Tainele Universului și ale Spiritului sunt dezvăluite doar celui care le caută în mod sincer, cu o inimă curată ! FAZA CURENTA A LUNII
Username:   Password:  Auto Login    
 RegisterRegister 
It is currently 25.2.2024, 04:52
All times are UTC + 3 Hours
Fi binevenit calatorule !
SAMADHI – Starea supraconștientă de extaz divin


Users browsing this topic: 0 Registered, 0 Hidden and 0 Guests
Registered Users: None


View previous topic Tell A FriendPrintable versionDownload TopicPrivate MessagesRefresh page View next topic
Author Message
Hoper
Initiator
Initiator

Hoper is offline

Joined: 31 May 2007
Member: #232
Posts: 642
Country Flag: Romania
Style: InvisionBlue (574)
Medals: None
Groups:
Topic icon
SAMADHI – Starea supraconștientă de extaz divin
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 15.10.2010, 13:42 View PostDownload Post

SAMADHI – Starea supraconștientă de extaz divin

de Iulia Radu

SAMADHI reprezintă starea glorioasă și stadiul final al oricărei căi spirituale autentice. Chiar dacă o numim în diferite moduri – SATORI în practica zen, NIRVANA în budism, sau starea de îndumnezeire în creștinism – ea este, de fapt, aceeași condiție supremă a ființei umane.

Posted image may have been reduced in size. Click image to view fullscreen.Realitatea stării de SAMADHI trebuie trăită efectiv: nu este îndeajuns să afli informații despre ea sau să încerci să ți-o imaginezi, fiindcă, oricum, este imposibil. Adevărul existenței ei în afara trăirii efective este doar o fărâmă de adevăr.

SAMADHI, starea supraconștientă de extaz divin, reprezintă faza ultimă în Yoga, fuziunea deplină dintre cunoscător, obiectul de cunoscut și cunoașterea propriu-zisă.

Astfel, meditația (DHYANA) poate fi reprezentată printr-un triunghi: aici există conștiința cunoscătorului (cel care meditează), ceea ce urmează a fi cunoscut (obiectul meditației) și acțiunea de a cunoaște obiectul supus meditației. Acestea trei sunt distincte. În SAMADHI (extazul divin), ele fuzionează total, se topesc unul în altul, devin una și aceeași realitate.

În SAMADHI (extazul divin), obiectul concentrării mentale și al meditației profunde ajunge să strălucească doar el singur în câmpul lărgit al conștiinței yoghinului. Totodată, dualitatea subiect-obiect, cunoscător-cunoscut dispare în totalitate. În această stare, mintea ia în întregime forma obiectului și tocmai de aceea forma sa proprie pare că lipsește. În realitate, yoghinii spun că mintea nu dispare, deoarece chiar dacă mișcarea sa liberă care înclină să se îndrepte spre diferitele obiecte lipsește acum, conștiința mult îmbogățită a actului cunoașterii se păstrează totuși. Aceasta arată că, acum, percepția se realizează fără intermedierea altor canale ajutătoare (cum ar fi, de exemplu, simțurile, mintea, intelectul), fapt pentru care o astfel de experiență este, practic, un fenomen de identificare. SAMADHI reprezintă așadar o stare de identificare nediferențiată cu obiectul de cunoscut, o imersiune în esența lui ultimă, într-o atitudine de detașare de sine însuși a cunoscătorului. Yoghinul experimentează o stare de conștiință în care percepe substratul unic și nediferențiat al tuturor lucrurilor, creaturilor și universurilor. Acum apare cunoașterea directă a ceea ce înțelepții afirmă de milenii, și anume, c㠄partea se află în Tot și Totul este prezent în parte.”

Ființa aflată în SAMADHI își retrage conștiința de la obiectul meditației, dublându-l în ea însăși. Acționând astfel, se instituie o stare în care obiectul cunoașterii devine cunoscătorul, însuși procesul cunoașterii. Această stare este descrisă uneori ca „vid” (SHUNYA), din cauza contrastului cu aparenta plinătate a obiectivității care a precedat-o.

Beatitudinea pătrunderii în starea de SAMADHI este indescriptibilă

Meditația (DHYANA) finalizată cu starea de SAMADHI este un proces progresiv al debarasării obiectului de atributele lui exterioare, până când ființa se identifică cu esența însăși a acestui obiect. Rămâne doar Existența Pură, adică natura noastră esențială. Când apa se evaporă dintr-un bazin, dispare și reflexia Soarelui în ea. În mod analog, atunci când mintea se dizolvă în Realitatea Absolută (Dumnezeu), deci când lacul minții dispare, conștiința individualității dispare și ea. Beatitudinea care marchează pătrunderea în starea de SAMADHI este indescriptibilă.

Acest proces de redescoperire a substratului unic, nediferențiat, a tot ceea ce există constituie condiția sine-qua-non pentru atingerea iluminării spirituale.

Din acest moment, obiectele finite nu mai apar ca fiind structuri separate și limitate. Mai mult decât atât, conștiința care alcătuiește toate lucrurile iese acum la suprafață, revelându-se drept adevărata realitate a obiectelor perceptibile.              

SAMADHI nu reprezintă o condiție inertă, asa cum susțin unii sceptici. Viața în spirit nu înseamnă anihilare. Atunci când spiritul se acoperă pe sine cu vălul iluziei, îndreptându-și atenția către lucrurile obișnuite și depășind limitările acestei existențe efemere, viața se intensifică.

SAMADHI reprezintă starea glorioasă și stadiul final al oricărei căi spirituale autentice. Chiar dacă o numim în diferite moduri – SATORI în practica zen, NIRVANA în budism, sau starea de îndumnezeire în creștinism – ea este, de fapt, aceeași condiție supremă a ființei umane.

Nivelurile de experimentare a stării de SAMADHI

Posted image may have been reduced in size. Click image to view fullscreen.Există mai multe niveluri de experimentare a stării de SAMADHI, în funcție de profunzimea cu care ființa umană pătrunde esența ultimă a lucrurilor și a fenomenelor, identificându-se perfect, în final, cu Dumnezeu, Supremul Absolut. Astfel, în Raja Yoga (Yoga Regală), se obține NIRODHA SAMADHI – extazul divin care apare prin suspendarea fluctuațiilor mentale. În Bhakti Yoga se obține BHAVA SAMADHI – stare supraconștientă, obținută printr-o extrem de intensă manifestare a Iubirii Divine. Un practicant de Hatha Yoga obține starea de SAMADHI prin trezirea energiei potențiale esențiale a ființei, KUNDALINI și ascensiunea ei în centrul de forță din creștetul capului (SAHASRARA), proces însoțit de obicei de apariția a numeroase capacități paranormale. Vedanticul obține BHEDA SAMADHI prin intermediul intelectului superior, care întreprinde un efort de conștientizare a irealității acestei lumi fenomenale. Un creștin îl vede pe IISUS pretutindeni și, de asemenea, în inima sa, în final identificându-se extatic cu El și prin El cu DUMNEZEU TATĂL. Așadar, creștinul nu elimină fluctuațile minții, ci doar își modifică atitudinea mentală.

În esență însă, toate stările de SAMADHI se pot grupa în două categorii: SAVIKALPA SAMADHI și NIRVIKALPA SAMADHI. SAVIKALPA SAMADHI reprezintă starea de supraconștiință în care mai există modificări ale minții. În această fază au loc analize și sinteze, investigații, căutări și raționamente abstracte. Nu mai există însă gânduri negative, fiindcă mintea este deja pe deplin purificată. Starea de fericire care se obține în această formă de SAMADHI poate constitui însă un obstacol în obținerea iluminării spirituale, deoarece aspirantul, crezând că a ajuns la capăt, e posibil să se oprească. Acum meditația trebuie practicată încă și mai intens, pentru ca el să intre în următoarea etapă, NIRVIKALPA SAMADHI, starea de supraconștiință în care nu mai există modificări ale minții și care definește, în fapt, libertatea infinită a spiritului.

Când această stare de supraconștiință (NIRVIKALPA SAMADHI) devine continuă și naturală, se atinge starea numită SAHAJAVASTHA, care este condiția unui eliberat în viață. Starea de SAVIKALPA SAMADHI poate fi comparată cu o mașină mergând. Mașina se oprește. Acest lucru poate fi comparat cu starea de NIRVIKALPA SAMADHI, iar momentul în care șoferul coboară din mașină este starea de SAHAJAVASTHA.

Scopul ultim al oricărui căutător spiritual este comuniunea deplină cu Dumnezeu, caracterizată de lipsa oricărei fluctuații a minții, a imaginației și a oricărei modificări exterioare. Acesta este momentul în care jocul minții încetează, îndoielile dispar, iar consecințele acțiunilor noastre trecute și prezente sunt distruse.

Metode pentru a transcende personalitatea efemeră

Există patru metode pentru a trancende mica noastră personalitate efemeră și pentru a realiza comuniunea cu Dumnezeu.

Posted image may have been reduced in size. Click image to view fullscreen.1. Prima metodă, numită și metoda non-duală negativă, este metoda pe baza căreia căutătorul neagă existența a tot ceea ce se manifestă în jur, deoarece nimic nu este Realitatea Absolută. De exemplu, el spune: „Eu nu sunt nici corpul, nici mintea. Singur Dumnezeu este adevărat (real). Sinele meu este identic cu Absolutul.”

2. A doua metodă, numită metoda non-duală pozitivă, este metoda pe baza căreia aspirantul caută să experimenteze direct c㠄Totul este Dumnezeu”, totul reprezintă doar Sinele, că nu există nimic altceva în afara lui Dumnezeu.

3. A treia metodă vizează Bhakti Yoga, Yoga devoțiunii, insistând pe dăruirea totală și pe absoluta abandonare de sine în fața voinței divine, pe iubirea nesfârșită a lui Dumnezeu.

4. A patra metodă este cea a sacrificiului de sine total, aspirantul oferind necondiționat roadele tuturor acțiunilor sale lui Dumnezeu. Aceasta este Karma Yoga.

Celui eliberat spiritual nu i se mai poate petrece nimic rău, pentru el totul este divin, beatific, etern și esențial. Aici încetează pentru totdeauna devenirea, disoluția, iluzia, ignoranța, separarea, moartea. Aici există doar ființa divină în forma sa originară, unită cu Dumnezeu Tatăl.

Poemul „SAMADHI” a lui Paramahansa Yogananda

Întunericul și lumina s-au stins amândouă,
Aripile întristării s-au evaporat,
Bucuriile efemere au fugit ca niște corăbii rapide,
Mirajul simțurilor nu mai există acum pentru mine.
Boală sau sănătate, ură, iubire sau moarte,
Umbre deșarte pe ecranul dualității – toate acestea nu mai sunt.
Sarcasmul, hohotele de râs, melancolia sumbră,
S-au topit într-un singur ocean preafericit.
Meditația sa, această baghetă magică,
A liniștit furtuna iluziei.
Trecutul, prezentul și viitorul, nu sunt pentru mine
Decât un etern prezent: Sinele omniscient.
Planetele, stelele, galaxiile sau Pământul,
Mii de cratere în flăcări, cataclisme seismice
Creuzete gigantice ale creației!
Ghețari de raze cosmice, fluxuri incandescente de electroni.
Gânduri ale tuturor oamenilor – trecute, prezente sau viitoare –
Fiece fir de iarbă, eu – însumi sau întreaga omenire –
Cea mai mică părticică de pulbere cosmică,
Toate acestea se revarsă etern prin Eu-l meu nou-născut,
Imens ocean – sânge al Ființei mele infinit dilatate!
O bucurie extatică, născută din meditație,
Îmi orbește ochii înecați în lacrimi.
Flacăra ta nemuritoare, beatitudine, străfulgeră
Consumându-mi lacrimile, țesuturile, toată ființa!
Tu ești eu, eu sunt Tu!
Cunoașterea, Cunoscătorul, Cunoscutul nu sunt decât un Unic Tot!
Beție indescriptibilă și senină, calmă, neîncetat renăscând; viață eternă;
SAMADHI; beatitudine dincolo de orice expresie!
Tu nu ești o stare inconștientă,
Palid produs al unui cloroform mental;
Tu mi-ai lărgit, o SAMADHI, câmpul conștiinței
Dincolo de limitele corpului meu muritor,
Până la ultimele frontiere ale Eternului!
Acolo eu sunt oceanul cosmic,
Contemplu micul ego plutind în Mine.
Aud murmurul ultimilor atomi,
Pământul întunecat, munții, valurile – toate devin fluide.
Duhul Sfânt suflă deasupra aburilor îndepărtându-le vălurile;
Oceanul se reduce la milioane de picături de electroni.
Și, deodată, profund ca infinitul, sunetul tobei cosmice
Transmută razele mai puțin subtile în Lumina necreată,
Aceea a beatitudinii care pătrunde totul.
M-am născut din bucurie; trăiesc în bucurie; mă dizolv în ea
Ocean spiritual, eu beau fluviile creației.
Patru văluri: solidul, lichidul, vaporii, lumina,
Se ridică.
Eu însumi sunt una cu Marele Eu.
Adio, efemere umbre ale amintirii muritoare.
Cerul, spiritului meu este imaculat,
Fie deasupra, dedesubtul sau înaintea mea.
Nu mai formez decât o singură rază cu eternitatea.
Bucuria mea, ușoară ca un balon, a străpuns norii,
Iată-mă devenit Oceanul bucuriei prin excelență!

Citate celebre care revelează trăirea stării de SAMADHI

Acela care are această înțelegere (că Universul este identic cu Sine) și vede întreaga manifestare ca pe un joc al lui Dumnezeu cu El însuși, este, fără îndoială, un eliberat în viață. (Spanda Karika, V, 5)

La fel cum sarea dizolvată în apă devine una cu ea, tot astfel, atunci când ATMAN (Sinele individual) și mintea devin una, apare starea de SAMADHI (extaz divin). (Hatha Yoga Pradipika, II, 5)

Egalitatea și unitatea dintre Sinele individual ATMAN și Sinele universal PARAMATMAN este numită SAMADHI, pentru a descrie ceea ce se află dincolo de cuvinte, putând fi cunoscut doar prin experimentare directă. (Hatha Yoga Pradipika, IV, 7, 32)

Articol preluat din Yoga Magazin nr. 15

sursa: yogaesoteric  
mai 2008
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Posted image may have been reduced in size. Click image to view fullscreen.
Back to top See my Info
Display posts from previous:   
   Board Index -> Spiritualitatea Universală, Yoga
   -> Yoga, Generalitati Yoga
View previous topic Tell A FriendPrintable versionDownload TopicPrivate MessagesRefresh page View next topic

Page 1 of 1  [ 1 Posts ]
 


Jump to:   
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
You cannot post attachments in this forum
You can download attachments in this forum

Style:  
Search:
Fii binevenit călătorule ! Tainele Cerului și ale Universului îți sunt pregătite. Cere și ți se va da ! Bate și ți se va deschide ! Caută și vei găsi !