Tainele Universului și ale Spiritului sunt dezvăluite doar celui care le caută în mod sincer, cu o inimă curată ! FAZA CURENTA A LUNII
Username:   Password:  Auto Login    
 RegisterRegister 
It is currently 26.7.2021, 21:03
All times are UTC + 3 Hours
Fi binevenit calatorule !
Cine este Dumnezeu, cine este Lucifer, ce este omul, Explicate de insusi Dumnezeu prin Bertha Dudde


Users browsing this topic: 0 Registered, 0 Hidden and 0 Guests
Registered Users: None


Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
View previous topic Tell A FriendPrintable versionDownload TopicPrivate MessagesRefresh page View next topic
Author Message
1%
Milenar
Milenar

1% is offline

Joined: 31 Aug 2006
Member: #83
Posts: 1069
Country Flag: Romania
Style: subSilver (81)
Medals: None
Groups:
Topic icon
CELOR CARE NEAGĂ EXISTENȚA LUI DUMNEZEU
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 2.1.2011, 22:43 View PostDownload Post

CELOR CARE NEAGĂ EXISTENȚA LUI DUMNEZEU

MĂ adresez acum celor care încă nu s-au putut decide, care sunt dispuși să creadă, dar nu pot încă să-Mi recunoască existența cu convingere. MĂ adresez celor care încă opun cunoașterea intelectuală celei oferite de reprezentanții MEI pe pământ; celor care mai întâi vor dovezi pentru toate Și cred că prin gândire intelectuală pot să ajungă la cunoaștere sau pot să combată totul. Dar știința lor omoară spiritul - căci ceea ce se cheamă adevărul cunoștințelor înalte nu poate fi dovedit pentru că în viața pământească nu este permisă constrângerea la credință - și nici nu poate fi cercetat pe cale științifică. De aceea nici cea mai ageră minte omenească nu oferă garanția gândirii corecte în domeniu spiritual.

Vouă, oamenilor, vreau să vă pun întrebarea: în ce categorie a operelor create vă încadrați pe voi înșivă? Nu vă dați seama că sunteți singurele ființe capabile de a gândi și a trage concluzii, pe când toate celelalte făpturi ale creației nu au această capacitate? Chiar și numai din aceasta puteți trage concluzia că ați fost creați de o putere care e de asemenea capabilă de gândire și în același timp e infinit de puternică - căci voi înșivă, în ciuda capacității voastre de gândire nu puteți crea ființe gânditoare. Urmașii nu vi-i puteți considera dovezi, pentru că nu i-ați "creat", ci v-ați supus legilor existente ale naturii - care la rândul lor constituie de asemenea dovezi ale existenței cuiva care a creat legile.

Apoi gândiți-vă: sunt forțele naturii capabile să gândească? Pot ele să creeze ființe capabile de gândire, al căror organism să fie mărturia unei înțelepciuni supreme? Nu trebuie atunci să recunoașteți că aceste forțe ale naturii aparțin unei ființe care poate să gândească și să vrea cu desăvârșită înțelepciune și care, deci, poate să creeze forme corespunzătoare scopului și să le dea viață? Astfel privind lucrurile, nu este însăși lumea creată o dovadă satisfăcătoare până și pentru mintea cea mai ageră? Sau puteți dovedi inexistența unei astfel de ființe atotputernice? Sau puteți aduce măcar pe departe o dovadă că o "forță" dă ființă la creațiuni ordonate - afară dacă nu e dirijată de om?

Dați numai o dată frâu liber unei forțe! Rezultatul vă va îngrozi - nicidecum nu vor lua naștere creațiuni pe care să le puteți admira pentru ordinea și pentru conformitatea cu scopul lor.

Deci prin puterea gândirii puteți să vă dați seama de existența unei ființe supreme, pe care trebuie s-o considerați ca fiind veșnicul CREATOR. Nu vă onorează de loc să negați existența acestei Ființe și să-i declarați activitatea vizibilă în lumea creată de EA drept manifestarea unei forțe nedirijate - deci să puneți la baza creațiunii ceva inconștient care acționează orbește. O astfel de explicație nu este de loc dovadă unei gândiri folosite corect. Este mai degrabă un subterfugiu îndărătnic pe care îl căutați pentru că nu vreți să recunoașteți existența unui DUMNEZEU. Căci unde există o cât de mică bunăvoință, sunt chibzuite mai întâi ambele posibilități - iar după aceea oamenii optează îndeobște mai degrabă pentru acceptarea decât pentru respingerea ideii, că puterea care își vestește existența în lumea creată este o ființă.

De-ați ști ce repercusiuni grave are asupra sufletului vostru refuzul și negarea ființei lui DUMNEZEU, ați înțelege de ce doresc să vă dau lămuriri, ca apoi voi înșivă să vă puteți îndrepta gândurile rătăcite în direcția cea bună - ca să puteți crede ceea ce vi se pare inacceptabil cât timp judecați unilateral, crezând că puteți cunoaște realitatea prin puterea rațiunii.

Dar credința într-un DUMNEZEU și CREATOR e necesară pentru a stabili legătura cu EL. Căci stabilirea legăturii cu EL este scopul și țelul propriuzis al vieții pământești. - Altminteri nu vi s-ar fi permis să vă întrupați pe pământ, acesta fiind creat numai în acest scop: ca omul să restabilească acea comuniune cu DUMNEZEU, la care a renunțat cândva din liberă voință.

Negând însă existența unui DUMNEZEU vă depărtați și mai mult de MINE. Vă opuneți iarăși din liberă voință - ceea ce are ca urmare o soartă îngrozitoare în lumea de dincolo, sau chiar un înnoit surghiun în materie la sfârșitul acestui pământ.

Iată de ce doresc să vă vorbesc și să vă fac să cădeți pe gânduri înainte de a fi prea târziu. Oricât de bogate v-ar fi cunoștințele pământești pătrundeți garantat într-o cunoaștere mult mai profundă dacă vă încredințați Celui care v-a creat și care dorește să fie recunoscut ca DUMNEZEUL și CREATORUL vostru dintotdeauna, ca apoi să poată fi alături de voi, ajutându-vă. Amin.

B.D. Nr. 7624 17.6.1960
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Totul cu si alaturi de Dumnezeu !
Back to top See my Info
1%
Milenar
Milenar

1% is offline

Joined: 31 Aug 2006
Member: #83
Posts: 1069
Country Flag: Romania
Style: subSilver (81)
Medals: None
Groups:
Topic icon
DIVERSE DOVEZI ALE EXISTENȚEI LUI DUMNEZEU
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 2.1.2011, 22:50 View PostDownload Post

DIVERSE DOVEZI ALE EXISTENȚEI LUI DUMNEZEU

Eu vă ușurez credința în MINE, dacă aveți bună voință, căci vă dau dovezi clare ale existenței și activității MELE, astfel că MĂ puteți recunoaște și puteți crede cu convingere. Astfel tot ce vă înconjoară, întreaga creație e o dovadă a existenței MELE. O mărturie despre MINE sunt și cuvintele MELE venite de sus, care se adresează tuturor oamenilor dispuși să creadă. Căci omul trebuie să aibă mai întâi bunăvoința de a crede și atunci va și putea să creadă.

Bunăvoința îi deschide ochii, urechile și inima - și astfel va putea vedea nenumărate dovezi ale existentei MELE. Căci EU însumi MĂ dezvălui omului cu bunăvoința - MĂ apropii de el și îl fac să MĂ recunoască. Deci nimeni nu va putea spune că îi e cu neputință să creadă - căci îi lipsește doar bunăvoința - iar constrâns la credință nu poate fi nici un om. Voința lui încă îmi e cu totul nesupusă, căci negarea lui DUMNEZEU dovedește că omul se află încă cu desăvârșire sub influența păcatului originar, că încă nu i-a cedat împotrivirea de odinioară față de MINE și atunci voința nu-i poate fi înfrântă cu forța.

Totuși cât îi durează viața pământească MĂ ostenesc continuu pentru a-i îmbuna voința, dezvăluindu-i-MĂ în fel și Chip în repetate rânduri. Deci MĂ poate recunoaște oricând, dacă își schimbă voința. Fiecare om poate dobândi credința în MINE, căci, aflându-se în sânul lumii create de MINE, operele naturii îi vorbesc necontenit. El nu trebuie decât să gândească asupra lor.

B.D. Nr. 4541 17.6.1960
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Totul cu si alaturi de Dumnezeu !
Back to top See my Info
1%
Milenar
Milenar

1% is offline

Joined: 31 Aug 2006
Member: #83
Posts: 1069
Country Flag: Romania
Style: subSilver (81)
Medals: None
Groups:
Topic icon
EXISTENȚA LUI DUMNEZEU - ÎNȚELEPCIUNEA LUMEASCĂ
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 2.1.2011, 22:53 View PostDownload Post

EXISTENȚA LUI DUMNEZEU - ÎNȚELEPCIUNEA LUMEASCĂ

Oamenilor de știință ai lumii adesea le vine greu să creadă în DUMNEZEU, pentru că judecata lor e nevoită să-și tragă concluziile pe baza unei cunoașteri care nu corespunde întru totul adevărului. Deja niște vederi greșite în ce privește evoluția pământului duc la o concepție eronată - și atunci e greu să admiți existența unui creator veșnic - a unei ființe care ar trebui să fie recunoscută de oameni după manifestarea puterii ei. Știința caută să dovedească totul - iar acolo unde această nu este posibil, nu-și recunoaște neputința ci pur și simplu neagă ceea ce este inaccesibil cercetărilor ei. Pornește deci de la o concepție greșită și până la urmă drumul către DUMNEZEU poate fi găsit doar cu greu, chiar dacă omul are bunăvoință.

Fiecare știință ar trebui să înceapă cu clarificarea existenței lui DUMNEZEU, care, ce-i drept, nu poate fi dovedită, însă poate fi crezută, și aceasta cu toată convingerea. Atunci orice muncă de cercetare ar merge repede și ar avea rezultate bune. Însă pentru a ajunge să creadă cu convingere, omul trebuie să renunțe la agerimea minții sale și să se dăruiască simțirii inimii. El trebuie să lase deoparte orice știință și trebuie să accepte să fie învățat ca un copil, din interiorul său. Adică trebuie să accepte ca realitate ceea ce dorește sau își imaginează prin simțirea sa - trebuie oarecum să viseze cu ochii deschiși. Atunci mereu va întrezări prezența unui DUMNEZEU, care conduce și cârmuiește totul, despre care va ști că îl ține și pe el.

Dorința cea mai lăuntrică a omului este și va rămâne ca DUMNEZEU să-și exercite marea putere asupra lui, numai că gândirea lumească încearcă să înăbușe această dorință. Căci minții îi vorbește și cel care vrea să-L dea la o parte pe DUMNEZEU. Acesta nu poate să vorbească inimii oamenilor și de aceea caută cu atât mai mult să influențeze gândirea lor. - Prin inimă vorbește DUMNEZEU, iar prin rațiune dușmanul LUI, afară de cazul când inima este mai puternică și atrage rațiunea de partea ei. În cazul din urmă este posibilă cunoașterea lui DUMNEZEU și pe calea gândirii. Atunci inima și mintea se îndreaptă împreună spre veșnica DUMNEZEIRE. Atunci și știința are un alt fundament, trage alte concluzii, care de astă dată nu mai sunt eronate. Căci îndată ce o cercetare științifică pornește cu credința în DUMNEZEU, va avea parte de reușită, indiferent de domeniul abordat. Atunci știința și credința nu se mai află în contradicție, ci se întregesc reciproc. Pentru că știința e scutită de erori de-abia când se află în armonie cu credința în DUMNEZEU, în Ființa atotputernică, înțeleaptă și plină de dragoste, care cârmuiește tot ce a fost, este și va fi în vecii vecilor. Amin.

B.D. Nr. 7665 4.8.1960
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Totul cu si alaturi de Dumnezeu !
Back to top See my Info
1%
Milenar
Milenar

1% is offline

Joined: 31 Aug 2006
Member: #83
Posts: 1069
Country Flag: Romania
Style: subSilver (81)
Medals: None
Groups:
Topic icon
EXISTENȚA LUI DUMNEZEU NU E VOIE SĂ FIE DOVEDITĂ
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 2.1.2011, 22:58 View PostDownload Post

EXISTENȚA LUI DUMNEZEU NU E VOIE SĂ FIE DOVEDITĂ

Puterea dragostei MELE se revarsă în fiecare inimă omenească, dacă se deschide de bunăvoie s-o primească. Puterea dragostei MELE face să se aprindă în om scânteia spirituală, țâșnind ca flacăra spre MINE, SPIRITUL-TATĂ din veșnicie. Atunci drumul către MINE e liber, fiind croit de dorința omului de a fi luminat de MINE, de puterea dragostei MELE. Sau: cine are atitudine pozitivă față de MINE, cine crede în MINE, acela primește și puterea dumnezeiască a dragostei MELE și atunci face progrese în dezvoltarea sa.

Deci omul trebuie să creadă mai întâi într-un DUMNEZEU și CREATOR și să-și dea seama că este o făptură creată de MINE. De-abia după aceea se va putea trezi în el dorința de a intra în legătură cu MINE, deschizându-MI-se, fiind deci dispus să se lase luminat de puterea dragostei MELE. E nevoie doar de bunăvoință pentru ca aceasta să se întâmple.

E foarte greu, ba aproape imposibil, ca un om care nu crede în MINE să fie atins de o rază a dragostei MELE. El se consideră un produs al forțelor naturii și nu intră niciodată în legătură cu MINE, pentru că nu vrea să recunoască existența unei ființe care l-a creat. O întâmplare ieșită din comun ar putea să-1 facă să creadă în MINE, dar nu e permis ca prin aceasta să fie supus unei constrângeri, pentru că credința astfel obținută e lipsită de valoare.

Orice dovadă a existenței MELE ar fi o constrângere la credință. O astfel de dovadă ar fi cuvintele MELE, dacă M-aș adresa oamenilor în mod direct, de sus, în așa fel ca fiecare să MĂ audă. Atunci oamenii ar fi nevoiți să creadă, însă credința lor nu ar avea valoare.

Cu toate acestea le vorbesc oamenilor, însă o fac servindu-MĂ de o formă omenească, prin care pot să le vorbesc direct. - În felul acesta îi las fiecărui om în parte libertatea de a crede sau nu ca aceste cuvinte vin de la Ființa cea mai perfectă, întotdeauna libera voință este cea care hotărăște, niciodată nu e permis să se ajungă cu forța la credință.

Și pe această cale li se poate dezvălui oamenilor - prin cuvântul MEU direct - cea mai profundă înțelepciune. Dar nici aceasta nu poate să-l determine pe om să creadă în MINE dacă el nu vrea. Pe de altă parte însă, cuvintele MELE sunt suficiente pentru a dovedi omului existența MEA. Da, omul poate să ajungă prin cuvintele MELE să creadă cu convingere, iar credința aceasta nu îi poate fi luată de nici o putere a iadului. Căci cuvintele MELE sunt lumina dragostei MELE, care atingând inima omenească, aprind în ea o dragoste în măsură să-i dăruiască iluminarea.

Și atunci dragostea îndeamnă la dragoste; în inimă se aprinde o lumină ale cărei raze risipesc tot întunericul. Această lumină izgonește definitiv întunericul și îi dăruiește omului o credință vie, de nezdruncinat. Ea rezistă oricărui atac care mereu va veni din partea dușmanului. Și astfel depinde întotdeauna de el însuși, dacă omul permite să-1 atingă razele dragostei MELE, căci el trebuie să MI se deschidă de bunăvoie. Trebuie să dorească el însuși legătura cu MINE, cu DUMNEZEUL și CREATORUL său, trebuie să creadă că a fost creat de o Ființă perfectă și că se află cu această Ființă într-o unitate pe care el nu poate s-o dezlege. Atunci MĂ recunoaște ca DUMNEZEU și de-abia acum începe să MĂ caute, iar EU MĂ las acum cu siguranță găsit. Amin.

B.D. Nr. 8035 7.11.1961
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Totul cu si alaturi de Dumnezeu !
Back to top See my Info
1%
Milenar
Milenar

1% is offline

Joined: 31 Aug 2006
Member: #83
Posts: 1069
Country Flag: Romania
Style: subSilver (81)
Medals: None
Groups:
Topic icon
IMAGINE FALSĂ DESPRE DUMNEZEU; ÎNVĂȚĂTURI FALSE
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 2.1.2011, 23:05 View PostDownload Post

IMAGINE FALSĂ DESPRE DUMNEZEU; ÎNVĂȚĂTURI FALSE

Ce imagine deformată vi se dă despre Ființa MEA, când vă sunt prezentat ca DUMNEZEU al mâniei și răzbunării, care mereu pedepsește și condamnă și nu e nicicând îndurător. De un astfel de DUMNEZEU nu vă poate fi decât frică și tot din frică îi arătați supunere; poruncile LUI le țineți numai din teama de pedeapsă - dar nu îl puteți iubi, așa cum și-o dorește.

Cât timp vi se arată o astfel de imagine despre MINE, nu trăiți în adevăr ci încă vă aflați în negură spirituală, astfel că vă atingeți anevoie scopul existenței, realizând cu greu comuniunea cu MINE. Pentru că numai dragostea poate să ducă aceasta la bun sfârșit, și e puțin probabil să simțiți dragoste față de o ființă care vă este astfel prezentată.

EU însă vreau să vă câștig dragostea și încrederea deplină, vreau să MĂ recunoașteți ca TATĂ credincios, care dorește să fie strâns unit în dragoste cu copiii SĂI. De aceea trebuie să vă faceți o imagine corectă despre MINE, trebuie să aflați adevărul despre FIINȚA MEA, care este DRAGOSTEA, ÎNȚELEPCIUNEA și PUTEREA în sine. Eu sunt de o desăvârșită perfecțiune, și când simțiți că dragostea MEA veșnic vă învăluie, puteți și voi la rândul vostru să MĂ iubiți.

Un DUMNEZEU care vă pedepsește când păcătuiți vă inspiră teamă și nu puteți să-L iubiți. Eu însă nu vă pedepsesc ci vă ajut necontenit să ieșiți din starea păcătoasă în care vă aflați. Primiți de la MINE putere și îndurare ca s-o puteți face.

Și niciodată nu îl arunc în adânc pe cel care a păcătuit, niciodată nu îl osândesc, ci mereu caut să-l ridic, pentru că îmi pare rău de el că singur a pornit spre adâncime.

Toate mijloacele de care MĂ folosesc pentru a-l ridica în înalt pe cel căzut sunt dovezi ale dragostei MELE. Nu sunt pedepse, pentru că acestea sunt incompatibile cu dragostea MEA.

Nu dați deci crezare învățăturilor care MĂ prezintă drept un DUMNEZEU răzbunător, care pedepsește.

Astfel puteți respinge învățătura despre veșnica osândă ca fiind cu totul eronată. EU niciodată nu osândesc o făptură, ci ea însăși se îndreaptă din liberă voință spre adâncime. EU vreau mereu doar s-o readuc din adânc. Dar dreptatea MEA nu poate fi dată la o parte. Ceea ce înseamnă că nu pot să dăruiesc fericire unei ființe care s-a depărtat de bunăvoie de MINE, îndreptându-se spre adâncime.

Când vă gândiți la MINE, gândiți-vă mereu la un TATĂ bun, peste măsură de iubitor, care e mereu gata să vă dăruiască dragostea LUI, care însă în virtutea perfecțiunii sale nu poate acționa împotriva veșnicei rânduieli. Dar drumul către MINE e deschis fiecăruia, în orice clipă. Până și cel căzut la cea mai mare adâncime nu trebuie decât să întindă dornic brațele către MINE și EU îl apuc de mână și îl trag în înalt.

Căci atât de mare îmi este DRAGOSTEA și ÎNDURAREA, încât trec cu vederea orice vină, dacă ființa MI se dăruiește de bunăvoie.

Atunci pot să-i șterg păcatul, pentru că pentru aceasta MI-am vărsat sângele în omul Iisus - datoria păcatului a fost plătită, așa cum o cere dreptatea. Și dacă MĂ arăt acum vouă cu toată sinceritatea, în adevărata MEA Ființă, nu vă va fi greu să porniți din liberă voință pe drumul care duce la MINE. - însă un DUMNEZEU de care vă temeți nu îl puteți iubi. De aceea oamenii trebuie să afle adevărul curat, trebuie să primească cunoștințe spirituale care să dea explicații clare despre MINE, DUMNEZEUL și CREATORUL vostru, dornic să vă fie TATĂ. Căci învățăturile greșite nu pot să vă ducă la fericire.

Acestea trebuie stigmatizate, pentru că pornesc de la potrivnicul MEU, care vrea să vă țină în întuneric spiritual, făcând totul pentru a vă împiedica să găsiți drumul către MINE. El implantează în inima oamenilor teama de MINE pentru a nu lăsa să se înfiripe dragostea care unește copilul cu TATĂL său. EU însă vreau să vă câștig dragostea și pentru aceasta vă dăruiesc adevărul. Amin.

B.D. Nr. 4484 11.11.1948
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Totul cu si alaturi de Dumnezeu !
Back to top See my Info
1%
Milenar
Milenar

1% is offline

Joined: 31 Aug 2006
Member: #83
Posts: 1069
Country Flag: Romania
Style: subSilver (81)
Medals: None
Groups:
Topic icon
SFÂNTA TREIME A LUI DUMNEZEU
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 2.1.2011, 23:31 View PostDownload Post

SFÂNTA TREIME A LUI DUMNEZEU

Ați primit darul de a gândii și trebuie să vă folosiți de gândire, în privința pământească, viața vă constrânge la aceasta, iar voi o faceți fără împotrivire. Vi se pare firesc că tot ce vă iese în cale vă pune pe gânduri, astfel că cercetați totul prin gândirea voastră, îmbogățindu-vă cunoștințele pământești.

Însă nu vă folosiți decât puțin sau de loc gândirea pentru a dobândi prin ea, din pornire lăuntrică, cunoștințe de ordin spiritual. Primiți astfel de cunoștințe din afară și deseori le acceptați fără a va fi pus gândirea în mișcare, fără a le verifica și a gândi asupra lor. Nu le prelucrați trecându-le prin gândirea voastră, gândirea, fie nu v-o folosiți, fie abuzați de ea, făcând-o să ajungă la concluzii cu totul greșite, și aceasta pentru că și mai înainte ați preluat bunuri spirituale fără să le fi verificat.

Cel care v-a dat gândirea, vă va cere cândva socoteală pentru felul în care ați folosit-o. Nenumărați oameni trăiesc în eroare pentru că nu cercetează cu gândirea lor proprie învățăturile primite.

Deși trebuie verificate pentru că pur și simplu sunt inacceptabile în forma în care le sunt oferite oamenilor, voi refuzați de fapt cu totul să gândiți asupra lor, obiectând că voi, ca oameni, nu puteți să le apreciați corect. Și aveți dreptate în sensul că gândirea voastră singură nu este de ajuns. Dar la această obiecție se poate răspunde arătând că iluminarea prin spirit poate fi oricând cerută și chiar trebuie cerută pentru a soluționa și cele mai grele probleme conform adevărului. Căci DUMNEZEU niciodată nu-și refuză ajutorul celui care dorește cu seriozitate să afli adevărul.

În acest fel omul are posibilitatea să se lămurească asupra unor întrebări la care, singură, gândirea lui nu-i poate da răspuns. Cu cât omul se simte mai puțin în stare să judece corect, cu atât mai mult este necesar să ceară ajutorul lui DUMNEZEU. E preferabil să procedeze astfel, decât să accepte învățături care i se par greu acceptabile. Numai atunci poate să reprezinte ceva ca adevăr, dacă lui însuși acesta îi e pe deplin lămurit. De aceea de sus sunt transmise necontenit spre pământ învățături, menite să aducă lumină în întunecimea spiritului. Căci încă mai e întuneric peste tot unde adevărul este voalat sau dat la o parte, unde se propovăduiesc învățături greșite, prezentate drept adevăr.

Lumina trebuie să biruiască acest întuneric, adevărul trebuie să dea la o parte minciuna și erorile și trebuie să fie arătat în ce puncte primesc oamenii învățături greșite. Pentru că numai adevărul duce la viața veșnică, fiindcă numai adevărul este de la DUMNEZEU, pe când învățăturile greșite sunt potrivnice DUMNEZEIRII. - Astfel e cazul să corectăm o învățătură care a fost cu totul încurcată Și deformată de dușmanul sufletelor, dar a fost primită de oameni tocmai pentru că ei nu și-au folosit darul gândirii și au acceptat fără să examineze ceea ce li s-a oferit - și anume Sfânta Treime a lui Dumnezeu.

Această învățătură e cu totul , de neînțeles, adică gândirea nu poate s-o priceapă. Vrea să fie de fapt explicația veșnicei DUMNEZEIRI, însă este inacceptabilă pentru că este lipsită de sens. Dacă omul o acceptă, nu mai are voie să gândească, iar dacă gândește asupra ei, îi e imposibil s-o accepte.

Dorința de a cuprinde veșnica DUMNEZEIRE într-o formă strict delimitată e dovada imperfecțiunii acelor oameni care au acceptat această învățătură. Ființa Lui DUMNEZEU este nelimitată, pentru că este întru totul perfectă. Iar ceea ce este perfect nu poate fi divizat. Căci perfecțiunea este o stare spirituală, iar ceea ce este spiritual niciodată nu poate fi împărțit în trei părți.

Astfel niciodată nu poate fi vorba de un DUMNEZEU alcătuit din trei "persoane", pentru că această este o noțiune de neconceput, care duce la vederi cu totul greșite despre Ființa DUMNEZEIRII. DUMNEZEU Tatăl -DUMNEZEU Fiul - DUMNEZEU Sfântul Duh - sunt noțiuni care par să îndreptățească presupunerea că trei persoane s-au unit formând veșnica DUMNEZEIRE, deci că aceste trei formează un singur DUMNEZEU.

Dar această imagine e falsă. Dacă aceste trei noțiuni trebuie să explice oamenilor natura ființei lui DUMNEZEU, atunci această este posibil numai explicând "Tatăl" ca fiind dragostea, "Fiul" înțelepciunea și "Duhul" (Spiritul) puterea. Această este singură explicație corectă despre Sfânta Treime. Ea stă de fapt la baza învățăturii despre Sfânta Treime, nefiind însă înțeleasă, a dat naștere prin interpretare greșită acelei învățături eronate, potrivit căreia DUMNEZEIREA ar fi alcătuită din trei persoane.

Spiritul (Duhul) lui DUMNEZEU – ca și chintesență a Ființei lui DUMNEZEU - nu trebuie niciodată personificat, nu trebuie inclus în vreo formă după tipare omenești. El este o abundență nesfârșită de LUMINĂ și PUTERE, care este guvernată și întrebuințată de VOINȚA DE A IUBI.

Lumina este DUMNEZEU - Puterea este DUMNEZEU și Voința de DRAGOSTE este DUMNEZEU.

Nici una nu există fără celelalte. Tot ce e dumnezeiesc cuprinde aceste trei laturi. Această trinitate este și semnul perfecțiunii la ființele create de DUMNEZEU, dacă le sunt proprii dragostea, înțelepciunea și puterea, ajungând astfel după chipul și asemănarea Lui. Oricum DUMNEZEU este o ființă - și nu o formă; este ceva de natură spirituală, care nu are nevoie de nici o formă pentru a exista; EL ar dezintegra orice formă dacă aceasta nu ar fi spiritualizată anterior, pentru a fi în măsură să cuprindă toată abundența dragostei, înțelepciunii și puterii SALE.

O astfel de formă a fost omul Iisus. DUMNEZEU și l-a ales ca să fie purtătorul întregii SALE abundențe de Dragoste, înțelepciune și Putere, pentru ca oamenii să aibă prin el UN DUMNEZEU pe care și-L pot închipui, astfel; ca să poată crede într-o ființă care este însăși suprema perfecțiune, și totuși e în legătură cu Ființele imperfecte - cu oamenii. Dar aceasta n-a fost decât o formă pământească, aflată la dispoziția celor care văd cu ochi trupești. Căci spiritul nu are nevoie de formă pentru a fi văzut de spirit.

Imaginea despre trinitatea "Tată - Fiu - și Sfântul Duh" ca trei ființe diferite - chiar cu specificarea că acestea sunt un "singur DUMNEZEU", induce în eroare, pentru că oamenii sunt tentați să le despartă, adresându-se fiecăreia separat. Prin aceasta își accentuează ideea celor, trei persoane diferite pierzându-și sentimentele corecte, conforme cu adevărul față de DUMNEZEUL real, care e unul și căruia ar trebui să i se adreseze de fapt la flecare necaz pământesc și spiritual.

Însuși omul IISUS, care a trăit pe pământ ca ființă de sine stătătoare, pentru a-L primi cu totul în sine pe DUMNEZEU a devenit UNUL cu EL, fapt dovedit de înălțarea lui la ceruri. Trupul SĂU s-a spiritualizat cu desăvârșire și astfel toate substanțele LUI s-au putut alătura veșnicei DUMNEZEIRI.

Astfel, n-au mai existat după aceea separat două ființe perfecte, ci doar un singur DUMNEZEU, care era dragoste, înțelepciune și putere - DUMNEZEU TATĂL, DUMNEZEU FIUL și SPIRITUL (DUHUL) SĂU în supremă desăvârșire, care umple întreagă nemărginire, și prin care se îndeplinește tot ce hotărăște voința LUI.


Ceea ce desemnează noțiunile: TATĂL, FIUL și SFÂNTUL DUH constituie de fapt ființa veșnicei DUMNEZEIRI.

Înțelepciunea - "FIUL", pornește de la "TATĂL" - care este dragostea, iar puterea care pătrunde totul face ceea ce hotărăsc TATĂL și FIUL. Cu alte cuvinte: DUMNEZEU este atotputernic, peste măsură de înțelept și plin de dragoste. Acestea sunt mai ușor de înțeles și rezolvă cât se poate de simplu problema Sfintei Treimi a lui DUMNEZEU. Numai oamenii orbi din punct de vedere spiritual nu pot să înțeleagă și să accepte aceasta explicație, fiind induși în eroare de conducători care fiind și ei orbi, nu sunt iluminați și nici nu se lasă învățați. Amin.

B.D. Nr. 7834 23.2.1961
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Totul cu si alaturi de Dumnezeu !
Back to top See my Info
1%
Milenar
Milenar

1% is offline

Joined: 31 Aug 2006
Member: #83
Posts: 1069
Country Flag: Romania
Style: subSilver (81)
Medals: None
Groups:
Topic icon
CREDINȚA OARBĂ E FĂRĂ VALOARE
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 2.1.2011, 23:43 View PostDownload Post

CREDINȚA OARBĂ E FĂRĂ VALOARE

Omul trebuie să creadă, însă nu trebuie să creadă orbește. El trebuie să ia poziție prin gândire față de tot ceea ce i se oferă spre credință, lăsându-și apoi inima să hotărască dacă acceptă sau refuză cele ce i se oferă. Iată, deci, ce le cer oamenilor. Nu MĂ mulțumesc cu credință oarbă. A pretinde o astfel de credință înseamnă o constrângere, ori din partea MEA voința omului este liberă.

Gândiți-vă mereu la libertatea voinței omului și vă veți da seama dacă o învățătură provine sau nu de la MINE. Pentru că voi, oamenii, aveți de la MINE cea mai deplină Libertate. De la MINE n-ați primit de fel porunci, afară de poruncile dragostei, ale căror îndeplinire depinde de asemenea de libera voință.

EU nu vreau decât să vă duc la izbăvire și de aceea mereu răsună pentru voi cuvintele MELE. Vă învăț și apropii de voi lucrurile spirituale. Și iarăși sunteți liberi să le credeți sau nu. Trebuie să luați voi înșivă poziție față de ele, trebuie să reflectați la ele și să aveți bunăvoința de a recunoaște și a accepta ceea ce este corect.

Nu vă cer să credeți orbește nici ceea ce primiți prin cuvintele MELE. Însă vă cer să le cercetați înainte de a vă forma o părere. La o cercetare mai atentă vă veți da seama de adevărul acestora - și atunci nu veți mai crede orbește. Multor oameni nu pot să le trec cu vederea că au acceptat fără să cerceteze bunuri spirituale la care țin morțiș, deși la o cercetare mai atentă ar fi trebuit să-și dea seama că sunt neadevărate.

Mulți oameni se mulțumesc cu ce li s-a transmis conform tradiției, ba chiar consideră că n-au dreptul să cerceteze aceste învățături, pentru că așa au fost învățați, însă cum vor să-Mi dea cândva socoteală? Fiecare om a primit de la MINE capacitatea de a gând. O folosește oare? De ce bunurile pământești le cercetează pentru a vedea cât valorează și nu face aceasta și în cazul bunurilor spirituale? De ce mântuirea propriului suflet înseamnă atât de puțin pentru oameni, încât nu-și pun cu teamă întrebarea, dacă se pot lăsa în seama a ceea ce li se oferă drept adevăr? De ce le este adevărul atât de indiferent?

Căci, adevărat vă spun, cine dorește adevărul, acela nu trăiește în întuneric. Indiferența față de adevăr e peste tot prezentă acolo unde bunurile spirituale sunt acceptate pe negândite numai pentru că provin de la o anumită sursă. Dar sursa aceasta nu pornește de la MINE, altminteri oamenii ar trăi în adevăr. Căci ei și-ar da seama de greșeli imediat ce ar lua poziție față de învățăturile primite.

Voi însă acceptați totul și credeți orbește fără să gândiți, întărind prin aceasta puterea potrivnicului MEU, care vrea să vă împingă și să vă țină în întuneric, însă voi v-ați alăturat unei instituții, și nu MIE, care vreau într-adevăr să vă duc la lumină. Dar voința vă este liberă și de aceea niciodată nu v-am forțat să decideți. Dar dacă MĂ căutați într-adevăr pe MINE, EU MĂ las găsit și aprind în voi o lumină clară, care pune în lumină activitatea potrivnicului MEU.

Fiecare om poate să dobândească această lumină, dacă dorește lumină, însă pentru aceasta este nevoie de voință puternică de a vă elibera de potrivnicul MEU. Aceasta însă cere o strânsă legătură cu MINE. Voi însă, cei care credeți orbește pentru că așa vi s-a spus, puneți-vă întrebarea, dacă vă e cu adevărat dor de MINE.

Nimeni dintre cei care au căutat strânsa legătură cu MINE n-a rămas cu mâinile goale, căci EU MĂ dezvălui fiecăruia și îi dăruiesc o lumină care îi luminează drumul mai departe. Căci dacă MĂ caută, înseamnă că e plin de dragoste și aceasta îi va dărui curând adevărata cunoaștere.

Și astfel va fi în stare să deosebească eroarea de adevăr - nu va mai crede orbește, iar legătură cu MINE îl va elibera de potrivnicul MEU. Acesta nu mai poate să țină în întuneric un om care a avut odată parte de strălucirea luminii. Căci lumina l-a făcut fericit, trezindu-i și mai mult dorința de lumină. Acest om va ști să se elibereze de influența celor care se dau drept "adevărații MEI reprezentanți" pe pământ, dar nu se află în adevăr, fapt pentru care nici nu pot să-l împărtășească nimănui. Ei își supun adepții la constrângere spirituală. Aceasta însă nu e pe potriva voinței MELE, pentru că în viața omenească decisivă e tocmai libera voință a oamenilor, pe care ei însă o leagă. Amin.

B.D. Nr. 7629 22.6.1960
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Totul cu si alaturi de Dumnezeu !
Back to top See my Info
1%
Milenar
Milenar

1% is offline

Joined: 31 Aug 2006
Member: #83
Posts: 1069
Country Flag: Romania
Style: subSilver (81)
Medals: None
Groups:
Topic icon
DORINȚA SERIOASĂ DE ADEVĂR CONSTITUIE GARANȚIA ADEVĂRULUI
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 2.1.2011, 23:59 View PostDownload Post

DORINȚA SERIOASĂ DE ADEVĂR CONSTITUIE GARANȚIA ADEVĂRULUI

Înțelegeți, dar, că, pentru a primi adevărul, nu e nevoie decât să-l doriți cu seriozitate, însă rar se găsește o astfel de voință serioasă, cu toate că fiecare om susține că aspiră la adevăr. Dar acestea sunt vorbe cu care oamenii s-au obișnuit, fără a mai reflecta la ele. Căci dorința de adevăr trebuie să se trezească în adâncul inimii, ca apoi să nu-l mai părăsească niciodată pe om. De nimic nu trebuie să se teamă mai mult, decât de a deveni victima erorii. De aceea trebuie să MI se adreseze MIE în inima lui și să MĂ roage să-i dăruiesc adevărul - și atunci îl va primi.

Când omul are deja cunoștințe la care ține, fără a le fi cercetat vreodată în mod serios dacă corespund adevărului, e greu să-l mai aduci la adevăr, dacă acesta nu coincide cu ceea ce știe el. Nefiind dispus să renunțe la cunoștințele lui pentru a primi în schimb adevărul curat, îi opune rezistență, în acest caz îi lipsește dorința lăuntrică de adevăr și de aceea nici nu va fi în măsură să facă o justă apreciere, pentru că nu caută legătură cu MINE pentru a putea apoi judeca corect.

De aceea nu întotdeauna este posibilă transmiterea curată a adevărului către pământ.

Iată de ce sunt luate drept adevăr multe lucruri spirituale care nu corespund adevărului. Și aceasta mai ales când provin din tărâmul spiritual și există convingerea de a fi primit în mod garantat adevărul. Însă condiția transmiterii adevărului este dorința serioasă de adevăr a primitorului. De aceea singură proveniența din tărâmul spiritual nu este garanție a adevărului.

Ba dimpotrivă, este întotdeauna necesară o verificare serioasă și aceasta trebuie întreprinsă împreună cu MINE, cu sprijinul MEU. Căci și în tărâmul spiritual se află ființe care aparțin încă întunericului, sau care, neajunse încă la perfecțiune mai stăruie în cunoștințele cu care au venit de pe pământ, susținându-le în lumea de dincolo cu tot atâta zel, ca și pe pământ. Căci la ceea ce ține, omul nu renunță nici pe lumea cealaltă.

Și aceasta îi afectează mersul evoluției, pentru că poate să dureze o veșnicie până ce un astfel de suflet renunță la ele și începe în sfârșit să accepte adevărul, însă din lumea de dincolo el poate să acționeze dăunător asupra oamenilor, dacă găsește oameni receptivi, care caută conștient legătura cu lumea spirituală și cărora poate să le transmită prin gând, sau ca medium, în transă, cunoștințele lor greșite.

O astfel de legătură este și poate să fie binecuvântată doar dacă omul dorește în mod serios să primească adevărul și cere mereu sprijinul Spiritului MEU. Atunci nu este nici un pericol, atunci omul însuși își ridică un zid trainic, care nu poate fi trecut de ființele lipsite de cunoaștere adevărată. Atunci are acces la el doar lumea luminii, care îi mijlocește numai adevărul izvorât din MINE, pentru că lucrează din însărcinarea MEA, iar voința MEA este să primiți învățătură din purul adevăr.

Fiecare să se cerceteze pe sine, ca să vadă cum stă cu dorința de a afla adevărul. Să se teamă de erori, cerând-MI mereu să-l păzesc de acestea - și ruga îi va fi ascultată. Căci EU însumi vreau ca voi să vă aflați în adevăr. Eu însumi vreau să-l primiți și vă creez aceasta posibilitate - însă mereu cu condiția să aveți constant în voi setea de adevăr. Căci aceasta e paza sigură contra bunurilor spirituale false, a gândirii false și a explicării false a ceea ce vi se oferă.

Căci omul care dorește adevărul va avea și capacitatea de a judeca corect, căci primește de la MINE acest dar odată cu adevărul. Astfel, va fi capabil să cerceteze valoarea fiecărui bun spiritual. - EU însumi sunt ADEVĂRUL - EU însumi vreau să întru în legătură cu făpturile create de MINE și vreau deci ca ele să se afle în adevăr. Și vă apăr de influența acelor ființe spirituale care caută să răspândească eroarea deghizându-se în ființe-lumină, ca voi oamenii să vă înșelați, căzând pradă erorii.

Strânsa legătură cu MINE vă garantează și gândirea și învățătură corectă, vă garantează primirea adevărului prin Spirit. Căci scânteia-spirituală din voi este parte din MINE și vă dă o învățătură într-adevăr corectă. Străduiți-vă deci cu toții să fiți învățați de însuși spiritul vostru, ca să nu fiți nevoiți să vă luați după informații primite din tărâmul spiritual, pe care nu puteți să le controlați, pentru că nu cunoașteți starea spirituală a mediumului care le-a primit.

Căci există mereu pericolul intrării pe fir a unor ființe care nu se află încă nici ele în lumina cunoașterii. - Acolo însă unde lucrează Spiritul, știți că EU însumi vă vorbesc și vă transmit numai adevărul curat, căci vreau ca făpturile MELE de pe pământ să trăiască în adevăr - căci ele nu pot să ajungă la MINE, și deci la fericire, decât prin adevăr. Amin.

B.D. Nr. 7797 14.1.1961
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Totul cu si alaturi de Dumnezeu !
Back to top See my Info
1%
Milenar
Milenar

1% is offline

Joined: 31 Aug 2006
Member: #83
Posts: 1069
Country Flag: Romania
Style: subSilver (81)
Medals: None
Groups:
Topic icon
CARE ESTE SCOPUL VIEȚII PĂMÂNTEȘTI?
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 3.1.2011, 00:06 View PostDownload Post

CARE ESTE SCOPUL VIEȚII PĂMÂNTEȘTI?

Dacă vreți ca drumul vieții voastre pământești să fie cu succes - dacă vreți să vă realizați scopul și să redeveniți ceea ce ați fost la început, trebuie să cunoașteți care este scopul vieții voastre pământești. Cândva v-am dat ființă din MINE în stare de deplină perfecțiune. Ați fost creați după chipul și asemănarea MEA, ați fost înzestrați cu toate însușirile dumnezeiești, plini de lumină și putere, aflându-vă în continuă legătură cu MINE, DUMNEZEUL și CREATORUL vostru, astfel că puteați continuu primi de la MINE putere și lumină, fiind prin aceasta nespus de fericiți.

Însă de o ființă perfectă ține și libertatea voinței sale, altminteri n-ați fi fost făpturi dumnezeiești. Libertatea voinței vă oferea două posibilități: aceea de a rămâne perfecți, așa cum v-am creat - sau de a renunța la perfecțiunea voastră, preschimbându-vă în contrariul a ceea ce erați.

Trebuia deci să dați dovada dumnezeirii voastre orientându-vă voința la fel cu a MEA, astfel ca aceasta să se contopească cu totul cu voința MEA. Pentru aceasta însă trebuia să fiți capabili și de o comportare opusă. Trebuia deci să existe și posibilitatea căderii de lângă MINE, ca dovadă a libertății voinței, dacă aceasta ar fi orientată contrar voinței MELE.

Și am cerut această decizie a voinței de la ființa primă creată, de la spiritul luminii, care a luat naștere din preaplinul dragostei MELE; care ca ființă similară MIE, trebuia să creeze și să lucreze alături de MINE în lumea spirituală. A luat ființă din MINE fiind perfectă - îmi semăna întru totul - însă un singur lucru o deosebea de MINE: primea puterea de la MINE, în timp ce EU eram ÎNSUȘI IZVORUL PUTERII. Ea știa aceasta pentru că se afla în deplina lumină a cunoașterii.

Așa că a fost supusă la proba voinței. Aceasta a constat în a recunoaște că EU sunt izvorul de la care primește continuu putere. Din voința ei și puterea MEA au luat naștere nenumărate ființe, toate cu desăvârșire perfecte, fiind înzestrate cu toate darurile și voința liberă, ca dovadă a dumnezeirii lor. - Dar spiritul prim creat, purtătorul de lumină, s-a îngâmfat de faptul de fi creat toate aceste ființe - și în îngâmfarea lui s-a răzvrătit împotriva MEA.

Deci a căzut la proba voinței.
Din voința lui s-a despărțit de MINE, despărțire care niciodată în realitate nu se poate întâmpla, căci ar pieri toate Ființele create, pentru că ele nu pot exista fără MINE și puterea MEA. Însă purtătorul de lumină - Lucifer - s-a despărțit de MINE pe planul voinței, căzând din aceasta cauză în adânc și ducând cu sine un mare număr din Ființele create, care la rândul lor au trebuit acum să opteze și de asemenea m-au renegat.

Acest eveniment care a avut loc în lumea spirituală e cauza creării lumii, a celor mai diverse și nenumărate creaturi. Toate acestea le-am creat pentru Ființele spirituale, ca drum de întoarcere la MINE, căci ele nu pot fi fericite decât aflându-se în legătură cu MINE, în timp ce depărtarea de MINE înseamnă o stare de profundă nefericire.

Caut mereu să vă fac cunoscute acestea, pentru că voi, oamenii, sunteți tocmai acele ființe spirituale căzute care se află pe drumul reîntoarcerii la MINE și se află deja cu puțin înainte de țintă. V-ați schimbat ființa perfectă de odinioară în opusul ei, ajungând prin aceasta imperfecți. Ca oameni sunteți încă ființe imperfecte, dar în viața pământească puteți deveni din nou perfecți, dacă îndepliniți voința MEA, dacă trăiți după legile ordinii MELE dumnezeiești, dacă duceți o viață în dragoste și vă transformați din nou întreaga ființă în dragoste, așa cum ați fost la început.

Dragostea vă unește din nou cu MINE, însă trebuie să vă deschideți de bunăvoie în fața MEA, să nu vă împotriviți când vreau să vă luminez cu razele dragostei MELE. Trebuie să faceți totul pentru a îndeplini scopul vieții pământești, care constă doar în a vă îndrepta din nou voința către MINE, dăruindu-vă cu totul MIE și străduindu-vă din dragoste să veniți către MINE. Atunci vi se dezvăluie și cunoașterea mai profundă, iar întunericul se depărtează de voi. Atunci dobândiți cunoștințe clare, înțelegeți corelațiile și ieșiți din starea de nefericire. Intrați din nou în legătură cu MINE și regăsiți în această legătură fericirea de odinioară, la care ați renunțat cândva de bunăvoie. Căci fiecare ființă care a luat odinioară naștere din MINE ca strălucitoare făptură după chipul și asemănarea MEA - cum va și redeveni, odată, pentru totdeauna - avea parte de fericire. Căci scopul creației a fost și vă rămâne mereu să-Mi formez copii care să poată crea și lucra împreună cu MINE în cea mai deplină fericire. Amin.

B.D. Nr. 7781 25.12.1960
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Totul cu si alaturi de Dumnezeu !
Back to top See my Info
1%
Milenar
Milenar

1% is offline

Joined: 31 Aug 2006
Member: #83
Posts: 1069
Country Flag: Romania
Style: subSilver (81)
Medals: None
Groups:
Topic icon
OPERA MÂNTUIRII SĂVÂRȘITĂ DE IISUS HRISTOS
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 3.1.2011, 00:18 View PostDownload Post

OPERA MÂNTUIRII SĂVÂRȘITĂ DE IISUS HRISTOS

Prin opera mântuirii pe care am înfăptuit-o a devenit posibilă reîntoarcerea la MINE. Odată toate Ființele spirituale vor fi la MINE, odată toate Ființele spirituale vor fi străluminate de dragostea MEA, așa cum au fost la început. Jertfindu-MI viața pe cruce am durat o punte dinspre adâncimi către înalt - din împărăția întunericului către împărăția luminii și a fericirii. - Prin moartea MEA pe cruce a fost ștearsă vina care despărțea de MINE Ființele care l-au urmat pe potrivnicul MEU în adânc.

Până la venirea MEA pe pământ era între oameni și MINE o prăpastie de netrecut, pe care singuri au creat-o, dar peste care nu mai puteau să treacă fiind prea slabi pentru aceasta, fiindcă povara păcatului îi țintuia la pământ, iar potrivnicul MEU îi împiedica să facă ceva pentru a restabili legătură cu MINE.

De aceea am făcut EU însumi o punte: am coborât pe pământ și am plătit marea datorie a vinei lor. Am luat povara păcatului lor pe umerii MEI, parcurgând cu ea drumul crucii, în acest fel a devenit posibil ceea ce înainte era o imposibilitate: omul care are bunăvoință poate să MI se alătureze, mergând pe drumul crucii, urmându-MĂ numai pe MINE, fără să-Mi mai dea drumul; el poate să-și dorească să fie printre cei pentru care am murit pe cruce, găsindu-și acum iertarea deplină a păcatelor, putând astfel să se reîntoarcă la MINE, în împărăția luminii.

Nu i-am lăsat pe oameni singuri la necaz, ci M-am grăbit să le vin în ajutor, înveșmântat în trup omenesc am săvârșit în omul Iisus opera mântuirii, pentru că am vrut să deschid un drum care să ducă din adânc în înalt. Drumul vieții MELE pământești a fost până la moarte un drum al dragostei. Căci oamenii erau lipsiți de dragoste și de aceea le-am arătat-o prin exemplul vieții MELE. Pentru că numai dragostea poate să aducă mântuire. Dragostea este legea veșnicei ordini, iar cel care vrea să se reîntoarcă la MIME, trebuie să-și transforme ființa pentru totdeauna în dragoste, pentru a se putea uni cu MINE, pentru că EU sunt însăși Dragostea.

Deci când am coborât pe pământ, am durat o punte între împărăția luminii și pământ. Iar voi oamenii trebuie să mergeți cu toții pe această punte, pentru a ajunge din nou la MINE. Înainte am fost - din vina voastră - de neatins pentru voi. Dar dragostea MEA e mai puternică decât păcatul pe către l-ați comis. Astfel dragostea MEA a căutat o soluție ca să restabilească legătura - întreruptă cândva de voi - dintre voi și MINE. Și am găsit-o: însăși dragostea MEA a șters păcatul, eliberând-vă astfel drumul către MINE. Acum s-a creat o legătură între împărăția luminii și pământ prin faptul că din lumină a coborât pe pământ un suflet în care M-am putut întrupa EU însumi. Căci acest suflet s-a îmbrăcat în carne și astfel s-a născut omul Iisus, care a mers pe acel drum pe care și voi, parcurgându-l, puteți ajunge în împărăția luminii, reîntorcându-vă la MINE.

Dragostea MEA a fost cea care a construit această punte pentru voi, căci ea s-a întrupat în înveliș omenesc și a mers pentru voi pe drumul crucii, ștergând imensul vostru păcat - depărtarea de MINE - care a creat prăpastia, de netrecut pentru voi, dintre împărăția luminii și cea a întunericului. Dragostea MEA față de voi, făpturile create de MINE, este fără margini și de aceea vrea să vă recâștige, însă dreptatea nu MI-a permis să vă primesc înapoi fără a fi plătit pentru păcatul comis. Astfel că dragostea MEA a luat asupra ei și răscumpărarea păcatului: un om a adus în locul vostru jertfa ispășirii - iar în omul acesta am sălășluit EU.

Ceea ce era imposibil înainte de moartea MEA pe cruce, a devenit posibil prin ea. Vă puteți din nou apropia de MINE reîntorcându-vă în adevărata voastră patrie, în împărăția luminii, unde puteți să lucrați din nou în lumină, putere și libertate, ca la început. Drumul către MINE este din nou Liber. Acum vă puteți lăsa păcatul sub cruce, puteți să vă dăruiți dragostei și îndurării lui Iisus, Mântuitorul vostru, căci EL vă deschide poarta către fericire, către împărăția luminii.

Dar și mântuirea depinde de libera voastră voință, altminteri toate Ființele spirituale ar ajunge brusc în împărăția luminii.Dar atunci nu Mi-aș atinge scopul de a-MI forma copii. Trebuie s-o porniți pe drumul crucii din liberă voință și să cereți din liberă voință iertarea păcatelor. Voi înșivă trebuie să doriți mântuirea și să veniți la MINE prin Iisus Hristos. Și atunci primiți mântuirea și vă reîntoarceți la MINE, TATĂL vostru, care însumi am coborât pe pământ ca să vă dezleg de păcat - și EU vă primesc cu bucurie. Amin.

B.D. Nr. 8228 30.7.1962
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Totul cu si alaturi de Dumnezeu !
Back to top See my Info
Display posts from previous:   
   Board Index -> UNIQUE - La răscruce de drumuri, Biblioteca Unique - tematică specifică -> Biblioteca - Din seria Spiritual, Spiritual Crestinism
   -> Biblioteca - Creștinism, Bertha Dudde - "Scribul lui Dumnezeu"
View previous topic Tell A FriendPrintable versionDownload TopicPrivate MessagesRefresh page View next topic

Page 4 of 5  [ 49 Posts ]
 

Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5  Next
Jump to:   
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
You cannot post attachments in this forum
You cannot download attachments in this forum

Style:  
Search:
Fii binevenit călătorule ! Tainele Cerului și ale Universului îți sunt pregătite. Cere și ți se va da ! Bate și ți se va deschide ! Caută și vei găsi !