Tainele Universului și ale Spiritului sunt dezvăluite doar celui care le caută în mod sincer, cu o inimă curată ! FAZA CURENTA A LUNII
Username:   Password:  Auto Login    
 RegisterRegister 
It is currently 25.2.2024, 04:57
All times are UTC + 3 Hours
Fi binevenit calatorule !
MANTRA, cheie secretă de intrare în rezonanță cu sferele de forță infinite din Macrocosmos


Users browsing this topic: 0 Registered, 0 Hidden and 0 Guests
Registered Users: None


View previous topic Tell A FriendPrintable versionDownload TopicPrivate MessagesRefresh page View next topic
Author Message
Hoper
Initiator
Initiator

Hoper is offline

Joined: 31 May 2007
Member: #232
Posts: 642
Country Flag: Romania
Style: InvisionBlue (574)
Medals: None
Groups:
Topic icon
MANTRA, cheie secretă de intrare în rezonanță cu sferele de forță infinite din Macrocosmos
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 15.10.2010, 13:01 View PostDownload Post

MANTRA, cheie secretă de intrare în rezonanță cu sferele de forță infinite din Macrocosmos


Inițierea – clipa sacră a Regăsirii de Sine


Posted image may have been reduced in size. Click image to view fullscreen.
Mantra-ele, definite simplu ca „formule” mistice, sunt expresii sonore ale unor forțe subtile cosmice, permițând accesul la realitatea inefabilă pe care o desemnează. Ele devin eficiente pentru yoghin doar în urma unei inițieri directe primite de la ghidul său spiritual. Procesul inițierii implică un „transfer de energie” de la ghid spiritual la aspirant și nu poate avea loc decât dacă primul a trezit și amplificat în ființa sa acel aspect sau acea energie a respectivei forțe sau puteri subtile cosmice. În momentul inițierii, sunt foarte importante gradul de receptivitate și starea de liniște mentală a discipolului; acesta trebuie să ajungă interior la o stare de vid, iar apoi să-și deschidă ființa pentru a putea primi energia transmisă prin inițiere. Într-un anumit sens, în momentul inițierii aspirantul împărtășește din experiența ghidului său spiritual, acest moment sacru fiind în primul rând o comuniune la nivel de suflet.

Indiferent de forma pe care o îmbracă (mantra-ică, tehnică meditativă, ritual etc), experiența impresionantă a inițierii conferă discipolului certitudinea că își poate atinge obiectivul spiritual – realizarea Sinelui și comuniunea cu Dumnezeu. Acest eveniment profund îi conferă cunoașterea naturii și a scopului practicii spirituale. Este ca și cum, pentru un scurt moment, s-ar întredeschide poarta către eliberarea supremă și discipolul ar întrezări incredibila lumină divină care sălășluiește acolo. Începând din acest moment, el devine plin de încredere, pentru că nu mai este un căutător orb, ci unul care știe unde și spre ce se îndreaptă. Continuând perseverent practica yoga, energiile spirituale se trezesc gradat în ființa lui, conducându-l la o transformare completă, la o adevărată revoluție interioară, ajungând de la o ființă limitată, focalizată aproape exclusiv asupra ei înșiși, la o ființă trezită din punct de vedere spiritual, iluminată.

Purifică și rafinează subconștientul

Posted image may have been reduced in size. Click image to view fullscreen.Așadar o mantra este un „vehicul verbal” pe calea Iluminării. În tradiția spirituală întâlnim două categorii principale de mantra-e: așa-zisele mantra-e lungi (versete din texte sacre, imnuri religioase, invocații în care uneori apare numele divinității sau forței subtile invocate) și mantra-ele scurte sau sunetele sămânță. Din punct de vedere ezoteric, numai cele din a doua categorie sunt propriu-zis mantra-e. Această a doua categorie, a sunetelor arhetipale sau a „cuvintelor”-simbol (fără semnificație lingvistică), are o deosebită importanță în tehnicile de meditație. Aceste mantra-e scurte, prezente în tradițiile spirituale autentice, își au originea în arhetipurile fundamentale ale manifestării. Savantul elvețian C.G.Jung a descoperit existența unor imagini arhetipale care reprezintă conținutul de bază al subconștientului colectiv, observând o anumită uniformitate în modul pe care îl au oamenii de a le reprezenta. Pătratul, cercul, triunghiul, crucea, dar și imagini mai puțin abstracte, cum ar fi matricea creatoare, arborele vieții, bătrânul înțelept fac parte, printre altele, din arhetipurile primordiale. Aceste imagini primordiale apar spontan, din subconștient, la nivelul planului conștiinței în vise, viziuni, în meditații sau în stări emoționale de intensitate maximă.

Mantra-ele, „vehicule ale spiritului”, sunt un mijloc de a aduce la nivel conștient și de a purifica imagini și influențe active, pozitive sau negative, existente în subconștient. Astfel, prin rafinare și purificare, aspirantul devine cu adevărat propriul său stăpân.

Ființa uman㠖 oglinda universului

Mantra-ele nu sunt, așa cum se crede uneori în mod greșit, formule magice a căror forță permite sfidarea legilor naturale și care, pronunțate cu voce tare, pot să producă oricând miracole. Ele sunt sunete – sau formule sacre – care, direct sau indirect, sunt asociate cu controlul prana-ei sau energiei vitale a corpului, acționând astfel în calitate de factor dinamizant al forței latente a ființei umane. Efectul unei mantra este mai puternic decât o simplă evocare a unei imagini concrete sau a unui simbol. Mantra trezește în ființa aspirantului o atitudine corespondentă, precum și toate calitățile asociate acelei puteri sau forțe subtile cosmice, la nivelul microcosmosului uman. Prin folosirea sistematică a unei mantra-e devenim astfel o reflectare perfectă a armoniei universului. „Ceea ce este sus (în Macrocosmos) este precum ceea ce este jos (în microcosmosul ființei noastre). Iar ceea ce este jos (în microcosmosul ființei) este precum ceea ce este sus (în Macrocosmos) pentru a desăvârși miracolul Totului”, se spune în străvechea Tablă de Smarald a lui Hermes Trismegistos.

Desăvârșire și unitate în diversitate

Posted image may have been reduced in size. Click image to view fullscreen.O mantra acționează ca un factor de integrare psihică a ființei. Ea trezește anumite potențialități ale ființei umane, în corespondență cu nivelul pe care acționează, apropiind-o de starea de desăvârșire, de unitate. De aceea, fiecare mantra acționează specific pe diferite niveluri ale ființei. Un astfel de sunet arhetipal poate să înalțe ființa umană către universalitate. Mantra-ele oferă omului posibilitatea de a realiza armonia dintre lumea interioară și lumea exterioară, armonia dintre corp și spirit.

Armonizează centrii de forță ai ființei

Așa cum am spus, mantra-ele scurte sunt expresia unor sunete esențiale, arhetipale. Ele nu au un înțeles discursiv, conceptual sau ideatic, accesibil minții limitate, fiind anterioare formării limbajului. Aceste sunete – sămânță sau bija trezesc la viață imagini primordiale ale subconștientului. De exemplu, bija mantra LAM este în legătură cu simbolul pătratului, asociat în tradiția yoghină elementului pământ, bija mantra VAM este în legătură cu simbolul semilunii, pe care tradiția yoghină îl asociază elementului apă etc. Aceste elemente sunt corelate cu proprietăți precum soliditatea (pământul), fluiditatea (apa), căldura (focul) etc., care sunt, la rândul lor, asociate funcțiilor diferiților centri de forță (chakra-e) ai corpului. Utilizarea unei bija mantra-e armonizează centrul subtil de forță (chakra) respectiv și prin aceasta, Mantra Yoga se alătură căilor yoghine de purificare, armonizare și rafinare a ființei, precum Hatha Yoga, Kundalini Yoga etc.

Mantra, yantra și mudra – trei fațete ale unei Unice Realități

Posted image may have been reduced in size. Click image to view fullscreen.Întreaga suprastructură ezoterico-simbolică a tradiției yoghine tibetane se bazează pe realitatea „celor trei mistere”. Conform acestei tradiții, acțiunile, cuvintele și gândurile nu sunt decât trei expresii diferite ale uneia și aceleiași unice Realități. Pentru tantricii tibetani, yantra-ele, mudra-ele și mantra-ele sunt, într-un anumit sens, identice – ele unifică forțele corpului, sufletului și spiritului, permițând aspirantului să devină stăpânul propriului destin și să atingă starea de desăvârșire.

În experiența mistică, toate barierele dintre ființa individuală și Absolut dispar. Cei care au trezit în ființa lor Adevărul universal sau Realitatea absolută au devenit sfinți, înțelepți, mari yoghini, modele spirituale pentru cei care aspiră către desăvârșire.

Mantra-ele au puterea de a trezi în ființa umană conștiința unei realități aflate dincolo de cuvinte și de gândire, dincolo de ceea ce poate fi exprimat cu ajutorul limbajului. Vibrațiile subtile intense, trezite și amplificate în ființa aspirantului prin intermediul formulelor sacre, fac posibilă perceperea și experimentarea celor mai profunde dimensiuni ale conștiinței. Astfel, are loc purificarea și rafinarea lăuntrică și este accelerat procesul de evoluție spirituală.

Mantra-ele sunt sunete subtile care corespund unor anumite aspecte esențiale ale energiilor sau forțelor subtile cosmice. În școlile secrete ale Orientului se practică diferite modalități de meditație folosindu-se emisia mentală a mantra-elor.

Mantra-ele au un rol special, fiind veritabile suporturi prin care ne încărcăm cu diferite energii subtile, și în multe cazuri ele au totodată rolul de protectori ai ființei care le utilizează. Prin utilizarea unei anumite mantra-e benefice rezultă o transformare gradată concomitentă, resimțită la nivelul corpului, psihicului și al minții. Mantra are de asemenea un rol important în sublimarea feluritelor energii joase dominante, acest proces fiind catalizat de emisia mentală a acesteia.

De multe ori yoghinii realizează emisia mentală a mantra-ei simultan cu o vizualizare precisă, clară și continuă a yantra-ei respectivei puteri sau forței subtile cosmice. Mantra este considerată din punct de vedere subtil sonor ca fiind una cu respectiva putere, forță, zeu, zeiță etc. Orice mantra conține chintesența energiilor, trăirilor și realităților specifice acestui aspect al Macrocosmosului. Yoghinul trebuie să păstreze strict secretă orice mantra în care este inițiat.

Mențin legătura, la nivel de suflet și spirit, cu ghidul spiritual

Posted image may have been reduced in size. Click image to view fullscreen.Eficiența unui „vehicul mantra-ic” nu constă în forța în sine a vehiculului; mantra nu are forță decât dacă este utilizată în mod corect.

În absența inițierii și fără a cunoaște modalitatea corectă de a lucra cu o mantra, această formulă sacră este tot atât de inexpresivă precum o formulă chimică sau matematică pentru un necunoscut. Noi nu creăm apa repetând mecanic H2O. Similar, nu vom obține efecte considerabile prin repetarea mecanică a unei mantra-e, fără a fi inițiați și fără a cunoaște semnificația sa (sfera de forță cu care ne pune în rezonanță). Iar semnificația unei mantra-e nu rezidă în sensul gramatical, în conținutul ei verbal, ci în relația pe care o are cu lumea experimentală, în care toate aspectele emoționale, spirituale și culturale au rol specific.

Mantra-ele sunt multidimensionale. Forța sunetului subtil are, reamintim,  efecte la nivel psihic, mental și spiritual. De asemenea, mantra are o mare putere creatoare de a trezi imagini primordiale, simboluri arhetipale în discipol. Această forță creatoare este determinată de experiența specifică a inițierii, de momentul „transferului de energie”. Semnificația și conținutul mantra-ei se amplifică din ce în ce mai mult, proporțional cu progresul pe calea realizării de sine și cu aprofundarea modalităților spirituale. O practică spirituală constantă și realizată cu dăruire, efortul de a menține mantra „vie”, va face ca aceasta din urmă să acționeze precum o forță de propulsie și să fie o constantă sursă de inspirație, ea menținând totodată o legătură sufletească și spirituală intensă și continuă cu ghidul spiritual. Mantra nu este doar un simbol arhetipal, deci universal, ci și un simbol inițiatic, deoarece ea autentifică și confirmă legătura existentă între ghidul spriritual și aspirant. Repetarea mantra-ei evocă permanent în aspirant momentul inițierii, moment în care o nouă dimensiune a fost revelată conștiinței sale, pentru că în timpul transferului de energie, poarta către Eliberarea supremă s-a deschis un scurt moment.

sursa: yogaesoteric
mai 2007
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Posted image may have been reduced in size. Click image to view fullscreen.
Back to top See my Info
Display posts from previous:   
   Board Index -> Spiritualitatea Universală, Yoga
   -> Yoga, MANTRA YOGA
View previous topic Tell A FriendPrintable versionDownload TopicPrivate MessagesRefresh page View next topic

Page 1 of 1  [ 1 Posts ]
 


Jump to:   
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
You cannot post attachments in this forum
You can download attachments in this forum

Style:  
Search:
Fii binevenit călătorule ! Tainele Cerului și ale Universului îți sunt pregătite. Cere și ți se va da ! Bate și ți se va deschide ! Caută și vei găsi !