Tainele Universului și ale Spiritului sunt dezvăluite doar celui care le caută în mod sincer, cu o inimă curată ! FAZA CURENTA A LUNII
Username:   Password:  Auto Login    
 RegisterRegister 
It is currently 25.2.2024, 03:59
All times are UTC + 3 Hours
Fi binevenit calatorule !
Apocalipsa lui Ezdra


Users browsing this topic: 0 Registered, 0 Hidden and 0 Guests
Registered Users: None


View previous topic Tell A FriendPrintable versionDownload TopicPrivate MessagesRefresh page View next topic
Author Message
Duhul
Initiat
Initiat

Duhul is offline

Joined: 09 Oct 2007
Member: #308
Posts: 316
Country Flag: Israel
Style: InvisionBlue (574)
Medals: None
Groups:
Topic icon
Apocalipsa lui Ezdra
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 1.8.2010, 12:09 View PostDownload Post

Apocalipsa lui Ezdra


Notă introductivă
Apocalipsa lui Ezdra este de fapt o modestă imitație a cărții apocrife 4 Ezdra. Thilo o menționează în prolegomenele la Faptele lui Toma, dar nu se știe cu certitudine dacă este sau nu vorba despre 4 Ezdra. Părți din această lucrare au fost publicate de dr. Hase de la Biblioteca din Paris, dar la vremea aceea păreau să facă parte din lucrări diferite. Apocalipsa lui Ezdra este cel mai bine păstrată într-o traducere etiopiană. Manuscrisul datează din secolul al XV-lea, iar porțiunile mai vechi sunt foarte greu de descifrat. Au existat cu siguranță versiuni în greacă, care trebuie să fi fost traduceri ale unui text în ebraică redactat pe la sfârșitul secolului I d.H. (după unele opinii, secolul al II-lea sau al III-lea d.H.) dar nici una nu s-a păstrat, cu excepția versiunilor târzii în limba latină. Sunt cunoscute douăzeci și unu de manuscrise conținând această apocalipsă, cele mai multe datând din secolele XVII-XIX. Să mai precizăm că textul nu a figurat printre scrierile de la Marea Moartă, în Apocalypses Apocryphae a lui Tischendorf, lucrarea se găsește la pp. xxix-xxxiii.

* Profetul Ezdra este plin de uimire în fața tainelor vieții și îl întreabă pe Dumnezeu despre toate lucrurile; însă ceea ce îl tulbură cel mai mult sunt suferințele pe care le îndură păcătoșii, întrucât aceștia au păcătuit ca urmare a căderii lui Adam, soarta lor e considerată chiar mai rea decât cea a făpturilor lipsite de rațiune. Descrierea chinurilor îndurate în regiunile infernale este consemnată cu multă minuție. Călător prin Tartar și deopotrivă invitat în Ceruri, Ezdra imploră de la Dumnezeu milă pentru cei păcătoși, insistă în acest sens și chi-ar propune să se jertfească pentru izbăvirea lor. În cele din urmă profetul își dăruiește duhul lui Dumnezeu, care a pregătit pentru el coroana nemuririi.

*** Cuvântul și descoperirea lui Ezdra, sfântul și de Dumnezeu iubitul prooroc:

În cel de-al treizecilea an, în ziua a douăzeci și doua a lunii, pe când ședeam în casa mea, am strigat și am zis către Cel Preaînalt: „Doamne, dă-mi [1] slava Ta ca să pot vedea tainele Tale”. Iar când s-a făcut noapte, a venit arhanghelul Mihail, care mi-a spus: „O, proorocule Ezdra, oprește-te de la pâine pentru șaptezeci de săptămâni” [2]. Iar eu am postit după cuvântul ce mi-a fost spus.

[1] Adic㠄descoperă-mi,” sau „arată-mi.”
[2] Completat de Tischendorf. Poate că este vorba de zile.

Atunci a venit Rafail, căpetenia oștirilor, care mi-a dat o crenguță de smirnă. Și am postit de două ori câte șaizeci de săptămâni. Așa am văzut tainele lui Dumnezeu și ale îngerilor. Și am zis către îngeri: „Voiesc să mărturisesc înaintea lui Dumnezeu pentru spița creștinilor. Este mai bine pentru un om să nu fie născut, decât să vină în lume”.

Drept aceea, am fost luat la ceruri, în primul cer am văzut o mare oștire îngerească, care m-au dus la judecățile ce se fac acolo. Dar am auzit în locul acela un glas care îmi spunea: „Ai milă de mine, Ezdra, alesule al lui Dumnezeu”. Atunci am zis: „Vai păcătoșilor care văd om ajuns chiar mai mare decât îngerii, în timp ce ei se chinuiesc în Gheena focului!” Încât Ezdra l-a rugat pe Dumnezeu: „Fie-Ți milă de lucrurile mâinilor Tale; nu ești Tu compătimitor și îndelung milostiv? Mai bine osândește-mă pe mine în locul sufletelor acestor păcătoși; căci este mai bine ca un singur suflet să fie pedepsit, decât întreaga lume să meargă la pieire”.

Însă Dumnezeu a spus: „Pe cei drepți îi voi aduce la odihna raiului, căci sunt milostiv”. Dar Ezdra a spus: „Doamne, pentru ce să-i dai daruri celui drept? Căci așa cum cineva s-a tocmit pentru o lucrare, iar după ce o isprăvește, se duce și iarăși se tocmește, lucrând ca o slugă pentru stăpânul său, tot astfel și-a primit și cel drept răsplata în ceruri. Ci spre păcătoși să arăți mila Ta, căci știm că Tu ești cu adevărat Cel milostiv”.

Atunci Dumnezeu a răspuns: „Cu aceștia nu-mi pot face milă”. Dar Ezdra a stăruit: „Iată, ei nu pot îndura mânia Ta”. Și Dumnezeu a spus: „Aceasta este soarta unora ca aceștia”. Și a adăugat: „Vreau să-mi fii Mie precum Pavel și Ioan, căci mi-ai adus nestricată comoara cea de mult preț, și să fii ca un turn de întărire pentru oameni”. Dar Ezdra a zis: „Este mai bine omului să nu se fi născut. Mai bine îi este lui să nu fie viu. Făpturile necuvântătoare sunt mai bune decât omul, căci ele nu sunt osândite. Dar Tu ne-ai strâns și ne-ai dat Judecății. Vai păcătoșilor în lumea ce stă să vină! Căci osânda lor nu va avea sfârșit, iar focul este de nestins”. Și pe când vorbeam eu în felul acesta cu Dumnezeu, s-au arătat Mihail și Gavriil împreună cu toți apostolii, care mi-au zis: „Bucură-te, o, bărbat credincios al lui Dumnezeu!” Iar Ezdra a spus: [3] „Scoală-Te, Doamne al Judecăților, și vino cu mine”. Și Domnul a zis: „Iată, am pus legământ între Mine și tine, iar tu să-l păzești”. Ezdra a zis: „Vin acum să-ți cer, știind că Tu mă auzi”. [4] Dar Dumnezeu a zis: „Află de la Avraam, părintele tău, felul în care un fiu trebuie să ceară de la tatăl lui, [5] și atunci să vii să ceri de la noi”. Atunci Ezdra a zis: „Viu este Domnul, că nu voi înceta să cer de la Tine milă pentru neamul creștinesc. Unde sunt, Doamne, milele Tale cele de demult? Unde îndelunga Ta răbdare?” Atunci Dumnezeu a răspuns: „Așa cum am făcut ziua și noaptea, tot așa îmi arăt și mila Mea cu cel păcătos; însă acesta trebuia să trăiască în dreptate, nu în viclenie”.

Atunci proorocul a zis: „Cine este cel care l-a plămădit mai întâi pe Adam?” Și Dumnezeu a spus: „Eu, cu neprihănitele Mele mâini. Apoi l-am așezat în rai, să păzească roadele pomului vieții. Dar s-a făcut neascultător și a păcătuit”. Atunci proorocul a zis: „Dar n-a fost oare ocrotit de un înger? Și nu era viața lui păzită de heruvimi în veci? Cum de-a pu-tut fi înșelat cel care era în paza îngerilor? Căci Tu le-ai poruncit tuturor să fie [de față] și să slujească poruncilor Tale [6]. Dar dacă nu i-ai fi dat-o pe Eva, șarpele nu ar fi înșelat-o. Însă pe aceia pe care voiești, pe aceia îi și mântuiești, tot așa cum pe alții voiești să îi nimicești”. [7] Și proorocul a mai zis: „Doamne, îngăduie-ne să venim la a doua judecată”.

[3] Tischendorf se bazează aici pe o presupunere.
[4] Literal, „îți cer chiar în dreptul urechii Tale”
[5] Acesta pare să fie sensul textului, chiar dacă pare întrucâtva corupt. Evident, se referă la Avraam pledând pentru Sodoma.
[6] Acest pasaj este foarte corupt în original; unele corectări ar putea ilumina totuși sensul lui.
[7] Compară cu Ieș. 33,19; Rom. 9,18.

Dar Dumnezeu a răspuns: „Eu sunt Cel care am aruncat foc asupra Sodomei și Gomorei”. Și proorocul a zis: „Doamne, Tu te porți cu noi după cum merităm”. Dumnezeu a spus: „Păcatele voastre întrec milostivirea Mea”. Proorocul a spus: „Adu-Ți aminte de Scripturi, Părinte, Cel care ai măsurat Ierusalimul și iar l-ai întărit. Miluiește-ne Doamne, pe noi păcătoșii; îndură-te de făpturile Tale; ai milă de lucrul Tău”.

Atunci Dumnezeu și-a adus aminte de cei pe care i-a făcut, și a zis către prooroc: „Cum aș putea să Mă îndur de cei care mi-au dat să beau oțet amestecat cu fiere [8] și care nu s-au pocăit nici măcar atunci?” Iar proorocul a zis: „Descoperă-mi pe heruvimul Tău, și îngăduie-mi să ne înfățișăm împreună la judecată; arată-mi Ziua Judecății, în ce fel va fi ea”. Dumnezeu a spus: „Nu te amăgi, Ezdra; căci ziua aceea este ca atunci când ploaia ar fi încetat pe fața pământului; și judecata cea mai aspră este blândă pe lângă aceasta”. Însă proorocul a spus: „Nu voi înceta să te rog până când nu voi vedea ziua cea de osândă”. Dumnezeu a spus: [9] „Numără stelele și nisipul mării; dacă vei putea să le numeri pe acelea, atunci vei putea să-mi ceri și lucrul acesta”.

Dar proorocul a spus: „Doamne, Tu știi că port trup omenesc; cum aș putea așadar să număr stelele din cer, ori nisipul mărilor?” Dumnezeu însă i-a răspuns: „Proorocul meu iubit, nu poate omul să cunoască ziua și felul arătării [10] ei, atunci când lumea va intra la Judecată. Dar pentru că tu ești proorocul meu cel mai îndrăgit, ți-am spus care va fi ziua; însă în care ceas va fi, pe acesta nu ți l-am spus”.

Atunci proorocul a zis: „Doamne, spune-mi și anii”. Iar Dumnezeu a zis: „Dacă voi vedea îndreptare în lume, și că aceasta rodește, voi avea răbdare cu oamenii; altfel, îmi voi întinde brațul și voi apuca lumea din cele patru colțuri și îi voi aduna pe toți în Valea lui Ieosafat [11] și voi șterge sămânța oamenilor ca lumea să nu mai fie”. A zis proorocul: „Dar cum va mai fi atunci preaslăvită Dreapta Ta?” Iar Dumnezeu a spus: „Îngerii Mei îmi vor aduce slavă”. Însă proorocul iarăși a zis: „Doamne, dacă ai hotărât aceasta, pentru ce l-ai mai făcut pe om? La ce bun i-ai mai zis părintelui nostru Avraam: «Voi înmulți sămânța ta ca stelele cerului și ca nisipul de la malul mărilor»; [12] unde sunt deci făgăduințele Tale?”

[8] Mt. 27, 34.
[9] Aceasta este o interpolare făcută de Tischendorf.
[10] Comp. 2 Tim. iv. l, 8; Tit. ii. 13.
[11] Ioil,4,2.
[12] Fac. 22,17.

Și Dumnezeu a zis: „Mai întâi voi aduce un cutremur pentru pieirea tuturor fiarelor cu patru picioare și a oamenilor; iar când vei vedea că fratele își lasă fratele pradă morții, că fiii se vor ridica împotriva părinților, că femeia va uita de soțul ei, că un popor se va porni asupra altuia cu război, atunci vei ști că sfârșitul este aproape [13]. În zilele acelea fratele nu se va mai îndura de frate, nici bărbatul de femeia lui, nici prietenii de prieteni, nici robul de stăpânul lui; fiindcă cel care este vrăjmașul omului va ieși din Tartar, și îi va învăța multe răutăți pe oameni. Deci ce să mă fac Eu cu tine, Ezdro? Ba încă te-ncumeți să-Mi ceri una și alta?”

Însă proorocul a zis: „Doamne, nu voi înceta să Te rog și să Te înduplec!” Și i-a zis Dumnezeu: „Numără florile pământului; dacă te vei dovedi în stare, de-abia atunci vei putea să mă rogi”. Și proorocul a zis: „Doamne, nu pot să le număr, căci port trup omenesc; însă nu voi înceta să te rog. Doamne, îngăduie-mi să văd și locurile dedesubt ale Tartarului”. Dumnezeu a spus: „Coboară și privește”. Și [Domnul] mi i-a dat pe Mihail și pe Gavriil împreună cu treizeci și patru de îngeri.

Am coborât optzeci și cinci de trepte, iar ei m-au purtat în jos încă cinci sute de trepte. Acolo am văzut un tron cuprins de limbi de foc, în care era așezat un bătrân. Și judecata ce o făcea era plină de cruzime. Așa că i-am întrebat pe îngeri: „Cine este acesta? Și care este păcatul lui?” Îngerii mi-au spus: „Acesta este Irod, care a fost rege pentru o vreme; a poruncit cândva ca toți pruncii de la doi ani în jos să fie omorâți”. [14] Atunci am zis: „Vai sufletului acesta!”

Apoi m-au coborât încă treizeci de trepte. Acolo am văzut focul țâșnind în sus din pământ, chinuind mulțime de păcătoși; dar nu-i puteam zări deslușit, ci doar le auzeam vaietele.

Și iar am fost coborât cale de multe trepte, încât le pierdusem numărul. Acolo am văzut niște bătrâni, în urechile cărora se învârteau un fel de fusuri de foc. Așadar am spus: „Cine sunt aceștia? Și care este păcatul lor?” Îngerii mi-au răspuns: „Aceștia sunt cei care nu au voit să asculte”. [15]

Apoi m-au dus încă cinci sute de trepte [în jos]. Acolo am văzut viermele cel neadormit și focul nestins care-i ardea pe păcătoși. După aceasta, m-au dus în locurile cele mai adânci ale nimicirii. Acolo am văzut cele douăsprezece plăgi ale Gheenei. Iar îngerii m-au dus spre miazăzi, unde am văzut un om spânzurat de pleoape, în timp ce îngerii îl biciu-iau din toate părțile. Așa că am întrebat: „Cine este acesta? Și care este păcatul lui?” Iar Mihail căpetenia mi-a zis: „Acesta este cel care a păcătuit cu cea care l-a născut; pentru că și-a împlinit pofta a fost spânzurat în felul în care îl vezi”.

[13] Compară cu Mt. 24.
[14] Mt. 2,16.
[15] Sau „care au auzit strâmb."

Apoi m-au dus spre miazănoapte, unde am văzut un om legat cu lanțuri de fier. Iar eu am întrebat: „Cine este acesta?” Iar arhanghelul a zis către mine: „Acesta este cel care a zis: «eu sunt fiul lui Dumnezeu, cel care face piatra pâine și apa vin»“. Proorocul i-a zis lui Mihail: „Stăpâne, îngăduie-mi să văd cum este la înfățișare, ca să le spun oamenilor iar ei să se ferească de el și să nu creadă în el”. Arhanghelul a zis către mine: „Înfățișarea acestuia este precum cea a unei fiare sălbatice; ochiul lui drept, precum luceafărul dimineții, iar celălalt ochi stă nemișcat; gura îi este largă de-un cot, dinții de-o palmă, degetele-i sunt ca niște coase; urmele pașilor lui, de două palme de late. Iar pe chip i se vede scris un cuvânt: Antihrist. Acesta a fost înălțat în ceruri, dar va fi coborât până la iad [16]. Și va veni o vreme când se va face copil; și o alta, când se va face asemenea unui bătrân”.

Atunci profetul a întrebat: „Doamne, de ce îl lași să înșele spița omenească?” Dumnezeu a zis: „Ascultă, proorocul Meu. Acesta se face și copil și bătrân, dar nimeni nu crede că este Fiul Meu iubit. Apoi va răsuna trâmbița, iar mormintele se vor deschide și morții vor învia întru nestricăciunea vieții [17]. Atunci vrăjmașul, auzind înfricoșătoarea amenințare, se va ascunde în întunericul cel mai dinafară. Iar cerul, pământul și mările vor fi nimicite. Apoi voi arde optzeci de părți din cer și opt sute de părți din pământ”.

A întrebat deci proorocul: „Cum de a păcătuit cerul?” Dumnezeu a spus: „Fiindcă [...] [18] există rău”. Iar proorocul a zis: „Dar pământul, Doamne, cum a păcătuit?” Și Dumnezeu a răspuns: „Pentru că vrăjmașul se va ascunde la auzul trâmbiței, este destul acest lucru ca să topesc pământul dimpreună cu toți vrăjmașii spiței omenești”.

Iar proorocul a zis: „Doamne, îndură-Te de neamul creștinesc. Iată, am văzut o femeie atârnând în ștreang și patru fiare sugându-i sânii”. Îngerii mi-au spus: „Aceasta nu a voit să-și alăpteze pruncii, ba chiar i-a aruncat în ape”. Și am văzut o întunecime grozavă, și o noapte care nu avea nici lună, nici stele; și nu mai erau acolo nici tânăr, nici bătrân, sau frate cu frate, sau mamă cu prunc, ori soție cu soț. Atunci am plâns și am zis: „O, Doamne Dumnezeule, îndură-Te de păcătoși”.

Și cum am spus asta, a și venit un nor care m-a tras în sus și m-a purtat înapoi în ceruri. Acolo am văzut multe judecăți. Am plâns cu amar, și am zis: „Mai bine este pentru om să nu fi ieșit din pântecele maicii sale”. Iar cei care erau în suferințe au strigat, zicând: „Pentru că ai venit atât de aproape, sfântule al lui Dumnezeu, am primit și noi puțină alinare”. Iar proorocul a spus: „Fericiți sunt cei care plâng pentru păcatele lor”.

Atunci Dumnezeu a spus: „Ascultă, Ezdra, cel iubit de Mine. Așa cum plugarul pune sămânța de grâu în pământ, tot astfel și bărbatul pune sămânța lui în femeie, în prima lună este așa cum a pus-o; în cea de-a doua, începe să crească; în a treia, apare părul; în a patra, unghiile; în cea de-a cincea, se preface în lapte; [19] într-a șasea, este pregătită și primește viață; [20] în luna a șaptea are tot ce-i trebuie; în luna a noua, opritoarele porții femeii sunt înlăturate; astfel apare omul pe pământ, neprimejduit și în bună stare”. Dar proorocul a spus: „Doamne, mai bine i-ar fi fost omului să nu se fi născut. Vai neamului omenesc, când vei veni cu el la Judecată!”

Și am zis către Domnul: „Doamne, la ce bun l-ai mai făcut pe om, dacă tot îl dai Judecății?” Atunci Domnul a grăit cu glas puternic: „în veci nu-mi voi face milă cu aceia care calcă legământul Meu”. Și proorocul a spus: „Doamne, unde ți-ai ascuns bunătatea?” Iar Dumnezeu a zis: „Pe toate câte le-am făcut, pentru om le-am făcut și din dragoste pentru el. Dar omul nu a voit să păzească poruncile Mele”.

[16] Compară cu Mt. 11, 23.
[17] 1 Cor. 15, 52.
[18] Pasaj lipsă în text.
[19] Așa este textul.
[20] Sau, „suflet".

Și proorocul a mai zis: „Doamne, arată-mi judecățile și raiul”. Atunci îngerii m-au dus spre răsărit, unde am văzut Pomul vieții. Și i-am văzut pe Enoh, pe Ilie, pe Moise, și pe Petru, pe Pavel, pe Luca și Matei, și pe toți drepții, și pe patriarhi. Și am văzut acolo cămările văzduhului, foalele vânturilor și pivnițele ghețurilor, precum și judecățile veșnice.

Apoi am văzut un om care atârna, fiind legat de căpățâna lui. Îngerii mi-au spus: „Acest om a mutat hotarele”. Și am văzut acolo judecăți mari, încât am zis către Domnul: „O, Doamne Dumnezeule, cine dintre cei născuți este fără de păcat?” Și iar m-au coborât în Tartar, unde am văzut mulțime de păcătoși plângând și tânguindu-se și văitându-se cu amar. Și am plâns și eu la vederea chinurilor neamului omenesc.

Atunci Dumnezeu mi-a zis: „Au oare știi tu, Ezdra, care sunt numele îngerilor care vor veni la sfârșitul lumii? Aceștia sunt Mihail, Gavriil, Uriel, Rafail, Gabutelon, Aker, Arfugiton, Bebur, Zebulon”.

Apoi am auzit un glas care-mi zicea: „Vino aici și mori, iubitul meu Ezdra; întoarce darul care ți-a fost făcut”. Și proorocul a spus: „Dar cum ați putea scoate sufletul din mine?” Iar îngerii au spus: „Îl putem scoate pe gură”, însă proorocul a zis: „Am vorbit cu Dumnezeu gură către gură, și tot nu a ieșit”. [21] Iar îngerii au spus: „Îl vom scoate atunci prin nările tale”. Și proorocul a zis: „Nările mele au mirosit buna mireasmă a slavei lui Dumnezeu”. Iar îngerii au spus: „Putem să-l scoatem prin ochii tăi”, însă proorocul a spus: „Ochii mei au văzut spatele lui Dumnezeu”. [22] Iar îngerii au zis: „Putem să îl scoatem prin coroana creștetului tău”, însă proorocul a spus: „Am pășit alături de Moise pe munte, și nu a ieșit nici atunci”. Îngerii au spus: „Îl putem scoate prin rănile tălpilor tale”. Și proorocul iarăși a spus: „Picioarele mele au pășit în jurul altarului”. Așa că îngerii au trebuit să plece, fără să fi izbândit nimic, zicând: „Doamne, nu-i putem lua sufletul”.

Atunci [Dumnezeu] a zis către Fiul Său Unul născut: „Pogoară-te, Fiul Meu iubit, împreună cu oștire mare de îngeri, și vino să iei sufletul iubitului Meu Ezdra”. Iar Domnul, având cu Sine mare oștire de îngeri, a spus către prooroc: „Dă-mi mie încrederea ce ți-am dat-o ție; cununa a fost pregătită pentru tine” [23]. Proorocul a spus: „Dacă așa binevoiești Tu, Doamne, ia sufletul meu căci îl pun pentru neamul omenesc ca să-ți faci milă cu el”. Dumnezeu a spus: „Fiindcă ești muritor și pământesc, nu ești în măsură să îmi ceri nimic”. Proorocul a zis: „Nu voi înceta să te înduplec în veci”. Dumnezeu a spus: „Renunță acum la această datorie; cununa îți este pregătită. Vino și mori, ca să poți fi încununat”.

Atunci proorocul a început să spună, plângând: „O, Doamne, la ce bun că am tot încercat să te înduplec, dacă tot mă voi coborî în pământ? Vai mie, vai mie, că voi ajunge hrană viermilor! Plângeți pentru mine voi toți drepții și sfinții, căci deși mi-am pus sufletul pentru alții, sunt acum dat morții. Plângeți pentru mine voi toți drepții și sfinții, căci acum voi merge în adâncul Gheenei”.

[21] Compară cu Deut. 34,10.
[22] Compară cu Ieș. 33, 23.
[23] Compară cu 2 Tim. iv. 8.

Iar Dumnezeu i-a zis: „Ascultă Ezdra, iubitul Meu: Eu, care sunt fără de moarte, am îndurat blestemul crucii; am gustat oțet și fiere; am fost pus în mormânt, și i-am înviat pe cei care sunt ai Mei; L-am chemat pe Adam din Gheenă ca să mântuiesc neamul omenesc. Prin urmare, nu te teme de moarte; căci ce ai de la Mine, adică sufletul, va merge în rai; iar ceea ce este din pământ, adică trupul, se va întoarce în locul de unde a fost luat”. [24]

Și proorocul a zis: „Vai mie, vai mie! Încotro voi scăpa? Ce voi face? Nu știu ce să mă fac”. Atunci fericitul Ezdra a început să spună: „O, Dumnezeule cel veșnic, Făcătorul lumii, care ai măsurat cerurile cu cotul și care cuprinzi pământul într-un pumn, [25] care mergi în care trase de heruvimi, care l-ai luat la ceruri pe proorocul Ilie în carul de foc, [26] care dai hrană tuturor făpturilor, de care toată făptura tremură și se îngrozește dinaintea puterii Tale, - ascultă-mă pe mine, cel care Te-a rugat atât de stăruitor, și dăruiește binecuvântare cerească tuturor celor care copiază această carte, ca și celor care o au sau își amintesc de numele meu și cinstesc amintirea mea; și binecuvântează-i pe aceștia în toate lucrările lor după cum l-ai binecuvântat pe Iosif, și nu-ți aminti de răutățile lor de dinainte atunci când vor veni la Judecată. Cât despre cei care nu au crezut în cele scrise aici, să ardă precum Sodoma și Gomora”.

Și s-a făcut un glas către el, zicând: „Ezdra, iubitul Meu, toate lucrurile pe care le-ai cerut vor fi date acelora”. Pe loc și cu multă cinste și-a dat sufletul lui cel de mult preț, în ziua a douăzeci și opta a lunii octombrie. Înmormântarea i-a fost pregătită cu tămâie și cântări de psalmi. Iar scumpul și sfântul lui trup dăruiește veșnic tărie sufletelor și trupurilor acelora care vin la el cu cinstită dorire.

Că a Lui este împărăția și Puterea și Slava, a Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

[24] Eccl. 12, 7.
[25] Isaia, 40,12.
[26] IV Regi 2,11.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
“Pe când rostea Petru cuvintele acestea, S-a pogorât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau Cuvântul.”
Back to top See my Info
Display posts from previous:   
   Board Index -> UNIQUE - La răscruce de drumuri, Biblioteca Unique - tematică specifică -> Biblioteca - Din seria Spiritual, Spiritual Crestinism
   -> Biblioteca - Creștinism, Scrieri apocrife
View previous topic Tell A FriendPrintable versionDownload TopicPrivate MessagesRefresh page View next topic

Page 1 of 1  [ 1 Posts ]
 


Jump to:   
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
You cannot post attachments in this forum
You cannot download attachments in this forum

Style:  
Search:
Fii binevenit călătorule ! Tainele Cerului și ale Universului îți sunt pregătite. Cere și ți se va da ! Bate și ți se va deschide ! Caută și vei găsi !