Tainele Universului și ale Spiritului sunt dezvăluite doar celui care le caută în mod sincer, cu o inimă curată ! FAZA CURENTA A LUNII
Username:   Password:  Auto Login    
 RegisterRegister 
It is currently 5.8.2020, 13:22
All times are UTC + 3 Hours
Fi binevenit calatorule !
Apocalipsa lui Ilie


Users browsing this topic: 0 Registered, 0 Hidden and 0 Guests
Registered Users: None


Goto page Previous  1, 2
View previous topic Tell A FriendPrintable versionDownload TopicPrivate MessagesRefresh page View next topic
Author Message
Duhul
Initiat
Initiat

Duhul is offline

Joined: 09 Oct 2007
Member: #308
Posts: 316
Country Flag: Israel
Style: InvisionBlue (208)
Medals: None
Groups:
Topic icon
A treia împotrivire fată de Antihrist: șaizeci de drepți.
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 23.4.2010, 06:19 View PostDownload Post

A treia împotrivire fată de Antihrist: șaizeci de drepți.

51. În vremea aceea, șaizeci de drepți, pregătiți pentru acest ceas, vor auzi toate acestea; ei se vor înarma cu platoșa lui Dumnezeu și vor alerga la Ierusalim; vor lupta împotriva Nerușinatului, zicând: [1]

52. „Toate minunile pe care profeții le-au săvârșit și tu le-ai făcut. Dar tu n-ai putut să înviezi vreun mort, căci n-ai putere asupra sufletului. [2]

53. Prin aceasta noi am știut că tu ești Fiul Nelegiuirii". [3]

54. Nerușinatul va auzi și se va mânia; el va porunci să-i lege pe drepți, să-i ducă pe altare și să-i ardă.

55. În vremea aceea inima multora va fi zdrobită; ei se vor îndepărta de el zicând: „Acesta nu-i Unsul! Cel Uns nu omoară drepții, nu persecută pe cei adevărați, ci el caută să-i convingă prin semne și minuni".
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Note:
1 Este imposibil de precizat cine sunt cei șaizeci de drepți. Ar putea fi vorba de o cifră rotundă (precum cei șaizeci de pioși asasinați de marele Preot Alchimos în l Mac. 7,16). „Platoșa lui Dumnezeu": expresie rară, asemănătoare cu platoșa dreptății (Isaia 59,17; Întelep. lui Solomon 5,17-18; Efes. 6,14; l Țes. 5,8), sau armura lui Dumnezeu (Efes. 6,11,13).
2 v. notele de la 3,5b-9, 3,10; 3,11.
3 v. 3,12,15.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
“Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau Cuvântul.”
Back to top See my Info
Duhul
Initiat
Initiat

Duhul is offline

Joined: 09 Oct 2007
Member: #308
Posts: 316
Country Flag: Israel
Style: InvisionBlue (208)
Medals: None
Groups:
Topic icon
Ocrotirea drepților în rai.
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 23.4.2010, 06:21 View PostDownload Post

Ocrotirea drepților în rai.

56. În vremea aceea Cel Uns va fi cu multă milostivire față de cei ce sunt ai lui. El va trimite din cer îngerii săi, în număr de șaizeci și patru de mii, fiecare având câte șase aripi. [1]

57. Glasul lor va clătina cerul și pământul, atunci când vor lăuda și vor aduce slavă. [2]

58. Cei pe fruntea cărora este scris numele Unsului și pe a căror dreaptă se află pecetea, [3]

59. de la cel mai mic până la cel mai mare, vor fi luați pe aripile lor și vor fi duși departe de mânia sa. [4]

60. Atunci Gavriil și Uriel vor forma o dâră luminoasă și vor merge înaintea lor până ce vor ajunge în țara sfântă; și le vor da să mănânce roade din pomul vieții și îi vor îmbrăca în haine albe. [5]

61. Îngerii vor veghea asupra lor; nu vor suferi nici de foame, nici de sete, Iar Fiul Nelegiuirii nu va avea nici o putere asupra lor. [6]
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Note:
1 Prima apariție a Celui Uns poruncind intervenția îngerilor; abia în 3,97 el va veni în persoană; „Șase aripi"; e vorba de Serafimi (Is. 6,2; Apoc. lui Avraam 18,6; 2 Enoh 16,7; 19,6; 21,2, Viața greacă a lui Adam și Eva, 37,3).
2 Precum în l Enoh 61,9-11, proslăvirea ființelor cerești marchează venirea lui Mesia (Unsului).
3 cf. 1,9 unde e vorba de Numele Domnului.
4 „De la cel mai mic la cel mai mare": expresie biblică desemnând totalitatea, toți (Ier. 31,34; 42,1; Baruh 1,4; Ps. 95,12). „îi vor lua pe aripile lor": originea acestei expresii o găsim în Ieșire 19,4; Deut. 32,11. Ea este aplicată îngerilor în 2 Enoh 3,1.
5 Gavriil și Uriel fac parte din vârful ierarhiei îngerești iudaice, constituită încă din epoca persană, ca o tetradă (Mihail, Gavriil, Sariel-Uriel, Rafail), v. l Enoh 9,1; Regula Războiului 9,15. „Dâra luminoasă": arată că acest cortegiu este format după modelul Exodului. „Țara sfântă": expresie ce desemnează aceeași realitate ca și „orașul meu" din 1,10 și „locul de odihnă" din 3,48. „A mânca roade din pomul vieții": expresia este împrumutată din Fac. 3,22; o regăsim în Test. lui Levi 18,11; Viața greacă a lui Adam și Eva 28,2-4; cf. l Enoh 25,2-5,
6 „Nici de foame, nici de sete": cf. 1,10 aceasta este răsplata pentru cel drept în Isaia 33,15-16. „Nu va avea putere": v. 3,23,39.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
“Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau Cuvântul.”
Back to top See my Info
Duhul
Initiat
Initiat

Duhul is offline

Joined: 09 Oct 2007
Member: #308
Posts: 316
Country Flag: Israel
Style: InvisionBlue (208)
Medals: None
Groups:
Topic icon
Semne prevestitoare ale sfârșitului.
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 23.4.2010, 06:22 View PostDownload Post

Semne prevestitoare ale sfârșitului.

62. În zilele acelea pământul se va cutremura, soarele se va întuneca. Pacea se va îndepărta de pe pământ și din cer. Pomii vor fi smulși din rădăcină și vor cădea jos. Fiarele sălbatice și animalele domestice vor muri în cutremur.

63. Păsările vor cădea moarte pe pământ; pământul se va usca, mările vor seca.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
“Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau Cuvântul.”
Back to top See my Info
Duhul
Initiat
Initiat

Duhul is offline

Joined: 09 Oct 2007
Member: #308
Posts: 316
Country Flag: Israel
Style: InvisionBlue (208)
Medals: None
Groups:
Topic icon
Ultima tresărire a lui Antihrist
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 23.4.2010, 06:23 View PostDownload Post

Ultima tresărire a lui Antihrist.


64. Păcătoșii vor suspina pe pământ, zicând: „Ce ne-ai făcut, Fiule al Nelegiuirii, spunând: «Eu sunt Mesia (Unsul)», când de fapt, tu ești Fiul Nelegiuirii?".3,64-68

65. Tu n-ai putere să te salvezi pe tine însuți, și cu atât mai puțin să ne salvezi pe noi!3,65

66. Tu ai făcut senine deșarte înaintea noastră, în așa fel încât ne-ai făcut străini față de Mesia care ne-a creat.3,66

67. Vai nouă că te-am ascultat. Iată acum noi vom muri de foame și de împilare.

68. Unde este acum urma dreptății pe care noi am respectat-o? Sau unde este cel care ne învață ca să-l chemăm?3,68

69. Iată că noi pierim prin mânie, căci noi n-am fost ascultători față de Dumnezeu.

70. Ne-am dus în locurile cele adânci ale mării, dar apă n-am găsit.

71. Am făcut săpături de șaisprezece coți în râuri, dar tot n-am găsit apă.3,70-71

72. Atunci Nerușinatul va plânge în zilele acelea, zicând: „Vai mie că vremea mea a trecut.3,72

73. Ziceam că vremea mea nu va trece niciodată;3,73

74. anii mei s-au transformat în luni, iar zilele mele s-au scurs precum praful ce se spulberă;3,74

75. iată că eu voi pieri împreună cu voi. Fugiți în pustie, prindeți hoții și omorâți-i. Aduceți sfinții!3,75

76. Căci datorită lor pământul mai dă încă roadele sale; datorită lor soarele încă mai strălucește.

77. datorită lor roua mai cade pe pământ".3,76-77

78. Păcătoșii vor plânge zicând: „Tu ne-ai făcut dușmani ai lui Dumnezeu. Dacă ai putere, ridică-te și urmărește-i!".3,78

79. Atunci își va lua aripile de foc și va porni în urmărirea sfinților.3,79

80. Se va lupta din nou cu ei.

81. Îngerii vor auzi, vor coborî și se vor lupta cu el într-o bătălie, cu săbii numeroase.3,81-96
______________________________
-3,64-68 Aceste întrebări sunt o reluare, dezvoltată în 3,55.
-3,65 Reproș obișnuit adresat falșilor zei (Deut. 32,28; Ieș. 2,28). Acuzații asemănătoare sunt făcute împotriva lui Iisus în Lc. 23,37; Mt. 27,42; Mc. 15,31.
-3,66 „Semne": cf. 3,9-10. „Străini": se aseamănă cu 1,9; cf. 3,25,27.
-3,68 Păcătoșii sunt în căutarea unui șef, care să le poată servi ca intermediar, pe lângă Dumnezeu, grație puterii sale de mijlocire; acest șef are aici atributele regelui (dreptate) și ale Marelui Preot (învățătura); cf. Cartea Antichităților biblice 19,3. Unele personaje importante din istoria iudaică au îndeplinit, în chip special, acest rol de mijlocitor: Moise (Ieșire 32,11-14; Nr. 11,2; Ps. 105,23; Ier. 15,1; Test. lui Moise 12,6); Samuel (Ier. 15,1; Cartea Antichităților biblice 64,2); Ieremia (2 Macabei 15,14; Istoria captivității din Babilon 27,56; 35,1; Test. lui Moise 4,1); Onias (2 Macabei 15,12; Iosif Haviu, Antichități iudaice XIV,II,1).
-3,70-71 Creșterea Nilului este de șaisprezece coți.
-3,72 Se aseamănă cu descrierea tristeții lui Saul; Cartea Antichităților biblice 64,4. 3,73 Se aseamănă cu Ps. 9,5.
-3,74 cf. Ps. 88,44, unde ni se spune: „Tu ai micșorat zilele vieții lui", în literatura apocaliptică tema scurtării timpului devine obișnuită (l Enoh 80,2; 2 Baruh 20,1; Cartea Antichităților biblice 19,13; Mt. 24,22; Mc. 13,20); „Ca praful": cf. Înțelep. lui Solomon 5,14.
-3,75 „Hoții": e vorba, mai degrabă, de dezertorii din 3,45.
-3,76-77 Aluzie la binecuvântările din Levitic 26,3-4; Deut. 11,11-17; 28,11-12, amplificate de menționarea soarelui ce strălucește pe pământ, ca în 1,4.
-3,78 „Dușmani ai lui Dumnezeu": precum Nerușinatul este Dușmanul celor cerești, în 3,26-27.
-3,79 Fiul Nelegiuirii are aici trăsături mitologice, precum în 3,94.
-3,81-96 Anunțarea sfârșitului: război ceresc (3,81), foc (3,82-83), judecată (3,84-90), executarea Fiului Nelegiuirii și a celor ce au crezut în el (3,91-96).
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
“Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau Cuvântul.”
Back to top See my Info
Duhul
Initiat
Initiat

Duhul is offline

Joined: 09 Oct 2007
Member: #308
Posts: 316
Country Flag: Israel
Style: InvisionBlue (208)
Medals: None
Groups:
Topic icon
Sfârșitul lumii, judecata, răsplata
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 23.4.2010, 06:24 View PostDownload Post

Sfârșitul lumii, judecata, răsplata.


82. În zilele acelea Domnul va auzi. El va porunci, cu multă mânie, ca pământul și cerul să scoată foc.3,82

83. Și focul va pătrunde pământul șaptezeci și doi de coți. El va mânca păcătoșii și diavolii ca pe niște paie.3,83

84. O judecată dreaptă va avea loc în vremea aceea. Munții își vor face auzit glasul în zilele acelea.

85. Drumurile se vor întreba unele pe altele: „Ați auzit astăzi glasul vreunui călător care n-a venit la judecata Fiului lui Dumnezeu?3,84-85

86. Păcatele fiecăruia se vor ridica împotriva lui, din locul unde au fost săvârșite, fie ziua, fie noaptea.3,86

87. Drepții și sfinții vor vedea pe păcătoși în chinurile lor și pe cei care i-au persecutat, precum și pe cei care i-au trimis la moarte.  

88. Atunci păcătoșii, din chinuri, vor vedea locul drepților și aceasta va fi o favoare pentru ei.3,87-88

89. În zilele acelea, ceea ce drepții au cerut, adeseori, le va fi dat.3,89

90. Atunci Domnul va judeca cerul și pământul. El va judeca pe cei care au călcat poruncile în cer și pe cei care le-au încălcat pe pământ. El va judeca pe păstorii poporului, îi va întreba despre turma de oi; îi vor fi dați lui, fără ca ei să-l poată ucide prin viclenie.3,90

91. După aceasta, Ilie și Enoh se va pogorî și-și vor lepăda trupul acestei lumi și vor îmbrăca un trup spiritual.3,91

92. Ei îl vor urmări pe Fiul Nelegiuirii și-l vor omorî, fără ca el să mai poată spune ceva.3,92

93. În vremea aceea el va fi nimicit dinaintea lor, precum gheața care se topește în fața focului;3,93

94. el va pieri, precum un balaur care nu are răsuflare.3,94

95. Ei îi vor spune: „Vremea ta a trecut, iată, tu vei pieri împreună cu cei care au crezut în tine".3,95

96. Și îi vor arunca în iad și îi va închide acolo.3,96
______________________________
-3,82 Focul și mânia sunt adeseori legate una de alta (Deut. 32,22). Distrugerea lumii prin foc a devenit obișnuită în literatura apocaliptică.
-3,83 „Ca paiele": expresie biblică (Ieșire 15,7; Maleahi 3,19).
-3,84-85 Munții și drumurile sunt înzestrate cu glas; la fel marea, în 4 Ezdra 5,7, sau „țările" în 4 Ezdra 5,11. „Care n-a venit la judecată": nimeni nu va scăpa de judecată (se aseamănă cu Plângerile lui Ieremia 2,22; 2 Enoh 46,3).
-3,86 Păcatele îi acuză pe păcătoși; cf. înțelepciunea lui Solomon 4,20. „Ziua sau noaptea": cf. Jubilee 4,6.
-3,87-88 Dublă răsplată pentru drepți și pentru păcătoși, ca de ex. în l Enoh 108,14-15. „Persecutat", „predat": cf. Apoc. lui Petru 9.
-3,89 cf. Ps. 19,5.
-3,90 „În cer [...] pe pământ": cf. Jubilee 4,6. E vorba aici de o judecată făcută asupra îngerilor și a oamenilor. „Păstorii poporului": aceștia sunt conducătorii poporului, marii preoți care, în l Enoh 89-90, sunt asemănați îngerilor, ce asistă la pedepsele executate de națiuni asupra poporului iudeu. Acești îngeri-păstori sunt nedrepți (l Enoh 90,3,11,13) și vor fi judecați și pedepsiți (1 Enoh 90,25).
-3,91 A doua venire a lui Ilie și Enoh, care sunt aici executorii pedepselor. 3,92 „Fără ca el să mai poată spune ceva": cf. Înțelep. lui Solomon 4,19.
-3,93 Imaginea gheții ce se topește pare să fie străină Bibliei, care preferă alte imagini precum ceara care se topește la foc (Ps. 67,2), paiele mâncate de foc (3,83), fumul împrăștiat de vânt (Înțelep. lui Solomon 5,14) sau plumbul ce se scufundă în apă (Ieșire 15,10).
-3,94 „Un balaur": Fiul Nelegiuirii apare din vechime, ca dușman al lui Dumnezeu (Ps. 73,13-14), cum a fost Faraonul Egiptului (Iez. 29,3; 32,2), Nabucodonosor (Ier. 51,34) și Pompei (Ps. lui Solomon 2,25). „Care nu are răsuflare": caracteristica idolilor (Ier. 10,14).
-3,95 cf. 3,72-74.
-3,96 cf. l Enoh 54,5; 69,28 și Apocalipsa 20,3.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
“Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau Cuvântul.”
Back to top See my Info
Duhul
Initiat
Initiat

Duhul is offline

Joined: 09 Oct 2007
Member: #308
Posts: 316
Country Flag: Israel
Style: InvisionBlue (208)
Medals: None
Groups:
Topic icon
Împărăția lui Mesia.
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 23.4.2010, 06:24 View PostDownload Post

Împărăția lui Mesia.

97. În vremea aceea va veni din cer Unsul, Împăratul, cu toți sfinții; el va arde pământul și va rămâne aici o mie de ani. [1]

98. Cum păcătoșii sunt mulți pe pământ, el va crea un cer nou și un pământ nou. Și nu va mai fi acolo nici Diavol, nici moarte. [2]

99. El va împărăți cu sfinții; ei vor urca și vor coborî; vor fi cu îngerii în toată vremea, vor fi cu Mesia vreme de o mie de ani. [3]
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Note:
1 cf. Zah. 14,5. Așteptarea unei împărății de o mie de ani este o temă comună în iudaismul de la începutul erei creștine.
2 Noua creație conformă profețiilor (Is. 65,17). Despre absența Diavolului, v. Jubilee 23,29; Test. lui Moise 10,1; Test. lui Iuda 25,3; despre dispariția morții Is. 25,8.
3 „Ei urcă și coboară": imaginea este cea a scării lui Iacov din Fac. 28,12
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
“Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau Cuvântul.”
Back to top See my Info
Display posts from previous:   
   Board Index -> UNIQUE - La răscruce de drumuri, Biblioteca Unique - tematică specifică -> Biblioteca - Din seria Spiritual, Spiritual Crestinism
   -> Biblioteca - Creștinism, Scrieri apocrife
View previous topic Tell A FriendPrintable versionDownload TopicPrivate MessagesRefresh page View next topic

Page 2 of 2  [ 16 Posts ]
 

Goto page Previous  1, 2
Jump to:   
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
You cannot post attachments in this forum
You cannot download attachments in this forum

Style:  
Search:
Fii binevenit călătorule ! Tainele Cerului și ale Universului îți sunt pregătite. Cere și ți se va da ! Bate și ți se va deschide ! Caută și vei găsi !