas nimic, a plâns și a zis: «Nu voi mai da potop sau foc, până la ziua de sfârșit». Mulți zic: „Cum ține Dumnezeu pe criminalul meu? Cum îl ține?“. Ce mai judecată faci, creștine! Israele, copilul Meu, rabdă și tu, cum am răbdat și Eu. Și Eu puteam să zic așa: „Cum ține Dumnezeu pe cel ce Mi-a bătut cuie?“.

... Nu te mai înșela, că a făcut duhul necurat fierea miere, și mănâncă omul fiere și zice că e miere. Copilașii Mei, zidirea lui Dumnezeu, nu mai mânca din fiere și din plăcere, că e fiere. Uite, au mâncat Adam și Eva, și Dumnezeu a răscumpărat pe Adam ca pildă, dar mulți vor rămâne nerăscumpărați, cât e frunza în codru.

... Fii înțelept, că nu ești singur, Israele. Dumnezeu Și-a făcut și Și-a format ajutoare pentru tine, cel de pe urmă. Ce vinovați erau aceia care erau trași pe roată sau târâți de cozile cailor? Dar se făcea planul lui Dumnezeu ca să fie azi pentru tine proptea, să pună un pic de credință la tulpina ta.

... Israele, să nu intre trupul tău în mormânt, că este scris să Mă întâmpini când voi veni cu scaunul judecății.

... Fiilor, să nu fiți fricoși, că mulți vor muri de frică. Mulți, din pricina unei spaime, pier. Nu-ți pierde credința, și nădăjduiește la Dumnezeu în timpul cel greu. Nu deznădăjdui, copilul Meu. Mulți ucenici, prin frică au pierdut comoara. Copilașii Mei, feriți-vă de frică.

... Iată ce spune Domnul: faceți milostenie cât se poate de multă, iar păcătosului să i se ia, să nu i se dea. Și iată, Domnul a spus: păcătosului să nu-i dați.

... Ilfove, Ilfove, pe pământul tău nu se vor mai putea bate țăruși pentru un pod. Ține minte aceste cuvinte, că le vei vedea cu ochii. Ai fost binecuvântat, dar vei fi și pedepsit că n-ai ascultat.

... Fiule Cristea, ați auzit vreodată trâmbița din față că vorbește de rău pe vreun prooroc al Meu? Dar alții vorbesc de rău trâmbița Mea. Copilașii Mei, fiți desăvârșiți și cinstiți-vă și învățați mereu viața cu Dumnezeu.

... Grăiesc vouă, părinților de copii: fiți învățătorii lor. Nu mai voiește Domnul să mai meargă copilul de lângă tine.

Fiule Cristea, și fiule Daniel, o zi va fi când toate mesele se vor uni, și toți proprietarii se vor uni și se vor iubi și va fi o singură moară, și proprietarii vor sta unul la un capăt, și altul la alt capăt, și așa la toate cele patru capete de masă.

... Pregătește-te, tată, că mult nu mai e și te vei schimba ca să poți să intri în împărăția Mea. Mult nu mai e, și zic mai înainte de vreme, că mirele și mireasa, înainte de cununie se pregătesc. Așa și tu, ca să nu zici că n-ai știut, să nu zici că te-am luat din somn, pregătește-te, poporul Meu, că mulți dintre voi vor plânge în această zi care va veni, că nici atunci nu se vor pregăti, pentru necredința și patimile pe care le au.

... Israele, nu mai plânge morții care se îngroapă. Morții să-i plângă și să-și îngroape morții, că vine ziua în care vei lăsa mortul, că Domnul Iisus nu te va lăsa să îngropi pe mama ta sau pe fratele tău, și te va lua când va veni vremea.

... Copiii Mei, fiți învățați, că dacă veți fi învățați, veți vedea soarele pe cer când se va topi și veți vedea cerul când se va face sul, și morții înviind și venind în fața Mea.

... Israele, fiu de creștin, M-a trimis strămoșul tău Avraam și strămoașa ta Scriptură. Nu lăsa locul tău de la Dumnezeu, că e sfârșitul, și nu mai am pe cine pune în locul tău.

... Israele, Ilfove care te-ai pierdut de la fața Mea, caută cuvântul Meu care s-a strecurat printre alte degete. Nu dormi, și mereu să fii treaz, și caută binecuvântarea Mea.

... Daniele, termină cartea, pecetluiește-o, și apoi începe alta cu cele ce vor mai fi.

... Creștine, ai văzut în cale că la câte un loc de șină de tren e barieră, și nimeni nu trece. Nici voi nu știți cât o să stați la barieră. Așa și în locul acesta, nu știți cât veți mai sta.

... Se va închide bisericuța, și slujitorul bisericii se va duce la școală și va face altă lucrare. Cine te mai îngrijește pe tine? Cine te va mărturisi și cine te va împărtăși?

... Israele, cine are urechi de auzit, să audă. E scris că un număr dintre voi nu va intra în mormânt. E scris, tată, la sfârșitul cărții.

... Israele tată, învață bine să trăiești cu Mine, că pământul acesta e o uzină de tină, și zic să mergi bine, să nu murdărești haina de pe tine. Nu mai e prăvălie colea să se curețe fața ta. Eu vorbesc duhovnicește. Nu mai e nimic ca să te curățești, și așa ai să te predai lui Dumnezeu, și pentru fiecare faptă îți vei lua pedeapsa. Ține minte, creștine. Uite ziua care vine; nu vei mai avea unde să te speli, nici un patrafir nu va mai fi peste capul tău. Vei vedea pe preotul tău în uzină lucrând. Îl vei vedea și vei zice nu „părinte“, ci „tovarășe inginer“ sau „tovarășe plutonier“ sau „tovarășe profesor“. Nu mai sunt ape ca să te speli de păcate.

12-07-1974

Cuvântul lui Dumnezeu

... Poporul Meu Israel, ce vreme rea e în fața ta și în fața Mea! Aș da-o la spate, dar rup foile din carte. Duhovnicește Domnul vorbește.

... Așa e scrisă această vreme pe care o face păgânul. Copilașii Mei, dacă v-aș pune la distanță ceva care v-ar plăcea, în fuga mare v-ați duce, dar pentru puținul lucru care e la sfârșit, mergeți foarte încet.

Fiule, fii atent, că mulți iau grăunțe în cioc și le aruncă, și mulți ar vrea să ia și nu au de unde să ia. Nu mai aruncați toate semințele care se dau, că adevărat vă spun că va veni vremea și nu vei mai avea, și vei căuta și ceapa și nu o vei mai găsi. Duhovnicește vorbim. Acum aveți, și de aceea alegeți.

... A început să nu mai fie viața voastră vie, că am văzut sculele aruncate. Să știți că nu veți trăi fără scule. O, creștine, nu înainta fără sculă, că se întoarce vremea să vinzi averea ca să cumperi o sculă. Duhovnicește Domnul vă spune. Care ați aruncat sculele de la Mine? Vă vor mărturisi îngerii la judecată. De ce nu vă mai place cu Mine? Ascultă, nu te lăsa, că nevrerea ta e pagubă, că uite, Dumnezeu pune în locul tău un călău, care, de frica viscolului rău, vine la Mine, și tu fugi de Mine.

... Israele, copilul Meu, o mamă crește cinci, șapte, zece, paisprezece, șaisprezece sau nouăsprezece copii, și acum, la sfârșitul vieții, e singură pe așternut și n-are cine să-i dea apă să bea, și toți sunt creștini.

... Floricelelor, bătrâni, tineri și prunci, țineți-vă bine! Vine din America, vine din Rusia, vine din Belgia, vine din toate țările, vine tot felul de lume și de mode și de portrete. S-au amestecat ca tărâța în ciur și aduc mii și mii de fapte și de păcate care nu se făceau și nici nu se pomeneau în țara Mea.

... Să știți că Dumnezeu a blestemat toată băutura, în afară de vin, și era gata să cadă și vinul în blestem, dar Maica s-a rugat. Așa să spuneți, că Dumnezeu S-a supărat pe bețivi și a blestemat, și a rămas neblestemat numai vinul și apa. Nu mai poate Dumnezeu îndura beția, fumatul, mândria, hoția și curvia.

... La bisericuță dați liturghii și pentru cei vii, și pentru cei morți. Mânușița voastră dă verdeață și la mort și la viu. Fiilor, rugați-vă pentru neamul vostru viu sau mort. Nu vă uitați că atât cât au trăit au băut și au mâncat. Fiilor, mai bine se iartă acum. Puneți-i, tată, la liturghie. Căutați mereu să faceți bine și viilor, și morților.

... Fiți cu luare-aminte, fiți treji și să nu vă îmbătați cu ceva din lumea aceasta, că iată, toată lumea e beată. Apropie-te de Mine, fiule creștine, că s-a dat ordin de la împărat ca între tine și Mine să se sape un șanț, să se pună un zid înalt, și în partea dinspre Mine să pună o minciună. Ce să pună? Să pună o minciună strașnică pentru Mine.

Ieșiți din fașă, că sunteți mărișori, că toate au slăbit din pricina roadei care nu mai e bună. E știință multă. Înapoia Mea, satano! Atunci când era omul cu credință, era cerul plin de stele, dar acum a pierit omul credincios, au pierit și stelele. De la copilul mititel până la omul bătrân, numai și numai păcate nesuferite fac.

... Nu mai mâncați mâncare pentru trup, ci pentru duh. Toate să le faci pentru duh. Chiar dacă e pentru trup, dă în numele duhului.

... Am călătorit cu voi. Cinstiți călătoria Noastră, că nici unul nu a mai greșit rău, care a urmat pe Dumnezeu.

... Florile Mele, am început să iau trâmbița pe sus, s-o mut în sălile cerești, pentru ca s-o călăuzesc prin toate sălile ce le are în față. O să veniți la templul Meu și nu o s-o găsiți și veți zice: „Unde este?“, și nu voi spune nici la păgâni, nici la creștini. De aceea am voit să dau templul în primire. Cine iubește, nu se desparte de el. Mai avem puțin, e sabia aproape de tăiș, și se împlinește ceea ce trebuie, și vai de trupul care va cădea între săbiile acestea! Numai cine nu ascultă se va duce în sabie. Câți robi cerești am trimis ca să-ți spună să fugi de sabie! Și atunci, nu mai răspund Eu.

... Fiilor, țineți taină și nu mai spuneți nimănui că se mai vorbește cu Domnul sau că mai vine vasul pe la Mănești, că vine și cercetează prin cei care zic că sunt creștini, și apoi vând mai departe.

Vine Dumnezeu, pe Care nu L-ai văzut și nu L-ai auzit în viu grai decât prin acest cuvânt. Vin, tată, moșii și strămoșii. Nu se duc la aceia din crâșmă sau la aceia care strică planul lui Dumnezeu, ci vin la tine, care ești scris în carte. Vin frații voștri, vin heruvimii și serafimii, vin mii și milioane, vin la tine, Ierusalime pământesc, ca să te ia cu sine.

... Fiți pregătiți, alungați numele și urmele lui antichrist de la voi. Până astăzi, până acum, nici un creștin n-a putut să trăiască fără să țină în mână oastea lui antichrist (carnetul roșu, n.r.). În vremea care va veni, nu va putea sta cu Mine cel ce are semnul lui antichrist. Copii, cine a fost acela care va veni? Toți care au dărâmat și au necinstit lucrurile Mele, toți vor pieri, nimic nu va mai fi. Fiți atenți ce v-am spus, căci cu Mine nu veți fi, că aceasta nu ți-am spus-o până acum, că nu te voi îngădui lângă Mine cu aceste semne și numere: 666.

21-07-1974

Cuvântul lui Dumnezeu

... O, Israele tată, nu dați arama pe aur, căci arama nu e bună pentru Mine. Doar aurul e bun pentru tine, creștine, și aurul de la Mine pune-l bine, creștine. Nu te uita că e vremea rea; păstrează-l bine. Nu-l da pe aramă, ci pune-l în loc curat și binecuvântat. Creștine, vine ziua când îți va cere Domnul darul Său ce ți-a dat, și răspuns pentru cele dăruite.

... Tu pentru o vacă ți-ai pierdut firea de supărare; pentru o capră ți-ai pierdut firea de supărare; pentru un copil care a fost răpit, ți-ai pierdut firea de supărare; pentru un pom, că nu-l mai ai, ți-ai pierdut firea de supărare. Israele, poporul Meu, fii una cu Mine, că tu pierzi o dată la un an sau la zece ani, dar Eu pierd în fiecare minut.

... Israele, nu fiți morminte văruite, nu fiți așa. Fiți cum afară, și înăuntru.

Israele, Dumnezeu nu-ți face silă dacă nu vrei. Nu mai e vremea să-ți facă Domnul silă, că o să-Și ia Dumnezeu avutul Său, o să ia Dumnezeu tot, până la cel mai de jos lut. O să crape pământul și o să ardă, pentru că a ajuns Dumnezeu silă omului și scârbă.

... Israele, nu mai am nimic ce-ți vorbi pământește. Dacă ai vedea casa ta necinstită de cineva, te-ai jeli, dar Eu când văd casa Mea necinstită Mă tânguiesc, Mă supăr, dar nu Mă auziți. Voi nu aveți timp și nici auz. Cine să audă, cine? Tu când vezi lucrul tău la pământ căzut, te duci și îl ridici, dar Eu cui să-i mai spun să ridice lucrul Meu?

Israele, copilul Meu, v-am făcut copii, dar pe ce? Se miră îngerii, că voi sunteți tot răi. Copiii cei de demult s-au zdrobit și nu M-au părăsit nici cât vârful de ac, nu M-au hulit, nu M-au dușmănit, dar tu, și pentru casă sau pentru o înfruntare te-ai despărțit de Mine. Israele, poporul Meu, nu te ascunde de Dumnezeu pentru omul rău; nu te ascunde, ci înarmează-te, că puterea care vine în tine e de la Mine.Dacă ai știi tu, tată, câtă putere are credința și postul fără supărare și rugăciunea făcută cu multă pace și dragoste!

Am văzut creștini stând la rugăciune supărați și neîmpăcați. Aceia vă aduc mult necaz. A venit timpul ca să se supere și pe acest vas, și dacă ar avea putere, l-ar trânti și l-ar sparge.

... Să răspundă poporul: Mă iubești tu pe Mine? Nu Mă iubești, minți! Israele tată, cu adevărat Mă iubești tu pe Mine? Nu Mă iubești, că dacă M-ai iubi, Mi-ai pregăti calea, că mulți au fost chemați și nu Mi-au pregătit calea.

... Nu mai plângeți ce nu trebuie să plângeți, că îngerii din cer plâng pruncii care se nasc la voi pe pământ, că se nasc în locuri fără Dumnezeu. Plâng îngerii și se întristează pentru pruncul care se naște pe pământ în vremile de azi. Nu face Dumnezeu lucruri ca să nu se mai nască pruncul, dar cine voiește să fie pentru Dumnezeu, să respingă căsătoria. Cununia voastră și nașterea pruncilor voștri să nu fie în poftă și în păcat.

... Ați auzit ce s-a întâmplat pe pământ? A început profanarea comorilor cerești. Să știi că nu a fost supărarea lui Dumnezeu nici pentru Fiul Său cum este supărarea aceasta, că această profanare se face pentru a stinge Lumina, dar să știți că nu va stinge Lumina. Așa făceau înainte de inundațiile care s-au dat, dar să știi că am să lovesc cu toiagul stânca lui Moise și voi îneca pământul acesta, că nu s-a petrecut pe pământul României profanarea aceasta. Plânge Dumnezeu pentru lucrul care se face în România. Românie, Românie, au venit bârfele peste vatra ta, a venit profanarea care a fost în templul vechi.

... Poporul Meu, păstrează-te, cercetează-te și vindecă-te, că a lăsat Dumnezeu și leacuri pentru vindecarea trupului și a duhului tău. Multe aș avea de vorbit, dar Mă feresc de voi, că nu sunteți statornici, că nu sunteți mereu cu Dumnezeu. Multe am, dar n-am cui să le descopăr, căci la supărare faci mare durere și te dezbraci. Puțină bunătate este în voi.

... Copilașii Mei, nu mai faceți comori pământești. Dați comorile pământești pe cele cerești. Copilașilor, nu mai aveți unde merge să vă spălați păcatele, și nu mai faceți păcat, că a amestecat izvorul cel bun cu cel rău. Se ia și se pune lacăt, creștine.

... Fiilor, veniți-vă în fire! Pentru ce nu primiți să fiți mustrați când greșiți? Vine Domnul, și mulți atunci se vor trezi când voi veni Eu.

„Te iubesc, dar lasă-mă, că sunt tânăr și m-am însurat. Te iubesc, dar am cumpărat țarină și boi“. Dar să știți că vine vremea să-și lase omul și casa și mireasa și comorile.

04-08-1974

Cuvântul lui Dumnezeu

... Fericit acel pământ și poporul creștin pe care l-a hrănit Domnul Iisus Hristos. Vai poporului creștin, din pricina necredinței lui! Vai poporului păgân, din pricina blestemului! Vine vremea să-și deschidă pământul gura sa și să-și deschidă pântecul său și va înghiți tot ce va găsi pe pământ. Vai, vai, vai, din pricina neascultării! căci din pricina neascultării nu va intra în împărăția Mea. Vai de tine, pământ și mare, din pricina necredinței tale! Vai de tine, omule păcătos, că te-ai lepădat de sfatul Domnului Iisus Hristos!

... Toate i se vor mai ierta omului, dar păcatul împotriva Domnului, hula și minciuna, hula și mândria, hula împotriva Duhului Sfânt și minciuna împotriva Duhului Sfânt nu se vor ierta. Dușmănia, vânzarea împotriva Duhului Sfânt nu se vor ierta. Crima, pârâciunea nu se vor ierta. Cine pe un creștin pârăște, pe Mine Mă pârăște; Mă pârăște și Mă hulește. Cine pe un creștin dușmănește, pe Mine, Domnul, Mă dușmănește. Cine pe un creștin îl vorbește de rău, pe Mine, Domnul, de rău Mă vorbește. Cine pe un creștin îl necinstește, pe Mine, Domnul, Mă necinstește. Cine pe un creștin îl vinde, pe Mine, Domnul, Mă vinde. Acestea toate nu se vor ierta. Cine pe un creștin ucide, pe Mine, Domnul, Mă ucide. Cine pe un creștin ispitește, pe Mine, Domnul, Mă ispitește. Cine pe un creștin îl fură, pe Mine, Domnul Iisus, Mă fură. Feriți-vă, feriți-vă, feriți-vă de hulă împotriva Duhului Sfânt! Feriți-vă de hula împotriva proorocilor Mei! Domnul Iisus v-a spus: feriți-vă! Luați în cunoștință aceste cuvinte.

... Să ai milostenia. Aceasta e averea cerească: să bagi tot neamul tău în averea lui Dumnezeu. Tu cu milostenia îi răscumperi pe cei din baltă, pe cei din iad. Nu-ți folosește averea pământească. Milostenia răscumpără viii și morții din păcate. Milostenia, ai auzit?

... Adevărat grăiesc, că va fi o zi când te va îndemna vremea zilei aceleia să Mă cauți cum caută orbul lumina zilei. Dar să știi, tată, pleacă urechea la Mine, creștine, că dacă ești bolnav grav și dacă în timpul bolii tale te-ai întors la Mine, și când ai fost sănătos ai alergat ca un armăsar, ce să fac Eu atunci cu tine? Când ești bolnav vii la Mine? Ce să fac cu tine? Dacă un om nu are ce face cu bolnavul, dar Dumnezeu, ce să facă cu un bolnav? Când ești mititel și sănătos vino la Mine, să ai timp să lucrezi și să faci avere în cer. Mulți când sunt tineri fug în lume, și când au îmbătrânit, vin la Domnul Iisus Hristos. Ce să mai faci, tată, la bătrânețe?

... Acela care profanează lucrarea Mea, i se scrie păcat mai greu ca al lui Iuda.

Creștine, și în somn să visezi lucrarea lui Dumnezeu. Când ai pus capul pe pernă, să nu-l pui fără să fii cu Dumnezeu. În toată calea ta să fii cu Dumnezeu. Să nu fii pe cale fără Dumnezeu.

... Mai avem o clipă, și nu te despărți de Mine, că în veci nici Eu nu Mă despart de tine. Creștine, nu-ți face alt prieten afară de Mine, și când vorbești cu cineva, să-ți fie vorba împletită cu cuvinte sfinte. Și când mergi, să știi cu adevărat că ești cu Mine; să nu te lași gol, că e rușine. Vederea ta să fie nevinovată de păcate și să nu privească făptură păgână. Astăzi este vremea păgână, pe care nici dobitoacele nu o doresc și nu o folosesc. Astăzi va fi o vreme care curând va fi amenințată de blestem, tată. Creștine, nici talpa piciorului să nu se întineze de vremea de astăzi. Astăzi este vremea să stai închis în casă și să te rogi la Dumnezeu pentru viitorul tău. Creștine, nu dori să călătorești în lume și s-o vezi. Ține minte, tată, că se schimbă moda. E o naștere, e o altă modă. Copilașii Mei, feriți-vă să nu vă încânte moda.

... Uite, un șarpe ține moda în brațe. Crezi, Daniele? Am dus-o pe Verginica într-o cameră pe pământ și erau șerpi cu mii și mii de culori colorați, o frumusețe! Și am spus: „Să nu râvnești!“. Și când a ajuns în mijlocul camerei, a țipat, că a văzut un bărbat care în oglindă se uita, și un șarpe îl lingea pe față. Era bătrân, și când îl lingea șarpele, rămânea tânăr; ziceai că e un tânăr de șaptesprezece ani, un prunc la chip. Și așa urmau și femeile și bărbații. Le făceau tinere și tineri și nu-i mai cunoștea lumea după ce-i dădea pe ușă afară. Iată moda care vine, tată! O să vă spună vasul Meu. N-o să mai vezi om bătrân, tată. Să nu faci aceasta, că e grozăvenie. Lucifer este acesta care va câștiga pământul prin acest șarpe. Fiul Meu, să nu râvnești la aceste păcate, că focul ți se aprinde în spate.

... După facerea actului, nu va intra și nu va ieși nimeni de sub acest acoperământ. Crezi? Va intra la vecini.

... Poporul Meu, Israele, poporul Meu, M-am coborât la tine, și locul în care M-am coborât, să se cinstească și să se ferească, fiindcă e loc sfânt. Prin gura prin care am proorocit, să se cinstească și să se ferească, fiindcă e loc sfânt. Prin gura prin care am proorocit, să se sfințească, să se cinstească, să se păzească, fiindcă e binecuvântată.

... Israele, Israele, poporul Meu! Israele, soborul Meu! Israele, pământul binecuvântat de Mine! Israele, voi face din tine casă. Israele, poporul Meu întru care am binevoit să Mă cobor, cinstește trupul tău și sfințește-l prin fapte plăcute și credință sfântă, căci precum își înmoaie preotul crucea în apă, așa Își înmoaie Dumnezeu Duhul Său în pântecul tău.

Israele, în vremea de pe urmă, prin tine se va face minune. În tine voi face pâine și voi da la popoarele înfometate mâncare. Dumnezeu va face aceasta, Care L-a trimis pe Fiul Său să-l răscumpere pe tot omul păcătos, dar nu obligat, ci de bunăvoie.Cum a venit acel om mic, care s-a urcat în dud ca să Mă vadă pe Mine, așa și tu, creștine, când ai zis „Doamne, miluiește-mă!“, sunt obligat să te ascult, dar și tu ești obligat să Mă urmezi. Să știi, tată, ce se face de la tine către Mine, Mă obligă, și ce se face de la Mine, te obligă față de Mine. Crezi? Creștine, când tu te-ai rugat către Mine, sunt obligat să te ascult. Când ai zis „Doamne, iartă-mă!“, sunt obligat să te iert. Dar Eu când am grăit către tine să nu mai greșești, ești obligat să nu mai greșești.

16-08-1974

Cuvântul lui Dumnezeu

... Astăzi este vremea lui Lot când propovăduia cuvântul și nu-l auzea nimeni. Astăzi este vremea Sodomei și Gomorei când omul lui Dumnezeu propovăduia cuvântul Său și poporul nu-l asculta, și aranja masa pentru sodomie și curvie. Astăzi e vremea și a lui Noe, că el lucra, și lumea râdea de el și juca. Astăzi este vremea și a potopului.

... Israele, dacă ai vedea cum s-a pregătit locul pentru sfârșit, ai zice că nu mai e timp nici să te duci să aduci un vas cu apă în casă, că ai zice că nu mai ai timp să ajungi în casă. Ucenicii, pe vremea când eram în trup, se țineau după Mine și Mă întrebau de toate și le spuneam. Dar acum, Eu te îndemn: Israele, fă ca Mine!

... Să nu-L uiți pe Dumnezeu. Să-L ai lângă tine mereu și să-L întrebi mereu de viitorul tău. Israele, n-ai văzut niciodată urmele Mele în mijlocul tău, dar ai să le vezi. N-ai jurat niciodată pentru Mine la un judecător, dar ai să juri, că M-ai cunoscut sau că nu M-ai cunoscut.

Nu vă mai duceți în lume cu viața, că pe filele Scripturii e scris că lumea piere.

... Măi copilașii Mei, când plecați cu trâmbița Mea la drum, fiți cu frică și cu luare-aminte. Știi cum să îngrijești de ea ca să n-ai judecată când voi veni Eu? Copilașilor, oițele Mele, n-am luat trâmbița dintre bogați sau dintre împărați ca să nu puteți să urcați, și am luat trâmbiță de jos, dintre prunci, dintre copii, cum l-am luat pe David și pe Daniel din mijlocul oilor. Și am făcut aceasta ca să puteți intra, ca să-I duc lui Dumnezeu cinstea săracului, ca să dau de rușine și bogații și săracii și împărații. Am lucrat și prin preoți, am lucrat și prin călugări, am lucrat și prin monahii, am lucrat și prin om civil, am lucrat și prin patriarhi. Numai prin împărați n-am lucrat, prin împărați ca cei de azi. Am lucrat prin împărați cum e împăratul Constantin.

... Copilașii Mei, fiilor, fiți cu luare-aminte, nu umblați pe drum cu clopotele la gât ca să vă audă lumea, că astăzi e vremea lui Natanail. Să stați ascunși, dar nu ca să nu mai lucrați, căci călăii sunt ascunși și înrăiți și vă pot desființa și fac acte de partea lor și nu știe conducătorul ce fac ei.

... Copilașii Mei, florile Mele, vine vremea să vină îngerii să vă culeagă, că e scris în Scriptură că un timp pământul va fi fără de natură. Unde va fi atunci? Copilașii Mei, păstrați-vă viața, că vine focul pe pământ și îl dă numai în mâna omului care și-a îndopat trupul cu tutun și cu băutură.

... Măi copilașii Mei, măi bărbaților, înfrânați-vă vederea de la partea femeiască, și pofta. Ai văzut, ai poftit și ai curvit. Fiule, nu știi că ești oprit? De ți-ar arde trupul, mai bine să intri în rai fără mădular și fără vedere decât în iad, cu toate mădularele. De ce te uiți, creștine, la femeia care rânjește la tine?

... Vedeți că vine toamna cu țuica. Ce faceți la smochine? Le faceți țuică? Fructele care nu sunt bune la mâncare, să le dai la animale. Faceți și voi din fructe magiun și marmeladă pentru zilele de post, nu faceți țuică. Dacă beți țuică, nu mai treceți la Mine.

... V-am spus, feriți-vă de câini, plecați urechile, că s-au făcut adunări împotriva voastră și sunteți păziți. Ei spun așa ca să vă prindă. Ei spun că vor să-i prindă pe cei care nu merg la biserică, dar nu pe aceia îi caută, ci pe voi, care mergeți la biserică. Ei nu vă opresc să nu mergeți la biserică, doar merge la biserică și conducătorul cu soția sa, dar feriți-vă de călăi, ca să nu cădeți în ghearele călăilor. Au fost mulți mucenici care au suferit și nu s-au dat pradă nici pe ei, nici pe păstorul lor. S-au făcut adunări împotriva voastră, că zic că și voi faceți parte din Oastea Domnului, nu că mergeți la biserică, unde și Ceaușescu merge, dar merge și la cârciumă și la dans. Ai să fii pus cu sila să mănânci carne în zi de post. Ai să fii întrebat de ce nu mănânci de dulce, iar tu să spui așa: „Mama și tata m-au învățat, și așa îi învăț și eu pe copiii mei, și așa scrie și în carte, și în calendar“. Și dacă te duci în biserică, aproapele de acolo te dușmănește că nu faci ca el.

... Fiule Gheorghe Chivulescu, ai să ajungi preot, și ce-ai să faci? Ai să dai în cap poporului Meu pentru mânie, fiule Chivulescu. Dacă aș lucra și Eu așa, cu mânia, n-ai mai fi preot.

... Fiilor, v-am lăsat să vă duceți la serviciu, dar acum Mă căiesc că v-am lăsat, că v-ați făcut serviciu. Ce faci tu cu banii pe care-i iei de la serviciu? Milă nu mai faci defel, și vine vremea când îți va părea rău că n-ai dat milă; vine, și va aduna mila, și tu, care n-ai dat milă, ce te vei face? căci cine ajută pe un necăjit, pe Dumnezeu Îl ajută. Dați-vă seama, că uite, la Pucioasa un bogat a încetat din viață, și după ce l-a îngropat, s-a dus vestea că are trei sute de mii de lei la C.E.C., și au rămas la stat, că nu a mai putut nimeni să-i ridice, și acum el e la vama zgârceniei și nu mai poate trece.

... Fiule, nici un necaz nu vă aduce pagubă, decât numai neascultarea. Fiule, să știi de la tine ce ai de făcut, așa cum știe orice meseriaș, fie cizmar sau croitor sau zidar. Măi creștine, nu scrie în viața ta să ameninți pe aproapele tău.

08-09-1974
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
“Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau Cuvântul.”
Back to top See my Info
Duhul
Initiat
Initiat

Duhul is offline

Joined: 09 Oct 2007
Member: #308
Posts: 316
Country Flag: Israel
Style: InvisionBlue (208)
Medals: None
Groups:
Topic icon
Cuvântul Domnului - Anul 1974 (2)
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 29.2.2008, 18:13 View PostDownload Post

Cuvântul lui Dumnezeu

... Copilașii Mei, nu mai vine nimeni la voi să vă spună. Eu sunt. Fiți credincioși în Domnul Iisus Hristos. Nu credeți minciunile și basmele. Poporul Meu, sunt trimis să vin la tine, și dacă sunt trimis să vin la tine, să știi bine de ce sunt trimis și să te porți bine cu Mine. Poporul Meu, să n-ai alt dumnezeu afară de Mine. Nu acest trup vorbește. Aceste porunci au fost scrise de mâna lui Dumnezeu pe tablele legii și au fost date în mâna lui Moise, și cine a ascultat, este fericit, iar cine nu a ascultat și nu a crezut nici când S-a răstignit Domnul Iisus Hristos, nu a ieșit din iad. Să știți că nu s-au răscumpărat toți.

... Cetatea Ninivei, ca să nu piară, a postit, și a pierit trei sferturi din suflare prin post, că de la sugari și până la plete albe au postit toți trei zile și trei nopți, și să știți că trei sferturi din suflare a pierit. De ce? Că nu au avut putere să postească trei zile și trei nopți.

... Creștine, uită-te bine prin orașe, că n-ai să le mai vezi. Uită-te la zidurile înalte, că n-ai să le mai vezi. Uită-te bine la magazine, că n-ai să le mai vezi. Parcă văd cum ai să alegi ghiuluri și stofe de pe stradă și obiecte scumpe, și cu ele ai să mori în brațe.

... Israele, Israele, ce miros frumos au florile din grădină! Dar e scris că tu ai să miroși și mai mult. De ce nu mai miroase omul? Omul are duh, și ar trebui să miroasă frumos. Copilașii Mei, floarea din grădină are să te mustre pe tine la judecată. Uite ziua, se vede muntele pe care trebuie să-l urci, și din munte se vede valea lui Iosafat. Ajunge! Tată, mulți mor fără să știe că mor; și tineri, și bătrâni, mulți mor, tată. Vă rog să fiți pricepuți și înțelepți, că mirese și miri mor. Nu zic că sunt miri și mirese și că au de trăit, și mor, coboară în groapă. Și împărați mor, care abia și-au luat cununa de conducători. Mulți prunci mor; abia au văzut prima zi. De ce mor? De ce nu trăiesc? E plata păcatului și a blestemului. Copilașii Mei, oițele Mele, aceasta se petrece pe pământ, dar la Dumnezeu nu se petrece așa. La Dumnezeu nu mai biruiește moartea. La Dumnezeu biruiește viața, dar păstrează-ți viața.

Copilașii Mei, la poporul lui Dumnezeu, e oprit păcatul, e oprită moartea.

... Feriți-vă de a fi malahiști. Credeți? Se vede pe pământ om cu om curvind, și femeie cu femeie curvind; se vede femeie care curvește cu degetul; se vede femeie care, când nu-și împlinește pofta, zbiară ca animalul. Voi n-ați văzut ce am văzut Eu. Sunt bărbați care curvesc cu păsările, cu oile, cu caprele și cu alte animale. Sunt femei care curvesc cu câinii. Copilașii Mei, feriți-vă de toate felurile de păcate.

... Copilașii Mei, dacă ați venit la Mine, slujiți-Mi. Fiți desăvârșiți și nu vă rușinați cu viața duhovnicească, nu vă rușinați că zice lumea „pocăitule“ sau „înapoiatule“. De când a căzut Oastea Domnului, a căzut toată omenirea în păcate. Copilașii Mei, erau preoți în Oastea Domnului, și preoții predicau și slujeau. Acum, de când a căzut, nu mai e putere nici la împărat, nici la argat. Copilașii Mei, credeți? Ascultă la Mine, că dacă mai era Oastea Domnului, nu era țara românească așa, cu portul acesta, și ar fi fost o țară de laudă cerească. Durerea este că s-a strivit, că nu era pe pământul românesc crucea dărâmată și bisericuțe încuiate. Crezi?

... Fiilor, din toată suflarea care se află azi, dacă o fi cinci să se mântuiască, pentru că nu crede; și nu vrea; zice că e mai bine așa. Chiar dacă ar cădea în foc sau în apă, nu zice: „Domnul Iisus Hristos să mă mântuiască“.

... Între cer și pământ se pregătește un loc pentru poporul Meu, că aici, pe pământ, e ursit totul spre nimicire. Voi nu știți. Se va usca pământul acesta și toată tulpina plantelor și izvoarele. Lipsiți-vă de toate mădularele, lipsiți-vă, tată, măcar că suferiți. Copilașii Mei, învățați-vă unul pe altul să cunoașteți semnele sfârșitului. Și copilul din brațe să știe semnele sfârșitului, și învățați copiii să știe zilele de post și să nu-i audă vecinii voștri pe copiii voștri plângând că le e foame. Să știe de la sine că astăzi e o zi dumnezeiască și că fiecare trebuie să trăiască duhovnicește. Nu acum s-au făcut zilele de post, nu acum s-a făcut lunea, nu acum s-a făcut miercurea, nu acum s-a făcut vinerea.

... Fiilor, să știți cu toții că lumii i-a sosit ceasul morții, căci a căzut lumea în păcate grele. Babilonul, cetatea cea mare, va fi îmbrăcată în haine de jale.

... Gura ta, când ai deschis-o în fața Mea, din ea să iasă duh de viață. Ce mai ai tu nevoie de cineva când ai pe Dumnezeu? Fiule, să fii creștin fără nici un fel de motive.

... Nu vă uitați că se nasc prunci și să ziceți că trebuie să moștenească ei, căci toate se fac fără oprire până la arătarea Mea.

... Copilașii Mei, pe unde puneți voi picioarele, vi se ia, și veți merge pe un alt pământ și se face un pod ca să stea credincioșii în timpul plăgilor care se vor vărsa.

... Învățați capitolele și versetele Scripturii, nu învățați basme, că va scoate Dumnezeu din poporul Său în fața judecății ca să vorbească cineva. Așa și cu voi, o să plângă toți păcătoșii în fața aceluia care va vorbi.

... Fiilor, copilașii Mei, învățați Scripturile, că veți fi urâți de neamuri, veți fi urâți de copii, veți fi urâți de nepoți, dar Dumnezeu n-o să vă urască, și mai mult o să vă iubească, și mai mult o să vă dăruiască. Copilașii Mei, s-a umplut pământul de fermecătoare, de vrăjitoare, dar fiți desăvârșiți, și pe unde mergeți voi, să luminați ca soarele pe cer. Nu vă mai întristați de vremea de astăzi. Voi sunteți biserica cea vie, biserica lui Iisus cea vie.

... Copilașii Mei, plânge Maica Domnului pentru femeia omului care nu mai ține după naștere patruzeci de zile lăuzie. Preoțime, preoțime, care îndrăznești să slujești o femeie care nu trebuie să calce pământul patruzeci de zile! În poporul Meu nu este îngăduit ca femeia să nască la maternitate. Să știi că orice ai păți, nu-ți îngăduiesc ca femeia creștină să nască la un loc cu păgânele. Iată cum merg lăuzele pe pământ fără să le oprească cineva. Creștinilor, nu simțiți? Se aprinde pământul! Vine prăpădul! Vine distrugerea! Din toate pornește și se osândește. Cine să mai anunțe preoții să nu mai facă molitfe femeilor înainte de patruzeci de zile?

... Cine nu ascultă de sfaturile Mele, să știți că nu Mă mai cobor ca să-i vorbesc.

15-09-1974

Cuvântul lui Dumnezeu

... Israele tată, suntem în drum spre sfârșit. Israele tată, în timpul cât M-am pogorât cu Duhul, mulți creștini am întâlnit pe pământ, și astăzi nu mai sunt. Israele, n-am venit pe pământ să dau bună ziua la creștini. Am venit cu lucrul Meu.

... Israele, ce vor face acești creștini când se vor întâlni cu Mine la judecată? Daniele, ce vor face? I-am făcut fini, i-am făcut nași, i-am făcut rude, și tot M-au părăsit.

Israele, mai avem un petec de mers, și în acest timp vom trece ca printr-un canal întunecos, și ce-ai să faci, tată? Ai să ieși ca purcelul, tăvălit tot prin noroi? Israele, acea vreme care vine e grea, dar dacă ești creștin desăvârșit și ai credință și ai dragoste de Mine, de Domnul Iisus Hristos, Care a venit pe pământ și nu vrea nimeni să ia aminte la cuvintele Mele, dacă vei fi tare în credință nu te vei murdări, și vei fi mai bine ca în trecut. Iar dacă te vei tăvăli ca porcii, vei fi de batjocură tuturor îngerilor care te așteaptă la gura canalului. Vor râde de tine și pietrele, tată, pentru că ai fost creștin și n-ai iubit pe Domnul Iisus Hristos. Ai fost numai cu trupul, dar duhul nu l-ai avut, că se aud din cer căderile creștinilor de ieri. Dar Eu ca un Dumnezeu am venit la tine și M-am făcut cunoscut ție, dar tu nu te-ai făcut cunoscut Mie și ai lucrat cu vicleșug cu Mine. Ai în față pe cei ce i-am iertat de păcat, dar nu au mai făcut.

Israele tată, poporul Meu, mulți ani am călătorit cu tine. Am vorbit de aproape și Mi-ai spus: „Da, Te ascult“, dar nimic n-ai făcut; ai fost mincinos. Israele, nădăjduiește în Mine, fii bine cu Mine. Israele, în fața poporului din trecut, în multe feluri M-am schimbat în fața lor, dar în fața ta nu M-am schimbat niciodată. Israele tată, când M-ai auzit prima dată, erai mult mai credincios și mai cuminte ca azi, și am zis că tu de la Mine nu vei pleca, și am spus și ucenicilor Mei: „Aceștia sunt mai credincioși ca voi“, și ei au plâns mult de acest lucru. De ce astăzi nu mai sunteți așa? De ce atunci erați mulți, și astăzi nu mai sunteți decât ca iarba printre mărăcini, ici colea, câte un fir? Israele tată, în toate felurile am lucrat cu voi ca să cunoașteți pe Dumnezeu.

... De aceea zic, creștine, nu mai face păcat, că nu mai ai unde să te mai speli, că Trupul și Sângele din potir, se ia și se întoarce înapoi la aleșii Săi. Bisericuța, nu pentru lume se dărâmă, ci pentru tine, copilul Meu, ca să nu te mai duci tu.

... Cu greu am coborât prin vasul Meu. Este zdrobit, nu de la sine, ci de la creștinii care fug de Mine.

... Ce de creștini erau în Turbați! Ce de creștini aveam în Ciofliceni sau în Micșunești, și am mers până la Sudiți și până la Fierbinți, dar acum nu mai sunt. Crezi? Pace vouă, Vasilică și Florica! Să nu fiți mâhniți. Aveți grijă să nu pieriți și să nu muriți și să fie cineva din casa voastră.

31-10-1974
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
“Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau Cuvântul.”
Back to top See my Info
Duhul
Initiat
Initiat

Duhul is offline

Joined: 09 Oct 2007
Member: #308
Posts: 316
Country Flag: Israel
Style: InvisionBlue (208)
Medals: None
Groups:
Topic icon
Cuvântul Domnului - Anul 1975
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 1.3.2008, 22:00 View PostDownload Post

Anul 1975

   * 14-01-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 19-01-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 30-01-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 06-02-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 10-02-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 19-02-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 11-03-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 03-04-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 16-04-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 17-04-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 19-04-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 25-05-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 01-06-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 11-06-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 15-06-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 30-06-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 05-07-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 06-07-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 17-07-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 28-07-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 10-08-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 17-08-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 07-09-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 13-11-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 03-12-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 04-12-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 22-12-1975 Cuvântul lui Dumnezeu


Cuvântul lui Dumnezeu

... Vino la Mine, creștine! Pe cine să mai trimit după tine? că nu mai am pe cine să mai trimit după tine, că după Mine sună trâmbița lui Mihail și morții vor veni să-Mi vadă fața și tu vei zăbovi să îngropi morții, să te gândești să faci lucru pământesc. Vino, că vei fi înfometat și nimeni nu-ți va mai da nici o poamă. Vei fi însetat și nimeni nu-ți va da nici o picătură de apă. Vei fi gol și va fi frig, și nimeni nu-ți va da îmbrăcăminte și nimeni nu-ți va da încălțăminte. Duhovnicește Domnul vorbește. Vino, că vei fi obosit, abia te vei mai ține pe picioare și nimeni nu-ți va da un scăunel să te odihnești. Vino, că vei sta în ploaie, dar ploaia, tată, te va pătrunde până la os și nimeni nu te va aciua, nimeni nu te va cunoaște pe pământ. Decât Dumnezeu te cunoaște, și El îți va zice: „Vino, obositule! Vino, însetatule! Vino, golule! Vino, frigurosule! Vino să te încălzesc! Vino să te îmbrac! Vino să te hrănesc! Vino, că te vor bate vânturile! Vino, că la Mine sunt toate bune pentru tine! Vino, că din Mine te-ai născut! Vino la Mine, creștine!“.

Vine vremea, tată, când vei căuta și groapă să te aciuezi și nici groapa nu te va primi. Vino la Mine, că M-a trimis Tatăl la așternutul tău să te chem. Vino, tată, că dau osândiții din iad să iasă la acest cuvânt, dar nu pot, și tu, că ești liber, nu vii. Vino, că dacă asculți de Mine ca moșii și strămoșii voștri, vei da slobozenie întregului neam pe care-l ai în iad.

... Prețuiți chemarea, că orice vei sădi, va răsări; orice vei răsădi, se va prinde și va lua viață și se va face frumoasă, dar fă așa cum te învață Dumnezeu. Copilașilor, treziți-vă la viața creștină, că nu va mai lumina soarele pe cer, și tu vei lumina pe cale. Nu va mai fi sarea pământului, și tu vei da gustul. Veniți-vă în fire. Spălați-vă picioarele unul altuia, ca ucenicii Mei. Dovediți prin fapte că sunteți fii ai luminii. Voi veți lumina pe cale, că la voi vor veni mulți să-și aprindă lumina lor. Măi tată, vine vremea să fiți mucenici. Copiii Mei, să fiți ca mucenicii, să nu săriți în iad. Vine vremea să se încerce puterea ta.

... Lăsați grâul împreună cu spinii, că singuri se vor alege. Am arătat vasului Meu că vine vremea să meargă fiecare la locul său, și nu pe pământ va sta, ci la locul ce și l-a răscumpărat. Nici cât un fir de păr lucrul spurcat nu va intra în împărăția Mea.

... Săraci din poporul Meu care primiți milostenie, să-Mi răsplătiți milostenia prin rugăciune pentru acela care v-a dat și pentru răposatul pentru care s-a dat. Nu fiți ca țiganii de la ușa bisericii, care cer pomană și care nu se roagă pentru cel care l-a miluit.

... Ați dat copiii la școli, dar nu lăsați copiii să-i ia de tot profesorii.

... Israele, poporul Meu, Israele, spală-te bine, să nu ai tină pe tine, că sfârșitul vine; nu sfârșit să mai rămână cineva în urma Mea, ci sfârșitu-s-a!

14-01-1975

Cuvântul lui Dumnezeu

... Fericit de milioane de ori cel pe care l-am câștigat prin acest cuvânt și stă neamăgit și în voie, că stă lângă Domnul Iisus Hristos.

... Copilașii Mei care mai sunteți, nu așteptați ca să vă pecetluiesc Eu. Pecetluiți-vă voi, ca să nu vă mai înșele satana.

... O, Israele tată, de ce nu cunoști tu că ești ruda Mea și că de la Mine ai luat viață și față? căci pentru Mine suferi toate. De ce nu cunoști tu viața fără de moarte? De ce nu cunoști tu, tată, că poporul tău e ca poporul lui Dumnezeu, și că poporul lui Israel e poporul din cer? Locul tău nu e pe pământ, ci e la Dumnezeu, și de aceea te urăsc toți, că nu ești din loc pământesc.

... Mulți vor vinde căminul acesta, și apoi vor vrea să vină să stea în locul acesta, dar pentru vânzători și pentru cei ce au plecat se vor pecetlui toate. Nu e grea lupta, cât e frica. Ține-te bine de Mine, că acesta va fi un cutremur. Nu-ți face nimeni nici un rău. Acela care te-a împărtășit și te-a mărturisit, acela va fi cel mai rău cu tine. Tată, nu sunt împotriva preoților, dar unul la o mie își va păstra cumințenia, și mulți vor fi împotrivă, crezând că te faci tu mai mare în picioare decât el. Nu, Israele, tu așa să spui la cine te va da de mână afară din sinagoga sa; să spui: „Sunt creștin că așa mi-e viitorul, nu ca să fiu păstor în locul tău“. Copilașii Mei, când va vedea această lume tot viitorul dumnezeiesc și lucrarea dumnezeiască, vor sări mulți în foc ca să ardă și se vor spânzura, sau își vor curma viața și vor arde, că pentru mulți, acest adevăr va veni cu osânda.

... Fii înțelept în toate și să nu te asemeni cu cei de astăzi. Mădularul tău care te duce la păcat, să fie fără putere. Să nu te asemeni cu științificii, să nu te asemeni cu hulitorii, să nu te asemeni cu negustorii, să nu te asemeni cu lacomii, care stau la masă zi și noapte și nu se mai satură. Fiți desăvârșiți și nu vă lăsați amăgiți.

... Copilașii Mei, precum știți că Eu am fost urât și nu am fost primit în nici o casă, și unde am fost primit, nu a zis să Mă mai duc, așa și voi, să știți că de la Mine sunteți.

... Domnul Iisus spune că va fi o zi când va trage pomul din poartă la Sine și nu va mai fi în lume. Nu huli pe cel ce te-a bulgărit, că vei fi tras cu toate ale tale în grădina Mea. Știu durerea ta. E scrisă în costița Mea. Toată durerea ta e scrisă pe trupul Meu. De aceea am venit după tine și plâng mereu.

... Oițele Mele, puneți mâna pe Scriptură, că se coboară cei care se duc la lună și la stele și stau cu voi și vă arată minciuna. Să nu ziceți cum că luna și soarele sunt lucruri străine de Mine. Să nu zici că ei au intrat pe poarta cerului și nu au găsit pe nimeni. Acestea sunt minciuni.

... Păstrați slujba și viața cu Mine. Nu mai lucrați sărbătorile și duminica, fiilor. Trăiți cu frică, tată, că uite, aveți vecini pe lângă casă care lucrează duminica. Aveți lume care nu mai ține sărbătorile, și o să vină urgia de la Mine, dar nu vă speriați, că peste tine nu vine dacă vei păstra acestea cu Mine. Israele, ascultă, tată, că Dumnezeu a pornit cu multă durere asupra acestui popor care lucrează duminicile. Înarmați-vă bine, Să nu fie în inimile voastre nimic care să vă înspăimânte, chiar de ți-e soră, chiar de ți-e mamă, că Dumnezeu a pornit cu rău împotriva celui rău, că Dumnezeu nu mai poate răbda lucrarea rea.

... Tată, auziți bine cuvintele de la Mine. Moșii și strămoșii voștri, în ajunul acestor zile mari, se rugau și posteau. Am deschis cerul și am văzut preot mergând cu botezul din casă în casă și a găsit mâncând carne de ajunul Bobotezei și i-au zis: „Hai, părinte, să mâncăm“. Și ce au zis: „Dacă preotul a mâncat, de ce să nu mâncăm și noi?“. Ferice de preotul care nu a mâncat și a mustrat. Mai sunt preoți, dar mai rar care trăiesc în post și în rugăciune și iubesc poporul care este cu Domnul, și acești preoți se vor socoti la preț, nu un leu, nici o sută, nici o mie, nici zece mii, ci milioane de lei.

Creștina care are soțul la serviciu, să muncească și pentru soțul ei pentru viață veșnică. Dar o să vină ziua și vremea să nu mai fie creștinul la serviciu. De unde vine această vreme? Fiule tată, de la Mine vine, dar nu Dumnezeu vine. Un om vine, și va zice: „Du-te la pocăința ta, și acolo să slujești“. Și tu te vei pune pe gânduri și vei pune capul în jos și nu vei slăvi pe Dumnezeu, și ai să zici: „Ce voi mânca și cu ce mă voi îmbrăca?“. Dumnezeu va trimite ca să nu mai fii în serviciu, ca să poți să fii pregătit cu Mine. Și în timpul acela lumea va bea și va mânca și tu vei suferi în casa ta. Nu-i va păsa lumii de boala ta și de foamea ta, dar Eu zic: dacă vei fi vrednicul Domnului Iisus Hristos, pe toate le vei avea.

... Mă duc, tată, că am un ucenic, pe iubitul vostru frate Zaharia, care e în cumpănă, nu în cumpănă de moarte. Știi cum stau îngerașii în casa lui? Cum stă și gătește cineva mireasa. E durere grea pe casa sa și pe fiul acesta. Printre îngerașii care sunt în casa lui, e și surioara lui. Dacă veți putea, să dați și voi pe la el până va pleca. Pregătiți muzica pentru plecarea sa, dar să nu o luați unul în jos și altul în sus. Tată, fiecare din copiii lui Zaharia să fie luați de creștini, că se fac răi.

... Eu sunt Domnul Iisus Hristos. Nu sunt în trup, dar nu mai e mult și voi veni în trup, și în trup voi despărți veacurile: pământesc, de cel duhovnicesc. Voi face un veac nou, care nu se va mai schimba și nici nu se va mai tulbura.

... Copilașii Mei duhovnicești, să fiți desăvârșiți, să grăiți adevărul pe pământ: ce e nu, nu; ce e da, da. Feriți-vă de nedreptate și de strâmbătăți. Nu vă împrieteniți cu păgânul, nu fi prieten cu el, căci păgânului nu-i place creștinul, ci te face prieten să te tragă în viața maghiară. Precum mama a purtat grijă de voi, așa și Eu port grija poporului Meu, de hrana duhovnicească.

... Este vremea de pe urmă și nu se știe aceasta, că s-a ascuns dreptatea și s-a acoperit adevărul. Nu vrea să vă spună. Și să știți că nu mai e mult și vă veți muta în veacul al doilea și altul nu va mai fi, dar feriți-vă de moarte.

... Priviți bine și cercetați bine, că sunteți în vremurile din urmă. Se vede după vreme. Afară e cald și soare și pace în lume, dar între creștini e vreme rea și ucidere. Scrieți pe hârtie.

... Fiți desăvârșiți, că iată, Mă încurc la vorbă, că sunt mare la cuvânt, și trâmbița e mică. Dezrobiți-vă neamurile din iad. Dați-le și lor bucuria și mântuirea prin fapte, că nu numai cu voi vorbesc, ci pentru toți, vii și morți.

Fiți stăpâni pe viața voastră. Nu lăsați pe nimeni să vă stăpânească. Așa au fost moșii și strămoșii voștri.

... Copilașii Mei, veți putea face multe lucruri și veți putea naște mulți prunci prin viață plăcută, că și din duh se nasc prunci. Să fiți credincioși, să știți ai cui sunteți voi. Deși v-a născut Ioana sau Steliana, voi sunteți fii ai Luminii dacă ascultați de glasul Meu.

... Odraslele Mele, mulți din lumea aceasta mor și dau de pomană lampă, ca să aibă lumină pe dincolo. De ce? Că nu au credință. Încrede-te în Dumnezeu, că după moarte nu vei mai avea soare sau lună sau lampă ca să lumineze, și va fi Dumnezeu lumina. Voi sunteți și lumina. În inima ta e lumina. Voi sunteți gustul mâncării.

Copilașii Mei, vedeți voi lumea aceasta? Cu cât e ea de rea împotriva ta, cu atât, în vremea de pe urmă, va veni la tine și îți va cere tămăduire și lumină, dar nu mai păcătuiți. Să nu mai răsară nici o lăstară, să zvârli rădăcina păcatului. De aceea mulți s-au întors de la Mine în lume, că n-au scos din inimă rădăcina și a ieșit din nou păcatul și s-au dus.

... Fiți desăvârșiți. Vine vremea să te trimit să pui mâna pe acela care zace în pat, și se va scula; și să te rogi pentru orbi, și se vor tămădui, ca să vadă puterea rugăciunii. Vine vremea să te duci la lagărul de deținuți și să pui mâna pe lacăt, și să se desfacă. Vine vremea, copilul Meu, că fiecare își va lucra meseria sa, dintre cei credincioși.

Nu vă temeți de aceștia care vă poreclesc și care vă zic că vă ucid. Nu vă temeți. Aceștia sunt vorbitori de basme și făcători de rele, care vor pieri.

Toată puterea papală va dispărea și va rămâne una singură: Dumnezeu. Toată puterea celor învățați dispare. Toată vorbirea și toate zidurile se vor sfărâma. Vei rămâne tu, creștine. Auzi? Te anunț de un timp.

Toată stofăria și hăinăria și toată încălțămintea vor fi aruncate pe străzi. Dar de ce, nu se spune. Te rog pe tine, nimic să nu folosești. Să calci și să scuipi pe ele, dar nimic să nu atingi, că te vei face bulgăre de piatră ca femeia lui Lot. Învățați-vă bine aceste povețe de la Mine, că ai să vezi stofe și haine și ai să zici că de ce s-au aruncat, că erau bune. Nu lua, că a căzut blestemul peste această purtare necuviincioasă.

... Citiți, citiți, citiți! Credeți voi că sunt creștini care n-au pus mâna pe Scriptură? De ce? Că-i dau de rușine faptele. Fiule Daniele, nu te rușina de Mine, că nici ginerele tău nu folosește Scriptura. Nici ginerele tău, Constantine Chivulescu, nici fiul tău, Cristea, nu folosește Scriptura. Să știți că vine vremea să nu mai ai Scriptură în casă, și nici carte de rugăciune. O ia apa. Numai pe sfert de sfert să aveți și voi dorul să citiți, măcar o dată pe săptămână, măcar un verset pe lună. Dacă ați fi cu dor de Noi, nu v-ați lenevi.

... Și preoțimea se roagă și pentru vii și pentru morți, și se duce mama copilului și se duce soția bărbatului la bisericuță și la preot și dă slujbe pentru ei și se roagă, dar soțul și copilul bea în cârciumă în timpul acestor rugăciuni.

... Ai să vezi monahii plângând pe lângă zidurile mănăstirii, că nu au știut să trăiască, ci au dus viață monahicească fiind ca lumea, iar haina era ca acoperământ pentru păcat. Dumnezeu va aduce în lăcașul Său un păstor bun, care va cunoaște fapta fiecăruia.

... Fiilor, îmbrăcați bine trupul, să nu se vadă goliciunea.

19-01-1975

Cuvântul lui Dumnezeu

... Fiți pricepuți, că nu va mai fi acest cuvânt mult timp. Uitați-vă că Domnul Iisus Hristos Se ferește de cel ce nu împlinește, și îi spune o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, de nouă ori, de zece ori, și a unsprezecea oară fuge de tine.

... Copilașii Mei, nu mai vine nimeni să mai spună: „Vine sfârșitul!“, și aceasta e trâmbița prin care te anunț, trâmbița Domnului Iisus Hristos. Fiilor, copilașilor, bătrânilor care aveți copii, veți suferi pentru copii, că în ziua de judecată Domnul Iisus Hristos te ceartă de ce ai dat drumul copilului tău în lume. Și pe tine, creștine care ai dat frâu liber femeii tale, te va judeca și te va pedepsi, că iată, vine Cel ce pedepsește.

... Adevăr grăiesc, văd că mulți credincioși se simt obligați să nu mai bea, dar ar bea. Mulți credincioși se simt obligați să postească, dar ar mânca. Să știți că ceea ce doriți, aceea săvârșiți.

... Turmă mică, cu ce să te înmulțesc? Ce să aduc în loc când tu pleci? Ce să aduc în loc când tu cazi? căci la cei patruzeci de mucenici s-a înlocuit, dar acum cu ce să mai înlocuiesc când nu o mai fi nimeni? Cu ce să mai înlocuiesc?

... Nici văzduhul nu va mai rămâne. Și văzduhul se va preface și cerul se va topi. Nu mai rămâi decât numai tu, cel ce ești cu Dumnezeu, și nu vei ști unde vei merge, că e taină. Atât vei auzi: „Mergi aici, sus!“.

... Crezi că va fi război între cer și pământ? Dar nu așa, păcătos cu credincios. Se face război, dar nu se spune scula. Dumnezeu cu turma Sa, și diavolul cu turma sa. Va fi război care nu a fost de când e veacul, și va rămâne Dumnezeu cu poporul Său, că și cerul va fi pe pământ aici. Scrie în sfânta carte.

... Poporul Meu iubit, te iubesc întotdeauna. Nu te mai lăsa să fii aramă stricată. Fii vas lui Dumnezeu; fii casă și izvor lui Dumnezeu; fii masă și servul lui Dumnezeu, că în ceruri va fi bine când te vei duce la odihnă.

O, fiica Mea, o, fecioară, nu te încânta de un mire pământesc, nu te încânta de portul pământesc, nu te încânta de vremea de acum. Prin curăție îți faci rochiță de mireasă. Spune-Mi și Mie, poporul Meu, când se termină viața ta cea rea?

... Eu vă iubesc întotdeauna. Voi sunteți cheia veacului, care mai faceți binele. Dumnezeu va încheia veacul Său cu voi. Mai sunt copii ca voi, mai sunt pe alocurea. Eu Mă duc la toți, pe toți îi hrănesc, și vine ziua să-i unesc pentru ziua cea mare. Credeți că sunt fii și fiice necăsătorite și care postesc cu zilele, și sunt fii și fiice care sunt ca niște mlădițe? Nu vă spun ca să vă întristez, ci ca să vă îndemnați la drumul lui Dumnezeu.

... Această goliciune nu e de pe pământ și nici în carte nu scrie de ea, că n-ar fi avut loc, și aceasta nu e de pe pământul țării românești, ci din țară foarte murdară, de la armatele care au fost pe aici.

O, mireasă frumoasă, cum ți-ai întinat rochița de mătase! Dar nu e vina ta, e vina altuia. Numai în profeția spusă indianului am scris această urgie. Acum indianul e mucenic în cer, ucis în țara lui. Am vorbit prin vasul Meu în închisoare unui doctor indian, și acela a scris cuvântul Meu și a crezut în Mine prin trâmbița Mea. A fost ucis când s-a dus cu vestea aceasta în țara lui (doctorul indian Singvrey, n.r.).

30-01-1975

Cuvântul lui Dumnezeu

... Tată, umiliți-vă. Ai ieșit în stradă și mergi, dar să nu vezi nimic afară de Domnul. Pe El și lucrurile Lui să le vezi. Să nu vezi altceva. Eu aș face să nu vezi, dar nu e bine să fii fără vedere, și e bine să ai vedere. E bine pe toate să le ai, dar să fie slugile Domnului.

... Am nevoie de tine, tată, că Domnul până la judecată nu Se mai arată. Să te trimit să sădești o floare în grădină, să te fac doctor, să te fac sutaș, să te lupți cu necurații, dar să știi că mai mult te vei îmbogăți, că te vei duce pe mare și vei aduce Domnului Iisus Hristos ceea ce îți ursește.

... Cineva din creștini zice: „Mai bine nu cunoșteam credința“. O, de ce disprețuiți? Nu-ți mai place? Nu pofti la lume. Ia la tine Duhul de la Mine, nu pleca gol, că vine satana și pleacă cu toată armătura sa și cu toată ceata sa. Nimeni să nu dorească să se despartă de viața duhovnicească, să se despartă de Mine, Domnul.

O, lume, lume, amară lume, cum râvnesc toți la tine, la masa ta, la purtarea ta! Tată, ce vezi tu la lume? Tată, ce râvnești la ea? De ce, fiilor? Fiți încredințați că veți vedea cu ochii pieirea lumii acesteia, fuga la munte și la morminte.

Copiii Mei, faceți sfânta cruce nu numai când faceți rugăciunea. Cu crucea veți birui. Faceți cruce unde vă culcați, faceți cruce pe pereți, pe vase, pe masă, la izvoarele de apă, pe cărări, și chemați blagoslovenia, că unde este crucea, diavolul se depărtează. Faceți cruce. Nu fiți oameni fără cruce. Crucea sfințește obiectele, sfințește trupurile, sfințește ochii voștri. Crucea e toiagul care-l nimicește pe satana. Crucea aduce vindecare. Mii și sute de sfinte cruci să faceți la rugăciune, nu numai una sau două. Dacă nu puteți cu mâna pe cale că vă e frică de oameni, Eu zic să nu vă fie frică de lume. Nu băgați lumina într-un obroc. Aveți grijă de candele. Mirul pune-l în mâncare. Mirul aduce sănătate și multe alte lucruri bune.

06-02-1975

Cuvântul lui Dumnezeu

... Israele, măi Israele tată, Eu voiesc să fac din voi ucenicii Mei. Eu voiesc să fac din voi ostași de război, dar nu cu armă de fier, ci cu arme nevăzute. Eu voiesc să fac din voi îngerașii Mei. Eu voiesc să fac din voi apostolii Mei. Eu voiesc să fac din voi profeții Mei. Eu voiesc să fac din voi ucenici ai Mei, ca nici unul din voi să nu fiți fără lucru sfânt.

... Israele tată, creștinul de astăzi nu se mai aseamănă cu creștinul mai de demult. Creștinul de azi e ca o tulpiniță retezată cu fierăstrăul, adică a retezat Dumnezeu trupul vechi, ca să răsară trupul nou, dar în loc să răsară trupul nou, au început să răsară mlădițe din trupul vechi, tot ce a fost în trecut.

... Tată, găsiți hăinuța sfântă, găsiți hăinuța dreaptă. În Scripturi găsești, nu în magazine, nu la oamenii de azi. Dacă te duci la un om pământesc și îl întrebi de viață, nu cunoaște, pentru că e orb. Copilașii Mei, cine a căutat viața la om, s-a rătăcit. Cine a căutat viața în Scriptură, a aflat-o.

... Cine nu vrea să fie cu Mine, nu-l leagă nimeni și nu-l forțează nimeni, dar ești obligat să nu-Mi oprești respirația trâmbiței. Mai târziu se va vedea ce a făcut Dumnezeu prin Duhul Său pe pământ, că e o zidire nevăzută de ochiul pământesc, și când o vei vedea, ai să cauți să vii la Mine, dar te va ține necredința ta și faptele nebune.

... O, creștine, am nevoie de tine cum are nevoie un om de un zidar la casa sa, sau de un meseriaș să lucreze ceva în munca sa, sau cum are un om nevoie de o slugă la curtea sa. Am nevoie de voi, și nici unul nu veți fi fără lucru.

... Dumnezeu cere de la poporul Său să nu se mai uite de unde a venit, să nu se mai uite pe lângă trup, căci așa îndeamnă diavolul, să se uite pe masă să vadă ce mănâncă, să se uite că nu are vite și să se uite că nu are avere. Moșii și strămoșii voștri au vândut averea și au plecat în pustie și s-au îmbrăcat cu sărăcie, dar pentru că astăzi nu mai e loc în pustie, pentru că a intrat în stăpânirea împăratului de azi și peștera, și scorbura, și pustia, și șesul, și dealul, totul e în stăpânirea lui, învățați bine, ca să trăiți și aici.

... Copilașul Meu, crede cu adevărat că nu mai vine un alt Hristos la tine, nu mai vine o altă milă pentru tine. Veniți-vă în fire, tată. Auziți bine cuvântul de la Mine. Nu mai duceți trupurile la gunoi, în groapă, și uniți trupurile cu duhurile, căci trupul dus cu păcate, nu mai poate învia în împărăția cerească. Ați auzit?

... Tată, a ieșit pe pământ o minciună mare, pe care o ascultă toată lumea, și pruncii, și bătrânii. Prin minciuna aceasta se pierde toată suflarea. Nu mai credeți, măi tată, minciuna. Cu minciuna ai făcut ucidere duhului tău de la Dumnezeu. A mințit Arie și l-a pedepsit Dumnezeu. Orice mincinos e pedepsit pe veci. A pedepsit Dumnezeu pe toți care au scos alți dumnezei pentru voi, așa cum Domnul v-a spus și a scris în carte, că în cer a fost încăpățânare mare a lui Lucifer, și Dumnezeu l-a doborât din cer. Așa și minciuna de azi, care bate mereu în poarta lui Dumnezeu ca să piardă toate lucrurile lui Dumnezeu. La început era Cuvântul, și acum tot Cuvântul este. Daniele, la început era Cuvântul. Ai auzit așa ceva? A fost Cuvântul și Duhul. Nu te gândi, omule, că te vei lupta cu Mine, că Dumnezeu, cu cuvântul le-a făcut pe toate, și nu poți să te ridici împotrivă, oricât ai crede că ești de tare. Veniți-vă în fire, credincioșii Mei. Învățați credința. Nu mai fiți săraci și slabi în credință, că nu e așa cum spune lumea.

... Creștine, vei vedea pieirea lumii, vei vedea fuga lumii și vei auzi strigătul lumii. Dacă vei fi cu Mine, creștine, și vei fi cu lumina în mână, până la al miilea neam vei scăpa pe poporul tău. Vei spune: „Doamne, iată pe mama mea, iată-l pe fiul meu“, și Dumnezeu va împlini cuvântul tău și îți va spune: „Să-ți alegi neamul tău și îl vei răscumpăra, dar prin rugăciune“.

... Nu mai poftiți mesele lumești. Deosebire au avut de lume moșii și strămoșii voștri. Mulți n-au mai voit să privească față femeiască.

... Românie, Românie, Românie! Nu te lăsa, Românie! Am zidit în tine un zid și nu se termină. Românie, oare, nu știi poruncile și minunile? Românie, Românie, cum te calcă în picioare! De ce a slăbit în putere duhovnicească această țară? De ce, tată, copilașii Mei, de ce toți doresc să viziteze această țară? De ce toți doresc să se împrietenească cu această țară? Din toate țările au vizitat, și toate s-au înspăimântat că în România e asprime pentru rugăciune. România era cea mai curată și frumoasă țară.

... Odoarele Mele, cum am să adun Eu petecuțele de pe pământ și floricelele și cum am să iau Eu roadele de pe pământ și am să iau pomul Meu de pe pământ, pe care astăzi îl zidește Dumnezeu! După vremea aceasta se schimbă, tată, se schimbă timpul. Dacă ați fi voi desăvârșiți, toate tainele le-aș vărsa în fața voastră, dar după cum am văzut vânzarea din trecut, nu mai pot, tată, să mai spun.

... Florile Mele, nu sunteți singuri, sunteți însoțiți. Și tu, femeie, și tu, bărbate, sunteți însoțiți de persoane cerești. Nu mai faceți păcate crezând că nu vă vede nimeni. Nu e niciodată să fii singur pe pământ. Eu am ursit sfinți îngeri și pe Maica Mea și chiar heruvimii și serafimii să vă însoțească, și să știi că dacă te vei despărți de însoțitori, va fi greu de capul tău.

10-02-1975

Cuvântul lui Dumnezeu

... Călcați pe urmele Mele. Învățați bine viața de la Mine. Cine trăiește lumește, nu e vrednic de Mine. Cine trăiește duhovnicește, acela e vrednic de Mine. Cine iubește averea pe pământ, nu e vrednic de Mine. Cine trăiește duhovnicește în lume, are viață nemuritoare și fără sfârșit.

... Fiilor, în vremea aceasta în care trăiți voi, nu e o vreme bună. După această vreme vine o vreme și mai rea, și după această vreme rea, vine o vreme bună, dar această vreme va fi ca fulgerul pe cer, iute. Copilașii Mei, după această vreme bună vor veni trâmbițele și se vor întrece de a suna ceasul de pe urmă, de se va îngrozi lumea de lucrurile pe care le va auzi. Vor suna trâmbițele toate, își vor face lucrarea care a rămas nefăcută și neîmplinită.

Fiilor, pe pământ sunt mulți creștini, dar sunt numai pe jumătate creștini, și pe jumătate sunt păgâni. De ce? Când este vorba de rugăciune, când este vorba de post sau când este vorba de o milostenie sau de bisericuță sau de alte fapte bune, le vine greu. Acești creștini sunt numai cu numele, dar sunt bogați în lucrurile rele.

... Veniți la Mine, copilașii Mei, veniți și auziți cuvântul Meu! Veniți să-L vedeți pe Dumnezeu, că va veni vremea să-L vedeți pe Dumnezeu în trup cât mai stați voi pe pământ. Veniți ca să auziți cuvântul Său, căci cerul s-a deschis și Domnul S-a aprins de dorul tău.

... De ce jeliți voi morții care pleacă de pe pământ de la voi și îi petreceți până la groapă? O, tată, copilașii Mei, nu mai petreceți morții care sunt în păcate, ci petreceți morții care I-au slujit lui Dumnezeu, că aceia pleacă de pe pământ la cer.

... O, copilașii Mei, ce de blocuri s-au făcut pe acest pământ! O, cum se vor desface aceste blocuri mari! Câte suflete vor înghiți aceste blocuri când se vor surpa, și câte făpturi tinere vor pieri în aceste blocuri de pe pământ, care sunt făcute fără Dumnezeu! Crezi, creștine? Aceste blocuri înalte, care se fac acum, nu sunt scrise în cer, dar să știți că toate au fost să fie, dar ar fi bine dacă n-ar mai fi. Vai de trupurile care se vor strivi în aceste blocuri înalte! căci nu va mai rămâne os din trupul lor. Copilașii Mei, aceste blocuri sunt o nebunie; aceste blocuri sunt o urâciune la Dumnezeu; aceste blocuri sunt o minciună la Dumnezeu.

... Luptați, tată, cu diavolul mereu. Chiar dacă n-ai îndeplinit un lucru, nu te mai gândi că n-ai să poți să îndeplinești. Luptă-te mereu și fii treaz mereu. Să nu zici că ai greșit, ci fii și treaz apoi. Creștine, de la cel mai mic până la cel mai bătrân, luptă-te, creștine, luptă-te pe viață și pe moarte.

... Aveți grijă cu bisericuțele. Nu lăsați bisericuțele în părăsire, că vine vremea să se închidă bisericuțele și va rămâne o singură bisericuță pe întreaga lume, și în aceasta dacă se vor afla creștini, și pe aceasta o vor închide, și n-ai unde să te mai duci la bisericuță. Fericiți vor fi cei care vor înseta pentru bisericuța Mea.

... Multe făpturi dorm în zile de sărbătoare când preotul este în slujbă, și vă spun că nu se va ierta acelui om acest păcat. Numai aceluia se va ierta, care este bolnav greu și îl mută din pat în pat. Aceluia i se va ierta acest păcat, măcar că este bătrân sau copil.

Pentru cei morți ascundeți această profeție.

... Copiii Mei, s-au trezit oamenii și femeile și vin la Mine să le spun de morții lor. Tată, Eu nu sunt ghicitor pentru morți. Ascundeți această profeție pentru cei morți. Ați auzit?

... Dacă preotul ar fi pe calea aceasta, dacă preotul ar sluji cu adevărat, s-ar împlini toate slujbele care se fac. Dacă preotul ar sluji cu frică și cu cutremur, ar vindeca ologii, ar vindeca orbii și ar învia morții din morminte, dar vedeți, tată, că nu au credință. Nu-i judecăm, dar Eu spun: ferește-te de aceste păcate! Acești preoți se îngrijesc de burtă; beau și mănâncă bine. Creștine, ferește-te de lucrurile rele ale lor, căci mereu se duc la Pilat, mereu se duc la Caiafa și fac sfat, că au legături cu toate duhurile rele. Auzi? Tu mergi înainte și nu te abate de la Mine cu nimic.

... Crezi că vasul Meu a luat două palme de la duhul rău la rugăciune? Dar ea n-a văzut din spate și a zis că e de la Domnul și că a mustrat-o. Dar n-a fost de la Domnul, și au fost aceste palme de la duhul rău, dar ea nu a spus la nimeni.

... O, amar de comuna Mănești, care a auzit cuvântul Meu, căci vor veni oștile cele rele și vor cădea trupurile lor pe drum și nu are cine să le îngroape. Caiafa cel mare, preotul de la Mănești, nu va mai fi mult și va intra în groapă, căci cine sapă groapa altuia, cade singur în ea, că el a săpat multe gropi.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Da, aceasta este crucea, podul pe unde vă veți duce. Cine nu face această cruce, nu are drum spre Mine între Mine și sine. Acest semn se va arăta în curând în slava sa. Amin.

Eu sunt Alfa și Omega. Am colindat pământul în lung și în lat, cu tot ce este curat, iar ce este întinat, am blestemat. Eu sunt Domnul în chip curat. Umblu pe pământ și Mă întâlnesc cu omul și nu Mă vede. Nu Mă arăt, pentru că nu crede. Eu sunt Alfa și Omega, cu numele de Iisus. Eu sunt Cel Care am fost răstignit pe cruce pentru tine. Eu sunt, și în curând Mă voi arăta în toată slava Mea. Veniți, oile Mele, cu o clipă mai devreme de-a dreapta Mea! Așa vă voi chema și când Mă voi arăta. Veniți, că după Mine nu mai vine nimeni să vă cheme.

19-02-1975

Cuvântul lui Dumnezeu

... Copilașii Mei, vă cunoaște toată lumea pe voi că sunteți copilașii Mei, căci am făcut un semn pe capul și pe pieptul vostru și pe hăinuța voastră și oricum veți da, semnul se va vedea. Și la casă am făcut un semn, și pe acoperiș am făcut un semn, și pe pereți am făcut un semn, și dacă se va dărâma copacul, semnul se va vedea; și dacă se va dărâma casa, se va vedea semnul; și de se vor dărâma pereții, semnul tot se va vedea. Copilașii Mei, fiilor, să știți bine, tată, că Domnul Iisus nu vă lasă, numai să fiți cuminți. Să nu calci în picioare porunca Mea; să nu calci în picioare lucrarea sfântă; să nu calci în picioare legea sfântă și ziua de sărbătoare!

... Uniți-vă ca îngerii, iubiți-vă ca sfinții, hrăniți-vă ca pustnicii.

... Copilașii Mei, care este drumul pe care veniți la Noi? Pe care drum veniți la Noi? Toate drumurile s-au distrus. Vorbim duhovnicește, ca și pământește. Dacă ar ieși cineva din groapa sa să se ducă la casa sa, nu o mai găsește. Duhovnicește vorbim. Unde era sat, s-a făcut oraș. Unde era bordei, s-a făcut palat. Unde era groapă, s-a făcut asfalt. Copilașilor, fiți atenți ce vorbim Noi. Noi nu greșim când vorbim. Voi să fiți ca sfinții la cuvinte și la priviri.

... Să nu batjocoriți seminția din care ați fost născuți, ci prin rugăciune să se sfințească. Nu plecați inima și fruntea la lucruri fără valoare. Copilașii Mei, prețuiți pântecul din care v-ați născut și țâța de la care ați supt. Prețuiți, nu batjocoriți. Cinstiți ziua în care v-ați născut. Dacă cineva dintre voi are ziua de naștere sau pântecul blestemat, să se mărturisească. Toate lucrurile s-au sfințit, ca și ziua în care v-ați născut. Cinstiți lucrurile lui Dumnezeu. Nu face păcat, și fă slavă în ziua în care te-ai născut. Pântecele este lucrarea Mea și trâmbița Mea. Să nu zici vreodată: „Mai bine nu era ziua când am cunoscut lucrarea aceasta“. Numai dacă vei atinge mâna ta de pântecul acesta sau de mâna aceasta, te vei sfinți. Nu te supăra de sămânța din care te-ai născut. Cinstește-L pe Dumnezeu, că nimic nu se mișcă fără darul și harul Său. Acest cuvânt nu ți l-am spus până acum.

... Israele, copilașul Meu, n-am să mai vin așa des la voi, și au să treacă luni și săptămâni. Nu pentru că nu pot. Eu pot, dar e scris în carte să vă las, să vedem cum mergeți singurei, fără Mine, căci prea mult v-am ținut și prea mult v-am hrănit. Vremea e așa, tată.

Copilașii Mei, acum trebuie să știți cum se merge pe pământ către cerul sfânt. Dacă veți umbla prost, veți rămâne goi și nemâncați.

Fiilor, până acum a fost un pic de lumină, dar acum se stinge de tot. Fiilor, acum se vede, și acum să vedeți și voi pentru ce a făcut Dumnezeu un ucenic de al Său să se strivească pe roată. A făcut așa ca să-ți fie ție de ajutor la rugăciune. Acum se vede pentru ce a dus Domnul crucea și moartea, ca să nu te duci tu astăzi și să cazi. Acum ai să vezi lucrul lui Dumnezeu.

Eu n-am urât nici pe Iuda, care M-a vândut, și Mă duc în iad și mereu vorbesc cu el și Mă întreabă: „Mai e mult până ies?“.

... Fiilor, fiți credincioși. Domnul Iisus Și-a lăsat trupul pe pământ ca să Se dea spre mâncare tuturor. Nimeni să nu îndrăznească să se împărtășească cu această masă dacă nu crede, că acela se osândește. Nu băga Trupul și Sângele Meu în trupul tău dacă nu vrei să te sfințești.

... Preoții vă socotesc pe voi că sunteți fără păcat și vă fac vouă dezlegare și atât. Mărturisiți, și obligați preotul să vă mărturisească după carte, cel puțin o dată pe an, și cer din partea voastră să îndemnați și pe altul, căci chiar dacă n-ai greșit din gură, din sânge ai greșit cu toate mădularele tale. Crezi? Dacă n-aș fi văzut, n-aș spune. Da, e adevărat că sfânta Împărtășanie curățește din vârful picioarelor până în creștetul capului. Știi cum este sfânta Împărtășanie? Cum este o doctorie care nu se potrivește la boala bolnavului, și este mai rău dacă mai este un păcat nemărturisit la tine.

... Nu veți sta în celule, nu. Eu voi închide ușa celulei ca să nu fiți acolo, că sunteți mici și vă mănâncă șerpii. Știți cât sunt de înveninați șerpii? Domnul Iisus a vorbit duhovnicește.

... Sunt mulți din lume, care, la dărâmarea ce o vor dușmanii să strice bisericuța, nu vor primi lucrul acesta, și sunt mulți din lume care vor primi și vor pune mâna să dărâme, și astfel, în lume va fi război, și să știți că Domnul Iisus Hristos nu va lăsa lucrul acesta să se împlinească. Dar să știți că toate bisericuțele își vor lua ființă și vor lucra, și când se va întâmpla aceasta, va nimici mâna aceea și trupul acela și vor fi aruncate în iezerul cu foc.

... Nu mai vorbiți tare. Fiți în tăcere, călătoriți în tăcere, ca să nu se audă zgomotul. Pregătiți loc ascuns pentru cărți și le luați numai în timpul mesei, când mâncați. Nu țineți cărțile în timpul liber în casă. Fiți atenți, căci cuvântul acesta, astăzi vi l-am descoperit. Se face vânătoare de creștini. Fiți atenți. Aș dori ca aceste cuvinte să fie pricepute. Ascultați-Mă pe Mine. Fiți tăcuți, că nu voiesc să piară nici un fir de păr din capul vostru. Mi-ar fi ușor să vă dau la suferință, dar sunteți mici.

11-03-1975

Cuvântul lui Dumnezeu

... Poporul Meu, cunoaște bine drumul cu Mine, cunoaște bine drumul, tată, că pe pământ nu mai e drum sfânt nici pentru tine, nici pentru Mine. Toate drumurile s-au luat și o să facem război să câștigăm pământul înapoi, nu cu armă de fier, ci cu armă făcută din cer. Poporul Meu Israel, să nu te sperii, tată, că am spus această șoaptă. Vom face război ca să luăm tot ce au răpit oamenii răi. Cunoașteți bine vremurile, tată! Israele tată, luptă-te să nu fii dărâmat, luptă-te să nu fii răscumpărat de păcat.

... Copilașii Mei, pentru voi am venit din cerul sfânt, ca să vă pregătesc să fiți sfinți și să fiți învățați. Spălați-vă și duhul, și trupul, căci cu duhul și cu trupul unii dintre voi veți veni la Noi. Această lucrare este foarte mare pentru cine ascultă de Mine. Bogăția aceasta nu o are nici cel mai isteț împărat. Pune mâna și ia împărăția Mea, ca această lucrare să fie pe veșnicie, tată. Nu izgoniți și nu alungați lucrarea lui Dumnezeu de la voi. Nu numai să auzi, că mulți au auzit și sunt în iad, precum și Iuda este.

M-am grăbit să vin la voi. Această lucrare nu este așternut pentru picioare, și cine o calcă, se cheamă păcătos.

... Se duc persoane și învață să fie preot, dar viața unui preot de azi nu este la treaptă cu cinstea care e scrisă. Și știi cum e? Nu a ieșit nici cât un bob de linte, atât este de mic pe lângă cinstea preotului numit. Fiilor, preotul de cinste sfântă și cu viață sfântă când predica, îi curgeau lacrimile pe piept, ca la copilul mic, de biberon. Când spunea la cineva, se lipea inima sa de cuvântul sfânt. Dar astăzi preotul dezleagă să mănânci în zilele de post, și știi cum vine aceasta? Preotul dezleagă de frica ta, ca nu cumva să te cerți cu el. Și apoi, dezleagă că scris este în carte: cine dezleagă ceva, să fie întâi lucrat de sine. Poporul Meu, vă spun să vă feriți de acest lucru. Mănâncă și lunea, și miercurea, și vinerea, până vine învierea. Mănâncă mereu de dulce, și de aceea dezleagă. O, copilașii Mei, sunteți rugați de Mine să nu-i urâți pe preoți, dar v-am spus că nu mai e nimeni să zică așa: „Iertate să fie păcatele tale“.

... Îmi pare rău că mulți bolnavi au darul ca prin post să se facă sănătoși, dar ei mănâncă de dulce. Sunt mulți păcătoși care umblă din preot în preot și îi roagă să facă slujbe, și preotul face, dar nu-i face sănătoși. De ce? Pentru că nu au post. Și pământul e plin de oameni care bolesc și nu-i face nimeni sănătoși.

... Fiilor, nu fiți fiii pierzării cum e lumea de azi. „Eu“, nu este pământesc acest cuvânt. „Eu“, nu este acest trup, ci e Duhul Sfânt. Cum picură ploaia pe pământ, așa picură acest cuvânt. În vremurile de pe urmă așa se face lucrarea, în duh. Duhul lui Dumnezeu plutește asupra poporului Său. Fiți pricepuți, că mult fură diavolii de la voi.

... V-am făcut fii. Nu fiți murdari pe hăinuțe, că în chip nevăzut vă vizitează Duhul Sfânt. Fiți curați și înăuntru, și afară.

Așa cum a avut Avraam soli cerești și a mâncat cu ei la masă, așa a venit cerul la tine, și când a venit înapoi, a venit cu lacrimile pe față de ce a văzut la tine. Fiule, îngrijindu-te pe tine, Mă îngrijești pe Mine, și îngrijindu-te de Mine, te îngrijești pe tine. Floricelele Mele, lucrarea Mea pe care o aduc la voi, nu e plasă de gunoi sau coș de obiecte de tot felul, ci este pentru vremurile voastre un acoperământ și o scăpare de moarte, e un lucru fin, că dacă le-aș spune pe toate, nu le-ar cuprinde cartea. O, ce noroc ați avut voi, că nimeni dintre sfinți nu a avut așa ceva. Sărmanul Avraam, ce nu ar fi dat el să fi avut așa ceva! El trăia viață depărtată de soția sa, că era femeie cu mintea scurtă. Dar voi, ce știți, e lucru mare. Voi, ce aveți, nu are împăratul, nici solii cerești.

... Nu mai pizmuiți. Pizma e cel mai greu păcat, e în ascuns, și nu știe unul ce are celălalt în inimă. Pentru un singur păcat, cum e pizma, nu vă veți putea ține pe cale, că e cum este un car pe drum, fără o roată, adică nu ai viață plăcută. Cum știi să le potrivești pe toate cele pământești, potrivește-le și pe cele duhovnicești.

... O, tată, dați-Mi voie să vă arăt pata și să vă arăt lucrul urât, că dacă nu-Mi dați voie să vă arăt, iau vasul Meu, și va fi rău de voi. Dacă nu-l ascultați, îl iau cu Mine. Când veți ajunge la un pârâu, atunci vi-l iau, ca să văd ce faceți. Nu-Mi dați voie să vă arăt? Poate e pizmă, sau ură, sau dușmănie.

03-04-1975

Cuvântul lui Dumnezeu

... Israele, fii hotărât față de acest cuvânt. Vrei să-ți mai grăiesc? Dacă dă cineva în tine, mai ești pentru Mine? Israele, aceasta este hotărârea ta, și aceasta este voia Mea: să faci voia Mea. Să faci voia Mea nu după putere, cum că dacă poți să fii creștin, ești creștin, și dacă nu poți, te faci păgân. Fii înțelept, că e vremea rea și nu pot să-ți mai grăiesc de două ori. Nu că dacă face nuntă ruda ta, să te duci la nuntă. Nu să te duci la nuntă că e fratele tău. E scris în carte, creștine, să nu stai la masă cu nelegiuirea și cu păcătosul. Să nu te înșele, fiule, cuvintele rele, să nu te înșele a lumii plăcere. De aceea te-am întrebat: vrei să-ți mai vorbesc? Eu nu voiesc să-ți mai vorbesc, căci cuvântul Meu nu s-a împlinit, că tu ești rău cu viața lui Dumnezeu. Vei vedea la judecată pentru ce nu s-a împlinit ce am spus Eu. Ai să-ți muști limba să se facă scrumbie. Limba lumii de astăzi este scrumbie afumată.

Copilașii Mei, vreți să vă mai vorbesc? Sau vreți să Mă opresc? De aceea n-am mai venit, pentru că mulți din copii nu trăiesc după hotărârea făcută. S-au hotărât să-Mi slujească, dar am rămas cu hotărârea și cu făgăduința, căci ei se duc cu păcătoșii.

Un copil am avut și Eu, tată, și L-am dat să fie sângerat. Și altceva vă întreb: pentru ce am dat copilul lui Dumnezeu pentru voi? Ca să fiți răscumpărați. Am și Eu o dorință sfântă: cel răscumpărat prin Trup și Sânge, să se facă sfânt. Și de ce nu se face sfânt? O, nu este aramă ce s-a făcut pentru răscumpărarea voastră. Toată taina s-a dat pe față, toată taina dumnezeiască. Dumnezeu, ce a avut de spus, a spus, și ce a avut de împlinit, a făcut, dar tu nu le-ai arătat pe toate, nu le-ai împlinit pe toate, ci le ții ascunse, și altul după Mine nu mai vine.

... Nu fiți ca lumea, care, odată cu hula, face și crucea; care, odată cu curvia, face și crucea; odată cu hoția, face și crucea.

... Nu pot să stau în casa unde este ceartă, nu pot să stau, dar stau și mereu Mă lupt să fac pace, și pace nu se face, că vrea să se vadă ceva după mărime respectat. Se scoală copilul asupra tatălui, se ridică nepotul asupra bunicului, se ridică unul împotriva altuia și nu se mai respectă nimic din învățătura lui Dumnezeu. Nu mai fiți încăpățânați.

Cum îți trebuie apă să bei și mâncare să mănânci, așa să-ți trebuiască și lucrurile Mele. Faci și rugăciune, faci și rău; și postești, și te cerți. Ce sunt Eu ca să primesc gunoiul tău? În ziua în care ai postit, te-ai și certat. De ți-ar cădea limba nu te certa, și să nu zici: „Va trece această zi de post, și mâine mă răzbun eu“, că va fi greu de capul tău. Cine, tată, se va mai ruga pentru poporul acesta? Nu te uiți, tată, nu vezi că nu are cine să se mai roage pentru tine? Fiule, nu are cine.

... Fiule, cum ai să cauți un bordei! Ai să dai mii și mii de lei, că nu mai găsești decât case boierești. Ai să dai mii de lei, că nu mai găsești pe nimeni ca să zică: „Iartă, Doamne, pe păcătosul acesta“. O, ce s-a făcut acum, nu s-a făcut de când e veacul, că pe acela care se ruga să dea ploaie când nu ploua, nu-l mai cunoști, nu mai are viața cu Mine.

... Am grăit de multe ori: nu mai mâncați lucruri care nu știți de unde sunt. Mâncați lucruri făcute de voi. Voi vă duceți să cumpărați un miel. Îl vezi că e miel. Dacă te duci să cumperi un vițel, îl vezi că e vițel, dar tu nu știi să nu fi fost dăruit, să nu fi fost hulit. Dacă tu vrei să mănânci, ceea ce mănânci crește tu, cu mâna ta, că altfel te spurci, că altfel mori. O, nu vreți să fiți sfinți!

... Așteptați pe Ilie în trup? A fost în trup, și astăzi e în duh și îl veți vedea la judecată. Florile Mele, acum, ce vine, e greu pentru toată lumea, și de aceea îți spun: creștine, mai vrei să fii cu Mine, sau te duci în lume? Dacă mai vrei să fii cu Mine, împlinește, să nu vină peste tine ce vine peste lume. Mai vrei să fii cu Mine? Nu cu hambarele pline de haine și cu rafturile pline de mâncare, căci va veni vremea să-ți lași casa ta cea mare și lada, să plecăm să punem piciorul pe alt pământ, și nu vei încăpea pe poarta aceea cu lada și cu haina frumoasă, că poarta aceea nu e făcută de mână omenească. Cine a trăit cu Dumnezeu, acela va mai rămâne.

A intrat această păsărică în ciori și mănâncă și ea ce mănâncă ciorile, și hoituri mănâncă. Acum mănâncă hoituri, că e cu ciorile. Am văzut odată cum a venit din străinătate un puhoi de ciori pe pământ, un stol mare, și eram cu Petru, prietenul Meu. Și au găsit ciorile pe câmp un stârv spurcat și s-au așezat și l-au mâncat. Și Petru zice: „Vai, Doamne, așa mâncare mănâncă ciorile acestea?“. Și am zis: „Așa mănâncă, Petre, căci ciorile sunt ciori“. Și i-am povestit că aceste ciori sunt omenirea de astăzi, care mănâncă ce nu știe, carne și de om, și de cățel, și de pisică, și de șoarece. Atunci au găsit pe câmp acel stârv, dar acum acest stârv e în magazine. Creștine, ține ascuns aceasta, ca să nu se cunoască de lume că voi știți. Și atunci Petru a pus mâna la gură și a plâns cu amar și Eu am spus: „Așa vor ajunge robii Mei“.

Am grăit de multe ori: nu mai mâncați lucruri care nu știți de unde sunt. Mâncați lucruri făcute de voi.

... Tată, ce faceți voi? Dacă Eu M-aș apuca să vă spun toate, toate, M-ar apuca sfârșitul. Ce faceți voi? Unii mâncați, și alții vă jeliți; unii tremură de frig, și alții, cu șapte haine pe ei; unii vă rugați, și alții chefuiți și vă îmbuibați.

... Fiule, îngrijește-te de templu, că o să ne trebuiască. Toate vilele se vor dărâma, dar acesta va rămâne.

16-04-1975

Cuvântul lui Dumnezeu

... Israele, fii pregătit pentru o zi care este scrisă în carte, că va fi o zi. Pentru mulți, această zi va aduce o mare bucurie. Pentru mulți, această zi va aduce și mare întristare și mare durere și mare îngrozire.

... Oile Mele nu ascultă nici de păstori, nu ascultă nici de Mine, nu ascultă nici de carte. Nu mai zic de aceia care nu știu ce e în carte. Aceia se osândesc că nu citesc, dar tu te osândești fiindcă cunoști ce-ți cer Eu. Când nu pricepi ceva, nu întrebi cum este; zici că dacă nu pricepi, nu ai judecată, dar mai rău te osândești, creștine, pentru că în felul acesta se scrie la tine vicleșug.

... Sunteți în vreme apocaliptică, sunteți în vremea când stați pe pământul vrăjit și fermecat, dar nu de Mine, ci de lume. Vine vremea ca pământul să se curățească, și trupul să se curățească.

... Să știți că nimic nu se iartă dacă păcătosul nu se trudește. Nu mai trăi așa, în voia soartei, cum că ce vei putea face, faci; ce nu, nu faci, că te iartă Domnul. Nu așa, tată, pune-ți toată puterea și mădularele în lucru dumnezeiesc, că să știi, nu se va ierta nimic. Lucrezi cu stânga în loc să lucrezi cu dreapta.

... Îmi amintesc când Tatăl ceresc Mi-a spus că voi fi prunc mic și Mă voi naște pe pământ și voi fi sămânță semănată pe ogoare și voi fi un Miel mititel și voi fi junghiat de un mișel; și nu am spus nimic. Am ascultat. Nu am spus că nu trebuie să fiu pe lume, ci am zis: „Tată, fie voia Ta“. Tu de ce nu zici așa, poporul Meu, și de ce stai împotriva Tatălui tău? Suntem frați, dar voi Mă alungați, voi Mă înjunghiați și M-ați scos din cele ale Mele. Suntem frați și de trup, prin Trupul pe care-l mâncați.

Am fost trimis la ai Mei și am fost răstignit de ei. Am fost vândut cu un preț mic. Ai auzit, tată? Să intre în tine fiorul din Mine, să intre în tine Duhul din Mine. Ai auzit? Eu nu M-am lepădat de tine, dar tu te-ai lepădat de Mine. Eu nu M-am lepădat, și le-am primit pe toate pentru tine. Nimeni nu te iubește cum te-am iubit Eu. Eu am dus o cruce grea, dar crucea ta nu este așa de grea, că pe a Mea a fost greșeala ta, iar pe a ta nu a fost greșeala Mea pe ea. Nu e grea a ta, dar ți-e rușine cu ea.

.. Nu aveți voie să-Mi schimbați drumul, nu aveți voie să-Mi schimbați portul și hrana, nu ai voie să schimbi credința. Toată lumea crede, dar nu are credință bună.

... Fii fratele Meu. Să fim o inimă, să fim un trup, să fim una pe pământ. Și cine vrea să fie așa, nu zic să nu fie. Să fie, că-l primesc cu toată dragostea sfântă. Cine vrea să-Mi fie frate, să-Mi fie. Cine vrea să-Mi fie slujitor, să-Mi fie, numai ucigaș să nu fie. Nu mai lucrați, iară zic, nu mai lucrați ca omul nebun, ca omul stricat și ca omul care nu-L are pe Dumnezeu. Lucrați lucruri bune și plăcute lui Dumnezeu, căci Dumnezeu, pe cine nu e cu Sine, îl duce la sfârșitul tragic.

... Tot poporul să fie credincios că va vedea moartea lui antichrist, că tot ochiul creștinului care este cu Mine va vedea pieirea lui antichrist și a poporului său.

... Nu mai lăsați copiii voștri cu cei din lume, ați auzit? Copiii din lumea de astăzi când vor fi de doisprezece, treisprezece ani nu vor mai lăsa cruce în calea lor sau iconiță în calea lor. Dar nu mai e vreme.

17-04-1975

Cuvântul lui Dumnezeu

... Nu din cer se va aprinde focul, ci de la tine, tată, de la lume. Israele, tot cerul e de față când tu faci păcate.

... Israele, plâng păstorii că nu le mai dai ascultare și nu mai au curaj să stea în mijlocul tău. Israele, de ce nu mai dai ascultare la păstori și Domnului Iisus Hristos? De ce te-ai întărit în neascultare? De ce te-ai făcut atât de mare? Când am venit la tine Mi-ai făcut loc să intru cu căruțele, și acum M-ai dat afară, nu vrei să mai fii acela de atunci.

... Israele, zidiți-vă casa, că se dărâmă, și este nevoie de ea. Nu-ți face altul casa ta. Copilașul Meu, nimeni nu te va împrumuta să-ți dea casa sa. Duhovnicește Domnul vorbește. Cine are minte, să priceapă, și cine nu are minte, să nu priceapă. Să muncești, nu să zici că nu pricepi și cu aceasta să scapi de Mine.

... Familiile pe care le-am unit, unde le e recolta? Unde vă sunt recolta și faptele? Unde vă este sfințenia? Unde vă e blagoslovenia și binecuvântarea? Unde sunteți? O, tată, tată, unde vă sunt faptele bune? Uniți-vă la fapte bune și la viață, nu vă dușmăniți și nu fugiți de Mine, că unde te vei ascunde? Nu ai unde, că Dumnezeu te scoate de oriunde și te osândește.

... Astăzi nu mai e vremea din anul 1955 când M-am coborât, ci este anul 1975 când este vreme grea și nimeni nu se mai uită la aceste cuvinte. În anul 1955 am sărbătorit dezgroparea unui sfânt și a făcut slujbă minunată, căci în vremurile voastre s-a ivit un sfânt pe acest pământ românesc, și acest sfânt a fost și este de mare preț pentru voi (sfântul Calinic de la Cernica, n.r.). Dar în anul 1975 nu se mai dezgroapă nici un sfânt, chiar dacă ar fi, și mai pune pe el o greutate, ca să nu se mai dezgroape niciodată. Astăzi e credința neprețuită.

... Acum nu mai este anul grâului, ci este anul banilor. Nu se mai pune preț la grâu, ci la argint și la aramă. De aceea am zis că dacă ai fi bani, te-ar căuta și în pământ și te-ar folosi la munca sa. Dar stai așa, nu te perpeli că ești fără valoare, că piere această comoară de astăzi, și tu vei avea valoare.

... Țineți minte, căci câte i s-au arătat prin vedenie acestui vas, astăzi sunt.

... Dacă ți-a spus cineva că te-a văzut greșit și tu știi că nu ai făcut, nu te mâhni, ci crede, că e solul lui Dumnezeu.

... Nu mai e anul 1954. O, nu mai sunteți de atunci, și sunteți de astăzi, când se uită moartea pe fereastră să numere pe cine să ia cu grămada. Duhovnicește vorbesc. Nu vorbesc de roșul de pe buze sau de sprâncenele făcute, ci vorbesc de credință și de suferință, și voi nu așteptați sfârșitul, că ți-a șoptit satana la ureche că nu se mai sfârșește acest veac, și te minte, tată.

... Fiți învățați, că au ajuns animalele mai înțelepte ca oamenii, că pasărea când bea apă, după fiecare înghițitură Îmi mulțumește.

... Copilul Meu, dacă urcai pe trepte într-un palat mare și te opreau niște portari, ziceai că n-ai putut ajunge sus că te-au oprit portarii, dar la Dumnezeu, acum nu te mai ridici pe trepte înalte, că a venit Dumnezeu jos la tine. S-a coborât Dumnezeu la tine, ca să nu te mai obosești tu.

... Poporul Meu, e scris numele tău în cartea de pe urmă. Auzi? E scris nu numai într-o carte, ci în multe cărți, în toate cărțile sfinților arhangheli și în toate cărțile sfinților Mei. Dacă nu erați scriși, erați până acum striviți de trenuri, de mașini. Și de furnici erați striviți, dar numele vostru este scris și în cartea Născătoarei de Dumnezeu, și nu numai numele vostru, ci și al fiilor voștri și al nepoților voștri. Păstrați-vă trupul și duhul, că mulți veți urca în ceruri cu trupul. Diavolii umblă să ucidă duhul, nu mai umblă să nimicească trupul, că multe școli au făcut astăzi duhurile rele pe pământ. Ce n-ar fi făcut ei cu voi dacă nu erați scriși! În post și rugăciune vă aștept să veniți la Mine.

... Israele, așteaptă cerul la tine să vadă cum ieși din școală: cu grad, sau fără grad și fără galoane? Tată, mulți așteaptă să-i scoateți de la pedeapsă, că până la al miilea neam va fi scos prin mâinile voastre, prin examenul tău, creștine. O, tată, te înșeală pe tine o mâncare, o băutură, o gelozie, o minciună? Acestea sunt gunoi. Aruncați-le de la voi. Cum S-a pogorât Domnul Iisus în iad și i-a scos pe toți afară, așa și tu, fiul Meu, te vei duce în iad, și cu darul lui Dumnezeu, până la al miilea neam îl vei scoate.

De ce-Mi pierd Eu vremea cu voi? Fiilor, măcelarul e măcelar, își pregătește carnea ca să fie gustoasă. Așa și Domnul Hristos, Își pregătește popor pentru veșnicie.

... Vai de părinții care nu-și lasă copiii să vină la Mine! Vai de copiii care nu-și lasă părinții să vină la Mine! Fiilor, ajutați-Mă în muncă. Vom curăți pământurile. Ajutați-vă în muncă unii pe alții, și toți ajutați-Mă pe Mine, că nu vei avea hotar în calea ta.

... Sunteți în vremuri de lucru mare. Sunt magazinele pline, dar toate din magazine și din case se vor muta pe stradă și în calea ta. Dar zic ție: să nu pui mâna, creștine, că sabia e în spatele tău; să nu pui mâna, căci acelea sunt ale măcelului, sunt ale blestemului, căci acelea sunt blestemate și sunt ale Babilonului.

... Israele, ai să te îmbraci în doliu dacă nu vei asculta și vei merge tot așa, că Eu iau trâmbița Mea.

Fiilor, faceți rugăciunea rugăciune cu închinăciune, căci rugăciunea fără închinăciune e ca mortul ce moare fără lumânare.

19-04-1975

Cuvântul lui Dumnezeu

... Un popor Israel s-a suit în cer, și un popor Israel s-a pogorât în mormânt, și din mormânt, în iad, pentru neascultare. Un popor Israel se hrănește astăzi cu cuvântul lui Dumnezeu, și un popor Israel se hrănește cu cuvântul duhului rău, împotriva lui Dumnezeu. Iată, ești creștin, dar îți bați joc de binecuvântarea Mea.

... Hrana care se aduce la tine, este din aceea pe care a împărțit-o Domnul la mulțime, din cei doi pești și cinci pâini.

Israele tată, nu mai e mult și ochii tăi vor vedea chipul Meu, și gura ta va vorbi cu gura Mea, și gura Mea va grăi către tine: „Vino după Mine, slugă bună și credincioasă!“.

... Am trimis la tine soli să te oprească de la moarte și nu te-ai oprit. Israele, de poporul lui Dumnezeu are grijă Dumnezeu, și de poporul rău are grijă duhul rău și îl duce să bea, să mănânce, până la un loc, și acolo îl lasă și se leapădă de el; și poporul acela se tânguiește, că atunci Dumnezeu nu mai e iertător și milos.

Este păcat strigător la cer! Am spus odinioară să vă înfrânați de la curvie, și tocmai lucrul acesta nu se împlinește. Am spus că femeia, după ce naște copilul, bărbatul nu are voie să se ducă la ea trei ani de zile, iar bărbatul s-a dus la femeie. Fiule, grea pedeapsă ai să primești, că te duce trupul în iad. Cum să mai zic Eu „poporul Meu“ când poporul e îndreptat spre rău? Eu aș vrea să fii curat, să fii sfânt, să fii înger, ca la ziua de apoi să închei veacul cu voi. Pot Eu să mai stau în mijlocul poporului Meu?

... O, poporul Meu, mult te ostenești, mult te trudești, dar dacă un lucru dintre toate nu e după voia Mea, toate se vor veșteji.

... Fiți atenți, cuvântul acesta e început de judecată. Bărbatul să-și iubească femeia, dar cu iubire duhovnicească, și femeia să-și iubească bărbatul, dar fără întinare. Femeia să-și cinstească bărbatul, și bărbatul să-și cinstească femeia cu cinste sfântă.

... Domnul nu face deosebire după făptură, ci după fapte. Deosebiți păcatul, că prin păcat i-a deosebit Dumnezeu pe fiii lui Noe când l-a blestemat pe cel ce a râs de goliciunea tatălui său. Ce a făcut Dumnezeu, a făcut, dar tu nu ai voie să deosebești pe cineva după făptură, ci numai după păcat.

... Copilașii Mei, ajutați biserica. Fiți creștini, fiți fii ai luminii, fii ai bisericii. Împodobiți biserica, împodobiți-o cu odoarele ei. Mergeți la biserică, și pe cei care vorbesc în biserică, învățați-i să nu mai vorbească. Biserica este izvorul de tămăduire al bolnavilor. Cereți hrană de la biserică, dar cine vrea să se împărtășească, să se pregătească, și așa să se împărtășească. Pregătiți pântecul de a primi Trupul și Sângele Domnului. Plânge Domnul Iisus că rămâne în potir. Pentru ce Se jertfește Mielul dacă nimeni nu-L ia spre întărire? Învățați-i bine de la Mine, că mulți iau anafură din cutie și curge pe jos. Moșii și strămoșii voștri, dacă scăpau firimitură pe jos, lingeau, dar astăzi nu se mai ia în seamă acest păcat ca să nu fie săvârșit.

... Poporul Meu iubit, Domnul Iisus a cerut la Tatăl să vină popor din altă parte, să se unească acela cu voi, că Domnul nu mai are prin cine să-Și mărească poporul, că nu mai are fii și fiice să se potrivească.

25-05-1975
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
“Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau Cuvântul.”
Back to top See my Info
Display posts from previous:   
   Board Index -> Spiritualitatea Universală, Texte profetice, profeti, prooroci, channeling, clarvazatori, scribi ai lui Dumnezeu
   -> Profețiile și profeții lumii, Profeții despre România
View previous topic Tell A FriendPrintable versionDownload TopicPrivate MessagesRefresh page View next topic

Page 2 of 11  [ 102 Posts ]
 

Goto page Previous  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Next
Jump to:   
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
You cannot post attachments in this forum
You can download attachments in this forum

Style:  
Search:
Fii binevenit călătorule ! Tainele Cerului și ale Universului îți sunt pregătite. Cere și ți se va da ! Bate și ți se va deschide ! Caută și vei găsi !