UNIQUE : FORUM - PORTAL spiritual romanesc

Textele biblice si sensul lor tainic - Dicteu Divin prin Jakob Lorber

Author:  Hoper [ 16.6.2019, 11:31 ]
Post subject:  Textele biblice si sensul lor tainic - Dicteu Divin prin Jakob Lorber

Textele biblice și sensul lor tainic
- Dicteu Divin prin Jakob Lorber -
(Textul intergral în format pdf)

Cuprins

- Capitolul 1 - O regulă bună pentru citirea cu folos a Cuvântului Vechi și Nou
- Capitolul 2 - O obiecție și combaterea acesteia
- Capitolul 3 - Parabola bărbatului înțelept și a bărbatului nechibzuit, și explicația acestei parabole. (Matei 7, 24-27)
- Capitolul 4 - "Eu sunt Calea, Adevărul și Viața; nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine." (Ioan 14, 6)
- Capitolul 5 - "Mi-e sete!" - "Săvârșitu-s-a!" (Ioan 19, 28 și 30)
- Capitolul 6 - "Și văzându-L, I s-au închinat, ei care se îndoiseră." (Matei 28, 17)
- Capitolul 7 - "Acesta, venind la Pilat, a cerut trupul lui Iisus." (Luca 23, 52)
- Capitolul 8 - "Și Iisus Însuși era ca de treizeci de ani când a început (să propovăduiască), fiind, precum se socotea, fiu al lui Iosif." (Luca 3, 23)
- Capitolul 9 - "Iar făcându-se seară, a venit cu cei doisprezece ucenici." (Marcu 14, 17)
- Capitolul 10 - "Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit." (Ioan 1, 11) "Pilat a răspuns: Ce am scris, am scris." (Ioan 19, 22)
- Capitolul 11 - "Iar orbul, lepădând haina de pe el, a sărit în picioare și a venit la Iisus." (Marcu 10, 50)
- Capitolul 12 - "Nu te teme, Pavele. Tu trebuie să stai înaintea Cezarului; și iată, Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce sunt în corabie cu tine." (Faptele Sfinților Apostoli 27, 24)
- Capitolul 13 - "Și precum a fost în zilele lui Noe, așa va fi și venirea Fiului Omului." (Matei 24, 37)
- Capitolul 14 - "Deci, de vă vor zice vouă: Iată este în pustie, să nu ieșiți; iată este în cămări, să nu credeți." (Matei 24, 26) "Căci unde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii." (Matei 24, 28)
- Capitolul 15 - "Au adus asina și mânzul și deasupra lor și-au pus veșmintele, iar El a șezut peste ele." (Matei, 21, 7)
- Capitolul 16 - "Iisus a zis: Ridicați piatra. Marta, sora celui răposat, I-a zis: Doamne, deja miroase, este a patra zi." (Ioan 11, 39)
- Capitolul 17 - "Nu trebuia, oare, ca Hristos să pătimească acestea și să intre în slava Sa?" (Luca 24, 26)
- Capitolul 18 - "Iar dacă Eu, cu degetul lui Dumnezeu, scot pe demoni, iată a ajuns la voi împărăția lui Dumnezeu." (Luca 11, 20)
- Capitolul 19 - "Nu vă voi lăsa orfani, voi veni la voi."(Ioan 14, 18)
- Capitolul 20 - "Și i-a văzut cum se chinuiau vâslind, căci vântul le era împotrivă. Și către a patra strajă a nopții a venit la ei umblând pe mare și voia să treacă pe lângă ei." (Marcu 6, 48)
- Capitolul 21 - "Dar fericiți sunt ochii voștri că văd și urechile voastre că aud." (Matei 13, 16)
- Capitolul 22 - "Și le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt unii, din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea, până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu, venind întru putere." (Marcu 9, 1)
- Capitolul 23 - "Călăuze oarbe care strecurați țânțarul și înghițiți cămila!" (Matei 23, 24)
- Capitolul 24 - "Și a lăcrimat Iisus." (Ioan 11, 35)
- Capitolul 25 - "Deci, nu duceți grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? Că după toate acestea se străduiesc neamurile; știe doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveți nevoie de ele." (Matei 6, 31-32)
- Capitolul 26 - "Iar pe acei vrăjmași ai Mei, care n-au voit să domnesc peste ei, aduceți-i aici și tăiați-i în fața Mea." (Luca 19, 27)
- Capitolul 27 - "Slavă de la oameni nu primesc." (Ioan 5, 41)
- Capitolul 28 - "Și de atunci mulți dintre ucenicii Săi s-au dus înapoi și nu mai umblau cu El." (Ioan 6, 66)
- Capitolul 29 - "Și (demonii) L-au rugat, zicând: Trimite-ne pe noi în porci, ca să intrăm în ei." (Marcu 5, 12)
- Capitolul 30 - "Și iată, Eu trimit peste voi făgăduința Tatălui Meu; voi însă ședeți în cetate, până ce vă veți îmbrăca cu putere de sus." (Luca 24, 49)
- Capitolul 31 - "Și alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor, ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă." (Luca 19, 4)
- Capitolul 32 - "Deci Iisus, văzând pe mama Sa și pe ucenicul pe care îl iubea stând alături, a zis mamei Sale: Femeie, iată fiul tău! Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta! Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine." (Ioan 19, 26-27)
- Capitolul 33 - "Iată vine ceasul, și a și venit, ca să vă risipiți fiecare la ale sale și pe Mine să Mă lăsați singur. Dar nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu Mine." (Ioan 16, 32)
- Capitolul 34 - "Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui." (Ioan 7, 38)
- Capitolul 35 - "Acestea vi le-am grăit, ca întru Mine pace să aveți. În lume necazuri veți avea; dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea." (Ioan 16, 33)
- Capitolul 36 - "Și închizând cartea și dând-o slujitorului, a șezut, iar ochii tuturor din sinagogă erau ațintiți asupra Lui." (Luca 4, 20)
- Capitolul 37 - "Dar v-am cunoscut că n-aveți în voi dragostea lui Dumnezeu." (Ioan 5, 42)

Author:  Hoper [ 16.6.2019, 11:48 ]
Post subject:  Capitolul 1

Capitolul 1
O regulă bună pentru citirea cu folos a Cuvântului Vechi și Nou
20 decembrie 1843, seara

1. Dragii Mei copii! Prin următoarele „Revelații”, vreau să vă prezint o regulă foarte importantă și utilă, fără de care nu puteți trage foloase din citirea cărților sfinte. Dacă nu urmați această regulă, veți rămâne mereu în același loc, chiar dacă ați citi de o mie de ori Sfânta Scriptură și acest Cuvânt Nou.

2. V-ați umplut mintea până la refuz, prin lectură; însă, dacă întrebați spiritul vostru ce a câștigat el din aceasta, vă va răspunde, înăbușit, cam așa:

3. „În mine au fost depozitate haotic tot felul de materiale de construcție, iar grinzile și pietrele sunt îngrămădite unele peste altele. Din toate aceste materiale de construcție nu s-a putut construi nici măcar cea mai sărăcăcioasă colibă în care aș putea locui. Eu, într-adevăr, adun mereu materiale de construcție - numai pietrele cele mai curate și cel mai frumos lemn de cedru se află în fața mea, strânse unele peste altele - dar nu pot să le pun în ordine. Și dacă am început deja să fac puțină ordine, deoarece aduceți o cantitate colosală de materiale noi, eu obosesc lucrând și mă îngrozesc la urmă văzând cât de mult material care trebuie să fie pus în ordine există și mă gândesc cu îngrijorare când va putea fi pus odată în ordine tot acest material, sub forma unei locuințe.”

4. Iată, acesta este un răspuns temeinic din partea spiritului, un răspuns pe care orice om care a citit destul de mult trebuie să-l găsească limpede în sine.

5. Dacă un astfel de om a citit de-a lungul vieții sale câteva mii de cărți, la urmă ce haos se află în memoria sa! Iar dacă merge bine, după ce a adunat o bogată erudiție, el va scoate la iveală atât de multe, încât abia atunci își va da seama că de fapt nu știe nimic.

6. Dar ce este această mărturisire? Nu este altceva decât una și aceeași lamentare a spiritului, care dorește să spună astfel că nu a reușit să construiască nici cea mai sărăcăcioasă colibă din această imensă cantitate de material de construcție!

7. De asemenea, există oameni care cunosc pe de rost Vechiul și Noul Testament, cuvânt cu cuvânt, dar dacă-i întrebați despre semnificația lăuntrică a unui singur verset, ei vor ști tot atât de mult ca și cei care nu cunosc pe de rost nici măcar un verset și, adesea, abia au idee că există Sfânta Scriptură. Deci la ce le folosește lor acest nobil material?

8. Spiritul sălășluiește numai în ceea ce este spiritual. Dacă din acest material nu se poate construi nici măcar o colibă sărăcăcioasă în spiritul lăuntric al adevărului, atunci unde va locui el, unde își va face el socotelile și din ce punct va putea el să înceapă a face ordine în materiale?

9. Atunci, nu este mai bine să aveți mai puțin material, dar din care să construiți pentru spirit o mică locuință respectabilă, pentru ca spiritul să primească un loc stabil și liber unde să-și poată face planurile viitoare și să folosească apoi un nou material?

10. Ce aspect va avea un ogor, chiar dacă este cel mai bun pământ, dacă voi semănați în același timp și în același loc o mie de feluri de semințe amestecate, în cea mai mare dezordine? Semințele vor răsări bine, dar ce folos pentru semănător? Într-adevăr, recolta acestui ogor abia va fi de folos ca hrană proastă pentru animale. Plantele mai puternice le vor înăbuși pe cele mai slabe, se vor răspândi buruienile, boabele de grâu vor răsări doar pe alocuri, pipernicite și năpădite de scaieți.

11. Din toate acestea rezultă însă că oriunde trebuie să iasă un folos pentru voi, trebuie să existe mai întâi o ordine bine stabilită, fără de care vor răsări alandala mărăcini și buruieni, care nu vă vor folosi în niciun fel.

12. Dar în ce constă această ordine?

13. Dacă aveți grâu curat, semănați-l pe un ogor curat și bun, și veți obține o recoltă curată și bună.

14. Cine are un loc bun pentru construit și are și materialele necesare, să nu aștepte până când va fi adunat o grămadă de materiale, ca să înceapă a-și construi casa; căci el va sfârși prin a umple întregul loc cu cantitatea prea mare de materiale.

15. Iar apoi, va veni constructorul și îl va întreba: „Prietene, pe care loc vrei să construiesc casa?” Ce va răspunde el atunci? Desigur, nimic altceva decât: „Chiar acolo, prietene, unde se află grămada aceea mare de materiale!”

16. Iar constructorul îi va spune: „De ce, atunci, lași să se adune acest material pe locul de construcție, înainte ca noi să fi făcut planul și să fi săpat temeliile? Dacă dorești să-ți faci casa pe acest loc, trebuie mai întâi să dai la o parte tot acest material și să eliberezi tot locul. Abia după aceea voi veni eu, voi măsura terenul, voi schița planul, apoi voi pune să se sape temeliile și abia la urmă voi verifica dacă materialul va fi pe deplin de folos pentru construirea casei tale.”

17. Iată, din această parabolă puteți înțelege destul de clar cât de puțin folosește erudiția, dacă omul nu pune ordinea cuvenită în ea.

18. Dar în ce constă această cuvenită ordine? Ea constă în simplul fapt că omul începe imediat să pună în ordine fiecare nouă încărcătură de material pentru locuință și nu se atinge de a doua încărcătură până ce nu a folosit-o pe deplin pe prima, în acest fel, el va progresa în munca sa și va avea mereu suficient loc liber în care el poate așeza în bună ordine destule materiale noi.

19. Spus mai limpede, această ordine constă în faptul că fiecare trebuie să devină activ imediat după cele citite și să-și îndrepte viața după acestea. Numai așa, cele citite îi vor fi de folos, iar dacă nu procedează astfel, cele citite îi vor dăuna. Căci fiecare trebuie să fie, nu doar un ascultător al Cuvântului, ci și un înfăptuitor al acestuia!

20. În continuare, mai multe revelații!

Author:  Hoper [ 16.6.2019, 11:51 ]
Post subject:  Capitolul 2

Capitolul 2
O obiecție și combaterea acesteia
21 decembrie 1843, seara

1. Aici se va spune: „Este sigur că omul poate obține adevăratele roade ale cititului numai printr-o lectură eficientă, dar dacă i se dă cuiva atât de mult material, omul poate să lase totul la o parte de dragul faptelor și să citească din toate acestea numai pe cele de care este convins că le poate folosi în lucrarea lui.

2. Luând în considerare numai volumul mare al celor date în Sfânta Scriptură din Vechiul și din Noul Testament, apoi volumul imens de cărți cu adevărat exegetice, dacă cineva ar citi totul numai după gradul de eficacitate, într-adevăr ar trebui ca pe parcursul întregii sale vieți el să citească în cel mai bun caz doar câteva capitole.”

3. Însă Eu spun: cel ce privește lucrurile în acest fel are dreptate, deoarece dacă omul ar citi numai lucrurile de care este convins că le poate folosi, atunci și câteva capitole ar fi prea mult! Dar dacă privim din altă perspectivă, materialul dat nu este niciodată prea mult, iar cititorul poate să pună în practică tot ce a citit.

4. Pentru că cineva ar putea să spună și așa, de exemplu: dacă un țăran are o bucată mare de pământ pe un ogor bun și care-i aduce o recoltă însutită, de ce să cultive toată bucata sa de pământ? O zecime din aceasta îi aduce tocmai cât are nevoie țăranul pentru gospodăria lui.

5. Însă Eu întreb: dacă țăranul acesta va semăna tot ogorul său cu grâu bun, iar ogorul îi aduce recoltă însutită, din care îi este de ajuns o zecime pentru gospodăria lui, oare cele nouă zecimi de prisos îi vor dăuna? O, sigur că nu! Căci el poate să împartă săracilor jumătate din prisosul său, și aceștia îi vor fi recunoscători peste poate, iar cealaltă jumătate de prisos, el poate să o ducă la piață. Și pentru că sunt cereale bune, el va găsi numeroși cumpărători care îi vor oferi un preț bun, iar el va putea să prospere și va deveni un moșier de vază.

6. Iată, din acest exemplu reiese clar că acela care are în sine un ogor bun și are pentru acesta o mare cantitate de semințe bune, el nu trebuie să facă economie la semănat. Pentru că acela care seamănă din belșug, va recolta din belșug, însă cine seamănă puțin, va recolta puțin! Și atunci, ce trebuie făcut? Odată ce pământul este bine lucrat, trebuie să semănați destul grâu bun, iar grâul nu se va prăpădi în pământul bun, ci din fiecare sămânță va ieși o mlădiță puternică.

7. Deci, așa este și în privința lecturii, adică semănatul spiritual al Cuvântului.

8. Pentru lucrul pământului spiritual, omul nu are nevoie decât de cele două porunci ale iubirii. Cu acestea el își lucrează cu ușurință ogorul spiritual. Dacă acesta este pregătit, atunci se poate semăna doar atât cât poate și vrea omul, sau el poate să citească din lucrurile bune ce i s-au dat atât cât poate obține din acestea - din întreaga Sfântă Scriptură și toate explicațiile în legătură cu ea; iar el, din toate, nu va lua la sine nimic din ceea ce nu i-ar aduce o recoltă bogată.

9. Pentru că deosebirea dintre lectura rodnică și cea nerodnică este aceasta:

10. Dacă cineva, de exemplu, va lucra și se va deștepta pe sine doar prin lectură, el este întocmai ca un om care ar vrea să semene pe un ogor nelucrat, ce nu a fost nici îngrășat, nici arat. Oare nu vor veni repede păsările cerului, ca să mănânce mai toate semințele, în puțină vreme? Iar o mică parte din semințe, cele care au căzut sub buruieni, nu vor fi oare înăbușite curând de acestea, încât la sfârșit nu se va găsi nici măcar un singur pai de grâu?

11. Însă dacă semănătorul sau cititorul nu va afla niciun câștig după osteneala sa, oare el nu se va descuraja și nu va blestema ogorul și tot grâul semănat, care nu i-a adus nici o recoltă?!

12. Spus mai limpede: astfel de oameni vor deveni atunci necredincioși, se vor îndepărta de lucrurile bune și la urmă vor considera că toate sunt curată înșelăciune.

13. Dar este cu totul altfel atunci când cineva, prin iubirea adevărată pentru Mine și pentru aproapele său, și-a adus spiritul la viață sau mai curând la libertate și și-a îngrășat și arat ogorul astfel; acela nu citește atunci scrierile îndurării Mele, pentru că acestea trebuie să fie mai întâi lucrate, ca el să devină un ogor bun, ci le citește pentru a putea să Mă vadă mereu în față, din ce în ce mai bine, pe Mine, care i-am deșteptat spiritul prin iubirea lui pentru Mine și chiar să sporească mereu în această iubire, și astfel, în iubirea pentru aproapele său.

14. În acest caz, oare nu va găsi el viu și temeinic orice cuvânt al Meu, care să fie dinainte viu în sine? Dar dacă el nu era deja viu în sine, atunci cuvântul cel mai viu nu ar muri în el?

15. Dacă aruncați monezi de aur într-o mlaștină rău-mirositoare, sărurile sulfuroase de acolo vor dizolva aurul și-l vor transforma tot în noroi. Dar dacă, dimpotrivă, veți arunca metale neprețioase într-o soluție din aur veritabil, acestea vor deveni la sfârșit asemenea aurului.

16. Iată, așa este cazul și aici! Citind Cuvântul Meu sau ascultându-l, orice om poate cuprinde un câștig de neimaginat, dacă el însuși s-a transformat mai înainte, prin respectarea celor două porunci, fiind asemenea unei soluții de aur. Dar dacă el este încă asemenea unei mlaștini, atunci nu va transforma nici o monedă în soluția de aur.

17. Se cheamă așa: „Celui care are, i se va da, ca să aibă pe deplin; însă acela care nu are, va pierde și ceea ce are” (Matei 13,12). Prin „a avea” se înțelege aici a fi în posesia unui ogor bun, îngrășat și arat, sau a fi el însuși un vas plin cu soluție de aur veritabil, adică un spirit liber și viu. Prin „a nu avea” se înțelege însă aceasta: a împrăștia semințe pe un ogor nelucrat, de la care semănătorul nu are a se aștepta la o recoltă, ci va pierde și semințele pe care le-a răspândit; sau se înțelege și astfel: a fi, în sine, o mlaștină sulfuroasă, care niciodată nu se va transforma într-o soluție de aur prin aurul aruncat în ea, ci aurul aruncat se va pierde și el, pe deasupra.

18. Mă gândesc că lucrul acesta trebuie să fie destul de clar acum! Cel care la lumina acestei făclii încă nu vede adevărul, va fi cu greu vindecat de orbirea sa. Pentru că, așa cum s-a spus deja, orbul nu are niciodată prea multă lumină; tot astfel, dând acest soare, voi aduna la sfârșit lumina tuturor sorilor centrali într-un singur punct, pentru ca acela care este cu adevărat complet orb să ia ceva din această lumină atotputernică! - În continuare, mai multe astfel de revelații.

Author:  Hoper [ 16.6.2019, 11:58 ]
Post subject:  Capitolul 3

Capitolul 3
Parabola bărbatului înțelept și a bărbatului nechibzuit, și explicația acestei parabole. (Matei 7, 24-27)
22 decembrie 1843, seara

1. În Noul Testament puteți citi pilda despre un bărbat înțelept și altul nechibzuit: unul și-a clădit casa pe stâncă, iar celălalt pe nisipul moale. Și a venit vijelia și a căzut o ploaie torențială. Casa de pe stâncă a rezistat amândurora, însă casa clădită pe nisip a căzut.

2. Cel care va cerceta mai îndeaproape această pildă va vedea doi sori centrali dintr-o singură privire.

3. Cine se aseamănă cu bărbatul cel înțelept? Desigur, omul care a devenit stabil și puternic, respectând cele două porunci cunoscute. Iar dacă vin furtunile și ploaia torențială, acestea nu pot face niciun rău, ci chiar întăresc casa de pe stâncă, pentru că vântul usucă zidurile casei și le însetează de umezeală. Dacă apoi vine ploaia, aceasta va fi absorbită de zidurile uscate ale casei, va îmbina mai bine rosturile părților, iar zidăria se leagă din ce în ce mai bine cu fiecare astfel de fenomen natural.

4. Puteți găsi exemple materiale pentru acest adevăr la un castel vechi în ruine, care rezistă de sute de ani; iar dacă este să fie vătămat cumva, mai degrabă poate cineva să desprindă o piatră mai nouă decât un astfel de zid. Cauza este ploaia, care, prin puterea sa de a dizolva anumite părți ale pietrei și a le transforma într-un material calcaros și lipicios, cu trecerea timpului, leagă întreaga zidărie într-un întreg.

5. Iată, așa este și cu un om deșteptat prin legile iubirii! El este asemenea unei clădiri pe stâncă. Vântul care vine și se lovește de clădire, și o usucă și o însetează, este chiar nobila dorință nestăpânită de a-L cunoaște mereu, din ce în ce mai bine, pe Creatorul tuturor lucrurilor și de a putea spori în iubirea pentru El, prin această cunoaștere. Ploaia torențială ce urmează reprezintă lucrările pe care însetatul le primește să le citească. El le soarbe cu lăcomie și va observa mereu că prin influența acestora, spațiile goale din el, fără legătură între ele, se vor completa și vor deveni o cetate. Și cu cât mai multe ploi torențiale se vor abate asupra acestei clădiri, cu atât mai puternică va deveni aceasta după fiecare ploaie.

6. Dar vijeliile și ploile torențiale au cu totul alt efect asupra clădirii care a fost construită pe nisipul moale! Când vin vijeliile și lovesc clădirea șubredă și o zdruncină, iar apoi vin apele aduse de ploaia torențială, clădirea își află sfârșitul. Pentru că vijeliile distrug zidurile deja fisurate, pline de crăpături și plesnituri cauzate de terenul rău, iar dacă vin apoi apele, ele vor dărâma cu ușurință întreaga clădire și o vor arunca într-o apropiată revărsare a osândei.

7. Socotesc că și acestea trebuie să fie cât se poate de clare, ca un soare central!(1)* Pentru că un om care nu are habar de pregătirea spirituală urmează, evident, să se distrugă, dacă lasă cu bună știință să vină peste el vijeliile spirituale și ploile spirituale, care vin de fapt pentru a face din el o clădire stabilă, sau un om stabil și înțelept în spirit.

8. Dacă unui om care este al lumii, fie pe de-a întregul, fie doar pe jumătate, îi veți da în mână Biblia și îi veți spune: „Prietene! Citește cu atenție și vei afla ce-ți lipsește - o comoară ascunsă pe care ai căutat-o mereu, o comoară din aur, argint și nestemate, adică viața împlinită a sufletului tău”, prietenul acela va pune imediat mâna pe Biblie la sfatul tău și o va citi cu cea mai mare atenție.

9. Dar cu cât mai lacom și mai atent va citi el această carte, cu atât mai multe contradicții va întâlni, iar apoi va spune curând prietenului său: „Prietene, am citit cartea recomandată de tine de șase-șapte ori, dar cu cât o citesc mai des și mai cu atenție, cu atât mai multe contradicții și nonsensuri descopăr. Ce-i cu aceste fleacuri pestrițe, ce-i cu aceste profeții misterioase, care par a avea tot atâta legătură între ele cum au Munții Chimborazo din America cu Munții Himalaya din Asia?

10. Este clar că acești munți se află pe unul și același pământ, iar profețiile similare se află în una și aceeași carte. Dar cum se leagă în mod ingenios asemenea locuri profetice între ele, ori cum Munții Chimborazo din America sunt legați de Munții Himalaya din Asia prin punctul central al pământului, aceasta va fi greu de descoperit pentru un naturalist pământean, atât timp cât el se teme de focul pământului și de apa mării.

11. Îți pot spune, dragă prietene și frate, că atunci când am citit prima oară această carte, mi s-a părut, sincer, că există un sens înțelept ascuns, dar cu cât reciteam mai des și mai critic, mă convingeam că toată această carte nu este altceva decât un tezaur de nonsensuri crase. Pentru că, după cum se știe, un nonsens îl atrage pe celălalt, iar în afară de câteva citate care, la drept vorbind, nu sunt nici ele considerate aurul cel mai curat, cartea aceasta are menirea de a hrăni prostia oamenilor, pentru încă o sută de ani, din cauza formei sale mistice.”

12. Din acest raționament, puteți deduce ușor ce-au făcut vijeliile și ploile din Biblie, din clădirea noastră lumească zidită pe nisip. Dar dacă un asemenea om, asemenea unei clădiri pe nisip,este odată distrus astfel, atunci să-l adune la loc cine vrea, căci Eu și îngerii Mei găsim această lucrare ca fiind una dintre cele mai grele și, vă este mai ușor să oferiți un mare ospăț pentru zece mii de oameni, de pe toate străzile și străduțele, decât unui singur om care nu vine la ospățul împărătesc, pentru că vrea să-și încerce boii cumpărați. (Matei 22, 1-14)

13. Însă așa cum se întâmplă cu citirea Bibliei, se întâmplă și cu citirea tuturor interpretărilor spirituale. Pentru că atunci, vi se va spune: „Dacă aceasta este semnificația, de ce nu s-a redactat așa de la bun început?”

14. Iar dacă voi îi veți arăta tot așa de clar motivul formei sale figurate, el va râde în fața voastră și va spune: „După desfășurarea faptelor, e ușor să faci profeții! Pentru că orice fleac poate fi în fel și chip, ca un aluat, și se poate face din el ceea ce se dorește; deoarece haosul este originea tuturor lucrurilor - din haos se formează toate, cu timpul. Dar de ce să nu se dea o profeție așa cum se întâmplă ea de fapt? Motivul este acesta: pentru că omul nu poate să știe dinainte; de aceea se dă un nonsens mistic, din care se poate plămădi orice faptă pentru viitor.

15. Aceasta este atunci și sentința finală, care nu mai poate fi suspendată, luminată de puterea soarelui central. Cred că și aceasta va fi clar. Cu toate acestea, noi vom reuni mai mulți sori centrali. - În continuare, încă un soare central!
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Note:
1 (* - Despre sori centrali și secundari vezi „Marea Evanghelie a lui Ioan”, n.r.)

Author:  Hoper [ 16.6.2019, 12:05 ]
Post subject:  Capitolul 4

Capitolul 4
„Eu sunt Calea, Adevărul și Viața; nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine.” (Ioan 14, 6)
27 decembrie 1843, seara

1. Va fi oare greu să se mai citeze aici încă un soare central? O, nu, nici pe departe! Pentru că noi putem doar să cităm aici următorul dintre textele cele mai bune din Cartea Noului Testament, iar un nou soare central se află în fața voastră cu aceeași lumină primordială. De exemplu: „Eu sunt Calea, Adevărul și Viața; nimeni nu vine la Tatăl Meu decât prin Mine.”

2. Iată, avem deja un soare central! Cel care poate zări în sine lumina acestuia, sigur își va da seama în această lumină că lectura singură nu-l va ajuta cu nimic pentru dobândirea vieții veșnice.

3. Tatăl este iubirea veșnică din Mine, așa cum Eu sunt în voi desăvârșit, în toată ființa Mea divină, de o veșnicie. Pentru că Eu și cu Tatăl Una suntem, sau Eu și iubirea Mea veșnică suntem Una, ori așa cum iubirea sălășluiește veșnic vie în înțelepciunea voastră, la fel, înțelepciunea sălășluiește în iubirea din care provine.

4. Tatăl, adică iubirea, este viața ce stă la originea întregii vieți. Cel care nu revine la această origine vie a întregii vieți, acela va rămâne în moarte și nu va mai putea primi viață nicăieri.

5. Dar unde se află poarta către Tatăl? Și care este această poartă? Să fie prin numeroasele cărți și scrieri pe care le citește cineva, sau prin Mine?

6. Da, aici fiecare va fi imediat de acord și va spune: „Da, într-adevăr, dacă omul se uită cu luare-aminte la învățăturile lui Hristos, nu poate fi de altă părere decât că omul poate dobândi viața veșnică pentru spiritul și sufletul său doar prin urmarea acestor învățături. Iar în această privință, este corect ceea ce a spus Hristos despre Sine, și anume, că doar El însuși este totodată Calea, Adevărul și Viața!”

7. Însă Eu vă spun, într-adevăr: Sunt mii de ființe umane și iarăși mii care renunță la această profesiune de credință, iar aceasta pe motivul înțelegerii lor. Totuși vă spun: aceștia sunt morți și n-au găsit nici Calea, Adevărul, nici Poarta și Viața.

8. Se va spune aici: „Acest lucru sună aspru și nemilos! Cum se poate să auzim așa ceva din partea iubirii suverane a lui Dumnezeu? Ce mai poate face omul, decât să ajungă la înțelegerea deplină a marelui Adevăr și a divinității marelui învățător prin sârguința studiului său? Ce lucru mai mare poate face omul decât să se străduiască a recunoaște cu adevărat calitatea sacră și suverană a Cuvântului divin?”

9. Eu vă spun însă: pe de o parte, aceasta este adevărat; este, desigur, mai bine ca omul să facă așa ceva, decât să respingă totul și apoi să se lase în voia trufiei lumești. Dar în Scriptură scrie: La vremea aceea, mulți îmi vor spune: „Doamne, Doamne!”; dimpotrivă, se cheamă atunci că Eu le voi spune: „Dați-vă înapoi din fața Mea, căci Eu nu v-am recunoscut niciodată!”

10. Aceasta este esența pasajului din Noul Testament binecunoscut vouă. Prin versetul „Doamne, Doamne!” se dovedește că Hristos este binecunoscut ca fiind Calea, Adevărul și Viața. Dar la ce folosește această recunoaștere, dacă nimeni nu vrea să umble pe Calea aceasta și nu vrea să cuprindă Adevărul, pentru ca astfel să ajungă la Viață?

11. Doar Eu nu sunt actor, ca să Mă mulțumesc cu aplauze fără rost, ci Lucrarea Mea este plină de temeinicia veșnică, și de aceea cer o activitate temeinică, nu doar aplauze golite de sens!

12. Oare ce-ar face un mire bogat, dacă l-ar lăuda și l-ar slăvi mai multe mirese. Dar dacă el ar dori să o îmbrățișeze pe una sau pe alta dintre ele, aceasta ar lua-o la fugă și pe deasupra ar blama în sinea ei o asemenea îndrăzneală?

13. Spuneți voi, oare mirele ar lua de soție o asemenea mireasă necugetată? Într-adevăr, el va ieși afară și va căuta o desfrânată, și-i va spune ei: „Te cunosc, știu că ești desfrânată, dar îți spun: renunță la meseria aceasta a ta și te voi lua de soție!”

14. Iar desfrânata va renunța, pentru adevărata sa iubire, trezită de curând, și va deveni o soție mult-iubită pentru mirele său, și se va asemăna unei Magdalena, care odinioară era ultima dintre femeile Israelului, însă când ea și-a chemat mirele cel drept, a devenit prima între toate femeile, cea care a sărbătorit, împreună cu Mirele însuși, marea înviere întru viața veșnică!

15. Într-adevăr, lucrarea ei nu a fost cititul cărților, dar când ea L-a recunoscut pe Cel drept, a renunțat la meseria ei lumească și a înțeles iubirea puternică și indestructibilă pentru Cel pe care ea L-a recunoscut ca fiind Cel drept, și a sacrificat marii ei iubiri tot ce avea pe lume.

16. Iată, pentru asemenea mireasă am fost Eu, în lucrarea Mea vie și adevărată, Calea, Adevărul și Viața!

17. Însă au fost mulți alții în acea vreme care M-au recunoscut ca atare, dar nu au dorit să știe nimic despre lucrarea Mea. La aceasta se referă și textul: „Deci, cei dintâi vor fi cei din urmă, iar cei din urmă vor fi cei dintâi!”

18. Oare Calea, Adevărul și Viața să fie în faptă și temeinicie atât de grele? Nu se spune oare: „Jugul Meu este blând, iar povara Mea ușoară”? Într-adevăr, așa și este! Toată Calea, Adevărul și Viața, și jugul blând și povara ușoară, se găsesc în cele două porunci ale iubirii.

19. Oare este atât de greu să-L iubiți pe Cel care este iubirea veșnică, și este greu să vă iubiți fratele? O, într-adevăr! Nimic nu este mai ușor decât aceasta - doar scoateți Lumea, această veche molimă a spiritului din pieptul vostru și veți afla cât este de dulce și de ușor să iubești iubirea veșnică și să-ți iubești fratele!

20. Dar este foarte greu, ce-i drept, să iubești iubirea veșnică și pe fratele tău când inima este plină de lumea aceasta, plină de socoteli lumești, de bani, de speculații și de matematica infernală, care înțelege să socotească până în cele mai mici amănunte câte procente trebuie să renteze pe un an o monedă dată cu camătă.

21. Da, într-adevăr, acolo unde inima este plină de știință, a spune „Doamne, Doamne!” nu va fi de niciun ajutor, iar Calea, Adevărul și Viața se vor dovedi atât de strâmte și spinoase, încât cu greu se va putea umbla pe ele.

22. Și atunci, la ce folosește să citești mii și mii de astfel de cărți pline de adevăr? Vor deștepta ele la viață pe cineva, care are doar grija să-și umple inima tot mai mult, de la o zi la alta, cu toate nimicurile acestei lumi?

23. Spuneți, vreunul dintre voi va zămisli copii cu o statuie? Sau un bob de grâu pictat artistic va încolți, dacă este semănat pe ogor? Desigur, nu se va întâmpla nici una, nici alta! Viața poate crea altă Viață doar cu Viața; deci și cuvântul viu poate rodi doar în inimile vii.

24. Pentru cei morți în spiritul lor, chiar cuvântul viu nu este decât o sămânță pictată, iar el poate răspândi nenumărate astfel de semințe și tot nu va obține roade niciodată; pentru că el nu însuflețește cuvântul, nici cuvântul nu va fi viu în el.

25. Însă cel care aude doar puține cuvinte și dă ascultare acestora, acela este făptuitorul cuvântului și caută cu adevărat împărăția lui Dumnezeu și lui i se vor da toate celelalte. Socotesc că și acest lucru este clar, însă acum, următorul soare central!

Author:  Hoper [ 16.6.2019, 12:06 ]
Post subject:  Capitolul 5

Capitolul 5
„Mi-e sete!” - „Săvârșitu-s-a!” (Ioan 19, 28 și 30)
28 decembrie 1843, seara

l . Pentru ca voi să nu spuneți la urmă că nu în fiecare text se află un soare central, ci doar în cele pe care Eu le citez, alegeți voi înșivă un text așa cum îl doriți și vom vedea apoi dacă el nu iluminează orbitor unul și același motiv principal, la fel de mult ca și un soare central în fața ochilor spiritului. Deci, faceți aceasta!

2. Ați luat cele două mici texte: „Mi-e sete!” și „Săvârșitu-s-a!”

3. Dar înainte să le cercetăm, trebuie să vă asigur deja că v-am lăsat alegerea liberă pe deplin; pentru că altfel, ați putea spune la sfârșit că Eu v-am sugerat chiar lucrul de care pot avea Eu nevoie. Și abia acum ajungem la esență!

4. „Mi-e sete!”. Sete de ce? De iubire, pe care lumea aceasta nu o are. De aceea ei Mi-au dat atunci, și de atunci până astăzi, numai oțet și venin, ca să-Mi potolesc setea, în loc de apă înviorătoare.

5. „Mi-e sete!”. Sete de ce? De viața care sunt chiar Eu însumi de o veșnicie, pe care Eu am risipit-o atât de abundent, de la începutul începuturilor, pe ființe veșnic nenumărate!

6. Deci Mi-e sete de această viață! De nesfârșite ori, această viață a trecut în moarte. Eu am venit pentru a o smulge din mâinile morții. De aceea M-am însetat atâta de această viață risipită, chiar în clipa marii mântuiri. Dar moartea a preluat superioritatea într-atât, încât sângele veșnic viu al iubirii nu o mai poate deștepta!

7. Atunci când v-am cerut viață ca să-Mi potolesc setea, Mi s-a dat nu viața, ci moartea ca s-o beau! Oțetul și veninul Mi-au fost băutura. Oțetul, ca simbol al acidității și al asprimii, iar veninul, ca simbol al urii și mâniei.

8. Această imagine este reprezentată cât se poate de limpede și vom vedea cum slujește ea temei noastre, de-acum înainte.

9. Iată, Eu strig către întreaga lume, ca și către voi, neîncetat: „Mi-e sete!” sau, ceea ce este unul și același lucru, „Iubiți-Mă, dați-Mi să beau din iubirea voastră! Iubiți-L pe Dumnezeu mai mult decât orice și pe aproapele vostru ca pe voi înșivă! Aceasta este apa vieții și de ea sunt Eu însetat în voi!”

10. Întrebare: Îmi oferiți voi această apă? Oare nu-Mi oferiți, dimpotrivă, oțet și venin?

11. Puținul pe care Eu vi-l cer nu este altceva decât iubirea și fapta iubirii. Dar dacă, în loc să faceți lucrarea vie și adevărată a iubirii, voi doar citiți și nu faceți decât ceea ce convine într-un fel sau altul vanității voastre lumești, oare nu-Mi oferiți oțet și venin în loc de apă vie? Da! Eu vă spun vouă: Cu cât voi citiți mai mult, însă fără a face din toate acestea decât ceea ce vă bucură vanitatea lumească, cu atât mai acru va fi oțetul și cu atât mai amar va fi veninul.

12. Atunci înseamnă într-adevăr: „Săvârșitu-s-a!”. Dar ce s-a săvârșit? Chiar lupta Mea pentru voi. Căci nu pot face mai mult decât să iau moartea voastră asupra Mea, în calitate de Creator, de Dumnezeu, de Domn al vostru și de Viață Veșnică!

13. Însă nu mai este nevoie de alte lămuriri, cum că Eu nu pot fi ucis, în Spiritul Meu veșnic. Pot doar să duc lupta pentru viața voastră până la ultima treaptă veșnică, însă, deoarece voi aveți un sfârșit, această luptă trebuie să aibă un scop pe cât se poate măreț. Dacă acest țel este atins, atunci lupta s-a înfăptuit, așa consider Eu; dar, cu toate acestea, și pentru voi, cei care îmi oferiți din pură recunoștință - Mie, Celui care luptă pentru viața voastră - numai oțet și venin în loc de apă vie, scopul trebuie să fie împlinit.

14. S-a împlinit, într-adevăr; dar nu pentru voi, ci, din păcate, doar pentru Mine însumi. Eu am făcut totul pentru voi, dar tot ce se află mereu în puterea divină: de aceea Eu Mi-am împlinit Lucrarea asupra voastră. Dar faceți și voi asemenea pentru ca lucrarea aceasta să fie împlinită în voi?

15. O, da, voi citiți cu sârguință și scrieți tot astfel și vorbiți cu plăcere despre Mine, dar dacă vă spun: „Numai o oră pe zi să-Mi dedicați Mie, în loc să o dedicați obișnuitelor voastre gânduri lumești și numeroaselor voastre distracții lumești!”, sacrificați această oră în așa fel încât în acest timp să Mă aflu doar Eu în inimile voastre? O, da, veți găsi o sută de amânări pentru un singur om și o sută de gânduri lumești se vor învârti ca o vijelie în jurul unuia singur, care este slab din punct de vedere spiritual!

16. Veți scoate la iveală tot felul de motive lumești, iar dacă cineva s-ar decide pentru o astfel de oră, el nu se va bucura atât de mult de aceasta, ci va avea mai curând o aversiune pentru ea, iar el va număra cu sârguință minutele de pe cadranul ceasului și nu rareori el va aștepta cu nerăbdare sfârșitul orei dedicate Mie.

17. Iar dacă ar interveni vreo problemă lumească oricât de mică și de neimportantă, acea biată oră ar fi ori anulată, ori măcar mutată în altă parte a zilei, în care de obicei somnul binefăcător coboară asupra muritorului și în care mai ales femeile nu mai așteaptă vreo vizită plăcută și nu mai fac plimbări tonice.

18. Iată, aceasta înseamnă oțet și venin! Și de aceea împlinirea din voi nu se face doar pentru că Eu fac tot ce se poate imagina, ca urmare a iubirii Mele nesfârșite. Căci pentru împlinirea din voi este necesar ca omul să se lepede de sine, din iubirea sa adevărată pentru Mine, să-și ia crucea cu sine și să Mă urmeze cu credință.

19. Dar cine face aceasta? Femeile pot să taie și să coasă toată ziua pentru a-și îmbrăca trupul și se pot spăla și nu rareori pot să se bucure peste măsură de o vizită oarecare. Dar dacă le-aș spune: „Rămâneți în camera voastră și gândiți-vă la Mine în inima voastră!”, atunci ele s-ar întrista și ar spune cu fețele alungite: „Dar altceva nu avem pe lumea aceasta!?”

20. Întrebare: Nu este acesta oțetul și veninul în toată puterea cuvântului? Aceste femei nu țin în inimile lor o bucurie lumească mult mai mare decât Mine? Oare asemenea oameni sunt împliniți în ei, așa cum Eu am împlinit pe cruce pentru ei lupta cea mare?

21. Dați-le cărticele plăcute, cu tot felul de povestioare care ar putea avea legătură cu Mine, le vor citi cu plăcere, mai ales dacă ici și colo este vorba despre o nuntă romantică sau dacă apar acolo basme minunate, însă, dacă le dați o cărticică serioasă, ele o vor citi cu tot atâta plăcere, ca atunci când unui câine obișnuit cu mese bogate îi dai o coajă uscată de pâine, pe care el doar o va adulmeca, dar apoi o va lăsa și va pleca de acolo cu coada în jos și cu urechile pleoștite.

22. Însă dacă înfăptuirea unui lucru cinstit este chiar citirea cărții celei mai serioase, atunci se înțelege de la sine, cu ce greutăți trebuie să se lupte înfăptuirea.

23. Sunt mulți care ascultă cu plăcere muzica bună a artiștilor, dar cât de puțini dintre ei vor dori să se dedice cu abnegație unui studiu temeinic, pentru a deveni chiar ei artiști.

24. Este ușor să asculți, nu este greu să citești și este lesne să privești, dar a face nu are niciun farmec pentru nimeni. Și atunci, la ce folosește cuiva cunoașterea, dacă el însuși nu înfăptuiește potrivit celor știute?

25. Iată, toate acestea sunt oțetul și veninul, iar acestea nu aduc împlinirea! În Mine da, pentru că Eu dau fiecăruia toate lucrurile imaginabile, dar nu și celui care nu vrea să folosească așa cum trebuie ceea ce îi dau Eu.

26. De aceea, să nu fiți doar ascultătorii, ci și înfăptuitorii Cuvântului! Pentru că numai ca înfăptuitori veți stinge voi setea Mea de apă vie; altfel, îmi veți oferi mereu doar oțet și venin.

27. Consider că și acest lucru s-a lămurit; dar mai departe, încă un soare central!

Author:  Hoper [ 16.6.2019, 12:07 ]
Post subject:  Capitolul 6

Capitolul 6
„Și văzându-L, I s-au închinat, ei care se îndoiseră.” (Matei 28, 17)
29 decembrie 1843, seara

1. Și aici aveți libera alegere a unui text. Alegeți și vom vedea dacă el ne poate fi util ca soare central, pentru tema noastră.

2. „Și văzându-L, I s-au închinat, ei care se îndoiseră.”

3. Ați indicat acest text și ați nimerit-o bine din nou. Într-adevăr, acest text ar putea fi considerat un soare central!

4. „Și văzându-L, I s-au închinat, ei care se îndoiseră.” Pe cine au văzut ei atunci și cu ce ochi L-au văzut și cum L-au adorat?

5. Ei M-au văzut pe Mine, Domnul lor. Cu ce ochi, atunci? Cu ochii lor. Și cum M-au slăvit ei pe Mine? Cu gura lor. De ce M-au slăvit ei atunci? Pentru că printr-o minune ei au știut cine sunt Eu; ei au știut, anume, că Eu sunt Domnul lor. De unde știau ei însă aceasta? Ei au știut aceasta prin învățăturile Mele, prin faptele Mele și prin miracolul învierii Mele.

6. Acum, vom vedea dacă nu veți face și voi asemeni!

7. Anume, voi nu Mă vedeți cu ochii voștri, ci Mă vedeți cu atât mai bine cu ochii și cu urechile sufletelor voastre, care vă sunt date spre bună înțelegere. Are dreptate vechea zicală: „Ochii care nu se văd, se uită.”

8. Totuși, ceea ce voi percepeți cu urechile voastre este mai durabil, pentru că un cuvânt auzit vi se poate reda oricând tot atât de fidel cum l-ați auzit. Dar încercați același lucru cu un obiect pe care l-ați privit. Nici chiar un sculptor sau un pictor foarte talentat nu ar reuși cu ușurință să redea un obiect întocmai cum l-a văzut.

9. Dar cuvintele și noțiunile pe care le-a perceput urechea rămân întocmai, iar ca urmare voi puteți vorbi în limbi diferite și puteți reda exact cele auzite sau citite odată, și chiar cele văzute, așa cum ați auzit, citit și văzut, chiar după perioade de timp mai lungi, fără cea mai mică estompare a impresiei, în timp ce voi, cu ajutorul ochilor voștri, nu sunteți în stare să copiați la fel de exact cum vă apare, nici măcar o imagine care se află în fața voastră.

10. Din aceasta, reiese totuși clar că perceperea prin auz este incomparabil mai bună decât perceperea prin văz. La fel, este deci mult mai bine să auzi clar tonul unui cuvânt spus, decât să privești forma exterioară a unei imagini.

11. Un orb poate fi foarte bine un înțelept, dar un mut nu va ajunge astfel cu ușurință; pentru că muțenia este urmarea obișnuită a surzeniei. Și în consecință, muții au de obicei o vedere foarte bună, care să suplinească auzul.

12. De aici reiese din nou că percepția prin auz este de departe superioară percepției prin văz. Percepția prin văz poate încânta și uimi pe cineva, mai ales atunci când îi apar lucruri rare, însă învățătura poate fi percepută doar de urechi.

13. De aici reiese deci din nou că este mai bine să auzi decât să vezi. Pentru că ceea ce este perceput prin auz, aceasta luminează și pune ordine în rațiune, însă ceea ce este perceput de văz, aceasta nu rareori zăpăcește de-a binelea rațiunea.

14. De pildă, dacă o femeie ar auzi ceva, cât de vag, despre un nou model de vestmânt, dar nu l-ar vedea cu ochii ei, mintea ei nu s-ar tulbura și ar fi greu să o convingi să poarte un nou vestmânt ciudat. Dar dacă ea l-ar vedea, mintea ei bună și simplă s-ar zăpăci și acea femeie va deveni foarte curând o vanitoasă mai supărătoare pentru Mine decât zece mii de nebuni.

15. Din aceasta reiese cât de superior este auzul față de văz, în orice privință.

16. Însă, de asemenea, dacă voi Mă vedeți și pe Mine zilnic și aceasta prin văzul vostru trupesc, voi citiți Cuvântul Meu și prin văzul vostru sufletesc, care este rațiunea voastră mai bună. Și, deoarece Mă vedeți și pe Mine, așa cum Eu înviez pentru voi, atunci voi Mă recunoașteți cât se poate de bine și Mă veți slăvi, iar aceasta prin rațiunea voastră și prin cuvintele voastre.

17. Însă acum întreb: Oare a fost suficient pentru cei care M-au văzut după înviere și M-au slăvit ca să dobândească astfel viața veșnică?

18. Faptul că l-am întrebat pe Petru de trei ori dacă Mă iubește arată că nu este destul ca omul să vadă și să slăvească ceea ce vede pentru a dobândi împărăția Mea și Viața veșnică, tot așa cum nu este destul să spui: „Doamne, Doamne!”

19. La fel, dacă voi citiți Cuvântul Meu și dacă Mă slăviți prin rațiunea voastră și prin atenția cu care voi citiți Cuvântul Meu, puteți spune: „Noi Te vedem și Te slăvim!”

20. Însă dacă Eu aș apărea dintr-o dată și v-aș întreba pe voi, Petrilor, nu numai de trei ori, ci de mai multe ori: „Mă iubiți voi pe Mine?”, iar gura voastră ar spune: „Da!”, atunci, dacă M-aș uita chiar în inima voastră aș vedea, nu rareori, ceva ca o zi mohorâtă de toamnă, învăluită într-o ceață lumească, iar atunci Eu nu voi vedea prin această ceață dacă acest „Da” este cu adevărat înscris cu litere de foc în adâncul inimii voastre. Se prea poate ca acest „Da”să fie înscris acolo, înăuntru. Dar de ce există atâtea cețuri care întunecă inima, nu rareori, încât nu se poate vedea bine această inscripție vie a iubirii pentru Mine?!

21. Deci, gata cu aceste cețuri! Gata cu contemplarea și slăvirea fără fapte, pentru ca această inscripție, care este o lucrare a faptelor ce urmează Cuvântul, să fie complet vizibilă și vie, iar Eu însumi să fiu în inimile voastre, ca urmare a luminii mereu crescânde a acestei inscripții sfințite și vii!

22. Prin urmare, la ce folosește să citești și să știi multe, fără fapte? La ce folosește să vezi și să slăvești, dacă vei fi mereu întrebat: „Petru, Mă iubești tu pe Mine?”

23. M-a văzut și Magdalena, însă Eu n-am întrebat-o: „Magdalena, Mă iubești tu pe Mine?” A trebuit doar să stăvilesc iubirea ei prea mare, pentru că iubirea ei pentru Mine s-a deșteptat imediat, prea năvalnic. „Nu Mă atinge!” a trebuit să-i spun Eu celei a cărei inimă s-a aprins cu vâlvătăi de cum M-a văzut.

24. Însă lui Toma a trebuit să-i spun: „Pune mâna pe semnele rănilor Mele!”, iar pe Petru a trebui să-l întreb dacă Mă iubește. Nu a fost nevoie să spun „Nu Mă atinge!”, pentru că nici în Petru, și încă mai puțin în Toma, nu a bătut pentru Mine o inimă ca cea a Magdalenei.

25. Deci, nu este nevoie să vă spun nici vouă: „Nu Mă atingeți!”, ci Eu vă spun vouă mai mult cum i-am spus lui Toma: „Ca și cum Mi-ați atinge rănile cu mâinile voastre, cercetați cu ochii, cu urechile, cu mâinile și cu picioarele toată creația Mea, în toate cerurile Mele și în toate miracolele vieții veșnice dezvăluite vouă, și gândiți-vă atunci că Eu sunt Cel care vă dă acestea! Iar Eu nu cer pentru aceasta decât să Mă iubiți!”

26. Însă Eu îl văd mereu în voi pe Petru, cel de pe malul mării, pe care Eu îl întreb: „Petru, Mă iubești tu pe Mine?” Pentru că toți sunteți Petru, în credința voastră, dar încă departe de a fi Magdalena și Ioan, cei pe care Eu nu i-am întrebat dacă Mă iubesc pe Mine, pentru că Eu știam bine de ce M-au urmat, atunci când nu le-am spus, ca lui Petru: „Urmează-Mă!”

27. Petru M-a urmat pentru că Eu l-am chemat să Mă urmeze, însă Ioan M-a urmat pentru că inima lui i-a spus astfel. Ce va fi fiind mai bine aici?

28. Petru a fost invidios pe Ioan pentru că el îl respecta mai puțin decât pe sine, însă Ioan a fost apărat de Mine și lui i s-a asigurat în același moment Rămânerea, iar aceasta înseamnă mai mult decât „Urmează-Mă!” Pentru că este mai bine să spun cuiva „Rămâi așa cum ești”, decât să-i cer să Mă urmeze.

29. Deci iubirea adevărată și plină de fapte este mai bună decât credința, vederea și slăvirea, și este mai bună decât dacă voi citiți și înțelegeți multe despre Mine, dar aveți prea puțină iubire!

30. Consider că și acest lucru s-a lămurit; dar mai departe, încă un soare central!

Author:  Hoper [ 16.6.2019, 12:07 ]
Post subject:  Capitolul 7

Capitolul 7
„Acesta, venind la Pilat, a cerut trupul Iui Iisus.” (Luca 23, 52)
2 ianuarie 1844, seara

1. Din nou vă este lăsată libera alegere, pentru a cita un astfel de soare central din cartea vieții; deci, alegeți un text!

2. „Acesta, venind la Pilat, a cerut trupul lui Iisus.”

3. Voi ați ales textul, însă Eu nu vă pot ajuta, dacă voi alegeți tocmai asemenea texte, care se potrivesc ca o mănușă temei noastre.

4. Iosif din Arimateea a mers la Pilat și a cerut trupul Domnului, iar acesta i-a fost dat de către Pilat.

5. Acest Iosif din Arimateea era un prieten al lui Nicodim și a făcut acest lucru mai mult în numele prietenului său decât în numele său. Pentru că Nicodim era un mare admirator tainic al lui Hristos, dar dintr-o mare teamă față de marii preoți și față de farisei nu a îndrăznit să întreprindă acest lucru în mod deschis. De aceea, el a încredințat în mare taină această sarcină prietenului său care, de asemenea, era un mare prieten al lui Hristos. Această scurtă explicație este necesară pentru a se putea înțelege mai bine cele ce urmează.

6. Atunci, cum se potrivește acest text, și mai ales această scurtă întâmplare, cu tema noastră?

7. Imaginați-vă prin Nicodim Iubirea ascunsă pentru Domnul, iar prin Iosif din Arimateea imaginativă Credința în Domnul.

8. Ce este Credința față de Iubire? Este slujitoarea acesteia. Deci și Iosif din Arimateea a fost aici un slujitor al lui Nicodim, cel în taină iubitor de Domnul.

9. Însă ce a cerut Credința de la Pilat? Ea a cerut trupul Domnului, l-a înfășurat, așa cum îl luase de pe cruce, în pânză albă, după ce a uns trupul cu mirodenii scumpe și L-a așezat apoi într-un mormânt proaspăt săpat în stâncă, chiar în grădina sa, unde nu mai fusese nimeni îngropat.

10. Ce înseamnă toate acestea? Înseamnă setea de a cunoaște credința în împlinirea sa. Această sete de cunoaștere, nobilă în sine, caută tot ce se poate imagina pentru a găsi împlinirea vie.

11. Credința a mers la Pilat și a cerut permisiunea, înseamnă că această sete de cunoaștere merge în lume și caută acolo tot posibilul pentru a putea servi confirmării adevărului.

12. Dacă ea a primit tot ce a cerut acestei lumi, atunci ea se întoarce către Răstignit. Dar cum? Ea caută să pună în lumina cea mai strălucitoare toate cuvintele și toate explicațiile, pentru a se elibera de contradicțiile aparent pline de mister care apar în Sfânta Scriptură.

13. Și reușește acest lucru. Ea a eliberat trupul de pe crucea care reprezintă chiar contradicția prin sine. Dar ce are acum în fața ei, această nobilă sete de cunoaștere? Iată, un trup mort, în care nu se mai află viață!

14. Această nobilă sete de cunoaștere înțelege și aceasta, dar ea nu este bucuroasă în sine de această fericită eliberare de pe cruce. Ea unge trupul cu mirodenii scumpe, îl înfășoară în pânză albă și îl depune apoi într-un mormânt nou, în care nu a fost depus nimeni până atunci.

15. Ce vrea să însemne aceasta? Prin asemenea iluminare esențială a Cuvântului din Sfânta Scriptură, divinitatea devine pe nesimțite vizibilă, apoi este respectată și slăvită. Aceasta este ungerea. Pentru că nu rareori cineva se exprimă cu expresia cea mai măreață cu privire la valoarea și noblețea divină a Sfintei Scripturi. Dar tot acest lucru este și ungerea trupului.

16. Omul care are această nobilă sete de cunoaștere înfășoară acest adevăr recunoscut cu respectul cel mai ales și mai curat. Se înfioară cu gândul la marele adevăr din această carte și aceasta nu este altceva decât înfășurarea trupului în pânză albă. Cât de pure și de curate sunt aceste pânze albe, și la fel este recunoașterea smerită. Dar trupul, mirodeniile, ca și pânza, nu sunt vii și nu dau viață.

17. Însă acum, trupul va fi luat și așezat într-un mormânt nou. Ce reprezintă de fapt aceasta? Recunoașterea pe care omul și-a însușit-o ca urmare a nobilei sale dorințe de cunoaștere nu-i dă lui viață, nu-i dă o convingere vie. De aceea, el le adună pe toate și le așează în mormântul minții sale celei mai profunde, așează deasupra o piatră, care înseamnă că pune deasupra tuturor acestor adevăruri curate recunoscute o grea îndoială, pentru că el spune: „Toate aceste dezlegări ale secretelor ascunse din Sfânta Scriptură sunt foarte ușor de auzit, însă ele nu dau convingerea vie.”

18. Și vedeți acum, aceasta este starea literală a fiecărui cititor pasionat! El poate să înțeleagă toate cele citite atât de bine, de la mintea materială până la mintea spirituală cea mai profundă, însă dacă el vrea o probă reală din toate cele recunoscute, atunci el află că nu se va supune voinței sale nici măcar un firicel de praf strălucind în soare. Iar dacă vrea să privească viața spiritului, atunci el găsește în loc de aceasta numai bezna mormântului în care el a depus trupul sau, cu alte cuvinte, el nu primește despre lumea cealaltă nici o certitudine concretă în sine, ci totul este la el o afirmație nedovedită și nimic mai mult, deci doar un trup în mormânt.

19. Dar la ce i-a folosit aceasta? Dacă el a citit atât de mult dar nu poate ajunge la o credință vie, atunci el îi seamănă mereu lui Iosif din Arimateea, care ia un trup de pe cruce, dintre celelalte, îl unge și îl înfășoară în pânză albă, dar trupul rămâne trup și este întotdeauna îngropat.

20. Acum să o observăm din nou pe Magdalena! Ea a fost martoră la această faptă, însă nu a înfășurat trupul, Cuvântul adică, și nici nu l-a așezat în mormânt, ci în inima sa strălucind de iubire. Iar când a venit la mormânt, piatra îndoielii fusese dată la o parte prin puterea iubirii. Pânzele erau așezate frumos în mormânt, ceea ce arată că iubirea ei avea viu în sine cuvântul divin. Ea nu a mai găsit trupul, dar L-a găsit pe Cel Viu care s-a ridicat din mormânt.

21. Și ce este mai bine: să așezăm trupul în mormânt sau să-L găsim pe Cel Viu deasupra mormântului? Socotesc că este evident, a doua faptă este mai bună decât prima.

22. Însă de ce a găsit Magdalena ceea ce nu a găsit Iosif din Arimateea? Pentru că ea a citit puțin, dar a iubit mult. Iosif din Arimateea însă a citit mult, ca și Nicodim, dar a avut mai puțină iubire. De aceea, el a văzut trupul, dar Maria Magdalena L-a văzut pe Cel Viu!

23. Consider că și acest lucru s-a lămurit; dar, mai departe, încă un soare central!

Author:  Hoper [ 16.6.2019, 12:08 ]
Post subject:  Capitolul 8

Capitolul 8
„Și Iisus însuși era ca de treizeci de ani când a început să propovăduiască, fiind, precum se socotea, fiu al lui Iosif” (Luca 3, 23)
3 ianuarie 1844, seara

1. Deci încercați din nou un text ales de voi și vom vedea dacă în acesta vom găsi vreo lumină pentru problema voastră.

2. „Și Iisus însuși era ca de treizeci de ani când a început să propovăduiască, fiind, precum se socotea, fiu al lui Iosif.”

3. Textul este dat, iar cu el se află și o lumină strălucitoare! Într-adevăr, în acest text să căutăm temeiul, chiar din prima secundă, lucrul care servește drept scop aici. Dar să vedem dacă, după o mică prezentare, nu veți vedea singuri lumina.

4. El era ca de treizeci de ani când a început să propovăduiască și era, precum se socotea, fiu al lui Iosif, dulgherul.

5. Cine este „El”? Acest „El” este Domnul Însuși, care a fost de o veșnicie și veșnic va fi același Domn!

6. Cum era însă ca de treizeci de ani, El, care era de o veșnicie? Cel Veșnic S-a întrupat ca om pentru prima și pentru ultima oară, iar ca om, el a socotit timpul pentru Sine, care era de o veșnicie.

7. El era cam de treizeci de ani. Ce vrea să spună aceasta? Putea El să numere pentru Sine, ca Dumnezeu, ce reprezentau treizeci de ani? Sigur că nu putea, deoarece El era veșnic, deci El putea face aceasta doar în chip de om.

8. El a început să propovăduiască. Dar cum? Ca Dumnezeu sau ca om? Prin fraza următoare: „fiind, precum se socotea, fiu al lui Iosif, dulgherul” se adeverește suficient c㠄El”, cel abia de treizeci de ani, a început să propovăduiască nu ca un Dumnezeu, ci ca un om; căci Dumnezeu din El S-a comportat ca fiul de abia treizeci de ani, al dulgherului, așa cum se comportă spiritul lăuntric al fiecărui om. Acesta trebuie să fie deșteptat mai înainte prin activitatea exterioară corespunzătoare, care provine din iubire, până când apare, abia atunci, ca ființă arbitrară și spontană.

9. Acest fiu abia de treizeci de ani, după aparențe fiu al dulgherului Iosif, a început să propovăduiască pe deplin ca om și deloc ca Dumnezeu. Divinitatea a apărut efectiv în El doar în ocaziile și în măsura în care El a eliberat aceasta în Sine, ca om prin faptele Sale, dar fără fapte, divinitatea nu apărea,

10. Întrebare: cum putea acest om abia de treizeci de ani să înceapă a propovădui, ceea ce necesită o mare învățătură, care presupune mult studiu și multă erudiție. De unde i-a venit lui înțelepciunea?

11. Deoarece noi deja îl cunoaștem, el este fiul dulgherului și a practicat meseria tatălui său destul de des în fața noastră. Noi știm că el nu a urmat școli și nu ne amintim ca el să fi luat, în vreun moment anume sau cu vreo ocazie, o carte în mână și să fi citit din ea. El a fost un simplu meșteșugar până de curând și, iată, acum el este învățător, iar învățătura sa este plină de adâncă înțelepciune, cu toate că el este primit pretutindeni ca dulgher. Oare cât timp a trecut de când el, împreună cu frații săi, a construit un staul lângă noi? Uitați-vă doar la mâinile sale bătătorite, de dulgher, și iată, el este învățător și chiar profet, fără să fi învățat la școala de profeți a esenienilor. Cum să luăm aceasta?

12. Iată, aceasta este o dovadă absolut reală care a fost dată fiului de dulgher la Capernaum! Această dovadă arată clar că nu trebuie să căutăm a vedea multă divinitate la acest dulgher abia de treizeci de ani; altfel, ar fi fost socotit vrednic de altă dovadă.

13. De unde însă a luat acest om destoinicia de a propovădui, de vreme ce nici nu a studiat, nici nu a citit mult? Acest om ar trebui să mulțumească numai faptei sale pentru destoinicia de a propovădui.

14. Acțiunea sa a provenit numai din marea sa iubire constantă pentru divinitate și din iubirea pentru aproapele său. El I-a dedicat lui Dumnezeu fiecare faptă și a folosit-o pentru a avea în fața ochilor numai folosul aproapelui său, niciodată folosul lui. Pe lângă aceasta, acest om folosea zilnic un timp de trei ore pentru liniștea întru Dumnezeu.

15. Prin aceasta, el a deșteptat din ce în ce mai mult divinitatea latentă în el, în toată deplinătatea ei, și a supus-o menirii sale, după măsura și gradul activității lui. Iar când el, așa cum s-a spus, abia ajunsese la vârsta de treizeci de ani, divinitatea din el s-a deșteptat până la gradul la care el a preluat prin spiritul înțelepciunii sale acea sublimă destoinicie, pentru a începe propovăduirea la care el a fost chemat.

16. După această prezentare, Eu vă întreb dacă încă nu zăriți această lumină atât de puternică din acest text. Da, deja o zăriți și vedeți și punctul ei de vedere; atunci noi vom înțelege din concluzie, ca să nu mai dăm acestei teme o întindere de prisos.

17. Cum se va numi concluzia? Iată, deci foarte pe scurt: „Mergeți și faceți asemenea!”

18. Să nu vă gândiți că omul poate deștepta spiritul divinității din sine numai prin multă lectură și mult studiu; pentru că prin acestea, dimpotrivă, ucide acest spirit și îl duce în mormânt ca pe un trup fără viață. Dar dacă înfăptuiți după regula de bază a vieții, atunci spiritul vostru înviază și veți găsi în voi tot ce sigur n-ați fi găsit altfel prin citirea a mii de cărți!

19. Însă, dacă spiritul este viu, voi puteți să și citiți, iar prin citirea sau prin ascultarea Cuvântului Meu, veți culege roadele pe care le dă un sâmbure viu, sau un pământ viu; dar sâmburele este în înțelegerea spirituală vie dinăuntrul vostru.

20. Însă de unde să vină ea atunci când spiritul nu este deja activ în libertate și viu? Trupul este un înveliș exterior, care se desprinde și se descompune; sufletul este hrana și trupul spiritului. Dar dacă voi citiți pur și simplu, pentru a vă îmbogăți cunoașterea exterioară obișnuită, ce să mai ajungă la spirit, care încă nu este viu așa cum trebuie și de aceea nu vine în întâmpinarea fiecărui cuvânt citit tot așa de repede cu via sa cunoaștere spirituală, pentru a-l împlini cu sâmburele său viu?

21. De aceea, nu fiți doar ascultători, ci și înfăptuitori ai Cuvântului, ca să deveniți conștienți de divinitatea vie din voi!

Author:  Hoper [ 16.6.2019, 12:09 ]
Post subject:  Capitolul 9

Capitolul 9
„Iar făcându-se seară, a venit cu cei doisprezece ucenici” (Marcu 14, 17)
4 ianuarie 1844, seara

1. Luați din nou un text și vom vedea cum se potrivește temei noastre!

2. „Iar făcându-se seară, a venit cu cei doisprezece ucenici.”

3. Deci avem textul în fața noastră și trebuie să fac iar vechea observație, că nu ați putut găsi un text care să nu servească temei noastre cât se poate de bine. Textul de față pare la prima vedere a nu avea legătură cu tema noastră, dar aici nu este cazul câtuși de puțin. Din contră, are o legătură cât se poate de importantă cu tema noastră, iar dacă voi nu ați fi ales acest text, l-aș fi ales Eu!

4. „Iar făcându-se seară, a venit cu cei doisprezece ucenici.”

5. Cine a venit? Domnul Veșniciei a venit.

6. Și când? Seara.

7. Unde a venit El? În sala de ospețe, pregătită de ucenicii Săi.

8. Cu cine? Cu cei doisprezece apostoli aleși de El.

9. Și ce a făcut El apoi în sala de ospețe? El a cinat, iar la această cină, unii s-au săturat, iar unii s-au supărat. În același timp, în aceeași seară, la aceeași cină, a fost arătat trădătorul.

10. Iată, tabloul complet se află în fața noastră, iar terna sa este evidentă.

11. Ce este seara? Este o parte din zi luminată pe jumătate, în care lumina este mereu în scădere până când, la sfârșit, nu se mai poate zări nici o acțiune a razelor solare.

12. Dar când este seara omului? Sigur, în sensul spiritual, este atunci când el deja a citit și a studiat mult, iar lectura intensă și studiul temeinic sunt asemenea căderii razelor solare de-a lungul întregii zile. Însă așa cum sunt aceste raze solare în apariția lor de un fel natural, așa sunt și razele citirii și studiului de un fel natural. Dar soarele apune la sfârșitul zilei și curând vine seara, iar apoi vine noaptea.

13. Deci așa merge și cu lumina din lectură și studiu; cel care citește și studiază, la sfârșit devine obosit și fără chef, pentru că nu este în stare să sporească lumina sa lăuntrică, cu toată lectura și cu tot studiul său, tot așa cum lumina soarelui nu poate fi sporită, ci rămâne constantă. Vara, lumina este mai puternică, iar iarna este mai slabă și mereu în scădere. Deci și lumina dimineții este mai slabă, până spre amiază ea este în creștere, iar spre seară, ea este în scădere.

14. Tot așa este și cu educația omului prin lectură și prin studiu. Atunci când el începe să citească și să studieze într-o bibliotecă bine aprovizionată, el este în dimineața lecturii și a studiului.

15. Atunci când el, în cursul mai multor ani, a citit până ce l-au durut ochii și este deja de părere că a mâncat cu lingura din înțelepciunea lui Solomon, atunci el este la amiază sau în plină vară.

16. Apoi, el citește și studiază mai departe, dar nu mai găsește nimic nou, ci se limitează la ideile pe care deja le cunoaște bine. Astfel el obosește, pentru că mai întâi nu mai poate primi hrană nouă și înviorătoare, iar în al doilea rând, el nu găsește în toată lectura și în tot studiul o dovadă pentru teoriile pe care le-a absorbit, iar nu rareori apar contrazicerile cele mai puternice ale lucrurilor pe care el și le-a însușit cu ardoare și efort.

17. Aurul său pe care l-a presupus a fi veritabil va deveni, nu rareori, doar plumb, iar când el va recunoaște în sine acest metal fără valoare în loc de aur, el va deveni posac și descurajat, își va pierde orice temei și la sfârșit va fi asemenea unui călător în Alpi când este înconjurat de cețuri groase.

18. Iată, această stare este seara omului. De obicei, se spune: „Când la om toate sforile s-au rupt, el merge încet către cruce” și ar fi desigur mai bine dacă s-ar putea spune: „Crucea merge încet pe lângă el.”

19. Deci la greu, omul începe să se gândească dacă învățăturile lui Hristos sunt bune de ceva, iar această gândire este asemenea acestui text: „Iar El, anume Domnul, a venit cu cei doisprezece, făcându-se seară.” Pentru că Domnul este înțeles aici de către cel asuprit, ca întemeietor al învățăturilor, iar cei doisprezece, ca învățăturile în sine.

20. Unde a venit El cu cei doisprezece? În sala pregătită cu mâncare și băutură!

21. Ce reprezintă această sală? Omul însuși, în seara sa. Pentru că el are în sine multă hrană și multă băutură. Dar întrucât nu-L are în sine pe Cel pentru care este pregătit acest ospăț sau pentru care ar trebui pregătit, ospățul va rămâne acolo până când va veni Acela care poate să binecuvânteze ospățul și apoi să se bucure de el, pentru că fără oaspete, ospățul este zadarnic și nu are nicio valoare.

22. Tot așa, toată știința și învățătura nu au nicio valoare, iar omul a comandat în zadar o sală și o masă de ospăț spiritual, dacă nu se află acolo Acela care să binecuvânteze acest ospăț.

23. Însă Domnul vine seara, împreună cu cei doisprezece, adică întemeietorul, împreună cu învățăturile Sale, intră în sală, se așează la masă, binecuvântează și mănâncă la acest ospăț. Dar deoarece ospățul este material, efectul său este același cu al acelei cine la care Domnul arată lucrările iubirii. Atunci, mulți ucenici se supără și spun: „Ce învățătură aspră! Cine poate să creadă și să urmeze această învățătură?” Ucenicii se îndepărtează și în curând trădătorul va fi numit.

24. Cine sunt ucenicii care se supără și pleacă? Sunt motivele greșite date de cei care citesc și studiază mult. Acestea sunt prezentate ca principii opuse învățăturilor lui Hristos, iar atunci se ridică o contradicție generală care sună astfel: „O învățătură care este atât de plină de contradicții nu este cu putință să fie de origine divină; deci, ea este doar un produs temporar și searbăd al oamenilor lipsiți de educație științifică și inconsecvenți, care au adunat cu osteneală câte ceva, în străvechile timpuri barbare, pe căile învățăturilor filosofice, pentru a face biata omenire tributară lor și supusă interesului.”

25. Trădătorul este numit, apoi el se îndepărtează curând și face lucrul care i s-a spus să-l facă: el predă morții Viața și se distruge astfel pe sine. Aceasta este noaptea ce urmează serii, adică totul este mort în om.

26. Iar dacă Eu vin cu adevărat seara la fiecare, cu cei doisprezece, Eu găsesc plină masa ospățului, dar este numai un ospăț material. Dacă mănânc sau dacă îl încuviințez, cu condiția ca acest ospăț să fie transformat în ospăț activ al iubirii și spun că omul trebuie să facă astfel după Cuvântul Meu sau în numele Meu - și nu în numele iubirii de sine, al stimei de sine și al laudei de sine -, atunci ucenicii încep să se înfurie și îmi devin potrivnici. Apoi Iuda se află în curând acolo și nu mai este mult până când se declară condamnarea Mea la moarte, pe calea acestei trădări.

27. De aceea nu așteptați seara, ci chemați-Mă mai bine dimineața, când sunteți în putere și asimilați mai bine, iar Eu voi veni la voi și vă voi spune: nu umblați prea mult în razele soarelui, pentru că ele vă obosesc și fac să fiți inactivi, ci deveniți puternici în umbra răcoroasă a pomului vieții, ca să aveți putere pentru toată ziua! Iar dacă Eu voi veni apoi seara la voi, Mă veți recunoaște ușor când vă voi întreba: „Cum este pregătită sala voastră de ospețe, oare nu aveți nimic de mâncat? Vă este foame?” Și chiar dacă voi veți putea să-Mi prezentați doar un ospăț sărăcăcios, Eu îl voi binecuvânta. Mă voi așeza cu voi la masa la care nu Mă mai așteaptă niciun trădător, sau puținele cunoștințe pe care voi le aveți Eu le voi extinde sub forma sorilor centrali de la care veți primi lumina într-un nesfârșit belșug.

28. Cred că textul „Iar făcându-se seară, a venit cu cei doisprezece ucenici” ar trebui să fie cât se poate de clar în fața ochilor tuturor și să epuizeze tema pe deplin. Dar cu toate acestea, Eu încă nu voi pune limite generozității Mele.

Author:  Hoper [ 16.6.2019, 12:09 ]
Post subject:  Capitolul 10

Capitolul 10
„Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit.” (Ioan 1, 11) „Pilat a răspuns: Ce am scris, am scris.” (Ioan 19, 22)
8 ianuarie 1844, seara

1. Puteți, ca și mai înainte, să alegeți din nou un text; faceți aceasta cu toată libertatea!

2. „Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit.” „Pilat a răspuns: Ce am scris, am scris.”

3. Textele sună bine, sunt corect alese și se potrivesc temei noastre.

4. Cine a venit întru ale Sale, iar ai Săi nu L-au primit? Cine este „El” sperăm că se cunoaște deja; „ale Sale” sunt chiar oamenii, așa cum trebuie să fie ei în ordinea creată de Mine, și anume, activi în iubirea față de frații lor și plini de iubirea temeinică pentru Dumnezeu, Creatorul lor.

5. „Dar ai Săi nu L-au primit.” Ai Săi sunt cei pe care de la început El i-a crescut pentru Sine și cărora El le-a trimis mereu învățători și profeți, și i-a condus într-un chip minunat.

6. Atunci, de ce nu L-au primit ei? Pentru că El i-a învățat pe ei căile adevărate ale iubirii active către viața veșnică; dar ai Săi erau prieteni cu lenea, cu viața de plăceri și cu puterea, iar acestea nu fac casă bună cu învățăturile smereniei și ale iubirii.

7. Ei au spus: „Îl avem pe Moise și îi avem pe profeți, pe care îi citim, de ce altceva am mai avea nevoie? De ce am avea nevoie de tine, care dezonorezi Sabatul și ai prea puțin respect pentru Moise și pentru profeți, pentru că nu le respecți legile? Oare nu este destul să citim și să studiem Scriptura și să scriem lămuriri nesfârșite despre aceasta? Ce altă activitate mai demnă de Dumnezeu mai vrei tu de la noi?

8. Oare Dumnezeu nu este un Duh a cărui ființă omul nu trebuie să și-o reprezinte prin chipuri? Cum ar putea omul să-L prețuiască și să-L laude mai demn, decât atunci când omul citește mereu, de la început până la sfârșit, cuvântul Său, pe care El 1-a spus prin gura lui Moise și a profeților și el își explică, și explică și altora, acest cuvânt, pentru ca voința lui Dumnezeu să fie înțeleasă tot mai bine?

9. Ce faci tu din tine însuți? Îl avem pe Avraam ca Tată și îi avem pe Moise și pe profeți. Oare tu ești mai mult decât aceștia? Ce vrei tu să ne înveți, care să nu fi învățat de la ei?

10. Ce este fapta de iubire a omului în fața lui Dumnezeu? Ea nu este altceva decât un gând zadarnic. Omul nu poate face nimic, pentru că toată puterea faptei se află doar la Dumnezeu. Deci tu ești un fals învățător, un fals profet și un instigator al poporului!

11. Avem în capul nostru Scriptura, de la Alfa la Omega. Oare aceasta nu este suficientă ca faptă? Sau ar trebui să nu studiem Scriptura și astfel să prețuim mai puțin Darul sfânt pe care ni l-a hărăzit Domnul Dumnezeu Savaot prin Moise și prin profeți?

12. Tu ești unul care se opune voinței divine și totuși te dai drept un învățător și un profet din partea lui Dumnezeu! Oare nu stă scris că orice fals profet și orice vrăjitor trebuie să fie pedepsit prin arderea pe rug?

13. Acest simplu fiu de dulgher, care abia știe să citească și să-și scrie numele, îndrăznește să ne împovăreze pe noi, vechii învățați ai Scripturii, cu o învățătură care năzuiește către spiritul lui Moise!”

14. Iată, acestea sunt o mulțime de răspunsuri cu care Cel care a venit întru ale Sale a fost primit de ai Săi.

15. De ce? Pentru că ai Săi nu L-au recunoscut așa cum stă scris!

16. Însă de ce nu L-au recunoscut? Pentru că ei nu făceau altceva decât să citească și să învețe pe de rost cuvântul lui Dumnezeu, dar nu au fost înfăptuitori.

17. În acest fel vin Eu și acum, mereu întru ale Mele; însă ai Mei nu vor să Mă primească și să Mă recunoască!

18. De ce nu vor ei să facă aceasta? Pentru că lor, în cel mai bun caz, le place mai mult să citească, să asculte și să contemple lucrările Mele, decât să facă o faptă cât de mică după cuvintele Mele. Însă astfel, spiritul divin din ale Mele, care este inima, nu este viu și nu Mă recunoaște, pentru că ale Mele nu Mă pot primi.

19. Toți acești învățați ai Scripturii vor spune odată: „Doamne! Doamne! Noi am profețit și am predicat celorlalți în numele Tău, din cuvintele Tale!”

20. Însă Eu le voi spune: „Plecați din fața Mea. Eu nu v-am recunoscut niciodată! Eu am venit la voi și am bătut la ușa alor Mele care se află în voi; însă nimeni dintre voi nu a spus: „Intră și înviază spiritul nostru, ca să putem deveni activi și puternici, după cuvântul Tău!” Voi vă mulțumiți cu comorile din capul vostru; însă ați uitat de rușine în inima voastră și ați pierdut, din vina voastră, toate ale Mele care se află în voi. De aceea, acum puteți striga „Doamne! Doamne!” cât vreți, dar Eu nu vă voi recunoaște; pentru că pe ai Mei îi recunosc după ale Mele care se află în ei. Însă voi nu aveți pe ale Mele în voi; de aceea, nici Eu nu vă voi recunoaște!”

21. Pilat M-a recunoscut în acest fel: el a bătut în cuie dovada recunoașterii sale despre cel ucis infam, în timp ce mai înainte, pusese ca Cel Viu să fie biciuit și bătut în cuie. Recunoașterea sa stă scrisă, de asemenea, deasupra capului Răstignitului, ca și pentru toți cei care au în capul lor recunoașterea lui Dumnezeu, dar nu o au în inima lor. Deasupra frunții lor stă scris: „JESUS NAZARENUS, REX JUDAEORUM”, iar ei insistă și asupra acestei inscripții, care spune tot atât cât și „Doamne! Doamne!”, dar în inimile lor nu se află nicio inscripție care ar spune: „O, Doamne, fii milostiv și îndurător cu bietul păcătos!” „Tatăl nostru” se află în mintea lor, îns㠄Tată iubit” nu se află în inimă.

22. Pilat a stăruit asupra inscripției sale și nu a vrut să scrie deasupra o alta, pentru că el însuși a spus: „Ce am scris, am scris”, însă de ce nu a arătat el respect Celui Viu, mai devreme, cum a făcut după moartea Lui?

23. Motivul este acela că toți învățații preferă să rămână la motivele din capul lor și la venerația moartă izvorâtă din acestea, decât să facă fie și cea mai măruntă faptă a iubirii adevărate, Pentru că ei sunt cei îndoielnici, care gândesc sau sunt de părerea: „Dacă este ceva în acest lucru, nu putem să-i stăm în cale prin recunoașterea noastră, nu este nimic de acest lucru, atunci și așa, nu am pierdut nimic. Pentru că dacă omul aduce o cinste care trebuie să fie acordată, atunci omul are de câștigat dacă”aceasta” există și nu pierde nimic dac㠄aceasta” nu există.

24. La fel a gândit și Pilat: „Dacă Răstignitul este o ființă superioară, atunci eu i-am arătat respectul meu; însă dacă nu este, sunt și atunci îndreptățit pentru că în acest caz inscripția mea servește ca pamflet oficial din care fiecare poate să înțeleagă din ce motiv acest om a fost crucificat aici.”

25. Credeți voi că în fața Mea va valora primul motiv, dacă acesta și-a arătat calea prin cel de-al doilea? Vă spun vouă: depinde mai ales de împrejurări, pentru că pe aceia care Mă strigă: „Doamne! Doamne!”, Eu sigur nu-i voi asculta, nu-i voi recunoaște și nu-i voi primi. Pentru că recunoașterea minții nu va apropia pe nimeni de viața veșnică, nici cu un fir de păr; pentru că cine vrea să vină la Mine trebuie să Mă primească în sine, mai înainte, prin iubirea vie, iar iubirea sa pentru Mine îi va spune că Eu sunt și vin la el, și îi dau lui viața veșnică.

26. Însă nimeni nu poate iubi ceea ce nu este; el poate așeza în mintea lui, înainte de toate, tot felul de fantome ce nu există, și chiar și pe Mine printre ele. Însă Eu nu Mă aflu acolo, iar acolo nu Mă va găsi niciodată cineva și nu va ajunge niciodată la credința vie în Mine și în viața veșnică; pentru că atunci Eu mă aflu, mort, sub inscripția lui Pilat!

27. Numai cine va fi un înfăptuitor al cuvântului Meu, acela de va merge la mormântul Meu, să caute trupul fără viață, îl va găsi, cu flacăra inimii sale, pe Cel înviat și pe Cel veșnic Viu!

28. Consider că și acest lucru ar trebui să fie clar acum, dar mai departe, încă un soare central!

Author:  Hoper [ 16.6.2019, 12:10 ]
Post subject:  Capitolul 11

Capitolul 11
„Iar orbul, lepădând haina de pe el, a sărit în picioare și a venit la Iisus.” (Marcu 10, 50)
9 ianuarie 1844, seara

1. Dacă ați ales, atunci doar așterneți pe hârtie, repede, textul ales.

2. „Lepădând haina de pe el (orbul Bartimeu) a sărit în picioare și a venit la Iisus.”

3. Ați ales un text deosebit de potrivit. Acest text ar trebui să servească drept călăuză tuturor celor care sunt orbi pe lumea aceasta, iar ei să facă așa cum a făcut orbul, pentru a primi lumina cea adevărată a ochilor spiritului.

4. De ce a lepădat orbul haina de pe el? El ar fi putut și așa să se grăbească spre Domnul, cu haina pe el, atunci când El îl chemase. Orbul a fost înțelept, el a știut și a socotit bine, că haina grea de deasupra l-ar împiedica în graba către Domnul. De aceea, el și-a lepădat repede haina grea eliberându-se astfel de ceea ce-l împiedica și îi îngreuia pașii, iar avantajul a fost acela că el a ajuns cu atât mai repede la Domnul și a primit înapoi, de la El, lumina ochilor săi.

5. De fapt, cine este acest orb? Acest orb este un om învățat al lumii, însă care are un lucru bun, anume că este conștient de orbirea sa, iar în același timp știe cine-l poate vindeca de orbirea lui.

6. Pe drumuri, sunt mulți astfel de orbi și mulți bâjbâie în toate părțile. Dar ei stau așezați în drum, adorm amețiți de opiul învățăturii lor, iar apoi visează că pot vedea. În amețeala visului învățăturii lor, ei nu știu când Domnul trece pe Calea Sa pe lângă ei și nu știu nici că sunt orbi; de aceea, ei nici nu strigă: „Fiu al lui David, ajută-ne!”

7. Însă alții, care bâjbâie în toate părțile, și îl caută pe jumătate pe Acela care poate să le redea vederea, se îndepărtează din drum; iar când fiul lui David trece pe-acolo, ei nu sunt acolo și pierd, prin căutarea lor prostească, clipa când Fiul lui David merge pe drumul către Ierihon; de aceea, nici ei nu strigă și rămân în orbirea lor.

8. Atunci, ce este acest „drum”? Acest „drum” este Calea de încercare prin lumea aceasta; iar „Ierihonul” este locul de adunare pentru cei care au parcurs acest drum sau cu alte cuvinte este, înainte de toate, lumea spiritelor.

9. Orbul din pilda noastră nu s-a temut de ucenicii care-l amenințau, pentru că știa bine că Domnul este mai puternic și mai îndurător decât ucenicii Săi, care-l amenințaseră; iar când El l-a chemat la Dânsul, el a aruncat de la sine chiar ultimul lucru ce-l împiedica, și anume haina sa, pentru a ajunge cât mai repede și cât mai sigur posibil, la Cel care îl chemase.

10. Acest orb este deci un bun model, iar Eu vă spun: să faceți la fel, voi, cei care sunteți, de asemenea, orbi pe drumuri! Așteptați-L pe Domnul în drumul Lui, iar când El trece, atunci să nu lăsați lumea să vă sperie, ci strigați către El, în inimile voastre, pentru ca El să se îndure de voi și să vă dea lumina vieții veșnice. Și cu adevărat, El se va îndura de voi și vă va da ceea ce i-ați cerut!

11. Orbul și-a lepădat haina. Ce este haina? Este chiar lumea aceasta, ca și toată lectura și tot studiul, pe care le face mintea omului. Dacă le aruncați pe acestea, Eu vă voi chema în fiecare zi, nimic nu vă va împiedica în drumul vostru către Mine!

12. Oare ar fi fost înțelept din partea orbului, dacă atunci când Eu l-am chemat, el s-ar fi acoperit cu încă mai multe haine? Adevărat, acestea l-ar fi împovărat la sfârșit, într-atâta, încât el nu s-ar mai fi putut ridica de jos, și încă mai puțin ar fi putut grăbi pasul către Cel care-l chemase.

13. Dar dacă Eu vă chem în fiecare zi așa cum l-am chemat pe orb, ar fi oare înțelept să vă îmbrăcați cu toate hainele învățăturii lumești? Firește că aceasta ar fi mai mare prostie! Mai bine, dimpotrivă, aruncați toate la o parte și grăbiți-vă în inimile voastre către Mine, iar Eu vă voi deschide ochii și vă voi da vederea spiritului vostru viu, ca să puteți rândui, dintr-o privire, mai multe decât ați fi bâjbâit mii de ani, în orbirea voastră!

14. La ce-i folosește orbului, vederea sa fantastică din vise? Atunci când se trezește, el este tot orb și încă mai orb decât până atunci.

15. La ce folosesc cuiva toate hainele unei înțelepciuni provenite din învățătura adâncă și grea? Aceste haine îl îngreunează, încât el nu se mai poate ridica în picioare, când este chemat pentru a primi lumina cea vie.

16. Spiritul omului le are deja, chiar și fără aceasta, pe toate în sine; el nu are nevoie de nimic altceva decât de deschiderea ochilor săi, pentru a privi vitalitatea minunată din el însuși.

17. Dar ce câștigă spiritul, dacă omul își umple mintea numai cu umbre moarte? Nimic, ci el pierde prin aceasta, și se îmbracă într-un haos de învelișuri exterioare și de umbre de tot felul, încât el nu poate ajunge cu ușurință la libertate și încă mai puțin la primirea luminii veșnice a ochilor săi.

18. Presupuneți că ați cunoaște pe de rost toată Biblia; altul a învățat doar câteva versete, dar și-a călăuzit viața strict după acestea. Pentru acesta, cele două versete sunt vii și îi eliberează spiritul; pentru voi însă, toată Scriptura este moartă, iar voi nu înțelegeți viu nici măcar un verset.

19. Ce este mai bine? Să ai cele două mici versete vii și active, sau întregul talmeș-balmeș de litere din Sfânta Scriptură, însă din care nu a fost adus la viață nici măcar un singur verset? Desigur, ar fi mai bune cele două versete active și vii!

20. Aici se va spune, de exemplu: „Cu cât cineva știe mai multe, cu atât mai mult va asimila el în activitatea sa vie!” Însă Eu spun: Omul este lucrarea Mea și de aceea Eu știu cel mai bine ce-i este lui de folos.

21. De exemplu, luați un elev, aflat la începutul cursurilor de muzică ale unei școli foarte mari; puneți-i dinainte chiar de la început toate cunoștințele acestei școli și puneți-l să înceapă imediat cu toate capitolele. Spuneți, ce va ieși din aceasta? Desigur, nimic! Pentru că el va obosi în fața volumului de materie și în curând va pune școala în cui.

22. Sau dați-l la o școală mai mică și începeți cu prima gamă și lăsați-l să o învețe temeinic. Când va putea el să cânte, nu va fi aceasta mai mult decât prima încercare cu întreaga materie a școlii, dintr-o dată?

23. De aceea vă spun: aruncați haina de prisos; luați din școală doar strictul necesar, și vă veți ridica, la fel ca orbul, pe calea voastră, în pași cu atât mai ușori și mai repezi, acolo unde Eu vă chem acum, ca în fiecare zi.

24. Într-adevăr, puteți citi toate bibliotecile lumii, și tot nu veți fi mai buni în fața Mea, și nu veți ști mai mult decât dacă n-ați fi citit niciodată nimic. Dar de ce? Pentru că voi, dacă vreți să primiți lumina de la Mine, trebuie să lăsați toate; deoarece toate acestea nu sunt decât un înveliș fără conținut, un pai gol, destinat focului.

25. Nu creați din voi înșivă acest înveliș fără conținut, înainte ca lumina flăcării iubirii Mele să vină la voi, pentru că acest foc va cuprinde paiul gol și în voi va fi un teribil incendiu, însă scoateți afară, mai întâi, toate aceste fleacuri și aruncați haina greoaie, iar când va veni lumina focului Meu, aceasta nu va pricinui niciun incendiu, ci ea vă va încălzi plăcut și repede și va lumina tot spiritul vostru, așa cum orbul de pe drum a văzut într-o clipă, atunci când a venit la Mine.

26. Consider că această imagine nu poate fi redată mai clar; dar ea trebuie adusă la viață, ca și cele de mai înainte, dacă ea radiază o lumină vie. Atâta timp cât nu este cazul, o veți citi aprobativ și veți spune apoi: „Acest lucru este chiar frumos!”, iar Eu nu pot spune decât: Aceasta este o prostie din partea voastră, pentru că atâta timp cât voi nu găsiți chemarea Mea vie, nimic mai mult decât un lucru frumos, voi vă construiți casele pe nisip, iar semințele Mele vii cad în drumul vostru și sunt cu ușurință strivite și nu vor rodi.

27. Dar dacă voi le primiți în voi și faceți întocmai, sunteți înțelepți, pentru că atunci, voi vă clădiți casa pe stâncă, iar semințele Mele cad în pământ bun.

28. Pentru Mine nu contează dacă voi găsiți cuvintele Mele a fi frumoase sau nu; dar înseamnă totul pentru Mine dacă voi acționați conform acestora; pentru că nu pentru admirația voastră, ci de dragul propriei voastre mântuiri vi le dau vouă.

29. Aceasta să vă fie vouă spre gândire, altfel, nu vă va aduce niciun folos! - În continuare, din nou despre un soare central!

Author:  Hoper [ 16.6.2019, 12:11 ]
Post subject:  Capitolul 12

Capitolul 12
„Nu te teme, Pavele. Tu trebuie să stai înaintea Cezarului; și iată, Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce sunt în corabie cu tine.” (Faptele Sfinților Apostoli 27, 24)
10 ianuarie 1844, seara

1. Doar scrieți ce aveți!

2. Îngerul lui Dumnezeu a vorbit: „Nu te teme, Pavele. Tu trebuie să stai înaintea Cezarului; și iată, Dumnezeu ți-a dăruit pe toți cei ce sunt în corabie cu tine.”

3. Voi ați ales textul - ce-i drept, de data aceasta nu un soare central, ci un soare secundar; pentru că sorii centrali se află doar la profeți și la cei patru evangheliști, atâta vreme cât ei descriu doar cele patru Evanghelii. Ce se află în afara acestora,este doar fapt istoric și se referă mai puțin la comunitate, cât mai mult la acea sferă în care s-a desfășurat partea istorică.

4. Și așa, textul ales, deși a fost spus de un înger, este o veste pentru Pavel, căruia el îi apare total închis, și nu este, prin urmare, așa cum ați putea înțelege cu ușurință, un soare central, ci numai unul auxiliar sau planetar.

5. Însă, cu toate acestea, el are în sine spiritul și în jurul său are lumina; pentru că este o mare diferență, dacă un înger vorbește sau înfăptuiește de la Domnul ori dacă Domnul însuși vorbește sau făptuiește de la Sine.

6. Acest lucru trebuie să fie amintit în prealabil, ca să puteți aprecia și deosebi limpede între cuvintele și faptele Domnului și cuvintele și faptele îngerilor și apostolilor. Și deoarece acum voi cunoașteți aceasta, vom vedea ce și cât din lumina universală se află în textul citat pentru tema noastră.

7. „Nu te teme, Pavele”, vorbește îngerul, „Tu trebuie să stai înaintea Cezarului!” vrea să spună: „Tu, înfăptuitor al cuvântului Domnului, nu te teme; pentru că Domnul vrea ca lumea să te recunoască în fapta ta. Iar dacă lumea te va recunoaște, ea te va urma!” Iar în acest adept se află și înzestrarea promisă acelor oameni care sunt pe aceeași corabie cu Pavel. Pentru că ea vrea să spună că și acești oameni, ca și Pavel însuși, nu vor fi doar ascultători, ci și adevărați înfăptuitori ai cuvântului lui Dumnezeu.

8. Din această scurtă prezentare, reiese tot așa de limpede că Domnul nu a vrut să-i dea de înțeles lui Pavel că el urmează să stea în fața Cezarului ca un orator renumit sau ca un actor, ori că Domnul i-a dăruit lui oamenii de pe corabie pentru ca Pavel să-i formeze ca oratori sau ca trupă de actori, care să dea reprezentații sub îndrumarea sa, în fața Cezarului Romei.

9. Domnul nu i-a dăruit lui Pavel pe tovarășii săi de pe corabie, în vreun scop de a lumina slab lumea, și nici ca sclavi, ci darul era în aceea că Domnul a încălzit inimile celor de pe corabia lui Pavel, iar astfel ei au înțeles învățătura sumară a lui Pavel, și curând au început a înfăptui după aceasta.

10. Deci, darul Domnului pentru Pavel a fost urmarea vie a exemplului acestuia de către tovarășii săi de pe corabie; iar astfel, Pavel nu a trebuit să stea în fața Cezarului ca filosof învățat și orator talentat, ci ca înfăptuitor al binelui, și anume, prin mărturiile tuturor oamenilor de pe corabie, care au fost feriți de naufragiu, prin înțelepciunea activă a lui Pavel, spre binele Romei, ca și al Cezarului.

11. Din aceasta, puteți înțelege încă mai clar că la Mine nu se ajunge cu multe vorbe, nici cu vreun fel de spectacol ceremonial, pentru a dobândi adevărata lumină, ci doar prin înfăptuirea cuvintelor Mele. Pentru că dacă ar fi de ajuns numai vorbele multe, îngerul trimis lui Pavel ar fi putut vorbi trei zile în șir; dar el a vorbit puțin, iar Pavel a făcut mult, după aceste vorbe. Și a fost mai bine decât dacă îngerul i-ar fi vorbit mult lui Pavel, dar acesta ar fi făcut apoi puțin.

12. Deci, în fața Mea nu puteți veni ca avocații lumii acesteia, care scriu mult și vorbesc mult, iar la urmă, după ce se vor fi scris și spus multe, faptele care decurg din acestea, pentru client, vor fi prea puține.

13. Și, de asemenea, nu puteți veni în fața Mea ca predicatorii lumii acesteia, care strigă în gura mare, de la amvon, câte o oră întreagă, lucruri fără importanță, însă la sfârșitul predicii, chiar ei pleacă de la amvon fără a materializa măcar puțin din ceea ce au predicat, iar nouă ascultători din zece pleacă din casa de rugăciuni fără a fi reținut măcar trei cuvinte din întreaga predică, iar al zecelea ascultător, care va fi reținut ceva din predică, va spune la sfârșit: „Astăzi a ținut încă o predică frumoasă!”

14. Însă, când la câțiva pași de la ieșirea din casa de rugăciuni, el întâlnește un nevoiaș care îi cere de pomană, acesta va primi, ca urmare a frumoasei predici, în cel mai bun caz, un gologan de aramă, pe care darnicul îl caută nu rareori cu multă osteneală prin punga sa plină de monezi valoroase; sau cel căruia i se cere, va spune celui care cere de pomană: „Domnul să te ajute! Altă dată; azi nu am la mine mărunțiș!”

15. Iată, din aceste exemple, luate din viață, va reieși poate destul de limpede cât de măruntă este fapta care urmează unei predici atât de mărețe. Oare nu ar fi mai bine dacă predica ar consta în câteva cuvinte, însă după aceste cuvinte, predicatorul însuși ar merge înaintea ascultătorilor săi cu o pildă ca predică reală, ca și Pavel? Acest exemplu ar atrage un mare număr de ascultători să facă asemenea, apoi Eu aș putea să spun predicatorului: „Iată, pe toți cei care sunt aici, în această casă, ți i-am dăruit ție, pentru că i-ai transformat în înfăptuitori ai cuvântului Meu, prin fapta ta.”

16. Stă scris, ce-i drept, că omul trebuie să facă binele pe ascuns. Și aceasta este corect și adevărat. Dacă este vorba doar despre ajutor, atunci fapta trebuie să rămână ascunsă, însă când fapta trebuie să fie o pildă, atunci lumina sa nu trebuie să fie ascunsă, ci este nevoie ca Pavel să stea în fața Cezarului. Iar cel care îi învață pe ceilalți prin faptă, aceluia trebuie să-i fie dăruiți cei pe care i-a deșteptat prin fapta sa!

17. Însă, când cineva a fost convins doar prin vorbe să facă o faptă bună, atunci rămâne de obicei la acea faptă, și dacă face a doua faptă bună, atunci va fi iar o discuție nesfârșită, iar voi găsiți exemplele cele mai grăitoare în acest sens în numeroasele apeluri la binefacere care există.

18. Dacă vreun șarlatan privilegiat lansează un asemenea apel la binefacere, în vreo gazetă, de obicei ca urmare a unei solicitări publice, atunci mulți fac ceva, pentru ca numele lor să devină cunoscut poate și la gazetă, și poate pentru ca autoritățile publice să-l vadă cu ochi mai buni pe acest binefăcător, însă nimeni nu face ceva doar din iubire adevărată. Iar odată ce apelul s-a stins, atunci nimeni nu se mai sinchisește de nevoiașii pentru care s-a făcut apelul.

19. Oare acești binefăcători vor face daruri și șarlatanului? O, nu. Ei se adresează lui tot atât de puțin cât vă adresați voi centrului acelui soare, care în curând va apune, numai atâta timp cât lumina lui atinge pământul vostru.

20. Consider că lumina acestui „soare secundar” va fi și ea destul de clară; cine o folosește, va fi răsplătit cu un soare central. Dar să trecem la alt soare central, indiferent de această claritate!

Author:  Hoper [ 16.6.2019, 12:12 ]
Post subject:  Capitolul 13

Capitolul 13
„Și precum a fost în zilele lui Noe, așa va fi și venirea Fiului Omului.” (Matei 24, 37)
11 ianuarie 1844, seara

1. Așterneți doar pe hârtie ceea ce aveți!

2. „Și precum a fost în zilele lui Noe, așa va fi și venirea Fiului Omului.”

3. Ați stabilit voi textul și iarăși l-ați găsit pe cel potrivit; doar că tema acestui text este prea evidentă, adică acest soare central se află atât de aproape, încât este cu adevărat de mirare ca voi să nu-l zăriți din prima clipă, mai ales din motivul și mai de mirare că voi aveți deja în fața voastră, aproape dezvăluită cu totul, vremea lui Noe.

4. Știți deja cum, și la vremea lui Noe, oamenii au creat toate felurile de literatură și de știință. Un rege de pe atunci, cunoscut vouă, a fost un mare scriitor. Exemplul său a fost urmat de mii de oameni, iar în scurt timp, lumea de atunci a fost inundată de o sumedenie de cărți și de scrieri.

5. Cu cât a sporit această literatură, cu cât au citit și au studiat oamenii mai mult, cu atât mai reci au devenit ei în inimile lor și totodată cu atât mai rafinați în a inventa toate răutățile imaginabile.

6. S-a început prin a lua prizonieri cu ajutorul politicii și, în curând, nu a mai existat teama de niciun fel de mijloace, nici chiar de cele mai revoltătoare, pentru a-și atinge astfel orice scop van și pentru a domina. În final, s-a ajuns atât de departe, încât oamenii au fost apreciați numai după aur. Cel care nu-l avea, devenea sclav, era chiar considerat pur și simplu un animal de povară, iar omul a provocat în acest fel scene de groază până într-atât, încât Eu la urmă mi-am pierdut răbdarea și am putut să ocrotesc pământul de scufundare, doar printr-o judecată generală.

7. Așa stăteau lucrurile - așa cum știți destul de bine - la vremea lui Noe. Și cum stau ele acum?
8. Deja de multă vreme v-am arătat, în așa-numitele „Douăsprezece ore”, cum stăteau lucrurile. Dacă v-aș face din nou o astfel de dezvăluire, atunci voi ați descoperi progrese însemnate ale politicii universale și ale cruzimii; iar Eu vă spun vouă: nu mai este mult până când veți ajunge complet în vremea lui Noe, când omul trebuia, la urmă, să ridice case din sticlă, pentru ca politicienii cei mai perfizi să poată urmări mereu, fără mare greutate, ceea ce fac supușii lor.

9. Însă nu este nevoie de casele de sticlă. Politica secretă a progresat și în vremea voastră atât de mult, încât ei nu lasă necercetat niciun mijloc prin care își pot atinge scopul de dominare. Dacă ei vor fi inițiați în secretele altor state, într-adevăr, veți striga în mare grabă: „Doamne, lovește-ne odată! Pentru că nu poate fi mai rău decât aici, nici chiar în adâncurile infernului!”

10. Însă Eu nu vă voi iniția în aceste secrete, pentru că dacă vă veți îndrepta atenția, chiar numai puțin, asupra urmărilor, cu siguranță nu vă va scăpa din vedere să cercetați în care spirit își au originea acești profeți, care scot la iveală urmări atât de mari. Și care este motivul, înainte de toate?

11. Să mergem în acel regat înconjurat de mare. În acest regat, veți găsi biblioteci și reviste în asemenea cantitate, că s-ar putea acoperi de trei ori Europa și Asia, cu foile acestora, și nicăieri nu se citește atât de mult ca în acest regat; însă nu veți găsi cu ușurință, pe undeva, inimi mai aspre ca în acest regat! Un mare învățat erudit și plin de aur poate vedea cu cea mai mare indiferență cum mor de foame o mie de săraci care se tânguie, lipsiți de pâine și de adăpost, în fața palatului său, fără să fie cât de puțin mișcat, chiar numai pentru a da unui muribund o bucată de pâine.

12. Întrebare: Nu este aceasta o urmare minunată a erudiției și nu rareori a științelor matematice și mecanice?

13. Oare nu este minunat că omul, prin științele sale matematice și mecanice, poate construi mașini de lucru, din cauza cărora mii de săraci sunt lăsați fără pâine și expuși morții prin înfometare dintr-o singură lovitură?

14. Oare nu este minunat să se construiască numeroase căi ferate, din cauza cărora în primul rând își pierd pâinea nenumărați căruțași și alți meșteșugari, iar în al doilea rând sunt distruse atâtea terenuri ale țăranilor, încât ei devin cerșetori? Și încă un mare folos apare în al treilea rând, anume că pe aceste drumuri pot fi transportate toate obiectele de lux tot mai repede, pentru ca biata omenire să fie distrusă cu atât mai repede, trupește și spiritual, iar inimile celor bogați devin cât de curând tot atât de dure ca și străzile pe care aceștia circulă, prin comerț, prin schimb și prin înșelăciune.

15. Oare nu sunt acestea urmări minunate ale științei și culturii?

16. Oare nu se numește om deștept, acela care poate face bani cu ajutorul rațiunii sale?

17. Însă chiar pentru că rațiunea rentează atâția bani, iubirea a ieșit din cursul său, iar acțiunea după aceasta, aproape că nu se mai cunoaște. Pentru că omul are deja suficiente mașini care sunt active fără rațiune; la ce bun mâinile omenești?

18. Pentru că mâinile omului ar putea, prin activitatea lor, să deștepte într-un mare comerciant, sau în altul, iubirea pentru lucrătorii săi. Pentru a nu se expune acestei primejdii, omul construiește mașini, pentru că ele lucrează mult mai repede și nu solicită sentimentele proprietarului, ci doar uneori, dacă întâmplător se defectează ceva din ele, solicită rațiunea, care eventual repară paguba printr-o reducere a salariilor.

19. Spuneți, oare nu se întâmplă la voi întocmai așa?

20. Cerșitul este interzis, însă construirea mașinilor este răsplătită cu premii. Ce se întâmplă apoi cu cei săraci? O, da, lumea are grijă și de aceștia! Există o mulțime de azile pentru săraci făcute de filantropi; se fac colecte și se dau baluri și spectacole în scopuri caritabile. Astfel, lumea are grijă de săraci atât de bine, încât unii devin un fel de prizonieri, iar ceilalți, încă liberi, primesc lunar o uimitoare sumă, cu care pot mânca o dată pe zi, și să se sature pe jumătate. Cât primește un sărac din cutia milelor, nu mai trebuie să vă spun, sper că știți deja.

21. Dacă alăturați nevoia omenească și interdicția de a cerși, vă asigur cât de admirabil are grijă lumea de săracii care încă sunt, din fericire, beneficiarii unui astfel de fond. Însă ce mai rămâne pentru cei care încă nu au găsit ascultare la filantropi?

22. Iată deci roadele minunate ale literaturii și ale marii culturi a minții!

23. Oare n-ar fi mai bine ca omul să citească și să învețe mai puțin? Și să se insiste asupra a ceea ce se știe că este datoria omului, adică să fie un adevărat creștin?

24. Cum am spus, oare n-ar fi mai bine să se acționeze pe baza unei cunoașteri restrânse, dar utile, și astfel să se îndeplinească datoria adevărată a unui om, decât acesta să-și petreacă întreaga viață citind și scriind neîncetat, dar să uite cu totul să acționeze după cuvântul Meu?

25. Am spus: „Nu fiți doar ascultători, ci și înfăptuitori ai cuvântului!”, dar unde sunt acum acești înfăptuitori? Oare sunt fabricanții de mașini și de obiecte de lux? Sau directorii de căi ferate și întreprinzătorii? Oare sunt marii industriași sau plantatorii de trestie de zahăr din America? Sau este preoțimea cea avidă de bani, aur și putere? Într-adevăr, am trecut pretutindeni cu privirea Mea pătrunzătoare și chiar și Eu aș avea nevoie de o lunetă puternică, pentru a-i căuta pe pământ pe înfăptuitorii cuvântului Meu. Și mărind de un trilion de ori, tot n-aș găsi mare lucru; pentru că numărul lor este atât de mic, încât într-adevăr, nici măcar nu-mi pot da seama dacă este vorba de o mie, o sută, sau zece, sau chiar de zero.

26. De aceea, am pus în lucru acum, o lunetă mult mai mare! Veți înțelege, desigur, ceea ce vreau să spun cu aceasta, pentru că și voi lucrați puțin la aceasta. Un întreg disc al soarelui central va servi ca obiectiv. Prin aceasta, Eu voi privi cu atenție numărul de înfăptuitori ai cuvântului Meu. Dacă întregul pământ va fi reprezentat de zece oameni, atunci Eu voi amâna judecata Mea, pentru încă o mie de ani. Însă dacă numărul este mai mic de zece, atunci Eu îmi voi restrânge răbdarea până la o mare judecată generală la numărul înfăptuitorilor cuvântului Meu, iar aceasta înseamnă câte un an pentru fiecare înfăptuitor.

27. Firește, se va spune: „Doamne! Dar mai sunt oameni care fac bine!”, însă Eu răspund la aceasta: „Da, sunt mulți, multe sute de miimi, zeci de miimi și miimi, ca și sutimi de înfăptuitori ai cuvântului Meu. Însă dacă-i adun pe toți laolaltă, abia dacă ar ieși unul întreg!”

28. Dar de ce? Ce este unul care are sute de mii și din acestea dă anual săracilor cel mult a mia parte din averea sa, deși cunoaște cuvântul Meu, pe care Eu l-am spus tânărului cel bogat? Întrebare: Oare este acesta mai mult decât un înfăptuitor a mai mult de zece miimi din cuvântul Meu? Într-adevăr, Eu nu întreb de aceștia, nici aceștia nu vor fi observați de luneta Mea, ci doar cei întregi!

29. În vremea lui Noe, de asemenea, am îndreptat un astfel de ochean și întrucât n-am mai găsit mai mult de opt înfăptuitori ai cuvântului Meu, atunci Eu am lăsat să se facă Judecata. Acum, mă tem că voi vedea și astăzi tot numărul de la vremea lui Noe, și aceasta din motivul că politica și industria au ajuns acum deja la o culme mult mai înaltă decât la vremea lui Noe, iar în ce privește cruzimea care există pretutindeni, Hanoh nu se află la nici un fir de păr mai departe! Doar luați în mâini cele „douăsprezece ore” și comparați!

30. Deci, acum este ca în vremea lui Noe, o bogată recoltă a literaturii și erudiției. Și de aici este clar, de asemenea, că mântuirea oamenilor niciodată nu ține de multă citire și de multă ascultare, ci de faptele după legea iubirii!

31. Cred că și aceasta ar trebui să fie clar; - dar, în continuare, încă un soare central, din cauza măririi obiectivului lunetei Mele.

Author:  Hoper [ 16.6.2019, 12:13 ]
Post subject:  Capitolul 14

Capitolul 14
„Deci, de vă vor zice vouă: Iată este în pustie, să nu ieșiți; iată este în cămări, să nu credeți.” (Matei 24, 26)

„Căci unde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii.” (Matei 24, 28)
12 ianuarie 1844, seara

1. Numai așterneți pe hârtie ceea ce aveți!

2. „Deci, de vă vor zice vouă: Iată este în pustie, să nu ieșiți; iată este în cămări, să nu credeți.” - „Căci unde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii.”

3. Ați ales iar asemenea texte care poartă ce este necesar temei noastre. Într-adevăr, ar fi de mare mirare dacă voi n-ați percepe chiar de la prima vedere, cu mintea voastră.

4. Atunci, ce este pustia? Pustia este un pământ unde nu se află viață. Și ce este pustia spirituală? Sigur, nimic altceva decât un câmp sau un pământ pe care Eu nu umblu și, ca atare, nu pot fi niciodată întâlnit.

5. Însă unde este acest câmp sau acest pământ, pe care se umblă atât de des, pentru a se căuta acolo adevărul și temeiul vieții? Acest pământ sau acest câmp nu este altceva decât toată literatura! Și de aceea, acest text se mai poate chema și așa.

6. Dacă vi s-ar spune: „Iată, adevărata înțelepciune, adevărul cel viu se află în cărți; citiți-le și le veți găsi!”, atunci Eu v-aș spune: „Nu ieșiți în această pustie; pentru că acolo nu se poate găsi nici înțelepciunea, nici adevărul lăuntric viu!”, ci vă spun: „Mergeți în Iubirea pentru Mine și pentru aproapele vostru; de căutați în faptă împărăția Mea, vi se vor da toate celelalte, din belșug!”

7. Consider că nici pentru acest text nu vor mai trebui alte lămuriri, pentru că sensul său este evident, însă cât de ușor este primul text, tot atât de ușor este și cel de-al doilea, prin urmare nimeni să nu creadă că Eu Mă aflu în cămări, dacă se spune aceasta despre Mine.

8. Atunci, ce sunt aceste „cămări”? Sunt încăperile secrete din sfera naturală, în care nu iese ușor la iveală ceva cunoscut de toți. De obicei, acestea sunt atelierele unei mai mari sau mai mici falsificări politice. Tot așa are orice om câteva cămăruțe ale inimii și nu știe niciodată ce se petrece în ele. Acum, am ști ceva despre importanța naturală a unei cămăruțe. Chiar și așa-numita debara de vechituri conține de obicei obiecte care sunt izolate de evidență, iar proprietarul acestei debarale de vechituri, adesea abia știe ce catrafuse inutile se află acolo, inutile în putrezirea și în mucegăirea lor.

9. Însă ce este o cameră spirituală, după o asemenea pildă naturală? Nu este nevoie să vă dau vreo lămurire anume pentru aceasta, ci doar să citez câteva astfel de cămăruțe, iar voi veți ști îndată, în cele mai mici amănunte, cum stați la acest punct. Aceste camere spirituale sunt: toate felurile de confesiuni, secte, uniuni monahale, conclavuri, toate felurile de misticisme, concilii, consistorii. Avem destule, pentru că și voi puteți să vă amintiți de o mulțime de uniuni, congregații și frății. Și toate acestea se potrivesc aici.
10. Așadar, textul ar putea spune astfel: „Dacă v-ar spune cineva că Împărăția lui Dumnezeu sau adevărul cel viu, ori învățătura pură a lui Hristos se află în confesiunea sau în secta aceasta ori în cealaltă etc., sau Aceasta este cămara cea singură mântuitoare!, atunci voi să nu credeți; pentru că Dumnezeu este doar la cei care îl iubesc cu inima și cu fapta!”

11. Acolo unde doi sau trei lucrează împreună în numele Meu sau în iubirea Mea (se înțelege de la sine), acolo Mă aflu și Eu printre ei. Însă, desigur, nu Mă aflu acolo unde, în loc să se discute despre cuvântul Meu și despre iubirea Mea, se discută despre afaceri lumești, militare și bănești, acolo unde cei care își spun preoții Mei proiectează și fortărețe, inginerie mecanică și căi ferate.

12. Și aici, din nou socotesc că textul este dat atât de clar, încât oricine îl poate înțelege, cum se potrivește și temei noastre, și anume, că nu este destul ca omul să intre în taina sa ca într-o cameră, ci ca omul să acționeze ca atare.

13. Toate acestea sunt corecte, însă mai avem și un al treilea text. Oare cum vom găsi că și el se potrivește temei noastre? Aceasta va merge încă mai ușor decât cu primele două!

14. „Căci unde va fi stârvul, acolo se vor aduna vulturii.”

15. Oare ce este „stârvul”, acum în lumea aceasta, în fața căruia ea își astupă nările și de care îi este silă? Din păcate, chiar Eu însumi am această cinste.

16. Oare cine sunt vulturii, care au devenit, ce-i drept, cam rari? Aceștia sunt puținii iubitori pe de-a întregul ai Celui care vă vestește aici! Acești puțini iubitori au un chip ascuțit și un nas ascuțit; ori ei au un sentiment viu și profund și, prin aceasta, o neîndoielnică putere de judecată, care provine dintr-o credință vie.

17. De ce oare se adună vulturii acolo unde se află un stârv? Pentru că instinctul le spune: „Iată hrană care este vie pentru noi!”. De aceea ei zboară într-acolo și se satură.

18. Deci și devotații și iubitorii Mei știu că Eu sunt pâinea adevărată a vieții veșnice și că această pâine este iubirea Mea; aceștia gustă din ea cu înghițituri mari și se hrănesc astfel pentru o viață, care nu se va lua niciodată de la ei.

19. Deci, cel flămând știe că el trebuie să mănânce din pâinea cea adevărată, atunci când vrea să fie sătul, însă va fi el sătul dacă în loc de pâine i se va da o carte de bucate, să o citească?

20. Sau ce-ar face un vultur, dacă ar fi prins și apoi închis într-o debara de vechituri? Se va sătura el din lucrurile mucegăite și putrezite? Sigur că nu; el va slăbi și moartea va veni la el!

21. Deci nu mergeți nici voi în camere în care putrezește un stârv al morții, un stârv al lui Balaam, un stârv al păgânismului și al idolatriei, ci zburați cu vulturii în înălțimea cerului și veți înțelege unde se află stârvul care vă aduce viață!

22. Înălțimea cerului se află în recunoașterea curată a cuvântului Meu, iar stârvul este cuvântul viu, de care lumii îi este silă, și de care lumea fuge ca de flagel, acolo unde îl adulmecă. Dacă voi vreți să aflați aceasta, doar începeți să vorbiți cu un om al lumii, mai întâi despre Biblie și apoi despre posibilitatea unui cuvânt lăuntric de la Mine, iar el vă va găsi, în cel mai fericit caz, numai bun pentru casa de nebuni; sau, dacă merge ceva mai rău, atunci va spune tuturor că sunteți nebuni periculoși pentru stat.

23. Însă din aceasta reiese destul de clar ceea ce înseamnă aici „stârv” și ce înseamn㠄vultur” și ce sunt „camerele” și ce este „pustia”!

24. De aceea, dacă nu mergeți nici în pustie, nici în camere, ci căutați stârvul în libertatea spiritului, veți găsi viața cea adevărată!

25. Consider că și aceasta va fi acum limpede; însă despre acestea și despre altele, în continuare încă un soare central!

Author:  Hoper [ 16.6.2019, 12:20 ]
Post subject:  Capitolul 15

Capitolul 15
„Au adus asina și mânzul și deasupra lor și-au pus veșmintele, iar El a șezut peste ele.” (Matei, 21, 7)
13 ianuarie 1844, seara

1. Ca de obicei, doar așterneți textul pe hârtie.

2. „Au adus asina și mânzul și deasupra lor și-au pus veșmintele, iar El a șezut peste ele.”

3. Textul este scurt, dar bun. Putem să-l folosim foarte bine, pentru că arată o imagine vie și limpede, evidentă și utilă temei noastre.

4. Ei I-au adus asina și au pus deasupra ei veșmintele lor, apoi Domnul a șezut pe asină.

5. Asina era legată atunci când au găsit-o ucenicii și se afla în proprietatea unui om al lumii. Ce vrea să spună acest lucru? Aceasta denumește modestia, smerenia și iubirea, care sunt încă legate de această lume, sau spiritul din om, care încă nu a fost eliberat, cu toate că el este îndreptat în întregime către Domnul, datorită caracterului său modest și iubitor, și astfel se află cu toată hotărârea sa întru și pentru Domnul, însă când Domnul vede un astfel de spirit, El îi trimite îndată slujitorii săi, ca să-l elibereze și să-l conducă la El, iar lumea și-a pierdut de îndată toate drepturile aparente și toată puterea asupra acestuia despre care Domnul spune: „Am nevoie de acesta!”

6. Oare de ce este vorba despre o asina și nu despre un asin? Pentru că partea femeiască semnifică aici, încă mai pronunțat decât partea bărbătească, modestia cea mai profundă și iubirea rodnică.

7. Acum, asina se află la Domnul, iar ucenicii o acoperă cu vestmintele lor. Aceasta arată cum smerenia cea adevărată și iubirea cea rodnică, îndată ce ajung la Domnul, sunt acoperite cu adevărata înțelepciune. Pentru că veșmintele reprezintă înțelepciunea, în efectul ei benefic. Cu cât sunt ele mai simple, cu atât mai înalt este gradul de înțelepciune de la Domnul, pe care ele îl reprezintă; pentru că iubirea smerită este lipsită de veșminte.

8. Atunci când deasupra ei (adică deasupra iubirii și smereniei) se aștern veșminte admirabile și splendide, aceasta arată cu cât este înțelepciunea mai mare și mai puternică decât iubirea și de aceea sunt, de pildă, spiritele îngerești din cerul înțelepciunii înveșmântate cu un fast exagerat; însă spiritele îngerești din cel mai înalt cer (1)*, care sunt alcătuite numai din iubirea pentru Domnul, apar cât se poate de modest îmbrăcate, și adesea goale pe de-a întregul, mai ales când iubirea lor pentru Domnul a ajuns la cel mai înalt grad posibil.

9. Deci și veșmintele modeste ale ucenicilor, veșminte cu care a fost acoperită asina, reprezintă și aici înțelepciunea divină pură, iar atunci când o asemenea iubire rodnică, izvorâtă din smerenia lor, este acoperită cu această înțelepciune divină pură, atunci ea este pe deplin capabilă să-L primească și să-L poarte pe Domnul, iar apoi este una cu Domnul.

10. Această iubire rodnică, îmbrăcată în veșmântul înțelepciunii, îl poartă pe Domnul; însă Domnul o conduce pe dânsa, ca ea să nu poată face vreun pas greșit, iar plimbarea călare duce spre orașul lui Dumnezeu, ceea ce denumește împărăția veșnică a lui Dumnezeu, sau iubirea cea adevărată și veșnică! - Iată imaginea și semnificația sa.

11. Se va spune: „Totul este reprezentat corect; dar chiar și așa, noi tot nu înțelegem, cum ar putea ajuta aceasta temei noastre!”

12. Însă Eu vă spun: odată ce este lumină, voi puteți să o așezați așa cum doriți, și astfel ea se potrivește oriunde, ca și cum de o veșnicie ar fi fost stabilită pentru acest punct.

13. Încercați doar o dată aceasta cu o lumânare, atâta timp cât arde! Așezați-o în diverse locuri din camera voastră, iar ea nu va părea nicăieri străină și înspăimântătoare, ci se va potrivi oriunde, foarte senină.

14. Deci, diferitele stele de pe firmament își schimbă și ele neîncetat locul (cel puțin vizibil pentru ochii voștri), dar puteți voi vedea dacă steaua Orion se reliefează mai bine la răsărit sau la amiază sau seara? Acolo unde se află ea, apare deja în locul său cel mai caracteristic. Tot așa și soarele se reliefează oriunde la fel de măreț, iar unde cade lumina sa, acolo se face același lucru.

15. Însă tot așa și cu lumina aprinsă de textul nostru. Puteți să o așezați, la fel, oriunde doriți, și se va potrivi la fel de minunat peste tot, ca și cum ar fi fost chiar din acel loc. Acum, dacă ea se potrivește și temei noastre, putem face imediat o încercare și o vom așeza, iar ea se va zări peste tot, ca și cum ar fi fost menită numai acelui loc. Și atunci, ascultați!

16. Întrebare: oare n-ar fi fost la fel de bine să ceară Domnul să I se aducă un cal sau, cel puțin, un asin voinic în locul asinei? Sigur! În acest caz, fiecare dintre aceste animale ar fi slujit Domnului la fel, cu tot atâta supunere. Un leu, un tigru, o panteră, o cămilă, un elefant, un cal, un catâr, toate ar fi fost, în primul rând, mult mai puternice, și s-ar fi supus la un semn Domnului Infinitului, Creatorului Atotputernic al tuturor lucrurilor; și o asemenea plimbare călare ar fi fost, evident, mai de vază decât pe spinarea unei biete asine slabe.

17. Firește, aceasta ar fi adevărat, considerând doar ad hominem (2)*; însă ad Dominum (3)*, lucrul acesta înseamnă altceva. Acela care este Orânduirea și însemnătatea primordială a tuturor lucrurilor nu se comportă ca un om, căruia îi este destul de indiferent acest lucru, ci la El totul a fost simbolic și instructiv pentru veșnicie.

18. Aceste animale puternice reprezintă îndeosebi cunoașterea și înțelepciunea în sine, însă lor le lipsesc roadele iubirii și smereniei, cele care se află în modestia lor cea mai profundă.

19. Dacă Domnul ar fi ales un asemenea animal, El ar fi arătat astfel că, într-adevăr, omul ar trebui să alerge primordial numai după îmbogățirea cunoștințelor în toate domeniile posibile și la toată înțelepciunea. Da, El ar fi arătat în acest fel că ar fi trebuit să studieze toate bibliotecile lumii sau măcar cât de mult posibil. Numai că Domnul știa ce face și aici a rămas stabilit acel principiu pe care Domnul însuși l-a stabilit chiar la început, când a spus: „Îndată ce vei mânca din pomul cunoașterii (4)*, tu vei muri!”

20. Iar prin faptul că Domnul a mers călare pe o asină acoperită cu veșminte simple, El a arătat plastic și realist tuturor oamenilor că și ei trebuie să facă același lucru. Și ei trebuie să aducă numai din smerenia lor adevărata iubire rodnică și atunci Domnul îi va elibera de întreaga lume și îi va îmbrăca în hainele adevăratei înțelepciuni, iar El însuși îi va conduce, așa cum poartă ei această iubire în inimile lor, iar pe grumajii lor, smerenia.

21. Însă omul nu ar trebui să umble călare pe cai, elefanți, cămile, lei, pantere și tigri sau, mai direct: omul nu trebuie să vâneze cunoașterea, învățătura și înțelepciunea - pentru că toate acestea sunt roade din pomul cunoașterii - ci oamenii ar trebui să-L aștepte pe Domnul în adevărata iubire smerită! Iar la timpul potrivit, Domnul va veni și îl va elibera și apoi va binecuvânta pomul cunoașterii; sau asina va fi acoperită cu veșminte, iar omul se va putea bucura pe veșnicie de toate roadele adevăratei înțelepciuni din acest pom binecuvântat.

22. Acum vă întreb dacă lumina acestui text se potrivește ori nu temei noastre! Consider că este evident; dar în continuare, încă un soare central!
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Note:
1 (* - Vezi mai în amănunt „Raiul și Iadul” de Emanuel Swedemborg, n.r.)
2 la un om, adică dacă este vorba doar despre un om (obișnuit)
3 la Domnul
4 adică în starea sa încă pură

Author:  Hoper [ 16.6.2019, 12:32 ]
Post subject:  Capitolul 16

Capitolul 16
„Iisus a zis: Ridicați piatra. Marta, sora celui răposat, I-a zis: Doamne, deja miroase, că este a patra zi.” (Ioan 11, 39)
15 ianuarie 1844, seara

1. Doar așterneți pe hârtie soarele central, ca de obicei!

2. „Iisus a zis: Ridicați piatra. Marta, sora celui răposat I-a zis: Doamne, deja miroase, că este a patra zi.”

3. Dacă voi alegeți mereu texte așa de ușoare, cu o semnificație evidentă chiar din prima clipă, atunci Eu nu vă pot dicta despre ele mereu câte zece pagini întregi, pentru că acest text are în sine ceea ce Eu vă vestesc în cursul acestei întregi completări, mereu cât se poate de limpede.

4. Și vă spun vouă: Ridicați piatra funerară a lumii de pe mormântul iubirii voastre! Adică nu încercați să ajungeți la viață prin îmbogățirea minții din învățăturile lumii, ci ridicați această piatră, încât atunci când Eu vin la mormântul vostru, glasul Meu viu să răzbată nestânjenit în mormântul vostru și să-l trezească din moarte pe Lazărul din voi, cel încătușat și legat, care simbolizează spiritul vostru legat cu încă atât de multe legături ale lumii acesteia!

5. Și vine la Mine și „Marta”, adică mintea cea interesată de lumea aceasta, și spune: „Doamne, deja miroase, că este a patra zi!”; Însă Eu, pentru a arăta Slava lui Dumnezeu, îl voi trezi la viață pe cel care deja putrezește în mormânt de patru zile, numai să fie piatra dată la o parte.

6. Însă, așa cum vorbește Marta, vorbește și rațiunea omului, și spune: „Da, ce putem face noi? În copilărie, apoi în tinerețe, apoi ca bărbați și chiar ca bătrâni, noi ne-am interesat numai de lumea aceasta; deci spiritul nostru se află în aceste patru zile ale vieții în mormântul lumesc legat cu legăturile acestei lumi, și miroase rău din pricina tuturor păcatelor pe care noi le-am săvârșit în aceste patru zile!

7. Va avea Domnul atâta îndurare, încât să ne trezească la viață, și pe deasupra, într-un fel atât de minunat și de vădit? Cum putem noi să așteptăm așa ceva de la Cel mai sfânt, când noi am păcătuit atât de des împotriva poruncilor Sale, iar prin aceste păcate am mers atât de departe, încât spiritul nostru a murit și nici nu mai știm pe deplin dacă în trupul nostru se mai află sau nu un suflet viu?

8. Și dacă avem și un spirit viu, și un suflet viu (dar sigur spiritul, ca și sufletul, s-au îngropat prea adânc în carnea noastră și s-au legat prea strâns în legăturile acesteia), putem să ne așteptăm ca Domnul cel sfânt peste toate să se coboare atât de adânc pentru a-l trezi din nou la viață, cu atotputernicia glasului Său, pe acest Lazăr din noi, iar apoi să-l conducă la menirea sa veșnică. De altfel, nu putem să ne dezlegăm complet de lume atât de ușor, încât să putem aștepta așa ceva de la Domnul.

9. Dimpotrivă, Eu vă spun: Nu chem și nu zic „Eliberați-vă pe deplin din toate legăturile cu această lume, legătură necesară existenței voastre temporare!”, pentru că nici Eu însumi n-am făcut acest lucru atunci când am fost în această lume. Eu însumi am lucrat și am făcut chiar cu mâinile Mele multe lucruri bune pentru lume. Și astfel, Eu nu vă spun niciodată: „Să nu aveți nimic de-a face cu lumea!”, ci vă spun aceasta:

10. Dați la o parte piatra cea grea de pe mormântul Lazărului vostru, iar voi veți cunoaște curând divinitatea Domnului în voi! Doar că mormântul trebuie să fie deschis, iar atunci cei care sunt în morminte vor auzi glasul Meu și se vor deștepta!

11. Dar atâta vreme cât voi nu ridicați piatra de pe mormânt, veți fi captivii morții; și chiar dacă aș striga, asemeni unei străji de noapte, Lazărul vostru nu Mă va auzi, deoarece piatra este în sine simbolul adevărat al lipsei de iubire. Piatra poate fi sfărâmată și distrusă doar prin glasul mâniei Mele.

12. Această piatră este motivarea voastră rațională, învățată în lume; ea este solidă și grea, și trebuie mult efort ca să o dați la o parte de pe mormânt, însă, cu toate acestea, piatra trebuie să fie dată la o parte, altfel glasul Meu nu va ajunge la Lazărul mort din voi.

13. Piatra împiedică mirosul greu al Lazărului ce putrezește în voi să ajungă la nările lumii. Dar Eu vă spun: Cel care are o piatră în fața mormântului său, iar apoi, când piatra este dată la o parte, nările sale lumești sunt atinse de mirosul rău al Lazărului care putrezește, atunci chemarea Mea deșteptătoare nu pătrunde în mormântul lui Lazăr cel care putrezește și nu-l va putea trezi și nu va putea să-l elibereze de legăturile morții! Pentru că acolo unde piatra este înlăturată, omul nu trebuie să se îngrozească în cele lumești ale lui, în căința cea adevărată, de cum este chemat Lazărul său acolo.

14. Socotesc că nu s-ar putea vorbi mai limpede decât atât și că ați primit astfel, spre totala iluminare cu privire la acest lucru esențial, lumină puternică mai mult decât suficientă.

15. Acum depinde numai de voi să vă purtați așa cum trebuie. Dacă vă veți purta astfel, veți dobândi convingerea vie că această revelație nu vine din gura unui om, ci chiar din gura Mea. Însă dacă o veți citi ca pe orice carte lumească, atunci ea va fi și pentru voi doar o carte lumească și lucrarea unui om!

16. Și cu aceste cuvinte închei și acest mare dar al Meu pentru voi. Dar dacă voi doriți mai multă lumină decât această completare extraordinară, Eu vă las în iubirea voastră și în rugăciunea voastră; însă Eu voi fi mereu Dătătorul cel bun. Amin.

Author:  Hoper [ 16.6.2019, 12:35 ]
Post subject:  Capitolul 17

Capitolul 17
„Nu trebuia, oare, ca Hristos să pătimească acestea și să intre în slava Sa?” (Luca 24, 26)
17 ianuarie 1844, seara

1. „Nu trebuia oare, ca Hristos să pătimească acestea și să intre în slava Sa?”

2. În textul de mai sus se arată cât se poate de evident că slava vieții veșnice nu poate fi obținută prin erudiție și prin studii, ci doar prin fapta iubirii.

3. Aici se va spune poate: „Hristos a fost El însuși oricum viața veșnică și a avut în Sine toată slava acesteia; atunci de ce a trebuit ca El să sufere apoi, pentru a ajunge la această slavă?”, însă Eu spun: Hristos a fost doar un om și a trebuit să-și însușească toată Slava lui Dumnezeu abia prin faptele sale, ca model fundamental original.

4. Iar dacă El nu ar fi făcut astfel, s-ar fi zis cu întreaga creație; pentru că abia în El Tatăl și Fiul au fost din nou Una sau - ceea ce este același lucru - Iubirea divină și Înțelepciunea divină. Pentru că mai înainte, iubirea se dezbrăcase de înțelepciune, deoarece înțelepciunea, în sacralitatea ei, se așezase la o înălțime inaccesibilă, iar pretențiile ei erau așezate deasupra oricărei posibilități de îndeplinire.

5. Însă înțelepciunea a fost pustie fără unirea cea mai profundă cu iubirea Sa; dar cum putea ea să se reunească cu iubirea? Înțelepciunea trebuia să îndeplinească în oamenii lui Iisus chiar condițiile de împăcare stabilite de ea. Aceasta trebuia să se smerească până la cel mai mic punct și abia atunci, și doar astfel, ea a fost pe deplin Una cu iubirea sa, care este „Tatăl”.

6. Astfel, și Hristos, care este însăși înțelepciunea primordială atotputernică și veșnică a Tatălui, a disprețuit toată înțelepciunea lumii; și toți învățații au trebuit să fie o groază pentru el, dacă faptele lor nu erau potrivite cu scrierile din temeiul vieții.

7. El, ca înțelepciunea veșnică a Tatălui, a trebuit să facă lucrările iubirii și să-i învețe pe oameni legea unică a iubirii. El a trebuit la urmă să lase înțelepciunea învățaților preoți să-L ia prizonier și să-L crucifice, și a trebuit în acest fel ca lumina primordială veșnică a Tatălui să îndure cea mai mare umilință și cea mai mare întunecare asupra Sa; de aceea El a strigat: „Tată! De ce M-ai părăsit?”

8. Că El, însăși lumina primordială și veșnică a întregii nemărginiri, a trebuit să îndure o totală eclipsă, o dovedește acea clipă neînțeleasă de vreun om până acum, în care, după ce Hristos s-a stins pe cruce, a avut loc o eclipsă completă, peste întreaga creație infinită și s-a stins nu numai lumina soarelui pământesc, ci și lumina tuturor sorilor din toată nemărginirea, timp de trei ceasuri!

9. Iar acest moment de eclipsă a fost același pe care voi îl știți, când sufletul Lui a coborât în iad pentru a mântui spiritele (1)* ce erau închise în vechea înțelepciune și pentru a le aduce în lumina cea noua, care a început să inunde toată nemărginirea, din reunirea Fiului cu Tatăl.

10. Hristos a trebuit să împlinească vechea lege a înțelepciunii în Sine însuși, până la ultimul piron, pentru a ispăși astfel toate greșelile față de aceasta, în fața Tatălui. Toată înțelepciunea a trebuit să fie crucificată, pentru ca astfel iubirea Tatălui să fie îndreptățită.

11. Acum, acest lucru l-a făcut deci însuși Dumnezeu; atunci, ce doriți voi să faceți? Oare socotiți că prin justificarea înțelepciunii voastre voi veți ajunge la slava vieții veșnice?

12. Dacă Hristos, înțelepciunea divină, a trebuit să facă și să predice cât se poate de însuflețit lucrările iubirii, să-Și crucifice toată înțelepciunea Sa și să treacă peste marea eclipsă, pentru ca astfel să treacă din nou în Slava Tatălui, care era iubirea izolată în Hristos însuși, atunci va trebui ca și oamenii să umble pe această cale și să-L urmeze pe Hristos, dacă vor să ajungă, împreună cu El, la slava iubirii Sale părintești.

13. În biserica originară a lumii, se spunea: „Voi oamenii, numai prin iubirea lui Dumnezeu puteți ajunge la înțelepciunea divină, care altfel este inaccesibilă!” Însă la Hristos, se spune astfel: „Acum Eu sunt înțelepciunea divină, Calea și Viața, și astfel, Poarta către Iubire sau către Tatăl. Cel care vrea să ajungă la Tatăl, trebuie să treacă prin Mine!”

14. Dar cum? Oare prin înțelepciune, pentru că Hristos este Poarta și înțelepciunea divină? O, nu! Pentru că tocmai această înțelepciune El a micșorat-o până la ultimul atom, Ea, ca sfințenie de neatins a lui Dumnezeu, a coborât mai jos decât toate păcatele; acea înțelepciune, care odinioară nu putea să privească vreun spirit îngeresc atotdesăvârșit în lumina sa primordială, a mers acum la păcătoși și i-a hrănit sub acoperișul lor și la urmă a trebuit să lase mercenarii și zbirii să o răstignească pe cruce!

15. Însă din această smerire nesfârșită a înțelepciunii divine însăși, reiese mai mult decât clar că nimeni nu va ajunge la slava vieții veșnice prin înțelepciune exagerată. Pentru nimeni, cărțile și scrierile studiate nu vor deveni trepte către împărăția cerurilor, ci numai adevărata lui smerenie și iubire activă pentru Tatăl.

16. La Hristos, toată înțelepciunea străveche divină a trecut în iubirea pentru Tatăl; astfel, Fiul și Tatăl au devenit Una. Tot așa trebuie să fie și în cazul omului, înainte ca el să se smerească până la ultima picătură, în mintea lui trufașă și în toate dorințele acesteia, care duc la tot felul de necinstiri, da, până când el nu pune totul la picioarele iubirii, și astfel să se purifice - când va fi o scurtă eclipsă a întregii sale înțelepciuni lumești -, până atunci el într-adevăr nu va ajunge la Slava Tatălui.

17. Hristos a trebuit să îndure și să facă toate aceste lucruri pentru a ajunge la Slava Tatălui; așa trebuie să facă orice om, să-l urmeze pe Hristos, dacă vrea să ajungă la Slava Tatălui.

18. Dar Hristos nu studiase la școli înalte pentru a ajunge astfel, ca un înțelept erudit, la Slava Tatălui, ci învățătura Sa a spus: Smerenia și iubirea activă! Iar dacă Hristos a mers înainte, cu această învățătură, cum să ajungeți voi pe altă cale în împărăția lui Dumnezeu?
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Note:
1 (* - Vezi coborârea în Iad a Domnului în „Evanghelia lui Nicodim”, n.r.)

Author:  Hoper [ 16.6.2019, 12:58 ]
Post subject:  Capitolul 18

Capitolul 18
„Iar dacă Eu, cu degetul lui Dumnezeu, scot pe demoni, iată a ajuns la voi împărăția lui Dumnezeu.” (Luca 11, 20)
18 ianuarie 1844, seara

1. „Iar dacă Eu, cu degetul lui Dumnezeu, scot pe demoni, iată a ajuns la voi împărăția lui Dumnezeu.”

2. Acest text spune ceea ce vă spun și Eu, mereu. Ce este „degetul lui Dumnezeu”, ce este „demonul” și scoaterea acestuia, și ce este „împărăția” care ajunge la voi? Ce înseamnă, mai ales, degetul?

3. Acest text se referă la activitatea în mic, așa cum mâna înseamnă activitatea în mare. „Demonul” este lumea care trebuie să slăbească în oameni, prin mica lucrare a iubirii. Împărăția lui Dumnezeu, care vine la voi, este lumina îndurătoare a iubirii și darul vieții veșnice, legat de aceasta.

4. Deci aici, degetul lui Dumnezeu reprezintă fapta grijii Mele iubitoare pentru voi, oamenii, iar darurile pe care Eu vi le dau sunt urnite de degetul Meu. Pentru că dacă v-aș spune: „Scot demonii din voi cu mâna Mea!”, aceasta ar însemna: „Trimit asupra voastră judecata Mea generală, așa cum a fost în vremea lui Noe!” Însă Eu scot lumea din voi doar cu degetul Meu și astfel voi primiți nu judecata, ci o lumină îndurătoare.

5. „Iar dacă Eu, cu degetul lui Dumnezeu, scot pe demoni, iată a ajuns la voi împărăția lui Dumnezeu” mai înseamnă și că: îi caut pe cei care sunt mai buni în spirit, dar cu toate acestea trăiesc în asuprirea lumii. Pe aceștia Eu îi ating cu degetul Meu, pentru ca asupra lor să se abată lumina Mea îndurătoare.

6. În această lumina îndurătoare Eu vă arăt ce aveți acum de făcut și cât este de ușor să obțineți viața veșnică și să cuceriți împărăția lui Dumnezeu, așa cum vine ea la voi, în această lumină îndurătoare. Și mai înseamnă că Eu nu cer de la voi lucrarea mâinilor, ci doar a unui deget, adică voi trebuie să Mă iubiți mai mult decât lumea și că trebuie să faceți bine, după puterile proprii, pentru frații și surorile voastre.

7. Dacă aș cere activitatea în mare, voi ar trebui să faceți ceea ce a trebuit odată apostolii să facă, și anume, să părăsiți lumea cu toate ale ei și la urmă să gustați chiar din moartea pe cruce.

8. Deci, Eu scot doar cu degetul lumea din voi, iar vouă vi se pare deja prea mult acest lucru! Atunci ce-ați spune voi dacă aș ridica mâna Mea? De oricâte v-aș scuti Eu, totuși vouă vi se pare mult cât vă cer.

9. Vă spun vouă: Nu faceți eforturi din cauza lumii; pentru că ea nu merită aceasta! De ce să vă umpleți capul cu tot felul de fleacuri învățate din lume? Căci Eu vă ofer și vreau să vă dau aurul vieții din belșug, dacă lăsați lumea și Mă cuprindeți în inima voastră!

10. Ce-ați spune voi, oare, despre un om care avea în grădina lui un pom roditor? Fructul acestui pom era copt, iar omul ar fi putut să ajungă la el doar întinzând puțin mâna, iar la atingerea unui deget, fructul ar fi fost în mâna lui.

11. Însă ce a făcut acest om nerod pentru a ajunge mai ușor la acest fruct și pentru a arăta astfel ce valoare mare a pus el pe acest fruct copt? El a pus să se sape o temelie și sub fruct a pus să se zidească un altar cu trepte, ca pe aceste trepte să poată urca și să ajungă la fructul copt. Altarul a fost terminat după câteva săptămâni; dar între timp, fructul se stricase și, astfel, după toată osteneala sa mare și zadarnică, el a primit un fruct stricat, adică mort, al pomului.

12. Acestui om nerod i se aseamănă toți cei care caută în învățătura cea mare împărăția adevărului, care ar fi așa de ușor de primit doar prin înălțarea inimii către Mine. Acești învățați sapă temelie după temelie și construiesc pe acestea altare cu trepte, cu mare efort și mare cheltuială, iar când au terminat, pentru tot efortul și pentru toată munca lor ei nu au ajuns decât la un fruct stricat și mort, care nu are vreo valoare pentru lume, și încă mai puțin pentru spirit. Nu are valoare pentru lume, deoarece aceasta spune: „La ce folos atâtea cheltuieli și atâta efort pentru un câștig atât de mic?”, iar pentru spirit, valoarea este încă mai mică, deoarece spiritul spune, din sfera sa vitală: „N-am nevoie de un lucru putrezit și mort!”

13. Însă fructul odată copt este chiar spiritul bine orânduit din om. De ce atâta osteneală pentru a elibera spiritul copt pe care omul poate să-l ajungă cu destul de puțină osteneală, ca atingerea unui deget? La ce bun să aduni în cap biblioteci întregi, când este prea de-ajuns: „Iubește-L pe Dumnezeu mai presus de orice și pe aproapele tău ca pe tine însuți”?

14. N-am nevoie de oști înarmate pentru a scoate demonii, ci doar de un deget, care este voința Mea iubitoare și total serioasă; de aceea faceți și voi astfel; fiți doritori de a iubi și faceți după sfatul Meu cel bun, și veți fi eliberați cu cel mai mic efort al lumii întregi, iar împărăția Mea va veni sigur la voi! Amin.

Author:  Hoper [ 16.6.2019, 13:03 ]
Post subject:  Capitolul 19

Capitolul 19
„Nu vă voi lăsa orfani, voi veni la voi.” (Ioan 14, 18)
19 ianuarie 1844, seara

1. „Nu vă voi lăsa orfani, voi veni la voi.”

2. Acest text spune același lucru pe care îl vedeți de prima dată, ceea ce vă spun mereu și ceea ce acum confirm din nou, viu și cinstit, cu acest dar nou.

3. „Nu vă voi lăsa orfani”, ci, cum se spune, „voi veni la voi”; dar, firește, nu în înțelepciunea lumească și în marea erudiție, care pentru Mine nu sunt importante, ci în iubirea și smerenia inimii voastre.

4. „Nu vă voi lăsa orfani, voi veni la voi” nu înseamnă: „Vă voi înzestra cu cărți de tot felul, apoi cu case de rugăciuni pline de sculpturi și de picturi, în care Eu sunt pictat și sculptat în toate situațiile posibile și care aparțin împărăției păgânismului! Pentru că orice contemplare exterioară aparține lumii și împiedică deschiderea văzului lăuntric, ce este asemenea acelui om care nu închide ochii, nu doarme și prin urmare nu are vise, ci are o contemplare interioară, ce aparține lumii spiritelor.

5. Deci, pentru că nu vreau să vă las orfani, Eu nu înțeleg să vă permit să organizați o mulțime de spectacole exterioare, care poate au legătură cu Mine, iar în același timp să puteți scrie din mintea voastră o grămadă la fel de mare, dacă nu mai mare, de cărți, în care se cercetează după adevăr, în același fel în care voi jucați la loterie, unde nimeni nu știe dacă va ieși numărul pe care el l-a jucat. Și dacă întâmplător iese numărul, atunci el cunoaște motivul acestei reușite tot atât de puțin cât ar fi cunoscut motivul nereușitei, dacă numărul nu i-ar fi ieșit. Pentru că fiecare jucător este de părere că numărul său este cel mai bun; altfel, sigur că nu l-ar fi jucat. Abia urmarea îi arată o altă lumină, și anume, că ar fi fost bun un alt număr. El spune, firește: „Dar am avut deja acest număr pe hârtie, de ce să aleg altul?”

6. Și iată, acest exemplu se potrivește întocmai marelui număr de scriitori. Fiecare crede într-un fel sau altul că el a nimerit-o. Dar nu trece mult până când apare un altul, care dovedește celuilalt că a făcut o gafă enormă. Și tot așa se întâmplă, iar la urmă, ultimul știe tot atât de puțin ca și primul, dacă a nimerit-o sau nu.

7. Dacă unul sau altul reușește uneori să descopere adevărul într-o știință sau alta, el nu știe totuși dacă acesta chiar este adevărul sau nu. Singurul criteriu este că el, cu lucrarea sa, a atras aplauzele întregii lumi; însă el nu se gândește că nu este prea greu să atragi aceste laude.

8. Deci, omul nu trebuie să facă în privința scrisului așa cum fac jucătorii la loto, înainte de extragere, cu numerele lor de loterie, pentru că astfel ei le amestecă pe toate, încât nimeni nu înțelege de aici ce a vrut scriitorul să spună de fapt cu aceasta; criticii unei lucrări atât de mărețe amuțesc, iar scriitorul a făcut din lucrările sale un loz câștigător al aplauzelor lumii.

9. Dar, întrebare: „Oare Sfântul Duh promis de Mine stă în asemenea lucrări?” O, nu! Într-adevăr, sunt orfani cei cu care nu sunt Eu! Dar nu la aceștia se referă textul despre care este vorba aici.

10. Însă poate că el se referă la pictorii, gravorii în aramă, sculptorii și poleitorii, care se ocupă mai ales de reprezentarea plastică a așa-numitelor subiecte sfinte; atunci când ei sunt plătiți, ei furnizează și reprezentări indecente de tot felul. Eu spun: aceștia sunt tot orfani, iar textul nu are nimic de-a face cu ei.
11. Atunci, se referă textul la scriitorii de cărți de predici și de rugăciuni și la compozitorii talentați ai așa-numitei muzici bisericești? O, nu! Nici la aceștia nu se referă textul, pentru că și aceștia se dau după cum bate vântul, iar pentru bani sunt dispuși la orice. Artistul din prima categorie scrie astăzi un cântec sublim, o rugăciune, un psalm care nu l-ar fi făcut de rușine nici pe David, ca formă exterioară. Dar mâine el va scrie cu același entuziasm, dacă este plătit, un poem măreț despre curtezana unui mai-mare al vremii și, la nevoie, un măreț epitaf pentru cățelul de salon al unei prințese, însă artistul din cea de-a doua categorie compune astăzi un oratoriu, iar cât de curând, dacă este plătit, el scrie și muzică de balet.

12. Întrebare: să fie aceasta o lucrare inspirată de Duhul Sfânt? - Eu nu găsesc aceasta; iar dacă Eu nu găsesc așa ceva, atunci desigur voi veți găsi încă și mai puțin, chiar dacă ați căuta cu felinare acolo unde în locul unei lumânări arde un soare central.

13. Oare Sfântul Duh se află în înțeleptele legi organice, în legile marțiale, în decretele de tot felul și poate în legile bisericești aspre? Într-adevăr, Eu nu găsesc!

14. De ce? Pentru că în toate acestea temeiul nu sunt Eu, ci doar privilegiile domniei lumești; toți vor să domnească: împăratul, regele, prințul, contele, baronul, cavalerul, domnul „cutare”, comerciantul, burghezul și țăranul, iar de la împărat în jos, toți slujbașii săi, ca și cum ei l-ar reprezenta pretutindeni pe acesta.

15. Trebuie desigur să existe un împărat, un rege sau un prinț, însă ei nu trebuie să domine, ci să conducă, pentru ca popoarele, sub conducerea lor, să fie aduse la Mine. Însă dacă acestea sunt adesea abătute de la Mine, ele nu devin mai puternice, ci doar mai slabe, ca să fie cu atât mai ușor de stăpânit în slăbiciunea lor.

16. Întrebare: este o lucrare de la Sfântul Duh atunci când suveranul nu-i consideră pe supuși decât robii săi, pe care îi poate distruge cu un singur cuvânt? Menirea suveranului este să-și conducă și să-și aline poporul, și trebuie să-i dea legi care nu sunt derivate de la cele păgâne, ci de la legile Mele; atunci el ar fi un conducător drept, iar Sfântul Duh ar lucra prin el, așa cum a lucrat prin David și prin alți mari suverani.

17. Dar Duhul Sfânt niciodată nu lucrează în descoperirile de tot felul, cum ar fi mașinile care înlocuiesc munca umană în dauna oamenilor săraci, căile ferate și la ridicarea de mari puteri militare! Pentru că așa cum a fost și înainte de potopul din vremea lui Noe, prin lucrarea spiritului lumesc, care este diavolul în totalitatea sa, tot așa s-a întâmplat atât în Sodoma și Gomora, cât și în Babilon.

18. Dar cine va afirma că acestea sunt lucrări ale Duhului Sfânt? Aceste lucrări, contrare Duhului Sfânt, au fost urmate întotdeauna de o mare judecată; o judecată asemănătoare păstrez și Eu la îndemână, pentru a arăta astfel că Duhul Meu Sfânt nu este prezent în felul actual de a proceda al lumii; de aceea toată această lume este ca și orfană. Dar Eu o mai las să urce, câtva timp, până când va fi ajuns la înălțimea potrivită pentru cădere, iar atunci un fulger va străbate de la răsărit până la apus și în această lumină se va arăta câte dintre lucrările Sfântului Duh se găsesc în lume!

19. Da, însă dacă este așa, unde sunt cei pe care Eu nu-i voi lăsa orfani?

20. Eu spun: sunt din aceștia ici și colo; dar ei au devenit acum mai rari și mai prețioși decât diamantele coroanei. Aceștia trăiesc modest, retrași din lume pe cât posibil și bucuria lor sunt Eu, iar subiectul discuțiilor iarăși sunt Eu. De ce? Pentru că gura vorbește din preaplinul inimii! Deci numele Meu se află și în inima lor și pe buzele lor, iar orice altceva pe lume nu înseamnă nici cât un fir de nisip pentru ei.

21. Aceștia într-adevăr nu sunt orfani, pentru că Eu însumi sunt printre ei, vorbesc mereu cu ei și îi învăț. Ei aud mereu glasul Meu și recunosc acest glas ca fiind al dreptului Păstor și nu al unui mercenar pe care ei nu l-ar urma, deoarece acesta ar fi doar un fals profet. Atunci lor li se adresează acest text.

22. Așadar, Eu nu am nevoie de învățați, de poeți, de sculptori și compozitori, de inventatori de mașini și de legislatori, ci doar de inimi smerite care Mă iubesc. Acolo unde găsesc astfel de oameni, Eu le voi dărui toate celelalte, și sigur într-un mod mai bun decât născocește lumea, iar apoi va fi totul o lucrare a Sfântului Duh și nu va mai fi niciun orfan pe lume, însă sunt foarte puțini cei a căror ureche este receptivă la glasul Meu.

23. Socotesc că din cele spuse veți înțelege foarte ușor care sunt cei pentru care este expus acest text. Că și voi vă numărați acum printre ei, o dovedește ceea ce se află în fața voastră. Dar abia când veți acționa întocmai, marea convingere a acestui adevăr va fi a voastră. Reflectați la aceasta! Amin.

Author:  Hoper [ 16.6.2019, 13:52 ]
Post subject:  Capitolul 20

Capitolul 20
„Și i-a văzut cum se chinuiau vâslind, căci vântul le era împotrivă. Și către a patra strajă a nopții a venit la ei umblând pe mare și voia să treacă pe lângă ei.” (Marcu 6, 48)
22 ianuarie 1844, seara

1. „Și i-a văzut cum se chinuiau vâslind, căci vântul le era împotrivă. Și către a patra strajă a nopții a venit la ei umblând pe mare și voia să treacă pe lângă ei.”

2. Versetele lungi au nevoie doar de explicații scurte, pentru că explicația se află de cele mai multe ori chiar în ele. Dar versetele scurte necesită explicații mai lungi, în primul rând pentru că ele, din cauza conciziei lor, nu poartă explicația chiar în ele, iar în al doilea rând, pentru că de obicei lumina lor este mai concentrată și mai bine ascunsă, și de aceea ele necesită mai mult pentru a-și elibera lumina, decât versetele mai lungi, care oricum luminează destul de puternic.

3. Din acest motiv Eu nu pot să vă dau nici pentru textul de față o explicație mai lungă, pentru că oricum lumina sa este foarte puternică, iar dacă voi vreți să vă gândiți măcar puțin la aceasta, atunci veți înțelege imediat, însă pentru ca voi să zăriți aceasta, Eu vă voi îndruma doar cu un mic semn, iar voi veți înțelege îndeajuns acest text. Și astfel, ascultați!

4. „Marea” înseamnă aici lumea; „vântul” potrivnic este purtarea lumii, precum și lăcomia acesteia, împotriva cărora trebuie să lupte un corăbier drept, până la a patra strajă de noapte, ceea ce semnifică ultimele patru zile de viață, deci în întreaga perioadă a vieții, pentru că prin „noapte” se înțelege viața materială pe această lume.

5. Domnul nu se află pe corabie. Oare de ce nu? Pentru că El nu se află în lume, deoarece corabia semnifică omul ce trăiește în lume, dar cu care Domnul nu este, din cauza libertății Sale.

6. Dar Domnul vine la corăbier în chip miraculos și trece peste toate valurile și talazurile lumii, ca și cum ar umbla pe pământ sigur. El nu se interesează de corăbierii de pe mare. Acolo unde El întâlnește unul, El trece pe lângă acesta, pentru a nu-l stânjeni în libertatea lui.

7. Dar când El întâlnește o corabie pe care se află ucenicii Săi, adică oamenii care îl recunosc și îl cheamă, atunci El se apropie de corabie, cu toate că voia să treacă pe lângă ea, deoarece corabia îi poartă pe ucenicii Săi, adică oamenii cu inimi care-L iubesc pe Domnul, care cred în El și îl cheamă.

8. Inima se teme, ce-i drept, la început, și Mă ia drept o nălucă; adică un om care este încă plin de reprezentări greșite despre Mine crede că este imposibil sau că este o himeră că aș putea să Mă apropii de el în lumea aceasta și să urc pe corabia lui.

9. Totuși, dacă iubirea lui pentru Mine nu slăbește din cauza aceasta, atunci Eu Mă apropii de corabia lui și Mă arăt lui; iar dacă El a auzit glasul Meu, când Eu îi spun: „Nu te teme; Eu sunt învățătorul, Domnul, Dumnezeul și Tatăl tău”, atunci teama lui de năluci va trece, iar omul Mă va primi pe corabia sa cu bucurie nemărginită.

10. Iată toată explicația acestui text. Mai rămâne doar o întrebare, și anume: Cum trebuie să fie corabia care-i poartă pe ucenicii Mei? Să fie cumva un vas cu aburi sau o navă de linie, cu trei catarge și o sută șaizeci de tunuri sau poate o fregată, o goeletă, un bric sau o navă comercială? - O, nu, niciuna dintre aceste nave nu-i poartă pe ucenicii Mei. Eu ocolesc de obicei aceste nave și rămân așa de departe, încât ele nu Mă zăresc nici măcar ca pe o nălucă. Dar, dealtfel, cine ar dori să se apropie de navele care sunt prevăzute cu tunuri? Apărarea lor înseamnă moarte; dar navele care se apără prin moarte, vor merge și ele sigur în fața morții, pentru că moartea nu are a se teme în fața morții, însă acolo unde moartea își are întinderea largă în jurul unei nave (adică raza de tragere a tunurilor), acolo viața pleacă departe de lângă aceasta.

11. Dar cum trebuie să fie nava care-i poartă pe ucenici? Vă spun vouă: foarte simplă! Ea este doar una dintre acele nave alcătuite și consolidate din mai multe grinzi solide, joasă pe suprafața apei, ca o plută, pe care navigatorii se află cel mult la câteva picioare deasupra apei. Ea nu trebuie să aibă pânze, ca să nu poată fi stăpânită de vânt, ci doar vâsle solide pe fiecare parte, ca să poată fi condusă pe cât posibil neatinsă de vânturile lumii, condusă doar de voința corăbierului, cu ajutorul vâslelor solide, pretutindeni liberă.

12. Dacă Eu ajung la o astfel de corabie modestă, voi recunoaște că-i poartă pe ucenicii Mei. Atunci Eu Mă apropii și urc pe această corabie. Oare de ce? Mai întâi pentru că o asemenea corabie nu se mișcă prea repede, deoarece nu are pânze și nici motoare cu aburi, ci numai vâsle care nu dau o viteză prea mare, iar Eu pot să o ajung din urmă cu ușurință. În al doilea rând, pentru că această corabie nu este înconjurată de un cerc al morții, al cărei prieten Eu nu pot fi, pentru că Eu sunt însăși Viața; iar în al treilea rând, pentru că pe această modestă corabie, atât de joasă pe apă, Eu pot urca ușor, fără ezitare și fără efort.

13. Însă Eu sunt pe deplin potrivnic marilor eforturi. Ceea ce nu poate veni la Mine cu cea mai mare ușurință, aproape liber de sine, Eu las să meargă așa cum merge. Veți înțelege cu ușurința de ce. Pentru că fiecare om are libertatea sa deplină, pe care Eu niciodată nu o tulbur.

14. Totuși, acolo unde Eu întâlnesc o corăbioară așa de joasă pe valurile lumii și pe care Eu pot urca ușor și sunt recunoscut, Eu urc pe corabie, chiar dacă aveam de gând să trec pe lângă ea. Și odată ce Mă aflu pe coastă corăbioară, se va face imediat ziuă, iar ziua se poate vedea cu ușurință țărmul cel sigur și Eu, ca un bun învățător pentru corăbieri, voi nimeri țărmul.

15. Consider că ați înțeles această explicație. De aceea, urcați și voi pe o astfel de corăbioară; cu cât este ea mai joasă, cu atât mai bine, iar Eu Mă voi apropia și de această corăbioară și voi urca și Eu, pe deplin! Amin.

Author:  Hoper [ 16.6.2019, 13:53 ]
Post subject:  Capitolul 21

Capitolul 21
„Dar fericiți sunt ochii voștri că văd și urechile voastre că aud.” (Matei 13, 16)
24 ianuarie 1844, seara

1. „Dar fericiți sunt ochii voștri că văd și urechile voastre că aud.”

2. Ce credeți voi că vrea să spună acest text? Veți spune imediat: „Nu știm!”

3. Pentru că dacă ați spune: „Știm!”, atunci evident ați minți. Deoarece voi trebuie mai înainte să priviți textul chiar în sensul său literal. Dacă veți găsi că textul este foarte înțelept potrivit rațiunii, sunteți încă departe de adevăr și de lumina care se ascunde în acest text. Dacă însă găsiți că acest text este un nonsens, examinat cu rațiunea, sunteți mult mai aproape de adevăr și de lumina acestui text.

4. Aici, desigur, mulți glumeți vor spune: „Sunt de acord cu aceasta; și cine recunoaște toată Biblia ca fiind un nonsens, acela este chiar Lumina și Adevărul în sine”. Dar Eu nu gândesc în acest sens glumeț și lumesc, când spun: „Voi trebuie mai întâi să găsiți textul ca nonsens, cu mintea voastră rațională, dacă vreți să vă apropiați de lumina sa”.

5. De ce spun așa ceva? Pentru că acest text are un sens pur spiritual, care se opune categoric sensului rațional.

6. Însă cum se face că textul este un nonsens din perspectiva rațiunii? - Iată! Eu vă voi arăta.

7. Știți că în voi numai inima este capabilă de încântare sau de orice fericire; și aceasta din pricină că numai iubirea, sau spiritul din om, este viața și doar astfel este în stare de orice sentiment. Ochii și urechile sunt doar organe de simț, care trebuie să servească doar spiritului, pentru obligațiile sale vii. Nici ochii, nici urechile nu sunt singure capabile de fericire, însă spiritul este, prin ochi și prin urechi, ca și prin celelalte organe de simț.

8. Prin urmare, dacă textul spune: „Dar fericiți sunt ochii voștri că văd și urechile voastre că aud”, atunci este spus evident ceva absurd, conform rațiunii. Acum vom vedea însă dacă textul conține totuși ceva!

9. Creștinii obișnuiți, ceva mai buni, înțeleg că sunt fericiți doar ochii și sunt fericite doar urechile acelora care M-au văzut și M-au auzit pe când trăiam în lume și se spune că întregul este doar o figură de stil, mai frumoasă, în care s-a pus semnul în locul lucrului, partea în locul întregului sau, așa cum spun oratorii erudiți: Signum pro re; pars pro toto (semnul în locul lucrului; partea în locul întregului). Însă, în esență, textul spune: „Fericiți sunt cei ce M-au văzut și M-au auzit!”

10. Nu este aceasta explicația corectă și nota bene din gura bunilor creștini? Sigur aceasta este; însă Eu trebuie să mai arăt că nici Eu, nici Evanghelistul amintit, n-am studiat retorica și că n-am luat în seamă vreo sinecdocă și nici tot felul de silogisme.

11. Figura noastră de stil avea numele unic de adevăr lăuntric divin-spiritual. Iar după această figură de stil, care apare în retorica Mea, textul prezentat mai sus nu aparține de sinecdocă și nici de vreun fel de silogism; și nu este nicio parafrază și niciun prolog sau epilog, ci, așa cum am spus, un adevăr pur și divin-spiritual!

12. Iar aceasta înseamnă că toți oamenii din lume au de obicei o mare teamă de moartea trupului, iar aceasta din motivul că ei aparțin lumii și de aceasta ei nu pot zări ceea ce ține de spirit, și nici nu sunt în stare să înțeleagă ce ar însemna o învățătură vie pentru spiritul lor.

13. Dar în acest text se află o slăvire cerească a celor care, printr-o renaștere, văd că lumea, cu noaptea ei, ca un văl gros din fața ochilor lor a căzut, iar auzul spiritului lor a fost deschis pentru a auzi glasul Meu părintesc. Și spune, în esență: „Fericiți cei ce s-au renăscut!” Nu este vorba doar despre acei oameni care au trăit în același loc și timp cu Mine, ci referința se extinde asupra tuturor oamenilor care au trăit sau care trăiesc pe pământ, ca și asupra locuitorilor celorlalte lumi.

14. Pentru că totul trebuie să fie regenerat înainte să treacă în spiritual, și astfel, în viața veșnică și în mântuirea cea adevărată. Astfel, prin „ochi” înțelegem aici recunoașterea Adevărului divin, iar prin „urechi”, asimilarea acestuia și lucrarea plăcută acestuia; și înseamnă apoi: „Fericit este omul în înțelegerea spirituală, dacă el recunoaște pe deplin Adevărul divin. Cu adevărat fericit este el atunci când primește Adevărul divin în viața lui și apoi lucrează doar pentru acesta! Pentru că abia așa va primi renașterea spiritului, din care el nu va mai vedea, simți și gusta moartea.”

15. Deci aceasta este semnificația corectă a acestui text! Dar acest text ar fi greșit folosit de către cei care răsfoiesc și citesc multe cărți și caută lumina în ele, sau de către cei care, dacă nu pot să citească, ascultă numeroase predici, învățături creștine și chestionare pentru spovedanie, pentru că ei pleacă de la predică tot așa cum au venit.

16. Da, sunt destul de mulți cei care, adesea, pășind afară din casa de rugăciuni nu mai știu niciun cuvânt din cele predicate acolo. La predici atât de numeroase, urechile ascultătorilor nu sunt fericite, mai ales când, de mai multe ori, un predicator care nu este încărcat cu prea multă iubire frățească, le prezintă ascultătorilor săi un iad cât se poate de încins și o cale spre rai cât se poate de îngustă, abruptă și spinoasă, încât la urmă, ascultătorilor săi aproape că le vine greu să aleagă calea pe care trebuie să o urmeze și gândesc: „Iadul este, ce-i drept, încins; dar într-acolo duce un drum foarte ușor. Raiul oferă cea mai mare fericire; dar cine ar vrea să ajungă acolo, dacă nu există decât o cale aproape imposibil de urmat?”

17. Deci, acele urechi nu pot fi fericite, la fel cum nu pot fi nici ochii celor instruiți care, ce-i drept, văd multe, dar totuși niciodată nu pot da cu ochii de ceea ce doresc mai mult să vadă. De aceea sunt fericiți doar cei care se străduiesc pentru renașterea spiritului și se apropie din ce în ce mai mult de aceasta.

18. Însă nimeni nu va renaște dintr-o dată, ci doar treptat; dar nici nu începe actul renașterii mai devreme la nimeni, înainte ca el să fi început a recunoaște adevărul divin. Nimeni nu va renaște pe deplin și în deplina contemplare și ascultare lăuntrică a cuvântului viu, înainte ca el să fi alungat lumea din sine. Abia atunci se aplică îmbucurător pura lumină cerească, textul citat, și abia atunci sunt fericiți ochii care văd și sunt fericite urechile care aud.

19. Consider că și acest text a fost prezentat destul de clar. Dar încercați să realizați aceasta în voi! Amin.

Author:  Hoper [ 16.6.2019, 13:54 ]
Post subject:  Capitolul 22

Capitolul 22
„Și le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt unii, din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea, până ce nu vor vedea Împărăția lui Dumnezeu, venind întru putere.” (Marcu 9, 1)
26 ianuarie 1844, seara

1. „Și le zicea lor: Adevărat grăiesc vouă că sunt unii, din cei ce stau aici, care nu vor gusta moartea, până ce nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu, venind întru putere.”

2. Iată încă un text ceva mai lung, dar explicația va fi ceva mai scurtă. Trebuie doar să se știe cine sunt cei care nu vor gusta moartea, până ce nu vor vedea Împărăția lui Dumnezeu în toată slava sa. Dacă se știe aceasta, atunci se știe deja aproape toată semnificația acestui text.

3. Deci cine sunt „unii”? Sunt cei care cred și cei care speră crezând. Cel care crede cu tărie, acela va găsi împlinită speranța sa în credința sa, pentru că se mai spune: „Dacă ați avea credință cât un grăunte de muștar, ați zice muntelui acestuia: Mută-te de aici dincolo și se va muta; și nimic nu va fi vouă cu neputință.”

4. Deci prin „unii” se denumesc cei credincioși, iar aceasta vine din faptul că omul credincios este însuflețit mereu de dorința de a vedea cu ochii săi obiectul credinței sale. De aceea, această făgăduială este prezentată în așa fel încât arată cum trebuie să fie realizată dorința lăuntrică a unor astfel de credincioși, iar ei nu vor gusta moartea până când nu vor vedea obiectul credinței lor.

5. Oare in ce credeau „unii”, despre care se vorbește? „Unii” credeau cu tărie că Eu sunt Mesia Cel făgăduit și că prin Mine este întemeiată Slava Împărăției lui Dumnezeu, deci o teocrație completă pe pământ, și că, de acum înainte, niciodată nu va mai fi un sfârșit. Fiul Omului va lua asupra Sa Slava Tatălui pe pământ, iar în fața puterii Sale vor trebui toate regatele să îngenuncheze, ca și toți cei care se află sub pământ, pe pământ și deasupra pământului.

6. Aceasta a fost credința temeinică a „unora”. De aceea li s-a și spus că ei nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea Împărăția lui Dumnezeu venind întru putere ce-i drept, dar nu în felul în care credeau ei, ci doar potrivit credinței lor.

7. Dar ce credeți voi, de ce „unii”, după contemplarea Împărăției lui Dumnezeu, tot vor fi obligați să guste moartea? Motivul este acesta: credința singură nu dă viață, chiar dacă este temeinică, dacă nu are ca temei, mai întâi, iubirea, care este singura fără de moarte!

8. În lume se află asemenea oameni care cred că simpla credință este mântuitoare, dar nu se gândesc că aceasta este doar a rază a luminii îndurătoare din iubirea Mea, ce acționează lăuntric așa cum lumina acționează natural asupra pământului. Vara, când lumina este puternică, ea încălzește pământul și atrage toate felurile de fructe din acesta; însă lumina nu poate fi mereu la fel, iar dacă se apropie iarna și razele soarelui devin tot mai slabe, curând mor toate vlăstarele luminii divine și sunt îngropate sub zăpadă și gheață.

9. Oare de ce, pe timp de iarnă, pământul nu-și însuflețește vlăstarele, care sunt atât de luxuriante pe timp de vară? De ce trebuie ca ele să guste moartea, chiar dacă au descoperit slava luminii date de soare? Pentru că pământul are mult prea puțină căldură proprie.

10. Tot așa și cu eroii credinței. Ei cred cu tărie și sunt plini de zel și de activitate, atâta vreme cât razele îndurării Mele îi luminează și îi încălzesc. Dar atunci când ei sunt puși la încercare, ca să se vadă dacă au și ei căldură proprie, ei se vestejesc. Fructele cad printre frunze, pomii rămân goi și sterpi, iar în locul fructelor de mai înainte, pe ramuri se va așeza curând zăpada.

11. În bătaia luminii Mele îndurătoare, ca și în plină vară, ei văd desigur Slava Împărăției Mele în fructele care cresc în această lumină; dar aceste fructe sunt de origine străină, adică ele nu cresc din tăria căldurii pomilor, și de aceea rămâne la orizont, inevitabil, gustul morții.

12. Însă nu așa stau lucrurile cu cei care poartă chiar în sine un soare, din marea iubire pentru Mine; acelora, Eu le spun: „Într-adevăr, cei care Mă iubesc și lucrează potrivit Cuvântului Meu, pe vecie nu vor gusta, nici nu vor simți moartea!”

13. Omul poate obține credința și prin cititul cărților spirituale, însă iubirea vine numai din inimi. De aceea, întrebați-vă mai mult inima, decât cărțile, cum stau lucrurile față de Mine și astfel nu veți face parte dintre „unii”. Gândiți-vă mereu la aceasta! Amin.

Author:  Hoper [ 16.6.2019, 13:55 ]
Post subject:  Capitolul 23

Capitolul 23
„Călăuze oarbe care strecurați țânțarul și înghițiți cămila!” (Matei 23, 24)
27 ianuarie 1844, seara

1. „Călăuze oarbe care strecurați țânțarul și înghițiți cămila!”

2. Și acesta este un verset care se potrivește tuturor epocilor și a cărui semnificație este evidentă, ca și în cazul altor versete.

3. Oare cine sunt aceste călăuze oarbe? Sunt cei care păzesc și respectă litera legii. Ei îi dau înainte cu gura toată ziua; dar adesea nu văd deloc greșelile cele mari, de care depinde toată mântuirea și viața omului, iar când totuși le văd, închid ochii, din motive politice, ca și cum n-ar fi nimic acolo.

4. Pentru a clarifica acest lucru pe cât posibil, vă voi aduce exemple! Vom merge de la mic la mare sau de la particular la general.

5. Să ne gândim la o familie, deci la o singură casă! Tatăl are fii și fiice; băieții, ținuți la o casă destul de înstărită, sunt silitori la carte, iar fetele au, de asemenea, diverși profesori. Astfel, ele învață să stâlcească niște limbi străine, învață desenul, muzica și încă vreo câteva delicate lucruri femeiești.

6. Fiii se țin de studii, cu tot zelul. Ei trebuie să fie eminenți, altfel orice neglijență este criticată cu asprime, și nu lipsesc nici pedepsele. La fel sunt greșit folosite și celelalte așa-zise reguli ale educației, și vai de băiatul care păcătuiește împotriva acestora, prin neseriozitate! Iar cei care aplică pedeapsa sunt tatăl, instructorul și profesorul public, zi de zi.

7. Cineva o să întrebe: „Ei bine, este aceasta o greșeală?” Iar Eu nu spun decât atât: este un caz în care țânțarul este strecurat, dar cămila este înghițită pe neobservate.

8. Însă ce simbolizează aici cămila? Cămila este chiar educația lumească a tânărului. Din cauza acestei cămile înghițite, tânărul pierde adesea ultimele picături din ceea ce viața spiritului ar fi putut trezi în el și astfel, el este dezorientat în lume.

9. La fel se întâmplă și cu fiicele. Mama lor severă vorbește toată ziua, până ce o doare gura; pentru că o fiică a făcut un punct de cusătură prea lung, altă fiică a făcut o mică pată pe lucrul ei de mână, a treia nu a știut destul de bine lecția la o materie sau alta, una nu s-a pieptănat bine, într-un cuvânt, orice purtare greșită, și astfel, o mulțime de greșeli mărunte sunt nu rareori admonestate cu severitate și toată ziua este plină de observații și pedepse.

10. Iată, astfel din nou sunt strecurați țânțarii; doar că viața interioară și spirituală a fiicelor este pur și simplu distrusă în ele, cămila este înghițită fără ezitare.

11. Socotesc că nu mai este nevoie să se adauge vreo altă explicație, după acest exemplu, deoarece el este, în sine, deosebit de clar. Să mergem la un exemplu mai general:

12. Deci, biserica, așa cum este ea la voi, urmărește exclusiv ca în special așa-numitele legi bisericești să fie respectate, mai ales de către oamenii simpli. Se predică în toate duminicile și în zilele de sărbătoare, cu asprime. Pentru un păcătos sărac, iadul este făcut cât se poate de fierbinte, printr-o asemenea lege bisericească, iar el are de făcut o mulțime de lucruri până obține din nou îndurarea bisericii. Pentru păcătosul bogat, lucrurile merg, desigur, ceva mai ușor; dar cel sărac are dezavantajul sărăciei sale!

13. Dar cum rămâne cu înțelegerea Cuvântului Meu și cu purtarea conform acestuia? Deci creștinul trebuie să îndeplinească doar obligațiile bisericești, însă poate să păcătuiască împotriva poruncilor Mele, și poate fi sigur că nu va primi o pedeapsă prea aspră.

14. E suficient să se poată dovedi că el a asistat la ceremoniile bisericești de duminică dimineața și apoi el poate să meargă după-amiaza, fără ezitare, la cazinouri și în cârciumi, ca și în ringul de dans. El poate să se joace și să se îmbuibe, să danseze și să se desfrâneze toată noaptea; poate să înșele, să calomnieze, să mintă, poate să fie avar, să aducă prejudicii altora, firește, pe căile corecte din punct de vedere legal și politic.

15. Peste toate acestea se trece la prima spovedanie, mai ales dacă este vorba despre un duhovnic discret, cu cinci „Tatăl nostru” și „Ave Maria”, și sigur cu o slujbă plătită. Dacă fiul nostru duhovnicesc trebuie să se legitimeze cu o iertare a păcatelor, atunci el pleacă neprihănit ca soarele de pe scaunul de spovedanie la masa Domnului, iar de acolo, ca un înger din biserică.

16. Cine nu va zări în acest exemplu că țânțarul este strecurat și cămila este înghițită cu totul?

17. Desigur, Eu nu voi face acest reproș tuturor duhovnicilor; pentru că ici-colo mai sunt și din cei buni; dar acesta este cazul în general.

18. Nicodim făcea parte dintre farisei și învățați; dar el a fost o excepție și astfel nu era unul care să strecoare țânțarul și să înghită cămila; pentru că el Mă cunoștea și respecta Cuvântul Meu. Pentru duhovnicii credincioși, iertarea va fi suficientă. Acum să trecem la un mare exemplu general!

19. Astfel, prinții acestei lumi dau îngrozitor de multe legi, a căror încălcare - fie ea intenționată sau nu - este aspru sancționată după articolele legii. Dar în ce privește legile Mele, sunt primite ca legi ale statului doar cele care se pot folosi pentru siguranța lumească. Astfel sunt în special porunca a șaptea, a cincea și a șasea; de celelalte șapte statul nu se sinchisește prea mult, doar considerațiile politice l-ar determina la aceasta. Astfel, statul nu se îngrijește mai deloc să îndrume popoarele după Cuvântul Meu și spune în această privință: „Pe celelalte, le vom lăsa în seama preoțimii!”

20. Atunci, din ambele părți, sunt strecurați țânțarii și sunt înghițite cămilele, iar soiul fariseilor nu piere niciodată; pentru că dacă este prinsă de o parte, cealaltă parte își face mai mult loc, iar omul poate să facă ceea ce dorește, și astfel, omul ajunge de cele mai multe ori din lac în puț.

21. Lumea vrea să stăpânească și în acest caz ea poate face orice; legile divine și cele lumești sunt puse la același jug, iar ele trebuie să ducă poporul la pierire.

22. La ce folosește oare că omul este șlefuit și priceput în lume? La ce folosește că într-un stat există cea mai bună constituție, dacă este totuși mereu neglijat principiul în jurul căruia se rotește toată viața spiritului?

23. Eu consider că ar fi mai bine dacă cineva intră în viață ca un infirm al lumii, decât să intre, ca om șlefuit al lumii, în moartea veșnică.

24. Ar fi inutil să se mai adauge ceva la aceasta. Dar dacă și voi dați mai puțină atenție țânțarilor și aveți mai mult grijă să nu înghițiți cămila, atunci veți avea viața veșnică! Amin.

Author:  Hoper [ 16.6.2019, 14:03 ]
Post subject:  Capitolul 24

Capitolul 24
„Și a lăcrimat Iisus.” (Ioan 11, 35)
29 ianuarie 1844, seara

1. „Și a lăcrimat Iisus.”

2. Acest text este deosebit de scurt, doar patru cuvinte; dar cu toată scurtimea sa spune și semnifică atât de multe, încât, dacă Eu v-aș reprezenta acest text doar întrucâtva explicat, o lume întreagă ar avea de scris cărți. Dar întreaga lui dezvăluire nu veți fi în stare să o înțelegeți niciodată în toată profunzimea!

3. De nenumărate ori apare în Scriptură cuvântul de legătur㠄și”; totuși, nicăieri el nu leagă atât de multe lucruri ca aici, deoarece aici el leagă două lucruri nesfârșite - și anume, iubirea nesfârșită și nesfârșita înțelepciune și putere a lui Dumnezeu - în una singură, pentru că Iisus este înțelepciunea și puterea, iar prin aceasta El este stăpânul absolut al tuturor lucrurilor care umplu, spiritual și material, veșnicia și nemărginirea.

4. Dar acest Iisus a plâns. Oare cum și de ce? Pentru că El împreună cu Tatăl și cu iubirea veșnică erau Una, pe deplin. Odată i s-a spus lui Moise, atunci când el a cerut să-L vadă pe Dumnezeu: „Nimeni nu poate să-L vadă pe Dumnezeu și să rămână în viață!” Dar în Iisus, mulți L-au văzut pe Dumnezeu și El a devenit viața lor; iar ei nu au plătit cu viața pentru aceasta.

5. În vremea lui Moise, divinitatea nu plângea. Aceasta îi condamna la moarte pe cei care încălcau legea și niciun om care cădea odată în puterea morții nu mai era reînviat. Aici, divinitatea a fost aceeași; dar ea n-a mai ascuns iubirea și îndurarea în centrul său de nepătruns, ci ea a plâns și apoi a dezlegat legăturile morții din jurul celui care putrezea în mormânt.

6. Acum înțelegeți ce înseamnă aici plânsul lui Iisus. El semnifică o îndurare nesfârșit de adâncă a iubirii veșnice din Dumnezeu!

7. Pentru cine se îndură Acesta? - Pentru cel ce putrezea deja de patru zile în mormânt.

8. Cine dintre voi are oare atâta înțelepciune, încât să înțeleagă această imagine plină de o semnificație nesfârșită? Credeți voi că Iisus a făcut aici doar un miracol local, mai întâi ca să dea înapoi celor două surori îndurerate pe fratele lor mult iubit, iar apoi pentru a aduce iudeilor o dovadă cum n-a mai adus nimeni înainte de El?

9. O, vedeți, acestea sunt circumstanțele cele mai neimportante; pentru că, mai întâi, Iisus făcuse deja destule lucruri minunate, la fel de grele ca și acesta; iar în ce privește mângâierea adusă celor două surori, El, care ține în mâinile Lui inimile tuturor oamenilor, sigur ar fi putut, cu o singură privire, cu cel mai mic semn, să le fericească, pentru ca ele să nu se mai gândească cu durere la fratele lor mort, ci doar cu bucurie!

10. Așadar, nu acesta a fost principalul motiv; atunci, care? - Da, există un motiv intrinsec în această faptă a lui Dumnezeu, de o profunzime de necuprins pentru voi! Eu pot doar să vă dau de înțeles prin semne vagi, dar nu vă pot explica pe deplin, pentru că lumina completă în acest lucru v-ar costa viața. Această faptă se petrece pentru ca Slava Tatălui să se reveleze în Fiu.

11. Ce reprezintă cele două surori îndurerate, Marta și Maria? Ele sunt imaginea epocii vechi și a epocii noi; una exterioară, deci simbolică, iar cealaltă interioară, și astfel spirituală, adică însuși adevărul complet. Într-un sens mai profund, Marta reprezintă întreaga creație naturală, iar Maria, toată creația cerească și spirituală. Iată, acestea sunt cele două surori îndoliate!

12. Și pe cine jelesc ele oare? Jelesc un frate care putrezește în mormânt de patru zile întregi. Cele patru zile reprezintă aici cele patru stări ale creației (1)*.

13. Cine este așadar fratele? Dar de aici, nu mergem mai departe! - Acela dintre voi care are înțelepciune, chiar numai de o para, ar putea socoti; însă ar fi primejdios pentru viața voastră să vă dau mai multe amănunte.

14. Dar din cele spuse, voi puteți oricând să deduceți cât de mare profunzime și nepătrundere se află în cele patru cuvinte: „Și a lăcrimat Iisus”. Dacă vă gândiți cine este Iisus, veți fi în stare măcar să bănuiți că lacrimile Lui înseamnă cu totul altceva, un lucru mult mai mare decât lacrimile unei cititoare de romane. Sufletul lui Iisus nu a fost unul emoționat de o lectură, ci a fost însăși Iubirea veșnică, așa cum este Tatăl în Fiu!

15. Dar lacrimile arată că și voi trebuie să fiți miloși pentru adevărata viață; pentru că mila deșteptată de lectura unui roman nu are nicio valoare în fața Mea și nu este cu mult mai bună decât iubirea dintr-o piesă de teatru. Unor astfel de „miloși” Eu le voi da odată și răsplata care s-a aflat la temeiul milei lor. Iar pe lumea cealaltă, ei vor găsi mari biblioteci cu nenumărate romane și nu vor ajunge la mântuire până când ei nu vor afla că iubirile și viețile din cărți nu înseamnă adevărata iubire și adevărata viață.

16. Cel care nu Mă iubește și nu învață de la Mine, acela face tot ce face ca un mort și nu se va ridica din mormântul său până când Iisus nu va plânge deasupra acelui mormânt. Să înțelegeți bine acest lucru; înăuntru se află o mare profunzime, și așa să fie și viața voastră. Amin.
________________________________________________________________________________________________________________________________________
Note:
1 (* - Vezi și „Secretele Vieții”, n.r.)

Author:  Hoper [ 16.6.2019, 14:04 ]
Post subject:  Capitolul 25

Capitolul 25
„Deci, nu duceți grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? Că după toate acestea se străduiesc neamurile; știe doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveți nevoie de ele.” (Matei 6, 31-32)
31 ianuarie 1844, seara

1. „Deci, nu duceți grijă, spunând: Ce vom mânca, ori ce vom bea, ori cu ce ne vom îmbrăca? Că după toate acestea se străduiesc neamurile; știe doar Tatăl vostru Cel ceresc că aveți nevoie de ele.”

2. Iată, dragii Mei, încă două texte mult mai lungi; dar tocmai de aceea, ele sunt prezentate liber și deschis în toată semnificația lor și își poartă sensul spiritual într-un mod atât de deschis, încât îl poate înțelege aproape oricine pentru folosința sa. Dar mai ales, puteți observa că nu în învățăturile Mele, ci întotdeauna în faptele Mele se află ce este mai greu de înțeles. Oare de ce?

3. Învățătura a trebuit să fie dată în așa fel, încât să poată fi înțeleasă și de lume, fără mare efort; pentru că la ce ar folosi lumii întregi o învățătură concepută în cea mai profundă înțelepciune? Ar fi pentru lume cam ceea ce este pentru voi limba japoneză; lumea n-ar înțelege nicio iotă din această învățătură.

4. Luați, de exemplu, revelația lui Ioan, care este învăluită într-o înțelepciune ceva mai profundă! Ați citit deja atâtea explicații despre aceasta și de fapt nu știți ce să faceți din această revelație și la ce este ea bună, alături de Evanghelie.

5. De aceea, învățătura Mea a fost astfel arătată, încât să poată fi înțeleasă de toată lumea, imediat, în adevărata ei semnificație. Cel care ia în considerare sensul literal extrem de util și ușor de înțeles, va ajunge cu atât mai ușor la sensul spiritual care se află acolo cât se poate de deschis.

6. Deci, aceste două texte nu provin din acea parte a învățăturii Mele pe care ucenicii Mei au numit-o dură; și nici dintre pildele pe care ucenicii Mei nu le-au înțeles întotdeauna; cele două texte aparțin de acea parte a învățăturii Mele unde ucenicii Mei au spus: „Acum ai spus deschis ce dorești și noi Te înțelegem!”

7. Așadar, ce conțin aceste texte? Nimic altceva decât o avertizare simplă, frățească și prietenească pentru lume, iar Eu vă voi arăta prin ele că oamenii trebuie să lase pe seama Mea toate grijile și să caute Împărăția Mea doar în faptă; toate celelalte vor fi pentru ei o liberă adăugire.

8. Aceasta este așadar semnificația materială a acestor texte; însă, în acest text, este evidentă și semnificația spirituală. Pentru că ceea ce este nerecomandat pentru trup, la fel este și pentru suflet și pentru spirit, și ar putea suna cam așa:

9. Nu vă preocupați de a vă forma puterile spirituale ale sufletului prin tot felul de studii obositoare! Nu vă preocupați de universități și de tot felul de diplome de doctorat, ci iubiți-Mă pe Mine, Tatăl vostru, iar Eu vă voi dărui înțelepciunea îngerilor; și aceasta va fi mai mult decât dacă ați fi obținut toate diplomele din lume!

10. Pentru că toți marii învățați din lume nu descoperă, cu toate diplomele lor, ce se petrece cu omul, după ce trupul său trece în moarte, în timp ce acela căruia Eu i-am dat înțelepciunea, poartă aceasta la degetul cel mic, cu siguranța cea mai convingătoare.

11. Da, vă spun vouă: în această privință, animalele, cu aptitudinile lor de a presimți, sunt mai bune decât numeroșii înțelepți ai lumii. Tot de aici face parte și textul: „La ce folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă deasupra sufletului său se află umbre?”

12. Cel care nu știe ce va fi odată cu el, acela arată deja că are un suflet defectuos. Dar așa cum un artist nu poate realiza nimic important cu un instrument stricat, tot așa și un spirit nu poate face nimic important pentru viața veșnică, dacă sufletul său este deteriorat din cauza lumii; pentru că el trebuie să-și folosească puterea pentru a completa golurile sufletului. Dar cum ar trebui el să înfăptuiască, la fel ca un veșnic cârpaci, o gheată completă și solidă, în care piciorul să găsească o protecție dreaptă și un sprijin solid?

13. De aceea, nimeni nu ar trebui atunci să se preocupe în ceea ce privește trupul, ca și în ce privește sufletul, de ceea ce el mănâncă și bea, și cu ce se va îmbrăca; deoarece pentru toate acestea Mă voi îngriji Eu, dacă el lucrează din iubirea pentru Mine, după învățătura Mea.

14. Aceasta este întreaga semnificație, ușor de înțeles; cel care îi va da atenție în timpul vieții, acela va fi mai bun decât toți speculanții, cămătarii și savanții de tot felul. Amin.

Author:  Hoper [ 16.6.2019, 14:09 ]
Post subject:  Capitolul 26

Capitolul 26
„Iar pe acei vrăjmași ai Mei, care n-au voit să domnesc peste ei, aduceți-i aici și tăiați-i în fața Mea.” (Luca 19, 27)
3 februarie 1844, seara

1. „Iar pe acei vrăjmași ai Mei, care n-au voit să domnesc peste ei, aduceți-i aici și tăiați-i în fața Mea.”

2. Textul de față este aproape mult prea ușor ca să mai aibă nevoie de o explicație lungă și face parte tot dintre cele despre care ucenicii nu au întrebat: „Cum să înțelegem aceasta?” Pentru că acest text a fost înțeles chiar și de fariseu orbi, care știau bine că Eu, prin orășenii ce aveau să fie tăiați, Mă refeream la ei.

3. Dar aceasta ar fi, ce-i drept, o semnificație mai restrânsă; cu toate acestea, nici sensul mai general nu ar fi neapărat greu de recunoscut, doar că omul trebuie să știe c㠄a tăia” înseamnă aici „a judeca” și astfel se înțelege toată semnificația.

4. Oare cine sunt orășenii care nu-l vroiau pe rege? Priviți în jurul vostru în lume și veți zări pe toate străzile, pretutindeni, mulți astfel de oameni care nu-l vor pe rege! „Orașul” înseamnă chiar lumea; „orășenii” sunt oamenii lumii care nu vor să știe nimic de Mine.

5. Cei zece slujitori cărora li s-au dat talanții sunt puținii aleși care trăiesc printre acești locuitori ai lumii; dar chiar și printre ei se află un leneș, care nu vrea să administreze talantul ce i-a fost încredințat.

6. Acesta îi reprezintă pe cei care primesc și recunosc Cuvântul lui Dumnezeu, dar sunt prea leneși ca să-l folosească; de aceea, la urmă, li se va lua și ceea ce au și li se va da celui care are zece talanți.

7. Oare de ce? - Pentru că aceluia care a trăit pe deplin după Cuvântul Meu, și care tocmai de aceea se află în deplina iubire pentru Mine, i se cuvine lumina completă a unui soare.

8. Însă cel care nu are în el flacăra și nici lumina se aseamănă unei planete care strălucește doar la lumina alteia, iar această lumină nu-i poate rămâne. Dacă ea este luată de lângă soarele său, atunci ea plutește în aer ca un bulgăre întunecat, aruncându-se de la o nemărginire la alta!

9. Din cele spuse aici se poate recunoaște foarte ușor ce poartă în sine textul de mai sus; nimic altceva decât judecata a tot ce este lumesc.

10. Acum, apare și un al treilea fel de făpturi, anume, cele cărora Domnul sau regele le spune: „Aduceți-i în fața Mea pe orășenii care n-au voit să domnesc peste ei și tăiați-i în fața Mea.”

11. Cine sunt aceștia? Cine alții decât îngerii din ceruri, despre care voi știți deja, de multă vreme, că sunt pretutindeni conducătorii Judecăților Mele. Aceștia vor judeca mereu lumea.

12. Oare de ce? Pentru că ei, în primul rând, sunt Una cu Mine și apoi, în al doilea rând, ei sunt antiteza cea mai dură a lumii. Ei sunt Una cu Mine și au toată puterea de la Mine; astfel sunt cea mai dură antiteză a lumii și de aceea lumea este mereu judecată de ei.

13. Aceasta este semnificația simplă, ușor de observat, a acestui text.

14. Uneori, prin talanții împărțiți se înțeleg diferitele talente ale omului. Totuși, aceasta este o interpretare total greșită. Pentru că dacă așa ar sta lucrurile, atunci cel mai hulitor St. Simonism (comerțul cu funcții și ranguri clericale, N. Tr.) ar fi un lucru plăcut lui Dumnezeu, iar pregătirea talentului de hoț și de ucigaș ar fi privită ca un lucru drept. Dar sigur nu aceasta este semnificația talanților sau a monedelor.

15. Acești talanți sau aceste monede ce s-au împărțit semnifică doar Cuvântul lui Dumnezeu răspândit în lume. Cel care îl are în timpul vieții, acela are cele zece monede; însă el are viu acest Cuvânt atunci când îl are în iubirea sa ori în inima sa.

16. Cel care are cinci monede, acela are Cuvântul în credința sa vie, Cuvânt pe care îl poate urma în iubire.

17. Cel care are trei monede, acela are în conștiința lui Cuvântul lui Dumnezeu, iar dacă lucrează după acesta, atunci el dobândește înțelepciunea.

18. Cine are doar o monedă recunoaște, de asemenea, Cuvântul lui Dumnezeu; însă Cuvântul nu-l neliniștește. El nu are nimic împotriva acestuia, dimpotrivă, îl consideră ca fiind frumos, bun și adevărat; însă, dacă trebuie să lucreze cinstit, potrivit Cuvântului, atunci el spune:

19. „Da, dacă omul nu ar fi limitat la această lume și n-ar trebui astfel să facă cele lumești din cauza lumii, atunci ar fi foarte lăudabil să trăiască pe deplin după această învățătură, însă omul trebuie să trăiască în lume, iar astfel, trebuie să se orienteze și după ea; altfel, el este declarat cu ușurință ca fiind un excentric; omul își pierde onoarea și reputația și se izolează într-atât, încât nu mai este în stare să acționeze în lume, acolo unde ar fi fost necesar să lucreze într-un scop benefic!”

20. Bogatul spune: „Aș fi vrut să mă port așa cum spune Evanghelia, după puterile mele, dacă împrejurările vremii ar fi fost altele; dar lumea este acum odată lume, și înseamnă că omul trebuie să facă în așa fel cu averea lui, mal întâi ca să nu ducă lipsă la bătrânețe, iar în al doilea rând, pentru ca fiii lui să aibă cele necesare ca să nu depindă de lume.”

21. Iar funcționarul spune: „Doamne! De unde să fac rost de timp? Slujba la birou sau la stăpân vine înainte de slujba lui Dumnezeu! Când mă voi retrage la pensie, atunci sigur că voi lua mătăniile în mâini, în numele lui Dumnezeu, adică voi trăi cum spune Evanghelia, atâta vreme cât pot face aceasta fără a-mi restrânge prea mult averea!”

22. Preotul spune: „Dacă omul își îndeplinește doar sarcinile impuse de situația lui socială și sacrifică totul lui Dumnezeu, atunci omul a făcut destul!”

23. Însă Eu spun: „Aceștia sunt doar oamenii ce se aseamănă celui cu talantul îngropat și lor le va merge așa cum s-a spus despre cel cu un talant, din Evanghelie!”

24. Oare de ce? - Pentru că în niciunul dintre ei nu se poate găsi măcar o scânteie de iubire activă pentru Mine! Aceștia preferă mereu comoditatea sigură a vieții lor lumești.

25. Bogatul este mulțumit de Mine atâta vreme cât prin banii săi se vede foarte bine asigurat, pe sine și familia sa; însă ce iubire vie are el de arătat și ce încredere în Mine, în faptă, dacă el însuși are grijă, din toate puterile sale, ca el și familia lui să nu cumva să ducă lipsă de ceva? Pentru o asemenea încredere, oricine va fi mulțumit.

26. Dacă un agent de schimb dă o comandă unui mandatar, dar nu-i încredințează serios niciun bănuț, mandatarul nu va spune oare curând: „Cum, prietene, atunci tu mă iei drept hoț și consideri nulă marea mea garanție bănească, încât nu ai încredere să-mi dai nici măcar un bănuț? Țineți averea pentru tine; dar eu vreau înapoi garanția mea bănească.”

27. Același lucru îl voi face Eu cu astfel de creștini bogați și le voi lua înapoi garanția pe care le-am dat-o, pentru că nu vreau să Mă considere nerod și, încă mai puțin, drept un mincinos și un înșelător, încât să Mă țină activ, dar fără să creadă în Mine și de aceea să-și facă griji pentru traiul lor.

28. La fel le voi spune și acelor funcționari și acelor preoți ai tuturor sectelor, care, în locul slujbei lui Dumnezeu, își îndeplinesc îndatoririle sociale în slujba lumii: „Oare ați slujit în zadar? îndeplinirea îndatoririlor voastre sociale nu v-a adus niciun câștig? Din iubirea pentru Mine sau din iubirea pentru câștigurile ce urmează îndeplinirii acestor îndatoriri ați îndeplinit voi aceste îndatoriri?”

29. Ei vor spune: „Am făcut bine și dreptate de dragul dreptății și putem cu bună știință să ne bucurăm de foloasele ce urmează faptelor bune și drepte.”

30. Dar Eu le voi răspunde: „Voi ați fost lucrători plătiți, deci v-ați primit răsplata, însă cât ați câștigat pentru Mine, din acest talant ce vi s-a încredințat? Arătați-Mi câștigul!”

31. Și într-adevăr ei vor arăta acel talant singur și vor trebui să spună: „Doamne, talantul nu a fost folosit în lucrările noastre din lume; dar l-am recunoscut ca lucru sfânt și de aceea noi nu ne-am atins de el.”

32. Iar Eu spun: Atunci, vi se va petrece și vouă ce s-a spus despre cel cu talantul din Evanghelie, iar acești oameni vor avea pe lumea cealaltă îngrozitor de mult de lucrat, până când ei se vor fi ridicat prin muncă la o para. Până atunci însă vor fi multe plânsete și multe scrâșnete din dinți!

33. Consider că și acest lucru a fost lămurit; aveți grijă să nu ajungeți printre cei cu un singur talant! Amin.

Author:  Hoper [ 16.6.2019, 14:10 ]
Post subject:  Capitolul 27

Capitolul 27
„Slavă de la oameni nu primesc.” (Ioan 5, 41)
5 februarie 1844, seara

1. „Slavă de la oameni nu primesc.”

2. Acest text arată în câteva cuvinte ce legătură am Eu cu oamenii, și anume, cu onorurile pe care Mi le aduc ei. Pentru că oamenii, așa cum sunt ei, nu-Mi fac onoare și nici nu i-am creat ca să-Mi facă onoare.

3. Totuși, Eu am o legătură cu oamenii și această legătură este iubirea, iar a iubi înseamnă cu totul altceva decât a onora.

4. Cine sunt cei care sunt onorați? Sunt prinții și mai-marii acestei lumi.

5. De ce sunt ei onorați? Pentru că ei vor să fie mai mult decât oameni, deși conștiința lor le spune că nu sunt mai mult decât oameni.

6. Ce sunt onorurile pe care le aduce un om altui om? Sunt doar urmarea fricii față de cei mai puternici. Pentru că cel mai slab se teme de cruzimea celui mai bogat și îl onorează, îl slăvește de-a dreptul, pentru ca omul mai puternic, mituit prin această lingușire, să-l scutească de bătaie. Dar cu cât mai plin de respect devine cel slab față de cel puternic, cu atât mai dornic de onoruri și mai nemilos devine cel puternic.

7. Întrebare: o astfel de onorare este fructul unei semințe nobile sau a uneia rele? Eu consider că așa cum este fructul, la fel este și sămânța!

8. Credeți voi că Eu aș primi de la oameni ceva ce îmi provoacă cea mai mare silă?

9. Din ce motiv aș primi Eu onoruri de la oameni? Oare pentru că Eu sunt Dumnezeu, iar oamenii sunt creația Mea? Sau pentru că Eu sunt atotputernic, iar toți oamenii nu sunt nimic față de Mine?

10. Într-adevăr, ce-aș avea Eu de la o astfel de onorare? Aș fi prin aceasta mai mult Dumnezeu și oare atotputernicia Mea ar fi mai mare?

11. La oameni acest act este mai scuzabil, deoarece cu cât mai mult îl onorează cel slab pe cel puternic, acesta din urmă dobândește astfel mai multă putere și mai multă vază. Dar pentru Mine, ce câștig ar fi dacă oamenii M-ar onora ca pe un alt mai-mare al lumii? Cred că acest câștig nu l-ar putea găsi nici măcar cel mai ager heruvim, cu cel mai bun microscop, care poate mări un atom până la un soare central principal, pentru că Eu sunt Dumnezeul atotputernic de o veșnicie.

12. Aș fi Eu oare mai mult decât sunt, dacă oamenii Mă slăvesc? Nu cred aceasta; de aceea niciodată n-am dat porunca: „Trebuie să-L slăvești pe Domnul Dumnezeul tău mai mult decât orice”, ci doar să-L iubiți mai presus de toate. De aceea, versetul de față arată că Eu nu caut să fiu slăvit de oameni, deoarece în Mine se află deja Unul care Mă slăvește cu adevărat de o veșnicie încoace.

13. Cât Mă bucur însă de faptele „Ad maiorem Dei gloriam” sau, cum se spune în această lume, „Toate pentru Slava lui Dumnezeu!”, puteți să înțelegeți cu ușurință din acest verset: dacă un om nu Mă onorează în inima lui, așa cum o mireasă înflăcărată de iubire îl onorează pe mirele ei, slăvirea acestuia îmi face silă!

14. Ce am Eu, dacă oamenii spun de o mie de ori: „Doamne, Te slăvim!”, dar inimile lor sunt pline de murdărie? O astfel de slavă este venită din iad!

15. Pentru că toți cei care Mă onorează în acest fel ceremonios sunt cei care strig㠄Doamne, Doamne!”, iar ei pot să cânte tare o mie de litanii și să spună: „Doamne, Te slăvim și Te lăudăm pentru puterea Ta!”, „Doamne, Te rugăm, ascultă-ne!” și „Doamne, îndură-Te de noi!”, și pot striga de o mie de ori „Slăvit fie Dumnezeu Tatăl!” etc.

16. Căci Eu nu voi asculta niciodată astfel de palavre, iar celor care strig㠄Doamne, Doamne!” le voi spune întotdeauna: „Înapoi din fața Mea, deoarece Eu nu v-am cunoscut niciodată! Voi ați adus rugăciuni de slavă și litanii nenumărate; însă de ce n-ați descoperit o singură litanie în care să se spună cu însuflețire: „Drag Tată sfânt, Te iubim!”, în loc de: „Doamne, Te slăvim!”?

17. Aici, ce-i drept, se va obiecta astfel: „Trebuie totuși să-L slăvim pe Dumnezeu, deoarece slăvirea este fructul nobil al adevăratei frici de Dumnezeu; pentru că cel care nu se teme de Dumnezeu este capabil de toate faptele rele.”

18. Dar Eu le spun: „Deși este mai bine ca omul să se teamă de Dumnezeu decât să facă fapte rele, totuși o astfel de teamă de Dumnezeu nu a adus nimănui viața veșnică, pentru că o smerenie temătoare este deja una judecată.

19. Pentru că cine se reține de la faptele rele numai din teamă față de Mine, acela va avea de trecut o probă grea; deoarece în teama față de Mine niciun spirit omenesc nu este în stare de fericire, iar teama sa se va toropi și el va arăta apoi ce va face dacă nu se teme de Mine.

20. Tot așa, în lume sunt mulți deținuți în celule, reținuți din cauza pedepsei date de lege; dar dacă ei, după ispășirea pedepsei, sunt puși în libertate, vor fi de zece ori mai răi decât înainte.

21. Toate spiritele iadului trăiesc și dăinuie în marea lor teamă față de Mine; să Mă vadă chiar numai de departe sau să audă numele Meu este pentru ei cel mai groaznic lucru! Dar care nebun va afirma că spiritele iadului sunt bune, pentru că se tem de Mine atât de mult?

22. Dar iată un exemplu: Să zicem că se află undeva în lume un om foarte bogat și de asemenea foarte iubitor și binevoitor, încât oricând el primește cu cel mai mare drag orice om care ar veni la el, de orice stare socială și orice naționalitate, fie el prieten sau dușman. Întrebare: care om ar fi un nebun atât de mare, încât să se teamă de un asemenea om, mai mult decât de un călău?

23. Dar care om este mai bun, mai iubitor și mai blând decât Mine? Și totuși, omul mai degrabă se teme de Mine, decât să-Mi dea iubirea și credința lui!

24. Totuși, Eu spun: Cei care se tem de Mine și Mă slăvesc, par să facă aceasta dintr-un bun motiv, pentru că ei știu că inima lor nu are iubire. De aceea ei vor să o înlocuiască cu teama față de Mine.

25. Dar lor le merge ca și unei mirese care a fost necredincioasă mirelui ei și a devenit o desfrânată. De ce a devenit ea astfel? Pentru că a uitat de iubirea din inima sa pentru mirele ei.

26. Însă când va veni mirele, el va vedea și va primi o mireasă tremurând de teamă, când ea ar fi trebuit să vină în întâmpinarea inimii sale înflăcărate. Atunci, el îi va spune:

27. „Cum de arăți așa? Niciodată nu te-am văzut astfel! De ce tremuri în fața mea, când eu te iubesc mai mult decât orice? Într-adevăr, în această stare eu nu te recunosc! Ce ți-am făcut eu ție ca să te temi de mine? Cum s-a putut ca teama aceasta să ia locul vechii tale iubiri? Cum să te fac fericită acum, eu, cel față de care tu nu ai iubire, ci teamă? Deci trebuie să plec de la tine, din iubire pentru tine, pentru ca teama ta față de mine să nu mai chinuiască inima ta!”

28. Iată, în acest exemplu se explică limpede afirmația: „Nu vă recunosc pe voi, cei care strigați: Doamne, Doamne” și de aceea Eu nu vreau slavă de la oameni, dacă ea vine din teamă, ci doresc de la voi iubirea credincioasă și filială!

29. Aceasta să încercați în inimile voastre, ca să pot să Mă apropii de voi și nu-Mi dați slava și teama voastră! Fiți liberi prin iubire, nu prin teamă, înfăptuitori înțelepți ai Cuvântului Meu; în aceasta veți găsi viața veșnică și pe Mine, Tatăl vostru! Amin.

Author:  Hoper [ 16.6.2019, 14:13 ]
Post subject:  Capitolul 28

Capitolul 28
„Și de atunci mulți dintre ucenicii Săi s-au dus înapoi și nu mai umblau cu EI.” (Ioan 6, 66)
8 februarie 1844, seara

1. „Și de atunci mulți dintre ucenicii Săi s-au dus înapoi și nu mai umblau cu El.”

2. Textul acesta se potrivește de minune, așa cum se spune, pentru tema noastră, în toate privințele.

3. Oare de ce mulți dintre ucenicii Mei au plecat, s-au dus înapoi și n-au mai umblat cu Mine, când Eu le-am spus că acela care mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu are viața veșnică? De vină a fost mai întâi lenea ucenicilor Mei și abia apoi trufia lor.

4. Lenea a fost un motiv, deoarece ei nu au vrut să-și dea osteneala măcar de a Mă întreba cum trebuie înțeleasă asemenea învățătură, așa cum au făcut apoi frații Mei.

5. Dar trufia a avut și urmarea aceasta: întrucât ucenicii au fost prea leneși pentru a se strădui într-o mai mare cunoaștere, dar totuși erau învățăceii Mei, pe ei i-a supărat faptul că le dădeam o învățătură care depășea orizontul cunoașterii lor. Ei se simțeau rușinați astfel, în fața poporului, pentru că nu M-au înțeles, iar ca urmare a acestei mândrii, nu doreau să întrebe în fața poporului, ca să nu dea astfel dovadă că ei, ucenicii Mei, nu M-au înțeles.

6. De obicei se întâmpla ca, după o învățătură a Mea, ucenicii Mei să fie adesea întrebați de popor cum trebuie înțeles un lucru sau altul. Atunci, de multe ori apăreau o grămadă de explicații ciudate din partea ucenicilor Mei, iar ambiția lor tânjea după laude pentru explicațiile lor înțelepte pentru o oarecare învățătură mai greu de înțeles pentru popor.

7. Și cu această ocazie, mulți dintre acești ucenici au fost întrebați cu privire la semnificația acestei învățături, dar de data aceasta niciunul dintre comentatori nu a putut spune ceva, pentru că nici ei înșiși nu au înțeles învățătura; de aceea, ei au ieșit din încurcătură în alt mod. Ei M-au acuzat că dau o învățătură grea, pe care nu o poate nimeni înțelege și că nu face cinste nimănui asemenea lucru, în fața poporului; și atunci, ei au preferat să Mă ponegrească; ei au explicat toate învățăturile Mele ca fiind conforme cu aceasta și nu M-au mai crezut și M-au pârât.

8. Din această reprezentare luată din viața de atunci, oricine poate vedea, cu cea mai mare ușurință, că de această rea întâmplare au fost vinovate doar lenea, mai întâi, și apoi trufia ucenicilor Mei. Lenea, pentru că ei se aflau mereu în preajma Mea și credeau că înțeleg la fel de bine ca și Mine; de ce atunci și-ar da ei osteneala de a pătrunde mai adânc în spiritul învățăturilor Mele? Dar trufia lor s-a deșteptat atunci când i-am pus prima oară la încercare, să văd cât de mult înțeleg ei și le-am arătat clar că elevul nu și-a depășit cu nimic maestrul.

9. Și iată, aceste două motive principale se află la baza stricăciunii speciei umane! Mai întâi, deoarece omul este leneș și stă degeaba toată ziua. Dar când este întrebat: „De ce stai degeaba toată ziua?”, el va spune: „Pentru că nu mi-a dat nimeni de lucru!”

10. Iar dacă Eu îi spun apoi: „Atunci, pleacă măcar seara și lucrează timp de un ceas, iar Eu îți voi da ceea ce ți se cuvine!”, atunci el îmi va spune: „Doamne, cum poți Tu să mă batjocorești și să mă lași la râsul celor care au lucrat toată ziua? Dacă vrei să-mi dai ceva, atunci dă-mi degeaba, nu mă face să par un leneș notoriu în fața lucrătorilor!”

11. Iată, aici leneșul nu vrea să lucreze la început, dar la urmă, el se rușinează să lucreze în fața celui harnic. Oare de ce? Pentru că aceștia nu măgulesc trufia sa ascunsă! El ar vrea într-adevăr, pentru binele trufiei sale, să aibă aceeași plată ca și cel harnic; dar pentru a lucra, el este la început prea leneș, iar la urmă prea trufaș.

12. Însă Domnul nu este atât de neînțelept, încât să pună lenea și trufia la egalitate cu hărnicia și să le răsplătească la fel.

13. Pentru a vă arăta că toate acestea sunt cât se poate de corecte, vă voi da încă niște mici exemple:

14. Să luăm cazul a doi studenți: unul este de la bun început harnic, iar celălalt este leneș. Cel harnic va dobândi la urmă roadele ostenelii sale; dar ce scuză va aduce leneșul, la urmă, și ce justificare pentru lenea sa? El va spune:

15. „Cel harnic nu era prea deștept și nu și-a dat seama că-și umple mintea doar cu fleacuri prostești; însă eu am găsit aceasta ca o prostie de nedescris și din prima clipă am găsit că nu merită să-mi umplu mintea sublimă cu astfel de prostii. Am găsit că lucrurile pe care le știam deja erau mult mai bune decât toate aiurelile pe care urma să le învăț!”

16. Iată, așa se trage mândria din lene! Cel care dorește să se convingă de aceasta, trebuie doar să vorbească între patru ochi cu acel individ și totul i se va confirma, punct cu punct.

17. Dar să luăm cazul a doi muzicieni; unul a ajuns prin silința sa la o mare iscusință artistică, atât în teorie, cât și în practică, iar celălalt, un fiu al lenei, a rămas ca urmare a puținei sale silințe un mediocru plin de ifose. Dar întrebați-l de ce nu a ajuns tot așa departe ca și colegul lui. El vă va spune:

18. „Eu n-am depins de aceasta, ca acel sărăntoc, pentru că eu sunt bogat și fără aceasta. De ce m-aș chinui astfel? Truda aceasta este doar pentru cei săraci și atunci ce mai contează dacă cineva poate cânta asemenea fleacuri muzicale dificile sau nu? Dacă le înțelege doar cum se cuvine, e destul; va cânta sărăntocul, ca să câștige o bucată de pâine, în afară de aceasta, toată muzica grea a fost creată de cei săraci și pentru un om bogat ar fi o rușine să aibă de-a face cu niște creații ale sărăciei.”

19. Iată aici, din nou, un exemplu luat din viață și veți înțelege astfel din ce motiv M-au părăsit ucenicii Mei. Dar să mergem mai departe!

20. Tot așa, spune cineva, care este întrebat de ce nu se îndeletnicește mai zelos cu recunoașterea principiilor religiei creștine: „Nu înțeleg aceste lucruri și niciodată nu m-am ocupat cu așa ceva, iar aceasta din motivul că, în primul rând, le-am considerat niște bagatele și, în al doilea rând, pentru că omul, prin asemenea meditații religioase, poate cel mult să înnebunească.”

21. Iată, în cazul acestui om, mai întâi lenea și apoi trufia rezultată din aceasta au constituit motivul pentru care el spune, cum au spus ucenicii: „Cine poate considera o astfel de învățătură ca fiind adevărată și să ia seama la ea? De aceea este mai bine ca și acești ucenici să-L părăsească pe Domnul.”

22. Tot așa spune și un vagabond când este întrebat: „De ce ai ajuns atât de sărac? Doar ai avut ocazia, pe care nu o au mulți, să pui deoparte mulți bani”. Iar pledoaria sa va fi aceasta: „Am considerat că a strânge bani seamănă prea mult cu cerșitul, iar în numele mândriei mele am ajuns pe drumuri.”

23. Iată, alt exemplu în care un om este, mai întâi, leneș, și nu poate să se lepede de sine până într-atât încât să se ostenească pentru a strânge avere; dar la urmă, întrucât înțelege că nu are nimic, el devine trufaș și pe deasupra se prevalează de starea sa jalnică.

24. Consider că am avut destule exemple pentru a înțelege din acestea cât se poate de clar cum Mă părăsesc ucenicii Mei, cu fiecare ocazie, când se spune: „Împărăția cerurilor cere luptă!”

25. Tot așa, mulți drumeți urcă pe un munte înalt. Atâta vreme cât urcușul este ușor, ei merg vioi; dar când ajung la urcușurile înalte, și se spune: „De aici, e nevoie de multă putere și de mult avânt pentru urcare!”, atunci ei se întorc din drum și doar puțini reușesc să ajungă pe vârfurile munților înalți.

26. Aceeași semnificație: atâta vreme cât omul caută Împărăția Mea de la pupitrul de lectură, merge bine; dar când se spune: „Cititul nu ajunge, ci doar faptei i se cuvine coroana, deoarece trupul nu este de folos cu nimic. Litera ucide; doar spiritul este cel care dă viață!”, atunci Domnul este părăsit de ucenicii Săi, așa cum se arată în text.

27. De aceea, dacă luați în seamă această explicație, voi nu-L veți părăsi pe Domnul vostru așa cum au făcut ucenicii! Amin.

Author:  Hoper [ 16.6.2019, 14:14 ]
Post subject:  Capitolul 29

Capitolul 29
„Și (demonii) L-au rugat, zicând: Trimite-ne pe noi în porci, ca să intrăm în ei.” (Marcu 5, 12)
9 februarie 1844, seara

1. „Și (demonii) L-au rugat, zicând: Trimite-ne pe noi în porci, ca să intrăm în ei.”

2. V-am spus deja odată că în toate faptele Mele se găsesc tainele ascunse ale existenței Mele în trup pe pământ, deoarece am pus cuvintele Mele la înțelegerea oricui, dar nu tot așa stau lucrurile cu faptele Mele. Pe acestea, nici chiar frații Mei nu le-au înțeles, înainte să vină Duhul Sfânt asupra lor; și atunci când ei au înțeles, tot Duhul Sfânt le-a spus că nu trebuie să arate nimănui semnificația profundă a faptelor, pentru că lumea nu va putea niciodată să o înțeleagă.

3. La fel stau lucrurile și cu acest fapt! Dacă Eu aș vrea să vă demonstrez pe deplin semnificația cea mai profundă, atunci voi ar trebui să scrieți de trei ori pe toată suprafața pământului, ca să fiți gata numai cu introducerea. Dar pentru semnificația principală a acestui fapt, chiar și un întreg ținut solar ar avea prea puțin spațiu pentru a cuprinde toate cărțile care s-ar scrie despre aceasta. De aici, desigur, puteți deduce ce se află în spatele acestui fapt.

4. Dacă s-a spus deja despre un cuvânt că se aseamănă unui bob de grâu care este semănat în pământ și rodește înmulțit, ce se poate spune atunci despre o reală faptă a lui Dumnezeu? Pentru că există o diferență între „Dumnezeu a spus: Să fie!” și ceea ce a urmat „Și a fost”.

5. Pentru ca voi să vă puteți face o vagă idee despre dimensiunile unei astfel de fapte, Eu vă voi arăta în curând.

6. De ce oare Domnul îl întreabă pe demon, cum îl cheamă, de vreme ce Atotștiitorul știa sigur că în acest om posedat nu se afla doar un demon, ci o întreagă legiune? Sigur că Domnul nu a întrebat aceasta pentru că vroia să afle numele acestor spirite malefice; totuși, de ce a întrebat?

7. El a întrebat pentru a vesti acestor demoni cine este El; pentru că se înțelege mai ușor calitatea unei ființe din întrebare, decât din răspuns. Întrebați un nebun, iar el poate să vă dea un răspuns care vă va stupefia, însă dacă vă întreabă nebunul ceva, voi veți înțelege imediat întrebarea sa. În cele spirituale, acesta este singurul mod de a se recunoaște, prin întrebare și astfel nici Domnul nu a întrebat pentru a primi un răspuns, ci pentru a-i face pe demoni să recunoască, în acest mod spiritual, cine este El.

8. Cunoașteți și voi situații asemănătoare și ați putut vedea și așa-numiți somnambuli. Pentru că dacă întrebați un somnambul, întrebarea voastră nu are scopul de a afla ceva de la el, ci acela de a-l descoperi și de a-l cerceta lăuntric, iar lipsa pe care ați descoperit-o în voi este întregită prin activitatea vieții lui.

9. Această modalitate este, ce-i drept, doar o treaptă intermediară între o întrebare pur lumească și una pur spirituală; totuși, ea are în sine caracterul spiritual, pentru cel ce gândește mai profund.

10. Deci această întrebare pe care Domnul o adresează demonilor este ca și cum El ar fi spus: „Priviți-Mă! Slăbiciunea Mea este că nu se află nimic rău în Mine!”

11. Iar demonii zăresc această sfântă slăbiciune și curând recunosc în Domnul veșnicia, iar apoi ei spun: „Noi suntem o legiune!” Prin aceasta, ei nu dau numărul lor, ci arată într-un mod spiritual în fața celei mai mari purități a lui Dumnezeu că răul lor se găsește într-o cantitate enormă.

12. Puritatea Domnului Însuși îi obligă însă să plece din fața Sa. Dar cei răi zăresc îndurarea divină în mijlocul purității divine și se adresează acesteia. În această clipă, ei se refugiază în umilință și cer adăpost în porci, așa cum se potrivește caracterului lor malefic; iar îndurarea Domnului le acordă ceea ce ei cer din această umilință.

13. Însă atunci când ei intră în porci, abia atunci se trezește din nou trufia, ascunsă în fața Domnului, iar ei împing porcii în mare, ca să-i înece.

14. Astfel arată acest tablou. Dar cine este acest om posedat? Acest om posedat este chiar lumea; în aceasta se află această legiune de demoni, așa cum apare ea în acest om.

15. Domnul vine cu Cuvântul Său în această lume posedată. Lumea vrea să se elibereze de acest chin tainic, iar Domnul eliberează lumea. Dar funcțiunea ei vitală interioară este mai malefică în starea sa liberă decât atunci când era închisă.

16. Atunci când ea este închisă, ea se plânge de constrângere și chin; dar când Eu o eliberez, activitatea ei intră în porci și se aruncă în marea osândei. Oamenii ceva mai buni ai lumii acesteia caută să Mă îndepărteze de la sine, pentru că Eu nu consimt la lucrarea lor lumească.

17. Dar demonii care intră în porci sunt filfizonii, epicurienii, desfrânații, înșelătorii și tot felul de intriganți și farsori. Dacă voi vreți să vedeți în lume acești porci, de toate culorile, ce se aruncă în mare, atunci mergeți în capitalele cele mai mari; acolo veți găsi turme mari din aceștia, care seamănă în toate scenele vieții cu cei din Evanghelie. Și aceștia au în ei o mare legiune; ei sunt posedați de cei mai necurați demoni, iar aceștia îi împing și pe ei în marea osândei sigure.

18. Iată, aceasta este semnificația acestei fapte evanghelice a Domnului, care vă este utilă dacă o recunoașteți. Dar că în spatele acestei semnificații se află și o alta, mult mai extinsă și mult mai profundă, nu mai trebuie demonstrat a doua oară. Mai întâi, pentru că niciodată nu ați putea să o înțelegeți, iar apoi, pentru că aceasta nu v-ar fi de folos, ci doar v-ar dăuna.

19. De aceea, mulțumiți-vă cu aceasta; pentru că infinitul este prea mare, numărul de creaturi cuprins de acesta este infinit, iar menirea lor este adesea de neînțeles. De asemenea, este imposibil să înțelegeți cum posedatul reprezintă întreaga creație materială, iar posesiunea sa reprezintă vechea captivitate! Acest posedat se odihnește în morminte și este rău peste măsură; priviți numărul infinit al mormintelor din nemărginire! (N.Tr. - aici se referă la întreaga creație materială)

20. Dar destul despre aceasta! Pentru voi, în lumea pământească, nu este vremea să înțelegeți acest lucru în profunzime. Atenție la primul sens, acesta să vă fie de folos! Amin.

Author:  Hoper [ 16.6.2019, 14:16 ]
Post subject:  Capitolul 30

Capitolul 30
„Și iată, Eu trimit peste voi făgăduința Tatălui Meu; voi însă ședeți în cetate, până ce vă veți îmbrăca cu putere de sus.” (Luca 24, 49)
12 februarie 1844, seara

1. „Și iată, Eu trimit peste voi făgăduința Tatălui Meu; voi însă ședeți în cetate, până ce vă veți îmbrăca cu putere de sus.”

2. Acest verset are deja evident, în semnificația sa literală, ceea ce poartă el în sine, iar în această privință seamănă cu un om prietenos, care așa zicând îi oferă în palmă inima sa prietenului său și de aceea nimeni nu poate să-l conteste cu ușurință și ghicește oricine de la prima vedere ce intenții are acest om prietenos.

3. Același caz este, așa cum s-a spus, și cu acest text. Deoarece, când Fiul se înalță la cer, atunci se îndeplinește făgăduința Tatălui pentru cei care au așteptat cu speranță adevărată, din iubire, o astfel de făgăduință.

4. Dar ce înseamnă înălțarea Fiului, pentru ca prin aceasta, să fie trimisă făgăduința Tatălui către cel care așteaptă și care mărturisește? Voi știți ce se înțelege prin „Fiul”, adică înțelepciunea Tatălui. Fiului îi corespunde apoi și faptul că în fiecare om se află rațiunea, ca și științele de tot felul.

5. Dar această înțelepciune trebuie să treacă prin acea smerenie din fiecare om, ca și crucificarea; el trebuie apoi să fie depus în inimă, ca un om mort într-un mormânt, să învieze de acolo și să se dedice, în înălțimi, Tatălui, pe deplin devotat, pentru a deveni Una cu El.

6. Dacă s-a petrecut aceasta, abia atunci se va repeta făgăduința Tatălui, și anume, viața veșnică în viața omului. Acesta este actul renașterii.

7. Dar odată cu acest act nu se petrece botezul cu spiritul puterii, așa cum nimeni nu trebuie să boteze un copil imediat după naștere, ci la cel puțin câteva zile după aceea, cum astfel se obișnuia la iudei, chiar cât mai curând (în a opta, a zecea sau a douăsprezecea zi). Dar uneori, circumcizia avea loc chiar mult mai târziu, și astfel, se spune aici apostolilor și ucenicilor că după înălțarea Mea la cer trebuie să rămână împreună în cetate o vreme, până când va veni la ei putere de sus.

8. Fiecare om ar trebui să ia în considerare această condiție și să nu se încumete, până ce nu va fi primit botezul spiritului! Pentru că fără aceasta, spiritul renăscut seamănă cu un copil fără putere, care este în toate privințele la fel de pur ca un înger, însă căruia îi lipsesc puterea activă și înțelegerea liberă pe care o necesită aceasta.

9. Voi știți că venirea pe pământ a puterii de sus asupra ucenicilor și apostolilor s-a petrecut în ziua a zecea de după înălțare. Ce vrea să spună aceasta? Aceasta spune și adeverește totala oprimare a Decalogului mozaic în viața eliberată a spiritului. Tot astfel trebuie ca spiritul să fie eliberat mai întâi de toate legăturile, astfel încât să se poată îmbrăca în veșmântul puterii divine de sus.

10. Când acesta vine asupra lui, el este o creatură pe deplin nouă, din spiritul iubirii și al întregii puteri din el, și abia atunci acționează el în toată puterea iubirii și îndurării divine. Pentru că abia prin acest botez al Duhului Sfânt de sus omul este eliberat din toate legăturile morții și devine una cu Hristos și întru Hristos, iar apoi poate să spună: „Acum nu mai trăiesc eu însumi, ci Hristos trăiește în mine! Eu nu mai sunt eu însumi, ci Iisus Hristos este acum Eul meu!”

11. De aceea trebuie, mai întâi - după cum s-a arătat mai devreme - ca tot ceea ce se află în om și corespunde Fiului să meargă pe calea Fiului Omului, căci pentru fiecare se spune irevocabil: „Ia-ți crucea ta și urmează-Mă, altfel nu poți ajunge la înviere și la înălțarea la Tatăl!”

12. Iar aici, din nou se potrivește cu tema noastră, și anume, că niciun om nu ajunge la renaștere și la botezul Sfântului Duh prin instruirea eclectică a minții sale, cu ajutorul unei biblioteci pline și al unor profesori pompoși, ci doar prin smerenie și prin marea iubire a inimii sale.

13. El trebuie să dea înapoi tot ce a primit de la lume, până la ultima lețcaie, deci și științele care aduc trufie, altfel renașterea și botezul cu puterea spiritului său nu se vor produce!

14. Să nu credeți că un om va ajunge în împărăția cerurilor chiar dacă va fi dăruit întreaga sa avere săracilor, dar el tot la sine se va gândi și va spune: „Doamne! Pe cât am fost eu de milos, pe atâta fii și Tu față de mine!” Cel care vorbește astfel, acela este încă departe de împărăția lui Dumnezeu, pentru că încă nu este una cu Hristos, ci sunt doi, în mod evident, iar unul dintre ei îi dictează celuilalt condiții corecte.

15. Cel mai sărac dintre voi, oamenii, sunt întotdeauna Eu sau mai limpede spus: în fiecare om, cea mai săracă este puterea vitală adevărată a inimii sale. Aceasta trebuie mai întâi să fie înzestrată temeinic, orice altă înzestrare având o valoare exterioară; adică inima voastră trebuie să devină vie pe deplin, din iubirea pentru Mine. Eu însumi trebuie să scot la lumină întreaga voastră iubire; abia atunci puteți acționa din această iubire, cu adevărat merituoasă pentru viața veșnică, iar aceasta doar pentru că ceea ce este lăudabil vine la Mine. Dar voi rămâneți doar profitorii iubirii, milei și îndurării Mele.

16. Pentru că atunci când cineva spune: „Eu am făcut și eu am dat!”, el este încă departe de acela care spune: „Am fost mereu un rob leneș și nefolositor!” și astfel este încă departe de Împărăția Mea. Dar când el se recunoaște în viață și spune: „Doamne, Dumnezeul și Tatăl meu! Eu nu sunt nimic, așa cum niciun om nu este nimic în fața Ta, ci numai Tu ești Tot în Toate!”, atunci el este aproape de Împărăția Mea, iar Împărăția Mea s-a apropiat de el.

17. De aceea, dacă sunteți și voi atenți la tot ce vi se spune, atunci veți ajunge la înălțare și la botezul cu puterile Duhului Meu; pentru că și pentru voi se trimite tocmai acum făgăduința Tatălui. Amin.

Author:  Hoper [ 16.6.2019, 14:17 ]
Post subject:  Capitolul 31

Capitolul 31
„Și alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor, ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă.” (Luca 19, 4)
14 februarie 1844, seara

1. „Și alergând el înainte, s-a suit într-un sicomor, ca să-L vadă, căci pe acolo avea să treacă.”

2. Acest verset cuprinde, ce-i drept, numai comunicarea unui fapt, iar voi puteți considera, ca urmare a unei învățături date de la început, că și în acesta se ascunde o semnificație profundă, care niciodată nu poate fi înțeleasă pe deplin; numai că aici nu este cazul, iar aceasta pentru că autorul acțiunii nu este Domnul, ci doar un om. Chiar și așa, această scenă aparent neimportantă are un conținut interior spiritual și este povestită în Evanghelie pentru că ea cuprinde o foarte bună învățătură, utilă pentru oricine.

3. Aici, firește, mulți filozofi ar putea spune: „Ce s-ar putea ascunde în spatele acestui lucru cotidian atât de obișnuit? Ce altceva știa Zaheu despre Hristos, decât ce știm noi astăzi, în orice caz, despre un așa-numit scamator?

4. Dar dacă aflăm dinainte că un scamator renumit va trece printr-un loc, atunci toate străzile și străduțele se vor umple, iar oamenii vor aștepta cu nerăbdare intrarea făcătorului de minuni. Dacă din fericire există copaci pe stradă, în care se poate urca cu ușurință, atunci aceștia sunt luați în stăpânire de către băieți și, uneori, de oameni în toată firea, dar la fel de curioși.

5. Ce semnificație se află în spatele acestei întâmplări? Sigur, nu este altceva decât cea evidentă, și anume, că mai mulți nerozi curioși să-l vadă pe făcătorul de minuni au vrut să dea ochii cu el.

6. Morala ce reiese de aici ar putea suna și așa: „Ascultați voi, băiețandri și oameni curioși, și voi, cei mici de stat care nu puteți vedea peste mulțimea mai mare de stat! Dați-vă osteneala din vreme, la astfel de ocazii, să puneți stăpânire pe copaci, ca să puteți să vă potoliți cheful de gură-cască, fără să țineți seama dacă prin luarea în considerare a acestei învățături sunt vătămați atâția copaci!”

7. Aici am avea o interpretare așa cum o dă lumea. Eu v-am dat această interpretare cu anticipație ca să înlesnesc lumii o treabă ușoară în satirizare la judecarea exegezelor Mele, de neînțeles pentru ea.

8. Dar noi vrem doar să vedem ce semnificație total diferită și ce morală total diferită se află în spatele acestui text simplu. Vrem să începem această explicație pe cât de neobișnuită, pe atât de posibilă și vrem să observăm de la bun început partea practică și să lăsăm partea teoretică din spatele acesteia să se înțeleagă de la sine.

9. Și astfel spun Eu: Lumea întreagă este plină de oameni ca Zaheu, iar voi înșivă nu sunteți mai mult decât atât! Faceți așa cum a făcut acesta, iar Eu vă voi spune și voi face pentru voi ceea ce am spus și ceea ce am făcut și pentru acest Zaheu. Calea pe care Eu o urmez, împreună cu ai Mei, vă este cunoscută; voi sunteți, ca și Zaheu, vameșii păcătoși ai lumii acesteia.

10. Dar ce a făcut Zaheu pentru a Mă zări trecând? El fiind mic de statură, a fugit înainte și s-a urcat într-un sicomor, ceea ce înseamnă că omul păcătos și-a recunoscut neînsemnătatea în fața Mea, el a fost plin de umilință și s-a asemănat vameșului din templu, care nu a avut încredere să ridice fruntea.

11. Însă umilința este hrana de bază a iubirii. Iubirea devine prin aceasta mai puternică pentru Cel în fața căruia ea își simte marea ei neînsemnătate. Și cu cât mai nevrednică se simte ea, cu atât mai mare devine elanul ei către El, pentru că respectul ei crește pe măsură ce scade propriul ei merit. Asemenea iubire se gândește abia atunci la Cel pe care ea îl prețuiește ca pe bunul său cel mai de preț.

12. În această îndeletnicire cu tema cea mai respectabilă pentru această iubire se află o lumină ce devine din ce în ce mai puternică, în care omul gândește mereu și caută mereu cum ar putea să-și explice, pe înțeles, cel mai sublim obiect al adorației sale. Iar această gândire și această căutare constantă seamănă cu întâmpinarea grăbită a lui Zaheu.

13. El este pe calea cea bună; dar el mai știe că Domnul este temeiul tuturor lucrurilor și este astfel într-o mare mulțime; totuși pe această cale bună nu este de pândit. Dar dorința de a-L vedea pe Domnul este mai puternică decât această obiecție și provoacă toate puterile din om, ca să se ridice și să ajungă la un punct de vedere din care omul să-L poată vedea totuși pe Domnul peste mulțime și în mijlocul mulțimii.

14. Este ales un pom, iar omul urcă în acesta, un sicomor asemănător pomului cunoașterii, în ale cărui frunze se ascunde țesătura delicată și strălucitoare pentru vestmintele regale. Deci, printr-o mai înaltă cunoaștere și prin lumina credinței, omul vrea să-L vadă pe Domnul; de aceea, el se grăbește înainte și se urcă în copacul simbolic al cunoașterii, ce are într-adevăr un fruct dulce, dar care totuși nu a săturat pe nimeni. El satură aparent, dar după o astfel de aparentă saturare, urmează de obicei o foame și mai mare decât înainte.

15. Tot așa sunt și bogatele cunoștințe obținute de mintea cercetătoare. Aceste cunoștințe par într-adevăr la început să sature surprinzător spiritul; dar la puțin timp după aceea, stomacul său flămând spune: „Puținele picături dulci nu au făcut decât să mă lenevească, dar nu m-au săturat; am avut într-adevăr impresia că sunt sătul, pentru scurt timp, dar totuși sunt înfometat!”

16. Iată, aceasta este o imagine clară despre ceea ce reprezintă sicomorul în care s-a urcat Zaheu, într-adevăr cu cea mai bună intenție, și ar fi bine pentru toți păcătoșii și vameșii dacă ei ar dori să se urce în copacul cunoașterii, în calea Domnului. Ei ar obține ceea ce a obținut Zaheu.

17. Dar din păcate, oamenii se urcă foarte rar în pomul cunoașterii în felul în care a făcut-o Zaheu, iar atâția oameni ca Zaheu urcă și ei în copacul cunoașterii cu o intenție ceva mai bună, dar de obicei într-unul care nu se află în calea Domnului.

18. Până aici, totul ar fi clar. Dar acum, întrebare: pentru a dobândi viața veșnică este oare suficient ca omul să procedeze în asemenea mod, ca un Zaheu?

19. La această întrebare răspunde pasajul din Evanghelie unde Domnul îi spune lui Zaheu cel urcat în copac: „Zahee, coboară-te degrabă, căci astăzi în casa ta trebuie să rămân!”

20. Aceasta ar însemna: „Zahee! Eliberează-te de înaltele speculații despre Mine și coboară în camera iubirii tale pentru Mine; în această casă a ta se află hrană pentru Mine, și atunci Eu voi intra și voi mânca în această casă a ta!”

21. Și încă mai limpede, înseamnă: „Zahee! Coboară în prima ta smerenie și iubire. Astfel, Eu voi veni la tine și Mă voi bucura de fructul inimii tale!”

22. Iată, acestea sunt practica și teoria acestui text, iar morala ar fi, pe scurt: „Dacă luați aminte la fratele vostru Zaheu și urmați pilda sa, atunci voi veți dobândi ceea ce a dobândit și el!”

23. Consider că orice altă teorie ar fi de prisos aici, deoarece sunt cât se poate de clare cele spuse. Cel care le va citi și va lua seama la ele, va găsi neclintită și partea lui Zaheu, iar Eu îi voi spune și lui ceea ce i-am spus lui Zaheu.

24. Voi toți să luați seama cât se poate de bine la acestea! Amin.

Author:  Hoper [ 16.6.2019, 14:19 ]
Post subject:  Capitolul 32

Capitolul 32
„Deci Iisus, văzând pe mama Sa și pe ucenicul pe care îl iubea stând alături, a zis mamei Sale: Femeie, iată fiul tău! Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta! Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine.” (Ioan 19, 26-27)
18 februarie 1844, seara

1. „Deci Iisus, văzând pe mama Sa și pe ucenicul pe care îl iubea stând alături, a zis mamei Sale: Femeie, iată fiul tău! Apoi a zis ucenicului: Iată mama ta! Și din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine.”

2. Este un lucru obișnuit la voi, oamenii acestei lumi, când cineva simte că i se apropie sfârșitul, să lase un testament, cu ultimele sale dorințe. Deci tot așa a fost și pentru Mine, deoarece Eu a trebuit să-Mi las un testament cu ultima Mea dorință. Maria, născătoarea Mea, a trebuit să aibă un aranjament necesar pentru zilele ce-i mai rămâneau de trăit în această lume.

3. Firește, ici și colo, cineva ar putea să întrebe: „Oare Iosif nu lăsase nimic în urma lui? El însuși avea copii ai săi și copii străini, pe care el i-a crescut*; oare aceștia nu s-ar fi îngrijit de Maria?”

4. Despre aceasta, se poate răspunde: „Mai întâi, că Iosif niciodată nu a avut o proprietate a sa și nu a avut nici ce lăsa în urmă. Apoi, copiii săi, atât cei naturali, cât și cei adoptați, s-au găsit ei înșiși în mare sărăcie și M-au urmat pe Mine de cele mai multe ori, iar printre ei s-a aflat și însuși Ioan, care a fost crescut în casa lui Iosif. Deoarece tatăl său era chiar mai nevoiaș decât Iosif, l-a dat pe fiul său să învețe meseria lui Iosif. Iar el a deprins meseria și a devenit un dulgher foarte priceput. De altfel, el avea nespus de multă iubire pentru Maria, ca și pentru Mine, și pentru toată casa lui Iosif, iar Maria nu putea fi încredințată în mâini mai bune și mai credincioase decât ale acestui fiu al lui Zebedeu.

5. Iată, acesta este tot testamentul, iar aceasta este semnificația autentică a acestor cuvinte pe care le-am spus pe cruce.

6. Dar pentru că aceste cuvinte n-au fost spuse doar de către omul Iisus, ci și de Fiul lui Dumnezeu, adică de înțelepciunea veșnică a Tatălui, există desigur în spatele lor încă o semnificație profundă și divină, spirituală și cerească, pe care însă voi, firește, veți fi în stare să o înțelegeți tot atât de puțin în toată profunzimea ei, cât ați înțeles și multe alte fapte ale Fiului Omului.

7. Așadar, Eu vă pot da numai semne din domeniul înțelepciunii. Dar nu cercetați prea mult înăuntru, pentru că știți că lucrurile înțelepciunii nu se lasă niciodată înțelese ca lucrurile care provin din iubirea curată, așa cum natura vă arată deja.

8. Voi puteți atinge obiectele care luminează, ca și pe cele care strălucesc, le puteți așeza încolo și încoace, și le puteți privi din toate părțile; dar puteți voi să faceți același lucru cu razele luminoase libere, care sunt emanate de corpurile luminoase?

9. Aceste raze duc cu ele imaginile fidele a nenumărate obiecte, despre care fotografiile nou-descoperite vă dau o dovadă superficială. Dar întrebați-vă dacă voi, în ciuda tuturor eforturilor, puteți să descoperiți cu ajutorul simțurilor voastre astfel de imagini în razele libere. Sunt sigur că va trebui să răspundeți negativ la această întrebare.

10. La aceasta se referă și indicația de mai înainte, și anume, că voi nu trebuie să faceți prea multe speculații cu privire la lucrurile date din înțelepciune, pentru că veți realiza încă mai puțin decât la eventuala contemplare a acesteia, în razele libere de lumină.

11. Ce-i drept, puteți face schițe optice, pentru care este nevoie de raza liberă pentru a purta contemplarea voastră; dar aveți oare și o schiță optică prin care imaginea razelor din lumina primordială să poată fi întipărită în profunzimea lor?

12. Da, voi aveți într-adevăr o asemenea schiță spirituală optică în voi, dar aceasta începe a fi activă abia când voi vă eliberați pe deplin de lumina lumii acesteia. Mai întâi, lumea trebuie să treacă în întunericul total, înainte ca lumina spiritului să iradieze imaginile sale purtate în spiritul vostru. Chiar visele voastre vă dau despre aceasta o dovadă autentică, iar o dovadă chiar mai solidă și mai clară o puteți vedea pe chipurile celor aflați în extaz sau a somnambulilor, așa cum îi numiți voi.

13. Această remarcă prealabilă a fost necesară și astfel putem trece la semnele respective cu privire la aceste cuvinte spuse pe cruce.

14. „Femeie, iată fiul tău!” înseamnă în profunzime: „Tu, lume, iată-L pe Fiul Omului, iar tu, Fiu al Omului, privește lumea și nu o judeca, ci arată-i iubire!”

15. Sau mai profund: „Înțelepciune divină, apleacă-te spre cauza ta fundamentală, sursa supremă veșnică, iar tu, cauză fundamentală, privește și primește-L pe Fiul tău!”

16. Mai departe: „Tu, singura care odată L-a purtat pe Cel mai sfânt, anume, lumina iubirii veșnice!”

17. Iată, în aceste scurte indicații se află profunzimea nesfârșită pe care nicio ființă dintre cele create nu o va înțelege pe deplin, deoarece cuprinsul acestei profunzimi este nesfârșit în sine și pentru sine, și de aceea în fiecare clipă se desfășoară fără încetare.

18. Dar atât vă pot spune Eu ca să înțelegeți că Cel care a spus aceste lucruri de pe cruce a fost mai mult decât, cum au crezut mulți, doar un simplu delincvent israelit sub condamnarea Romei sub acuzația că a fost un instigator al poporului și un rebel împotriva Romei.

19. Așadar, aceasta este semnificația spirituală profundă. Dar vouă vă rămâne testamentul. Pentru că și voi sunteți ucenicii Mei, iar săracii acestei lumi sunt asemeni mamei Mele. Și astfel spun Eu acestor oameni: „Iată, fiii tăi!” Iar vouă, vă zic: „Iată mama voastră!”

20. Într-adevăr, dacă veți face asemenea lui Ioan, veți fi veșnic răsplătiți, ca și el! Amin.

Author:  Hoper [ 16.6.2019, 14:20 ]
Post subject:  Capitolul 33

Capitolul 33
„Iată vine ceasul, și a și venit, ca să vă risipiți fiecare la ale sale și pe Mine să Mă lăsați singur. Dar nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu Mine.” (Ioan 16, 32)
19 februarie 1844, seara

1. „Iată vine ceasul, și a și venit, ca să vă risipiți fiecare la ale sale și pe Mine să Mă lăsați singur. Dar nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu Mine.”

2. Acest text spune ceea ce tocmai se află pretutindeni și este vădit în fața ochilor voștri; și se află deja acolo, după înălțarea Mea. Tot așa, acest text este unul dintre cele mai ușoare, pentru că semnificația sa este pretutindeni evidentă.

3. Doar că aici trebuie observată diferența dintre „Vine vremea...” și „Vine ceasul ...”. Prin „vreme” se înțelege un termen nedeterminat. Dar prin „ceas” se denumește un termen precis al afirmației.

4. Ici și colo, veți putea găsi și voi în acest text cuvântul „vreme” în loc de „ceas”. Dar aceasta este o greșeală, pentru că trebuie să se spun㠄Vine ceasul...” și aceasta pentru că rezultatul a avut loc după această afirmație profetică.

5. Ce se înțelege atunci prin această risipire? Oare despărțirea apostolilor și ucenicilor Mei, adică fiecare în alt loc? O, nu! Aceasta a fost menirea lor și la aceasta i-am chemat, ca să meargă în toate țările și ca să predice Evanghelia pentru toți oamenii.

6. Oare n-ar fi fost absurd din partea Mea dacă aș fi vrut să fac din chemarea lor o profeție rea? Pentru că în acest fel, cei care răspândesc Cuvântul Meu, pentru a nu face nimic rău, ar fi trebuit să rămână împreună cu toții, neîncetat, așa cum de altfel în vremea voastră fac atâtea ordine, care realizează în existența lor tot atât de puține lucruri folositoare omenirii ca și o grămadă de pietre meteorice pe fundul mării, lăsându-l pe cel care le vede căzând în mare să bănuiască efecte mărețe și teribile; dar odată ce au ajuns pe fundul mării, stagnează și ele, și cel mult servesc drept suport pentru un coral lacom.

7. Deci nu există nici cea mai ușoară urmă a unei despărțiri și a unei plecări spre alte locuri, în această prorocire, despre care însă chiar textul arată că se spune: „Dar nu sunt singur, pentru că Tatăl este cu Mine.”

8. Acum, judecați chiar voi: poate cineva să Mă părăsească pe Mine? Unde ar putea el să se ducă, încât să se poată îndepărta sau apropia de Mine? Unde ar fi el mai departe de Mine, fie că se află în America de Sud sau în nordul Asiei? Consider că pentru Mine, Cel Atotprezent, ar fi desigur totuna, Deci, aici nu este vorba, cum s-a mai spus, de o despărțire și de o plecare.

9. Atunci, despre ce risipire este vorba aici? Vedeți sectele care există în prezent în fața ochilor voștri și care existau și în vremea când Eu am trăit pe pământ, printre apostoli. Din ce motiv am făcut Eu și această prorocire? Dacă vă uitați la discuțiile dintre primii doi apostoli ai Mei, trebuie să vă devină tot atât de clar ce s-a desemnat prin această risipire, iar voi veți înțelege pe deplin, așa cum s-a observat de la început, despre ce fel de risipire am prorocit Eu ucenicilor și apostolilor Mei.

10. În câteva secole după înălțarea Mea, risipirea era deja atât de mare, încât nimeni nu a mai știut cine pregătește și cine poartă învățătura. A trebuit să se procedeze la concilii mărețe, dar după conciliu oamenii au rămas tot risipiți, ca și mai înainte.

11. Așa cum arată lucrurile acum, desigur nu mai este nevoie să vă mai arăt ceva, pentru că oriunde v-ați uita, veți descoperi risipire.

12. Se spune: „Fiecare la ale sale.” Aceasta ar însemna: „Fiecare sectă se pretinde a fi cea mai bună și mai pură.” Dar sunt Eu singur din această pricină? O, nu! Tatăl este cu Mine, sau prima iubire.

13. După iubire îi recunosc Eu pe ai Mei, și nu după sectă! Cel care Mă iubește și respectă Cuvântul Meu, are în sine iubirea Tatălui, așa cum Eu îl am pe Tatăl în Mine; iar el este Una cu Mine, așa cum Eu sunt Una cu Tatăl! De aceea Eu nu sunt singur, pentru că așa cum Tatăl este în Mine, așa sunt Eu în fiecare, iar fiecare este în Mine, dacă Mă iubește și Mă urmează.

14. Atunci, secta nu dă nicio diferență și afurisit fie acela care, din motive lumești, preferă o sectă altor secte! Pentru că în nicio sectă nu se află adevărul și viața; totul este conceput în credința lor prin constrângere și convingere, care nu este cu nimic mai bună. Întrebare: unde rămâne, în acest caz, omul liber?

15. Când am silit Eu pe cineva la credință? Am lăsat tuturor libertatea, iar cel căruia nu i-au fost de-ajuns lucrările Mele și propria sa convingere interioară, nu a fost constrâns prin niciun alt mijloc, pentru că Eu nu am dat învățăturile Mele pentru credință, ci doar pentru fapte.

16. Eu n-am spus: „Cel ce crede în Mine, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui”, ci am spus: „Cel care se va purta după Cuvântul Meu, acela va afla dacă învățătura Mea este de la Dumnezeu sau de la oameni!”

17. Dar la ce-ar fi folosit o somație la credință? Pentru că atunci ar trebui să prevăd că una și aceeași lumină luminează diferit obiectele pe care cade, tot atât de diferit pe cât sunt de diferite chiar acele obiecte.

18. Așa este și cu lumina credinței! Dacă ea cade asupra unui suflet omenesc diferit colorat, ea trebuie să lumineze tot așa. Dar pretenția ca una și aceeași lumină să se reflecte doar pe deplin albă, din sufletele colorate în mii de culori, este desigur cea mai mare nebunie.

19. Acțiunea luminii trebuie să fie diferită; dar acțiunea iubirii rămâne aceeași, tot așa cum căldura are asupra sa și pentru sine doar o singură acțiune, și anume: ea încălzește culoarea roșu în același fel ca și culoarea albastru, și totul poate fi luminat. Ea este mereu una și aceeași, iar aurul strălucitor nu se deosebește de o bucată strălucitoare de fier.

20. Iată, aceasta este semnificația acestui text. De aceea, dacă nu vă risipiți, ci rămâneți în iubire, veți trăi! Amin.

Author:  Hoper [ 16.6.2019, 14:23 ]
Post subject:  Capitolul 34

Capitolul 34
„Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui.” (Ioan 7, 38)
21 februarie 1844, seara

1. „Cel ce crede în Mine, precum a zis Scriptura: râuri de apă vie vor curge din pântecele lui.”

2. Acest text se aseamănă unei capcane pentru șoareci, sau unei gropi în care omul prinde lei, pantere și tigri; este asemenea unei pietre de hotar, de care mulți se împiedică noaptea și cad rău de tot. Iar Eu spun: „Cel care se împiedică și cade, aceluia îi va trebui multă osteneală ca să se ridice din nou în picioare”.

3. De ce? Eu totuși am poruncit credința, dar am predicat pretutindeni iubirea prin faptă și prin cuvânt. Eu am spus: „Dacă ați avea credință, ați putea muta munții din loc!”

4. Eu spun ce arată textul de față, și totuși spun din nou: Eu nu am spus ceea ce arată textul, pentru că Eu am spus: „Fiți înfăptuitori și nu doar ascultători ai Cuvântului Meu!”

5. Și am mai spus că nu vor ajunge în împărăția cerurilor aceia care strigă către Mine: „Doamne, Doamne!”, deci cei care doar cred în Fiul lui Dumnezeu, ci numai cei care fac voia Tatălui Meu!

6. Și am mai spus: „Cel care trăiește după Cuvântul Meu, este cel care Mă iubește; iar la cel care Mă iubește, la acela Eu voi veni și Mă voi arăta lui!”

7. Și am mai spus: „Doar o singură poruncă vă dau, și anume, să vă iubiți unii pe alții așa cum vă iubesc Eu pe voi! Din aceasta se va cunoaște că sunteți cu adevărat ucenicii Mei.”

8. Întrebare: ce-ar trebui să facă omul? Pe de-o parte, ar trebui să se mulțumească doar cu credința care este recomandată pentru el, sau ar trebui doar să aibă iubire și să nu creadă decât ceea ce-i dă iubirea lui pentru Mine, pe care el și-a însușit-o trăind după cuvintele Mele?

9. Pentru că Eu însumi am citat altruismul ca unic criteriu valabil după care omul poate recunoaște dacă învățătura Mea este umană sau divină; deoarece Eu am spus: „Cel care va înfăptui după Cuvântul Meu, acela va recunoaște dacă învățătura Mea este de la oameni sau de la Dumnezeu!”

10. Atunci, ce înseamnă: „Cel ce crede în Mine, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui”? Căci apa vie denumește și înțelepciunea vie din ceruri, care totuși trebuie să fie un criteriu sigur pentru divinitatea Cuvântului Meu!

11. Și astfel am avea aici în fața noastră două lucruri, aparent opuse, pentru că prin a spune „Doamne, Doamne!” se înțelege și credința deplină în Fiul Omului. Dar, deși prin simpla credință nu se obține împărăția cerurilor, în textul de față se promit totuși simplei credințe „râuri de apă vie”.

12. Acum, se poate întreba: Am fost Eu oare un învățător cu două fețe? Sau am fost Eu unul care în orice situație s-a dat după cum bate vântul și a predicat, după ocazie, unei societăți credincioase despre valoarea exclusivă a credinței, iar unei societăți active, despre valoarea exclusivă a activității? În acest fel, ar trebui să Mă contrazic în mod evident.

13. Fariseii credeau cu tărie în legile lui Moise, din considerații temporale și spirituale, și totuși Eu i-am atacat de mai multe ori, fără excepție, din cauza necredinței lor.

14. De ce nu M-am mulțumit Eu cu prima lor credință și de ce i-am atacat pentru că n-au vrut să creadă în Mine și i-am numit „făcători de rău”, deoarece ei trăiau conform legii în semnificația literală a acesteia și nu vroiau să urmeze învățăturile Mele?

15. De ce l-am lăsat Eu să iasă din templu neîndreptățit pe fariseul mereu temător de lege, și îndreptățit pe vameșul încărcat de păcate?

16. De ce oare, într-adevăr, Eu n-am respectat poruncile lui Moise, deoarece n-am ținut Sabatul? De ce M-am înfuriat pe farisei și am dat Eu însumi învățătură: „Vai celui care se înfurie pe aproapele său”?

17. Da, am dat chiar și o învățătură conform căreia un om trebuie să-și îndepărteze o parte a trupului său, care îl supără, și trebuie mai curând să ajungă schilod în împărăția cerurilor, decât întreg în iad. Spuneți aici: Cum se potrivesc toate acestea? În fața voastră se află mai multe contradicții; cum veți rezolva voi toate aceste contradicții?

18. Vă spun vouă: voi înșivă nu veți găsi niciodată ieșirea din acest labirint; însă aici, Eu voi dezlega nodul dintr-o lovitură ușoară, ca eroul Macedoniei (Alexandru cei Mare, cel care a „dezlegat” nodul gordian cu o lovitură de sabie.). Astfel, ascultați!

19. Există o deosebire între ceea ce Eu doar am spus și ceea ce Eu am poruncit. Dar există și o diferență între un lucru spus și un alt lucru spus; un lucru spus poate fi negativ, iar un altul poate fi pozitiv. Un lucru negativ se aseamănă unui lucru material, iar unul afirmativ se aseamănă unui lucru spiritual, în cel material nu se află nicio poruncă, dar se află o poruncă în cel spiritual.

20. De aceea, când se spune: Eu nu am spus, aceasta înseamnă Eu nu am poruncit; iar când se spune: Eu am spus aceasta, înseamnă Eu am poruncit acest lucru.

21. Dar când am vorbit despre credință, atunci Eu mereu am înțeles prin aceasta credința vie, deci credința unită cu iubirea, și am respins mereu o credință singură.

22. De aceea Eu v-am spus: „Cel care crede în Fiul Omului, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui.” Aceasta ar însemna: „Nimeni nu va ajunge la lumină doar prin credință, ci prin înfăptuirea Cuvântului Meu!”

23. Dar așa cum spun Eu aici: „Cel ce crede în Mine, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui”, aceasta înseamnă: „Cel care are o credință vie, adică unită cu iubirea, acela va fi dus în înțelepciunea cerurilor”; iar dacă voi puteți să vă gândiți doar întrucâtva, atunci veți înțelege cu ușurință că astfel este făgăduit doar cerul de cel mai mic rang.

24. Dacă pentru simpla credință nu este făgăduit cerul de niciun rang, aceasta vă învață propria voastră experiență. Pentru că voi ați crezut în Mine încă din copilărie; dar întrebați-vă pe voi înșivă, câte picături de apă vie au curs din trupul vostru. Oare prin credința voastră veche de patruzeci de ani ați găsi în voi, ca urmare a picăturilor de apă vie, nemurirea ființei voastre lăuntrice?

25. Acum, Eu v-am dat așa de mult din apa vie și voi încă nu aveți înțelegerea cu privire la dăinuirea voastră lăuntrică după moartea trupului. Dar Eu nu mint; Eu am promis râuri de apă vie ca răsplată a credinței. Atunci, unde se află acestea, la voi, cei credincioși?

26. Din propria voastră experiență, puteți conchide că Eu, veșnicul adevăr și veșnica înțelepciune, nu am putut să Mă refer în textul de față la simpla credință, ci la cea cunoscută de toți ucenicii Mei, adică cea unită cu iubirea pentru Dumnezeu și pentru aproape.

27. Deoarece simpla voastră credință poate acționa tot atât de folositor pentru viața veșnică, pe cât ar putea un bărbat să conceapă copii cu sine însuși și din sine. El trebuie să se cunune cu o femeie și abia din văpaia iubirii sale el poate concepe copii, împreună cu soția lui.

28. Copiii corespund, în sensul material, râurilor de apă vie din pântecele omului. Iar aici „trupul” sau „pântecele” reprezintă în acest text, ca imagine materială, chiar fapta iubirii, iar întregul text se dezvăluie astfel: „Cel care ține la Mine în inima lui, se va bucura de viața veșnică!”

29. Din această semnificație cât se poate de clară reiese tot cât se poate de clar faptul că Eu am vorbit despre credința singură întotdeauna doar negativ, niciodată afirmativ, pentru că astfel Eu M-aș fi contrazis vădit, în văzul și în auzul întregii lumi, cât se poate de rușinos.

30. Prin urmare, acolo unde în cuvintele Mele este vorba despre credință, întotdeauna este ca și când ați vorbi despre o pungă de bani, ca atunci când cineva spune: „I-am dat lui punga mea cu bani!” (se înțelege de la sine „plină”, deoarece o pungă goală n-ar servi nimănui). Așa este, după Mine, și în cazul credinței. Eu nu înțeleg prin aceasta niciodată simpla credință, ci întotdeauna pe cea plină de iubire.

31. De aceea, mai repet o dată, Eu nu am spus: „Cel ce crede în Mine, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui”, ci Eu am spus: „Cel ce crede în Mine, râuri de apă vie vor curge din pântecele lui.”

32. În primul caz, de negație, se înțelege doar simpla credință, care nu dă nici măcar cele mai mici picături de apă vie; dar în al doilea caz, se înțelege credința împlinită, căreia îi urmează, firește, râurile de apă vie, și aceasta este cea despre care spun afirmativ: „Cel care face după voia Tatălui Meu, acela va recunoaște de unde vine învățătura!”

33. Dar Tatăl este iubire, iar aceasta niciodată nu se mulțumește cu umbra străvezie, ci doar cu întreaga ființă adevărată. La ce vă folosește vouă raza cea mai slabă, ce vine din credința neîmplinită a creației? Puteți să întindeți mâinile încolo și încoace, și să priviți în toate direcțiile, dar spre voi credința neîmplinită prin iubire nu este decât o himeră. Dacă vreți să curgă râuri de apă vie din pântecele voastre, atunci credința voastră trebuie să fie vie prin lucrările iubirii! Amin.

Author:  Hoper [ 16.6.2019, 14:24 ]
Post subject:  Capitolul 35

Capitolul 35
„Acestea vi le-am grăit, ca întru Mine pace să aveți. În lume necazuri veți avea; dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea.” (Ioan 16, 33)
23 februarie 1844, seara

1. „Acestea vi le-am grăit, ca întru Mine pace să aveți. În lume necazuri veți avea; dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea.”

2. Acest text este încă unul dintre cele foarte transparente și poate oricine să înțeleagă semnificația spirituală, deja literal, la prima vedere. Eu vă voi arăta așadar semnificația acestui text, imediat, în puține cuvinte, iar în aceste puține cuvinte veți recunoaște întreaga semnificație spirituală a acestui text; așadar, ascultați.

3. Tot ceea ce Eu vă spun chiar acum este tot de așa natură, că trebuie să vă dea, în orice etapă a vieții voastre, bucuria lăuntrică a inimii în iubirea pentru Mine, dacă veți pune în aplicare chiar numai o parte dintre lucrurile spuse aici.

4. Lumea va încerca să vă asuprească din toate părțile; dar ea nu poate face aceasta, pentru că ea este învinsă de Mine. Iar dacă Mă aveți în voi, prin iubirea voastră, atunci îl aveți în voi și pe învingătorul veșnic al acestei lumi. Lumea a aflat despre puterea Mea; de aceea, ea nu poate să clintească niciun fir de păr din capul celui care ascunde cu adevărat pacea Mea în inima lui.

5. Însă, de îndată ce un om vrea să iasă din această pace și el însuși aruncă lumii mănușa, acela va trebui apoi doar să se dedice pe sine, dacă este luat prizonier și maltratat pe lumea aceasta. Dar cine rămâne cu adevărat în pacea Mea, acela este ferit pe veșnicie și nici măcar o adiere nu-l va atinge.

6. Desigur, aici vor spune mulți: „O, Doamne! Iată, apostolii și ucenicii Tăi, și atâția dintre primii creștini și chiar luptătorii zeloși de mai târziu pentru Evanghelia cea curată, au devenit martiri, iar lumea s-a răzbunat îngrozitor de crud pe acești oameni ce aveau în ei pacea Ta. De ce, Doamne, puterea Ta nu i-a ferit de ghearele lumii? Deoarece chiar Tu ai spus, înaintea patimilor Tale, că Prințul lumii este condamnat. Atunci, cum să aibă cel condamnat puterea să revolte lumea tot așa de crud împotriva purtătorilor păcii Tale?”

7. Această întrebare este zadarnică, iar cel care cunoaște chiar numai elementar istoria va descoperi că toți martirii, începând cu apostolii și până mai târziu, n-au fost constrânși în vreun fel sau de vreo hotărâre a Mea, ci de bună voie, din eroismul iubirii lor, au mers la moarte prin martiriu, deoarece chiar Eu, învățătorul lor, am fost crucificat.

8. Eu vă spun vouă: fiecare martir ar fi putut răspândi Evanghelia Mea fără să devină martir, însă ei M-au cunoscut, au avut viața veșnică în fața ochilor, și astfel, ei nu au mai avut dorința de a mai umbla multă vreme în această lume, ci au așteptat cu nerăbdare clipa când își vor părăsi trupul, ca să poată ajunge și ei acolo unde Eu am ajuns înaintea lor.

9. Dar Ioan a avut cea mai mare iubire pentru Mine; de aceea, el nu s-a ferit de persecuțiile lumii și a ales să le soarbă până la ultimele picături, deoarece el ceruse de la Mine ceva pentru viața sa pământească. Astfel, el a fost mulțumit pe deplin cu porunca Mea, în timp ce alții, ceea ce au cerut au primit și au ales să îndure cele mai îngrozitoare martirii trupești, decât să mai lucreze câțiva ani pentru împărăția Mea.

10. Dar pentru că oricine poate dobândi de la Mine ceea ce îmi cere cu sinceritate și credință, atunci Eu totuși n-aș putea să retractez față de acești primi martori Cuvântul Meu, care spune: „Și ceea ce-Mi veți cere mereu, Eu vă voi da!”

11. Această clarificare arată că de fapt Cuvântul Meu nu avea nevoie de martiri, adică de mărturia prin sânge, pentru că Eu am făgăduit deja un martor etern, chiar Duhul Meu Sfânt, tuturor celor care primesc învățătura Mea și vor să trăiască după aceasta. Iar acest martor este cel care rămâne, în timp ce sângele primilor martiri deja a dispărut de multă vreme, pentru toate timpurile târzii, chiar și din istorie.

12. Iar dacă acest Duh este un martor etern, de ce-aș mai cere Eu mărturia însângerată a urmașilor Mei? Cel care dorește să devină martir, trebuie să devină martir; dar să nu creadă nimeni că prin aceasta îmi aduce un serviciu, ci este unul care face aceasta doar pentru sine și nu pentru Mine!

13. Deci este așa cum un tată le spune copiilor săi, ale căror haine sunt încă în stare bună: „Vă voi da haine noi și frumoase când le veți fi uzat mai întâi pe acestea!” Dar unii dintre copii se lasă ademeniți de promisiune, în speranța și preferința pentru hainele noi, și nu-și mai cruță deloc hainele vechi. Dacă hainele se uzează curând, tatăl lor le va da, firește, hainele promise; dar câțiva dintre aceștia, care își iubesc tatăl mai mult, au grijă de hainele vechi, ca să nu-l pună la cheltuieli pe tatăl lor înainte de vreme.

14. Deci, cu toate că, în cazul Meu, nu poate fi vorba despre cheltuieli, este totuși un preț, și anume, cel al îndeplinirii orânduielilor. Pentru că Eu am dat un anumit țel de viață fiecărui om din orânduirea Mea, iar aceasta nu se află nici în sabie, nici în foc; pentru că moartea prin foc și sabie este o pedeapsă. Dar cel care, de bună-voie și arbitrar, ia înainte de vreme orânduirea Mea, trebuie să îndure o pedeapsă, în măsura în care el a anticipat această orânduire.

15. Daniel nu a vrut să moară; de aceea, el a fost salvat din groapa cu lei; la fel au fost salvați ucenicii din cuptorul cu foc, și multe alte exemple asemănătoare. Și iată, ei n-au fost atinși, și foarte mulți dintre cei care Mă îndrăgesc n-au fost atinși, pentru că ei au păstrat netulburată puterea păcii Mele în inimile lor. Dar orice om care a vrut să iasă din această pace, acela a trebuit să se lovească de discordia lumii.

16. Desigur, aici se va spune: „Dar, dacă se lasă lumea să fie lume, în toată activitatea ei dezonorantă, iar orice om mai bun să trăiască neatins în pacea sa, deoarece așa este cel mai bine, atunci dacă toți ar face aceasta oare lumea n-ar ajunge în curând să fie plină de grozăvii, care ar ajunge până la cer?”

17. Bine, spun Eu, gândiți-vă la istorie! Din vremurile apostolilor, au existat nenumărați zeloși care vroiau să facă o lume mai bună, cu săbiile strălucind în mâna lor. S-au vărsat râuri de sânge. Întrebați-vă pe voi, cu ce succes? Priviți apoi în lume și veți vedea pretutindeni răspunsul limpede ca lumina zilei.

18. Până în vremea voastră, nenumărații zeloși trebuie să fi făcut atâtea măceluri în rândul potrivnicilor, încât după acestea întreaga lume ar fi trebuit să fie un paradis, și totuși lumea este în vremea voastră de zece ori mai rea decât în vremea lui Noe!

19. Oare de ce a spus David: „O, Doamne, toți oamenii nu sunt nimic față de Tine și orice ajutor din partea oamenilor este nefolositor”? David a spus aceasta pentru că M-a cunoscut; dar voi spuneți altceva pentru că nu Mă cunoașteți așa cum M-a cunoscut David!

20. Credeți voi că Eu nu știu ce face lumea și că sunt prea moderat ca să pedepsesc lumea pentru crimele sale? Vă spun vouă: Să credeți altceva, și lăsați-Mi Mie conducerea lumii!

21. Cel care scoate sabia, de sabie va pieri! Prin violență, nimeni nu va îndrepta nimic în lume; pentru că unde vede lumea violență, acolo ea o întâmpină cu violență, iar în acest fel, mereu, un popor îl ucide pe altul.

22. Dar cine vrea să lupte cu lumea, trebuie să lupte cu arme tainice, iar aceste arme sunt iubirea Mea și pacea Mea, care se află în voi. Însă fiecare trebuie mai întâi să învingă cu aceste arme lumea din el însuși și abia atunci el va putea folosi mereu victorios aceste arme împotriva lumii exterioare.

23. Într-adevăr, cel care nu stăpânește mai întâi lumea din el însuși, acela încă și mai puțin va putea să stăpânească lumea exterioară. Dar orice om care simte în sine o ardoare blestemată, încă nu este pregătit în lumea sa lăuntrică, pentru că această ardoare provine din lupta ascunsă dintre pacea Mea și lumea dinăuntrul omului.

24. Lumea este cea care blestemă și condamnă și cheamă focul din cer, pentru ca astfel să se ascundă cu viclenie față de Mine; dar spiritul Meu și pacea Mea nu rivalizează, ci acționează cu putere, în liniște și total neobservate de lume. Ele nu au un alt însemn în afară de lucrările iubirii și smereniei. Dar după câte știu Eu, pentru adevărata iubire și smerenie nimeni nu a fost condamnat de lume, de la Ioan al Meu încoace.

25. Iată deci în aceasta constă adevărata pace lăuntrică, iar prin aceasta și acea mare victorie, pe care nici chiar Eu nu am obținut-o prin luptă. Prin urmare, dacă sunteți atenți la această explicație, veți învinge lumea din voi și oricare alta, mereu și veșnic prin numele Meu și prin pacea Mea! Amin.

Author:  Hoper [ 16.6.2019, 14:26 ]
Post subject:  Capitolul 36

Capitolul 36
„Și închizând cartea și dând-o slujitorului, a șezut, iar ochii tuturor din sinagogă erau ațintiți asupra Lui.” (Luca 4, 20)
26 februarie 1844, seara

1. „Și închizând cartea și dând-o slujitorului, a șezut iar ochii tuturor din sinagogă erau ațintiți asupra Lui.”

2. Dragii Mei copii! În acest text este reprezentată o faptă materială, care trebuie să urmeze neapărat lucrării de mai înainte, a prelegerii profetului Isaia. Deoarece în fiecare faptă a Domnului se află un motiv lăuntric, atunci și în această faptă, care pare cât se poate de materială, trebuie să fie o cauză; iar în această cauză trebuie să se afle, de asemenea, un criteriu neîndoielnic prin care este atestată întreaga divinitate a lui Hristos și prin ea sunt atestate toate acțiunile Sale, pentru toate timpurile și pentru toată veșnicia.

3. Că acest lucru este adevărat, o vom arăta imediat, cât de clar posibil, în fața tuturor, printr-o mică cercetare și comparare a acestui text cu circumstanțele următoare. Astfel, ascultați!

4. Iisus a citit cu glas tare din profeții, într-o sinagogă. Ce înseamnă aceasta?

5. „Sinagoga” este chiar lumea aceasta. „Domnul se ridică în picioare și citește cu glas tare din profeții” înseamnă că El, Cel mereu treaz și cuprinzând cu mintea toate împrejurările și toate tainele, nu dă lumii Cuvântul Său dezvăluit, ci învăluit în semnificația sa materială. Deoarece „Profetul” denumește ceea ce este ascuns, acest lucru nu poate fi dezvăluit altfel nicăieri, și nu este altundeva împlinit decât în El Însuși!

6. După ce Domnul a citit din Carte, El a închis-o și a dat-o slujitorului, iar El S-a așezat și toți ochii erau ațintiți asupra Lui. Ce înseamnă aceasta?

7. „Domnul închide cartea” înseamnă că El a închis semnificația spirituală a cuvântului și pentru posteritate. „Și închizând cartea și dând-o slujitorului, a șezut”, aceasta vrea să spună: El dă acum înțelepciunea aceluia care lucrează în templul Său, care este inima omului.

8. După aceea Domnul se așează în liniște, iar ochii tuturor celor din sinagogă se ațintesc asupra Lui. Acest act este simbolic și corespunde stării în care se găsesc oamenii de la înălțare, până la această vreme în lume, întrucât Domnul este în repaus și pentru lumea exterioară, ca după o muncă.

9. Mulți ochi sunt ațintiți asupra Lui, însă El tace și nu Se lasă văzut trupește, ca în activitatea Lui, ci ca în sfințenia Lui, în repaus, văzut doar cu ochii credinței. De ce oare? Deoarece oamenii își ațintesc asupra Lui doar ochii lor, adică dorința de a ști, dar nu și inimile lor.

10. Totuși, Domnul spune și câteva cuvinte: „Astăzi s-a împlinit Scriptura aceasta în urechile voastre.” (Luca, 4,21) - Iată, așa este și pentru voi; pentru că după un îndelungat repaus, Duhul Meu a venit și la voi, pentru că L-ați căutat, și vă dezvăluie cartea Mea, pe care slujitorii din toate timpurile au păstrat-o închisă, în camerele lor.

11. Acești slujitori seamănă, în sensul material, cu cel căruia i-a fost dată cartea închisă. Ei sunt cei denumiți „preoți”! Acești slujitori nu primesc cartea închisă, atâta vreme cât ei sunt slujitori ai sinagogii (Adică ai lumii).

12. Dar fiecare om, dacă este un slujitor drept al adevăratei sinagogi a inimii sale, primește și el, mai întâi, cartea închisă și nu dezvăluită. Iar dacă el este în acest templu un slujitor credincios, și mătură și face curățenie prin templu, și respectă Cartea sfântă, atunci Domnul vine și șade în această sinagogă și se face liniște în jurul Său. Iar când toți ochii inimilor sunt ațintiți asupra Domnului, va spune și El: „Duhul Domnului a coborât asupra ta și s-a dezvăluit, și împlinește Cartea sfântă în sinagoga ta vie!”

13. Iată, aceasta este semnificația cât se poate de clară a acestui text neremarcabil!

14. Vă spun vouă: Un om ar putea să încerce și să caute, așa cum vrea, să deschidă această Carte; el ar putea să întrebe toți oamenii, toate spiritele și toți îngerii, dar el nu va ajunge la nimic, pentru că doar Eu sunt Poarta!

15. La ce-i folosește omului dacă se întreabă: „Am eu o viață veșnică în mine?”, iar la aceasta primește răspunsul: „Viața veșnică este pentru mine un mister, o îndoială; despre aceasta nu am în mine decât dorința nestăpânită de a o dobândi!”

16. întrebare: cui poate să-i fie de-ajuns această consolare? Oare nu este la fel cu acele principii cu care se consolează și filozofii: „Dacă există o dăinuire a eului meu gânditor, atunci eu câștig, iar dacă nu există, atunci Plus și Minus sunt totuna.”

17. Însă Eu întreb iar: cui îi poate fi suficientă o asemenea consolare, și anume, că el cunoaște valoarea vieții? Oare poate să-i fie egal celui viu dacă există sau nu există? Dar mai ales cum poate un om care există, să laude neființa, de vreme ce el totuși nu poate ști cum este aceasta?

18. Oricine poate înțelege de aici cu ușurință cât de orb trebuie să fie un astfel de cercetător, dacă el, în mijlocul unei existențe nesfârșite, în care nu are loc nicio neființă, poate să se consoleze cu o neființă total imposibilă.

19. Oare credeți voi că în existența Mea nesfârșită este posibilă negarea totală sau că există vreun loc în care neantul ar fi acasă la el?

20. Chiar lumea materială arată că nu poate exista neantul, oricât de departe ar ajunge privirea voastră în adâncurile creației Mele, deoarece acolo zăriți fie corpurile cerești, fie marele spațiu liber, dar umplut cu eter luminos și cu puterile Mele care domnesc pretutindeni. Oare aceasta înseamnă neant?

21. Nu este nevoie să mai prelungesc această frază pentru a arăta nebunia unei asemenea teze. Dar pentru fiecare om, vreau ca imediat să adaug verificarea autentică, prin care se poate vedea dacă este vorba despre neant, și spun:

22. Treci în zbor, cu gândurile tale, prin spațiile infinitului! Dacă vei găsi un spațiu unde gândul tău nu poate să răzbată, atunci poți căuta neantul, însă poți să fii pe deplin sigur că niciodată nu vei putea reuși așa ceva! Deoarece acolo unde ajunge gândul, acolo este Ființă; dar unde oare să nu poată ajunge gândul? Eu nu cunosc acest loc, iar un filozof va putea încă mai puțin să știe.

23. De aceea, renunțați la cercetările vane și la experiențele nebunești, deoarece nu veți dobândi nimic! Nu vă îngreunați zadarnic calea, pentru că ea este ușoară; fiecare om să vină la Mine, iar el va găsi din plin tot ceea ce pe alte căi nu va găsi în veci; pentru că Eu singur sunt Poarta, mereu și întotdeauna! Amin.

Author:  Hoper [ 16.6.2019, 14:27 ]
Post subject:  Capitolul 37

Capitolul 37
„Dar v-am cunoscut că n-aveți în voi dragostea lui Dumnezeu.” (Ioan 5, 42)
27 februarie 1844, seara

1. „Dar v-am cunoscut că n-aveți în voi dragostea lui Dumnezeu.”

2. Așa le-am vorbit iudeilor, pentru că în ei se afla litera moartă a legii. Lucrarea ceremoniei, lucrarea aparenței, valora pentru ei mai mult decât Viața însăși, care le-a vorbit astfel.

3. De aceea ei au fost loviți și cu orbirea și n-au văzut în Cel care este veșnic viu decât un om de rând și se mirau peste măsură de înfăptuirea unei mari minuni, uneori și de un cuvânt înțeles, chiar dacă ei erau de față atunci când se întâmpla sau se spunea așa ceva; iar dacă nu erau de față, atunci ei nu credeau că Eu am spus sau am făcut cutare sau cutare lucru și căutau pe toate căile să arunce bănuiala asupra acelui lucru. Acolo unde ei nu puteau nega acel lucru și nici nu găseau o explicație materială a acestuia, ei afirmau că Eu aș fi posedat și că lucrez prin puterea diavolului.

4. Dar de ce nu L-au recunoscut pe Domnul Vieții, pentru că totuși ar fi trebuit să recunoască voința și scopul Domnului? Motivul se află în text, care spune: „N-aveți în voi dragostea!”

5. Oare de ce un om nu-L poate recunoaște fără dragoste pe Domnul? Aceasta nu se poate din același motiv pentru care un orb nu poate vedea ceea ce se află în jurul său, iar un surd nu poate auzi glasul prietenului său.

6. Pentru că iubirea este viață; viața singură poate vedea și auzi, dar moartea nu poate face aceasta. Tot așa nici iudeii n-au putut să-L recunoască pe Domnul Vieții pentru că n-aveau în ei viața iubirii, căci viața aceasta este o viață liberă de la Dumnezeu, în timp ce orice altă viață este doar una condamnată și care seamănă morții, nu adevăratei vieți de iubire.

7. Acela care nu are în sine viața iubirii nu este decât o mașinărie vană care este pusă în mișcare doar de mecanismele lumii, iar văzul, auzul și simțirea sa sunt mecanice și vane, și niciodată nu poate să se ridice deasupra sferei condamnate a mărginirii. Numai adevărata viață a iubirii este independentă și liberă, și de aceea poate să distrugă singură toate limitele și poate să se avânte în sus spre Cel care este cel mai profund temei lăuntric al său.

8. Nimeni nu poate zări în sfera sa materială ceva ce el nu are în sine dinainte; dar cum ar putea cineva să zărească și să recunoască Ființa Mea dacă nu ascunde nimic din aceasta în inima sa?

9. De aceea vă spun: lăsați toate, păstrați doar iubirea, iar astfel veți recunoaște ceea ce n-au recunoscut iudeii și veți zări ceea ce ochii voștri încă nu pot zări.

10. Acum, de asemenea, sunt în lume mulți oameni care nu au dragoste în ei. De aceea ei iau drept realitate umbra, care nu este nimic, iar pe Mine, care sunt și umblu mereu printre ei, nu Mă zăresc și nu Mă recunosc, deoarece nu au iubire.

11. Astfel, se află și printre voi oameni care caută ceea ce nu este; iar acolo unde este printre ei lumină vie, ei nu o pot zări și recunoaște.

12. Aceștia pun mereu diamantele în același cântar cu cremenea. Dar cum să fie greutatea cremenei alături de diamante? De ce să caute cineva ceața din depărtare și să treacă indiferent pe lângă aurul din casa lui?

13. Nu este destul ca omul să cunoască valoarea aurului, ci omul trebuie să știe cum să vadă aurul prin ceață. Aceasta poate s-o facă doar cel care are pe deplin iubirea în sine. Dar cel care rătăcește încolo și încoace nu poate face aceasta și nu va putea face aceasta multă vreme. De aceea îi va merge și lui ca iudeilor care nu au putut să facă diferența între Domnul și un om oarecare.

14. De aceea vă spun și vă amintesc că Eu v-am dat mult; dar va recunoaște darul ca venind de la Mine numai acela care are iubirea în sine.

15. Cel care socotește dragostea și numără ce face și ce dă, aceluia îi voi face asemenea, iar socotitorul nu va fi liber de la Mine, atâta vreme cât el nu va alunga socotitul și număratul de la sine. Tot așa, iubirea trebuie să fie liberă, iar pentru activitatea sa lăuntrică nu trebuie să ceară mai întâi sfatul.

16. Pe darnicul înțelept îl voi răsplăti cu înțelepciune; dar darnicului iubitor îi voi fi chiar Eu răsplata! Însă orice om care nu acționează din iubire liberă nu va vedea chipul Domnului înainte ca el să acționeze din iubire liberă.

17. Aceasta vă spun Eu, Cel veșnic Credincios, Adevărat, Primul și Ultimul, ca Tată, pentru toată iubirea împlinită în voi! Amin.

- FINAL -


:  
: