Tainele Universului și ale Spiritului sunt dezvăluite doar celui care le caută în mod sincer, cu o inimă curată ! FAZA CURENTA A LUNII
Username:   Password:  Auto Login    
 RegisterRegister 
It is currently 1.7.2022, 16:04
All times are UTC + 3 Hours
Fi binevenit calatorule !
Profețiile Lui Sundar Sing


Users browsing this topic: 0 Registered, 0 Hidden and 0 Guests
Registered Users: None


View previous topic Tell A FriendPrintable versionDownload TopicPrivate MessagesRefresh page View next topic
Author Message
Unique
Gazda
Gazda

Unique is offline

Joined: 13 Feb 2005
Member: #2
Posts: 359
Country Flag: Romania
Style: subSilver (352)
Medals: None
Groups:
Topic icon
Profețiile Lui Sundar Sing
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 22.3.2005, 06:53 View PostDownload Post

M_I_S_I_U_N_E_A    S_P_I_R_I_T_U_A_L_Ă    A    R_O_M_Â_N_I_E_I


PREAMBUL
          Sundar Singh este un binecunoscut înțelept și iluminat indian, care s-a născut în anul 1889 în India, în orașul Rampur, regiunea Punjab și care a murit în anul 1933. Creștinat în urma unei experiențe spirituale deosebite, legată de apariția lui Iisus, el a făcut o călătorie prin toate țările creștine în primul deceniu al secolului nostru. Cu această ocazie, SUNDAR SINGH a vizitat și țara noastră și cu privire la aceasta el a făcut profețiile ce urmează. Aceste profeții au circulat, încă pe vremea regimului de tristă amintire al dictatorului Ceaușescu, în manuscris, fiind sistematic prohibite sau confiscate de către organele de securitate de fiecare dată când erau descoperite la cineva. Speriată de perspectiva unui reviriment spiritual care ar putea să se manifeste în poporul român, prin dinamizarea încrederii în resursele sale fabuloase și prin cristalizarea ideii că românii sunt un popor ales de DUMNEZEU, Francmasoneria mondială și la ora actuală cea locală au urmărit cu îndârjire și viclenie să minimalizeze importanța acestor profeții, susținând în nenumărate rânduri că aceste profeții nu au existat niciodată (în ciuda faptului că ele circulă încă din anul 1940 și sunt cunoscute de zeci de mii de oameni) și ca o culme a absurdului, unii înverșunați dușmani ai acestor profeții au susținut, nici mai mult, nici mai puțin, decât că SUNDAR SINGH nu a existat vreodată. Toți cei care lecturează aceste profeții trebuie să nu ia în considerație tentativele francmasonilor care sunt dușmanii acestui popor, de a anula, prin tertipuri murdare, mesajul profund spiritual al acestor profeții. Cine are urechi de auzit, să audă!

TEXTUL PROPRIU-ZIS AL PROFEȚIILOR LUI SUNDAR SINGH

          Să nu vă surprindă acest fel de adresare deoarece fac aceasta pentru a nu vă lăsa să fiți înșelați de această înscenare satanică atât de abil pusă la punct. Eu știu că România are o mare misiune Dumnezeiască de redresare spirituală ce o va face să se înfățișeze ca un veritabil model demn de urmat întregii umanități. Este necesar să fac această mărturisire-profeție în fața popoarelor întregii lumi, creștine sau de alte religii, fiindcă toate semnele marchează schimbările spirituale uluitoare ce vor avea loc în curând. Spusele mele nu trebuie să vă determine să mă considerați un fanatic simpatizant al românilor, ce își imaginează himerice plăsmuiri, căci cea care mi-a inspirat, fără putință de tăgadă, aceste profeții este Preasfânta Născătoare a lui Iisus, și reamintesc din nou că, din câte simt, locul de cinste în ocrotitea României îl ocupă Maica Domnului și apoi marile puteri cerești, la toate acestea mai adăugându-se și majoritatea sfinților din cer.

          În curând aproape toate popoarele neamului omenesc vor deschide ochii, contribuind la îndeplinirea realității orânduite de DUMNEZEU și se vor supune voinței divine mult mai bine decât altă dată, deoarece atunci vor lua sfârșit într-o mare măsură manifestările îndărătniciei omenești care au făcut cu putință atâtea acțiuni de rea interpretare a voinței divine. Perpetuarea răului se va stăvili, revelațiile divine ajungând să acopere pământul și făcând ca tot ceea ce este plăcut înaintea lui DUMNEZEU să iasă la lumină, pentru a-i ajuta pe oameni să atingă înțelepciunea și să se desăvârșească.

          Acum, când fac cunoscute aceste profeții, dacă aș fi român de origine, probabil aș putea fi învinuit de părtinire națională, iar dacă aș fi european din comunitatea latină, ar fi fără îndoială unele motive să fiu judecat într- un fel omenesc, cu patimă omenească; însă deoarece sunt un indian iluminat prin intermediul lui Iisus Cristos și ferm stabilit în credința creștină pot vorbi cu toată ușurința, încredințându-vă că acum nu fac altceva decât să exprim voia lui DUMNEZEU. În anii ce vor veni și lunile ce vor veni, în țara trăirii voastre (România), scoarța pământului va lua foc, clima va suferi unele schimbări, cutremure simțitoare vor distruge multe dintre clădirile existente, uragane și vânturi puternice, terestre și maritime, vor nimici îndrăzneala oamenilor bazați numai pe așa zisa putere a științei. Ingeniozitatea omenească pusă în slujba răului va face cunoscute lumii cele mai groaznice crime și pământul va cunoaște cele mai cumplite boli ce vor apare pentru a fi nimicită existența oamenilor răi sau perverși. În acele timpuri de mari schimbări, în alte locuri de pe pământ un sfert din omenire va dispare fulgerător, iar după aceasta, la a doua încercare, din cei rămași în viață și îngroziți se vor suprima aproape încă un sfert, restul se vor orienta trup și suflet către DUMNEZEU, de la cel aflat la sânul mamei până la cel mai îndârjit tiran ce pășește pe scoarța pământului.Însă vă atrag atenția să nu socotiți după calendarul intereselor vostre meschine schimbările spirituale la nivelul lumii pământene, căci iată, după cum am văzut eu, aceste transformări vor veni peste voi și vă vor lua prin surprindere chiar dacă veți rămâne neclintiți în încăpățânarea voastră și nu veți ajunge să credeți în DUMNEZEU.

          Mulți oameni ce alcătuiesc popoarele Asiei se vor orienta către religia creștină aproape fulgerător, iar o mulțime de triburi sălbatice se vor creștiniza și datorită marii răspândiri a Bibliei, ea generalizându-se apoi la toate popoarele indiferent de limbă, de la Polul Nord și până la Polul Sud. Veți ști că acele vremuri sunt aproape atunci când Anglia își va pierde puterea, iar Franța va fi asimilată de popoarele din jur. Treptat puterile statale vor dispare, ca în locul acestora să apară o nouă putere denumită Federația Statelor Pământene cu un singur președinte, o singură monedă, un singur consiliu de conducere și o singură armată, aeropurtată, folosită doar pentru apărare sau pază internă, soldații săi având menirea de a păstra ordinea în acele zone.

          În acea perioadă Rusia va deveni una dintre cele mai creștine țări de pe suprafața pământului, Bosforul și Dardanelele se vor scufunda, dispărând complet de pe suprafața globului, de asemenea o mulțime de insule vor dispare, fiind nimicite de cutremure, scoarța pământului fiind zdruncinată de o mulțime de urgii ce se vor abate asupra oamenilor. Bisericile purtătoare de har divin se vor uni într-una singură, supranumită Biserica creștină dreptcredicioasă, apostolică și misionară care va pregăti aproape întreaga lume pentru transformările spirituale ce vor avea loc la nivelul întregii planete. Tot atunci va apare și antichristul, prin antichrist înțelegându-i pe toți aceia care, mai mult sau mai puțin conștient, luptă împotriva spiritualității veritabile, urmărind să triumfe forțele obscure ale întunericului și minciunii, ce mențin ființa umană într-o stare de inconștiență și sclavie letargică, și multe lupte de idei se vor da, fără nici un fel de armă, pentru nimicirea adevăratei credințe în DUMNEZEU. Toate acestea și multe altele, deși poate acum (în jurul anilor 1900,n.r) necrezute de unii oameni, mai târziu, totuși se vor întâmpla din voia lui DUMNEZEU. Vor face excepție de la pedeapsa focului nimicitor și a măcelului ce se va desfășura pe aproape întreg globul pământesc România și locurile supranumite sfinte din Palestina. Netrecută prin sabie va rămâne de asemenea cetatea Vaticanului, dar puterea sa de influență, atât de pregnant urmărită, se va reduce la zero. România va trece prin mai multe faze de transformări fundamentale, devenind în cele din urmă, grație spiritualizării ei exemplare, un veritabil focar spiritual, ce va putea fi comparat cu miticul "NOU CANAAN", iar Bucureștiul se va transforma într-un centru esențial al acestui focar. Această capitală a polului spiritual al planetei va fi aproape în întregime reconstruită, rămânând în cele din urmă o aranjare de construcții, în formă inelară, având 7km în diametru și va fi considerat de toate popoarele un veritabil "NOU IERUSALIM" pământesc. Chiar dacă spusele mele vă uimesc, trebuie să vă mărturisesc tuturor că aceasta se va întâmpla întrutotul în acele vremi viitoare,deoarece toate acestea reprezintă voința atotputernică a lui DUMNEZEU și nu a oamenilor. Toate popoarele de pe întreg pământul vor participa la diferite activități comune având drepturi egale în acest nou centru spiritual, considerat drept manifestarea NOULUI IERUSLIM biblic, egalitatea în drepturi a tuturor țărilor și popoarelor fiind pe buna dreptate o condiție esențiala în fața Bunului DUMNEZEU. România va trece în viitor prin mari frământări lăuntrice și prin anumite schimbări externe ce o vor impune exemplar ca prestigiu în conjunctura internațională și prin mila providenței va ieși aproape neafectată din situația conflictelor războinice mondiale, declarându-se, datorită spiritualizării extraordinare, țară neutră, ce își va asuma rolul de nucleu ireproșabil al înțelepciunii și iubirii divine. În cele din urmă toți dușmanii României vor îngenunchea la hotarele acestei țări și plini de umilință vor recunoaște misiunea ei spirituală ce se va manifesta prin intermediul teribilei puteri a lui DUMNEZEU. Atunci veți vedea cu toții, căci va fi un semn ceresc, fiindcă în timpul războaielor viitoare focul și distrugerile o vor înconjura, dar ea va rămâne neatinsă, întocmai ca o paradisiacă oază verde, în mijlocul înspăimântătorului deșert nimicitor produs de iscusința omului pusă în slujba răului, de care se vor folosi inteligențele satanice în ultima încleștare la care deocamdată oamenii nici nu se așteaptă.

          În urma bulversantelor schimbări planetare și a unui război fulgerător cumplit, în cele din urmă nu vor mai rămâne nici învinși, nici învigători.

          Vor rămâne trei categorii:
-morții
-cei răniți și mutilați de pe urma războiului
-supraviețuitorii în întregime neatinși.

          Și atunci numărul celor uciși si afectați de pe urma războiului va fi atât de mare încât nimeni nu va mai vorbi nici de pierderea și nici de câștigarea războiului, căci urmările acestuia vor fi atât de mari încât vor îngrozi pe toți locuitorii rămași în viață. Crime, lepra, holera și multe alte boli înspăimântătoare, printre care câteva complet noi, necunoscute înainte, vor bântui scoarța pământului, afectându-i mai ales pe cei răi, fiare sălbatice se vor năpusti asupra orașelor și satelor, atacând oamenii. Multe schimbări se vor produce pe pământ și toate aceste urgii de proporții, cel mai adesea neașteptate de oameni, se vor întâmpla în anumite situații fulgerător. Din scrumul, suferințele și încercările tuturor acestor schimbări și dezastre, martorii neafectați și supraviețuitorii vor căuta cu multă fervoare calea de apropiere de Bunul DUMNEZEU, pe care l-au neglijat mai mult sau mai puțin atâta amar de vreme. Cu toții se vor covinge atunci că nu există religia adevărului, realizând că doar cunoașterea ADEVĂRULUI îl eliberează pe om, făcându-l să se reintegreze în Absolutul Divin pentru a deveni UNA cu Dumnezeirea. Abia atunci omul va realiza că se află îmbrățișat de DUMNEZEU și că DUMNEZEU este viu, etern, atotputernic și atotștiutor în fiecare om în parte, sub forma spiritului divin. Toate câte vă spun se vor întâmpla și mulți dintre voi se vor convinge în acele vremuri de începutul durerilor și încercărilor și tot ceea ce v-am prezis va fi constatat de voi mai târziu, chiar dacă lumea se va încăpățâna în a nu le crede. Tot atunci va veni vremea apariției acelor oameni puri, înzestrați cu extraordinare haruri divine de care s-a vorbit în urmă cu aproape 2000 de ani. Cei cu adevărat evoluați spiritual care în acele ultime vremuri vor trece cu succes prin feluritele și grelele încercări, vor reprezenta o treime demnă de iluminarea lui DUMNEZEU, curată, înțeleaptă și sfântă. În timpurile ce vor veni, România va ajunge și va rămâne o paradisiacă grădină a binecuvântării divine, a dragostei, a fericirii, a purității și înțelepciunii, în care modul de viața va fi precumpănitor spiritual, elevat și pur, susținut de o trăire sublimă în post și meditație, în duh și adevăr, asemănătoare cu aceea a primilor creștini.

          Fericită țară și fericit popor sunt minoritarii aleși care trăiesc prin poporul român, căci mulți dintre ei se vor bucura de imensa milă a lui DUMNEZEU pentru poporul român.

          Ca indian, eu intuiesc că Bunul DUMNEZEU a vrut să aleagă, dintre toate popoarele, poporul cel mai umilit, cel mai crunt încercat de vitregia celor puternici. Adesea exploatat, amenințat, invadat, terorizat, vândut și cumpărat, care la aproape fiecare război a fost piața de tocmeală dintre cei ce se războiau. Amalgamul înfățișării deosebite a acestui popor cuprinde virtuțile cele mai alese ale fiecărui neam care s-au asimilat în sufletul lui plin de dragoste și omenie; acesta este un popor primitor, înfățișând o nuanță elevată, plăcută, pentru ca să fie pildă de contopire universală cu calitățile divine, cu o dreaptă rațiune și o admirabilă credință. Poporul român este de asemenea cel mai indicat popor din lume, grație compasiunii sale alese și a iubirii sale altruiste spre a oferi ospitalitate materială și spirituală tuturor popoarelor de pe fața pământului.

        Al VII-lea Sinod Ecumenic se va ține în România, iar misiunea principală pentru răspândirea în Asia a creștinismului cu adevărat spiritual, este destinată poporului rus, dar ca putere de influențare a popoarelor în vremurile din urmă, el nu va mai avea nici un amestec. Puterea cu care vor mai fi biciuite restul popoarelor, acolo unde este necesară pedeapsa, se va face prin poporul chinez-rasa galbenă-ân colaborare cu poporul japonez, care, de asemenea, va fi biciul pedepsei Dumnezeiești.

          După terminarea teribilului conflict armat ce vă stă în față, toate armele vor fi aruncate sau abandonate, fiindcă un nou gen de război, "al sufletului", va începe. Acesta va fi războiul fară arme fizice, pentru desăvârșirea spirituală, pentru credința adevărată în DUMNEZEU, care aparent va fi fără arme, dar fiind totuși mai periculos și mai dificil de o sută de ori decât cel cu arme. În viitor, puterea papală va dispare treptat și va lua naștere o nouă conducere sinodală a cărei reședință va fi întâi la Roma, provizoriu și apoi la București în "NOUL IERUSALIM", pentru totdeauna. În acele vremuri viitoare, vor fi de 1000 de ori mai fericiți cei care vor urmări desăvârșirea spirituală, trăind cu o încredere deplină în DUMNEZEU, fiindcă vremurile vor fi foarte zbuciumate și groaznice și le vor putea suporta cu ușurință numai cei mângâiați, inspirați și hrăniți de Duhul Sfânt. Cele ce vă spun eu că vor veni, luați aminte că sunt durerea a doua și raiul al doilea, căci prin prima durere ați trecut fără să vă văitați. În acele timpuri, scaunul judecății de apoi va fi simțit și văzut de tot neamul omenesc deasupra României, iar în marele oraș sfânt București, simbolic numit "NOUL IERUSALIM", care într-o oarecare măsură va fi opera aproape a întregului neam omenesc, dar conceput după un plan inspirat de puterea Dumnezeiască, se va construi cel mai monumental lăcaș spiritual de comuniune cu Dumnezeirea, denumit CENTRUL DIVIN SUPREM, ce va avea reprezentanți foarte evoluați spirituali din toate neamurile, aceștia formând Fraternitatea Veghetorilor Iluminați, care se vor alege dintre cei înțelepți. Și va fi compus (CENTRUL DIVIN SUPREM) din 101 centre mai mici, armonios orânduite, în care se vor afla reprezentanți de frunte, deosebit de evolați și care vor transmite atât practic, cât și teoretic Dumnezeiescul și Eternul Adevăr imensei majorități a popoarelor pământului. Acestă operă arhitecturală va fi capodopera sublimei colaborări a tuturor stilurilor pământene ingenios armonizate într-o măreață lucrare cum alta nu a mai fost. Înțelepții slujitori ai acestor lăcașuri spirituale din "NOUL IERUSALIM" vor fi perfecți spiritual și foarte armonioși fizic, cu trupuri de o îngerească armonie și proporționalitate, fiind cu toții dintre cei 114 mii de înțelepți, iluminați neprihăniți și neântinați, expresia completei desăvârșiri spirituale și a unei înalte împliniri Dumnezeiești pe acest pământ. Iluminații veghetori cu trup îngeresc și plini de puritate, vor fi în număr de 400. Ceilalți, care vor conduce centrele inelare, deasemenea cu o spiritualitate deosebită și trup îngeresc, vor fi 101 la număr.

          În acest unic loc de pe întreg pământul vor putea fi văzuți mari iluminați și înțelepți care în anumite momente se vor materializa, putând fi văzuți comunicând prin viu grai cu oamenii de pe pământ dornici să afle tainele Dumenezeiești ale spiritului. Toți cei care vor pătrunde în acest centru divin vor realiza cu o surprinzătoare ușurință că sunt copiii divini ai lui DUMNEZEU. Fericiți vor fi atunci toți care vor străbate pământul României, respirându-i aerul, căci toată țara va fi invadată de pelerini dornici să descopere Dumnezeirea și toate locurile sacre din această țară vor deveni focare transfiguratoare de iluminare și descoperire a adevărului divin.

          Acest CENTRU DIVIN SUPREM va putea cuprinde cu ușurință două milioane de suflete. Această lucrare va fi executată în 10 ani, fiindcă, deși acest Centru Divin va fi terminat în 5 ani, reamenajarea integrală a orașului din jurul acestuia va mai dura încă 5 ani după aceea.

          În jurul orașului se vor afla grădini cu pământ fertil de cea mai bună calitate în care, pe lângă diferitele legume, vor crește și vor da rod din belșug pomi sădiți, pentru ca nimic să nu lipsească traiului locuitorilor săi. Recoltele atunci vor fi îmbelșugate.

          O mulțime de șosele mecanice și trotuare mișcătoare vor ușura mult circulația, iar anumite mecanisme special inventate vor ușura viața locuitorilor și vizitarea acestor locuri. O mulțime de noi mașini aeriene vor fi puse în slujba acestui oraș model și tot ceea ce este mai nou în tehnică, pentru a ușura viața, se va afla aici. Acest oraș va avea patru șosele, iar accesul în el se va realiza prin patru porți monumentale. În România se va construi un canal care va uni Marea Neagră cu Dunărea, care va funcționa normal, precum și un alt canal care va uni Dunărea cu marele oraș reconstruit al Bucureștiului, permițând astfel ca vapoarele, chiar foarte mari, să ajungă până în acest oraș minunat. Toate aceste lucrări se vor realiza datorită planului divin, în viitor, într-un anumit interval de timp. Agricultura, viticultura, pomicultura și apicultura vor fi ocupații de onoare, căci în această țară aleasă se va sista sacrificarea vitelor și se vor consuma mai ales cereale, legume și fructe, lapte și brânză, ouă și numai vin curat. Apicultura va fi cea mai aleasă ocupație, fiindcă această țară aleasă va aprecia mult mierea și produsele stupului, folosind pentru jertfa divină numai ceară curată și untdelemn de cea mai bună calitate.

          Tutunul, cafeaua și alte otrăvuri atât de dăunătoare sănătății omului vor înceta să mai fie dorite de oameni, iar înrăiții și vicioșii vor părăsi ei singuri această țară. Vrăjitorii, fumătorii, bețivii, desfrânații, criminalii, precum și trântorii (leneșii), nu cu forța, ci de bunăvoie, vor renunța la aceste îndeletniciri satanice și aceste vicii se vor reduce încetul cu încetul, dispărând aproape în totalitate în cele din urmă. Orice locuitor al acestei țări, aleasă de DUMNEZEU să fie exemplu, își va câștiga pâinea cea de toate zilele muncind în mod onorabil în funcție de posibilități și menirea sa prin naștere.

          Vremurile de exploatare, teroare, înșelăciune și asuprire vor asfinți în această țară. Fiecare locuitor al acestui popor ales se va bucura din plin de binecuvântarea și harurile divine, mulți dintre aceștia fiind înzestrați cu înțelepciune și felurite puteri de a face minuni. Toate darurile se vor revărsa peste această țară aleasă, care va avea nobila misiune de redresare spirituală a întregului glob pământesc.

          Toate căile de legătură prin aer, apă și pe pământ fiindu-i din plin favorabile, România va ajunge una dintre cele mai prospere și îmbelsugate țări, trăind în pace cu toți vecinii săi. Basarabia va fi realipită României pentru totdeauna, căci poporul rus va cinsti această țară aleasă și va renunța la această provincie care va da naștere la multe neânțelegeri. Într-un viitor mult mai îndepărtat însă, toate teritoriile învecinate României se vor alipi formând împreună Federația Statelor Europene, lucru la care oamenii ajunseseră să se gândească demult.

          Tot ceea ce v-am amintit până aici este necesar să se împlinească, pentru că sunt adevărate și tot ceea ce vă spun vă va convinge când toate acestea se vor întâmpla. În vremurile viitoare, poporul rus, plin de dragoste, va veni în ajutorul lucrării pe care România o va avea de îndeplinit în lume. Înainte de acestea însă va fi foamete prin multe locuri, pâinea va lipsi, vor fi mari cutremure de pământ care vor face o mulțime de victime și în multe locuri de pe glob oamenii vor dispare sub dărâmături, care vor aminti cu mare greutate urmele unor orașe ce vor dispare de pe suprafața pământului. Războaiele, panica și neânțelegerile de tot felul vor face ca marile puteri, cum ar fi Rusia, să se prăbușească, spre bucuria țărilor mici care o alcătuiesc. Ateii vor începe să cerceteze scrierile sfinte și se vor preocupa să înțeleagă știința spiritului, căutând să descopere tot ceea ce este ascuns în om. Grație acestor cercetări, o nouă cotitură se va produce în viața unor pământeni. În multe locuri de pe pământ va lipsi hrana. Pentru ca toate aceste urgii să treacă cât mai repede sau să nu fie atât de cumplite, DUMNEZEU mă inspiră să vă dau un singur sfat: popoare, oameni, uniți-vă întru desăvârșire , împăcați-vă cât mai bine, iertați-vă și cheltuiți cât mai mult din energiile rămase pentru a atinge eliberarea în DUMNEZEU și fericirea veșnică. Faceți totul acum și aici, în această viață și nu amânați desăvârșirea spirituală pentru o reâncarnare. Făcând tot ceea ce vă stă în putință și acționând cu stăruință, fiecare dintre voi se poate mântui. Pentru a grăbi zidirea Noului Ierusalim construiți-vă pe voi din dragoste și curățenie și din Duh Sfânt, viețuind în fapte bune pentru ca în acest fel să dați prilej ca spiritul din voi să se arate în inima voastră din care să dea afară neadevărul, egoismul și patima distrugerii care, atunci când cresc peste măsură, duc la nimicirea omului. În viitor, la această zidire spirituală va fi mult de lucru.

          Lăcașul închinării sublime ce se va oferi drept pildă întregii lumi se va realiza prin eforturile însumate ale celor aleși și puri. Oamenii simpli și drepți în inima lor, plini de dragoste pentru DUMNEZEU vor fi mult mai grabnic spiritualizați, dacă ei vor trăi intens sufletește, consacrând celor materiale o mai mică atenție. Todeauna cei săraci în dorințe vor fi bogați în mulțumiri. Preafericiți vor fi cei care vor trăi în duhul Dumnezeiesc. Mai ales aceștia vor vedea că simplitatea și puritatea vieții nu înseamnă sărăcie interioară, ci este din contră, o nebănuită comoară spirituală.

          Cei simpli și buni dețin o superioritate sufletească nebănuită. Multe sunt enigmele sufletului omenesc și acestea sunt foarte greu de descifrat pentru acela care nu recurge la cunoașterea de sine. Ființa umană nu-și poate descoperi Creatorul și nu-i poate înțelege câtuși de puțin opera, decât dacă se descoperă pe sine în străfundurile tainice ale ființei sale. Pentru a ajunge la divina desăvârșire, fiecare om trebuie să urmărească să se cunoască cât mai bine pe sine. Toate acumulările materiale dispar odată cu moartea fizică a omului, în timp ce însușirile spirituale și experiențele omului se adună în spirit pentru veșnicie.

          Credința de nezdruncinat în SUPREMUL DIVIN este secretul existenței nemuritoare în spirit. Credința face ca puterea lăuntrică a ființei să devină nemărginită, ajutând-o să se desăvârșească prin unirea cu DUMNEZEU în eternitate. Prin credința binefăcătoare, fermă, omul poate atinge fericirea divină.

          IISUS spune: "De veți avea credință numai cât un grăunte de muștar, toate le veți înplini, și veți zice muntelui acesta să se arunce în mare, muntele se va arunca". În aceste cuvinte ni se descoperă taina puterii credinței.

          Adevărul este că în timpurile care vor veni, pe tot globul, puțini vor fi oamenii care vor avea credință, iar aceia care nu vor avea credință vor fi dinainte morți, deși vor continua să trăiască trupește, fiindcă ei vor înceta să mai aibă legătură conștientă cu DUMNEZEU. Cel ferm în credința sa, chiar și când există trupește, constată că toate minunile îi sunt cu putință și astfel ajunge să se dezlege de materie și de legile ei, devenind atotputernic prin trăirea sa spirituală care îl va revela chiar și pe DUMNEZEU.

          Prin puterea credinței binefăcătoare apar darurile lui DUMNEZEU în om. Prin puterea credinței omul se simte convins de ce trebuie să facă binele și ajunge să dorească cu ardoare, acționând astfel cât mai des, asemenea Creatorului său.

          Grație credinței sale neobosite, infinitele puteri cerești îi vin întodeauna în ajutor și de la acest punct viața lăuntrică a omului începe să fie din ce în ce mai fericită. Prin intermediul poporului român ales, Bunul DUMNEZEU va vorbi oamenilor de pe tot pământul trimițându-i pe cei aleși din mijlocul acestui popor în ajutorul celorlalte ființe omenești, pentru a le ajuta să se ridice la o viață superioară și la desăvârșirea Dumnezeiască. Pentru TATĂL CERESC orice suflet omenesc este foarte scump, deoarece în centrul acestuia sub forma SPIRITULUI, se află o "scânteie" din DUMNEZEU.

          Dacă omul va ajunge să creadă cu tărie că toate puterile și ajutorul îi vin de la DUMNEZEU, atunci el supune întreaga sa ființă Divinului. Abia atunci viața spirituală a omului scoate la iveală izvoare nesecate de dăruire și dragoste și o mulțime de însușiri alese cum ar fi supunerea, umililința, evlavia, sârguința, bunul simț, recunoștința, respectul, nădejdea. Toate acestea și multe altele înfloresc prin credință. Căci altfel, cum vei iubi ceea ce nu există și cum te vei supune, dacă nu ai ferma convingere a existenței acelei Puteri Divine căreia i te supui, sau față de care vrei să-ți arăți recunoștința? Mulți spun că nu au credință, dar într-un asemenea caz, de fapt, ei mărturisesc credința lor negativă, distructivă.

          În asemenea cazuri existența credinței contrare este dovedită chiar prin negație. Gradul de credință al fiecărui om crește sau scade prin manifestarea acesteia în diferite împrejurări.

          Toate cele ce v-am spus aici sunt pe deplin adevărate și în timpurile care vor veni țara cea aleasă de BUNUL DUMNEZEU va fi focarul redresării spirituale de pe fața pământului.

          Minunile fără număr ce se vor face în această țară și tainele ce se vor descoperi în vremurile ce vor veni în acele locuri, vor face ca popoarele lumii să cerceteze pline de dăruire misterele Dumnezeiești.

          În România, DUMNEZEU va face cu putință apariția unor mari miracole pentru cei aleși să-l descopere, iar necredincioșii să se întoarcă la credință cât mai repede.

          În acest popor ales al românilor DUMNEZEU a pus o inimă caldă și iubitoare,firea oamenilor fiind deschisă să descopere cu ușurință calea către desăvârșire, aproape toți fiind capabili să lumineze celelalte popoare prin darurile divine pe care le dețin.

          În acele timpuri viitoare, poporul român, propovăduitor al înțelepciunii divine,va fi o gazdă primitoare plină de dragoste ce se va manifesta fără pic de viclenie și pe întregul său teritoriu va fi un belșug uimitor, pentru ca toți pelerinii ce vor veni să poată fi îndestulați.

          Sediul Crucii Roșii Internaționale se va stabili la București, în NOUL IERUSALIM, deoarece descoperirile acestui popor pe linie de medicină și sănătate vor fi extraordinare, situând, de asemenea, această țară pe primul loc în lume. Tot în România vor lua ființă instituții filantropice și administrative absolut noi, cum nu au fost niciodată pe acest pământ, de inspirație divină, care vor urmări trezirea puterilor ascunse din om și amplificarea înzestrărilor spirituale divine.

          Poporul evreu va fi aproape singurul care se va opune cu îndârjire influenței binefăcătoare crescânde a poporului român cunoscător al Tainelor Dumnezeiești, dar în finalul acestei lupte de idei se va convinge chiar el că adevărul susținut de poporul român este una cu DUMNEZEU și apoi nu va mai lupta împotriva divinității.

          Purtătorii de duh sfânt și marii iluminați din anumite puncte ale globului pământesc vor mărturisi la rândul lor realitatea adevărului propovăduit de poporul român, reconfirmându-l cu toată puterea.

          Înainte de a ajunge aici însă, această țară aleasă va trece prin mari frământări care vor pune lumea la grea încercare. Acest popor ales va trece înainte de a ajunge aici prin trei mari încercări. Sfârșitul acestor încercări va fi marcat de un dezastru planetar produs de cutremure, care va îngrozi aproape întreaga lume. De asemenea, tot atunci cei foarte bogați își vor pierde averile. În acele timpuri viitoare, pe pământul ales al României, NOUL IERUSALIM se va zidi, deci, în două feluri: spiritual și material. În acele timpuri viitoare, mai marii popoarelor lumii pământene se vor uni pentru a realiza o înțelegere globală de ajutor mutual și vor centraliza sistemul monetar pentru a dirija cât mai bine viața administrativă la nivelul întregii planete. În acele vremuri viitoare, va apare o forță armată ce va fi educată și unificată pentru a fi universală, prezentând un caracter internațional. Poporul indian va fi fericit să cunoască și să ajute poporul român în misiunea sa planetară. Grație relațiilor de prietenie ce se vor lega cu toate țările de pe fața pământului, România va scăpa ca prin minune din conjunctura războaielor.

          În timpurile care vor veni, America de Nord și de Mijloc vor ajunge să fie în cea mai mare parte un gigantic cimitir. Aceasta se va întâmpla tocmai în ajunul unor imense planuri de dominație prin care se va urmări supremația întregii planete. Unică în acțiune și care se va abține să ia parte la punerea în practică a frumoaselor idei și a înfăptuirilor globale ce vor avea loc, va fi Anglia, însă părerea ei nu va fi luată în considerație, deoarece la scurt timp după aceea ea va ajunge să fie stăpână numai asupra insulelor ei. Coloniile care-i aparțin vor fi în totalitate redate libertății în viitor.

          Chiar dacă vă uimesc cele afirmate de mine, să nu mire pe nimeni ceea ce se va întâmpla, deoarece fiecare are ceea ce merită, în final dreptatea, adevărul și lumina spirituală triumfând.

          Deși trâmbițele adevărului vor suna pretutindeni, mai ales pe pământul NOULUI IERUSALIM-ROMÂNIA va fi dusă lupta cea mai aprigă.


-Sfârșit-
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dumnezeu este UNIC !
Back to top See my Info
Hoper
Initiator
Initiator

Hoper is offline

Joined: 31 May 2007
Member: #232
Posts: 642
Country Flag: Romania
Style: subSilver (352)
Medals: None
Groups:
Topic icon
Sfântul creștin indian Sundar Singh
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 13.7.2008, 00:53 View PostDownload Post

Sfântul creștin indian Sundar Singh

Soarta lui SADHU Sundar Singh părea pecetluită atunci când a fost condamnat la moarte
și îngropat de viu într-un puț sec și adânc


Posted image may have been reduced in size. Click image to view fullscreen.
Toate credințele au sfinții, misticii și vizionarii lor, ale căror experiențe specifice de viață și devenire spirituală au intrat deja în patrimoniul culturilor din care fac parte. Un romano-catolic poate avea o viziune a Fecioarei Maria; un musulman poate intra în legătură cu profetul Mohammed; un poet ateu poate simți, preț de o clipă, că este una cu Universul, și, fiecare dintre ei își poate petrece apoi tot restul vieții, încercând să exprime splendoarea viziunii din acel moment într-un limbaj accesibil și celor mulți.

Deseori, relatările unor asemenea experiențe sunt folosite în scopuri de propagandă pentru o credință sau alta. Însă faptul că ele au fost trăite și apoi împărtășite altor oameni de către indivizi de diferite credințe, sau chiar și de către necredincioși, arată că nu pot fi acceptate drept mărturii doar pentru anumite forme particulare ale Adevărului.

Miraculoasa evadare a lui Petru din închisoarea în care fusese închis și prins în lanțuri între doi gardieni (Fapte:12) este una dintre relatările considerate greu de acceptat, chiar și de mulți dintre creștini. Cu toate acestea, un creștin din secolul XX, SADHU Sundar Singh, nu numai că a trăit o experiență asemănătoare cu cea a lui Petru, dar el a declarat că a avut și o viziune extraordinară, care i-a schimbat într-un mod fundamental viața.

Povestea lui Sundar Singh începe în India, la începutul anilor 1890, pe când era un băiețel, fiul unei familii sikh înstărite. Mama sa, o femeie foarte religioasă, l-a dus pe Sundar să viziteze un om sfânt (SADHU), care alesese viața de călugăr rătăcitor plecat în căutarea adevărului. Întâlnirea dintre tânăr și bătrânul mistic a avut un efect profund asupra lui Sundar, făcându-l să ia imediat hotărârea de a-L căuta și el pe Dumnezeu. Când avea 14 ani, decizia lui a fost întărită de moartea mamei și a fratelui său mai mare.

Un an mai târziu, probabil ca urmare a presiunilor excesive exercitate de misionarii cultelor aflate la putere în India acelor vremuri, Sundar s-a răzvrătit împotriva religiei aduse din Occident. În acea perioadă el ajunsese să considere creștinismul un adevărat blestem. Vrând să-și arate public ostilitatea, a aruncat cu pietre în preoții creștini, iar în satul său de baștina a ars Biblia în public.

Se ruga la zeii hinduși și i-a apărut Iisus

Se spune că la trei zile după aceasta, Sundar a primit semnul divin pe care îl căutase cu atâta ardoare. După ce s-a rugat toată noaptea, conform tradiției în care fusese crescut, a avut o viziune. În mod surprinzător însă, în aceasta nu i s-a arătat o divinitate din panteonul hindus, ci chiar Iisus Christos, care i-a vorbit în hindu: „Cât mai ai de gând să mă oropsești? Am venit să te salvez. Te rogi de atâta timp lui Dumnezeu ca să afli adevărata cale. Iat-o!”

Căutarea lui Sundar luase sfârșit; nimeni nu a fost mai uluit decât el de faptul că aceasta se încheiase cu o revelație venită din partea „Dumnezeului creștin”.
Întâlnirea cu un asemenea sfânt indian l-a făcut pe tânărul Sundar Singh să înceapă căutarea lui Dumnezeu.

Posted image may have been reduced in size. Click image to view fullscreen.Dacă în cazul celor mai mulți căutători spirituali, înfocați și perseverenți, revelațiile fundamentale legate de Dumnezeu constituie apogeul unei vieți întregi de nevoințe închinate acestei căutări, pentru Sundar Singh, revelația a fost doar punctul de plecare; odată cu încheierea propriei lui căutări, începea, el însuși, o lungă călătorie de evanghelizare și de găsire a oamenilor simpli care aveau nevoie de ghidare spirituală creștină. A fost botezat în cadrul Bisericii Creștine în anul 1905, dar, după ce a absolvit un seminar teologic al Bisericii Anglicane, și-a dat seama că nu era făcut pentru preoția convențională. Noua lui credință nu era deloc fragilă, dar nici felul său de a simți, format de cultura și tradiția indiană, nu se potrivea cu formele tradiționale de manifestare a vieții de misionar creștin.

Sundar era de părere că nu putea răspândi propria sa viziune despre Christos decât dacă era eliberat de orice legături ierarhice: nu erau pentru el gulerele strâmte și costumele pe care văzuse că le purtau alți preoți creștini proveniți din indieni convertiți ca și el. Nici nu dorea să-și reprime credința (dobândită încă din copilărie) în existența unei lumi în care spiritul lui Dumnezeu este prezent în permanență pretutindeni, o lume de asemenea „închis㔠inimilor celor mai mulți dintre sătenii printre care trăise și cărora, mai târziu, le va ține predici.

Pentru a rezolva aceasta dilemă, a ales o modalitate inedită pentru obișnuințele creștine ale acelor vremi, aceea de a deveni un sadhu creștin, predicând Evanghelia fără resurse materiale și trăind din mila oamenilor. În felul acesta a putut avea acces în zone care altfel i-ar fi fost interzise, iar, în postura de sfânt indian, chiar dacă era creștin, riscul de a trezi ostilitatea celor pe care încerca să-i convertească era mai mic.
SADHU Sundar Singh și-a ales ca principală misiune, predicarea evangheliei în Tibet. În această țară ciudată și misterioasă a avut loc miracolul despre care scriam la începutul articolului. A traversat munții Himalaya de câteva ori, pe jos, și, cu toate că nu era deloc ușor să convertească oameni într-o țară budistă, nu i-a scăzut deloc zelul. În timpul uneia dintre aceste călătorii a fost arestat și condamnat la moarte pentru vina de a fi predicat creștinismul.

Bunul Dumnezeu ne eliberează

În Fapte 12: 1-17 este relatată o minune care în aparența nu are nici o explicație rațională. Petru fusese închis în timpul uneia dintre prigoanele anticreștine ale lui Irod. Prins în lanțuri între doi soldați, el a fost trezit în puterea nopții de o lumină apărută în celula în care se afla. În fața lui s-a ivit un înger care, într-o clipă, i-a desfăcut lanțurile și l-a condus spre libertate – drugii, zăbrelele și lacătele nu au mai fost un obstacol.
„Și a zis îngerul către el: Încinge-te și încalță-te cu sandalele.
Și el a făcut așa. Și i-a zis lui: Pune haina pe tine și vino după mine”. Petru “și-a venit în fire” abia după ce a ajuns în stradă. Până atunci crezuse că visează; dându-și seama că întâmplarea pe care o trăise era adevărată, a mers la casa unui prieten, a cărui fată, auzindu-i vocea, le-a spus părinților că duhul lui Petru se afla în preajma casei. După ce l-au văzut, prietenii lui Petru au rămas uluiți de povestea evadării lui.
După aproape 2000 de ani, miraculoasa evadare a lui Sundar Singh a provocat același tip de sentimente de surprindere și neîncredere.
„Cu toate acestea, exista un lucru care îl susținea. Atunci când avusese pentru prima oara viziunea lui Christos, încercase un puternic sentiment de pace și bucurie... Acest sentiment l-a însoțit tot timpul cât a fost închis în fântână. ”

O minune l-a salvat de la moarte

Posted image may have been reduced in size. Click image to view fullscreen.Religia budistă interzice uciderea, astfel încât condamnații sunt executați prin metode care, prin subterfugii pur legislative, ce nu au nici o valoare în fața justiției divine, îl scot pe budist de sub directa responsabilitate a acestui act. Astfel, executarea lui Sundar putea fi realizată pe mai multe căi. Una dintre metodele utilizate în mod curent consta în coaserea victimei într-o piele umedă de bou. Pielea era apoi pusă la uscat și  începea, treptat, să se contracte, astfel că individul aflat în interior se sufoca gradat, până când murea. Sundar însă urma să aibă o soartă și mai neplăcută. I s-au smuls hainele, a fost bătut, apoi a fost aruncat cu violență într-un puț sec, ce a fost acoperit, după aceea, cu un capac greu din fontă. După spusele lui, pe podeaua fântânii erau oase și cu carne putrezită de la cei care fuseseră executați înaintea lui.

În mod obișnuit, având în vedere situația în care se găsea, moartea lui Sundar nu mai era decât o chestiune de timp, urmând să aibă loc fie prin sufocare, datorită oribilelor miasme din fântână, fie prin înfometare. Însă el avea un sprijin. Atunci când îi apăruse pentru prima oară viziunea lui Christos, trăise un puternic sentiment de pace și bucurie. Această senzație, spunea el, l-a însoțit întotdeauna, chiar și în clipele de teamă și de persecuție. Efectul produs de această revelație – care, după cum el însuși menționează, era obiectivă și total diferită de celelalte experiențe mistice pe care le va avea mai târziu – era permanent, iar acest simțământ de pace și bucurie l-a însoțit și pe toată durata încarcerării sale în fântână.

Sundar a petrecut timpul rugându-se, până când, în a treia noapte, a auzit o cheie răsucindu-se în lacătul de deasupra sa, precum și scârțâitul capacului care era dat la o parte. Apoi, conform declarațiilor sale, o voce i-a spus să se prindă de frânghia care îi fusese deja aruncată. Mâinile îi erau rănite din cauza bătăii pe care o primise, însă, din fericire, frânghia avea un laț, în care și-a pus piciorul. A fost tras afară din puț și eliberat. Din spusele lui reiese că, după aceea, a auzit cum capacul era pus la loc și încuiat. Odată ajuns la aer proaspăt, durerea pe care o simțea în brațe a dispărut pur și simplu. Se spune că s-a odihnit până dimineața, după care s-a dus într-un caravanserai, un han din apropiere unde își refăceau forțele grupurile de călători. A stat acolo câtva vreme, iar apoi și-a reluat predicile cu și mai multă fervoare.

Apariția unui om despre care se credea că este mort și bine îngropat, a făcut furori. A fost arestat și adus în fața celui mai mare Lama; i s-a ordonat să descrie felul în care a avut loc evadarea. Explicația lui Sundar asupra celor întâmplate nu a făcut decât să-l înfurie pe Lama, care în primul moment a fost de părere că cineva trebuie să fi furat cheia. Se spune însă că, atunci când și-a dat seama că aceasta se găsea doar în legătura sa de chei, pe care nu o înstrăina niciodată, s-a îngrozit. Vizibil copleșit de posibilitatea ca evadarea să fi fost cu adevărat produsul unei intervenții divine, Lama a revenit asupra sentinței pronunțate anterior și i-a poruncit lui Sundar să plece imediat, cât mai departe de oraș. Acesta este miracolul din Tibet, când, după toate datele pe care le avem la dispoziție, se pare că Sundar a fost smuls din ghearele unei morți lente.

Încă din timpul vieții era venerat ca sfânt

Posted image may have been reduced in size. Click image to view fullscreen.Cei care sunt excesiv de sceptici se pot întreba dacă mâna care   l-a salvat a fost de origine divină sau a fost una omenească? Aparent, relatarea lui Sundar are și câteva puncte slabe. Cum se face, de pildă, că după ce a fost eliberat, el a reușit să parcurgă drumul până la caravanserai fără ca nimeni să nu observe faptul că era complet dezbrăcat? În realitatea tibetană a acelor vremi, apariția unui om gol pe străzile unui oraș nu era un lucru la fel de neobișnuit și de scandalos cum ar fi fost dacă ar fi avut loc într-o țară ca Anglia. Tradițiile religioase orientale (budism, hinduism, shivaism, taoism, shintoism etc.) relatează despre nenumarați asceți și oameni sfinți care trăiau și propovăduiau umblând complet goi. Chiar și în zilele noastre, la marile sărbători de Kumbha Mela, ce se țin o dată la doisprezece ani la confluența Gangelui cu Yamuna, mii de asceți defilează goi, cu toată naturalețea, în fața milioanelor de oameni prezenți acolo pentru a-i ovaționa și încuraja.

Și totuși, cum a fost eliberat? Teoretic, există și ipoteza că cineva ar fi putut fura cheia pentru a-l elibera pe Sundar, reușind după aceea să o pună la loc, în legătura de chei a lui Lama – sau că ar fi existat o dublură de care Lama nu avea cunoștință. Apoi, se poate afirma că orice om obișnuit, închis timp de trei zile în condițiile pe care a fost nevoit să le îndure Sundar, ar fi avut poate, după ce ar fi fost dezgropat, o anumită stare de confuzie și de dezorientare, care poate reprezenta o explicație pentru faptul că acesta nu a sesizat prezența nici unei ființe omenești atunci când și-a recăpătat libertatea, dar aceasta ar însemna să facem abstracție de următoarele aspect pline de bun simț:
-   un Lama era un om instruit
- conducătorii orașelor erau numiți dintre oamenii destoinici și nu tocmai „slabi de înger”
-  tot teoretic, Lama ar fi putut să procedeze la reluarea sentinței sau să ordone o altă variantă, așa cum istoria a consemnat că a fost în cazul a nenumărați martiri
- SADHU Sundar Singh nu era un om „obișnuit”, ci beneficia de toate calitățile pe care ți le conferă, în primul rând, o revelație divină, în al doilea rând, o practică spirituală constantă și, în al treilea rând, dăruirea misionară.

O altă nedumerire (date fiind condițiile în care a fost închis în puț Sundar) este aceea privitoare la posibilitatea lui de a-și da seama că stătuse acolo timp de trei zile – dar, pe lângă varianta banală că puțul nu avea de ce să fie închis cu un dispozitiv special care să nu lase să intre deloc lumina, mai există și varianta simplă ca el să fi aflat acest lucru ulterior.

De asemenea, un sceptic ar putea să sublinieze și faptul că întreaga poveste se bazează pe mărturia, nesusținută, a unui singur om, care, pe lângă faptul că, așa cum au consemnat cei care au venit în contact cu el, era subiectul constant al unui adevărat vârtej de viziuni mistice, afirma că mai trăise multe alte minuni. A declarat că a intrat în contact cu membrii unei frății oculte creștine din India, deținătoare a multor secrete inițiatice (cărora le-a cerut imperios să facă publică existența lor) și că ar fi întâlnit, în Himalaya, un mare înțelept (Maharishi) ermit, foarte înaintat în vârstă, din Kailash, care locuia într-o peșteră aflată la 4000 de metri, și acesta i-ar fi împărtășit o serie de viziuni apocaliptice. Oricum, conținutul acestor viziuni nu a fost niciodată înregistrat oficial „la surs㔠și nici frăția secretă creștină nu a rupt tăcerea. Scepticii ar putea astfel să argumenteze că, în pofida interesului său pentru adevărul creștin, sadhu era un tip puțin cam romantic, înclinat să-și lase imaginația să zboare.

Bineînțeles, pe sceptici îi vom lăsa să creadă ce vor ei. Chiar și în cazul cel mai defavorabil, că acela nu a fost un miracol, întâmplarea nu poate umbri faptul că Sundar a fost un om cu adevărat bun, pe care mulți dintre cei care l-au cunoscut îl venerau, încă din timpul vieții sale, ca pe un sfânt.

A dispărut fără urmă, undeva in Himalaya

Posted image may have been reduced in size. Click image to view fullscreen.În realitate, analiza atentă a scrierilor și relatărilor sale, așa cum au fost ele consemnate de către o serie de apropiați, arată faptul că însuși Sundar se străduia, de fiecare dată, să minimalizeze experiențele sale psihice și mistice, laolaltă cu darul de vindecător. Era de părere că reputația de făcător de minuni întreținea setea de senzațional a mulțimii, riscând astfel ca oamenii să acorde persoanei lui mai multă atenție decât lui Christos. În opinia lui, cele întâmplate în Tibet reprezentau lucrarea forțelor divine. Cu toate acestea, probabil că era ultima persoană care să fi dorit să facă parada cu acest așa-zis miracol. Glorificarea propriei persoane sau dorința de a se considera egalul Dumnezeului pe care îl slujea erau pentru el lucruri mai mult decât străine.

Începând din 1920, Sadhu Sundar Singh devenise un nume oarecum familiar lumii mondene cu înclinații mistice și religioase, atât din Orient, cât și din Occident. A făcut multe călătorii, finanțate de către prieteni, în Ceylon, Birmania, Malaezia, China, Japonia, America, Australia și Europa. A ținut predici peste tot pe unde a fost și a cunoscut multe personalități proeminente din cadrul bisericii creștine, în rândul cărora și-a câștigat o mare reputație.

De asemenea, în timpul acestor călătorii el a făcut o adâncă impresie miilor de oameni obișnuiți, de cele mai diferite rase. Au fost însă și unii, puțini la număr, care l-au privit cu suspiciune și care i-au creat o imagine de individ ce speculează încrederea de care se bucură, spunând minciuni pentru a susține o cauză în care crede.

A continuat să străbată Tibetul, pentru a propovădui credința creștină până în anul 1929, când se consideră că Sundar Singh a dispărut fără urmă, undeva in Himalaya.

sursa: Articol preluat din Yoga Magazin nr. 17
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Posted image may have been reduced in size. Click image to view fullscreen.
Back to top See my Info
Display posts from previous:   
   Board Index -> Spiritualitatea Universală, Texte profetice, profeti, prooroci, channeling, clarvazatori, scribi ai lui Dumnezeu
   -> Profețiile și profeții lumii, Profeții despre România
View previous topic Tell A FriendPrintable versionDownload TopicPrivate MessagesRefresh page View next topic

Page 1 of 1  [ 2 Posts ]
 


Jump to:   
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
You cannot post attachments in this forum
You can download attachments in this forum

Style:  
Search:
Fii binevenit călătorule ! Tainele Cerului și ale Universului îți sunt pregătite. Cere și ți se va da ! Bate și ți se va deschide ! Caută și vei găsi !