Tainele Universului și ale Spiritului sunt dezvăluite doar celui care le caută în mod sincer, cu o inimă curată ! FAZA CURENTA A LUNII
Username:   Password:  Auto Login    
 RegisterRegister 
It is currently 15.4.2024, 21:47
All times are UTC + 3 Hours
Fi binevenit calatorule !
Apocalipsa Fecioarei Maria


Users browsing this topic: 0 Registered, 0 Hidden and 0 Guests
Registered Users: None


View previous topic Tell A FriendPrintable versionDownload TopicPrivate MessagesRefresh page View next topic
Author Message
Duhul
Initiat
Initiat

Duhul is offline

Joined: 09 Oct 2007
Member: #308
Posts: 316
Country Flag: Israel
Style: subSilver (582)
Medals: None
Groups:
Topic icon
Apocalipsa Fecioarei Maria
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 1.8.2010, 11:38 View PostDownload Post

Apocalipsa Fecioarei Maria


Notă introductivă

Această traducere a Apocalipsei Fecioarei [1] este făcută după textul publicat de M. R. James în Texts and studies, II. 3, dintr-un manuscris din Biblioteca Bodleiană, pe care îl atribuie secolului al XI-lea. După ipoteza sa, originalul ar tine de secolul al IX-lea, privindu-l ca pe o compilație târzie și neîndemânatică bazată pe (1) Legendele Răpirii și pe (2) Apocalipsa lui Pavel. Trăsătura sa principală, intervenția pentru cei osândiți, se regăsește în Testamentul lui Avraam, Apocalipsa lui Pavel, 4 Ezdra, Apocalipsa lui Baruh, Apocalipsa lui Ezdra și Apocalipsa lui Zedra. Paralelele sunt indicate în note.

[1] În această Apocalipsă și în cea a lui Zedra, textul este în multe locuri atât de evident corupt încât traducătorul nu poate să fie încrezător că a redat în toate cazurile sensul corect al originalului.

APOCALIPSA MAICII SFINTE A DOMNULUI DESPRE PEDEPSE

1. Preasfânta Maică a Domnului se pregătea să meargă la Muntele Măslinilor ca să se roage; și rugându-se Domnului nostru Dumnezeu, a spus: „În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh; lasă-l [Doamne] pe arhanghelul Gavriil să coboare, ca să mă învețe despre pedepse și despre lucrurile din cer, de pe pământ și de sub pământ”. Nici nu terminase ce avea de spus, că arhanghelul Mihail coborî împreună cu îngerii Răsăritului și ai Apusului și cu îngerii de la miazăzi și de la miazănoapte și o salutară pe Cea mai aleasă și îi ziseră: „Bucură-te, oglindire a Tatălui; bucură-te, sălaș al Fiului; bucură-te, locaș al Duhului Sfânt; bucură-te, boltă a celor șapte ceruri; bucură-te, boltă a celor unsprezece acoperăminte; bucură-te, cea slăvită de îngeri; bucură-te, mai apropiată de tronul lui Dumnezeu decât profeții”. Și Maica Sfântă a lui Dumnezeu a spus îngerului: „Slavă ție, Mihail, căpetenia [arhanghelilor], slujitor al Tatălui nevăzut, slavă, Mihail, căpetenia [arhanghelilor], însoțitor al Fiului meu, slavă, Mihail, căpetenia [arhanghelilor], cel mai de temut dintre cei cu șase aripi, slavă, Mihail, căpetenia [arhanghelilor], care domnești asupra tuturor lucrurilor și ești vrednic să stai lângă tronul Domnului, slavă ție, Mihail, căpetenia [arhanghelilor], care vei suna din trâmbiță și-i vei trezi pe cei adormiți de veacuri. Slavă ție, Mihail, căpetenia [arhanghelilor], cel dintâi dintre cei aflați în preajma tronului lui Dumnezeu”.

2. Și, întâmpinând toți îngerii în același fel, Cea mai aleasă l-a rugat pe mai-marele [arhanghelilor să-i spună] despre pedepse, zicând: „Spune-mi toate lucrurile de pe pământ”. Iar căpetenia [arhanghelilor] i-a spus: „Dacă mă întrebi tu, Cea mai aleasă, îți voi spune”. Și Cea mai aleasă i-a spus: „Cât de multe sunt pedepsele prin care este pedepsit neamul omenesc?” Iar arhanghelul i-a spus: „Pedepsele sunt fără de număr”. Atunci Cea mai aleasă i-a spus: „Spune-mi lucrurile din cer și de pe pământ”.

3. Apoi, căpetenia [arhanghelilor], Mihail, a poruncit îngerilor Apusului ca descoperirea să fie făcută și Iadul să fie deschis, și ea i-a văzut pe cei care erau pedepsiți1 în Iad: și acolo se afla o mulțime de bărbați și de femei și era o mare jale. Și cea aleasă l-a întrebat pe mai-marele [arhanghelilor]: „Cine sunt aceștia și care este păcatul lor?” Iar căpetenia a zis: „Aceștia, Preasfântă, sunt cei care nu se închină Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și din pricina aceasta sunt pedepsiți astfel”.

4. Și văzu ea într-un alt loc un întuneric de nepătruns: [2] și Cea preasfântă a spus: „Ce este întunericul acesta și cine sunt cei care sunt pedepsiți?” Iar căpetenia a spus: „Multe suflete zac în acest întuneric”. Iar cea preasfântă a zis: „Fă ca acest întuneric să se risipească, ca să pot vedea și această pedeapsă”. Stăpânul [peste arhangheli] i-a spus Preasfintei: „E cu neputință, Preasfântă, să vezi această pedeapsă”. Iar îngerii care îi păzeau [pe cei aflați acolo] spuseră: „Avem poruncă de la Tatăl nevăzut ca ei să nu vadă lumina, până când Fiul tău binecuvântat nu va aduce cu sine strălucirea”. Mâhnindu-se, Preasfânta și-a ridicat ochii către îngeri și atingând cuvântul nepângărit al lui Dumnezeu, a spus: „În numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh; fă ca întunericul să se risipească, ca să pot vedea și această pedeapsă”. Pe dată, întunericul s-a ridicat și a acoperit cele șapte ceruri: și acolo [înăuntru] se aflau mulți oameni, atât bărbați, cât și femei, iar din mijlocul lor s-a înălțat o mare plângere și un mare vaiet s-a auzit. Și văzându-i, Preasfânta a lăcrimat și le-a zis: „Ce faceți, bieți oameni? Cine sunteți? Și cum de vă aflați acolo?” Și nu s-a auzit nici un glas ori răspuns. Iar îngerii care îi păzeau le-au spus: „De ce nu vorbiți cu Cea mai aleasă?” Cei pedepsiți au spus atunci [Fecioarei]: „O, tu, Cea mai aleasă, de o veșnicie nu vedem lumina și nu putem să ne apropiem de ce este acolo sus”. Și stropi de smoală cădeau peste ei și, văzându-i, Preasfânta a plâns. Și iar, cei ce fuseseră pedepsiți i-au spus: „Cum de te-ai gândit la noi, Femeie Sfântă, Maică a Domnului? Fiul tău binecuvântat a venit pe Pământ și nu a întrebat de noi, nici patriarhul Avraam, nici Ioan Botezătorul, nici Moise, marele profet, nici Apostolul Pavel, iar lumina lor nu a ajuns până la noi: iar acum, Maică Preasfântă a Domnului, pavăză a creștinilor, cea care aduci creștinilor mângâiere, cum de întrebi de noi?” Apoi, Maica Preasfântă a Domnului l-a întrebat pe Mihail, căpetenia: „Ce păcat au săvârșit? Iar Mihail căpetenia i-a răspuns: „Aceștia sunt cei care nu au crezut în Tatăl și Fiul și Sfântul Duh, și nu au crezut că tu ești Maica Domnului, și că Domnul Iisus Hristos s-a născut și s-a întrupat, iar din pricina aceasta sunt pedepsiți”. Și, plângând iarăși, Maica Preasfântă a Domnului le-a spus: „De ce ați păcătuit atât de amarnic, bieți oameni? Nu ați auzit oare că întreaga creație îmi rostește numele?” Și, în timp ce spunea cuvintele acestea, întunericul s-a lăsat peste ei așa cum fusese la început.

[1] Cf. Viziunea lui Pavel, 31.
[2] Apoc. Petru, 21; Pavel 37.

5. Și căpetenia [arhanghelilor] a spus: „Unde vrei să mergi, tu, Cea mai aleasă? În apus sau spre miazăzi? Iar Cea mai aleasă a răspuns atunci:” Să mergem spre miazăzi”. Și îndată au apărut heruvimul, serafimul și patru sute de îngeri, și au condus-o pe cea mai aleasă spre miazăzi, de unde izvora râul de foc, și acolo se aflau mulți bărbați și multe femei, cufundați, unii până la brâu, alții până la gât, iar alții până la cap. Și, văzându-i, Maica Prea-sfântă a Domnului a strigat cu glas tare la căpetenie și a zis: „Cine sunt aceștia care sunt cufundați în foc până la brâu și ce păcat au săvârșit ei?” Iar căpetenia i-a răspuns: „Aceștia, Preasfântă, sunt cei care au moștenit blestemul tatălui și al mamei, și din această pricină sunt pedepsiți după cum au fost blestemați”.

6. Iar Preasfânta a spus căpeteniei: „Cine sunt cei ce stau cufundați până la piept în dogoarea focului?” Și căpetenia i-a spus: „Aceștia sunt toți cei care și-au lepădat nevestele și le-au pângărit, trăind în adulter, și din această pricină sunt pedepsiți în acest fel”.

7. Și Preasfânta l-a întrebat pe mai-marele [arhanghelilor]: „Cine sunt cei care stau cufundați până la gât în dogoarea focului?” Iar căpetenia a spus: „Aceștia, Preasfântă, sunt toți cei care au mâncat din carnea semenilor lor”. Și Preasfânta a spus: „Cum se poate ca om să mănânce carnea altuia”? Iar căpetenia a zis: „Ascultă, Preasfântă, îți voi spune: sunt toate cele care și-au omorât pruncii născuți din pântecele lor și i-au dat [3] hrană câinilor și toți cei care s-au lepădat de frații lor în fața regilor și a cârmuitorilor; aceștia au mâncat carne de om și de aceea sunt pedepsiți astfel”.

8. Iar Sfânta a spus: „Cine sunt cei cufundați în foc până la cap?” Iar căpetenia a răspuns: „Aceștia, Preasfântă, sunt toți cei care au pus mâna pe sfânta cruce și au jurat strâmb, folosindu-se de puterea crucii Domnului, îngerii tremură și se închină cu teamă, iar oamenii pun mâna pe ea și jură strâmb și nu știu pentru ce mărturisesc: și din această pricină sunt pedepsiți astfel”.

9. Și într-un alt loc Preasfânta a văzut un om spânzurat de picioare [4] și viermii rodeau. Și l-a întrebat pe mai-marele [arhanghelilor]: „Cine este acesta și ce păcat a săvârșit?” căpetenia a spus: „Este cel care a dat bani cu camătă, și din pricina aceasta este pedepsit astfel”.

10. Și mai văzu o femeie spânzurată de urechi, iar din gura ei ieșeau toate animalele [5] și o rodeau, sfâșiind-o în bucăți. Și Cea mai aleasă îl întrebă pe mai-marele [arhanghelilor]: „Cine e femeia aceasta și ce păcat a săvârșit?” Iar căpetenia a zis: „Aceasta este cea care a intrat în case străine și în cele ale vecinilor ei și a vorbit cuvinte rele ca să stârnească vrajbă, și din această pricină este pedepsită astfel.

[3] Cf. Petru, Frag.; Pavel, 40 ; Petru, 27.
[4] Cf. Petru, 2..
[5] Cf. Petru, Frag. 2.

11. Și, văzând aceste lucruri, Maica Preasfântă a Domnului a plâns și a spus căpeteniei: „Ar fi fost mai bine pentru om să nu se fi născut”. Iar căpetenia a răspuns: „într-adevăr, Preasfântă, nu ai văzut pedepsele grele”. Iar Preasfânta i-a răspuns căpetenia: „Vino, Mihail, mai-mare [peste arhangheli], și du-mă să văd toate pedepsele”. Și căpetenia a întrebat: „Unde vrei să mergem, preasfântă?” Și Cea mai aleasă a zis: „înspre apus”. Și chiar atunci a apărut heruvimul și a condus-o pe Cea mai aleasă către apus.

12. Și a văzut un nor plin de foc, și în el se afla [6] o mulțime de bărbați și de femei. Și Preasfânta a spus: „Ce păcat au săvârșit aceștia?” Iar căpetenia a răspuns: „Aceștia, Preasfântă, sunt cei care în dimineața zilei lui Dumnezeu dorm precum morții, și din această pricină sunt pedepsiți astfel”. Și Prea sfânta a spus: „Dacă cineva nu se poate scula, ce poate face?” Iar căpetenia a spus: „Ascultă, preasfântă: dacă casa cuiva este împresurată din cele patru părți, iar el este chemat și nu poate ieși, este iertat”.

13. Și a văzut un alt loc din care ieșeau limbi de foc, și pe ele stăteau o mulțime de bărbați și femei care ardeau. Și Preasfânta a întrebat: „Cine sunt aceștia și ce păcat au săvârșit?” Și căpetenia a spus: „Aceștia, preasfântă, sunt cei care nu se ridică în fața preotului atunci când sunt în biserica lui Dumnezeu, și din această pricină sunt pedepsiți astfel.

14. Și Preasfânta văzu într-un alt loc un copac de fier cu crengi de fier de care erau spânzurați de limbă o mulțime de bărbați și de femei [7]. Și, văzându-i, Preasfânta a plâns și l-a întrebat pe mai-marele [arhanghelilor]: „Cine sunt aceștia și ce păcat au săvârșit?” Iar căpetenia a răspuns: „Aceștia sunt sperjurii, hulitorii, defăimătorii, toți cei care au semănat vrajbă între frați”. Iar cea sfântă a zis: „Cum se poate să fie vrajbă între frați?” Căpetenia a spus: „Ascultă, Preasfântă și îți voi spune: când unele popoare au cerut să fie botezate, hulitorul le-a zis lor: «Voi, neamuri spurcate și necredincioase»; fiindcă a vorbit astfel, și-a primit răsplata fără întârziere”.

15. Și într-un alt loc Preasfânta a văzut un om spânzurat de cele patru mădulare, din unghii îi țâșnea sângele cu putere, avea limba înfășurată într-o limbă de foc [8] și nu era în stare nici să se vaite, nici să spună Kyrie eleison. Și când l-a văzut, Preasfânta a plâns și a spus ea însăși Kyrie eleison de trei ori: și după ce a spus rugăciunea, a venit îngerul care avea putere peste pedepse și i-a dezlegat [aceluia] limba. Și Preasfânta l-a întrebat pe mai-marele [arhanghelilor]: „Cine este acest biet om pedepsit în felul acesta?” Iar căpetenia a spus: „Acesta, Preasfântă, este slujitorul care nu a făcut voia lui Dumnezeu și a mâncat din cele ale bisericii și a zis: «Cel care slujește în altar se va hrăni din altar»9 și din pricina aceasta este pedepsit astfel”. Iar Preasfânta a spus: „Lăsați să fie pentru el după cum i-a fost credința”. Și i s-a legat limba la loc.

[6] Cf. Petru, 25.
[7] Cf. Petru, 22.
[8] Cf. Petru, 29.
[9] Cf. Lev. X 12ff; Num. xviii. 7ff.

16. Iar Mihail, căpetenia, a zis: „Apropie-te, Preasfântă, îți voi arăta locul unde sunt pedepsiți preoții”. Iar Preasfânta s-a apropiat și a văzut preoți spânzurați de toate cele douăzeci de unghii, iar din capetele lor ieșea foc. Și, văzându-i, Preasfânta l-a întrebat pe mai-marele [arhanghelilor]: „Cine sunt aceștia și ce păcat au săvârșit?” Iar căpetenia a spus: „Aceștia, Preasfântă, sunt cei care stăteau lângă tronul lui Dumnezeu și când au cântat despre trupul Domnului nostru Iisus Hristos, mărgăritarele s-au rostogolit, și tronul înfricoșător al cerului s-a zguduit și rezemătoarea Domnului nostru Iisus Hristos s-a clătinat, iar ei nu au văzut aceasta: și din pricina aceasta sunt astfel pedepsiți aici”.

17. Și Preasfânta a văzut un om și o fiară înaripată cu trei capete ca niște limbi de foc: două capete erau îndreptate către ochii lui, iar cel de-al treilea către gură. Și, văzându-l, Preasfânta l-a întrebat pe mai-marele [arhanghelilor]: „Cine este acesta, care nu poate scăpa din gura balaurului?” Iar căpetenia i-a spus: „Acesta, Preasfântă, este cel care citește și nu trăiește potrivit cu ceea ce este spus în Sfânta Evanghelie: și din această pricină este pedepsit în acest fel”.

18. Apoi căpetenia a spus: „Apropie-te, Prea sfântă, și îți voi arăta locul unde sunt pedepsiți cei cu înfățișare de îngeri și de arhangheli. Ea a pornit și i-a văzut [10] întinși în foc, iar viermi neobosiți îi rodeau. Cea preasfântă a zis: „Cine sunt aceștia și ce păcat au săvârșit?” Iar căpetenia a spus: „Aceștia, Preasfântă, sunt cei cu înfățișare de îngeri și de arhangheli. Ascultă, Preasfântă, ce îți voi spune: pe pământ ei erau numiți patriarhi și episcopi dar nu erau vrednici de numele lor. Pe pământ li s-a spus: «Binecuvântați [pe Domnul], voi, sfinți»; dar în cer nu erau numiți sfinți, fiindcă nu se purtau ca unii ce aveau înfățișare de arhanghel: și din această pricină sunt pedepsiți astfel”.

19. Și a văzut femei spânzurate de unghii, iar din gură le ieșeau văpăi și le pârjoleau: și toate fiarele pământului [11] ieșeau din acele flăcări și le sfâșiau, făcându-le bucăți, iar ele strigau printre suspine: „Fie-ți milă de noi, milostivește-te, căci osânda noastră este mai grea decât a celor aspru osândiți”. Și, văzându-le, cea preasfântă a plâns și l-a întrebat pe Mihail, mai-marele [arhanghelilor]: „Cine sunt acestea și ce păcat au săvârșit?” Iar căpetenia a spus: „Acestea sunt nevestele preoților care nu i-au cinstit pe aceștia și și-au luat bărbați după moartea lor, și din această pricină sunt pedepsite astfel”.

20. Și Preasfânta a mai văzut o diaconiță spânzurată în același fel și o fiară cu două capete care îi rodea pieptul. Și Preasfânta a spus: „Cu ce a păcătuit?” Iar căpetenia a zis: „Aceasta, Preasfântă, este o arhidiaconiță care și-a pângărit trupul în desfrâu, și din această pricină este pedepsită astfel”.

[10] Cf. Petru, 27.
[11] Cf. Petru, Clem. Alex.

21. Și văzu apoi alte femei atârnate deasupra focului și toate fiarele pământului le sfâșiau. Și Preasfânta l-a întrebat pe mai-marele [arhanghelilor]: „Cine sunt acestea și ce păcat au săvârșit?” Iar el i-a zis: „Acestea sunt cele care nu au făcut voia Domnului, au iubit arginții, au dat bani cu camătă [12] și s-au desfrânat”.

22. Iar când a auzit toate acestea Preasfânta a plâns și a spus: „Vai vouă, păcătoaselor”. Iar căpetenia a răspuns: „De ce plângi, Preasfântă? Încă nu ai văzut pedepsele cele mari”. Și Cea mai aleasă a spus: „Să mergem, Mihail, căpetenie peste puterile de sus; spune-mi, cum pot vedea toate pedepsele?”. Iar mai-marele [arhanghelilor] a zis: „Unde vrei să mergem, Preasfântă?” Spre răsărit sau către părțile din stânga ale Cerului?” Și Preasfânta a spus: către părțile din stânga ale Cerului.

23. Și nici nu termină bine de vorbit, că heruvimul și serafimul se iviră lângă ea și o conduseră pe Cea mai aleasă către părțile din stânga ale Cerului. Și, iată, acolo era un râu mare, care se arăta mai negru decât smoala, și în el se aflau o mulțime [13] de bărbați și de femei: fierbea ca un cuptor de fierărie, iar valurile lui erau asemenea unei mări învolburate peste capetele păcătoșilor: iar când valurile se ridicau, îi băgau la fund pe păcătoși cu zece mii de coți și ei nu mai puteau să iasă la suprafață și strigau: „Fie-ți milă de noi, dreptule judecător”, fiindcă viermii neobosiți îi mâncau și erau atât de mulți că nici nu li se știa numărul. Și, văzând-o pe Maica Preasfântă a Domnului, îngerii [14] care îi pedepseau au strigat într-un glas: „Sfânt este Dumnezeu care se milostivește din pricina Maicii Domnului; îți aducem mulțumiri Ție, Fiu al lui Dumnezeu, că din veșnicie nu am mai văzut lumina, iar azi prin Maica Domnului, am zărit lumina”. Și au strigat iarăși într-un glas: „Bucură-te, Cea mai aleasă, Maică a Domnului: bucură-te, torță a luminii de neatins: Slavă și ție, Mihail, mai-mare [peste arhangheli], care ești trimisul întregii creații: căci noi, văzând pedeapsa celor care au păcătuit, suntem adânc îndurerați”. Și Cea mai sfântă dintre toate, când a văzut îngerii mâhniți din pricina păcătoșilor, a jelit și a spus: „Vai păcătoșilor și celor ce stau laolaltă cu ei”. Și Cea mai sfântă între toate a zis: „Să-i vedem pe păcătoși”. Și Cea mai aleasă, venind cu arhanghelul Mihail și cu toate ostile îngerești și-a înălțat glasul zicând: „Fie ca Dumnezeu să se arate milostiv”. Și după ce rostit rugăciunea cu multă însuflețire, râul nu s-a mai ridicat și valurile arzătoare s-au domolit, iar păcătoșii se vedeau ca grăunțele de muștar. Și văzându-i, Cea mai sfântă a plâns și a zis: „Ce este râul acesta și ce sunt valurile lui?” Iar căpetenia a spus: „Acest râu este focul de dincolo, iar cei care sunt schingiuiți sunt iudeii, care l-au răstignit pe Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu și au respins sfântul botez, și cei care au săvârșit păcate trupești și păcatul împotriva blândei și nepătimașei miresme a căsătoriei, și cei care și-au dus în păcat mamele și fiicele, și otrăvitorii, și cei care au ridicat sabia, și femeile care și-au sugrumat pruncii. Să le fie soarta precum le-a fost credința”, în clipa aceea valurile s-au ridicat deasupra păcătoșilor și întunericul i-a acoperit. Și căpetenia a zis: „Ascultă, tu, Cea mai aleasă dintre toate: dacă cineva va fi aruncat în acest întuneric15, Dumnezeu nu își va aminti niciodată de el”. Și Maica Preasfântă a Domnului a spus: „Vai păcătoșilor, fiindcă focul este fără sfârșit”.

[12] Cf. Petru, 3..
[13] Cf. Pavel,31.
[14] Cf. Petru, 2.
[15] Cf. Pavel, 41.

24. Iar căpetenia a spus: „Apropie-te, Preasfântă, și îți voi arăta iezerul de foc și vei vedea unde este pedepsit neamul creștinilor”. [16] Și Preasfânta purcese și văzu: pe unii i-a văzut, iar pe alții nu i-a văzut. Și l-a întrebat pe mai-marele [arhanghelilor]: „Cine sunt aceștia și ce păcat au săvârșit?” Și căpetenia a spus: „Aceștia, Preasfântă, sunt cei care au fost botezați și lăsați după cuvântul lui Hristos, dar au făcut lucrarea diavolului și au irosit vremea căinței: și din această pricină sunt pedepsiți astfel”.

25. Și ea a spus: „Rogu-te, am ceva să-ți cer: lasă-mă să fiu pedepsită laolaltă cu creștinii, căci ei sunt copiii Fiului meu”. Iar mai-marele [arhanghelilor] a zis: „Odihnește-te în Cer, Doamnă Sfântă, Maică a Domnului”. Și Preasfânta a spus: „Rogu-te, mută cele paisprezece bolți și cele șapte ceruri și să ne rugăm pentru creștini pentru ca Domnul nostru Dumnezeu să ne audă și să aibă milă de ei.”[17] Iar căpetenia a spus: „Căci viu este Domnul Dumnezeu, slăvit fie numele Lui; de șapte ori pe zi și de șapte ori pe noapte, atunci când înălțăm laudă Domnului, facem pomenire pentru păcătoși, însă Domnul nu ne ia în seamă”.

26. Și Preasfânta a spus: „Rogu-te, mai-mare [peste arhangheli], poruncește oștilor îngerești să mă ducă în cer și să mă lase înaintea Tatălui nevăzut”. Și pe dată căpetenia a poruncit, și carul heruvimului și al serafimului a venit, iar ei au ridicat-o pe Cea mai aleasă în cer și au lăsat-o dinaintea Tată lui nevăzut. Iar ea și-a întins mâinile către tronul preacurat al Tatălui și a zis: „Fie-ți milă, o, Doamne, de păcătoșii creștini, căci am văzut cum sunt pedepsiți și nu pot duce jalea lor. Lasă-mă să fiu dusă și să fiu pedepsită eu însămi pentru creștini. Nu mă rog, o, Doamne, pentru iudeii necredincioși, ci pentru creștini mă rog Ție fierbinte să ai îndurare”. Și se auzi un al doilea glas dinspre Tatăl nevăzut zicând: „Cum să mă arăt milostiv cu aceștia, când ei nu au milă de frații lor?” [18] Și Preasfânta a spus: „Doamne, îndură-Te de păcătoși: ia aminte la pedepsele lor, căci fiecare făptură de pe pământ îmi strigă numele: și când sufletul iese din trup, strigă: «Doamnă Sfântă, Maică a Domnului»“. Atunci, Dumnezeu i-a spus: „Ascultă, Maică Preasfântă a Domnului, [chiar] dacă cineva îți rostește și îți strigă numele, nu îl voi ierta, nici în cer, nici pe pământ”.

[16] Cf. Ezdra. Ante-Nicene Lib., voi. viii,, p. 573.
[17] Cf. Pavel, 43.
[18] Cf. Ezdra, L c., pp. 469,470.

27. Și Preasfânta a spus: „Unde este Moise? Unde sunt toți profeții și părinții care nu au săvârșit nici un păcat? Unde ești tu, Sfinte Pavel al lui Dumnezeu? Unde este Ziua sfântă a Domnului, fala creștinilor? Unde este puterea crucii sfinte și dătătoare de viață, care i-a izbăvit pe Adam și pe Eva de blestemul cel vechi?” Apoi Mihail și toți îngerii au strigat într-un glas: „Doamne, fie-ți milă de păcătoși”. Atunci, a strigat și Moise: „Ai milă, Doamne, de cei cărora le-am dat legea Ta”. A strigat atunci și Ioan: „Milostivește-te, Doamne, de cei cărora le-am dat Evanghelia Ta”. A strigat și Pavel: „Îndură-te, Doamne, de cei pentru care am adus epistolele în Biserică”. Și Domnul Dumnezeu a spus: „Ascultați, voi, cei drepți: să fie judecați după legea pe care a dat-o Moise, și după Evanghelia pe care a dat-o Ioan, și după epistolele pe care le-a purtat Pavel”. Și ei nu au avut nimic altceva de spus decât: „Fii milostiv, o, dreptule Judecător”.

28. Și Maica Preasfântă a Domnului a spus: „Fie-ți milă, Doamne, de creștini, fiindcă ei au ținut legea și au ascultat evanghelia Ta, și ei au fost oameni simpli”. Atunci, Dumnezeu i-a spus: „Ascultă, Preasfântă: dacă cineva le-a făcut rău și ei nu i-au întors răul, tu spui că ei mi-au ascultat legea și evanghelia; dar dacă acela nu le-a greșit cu nimic, iar ei îi fac rău, cum aș putea să spun că aceștia sunt sfinți? Ei vor fi răsplătiți după cum au greșit”. Și auzind cu toții glasul lui Dumnezeu, nu mai aveau nimic de spus. Însă Preasfânta, când a văzut că sfinții erau în încurcătură, iar Domnul lor nu le dădea ascultare și îndurarea Lui era ascunsă de ei, a spus: „Unde este Gavriil, care mi-a vestit: «Slavă, ție, care din vecie îl vei fi zămislit pe Cel care este fără de început asemenea Tatălui», iar acum nu veghează asupra păcătoșilor? Unde este mai-marele [arhanghelilor]? Apropiați-vă, voi sfinți, pe care Dumnezeu i-a ales și să ne plecăm în fața Tatălui nevăzut, pentru ca Domnul Dumnezeu să ne audă și să aibă îndurare fată de păcătoși”. Apoi, Mihail căpetenia și toți sfinții s-au închinat înaintea Tatălui nevăzut, spunând: „Fie-ți milă, Doamne, de păcătoșii creștini”.

29. Atunci Dumnezeu, auzind rugăciunea sfinților, s-a îndurat și a spus: „Pogoară-te, Fiul meu iubit și, fiindcă s-au rugat sfinții, fă să strălucească chipul tău pe pământ pentru cei păcătoși”. Apoi, Domnul a coborât de pe tronul Său neprihănit: și când L-au văzut, cei care erau osândiți au strigat într-un glas: „Fie-ți milă de noi, împărate al veacurilor”. Atunci Cel ce este Domn peste toate a zis: „Ascultați, voi toți, păcătoși și oameni drepți: am făcut raiul și omul după chipul meu: însă el a păcătuit și pentru păcatele lui a fost hărăzit morții: dar nu am îndurat ca lucrarea mâinilor Mele să ajungă în puterea șarpelui: așa că am părăsit cerul, am coborât pe pământ și am fost născut de Maria, sfânta și preacurata Maică a Domnului, ca să vă mântuiesc: am fost botezat în Iordan ca să mântuiesc firea care îmbătrânește în păcat: am fost răstignit pe cruce [19] ca să vă izbăvesc de vechiul blestem: am cerut apă și mi-ați dat oțet amestecat cu fiere: am fost pus în mormânt: am călcat pe dușman: m-am înălțat la cer și nici așa nu m-ați auzit, însă acum, datorită [20] rugăciunii mamei mele, Maria, și fiindcă ea a vărsat lacrimi multe pentru voi și datorită lui Mihail, arhanghelul meu și datorită sfinților mei, vă făgăduiesc odihnă de Cincizecime pentru a înălța laudă Tatălui, Fiului și Duhului Sfânt”.

[19] Cf. Pavel, 44; Ezdra, L c., p. 470.
[20] Cf. Pavel, 4.

30. Apoi toți îngerii și arhanghelii, tronurile, domniile, stăpâniile, puterile, și heruvimul cu mai mulți ochi, și serafimul cu șase aripi, și toți apostolii, și profeții, și martirii și toți sfinții au strigat cu glas mare: „Mărire Ție, o, Doamne; mărire, Ție, iubitorule de oameni; mărire Ție, împărate al veacurilor; slăvită să fie îndurarea Ta; slăvită să fie răbdarea Ta nemărginită; slăvită să fie puterea negrăită a dreptății judecății Tale, căci Tu ești îndelung răbdător cu păcătoșii și necredincioșii; a Ta este milostivirea și mântuirea. A Lui este mărirea și puterea - a Tatălui a Fiului și a Duhului Sfânt în vecii vecilor. Amin”.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
“Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau Cuvântul.”
Back to top See my Info
Display posts from previous:   
   Board Index -> UNIQUE - La răscruce de drumuri, Biblioteca Unique - tematică specifică -> Biblioteca - Din seria Spiritual, Spiritual Crestinism
   -> Biblioteca - Creștinism, Scrieri apocrife
View previous topic Tell A FriendPrintable versionDownload TopicPrivate MessagesRefresh page View next topic

Page 1 of 1  [ 1 Posts ]
 


Jump to:   
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
You cannot post attachments in this forum
You cannot download attachments in this forum

Style:  
Search:
Fii binevenit călătorule ! Tainele Cerului și ale Universului îți sunt pregătite. Cere și ți se va da ! Bate și ți se va deschide ! Caută și vei găsi !