Tainele Universului și ale Spiritului sunt dezvăluite doar celui care le caută în mod sincer, cu o inimă curată ! FAZA CURENTA A LUNII
Username:   Password:  Auto Login    
 RegisterRegister 
It is currently 26.7.2021, 20:41
All times are UTC + 3 Hours
Fi binevenit calatorule !
Cine este Dumnezeu, cine este Lucifer, ce este omul, Explicate de insusi Dumnezeu prin Bertha Dudde


Users browsing this topic: 0 Registered, 0 Hidden and 0 Guests
Registered Users: None


Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
View previous topic Tell A FriendPrintable versionDownload TopicPrivate MessagesRefresh page View next topic
Author Message
1%
Milenar
Milenar

1% is offline

Joined: 31 Aug 2006
Member: #83
Posts: 1069
Country Flag: Romania
Style: subSilver (81)
Medals: None
Groups:
Topic icon
DE CE EXISTĂ ÎN REPETATE RÂNDURI NOI DEZVĂLUIRI
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 30.10.2010, 18:17 View PostDownload Post

DE CE EXISTĂ ÎN REPETATE RÂNDURI NOI DEZVĂLUIRI


Cuvântul lui DUMNEZEU nu poate fi păzit de schimbări, pentru că voința omenească este liberă, iar traducerile nu întotdeauna sunt făcute de oameni treji din punct de vedere spiritual, ei pot deci sa greșească. Aceasta este cauza noilor dezvăluiri. Ele trebuie să rectifice schimbările survenite, pentru ca cuvântul lui DUMNEZEU să poată pretinde pe bună dreptate că spune purul adevăr. Fără noi dezvăluiri ar fi imposibilă corectarea învățăturilor greșite, mai ales în cazul în care oamenii se încred în ideea că EU însumi împiedic orice schimbare a cuvintelor MELE.

Însă trebuie să înțelegeți că aceasta îmi este imposibil din cauza libertății voinței oamenilor, pe care niciodată n-am s-o limitez, nici chiar când e vorba de purul adevăr. Le-am dat însă oamenilor asigurarea că vor afla în mod garantat adevărul dacă sunt dornici de aceasta. Nu puteți deci conta niciodată pe faptul că primiți bunuri spirituale neschimbate când vi se predică "Cuvântul lui DUMNEZEU". Dar aveți promisiunea de a primi adevărul dacă îl doriți. Da, atunci însuși predicatorul - chiar dacă nu e treaz din punct de vedere spiritual - va fi astfel condus în rostirea predicii, încât adesea nu va spune ceea ce și-a propus, ci cuvintele pe care i le dau EU - și aceasta pentru că e ascultat de un om care dorește cu adevărat să cunoască adevărul.

Astfel, dacă ar exista mulți oameni dornici să afle numai adevărul, cei care predică și-ar da repede seama de greșeli și și-ar da mai multă silință să asculte de glasul lor lăuntric, care îi învață altfel. Fiecare om are posibilitatea să-și dea seama de ceea ce e fals în așa-zisele MELE cuvinte, căci dragostea le luminează spiritul și acceptă doar cunoștințele adevărate, nefalsificate. Așadar, dacă omul e pătruns de lumina lăuntrică a dragostei, el nu mai poate să gândească greșit. De-abia atunci vede în câte locuri s-au strecurat greșeli, unde a putut să acționeze dușmanul din cauza că oamenilor le lipsește lumina dragostei. Și știe deja și faptul că omul nu poate să rezolve problemele singur, numai cu gândirea sa, fără ajutor din partea spiritului în el atunci ce sălășluiește în el. Iar atunci știe și de ce e nevoie în repetate rânduri de corecturi, pe care oamenii le primesc sub forma unor noi dezvăluiri.

Mereu MĂ voi dezvălui acelor oameni care MĂ iubesc și care îmi respectă poruncile, așa cum le-am promis. Căci o idee greșită atrage după sine altele și până la urmă nu rămâne decât o idee deformată despre MINE, care nicidecum nu-L oglindește pe DUMNEZEUL bun, peste măsură de iubitor, care vrea să fie TATĂL vostru. Ați acceptat deja multe bunuri spirituale în care s-au strecurat greșeli, fapt pentru care v-a devenit străină imaginea unui DUMNEZEU al dragostei. Vă aflați încă departe de EL, nu vă dați seama că EL vă este TATĂ și de aceea nici nu vă străduiți să ajungeți la EL. Iar ceea ce vi se spune despre EL e de așa natură că vi-L înstrăinează și mai mult.

EU însă vreau să vă câștig dragostea, și de aceea MĂ folosesc de fiecare prilej pentru a vă vorbi - dacă nu direct, atunci prin oamenii care permit Spiritului MEU să lucreze în ei. Aceștia fie că vă transmit direct cuvintele MELE, fie că având o gândire pătrunsă de ordinea MEA, vă pot da o învățătură care corespunde adevărului. Căci e de mare importanță să fiți îndrumați către o gândire corectă, ca să știți ce puteți accepta și ce trebuie să respingeți. - să nu credeți însă că aveți garanția gândirii corecte dacă Luați cunoștințele din Cartea Cărților. Dat fiindcă nu supun voința omului la nici o constrângere, nu pot nici să împiedic ca oamenii - din lipsă de cunoaștere - să interpreteze după bunul lor plac bunurile spirituale cuprinse în această carte. Căci tot ceea ce am spus în ea are un sens spiritual ascuns, care poate fi înțeles numai de spiritul din om, care la rândul lui poate fi trezit numai prin dragoste. Acesta îl călăuzește apoi pe om în înțelegerea întregului adevăr, după cum v-am promis. Amin.

B.D. Nr. 8364 28.12.1962
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Totul cu si alaturi de Dumnezeu !
Back to top See my Info
1%
Milenar
Milenar

1% is offline

Joined: 31 Aug 2006
Member: #83
Posts: 1069
Country Flag: Romania
Style: subSilver (81)
Medals: None
Groups:
Topic icon
NU ÎNTREPRINDEȚI NIMIC FĂRĂ IISUS
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 30.10.2010, 18:20 View PostDownload Post

NU ÎNTREPRINDEȚI NIMIC FĂRĂ IISUS


Cereți sprijinul MEU pentru tot ceea ce întreprindeți! Nu începeți nimic fără MINE, nu faceți nici un pas, nici un drum fără MINE, ci lăsați-MĂ să merg EU înaintea voastră. Atunci vă voi fi țelul la care veți ajunge cu siguranță.

Tot așa încredințați-vă MIE în toate problemele spirituale, ca să vă conducă Spiritul MEU și să primiți sfaturi bune. Atunci nici nu mai puteți altfel decât să gândiți și să acționați corect și să lucrați cu succes pentru împărăția MEA. În aparența voastră nu acționați din proprie voință, căci EU nu MĂ manifest atât de evident, ca prin aceasta să fiți constrânși să-Mi urmați voința. Și totuși voința MEA este cea care se arată acum în voi.

Dacă îmi înfrânați MIE în prealabil orice muncă, gând sau cuvânt, puteți fi siguri că voi acționa asupra lor. Dar e nevoie să Luați mai întâi legătura cu MINE ca să-Mi simțiți voința în inimă și să puteți gândi, vorbi și acționa ca atare.

De aceea, câtă vreme nu vă considerați activitatea ca muncă lumească, ci vreți să-Mi slujiți MIE cu EA și rămâneți în continuă legătura cu MINE pentru a-MI primi indicațiile, nu trebuie să vă temeți că nu sunteți în stare să lucrați pentru MINE. Căci EU vă așez indicațiile în inimă prin faptul că vă dau sentimente care vă fac să acționați după voința MEA. Și atunci orice începeți să faceți e binecuvântat. Amin.

B.D. Nr. 6674 24.10.1945
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Totul cu si alaturi de Dumnezeu !
Back to top See my Info
1%
Milenar
Milenar

1% is offline

Joined: 31 Aug 2006
Member: #83
Posts: 1069
Country Flag: Romania
Style: subSilver (81)
Medals: None
Groups:
Topic icon
CERCETAȚI TOT Șl PĂSTRAȚI CE ESTE BUN!
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 30.10.2010, 18:38 View PostDownload Post

CERCETAȚI TOT Șl PĂSTRAȚI CE ESTE BUN!


"Cercetați tot și păstrați ce este bun!" - Aceasta o spun celor care sunt predispuși la îndoieli, celor care n-au capacitatea de a discerne și se tem să accepte bunuri spirituale care le sunt oferite într-un mod neobișnuit. Iată ce e de făcut: Luați-le în primire fără prejudecăți, apoi rugați-vă la MINE ca să vă iluminez și după aceea cercetați ce ați primit. Dați deocamdată la o parte ceea ce nu vi se pare acceptabil pentru că încă nu vă e pe înțeles și bucurați-vă de ceea ce după o primă cercetare vi se pare credibil.

Nu vă cer să credeți orbește - vă cer să verificați bunurile spirituale care vi se oferă. Trebuie să reflectați asupra lor și e de preferat să le refuzați dacă vi se par de neînțeles, decât să le acceptați pe negândite. Căci cunoștințele față de care n-ați luat poziție gândind asupra lor, nu sunt spre binecuvântarea voastră, însă dacă doriți să aflați cu adevărat numai adevărul, vă veți da seama cu claritate - când vi se oferă cunoștințe spirituale prin solii MEI - că acestea își au obârșia în MINE. Căci cuvintele acestea au puterea de a da viață - cu condiția ca viața să fie dorită.

"Cercetați tot și păstrați ce e mai bun!" - Aceste cuvinte nu contrazic oare cerința de a crede și nu cerceta? Când vă spun să păstrați ce e mai bun, las la atitudinea voastră ce anume să credeți. Și aceasta pentru că nu vă cer să credeți orbește. Atunci de ce pretindeți de la oameni să nu gândească asupra învățăturilor credinței? Nu procedați astfel împotriva voinței MELE? Știți ce urmări are asupra oamenilor o astfel de constrângere la credință? Mereu subliniez libertatea voinței, mereu scot în evidentă că fiecare om e răspunzător de opțiunea voinței sale. Mereu vă avertizez să vă păziți de orice constrângere spirituală și vă explic ce este de fapt esențial în viața pământească.

Și scriptura vă dovedește aceasta prin cuvintele: "Cercetați toate lucrurile și păstrați ce e bun!" Fiecare om care dorește în mod serios să-Mi îndeplinească voința ar trebui să se mire de aceste cuvinte care sunt în contradicție cu poruncile bisericești, îndemnând la cercetarea cunoștințelor spirituale. Ale cui cuvinte, ale cui învățături sunt mai de crezare? Acestor cuvinte ale MELE nu le puteți da altă interpretare decât de a lua atitudine față de fiecare învățătură religioasă. Trebuie să Luați atitudine indiferent de cine vă oferă bunurile spirituale. Aveți voie să cercetați chiar și adevărul care își are izvorul în MINE, venit direct de sus. Și nu vă condamn dacă credeți că nu puteți accepta totul fără nici o reținere, însă cereți-MI întotdeauna sfatul, iar EU vă fac să înțelegeți cele necesare pentru maturizarea sufletului vostru. Dacă aveți un nivel scăzut de maturitate, încă nu puteți înțelege tot. Dar voi sunteți cei care hotărâți ce anume sunteți dispuși să acceptați.

"Cercetați tot și păstrați ce este bun!" - Căci prin aceasta dați dovadă de seriozitatea intențiilor voastre și a dorinței de a cunoaște adevărul. Cei care acceptă totul fără să gândească, dau dovadă de indiferență și niciodată nu vor ajunge la lumina adevărului, pentru că acesta le este indiferent. O astfel de atitudine nu trebuie stimulată din partea persoanelor cu răspundere. Oamenii trebuie stimulați și nu împiedicați să se confrunte cu bunurile spirituale. De-abia atunci acestea îi sunt binecuvântate omului și îl pot ajuta la obținerea maturității sufletești, dat fiindcă își spune cuvântul libera voință, de opțiunea căreia depinde totul. Amin.

B.D. Nr. 7521 31.2.1960.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Totul cu si alaturi de Dumnezeu !
Back to top See my Info
1%
Milenar
Milenar

1% is offline

Joined: 31 Aug 2006
Member: #83
Posts: 1069
Country Flag: Romania
Style: subSilver (81)
Medals: None
Groups:
Topic icon
ÎNTÂIA EPISTOLĂ A LUI IOAN, CAPITOLUL 4, I-3: "CERCETAȚI DUHURILE DACĂ SUNT DE LA DUMNEZEU!"
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 30.10.2010, 18:51 View PostDownload Post

ÎNTÂIA EPISTOLĂ A LUI IOAN, CAPITOLUL 4, I-3: "CERCETAȚI DUHURILE DACĂ SUNT DE LA DUMNEZEU!"


Luați-vă mereu după cuvintele MELE. Dacă vi se dau din afara bunuri spirituale, cercetați-le dacă corespund cu cuvintele MELE pe care vi le-am transmis EU direct și refuzați ceea ce e în contradicție cu ele. Căci ceea ce vă vestește spiritul MEU este adevărul adevărat pe care-l puteți oricând susține ca adevăr.

Nu trebuie să vă fie teamă că răspândiți idei greșite dacă vă țineți strict de ceea ce primiți de sus de la MINE.

Căci voința MEA este ca adevărul să se răspândească printre oameni, așa că MĂ îngrijesc să-l primiți, și mereu voi vorbi prin Spiritul MEU numai acolo unde există garanția că cuvântul MEU este primit și dat neschimbat mai departe. Eu știu când și unde este aceasta posibil, și acolo Spiritul MEU se revarsă.

Vreau ca voi, oamenii să trăiți în adevăr - știu însă în ce măsură acționează dușmanul MEU asupra voastră, căutând mereu să presare adevărul cu erori. Cunosc cine e dornic de adevăr și deci unde are dușmanul MEU puțină influență. Știu când îmi creează dorința de adevăr posibilitatea de a transmite adevărul pe pământ ca să fie dat mai departe la semeni, știu unde există dorința de a sluji adevărul.

EU însumi, când am trăit pe pământ am vestit Evanghelia, astfel că oamenii au primit de la MINE numai adevărul curat, indiferent despre ce le-am dat învățătură. Și acum pornește de la MINE cei mai pur adevăr și nu e nevoie decât de o inimă deschisă, dornică de adevăr, pentru ca adevărul să fie primit și folosit. Atunci el răspândește lumina - căci semnul distinctiv al adevărului este faptul că îi mărește omului capacitatea de înțelegere, el dobândind astfel cunoștințe clare, care îl iluminează - ceea ce poate să facă numai adevărul.

Fiecare greșeală însă zăpăcește gândirea, întunecă spiritul și niciodată nu poate să aducă fericirea. Cine dorește adevărul, acela simte și efectul binecuvântat al luminii - pe când cel care trăiește în eroare nu-și dă seama de aceasta pentru că trăiește în beznă spirituală. Nimeni însă nu va putea spune că adevărul este de negăsit, fiind inaccesibil oamenilor. Căci fiecare om care dorește în mod serios să afle adevărul și care ia legătura cu MINE, poate să-l primească.

Acum îl primiți în mod evident prin cuvintele MELE venite de sus și puteți verifica oricând în ce măsură corespund cu ele învățăturile de natura spirituală care vi s-au dat, pentru a afla dacă trăiți în adevăr. Ceea ce vă transmit EU însumi nu poate fi decât adevărul. Prețuiți-l și nu renunțați niciodată la el, pentru că ați primit prin el un dar al îndurării MELE de o extraordinară importanță, care are menirea să înlăture mizeria spirituală în care vă aflați, să vă aducă în starea luminii și puterii și să vă ajute la maturizarea sufletului. E un dar pe care vi-l oferă marea MEA dragoste ca să nu mai trăiți în bezna spiritului.

Spiritul MEU coboară asupra voastră - se varsă într-un vas deschis, umplându-l mereu din nou. Spiritul MEU vă dă adevărul, care nu poate să pornească decât de la MINE. De aceea puteți să susțineți acest adevăr cu toată convingerea în fața semenilor, pentru că de la MINE nu poate să vină nimic neadevărat.

Dovada că aceste învățături vin de la MINE o aveți prin faptul că: pomenesc mereu de întruparea MEA ca om, de opera mântuirii ce am înfăptuit-o și arată că EU, DUMNEZEUL și TATĂL vostru IISUS HRISTOS, mântuitorul vostru, însumi mă aplec la voi ca să vă dau mărturie despre MINE. De asemenea puteți constata un efect deosebit și deci vă puteți da seama de natura dumnezeiască a acestei puteri spirituale deoarece vă dă mereu învățătură despre dragoste și vi-l arată pe IISUS HRISTOS ca singurul și cel mai important țel al vieții. De aceea puteți să credeți tot ce vine prin Spiritul MEU , căci "însuși veșnicul adevăr" se apleacă la voi, învățându-vă, pentru că vrea să trăiți în adevăr. Amin.

B.D. Nr. 8494 12.5.1963
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Totul cu si alaturi de Dumnezeu !
Back to top See my Info
1%
Milenar
Milenar

1% is offline

Joined: 31 Aug 2006
Member: #83
Posts: 1069
Country Flag: Romania
Style: subSilver (81)
Medals: None
Groups:
Topic icon
DARUL ÎNDURĂRII ÎNAINTE DE SFÂRȘIT
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 30.10.2010, 19:01 View PostDownload Post

DARUL ÎNDURĂRII ÎNAINTE DE SFÂRȘIT


În ultima vreme înainte de sfârșit îmi revărs din abundență harul asupra pământului, căci oamenii au nevoie de el. Ei au mare nevoie de sprijin pentru a putea parcurge cu succes ultimă parte a drumului lor pământesc. Trebuie aduși mulți oameni pe drumul cel bun. Ei au nevoie de ajutor, căci se află pe drumul ce îi duce la prăpastie și de aceea trebuie chemați înapoi și îndrumați spre drumul cel bun.

Toate mijloacele de care MĂ folosesc înainte de sfârșit sunt daruri ale îndurării, căci oamenii nu fac nimic ca să le obțină, ci merg indiferenți pe drumul pământesc și de aceea nici nu merită ajutor, mai ales că mai mult se opun în loc să primească adevărul. EU însă îmi iubesc toate făpturile și nu vreau să se piardă vreuna din ele. Nu vreau ca ele să ajungă din nou într-o stare nefericită pentru un timp nesfârșit de lung, și de aceea pun îndurarea înaintea judecății, încerc totul ca să le salvez înainte de sfârșit.

Știu ce e spre binele fiecăruia. Știu ce poate să-l aducă pe fiecare om în parte pe drumul cel bun. Și MĂ folosesc de acesta, fără a recurge însă la presiuni asupra voinței, căci omul trebuie să hotărască liber. Aceasta îi va veni ușor, pentru că mijloacele - îndurării se vor apropia atât de evident de el, încât va putea să le recunoască. Mereu îi va fi îndreptată, atenția către tărâmul spiritual. Mereu se va apropia moartea de el sub o formă sau alta, fie că trebuie să se despartă de oameni care-i sunt dragi, fie că află de felurite cazuri de deces.

Va fi mereu atenționat că și viața lui e trecătoare, astfel că are ocazia să se gândească la ce urmează după moarte, gândurile îi vor fi îndrumate către tărâmul spiritual, căci se va gândi ades la cei morți și se va întreba: unde sunt ei oare? Au pierit de tot sau mai există o speranță de a-i revedea? Atunci intervin spiritele în paza cărora este încredințat și-l îndrumă și caută să-i influențeze gândirea și să-l lumineze. Ele fac posibil ca fiecare om să ia cunoștință de cuvintele MELE transmise direct pe pământ sau să le cadă în mână cărți în măsură să-i lămurească. Ei fac totul ca gândurile oamenilor să se îndrepte către acea împărăție, care le este adevărata patrie, în care vor păși după ce se vor despărți de lumea aceasta. Și cei morți îi influențează din lumea cealaltă prin faptul că intervin mereu în gândurile oamenilor și prin aceasta se stabilește intr-un fel o legătură spirituală între tărâmul spiritual și cel pământesc.

Îndurarea MEA e nesfârșită și fiecare s-ar putea folosi de ea, dacă aceasta i-ar fi voia. De aceea și fac să-Mi răsune glasul, căci cine îl aude și îl acceptă se folosește într-adevăr de cel mai mare har (dar) al îndurării, care îi asigură succesul: îl ajută să-și maturizeze sufletul și să-și realizeze încă pe pământ scopul de a MĂ găsi, de a lua legătură cu MINE - ceea ce îi va asigura apoi desăvârșirea sufletului. Important este ca omul să restabilească cu MINE înainte ca sufletul să-i fi părăsit trupul, înainte de a fi sosit timpul despărțirii de pământ.

Îndată ce își dă seama de existenta MEA și MĂ recunoaște, el nu se mai pierde, pentru că o pornește pe drumul ce duce la cruce, la mântuitorul dumnezeiesc IISUS HRISTOS. În EL MĂ recunoaște pe MINE, îndreptându-se astfel către MINE. Atunci IISUS Îl descătușează, smulgându-l pentru totdeauna din ghearele dușmanului. Căci IISUS i-a luat păcatele asupra SA, deschizându-i astfel drumul către TATĂ.

IISUS și cu MINE suntem unul - Recunoașterea acestui fapt garantează reîntoarcerea la MINE a celor căzuți odinioară. Iată de ce le vorbesc oamenilor, dându-le explicații. Cuvintele MELE sunt cel mai mare dar al îndurării, pe care-l dau oamenilor înaintea de venirea sfârșitului. Ferice de cel care le acceptă, căci el în veci nu se mai pierde.

Răgazul rămas e scurt, iar forțele întunericului luptă cu înverșunare pentru suflete. Dar și EU lupt pentru voi, făpturile MELE, și sunt alături de voi, ca să puteți opta corect, ca să porniți pe drumul către IISUS HRISTOS, în care am devenit EU însumi om, pentru a vă mântui. Căci voi sunteți cei care decideți rezultatul acestei lupte. Folosiți-vă de aceasta mare operă a îndurării - mântuirea prin IISUS HRISTOS și adevărat vă spun, veți obține victoria, eliberându-vă de cel care va vrea pieirea. Amin.

J.W. 19.7.1965
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Totul cu si alaturi de Dumnezeu !
Back to top See my Info
1%
Milenar
Milenar

1% is offline

Joined: 31 Aug 2006
Member: #83
Posts: 1069
Country Flag: Romania
Style: subSilver (81)
Medals: None
Groups:
Topic icon
CHEM OAMENII LA ÎNTOARCERE
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 30.10.2010, 19:10 View PostDownload Post

CHEM OAMENII LA ÎNTOARCERE


Tot mai mult aleargă oamenii după avuții pământești, nu-și mai găsesc odihna, nimic nu le mai satură foamea și setea. E bine ca oamenii să se străduiască neobosit la fapte bune, căci strădaniile lumești adună numai lucruri moarte, care nu servesc vieții sufletului.

Nu vă molipsiți și voi de strădaniile lumii, care nu urmărește decât bogăția, gloria și plăcerile. Ea seamănă cu un orb care caută un țel și fiind orb, nu poate să-l găsească. Dar lumea e orbită tocmai de faptul că își caută fericirea în cele pământești. Fie-vă milă de acești oameni. Ei nu trebuie condamnați, fiindcă sunt orbi și de cele mai multe ori nu știu ce fac. Veți constata că oamenii au o orientare din ce în ce mai materialistă, că uită tot mai mult de valorile mai înalte ale vieții și își află bucuria în plăceri primitive.

Cunosc gândirea întoarsă pe dos a oamenilor și vreau să le vin în ajutor. Dar nu mai pot să-i ajut prin glasul lăuntric, spiritual, ci doar din afară, prin semne cum ar fi catastrofele naturale, epidemiile, foametea și războaiele. Ei nu-și vor da seama de ce sunt nevoit să permit toate acestea și chiar se vor indigna. Să știți însă că întâmplările acestea vor veni asupra oamenilor numai pentru că ei sunt de rea credință. De aceea faptele lor se vor întoarce asupra lor și copiilor lor. Trebuie să permit din cauza răutății lor ca propriile lor fapte să se întoarcă asupra lor, ca prin aceasta să-și dea seama de gândirea lor întoarsă pe dos, ca să se depărteze de cele pământești și să-și caute fericirea în MINE.

Oamenii vor avea necazuri atât de mari, încât vor fi zguduiți, redevenind astfel receptivi față de cuvintele MELE și spiritul MEU aflat pretutindeni. Oamenii vor râde și vor dănțui în așa-zisa lor fericire până în momentul intervenției MELE. Atunci bucuriile li se vor transforma în râuri de lacrimi, dansurile în bocete.

Vă spun: n-ar fi nevoie de necazurile acestea dacă oamenii n-ar fi intorsi pe dos sufletește, dacă n-ar fi uitat de MINE pentru a se închina principelui lumii și a-l iubi. Dar fiindcă oamenii iubesc întunericul, întunericul va cădea asupra lor și-i va judeca după dragostea lor întoarsă pe dos.

Puțini numai se vor trezi, întorcându-se cu totul către MINE, încetând să mai păcătuiască pentru a se elibera definitiv de sub stăpânirea celui care aduce numai nenorocire celui care se atașează de el - fiindcă el este nespus de rău.

Dar cei mai mulți oameni nu cred aceasta până nu o simt amarnic pe propria lor piele. Eu însă sunt păstorul cel bun care aduc vindecare și binecuvântare acolo unde oamenii MĂ iubesc și merg pe căile MELE.

J.W.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Totul cu si alaturi de Dumnezeu !
Back to top See my Info
1%
Milenar
Milenar

1% is offline

Joined: 31 Aug 2006
Member: #83
Posts: 1069
Country Flag: Romania
Style: subSilver (81)
Medals: None
Groups:
Topic icon
CINE-MI PRIMEȘTE CUVINTELE, MĂ PRIMEȘTE PE MINE
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 15.11.2010, 23:43 View PostDownload Post

CINE-MI PRIMEȘTE CUVINTELE, MĂ PRIMEȘTE PE MINE

Deschideți-vă mereu inimile pentru a primi cuvintele mele, căci prin aceasta vă puteți împărtăși din belșug din marea MEA îndurare și de-abia prin aceasta devine viața o adevărată bucurie pentru voi. Cuvintele MELE nu sunt vorbe goale, ci ele sunt forța care pune totul în mișcare, care pulsează în întreaga creație. Cine îmi primește cuvintele drept: ceea ce sunt ele - și anume drept forță spirituală - acela se întremează. Căci cuvintele MELE sunt adevărata pâine și adevăratul vin, care dau puteri pentru o nouă viață.

De v-ați putea da seama ce mare har este primirea cuvintelor MELE, ați spune: TU, TATĂL cel mai bun, ne hrănești cu atâta îmbelșugare din pâinea ta cerească, TU ne dai nouă carnea ta, ca noi să trăim în TINE și TU în noi. - Cuvintele TALE sunt o continuă punte către TINE. Trebuie numai să ne străduim către ea ca să ajungem la adevăratul țel care ești TU, bunul nostru TATĂ. Fără TINE, fără cuvintele TALE suntem săraci, căci cuvintele TALE ne dau puteri pentru o nouă viață.

Dragii MEI copii, cuvintele MELE sunt o transmitere directă de putere către voi. Cine îmi primește cuvintele, primește și putere de la MINE, care vă dă tărie în nevoile vieții - Vă dau cuvintele MELE, căci vă cunosc necazurile. Vă dau pâinea MEA cerească, pentru că sunteți flămânzi. Primiți-o și vă spun: vă veți sătura cu adevărat în toată ființa voastră.

Vă spun: cuvintele pe care vi le transmit sunt acea putere a binecuvântării, care poruncește întunericului. Primiți cu sârg cuvintele MELE, ca să prindeți puteri în MINE și să porunciți puterilor care vor să producă pretutindeni haos și necazuri.

Cuvintele MELE seamănă cu un izvor, care nu seacă niciodată, care nu poate fi nicicând epuizat de vreun spirit creat, căci cuvintele MELE sunt nesfârșite în profunzimea lor - EU însumi fiind miezul lor. Cine bea din izvorul MEU se întremează în toată ființa lui și se împlinește de o viață nouă, unită cu MINE.

Izvorul cuvintelor MELE sunt EU însumi - EU însumi vin la voi prin cuvânt. Cine MĂ primește prin ele, cu adevărat MĂ primește pe MINE. Eu îi aparțin în aceeași măsură în care și-a însușit cuvintele MELE, căci EU și cuvintele MELE suntem la origine unul și același. De aceea vă spun: cine e curat în spirit și îmi ascultă cuvintele, pe MINE MĂ ascultă și simte prezența MEA, a CELUI care MĂ grăbesc să vin la voi prin cuvânt.

Păstrați în adâncul inimii aceste explicații ce vi le-am dat despre cuvintele MELE . Ele vă fac apți să le primiți în continuare, ceea ce valorează extraordinar de mult pentru voi. Încă nu vă puteți da seama cu adevărat de aceasta, dar credeți-MĂ, căci EU vă spun adevărul curat. Amin.

J.L. C.D. vol.1, cap.1
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Totul cu si alaturi de Dumnezeu !
Back to top See my Info
1%
Milenar
Milenar

1% is offline

Joined: 31 Aug 2006
Member: #83
Posts: 1069
Country Flag: Romania
Style: subSilver (81)
Medals: None
Groups:
Topic icon
ASTFEL VORBEȘTE DOMNUL
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 15.11.2010, 23:50 View PostDownload Post

ASTFEL VORBEȘTE DOMNUL

Cine vrea să vorbească cu MINE, acela să vină la MINE și EU îi voi așeza răspunsul în inimă. - Dar numai cei curați, ale căror inimi sunt pline de umilință, vor auzi și glasul MEU! - Iar cu cel care MĂ preferă întregii lumi și mă iubește așa cum iubește mirele o gingașă mireasă, voi merge braț la braț, și MĂ va vedea mereu, așa cum vede un frate pe celălalt.

Spune-le celor care MĂ caută: EU, CEL adevărat, MĂ aflu peste tot și nicăieri! MĂ aflu peste tot unde sunt iubit și sunt respectate poruncile MELE; nu sunt însă nicăieri unde oamenii doar MI se închină și MĂ cinstesc! - Nu este dragostea mai mult decât ruga și respectarea poruncilor mai mult decât cinstirea? - Adevărat vă spun: cine MĂ iubește, acela MI se roagă în spirit și cel care ÎMI respectă poruncile, acela MĂ iubește cu adevărat. Poruncile MELE pot fi respectate doar de cel care MĂ iubește. Iar cel care MĂ iubește nu mai are altă poruncă decât de a fi mărturia cuvântului MEU viu, care este adevărata, veșnica viață! Amin.

Puteți să-Mi cereți sfatul în orice probleme - EU vă dau lămuriri. - De ce n-aș face-o, căci vă sunt TATĂ și vreau să veniți la MINE cu orice problemă, ca să creșteți și să vă formați după chipul Și asemănarea MEA.

Cuvinte părintești primite de Johanna Dudde.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Totul cu si alaturi de Dumnezeu !
Back to top See my Info
1%
Milenar
Milenar

1% is offline

Joined: 31 Aug 2006
Member: #83
Posts: 1069
Country Flag: Romania
Style: subSilver (81)
Medals: None
Groups:
Topic icon
CAUZA DEZVĂLUIRILOR LUI DUMNEZEU
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 2.1.2011, 16:43 View PostDownload Post

CAUZA DEZVĂLUIRILOR LUI DUMNEZEU

Vouă tuturor, care MĂ ascultați, vreau să MĂ dezvălui ca DUMNEZEU al dragostei, înțelepciunii și atotputerniciei. Dezvăluirile MELE nu cer decât o inimă deschisă, o ureche binevoitoare care MĂ ascultă când îmi răsună glasul. Dezvăluirile sunt mereu dovezi ale dragostei MELE, căci vă vorbesc ca un tată copiilor săi: sfătuindu-vă, învățându-vă, consolându-vă, promițându-vă dragoste.

Vreau să vă ating tuturor inima, vouă, celor care MĂ ascultați. Vorbindu-vă, vreau să vă fac fericiți, vreau să vă dăruiesc ceva ce vă ajută să vă ridicați: lumină și putere, de care are nevoie fiecare ființă pentru a se apropia de MINE. Iată de ce vă vorbesc iar și iar.

Dar vreau să-Mi dezvălui și Ființa, vreau să MĂ cunoașteți ca DUMNEZEU al dragostei, al înțelepciunii și atotputerniciei - și, când M-ați cunoscut, să vedeți în MINE pe TATĂL vostru, pornind către MINE ca copii ai MEI. Dacă aveți credință în dragostea, înțelepciunea și atotputernicia MEA, atunci vă veți dărui MIE cu dragoste și smerenie și veți renunța la orice împotrivire care vă mai desparte de MINE.

De aceea MĂ dezvălui vouă. - Căci trebuie să știți cu toții că DUMNEZEUL și CREATORUL vostru dorește să vă îmbrățișeze cu o dragoste nemărginită, dar că dragostea nu suportă împotrivire. Vă vorbesc pentru a vă înfrânge împotrivirea - dar nu vă constrâng să MĂ ascultați. Veți simți dragostea MEA îndată ce auziți în voi glasul MEU. Veți fi atinși de un curent de putere care vă dovedește că EU sunt cel care vă vorbește. Dar dacă continuați să vă opuneți, efectul curentului de putere se diminuează - însă ia amploare dacă sunteți gata să-Mi primiți cuvintele.

Vreau să vă aduc lumină, vouă, celor încă întunecați în spirit. Vreau să vă pregătesc în așa fel, ca sferele luminii să vă poată primi. Dar aceasta este posibil numai dacă, crezând în MINE, vă hotărâți la fapte izvorâte din dragoste. Dacă Mă iubiți pe MINE, simțiți nevoia lăuntrică să fiți activi în dragoste, și, ca să învățați să MĂ iubiți, vă dezvălui Ființa MEA. Pe pământ voi vorbiți de un "DUMNEZEU" de care vă temeți ca de o putere căreia îi sunteți deserviți, care vă poate nimici sau judeca - dacă mai credeți cât de cât în El. Deci nu-i dăruiți "DUMNEZEULUI" vostru dragostea pe care "EL" și-o dorește de la voi. EU însă vreau să fiu numai iubit, pentru că astfel suntem în relații mult mai bune, decât dacă vă e frică de MINE.

Vreau să primesc de la voi dragoste și MĂ ostenesc neîncetat pentru aceasta, însă voi veți iubi doar o ființă pe care o recunoașteți în perfecțiunea ei și sunteți convinși de dragostea, înțelepciunea și puterea ei. Și dacă pot să vă vorbesc EU însumi, vă convingeți curând de nesfârșita MEA dragoste, de neîntrecuta MEA înțelepciune și de puterea MEA nemărginită. Și atunci vă dăruiți MIE din dorința de a vă uni cu MINE pentru totdeauna.

Și astfel mereu vor răsuna cuvintele dragostei MELE față de voi și vor căuta intrare în inima voastră. Vreau să-i fac fericiți pe cei care MI se dăruiesc de bunăvoie și să le deschid poarta mântuirii. Amin.

B.D.Nr.7767 9.12.1960
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Totul cu si alaturi de Dumnezeu !
Back to top See my Info
1%
Milenar
Milenar

1% is offline

Joined: 31 Aug 2006
Member: #83
Posts: 1069
Country Flag: Romania
Style: subSilver (81)
Medals: None
Groups:
Topic icon
ÎMPLINIREA FĂGĂDUINȚEI LUI DUMNEZEU – ADEVĂRUL
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 2.1.2011, 16:52 View PostDownload Post

ÎMPLINIREA FĂGĂDUINȚEI LUI DUMNEZEU – ADEVĂRUL

Veți fi inițiați în adevăr de Spiritul MEU. Dacă EU însumi am rostit aceste cuvinte când am trăit pe pământ, înseamnă că există posibilitatea să vă aflați și voi în adevăr, deci nu puteți spune: nimeni nu știe care este și unde este adevărul, însă trebuie să vă ocupați serios cu problema felului în care ajungeți să cunoașteți adevărul.

Există un adevăr care este Incontestabil, care își are izvorul în MINE, "veșnicul adevăr" și care nu se schimba niciodată. Trebuie să vă apropiați voi înșivă de acest izvor originar al adevărului și să vreți să obțineți adevărul de acolo de unde își are obârșia: și anume de la MINE însumi. EU știu totul, cunosc toate corelațiile, nimic nu îmi este ascuns și vreau ca și voi să vă aflați în aceeași lumină ca MINE, ca să știți de unde ați pornit și ce țel aveți.

Semenii voștri însă nu pot să vă spună aceste lucruri, afară dacă au primit cunoașterea de la MINE. Mulți se cred cunoscători și vor să-și convingă semenii de ceea ce au obținut prin cercetarea minții, însă rezultatul gândirii lor nu corespunde adevărului câtă vreme ei nu MI se adresează MIE însumi pentru iluminarea gândirii lor - câtă vreme se folosesc numai de rațiunea lor. Și atunci pe bună dreptate se poate obiecta că nimeni nu știe care este și unde este adevărul.

EU însă, DUMNEZEUL vostru îl știu, și îl știe și acela căruia EU i-l dezvălui. V-am spus că Spiritul MEU vă va introduce în cunoașterea adevărului. Iar cuvintele MELE sunt și vor rămâne adevărul. Însă aceste cuvinte ale MELE sunt prea puțin luate în seamă. - Oamenii nu își dau seama ce făgăduințe mari le-am făcut prin ele. Nu doresc de loc să fie inițiați în adevăr ci acceptă ca adevăr tot ceea le este oferit de semeni sau refuză din principiu totul ca fiind neadevărat.

În ambele cazuri este vorba de regres spiritual, căci fiecare om trebuie să aibă cunoștințe spirituale și de aceea fiecare om trebuie să dorească să primească cunoștințe spirituale adevărate. Deja această dorință înseamnă o apropiere de adevăr, căci nu îl las în întuneric pe omul dornic de lumină. EU însumi intervin și îi conduc gândurile astfel ca el să înceapă căutarea și să pornească pe drumul care duce la adevăratul izvor.

EU însumi îi ofer atunci adevărul, dacă nu direct, atunci prin solii MEI, pe care el va fi deja în măsură să-i recunoască drept soli ai MEI, căci EU nu aștept decât ca adevărul să fie dorit, pentru a-l putea dărui. Vreau ca oamenii să trăiască în adevăr și ca Spiritul MEU să-i învețe îndată ce au bunăvoință. Atunci omul nu se mai îndoiește de adevărul a ceea ce primește de la Spiritul MEU și își va aduce aminte și de cuvintele MELE: "Vă trimit Mângâietorul, Spiritul adevărului, care vă va învăța adevărul și vă va aminti de tot ceea ce v-am spus."

Aveți deci o piatră de încercare prin faptul că prin Spirit veți auzi aceleași cuvinte ca cele pe care le-am rostit când am trăit pe pământ. După aceasta vă puteți da seama cine este cel care vă vorbește și puteți crede cu toată convingerea că EU sunt ACELA care își îndeplinește făgăduința și vă învață prin Spiritul SĂU. Și veți recunoaște astfel deseori asemănarea cu cuvintele adresate de MINE însumi oamenilor.

Atunci trebuie să reflectați serios la fiecare cuvânt al MEU, pentru că acestea sunt cuvinte de la DUMNEZEU, care nu vor trece niciodată, chiar dacă trece cerul și pământul. Și crezând acum convins în aceste cuvinte ale MELE, pătrundeți din ce în ce mai mult în adevăr, pentru că trăiți după ele și simțiți efectul lor. Sunteți acum nu numai ascultătorii cuvintelor MELE ci le și înfăptuiți. Simțiți efectul dragostei care vă este mereu predicată prin cuvintele MELE și care acum vă dăruiește o lumină adevărată, astfel că creșteți continuu în cunoaștere pentru a dobândi din nou cunoașterea pe care ați pierdut-o. Vă aflați din nou pe deplin în adevăr, căci EU însumi vă învăț, așa cum v-am făgăduit. Amin.

B.D. Nr. 28.11.1962
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Totul cu si alaturi de Dumnezeu !
Back to top See my Info
Display posts from previous:   
   Board Index -> UNIQUE - La răscruce de drumuri, Biblioteca Unique - tematică specifică -> Biblioteca - Din seria Spiritual, Spiritual Crestinism
   -> Biblioteca - Creștinism, Bertha Dudde - "Scribul lui Dumnezeu"
View previous topic Tell A FriendPrintable versionDownload TopicPrivate MessagesRefresh page View next topic

Page 2 of 5  [ 49 Posts ]
 

Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Jump to:   
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
You cannot post attachments in this forum
You cannot download attachments in this forum

Style:  
Search:
Fii binevenit călătorule ! Tainele Cerului și ale Universului îți sunt pregătite. Cere și ți se va da ! Bate și ți se va deschide ! Caută și vei găsi !