Tainele Universului și ale Spiritului sunt dezvăluite doar celui care le caută în mod sincer, cu o inimă curată ! FAZA CURENTA A LUNII
Username:   Password:  Auto Login    
 RegisterRegister 
It is currently 21.4.2021, 13:35
All times are UTC + 3 Hours
Fi binevenit calatorule !
Cine este Dumnezeu, cine este Lucifer, ce este omul, Explicate de insusi Dumnezeu prin Bertha Dudde


Users browsing this topic: 0 Registered, 0 Hidden and 0 Guests
Registered Users: None


Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5
View previous topic Tell A FriendPrintable versionDownload TopicPrivate MessagesRefresh page View next topic
Author Message
1%
Milenar
Milenar

1% is offline

Joined: 31 Aug 2006
Member: #83
Posts: 1069
Country Flag: Romania
Style: subSilver (78)
Medals: None
Groups:
Topic icon
CERCETAȚI SPIRITELE!
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 3.1.2011, 00:28 View PostDownload Post

CERCETAȚI SPIRITELE!

Oamenilor, credeți-MĂ că EU mereu vă dau cunoașterea adevărată despre Iisus Hristos și opera mântuirii pe care a înfăptuit-o. Căci pe EL, Mântuitorul dumnezeiesc, trebuie să-L cunoașteți și să-L recunoașteți ca Fiu al lui DUMNEZEU și Mântuitor al lumii, care M-a adăpostit în SINEA SA pe MIME. Misiunea SA de pe pământ nu poate fi dovedită - dar EU însumi vă dau prin Spiritul MEU cunoștințele corecte despre EL - ceea ce totuși poate constitui pentru voi o dovadă. Căci Spiritul MEU vă învață ceea ce - din punct de vedere istoric - nu poate fi dovedit.

Știind că EU sunt cel care vă dezvăluie acestea, puteți cerceta liniștit spiritele. Astfel, dacă primiți explicații despre Iisus Hristos și despre opera mântuirii săvârșită de EL, atunci știți că lucrează Spiritul, (Duhul) lui DUMNEZEU, care vă transmite numai adevărul. Aveți tot dreptul să cercetați originea bunurilor spirituale. EU însumi v-am arătat piatra de încercare pentru aceasta, căci un spirit potrivnic niciodată nu vă va vesti că Iisus Hristos s-a întrupat în formă omenească pentru a vă aduce mântuirea. Și dacă v-ați încredințat că e la lucru "SPIRITUL LUI DUMNEZEU", atunci puteți să acceptați ca adevăr tot ceea ce vă vestește acel spirit.

Lucrarea MEA în om, care se manifestă atât de evident prin transmiterea cuvintelor MELE, nu poate fi interpretată sau explicată ca gândire rațională proprie. Cu atât mai puțin însă poate fi declarată ca activitate a potrivnicului MEU, căci prin aceasta oamenii dau dovadă că nu recunosc glasul TATĂLUI lor, că încă nu se află printre ai MEI, printre cei care MI s-au dăruit cu totul gândirea lor proprie este încă prea activă, altminteri ar simți că le vorbesc EU, TATĂL lor din veșnicie. Căci transmiterea cuvintelor MELE către o inimă omenească - fie direct, fie prin solii MEI - nu rămâne fără efect. Inima e atinsă îndată ce MI se deschide și e gata să MĂ asculte. Aceasta face ca omul să MĂ asculte fără prejudecăți, să fie deci gata să se lase străluminat de Spiritul MEU, de lumina dragostei Mele.

Dar dacă omul caută să cerceteze bunurile spirituale numai cu rațiunea, atunci nu va fi capabil să recunoască glasul TATĂLUI său, pentru că în acest fel EL nu poate să-i atingă inima, însă numai inima este în stare să facă o astfel de cercetare. Nu trebuie să credeți orbește și nu trebuie să acceptați ceva, față de care simțiți un refuz lăuntric. Când însă primiți dezvăluirile MELE, niciodată nu veți avea un sentiment de refuz, cu condiția ca voi înșivă să doriți ca EU să vă vorbesc. Ba mai mult, cuvintele MELE vă ating în așa fel, că nu mai vreți să vă lipsiți de ele și sunteți pe deplin convinși de adevărul lor, pentru că îmi simțiți prezența în ele.

Dezvăluirile lui DUMNEZEU se vor referi mereu la întruparea pământească a lui DUMNEZEU în omul Iisus și la opera mântuirii săvârșită de EL. Aceasta să vă fie mereu dovada cea mai clară a adevărului, căci potrivnicul MEU nu v-ar da niciodată cunoștințe despre faptul că Iisus Hristos s-a jertfit pe cruce pentru voi și că în EL, EU însumi am înfăptuit mântuirea. Niciodată potrivnicul MEU nu va căuta să vă facă să credeți în Iisus, niciodată el nu vă va vesti dragostea, care de asemenea face parte mereu din conținutul dezvăluirilor MELE, căci numai dragostea vă reunește cu MINE, iar el caută să zădărnicească tot ceea ce ar putea duce la aceasta.

Trebuie să știți de felul lui de a fi, care este numai ură și vă vrea pieirea. Deja după aceasta îi puteți recunoaște activitatea, pentru că el face totul pentru a-MI discredita dezvăluirile și a vă întuneca spiritul ca să nu MĂ recunoașteți. Voi însă adresați-vă MIE ca să vă luminez spiritul și EU vă voi ajuta ca orice neclaritate să se preschimbe în cunoaștere clară. Dar trebuie să doriți aceasta în mod serios. Potrivnicul MEU caută mereu să creeze confuzie. Dar numai acolo va avea succes unde nu predomină dorința de afla adevărul curat. Acolo unde însă adevărul curat este dorit, el nu are nici o putere, pentru că EU însumi dau lumina, și aceasta este o atingere binefăcătoare pentru cel care vrea să se afle în lumină. Amin.

B.D. Nr. 8254 27.8.1962
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Totul cu si alaturi de Dumnezeu !
Back to top See my Info
1%
Milenar
Milenar

1% is offline

Joined: 31 Aug 2006
Member: #83
Posts: 1069
Country Flag: Romania
Style: subSilver (78)
Medals: None
Groups:
Topic icon
ÎNȚELEGEREA ACTIVITĂȚII SPIRITULUI
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 3.1.2011, 00:33 View PostDownload Post

ÎNȚELEGEREA ACTIVITĂȚII SPIRITULUI

Cunoașterea care vi se dă printr-un instrument decis de MINE în acest scop, pornește din MINE, care sunt veșnicul adevăr - și de aceea ea trebuie să fie adevărul. Cu bunăvoință, puteți și voi s-o recunoașteți ca dezvăluire directă din partea MEA. Căci transmiterea unui volum atât de mare de bunuri spirituale presupune prezența unei capacități ieșite din comun, care nu poate fi atribuită unui om, ci dovedește prezența unei puteri care dispune ea însăși de cunoaștere și poate s-o transmită oamenilor.

Cuvântul venit din DUMNEZEU este acela, care vorbește oamenilor. Adică omul primește învățătură din interior, de la Spiritul din el, care este încontinuu în legătură cu Spiritul-Tată. Deci nu are loc o transmitere a învățăturii de la om la om, ci o dezvăluire din partea MEA, pe care am și promis-o oamenilor când am trăit pe pământ. Nici un om nu poate să susțină că poate să cunoască adevărul pe calea gândirii raționale. De aceea e pus adesea sub semnul întrebării, că EU sunt izvorul bunurilor spirituale. Pentru că omul, cât nu s-a trezit încă din punct de vedere spiritual, nu poate sa înțeleagă acea activitate spirituală care e dovada existenței MELE, a Celui care MĂ dezvălui oamenilor pentru a le dărui adevărul.

Adevărul nu poate să-l dea decât însuși veșnicul adevăr. Numai de voi, oamenii, depinde să verificați toate bunurile spirituale dacă sunt sau nu adevăr de la DUMNEZEU. Cunoștințele de ordin spiritual nu vor putea fi dovedite niciodată, însă dacă omul primește învățătură din interior, el nu mai are nevoie de ajutor din afară, nu mai are nevoie de îndrumarea semenilor, fiindcă primește lumină prin învățătură lăuntrică - și va recunoaște cunoașterea primită ca adevăr. Căci fiecărui instrument prin care doresc să transmit adevărul pe pământ îi dăruiesc capacitatea de a aprecia corect și a înțelege pe deplin tot ceea ce ține de domeniul spiritual și nu poate fi explicat sau dovedit pe plan terestru - deci a tot ceea ce trebuie crezut și poate fi crezut, pentru că iradiază înțelepciune. Celui care primește dezvăluirile MELE, ele îi aduc o cunoaștere clară și cunoștințe vaste.

La un schimb de păreri, oamenii nu sunt feriți de greșeală, pentru că acolo unde e la lucru intelectul omenesc acolo se pot strecura greșeli prin intervenția dușmanului MEU. Acestor oameni le va lipsi întotdeauna certitudinea adevărului. EU însă vreau ca oamenii să se afle în adevăr, căci ei nu pot fi fericiți decât prin adevăr. Transmiterea adevărului către pământ nu poate avea loc decât prin intermediul unui copil pământesc care îmi slujește și care îmi servește de bunăvoie ca vas pe care poate să-l umple Spiritul MEU. Astfel, voi puteți avea siguranța că vă vorbește însuși "Veșnicul adevăr", care vă mijlocește cunoștințe vaste, pe care nu le puteți primi decât prin activitatea Spiritului MEU.

Că oamenii se îndoiesc de aceasta, arată că ei încă se află foarte departe de MINE, că n-au luat încă legătura cu MINE și spiritul le este încă întunecat - se află deci într-o stare în care vrea să-i mențină potrivnicul MEU, pentru ca ei să nu MĂ recunoască și să nu pornească către MINE. Eu însă știu că oamenii au mare nevoie de adevăr, știu că ei merg pe căi greșite când nu primesc învățătură de la MINE însumi pentru a-i iniția în adevăr și a le explica scopul și țelul vieții pământești, - și fiindcă MI-e dor ca ei să se reîntoarcă la MINE, le arăt drumul care duce la MINE, le mijlocesc cunoștințe adevărate, prin care vor fi conduși din întunericul nopții la lumina zilei.

Adevărul nu poate să pornească decât de la MINE, DUMNEZEUL vostru. Voi trebuie să MI-L cereți, căci trebuie să doriți adevărul din proprie voință, pentru că atunci MĂ doriți pe MINE. Iar Eu nu MĂ refuz nici unui om, nu refuz adevărul nimănui, dacă e dorit cu seriozitate. Îndată ce oamenii au bunăvoință și doresc să iasă din întuneric, îndată ce vor să se afle în adevăr, își vor da seama când MĂ dezvălui lor și vor ști de asemenea că nu le dau decât adevărul curat. Amin.

B.D. Nr. 7597 8.5.1960
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Totul cu si alaturi de Dumnezeu !
Back to top See my Info
1%
Milenar
Milenar

1% is offline

Joined: 31 Aug 2006
Member: #83
Posts: 1069
Country Flag: Romania
Style: subSilver (78)
Medals: None
Groups:
Topic icon
TREZIREA LA VIAȚĂ
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 3.1.2011, 00:41 View PostDownload Post

TREZIREA LA VIAȚĂ

Omul atunci începe să se trezească la adevărata viață, când intră conștient în legătură cu DUMNEZEU, când recunoaște existența unei ființe mai presus de el și deci crede în această ființă și caută să i se atașeze - adică simte o legătură între această Ființă și el și dorește să mențină această legătură. Atunci scânteia spirituală din el s-a trezit la viață și caută să-1 influențeze din interior ca să se străduiască către Spiritul-Tată din veșnicie. Deci în acest om s-a aprins scânteia dragostei, El simte o continuă pornire lăuntrică să săvârșească fapte izvorâte din dragoste, chiar dacă la început această constă doar în a fi bun față de semeni, însă dragostea este mereu prezentă, căci fără ea omul nu s-ar fi putut trezi la viață.

Și acum începe să se facă văzută această viață. Această este ca o a doua viață, independentă de viața propriu-zisă, cea a corpului, pe care o trăiește fiecare om, chiar dacă scânteia spirituală doarme încă în el, deci încă este mort din punct de vedere spiritual. Însă de-abia această viață îi dă omului adevărata satisfacție, căci el are contact cu DUMNEZEU prin gânduri îndreptate către EL și prin rugă. Un astfel de om nu-L va mai uita pe DUMNEZEU, pentru că însuși DUMNEZEU îl susține și îl împiedică să cadă din nou pradă morții.

Trebuie făcută însă diferența dintre cunoștințele învățate despre EL și experiența vie a întâlnirii cu această Ființă mai presus de om. Căci ceea ce a fost învățat, încă nu i-a dat viață sufletului și poate fi uitat sau refuzat ulterior. Și cunoștințele învățate pot să ducă la credința vie, dacă omul are bunăvoință. Atunci nici el nu va mai pierde viața odată trezită în el. Ea poate să se trezească din momentul în care omul e capabil să gândească și e gata să dăruiască dragoste. Atunci gândirea Lui va fi corect îndrumată, astfel că va căuta și el legătură cu DUMNEZEU, cu Ființa căreia i se poate dărui cu toată încrederea. Omul își simte imperfecțiunea - simte că are nevoie de cineva care să-1 cârmuiască și să-1 ocrotească. Căci el e slab și de aceea caută o Ființă de la care poate spera ajutor în orice situație a vieții.

La început, fără să fie conștient de această, îl face fericit faptul că poate să creadă într-o astfel de Ființă și că a intrat în contact cu EA. Aceasta este o credința simplă, care poate fi dobândită de fiecare copil. E o credința vie, fiind efectul faptului că a acceptat învățăturile; acestea însă nu-i dau convingere lăuntrică. Căci pentru a dobândi convingerea lăuntrică este necesară bunăvoința de a iubi, care trezește la viață scânteia spirituală din om. În continuare totul decurge la îndemnul scânteii spirituale, care îi stimulează omului dorul de Spiritul-Tată din veșnicie, până ce acesta stabilește conștient legătură cu EL prin rugăciune sinceră, care este totodată și cea mai sigură cale ca TATĂL să se îngrijească de copilul Său, nemailăsându-1 niciodată să recadă în orbire spirituală - în moarte.

De aceea nu e suficientă numai învățarea cunoștințelor religioase. Acestea nu trebuie respinse, dar ele însele încă nu aduc "viața". Adevărata viață o dă doar dragostea, care îl face apoi pe copil să reflecteze asupra învățăturilor religioase. De-abia după aceea el își va căuta TATĂL, care acum se va lăsa găsit. Scânteia spirituală îl va mâna mereu către Spiritul-Tată, astfel că omul va simți nevoia lăuntrică a legăturii cu EL și va avea pornirea lăuntrică de a săvârși fapte izvorâte din dragoste și de a se ruga. Ambele duc la comuniunea cu EL - și acesta este scopul și țelul vieții pământești. De-abia acum se trezește omul la acea viață care durează veșnic - la o viață pe care nu o mai poate pierde, pentru că este o viață spirituală care nu mai are nimic comun cu viața pământească. Atunci omul 1-a găsit pe DUMNEZEUL său - copilul și-a găsit TATĂL - și i s-a dăruit pentru totdeauna. Un astfel de om nu poate să mai moară - el va trăi în veci. Amin.

B.D. Nr. 7533 27.2.1960
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Totul cu si alaturi de Dumnezeu !
Back to top See my Info
1%
Milenar
Milenar

1% is offline

Joined: 31 Aug 2006
Member: #83
Posts: 1069
Country Flag: Romania
Style: subSilver (78)
Medals: None
Groups:
Topic icon
VIAȚA TRĂITĂ ÎN ZADAR
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 3.1.2011, 00:54 View PostDownload Post

VIAȚA TRĂITĂ ÎN ZADAR

Vă începeți viața pământească fără să știți de scopul ei. Numai cu încetul ajungeți la conștiință de sine. După aceea trebuie să primiți învățătură referitoare la sensul și scopul existenței. Dar această învățătură servește de cele mai multe ori doar binele trupesc - și poate să dureze mult până vă dați seama că există și o viață spirituală - până vă gândiți la sufletul vostru și la necesitățile acestuia. Dacă primiți o învățătură corectă, adică atenția vă este îndreptată către dezvoltarea voastră sufletească, atunci poate și sufletul vostru să ia atitudine și să-și impună cerințele sale. Atunci, pe lângă viața trupească poate fi dusă o viață spirituală, care aduce sufletului un câștig spiritual, însă omul care e atent doar la viața pământească și se ocupa numai de nevoile trupești, neglijându-le pe cele sufletești, are parte de puțin câștig spiritual. De-abia când își dă seama că nu plăcerile trupești sunt scopul și țelul vieții, se poate vorbi la el de începutul vieții spirituale.

Până atunci însă viața pământească este un mers în gol - fiind zadarnică din punctul de vedere al sufletului și al dezvoltării spirituale a omului.

Fiecare om are prilejul să primească explicații asupra sensului și scopului existenței. Numai că nu întotdeauna le dă crezare, și atunci sufletul e foarte dezavantajat. Poate să dureze mult, până ce omul recunoaște lipsa de valoare a strădaniilor pământești, străduindu-se apoi către un alt țel, cel spiritual. Însă are libertatea să hotărască încotro își îndreaptă gândurile și voința. Mereu primește învățătură și depinde numai de el dacă această învățătură îl duce la cunoaștere, dacă trage foloase din învățătura care i se dă.

Cunoașterea trebuie dobândită din liberă voință - omul pur și simplu trebuie să aibă voința de a-și îndeplini adevăratul scop al vieții. Atunci singur va cere ajutor de la acea putere pe care o recunoaște ca fiind mai presus de el. Și atunci va fi ajutat să ajungă la cunoașterea adevărată și să-și trăiască viața pământească în mod conștient. Căci i-a fost dată omului capacitatea de gândire: el poate să judece, să analizeze totul și să hotărască pro sau contra. Numai de hotărârea lui depinde dacă trăiește doar din punct de vedere pământesc sau are și strădanii spirituale.

Deși depinde și de voința lui, dacă gândește corect, i se oferă iar și iar posibilitatea să ajungă la cunoașterea adevărată. Nu este lăsat fără ajutor și poate oricând să găsească drumul cel bun și să pornească pe el, astfel că nu trebuie să-și trăiască viața în gol, ci aceasta poate să-i aducă deplina dezvoltare spirituală. Dar, în ultimă instanță, întotdeauna voința este cea care hotărăște, căci ea este liberă și nu-i poate fi impusă nici o orientare, însă din partea lui DUMNEZEU se face totul pentru ca voința să fie astfel orientată încât să se îndrepte de la sine către DUMNEZEU, iar după aceea i se dă tot ajutorul pentru a ajunge la adevăratul său țel. Amin.

B.D. Nr. 4932 12.7.1950
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Totul cu si alaturi de Dumnezeu !
Back to top See my Info
1%
Milenar
Milenar

1% is offline

Joined: 31 Aug 2006
Member: #83
Posts: 1069
Country Flag: Romania
Style: subSilver (78)
Medals: None
Groups:
Topic icon
CUNOAȘTEREA PLANULUI DE MÂNTUIRE AL LUI DUMNEZEU
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 25.11.2012, 03:29 View PostDownload Post

CUNOAȘTEREA PLANULUI DE MÂNTUIRE AL LUI DUMNEZEU

Vreau să aruncați o privire în veșnicul MEU plan de mântuire și de aceea caut să vă dau cunoștințe potrivit nivelului vostru de maturitate. Caut să vă mijlocesc aceste cunoștințe prin Spiritul MEU, ca să vă aflați pe deplin în adevăr și să puteți fi convinși de acesta. Căci numai pe calea spiritului este posibil să vi se dea adevărul curat. Trebuie să știți totul pentru a putea lua atitudine față de învățăturile greșite care vă îngreunează întoarcerea la MINE - căci acesta este scopul planului MEU de mântuire.

Trebuie să știți de unde veniți și ce v-a determinat să vă întoarceți de la MINE. Trebuie să știți de soarta pe care v-ați creat-o căzând de lângă MINE. Și trebuie să știți că am întocmit pentru voi un plan care vă asigură încetul cu încetul reîntoarcerea la MINE, precum și de ce a fost nevoie de acesta. Trebuie să aflați de acest plan, căci de-abia atunci puteți înțelege existența voastră ca oameni pe pământ, trăind apoi corespunzător scopului de atins. ÎL veți cunoaște și îndrăgi pe CEL care a creat de dragul vostru întreaga creațiune, care, mânat de nesfârșita SA dragoste și înțelepciune și-a folosit puterea ca să dea ființă la cele mai minunate lumi create, toate cu același scop: de a găzdui ființele spirituale căzute spre a le duce la deplină maturitate, pentru a se putea reîntoarce la MINE. Căci EU sunt punctul de plecare al existenței lor și rămân veșnic legat de ființele pe care le-am creat pentru că le iubesc.

Voi oamenii trebuie să știți că dragostea MEA față de voi e nesfârșită și că prin ea se explică totul, pentru că altminteri aș fi putut să nimicesc tot ceea ce am creat chiar în momentul în care MI s-a opus. Dragostea M-a împiedicat să fac aceasta. Însă dragostea MEA vrea de asemenea să facă fericite ființele create, pentru că așa e dragostea - nu poate altfel, vrea să dăruiască fericire. De aceea cei căzuți trebuie să se reîntoarcă neapărat la MINE. Veșnicul MEU plan de mântuire are ca scop tocmai reîntoarcerea definitivă la MINE a tuturor ființelor spirituale căzute.

Că vă dau despre aceasta atât de multe cunoștințe, e din cauza vremurilor din urmă, care fac necesar ca oamenii să primească un ultim ajutor.

Trebuie să știți ce e în joc și că nu vă rămâne prea mult timp pentru reîntoarcerea la MINE - ca să nu trăiți fără grijă, de azi pe mâine, ci să încercați să stabiliți o strânsă legătură cu MINE, pentru ca EU să vă arăt drumul în haosul care va veni asupra oamenilor înainte de sfârșit, fapt pentru care sunt de asemenea necesare explicații care corespund adevărului.

Dacă vă sunt lăsate concepțiile greșite, mereu mai sperați că pământul va înflori din nou, că vine iar o nouă ascensiune, căci nu cunoașteți sensul și scopul evenimentelor pe care le trăiți. Atunci vă trăiți viața pământească în zadar, fără nici un folos pentru sufletul vostru care este eul vostru propriu-zis și care nu piere când vă moare trupul. Și atunci urmează pentru suflet o soartă de care vreau să-l feresc. Căci vreau să vă dăruiesc fericire pentru că vă iubesc și de aceea transmit în repetate rânduri adevărul pe pământ. Voi trebuie doar să-l primiți pentru a vă salva de soarta groaznică a surghiunului înnoit în creaturile noului pământ.

Cine cunoaște veșnicul MEU plan de mântuire, trece deja într-o anumită măsură fericit prin viața pământească, pentru că și-a dat deja seama de sensul și scopul acesteia și trăiește conștient, căutând să-Mi îndeplinească voința. Cel străin de aceste cunoștințe nu cunoaște scopul existenței și va aprecia totul doar din punct de vedere pământesc, nelăsând loc vreunui scop spiritual, căci tot ce e spiritual îi e străin. Pe de altă parte însă, va arăta înțelegere față de veșnicul MEU plan de mântuire doar omul care prin activitate plină de dragoste față de semeni a stabilit deja legătură cu MINE, căci spiritul său s-a trezit deja la viață. Omul care nu crede de loc în MINE gândește și acționează fără dragoste și niciodată nu este deschis față de astfel de cunoștințe. El trece deci prin viață cuprins de beznă deasă, negăsind în orbirea lui drumul cel bun. EU însă vreau să le prezint tuturor oamenilor cunoașterea despre faptul că ei au luat cândva ființă din MINE, că s-au întors din proprie voință de la MINE, au căzut în adânc iar dragostea MEA i-a ajutat să se ridice din nou, pentru că dragostea MEA față de tot ceea ce am creat este nesfârșită și va rămâne veșnic neschimbată.

De aceea n-am odihnă până nu recâștig toate ființele căzute, până ce ele nu se străduiesc să se reîntoarcă la MINE de bunăvoie. Ele trec în acest scop prin creațiunile cărora le-am dat cândva ființă spre a servi reîntoarcerii la MINE. Voi mijloci mereu aceste cunoștințe acelor oameni care stabilesc legătură cu MINE și doresc să afle adevărul despre cauza, sensul și scopul existenței lor pe acest pământ. Și veți primi învățătură despre aceasta conform adevărului, căci numai adevărul vă dă libertatea și vă readuce definitiv la MINE.

Amin. B.D. Nr. 5612 28.2.1953
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Totul cu si alaturi de Dumnezeu !
Back to top See my Info
1%
Milenar
Milenar

1% is offline

Joined: 31 Aug 2006
Member: #83
Posts: 1069
Country Flag: Romania
Style: subSilver (78)
Medals: None
Groups:
Topic icon
CREAREA LUI LUCIFER ȘI A FIINȚELOR SPIRITUALE ORIGINARE
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 25.11.2012, 03:45 View PostDownload Post

CREAREA LUI LUCIFER ȘI A FIINȚELOR SPIRITUALE ORIGINARE

Mintea omenească poate cuprinde doar într-o anumită măsură adevărul profund, căci ceea ce e spiritual nu poate fi explicat decât în mod spiritual. Această explicație este preluată de spiritul vostru și e transmisă minții prin intermediul sufletului. Mintea însă vă este încă mult prea solicitată de cele pământești, neputând astfel să pătrundă îndeajuns în profunzimea cunoștințelor spirituale, pentru a înțelege totul. Cu toate acestea MĂ dezvălui vouă prin scânteia spirituală implantată în voi, iar cei care au dragoste vor pricepe sensul a ceea ce le dezvălui: dorința MEA de a crea era nespus de mare, puterea îmi era inepuizabilă , iar fericirea MEA consta în realizarea gândurilor și planurilor MELE. Doream să împărtășesc cuiva această fericire; dragostea MEA dorea să se dăruiască. Vroiam ca în afară de MINE să mai fie o ființă care să se bucure de ceea ce MĂ făcea pe MINE atât de fericit. Resimțeam existența de unul singur ca pe o lipsă, pe care , însă puteam oricând s-o înlătur, dacă vroiam. Și am vrut să MĂ regăsesc într-o ființă care să fie strâns legată de MINE, pe care vroiam s-o creez ca pe o copie a MEA, ca să MĂ oglindească pe MINE însumi, ca să-i pot dărui o fericire nesfârșită, sporind astfel și propria MEA fericire. Am vrut să creez o astfel de ființă și a fost de ajuns ca să vreau aceasta. Căci voința MEA este putere, acționând mereu cu dragoste și înțelepciune.

Astfel a luat naștere din MINE o ființă care era copia MEA, însă nu putea să MĂ vadă pentru că de M-ar fi văzut ar fi pierit de fericire. Căci nici o ființă n-ar putea suporta să MĂ vadă, fiindcă orice ființă, chiar și cea mai desăvârșită copie a MEA nu este decât un produs al puterii dragostei MELE, pe când EU sunt puterea dragostei în sine. Strălucirea MEA depășește totul în amplitudinea ei, fapt pentru care nu puteam fi văzut de ființele create de MINE. Mi-am creat însă prin această ființă un vas în care puteam să-Mi revărs continuu puterea dragostei, o ființă deci care, primind continuu fluxul puterii MELE, primea prin aceasta din belșug și dorința MEA de a crea, puterea MEA, înțelepciunea și dragostea MEA. Putea deci să resimtă aceeași fericire ca și MINE, putea să-și manifeste puterea după voința ei, putea să fie fericită și să-și sporească fericirea creând, căci puterea MEA o făcea capabilă de toate acestea. Iar EU MĂ bucuram de fericirea ei. Și astfel au luat ființă din ea nenumărate ființe asemănătoare. Erau cu toții copiii dragostei MELE, erau desăvârșiți, aflându-se în cea mai strălucitoare lumina - căci din ființa creată identică cu MINE și dragostea MEA nesfârșită nu puteau să rezulte decât ființe cu totul desăvârșite. Aceasta pentru că aveam amândoi aceeași voință și dragostea amândurora se regăsea în ființele create. N-a existat nimic imperfect atât timp cât voința MEA a putut să acționeze prin prima ființă creată. Era o lume spirituală plină de lumină, cu un mare număr de ființe spirituale create originar. Puterea MEA se revărsa nelimitat către acea ființă pe care MI-am ales-o ca purtătoare a luminii și puterii MELE.


Aceasta primă ființă era nemăsurat de fericită. EU însă am vrut să-I sporesc și mai mult fericirea. Am vrut ca ea să nu mai fie legată de voința MEA ci să facă totul din proprie voință, care, dacă ființă era și rămânea perfectă , ar fi fost voința MEA. Căci ființa, fiind creată de MINE, nu era capabilă să aibă altă voință decât a MEA. EU însă vroiam ca ea să poată acționa liber - căci ceea ce caracterizează o ființă dumnezeiască este tocmai faptul că dragostea îi este atât de profundă, încât voința îi este la fel cu a MEA. Această dragoste vroiam s-o primesc de la prima ființă creată. Aceasta i-ar fi adus totodată și suprema desăvârșire, astfel că, ne mai acționând - ca ființă creată - după voința MEA, ci având din dragoste aceeași voința cu MINE, ar fi avut parte de o fericire nesfârșită.

Ca să poată trece această probă a voinței a trebuit să dispună de o voință cu desăvârșire liberă. Ea nu MĂ putea vedea, dar MĂ cunoștea pentru că se afla în lumină. Vedea însă nenumărate ființe care au rezultat din voința ei și se simțea creatoarea lor, deși știa că puterea pentru aceasta a primit-o de la MINE. Dar această ființă îmi invidia puterea. Fiind vizibilă ființelor create de ea, se considera, stăpână pe ele, cu toate că știa că ele au luat ființă din MINE și s-a dat în fața lor drept singura sursă de putere capabilă de creație. A refuzat deci să MĂ iubească pentru a putea stăpâni.

Pentru voi, oamenii, e ceva de neînțeles cum o ființă cu conștiința de sine s-a putut rătăci, gândind cu totul greșit. Aceasta însă se explică prin libera voință, care, pentru a putea să acționeze, trebuia să aibă și posibilitatea opțiunii în sens negativ. Însă nu era obligată să opteze în acest sens.

Ființa purtătoare de lumină și putere avea pe de o parte dovada puterii pe care o mijlocea, nu vedea însă sursa de putere.

S-a instaurat deci pe sine drept domn al ființelor spirituale create, căutând să MĂ prezinte pe MINE drept inexistent și să le implanteze voința sa întoarsă de la MINE. Astfel a sosit și pentru aceste ființe - create de purtătorul de lumină cu ajutorul puterii MELE - momentul care ar fi constituit dovada perfecțiunii lor, căci puterea MEA se afla în toate ființele acestea, ele fiind pline de lumină și dragoste înflăcărată față de MINE. Deși nu puteau să MĂ vadă, ele totuși M-au recunoscut.

Erau însă atașate și de ființa care le-a creat, căci dragostea MEA le-a dat ființă prin mijlocirea acesteia; Dragostea lor trebuia acum să opteze și s-a scindat.

A fost atunci o nefericită derută printre ființele spirituale care simțeau că sunt nevoite să opteze. Dat fiindcă puterea dragostei MELE acționează ca lumină, multe ființe s-au simțit atrase mai mult de izvorul originar al puterii iar dragostea lor s-a micșorat față de cel care s-a despărțit de MINE, astfel că s-au întors mai mult către MINE. Lumina din ei era cunoașterea faptului că EU sunt dintotdeauna veșnica dragoste. Fiecare ființă avea această cunoaștere, dar voința le era liberă, nu era legată prin această cunoaștere, altminteri n-ar fi fost liberă. Astfel s-a scindat lumea spirituală. Prima ființă creată își avea aderenții ei, cum îmi aveam și EU aderenții MEI, deși EU însumi nu eram vizibil. Puterea izvorâtă din MINE acționa însă atât de puternic, încât multe ființe s-au întors de la ființa care voia să MI se opună. Voința lor a rămas deci corect orientată în timp ce purtătorul de lumină și cei care l-au urmat și-a întors voința împotriva MEA, astfel că ei s-au despărțit de MINE pe planul voinței, ceea ce a însemnat căderea în adânc.

Astfel, prima ființă creată - purtătorul de lumina - a devenit adversarul MEU, iar ființele cărora le-a dat viață prin voința comună a dragostei MELE și a ei s-au îndreptat o parte către MINE, o parte către ea. Căci în momentul în care purtătorul de lumina s-a despărțit de MINE, ele au simțit dorința nelămurită de a se orienta către un pol fix. Libera lor voință a început să se desfășoare. N-au fost supuse la nici o constrângere nici din partea MEA, nici din partea adversarului MEU, ci atât EU cât și el le-am învăluit fiecare cu razele puterii sale, căutând fiecare să câștige ființele pentru sine.
Puterea emisă de MINE era dragoste pură, atingând ființele atât de profund încât ele M-au recunoscut chiar fără să MĂ vadă, dându-și seama și de schimbarea voinței primei ființe create.

Însă pentru că ea era vizibilă, multe ființe au urmat-o, adică s-au supus voinței ei, depărtându-se astfel de MINE.

Dar au fost și ființe originare care se simțeau în aceeași măsură și copiii MEI și MI-au rămas credincioase din libera voință - dar numărul acestora a fost mult mai mic. Acestea au fost ființele create primele, care au rezultat din cea mai fericită dorință de a crea a purtătorului MEU de lumină prin folosirea puterii dragostei MELE, pe care o primea nelimitat.
Această putere-dragoste le era proprie și acestor ființe. Ea le îndrepta continuu către MINE, căci ele își dădeau seama de voința schimbată a creatorului lor, fapt pentru care s-au întors de la el.

Ar fi putut și celelalte ființe să-și dea seama de aceasta, însă ele l-au urmat orbește pe cel pe care-l puteau vedea. Opțiunea liberei lor voințe a fost respectată. N-am influențat-o nici într-un fel fiindcă, pentru ca ființele create să ajungă independent la perfecțiune trebuiau să hotărască liber. Prima ființă creată, părăsindu-MĂ, a atras în adânc un mare număr de ființe care au urmat-o. Căci depărtarea de MINE înseamnă căderea în adânc, spre o stare diametral opusă, care înseamnă întuneric și neputință, lipsa de cunoaștere și putere. Iar copiii MEI au rămas în cea mai strălucitoare lumină, într-o stare de nesfârșită putere și fericire.

După această cădere a lui Lucifer, purtătorul de lumină, puterea lui s-a frânt, nu a mai fost capabil să creeze, cu toate că nu i-am sustras toată puterea pentru că era o ființă creată de MINE.

Cei care l-au urmat sunt puterea și forța lui - asupra lor domnește ca principe al întunericului.

Pe de altă parte însă ființele care l-au urmat sunt de asemenea opera dragostei MELE și nu le las pentru totdeauna la dușmanul MEU. Atât timp cât ele poartă în sine voința lui, îi aparțin, însă îndată ce îmi reușește să le îndrept voința către MINE, el le-a pierdut. Astfel puterea lui scade pe măsură ce mântui supușii de sub stăpânirea lui. Aceasta însă se întâmplă mereu pe baza voinței lor libere.

Acesta este scopul veșnicului MEU plan de mântuire, care este sprijinit cu zel de toți locuitorii împărăției luminii, de îngerii și arhanghelii MEI. Căci ei sunt cu toții colaboratorii MEI care se străduiesc să redea fraților căzuți fericirea pe care ei au pierdut-o odinioară din propria lor greșeală.

Aceasta operă a eliberării (mântuirii) va fi dusă la bun sfârșit chiar dacă trece o veșnicie până când se va reîntoarce la MINE și ultima ființă căzută - până când se va apropia de MINE și ființa prima creată, zămislită din dragostea MEA, cerându-MI dragostea - până când se va întoarce și ea plină de căință la CASA PĂRINTEASCĂ pe care a părăsit-o cândva din proprie voință. Amin.

B.D. Nr. 8216 16.7.1962
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Totul cu si alaturi de Dumnezeu !
Back to top See my Info
1%
Milenar
Milenar

1% is offline

Joined: 31 Aug 2006
Member: #83
Posts: 1069
Country Flag: Romania
Style: subSilver (78)
Medals: None
Groups:
Topic icon
TRANSFORMAREA FIINȚELOR SPIRITUALE ORIGINARE CĂZUTE ÎN CREAȚIUNE
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 25.11.2012, 03:53 View PostDownload Post

TRANSFORMAREA FIINȚELOR SPIRITUALE ORIGINARE CĂZUTE ÎN CREAȚIUNE

Cuvintele MELE trebuie să vă aducă claritate, să vă dea răspuns la întrebări și să rezolve problemele pe care voi nu puteți să le rezolvați pe calea gândirii. Trebuie să primiți învățătură despre adevăr, căci vreau să vă dau lumină și să vă luminez spiritul, ca să nu trăiți în întuneric și pentru ca sufletul să nu vă fie vătămat. Căci vreau să-l salvez pentru veșnicie. Dragostea MEA nesfârșită vrea mereu binele sufletului vostru, căci MI-e dor să vă reîntoarceți la MINE, MI-e dor de uniunea cu voi, pentru aceasta însă sufletul vostru trebuie să ajungă la perfecțiune.

Ați purces cândva din MINE într-o stare de absolută perfecțiune, căci v-am creat întru totul după asemănarea MEA, ca ființe cu totul desăvârșite, erați copii ale MELE în miniatură, de aceeași natură cu MINE, dat fiindcă elementul vostru originar era dragostea. Căci ați luat ființă din DRAGOSTEA ORIGINARĂ. EA și-a creat vase pentru a se putea revărsa continuu umplându-le cu puterea dragostei. Ființele acestea - copiile MELE - erau dragoste pură. Erau puterea dragostei revărsată din MINE, fiind totodată ființe care puteau să se vadă unele pe altele. Pe MINE însă, pe cel din care au luat ființă, nu puteau să MĂ vadă, pentru că EU eram însăși PUTEREA ORIGINARĂ A DRAGOSTEI, pe care ele nu puteau s-o vadă fără a pieri.

Căci le-am slobozit din MINE ca minuscule scântei, ca ființe independente - după cum v-am mai explicat. Acesta însă este un proces pur spiritual, pe care nu-l puteți înțelege pe deplin cât trăiți ca oameni pe pământ.

Cu toate că aceste ființe dispuneau de multă putere și lumină, fiind continuu străbătute de fluxul de putere al dragostei MELE, nu le-am putut împiedica să abuzeze de libertatea voinței lor, ele întorcându-MI spatele, tocmai pentru că erau ființe independente, înzestrate cu voință liberă. Astfel, când au fost supuse la proba voinței, care consta în a MĂ recunoaște pe MINE ca DUMNEZEUL și CREATORUL lor, ele au refuzat aceasta și s-au întors către ființa primă creată - Lucifer – deci spre cel pe care-l puteau vedea și care strălucea în toată frumusețea celei mai scânteietoare lumini. Au refuzat fluxul de putere al dragostei MELE, ceea ce a însemnat continua lor depărtare de MINE, izvorul originar de lumină și putere.

Acest proces vi l-am explicat tot mereu, în măsura în care acesta vi se poate explica vouă, oamenilor, pe înțeles. Aflați acum că aceste ființe, cărora le-am dat ființă din MINE, au putut să-și transforme ființa în contrariul ei, dar de pierit n-aveau cum să piară și își vor păstra existența în veci.

Ființele, în substanța lor originară erau dragoste, deci putere; care conform veșnicei legi, trebuie să fie activă, nu poate deci rămâne veșnic inactivă. Prin depărtarea tot mai mare de MINE - ca urmare a faptului că au refuzat fluxul de putere al dragostei MELE - substanța spirituală a acestor ființe originare create de MINE s-a întărit, astfel că ele au devenit incapabile de a crea și a activa.

De aceea am dizolvat aceste ființe originare, adică am transformat puterea pe care am emanato cândva sub forma unor ființe - și din aceasta a rezultat creația materială, în care puterea putea să redevină activă după voința MEA. Astfel se poate spune pe bună dreptate că toată creația e alcătuită din spiritele originare pe care voința MEA le-a transformat, e alcătuită deci din aceeași putere care s-a revărsat din MINE sub forma unor "ființe cu conștiință de sine". Aceasta a fost acum transformată - dobândind alte forme - în operele de toate felurile ale creațiunii.

Fiecărui lucru creat i-am dat o menire. În acest fel spiritul originar, dizolvat în "particule", trece prin toate componentele creației și MĂ slujește, fiind subordonat legilor obligatorii!
Astfel devine activă puterea după voința MEA, pentru că "legea fundamentală a puterii este activitatea".

Gândiți-vă mereu că ființele spirituale originare au fost putere emanată din MINE și că, deși acum ele sunt pulverizate și particulele lor se reunesc de-abia după un timp nesfârșit de lung, ele nu pier, ci fiecare se va reîntoarce odată la MINE.

Atunci însă vor fi, fiecare în parte, aceleași ființe care au pornit din MINE. Pe drumul reîntoarcerii la MINE au trecut prin toata creația, iar la urmă parcurg sub formă omenească - ca suflet al acesteia - ultima porțiune scurtă de drum, unde pot să ajungă la uniunea cu MINE, dacă primesc conștient să fie luminați de dragostea MEA.

Căci reîntoarcerea de bunăvoie la MINE constă în faptul că ființa spirituală originară încetează să se opună fluxului de putere al dragostei MELE. Atunci ea este din nou o făptură după asemănarea lui DUMNEZEU: adică spiritul căzut odinioară, care a fost creat ca ființă desăvârșită, este din nou asemenea MIE, a redevenit desăvârșit și poate astfel să se unească din nou cu MINE, rămânând pe veci în strânsă legătură cu MINE. Amin.
B.D. Nr. 7942 15.7.1961
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Totul cu si alaturi de Dumnezeu !
Back to top See my Info
1%
Milenar
Milenar

1% is offline

Joined: 31 Aug 2006
Member: #83
Posts: 1069
Country Flag: Romania
Style: subSilver (78)
Medals: None
Groups:
Topic icon
DRUMUL DEZVOLTĂRII PARCURS DE FIINȚELE SPIRITUALE PRIN CREAȚIE, READUCEREA LOR
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 25.11.2012, 04:00 View PostDownload Post

DRUMUL DEZVOLTĂRII PARCURS DE FIINȚELE SPIRITUALE PRIN CREAȚIE, READUCEREA LOR

Ați trecut prin toată creația. - Acestea sunt cuvinte mari pe care le înțelegeți de-abia când cunoașteți planul MEU de readucere a ființelor spirituale - de spiritualizare a tot ceea ce este spirit lipsit de maturitate - deci când cunoașteți care sunt cauzele drumului vostru prin creațiune.

Căci numai ca oameni sunteți din nou acele ființe originare cărora le-am dat cândva ființă din MINE. Faptul că ați căzut de lângă MINE în adâncul adâncurilor a avut ca urmare dizolvarea voastră în particule. Ați fost risipiți în nenumărate substanțe izolate - incorporate în făpturile creației - care erau astfel obligate să-și îndeplinească menirea ce le-a fost dată, pentru a parcurge cu încetul drumul dezvoltării către înalt. Ați trecut astfel prin toată creația, parcurgând drumul care are ca scop readucerea ființelor spirituale - prin schimbarea lor - la MINE, conform veșnicului MEU plan de mântuire.

Fiecare componentă a lumii create își are propria menire, care constă în a sluji într-un anumit fel. Astfel, guvernate de legi obligatorii substanțele spirituale slujesc continuu și se leapădă mereu de forma lor exterioară pentru a se întrupa într-o nouă formă. Aceasta continuă până când ajung la maturitatea necesară pentru a se putea întrupa în forma omenească.

Acest drum al dezvoltării care trece prin toate formele pământești ale creației, duce negreșit la maturitate, pentru că este parcurs sub acțiunea legilor obligatorii - adică voința MEA este cea care hotărăște, prin ea totul se supune legilor date de MINE. Astfel se realizează maturizarea, chiar dacă e necesar un timp nesfârșit de lung până când se ajunge la nivelul la care toate substanțele izolate se reunesc, astfel ca sufletul originar - întrupat ca om - să poată parcurge ultimul drum pământesc pentru a-și desăvârși spiritualizarea.

Acest drum prin toată creațiunea nu poate fi abandonat după bunul plac sau înlocuit cu altceva. Trebuie s-o parcurgă fiecare ființă care vrea să se reîntoarcă la origine, la starea ei de la început. Căci creația materială a luat ființă din voința MEA, pentru că, am văzut în această calea pe care să MI se apropie acele ființe create de MINE care s-au depărtat de MINE, căzând în adâncimi nesfârșite.

Toată creațiunea constă în ființele spirituale căzute, care, împietrindu-se, au devenit substanță spirituală rigidă, transformată apoi de voința MEA în cele mai diverse forme. Acestor forme le-am dat menirea și scopul de a duce treptat componenta spirituală la maturitate, asigurându-i continuu întruparea în noi forme, pentru a putea ajunge la un grad de maturitate tot mai ridicat, ca la ultima întrupare - ca om - deci ca ființă cu conștiință de sine să se străduiască la atingerea scopului final de a căuta și găsi conștient uniunea cu MINE, de a se întoarce deci pentru totdeauna la MINE.

Acesta este singurul scop al oricărei opere a creației: de a adăposti substanțele spirituale cărora le este sortit drumul ridicării până la MINE. Ele se ridică cu încetul din voința MEA prin faptul că slujesc (Deși o fac doar sub acțiunea legilor impuse de MINE). Căci, slujind, ele se eliberează iar și iar din forma care le adăpostea.

Dar va mai trebui să treacă o veșnicie până când se vor reuni și particulele ultimei ființe spirituale și până când și spiritul care MĂ dușmănește - Lucifer - se va îndrepta de bunăvoie către MINE, pentru că va rămâne fără nici o putere. Aceasta va fi când toate ființele create îl vor părăsi de bunăvoie, orientându-se către MINE, pentru că M-au recunoscut ca DUMNEZEUL și CREATORUL lor.

De-abia atunci își va da el seama de totala sa neputință și va tânji din nou după putere și lumină, îi va fi dor de dragostea MEA care l-a făcut cândva nespus de fericit și atunci MI se va deschide din nou de bunăvoie și se va lăsa pătruns de dragostea MEA, reîntorcându-se la MINE ca fiul MEU. Amin.

B.D. Nr. 5800 31.10.1953
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Totul cu si alaturi de Dumnezeu !
Back to top See my Info
1%
Milenar
Milenar

1% is offline

Joined: 31 Aug 2006
Member: #83
Posts: 1069
Country Flag: Romania
Style: subSilver (78)
Medals: None
Groups:
Topic icon
CREAREA "PĂMÂNTULUI"
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 25.11.2012, 04:04 View PostDownload Post

CREAREA "PĂMÂNTULUI"

Drumul ființelor spirituale pe pământ durează o veșnicie, pentru că ele însele au fost transformate în materia din care e alcătuit pământul și toate lumile create. Substanța spirituală întărită a devenit din voința lui DUMNEZEU materie, astfel că întreg pământul, ca și toate lumile create în întregul univers sunt puterea spirituală emanată odinioară de DUMNEZEU sub forma unor "ființe", care însă și-au întors ființa în asemenea măsură pe dos, încât au devenit până la urmă doar substanță spirituală întărită, pe care DUMNEZEU a transformat-o în diversele opere ale creațiunii.

Aceasta a necesitat un timp nesfârșit de lung, pentru că această transformare s-a desfășurat după o ordine legică. Evoluția a ceea ce apare acum ca "pământ locuit" a avut loc în nenumărate faze de dezvoltare. Pământul n-a fost scos la iveală de-a gata de puterea creatoare a lui DUMNEZEU, pentru că evoluția înceată și-a avut scopul ei. Particulele substanței spirituale pulverizate au fost prinse mereu în noi forme. A fost nevoie de o evoluție nesfârșit de lungă, până ce pământul a devenit apt să slujească drept loc natural de viață pentru ființă spirituală ajunsă din ce în ce mai matură după cum era prevăzut în veșnicul plan de mântuire al lui DUMNEZEU. (Vezi și „Secretele Vieții”, n.r.)

A trebuit să treacă un timp infinit de lung până ce această ființă spirituală a atins acel nivel de dezvoltare la care să poată trăi ca om pe pământ, cu scopul de a atinge cel mai înalt grad de perfecțiune. Acest ultim drum pământesc parcurs ca om e doar o clipă în comparație cu drumul nesfârșit de lung al dezvoltării pământești care l-a precedat.


Crearea fiecărei forme n-a durat decât o clipa, căci DUMNEZEU își transformă instantaneu orice gând în opera durabilă, însă rezistența pe care i-a opus-o substanța spirituală căzuta a determinat durata timpului trecut până la transformarea ei în forme materiale. Căci DUMNEZEU n-a constrâns substanța spirituală căzută care îi opunea rezistență ci a prins-o cu puterea dragostei SALE, ținând-o așa până când a început să-i scadă rezistența, pentru a o învălui apoi conform planului Său, pentru a-i da anumite forme în care aceasta să desfășoare o anumită activitate. Aceasta activitate era la rândul ei încă atât de minimală, încât a trebuit să treacă iarăși un timp nesfârșit de lung până aceste forme au putut să se descompună și să se transforme.

Deci pământul a trecut printr-o evoluție nesfârșit de lungă până a putut fi locuit de ființe vii, care la rândul lor l-au pregătit ca sa le poată servi oamenilor ca ultim loc de instrucție. – Sufletul omenesc a trecut cu toate particulele sale prin toată creația - căci căderea în adânc a fost atât de mare, încât a fost nevoie de enorm de mult timp pentru a se putea ridica din nou până la nivelul la care să i se poată reda conștiința de sine. Astfel i-a devenit posibil să parcurgă ultimul drum menit să-i aducă perfecțiunea și să-l readucă în acest fel în înalt.

Astfel a luat naștere creațiunea care acum adăpostește ființele spirituale căzute, nesfârșite la număr, fapt pentru care și reîntoarcerea lor la DUMNEZEU va dura un timp nesfârșit, astfel că încă nu este de prevăzut un sfârșit al lumilor create.
Acestea adăpostesc noi și noi particule spirituale care se ridică dezvoltându-se prin schimbarea continuă a formei lor exterioare. De aceea e de așteptat continua devenire și trecere a tot ceea ce face parte din creația materială. În acest fel are loc continua reînnoire a operelor creațiunii, slujind astfel dezvoltării componentei spirituale pe care o adăpostesc, ca și perfecționării omului prin faptul că îi fac posibilă viața pe pământ.

Atât timp cât spiritului legat în materie îi este luată libertatea voinței, dezvoltarea care îl ridică în înalt se desfășoară conform voinței lui DUMNEZEU. Spiritul legat slujește cuprins într-o anumită formă, ceea ce, cu încetul, îl maturizează. Însă când acesta ajunge la acel stadiu în care trăiește ca om pe pământ, el își redobândește voința liberă. Atunci se poate întâmpla ca, în loc să se ridice în continuare, să bată pasul pe loc sau chiar să dea înapoi. Ca urmare a acestui regres substanța spirituală din om poate să se întărească din nou, ca înainte, fapt pentru care sufletul trebuie dizolvat din nou în particule pentru a trece din nou prin creațiunea materială.

Aceasta cere dizolvarea și transformarea fiecărei opere a creațiunii, ceea ce înseamnă încheierea unei perioade pământești și începerea uneia noi. - Și astfel, voi, oamenii, trebuie să înțelegeți că, la intervale de timp stabilite de DUMNEZEU, au loc astfel de schimbări ample ale lumii create, care sunt însă întotdeauna motivate de dragostea și înțelepciunea lui DUMNEZEU - și servesc la mântuirea ființelor spirituale originare căzute. Și trebuie să vă așteptați la o astfel de intervenție din partea lui DUMNEZEU mereu când oamenii nu-și mai recunosc adevăratul scop al existenței lor - adică nu-și mai folosesc viața pământească pentru a-și maturiza sufletul, pentru a ajunge la suprema desăvârșire. Căci acesta este scopul oricărei lumi create - de a-i servi omului la maturizarea sufletului său, de a-l ajuta să redevină ceea ce a fost la început - o ființă cu totul desăvârșită - care a luat ființă din dragostea lui DUMNEZEU, apoi însă a căzut de lângă EL din proprie voință. El trebuie să se reîntoarcă la EL și pentru aceasta DUMNEZEU însuși i-a creat drumul de reîntoarcere prin calea pe care o are de străbătut prin toate formele lumii create.

Amin. B.D. Nr. 7699 29.6.1957
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Totul cu si alaturi de Dumnezeu !
Back to top See my Info
Display posts from previous:   
   Board Index -> UNIQUE - La răscruce de drumuri, Biblioteca Unique - tematică specifică -> Biblioteca - Din seria Spiritual, Spiritual Crestinism
   -> Biblioteca - Creștinism, Bertha Dudde - "Scribul lui Dumnezeu"
View previous topic Tell A FriendPrintable versionDownload TopicPrivate MessagesRefresh page View next topic

Page 5 of 5  [ 49 Posts ]
 

Goto page Previous  1, 2, 3, 4, 5
Jump to:   
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
You cannot post attachments in this forum
You cannot download attachments in this forum

Style:  
Search:
Fii binevenit călătorule ! Tainele Cerului și ale Universului îți sunt pregătite. Cere și ți se va da ! Bate și ți se va deschide ! Caută și vei găsi !