Tainele Universului și ale Spiritului sunt dezvăluite doar celui care le caută în mod sincer, cu o inimă curată ! FAZA CURENTA A LUNII
Username:   Password:  Auto Login    
 RegisterRegister 
It is currently 15.4.2024, 21:48
All times are UTC + 3 Hours
Fi binevenit calatorule !
Serafimii


Users browsing this topic: 0 Registered, 0 Hidden and 0 Guests
Registered Users: None


View previous topic Tell A FriendPrintable versionDownload TopicPrivate MessagesRefresh page View next topic
Author Message
Ingeras
Practicant
Practicant

Ingeras is offline

Joined: 31 Oct 2007
Member: #320
Posts: 119
Country Flag: Andorra
Style: Unique4 (6)
Medals: None
Groups: None
Topic icon
Serafimii
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 8.2.2011, 16:58 View PostDownload Post

Serafimii

Posted image may have been reduced in size. Click image to view fullscreen.
Conform tradiției creștine există mai multe categorii de îngeri, grupate, în funcție de frecvența lor predominantă de vibrație, în 9 coruri îngerești, sau 3 triade conținând fiecare câte 3 coruri. Aparținând primei triade, serafimii sunt îngeri ai luminii focului și ai iubirii divine, fiind numiți cei care ard, cei care sunt înflăcărați de dragoste și adorație divină. Ei transmit voința lui Dumnezeu prin intermediul celorlalte ierarhii angelice menținând ordinea și armonia divină până în planul fizic. Serafimii sunt cei mai aproape de Tronul lui Dumnezeu și principala lor menire este de a emana o adorație perpetuă către Domnul Dumnezeu, pe care Îl slujesc și-L slăvesc neîncetat: „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Savaot…”  Intensitatea adorației lor și dragostea pură pentru Dumnezeu îi fac să fie reflexii fără cusur ale iubirii divine. Toma de Aquino îi descrie astfel: „Numele de serafimi nu vine numai de la dragostea divină, ci și de la excesul dragostei divine, exprimat prin cuvântul ardoare sau foc.” Îngerul care i-a apărut Sfântului Francisc din Assissi era un serafim.

În Biblie sunt descriși ca având șase aripi: „cu două își acopereau fața, cu două își acopereau picioarele, iar cu două zburau”.

În Vechiul Testament Isaia vorbește despre serafimi ca despre niște îngeri purificatori prin intermediul cărora Dumnezeu îi răsplătește pe cei care merită: „Atunci unul dintre serafimi zbură la mine având în mâna sa un cărbune aprins… și s-a apropiat de gura mea și a zis: „Iată s-a atins de buzele tale și va șterge toate păcatele tale și fărădelegile tale le va curăța!”.

Posted image may have been reduced in size. Click image to view fullscreen.Orice denumire dată duhurilor cerești conține indicații despre calitatea divină proprie fiecărei ierarhii. Astfel, serafimi înseamn㠓cei ce se aprind” sau “cei ce se încălzesc”, indicând activitatea lor continuă, plină de dăruire, în cele dumnezeiești. Căldura și mișcarea lor neîntreruptă, care nu șovăie deloc, cu un țel bine cunoscut, e dată de nivelul lor spiritual, perfect. Au calitatea de a înălța treptele inferioare până la a le face asemenea lor, aprinzându-le spre o înflăcărare asemănătoare. Au puterea specială de a purifica, prin foc, aducând curățire sufletească și iertarea divină. Printr-o aspirație arzătoare, se poate obține de la serafimi îndepărtarea instantanee a oricărei suferințe și primirea pe dată a oricărui dar ceresc, prin Grație Divină. Orientalii numesc aceasta “arderea instantanee a karmei”. E bine să menționăm funcția lor specială de a răspândi lumina, risipind astfel oricare întunecare, oricât de adâncă ar fi.

Sunt spirite ale dragostei universale, ale unității. Serafimii sunt cei care asigură legăturile de la un sistem planetar (cosmic) la altul. Amintim ce se spune în Kabala referitor la ființele cerești: ele sunt asemeni globulelor roșii din ființa umană, ducând esența existenței universale. Și la fel cum sângele curge prin întregul corp prin intermediul venelor și arterelor, îngerii se deplasează în întregul macrocosmos, prin culoare planetare. Rolul serafimilor este de a menține unitatea întregului organism viu al lumii creat de Dumnezeu, cu ajutorul lor.

În Biblie sunt diferite pasaje în care sunt amintiți serafimii. De exemplu, în Isaia 6,2-3; 6-8, se spune: ”Serafimii stăteau înaintea Lui (al lui Dumnezeu), fiecare având 6 aripi: cu două își acopereau fețele, cu două picioarele, iar cu două zburau și strigau unul la altul zicând: < Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Savaot, plin este tot pământul de mărirea Lui! >. Atunci unul din serafimi zbură spre mine, având în mâna sa un cărbune aprins, pe care-l luase cu cleștele de pe jertfelnic. Și l-a apropiat de gura mea și a zis: < Iată, s-a atins de buzele tale și va șterge toate păcatele tale și fărădelegile tale le vă curăți! >”

Posted image may have been reduced in size. Click image to view fullscreen.Din acest pasaj distingem clar că dintre toate ordinele cerești, serafimii sunt cei mai apropiați de Dumnezeu, stând “înaintea Lui”. Strălucirea lor, de neimaginat de puternică, mult mai mare decât a Soarelui la amiază, e ocultată, pentru ca și noi, oamenii, să îi putem privi și să le percepem grația pe care o revarsă din plin asupra noastră. Simbolul acestui aspect sunt cele 2 aripi cu care își acoperă chipul. Profunda lor umilință și voința desăvârșită, în care se cunoaște numai lucrarea divină, acțiunile lor, pe deplin dăruite iubirii de Dumnezeu, sunt calități scoase în evidență de aripile care le acoperă picioarele. Prezența lor în orice moment, în orice loc, transcenzând astfel timpul și spațiul, adică omniprezența, puterea lor de a realiza desăvârșit înălțarea sufletelor – omnipotența și abandonul total în Dumnezeu sunt făcute cunoscute nouă de cele două aripi desfăcute pentru zbor. Iubirea lor este atât de arzătoare, dăruirea lor atât de totală, încât în tot ce-i înconjoară și în întreaga lor ființă nu-L văd decât pe Dumnezeu, pe care-L adoră și Îl preamăresc clipă de clipă, într-o fericire veșnică.

Capacitatea lor de a ierta, de a șterge greșelile celui care, plin de căință și dragoste de Dumnezeu, se adresează lor, puterea de a purifica tot ce ating, atrag după sine revărsarea copleșitoare a Grației Divine, care-l ridică pe cel căruia i se face acest cadou, în paradis.

Acesta este ordinul cel sfânt al Serafimilor, al căror nume mai semnific㠓cele nobile”, înnobilate fiind de prezența în inimi, clipă de clipă, a lui Dumnezeu.
Există o corespondență între serafimi și prima literă a alfabetului ebraic, aleph, care reprezintă începutul. E vorba de faptul că acești îngeri sunt “zorii creației”, “mâinile lui Dumnezeu în macrocosmos”, esență Divină ce pătrunde totul și cuprinde totul. Serafimii sunt cei care duc și aduc “mesajele” de iubire și de înțelepciune la și de la ordinele inferioare.

Serafimii sunt asociați astfel cu eternitatea, care dă naștere timpului, în tripla sa împărțire: trecut, prezent și viitor. Ei sunt cei care stăpânesc infinitul dând naștere spațiului, în tripla sa dimensiune: lungime, lățime, adâncime (sau înălțime). Tot ei guvernează nașterea și resorbția substanței eterne, ce este la originea materiei.
Kabala face o asociere între acest înalt ordin al serafimilor și creierul ființei umane, loc de naștere al ideilor, al gândurilor, focar al reorientării inimii către Dumnezeu.
Principiul divin corespondent acestei ierarhii este “Binele”, bunătatea și compasiunea lui Dumnezeu aducând conștiință acolo unde este ignoranță, aducând fericire acolo unde este durere, aducând optimism și frumusețe, acolo unde este depresie și urâciune, aducând strălucire și lumină, acolo unde este opacitate și întuneric, aducând viața acolo unde domnește moartea.


sursa: http://angelinspir.ro/
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Dumnezeu este Domnul și Stăpânul meu !
Back to top See my Info
Display posts from previous:   
   Board Index -> Îngerii lui Dumnezeu, Ierarhiile angelice
   -> Serafimii, Serafimii - Descriere, prezentări, funcția divină
View previous topic Tell A FriendPrintable versionDownload TopicPrivate MessagesRefresh page View next topic

Page 1 of 1  [ 1 Posts ]
 


Jump to:   
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
You cannot post attachments in this forum
You cannot download attachments in this forum

Style:  
Search:
Fii binevenit călătorule ! Tainele Cerului și ale Universului îți sunt pregătite. Cere și ți se va da ! Bate și ți se va deschide ! Caută și vei găsi !