UNIQUE : FORUM - PORTAL spiritual romanesc

Cuvântul Domnului - Mânastirea "Noul Ierusalim" de la Pucioasa - Romania

Author:  Duhul [ 29.2.2008, 14:41 ]
Post subject:  Cuvântul Domnului - Mânastirea "Noul Ierusalim" de la Pucioasa - Romania

In decursul anilor, Cuvântul Domnului a fost oferit oamenilor printr-o "vorbitoare": Verginica

Iata mai jos o impartire pe ani a acestor mesaje.

1955     1956     1957     1958     1959     1960     1962
1963     1964     1965     1966     1968     1971     1972
1973     1974     1975     1976     1977     1978     1979
1980     1982     1983     1984     1985     1986     1987
1988     1989     1990     1991     1992     1993     1994
1995     1996     1997     1998     1999     2000     2001
2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008

Author:  Duhul [ 29.2.2008, 14:57 ]
Post subject:  Cuvantul Domnului - anul 1955

Anul 1955

   * 30-04-1955 Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica Învierii Domnului
   * 14-06-1955 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 15-08-1955 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 25-12-1955 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 31-12-1955 Cuvântul lui Dumnezeu


Cuvântul lui Dumnezeu din Duminica Învierii Domnului

... Pace vouă! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Eu sunt Domnul Iisus Hristos. Nu sunt în trup, ci sunt în Duh. Coborâtu-M-am cu Duhul pe pământ ca să-Mi culeg un popor și să-i vorbesc tainele cele pentru vremea aceasta. Eu sunt Cuvântul lui Dumnezeu și am venit să vorbesc pe pământ, să-Mi gătesc calea celei de a doua arătări, așa precum este scris în cartea Mea. Nu acest trup sunt Eu. Aceasta este o trâmbiță din care Eu trâmbițez în vremea aceasta ca să vestesc peste voi toate câte vor fi în zilele ce vin.

30-04-1955

Cuvântul lui Dumnezeu

... O, puișorii Mei, M-am înălțat la Tatăl după patima Mea, iar acum M-am pogorât pe pământ, nevăzut de nimeni, pentru a-Mi pregăti acest vas ales de Mine, dar neputincios, și prin el să-Mi pregătesc un popor sfânt, ca să-Mi gătească Mie calea ca să vin întru judecată. Puișorii Mei cei fricoși, nu vă îndoiți de glasul Meu, și credeți cuvintelor Mele prin această gură neputincioasă, că vreau să vă nasc din nou, din Duh. Nu vă temeți. Vă voi ocroti, vă voi crește cu lapte, că sunteți mici. Vă voi lua sub aripile Mele, cum ia cloșca puii de îi apără de uliu, căci mulți dușmani veți avea.

Măi puișorii Mei, misiunea Mea de la Tatăl este să-Mi cresc un popor nou, un Israel nou în poporul român, căci poporul ales de Mine în trecut s-a stricat de tot. Pentru asta am venit în lume, am venit să-Mi aleg din lume niște mielușei blânzi și ascultători, să-i pot hrăni cu hrană cerească.

14-06-1955

Cuvântul lui Dumnezeu

... O, puișorii Mei, M-am înălțat la Tatăl după patima Mea, iar acum M-am pogorât pe pământ, nevăzut de nimeni, pentru a-Mi pregăti acest vas ales de Mine, dar neputincios, și prin el să-Mi pregătesc un popor sfânt, ca să-Mi gătească Mie calea ca să vin întru judecată. Puișorii Mei cei fricoși, nu vă îndoiți de glasul Meu, și credeți cuvintelor Mele prin această gură neputincioasă, că vreau să vă nasc din nou, din Duh. Nu vă temeți. Vă voi ocroti, vă voi crește cu lapte, că sunteți mici. Vă voi lua sub aripile Mele, cum ia cloșca puii de îi apără de uliu, căci mulți dușmani veți avea.

Măi puișorii Mei, misiunea Mea de la Tatăl este să-Mi cresc un popor nou, un Israel nou în poporul român, căci poporul ales de Mine în trecut s-a stricat de tot. Pentru asta am venit în lume, am venit să-Mi aleg din lume niște mielușei blânzi și ascultători, să-i pot hrăni cu hrană cerească.

14-06-1955

Cuvântul lui Dumnezeu

... O, poporul Meu, M-am născut acum două mii de ani într-o iesle săracă, în staulul boilor, pentru a crește ca om, ca să nu Mă știe satana că am venit să mântui pe om. Irod s-a mâniat și a venit să Mă omoare, și în orbirea lui a ucis paisprezece mii de prunci. O, cum era să-Mi ia zilele Mele când Eu sunt Stăpânul zilelor și al nopților, când Eu sunt Stăpânul vieții? O, măi copii, florile Mele, astăzi sunt mai mult ca atunci căutat de alți irozi. Cezarul, capul irozilor, Mă caută, prin servii săi antichriști, să-Mi ia viața, dar cel mai mult Mă doare că am mulți irozi în biserica Mea, dintre slujitorii altarului Meu cel sfânt, și aceștia Mă caută. Acela din trecut nu M-a găsit, pentru că M-a acoperit Tatăl, dar aceștia care stau în biserica Mea, Mă înjunghie mereu cu faptele lor, și sunt destui și slujesc cezarului. Ei vor rămâne rușinați, că Eu, ce am de împlinit voi împlini, chiar de voi rămâne fără slujitorii altarelor.

25-12-1955

Cuvântul lui Dumnezeu

... Iată, florile Mele, acum vin și vă cântă sfintele mironosițe, sfinții mucenici, cetele îngerești, sfintele fecioare martire. Măi copii, măi copii cu suflet plin de bucurii, o, măi florile Mele! Mă bucur și Eu de voi și de bucuria voastră, căci în această noapte a urgiilor și a destrăbălărilor numai voi M-ați bucurat. O, stau și plâng, că este plin pământul de păcate grele ce s-au făcut în această noapte, desfrânări mai rău ca în Sodoma și Gomora, beții, crime, avorturi. Nu Mă pot uita pe pământul Meu, nu Mă pot uita, de groaza fărădelegilor. Trupul a pus cu desăvârșire stăpânire pe suflet, căci un trup desfrânat și îmbuibat este un suflet mort. O, iubiților, mâncarea și neînfrânarea l-au scos pe omul Adam din Eden. Mâncarea și neascultarea și desfrânarea vor umple iadul.

31-12-1955

Author:  Duhul [ 29.2.2008, 15:02 ]
Post subject:  Cuvantul Domnului - anul 1956

Anul 1956

   * 07-02-1956 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 01-07-1956 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 15-08-1956 Cuvântul lui Dumnezeu


Cuvântul lui Dumnezeu

... O, copiii Mei, să nu uitați, semnul sfintei cruci este simbolul biruinței. Crucea nu este lemn de înjosire cum spun sectanții. Crucea este armă de temut în contra diavolului. Nu vă luați după sectanți ca să batjocoriți crucea, și închinați-vă ei, căci sângele Meu a sfințit-o. Jertfa Mea pe această cruce ți-a adus mântuire ție, suflete. Vedeți, măi meseriașii Mei, cărăușii Mei, că sfânta cruce pe care ați pus-o azi la locul ei v-a făcut nevăzuți de dușmanii voștri și ai Mei. Tot așa vă va păzi să fiți nevăzuți în drumul vostru înapoi.

07-02-1956

Cuvântul lui Dumnezeu

... O, copiii Mei, am ținut să reînnoiesc nunta din Cana Galileii și să vă arăt taina nunții creștine. Nunta creștină este o mare taină a bisericii Mele. De aceea vă zic vouă: de nu veți fi curați și cu haină de mireasă îmbrăcați, nu veți sta la masă cu Mine în ziua nunții Mele, în ziua venirii Mele. Haina de nuntă arată viața voastră curată. Trebuie să fiți neprihăniți ca mieii ca să aveți parte de nunta cea mare. O, fiilor, nu vă îngrijorați ce veți pune pe masă la atâta puhoi de creștini. Aveți încredere așa cum a avut Maica Mea acum două mii de ani când am fost poftiți la nunta ucenicului Meu, căci le-am înmulțit vinul și nu le-am făcut nașul de rușine. Și tu, nașule, și tu, socrule, să aveți încredere că nimeni nu va pleca nemâncat de la această nuntă.

Iată, mireasa de azi nu a văzut omul decât la picioare, căci nu și-a ridicat capul din pământ. Am venit la această nuntă cu cinci prooroci, și va rămâne mărturie, căci ca aceasta nu a mai fost și nici nu va mai fi. Am adus un îngeraș cu un ciocănel și a spart toate becurile de la policandru și a pus lumânări de ceară curată. Fiți atenți, copiii Mei, că nu dați darul miresei și mirelui, și e Măicuța Domnului, care adună darurile voastre. Păstrați nunta neîntinată, ca să vă bag la masa nunții Mele.

01-07-1956

Cuvântul lui Dumnezeu

... O, copilașii Mei iubiți și trudiți! Vă plac aceste plaiuri? Vă plac acești munți? O, parcă ar fi munții Sionului! O, țărișoară mică, dar frumoasă, țărișoară împilată, Maica Mea te-a ales să fii grădina sa, și de aceea te voi pieptăna de toată mătreața ta. O, Românie, Românie, care ești plină de bogăție, am să te scutur și am să fac curat în tine, pentru că am multe moaște de sfinți în vatra ta.

15-08-1956

Author:  Duhul [ 29.2.2008, 15:16 ]
Post subject:  Cuvantul Domnului - anul 1957

Anul 1957

   * 24-04-1957 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 14-05-1957 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 15-05-1957 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 22-06-1957 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 26-06-1957 Cuvântul lui Dumnezeu


Cuvântul lui Dumnezeu

... Fericită țara și fericit poporul și fericiți sunt toți nemuritorii care trăiesc prin poporul român, căci se vor bucura cu toții de mila lui Dumnezeu pentru poporul român pe care a vrut bunul Dumnezeu să-l aleagă dintre popoare, poporul cel mai umilit, crunt încercat de vitregia celor puternici, exploatat, amenințat, invadat, torturat, vândut și cumpărat la fiecare război, pildă de asemănare a unui popor primitor în care din aproape fiecare neam i s-a putut alătura și viețui, înfățișând măreție plăcută și fiind făcut ca să fie pildă de contopire universală într-un singur popor, cu o dreaptă și sfântă credință, fiind cel mai ridicat popor din lume, spre a oferi găzduire tuturor popoarelor de pe fața pământului.

... Așa cum a ales Mântuitorul pe iubiții Săi apostoli din Galileea, cea mai de seamă provincie din acea vreme cu cea mai dârză credință care strălucește în adevăr și astăzi, așa a ales poporul român și țara română ca să fie altar de viață pilduitoare, iar poporul român, popor de jertfă mântuitoare, pus în slujba mântuirii tuturor.

24-04-1957

Cuvântul lui Dumnezeu

... O, treziți-vă! Pace vouă! Iată, M-am pogorât la voi, copilașii Mei, dar nu M-am pogorât în trup, ca altădată, ci M-am pogorât în Duh. Nu am venit la voi să caut ale voastre, și am venit să caut suflete. M-am pogorât în rug ca să-i vorbesc poporului Meu. Iată, am venit și vă grăiesc, ca să nu aveți parte de durerea care vă paște. Întăriți-vă în credință, măi copii; în credință, nu în haine scumpe. Ferice de ochii ce nu văd și cred, și vai de cei ce văd, aud și nu cred!

O, lume, acum nu Mă cunoști, dar vine ziua când vei cunoaște toate, că iată ce a făcut Tatăl ca să vorbească într-o mână de țărână! Am venit din nou pe pământ ca să vindec olog din pat. Iată, măi copii, este în fața voastră acest trup. Mort a fost și l-am înviat; bolnav a fost și l-am vindecat. Nu cu doctorii lumești, nu, ci cu doctorii cerești. Căutați, copiii Mei, cât mai este. Nu căutați la vas, ci căutați la Duh.

... O, fraților, ați uitat calea bisericii. O, fraților, de ce faceți așa, copiii Mei? Iată, bisericile sunt goale, iar cârciumile sunt pline. Deschideți inimile voastre! Dați slavă lui Dumnezeu! Cântați, dați slavă din toate mădularele voastre!

... O, fraților, dacă și cuvintele Mele sunt de la dracul, atunci credința voastră de unde este? Dacă și cuvintele Mele duc la iad, atunci faptele și necredința voastră unde duc? O, n-am venit să vă rătăcesc, și am venit să sufăr spini, am venit după oaia cea rătăcită.

... O, nu mai este dragoste între voi; a pierit de tot. De ce, fiilor, v-ați răcit? Nu știți că dragostea acoperă totul?

... Nu puneți vin nou în vase vechi. Mărturisiți-vă din nou. Iată, faptele voastre au sosit sus. Nu fiți ca lemnele ce se pun pe foc.

... Am venit și am găsit pământul plin de avorturi, de înjurături. O, asta am găsit. O, piere ceva, piere un copil, piere o viață. O, măi fraților, câtă tristețe este în cer de aceste fapte urâte ce le faceți! Mă înjurați pe Mine și lucrurile cele sfinte. O, fraților, înmulțiți faptele cele bune. La voi, fapte bune n-am găsit. Unde este chipul Meu? S-a făcut satana stăpân pe el. S-a umplut pământul de răutăți. Iată, am vestit că vine focul, și voi ce ziceți, că nu?

... Am venit în trup și M-ați răstignit. Am venit în Duh și vă arăt și vă chem și vă spun să credeți în Mine.

... Iată ce vă spun: ieșiți din această lume, din fărădelegile ei, adică: mândrie, beție, curvie, minciună. Ieșiți din Babilonul acestei lumi. O, iată, un îngeraș a aruncat o piatră în mare și, cum se duce, așa va fi aruncată în foc această babilonie.

... Pe vatra românească sunt trupurile sfinților, că de mult ar fi fost împărțită România, dar trupurile lor, fiind în vatra României, Maica Mea s-a rugat să vă ocrotesc, că de nu s-ar fi rugat, de mult v-aș fi lăsat în bătaia vânturilor.

... Tatăl Meu S-a îmbrăcat în Fiul, într-o haină urâtă, zdrențuroasă, și S-a dus la un bogat și i-a cerut milă, și acesta I-a zis: „Mergi la muncă, muncește! De ce ești puturos?“. Și iată ce a făcut Tatăl: S-a îmbrăcat într-o haină luxoasă și S-a dus iarăși la bogat. Când L-a văzut, L-a poftit la masă. Pe cine a primit acest bogat? O, dacă nu ar fi săraci pe pământ, nu ar mai fi nimeni în rai.

... — Fiilor, iată ce vă întreb: credeți voi în post, în biserică, în rugăciune, în sfinte Taine, în cruce, credeți?

— Da, Doamne!

— Atunci, de ce nu le folosiți? Folosiți-le, măi copii.

Iată ce vă întreb: credeți în cârciumă, în descântece, în vrăjitorii, în desfrâu și în celelalte răutăți ale lui satan? Credeți?

— Nu, Doamne!

— Atunci, de ce le faceți? De ce vă duceți după ele?

Iată ce vă spun: M-am dus într-un salon de dans și am găsit un drac dormind; nu mai avea de lucru cu nimeni, că erau toți ai lui. Iată, M-am dus și într-o biserică, și de la ușă până la altar erau mulțime de draci cu toate răutățile: cu vrăjmășie, cu mândrie, chefuire, gânduri de desfrânare, tutun. Am găsit și preotul fumând în altar. Dar voi, copii, nu judecați, că are cine să-i judece.

... O, măi copiii Mei, n-am venit să stric și să vă spun minciuni. Am venit să vă spun să vă iubiți unii pe alții. O, Tatăl Se uită la voi și nu găsește între voi suflete plăcute să împlinească locul în împărăția cerurilor. Iată, locurile așteaptă și nu are cine să le ocupe. Iată, un creștin zice că nu poate să nu mănânce carne.

... Iată, fraților, am venit să arunc un foc pe pământ. Se vor răscula doi împotriva a trei. Rugați-vă să aveți înțelepciune. Se ridică tatăl împotriva fiului, soacra împotriva nurorii, mama împotriva fiicei. Duhul rău, duhul lui satan, unde se duce, nu mai este iubire, nu mai este Dumnezeu, și cel rău face vrajbă, necaz și dezbinare.

Iată, măi copii, în mijlocul vostru a venit Domnul Iisus Hristos și Se uită în stânga și în dreapta și nu a venit singur, a venit cu cei doisprezece apostoli. Se uită la grâu, că a crescut și neghină și pălămidă. Și Îi zice un apostol: „Să smulgem neghina, Doamne!“. Dar Domnul zice: „Lăsați să crească mare, ca nu cumva când smulgeți neghina să smulgeți și grâul. Lăsați-l la seceriș, căci atunci grâul se va pune în hambare și neghina se va pune pe foc“. O, măi copii, un sfert este grâu și trei părți este neghină. În țarină a fost semănătură bună și a semănat și dracul neghina. În țarină au fost izvoare bune și s-au făcut izvoare amare, care e țărâna. Izvorul cel bun este biserica, izvorul rău este cârciuma, iar neghina, oamenii răi. Cine a făcut aceste izvoare amare? Dracul.

Voi nu știți ce se pregătește. Ochi aveți și nu vedeți, urechi aveți și nu auziți ce se pregătește pentru voi. Eu nu Mă tem, că sunt în Duh și zbor sus, dar Mi-e milă de vasul Meu.

... Plânge Maica Mea pentru că te rogi cu capul descoperit. Vai de femeia care-și retează părul! că a făcut dracul cuib în el. Pentru ce necinstiți capul? că necinstită va fi în fața lui Dumnezeu femeia care este cu capul descoperit. Să-și radă părul ei, ca să-i fie rușine dacă vrea să umble așa.

... Nu fiți rugi care înțeapă. Iată, Eu M-am pogorât într-un rug, nu M-am pogorât într-un vas scump, frumos, luminos, ci într-un vas putrezit de suferință, într-un vas de gunoi, neprețuit nici de cel învățat, nici de cel bogat, ci la un pai M-am pogorât. Pentru ce-l mai judecați? Eu și astăzi vindec bolnavi, orbi, ologi. Nu prețuiți vasul Meu, măi copii, ci darul. Voi însă prețuiți vasele din marmură, nu pe cele de lut. Cine-L iubește pe Dumnezeu, iubește și vasul Meu, dar voi urâți vasul Meu. Tatăl iubește pe Fiul, și Fiul iubește pe Tatăl, și vasul și Duhul vin de la Sfânta Treime.

... O, vine o foamete și nu vei putea să trăiești fără Dumnezeu. Vine secetă și foamete de cuvântul lui Dumnezeu.

... Iată, pe cel ce vrea să se căsătorească nu-l opriți. Pe cel ce nu vrea nu-l obligați, ca să nu fiți judecați, căci căsătoria va merge până la judecată, până la sfârșit.

14-05-1957

Cuvântul lui Dumnezeu

... Se desfășoară o ață de la cer până la pământ, dar nu e ață, și e un fulger de la răsărit. Iată, un îngeraș șade cu un picior pe mare și cu celălalt pe uscat și e gata să dea drumul. Iată, se ridică și spune să nu pună pecetea.

... Patru îngerași sunt dezlegați. Au fost legați până la o vreme. Iată, se ridică, copilași, se ridică de la apus un nor, o negură mare, și va da și grindină, dar nu e grindină. Înțelegeți? Vai, vai, se pune masa! Iată, îngerașul strigă la masă. Ferice de cel ce va birui, că acela, ca în cer va birui. O, măi copiii Mei, pentru cine vine aceasta ce s-a pregătit? Pentru Ierusalimul care e robit. Ierusalime, Ierusalime, dezrobește-te, că ai căzut sub sabie! Fraților, nu vă pregătesc pentru un jug străin, că nu are împărtășire lumina cu întunericul. O, v-am dat aur, și voi ziceți că v-am dat aramă. Dacă aurul Meu este aramă, copilașii Mei, atunci de ce nu iertați? O, de câte ori ziceți „și ne iartă nouă greșalele noastre precum și noi iertăm greșiților noștri“?!

... Copiilor, fiți tari, că și pietrele sunt contra voastră, că sunt numai draci în jurul vostru, numai antichriști la tot pasul, că e mai greu de voi decât a fost de sfinții ce au locuit aici înaintea voastră. Sunt numai draci care vă amăgesc. Fiți tari și treji, că Tatăl vă așteaptă. Nu lasă pe îngeraș să verse potirul; mai așteaptă Tatăl Meu.

O, măi copiii Mei! Voi știți că în mijlocul vostru sunt lupi îmbrăcați în piei de oaie? Iată cum aruncă mărgăritarele ce le-au primit; nu le e milă. Iată cum le aruncă și își bat joc de ele. Nu vă întristați. Nu toți, nu toată lumea va intra în împărăția Mea în grabă. Cum a fost cu potopul, așa e și acum când vine focul, și tu nu vei arde, tu, cel care ți-ai pus nădejdea în Tatăl. Luptă-te să împlinești și să păzești ceea ce ți-am dat. Eu vă acopăr pe voi, și ceilalți vor veni la voi să scape, dar în zadar vor veni, că vor zice: „Creștinilor, scăpați-ne!“, dar nu puteți să le fiți de nici un folos, cu nimic, și veți plânge amar.

... Rugăciunea din miez de noapte nu o lăsa, că te va scăpa de mânia care va veni.

... Fiule, spune fraților tăi să nu se închine vasului Meu; să se închine lui Dumnezeu și la sfintele icoane. Măi copii, nu vă puneți nădejdea în doctori mai mult decât în Dumnezeu. Tot de Mine sunt lăsați și doctorii, dar vindecările, de la Mine vin. Voi prea mult v-ați pus nădejdea în doctori, iar pe Dumnezeu L-ați uitat, L-ați dat la o parte. Fraților, postul și rugăciunea, acela e leacul, nu cum ziceți voi că postul omoară oamenii. Postul nu a omorât pe nimeni; din contră, a vindecat. Nu vedeți voi că și doctorii pământești vă dau regim, și voi îi ascultați, și vă fac sănătoși? Dar Doctorul ceresc, cum nu vă va vindeca și trupește și sufletește?

... Iată, măi copiii Mei, descoperirea morților! Iată, înviază câte doi, câte trei, și ferice de ei, care au înviat de la moarte la viață! Iată cum ies din groapa morții și cântă cântarea sfântă. Voi știți că toți înviază, dar nu toți o dată. Iată, copii, voi știți că și morții aud aceste cuvinte sfinte? Aceste cuvinte ce le auziți voi, le aud și morții și se miră cum voi ați avut acest dar duhovnicesc atât de mare, că dacă ei auzeau aceste cuvinte sfinte, ar fi ajuns pocăiți.

15-05-1957

Cuvântul lui Dumnezeu

... De ce pe prietenii tăi îi asculți? Tot ce spun cei din jurul tău îi crezi, iar pe Mine Mă nesocotești. Iată, Eu M-am pogorât. Deschide-ți inima ta, să poată pătrunde cuvintele Mele, ca să pot să-ți vorbesc. Am venit și sunt rănit și chinuit, că din cer și până la pământ sunt lovit de toate faptele voastre.

Iată, împărăția Mea e o farmacie cu de toate, cu de toate ce aveți nevoie voi: înțelepciune, pace, credință, nădejde, dragoste, sănătate, putere să stați în fața oricărei furtuni, căci Eu vă dau numai la cererea voastră. Iată câte sunt, dar cereți. Farmacia e încuiată, că voi nu cereți prin rugăciune stăruitoare și fierbinte, nu cereți cu credință. O, ați pierdut dragostea, care acoperă totul. Ați rămas numai cu pizma și cu răutatea.

... O, copiii Mei, am venit a treia oară. Prima dată am venit și am făcut om și tot ce se vede și am pus o hotărâre să o păzească, să fie bine de el și de toți urmașii lui, și au greșit. Am venit a doua oară, în trup. M-am născut cu trup din Fecioară. Am trăit pe pământ, te-am învățat ce să faci să moștenești împărăția cerurilor, te-am vindecat de toate suferințele ce le aveai tu, care ai crezut și ai venit la Mine. Sub ochii înaintașilor tăi am făcut minuni ca să-i încredințez de toată nădejdea ce trebuia s-o aibă și ei, și voi. Iată, am venit a treia oară. Acum sunt în Duh, și M-am pogorât în mai multe locuri, să vă îndemn la viață și trăire curată și sfântă, că e gata să se sfârșească totul și vă prinde moartea așa cum sunteți, pe calea cea largă, cu toate răutățile: necredința, vrajba, ura, mânia, mândria, desfrâul, curvia cea mai rea ca la păgâni.

O, copii, părăsiți tutunul, că tutunul e de la dracul. Măi copii, Eu am semănat grâu și dracul a semănat tutun. Iată, M-a întrecut, că mulți ar da pâinea pentru tutun. Bagă de seamă, că din iad nu mai scapi dacă intri cu toate acestea ce le faci, că nu are cine te scoate.

... Plânge Tatăl, Cel ce a făcut pământul și toate ce se văd pe el pentru om, și acum nu mai e rod, nu mai e horă, nu mai e mulțumire, veselie, nu mai este speranță; toate sunt triste. Voi știți de ce nu mai este rod? În loc de rod sunt numai copii morți. S-a spurcat pământul și apele de câte se fac pe el. Au devenit mai rău decât cei ce nu au lege, adică păgâni.

... M-am pogorât cu cei doisprezece apostoli în lanul de grâu și am găsit în lan o parte grâu și trei părți neghină. Iată ce a făcut dracul: a semănat neghină și a plecat. Cine este de vină? Semănătorul, sau păzitorul? O, fraților, păzitorul. Păziți-vă de tot ceea ce este după voia lui satana, păziți-vă unul pe altul. Privegheați!

... Copilașii Mei, nu vă închinați vasului Meu, că și vasul e tot ca voi. Am făcut aceasta ca să vă arăt calea. Copiii Mei, am făcut aceasta că ați uitat biserica, ați uitat crucea, ați uitat postul, ați uitat rugăciunea, ați uitat mila, smerenia, nu mai aveți credință, nu mai aveți dragoste, nu mai aveți nădejde, nu mai e milă. O, cum le-ați pierdut pe toate!? Nu vreau să vă arunc în iad, și de aceea vă dau dureri, vă dau suferințe, vă dau necazuri ca să vă țin cât mai aproape. Pe cine iubește Tatăl, pe acela îl ceartă, iar pe fiii din curvie nu-i ceartă, și îi lasă liberi.

... Tatăl a zidit casă de rugăciune și dracul a zidit salon de dans. Tatăl a făcut vie și vin; dracul a făcut cazan de țuică, și țuică a făcut, că și strugurii îi bagă mulți și fac țuică. Tatăl Meu a trimis prooroci să vestească vremile, iar dracul a zidit radioul și difuzoarele. Iată, cine zice că țuica nu este de la dracul, nu va vedea fața lui Dumnezeu.

... Pregătiți-vă, nașteți-vă din nou. Cine nu se naște din nou, nu ajunge la Mine. O, credeți că e rai și iad? Iată, vasul Meu a văzut, că de multe ori am dus-o și i-am arătat totul. Plâng sufletele la poarta cerului, plâng părinții voștri, copiii voștri, că i-ați petrecut până la mormânt și mai mult nimic nu mai știți. O, se uită sufletele printre grădele în curtea raiului, că sunt suflete de nu le poți număra; se uită și văd scaunele și frumusețile, văd cununile, locurile că sunt goale, și strigă: „Doamne, Doamne, iată cum stau scaunele libere și noi nu avem pe ce sta, că am obosit de atâta cale de la pământ până aici!“. Vine Domnul Iisus la poartă și Se uită la ei cum strigă: „Deschide, să intrăm și noi!“. Și zice Domnul: „Nu Eu am închis-o, ci voi, cu faptele voastre, ce le-ați făcut cât ați fost în trup pe pământ. Unde este rugăciunea ce trebuia să o faceți? Cu ea deschideți porțile cerului, căci sfinții au deschis închisorile pe pământ, au domolit para focului. Nu ați făcut rugăciune, nu deschideți porțile cerului la împărăția Mea“.

... O, măi copilașii Mei, nu vindeți Duhul Meu, că va fi mai amar păcat ca al lui Iuda. Iată, cei ce le-am dat mult, aceia M-au disprețuit.

... Vine ziua când pentru o mâncare să rămâneți afară din grădină, că Adam pentru o mâncare a fost scos afară. Vedeți cu mâncărurile în zilele oprite. De ce mâncați pește în zilele oprite? Ce ziceți, că nu ce intră în trup spurcă pe om, ci aceea ce iese din gură? O, cum veți plânge cu amar! Dar va fi târziu.

Iată ce vă spun: blestemat cel ce lucrează sâmbăta de la apusul soarelui până luni dimineața, la răsăritul soarelui.

22-06-1957

Cuvântul lui Dumnezeu

... Măi copii, la poarta grădinii mulți copii așteaptă, se uită și se roagă să le deschid poarta, că e mult loc înăuntru, multe scaune, lumini, locurile strălucesc. Eu le-am spus: „Nu Eu le-am închis, ci voi, cu faptele voastre, că ați prigonit credincioșii care încercau să urmeze după cuvântul Meu, ați înjurat de soare, de lună, de sfinți, și în loc de rugăciuni, ați hulit și ați prigonit. Nu v-ați rugat, nu ați avut credință. Ați avut răutate, căci cu credință, rugăciune, post și fapte bune voi deschideți porțile cerului“. Iată, măi copii, Eu M-am pogorât la voi să vă îndemn, să vă spun de unde ați căzut, cu ce fapte ați încuiat porțile cetății.

O, când Mă duc la Tatăl Meu în cer, Mă întreabă ce fac copiii de pe pământ. Eu spun „Bine“, dar plâng și sunt tare supărat de câte faceți voi. O, de câte ori v-am vorbit și v-am îndemnat la tot ce e plăcut Tatălui! Voi spuneți că sunteți supărați că nu vă vorbesc, dar și Eu, de câte ori plec supărat de la voi! Mă pogor din slavă și plec supărat înapoi, căci găsesc necredință, dezbinare și răceală și altele, ce nu se cade să fie la creștini. Iată, dacă aveți credință și dragoste între voi, Mă mai cobor la voi.

... Iată ce credință este între voi: numai critici, și vă judecați unii pe alții. Satana a întins fel de fel de curse cu care să vă prindă în mrejele lui: cu minciuna, clevetirea, răutatea, mândria, lăcomia, îngâmfarea și câte se pot spune. De unele v-ați curățit, dar multe mai aveți. Curățiți-le pe toate. Luptați-vă pe viață și pe moarte, că vremea e scurtă.

26-06-1957

Author:  Duhul [ 29.2.2008, 15:25 ]
Post subject:  Cuvantul Domnului - anul 1958

Anul 1958

   * 04-05-1958 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 07-06-1958 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 08-06-1958 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 09-06-1958 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 10-06-1958 Cuvântul lui Dumnezeu


Cuvântul lui Dumnezeu

... O, copiii Mei, s-a ridicat dracul, cu mânie mare, să te distrugă, poporul Meu. De aceea strig la tine și te învăț să citești sfânta carte, că de aceea ți-am lăsat-o, să-ți arăt toată lucrarea celui rău. Dar strig ușor, nu pot să strig tare, că vasul Mi-e distrus. Croitorul când are ceva rupt la mașină, lucrează ușor, cu milă. Milă Mi-e de voi să așteptați, că sunteți veniți de la atâta cale, dar uite, vasul Meu vă este în față: Mi-e de tot distrus, dar de milă ce am de voi, nu vă las să plecați cu mâna goală.

... Oile Mele, poporul Meu, vă strig, că s-a umplut cu mărăcini via Mea și n-am curățitori. Am strigat, am căutat mereu, și în zori de zi, și la ceasul al doilea, și la ceasul al treilea, și la al șaselea, și la al nouălea, și în tot momentul.

Poporul Meu, fii smerit, să nu pierzi pe Domnul, că iată cei ce se îngâmfă, cum se răzvrătesc! Smeriți-vă mult, mult, că dracul e pe pământ, este antichrist și are curajul până la cer să nimicească ce găsește în cale, dar pe cei smeriți nu poate să-i schimbe din cale.

O, măi copii, nu vă uitați după soare să vi se pară că ziua e mare și că mai aveți timp și de pocăință ca să vă pregătiți, că nu știți ziua, nici ceasul când veți fi chemați. Pocăiți-vă, măi copii, că plata voastră este așa de mare! O, dacă le-ar vedea pe toate ochii voștri, n-ați mai mânca, n-ați mai bea și ați lupta pentru viață, pentru locurile cele înalte din casa Tatălui, și la care Tatăl vă așteaptă pe fiecare, dar să știți că sunteți puțini, puțini.

Oile Mele, vă vorbesc mai mult în pilde. Vă zic așa că știu numai Eu pentru ce. Să nu vă uitați în urmă ca plugarul peste arătură. Uitați-vă tot înainte.

Oile Mele, iată ce cunună am purtat pentru voi, copiii Mei, pentru toată lumea, și pentru cei ce-Mi cântă, și pentru cei ce Mă înjură! Dar își vor lua fiecare plata, după cum au lucrat. Mi s-a frânt coasa și nu mai am cu ce cosi. Mi s-a rupt undița și nu mai am cu ce prinde pește; înțelegeți voi ce fel de pește. Copiii Mei, M-am pogorât din cer pe pământ să prind pește, M-am pogorât să înmulțesc peștele, dar iată, se înmulțesc șerpii. Antichrist se luptă cu Mine; vrea să stingă lucrarea Mea, lumina Mea de pe pământ. Nu-l vedeți? Îl veți vedea când va pieri biserica și când va pieri preoțimea, și mulți se vor numi atunci înțelepți.

Vine ceasul, tată, că n-ai să mai poți cumpăra sau vinde fără ștampilă, dar voi, copiii Mei, să nu vă lăsați, că nici Eu nu vă las pe voi. Să aveți nădejde și credință că nu veți muri de foame în nici un chip.

Fiii Mei, când primiți durere și n-aveți mângâiere, cădeți cu fața la pământ și cereți, că Eu, Domnul, vă dau liniște și potolesc furtuna. Cereți, și vă voi da. Iată, Eu alerg mai mult după oaia rătăcită, și să știți că veți fi mult mângâiați de cerul sfânt, pentru că anevoie intră un păcătos în cerul sfânt. Eu M-am pogorât pentru întreg pământul, și pentru credincioși, și pentru păcătoși, dar cuvintele Mele, mulți le socotesc nebune. Ați avut la îndemână toată învățătura, prin sfânta Scriptură, prin sfânta biserică, prin viețile sfinților. Ați avut toată orânduiala creștină, dar voi, în loc să împliniți, ați părăsit toate orânduielile pentru mântuire, socotindu-le nebune. Lumea Mă face nebun, acum când vă chem la Mine. Lumea zice că sunt nebun, dar mâine când voi zice: „Duceți-vă de la Mine unde v-ați gătit locul!“, atunci ce va mai zice lumea? Am mângâiat, am vindecat, și voi ziceți că am fost nebun. Fiți și voi nebuni pentru Mine și pentru cuvintele Mele.

... Cine ține mai mult la copii, la soție, la mamă, la tată, la holde mai mult decât la Mine, nu poate fi vrednic de Mine. Nu pot să te ducă aceștia în împărăția cerurilor. Dacă ai făcut fapte rele, te duci la iad cu ele. Poți să ai mii de copii, frați, surori, mamă, tată; nu pot aceștia să te scape. Numai Eu, Dumnezeu, te scap. Cere de la Mine putere și credință.

... Copilașii Mei, un tren este un șarpe cu ciocul de fier, care duce mii de oameni pe spatele lui, în toate părțile lumii, plini de tot felul de păcate: mândrie, răutăți și desfrâu; duce lucrarea lui antichrist. Iată că s-a împlinit ceea ce s-a spus prin proorocul, că s-a umplut pământul de păsări cu ciocul de fier, șerpi cu ciocul de fier, broaște țestoase, de fier.

Iată, M-am pogorât astăzi la acest vas în gara Doicești și am vorbit cu glas de tunet, și alerga lumea de toată mâna să vadă și să audă, și plângeau și ziceau că n-au văzut și n-au auzit până acum așa ceva. În tren erau și oameni de ai lui antichrist. Îmi venea să prăpădesc trenul, dar M-am gândit la atâtea mii de suflete care erau pe tren și am zis: mai bine să sufere vasul Meu pentru Dumnezeu. A fost călcată în picioare. Erau oameni parfumați, bine îmbrăcați, și când au auzit, au udat cămășile de pe ei plângând. O, câtă lume este care nu cunoaște pe Dumnezeu! Ce dezbatere mare au făcut oamenii lui antichrist! Și au făcut acte să trimită vasul Meu în spitalul de nebuni. Dar ce ziceți voi? Mare este durerea vasului Meu, dar o voi mângâia când va înceta proorocia. Acum, mângâiați-o voi.

Veți fi opriți să mai pașteți iarba pe care o cunoașteți. Înțelegeți? V-am spus că vă vorbesc în pilde. Vei fi oprit să mai porți credința, să mai te duci la biserică, și va veni seceta și foamea în acest an și va fi numai necaz pentru voi. Va fi rod: poame, grâu, porumb, va fi destul, dar cuvântul Meu nu va mai fi, căci veți fi opriți. Vă mai spun: lăsați poftele trupului. Nu este oprită căsătoria, dar cine are dragoste și hotărâre să ajungă la sfinți, aceia se opresc. Hotărâți-vă fără îndoială. Nu mai vorbim de postul Crăciunului, al Paștelui, al sfinților apostoli și al sfintei Mării. Într-un cuvânt, înfrânați-vă.

— Doamne, cu ce să ne hrănim în zile de post, cu ce bucate?

— Fiilor, dacă vreți și puteți, iată hrana voastră: o bucățică de pâine și apă, la asfințitul soarelui. Iată și în alt fel: veți mânca bucate fără unsoare, și toate, pe seară, că ziua este mare; și voința să fie mare.

— Doamne, cu sfânta Împărtășanie cum să facem?

— Cereți sfânta Împărătășanie, să vă dea la trei săptămâni și la două săptămâni, că mai mult nu vor să vă dea. Eu v-aș da în fiecare zi. Am strigat în biserici către slujitori. A sosit vremea să te oprească cu mâna, să te oprească să mai lauzi pe Dumnezeu. Bucurați-vă, că s-a apropiat ziua! Te-a oprit să mai lauzi pe Dumnezeu, dar nu te-a oprit să te rogi. Roagă-te, că pe rugăciune nu s-a pus hotar. Roagă-te când mergi la apă, când mergi la lucru, când mergi la câmp, când mergi la pădure. Laudă pe Dumnezeu. Iată, preoții, în loc să sfârșească slujba la ora douăsprezece, se grăbesc să o termine devreme. Mulți sar cuvintele slujbei, dar voi nu judecați, ci supuneți-vă. Dacă ei vă dau cu palma peste obrazul drept, întoarceți și pe cel stâng.

... Vă este drag să vă întâlniți mulți, dar acum nu se mai poate, că e vreme rea.

... Copii, când sunteți judecați, să nu vă tulburați, că totul vine de sus, de la Duhul Sfânt. Iată ce a spus persecutorul lui Verginica: „Dacă această ființă suferă pentru Dumnezeu, ce voi face eu cu faptele mele pe care le-am făcut și le fac în tot momentul?“. Cine l-a făcut pe el blând? El a fost blând cu proorocul Meu, dar comandantul a fost foarte aspru. Când vorbea vasul Meu, era lovită și persecutată, și a venit judecătorul și a văzut vasul Meu, pe Verginica, unde era închisă, și a zis suspinând: „Mai bine nu te mai nășteai. Dar să nu greșesc, iată ce-ți spun: ai să scapi, ține-ți curajul, că ți se va da drumul“.

... Iată, vasul Meu are să călătorească astăzi la doctor. Acum se va scula și are să plângă amar de durerea ce o suferă din pricina loviturilor ce le-a primit în tren. A fost lovită peste cap cu pumnii, peste gură cu palmele, peste plămâni, coastele îi sunt aproape frânte, căci a fost târâtă pe jos și au băgat-o într-o cameră la gară și acum o duc la doctori. Dar ferice de ea, că mare plată va lua în împărăția Mea când va veni, căci va fi printre proorocii Mei. I-am gătit un loc cum nu se poate spune, și pregătesc și este pregătit pentru toți acei care suferă pentru cuvântul Meu și pentru trâmbița Mea Verginica.

... O, vor veni zile grele! O, tare sunteți nepricepuți! Se luptă răsăritul cu apusul, se luptă întunericul cu lumina, se luptă doi împărați, se luptă iadul cu lumina. Înțelegeți? Împăratul împăraților și Domnul domnilor, toți Îl urmează, că vine să Se războiască. Și se va culege via și se vor aduna strugurii și se vor pune la teasc și va curge vin, iar via o va pune pe foc și strugurii îi va zdrobi.

O, gem temnițele, dar toți sunt pentru furt, pentru crime, pentru lucruri murdare. Rar pe care-l mai găsești pentru cuvântul lui Dumnezeu.

04-05-1958

Cuvântul lui Dumnezeu

... Copii, nu fiți fricoși, că fricoșii nu pot intra în împărăția lui Dumnezeu. Duhul Meu, Care face lucrarea, a făcut gardă să nu mai fiți fricoși. Eu n-am fost fricos. Sfinții nu au fost fricoși. Îmbrăcați haina credinței, ați înțeles? O, dacă aș băga vasul Meu în foc, și tot nu vă las până nu vă voi arăta, până nu vă voi lumina, că are să piară lumina, iar tu ai să fii lumină, poporul Meu. Vă spun vouă să nu vă fie silă la rugăciune. Este vremea lui antichrist. Lucrează antichrist în chip nevăzut; are slugi care aleargă din om în om și îi spun omului să părăsească pe Dumnezeu, Făcătorul cerului și al pământului. O, poporul Meu, nu Mă părăsi, că nici Eu nu te voi părăsi.

O, copiii Mei, fiți tari, că acum v-am spus cu cine aveți de luptat. Iată, luați sabia în mână, căci cei fără sabie nu sunt tari, că iată, împăratul a avut poruncă să nu se atingă de untdelemn, dar el a călcat porunca; s-a atins. Înțelegeți voi?

O, copiii Mei care mai păziți poruncile Mele, păziți-vă să nu vă pună ștampila pe mână sau pe frunte, că iată, bisericuța Mea este goală, și cei ce vin, unul la sută e bine; restul sunt murdari și întinați. Dar saloanele de distracție sunt pline.

O, unde este lumea pentru care M-am răstignit, lumea pentru care port crucea, pentru care port cununa de spini? Unde sunt fiii pentru care am plâns pe cruce? Se laudă dracul cu ei că fac voia lui. El nu s-a răstignit, nu a pătimit. Le face la toți rău și toți îl iubesc și îi fac voia lui murdară.

O, Mă doare de acest pământ care este plin de copii avortați și aruncați! Mai înțelepte sunt toate vietățile și animalele ce viețuiesc pe pământ, decât mamele, decât părinții care fac aceste lucruri urâte și murdare și strigătoare la cer. Familia de doctori s-a făcut măcelari. Stau femeile la rând ca la pâine, să le vie rândul. Cum pot să mai privesc la acest pământ murdar cu sânge nevinovat? Uite, dracul e măcelar și îndeamnă lumea, dar lumea ascultă; mii și milioane de suflete măcelărite pe oră.

Iată încă un păcat: a părăsit omul pâinea și se hrănește cu foc. M-am făcut un porumbel și am întâlnit un om pe cale și a zis la altul: „Dă-mi un foc, că pâine n-am mâncat de ieri, dar de tutun nu pot răbda“.

Nu Mă cobor să ghicesc, n-am venit să ghicesc. Fiilor, vin mulți cu icoane și cu fotografii la capul vasului Meu și zic să le spun și lor dacă se mărită, dacă se însoară, dar Eu n-am venit să însor sau să mărit. Să dispară fotografiile de la capul vasului Meu, că am să pun foc celor ce umblă cu acestea.

Am venit și cu trupul. Acum am venit și cu Duhul, să vă îndemn să pătimiți în trup, să pătimiți tot ce vă spun: înfrânare, oprire de la rău, de la beție, de la curvie, de la lăcomie, de la îngâmfare, de la mândrie; într-un cuvânt, de la tot ce este rău.

Împărăția lui Dumnezeu se ia cu năvală. Nimeni nu o poate lua altfel decât cu năvală, așa cum au luat-o sfinții lui Dumnezeu. Fiilor, vă doresc sfinții; se duc la Dumnezeu și zic: „Cât mai e, Doamne, până ne vom întâlni cu aleșii Tăi?“. Tată, pregătiți-vă de întâlnire.

Copiii Mei, se încuie biserica, se strâng cărțile și se ard. Copiii Mei, acest împărat strânge totul.

O, măi copii, dracul n-a sădit nici un pom bun, ci a sădit numai pomi răi. Vine dracul și intră în biserică, dar voi, acum, nu-l vedeți, și vine vremea când îl veți vedea și pe el, și pe toată lucrarea lui cea rea și murdăria lui cea rea. Merg femei în biserică bolborosind, dar nu rugăciune, ci descântând și fermecând, să înșele și să rătăcească de la adevăr. Iată, are dracul turme de oi, de vaci, de capre, de porci, de junci, de gâște și de rațe. De unde le are? De la lume, tată. Ce vei răspunde, omule? că toate acestea le-ai dat tu dracului. Au fost ale tale și te folosești tu de ele. Dezleagă-le prin rugăciune. E păcat să mănânci și să bei din ce ai dat dracului. E păcat să te folosești de lucrurile date celui rău. Dezlegați-le prin mărturisire.

M-am pogorât să curăț aurul; am venit să despart aurul de metal. De ce, tată, s-a amestecat aurul cu metalul? O, M-am pogorât numai în munți cu zăpadă. Bate vântul și aruncă zăpada peste Mine.

... Fiule, ai venit cu donița la izvor. Să pleci cu ea plină, să pleci cu inima plină.

... Copii, porțile raiului sunt deschise până în țâțâni. Iată, tâlharul de pe cruce a primit raiul. S-a pocăit tâlharul, dar omul nu vrea. O, faptele voastre vă fac să vă lipsiți de aceste daruri coborâte de sus, de la Părintele luminilor. Fiilor, învățați Scripturile pe de rost, că se vor strânge cărțile și veți rămâne cu ce ați învățat.

Am nevoie de tineri neprihăniți, iar voi, bărbaților, lăsați poftele, că nu se poate ajunge sus cu toate ale lumii, trupești și lumești. Voi, propovăduitorilor, țineți curățenie; trăiți, dacă se poate, în curățenie. O, suflete, de ce te-ai întristat? Eu nu te-am obligat, dar cine poate, bine face. Nu te întrista. Omul este liber să facă ce vrea, dar cine vrea să împlinească curățenia, acela va vedea locul ce și l-a pregătit. La cei cârtitori, iată ce vă spun: de sâmbătă seara până luni dimineața nu vă atingeți de păcătuire. E păcat mare să-Mi spurcați ziua de bucurie și de sărbătoare. Cumpărați-vă hăinuță. O, că nu vreți să fiți sfinți! La biserică și la rugăciune se lasă holdele, grădinile, arăturile, treburile, și veți vedea că mult veți agonisi. Iată, n-am dat ploaie, din pricina păcatelor lumii, și a rămas pământul uscat. Pomii voștri nu au roade, din pricina păcatelor voastre. Maica Mea s-a rugat și se roagă să dau ploaie, ca să nu moară vitele și păsările, că sunt fără de păcat, dar pentru om n-ar fi să mai fie nici o picătură de apă pe pământ, și atunci ce-ai face, omule care zici că tu ești totul și poți face totul?

Iată, măi copii, o apă mare, și pe apă călătorește o femeie și are un pahar în mână, și din pahar vor bea toți împărații pământului: și cei trecuți, și cei ce vin.

... Fiilor, preotul Ioan de la Vladimirești este numai pielea și osul în celulă la Aiud. N-are pic de carne pe el, și se miră ceilalți de el. El și acolo, în închisoare, hrănește sufletele cu hrană. El are două sute șaptezeci de suflete care se roagă pentru el. O, că mari munci a mai răbdat! Nici hoții, nici criminalii nu au atâtea munci câte are un creștin, dar la cei ce suferă pentru Mine le dau amorțeală, să nu simtă durerile și arsurile și loviturile. Iată și Verginica, vasul Meu, câte a suferit: câte arsuri, câte înțepături, câte lovituri! Dar Eu i-am dat putere să biruie, căci a fost un comandant care striga la ea de o îngrozea.

Fiilor, fiilor, când veți vedea cetatea pustiită, Eu bat la ușa voastră. Care este cetatea pustiită? O, este credința, măi fiilor. Credința când se va răci, vine cel rău, este gata.

Fiilor, pe întreg pământul este numai fum. Copii, Eu am semănat grâu, și iată, pe pământ este mai mult tutun. De unde este această buruiană? E de la satana, tată; el a semănat-o. Vedeți să nu intre și peste voi gustul acesta. Vedeți să nu vă otrăviți. Măi copii, nu țineți mai mult la trup ca la suflet.

07-06-1958

Cuvântul lui Dumnezeu

... M-am pogorât din cer pe pământ, dar dacă vreți să vă vorbesc, îmblânziți inimile voastre. Privesc și văd că vi s-au împietrit. Nu este lăutar să vă cânte, nu este. De ați venit pentru așa ceva, nu este, dar dacă nu credeți că Eu sunt, veți vedea odată, căci cum M-am pogorât odată în trup, să vindec trupurile, tot așa M-am pogorât acum, în Duh, să vindec sufletele. Fiilor, n-am venit să dau cu toiagul, ci am venit să vindec suflete bolnave. Azi vă vorbesc blând, în duh, dar mâine vin și am să vorbesc în tunete și trăsnete, de se va cutremura pământul.

... Iată, măi copii, nu Mi-e scârbă să Mă cobor într-un vas, că pe acesta l-am găsit curățat și spălat, și la cuvântul Meu s-a curățat. M-am făcut blând, după voia omului. Eu torn apă cu găleata la flori cu mulțimea.

... Iată vremea zilelor de pe urmă. Veniți, tată, la Mine, că am unde să vă duc; porțile sunt deschise până la țâțâni. Veniți la Mine, că am cu ce să vă hrănesc. Veniți toți, că am de toate bunătățile.

O, văd între voi niște prunci. Ia veniți la Mine, copii! Tată, cei paisprezece mii de prunci care s-au jertfit pentru Mine, toți au gornițe și slăvesc numele Meu. Iată de ce e mare bucurie în ziua aceea de Crăciun; de aceea se fac covrigi și se împart. Cum voi vă bucurați, tot așa se bucură și ei în ceruri.

... Eu nu Mă port împarfumat cum vă purtați voi. Nu zic de toți; zic de o parte din voi. Lăsați luxul și mândria, că tare sunt urâte la Mine.

... Am venit să caut oaia cea pierdută. Iată, tu pierzi oaia, vaca ori capra și cauți și zici: „Mânca-te-ar lupii!“ dacă nu o mai găsești. O, dacă aș face Eu așa cu voi, și să zic: „De nu te-aș mai găsi!“...

... Tată, te-ai supărat că n-ai serviciu, dar Eu n-am avut nici haină, nici bani, nici holde, nici avere, și tot am trăit. O, dacă ai avea credință, ai avea aur să stai pe el, ai avea cu ce trăi așa cum Îmi place Mie, nu după lume, cu mândrie și cu mâncăruri bogate, care se strică.

... Am un Miel, S-a înjunghiat. Cine este? Iisus Hristos S-a înjunghiat pentru întreaga suflare și pentru tot neamul omenesc, dar puțini vin la El, puțini cred în jertfa Lui cea fără de sânge.

08-06-1958

Cuvântul lui Dumnezeu

... Fiilor, am adus un buchet de crini și vă dau la toți. Am adus un buchet de mărgăritare, un buchet de trandafiri și un buchet de busuioc; cu busuioc să vă botez, cu trandafiri să vă bucur, cu mărgăritar să vă satur și să vă binecuvinteze Tatăl Meu, că la toți vă dă Tatăl Meu din aceste flori. Vă pun pe masă și candelă frumoasă, și untdelemn, și fitil frumos și îl aprind cu foc, că voia Domnului este să înțelegeți. Domnul este candela, puntea este priceperea, fitilul candelei este înțelepciunea lui Dumnezeu. Hai să le aprindem, iar cu busuioc hai să botezăm, și să cântăm cu îngerii din cer, care se bucură și vă înconjoară: „În Iordan botezându-Te Tu, Doamne, închinarea Treimii s-a arătat“. Iată că parfumul se revarsă; această binecuvântare vă miroase. Fiți credincioși, fiți înțelepți, fiți statornici în cuvântul Meu.

Am venit să vă vorbesc; n-am venit să vă ghicesc, să vă mărit sau să vă însor. Am venit să vă vestesc că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Iată pământul cel nou, cât este de gătit și de împodobit și de frumos! Copiii Mei, anunțați, împărțiți aceste flori, această binecuvântare cerească, această chemare.

O, oile Mele, cine ziceți voi că sunt? O, copiii Mei, pentru mulți sunt o cădere, o nebunie. Am fost în trup și M-au văzut și tot nu au crezut. Am făcut minuni în mijlocul lor și tot M-au condamnat.

... Vine judecata, s-a împlinit Scriptura, e gata să se pună pecetea, dar pecetea a început să se pună. Nu vă uitați că au căzut coroane, au căzut împărați. Au căzut toate și s-a împlinit Scriptura. Iată, acum S-a ridicat și spune Împăratul cerurilor: haideți la luptă cu Mine, haideți cu Mine! Bucurați-vă, că vă cheamă la luptă Împăratul împăraților, Regele regilor, Domnul domnilor și Stăpânul stăpânilor, vă cheamă la luptă împotriva celui rău. Cu ce să ne luptăm? Cu noi, să nu mai facem voia celui rău. Să ne luptăm în smerenie, în post, în rugăciune, în dragoste.

O, ce mai muzică s-a pregătit pentru nunta Mielului! Ce mai muzică în cer, ce mai nuntă, dar și ce mai jale, ce mai plâns! Cum va fi soarele? Cum va fi luna? Stelele unde vor fugi de groaza Mielului? Cerul, cum va fi de strălucitor? Cum vom fi când vom sta la judecată după faptă? Cum va fi Judecătorul? Cum vor fi oile? Cum vor sta caprele care cât au trăit pe pământ n-au avut liniște și au sărit în toate ale lumii și s-au purtat după felul lumii? O, toți cei ce ați auzit strigarea Mea, o, ce plâns va fi când va începe judecata! Căci voi n-ați plâns aici, în valea plângerii, ca să vă bucurați cu îngerii și cu sfinții din cer.

Te rog, poporul Meu, vă rog, copii, voi, care-L cunoașteți pe Dumnezeu și credeți, rugați-vă de toată lumea, de copii, de soți, de soții, de frați, de surori, de prieteni, de cunoscuți și de toată lumea să se întoarcă la calea cea dreaptă, către credința adevărată, pentru care s-a vărsat atâta sânge, de s-a pecetluit, ca să știm noi, și să știe și cei din urmă cum să trăiască să ajungă acolo de unde au venit aici, pe pământ. Măi oile Mele, astăzi sunt Duh Care vă mângâie, sunt Mântuitor să te scap, sunt casă să te odihnesc, să te primesc, sunt tot ce vrei, numai vino când te chem, când te aștept! Veniți, că am multe să vă spun, dar acum nu le puteți ține, că vi le fură. O, oile Mele, țineți-vă de tot ce ați auzit, și să le împliniți, că nu auzitorii se vor mântui, ci numai împlinitorii. O, fiilor, nu fiți zăngănitori, nu fiți aramă spoită. Fiți aur curat și călit în valurile vieții. Înfruntați toate poftele și grijile deșarte prin care vă fură cel rău. Azi trăim în vremea lui Noe. Ce făceau atunci? Se însurau, se măritau, mâncau și beau. Cine a zis: „Fă corabie“? Cine a făcut-o? Cine l-a ajutat? Ce zicea lumea și cei ce-l ajutau să facă corabie? Râdeau de el. Ce zice lumea acum când aude de mânia Tatălui, care va fi turnată pe pământ din pricina necredinței și fărădelegilor ce le face lumea în tot momentul?

O, poporul Meu, vă uitați la Mine și nu vă vine să credeți. Simțiți-Mă, că sunt în persoană și vă vorbesc blând, blând. Nu Mă răstesc, și vă vorbesc ușor, ca să înțelegeți. O, lume, lume, mulțumește-I lui Dumnezeu că M-a trimis iar în mijlocul tău să te chem la mântuire, la rai, la veșnica fericire, care nu se va mai termina. Aveți în fața voastră apă, foc și Sânge. Ce înseamnă, ce se face cu ele? Apa spală, focul curățește, Sângele ne împacă cu Tatăl. Fraților, bucurați-vă, că Domnul a mai pus o dată masa și vă cheamă la masă. Veți fi întrebați de toate, dar vă spun, nu vă lepădați, că fumul va pieri, dar voi veți rămâne. Nu vă lepădați.

Fiule, dacă-ți spun că ești credincios, te ții și nu cazi, iar dacă îți spun că ești păcătos, te lepezi de Mine. Omul vrea să fie lăudat. Așa-i firea omului, vrea să fie înălțat pământește, pentru o clipă. Să vă înălțați, dar nu aici, copii. Nu doriți să fiți înălțați acum, pe pământ, că tot pământul este plin de apă tulbure, și pe apă sunt mii și mii de bărcuțe, și în bărcuțe sunt michiduți, și merg spre apus acești michiduți. Sunt muzicanți, sunt cântăreți, au mese întinse la care se desfătează. Iată, mai sus este o bărcuță, și în barcă, o proorociță, și vorbește. Ea se bucură și face haz, și în timpul călătoriei barca se răstoarnă și diavolul râde. Alături de această apă tulbure se formează o altă apă. Peste un mal este o apă limpede, și în marginea apei, doi pomi mari, asemănători la frunze, și acele frunze luminează apa aceasta limpede, și în apă sunt mii și mii de peștișori care călătoresc pe aceste raze și întreabă: „Mai este mult?“. Și iată și un drum, și pe drum trece un car cu doi cai albi, cu capetele de foc, și în car sunt doi oameni. Cine sunt aceștia? Enoh și Ilie. Aceștia sunt prooroci. Carul trece la răsărit. Peștișorii i-au întâmpinat pe prooroci și îi întreabă: „Mai este mult?“. Peștișorii s-au făcut un popor și întreabă: „Mai este mult, Doamne, până se va împlini?“. Iată, în stânga este o cetate dărâmată și printre dărâmături se văd și morți. În dreapta este o cetate nouă, și poporul îmbrăcat în haine până jos, albe ca zăpada. Și în cetatea aceea nu poate intra nimeni care nu are acele haine albe, căci cetatea e păzită de ostași și de doisprezece îngeri, care au cădelnițe, potire și plăci. Înțelegeți, că vă dau acestea ca să le înțelegeți.

Iată patru îngerași, care au în mână patru Evanghelii, și toate fac numai una, și iese pe poartă Împăratul, și e plin de sânge Împăratul, și pe frunte poartă un nume care nu se poate citi. Împăratul spune și strigă: „A Domnului este împărăția!“. Nu vă pot spune toate deschis, fiilor. Acest Împărat a pornit la luptă și a luat cu El armată sfântă. Armata nu are haine stropite cu sânge, ci numai Împăratul. Credeți? Din ochii lui iese foc mistuitor cu care va curăți tot păcatul de pe acest pământ. E și Împărat plin de sânge, e și Prooroc. Înțelegeți? Ce este apa? Ce sunt peștișorii? Ce sunt aceste cuvinte? Apa este viața trăită în curăție; peștișorii sunt poporul. Ce este carul și proorocii Enoh și Ilie? Care este cetatea dărâmată? Care este cetatea cea nouă? Nu vă tulburați dacă nu știți.

Iată ce zice Tatăl: lasă, fiule, cartea pământească, și ia cartea cerească. Vai de voi, pământ și mare! că Domnul vrea să vă nimicească.

Fiilor, dacă ați avea dragoste cum voiesc Eu, ați zbura prin văzduh.

În fața vasului Meu s-au lăudat doi bărbați că au praf de pușcă și că o vor nimici, și atunci ea nu va mai rătăci lumea, dar voi să spuneți vasului Meu să nu se teamă.

Fiilor, în casa Mea de rugăciune, odată cu voi pășesc și cei cu duhuri rele. Credeți? Am intrat după voi și abia v-am mai găsit printre duhurile rele. Credeți? Vai de cei ce nu cred că stau la ușă duhurile rele! Iată că și preoții nu mai dau hrană sufletească trebuitoare poporului Meu. Eu nu vă spun vouă ca să-i urâți pe preoți. Rugați-vă pentru ei, că și pe ei îi fură cei răi.

Fiilor, M-a trimis Tatăl la voi să vă fac totul cunoscut, să vă trezesc din moleșeală. Copilași, lucrați cu mâinile și pășiți cu drag cu picioarele pe calea mântuirii. Am în mână cinci mere, și dacă le curăț, rămâne puțin, numai un sfert. Iată, și acest sfert va pieri atunci.

... Fiilor, cât timp este de când a fost satana să cutreiere pământul? Învățați Scriptura pe dinafară, că se va ridica într-un miez de noapte, se va ridica. Învățați-vă Scriptura. Iată, vasul Meu, când a fost închisă la un loc cu o sectantă, a întrebat-o sectanta de ce postește, și vasul Meu nu a putut să răspundă. Întrebați vasul Meu ce vorbire a avut cu sectantele. Și după vorbire, o sectantă a visat că trecea pe o punte peste o prăpastie mare, și când era la jumătate, a căzut de pe punte și a apărut un om cu haine negre și lungi până jos și a prins-o și a întrebat-o: „De ce nu postești?“. Și i-a mai spus că dacă postea, nu mai cădea, și i-a spus că la cer nu se poate ajunge cu toate ale lumii. Ea a zis că postește o zi pe an, iar el i-a zis: „Cum a postit fariseul“. Din vorbele purtate, ea și-a luat angajamentul că va posti și ea ca vasul Meu.

... O, fiilor, vine scrâșnirea dinților și se va ridica harul. Socotiți timpul, că vremurile sunt grele. Fiule, să plângi când vezi că a venit seara și nu ai făcut ce erai dator să faci și să împlinești.Iată, Eva numai a gândit: „Oare, de ce a zis să nu mâncăm din pomul oprit?“, iar diavolul a auzit și a zis că nu e păcat. Iată, și la voi este îndoială.

09-06-1958

Cuvântul lui Dumnezeu

... Fiilor, în România s-a înfipt sabie, s-a înfipt cuțitul ei până la mâner. Vai de tine, Românie, ce va cădea peste tine! Oițele Mele, ascultați cuvintele Mele, că vine ziua cea mare și va fi amar de cei nepregătiți. Plâng sfinții și îngerii de milă de ce are să vină. Oițele Mele, ascultați și împliniți, că totul e gata. S-a pus muzică să cânte cu o săptămână mai înainte și Mirele S-a pogorât să adune toate mesele. Nunta e mâine, nu e azi, dar fiți gata.

S-a pogorât molimă să mănânce toată lâna. De câlți nu se atinge; numai lâna o va roade de tot, de nu se va mai putea înnoda. Viermele are nouă metri lungime și jumătate de metru lățime; roade mereu la lână și nu poate să-l omoare nimeni, decât cel ce l-a trimis. O, știți voi ce este? Este dușmănia, ura, invidia, îngâmfarea, răutatea frate pe frate, creștin pe creștin, că nici în mănăstire nu mai este smerenie. Toți sunt mândri, toți zic că sunt pregătiți, dar cu greu mai găsești maici smerite; la o sută, de-abia una smerită, dar nu se vor mântui decât cei smeriți.

Vine nunta, și cine n-are haină de nuntă, nu va putea intra la nuntă. Mulți au haine și de nuntă, dar dacă n-au și cămășuță, nu vor putea intra la nunta Mielului.

10-06-1958

Author:  Duhul [ 29.2.2008, 16:31 ]
Post subject:  Cuvantul Domnului - anul 1959

Anul 1959

   * 06-02-1959 Cuvântul lui Dumnezeu


Cuvântul lui Dumnezeu

... O, poporul Meu, voi, care aveți pe calea Mea crucea, nu vă abateți din calea Mea. Duceți crucea până la capăt, că nu sunteți singuri; toți suntem una, toți suntem frați. Voi nu credeți, dar toți suntem frați, și un duh avem toți, de la Tatăl ceresc.

O, oițele Mele, mai avem o secundă și ne întâlnim cu patria cerească.

Fiilor, mulți au cerut partea lor și au plecat în lume. Iată, vine satana în fața Tatălui Meu și zice că toată lumea îi slujește lui prin întinare și prin copii nebotezați, ce trebuie curățiți și sfințiți, căci slujesc lui satana. Voi știți că mulți slujesc și lui Dumnezeu și lui satana, și merg la biserică și se închină, și merg și la cârciumă și se îmbată și înjură și vorbesc cuvinte porcoase și murdare. Mulți trec pe lângă crucea Mea și se închină, și merg mai departe și înjură.

Întâi voi judeca pe antichrist.

O, Românie, Românie, mult lucru sfânt am făcut în tine!

... Nu poate lua trupul hăinuța sufletului, și nici sufletul, hăinuța trupului. Care din ele e mai scumpă? Haina trupului, sau haina sufletului? Cine a dat haina trupului? Este dată de naș. Și cine a dat haina sufletului? Este dată de Duh. Nu poate lua trupul haina sufletului, și nici sufletul, haina trupului. Sfințiți-vă acum când sunteți în trupuri, căci Tatăl are nevoie de voi pentru cer. Numai să vreți, și cerul este al vostru.

Se luptă antichrist cu creștinii. Antichristul lucrează în calea lui Dumnezeu și intră în biserică și intră în altar, dar voi, țineți-vă bine. Am cerut de la Tatăl să Mă arăt în trup, ca să nu mai cădeți.

Copii, glasul ce-l auziți acum, acela va judeca.

Vine foamete mare, mare, dar Eu tot vă vorbesc, tot Mă mai cobor să vă vorbesc. Am să Mă cobor și am să-ți dau o sămânță de grâu să o semeni, poporul Meu, dar să nu o arunci pe orice pământ. Alege pământul, ca să poată să facă roadă pământul cel bun. Dintr-o sămânță se va face un spic; dintr-un spic se va face un kilogram; dintr-un kilogram se va face mult și se va înmulți și vei face pâine și vei hrăni lumea. Și iar am să Mă pogor să-ți mai dau o sămânță. Știi ce sămânță? Sămânță de vie. Și via va crește o viță, și vița va face ciorchini și struguri de un kilogram și va ieși mult vin. Poporul Meu, să o semeni în pământ bun, ca să poată rodi, căci va ieși mult rod, dar nu va avea cine să-l bea. Fiule, înțelegi tu ce este taina aceasta?

O, poporul Meu, ești în clasa a patra; ține-te bine, să nu-ți ia altul premiul. Crede, învață și luptă-te lupta cea bună ca să poți lua cunună. Fiule, să nu pierzi și să nu uiți nici un cuvânt, că de toate vei fi întrebat. O, tată, voi știți că doctorii învață multe până prind învățătura să vindece bolnavii și să le dea medicamente trebuitoare la boala lor. Iată, și voi, să aveți credință mare și tare, că veți învia morții și veți vindeca boli.

... Poporul Meu, cunoști tu semnele lui antichrist? Iată care sunt: lepădarea de credință, tăgăduirea Sfintei Treimi, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, și tăgăduirea lucrării sfinte. O, mai e un semn, mai e ceva. Primul semn e lepădarea de credință, și al doilea este depărtarea icoanelor și a rugăciunii din școli, și al treilea semn este pustiirea casei lui Dumnezeu. Iată piatra de temelie, și în mijlocul ei este răutatea.

Tată, s-a făcut o fabrică de pâine pentru populație multă, și această fabrică nu mai face pâine numai din grâu curat; face din amestecătură multă. Așa și în credință s-a făcut amestecătură și nu știe lumea ce să mai creadă. Tată, tată, vai de acei prin care vine sminteala!

... La Vladimirești fac îngerii Liturghie și slujbe, și vrea Tatăl să țină așa până când se va deschide iar. O, ca fulgerul se va arăta foc pe pământ și se vor căi cei răi și necredincioși, dar e prea târziu atunci.

... Fiilor, a dispărut crucea de pe masa judecătorului, și icoanele din școli, și rugăciunea din școli. Fiilor, de ce n-am învățat Eu carte? Fiilor, cine învață carte multă, învață multe fapte urâte și se leapădă și de credință, că se strecoară în inimi duhul mândriei și al iubirii de sine. Au ieșit multe, multe școli, dar au ieșit și fapte murdare foarte multe, ca să nu te mai poți gândi la Dumnezeu și să le facă omul cât trăiește.

Rugați-vă, copii, și dacă vreți, rugați-vă cu mătănii până la pământ, cum se roagă voievozii și îngerii. Dacă ei se roagă așa, voi cum ar trebui să vă rugați? Dar vă spun, rugați-vă cu mătănii și să nu lipsească metania de la rugăciune dimineața și seara și să nu dormiți niciodată fără rugăciune. Așa cum te îngrijești de mâncarea care este trecătoare, așa să te îngrijești de rugăciune, că ea va rămâne să se vadă odată. Rugăciunea va fi puterea prin care veți scăpa. Prin rugăciune scăpați și aici, pe pământ, de multe greutăți, și tot așa și în cer, veți ajunge prin rugăciune.

... Atunci să dați barba jos, când va dispărea chipul Meu de pe icoane, de pe cruce. Așa vrea Tatăl, vrea să vă vadă cu chipul Lui în fața oamenilor, căci lumea acum s-a rătăcit și de la chip, și de la port, și de la trăire, și de la vorbire creștinească. Nimeni nu mai știe că la toate este un hotar.

06-02-1959

Author:  Duhul [ 29.2.2008, 16:33 ]
Post subject:  Cuvantul Domnului - anul 1960

Anul 1960

   * 01-05-1960 Cuvântul lui Dumnezeu


Cuvântul lui Dumnezeu

... Pace vouă, copiii Mei, pace și liniște! De ce sunteți așa de mâhniți, așa de triști? De ce plângeți, măi copiii Mei? M-am coborât în acest timp la voi. O, de ați vedea voi călătoria Mea, pe unde Eu călătoresc! Fiilor, Mă așteptați să vin la voi, dar voi nu știți cum vin Eu pe pământ, nu știți pe ce cărare, că nu mai am casă, nu mai am masă să vin la voi, nu mai am, tată, casă să vin la voi, căci casa pe care Mi-au făcut-o oamenii s-a umplut de păianjeni. O, lume, lume, nu mai am loc în tine! O, copilașii Mei, venit-a Domnul între voi. Nu am venit în trup, ci în Duh. Țineți-vă de poala Mea, că au venit dușmanii și Mi-au luat căsuța și Mi-au luat hăinuța. Țineți minte, tată, nu scoateți duhul din fașa cu care v-ați botezat. Nu scoateți crucea cu care v-ați botezat. O, copilașii Mei, venit-a Duhul Meu ca să se împlinească ceea ce am zis când eram în trup. Florile Mele, v-am dat har și dar, că nu mai am casă pe pământ. Sunt plin de răni; nu mai am nici umbră pe pământ.

Copiii Mei, e masa pusă pentru voi, e haina gata pentru voi. Să nu vă uitați înapoi, căci stâncă de sare vă veți face. Nu vă uitați că nu mai aveți casă și masă, și uitați-vă cum vine Domnul la voi, cădupă Mine vine Ilie, și nu este trup, ci este duh. Lăsați povara jos. Înarmați-vă cu puterea lui Hristos. Îndreptați urechea către Mine.

... O, trandafirii Mei cu spini pe coadă! că am vrut să rup unul să miros, dar M-am rănit la deget. Iată, curge sânge. Am apucat cu toată mâna să-l rup; am crezut că nu mai are spini. O, florile Mele, ce vijelie mare e pe pământ! Spuneți voi, cine v-a deșteptat și v-a spus că vremea s-a apropiat? Tată, a făcut Domnul o casă și a coborât la voi pe pământ, nu acum, ci peste o clipă, nu peste o zi. Florile Mele, privegheați, ca să puteți intra în ea.

... Copiii Mei, vorbește Duhul. Copiii Mei, voi nu aveți nici un spin pe capul vostru, nici un cui pe trupul vostru, dar Eu sunt plin de cuie.

Fiilor, mulți prooroci se vor naște pe pământ, dar luați aminte la semănăturile lor. Întuneric mare va veni pe pământ, dar tu vei lumina, copilul Meu. Nu sunt aduse acum cele ce vă spun Eu, și sunt scrise de când eram cu trupul pe pământ. Cunoașteți-Mă oițelor, că sunt între voi. Cunoașteți-Mă după fluierul Meu, că mulți vor veni, în numele Meu, ca să vă înșele. Cunoașteți după milă, cunoașteți după roadă. Copilul Meu, tot cel ce este fără de cruce nu este de la Dumnezeu. Tot cel ce este fără preot nu este de la Dumnezeu.

... Copiii Mei, treziți-vă, că nu sunt singurel. Am luat cu Mine pe prietenii Mei care M-au însoțit când am plecat. O, floare trecătoare, o, v-ați vândut pe nimic, poporul Meu de pe pământ! O, de ați vedea voi răscumpărarea cât este de prețioasă! că de v-aș da numai un cui din palma Mea, nu ați avea cu ce-l cumpăra; numai un spin din fruntea Mea, nu aveți cu ce-l cumpăra. O, de ce nu-l răscumpărați pe cel din păcat? De ce? Că nu v-a cuprins frica? Frica a făcut acoperământ peste voi.

... Copii ai cerului, lăsați morții să-și îngroape morții lor; voi luați crucea și urmați-Mi Mie. Deși e căzută, ridicați-o pe umerii voștri și porniți cu ea spre palat.

Iată ce bucurie nespusă e să veniți să beți apă, tată! Cu ce beți voi? Cu gurița, sau cu mânuța? Beți apă, tată, beți, că v-a adus Tatăl ceșcuța. Beți apă din izvorul Meu. Copilul Meu, umple, tată, desagii bine, că poți, cu ajutorul lui Dumnezeu. Vrei să și asculți, să și scrii, dar să nu zboare vântul ceva din povara ta.

... Florile Mele, vă repet, mulți prooroci mincinoși s-au născut pe pământ. Tată, cunoașteți proorocii, că nu toți sunt de la Mine. Cel ce-Mi poartă crucea, pe acela să-l credeți. Mulți s-au pus ciobani la oi, dar când a venit lupul, le-au părăsit. Fiilor, nu toate vânturile care bat sunt de la Mine. Luați bine seama, cine poartă crucea Mea mărturisind pe Dumnezeu în trup și în duh, acela este de la Mine, căci crucea este suferințe și fapte. Cine mărturisește pe Dumnezeu și bea băuturi rele, în afară de vin, nu este de la Mine.

... Copiii Mei, este greu ca în ziua de azi să mărturisească cineva pe Dumnezeu. Este cruce de fier, că este pământul minat. Cât a suferit Domnul pe pământ! Oare, nu ar fi putut Dumnezeu să-L apere pe Fiul Său? Dar L-a dat pildă de suferință, că dacă-L apăra, rămâneau proorocii mincinoși, și Dumnezeu nu minte niciodată.

... Oițele Mele, de ați vedea voi că sunteți lângă portiță, n-ați mai fugi de suferință. O, Mă îneacă valurile apei, căci Eu lucrez, și iată, și dracul lucrează. Multe scule are diavolul și puține slugi am Eu pe pământ. Pe unde-l întâlnesc pe diavol, Îmi dă cu sâc și spune că Mi-a luat împărăția. O, tată, tată, împărăția Mea nu o ia; dincolo de punct nu poate să treacă. Cu toată puterea lui, o să-l nimicesc, și mulți se vor jeli când vor vedea cui au slujit. O, lume, lume, întoarce-te la Mine! Aruncă de la tine haina lui de aur și de porfiră și de pietre prețioase și îmbracă-te, lume, cu haină de cerșetor și cere la Mine mântuire.

O, copiii Mei, la voi să nu vă întreacă hrana trupească pe cea a sufletului. Vă spun că cine merge pe urma Mea are cruce grea, și să nu ceară ajutor de la om, ci de la Dumnezeu.

M-am hotărât, tată, să-l pierd pe dracul de pe pământ, și oriunde va fi scula lui, fie oraș, fie casă, fie biserică, voi nimici de voi găsi scula diavolului în ea.

Stâlpilor, se pregătește noul Canaan. Nu e în trup puterea voastră, ci e în duh. Nu vă descurajați că nu puteți, căci puterea este în duh.Dumnezeu v-a dat har și dar. Pe acest pământ lucrează zidarii Mei.

... Spuneți, tată, și la oițele celelalte să pască ierbuța cunoscută, căci pe pământ s-au așternut spini mulți, și să nu vă aducă răni în duh. Spuneți la frații voștri, la părinți și la copiii care nu sunt aici, dar nu la cei din mare, ci la cei din casa Mea.

Copiii Mei, de ce am venit Eu la voi? Măi copilași, M-a trimis Tatăl la voi, n-am venit Eu așa. Fiilor, țin în mână cheile și descui ușa la bine și la rău. Știu că la rău nu va intra nimeni, și se vor îngrămădi cu toții la ușa binelui, dar de voi găsi pe cineva fără hăinuță, îl voi azvârli afară. A venit Maica Mea plângând pentru voi în fața Tatălui Meu și a spus că sunteți plini de răni. Eu am cercetat tot trupul celor ce cred în Mine și n-am găsit răni pe trup, dar Eu am răni mari. Mă uit, tată, că nimeni nu are inima îndoliată. Sunteți cu moartea în spate și nu sunteți smeriți; umblați, tată, numai glumind. A venit Maica Mea plângând că aveți cruce grea. Unde îți este crucea cea grea? că Eu nu te-am văzut plângând. Te-am văzut râzând. Copiii Mei, nu vă duceți cu crucea pe alte drumuri. Te părăsesc, copilul Meu, dacă faci așa. Nu intra cu crucea în salon, nu intra cu crucea la film sau la cârciumă. Ascultă, floare care te-am uns cu mir din patria cerească: nu intra pe alte drumuri cu crucea Mea, că te părăsesc.

... Iată care este calea Mea. Prima portiță este să te lepezi de trupul tău, adică să nu mai curvești, să nu mai minți, să nu mai furi, să nu mai ucizi, să postești și să te rogi. A doua portiță, copilul Meu, este crucea pe care ți-am dat-o Eu, crucea răstignirii. Să te uiți la ea, să-ți vezi chipul tău dacă este bun sau rău. A treia portiță este potirul, care este plin; să bei, copilul Meu, să primești putere de la Dumnezeu, că pentru voi e dat, nu pentru cei cu inimă spurcată. Voi, tată, ascultați-Mă, că ați intrat pe cele două portițe, dar n-ați ajuns la a treia, pe care vă spun s-o luați în fiecare zi. Măi copilașii Mei, mai aveți un prag de trecut. Iată, mai aveți iubirea de aproapele, de bisericuță, de cei ce se jertfesc în fața sfântului altar, că M-a trimis Dumnezeu în vie ca să iau struguri din ea, M-a trimis Tatăl să culeg flori, dar nu erau nici struguri, nici flori, că n-am de unde. O, fiilor, cu ce veți plăti voi osteneala Mea, a Duhului Meu, a cuibului Meu, a vasului Meu? O, tată, Eu nu vă iau plată, Eu cer milă de la voi, nu cer vițel sau bou, și cer ca jertfă mila duhului tău.

... Nu vă mai uitați înapoi, că stâncă de sare vă veți face. Nu vă mai uitați înapoi că nu mai aveți casă și masă, și uitați-vă că vine Domnul. După Mine vine Ilie, și nu este trup, și este duh.

... Iată, măi copii, am la răsărit popor pe care l-am sculat din mormântul întunecat; am la apus popor pe care l-am sculat din mormântul întunecat; am la miazăzi popor pe care l-am sculat din mormântul întunecat; am la miazănoapte popor pe care l-am sculat din mormântul întunecat. La răsărit vorbește piatra prin duh, și la judecată va zice piatra că voi ați auzit prin om și n-ați crezut. Feriți-vă de judecată, să nu aveți judecată. La apus a vorbit prin copaci și s-a ridicat o ceată de bărbați, și iată că se luptă cu împăratul care vrea să le strice bisericuța. Acești oameni se luptă cu împăratul cel rău. La război e război crâncen, că nici biserica nu mai este în picioare, dar crucea e purtată de copiii Mei pe brațe. La miazănoapte am sculat poporul prin peștii din baltă. Ies peștii la mal și strigă: „Pocăiți-vă!“. La miazăzi am sculat poporul prin rândunele care strigă: „Pocăiți-vă, că s-a apropiat împărăția cerurilor!“. Dar voi, că aveți glas de om, cum să nu credeți?! Nu te speria că ai suferință grea. Astăzi nu se mai fac minuni în trup, ci se fac minuni în duh. Azi face dracul minuni. Eu am pus stele pe cer, și el a pus stele pe pământ.

... Oraș București, oraș București, Sodomă și Gomoră ești! S-au găsit niște rândunele într-o margine de tine, care își caută cuib.

O, florile Mele, o poporul Meu, vine Canaanul la tine! O, fiilor, voi nu vedeți prin ce spini mergeți. Fericită este ușa deschisă astăzi ca să pot intra Eu cu toată lucrarea Mea. Am venit să vă ajut la suferință. Eu știu cum s-o port. Am venit să vă netezesc și cărarea voastră, că plânge Maica Mea că numai dealuri aveți pe ea.

... Să nu ziceți că dacă biserica e dărâmată Dumnezeu te va părăsi. Nu, tată. Dacă slujești lui Dumnezeu, și nu la trup, ci duhovnicește, Dumnezeu nu te părăsește. Purtați-Mi crucea, că și Eu port povara voastră. Fiilor, Maica Mea se roagă să treacă vremea de apoi, să treacă suferința de la voi, dar nu se poate să treacă nimic. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece. Vă spun, pregătiți-vă duhovnicește, că a sosit clipa să vă prezentați în fața lui Dumnezeu. Nu este om să nu treacă prin fața lui Dumnezeu. A venit vremea Mea. Nu este Noe, nu este Lot, ci Duhul lui Hristos.

Pace vouă, copiii Mei! Amin.

01-05-1960

Author:  Duhul [ 29.2.2008, 16:38 ]
Post subject:  Cuvantul Domnului - anul 1962

Anul 1962

   * 28-10-1962 Cuvântul lui Dumnezeu


Cuvântul lui Dumnezeu

... Fiilor, înainte, Israel a trecut prin apă, dar acum ce vom face când vom trece prin foc? căci aceasta prin care vă vestesc este trâmbița a șasea. Cuvintele Mele nu sunt pentru duhurile rele, ci sunt pentru cine face cuvântul pe care îl auzi tu astăzi. Cuvântul de astăzi este ușa, și nu mai este o altă ușă de intrare în împărăția Mea.

28-10-1962

Author:  Duhul [ 29.2.2008, 16:43 ]
Post subject:  Cuvantul Domnului - anul 1963

Anul 1963

   * 20-01-1963 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 15-05-1963 Cuvântul lui Dumnezeu


Cuvântul lui Dumnezeu

... — Verginico, scoală-te din așternutul tău, căci Eu îți voi da ție de lucru. Verginico, pregătește un caiet și pană, fiind în așteptare să vină Domnul.

Eu, pe când așteptam, am văzut deasupra capului meu o roată mare, mai mărită de două ori ca roata unei căruțe. Era de o frumusețe... cu mii de culori! Erau culorile late ca forma unei panglici și urmată una după alta. Și în mijlocul rotoului a apărut fața Domnului Iisus Hristos până la umeri, cu perișorul ca pârâul unei ape, ce se revărsa pe umărul cel drept și pe cel stâng, un păr ca lumina lămpii, fața blondă, ochi albaștri. Așa de blând era, că numai privirea Lui te mângâia. M-a privit așa de blând, dar nu mi-a spus nimic. Și ca fulgerul a dispărut chipul cel blând al Domnului și s-a schimbat într-un alt chip: chipul cel bătrân al Tatălui ceresc. Numai fața se vedea; încolo, era acoperit. Umerii, barba erau totul o lână albă, mai albă ca zăpada. Ochii îi avea tot albaștri, și doar părul era alb, dar fața era roșie și tânără; ochii vioi. M-a privit și m-a strigat:

— Verginico, ce faci?

Verginico, Mă cunoști cine sunt Eu?

— Da, Doamne, Te cunosc. Ești Tatăl ceresc.

— Sunt. Să nu Mă uiți niciodată. Să scrii copiilor Mei așa, că de mii de ani vorbește Domnul cu ei. L-a făcut Dumnezeu de la început pe om, l-a făcut nedeosebit cu chipul. I-am dat suflet din Duhul Meu, i-am dat grai din graiul Meu, și toate celelalte din ale Mele sunt date, și mulți zic că tot ce au sunt făcute de ei. Scrie, Verginico, mărgăritarele Mele și le dă copiilor Mei să le citească, că de mii de ani vorbește Domnul și cu creștinii, și cu păgânii, și ei nu fac roade vrednice de pocăință.

... Minciuna, hula, uciderea și preacurvia s-au înmulțit. Le-am pus hotare peste hotare de la fărădelegile lor. Scrie, Verginico, că va veni Dumnezeu la judecată cu ei și va fi iute la mânie pentru toți care nu primesc cuvintele Mele, pentru cei ce nu fac voia Mea. Spune, Verginico, că le-am scris prin prooroci să se pocăiască și nu s-au pocăit. Am amenințat pe tot omul, cu ierni grele, cu trăsnete și ploi fără măsură, am făcut războaie mari împotriva vieții lor, am sculat popor asupra altui popor ca să-i îngrozesc, semne multe am făcut, să vadă mânia Mea asupra fărădelegilor lor. Am luat rodul pomilor și al grânelor și al câmpului, să cunoască ei că sunt abătuți de la adevărul Meu și de la voia Mea.

Spune, Verginico, fiilor lui Israel care se cheamă creștini, că dacă ar veni Domnul și i-ar găsi în necredință și în neascultare și pizmă și ură, îngrozit de ceea ce ar găsi, ar striga cu mânie: „Vai vouă, răilor! Pentru ce v-am hrănit? Eu v-am dat pâine multă, și de toate bunătățile v-am dat. V-am îndestulat până la sațiu, dar voi după ce v-ați îmbuibat nu Mă mai ascultați“.

... Scrie, Verginico, că Dumnezeu nu urăște pe om, ci păcatul, și poruncesc fiilor lui Israel să se ferească de păcat și să urască păcatul, care-L supără pe Dumnezeu.

... Scrie, Verginico, fiilor Mei, să nu se asemene cu cei din Gomora și Sodoma, că aceia când cădeau în bătaia gloanțelor și a bombelor, erau mulțumiți să piardă totul, numai să scape cu viață, și acum nu mai vor să-și vindece rănile. Pentru aceste fapte rele li s-au luat moșiile, viile și casele; pentru că aveau și nu auzeau strigătele orfanilor și ale văduvelor, și celor săraci nu dădeau.

... Scrie, Verginico, oftarea Mea cea din inimă, că adâncă rană am, că vine ziua cea de apoi, căci vremea de apoi a sosit, dar ziua Mea nu a venit, ca să-i cer socoteală creștinului de venitul muncii sale. Nu voi cere socoteală creștinului de bani, de haine, de lux, de case, de mobilă, de mese îmbelșugate, ci îi voi cere socoteală dacă a dat de mâncare celui sărac, adică flămând, sau a îmbrăcat pe cei goi, sau a primit călători, sau a cercetat pe cei bolnavi, sau a mângâiat pe cei întristați.

... Scrie, Verginico, poporului Meu, să nu se încânte după oamenii răi, căci blestemat este creștinul care se leapădă de legea lui Dumnezeu și se face una cu păgânii, că greu îi este lui să mai scape de păgâni, căci păgânii au pe dumnezeul lor, pe diavolul, și fac zapisuri pe veci pentru cel ce ajunge pe mâinile lor.

... Vai de cei ce intră în mijlocul poporului Meu cu vorbe înșelătoare și furând vreunul dintre creștini, târându-l în lume, căci aceluia care intră în stână și fură o oaie, îi voi cere la ziua de judecată sufletul acelei oi, din mâna lui să Mi-o dea. Vai celui ce povățuiește pe creștini la rău! Vai lumii de smintelile ei pe care le face!

... Să fiți supuși poruncilor lui Dumnezeu și legii Lui, și nu omului care ți-a adus sminteală, și nu ochiului, și nu mâinii, nici piciorului, și la nici un mădular, ci numai lui Dumnezeu supune-te, fiule.

... Omul de azi zice că numai bogații de pe vremuri făceau rele, că trăiau din spinarea săracului. Dar omul de astăzi, ce face? A stricat tot. Săracului i-a luat masa și casa. O, vai, vai, aceștia și aceia tot una sunt, dar mai iertați sunt oamenii de atunci, căci credeau în Dumnezeu; dar aceștia nu cred, și strică și pe cei ce cred, și pe cei ce-Mi slujesc.

... Creștinii cei de la început dădeau totul pentru slujba Domnului, dar creștinii cei de acum nu mai dau nimic. Creștinii cei de la început făceau case în cer pentru săraci, dar creștinii cei de acum nici pentru ei nu știu să facă. Toată munca și toate lucrurile creștinului se îngrămădesc pe pământ, unde în tot timpul se strică, și în ceruri nu au nimic.

... Scrie, măi Verginico, poporului Meu că unii dintre copiii poporului umblă fără rânduială, nelucrând nimic; se ostenesc în lucruri fără folos și povățuiesc pe alții să calce în picioare poruncile Mele. Dar porunci dau Eu poporului Meu, să poarte grijă de acești fii ai lor, să-i îndemne să muncească și cinstit să-și câștige hrana. Faceți-i să înțeleagă legea, căci cine nu muncește și cine nu vrea să lucreze, nu trebuie nici să mănânce, căci legea ne arată că lenea e păcatul de moarte al creștinului. Din lene izvorăsc multe păcate. Poruncesc fiilor Mei să lucreze cu credință, că vor lua plată de la Dumnezeu

Voi, poporul Meu, aduceți la calea cea bună pe oamenii care fac păcate, căci voi sunteți lumina lumii și sarea pământului. Să nu apună soarele peste voi certați cu cineva. Voi, creștinilor care vă împărtășiți cu mărgăritarele ce vin din mijlocul tronului ceresc, cu cuvintele Mele și ale Tatălui Meu, aceasta este porunca Mea: să nu fie între voi nici ură, nici vorbă proastă, nici glume rușinoase, căci nu se cuvin creștinului. Să nu fiți înfruntători, nici răpitori, nici curvari, nici bețivi, nici mândri, nici răi, nici lacomi, nici dușmănoși, nici pizmuitori, nici leneși, nici hulitori, nici lăudăroși, căci creștini ca aceștia nu vor moșteni împărăția cea pregătită de Dumnezeu.

Voi, copiii Mei, păziți duminica cu sfințenie, ca să nu cădeți în blestemul legii lui Dumnezeu, căci Dumnezeu a făcut această zi pentru odihna trupului și întărirea sufletului. Dacă veți lucra duminica, nu veți avea spor în toată viața și vor veni asupra voastră pagube și mari nenorociri, și toată munca din tot timpul va fi prădată, căci Dumnezeu stă împotriva celui ce face lucru duminica.

... Vă poruncesc vouă, creștinilor, să nu părăsiți biserica. Atâta va mai fi lumina Domnului cu voi, câtă vreme mai stă biserica în slujbă. Vine vremea să fiți dați afară din biserică. Voi, în tot timpul și în vremea aceea să nu vă pierdeți curajul, și mai mult să vă încurajați, și cu toții să cunoașteți venirea Mea, căci Domnul nu vine pe vreme bună, ci pe ploaie și furtună. În pilde vorbesc. Voi, creștinilor, respectați preoții, oricât ar fi de aspri cu voi, ca să nu cădeți în blestemul legii lui Dumnezeu.

Vă poruncesc vouă, creștinilor, să fiți plăcuți la cuvinte, ca totdeauna cuvântul vostru să fie plăcut și dres cu sare, ca să dea mare dar celor ce ascultă. Luați seama la toate cuvintele pe care le vorbiți, ca să nu fiți oameni care seamănă semănătură în vânt, căci cuvintele rele strică și cuvintele bune.

... Vă spun, vouă, femeilor creștine, să vă purtați cu îmbrăcăminte cuviincioasă, cu sfială firească, cu mintea întreagă, nu cum se poartă femeile Gomorei și Sodomei, nu cu împletituri de aur pe păr, nu cu flori în păr, nu cu cercei, nu cu mărgele, nu cu inele, nu cu brățări, nu cu scârțâietori la picioare, nu cu pungile pe mână, nici cu haine de lux, ci cu fapte bune, așa cum se cuvine femeilor creștine să fie cu teamă de Dumnezeu. Creștinul care-și îmbracă femeia în lux, îi scoate marfă de calitate lui satana, și mai târziu o va pierde.

Bărbați și femei creștine, și voi, copii creștini, ascultați pe Domnul. Vă spun vouă, părinților, creșteți copiii în învățătura legii lui Dumnezeu. Bătrânelor creștine, vă spun ca la niște mame mironosițe, fiți cu înfățișare cuviincioasă, nu fiți robite de vorbele lumești, ci fiți învățătoare de bine, ca să faceți cuminți și pe cele tinere.

... Fiilor creștini, urmăriți ce vă spun în această vorbire. Fiți, măi fiilor, creștini împlinitori. Lepădați lucrurile întunericului și îmbrăcați-vă cu lucrurile luminii, căci s-a apropiat ziua, și Dumnezeu nu Se lasă să fie înșelat, căci Eu adevăr grăiesc, măi creștinilor, că la ziua judecății vei secera, măi creștine, ce ai semănat în viață. Mai bine vă zic vouă, măi creștinilor, pentru că vremea s-a scurtat: împăcați-vă cu Dumnezeu, ca să gustați cele ce ochiul vostru nu a văzut, urechea nu a auzit și la inima voastră nu s-au suit, căci minunat loc a pregătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El.

Dacă acum, după ce veți auzi ce v-am scris prin mâna vasului Meu, dacă nu vă veți îndrepta, voi trimite pe pământ întuneric mare și vor ieși fiarele din culcușurile lor și vor veni asupra oamenilor ca să se hrănească. Și voi porunci să sară și peste voi, ca să fiți răpiți, pentru că nu M-ați ascultat când Eu am fost cu voi. Voi porunci norilor să reverse pe pământ ploaie să spele pământul, și voi deschide porțile cerului și voi da foc pe pământ, ca să ardeți ca lemnele.

... Creștinilor, creștinilor, îndreptați-vă. Puneți la inimă sfaturile Mele și îndemnurile Mele. Ascultați-Mă, fiilor, că vă voi amenința cu boli grele și veți chema moartea să vă ia, să scăpați de bolile care vor cădea peste voi, și moartea nu va veni, că moartea va fugi de voi.

... Veniți, veniți, creștinilor, la Dumnezeu! Așa vă cheamă Domnul, căci voi sunteți prietenii Mei, și Eu sunt prietenul vostru. Dacă voi faceți voia Mea, nu vă voi mai numi robii Mei, căci robul nu știe ce face stăpânul său, și vă voi numi pe voi fii și vă voi face vouă cunoscute toate lucrurile Mele, căci cei care au fost la început nu au darurile voastre.

Așa vă îndemn, fiilor, creștinilor, nu știu ce nume să vă mai pun, căci creștinii de la început n-au fost ca voi. Creștinii cei de la început n-au fost fățarnici cum sunt creștinii cei de acum. Creștinii cei de la început au avut prooroci pe oameni și mult îi ascultau, mult îi socoteau și îi prețuiau, și ce poruncă dădeau, acea poruncă o împlineau. Nu treceau peste poruncile care se dădeau de prooroci; se fereau să nu strice cuvintele proorocilor. Dar voi, creștinilor de astăzi, aveți pe Sfânta Treime Care vă profețește, și multe lucruri s-au lucrat cu voi și multe minuni s-au lucrat cu voi. Cu ce curaj, măi creștinilor, stricați lucrurile pe care le face profeția Sfintei Treimi? Creștinii cei de la început nu curveau, și în mare curățenie își duceau viața. Pe creștinii cei de la început îi conducea legea, dar la voi, măi fiilor, S-a pogorât Dumnezeu și vă conduce cu toate lucrurile. Pentru ce nu mai ascultați sfaturile profeției de azi? că sunt trei Puteri: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt.

... Să știți voi, creștinilor, căci cel ce-și ascunde fărădelegile sale și nu le mărturisește la duhovnic, acela nu poate fi iertat. Creștinul care-și mărturisește fărădelegea sa la duhovnic și se lasă de a mai face fărădelege, acela își spală inima și o luminează cu lumina Duhului Sfânt; intră Duhul Sfânt în ea și o stăpânește.

... Eu sunt Alfa și Omega. Am profețit aceste cuvinte. Cine le împlinește, va fi fericit, iar cine le calcă în picioare, va fi în mari amenințări, ca fiii Gomorei. Pun sfârșit.

Pace poporului Meu, și binecuvântat să fie! Amin.

20-01-1963

Cuvântul lui Dumnezeu

... Fiilor, mai e un pic de lumină. Să nu vă îngrijiți, pentru că Cel ce a făcut cerul și pământul are grijă să vă dea lumină. Lumina nu se ia pentru că lumea este bună, ci pentru că lumea este rea. Copiii Mei, trebuie să fiți tari, că dacă veți merge în voia trupului, nu veți ajunge la Mine.

Oițele Mele, mireasa Mea, nu este prieten să te gătească pe tine, nu este nimeni, nu este nici mamă, nici tată, căci Mirelui nu-I place să te gătească lumea, ci să se gătească mireasa prin fapte. O, mireasa Mea, multe cuvinte ți-am dat, dar dacă vine un vânt, le uiți, și iarăși trebuie să-ți grăiesc. Spală-te, tată, dar nu numai pe față, ci și în urechi; nu numai pe trup, ci pe toate mădularele tale.

Fiilor, lumea aceasta e dată în judecată. Credeți? Cine a dat-o în judecată? Păcatul a dat-o. Copii ai cerului, când erați în lume, ascultați de lume, iar acum sunteți cu Mine. Dar ascultați de Mine dacă ați venit la Mine. Când erați în lume, v-au dat în judecată păcatele, căci diavolul, care v-a îndemnat să faceți păcatele, el a făcut proces. Aduceți-vă aminte de toate păcatele mari și mici, ca să rămână diavolul de rușine. Mărturisiți-vă astăzi, cât mai aveți cui, că scris este că nu va mai rămâne nici proorocie, nici preoție, nici Scriptură. Nu te rușina de preot ca să-i spui păcatul, căci preotul e legat la Dumnezeu să nu spună nimănui păcatul tău. Spuneți, tată, spuneți, că preotul e dat între Dumnezeu și popor, și dacă greșește, are grijă Dumnezeu. Când era Domnul Iisus Hristos în Iordan, a vorbit Tatăl. A vorbit Domnul Iisus Hristos trei ani și jumătate. Azi vorbește Duhul Sfânt, și după Duhul Sfânt nimeni nu mai vine să vorbească, și va vorbi lumina pentru lumină și întunericul pentru întuneric.

Copilul Meu, aprinde o lumânare și pune-o în mâna vasului Meu, ca să vezi taina și să crezi în lumina aceasta. Această lumânare este făcută din ceară, dar focul care arde este foc. Iată, precum este ceara și focul: ceara este de pe pământ, și focul este de la Dumnezeu. Așa cum ceara se topește, așa se sfârșesc toate, dar focul nu se sfârșește, și îl ia Dumnezeu. Ceara este făcută numai de albină, dar azi e făcută cu seu, dar focul nu schimbă culoarea, pentru că este de la Dumnezeu. Copiii Mei, aceasta este taina, e duh și trup: este foc de la Dumnezeu, și trup de pe pământ.

Florile Mele, am întins mâna după voi în orice furtună și v-am scos. Țineți-vă bine, că mai e furtună. O să vedeți furtuna dărâmării bisericuței, și aici sunt două taine. Numai ce s-a auzit că va pieri bisericuța, și a și slăbit credința. Fiilor, au venit vremuri grele, că și piatra se mișcă de la locul ei. Scris este că ce este întemeiat pe stâncă de piatră să nu aibă cădere, dar azi și piatra se mișcă. Fiilor, am zis că va veni timpul să nu mai credeți. Rugați-vă zi și noapte la Dumnezeu să nu vă dea în mâna necredinței. Dumnezeu, Care a scos din sân pe Fiul Său și L-a dat lui Pilat să fie judecat, așa a pus încercare și peste credința voastră.

... Lege ca aceasta nu a fost de când e veacul. Când eram în trup, era lege rea, dar nu ca legea de acum. Atunci era un număr, acum este alt număr. O, Lucifere, omul se roagă la Dumnezeu și tu oprești rugăciunea lui.

Fiilor, de la cer până la pământ sunt multe suferințe. De aceea vă spun să ieșiți din lume, că lumea nu te ajută, creștine. Lumea te petrece până la mormânt, și apoi se freacă cu pământ pe mâini, și numai îngerașul plânge cu amar și întreabă sufletul, căci trupul se duce la odihnă, iar sufletul se duce să dea seamă înaintea Domnului.

Am vorbit prin Noe. Când veneau norii pe cer, strigau: „Noe, primește-mă și pe mine!“, dar ușa era încuiată pe dinafară. Am vorbit prin Lot și am spus să se pocăiască lumea, dar nu s-a pocăit. Acum s-a schimbat viața creștină, cu desfrâul. Toată lumea știe că vine focul, dar nu se teme de el, și îl ține în gură.

Fiule, hăinuța din lume pune-o pe foc. E pildă această vorbire. Când erai în lume, ai băut. Acum nu mai bea.

Fiilor, plecați-vă, că Eu sunt mic, și voi sunteți mari; Eu sunt lut, și voi sunteți lux, și nu e bine așa. Suntem frați, dar Eu port batista în mână, și voi o purtați în geantă. Duhovnicește să înțelegeți. Potirul, acum e de aur, dar mai târziu va fi din lemn și se va înroși cu sânge. În pilde vorbesc, căci scump a fost, că până n-am murit, nu s-a sfințit.

Cezarul a făcut o bisericuță cu patru lemne. În afară de ele nu mai e nimic. A cuprins tot, și pe creștini i-a băgat în pământ, ca la început, dar biserica de sub pământ este ca aceea de la început. Acum biserica este făcută de mâna cezarului. Înăuntru este aur și argint, aramă, mătase. Zidirea ei este din lemn și este spoită. Ilie, văzând lucrarea cezarului, s-a dus la Dumnezeu și a plâns și a spus: „Doamne, Tu vezi ce e pe pământul Tău?“. Sfântul Ilie vă va trece examenul, vă va spăla cu apă sărată din ochii voștri, vă va ustura, dar Eu vă dau îndelungă răbdare, și să nu vă duceți la sânul mamei ca ea să vă scape, ci așteptați examenul cu avânt.

Pace vouă! Acest cuvânt e greu de dus; numai în casa ta îl pot repeta. Pace vouă! În lume e numai apă tulbure, dar așteptați mila lui Dumnezeu să o limpezească. Nu M-am dus în palat, că de Mă pogoram în palat, erau porțile încuiate pentru săraci, ci M-am pogorât la un om disprețuit. Eu sunt Cel ce am șters faptele, nu cu apă, ci cu sânge.

... Golașii Mei copii, apropiați-vă, căci mama vă va hrăni. Ciripesc ca o păsărică, din cioc, în fața acestui popor. Fiilor, pe unde Mă duc Eu, porțile sunt încuiate, dreptul Meu s-a luat. Ce ziceți, tată, va mai veni pe pământ dreptul Meu? Cern prin sită cuvintele Mele, cum omul cerne mălaiul prin sită. O, atât de mult M-am smerit, că am intrat în trup pe pământ să Mă strecor să vin la voi. Curățiți, tată, casa, că vă vin musafiri pe care nu i-ați avut niciodată. Duhovnicește vorbesc.

... M-am pogorât pe malul mării să beau apă, dar apa e tulbure, e numai cu pietriș și e amestecată cu sânge. Cer sfinții apă. Dar ce credeți, că cer apă? Cer răsplată.

Fiilor, să nu ziceți că vorbește chipul acesta pământesc. Iată, un cioban s-a dus la târg și a cumpărat un caval și cântă în vocea cavalului. Așa și Eu, cânt cântec de jale. Nu vorbește trupul, ci vorbește Duhul. Trupul a fost băgat în apă și am vorbit la pești. Trupul a fost în temniți și am vorbit la gândaci. Trupul a fost băgat în groapă și am vorbit la cei din iad.

Fiilor, ce dați voi Domnului când se vor sfârși viețile voastre? Ați făcut pe cezarul că nu mai are unde să-și pună roadele, dar lui Dumnezeu, ce-I dați? Am venit să vorbesc cu voi cum am vorbit cu ciobanul de la Maglavit, care era surd și mut, dar în timpul când a deschis gura, i-am dat grai.

Fiilor, M-am dus la cer ca să vadă jidovii că am înviat. Vino, poporul Meu, șterge-ți bine picioarele de praful păcatelor, așa cum am spălat Eu picioarele ucenicilor Mei.

Copiii Mei, dacă era pentru Mine locul în lume, Mă duceam în ea și vorbeam, dar e pământul moale și Mă scufund.

Fiilor, vă spun un cuvânt nici de la început, nici de la sfârșit, ci de la mijloc: feriți-vă de mătase, că va lua foc de la un trăsnet de bici al lui Ilie. Fiilor, vine pustiul. Vreau să înec Egiptul, vreau să înec pe faraon. Fiilor, spălați-vă bine picioarele, că treceți prin Marea Roșie.

15-05-1963


Author:  Duhul [ 29.2.2008, 16:49 ]
Post subject:  Cuvantul Domnului - anul 1964

Anul 1964

   * 07-06-1964 Cuvântul lui Dumnezeu


Cuvântul lui Dumnezeu

... În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Domnul Iisus Hristos a luat de pe pământ scaunul de împărăție tuturor împăraților pământului. Dacă mai dorește cineva să stea în împărăția sa, să stea cum a stat Domnul, cu mâinile întinse. Nu de scaun este vorba, ci de darul de împărat pe care l-a luat Sfânta Treime. Vine o păsărică din cer să fie împărat pe pământ. Da, da, vine.

... Port în mână un steguleț pe care scrie: „Sfârșitul tuturor“. De când M-am născut am vestit acest cuvânt, această veste. Să nu creadă cineva că e minciună acest cuvânt. Nu a rămas sfânt sau înger în cer să nu vină cu mătura să măture calea voastră; mai ales proorocii, care mătură să veniți mai curând.

... O, copii, a venit Dumnezeu din cer să stea de vorbă cu voi, dar de câte ori am spus, n-am arătat cu degetul. Simte tu greșeala ta, fără să-ți arăt Eu. Fiule, fiule, zic mulți creștini: „Dacă Adam nu greșea, eram în rai“. De ce învinuiești pentru o singură greșeală? Tu câte greșeli ai? Dumnezeu a lucrat cu Adam într-un fel, și cu tine, altfel. De aceea, multe lucruri s-au făcut pe pământ, multe lucruri s-au lucrat. Să nu zică cineva: „De ce Domnul a lucrat cu un fel, și acuma, cu alt fel?“. Ieri am lucrat pentru tine; azi, pentru altul. Poate cineva să judece lucrul Meu, chiar din mijlocul vostru? Ieri am spus pentru altcineva; azi, pentru azi.

... Eu am altoit un pom, i-am pus o lăstărică și tu ai venit și ai mai pus una. Dacă a rodit, a făcut roade. Și a Mea a rodit, dar dacă rodul tău nu se aseamănă cu al Meu, dacă nu e bun, îl arunc prin curte, iar cel ce mănâncă din lăstărica aceea nu mai mănâncă și dintr-a Mea, și aruncă totul jos. Cum pot Eu să-l iert dacă a făcut greutăți?

... Copilașii Mei, se face război și păsările se vor ridica la cer, că se va umple pământul de gaze și peștii se vor ascunde la cel mai adânc nisip. Acesta e pe tot întinsul pământului. Nu va rămâne pământ neînroșit și apă netulburată. Nu va rămâne pădure nearsă. Atât va scăpa: cei ce sunt scriși în cartea Mea.

De ce a venit Domnul Iisus Hristos de Și-a dat trupul hrană? Această hrană te curăță ca baia. Unde te-ai spălat, este mai presus de cea mai limpede apă; te curăță duhovnicește și trupește.

Fiilor, florile Mele, ce de daruri aveți voi, cei de pe urmă! Cum v-a îmbogățit Dumnezeu! Aveți și hrană, băuturi, mașină, tren, bicicletă. Moșii și strămoșii, cu piciorul mergeau din țară în țară. Iată ce bogați sunteți față de ei. Ar fi să fiți îngeri, de câte aveți. Nu sunteți desăvârșiți. De ce? Pentru că e vremea rea. De aceasta am venit și Eu, să te opresc unde sunt cursele.

... Până acum, ai muncit, n-ai muncit. Acum vei fi în muncă să scapi cu viață. Nu la sapă, nu aceea te va scăpa, ci munca în rugăciune. Roagă-te, fiule, dă drumul vocii și roagă-te. Asta e munca cea care te scapă în viață. Rugăciunea va fi scut. Cum s-a aciuat Iona sub brusturele acela, așa te va aciua rugăciunea, ori în ce loc te vei afla.

... Fiule Daniele, spune la tot satul Mănești: când vine să stea de vorbă cu Nicolae, să nu-i mai bage în cap lucruri nepermise, să nu-l mai compătimească, să nu mai strice planul Meu. Eu nu l-am căsătorit, ci l-am adus ca stâlp pentru comuna Mănești, ca un pod pentru mântuirea neamului.

... Lucrarea nu se strică, va fi până la sfârșit, dar comuna Mănești va cădea.

07-06-1964

Author:  Duhul [ 29.2.2008, 16:59 ]
Post subject:  Cuvantul Domnului - anul 1965

Anul 1965

   * 15-04-1965 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 30-04-1965 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 29-05-1965 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 21-07-1965 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 09-08-1965 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 27-08-1965 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 15-09-1965 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 17-09-1965 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 27-10-1965 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 12-11-1965 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 16-11-1965 Cuvântul lui Dumnezeu


Cuvântul lui Dumnezeu

... Vă poruncesc vouă, fiilor care nu v-ați încins până acum cu brâul necredinței: încingeți-vă cu brâiele minții voastre, cu credință tare, și fiți foarte treji, ca să nu vă amăgească și pe voi o grea și pieritoare moarte. Puneți-vă toată nădejdea în harul și darul cuvintelor Mele. Fiți ca niște copii ascultători și nu vă lăsați și voi târâți în poftele ce au frații voștri de acum, care au dat pe Dumnezeu și harul Său pe poftele lor. Eu, Domnul, vă propovăduiesc această cunoștință a harului, căci Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ la voi, nu în trup văzut, ci în Duh și har, și cine a primit profeția Mea, a luat și darul și harul lui Iisus Hristos, pe care Domnul îl împarte celor care ascultă de El.

Fiilor, cuvântul pe care l-ați auzit adeseori prin profeția de aici, și Trupul pe care l-ați mâncat și Sângele pe care l-ați băut, vă cere sfințenia Sa, măi fiilor, căci Domnul este sfânt, cuvântul este sfânt, cuvântul pe care l-ați auzit mereu. Este sfânt Trupul pe care-l mâncați; este sfânt Sângele pe care-l beți; este sfânt, precum toate acestea sunt sfinte. Fiți, măi copii, și voi sfinți, și toată purtarea voastră să fie sfântă, căci așa este scris în lege. Cum o sfântă cruce ori o sfântă slujbă sfințește apele și multe obiecte, oare, cuvintele slujbei, cu ale Mele, nu sunt una? Oare, voi de ce nu vă sfințiți prin atâta har care vine de la Dumnezeu, atâtea cuvinte spre învățătură, atâta hrană spre viață? Of, of! Vai de voi, măi copii, că de când e veacul zidit și de când e omul făcut, nu s-a îmbogățit ca în zilele de acum, de atâta har și daruri de la Dumnezeu, dar omul nu cunoaște. Nu prin aur și argint ați fost voi răscumpărați din păcatul strămoșesc, ci prin Trupul și Sângele scump al Domnului Iisus Hristos, Care astăzi e coborât să sfătuiască pe cei rămași ai Săi.

Dați, măi copii, slavă lui Dumnezeu, ca să se înalțe credința voastră ca o jertfă plăcută lui Dumnezeu. Iubiți-vă unii pe alții cu iubire neprefăcută. Iubiți-vă cu căldură și din toată inima. Nu este, măi, nici unul dintre voi ca să simtă golul unui frate când este lipsă dintre voi, cum simt Eu lipsa voastră, cu durere. Mă apasă, măi, golul vostru care lipsește dintre cetele de sfinți.

Când un creștin ascultă cuvântul Meu și trăiește după sfatul Meu, este un creștin născut din Duh, născut din cuvântul lui Dumnezeu; este născut dintr-o sămânță care nu va putrezi, și acesta este viu. O, vai de creștinul care leapădă această sămânță vie pe care o aduce Domnul, iar el, ca pe un prunc îl avortează, îl dă la gunoi. Ca iarba pălită de arșiță cade, cade sămânța Domnului jos din inima creștinului care nu face voia Domnului.

Vă zic, măi copilași, lepădați din voi orice răutate, orice viclenie, orice prefăcătorie, orice pizmă, și, ca pruncul ce dorește sânul mamei lui, așa și voi să doriți laptele duhovnicesc, căci precum poartă mama grijă de prunc, dându-i sânul ei la vremea cuvenită, așa și voi veți fi hrăniți de Mine. Dacă și mama se bucură de prunc că este bun și cuminte, dară Eu, cum să nu Mă bucur de pruncii Mei dacă pruncii Îmi sunt buni și cuminți?! Vă zic, măi copilașii Mei, dacă ați gustat din cuvântul Meu și ați văzut că bun este Domnul, pentru ce nu vă apropiați de Domnul ca să fiți lângă El? El este piatra cea din capul unghiului, pe care Dumnezeu a pus-o pentru a purta toată povara voastră. Și voi, tot o piatră vie Îmi sunteți, o casă duhovnicească, temeiul și stâlpul bisericii.

Of, măi copii, voi sunteți niște semne între popoare, voi sunteți niște cărări ale celor ce se nasc acum. O, fiți cu luare-aminte, căci odată moșii și strămoșii voștri se osteneau mult până își răscumpărau iertarea de la Dumnezeu, dar voi, astăzi, sunteți răscumpărați prin Trupul și Sângele Meu. Mâncând și bând Sângele Meu, ați luat iertarea și mântuirea, dar nu vreți să faceți aceasta ca să fiți cu Mine, și Eu cu voi, și mai stați așteptând vremea.

Spune, Verginico, la cei rămași lângă profeția Mea, să asculte de cuvintele Domnului, că dacă vor sta lângă Mine și lângă profeția Mea, îi voi slobozi pe ei din robia păcatului de azi, căci Eu, Domnul, voi sfărâma jugul de pe grumazul poporului Meu credincios, și lanțurile cu care sunt legați le voi rupe, și poporul Meu va umbla ca pruncii de un an când se învață să meargă în picioare, căci mare va fi ziua aceea pentru dânșii când ei vor fi ușurați de toată robia, iar Eu, Domnul, voi profeți în fața multor popoare: «Iată, poporul credincios a ieșit din robie, și voi zidi din nou toate cetățile lor ce au fost și sunt dărâmate, și biserica cea dinainte va fi zidită din nou iarăși pe locul său cel înalt». ...

... Verginico, am poruncit unui popor să nu bea vin, să nu zidească nici case, să nu semene nici semințe și nici să nu sădească, ci să trăiască în corturile lor, căci sunt călători. Eu le-am dat sfaturile acestea într-un punct, adică în cuvinte foarte apropiate, adică ușor de înțeles, ca să fie bine înțelese și ca nici un cuvânt să nu fie aruncat de la credincioși, și fără zăbavă să fie împlinit. Dar ochii Domnului văd, urechea Mea aude, căci la unii nu s-au înțeles, nici nu s-au priceput, nici nu s-au împlinit, căci poporul acesta nu ascultă, nu pricepe planul Domnului, grăind: „De ce să nu beau vin? De ce să nu sădesc vii și de ce să nu semăn sămânță și de ce să nu zidesc case?“. Și, judecând, grăiește și se osândește, căci precum am zis orbului: «Du-te la scăldătoare!», precum am poruncit bolnavului: «Ia-ți patul și umblă!», așa și poporului acesta am grăit în pilde. Fericit bărbatul înțelept, căci numai acesta va câștiga măreția sa, căci acela nu va ține la nici un fel de neputințe și va pune în lucru cuvântul Domnului, nelăsând să treacă de la el vreun lucru neînțeles, căci dacă un credincios a primit poruncă să nu bea vin, nu acesta este cuvântul, că a spus Domnul să nu bea vin, și cuvântul: „să nu bei“ este în pilde multe, și pune-l în lucru, căci vinul este lăsat să se bea, dar pune în practică ce este cuvântul acesta. Și dacă un credincios a primit poruncă să nu sădească vie, credinciosul nu de la vie este oprit să nu sădească, căci mare este cuvântul „vie“. Iar dacă un credincios a primit să nu semene sămânță, de ce a spus Domnul credinciosului să nu semene sămânță? Oare, ce este să nu semene? Pune, credinciosule, în lucru aceste cuvinte, că a poruncit Domnul, credinciosului, casă să nu zidească. Oare, ce are Dumnezeu cu tine, credinciosule? De ce nu te lasă să-ți faci casă? Oare, ce ar însemna acest cuvânt?

Spune, măi Verginico, spune, că aceste porunci, cine nu le înțelege, este lipsit de înțelepciune, și greu îi va fi. Dar spun: cine nu înțelege, să nu strice ceva celui înțelept, căci aceste porunci s-au dat și mai înainte strămoșilor vechi, și strămoșii din trecut au înțeles acea profeție a proorocilor vechi și au împlinit, dar Eu, Domnul, sunt profet acum și vorbesc prin viu grai și nimeni nu Mă ascultă. Dar zic: fericit bărbatul înțelept, că va lua, ca Solomon, cunună de înțelept.

Verginico, Verginico, fă-ți un sul de hârtie și Îmi scrie pe el toată lucrarea Mea pe care am făcut-o până acum în cei zece ani de profeție, și ce se vor mai face de acum înainte. Să scrii pe el toate vedeniile văzute de ochii tăi, să scrii pe el toate cuvintele Mele auzite de urechea ta și toată călătoria ce ai făcut-o cu Mine pe pământ, în văzduh și sus, în cerul sfânt. Să scrii în sulul de hârtie cum Eu, Domnul, Mă cobor în trupul tău și cum vorbesc. Să scrii despre toate câte am profețit de la început și până în clipa de azi, căci ei au uitat ce le-a spus Domnul acum zece ani. Au uitat ce le-a spus Domnul și acum un an. Să faci, Verginico, sul și să-l prinzi în copci și să-l ții ascuns până la ziua postului, căci vor veni popoare nemâncate și nebăute la ușa ta și vor bate în ușă ca niște cerșetori, și să le dai mâncare. Și tu, atunci, te vei ridica din așternut ca un om bogat și, fiind îndemnată de Sfântul Duh, îi vei hrăni pe ei. Și nu-i vei hrăni pe ei ca pe cerșetori, ci ca pe cei mai iubiți prieteni ai tăi, căci vei fi îndemnată de dorul Duhului Sfânt al lor, pe care-l vei vedea într-înșii, căci poate vor înălța, măi Verginico, rugăciune smerită pentru cei căzuți de la fața Mea, și se vor întoarce aceia de la calea lor cea rea, căci mare este mânia și supărarea Mea ce am pornit-o asupra lor.

15-04-1965

Cuvântul lui Dumnezeu

... Vă poruncesc vouă, fiilor care nu v-ați încins până acum cu brâul necredinței: încingeți-vă cu brâiele minții voastre, cu credință tare, și fiți foarte treji, ca să nu vă amăgească și pe voi o grea și pieritoare moarte. Puneți-vă toată nădejdea în harul și darul cuvintelor Mele. Fiți ca niște copii ascultători și nu vă lăsați și voi târâți în poftele ce au frații voștri de acum, care au dat pe Dumnezeu și harul Său pe poftele lor. Eu, Domnul, vă propovăduiesc această cunoștință a harului, căci Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ la voi, nu în trup văzut, ci în Duh și har, și cine a primit profeția Mea, a luat și darul și harul lui Iisus Hristos, pe care Domnul îl împarte celor care ascultă de El.

Fiilor, cuvântul pe care l-ați auzit adeseori prin profeția de aici, și Trupul pe care l-ați mâncat și Sângele pe care l-ați băut, vă cere sfințenia Sa, măi fiilor, căci Domnul este sfânt, cuvântul este sfânt, cuvântul pe care l-ați auzit mereu. Este sfânt Trupul pe care-l mâncați; este sfânt Sângele pe care-l beți; este sfânt, precum toate acestea sunt sfinte. Fiți, măi copii, și voi sfinți, și toată purtarea voastră să fie sfântă, căci așa este scris în lege. Cum o sfântă cruce ori o sfântă slujbă sfințește apele și multe obiecte, oare, cuvintele slujbei, cu ale Mele, nu sunt una? Oare, voi de ce nu vă sfințiți prin atâta har care vine de la Dumnezeu, atâtea cuvinte spre învățătură, atâta hrană spre viață? Of, of! Vai de voi, măi copii, că de când e veacul zidit și de când e omul făcut, nu s-a îmbogățit ca în zilele de acum, de atâta har și daruri de la Dumnezeu, dar omul nu cunoaște. Nu prin aur și argint ați fost voi răscumpărați din păcatul strămoșesc, ci prin Trupul și Sângele scump al Domnului Iisus Hristos, Care astăzi e coborât să sfătuiască pe cei rămași ai Săi.

Dați, măi copii, slavă lui Dumnezeu, ca să se înalțe credința voastră ca o jertfă plăcută lui Dumnezeu. Iubiți-vă unii pe alții cu iubire neprefăcută. Iubiți-vă cu căldură și din toată inima. Nu este, măi, nici unul dintre voi ca să simtă golul unui frate când este lipsă dintre voi, cum simt Eu lipsa voastră, cu durere. Mă apasă, măi, golul vostru care lipsește dintre cetele de sfinți.

Când un creștin ascultă cuvântul Meu și trăiește după sfatul Meu, este un creștin născut din Duh, născut din cuvântul lui Dumnezeu; este născut dintr-o sămânță care nu va putrezi, și acesta este viu. O, vai de creștinul care leapădă această sămânță vie pe care o aduce Domnul, iar el, ca pe un prunc îl avortează, îl dă la gunoi. Ca iarba pălită de arșiță cade, cade sămânța Domnului jos din inima creștinului care nu face voia Domnului.

Vă zic, măi copilași, lepădați din voi orice răutate, orice viclenie, orice prefăcătorie, orice pizmă, și, ca pruncul ce dorește sânul mamei lui, așa și voi să doriți laptele duhovnicesc, căci precum poartă mama grijă de prunc, dându-i sânul ei la vremea cuvenită, așa și voi veți fi hrăniți de Mine. Dacă și mama se bucură de prunc că este bun și cuminte, dară Eu, cum să nu Mă bucur de pruncii Mei dacă pruncii Îmi sunt buni și cuminți?! Vă zic, măi copilașii Mei, dacă ați gustat din cuvântul Meu și ați văzut că bun este Domnul, pentru ce nu vă apropiați de Domnul ca să fiți lângă El? El este piatra cea din capul unghiului, pe care Dumnezeu a pus-o pentru a purta toată povara voastră. Și voi, tot o piatră vie Îmi sunteți, o casă duhovnicească, temeiul și stâlpul bisericii.

Of, măi copii, voi sunteți niște semne între popoare, voi sunteți niște cărări ale celor ce se nasc acum. O, fiți cu luare-aminte, căci odată moșii și strămoșii voștri se osteneau mult până își răscumpărau iertarea de la Dumnezeu, dar voi, astăzi, sunteți răscumpărați prin Trupul și Sângele Meu. Mâncând și bând Sângele Meu, ați luat iertarea și mântuirea, dar nu vreți să faceți aceasta ca să fiți cu Mine, și Eu cu voi, și mai stați așteptând vremea.

Spune, Verginico, la cei rămași lângă profeția Mea, să asculte de cuvintele Domnului, că dacă vor sta lângă Mine și lângă profeția Mea, îi voi slobozi pe ei din robia păcatului de azi, căci Eu, Domnul, voi sfărâma jugul de pe grumazul poporului Meu credincios, și lanțurile cu care sunt legați le voi rupe, și poporul Meu va umbla ca pruncii de un an când se învață să meargă în picioare, căci mare va fi ziua aceea pentru dânșii când ei vor fi ușurați de toată robia, iar Eu, Domnul, voi profeți în fața multor popoare: «Iată, poporul credincios a ieșit din robie, și voi zidi din nou toate cetățile lor ce au fost și sunt dărâmate, și biserica cea dinainte va fi zidită din nou iarăși pe locul său cel înalt».

... Verginico, am poruncit unui popor să nu bea vin, să nu zidească nici case, să nu semene nici semințe și nici să nu sădească, ci să trăiască în corturile lor, căci sunt călători. Eu le-am dat sfaturile acestea într-un punct, adică în cuvinte foarte apropiate, adică ușor de înțeles, ca să fie bine înțelese și ca nici un cuvânt să nu fie aruncat de la credincioși, și fără zăbavă să fie împlinit. Dar ochii Domnului văd, urechea Mea aude, căci la unii nu s-au înțeles, nici nu s-au priceput, nici nu s-au împlinit, căci poporul acesta nu ascultă, nu pricepe planul Domnului, grăind: „De ce să nu beau vin? De ce să nu sădesc vii și de ce să nu semăn sămânță și de ce să nu zidesc case?“. Și, judecând, grăiește și se osândește, căci precum am zis orbului: «Du-te la scăldătoare!», precum am poruncit bolnavului: «Ia-ți patul și umblă!», așa și poporului acesta am grăit în pilde. Fericit bărbatul înțelept, căci numai acesta va câștiga măreția sa, căci acela nu va ține la nici un fel de neputințe și va pune în lucru cuvântul Domnului, nelăsând să treacă de la el vreun lucru neînțeles, căci dacă un credincios a primit poruncă să nu bea vin, nu acesta este cuvântul, că a spus Domnul să nu bea vin, și cuvântul: „să nu bei“ este în pilde multe, și pune-l în lucru, căci vinul este lăsat să se bea, dar pune în practică ce este cuvântul acesta. Și dacă un credincios a primit poruncă să nu sădească vie, credinciosul nu de la vie este oprit să nu sădească, căci mare este cuvântul „vie“. Iar dacă un credincios a primit să nu semene sămânță, de ce a spus Domnul credinciosului să nu semene sămânță? Oare, ce este să nu semene? Pune, credinciosule, în lucru aceste cuvinte, că a poruncit Domnul, credinciosului, casă să nu zidească. Oare, ce are Dumnezeu cu tine, credinciosule? De ce nu te lasă să-ți faci casă? Oare, ce ar însemna acest cuvânt?

Spune, măi Verginico, spune, că aceste porunci, cine nu le înțelege, este lipsit de înțelepciune, și greu îi va fi. Dar spun: cine nu înțelege, să nu strice ceva celui înțelept, căci aceste porunci s-au dat și mai înainte strămoșilor vechi, și strămoșii din trecut au înțeles acea profeție a proorocilor vechi și au împlinit, dar Eu, Domnul, sunt profet acum și vorbesc prin viu grai și nimeni nu Mă ascultă. Dar zic: fericit bărbatul înțelept, că va lua, ca Solomon, cunună de înțelept.

Verginico, Verginico, fă-ți un sul de hârtie și Îmi scrie pe el toată lucrarea Mea pe care am făcut-o până acum în cei zece ani de profeție, și ce se vor mai face de acum înainte. Să scrii pe el toate vedeniile văzute de ochii tăi, să scrii pe el toate cuvintele Mele auzite de urechea ta și toată călătoria ce ai făcut-o cu Mine pe pământ, în văzduh și sus, în cerul sfânt. Să scrii în sulul de hârtie cum Eu, Domnul, Mă cobor în trupul tău și cum vorbesc. Să scrii despre toate câte am profețit de la început și până în clipa de azi, căci ei au uitat ce le-a spus Domnul acum zece ani. Au uitat ce le-a spus Domnul și acum un an. Să faci, Verginico, sul și să-l prinzi în copci și să-l ții ascuns până la ziua postului, căci vor veni popoare nemâncate și nebăute la ușa ta și vor bate în ușă ca niște cerșetori, și să le dai mâncare. Și tu, atunci, te vei ridica din așternut ca un om bogat și, fiind îndemnată de Sfântul Duh, îi vei hrăni pe ei. Și nu-i vei hrăni pe ei ca pe cerșetori, ci ca pe cei mai iubiți prieteni ai tăi, căci vei fi îndemnată de dorul Duhului Sfânt al lor, pe care-l vei vedea într-înșii, căci poate vor înălța, măi Verginico, rugăciune smerită pentru cei căzuți de la fața Mea, și se vor întoarce aceia de la calea lor cea rea, căci mare este mânia și supărarea Mea ce am pornit-o asupra lor.

30-04-1965

Cuvântul lui Dumnezeu

... Vezi, Verginico, ce dar mare ai? Ai darul să auzi cuvintele Mele și de bucurie și de întristare. Vezi? Să prețuiești darul acesta, Verginico, să nu-l arunci, că va fi și vremea să fii crezută de toți. Să nu faci ca preoții și ca predicatorii de acum, care, dacă nu le mai merge meseria, au stricat darul lui Dumnezeu prin poftele lor. Tu să-l prețuiești pe preot și pe predicator, căci preotul este părinte duhovnicesc, pe care l-a pus Dumnezeu să păstorească oile turmei Sale de aici, de pe pământ, până la venirea Sa; iar predicatorii au și ei mare dar, că și ei sunt trimiși de Dumnezeu în mijlocul mulțimilor de popoare ca să vestească legea sfântă. Iar darul proorocilor este mai mare ca tot darul, pentru că proorocia se lucrează prin Însuși Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu. Dar lucrarea ce se face prin tine, o face Tatăl și Fiul, prin Duhul Sfânt. Aceste trei Puteri Își ocupă misiunea de pregătire pentru ziua de apoi, și tu, Verginico, să-ți prețuiești darul, căci nici pe sfert nu ți s-a descoperit să știi ce se lucrează și ce se va mai lucra.

Și preoții și-au pierdut darul de la Dumnezeu; au rămas singuri, cu harul. Încolo, au pierdut portul, chipul, postul și viața de preot; și darul l-au pierdut. Predicatorii au pierdut darul prin faptele mândriei, căci ei voiesc mărirea oamenilor și au neînfrânarea de la poftele trupești, cum și Israelul vechi și-a pierdut darul prin mâncarea de carne.

Să te duci, Verginico, să le dai scrisoarea s-o citească și să le spui că de la Mine ești trimisă, iar în ziua odihnei să te odihnești și nimic să nu faci. Să scrii așa: veți vedea intrând pe porțile casei acesteia, pe unde acum voi intrați, regi din toate colțurile pământului, călări pe cai și cu slugile lor, și mulțime peste mulțime vor intra fără frică, nu pe furiș cum intrați voi azi. Și acești regi și această mulțime vor cina la masa Mea, și nimeni nu va îndrăzni să mai facă rău și nimeni nu va îndrăzni să zică lor: „De ce ați venit?“. Și toți cei ce până acum au urmărit răul casei acesteia, vor îngenunchea la poalele lucrării acesteia și vor cere mila lui Dumnezeu.

Mergi, Verginico, cu scrisoarea aceasta, și s-o dai unuia din bărbații cei mai apropiați de lucrarea Mea, să meargă în mijlocul poporului acesta, care face parte de lucrarea de aici, s-o citească.

O, țara Mea! Țară, țară, țară! Cum nu Mă mai auzi plângând? Cum nu Mă mai vezi și cum nu Mă mai crezi tu? O, țară, țară, cum nu mai asculți tu cuvintele Mele? Cum nu te mai temi de Mine, Ziditorul tău? O, cum au crescut pe pământul tău mărăcini și spini? Cum s-au născut în tine făpturi necredincioase, făpturi spurcate, fără Dumnezeu? O, țară, țară, am să vin și am să-Mi adun din tine toate florile ce mai sunt în tine. Am să-Mi adun toate mărgăritarele, toate garoafele, toți crinii, toți trandafirii, toate lalelele, toate micșunelele, toți ghioceii, toată seminția de flori o voi lua, iar grădina o voi face obor de vite, și fiecare soi îl voi răzbuna unul contra altuia și se vor sfâșia până la os, și zbierete mari vor fi, de se va cutremura pământul.

Vai, vai de tine, măi Israele care auzi astăzi cuvintele Mele, care nu asculți astăzi învățăturile Mele și care ai făcut un legământ cu Mine și acum nu mai asculți! Pentru ce, Israele, nu împlinești poruncile Mele?

O, tată, tată, sunt beat, tată! O, Maica Mea, sunt beat, M-am îmbătat, M-am îmbătat ca omul care bea vin! N-am băut cu ceașca, nici cu cana, nici cu găleata, nici cu vadra, că aceste măsuri Îmi sunt prea mici, căci sunt fără măsură lacrimile pe care le-am băut. O, Mi se sfâșie inima de groază și de cutremur; Mi se sfâșie inima pentru poporul Meu, că iată, poporul Meu e plin de desfrânare. O, țara Mea a ajuns necredincioasă, casa Mea este neprețuită! O, casa Mea, cuibul puișorilor Mei este neprețuit!

... Iar vă spun că de nu vă veți pocăi, casa aceasta va rămâne pustie, căci voi veni cu mare mânie și voi aduna tot ce Eu, Domnul, am adus spre bucuria voastră, iar pe voi, fiilor și fiicelor care sunteți aduși aici pentru slujba casei acesteia, vă anunț că veți răspunde pentru toate lucrurile ce nu le lucrați în cinstea și mărirea Domnului și a lucrării Sale sfinte, pentru că toți locuitorii care vor intra în această casă sfântă, vă vor trage la răspundere că v-ați închinat la alți dumnezei. Când cineva v-a poruncit în casa aceasta: „Faceți un lucru“, și dacă voi nu ați făcut, aceasta este închinare la alți dumnezei, pentru că n-ai ascultat porunca ce ai primit-o. Și voi, care sunteți în jurul lucrării Mele, în jurul casei Mele, veți fi trași la răspundere de poporul care va veni aici. Vă vor zice: „Pentru ce nu cinstiți lucrarea sfântă și locul și casa?“. Când vedeți că cineva n-a putut sau n-a vrut să facă un lucru orânduit de Dumnezeu, de ce nu veniți să faceți, ca să fiți în cinste și mărire când va veni ziua măririi lui Dumnezeu? Luați aminte și pocăiți-vă, căci zic celui ce intră în horă, să joace cum îi cântă muzica, iar cel ce stă și privește, să privească cu luare-aminte și să nu râdă de cel ce joacă, iar cel ce joacă, să ia bine seama să nu strice hora, căci aceasta, simbol este. Amin, amin, amin.

29-05-1965

Cuvântul lui Dumnezeu

... Vine mobilizarea lumii, ca să-și ispășească păcatele făcute. Fiilor, ieșiți din lume, că mare întuneric a cuprins pământul. Am venit la voi să vă răscumpăr din greșale. Stropi-voi inimile voastre cu lucrurile sfinte.

Fiilor, nu se mai poate trăi în valul lumii și nu se mai pot vorbi cuvintele Mele în lumea aceasta, dar a sosit vremea să vorbesc numai la creștinii adevărați. Cine nu ascultă, să fie scos din turma Mea, că M-am uitat în lung și în lat pe cine să iau să lucrez lucrarea Mea; am căutat mult și n-am găsit nici la pruncii cei mici, și iată că am găsit acest vas, am găsit această copilă și i-am dat darul Meu, ca să-Mi împlinesc planul Meu.

Fiule, tu, cel ce iubești pe Dumnezeu, vei stăpâni pământul acesta cu tot ce e pe el. Iată, vine ziua și luna ca tot ce ți-a luat cezarul să-ți dea înapoi.

... Fiilor, faceți rugăciune, fie prin cuvânt, fie făcând treabă. Cum aprinde omul țigară de la țigară, așa și creștinul să facă rugăciune. Fiți cuminți, căci Eu voi fi cu voi până la sfârșit prin lume. Cum merge un dobitoc după stăpânul său și cum merge un om nebotezat pe pământ, așa merge și lumea aceasta și nu știe unde merge.

Fiilor, sunt băgat în roșu. Haina Mea este roșie. Cu ce, tată? Cu păcatele tale, cu faptele tale.

... Copiii Mei, mulți judecă templul Meu, mulți nu-i dau nici o importanță templului Meu, dar vor veni, copilul Meu, străinii de departe și vor citi în fața ta că acest templu este al lui Dumnezeu, căci pe fiecare cărămidă este scris: „Domnul Iisus Hristos“.

... Veniți la Mine, creștinilor! Vino, fiule, la Mine, că Dumnezeu te-a chemat acum și vrea să nu mai ai sfârșit niciodată în calea ta, căci pe Adam când l-am zidit, l-am făcut să nu mai aibă sfârșit în toată calea sa, dar dacă a păcătuit, a murit.

21-07-1965

Cuvântul lui Dumnezeu

... Oile Mele, v-am cântat o cântare. Veniți la cântul Meu, căci mai cântă și un alt păstor, și vai de cel ce se duce la cântecul altui păstor!

... Vine îngerul Domnului și privește cum stă creștinul la rugăciune. Fiule, când stai la rugăciune, să nu dormi, să n-ai gânduri împărțite, că se bate îngerașul cu satana pe drum și zice duhul rău: „Dă-mi partea mea!“. Fiule, să nu aibă duhul rău parte de rugăciunea ta, că a ajuns omul să aibă două duhuri, unul de la Mine, și unul de la lume. Creștine, nu astăzi să stai de vorbă cu Mine și mâine să asculți vorbe de la lume, căci vai de casa care va fi pustiită, vai de inima care va rămâne nesfințită!

... Fiule, am venit la oița cea pierdută, am luat adresa ta din carte și n-am voit să te șterg din cartea cerului. O, copiii Mei, vă voi trimite în mijlocul lupilor și vă voi da cuvinte de la Mine. Planul Meu este să înveți să zidești. Planul Meu este să te numești învățător.

09-08-1965

Cuvântul lui Dumnezeu

... O, fiilor, vom pune mâna pe lucruri cerești dacă vei învăța. Și vei zice atunci: „Când s-a lucrat acest pământ? Când s-a lucrat cerul acesta?“. Așa se lucrează la sfârșit. Fiule, tu cu mâna ta vei încheia planul lui Dumnezeu de la sfârșit.

Frate și soră, precum știți că M-au prigonit o parte din preoțime, așa și cu tine va fi. Se vor împotrivi, și o parte din ei vor veni la tine și îți vor spune așa: „Nu este bine ce faci!“. Dar tu să nu te dai înapoi, să nu te temi, că așa a fost de când s-a zidit pământul.

Fiilor, preoții au ascultat de prooroci, dar în vremea de astăzi, nu mai vor să asculte decât unul la o mie, chiar dacă are darul să propovăduiască Evanghelia.

... Copiii Mei, vedeți că s-au adăugat la copii, la școală, de la șapte, la zece clase. Această carte e diavolească. Nu mergeți cu copiii la aceste clase, căci cine va sta până la aceste trepte, îl va pierde pe copil.

27-08-1965

Cuvântul lui Dumnezeu

... Pace vouă! Pace vă dau vouă! Amin. Învățați simbolul păcii. Nimic nu voiesc fără de pace. Eu, pace aduc din cerul sfânt. Am zidit pacea. De nu aș fi venit cu pace, greu ar fi fost. Pace de la Mine, oi blagoslovite! Pace ție, poporul Meu! Pace între tine și Tatăl tău! Poruncă vă dau vouă: iubiți-vă unii pe alții cum v-am iubit și Eu pe voi, și să se întărească și să se sfințească pacea între voi. Prețuiți-vă unii pe alții. Mai repede să muriți decât să nu aveți pace între voi. Eu, lumea am biruit prin pace, căci lumea nu a biruit, și a rămas la un punct. Lumea Îmi pregătise multe, dar Eu am biruit prin pace. Creștine, cumperi să zidești casă, dar pace nu zidești. Degeaba pui cărămidă peste cărămidă dacă n-ai inimă bună. Feriți-vă de ceartă, căci primul cuvânt când M-am coborât din cerul sfânt am zis „Pace!“, nu ca omul care zice „Noroc!“. O, mereu când deschid porțile cerului se aude ceartă. O, cum se va osândi creștinul de această ceartă!

Veniți-vă în fire, copii, căci ne vom urca sus pe munte, sus, cu oi multe, dar nu știu dacă vor ajunge pe munte toate, căci se îmbolnăvesc pe drum mergând. Vom sta multe clipe pe munte și pe urmă vom coborî iarăși la stână, și când voi începe a șuiera din trâmbița Mea, toate oile vor veni la Mine, copilul Meu.

Treziți-vă! Nu mai fiți beți de vremea aceasta. O, om beat de vremea aceasta, care arunci ochii tăi și îi tulburi! Mai bine scoate-i decât să pățești așa. O, câți creștini n-au văzut cu ochii și au rămas în lume! Mai iertat îți este să-ți scoți ochii decât să rămâi în lume, căci asta este o vreme nebună.

Încă o dată spun că vom urca pe munte sus, cu oi multe, și vom auzi ce n-am auzit, și vom vedea ce n-am văzut, și vor fi creștinii ca stelele acolo unde vom fi.

Am venit pe pământ să zidesc casă și să te îmbogățesc, căci lucrarea pe care o fac cu voi este mare. Fiilor, rugați-vă ca să nu o pierdeți, că mulți vin la Mine seci și Îmi cer ca să le dau.

Copilul Meu, nu te uita la omul cel rău, căci aceasta este o boală grea. Necredința de la om și neascultarea este cea mai molipsitoare boală.

... Am venit la rămășița lui Israel, a moșilor Avraam, Isaac și Iacov. Te-am chemat pe nume, și pe chip te-am cunoscut că ești al lui Avraam, Isaac și Iacov. Să nu fii contra lui Dumnezeu, că nu numai Eu te voi judeca, ci te va judeca și moșul și strămoșul tău. O, nimeni nu s-ar duce la fund de apă dacă ar fi ascultare.

Copiii Mei, lăsați cum au lăsat pescarii luntrea și mrejele și au venit la Mine. Lăsați cum au lăsat ciobanii oile și au venit la Mine. Lăsați cum au lăsat tâmplarii lucrul și au venit la Mine. Nu mai fiți cu inimile seci. Copilul Meu, nu poate nimeni cumpăra nuca seacă; nici un ban nu-ți dă pe ea. Fiilor, vreau să fiți model. Voi nu vreți să fiți model? O, nu se merge la târg în zi de sărbătoare, și nu se cumpără nimic.

... Zice cineva mereu: „Nu mai vreau să fac copii; am patru copii“. Dar de ce nu zice așa: „Mă voi culca în alt pat“? Iată, oricum aș da, tot nu e bine pentru tine, creștine. Împreunarea bărbatului cu femeia a fost pentru naștere de fii și nu pentru poftă. O, au luat-o dobitoacele înaintea omului. Dacă s-ar prețui măcar de creștini învățătura Mea, că la păgâni nu pot spune acest lucru. Frate și soră, ferească Dumnezeu să se zămislească copii în pântecele tău din pofta pe care o ai. Nu te supăra că-ți spun: acel copil va fi tot bolnav, va fi răutăcios, că zice cineva: de ce este copilul bolnav sau rău? O, tu nu te-ai gândit la Domnul Iisus Hristos, și te-ai gândit cum să-ți faci pofta. Dacă ar veni moartea în timpul acela, ar fi greu de tine. Rușine Îmi este Mie de acest păcat. Înfricoșați-vă de acest lucru. Am dat poruncă să ușurez brațele la femei și au spus că nu poate el. Fraților, cine este creștin, să lucreze după porunca Mea. Cine nu este creștin, să lucreze după el.

O, fiilor, întăriți vasul Meu ca să nu mai primească nimic din aceste lucruri de la creștini, căci aceste lucruri sunt așa de grele când vin la Mine! Fiți cuminți și curățiți-vă de aceste cuvinte. Fiilor, nu aduc laudă acum; lauda se aduce la urmă. Voi pregătiți-vă, că iată, duhul rău s-a pregătit să înghită creștinii. Până nu vă veți face ca pruncii, nu veți intra întru împărăția Mea.

15-09-1965

Cuvântul lui Dumnezeu

... Cine împlinește cuvintele Mele, pe Mine Mă primește, și când voi veni, voi intra în casa sa; și când voi veni, voi birui. Pe pământul acesta se aduce cuvântul lui Dumnezeu, dar nimeni nu-l ascultă, și nici cei care-l iubesc, că pe urmă îl șterg. O, nu-l șterge, tată. Uită-te la strămoșul tău, Adam, ce a făcut când Eu i-am spus și n-a ascultat.Uitați-vă la moșii și strămoșii voștri, căci nu s-au ascuns.

Copiii Mei, am venit pe cărare la voi, dar cărarea Mea nu o vede nimeni, fiindcă am venit în chip nevăzut.

... Fiilor, fiți creștini, că vine vremea creștinii să fie căutați ca împărații. Vine vremea să fii căutat de lume pentru scăpare. Vor fi bărbați creștini care vor fi căutați de șapte femei să le treacă pe numele lor ca să scape de urgie. O, ce te vei face dacă nu vei cunoaște legea? Vei lua șapte femei?

Am spus și îți mai spun că avem de urcat un munte, și voi veni în acele clipe și voi cânta din trâmbița Mea cea mare și vor veni toate oile la Mine și vom pleca pe munte, și mulți vor rămâne încurcați și încremeniți, căci ei au crezut că nu mai este credință, au crezut că nu mai este Dumnezeu. Și vor vedea minune mare și vor rămâne unii orbi, și alții, muți; alții vor rămâne surzi, și mulți își vor pune țărână pe cap, crezând că se mărturisesc.

... Dacă vă întreabă un creștin ce mai spune Domnul, voi nu știți să-i răspundeți nici un cuvânt. O, nu trebuie numai să crezi, ci trebuie să înveți și să mărturisești.

... Alergați cât puteți după Mine, că vine Dumnezeu să dărâme turnurile cele mai înalte și să strice lucrurile făcute în zile de sărbătoare, și vine să strice pe cei ce încurcă lucrurile lui Dumnezeu.

Vine foamete de pâine peste cei care nu mănâncă pâine. Stă pâinea sub picioarele lor și nu mănâncă din ea. Fiilor, cine va mânca pâine, acela va avea pâine. Cine nu va mânca pâine, acela nu va avea pâine.

Vai de omul care spune că nu este Dumnezeu! Nu mai lucrați ce lucrează lumea. Cine iubește lumea și fărădelegea lumii, nu este cu Mine.

... Fiilor, am să aduc un preot și va sfinți templul Meu. De unde-l voi găsi? Iată, vom aduce preot cu cheile în mână ca să sfințească tot din templul Meu. De aceea vă zic: pregătiți-vă și băgați bine mintea în lucrul care se va face cu voi. Pregătiți-vă pururi, și iarăși zic, pregătiți-vă de lucrurile ce urmează, căci poporul Meu va fi sarea pământului, și dacă sarea se va strica, cu ce se va mai săra? Fiți buni, ca să pot da în mâna voastră lucrurile Mele și să vă arătați meseria la vremea cuvenită.

... O, nu se face târg duminica, nu se cumpără în ziua de duminică. Dacă judecata
Domnului va veni duminica, ce vei face, creștine?

17-09-1965

Cuvântul lui Dumnezeu

... O, minune va face Dumnezeu cu tine! Nici o minune n-a fost ca această minune, ca să vie Dumnezeu să-ți cânte ție la ureche cântarea Sfintei Treimi. O, îți voi arăta trâmbița Mea, întru care Eu am cântat. O, nu voi mai cânta din trâmbița Mea, căci toate sfârșitu-s-au.

... Eu sunt Omul pe Care nu-L vedeți, și nu acest trup sunt Eu, căci acest trup, știți de unde l-am luat. Când Eu eram cu ucenicii, a venit cineva și a spus: „Iată, Te caută cineva“. Și am spus: «Mama Mea și fratele Meu sunt aceia care fac voia Tatălui Meu». Așa și cu satul Meu, că dacă aș vorbi, aș face război. Dacă s-ar pocăi, le-aș vorbi, că tot satul a spus că această fiică e proastă. De mulți este bârfită și hulită, și de aceea M-am pogorât de sus și am luat un colț de cărămidă și am lucrat-o, și acum o iau cu Mine. O, cerul când o vede, de ce nu spune că este proastă, așa cum zice lumea? Fiilor, zice cu gura ei: „Nu aud“, și spune: „Dă-te mai aproape, că nu aud“. Dorește să aibă voce. O, fiică, lasă atâta cât este dat de la Mine.

... Copiii Mei, vom călători mult, vom călători și pe jos și veți uita lucrurile voastre ce le-ați făcut, adică ai furat, te-ai mândrit, ai urât pe aproapele tău. Iubite popor, vom întâlni în călătoria noastră magi din răsărit și apus. Să se audă glasul Meu. Pace vouă!

Fiilor, întăriți-vă, căci călătoria voastră este pe sfert, călătoria voastră este scurtă, căci vremea s-a scurtat. Copiii Mei, vom călători și vom lăsa case și vei lăsa femeie și vei lăsa copii.

... O, tată, după toate câte v-am dat vouă, s-ar fi căzut să fiți sus; erați poate și împărați. Da, la școala pământească erai sus, dar învățătura Mea nu o poți învăța, că nu te lasă viața pământească. Copiii Mei, învățați cuvintele Mele. Ridicați-vă, că dacă aș fi vorbit la prunci și dacă auzeau acest cuvânt, grăiau.

... Feriți-vă de mândrie, căci mândria s-a dus la preoție și au picat în mândrie. O, Eu nu urăsc preoții, căci ei au darul de la Mine, dar veți ști că din pricina mândriei mulți preoți nu vor mai fi duhovnicești. Se vorbește, ați auzit, nici Lucifer n-a murit, și este în viață. Dar duhovnicește a murit, că nu mai este la treapta în care a fost. Feriți-vă de mândrie, că mândria va pieri.

... O, tată, pentru ce am făcut Eu această casă? că zice cineva că nu este frumoasă. O, Eu am făcut-o după modelul cerului. Păstrați zidirea Mea.

... Fiule, tu cu mâna ta vei încheia planul lui Dumnezeu de la sfârșit.

27-10-1965

Cuvântul lui Dumnezeu

... Eu sunt Fiul lui Dumnezeu. Amin. Am venit din cerul sfânt pe pământ. Eu sunt Alfa și Omega, Care e scris în sfânta Scriptură. Eu sunt în chip nevăzut, așa e scris. O, tată, fericit vei fi tu în viața duhovnicească, de vei crede în Domnul Iisus Hristos, Care-ți grăiește ție astăzi, căci în acest trup este Domnul Iisus Hristos. O, minune! Vezi, creștine, că stă Domnul de vorbă cu tine? Vezi tu, creștine? Mai e o clipă și Se va da văzut în fața ta și tu te vei mira de această minune. Vei vedea cum o lumină a ținut acest trup.

... O, copilul Meu, am venit la tine ca să te iau la Mine, dar te mai las o clipă ca să-Mi servești cu trupul tău, dar să-Mi servești în lucru duhovnicesc, pentru că mâna Mea lucrează prin mâna ta, ochiul Meu lucrează prin ochiul tău, puterea Mea lucrează prin puterea ta, pasul Meu lucrează prin pasul tău, dar să nu te ia altcineva. Auzi?

... O, copiii Mei, nu mai mergeți din loc în loc după alți profeți, căci cine caută să aibă mai multe mese, la nici una nu va sta. Auzi? Spune, tată, crezi? Încă o dată vă șoptesc: fiți atenți, nu căutați să aveți mai mulți prooroci, căci cine se duce la alt prooroc, acela nu va rămâne, și se va pierde în zări. Crezi? Vino la Mine și stai cu Mine, copilul Meu. Nu te pierde în zări, nu avea altă masă, căci mâncând multe mâncăruri, ți se apleacă. Apropie-te de Mine, căci cum am grăit cu Avraam, Isaac și Iacov, așa grăiesc și cu tine, copilul Meu. Astăzi vino la Mine, nu mâine, că am să grăiesc cu tine. Vino la Mine, căci cine a venit la Mine, astăzi stă pe scaunul Meu, astăzi stă cu Dumnezeu, că astăzi am venit pe pământ, și parcă nu ar crede că Eu sunt. Am uitat durerea Mea. Așa și tu, vei uita durerea ta, vei uita lacrima ta, că am zis: nu te mai uita la vremea aceasta. Apropie-te de Mine cât vei putea. Nu slăbi puterea ta din calea Mea, că te vei rătăci. Când zici că este bine, atunci vine furtuna.

Copilul Meu, viața ta este ca apa care curge. Nu te lăsa în voia apei, căci apa te duce unde voiește ea, dar tu, copilul Meu, vino sus, la Dumnezeu. Auzi?

... Fiți atenți la viața voastră, că mulți vor îndrăzni ca să se facă prooroci și ca să proorocească. Dar voi fiți cuminți, că Domnul Iisus Hristos Se va mai arăta la altcineva, dar nu în lucrarea aceasta, căci Dumnezeu, în felul acesta nu va mai fi. Această lucrare pe care o aveți în față este mare, și dacă nu o veți ține bine, veți pierde această lucrare, și fericit va fi cine va avea parte de această lucrare până la sfârșit. Dar și poporul Israel așa zicea, că Moise a murit, dar n-a murit. Unde a murit Moise? că nu este scris pe nicăieri, nici pe piatră nu vei găsi scris. Moise nu a murit, ci este în viață și plânge de stricăciunea poporului de acum.

... Fiilor, dați slavă lui Dumnezeu, căci am venit la voi. Fiilor, ce face păstorul la o oaie care nu ascultă? O dă de la el. Eu nu vreau ca să vă dau la moarte. Așa voiește Dumnezeu, ca nici o oaie din turma Sa să nu plece fără de binecuvântarea Mea. Vrei să fii poporul Meu? Paște iarba Mea. Auzi? Vrei să fii oița Mea? Stai în stâna Mea, căci mulți lupi sunt înfometați de tine, și am pus mulți vânători ca să-i vâneze. Nu căutați să ieșiți pe alte uși, căci o singură ușă are stâna. Oița care nu iese pe ușa pe care Eu am pus-o, se sinucide. Eu sunt ușa. Așa zice Dumnezeu.

12-11-1965

Cuvântul lui Dumnezeu

... O, copilul Meu, stau ca frunza în văzduh, fără de trup și îți grăiesc să nu ai alt dumnezeu afară de Mine, că mâna Mea lucrează prin mâna ta, și ochiul Meu lucrează prin ochiul tău, pentru că pasul Meu lucrează prin pasul tău.

O, copiii Mei, nu mai mergeți din loc în loc după alți profeți, căci cine caută să aibă mai mult de atât, la nici o masă nu va sta. Vino, tată, la Mine și nu te pierde în zări, căci viața ta este ca o apă. Nu te lăsa în voia apei. Apa te duce unde voiește ea, dar tu vino la Mine.

... Am venit, tată, la voi să vă spun că nu părinții pământești sunt părinții voștri. Părinții voștri este Dumnezeu. Auziți? Nu mama pământească este mama voastră, ci mama duhovnicească este mama voastră. Mama ta este biserica, tată, este cel ce face voia Mea. Apropiați-vă de Mine, că Eu sunt, și mult nu va mai fi și vă voi grăi din slavă, din vânt și din nori și vă veți uita la Mine când vă voi grăi, și voi veți uita lacrimile, căci atunci toți dușmanii poporului Meu vor pieri ca muștele de astăzi.

Fiule, nu râvni după lucruri pământești. Cine este cu Mine, să nu mai dorească lumea, iar cine vrea să iasă de la Mine, să iasă, și nimeni să nu îndrăznească să-l oprească.

Fiți atenți, că mulți prooroci se vor ivi. A fost o lucrare la Vladimirești, a fost o lucrare la Maglavit. Fiți atenți, tată, cu lucrarea pe care o aveți în față. Fericit cine va avea parte de această lucrare până la sfârșit. O, ce veți zice când va dispărea vasul Meu dintre voi? Veți zice că a murit, cum zicea poporul Israel de Moise. Nu a murit Moise, ci plânge de stricăciunea poporului de acum.

Poporul Meu, paște iarba Mea și nu te mai du la alte mese. Dacă vrei să fii oița Mea, stai în stâna Mea, stai în lucrarea aceasta, că mulți lupi sunt înfometați de tine. Nu căuta, fiule, să ieși pe alte uși, căci o ușă are stâna. Oița care nu iese și nu intră pe ușa pe care am pus-o Eu, se pierde. Eu sunt ușa. Frate, nu te furișa de Mine, căci pe unde vei ieși, Eu te voi vedea. Oița Mea, stai cu Mine, că am multă pășune, că dacă vei ieși de la Mine, vei pieri de foame și de frig.

16-11-1965

Author:  Duhul [ 29.2.2008, 17:06 ]
Post subject:  Cuvantul Domnului - anul 1966

Anul 1966

   * 07-01-1966 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 14-01-1966 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 04-02-1966 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 23-04-1966 Cuvântul lui Dumnezeu


Cuvântul lui Dumnezeu

... Fiilor, nu din mamă pământească sunteți voi, ci sunteți născuți din mamă duhovnicească. Ochii tăi nu au văzut când Dumnezeu ți-a trimis pâine în casa ta. Țineți bine minte, că nu este libertate cum era odată. Sunt lacăte puse pe bisericuțe. La câte o portiță, mai este câte o potecuță. O, cum erau odată ușile deschise și intrai și nu te înfricoșai!

O, copii ai Ierusalimului, o, copii ai cetății care vine! Duhovnicește s-a spus că va veni iarăși vremea când vom fi liberi. O, să nu cauți fără această lucrare, căci cu tine vreau să descui. Tu ești un bulgăre de sare, care va săra tot pământul acesta. Tu ești cheia veacului de la sfârșit. Domnul o poartă. Dar cui am dat această cheie? Vedeți că nu știți dacă nu citiți legea? Că este scris un calendar mare, pe care l-am lăsat.

Veniți-vă în fire, căci această lucrare nu se vede bine, dar va veni vremea când se va vedea mare și se va vedea bine, căci aceasta este casa lui Zaheu, și să știți că unii din voi veți intra, și unii nu veți intra, că Domnul va pregăti un loc care nu va fi ca pe pământ, căci vine vremea de pe urmă. Dacă nu credeți, să știți că nu veți moșteni pământul acesta.

... Fiule, dezbracă-te de hainele cele vechi și îmbracă-te cu cele noi, că va sosi Domnul la voi și vă va ridica pe norii cerului. De vei fi în casă, ieși din casă la auzirea acestor cuvinte. De vei fi la câmp, lasă câmpul la auzirea acestei șoapte. Ridică-te și vino după Mine. De vei fi sus pe casă, să nu te cobori să-ți iei nimica pe tine din casa ta. Vino! La ale Mele șoapte, ridică-te! Fiule, grăbește și vino după Mine! De vei fi în slujbele Mele, atâta îți îngădui, să ceri de la Mine binecuvântare în călătoria ta, căci la șoaptele Mele tot iadul geme, și la cuvintele Mele tot iadul se teme, căci la chemarea Mea tot iadul se va scula. Dar să fii atent, creștine, cum vei pleca, că-ți vor ieși în cale neamurile tale și te vor opri. Nimic să nu le spui de șoaptele Mele. Tu vino după Mine. Tu cunoști cum va fi timpul acela, că și cel mai iubit prieten te va ține pe tine ca să întârzii. Să nu fii codaș, căci Eu te voi numi pe tine fiu după inima Mea și te voi iubi cum n-am mai iubit pe nimeni. Mai presus de ziua de înviere te voi numi. Mai presus de ziua de naștere te voi numi. Mai presus de nașterea omului dintâi te voi numi pe tine. Vino la Mine, cel din plan, omule din simbol, omule din vremea de acum, care n-ai uitat toate câte s-au lucrat, care nu L-ai uitat pe Tatăl tău, ce Se cheamă Dumnezeu, și Mi-ai urmat Mie cu tot ce ai avut și nimic nu te-a rupt de la adevărul sfânt. Vino la Mine, că ce bine-ți va părea ție când te voi chema!

... De șaptezeci de ori câte șapte te-am hrănit cu lapte, și nu cu lapte pământesc, ci cu lapte duhovnicesc, căci te-am hrănit mai mult ca pe fiul ce a stat lângă Mine. Te-am hrănit mult de tot și ți-am pus brățară la mână, ca să te cunoască această lume. Ține-te bine, tată, că ai mâncare la Mine, că ai băutură la Mine. Adu-ți aminte de praznicul Meu ce-l sărbătoresc, căci praznicul Meu nu a fost în nici un timp așa ca acum, căci acum ne sunt vitele sterpe, dar când ne-or făta, ne vor da lapte mult de tot.

... Poporul Meu, ți-am dat pâine, dar să nu spui că nu ți-am dat. Poporul Meu, ți-am dat apă, dar să nu spui că nu ți-am dat. Poporul Meu, ți-am dat viață; primește viață de la Mine. Poporul Meu, intră în corabia Mea și să nu spui că nu e vremea. Poporul Meu, pentru ce păcat ai căzut în sabia lui faraon?

... Fiul Meu, pentru ce a venit la tine Dumnezeu? Pentru ca să-ți îngăduie păcatul tău și fărădelegea ta? Pentru ce este căsătoria? Acest altoi este de la facerea Celui Înalt, și am zis, și spun: nașteți fii în duhul și nu în trupul, căci altfel nu te voi chema creștin după legea Mea și te voi chema creștin împotriva Mea. La acest cuvânt nu ne putem împăca, nu Mă pot împăca cu neînfrânarea ta.

Fiule, dacă vei reuși cu lucrarea Mea, vei vedea taina soarelui, vei vedea toate lucrurile așezate și vei vedea toate tainele întru lucrurile Mele.

... Am rămas cu poporul lui Israel, dar cu rămășița lui, nu cu cei pe care i-am scos din robia lui faraon, ci cu fii din fii ai neamului lor, ca să moștenească țara Canaanului. O, poporul Meu, nu mai avem atâta vreme, și de aceea lucrul este scurt. Cuvântul Meu în fața poporului Meu este ca toiagul lui Aaron.

... O, apropie-te de Mine, țară românească, că de nu Mă vei asculta, va rămâne întru tine semn de la Mine cum a rămas ca amintire din mănăstirile împăraților. Apropie-te de Mine, oștire română, căci copiii care vin, nu sunt de la Mine, nu sunt cu Mine, că Dumnezeu va strica școala cea pământească și va înălța biserică dacă va fi ascultare. Dumnezeu va strica zămislirea pruncilor dacă va fi ascultare în oștirea română, căci am luat altoi pentru voi și pun altoi de la început, ca cel născut să rămână înviat. Dacă voi reuși, bine va fi, așa cum scrie în carte la rugăciune: «precum în cer așa și pe pământ», fără păcat. Credința să o păstrați, căci multă credință este întinată. Crede în Dumnezeu, dar face și păcat lumea.

Fiți în apropierea lucrării de azi. Nimeni să nu-și ducă planul după voia sa, ci toți să-și ducă planul după voia lui Dumnezeu. Căsătoria nu este după voia sa, ci este după planul lui Dumnezeu. Nici un creștin să nu trăiască cu femeia sa după voia sa, și să trăiască numai după voia lui Dumnezeu. Este scris în lege despre cel ce strică cuvântul lui Dumnezeu. Pe acela îl numește vrăjmașul Său. Bagă bine de seamă, Israele, că pentru tine s-a pogorât legea de pe muntele Sinai.

Dacă voi reuși cu tine, voi pune acest pământ ca să fie raiul pentru tine; viața cea veșnică va fi pe el; fii ai Edenului ceresc veți fi. Supuneți-vă voii cerești, fiilor. O, ascultă, Noule Ierusalime! Ce zici, vei merge fără de păcat? Nu greși, tată, ca să pot reuși cu tine, ca să-ți dau în folosință patria creștin-ortodoxă.

O, am vorbit așa din pricina dragostei de tine. Creștine, când Eu sunt cu tine, mergi cu Mine. Când Eu sunt cu tine, nu greși. Înfrânează-te, fiule, înfrânează-ți mădularele tale, că Eu sunt mereu cu tine. Înfrânează-te, tată, că vine vrăjmașul peste tine dacă nu faci ca Mine. Ascultă-Mă, căci Eu sunt Care țin piept asupra vrăjmașului tău. Să se ducă această veste la tot poporul Meu. Și fiți atenți, să nu vă latre câinii păgânilor.

Fiilor, a sosit timpul legământului nou, căci cineva din creștini spune că Dumnezeu a venit să căsătorească. Eu am venit cu neprihănirea și n-am găsit fecior și fecioară în toată țara să nu dorească de căsătorie trupească, dar Eu am venit din legea lui Dumnezeu.

O, astăzi nu i se mai spune român la nimeni, decât celui creștin. Poate să fie el german, indian, dar dacă este creștin, este român. Pace poporului român! Pace ție, poporul Meu!

... Ah, Verginico, dacă tu cauți în sfânta Scriptură, vei găsi cum a proorocit David și Matei evanghelistul și cum s-a lucrat și cum se lucrează și astăzi, prin Duhul Sfânt. O, fiica Mea, multe descoperiri s-au descoperit, și tot nu pricep oamenii. Verginico, acest vas pe care tu îl vezi, a fost la începutul legii și acum. Acest vas este pus în fața creștinilor, în fața preoților, dar în chip ascuns, și se descoperă numai în pilde. Fericit cine a cunoscut planul lui Dumnezeu și s-a folosit de priceperea sa, căci cine și-a spălat viața în vasul acesta, acela s-a învrednicit și a intrat întru împărăția lui Dumnezeu, și astăzi s-a descoperit pruncilor lui Israel acest sfânt vas, și cine se va spăla în acest vas, se va învrednici să intre în cortul lui Dumnezeu, în biserica Noului Ierusalim. Așa grăiește Duhul Sfânt, căci cortul acesta se mai numește și biserica creștinilor, biserica Noului Ierusalim, și acest vas se numește vas de spălare al cortului, al bisericii creștinilor, ca orișicine va voi să vină în cortul acesta ca să se închine prin sine lui Dumnezeu, se cade lui să se spele întâi, căci creștinului nu i se mai îngăduie să mai stea în prietenie cu necredincioșii, căci Domnul grăiește: «Cu cei necredincioși nu voi ședea».

... Spune, Verginico, la creștini, că așa zice Domnul: cine voiește să intre în cortul acesta, să se spele mai întâi de păcatele sale. Verginico, Verginico, cum odinioară nu puteau creștinii nebotezați să intre întru împărăția cerurilor, așa și în vremea de astăzi, nu poate intra omul nepocăit, în cortul acesta, adică în biserica Noului Ierusalim.

... Ține, Verginico, bine tot ce ai, că dreaptă este lucrarea Mea.

... Verginico, spune tu, fiica Mea, poporului acesta la care Eu am grăit, că Domnul le-a pus întrebare: de ce nu ascultați de sfaturile Mele? Eu i-am numit pe ei fiii Noului Ierusalim, fetele Noului Ierusalim, popor al cortului sfânt, popor al Noului Ierusalim, dar ei Îmi sunt plini de tină și acum, după atâta vreme de profeție. Eu, Domnul, am lucrat taine mari cu oamenii, și nu în folosul trupului, ci în folosul Duhului Sfânt, căci trupul este pământ și țărână, iar duhul este nemuritor. Să o iau de la zidirea omului și până în clipa de până acum numai tainele lui Dumnezeu sunt, dar în vremea de acum, nu s-au descoperit lucrurile.

Astăzi am luat altoaie din toate lucrările ce s-au lucrat la început, ca să le unesc una cu alta, adică începutul cu sfârșitul, dar greu Îmi este ca să le unesc una cu alta, căci străin s-a făcut sfârșitul de început.

... O, Verginico, spune, tată, la creștini cum Mă vezi tu pe Mine, Domnul, lucrând numai taine, numai simboluri și numai lucruri cerești, și mulțime peste mulțime de popoare s-au îndepărtat de adevăr, luând aminte la duhurile înșelătoare. Verginica, vasul Meu, pe care l-ai văzut tu, sunt toate tainele lui Dumnezeu și toate simbolurile, toate pildele și toate lucrările pe care le-am lucrat, și vorbirile cu proorocii, de la facerea lumii și până în ziua de astăzi.

... Verginico, amintește-i poporului despre căsătoria de acum, că străină viață poartă bărbații de acum, față de cei de atunci. Acest păcat Îmi este mare povară călătoriei Mele de acum. Încă mai avem un altoi pe care nu l-am lucrat, și prin acest altoi vă veți cunoaște între fiii oamenilor că-Mi sunteți ucenicii Mei, și prin altoiul acesta toate neamurile vor mărturisi de credința voastră dreaptă și multe neamuri se vor întoarce la credință și, dimpreună cu poporul Meu, vor dobândi împărăția veșnică, în vecii vecilor.

... O, măi popor român, măi popor român, pentru tine a venit Domnul din cerul sfânt, să fac cu tine ce a rămas de lucrat. De ce, poporul Meu, mai întârzii a crede? Pentru ce mai zăbovești a te pocăi? Nu este scrisă venirea Mea de acum? Nu ești tu scris în lege despre această lucrare sfântă? Pentru ce mai întârzii a crede? Pentru ce întârzii a veni la Mine? Vă zic vouă, popor român, că vor veni străinii de departe, iar tu, o palmă de loc, te lenevești să vii. Nu socotiți voi că alți creștini, din străinătate, au lăsat odihna și curțile lor, femeile și feciorii lor, și în țară străină au călătorit, căutând pe Domnul Iisus Hristos? Dar voi nu vă îndurați să lăsați nimic. Iată, Eu am lăsat cerul și am venit la satele voastre, unde este scris, dar scump va fi prețul venirii Mele la voi. Ce lucru să mai fac, afară de această lucrare să mai întorc pe om de la păcat? Ce lucrare să mai fie afară de aceasta? Cine n-a auzit și să nu se mire? Și cine nu a auzit și nu s-a mirat? Cine nu o socotește și să nu se înspăimânte? Domnul a venit iarăși pe pământ, a venit în Duhul Sfânt. Cum să nu vă cuprindă frica pe voi? Inimă de piatră, cum mai stai în amorțire? că și morții gem în mormintele lor, de groază.

Popor român, trezește-te! Ce mai stai? Este ziuă, nu este noapte. De ce dormi? Este ora întârziată. Hai, popor român, ce mai zăbovești? Oare, nu tu ești în planul Meu?

... Pentru aceasta M-am plecat Eu acestei copile, să vă fac pe voi fii și fiice ale Noului Ierusalim. Oare, aceasta nu e o taină?

... Verginico, Eu închei vorbirea și binecuvintez cu binecuvântare sfântă această scrisoare, și s-o dai în fața poporului ce face parte la toți de lucrurile Mele. Amin, amin, amin.

07-01-1966

Cuvântul lui Dumnezeu

... Fiilor, dacă aș fi făcut lucrarea pentru trupuri fără duh, aș fi încheiat veacul acesta de mult, dar nu fac lucrul Meu pentru trup, ci Îmi fac astăzi lucrarea numai pentru duhuri, că acesta este planul Meu de astăzi, căci cu trupul am lucrat. Câți nu sunt cu trupul luați la cer! Și câți cu trupul nu sunt lăsați pe pământ! Iată, priviți cu ochii la moaștele lor, la care sămânță se mai găsește și astăzi să se sfințească în trup. Pe aceia nu-i oblig Eu, Domnul, și aceasta o voiesc ei, din dragostea lor față de Mine. Dar vouă vă cer Eu, cu multă rugăminte, să fiți cu duhul curat, și voi nu vreți.

... Ți-am spus ție Israel, ca să cunoști că Eu sunt Dumnezeul lui Israel, căci Israel Mi-a fost Mie popor, și Eu i-am fost lui Dumnezeu, și cine dintru Israel nu M-a ascultat, nu au primit cinste de la Dumnezeu, ci au fost pedepsiți pentru vina lor.

... Ah, fiilor, fiilor, iar vă spun acest cuvânt. Am venit la voi, că mereu v-am spus că am venit la voi, și nu Mă credeți că Eu sunt Domnul și că de mult sunt venit. La început când am venit cu acest cuvânt, l-ați auzit numindu-vă pe voi popor al Meu. Și n-am venit ca să Mă duc în lume, și voiesc să rămân la tine, și cu tine să închei veacul, că tu ești scris să fii cheia cu care voi încheia veacul acesta de la sfârșit. Popor al Meu, nu erai tu iubit de nimeni pe pământ așa cum te iubesc Eu, Domnul. Nici părinții tăi, care te-au crescut, nu te-au iubit cum te iubesc Eu, Domnul. Iubirea Mea este înaltă, înaltă, față de iubirea părinților tăi. Poporul Meu, Eu ți-am adus lucruri scumpe, ți-am adus lucruri mari și vrednice de tine. Când ai timp să începi a le lucra? Of, of, măi popor al Meu, fă-ți timp să împlinești cuvintele Mele, căci timp din timp, se face o viață plăcută lui Dumnezeu.

... Popor al Meu, Dumnezeu când te-a zidit, ți-a dat o mână de grâu, și când am venit acum, ți-am spus să-l alegi de neghină. Și am venit la tine să văd dacă l-ai ales, dar văd că treci cu vederea și nu vrei să-l alegi bine, popor al Meu; că numai o mână de grâu ți-am dat și nu l-ai ales, dar să-ți fi dat un car de grâu! ce-ai fi făcut? Moșii și strămoșii tăi aveau care de grâu, date de Mine, și ei alegeau bine și nu lăsau neghina în grâu, ci o aruncau. Tu de ce, popor al Meu, nu alegi neghina? Cine vrei să-ți aleagă grâul?

... Este vremea de sfârșit și nimeni nu se va mai învrednici ca să-ți facă ție bine, că a venit un om urât și a șoptit la urechea lumii de astăzi că morții nu mai mănâncă, că aici este raiul și iadul, dar Eu vă zic vouă să nu credeți, și veșnic să stați cu Mine, că prin voi, mulțime mare de păcate voi spăla.

... Grâul este viața ta, iar neghina este păcatul. Grâul sunt zilele tale și ale fiecăruia de pe pământ. Numai o mână de grâu are omul astăzi, și aceea este îndoită cu neghina, și multă neghină se află în grâu, adică multe păcate se află în zilele omului de astăzi. Moșii și strămoșii voștri aveau sute de care și nu dădeau voie să stea neghina în grâu, nu dădeau voie păcatului să stea în inima lor.

... Am venit la tine ca să te pregătesc pentru împărăția cerurilor, căci păcatul nu va mai avea loc pe pământ, căci cerul și pământul sunt ale Domnului și nu sunt ale oamenilor.

Dumnezeu este împotriva omului care face păcate. Pe omul care face păcat, nu-l primește Domnul în slujba Sa.

Popor al Meu, și strămoșii voștri au mai avut greșeli, dar le trimitea Dumnezeu prooroci și îi trezeau, și ei ascultau și nu lăsau greșeala, și o mărturiseau și nu o mai făceau. Dar la voi, nu prooroci au venit, și Însuși Domnul a venit să vă grăiască prin Duhul Sfânt.

Nu ești popor al poporului, ci ești popor al lui Dumnezeu. Vezi? Tu ai o vită pentru jug, și alta, pentru lapte, dar Eu nu te am pe tine pentru jug, căci jugul l-am luat Eu asupra Mea, adică nu pentru lume te am, și te am pentru Mine, ca să împlinesc ce am în lege scris. Poporul Meu, vreau să Mă arăt cu viața ta în lume cum se arată un învățător cu știința elevilor lui. Creștine, creștine, viața ta e scrisă să înlocuiască soarele, viața ta este lumina, că nu va mai lumina soarele pe cer, ci tu vei fi lumina oamenilor pe cale.

... Fiilor, nu eram Eu în sfântul potir? Nu eram Eu pe sfânta cruce? Nu erau faptele Mele în sfânta Scriptură? Dar văzându-Mă disprețuit chiar și de voi, creștinii, am venit în calea poporului Meu ca să Mă arăt iarăși și să strig cât pot la voi.

... Această hrană pe care ți-o aduc Eu, îți dă putere ca să calci peste scorpii și peste toată fiara lui antichrist și nu-ți va face ție nici o rană, că tu vei fi pe pământ o comoară și te voi pune în palma Mea și mulți vor alerga după tine. Pregătește-te, că am adus lucruri noi din cer pe pământ.

... Această lucrare, râvnește tot cerul la ea, și ție, poporul Meu, ți s-a urât cu ea.

... Fiule, auzi tu cuvântul Meu? Eu îți vorbesc de aproape, că nici cu moșii și strămoșii tăi n-am vorbit cum vorbesc cu tine. Nici cu Moise, nici cu Avraam și nici cu Isaac n-am vorbit așa de aproape.

... O, frate, frate, te-a invitat Domnul să intri în casa Lui. Nici împărații nu au cinstea pe care ți-am dat-o Eu, Domnul. Pe tine te așteaptă cerul. Nu este făptură în cer, nici pe pământ ca să-ți măsoare cinstea pe care ți-am dat-o Eu, Domnul.

... Fiul Meu, crede întru Unul Dumnezeu, căci va pieri apa de pe pământ și tu vei fi stânca din care va curge apa din care vor bea toți, pentru a Mă cunoaște pe Mine, Dumnezeu.

... De ce nu mănânci din ce ți s-a dat, și mai mănânci și de pe piață? căci piață se numește fărădelegea.

Fiilor, sunt mai rău decât lupul când îi este foame. Mi-e foame, creștine, sunt plin de foame. Dă-Mi să mănânc. Mi-e foame, poporul Meu. Creștine, dă-Mi să mănânc ce este scris în legea Mea și nu ce ai tu în legea ta! Înger din cer de ar veni în casa ta și ar adăuga sau ar scoate ceva din legea Mea, să nu-i faci nici o ascultare, să nu fie primit.

... Fiule, crezi că în acest staul vor suna douăzeci și patru de clopote? Crezi că în acest staul se va pregăti jertfa sfântă, și jertfa care se va pregăti va fi după credința poporului Meu? Fiule, crezi că în staulul acesta se va arăta toată făptura care trebuie să fie arătată? Crezi că în locul acesta nu va mai putea să intre nimeni necurat? Fiilor, învredniciți-vă de această taină sfântă, căci vă spun că o parte din voi va intra, și o parte din voi nu va intra, căci nu te voi lua după nume, creștine, și te voi lua după viața pe care o trăiești, așa cum este scris în legea Mea.

... Popor numit, încredințează-te, căci din tine voi scoate pâraie și izvoare mari, din care va curge miere și lapte, care vor adăpa toată seminția Mea.

... Fiilor, fiilor, cercetați-vă bine întru toate și fiți vrednici de lucrarea aceasta, căci este scrisă în toată Scriptura, nu astăzi am adus-o. Eu n-am adăugat nici un cuvânt la ea, și totul este scris în carte, dar sunteți fără pricepere. O, măi fiilor, de ce am luat Eu din fiecare pom al cerului câte un altoi? că prin altoaiele acestei taine am lucrat de când am zidit pământul cu tot ce este pe el. O, tată, puține păsărele au venit la lucrarea Mea, dar s-au dus și acestea laolaltă în apă cu cele din lume. Eu n-am venit ca să nimicesc pe păcătos, ci am venit ca să-l vindec, am venit ca să-i pun alifie. Fiilor, de ce am luat din fiecare câte un altoi? Ca prin altoaiele acelea, să se vadă că tainic am lucrat de când am zidit: Adam, Noe, Avraam și Moise.

O, frate și soră, deșteaptă-te, că nu este vremea ca să fii prost și proastă, căci ai o lucrare a lui Dumnezeu, care te deșteaptă. Creștine, vino întru cele ale Mele! De ce mai zăbovești? Căci în această vreme vor veni profeți de departe și vor pune în film această lucrare.

... Vreau prin tine să scot omul de la supărare, adică pe aceia pe care i-am dat muncilor grele. Fiilor, strămoșii voștri s-au îmbogățit prin lucrarea lui Dumnezeu, că, auzind glasul lui Dumnezeu și împlinind cuvintele Lui cu putere, au ajuns bogați întru toate. Fiule, prin această lucrare dau iertare lui Pilat. Frate creștine, prin această lucrare dau iertare lui Caiafa, dau iertare lui Irod, voi da iertare mulțimii de morți care au fost răpiți din viață cu moarte năprasnică, și miilor de copilași avortați le voi da mâna să iasă la lumină.

... Cugetă un creștin așa: „Dacă acesta este Dumnezeu, să strice legătura cu colectivul (C.A.P., n.r.), să nu mai fie colectiv“. Adevăr vă spun, că va veni și timpul acela, în care se va strica colectivul, dar veniți-Mi în ajutor și nu vă stricați. Israele tată, dacă nu Mă luptam Eu cu satana, nu te scoteam din robia lui faraon, dar prin neîmplinirea poruncilor lui Dumnezeu, ce s-au dat ca lege prin proorocii pe care i-a trimis, iară ați căzut în robia cea grea, nu a lui faraon, căci pe faraon l-am înecat, dar mai greu, ați căzut în robia lui antichrist, satana cel de pe urmă, care a înghițit toată suflarea.

Adevărat îți zic ție, măi popor al Meu, căci acum se zidește veacul ce va rămâne în veac. Cine a venit de la începutul veacului până acum, nu a gustat din cele pregătite, și toți așteaptă pe cel de pe urmă, te așteaptă pe tine. Oricum se face veacul acesta, dar vino la Mine, în cinstea pe care ți-am dat-o Eu. Vino la Mine, că am ceva de lucru cu tine. Fiilor, veniți-vă în fire, că aici se zidește omul cel nou, dar nu se va lucra până ce omul numit nu se va schimba după planul lui Dumnezeu.

14-01-1966

Cuvântul lui Dumnezeu

... Este scris numele poporului Meu. Cum te cheamă, tată? Creștin. Dar și lui Israel îi spuneam tot creștin. Da, și l-am scos din pustie și l-am dus la bine, și pe urmă s-a aflat și s-a descoperit că nu a fost creștin. Dar pe tine te-am numit creștin, că ți-am dat să mănânci pâine și vin, adică Trupul și Sângele Meu.

... Vin pe urmele tale, creștine, și am venit ca să-ți spun ca să mănânci tu astăzi pâine și vin din Trupul și Sângele Meu, nu ca din gunoi, că este dat pentru vremea de apoi. Fiilor, nu este ca întru început, că mulți prooroci am trimis ca să vestească vremea din urmă, căci acum este mai presus ca atunci. Vino-ți în fire și umple-te de fapte bune. Vino-ți în fire, că tu ești moara care va măcina. Creștine, dau lucruri scumpe, că dacă ai vinde tot pământul, de la răsărit și apus, și tot n-ai putea să cumperi ceea ce ai tu astăzi, căci Dumnezeu S-a descoperit și ți-a dat ca să mănânci Trupul și Sângele Său.

... Frate și soră, această pietricică se mai dă în dar creștinilor de astăzi, așa cum este scris în cartea care va cădea în mâna creștinului și nimic nu va cunoaște ce scrie în ea.

O, creștinilor, nimeni nu știe de ce sună clopotele bisericii, căci te-ai jucat cu aceste profeții.

... Fraților, fratele Meu, până acum, din cele ce ți-a dat ție Dumnezeu, a fost boboc, dar va înflori și se va face o floare mare și se va vedea. Fiule, chiar dacă vrei să o scuturi, Domnul te va vedea și nu poți să ascunzi această floare.

... Cu cine să stau Eu de vorbă? căci cei ce vin la Mine Îmi cer viață pământească și vin cu trupul și nu vin cu duhul. Cu cine să stau Eu de vorbă? căci cei ce vin la Mine, se uită, se uită ca la un mort. Fiule, nu este un mort, că scris este în cartea care spune: «Turna-voi din Duhul Meu peste fiii și peste fiicele voastre și vor prooroci». Credeți? Creștinilor, nu este un mort, ci este Domnul Iisus Hristos, și este viu Domnul, adică trupul acesta este coșciug. Frate și soră, deschideți ochii voștri. De ce într-o nucă tu crezi că este miez în ea? Dar în acest trup de ce nu credeți că este un Duh?

... Fiule, toți proorocii când au auzit au așteptat și nu dormeau, ci așteptau și chemau venirea Mea, și nu dormeau; chemau, că știau că Domnul vine. Așa și tu, creștine, Domnul nu Se mai duce singur, și cu tine va pleca, și vă va alege pe voi dintre oamenii cei răi și va pleca la locul pregătit mai dinainte.

Fratele Meu, mâna Mea, piciorul Meu, ochiul Meu, obrazul Meu, chipul Meu, de ce-ai îmbătrânit? Eu de ce n-am îmbătrânit? Fiule, de ce te-ai schimbat? Eu de ce nu M-am schimbat?

O, Lazăre, scoală-te afară, că nu este vremea ca să mori, și este vremea să te scoli. Vino la Mine, creștine, că și cei din mormânt vor ieși afară și vor cere mântuire.

... Cât aș spune Eu două cuvinte din zece, și cu un cuvânt le vei înțelege tu, creștine. Dacă vei înțelege, este bine. Dacă ți-aș da mai pe larg cuvintele Mele, nu aș mai termina zile întregi și nopți întregi cu tine.

... Vino, frate și soră, vino, căci urmează să chem morții după tine, că după tine nu mai este altă minune decât aceasta: morții vor ieși din mormânt.

... Ce nu poate intra la Mine? Păcatul nu poate intra. O, hambarele care nu te lasă, acestea dă-le la sărmani, că vei face comoară în cer, căci mila vă duce întru împărăția Mea, și nu hambarele.

... O haină, când o dai de pomană, este un dar, și mai dai și cu parfum ca să miroasă. O, nu sunt contra la parfum, căci este făcut din flori, ci sunt contra păcatului. Credeți?

... Deschid cerul și Mă uit pe pământ și văd oameni citind ziarul. Dar pe sfânta Scriptură de ce nu citești? Creștine, pune mâna, tată, pe sfânta Scriptură și citește, căci în sfânta Scriptură nu este ceva de pe pământ, și este totul din cer. Nu mai citi ziarul, și citește sfânta Scriptură, ca să te pun în fericire, căci nu voi pune morții la o parte cu cei vii, în cele ce vor fi.

... Fiica Mea, sora Mea, fratele Meu, bucuria Mea, îți cer ție ce am cerut la toți pe pământ, cum am cerut lui Saul: «Saule, Saule, pentru ce Mă prigonești?». Și Saul s-a dezbrăcat de haina sa, căci a zis: «Adevărat este că Te-am prigonit în viață, Doamne. Învață-mă ce să fac». Și l-am trimis la un prooroc de l-a uns.

... În sfânta Scriptură sunt lucrurile de la începutul veacului și lucrurile de la sfârșitul veacului. Drumul acesta, nimeni nu-l cunoaște, decât cel care este pregătit. O, paște sfânta Scriptură, că numai așa te vei chema ucenicul Meu. Paște Scriptura, poporule al Meu, și când Eu Mă voi opri la un punct sau la o virgulă, tu să răspunzi. Frate și soră, nu te împotrivi, și când voi zice și te voi întreba, să știi totul. Învață sfânta Scriptură, copilul Meu, că Scriptura îți va da ție viață. Învață Scriptura, măi Israele de astăzi, și nu dormi, tată. Învață Scriptura, tată, căci hăinuța de pe tine se va rupe, dar Scriptura în veci nu se va rupe. Învață Scriptura, ca să cunoști venirea Mea. De ce bătrânul Simeon nu a încetat din viața pământească până nu a văzut pe acest prunc? Și la tine, tot așa va fi, creștine. Și tu ești ca acest om, și să aștepți, căci va veni un Împărat la tine, și când va veni, El te va strânge în brațele Sale și te va iubi, și atunci vei cunoaște venirea Domnului Iisus Hristos ca un Împărat și te vei bucura, iar dacă vei dormi în viața ta, nu te vei bucura de acest lucru.

Fiilor, Împăratul slavei anunță pe ostașii slavei că vine la ei. Pregătiți-vă pentru veacul din urmă. Nu stați nepăsători.

... Eu am pus o bară între femeie și bărbat, dar zic: decât să hulească, mai bine să rămână cum vor ei. Și mai bine este să iasă de la Mine, să nu mai hulească. Cu forța nu se va face planul Meu. Fără credință nu se va face planul Meu. Cine vrea și cine are dreptate și crede cu adevărat, cu aceia se va face planul Meu. Cine nu vrea și nu are credință, să se dea la o parte și să nu mai încurce.

... Dacă nu voi reuși, vă voi da focului de veci pe toți acei ce Mi-ați adus Mie stricăciune.

... O, tată, cele sfinte nu se spurcă, dar se spurcă mâna ta. Veniți-vă în fire, că vremea de astăzi este aspră. Veniți-vă în fire, căci sfârșitul de la Domnul este foarte aproape. Faceți fapte bune. Fiilor, de veți avea credință, veți deschide porțile libertății, căci nu numai mâna voastră este în lucru, și mâna Noastră este în lucru dacă veți fi desăvârșiți.

Copii ai cerului, ai cerului Meu, nu vă mai stricați, nu vă uniți cu cele scoase astăzi.

Bărbaților, Mă adresez vouă: nu vă mai uitați la fiica Gomorei de astăzi. Las-o să se împodobească cu toate, iar tu, copilul Meu, stai cuminte și nu te uita la ea, căci acea fiică va veni la tine și îți va spune: „Scrie-mă și pe mine la tine“. Fiule, cât o vezi acum de frumoasă, atâta va fi de urâtă. Cât o vezi acum de bogată, atâta va fi de săracă și va veni la tine și va spune: „Scrie-mă și pe mine la tine“. Dar nimic să nu faci, căci am scos mila. Chiar dacă îți va spune: „Mă închin și eu Dumnezeului tău“, tu să nu faci.

Fiilor, voi sunteți sarea care va săra pământul acesta; voi sunteți lucrurile Mele, care vor lucra lucrarea veacului acesta; voi sunteți bucuria Mea. Fiilor, în loc de vaiete va fi bucurie. Nu fiți iscoadă numai ca să știți.

Frate și soră, te uiți că ți-a luat pământul. Da, l-a luat cezarul, dar crezi că îl va da înapoi? Nu va avea ce face cu pământul, că va zice: „Ce să dau ca să scap de necazul cel mare?“.

Frate și soră, copilașii Mei, aveți grijă, tată. Crezi că în inima ta se strecoară lucruri care strică planul lui Dumnezeu?

04-02-1966

Cuvântul lui Dumnezeu

... Să nu muriți, copiii Mei, că pe voi vă așteptăm, cu voi se încheie veacul acesta de război. Am venit de la înălțime într-o mare adâncime. Mulți au uitat. Care nu au semnul sfintei cruci, au uitat de Domnul Iisus Hristos, au uitat. Voi să nu uitați.

Iată, vorbesc prin această piatră însuflețită cu puțină viață. Întorc această piatră și pe o parte și pe alta; îi suflu în față ca să capete viață. Nimeni n-o poate salva. Mâna Mea e cu ea. Dacă era pământească, se treceau oasele prin mâna ta. Țineți minte, să nu uitați aceste cuvinte, că nu veți ști când se va șterge această piatră.

Copiii Mei, păstrați bine darul de la Mine, păstrați bine. Poporul Meu care în curând vei avea viitor, în curând vei căpăta pecetea. Te vei uita din munte în vale și din vale în munte și nu va mai fi nimic să te înfrunte. Te vei duce unde vei avea dragoste.

Să nu muriți, copii, niciodată, că așa e scris în carte, că cine va muri, mai târziu se va căi, se va jeli ca să capete iar viața sa. Fiilor, fiilor, aveți viață binecuvântată nu numai o dată; și de câte ori am venit, cuvântul acesta am spus. Poporul Meu, nu-ți vinde darul de la Dumnezeu, căci darul îți dă viață, te trece peste toate.

... Copii și iarăși copii, am venit iarăși la voi, dar cu greu deschid gura vasului Meu, căci în grea durere își petrece această suferință. Eu mângâi această piatră, căci în ziua judecății o voi ține pe brațe.

... Această lucrare este Golgota, este valea lui Iosafat. Rugați-vă, tată, fiți împlinitori în toate. Despărțiți harul de fire, căci aici este răbdarea, aici este puterea, aici e râvna și căldura unde înverzește grădina. Nu vă temeți, nu fiți fugari, nu fiți fricoși, și fiți curajoși, căci ce poate să-ți facă cel fără duh?

Copiii Mei, încă o dată vă spune Tatăl: voi sunteți sarea cu care veți săra marea; voi săra cu voi tot ce este nesărat. Nu te privește pe tine că de ce voi lua din tine și voi săra pe cineva cu inima păgână. Voi da viață morților din groapă, cu un bulgăre de sare din viața dumitale. Să nu-ți pară rău de lucrarea Mea. Cum s-a lucrat omul prima dată, așa se va lucra și în vremea aceasta.

... Iată că v-ați sculat cu pretenție asupra Mea. Eu nu te-am lipsit niciodată de cuvântul Meu, și am împlinit ceea ce am avut. Crezi? Și Eu sunt în lipsă. Lipsa ta nu se aseamănă cu lipsa Mea. Lipsa Mea e lipsă de mare valoare, dar lipsa ta nu este chiar așa de primejdioasă. Dacă te-ai ruga, ai îndeplini și lipsa ta. Copilul care nu plânge, mama îl lasă mai mult timp nemâncat. Crezi?

Toate cuvintele pe care Eu le-am grăit în fața poporului Meu, sunt de folos. Câte cuvinte am văzut Eu în picioarele porcilor! Dacă eram mânios, supărăcios, nu mai veneam la tine. Sunt însă cu milă. Dacă am întâmpinat Eu ceva și n-ai avut ce mânca, de ce nu te-ai întors să aduni risipa? că e vremea de lipsă. De ce Maica Mea vine și aude că Domnul are să vină la tine? Vine cu câteva ore înaintea ta. Ia cuvânt cu cuvânt și le adună. Tu aștepți mereu cuvântul Meu. Pe cele vechi nu mai vrei să le iei? Ia-le, tată, că și cele vechi, una sunt amândouă.

Împletește cununa frate cu frate și nu te supune morții, nu te pierde vremii acesteia, căci vine ce n-ai văzut de când te-ai născut, vine facerea pământului și a raiului și a Noului Ierusalim; adică sunt făcute, dar nu sunt încă pe pământ. Veniți-vă în fire, că nu e nimeni pe lume să oprească lucrul de la Mine, dar vine Domnul pe altă parte și tipărește o altă carte și nu ești lipsit de fericire. Cerul și pământul vor trece, dar cuvântul Meu nu va trece, că la arătarea unei lucrări voi aprinde pământul, și tot ce este păcătos va arde. Și, cum o casă e făcută din piatră și din lemne, lemnele vor arde, și piatra va rămâne.

Dați cezarului ce e al cezarului și nu le amestecați pe toate. Cezarul stă deoparte, pentru că cezarul de astăzi s-a depărtat de Mine.

Vai de voi, cărturari și farisei care vă așezați în colțul străzii și opriți copiii să vină la Mine! Tată, fericit copilul care ocolește calea oprită și nu se lasă biruit. Crezi? Fiii Mei, nu veți vedea durerea aceasta.

... Nu te teme, Nicolae, și nu te mai îngriji de acest necaz, că necazul pe care tu îl vezi că te va călca, nu este așa cum cugeți în inima ta. Această suferință care este pusă peste această piatră în care Domnul a scris povețe, va înceta când va sta furtuna.

23-04-1966

Author:  Duhul [ 29.2.2008, 17:22 ]
Post subject:  Cuvântul Domnului - Anul 1968

Anul 1968

   * 19-01-1968 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 12-09-1968 Cuvântul lui Dumnezeu


Cuvântul lui Dumnezeu

... Fiule, vezi că vânzătorul a rămas. Fiule, să nu-ți fie teamă de o altă viață îndurerată, și tot ce ți s-a luat, se va înapoia. Fiule, ține minte de cei ce au făcut vouă răul acesta, că se vor desființa și nu vor mai fi. Vor veni oameni noi, cu lucruri noi. Toate bisericile dărâmate vor fi reînnoite și repuse în slujbă. Toți călugării și călugărițele vor fi din nou îmbrăcați. Toate locuințele luate vor fi puse în slujbă, tată. Toate pământurile luate vor fi înapoiate. Se va înapoia vremea care a fost nu rea, ci bună, pentru viața ta, creștine.

... — Verginico, hai la muncă, Verginico, căci cine nu muncește, nu mănâncă. Cine nu-și strânge în hambare nu va avea. Ia te uită la mâna Mea. Ce vezi, Verginico?

— Văd o piatră albă.

— Iată, deschid piatra în două, ca o carte. Acum, ce vezi, Verginico?

— Văd o coală albă la mijlocul pietrei, și pe coală, o jumătate de cerc.

— Verginico, ai văzut cercul acesta?

— Da, l-am văzut.

— Să fii atentă, Verginico, și să te uiți la cerc și să-Mi spui ce ai văzut. De aici încolo, nu veți mai suferi.

Verginico, ridică piatra sus și dă-Mi-o Mie. Are mărimea de un kilogram. Nu poți s-o ridici, Verginico, dar ai s-o ridici. În veci ai s-o cunoști. Fii cuminte, nu te mai gândi la moarte, căci tu, chiar dacă vei adormi, tu pururi vie vei fi. Va muri cine va fi să moară, dar tu, în veci nu vei muri. Să fii cuminte și să asculți poruncile Mele, căci vom hrăni mulți flămânzi. Acel popor va întâmpina pe Domnul la venirea Sa pe norii cerului, și acel sobor îl vei hrăni aici multă vreme. Verginica, acelor trepte să știi că le este pecetluit numărul și când va fi vremea tu vei cunoaște totul. Vei primi putere de la Domnul și le vei ridica de jos, ca pe niște table; în două le vei deschide și din ele vei cunoaște toate tainele lucrării lui Dumnezeu. Și cum l-ai așteptat pe Nicușor și pe Daniel să vină acasă, așa Îl vei aștepta pe Domnul. Și mai înainte de venirea Lui vei primi două vești, și tu vei pregăti poporul pentru întâmpinare.

Verginica, să ai grijă de Nicușor, ca să nu mai sară, că din nou va muri și nimeni nu-l va învia, pentru că Nicușor nu a stat nici o zi cu tine, și se duce și își face de vorbă cu toată lumea rea, care numai hulă și numai pagubă Mi-a adus și Mie, și Tatălui, și cetății Mele. Spune-i, Verginico, lui Nicușor să nu se mai îndepărteze de la tine, că va pieri pentru totdeauna dacă nu te ascultă.

Scrie, Verginico, apoi mai departe, că nu s-a sfârșit, și mai avem de lucru.

Acum, sfârșit.

19-01-1968
Cuvântul lui Dumnezeu

... Prin această vorbire vă are Domnul cel mai ales popor român creștin. Să fiți un altar de viață pilduitoare. Acest petec de pământ să fie un loc de jertfă mântuitoare în slujba mântuirii tuturor ce vor călca aici, pe locul acesta. Pe Verginica am pregătit-o pentru ca să trâmbițeze întreaga Apocalipsă, pentru pregătirea judecății de apoi și pentru pregătirea creștinilor din vremurile din urmă și de acum.

12-09-1968

Author:  Duhul [ 29.2.2008, 17:25 ]
Post subject:  Cuvântul Domnului - Anul 1971

Anul 1971

   * 10-03-1971 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 08-09-1971 Cuvântul lui Dumnezeu


Cuvântul lui Dumnezeu

... Domnul Iisus Hristos S-a pregătit să vină cu oastea Sa de sfinți. Vine, toate sunt pregătite, dar aveți grijă, că mai e o vreme scurtă și nimeni să nu vă ispitească pe voi, căci acum este răbdarea voastră și credința la putere. Dacă veți avea credință, veți avea și biruință, iar dacă nu, veți pieri ca dobitoacele, împreună cu toți proorocii mincinoși și cu armata lui antichrist.

Feriți-vă de moarte, căci moartea vine prin păcat și prin poftă. Toți cei ascultători și cunoscători, învățați pildele lui Solomon și viețile sfinților. Fiți cu credință, căci Dumnezeu, Cel ce a zidit, Acela vă și hrănește. Să nu crezi că dacă nu vei avea avere, ori serviciu, ori bani, ori aur, vei muri. Nu vei muri. Viața vine de la Mine, Domnul Iisus Hristos. Eu n-am avut așa, nici avere, nici hambare. Și cu atât mai mult, Dumnezeu vă hrănește.

Ia deschide ochii, fiule, că am ajuns la un sfârșit și voi nu-l cunoașteți. Dureros este pentru cel ce nu a învățat cuvintele Domnului Iisus Hristos. Vine fuga păcătoșilor; să se ascundă în peșteri și în crăpăturile munților. Dureros este că n-ai luat în seamă învățăturile Mele. Tu trăiești și zici că mori, dar Eu pentru ce am vărsat Sângele Meu? Vei răspunde dacă mori?

Nu vă dezmierdați fețele și sufletele ca să plăceți lumii. Fiți înțelepți. Tinere, ce frumos ești! Dar mai frumos ești dacă asculți de Domnul Iisus Hristos.

Avem un punct, fiilor, dar nimenea nu-l cunoaște. „De ce n-o mai fi venit Duhul Sfânt ca să ne mai dea povață?“, zic unii. „Ce bine este, că fac acum ce poftesc eu!“, zic alții. Ah, ce durere grea ne va arăta punctul acesta! Suntem într-un loc necunoscut, și ar fi să fie cunoscut. Dacă ați ști ce punct stă în fața voastră, n-ați mai bea și n-ați mai mânca. Fiilor, ne întâlnim cu caii lui antichrist, cu caii din Apocalipsă. Ne întâlnim cu balaurul care înghite totul și te înghite și pe tine dacă nu ești credincios cu Mine.

Tată, unde sunt părinții voștri? Sugarilor, vă înțarcă Domnul. Vă ia țâța de la gură. Ce vă veți face? că iată, trâmbița Mea cum se chinuiește.

Fiilor, atât rămâne întru împărăția Mea: Avraam.

... Cum s-au pedepsit cei ce n-au ascultat de Moise, așa și mai mult se vor pedepsi astăzi cei ce n-au ascultat de glasul Meu.

... Învățătura, ascultarea și hrana cu Trupul și Sângele Domnului Iisus Hristos, aceea va birui. Unde sunt acestea, diavolul nu are putere să biruiască.

... Uite ce vă învață Domnul: când veniți spre ieslea Mea, lăsați glumele și toate lucrurile ce vă pot aduce păcate. Fiilor, știu că sunteți tineri, dar fericită este nunta și patul neîntinat. Iacob a slujit ani întregi pentru a câștiga mireasa sa. Crezi? Acum, cu un zâmbet al unui tânăr, ai câștigat mireasa, dar nu este de la Dumnezeu acest lucru. Vedeți că multul omenirii cu un zâmbet a stricat pământul. Sunt drumurile pline de curvie. Acest lucru nu a fost de când e veacul, și am profețit dinainte că fericit este creștinul care trece peste trup de femeie și nu se atinge de el. Vai de acela care s-a întinat cu curvia de azi!

... Adevăr vă spun că mulți dintre voi nu veți primi moartea, ci cu trupul veți primi pe Domnul.

... Fiilor, puneți mâna pe carte. Nu s-o citești, că mulți o citesc, dar s-o înveți, s-o pricepi, s-o înțelegi. Fiule, fă-ți socoteala, și dacă nu știi s-o faci, cere la care o știe; și dacă ai învățat, ferește-te de mândrie și de a înstrăina învățătura.

... Ce frumoasă e ziua sfârșitului când se va întâlni cerul cu pământul și se va face primirea unul altuia! Și ce jale va fi când se vor despărți neascultătorii de tine și de Mine și vor pune capetele în jos!

... Daniele, caută în sfânta Scriptură și vezi ce punct avem în față. Punctul acesta este un simbol, punctul care a fost în fața femeii însărcinate, care stătea cu picioarele pe lună și avea să nască, și cineva urmărea ca să știe când va naște, ca să înghită pruncul, ca să nu se mai lucreze ce s-a lucrat prin Domnul Iisus Hristos. Acest punct e pus, și cineva urmărește ca și acum proorocia să fie astupată. După aceasta se vor înmulți proorocii. Vei auzi că acolo lucrează Dumnezeu; să nu te duci. Dincolo, vei auzi că înviază morții; să nu te duci, că aceștia nu sunt proorocii Mei, și aceia vă amăgesc pe voi. Țineți minte, că nu mai e lucrarea. A fost la Vladimirești, a fost la Maglavit, a fost și este aici și a mai fost la Arsenie Boca, dar acolo ce a făcut? Luați bine seama, căci mulți s-au abătut de la proorocia dreaptă și nu mai spun adevărul. Ca această profeție nu a fost și nici nu va mai fi. Fiți credincioși și lucrători până la vremea cea mai de pe urmă.

... Sunt multe lucruri și bune și rele și trebuie să le cunoașteți. Un creștin a primit în gazdă pe dracul, care s-a prefăcut, și un alt creștin a primit în gazdă pe Dumnezeu și nu L-a cunoscut. De aceea, cunoașteți bine și pe unul și pe altul, ca să nu vă amăgiți.

... Fiilor, ca această profeție nu a mai fost și nici nu va mai fi.

10-03-1971

Cuvântul lui Dumnezeu

... Israele, am anunțat sfârșitul vasului Meu, dar chiar dacă va muri, să știți că tot cu voi va fi.

08-09-1971

Author:  Duhul [ 29.2.2008, 17:29 ]
Post subject:  Cuvântul Domnului - Anul 1972

Anul 1972

   * 07-01-1972 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 10-01-1972 Cuvântul lui Dumnezeu


Cuvântul lui Dumnezeu

... O, fiilor, de aș mai fi în trup, n-aș mai putea sta pe pământ. Trupul Meu este de-a dreapta Tatălui, iar Duhul Meu a venit să plinească lucrarea. Eu sunt Cel ce am fost cu trup și M-am pogorât în iadul cel mai întunecat, de am scos pe cei iubiți ai Mei. Am zdrobit porțile iadului, am iertat orice păcat, cu sângele de pe cruce, și am trecut din legea veche în legea nouă, în cer și pe pământ. Nu am murit, ci a fost o lucrare mare. Am avut putere să ridic sabie asupra fariseilor și să le zdrobesc lucrarea.

Vai de păcătosul care s-a întors la păcatele sale! Fiule Israele, ține-te bine, că Mă uit din cer la tine; privesc de la Tatăl Meu la tine și nu te părăsesc. Nici pe păcătos nu-l părăsesc, dar la ziua de judecată se va desparte.

Poporul Meu, de ce nu-l cunoști tu pe vrăjmașul tău, care te duce la moarte și la sabie? Eu îți trimit cuvinte de salvare, dar pe Mine nu Mă iubești așa cum îl iubești pe duhul rău. A făcut Dumnezeu ca prin acest lut să se facă lucrarea și îți voi arăta la sfârșit toate, toate buturugile, toate potecuțele pe unde am urcat cu peștișori, pe unde am tras corăbioara, și toate malurile pe unde am tras. Și ce te vei face tu, creștine cu inimă de piatră și cu trupul întinat?

O, au ieșit pe pământ multe lucruri cu bani, dar pe Dumnezeu nu-L puteți plăti cu bani. Cum să mai fac Eu din omul de azi ca să ajungă ca Petru și ca Pavel? O, am nevoie de ucenici!

Am lăsat omul numai un minut, și când M-am întors, l-am găsit ca porcul, tăvălit în noroi; l-am găsit în crâșmă și în locuri murdare și am plecat plângând. De unde să iau altul? Nu am pe nimeni dintre voi ca să-Mi duc lucrarea la capăt, dar vă spun că cea mai mare osândă și blestem cade pe veacul acesta.

Vai de creștinul care nu are viță lângă cuibul său și se duce să cumpere băutură de la duhul rău! O, floricică a lui Dumnezeu, care ești ruptă din cuvântul Meu, dacă ai vedea cum umblă duhul rău cu trupul tău în brațe și îl duce în locuri necurate!...

Omul lacom la toate, strică zidirea lui Dumnezeu. Lăcomia este de la duhul rău. Fiule, postește, tată, că-ți piere pofta, și cere de la Dumnezeu înfrânarea trupului tău. Tată, te scoli noaptea și nu poți face rugăciunea, ci poți alte lucruri urâte și trec ore întregi așa. Tinere, Mă dor ochii uitându-Mă la păcatele tale. O, parcă tu ai fi acela care ții cerul și pământul în palmă. Ah, ce durere mare!

Floricelele Mele, fiți una cu Mine la întristare și la suspinare și să vă doară inima și pe voi cum Mă doare pe Mine. O, tată, îl vezi pe fratele tău făcând păcate. Fii cu durere, chiar dacă nu este rudă cu tine, că vă spun că dacă ar scăpa cineva din iad, n-ar mai face ce faci tu, și ar veni la tine din lume și te-ar scutura până ți-ar sări dinții din gură.

Am cuvinte minunate, dar cui să le dau? Aceste cuvinte sunt mai curate ca aurul, și credința voastră nu-Mi îngăduie să vi le dau. Zici că ești creștin, dar sticla din mână nu o lași. Știi că ești șofer și nu bei, că te dă afară din serviciu, dar din împărăția lui Dumnezeu nu te dă afară? De la serviciu, nu lipsești o oră, că te dă afară, dar din grădina lui Dumnezeu nu te temi că te dă afară când lipsești?

Ierusalime, vine ca să ia din puii tăi. Privește cum vine, azi mai mult, mâine mai mult, până cuprinde totul. A intrat diavolul, a trecut granița, a intrat în România și a prefăcut tot.

Nu vreau averea voastră, nici banii, nici casă. Vreau milă și ascultare, căci durerile sunt din împărăția cerurilor.

Merge păcatul din om în om, până la cel din urmă om, dar dacă cel din urmă om biruie păcatul prin fapte, câștigă. Asculți și cânți, dar nu ești fericit decât numai dacă împlinești. Acestea sunt ca și coaja mărului frumos.

Ce frumos este în oraș! Scrie bufet, tutungerie, alimentară; numai moarte nu scrie, dar scrie moarte în altă limbă. Nu te ridica împotriva Mea, că ai dreptul să spui de ce nu ți-am spus că scrie moarte. Nu este păcat să cumperi, dar numai ce trebuie. Fericiți cei din oraș dacă nu vă veți atinge hăinuțele de această smoală.

Floricelele Mele, fiți cuminți, că nu veți rămâne neadăpate și neudate. Puțin mai e și se schimbă lucrurile și se slobozesc mâinile legate ale credinței.

07-01-1972

Cuvântul lui Dumnezeu

... Închină-te, poporul Meu, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Să fii credincios în acest semn pe care-l faci. Acest semn să nu-l faci în numele altcuiva, afară de Sfânta Treime, că mulți folosesc acest semn la lucruri diavolești. Multe semne se fac, dar se fac în nume necurate. Cinstiți acest semn al Sfintei Treimi. Lui Dumnezeu, Tatăl tău, dă-I slavă, și nu la oameni, că astăzi a ieșit pe pământ să se dea slavă la altcineva.

... Țineți minte, că o echipă de scamatori va veni la mormânt și va învia mortul și va zice către voi: „Iată ce putere avem noi! Dați-ne mărirea și slava ce ni se cuvin!“. Dar vă zic: nu schimbați credința de la Mine, că lucrul acesta se face cu duhurile necurate, pentru că cel ce vine înainte de Mine și înviază mortul, acela e pus să te înșele pe tine ca să nu te mai găsesc Eu când voi veni.

... Simțiți și voi ce este a greși sau a te depărta sau a supăra pe Dumnezeu. De ce sunteți așa, de nu simțiți durerea păcatului? Fiul Meu, poporul Meu, durerea păcatului e cea mai grea, pe care nu o poate vindeca decât numai Domnul.

Copilașii Mei, floricelelor, numai așa v-am numit. Domnul când a făcut floricica nu avea țepi. Cine a făcut țepii? Vine vremea ca să se culeagă floricelele, și la vremea culesului nu se va putea purta, și se va arunca, fiindcă înțeapă. Păcat de mirosul ei și de frumusețea ei, că a fost aruncată.

10-01-1972

Author:  Duhul [ 29.2.2008, 17:45 ]
Post subject:  Cuvântul Domnului - Anul 1973

Anul 1973

   * 25-02-1973 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 05-03-1973 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 15-04-1973 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 25-04-1973 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 21-06-1973 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 21-07-1973 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 04-08-1973 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 18-08-1973 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 30-08-1973 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 14-09-1973 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 25-09-1973 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 07-10-1973 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 08-11-1973 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 27-11-1973 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 11-12-1973 Cuvântul lui Dumnezeu


Cuvântul lui Dumnezeu

... O, slujitori ai bisericii Mele, fiți vrednici de Mine prin fapte bune. Nu fiți fățarnici și mândri, ci plecați-vă capetele și slujiți cu credință în Domnul Iisus Hristos. Vai vouă, cărturarilor și fariseilor! căci sunt venit din nou pe pământ, și voi Mă răstigniți, nu cu trupul, ci cu Duhul Mă răstigniți. Grăiesc slujitorilor bisericești: apropiați-vă de Mine cu fapte bune. Vino la Mine, slujitorule al Meu, precum este scris.

... Acum Mă întorc către slujitorul Meu, îngerul bisericii din Tătărani.

— Crezi tu întru Mine?

— Da.

— Să fii credincios în Domnul Iisus Hristos, să fii vrednic de darul preoțesc și ceresc, că mulți preoți sunt pe pământ, dar nu mai sunt puternici, pentru că s-au abătut de la calea Mea și intră în locurile spurcate, intră în locurile nebinecuvântate, și de aceea când slujesc nu se împlinește. Fii păstorașul Meu, căci cu ochiul tău vei vedea fața Mea, și cu mâna ta vei lucra în via Mea. Și de vei avea credință cât un bob de muștar, vei zice muntelui să se mute și se va muta. De vei zice orbului să deschidă ochii săi, se vor deschide. De vei zice slăbănogului să se scoale și să-și ia patul, se va scula. De vei lucra cu credință în casa Mea, vei fi cel mai fericit fiu, și nimic rău nu ți se va întâmpla. Dorința ce ai avut să auzi, ți s-a împlinit. Acum, alege-ți. În fața ta șade îngerul Domnului și scrie această întâlnire.

... Fiilor, acum curvia e împărăteasă, băutura e în loc de apă, iar minciuna și lăcomia și lenea completează restul.

... Fiule, ești preotul Meu, ești înger în odăjdii. Fii în supraveghere, căci în timpul sfintei slujbe umblă poporul în biserică așa cum umblă caprele în târlă. Crezi? Pune ordine. Nu are voie, este blestemat, dar el nu știe. Și mai aduc la cunoștință: când se miruiește și se ia anafura, îi curge printre degete și calcă pe trupul Domnului Iisus Hristos, Care S-a junghiat în sfântul altar.

Fiule Constantin, ești rugat de Mine, Domnul, când vine cineva în fața ta și dă liturghia și are roșu pe buze, să nu dai mânuța ta, că se întinează.

... Nu împietriți inima. Eu sunt, nu acest trup, ci M-am sălășluit în acest trup cu Duhul. Nu ispitiți duhurile, ci cercetați duhurile prin cuvinte sfinte. Dacă eram din nou cu trupul Meu, din nou eram răstignit. Fiți credincioși, căci plată mare veți avea. Am ales acest trup prin multe suferințe, din mică pruncie. Primul semn de la Mine, are ochiul de la sine, pe care l-a dat pentru vindecarea mamei sale.

25-02-1973

Cuvântul lui Dumnezeu

... Vine vremea când vom avea un împărat, când vom face o carte și va vorbi ce va fi scris în ea.

... Este scris în carte, dar voi nu găsiți, că nu aveți înțelepciune. Vine Domnul și Se dă pe față cu toată lucrarea Sa, și toți care vor fi de față se vor îngălbeni.

... Să știți că țara Mea e țara românească. Să pună ea temelie duhovnicească. Vine Domnul să facă în ea credință duhovnicească, unde se vor sădi mii și milioane de trandafiri, mii și milioane de pomi. Duhovnicește grăiesc.

... Nu se va mai duce omul la preoți, și va veni la tine, și tu vei da leac bolnavului, și va ieși de la voi ologul cu picioare; orbul cu vedere. Se va duce și cel cu mâinile legate, și va veni din poporul Meu cu ele dezlegate și cu gura plină de binecuvântare. Țineți minte: tu ești grâul, și din tine voi face azimă. Încă o dată voi repeta: vor veni preoții care mai au putere și se vor uni cu tine.

... Israele, copilașii Mei, ce veți face când nu veți mai putea vinde și cumpăra? Ce veți face? Eu vă pun întrebarea. Dacă veți avea credință, nu veți avea nevoie să vindeți și să cumpărați, că Se îngrijește Domnul.

... Fiule Dimitrie, mulți dintre frați zic: „Am avut casă și nu mai avem, că dacă era Dumnezeu, nu se dărâma“. Eu zic că dacă aveam credincioși, nu se dărâma; că n-am avut credincioși, și de aceea s-a dărâmat; și nu numai aceasta se va dărâma, ci toate lucrurile binecuvântate se vor dărâma, unde va fi cădere și nu va fi cine s-o îngrijească.

... Ce păcate vin, tată, păcate grele și rele! Țineți-vă bine, copiii Mei, plecați auzul la Mine. Vine din alte țări în țară la Mine necredința. Așa zice Domnul: vine de la marginea pământului, vine mare curvie, și mai mare ca aceasta care a fost vine, că nu are străjeri să stea la hotare să nu dea voie la intrare. Vine, tată, uite cum trece hotarele țării, unde Maica Mea pune gura și sărută. Vine! Plângeți cu Mine. Vine! Ferește-te, creștine, să nu te întinezi cu sine. Vai vouă, conducătorii țării românești, că îngăduiți bârfele diavolești! Vai vouă!

... Bătrâni, tineri și prunci, feriți-vă să nu fiți ispitiți și amăgiți de aceste bârfe, că vă zic vouă cum am zis poporului Israel să nu ia din lucrurile blestemate, să nu se ia aur și nimic din acele lucruri. Așa și vouă vă zic: nu vă ispitiți cu vederea, nici cu gândul, nici cu simțul. Ați priceput? Ce ziceți voi, tată? Vă întreabă Domnul, când vedeți ceea ce vedeți, ce cugetați? Ia spuneți, ce ziceți voi? Eu știu, dar vreau să vă întreb, că dacă nu vă întreb, nu știți să-Mi răspundeți despre lucrurile ce vă stau în față.

... Rugați-vă pentru întoarcerea robului Meu Nicolae. Câte mâini are omul? Pentru că are două, cu amândouă să lucreze pentru întoarcerea lui. Nu că nu mai găsesc om ca el, dar Dumnezeu nu strică planul Său. Dacă o strică cu el, o strică cu întreg neamul său. Dacă ar cunoaște planul Meu, ar face ceva și pentru întoarcerea sa. Fiți cu durere, ca Mine. Dacă nu Mi se dărâma acest rob, ajungeam la o treaptă înaltă, unde era o bucurie mare, unde nu era întristare. Fiilor, și dintre voi, care cade, și pentru el Domnul are durere mare. Orice deget de la mână aduce durere Domnului.

... Un diavol a lucrat ca să înece poporul din corabie. Când a găurit corabia, a venit din iad un duh necurat. Așa amăgește în goana mare și strică lucrul Meu, dar în acel lucru veți pierde pe Daniel, pe Cristea și pe Dimitrie. Aveți grijă! Eu aș cere de la voi să nu intru în această durere, căci durerea este a Mea. Du aceste șoapte și nu încetați a vă ruga ziua și noaptea. Renunțați la somn și aprindeți candelele, pentru distrugerea duhurilor rele.

05-03-1973

Cuvântul lui Dumnezeu

... Toată familia lui Israel, întăriți-vă bine cu Mine, că timpul și veacul se termină. Vom merge în pământul pregătit pentru sfârșit, și acolo nu se mai îngăduie păcatul. Tată, familia lui Israel, de la bătrâni până la sugar, pregătiți-vă bine, că vine vremea să fiți chemați la cina Mielului, care de veacuri se pregătește. Ștergeți de pe inima voastră toată viața plină de păcat. Mărturisiți tot ce ați greșit dacă voiți să fiți fericiți, și împărtășiți-vă.

... Israele tată, ține minte aceste cuvinte. Încă o dată repet: curăță bine haina de pe tine. Nu pune petec din haină veche, ci înnoiește cu material fin, de creștin; fă o hăinuță nouă. Certați-vă cu duhurile necurate, ca să nu mai intre în inimile voastre și în casele voastre. Israele, Dumnezeu îți spune. Nu spun cum spune lumea: „E Dumnezeul de la Maluri“. Și se va vedea că Dumnezeu îți spune.

... Suntem în drum. Uită-te bine la vremea de acum și la vremea ce vine, căci acum stăpânește un om, și în vremea care vine și stă în față, alt om, dar omul acela nu va fi ca omul de acum. Acela nu va lucra cu sapa și cu târnăcopul, ci va lucra cu toată puterea Mea. Va da la o parte toate trupurile întinate și tot ce se află în drum spre rău, și va face un drum foarte bun pentru creștini. De ar sta în fața sa toate puterile duhurilor rele, toate vor fi nimicite. Israele, ține minte aceste cuvinte.

... Ce a fost cu Moise? Ce a fost cu Avraam? Ce a fost cu Ilie, ? Ce a fost cu Noe? Voi sunteți mai mult decât aceștia, măi tată. Sunteți cei de pe urmă, sunteți sfârșitul acestui veac.

... În curând se va da pe față că un singur Dumnezeu este și o singură lucrare și un singur plan este.

... Israele, Israele, copilașii Mei, pe cei care v-au dus pe voi în temniță, Eu i-am certat și i-am alungat și am luat cheile din mâna lor.

15-04-1973

Cuvântul lui Dumnezeu

... Domnul Iisus Hristos a scris din cer pe pământ: „Călătorule, adu-ți aminte de moarte!“. Cine va găsi bilețelele, să le citească. Închideți cârciumile și zăvorâți-le ușile, că pe acestea, mai întâi, pământul le va înghiți.

... Satul acesta, Maluri, va rămâne pustiu, că Mi-a făcut multe necazuri.

... Vai de omul care se face cârciumar! Vai de omul care în zilele de post vinde carne, care vinde băutură în zilele de post! Fiilor, va veni un om și va spune: „Această lucrare e mincinoasă“. Dar Eu vă spun să luăm aminte, că se va deschide pământul și îl va înghiți pe acest om și mulți dintre voi vor cădea, căci va veni și va vorbi la fel în patul său ca și vasul Meu, și va vorbi contra lucrului Meu și a lucrării Mele și va fi mare război.

... Fiilor, aceste cuvinte sunt sfinte. Nu le vorbește mama sau tata, ci le vorbește Dumnezeu, și le vorbește ca lui Noe, că strigau la ușa sa închisă neamurile, surorile, unchii: „Noe, dă drumul!“. Strigau toți prietenii lui Noe, și Noe plângea și nu putea să le mai deschidă și plângea mereu de moartea lor. Așa și acum, va veni la fel, aidoma. Stă scris acest cuvânt.

... Fii și fiice, veniți aproape de Domnul. Daniele, veniți aproape de Domnul, căci cum s-a purtat Maria Magdalena, sau Maria Egipteanca, sau Petru și Pavel, sau ucenicii Mei, sau ucenicele Mele, așa să vă purtați și voi după ce M-ați cunoscut pe Mine. Nu vă mai uitați pe geam la lume. Nu după modă să ne purtăm. Nu după modă se purta atunci poporul Meu, care și fața și-o acoperea.

... Să fii model. Nu te uita în lume, că lumea va pieri. Fiule, să fii cu frica în sân. Că te duci la o alimentară să cumperi, nu te-am îngăduit, dar pentru lipsa de azi, du-te de cumpără, dar fugi repede apoi. O, iubitul Meu și iubita Mea, ferește-te să nu greșești.

25-04-1973

Cuvântul lui Dumnezeu

... Oițele Mele, dacă vasul Meu nu ar vedea fața și lucrarea Mea și nu ar auzi cuvintele Mele, nu ar fi așa. Cum adică? Vasul Meu, când Domnul Iisus l-a pregătit pentru acest cuvânt, nu avea decât pe mămica sa lângă ea și era în stare grea, și Eu am venit în cuibul lor, la o văduvă și la o fiică curată. Și cât avea fiica aceasta? Avea nouă ani, și a mers așa, în această pregătire, până în anul 1955. Până atunci, numai am pregătit-o. Dacă era o căldare să se vadă această pregătire, nu ar fi fost pe pământ frumoasă ca aceasta. Dar nu e căldare, ci e trup, și în trupul acesta sălășluiește Dumnezeu.

21-06-1973

Cuvântul lui Dumnezeu

... Măi Israele, vine vremea să fie scumpă și prețioasă lucrarea și credința voastră și viața voastră duhovnicească. Vine vremea să fie bine văzută și bine cunoscută viața duhovnicească. Vine vremea ca să rodească credința voastră. Fiți desăvârșiți, că diavolul e pe pământ. Fiți puternici. Copilașii Mei, vor veni îngerii din cer la voi și vor lucra pe ogoare cu voi. Ei vor fi ajutoarele voastre. Fiți desăvârșiți. A venit Domnul Iisus ca în vremea sfârșitului, să unească cerul și pământul. Vor veni îngerii la voi și vor cânta cu voi și vor face rugăciune cu voi. A venit vremea să se împlinească rugăciunile voastre, și aveți grijă când faceți rugăciune să nu mințiți, mai cu seamă Crezul când îl ziceți. Fiilor, fiți desăvârșiți, că această rugăciune care se găsește în biserică, cine o spune, trebuie să stea cu luare-aminte și cu frică. O, iubit popor duhovnicesc, nu mai e credință, nu mai e, măi, credință. Adunați bine cuvintele din rugăciune și vedeți bine, să nu faceți minciună, căci marea parte a rugăciunilor din Crez, mulți le spun, dar rar cine face toată rugăciunea, nu din poveste.

... O, iubitul Meu popor, întru care am venit să dau viitor nu aici, căci pământul acesta se va face din nou alb cum e crinul, și unde vei sta atunci, să nu te întrebi. Într-o clipeală de ochi se va face aceasta. Mult nu mai e, și toate se vor schimba. Te vei uita unde ai avut locul tău și nu-l vei mai cunoaște unde l-ai avut. Uite, în fața voastră aveți un deal și nu va mai fi deal, și va fi șes. Aveți în față multe lucruri și nu le veți mai avea. Aveți în față mulți dușmani și îi veți căuta și nu vor mai fi găsiți; veți striga la ei și nu-i veți mai găsi.

... Fiilor, ce scrie în Scriptură, nimic nu se trece, nimic nu se ocolește. Dacă îți arde și casa ta, să nu Mă judeci, că așa e scris.

... Fiilor, am venit în casele voastre mai presus ca orice. Nu sunt de pe pământ, ci sunt de la Tatăl trimis la voi, sunt al vostru, și voi, ai Noștri; suntem un Duh și un trup. Nu pângăriți trupurile și nu întinați duhurile. O, popor iubit, suntem una. Nu vă deosebiți de Mine prin nici un semn. Feriți-vă cât veți putea a vă deosebi de Mine. Eu sunt Alfa și Omega, și am luat cuvânt în toate felurile: și în piatră, și în duh, și în pământ, și am grăit vouă.

... Veți fi judecați și condamnați de copiii voștri că nu-i lăsați să se ducă la păcat. Vor orăcăi ca vitele, dar să știți, să nu le deschideți ușa. Mai bine să moară decât să le deschizi ușa și să meargă la păcat.

... Fiule Constantine, sunt în casă la tine. Știu că nu M-ai iubit pe Mine, dar Maica Mea ți-a înmuiat inima. Constantine, Eu am profețit că la anul, prin timpul acesta, vei avea un prunc, dar fii tare în credință, că se luptă duhul rău ca să nu crezi. Nici tu, Alexandro, să nu fii ca Sarra. Până acum ai fost stearpă, dar Dumnezeu a rânduit ca din trupul tău să dea o rămurică, și să nu te întoarcă duhul rău din calea Mea. Dacă va întârzia lucrul acesta și nu se va împlini, nu e vina Mea, ci e a voastră, pentru necredință. Și fiți atenți, ca să nu se zămislească în zile oprite. Ca voi erau Zaharia și Elisabeta, și pe atunci cine nu avea prunci nu aveau trecere pe nici o parte. Tot rugăciunea Maicii Domnului era tare, și a biruit când se ruga acolo, în templul sfânt. Tot așa și mama Maicii Domnului; Ioachim și Ana tot sterpi erau, și toate acestea erau scrise în Scriptură. Băgați bine de seamă să nu nașteți vreun hulitor de Dumnezeu. Fiți atenți, că diavolul aceasta așteaptă, ca să nu împlinească Dumnezeu planul Său. Pentru aceasta am venit, și n-am venit ca să stric legea, ci s-o întăresc.

... Însănătoșiți mințile, copilașii Mei, că nu vă folosește nimic prooroci mulți să aveți. Un singur Prooroc: Eu, Dumnezeu. Vor face minuni și semne, vor învia morții și vor vindeca leproșii, dar Eu zic: pașteți iarba pe care o cunoașteți. Nu dați năvală că, „dacă a înviat mortul, e Dumnezeu“. Să nu te închini, că dacă te-ai închinat, amin!

Vă mai anunț: uite vremea când va lăsa omul femeia sa și va lua alta și nu va mai ști numărul. Va fi curvie mare. Cine va ține fecioria, să se țină mare, că va intra aceasta și în mănăstiri. Vor fi amăgite călugărițele și vor fi de râs lucrurile lui Dumnezeu. O, să zic să nu fie! Dar vine, că este scris. Luptă-te, creștine, ca să fii cu Mine. Această curvie e o dihanie mare; atinge cerul cu spatele, iar cu picioarele, pământul. Se duce bărbat la bărbat, se duce tată la fiică, se duce soră la frate și se duce nașul la fina sa.

... Aveți grijă de copii. Cât sunt mici, puteți să-i mai țineți, dar mari, nu mai puteți să-i țineți, că se duc în lume. Și zic: lăsați copiii să vină la Mine!

Daniele, a fost vremea când am căsătorit, dar vine vremea să nu le mai căsătorim. Nu să le trimitem în mănăstiri, ci să le ținem în casele noastre. E scris în Scriptură.

21-07-1973

Cuvântul lui Dumnezeu

... Amin, amin, amin grăiesc vouă: pocăiți-vă! că aproape este împărăția cerurilor. Amin, amin, amin grăiesc vouă: pocăiți-vă! că aproape este fuga celor nepocăiți, care vor fugi spre munți. Vai vouă, necredincioșilor, că veți țipa să scăpați de urgia cea mare! Vai vouă, păcătoșilor! Pocăiți-vă, că vine plânsul și suspinul peste voi. Vai vouă, care ați avut parte de cuvintele Noastre și nu v-ați pocăit! Vai ție, care ai ospătat la masă cu Mine și n-ai părăsit păcatele rele! Grăiesc ție, Israele, Capernaume, grăiesc ție: înlătură spurcăciunea de la tine. Stau la masă cu tine, stau într-un locaș cu tine, dar tu, Israele și Capernaume, ești necurățit de tină. Vine vremea și ziua când nu vei mai putea intra în cămăruța Mea și sta la masa Mea. Înlăturați spurcăciunea și urâciunea și păcatul, că vine blestemul peste cel ce săvârșește păcatul, vine. Dacă patru vor fi în casă și doi vor fi curați, doi se vor lua și se vor binecuvânta, și doi se vor da morții.

... O, poporul Meu, sunt ani de zile de când ai petrecut cu Mine. Am venit la tine în mizerie. Pe un prieten pământesc l-ai băgat unde ai avut tu mai curat, dar pe Mine M-ai băgat unde a fost lucrul mai murdar și nu M-ai cinstit și nu M-ai prețuit. M-ai ținut ca pe un călător prost. Vei vedea când voi sta în fața ta și când te voi judeca. Vei vedea toată puterea Mea și toată stricăciunea ta, dar nu vei mai putea sta în preajma Mea, și pământul te va judeca pentru fapta ta.

O, creștine, învrednicește-te cel puțin de acum până în clipa care vine. O, creștine, o, omule făcut de Mine, mâna aceasta te-a zidit, nu acest trup, ci o mână pe care n-ai văzut-o, și ți-a dat viață și suflare din suflarea Sa. O, omule, de ce ești rău? căci ce faci tu rău, toate te judecă pe tine și te condamnă, și te vor lua îngerii întunecați și te vor băga în iad, că se vor termina toate.

... Apropie-te de Mine astăzi, cât e vremea bună. Nu te teme, cum nu s-a temut nici Constantin Brâncoveanu în fața împăraților, și cum își lua odraslele și le dădea la chin, înainte de el, ca să nu rămână cineva în urma sa amăgit de duhul rău ca să se lepede de Mine, și după aceea, cel din urmă s-a dat el. Și zic: nu te lăsa biruit de ce e astăzi pe pământ, ci luptă-te, și treci copilul în fața ta, ca să nu fie amăgit de lume și de timp.

... Scrie pe hârtie ca fiecare păcătos să alerge la medic să se facă sănătos, că uite, se anunță grea suferință pentru păcătoși. Tutunarule și fumătorule, lasă țigara jos! Mincinosule, lasă minciuna jos! Și tu, curvarule, lasă mândruța jos!

... Pe vremea când Preasfânta Născătoare de Dumnezeu era în planul Meu, când se profețea că Se va naște Domnul Iisus Hristos, diavolul o urmărea să fie nimicită. Tot așa și astăzi, când Domnul profețește ca omul să știe planul lui Dumnezeu ca să se sfințească, iată că un grup de diavoli urmărește pas cu pas să nimicească lucrarea Noastră. Și atunci am zis: «Ia pruncul și mergi în Egipt și stai acolo, până se va sfârși uneltirea». Crezi? Așa grăiesc și în vremea de astăzi. Înarmați-vă bine, să nu rămâneți fără de Mine, că au ieșit din iad diavoli care urmăresc să nimicească această lucrare și pe trâmbița Mea. Vai celui ce face vânzarea lucrului Meu de astăzi! Vai de tine care ai făcut drum diavolului ca să-Mi faci stricăciune!

... Creștine, curățește-te. Eu știu păcatul tău și voi sta pe scaunul de judecată și îți voi aduce aminte de vremea de azi. Și uite: Luca, apostolul Meu, stă și fotografiază tot mersul Meu și tot ce Eu lucrez. Și ce vei face?

... Eu am încheiat vorbirea, pentru că sunt chemat în peșteră la douăzeci și cinci de metri adâncime, unde trăiesc creștini de ani de zile. Mă duc să le dau lumină. Ei au făcut masă cerească, ei au binecuvântat, ei s-au împărtășit, și nu au auzit niciodată ce auziți voi, dar vor auzi acum când Mă voi duce.

... O, vine vremea, cum vorbește omul cu telefonul, așa veți vorbi voi cu Domnul. Vine vremea că trupul acesta va fi mânuit de toți, ca să vorbească cu Mine. Va fi purtat în văzduh cu avioane, va fi purtat cu trenul și veți zice: „Unde e trâmbița Domnului?“. Și va dori poporul acesta să o vadă, și va zice că a murit. Și nu a murit, e în viață. De ce? Că e scris că va părăsi locurile unde a stat, și nu va mai fi.

... Cărămida, și pe cea sfărâmată s-o zidiți. Toată să se folosească. Vă ajunge cărămida. Nu risipiți nici un colțuleț. Să fie cu fața la stradă. Camerele să fie de patru metri pe patru, lung și lat. În spate e măsurată o magazie de doi metri lată, și lungă cât casa. Să fie această magazie cu ușă și lacăt. În față la casă, să fie sală închisă, cu șase stâlpi. Fiecare cameră are o singură intrare, dintr-o cameră în alta. Dedesubt, la o cameră, să fie beciul. Daniele, ai auzit? Camerele de sus să fie cu foișor în față, făcut din ciment. Va fi și Toma (apostolul Toma, n.r.), care zidește duhovnicește. Stâlpii să fie făcuți de Ioan de la Gheboieni. Fundația turnați-o voi; și beciul turnați-l voi. Ia spuneți, ce v-a mâhnit? Ce v-a oprit? Înainte de a începe, faceți un closet.

Fiule Daniele, după ce vom termina casa vom face fântână, pentru ca să avem apa noastră, să nu ne spurcăm cu lumea.

04-08-1973

Cuvântul lui Dumnezeu

... O, Israele, când am plecat cu trupul la Tatăl Meu și Tatăl vostru ca să fac locuință pentru copiii Mei și să vin înapoi, voi să stați cuminți și să nu vă rătăciți. Iată, am venit de mult și strig în toate părțile să vină la Mine și puțini vin din cei ce aud. Și cei ce nu Mă aud, nu vor să Mă cunoască de Păstor al lor.

... Vom merge cum au mers moșii și strămoșii voștri în pământul Canaan și veți moșteni pământul curat și sfânt. Acolo nu vor mai fi bețivi și curvari și tutunari și toți făptuitorii de rău.

... Vine vremea să ai mortul în casă, și te va chema Dumnezeu la El, și vai de cine nu va pleca! Vine vremea, tată, să fii la chef și să fii chemat de Dumnezeu, și vai de acela care nu se va îndura de cheful acela, tată!

Domnul Iisus a hotărât să faceți o casă, nu pentru voi, ci pentru Noi. Duhovnicește. Nu lucrați pământește, ci lucrați duhovnicește.

Țineți minte că în vremile de astăzi sunteți cu diavolii pe pământ, dar mâine veți fi cu îngerii pe pământ și veți cânta cu ei.

... Vedeți bine la cei ce mor, că nu mai stau cu voi. Apropiați-vă bine de Mine. Nu vă lăsați să vă îmbolnăviți, că nu e medic să vă vindece. Să nu vă îmbolnăviți, căci cei care mor și cei care se îmbolnăvesc fug din lucrurile dumnezeiești. Chiar dacă ai fost cu el prieten apropiat, acela te urăște, te dușmănește. Privește la Iuda, că după ce s-a îmbolnăvit, nu a mai iubit, și a dușmănit Păstorul, de moarte.

... Vine vremea să se deosebească bine cele pământești de cele duhovnicești. Cine are două case, una duhovnicească și una pământească, să se despartă de cea pământească, să n-o mai aibă. Țineți minte aceste cuvinte. Totul se sfârșește, totul se trece. Pomii pe care-i vedeți, nu vor mai fi, și nimic din ceea ce vedeți. Pământul acesta nu va mai fi, dar cuvântul Meu va rămâne. Fiilor, nu vă mai îmbolnăviți și nu vă mai îndrăgostiți de lume.

... Israele, ascultă de păstor. Oița fără de păstor se duce în iad. Oițelor, ascultați de păstor. Eu l-am chemat pe Moise la Mine, și pe el l-am învățat ce să facă. Nu am chemat lumea toată. Și dacă nu au ascultat, toți aceia sunt astăzi în iad. Am vorbit cu David, l-am chemat de la oile tatălui său, Iesei, și l-am pus la oile duhovnicești. Și zicea David: „De ce nu m-ai lăsat, Doamne, să pasc oile tatălui meu, și m-ai pus să pasc oile lui faraon?“.

... Fiilor, Mă întorc iară. Vine vremea să fiți chemați de Dumnezeu într-un loc unde va fi El, și mulți dintre voi veți fi la chef, mulți dintre voi vor avea mortul în casă, și vai de acela care nu va lăsa mortul și nu va veni la chemarea Mea! că doi vor fi în casă; unul va fi chemat și altul va fi lăsat.

... Daniele, nu cumva, pentru omul acesta, să nu mai lucrăm. Nu, tată, lucrăm. Dumnezeu să aibă în pază pe omul acesta. Dumnezeu îl va curăți și îl va pune pe masa de operație și îl va întoarce și pe stânga, și pe dreapta.

... Daniele, băgați în zidărie și magazia, că nu e pentru Nicu, e pentru noi. Și Nicu e al nostru. Nu știți voi cum să lucrați cu el. Eu, să fiu în trup cu voi, râzând l-aș face să nu mai aibă această patimă.

... Iată, vii de la serviciu și acasă te apuci tot de lucru pământesc. Nu întrebi dacă s-au făcut rugăciunile ori dacă sunt candelele aprinse. Ați dat rugăciunea voastră copiilor, și nu o zic. Și dacă o zic, o zic ca pe o poezie.

... Fiilor, învățați școala ucenicilor Mei. Nu vă îndesați la școli pământești. Ce facem noi cu atâtea școli pământești? că aceștia nu mai vin să Mă întrebe pe Mine, Domnul, nimic. De aceea am spus că vei avea casă pământească și nu vei avea casă duhovnicească. Și cea pământească se va strica, și în cea duhovnicească nu te va primi nimeni.

... Fiilor, uite ce de păcătoși! Ia cumpără și tu unul și fă-l creștin. Daniele, astăzi voi lucrați cu diavolii la un loc, dar crezi că nu vor mai cânta diavolii și vor cânta îngerii? Se vor amesteca cu voi pe pământ. Vor fi cinci îngeri și un creștin. Floricelelor, desăvârșiți-vă, nu mai fiți cu viața amestecată. Rupeți legătura cu lumea, că veți fi în casă și mulți dintre voi aveți în casă pe cineva păcătos, și cel păcătos va rămâne jos. Vai de mama care a ținut pe fiul său de rău dacă a fost cu Dumnezeu! Vai de tata și vai de sora sau de fratele care a ținut de rău pe cel ce e cu Mine! Ferice de o sută de ori de acel părinte, soră sau frate, care a avut un credincios în casă și a ascultat de povața lui!

... Daniele, vedeți că vrăjitoarea a făcut lucrul ca să nu mai fie cum a fost la început, în ce privește actul cu casa.

Daniele, iată ce-ți grăiește Domnul: cu Nicolae, tată, ți-am spus, mai ia-l cu binele, poate cu binele se va întoarce. Nu vrea să mai primească nici unul de la vasul Meu. Crezi? Măi tată, mai ia-l și cu binele. Vezi ce vrea să facă. Mai du-te la preotul acela și spune-i, tată, preotului, să se ocupe de Nicolae. Să fie slujbă întărită pentru vindecarea lui Nicolae. Spune-i că e vrăjit și i-a dat băutură fermecată ca să tragă cum trage pasărea la apă. Nici pământește nu este bine de el în felul în care se află. Daniele, nici ca trup nu este bine. Ca trup este nenorocit.

... Fiilor, în cele trei zile pe săptămână: lunea, miercurea și vinerea, o mâncare pe seară, iar bolnavii să mănânce la ora doisprezece. Aceasta pentru ca să se desăvârșească lucrurile Mele. Cine nu poate, nu este obligat. Bolnavul să țină și el până la ora doisprezece și mâncarea să fie fără ulei în acea zi.

18-08-1973

Cuvântul lui Dumnezeu

... Israele, vezi ca, pentru o gură de țuică sau pentru o mâncare bună și gustoasă sau pentru o femeie, să nu te desparți de Mine.

... Israele, face Dumnezeu un război mare cu duhul rău, mai mare de zece ori ca războiul pe care l-a purtat robul Său David. Israele, ești învățat să furi. Are să te îndemne diavolul să furi în vremea aceea. Ai să treci prin case cu femei frumoase și cu fete frumoase, și de vei curvi nu se va cruța, și vei fi nimicit prin acest păcat.

... Adună oile Mele și spune-le că Domnul Iisus Hristos a pregătit războiul. Va fi un război mare, cum n-a mai fost niciodată pe pământ. Vor face război cu oamenii răi, care nici ei nu vin la Mine și nici pe voi nu vă lasă să veniți la Mine, și au pus piedici în calea voastră. Daniele, omul Meu, spune lui Israel să se întărească, fiindcă mulți creștini vor cădea în războiul acesta.

... Israele, tu auzi, care ai fost în lume, și astăzi ești cu Mine? Ține-te bine, că va veni lângă tine omul care făceai cu el rele și va spune: „Te-ai pocăit, vecine? Ai înnebunit, vecine! Nu mai vrei să fii cu mine?“ și nu te va lăsa până nu te va lua iarăși cu sine, și va fi amar de tine, creștine, de vei fugi de Mine. Copilul Meu, să nu-L părăsești pe Dumnezeu.

Daniele, scrie pe hârtie că vreo câteva persoane de parte femeiască și care au fost sterpe, vor naște. Și vreo câteva femei care nu aveau copii, vor avea dureri. Ai priceput de ce? E scris, tată, colo la cântarea care spune: „Fericit brațul cel ce nu a purtat copii, pentru că nu vor plânge; și cele ce au purtat fii, vor plânge“, pentru că aceștia sunt fii care au părăsit pe mamele lor, pentru că aceștia sunt în vagabonzie, aceștia sunt în hoție, aceștia sunt în curvie, aceștia sunt în pușcărie, și voi dați bani să-i scăpați de pușcărie. Dar voi să nu faceți așa. Să-i lăsați să facă pușcărie.

... Daniele, mai ai un pic de răbdare, că vine omul Meu, omul țării Mele (regele Mihai, n.r.), care a părăsit țara Mea cu multă durere. Așa, Mă duc să-l ridic, că a fost smerit, tată. Fiilor, când era omul acesta pe scaunul său, era iconița pe tot locul, era crucea pe tot locul. De când nu mai e el, s-a desființat crucea de pe tot locul. Mai e câte una ici-colea. Să știți că în vremea sfârșitului crucea se va arăta pe cer. Israele, nu fi popor fără cruce.

... Israele tată, în războiul care se face, numai aceia scapă, care au crucea la fereastră, sau numai creștinul care are crucea la gât. Mulți creștini au crucea la gât, dar au și pe mândruța în buzunar, pe poză, sau fumează.

... Israele, poporul Meu, am vorbit printr-un om gângav, am vorbit printr-un om surd și am făcut multe minuni. Am vorbit prin persoane înjosite, și nu cu carte multă, și i-am trimis în fața regilor, i-am trimis în fața bogaților, că și la început tot Israel s-a numit.

... O, iubiți creștini, v-ați supus cu totul viața voastră banilor. V-ați supus cu totul idolului „ban“. Mereu am strigat: o, răilor, când se va îmblânzi inima voastră? Când, Pilate? Când, Iudo? Când, Caiafo? Când, Anno?

... Daniele, tâmplăria se lucrează în multe poziții și în multe taine și nu se poate da măsura, pentru că unda acestei lucrări e după vreme. Să spun măsura vremii de azi? Dar dacă unda se schimbă? Fiule, lucrarea Mea care se face aici cu această casă are mulți conducători în cer. Duhovnicește Domnul vorbește. Acest cămin care se face pentru voi, e lucrat și în cer și se face după vreme, tată, după undă. Crezi?Ca în timpul lui Noe. Atunci erau patru familii, dar acum nu se știe câte sunt. Era de mult dat acest program, dar nu știe nimeni din cerul sfânt ce undă va fi. Mai așteptați puțin de tot și o să se dea pe față și acest lucru. Daniele, să nu cugeți ceva greșit și să nu zici că nu știe Domnul ce face. Tâmplarule, fii cu multă răbdare, nu sili vasul Meu să-ți dea măsura fără măsura lui Dumnezeu. Și când vei lucra, să fii bine înarmat cu viața duhovnicească; să nu fii necredincios și cu vreun păcat întinat.

... S-a profețit ca trei zile pe săptămână să postiți post uscat, pentru înlăturarea duhurilor rele și pentru întărirea trupurilor în viața duhovnicească, pentru nimicirea vrăjmașilor, pentru rod în țarinile voastre, pentru sănătatea trupului și a duhului, pentru spargerea și risipirea și alungarea farmecelor, pentru uciderea vrăjitoarelor, pentru câștigarea proceselor care, mulți din oameni vă vor face vouă. Ați auzit? Amin. Pentru înlăturarea poftelor și a păcatelor, pentru uciderea duhurilor necurate. Cine este bolnav și nu poate să postească, să postească o jumătate de zi.

Faceți rugăciune. Fiilor, moșii și strămoșii voștri făceau rugăciune în cântare. Fiicelor și fiilor, unde sunt melodiile voastre? Zice în cartea Domnului Iisus Hristos: „Cântați cântare sfântă“, căci cârciumile urlă de cântece lumești. Am întâlnit în cale un om care cânta: „Am un leu și vreau să-l beu!“.

Cântați cântare sfântă. Au rămas păsările să cânte, că lumea nu mai cântă. Cântați, copiii Mei. Îi place Domnului să cântați. Cântați cântare sfântă. Cântați rugăciunea. Cântați, fiilor. Cântați pe orice loc și pe orice cale. Cântați, poporul Meu, cântați. Cânta Israel când făcea cărămida lui faraon, și când a auzit Dumnezeu, a pregătit pe Moise și l-a scos din robie pe Israel. Cântă și tu, Israele, și nu te lăsa, ca să împlinesc și cu tine. David a făcut instrument, ca din toate să cânte, și a lăsat amintire și strămoșilor și nepoților.

30-08-1973

Cuvântul lui Dumnezeu

... O, Scriptură care te țin în mână de la început și până la sfârșit! Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele Domnului Iisus Hristos nu se vor șterge și nimic nu va rămâne neîmplinit. Amin.

Israele, poporul Meu, întoarce-te cu fața la Dumnezeu, că Dumnezeu a fost și este scutul tău, dar fă așa cum scrie, că nici o virgulă nu se va lua. Și la cei ce n-au știut, și la cei ce n-au văzut, și la cei ce n-au vorbit, va vorbi virgula și vor încremeni, căci nu a fost pusă să trecem peste virgulă, iar punctul a fost ca să te oprești. Vai de tine, creștine care n-ai luptat ca să înțelegi punctul și să te oprești! Vai de tine, cel ce nu te-ai oprit! Vai de tine, cel ce n-ai priceput punctul! Vai de tine, că Eu sunt virgula și punctul! Vai de tine, care, Eu am venit la tine, și tu nu M-ai primit! Vai de tine, creștine, ce judecată vine peste tine!

Vai de tine, vrăjitoare și fermecătoare! Vai de tine, diavole, care ai fabricat lucrul, ca omul să nu mai fie cu Domnul! Vai de tine, fântână care n-ai fost bună de băut! Vai de tine, cumpănă care n-ai fost bună pentru scos apă la vreme de secetă! Vai de tine, tâmplar și cioban sau fierar pe care Domnul Iisus te-a făcut ca să Mă folosești pe pământ! Vai de tine gestionar care n-ai păstrat marfa ce ți-am dat! Duhovnicește Domnul vorbește. Vai de tine, Ierusalime, care, am trecut prin tine și nu M-ai păstrat! Vai de tine naș care nu ți-ai păstrat secretul de naș!

... Capetele voastre Domnului să le plecați. Mulți domni vor zice să le plecați lor, dar Unul este Domnul. În cerul sfânt nimeni din îngeri și sfinți nu primește închinăciune și mărire, și zic așa: „Domnului Iisus Hristos să vă închinați“. Dacă cinstește pe cineva, pe Domnul Îl cinstește. Să nu pui cinstea Domnului, omului. Dacă cinstești pe fratele tău, pe Domnul Îl cinstești, iar dacă ajuți pe fratele tău, pe Domnul Îl ajuți. Fiilor, viața voastră să fie a Domnului, nu a omului; și luptați pentru cer, că lucrul ceresc, sfârșit nu are.

... Fiți tari și înrădăcinați-vă bine viața cu Mine, ca să țineți piept la furtună și la viscol, că scrie în Scriptură că via a dat-o spre mâncare porcilor, și de o altă vie este plin pământul, și aceasta e sectarismul. De aceea vă spun: adânciți rădăcinile, că vine vremea ca un ciorchine din via Mea să aibă un kilogram.

... Nici când eram pe cruce nu eram trist cum sunt astăzi. Tată, Eu nu vă dau țuică. Țuica e de la diavol. Eu vă dau struguri, dar beți cu măsură. Eu ți-am dat pruna ca pe smochină, nu s-o fierbi și s-o faci țuică. Copilașilor, fiți cuminți, nu prăpădiți lucrurile Domnului. Vai de tine, prun care ai făcut pruna și s-a făcut țuică din tine! Duhovnicește vorbesc. Ascultă bine și cumpără înțelepciune dacă nu ai. Dar voi cumpărați numai porci, vaci, cai. Cumpărați și înțelepciune. Că te închini și lui Dumnezeu, dar te închini și duhului rău. Postești, dar odată cu postul faci și minciună. Faci milostenie, dar și furi.

La ziua de judecată nimic de pe pământ nu te poate scoate. Judecata pământească nu seamănă cu cea cerească. Martorii și avocații cerești nu primesc bănet, ci te iau din carte, nimic nu trec cu vederea. Numai Preasfânta Fecioară Maria e miloasă, că de aceea s-a făcut taina cu ea pe pământ, ca să se roage pentru tine și ca să o ai mijlocitoare. De aceea vă spun: nu mai faceți păcate.

... Deschide inima, că vine focul din Sodoma și Gomora. Ca mâine dimineață vei vedea focul cum va arde casa ta și cum zbiară vitele toate și fug îngrozite cu focul pe spatele lor. Uită-te bine, că acelea pe care le vezi goale și vorbind cu băieții, nu le vei mai vedea, că acelea au adus sfârșitul pe pământ. Fiilor, nu lăsați lucrurile acestea să intre în casele voastre. Nu lăsați să intre focul în casa voastră. Să vadă Dumnezeu semnul la fereastra voastră ca să scăpați. Iar dacă în casa ta vei lăsa să intre fiicele tale goale și fiii tăi ca ai Sodomei, ai lumii, atunci nu vei avea scăpare, și casa ta și vaca ta și lucrurile tale vor arde.

... Vai de tine, care dormi la rugăciune! că te-ai dus în șanț, ca șoferul care doarme la volanul mașinii. Creștine care stai la rugăciune, n-ai voie să te scoli de la rugăciune de ți-ar muri boul și vaca ta; de ar arde casa, n-ai voie, creștine. Crezi? Lasă-ți perdelele și încuie-ți ușa și lasă vaca, lasă rațele, lasă găinile și leagă câinele la poartă. Ai auzit?

... Pacea Domnului Iisus Hristos să fie cu voi toți! Fiilor, fiți făcători de pace, stingeți cearta din casele voastre. Iubiți-vă, sprijiniți-vă și ajutați-vă. La vremea care stă în față, va fi scris și pe stâlpi: „Creștini din toate țările, uniți-vă!“. Și va fi scris: „Trăiască creștinătatea de azi!“.

Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi toți. Amin.

14-09-1973


Cuvântul lui Dumnezeu

... Vreau să-Mi fac o casă și n-am cu cine, n-am loc. Vreau să-Mi fac o casă și s-a făcut păgânul stăpân pe pământul Meu și a prins putere grasă să Mă oprească. O, ce pustiu! Unde voi găsi să-Mi fac casă? Unde ești, Noe, să-Mi fac casă? Am făcut atunci, am împlinit, dar ce Mi-a rămas, nu mai pot să-Mi împlinesc azi. Mi-a luat păgânul căminul. Nu-i este frică de Mine; se ține la cot cu Mine. O, tată, nu Mă vait ca săracul că nu are unde-și face casă, ci Mă vait de tine, creștine, că a venit vremea secerișului, a venit vremea mustului, și nu mai e vreme. Pe arac am să-i mustesc! Închină-te bine către Mine, oftează, căiește-te și plângi pentru sărăcie, că n-ai colivie. Nu plânge de foame, că și cel ce nu mănâncă trăiește. Numai cel fără casă, acela nu trăiește. Duhovnicește. Ridică-te, că am un fluier și n-ai să știi cui am fluierat și când am fluierat.

... Poporul Meu, Îmi pare rău că s-a pierdut numele sfânt, deși e scris că totul va pieri, dar Dumnezeu cu poporul Său nu va pieri. Au intrat lupii în stână și au mâncat oile. O, poporul Meu, nu te lăsa, și vindecă-te la rana ta. Dar să știi că după reînvierea pământului va rămâne ceva cu Mine; nu în cer, ci pe pământ.

... Israele, unde ți-e hambarul? Ai ceva în el? Israele, cât ai stat de vorbă cu Mine, ai ceva în hambar? Israele tată, copilașii Mei, să știi că dacă vei pieri, judecat vei fi, că ai fost bine hrănit, n-ai fost bătut, n-ai fost gol, n-ai fost nemâncat, și ai fost bine miluit. Israele, puteai să ai hambarul plin. Vine greul, și întâi tu ai să te vaiți, care ai mâncat la masă cu Dumnezeu. Întâi tu ai să suferi de foame și de frig.

... Poporul Meu, n-a fost de când e veacul să Mă lupt din greu pentru căminul Meu. Nu Mie Îmi fac casă, ci ție îți fac casă. Poporul Meu, nu fi dornic numai să vezi, ci fii dornic să împlinești. Poporul Meu, am venit să nu mai plec de la tine, să fie vremea să nu fii orfan, ca la vremea care vine să știi să vii la Mine. Scrie pe hârtie, tată, și să nu pierzi din cuvintele de la Mine. Să nu zici, copilul Meu, că vii la Dumnezeu, și, când colo, să te trezești în brațele duhului rău, că mulți vor veni în numele Meu, și e duhul rău. Poporul Meu, scrie pe hârtie durerea Mea.

... Dumnezeu a făcut chipul tău frumos, dar l-a făcut ca să vii la El și să împlinești. Și tu, frumosule, și tu, urâtule, vino la Dumnezeu! O, tată, ce mireasă frumoasă Mi-a venit la Mine în casă! Cine e mai frumoasă ca mucenița Varvara? Cine e mai frumoasă ca mucenița Filofteia, ca mucenița Ecaterina sau cuvioasa Parascheva, sau ca Măicuța Mea? Scrie, Daniele, scrie, că ele nu au cerut mire pământesc, ci au voit Mire ceresc.

... O să curgă cum curge ploaia pe pământ, așa o să curgă banii peste voi, și fiți atenți, că n-ai ce să cumperi cu ei, și să nu te amăgești, că vine lipsa de roade, și duhovnicești, și pământești. Are să vină cel pământesc și va zice: „Văd că tu ești roșu și frumos. Înseamnă că ai pâine. Dă-mi și mie“. El nu știe că tu trăiești cu Mine și de aceea trăiești și ești frumos.

... Daniele, nu mai fiți mâhniți, că vine și bucuria. Dimineața vine bucuria, ai auzit? Și vom plămădi toate durerile, cu leacul. Așa e, tată, în tot locul unde Dumnezeu lucrează, vine și duhul rău și strică. Plângeți împreună cu Mine.

... Creștinilor, urlă lupii la hotare. Măi creștinilor tată, aici e vatra românească, unde va curge miere și lapte. Nu veți mai merge în altă parte, și aici veți face casă. Așteptați-l pe cel înstrăinat (regele Mihai, n.r.), care acum e în formare, departe, că Domnul îl aduce pe pământul său.

25-09-1973

Cuvântul lui Dumnezeu

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Veniți și voi, prunci care nu ați fost poftiți ca să fiți născuți! Amin, amin, amin.

Pace vouă, pace între tine și Mine, Israele! Pace în cer și pe pământ, și între oameni bunăvoire! că aceasta s-a profețit și nu s-a împlinit. Vine vremea să se facă ce nu a fost scris, că am spus că se va face război pe pământ, între păgâni și creștini, între diavoli și sfinți. Ia aminte aceste cuvinte, că se va scula unul cu sabia și va tăia cu ea. Ce va tăia? Cui să-i zic să ia aminte? că am zis de multe ori să ia aminte, și nu s-a luat. Cui să-i zic să ia aminte? că nu mai are nimeni frică. Cui să-i șoptesc? Cui să-i grăiesc? Surdul nu aude, mutul nu vorbește, orbul nu vede. A sosit vremea să se lucreze, vremea cu orbul, cu surdul și cu mutul, care, ochi a avut și n-a văzut, și a avut urechi și n-a auzit. Vine vremea să se lucreze împotriva celui ce a avut ochi și n-a văzut, împotriva celui ce a avut urechi și n-a auzit, și a avut gură și n-a vorbit. Vine vremea să se lucreze împotriva lor.

Scoală-te în picioare, omule necredincios, căci credință ai avut, dar în Mine n-ai crezut. Scoală-te în picioare, omule înțelept, nu de Mine, ci de glume, de povești din lume. Scoală-te în picioare, preoțime, care ai fost preot în lume și n-ai slujit cum se cuvine. Bisericuță ai avut, Evanghelie ai avut, dar n-ai citit. Scriptură ai avut, dar n-ai folosit, și ai folosit numai banul.

... Vino la Mine, tu, care n-ai nume care este scris în Scriptură! Dacă aceasta se scria pe pământul acesta, nimic nu mai era, căci acesta e mânios, e furios. Acestuia i s-a scris și i s-a spus nu numai în Scriptură, ci și în vie vorbire. Ce nu s-a făcut pentru păcătos? Cine răspunde că și în vremea aceasta e tot păcătos? Veniți, veniți, că vine ce nu a fost!

... Sunt ani de când am fost aruncat în temniță, și parcă e azi. Ce a fost atunci, este și astăzi. Atunci eram bătut de păgâni și de tâlhari, iar azi sunt bătut chiar de copiii Mei, și e mai grea decât vremea aceea. De atunci și până acum nu s-a mai făcut cunoscut că Eu sunt Dumnezeu? De atunci și până acum n-ai avut timp să cercetezi bine lucrurile pentru Mine? N-ai avut timp să nu-l pui pe duhul rău în locul Meu? La ziua de judecată cum se va mai ierta celui ce i-am spus să ia aminte, celui ce i-am spus să privegheze și nu a privegheat? Cui să-i mai zic: „copilul Meu“? Cui să-i mai zic Eu slugă bună și credincioasă când el a fost mânios și necredincios, când la vreme rea s-a pitit de Mine, iar la vreme bună a stat cu Mine? Cui să mai spun Eu „copilul Meu“? că mereu Mă ia de pe cuie, mereu Îmi bate cuie, mereu Mă suie pe cruce, mereu Mă dă jos de pe cruce, mereu Mă bagă în mormânt și mereu Mă scoate din mormânt. O, cui să-i mai spun Eu: „poporul Meu“? Nici nu vreau să Mă uit la cei care de atunci și până acum n-au fost vrednici să facă un rod.

O, Israele, Israele, o, tată, o, tată, tată, ce munți înalți s-au zidit în inima ta! Ce munte de piatră s-a zidit în inima ta, că nu pot să pătrund în ea! O, tată, Mă căiesc că am pus masă și pe masă am pus mâncare și la masă te-am chemat să mănânci și n-ai voit să mănânci. Decât ai poftit, și restul ai lăsat pe masă. O, tată, te vei duce la smochin și nu va avea și nu vei avea voie să-l blestemi cum l-am blestemat Eu. Și astăzi, Eu sunt smochinul, că n-ai voit să mănânci din el, că el a făcut smochine, dar au fost ascunse.

O, Israele tată, zac în pat, dar nu are cine Mă întoarce. Mi-e sete, dar n-are cine-Mi da apă. Zac în temniță și nimeni nu vine la Mine. O, Israele tată, ce îmbrăcat ești tu, și ce gol sunt Eu, și n-are cine să-Mi dea o cămașă! Ce casă frumoasă ai tu, și Eu n-am nici un bordei unde să stau! Ce spălat ești tu, și ce murdar sunt Eu de sânge! O, Israele tată, ce sănătos ești tu cu trupul, și ce bolnav sunt Eu! O, Israele tată, ce de prieteni ai tu, și Eu sunt singur! O, Israele tată, cum alergi tu să te bucuri, și Eu n-am cu cine să Mă bucur, că tu te ascunzi din calea Mea. Nu M-am așteptat, de atunci și până azi, ca să nu cunoști pe Dumnezeu și pe duhul rău. Pe Dumnezeu L-ai socotit dușmanul tău, și pe duhul rău, prietenul tău. Al Meu e pământul, și se va curăța. Crezi?

Copiilor, pentru voi am certat pe împărat, și i-am zis: «Nu vă atingeți de unșii Mei!». Pentru voi am făcut război chiar și cu îngerii răi. Nu le-am îngăduit să vă facă nimic. Pentru voi am avut război chiar și cu diavolii. I-am alungat de la fața voastră, dar voi îi chemați să vină. Cine este vinovat? Eu am zis: «Postiți!», dar voi nu postiți, că ziceți că nu puteți. Copilașii Mei, cum s-a profețit despre Mine înainte de a Mă naște, așa s-a profețit și despre vremea de azi, că va posti creștinul și va posti și diavolul. O, poporul Meu, Mă doare cum o doare pe o femeie care e în chinuri de naștere.

... Copii, am vizitat pământul acesta în lung și în lat și am numărat izvoarele de apă și n-am găsit câte am știut Eu. Multe izvoare, nici urmă nu mai au, și în locul lor era șipotul de țuică. Creștine, bei țuică, vine țuica peste tine. Vine un prooroc mincinos și îți spune să bei țuică, creștine. Și vei bea, că e după pofta ta, dar pe Mine nu Mă vei mai vedea.

... Copiii Mei, fiți ai Scripturii, fiți ai cerului.

... Omule care ai femeie, trăiește cu ea ca și când n-ai avea femeie. Și zic femeii: femeie, trăiește cu bărbatul tău ca și când n-ai avea bărbat.

... O, tată, preotul de altădată nu schimba hăinuța sa, dar acum am întâlnit preot în haine la fel cu lumea. Am întâlnit preot cu ceas la mână și cu fundă la gât.

Copilașii Mei care porniți să Mă căutați, toți poftiți serviciu. Eu nu vă opresc de la serviciu; căutați. Voi nu știți. Vă e frică de foame și de sărăcie, dar moșii și strămoșii voștri au iubit sărăcia. Eu nu vă opresc de la serviciu, dar vă spun că pe lângă serviciu ați pierdut lucrul Meu. O, dacă te-aș ști prea vrednic, aș zice: du-te la serviciu, că nu Mă tem că pieri. Da, și Eu am avut serviciu și meserie, și lucram împreună cu tatăl Meu la fierăstrău, și mama Mea torcea și Mă ținea și nu a căzut niciodată.

... Tată, nu mai e preoție să te spele. Preoție e, dar nu mai e cu Mine. Am întâlnit în cale preoți care slujesc la duhul rău, prin concursuri de dansuri și cor, și voi lua darul și harul și nu va mai avea cine să spele pata ta. Voi lua darul preoților, căci nu-Mi mai slujesc Mie.

07-10-1973

Cuvântul lui Dumnezeu

... Israele, poporul Meu, te vestesc pe tine: ține-te bine, că bate vântul și te dărâmă. Nu te bucura, că întristarea stă în față, precum stă în fața Mea paguba. Pentru că nu te-am pedepsit când ai greșit, Eu am păgubit. Israele, poporul Meu, Israele tată, mult vei sta cu viața destrămată? Nu se va mai afla nici un drept, nici un înțelept ca să te repare. Israele tată, Israele, puține, puține cuvinte am să-ți spun, că nu mai pot. Israele tată, Israele, vine vremea să te dărâme, că nu ce ai de la Mine te dărâmă, ci ce ai de la tine te dărâmă, că în inima ta ai un înger și un diavol; îngerul e respins, iar diavolul e primit în orice cuvânt.

... Israele tată, copilașul Meu, s-a fotografiat timpul când ai vorbit și când ai petrecut cu Dumnezeu. S-au fotografiat masa și mâncarea. S-au fotografiat. Uite fotograful. Mai e un pic. Iată fotografiile. Le vei vedea de la tot începutul, până va fi sfârșitul. Crezi? Totul, și viul, și mutul s-au fotografiat; și vrednicul, și puturosul, și somnorosul.

... Israele, Israele, poporul Meu întru care am binevoit să petrec! Poporul Meu, moșii și strămoșii voștri M-au ținut și M-au trimis cu voi, că așa e scris. Ia să cauți să-Mi găsești timpul de azi, cum Domnul petrece în casele voastre, căci celui cu o singură clasă Domnul îi descoperă, nu celui cu carte multă, că acela nu se uită la Domnul.

... Acum sunt Eu păgubit, dar mai târziu ești tu păgubit; mai târziu te va durea pe tine. Acum Mă doare pe Mine. Toată agoniseala Îmi este veștedă. Nimeni dintre voi nu vede, decât numai trâmbița Mea. Daniele, ții minte ce ți-am spus Eu, că vrăjmașul rău ucide vasul Meu? Daniele, sfoara cerească cu care a fost Nicolae legat când l-am cununat, cu ea se desfășoară lung. Măi Daniele, poporul Meu iubit, voi nu știți, n-ați priceput, că uite, fuga lui Nicolae de la locurile sfinte e uciderea vasului Meu.

... Fiule, câte oițe sunteți voi? S-a făcut numărătoarea? S-a făcut? De ce nu s-a făcut? Fiule, nu a fost glumă, nu a fost minciună. Voi de ce nu împliniți toate câte s-au spus? Fiți îngrijitori, să nu rămână nimic de azi pe mâine, că vine să se împlinească de Mine, și ce veți face?

... Israele cel mic, mugurele care ai supt! Israele, moșii și strămoșii voștri nu au fost ca voi, ocrotiți atât de mult. Tu ești singurul. Tu vei fi acela căruia îți va spune Domnul: înțarcă-te, că a sosit timpul să te înțarc.

... Treziți-vă, că nu mai e soarele la răsărit, ci e la apus. Israele, fă-ți numărătoarea și pune-o la iconiță și vezi de oițe și de mielușei. Vor fi raze de soare ale oițelor oscioare. Cum se adună de la bisericuță, cum se sfințește, așa va fi cu toate oscioarele și lucrurile unei oițe.

... Copilașii Mei, tată, trupul și duhul sunt făcute de Dumnezeu. Tată, copilașii Mei, nu a oprit Dumnezeu să nu hrăniți trupul, dar hrăniți și duhul. Trupul este prea îmbuibat, și duhul este asfixiat. Mulți dintre voi, chiar ați ucis duhul, și ați rămas cu trupul. Cu trupul fără duh nu veți vedea împărăția Mea. Fiți desăvârșiți, că nu este altul ca să fie veșnic, decât Dumnezeu.

Oițele Mele, pentru voi s-a făcut cerul și pământul. Nimic nu va moșteni cerul și pământul, afară de Dumnezeu și poporul Său.

... Tot omul care nu-L are pe Dumnezeu, se va arde ca mărăcinii și ca ciulinii. Fiilor, deși pe pământ e la treaptă înaltă plăcerea, curvia, dar prin acestea omul piere.

Alungați ce purtați în buzunar care nu e plăcut lui Dumnezeu. Dintre voi aveți în buzunar ștampila lui antichrist. Vine vremea ca tot omul care are în buzunar acest lucru, să facă război cu Dumnezeu. Dacă vei zice că nu vorbești, tot te vei duce, că te va lua după dosar și îți va da arma în mână. Fiilor, să nu credeți că veți scăpa vreunul dintre voi ascuns, că tot pământul se va scormoni și te va găsi, și vei fi nimicit. Fiilor, veți striga: „Stăpâne, nu mă prăpădi, că am fost cu Tine!“, dar nu te voi cunoaște.

08-11-1973

Cuvântul lui Dumnezeu

... Creștinilor, apropiați-vă de Mine, spălați-vă fețele, că vine vremea să pășiți pe pământ sfânt. Toți păcătoșii vor pieri. Vine pieirea, într-o clipeală de ochi vine moartea peste toți. Numai cei ce nu s-au închinat la nici un fel de păcat vor scăpa.

Ierusalime, Capernaume, Israele, vei auzi trâmbițele, și când vei auzi, să știi: chemarea ta va fi. Pentru unii va fi necaz mare, iar cei buni vor păși pe scară cerească.

Poporul Meu, am să vorbesc cu tine în limbă străină, că vor veni neamurile străine pe care tu nu le-ai cunoscut.

... Spală-te bine de păcat, că mai e câte un preoțel care nu s-a închinat la idolii plini de păcat, care nu s-a închinat celui de azi, și stă ascuns și plânge pentru moartea de azi și strigă la Mine din cămara sa: „Mai e mult, Doamne?“.

... Să crezi, mamă și tată, cu adevărat să crezi că vei pierde copilul și tânăra din casă. Îi vei pierde prin neascultare, că te uiți la ei și nu te înduri să-i dojenești sau să-i bați când se găsesc cu haina de mișel, că ții la el mai mult ca la Mine. Ce vei da pentru păcatul acesta? O, n-ai voit să-l dojenești și l-ai lăsat să se sinucidă.

... O, creștine tânăr și bătrân, consultați-vă bine viața, ca să nu cădeți în focul care se deschide pe pământ. Cât e pământul în lung și în lat, tot va fi un foc, o mare de foc. Totul va arde, și în văzduh, și în apă. Se va aprinde de la tine, care porți țigara în gură. Daniele, să te urci sus, la înălțime și să te uiți că toți au țigara în gură. Cine va mătura coșul acesta?

Copilașii Mei, pentru ce ați făcut din gură și din gât și din piept, gură de fum? Nu-ți mai arde gura, tată, că toate se vor ierta, dar aceasta nu se va ierta, că nimeni nu te va scăpa. Mândria i-a cuprins pe toți ca să fumeze, și bărbați, și femei. Uitați-vă bine, căci ce e azi în lume, e pieirea acestei lumi, căci ce săvârșește omul, nu a fost de când e veacul. Ce e azi! Ce e azi! Grabnic aduce focul și judecata!

... Copilașii Mei care am stat cu voi, rușinos este ca să pieriți, după cât dar ați avut, rușinos este. Te va vedea cerul, îngerii și sfinții că vei pieri. Sunt sfinți și îngeri în cer care n-au avut parte de ce ați avut voi. Ei s-au făcut ascultători citind din carte, nu ca tine, care stai de vorbă cu Mine. Te porți după moda din lume. Mi-e rușine să stau de vorbă cu tine, că ai moda din lume.

... Copilașii Mei, mult sânge am pierdut pentru voi și mult M-am ostenit și am suferit pentru voi, dar tu nu suferi pentru Mine un sfert de zi de foame. Eu am spus să postești, și voi nu postiți, că ziceți că postiți pentru Mine. Și veți posti fără voie, că pâinea pe care o mănânci acum când trebuia să postești, o aveai atunci.

... Maica Domnului o să măture tot ce e rău pe vatra acestei țări. Cine este cu Mine, acela va rămâne. Poporul lui Dumnezeu va moșteni, că vizitatorii străini au văzut ce este în România, și sub pat știe ce are, și abia așteaptă s-o prade, că nelegiuitul va fi ars, și apoi țărâna din el spulberată de vânt și dată afară de pe acest pământ. Ați auzit?

... O, fiica Domnului Iisus care ai ascultat acest cuvânt, ți se cade să nu ți se vadă călcâiul, dar tu te porți goală și zici că ești creștină, și apoi te superi dacă cineva îți spune. Și Eu Mă supăr pe tine, că Mi-e rușine de cer, că niciodată n-ați fost atât de neascultători și goi. Te gătești să placi unui bărbat, dar Mie când te gătești să-Mi placi?

... Din anul 1948, prima lucrare am făcut-o prin acest vas când am dus-o prin grădinile cerești.

... Cât o clipeală de ochi mai e, și se descoperă păcatul pe care l-ai făcut la întuneric.

27-11-1973

Author:  Duhul [ 29.2.2008, 17:48 ]
Post subject:  Cuvântul Domnului - Anul 1973 (2)

Cuvântul lui Dumnezeu

... Poporul Meu, am scris numele tău în cerul Meu, și ai grijă să nu Mă întristezi. Poporul Meu, ai grijă să fii ușurel, ca să poți să treci prin urechea acului, să nu te oprească ceva, că strâmtă e vremea, e ca urechea acului, și mulți vor rămâne. Poporul Meu, te-am hrănit cu duhul, că multe trupuri vor împuți acest pământ. Poporul Meu, îndreaptă-ți către Mine privirea, că uite, în fața ta sunt Eu, Domnul Iisus Hristos, Care, de când am fost în trup și până astăzi în Duh, numai în necazuri și supărări sunt. Niciodată n-am fost bucuros și mângâiat. Poporul Meu, am venit din cerul sfânt să împlinesc ceea ce e scris. Poporul Meu, precum am venit în mijlocul cărturarilor și fariseilor, așa am venit și am chemat la Mine întreaga lume, și cine a venit, este fericit, este viu.

Am venit în mijlocul preoților, și ei Mă răstignesc. Cine M-a ascultat, astăzi este cu Mine. Cine a ascultat de lume, mereu a murit, și cei rămași din lume, acum plâng la capul lor. Poporul Meu, am venit la tine, că așa e scris, să nu mai merg în lume, că Tatăl nu Mă lasă, și am venit la tine și pe casă, și pe cale, și pe câmp. Unde am găsit loc, acolo am venit. O, mult am suferit până te-am făcut în felul acesta! Pregătește-te mereu, până vei ajunge să-L vezi cu ochii pe Dumnezeu, pe Care astăzi tu nu-L crezi.

... O, poporul Meu întru care am binevoit! Am primit vestea că ți-e silă, că ți-e urât de Mine și că Mă vei părăsi, că te vei duce în lume și vei scuipa după Mine și Mă vei huli și multe cuvinte de ocară Îmi vei aduce.

O, poporul Meu, nu mai înmulți mâncărurile, nu mai înmulți paharele, nu mai înmulți mândruțele.

O, poporul Meu, aștept să fii pregătit, căci când te voi vedea pregătit, totul s-a sfârșit. Că astăzi te-aș lua, dar nu vei putea intra în împărăția Mea, că dacă ți s-a îmbolnăvit soția și tu ai dus-o la spital, Eu am voit s-o curățesc, și tu i-ai adus mâncărică de dulce, și bună. O, poporul Meu, o, tată, tată, când să pregătesc Eu poporul Meu dacă voi nu voiți să cunoașteți că toate sunt pentru Mine? V-ați îmbolnăvit și luați mereu lucruri ca să fiți sănătoși, dar voi nu vreți să cunoașteți semnele pe care Eu le săvârșesc pentru voi.

Am voit să opresc cearta de la voi prin semne, căci cu binele nu voiți. O, dacă ar fi o schijă pacea Mea, nu ar rămâne nimic de ea, că te-aș spulbera. Dacă ar fi o bombă pacea Mea, te-aș face țărână. Am făcut gard cu pace în jurul tău și cearta îl strică mereu. Până când va fi cuvântul acesta: „Pace vouă!“? Cine să vină din cer să facă mereu pace? Cine, când tu vrei să te cerți? Între voi e război mereu. Dacă aș zice: „Ceartă vouă!“, ca și câinii v-ați mânca, dar Eu am zis mereu: „Pace vouă, poporul Meu!“, și pace nu este. Ce lucru faci tu, tată? Ce lucrezi tu, creștine? Ce lucrezi tu azi și mâine? Ce faci tu, creștine? Dacă ai fi olog sau orb, te-aș ierta, dar nu te iert. Copilașii Mei, dacă veți mai duce viață nepregătită și în ceartă, mâine nu veți mai fi cu Mine.

... Creștine, multe cărări duc omul în iad. De ce, tată, nu le cunoaște? Sau chiar dacă a auzit, dar nu vrea să afle. „Unde m-oi duce, m-oi duce. Să mă văd eu mort“, și când ajunge acolo, își blesteamă părinții și preoții că nu l-au învățat. Măi copii, Eu v-am învățat întru totul, v-am învățat mai mult decât au învățat învățătorii pe elevii lor. Crezi? Nimic n-ați ști dacă v-aș pune la un examen. Îl vei vedea pe diavolul lângă tine și nu-l vei cunoaște decât atunci când te duci în iad.

... Copii, mult nu mai stăm aici, și ne vom muta în altă casă și vor veni din țări îndepărtate, și când vor vedea hrana voastră (cu carne, n.r.), se vor sminti.

... Poporul Meu, unde sunt frații voștri? Unde sunt copilașii voștri? Poporul Meu, am adus la cunoștință vremurile și ispitele. Poporul Meu, de câte ori am grăit acest cuvânt: «Creștine, ține-te bine, ca vântul să nu te dărâme»! De câte ori am spus acest cuvânt: «Creștine, ține-te bine, ca lumea să nu te dărâme»! Unde sunt aceia pe care i-am uns și i-am binecuvântat și i-am încredințat ca fii ai cerului? că dacă ar ști și numele îngerilor și al celor din cer, și aceia ar fi fost vânduți, și aceia ar fi fost coborâți din cer jos.

... Multe familii s-au distrus. Parcă a venit vijelia, parcă a venit potopul lui Noe. Dar nu a venit potopul lui Noe, și nici potop de vijelie, ci a venit un potop din China, a venit un potop din Germania, a venit un potop din Franța, a venit un potop din Rusia, și toate țările au adus câte un potop. Dar dacă te duci în Germania, acolo vezi credință sfântă, iar dacă te duci în China și mergi prin bălți și bălării, ajungi undeva la o credință nestricată. În toate țările a rămas câte o insulă nestingherită din credință, numai în țara Mea nu mai e, nu mai e, tată. Mergi prin baltă și mărăcini, nu mai e credință sfântă. Cei cu credință sfântă sunt prinși în sicrie. Aceia mai au credință sfântă.

... Apropiați-vă bine de Mine. Nu lăsați trupul să se îngrașe ca să fiți greoi la drumul către Noi. Cu mulți dintre voi se va întâmpla ca și cu femeia lui Lot când voia să fie la Mine cu tot neamul ei, dar nu putea merge cu Mine că nu făcea voia Mea. Și dacă ții la neam, rămâi cu neamul, ca femeia lui Lot. Și Noe avea neamuri, și strigau la Noe: „Noe, dă-ne drumul!“, și nu i-a primit, căci cheia era la Mine.

... Fiilor, trăiți cu frică. Aveți frică, nu de bătaie, ci de păcat, că nimic nu te pedepsește decât păcatul. Vine acela care va pune lacăt și la țigară, și la sticluță, și la cărnicică, și fericit care nu o va lua nici pe aceasta.

... Tată, vor fi clipe când Eu n-am să vin la voi, că mai am copii și merg la ei, și voi păți cum a pățit Moise: când voi veni la voi, vă voi găsi mâncând și jucând. Și ce veți face? Cine-și ia toiagul în mână să păstorească poporul Meu când Eu nu voi veni la el?

Fiilor, dați-Mi și Mie o bucurie că nu vă veți abate de la Mine. Mă duc, că am un popor mult mai întărit decât voi, căci ei cântă rugăciunile. O, ce popor! Acum l-am aflat. Mă duc și la el. Când voi veni înapoi, să vă găsesc bine, nu cu carnea în dinți și cu băutura. Oițele Mele, așa am spus când am plecat: «Stați liniștiți, cântați și fiți cuminți».

11-12-1973

Author:  Duhul [ 29.2.2008, 18:11 ]
Post subject:  Cuvântul Domnului - Anul 1974

Anul 1974

   * 13-01-1974 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 14-02-1974 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 20-02-1974 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 13-03-1974 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 19-03-1974 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 04-04-1974 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 12-05-1974 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 24-05-1974 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 12-07-1974 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 21-07-1974 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 04-08-1974 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 16-08-1974 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 08-09-1974 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 15-09-1974 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 31-10-1974 Cuvântul lui Dumnezeu


Cuvântul lui Dumnezeu

... Duhul lui Dumnezeu vorbește. Așa cum se găsește în Viețile Sfinților, așa se va găsi și această vorbire și se va face o singură carte.

... O, creștine, creștine tată, Îmi vine câteodată să pun foc la acest pământ, să-l trântesc, să-l fac țăndări, dar Maica Mea nu Mă lasă. «Fiul meu, – așa zice Maica Mea – sunt mulți care mă iubesc, și spirtul îi ia, și după ce greșesc, zic: „Iartă-mă, Maica Domnului!“. Fiul meu, ce nu poți face pentru păcătoși! De la spirtul pe care-l fac, spirtul a stricat și strică, și a nimicit acest pământ. O, Fiul meu, întoarce-Te cu milă către această lume!».

O, copii, ce să-i fac Eu spirtului? Eu duhovnicește vorbesc. Ce să-i fac spirtului? că el a stricat fețele omenești. Iese spirtul și din lemne, și din secară, și din porumb, și din grâu, iar Domnul Iisus a binecuvântat să nu se facă spirt. Tată, tată, când stai în genunchi, roagă-te să nu-ți fie poftă de spirt, că Dumnezeu nu vine să te scape; fuge și te părăsește. Dumnezeu nu Se mai uită la cel ce bea spirt. Spirtul arde, arde din ce în ce mai mult ca orice pe pământ. Și mai e o buruiană pe care o poartă omul în buzunar; o găsești și la copiii de la școală, și la cei ieșiți din școală. De la această buruiană și de la spirt se aprinde focul.

... O, poporul Meu, se întorc niște oameni care s-au despărțit de Mine și de voi. Se întorc cei cărora le-a pus securitatea masa când voi erați închiși. Se întorc înapoi, dar Îmi vine să le încui ușa, așa sunt de supărat. Nu sunt Eu și Cel de atunci, și Cel de acum? De ce mai vin la Mine? De ce nu mai stau cu cine le-a pus masa? A venit vestea la ei că o să piară cei răi.

... Vine focul și mistuie totul și se va face pământ nou, și să nu te temi că te voi arde și pe tine, dar să nu bei spirt. Crezi? Chiar dacă ai postit o lună, și o dată ai băut spirt, vei fi mistuit de foc.

... Tată, tată, curățiți-vă, spălați-vă, că nimic păcătos nu va intra în împărăția Mea. Preoții stau degeaba, nu au ce curăți și nu au ce hrăni. De ce-i lăsați să stea degeaba? O, tată, unde-or fi creștinii de altădată, care dădeau cu năvala? Unde-o fi Ioan de la Vladimirești, care mărturisea mii și mii într-o clipă? Unde-o mai fi acesta? Păi ce zici tu, n-o mai ieși el odată la libertate? O ieși când vor pieri fabricile de spirt și când n-o mai fi acea cetate îmbuibată (cetatea Babilonului, n.r.).

... Cum cântă cineva din muzica sa, așa și Eu cânt prin vasul Meu. Nu numai una i s-a dat să sufere, și n-a rămas oscior să nu fie curățit și călit prin focul dumnezeiesc, ca să poată să țină Duhul lui Dumnezeu, ca să nu se mândrească. Lucrează Dumnezeu ca să nu știe ea.

... Israele, mai avem un pic și îi voi spune lui faraon ca să fii liber. Vei merge și vei pune viță-de-vie și va rodi, că dintr-un singur strugure vei umple tot vasul cu must. Duhovnicește îți va da strugurele acesta. Crezi?

... Creștine, te voi purta de mână și îți voi arăta toată lucrarea Mea. Pocăiți-vă, că așa zice Domnul Iisus Hristos. Lăsați pe omul care vine la Mine; nu-l opriți, că greșiți. Lăsați bolnavul și orbul care vrea să vină la Mine. Lăsați muții care vor să vină la Mine. Vino și tu, argat! Vino și tu, împărat! Să vină toată suflarea!

... Eu sunt Acela Care am crescut prunc pe pământ. Am fost tânăr, am fost și bătrân. Mă jucam, făceam păpuși și păsărele, iar prietenii Îmi puneau cununi de spini pe cap și Eu le puneam coroane de flori, dar nimeni nu a tălmăcit, și dușmăneau pe cei ce Mă răstigneau. Atât de mult a iubit Dumnezeu zidirea Sa.

Veniți la Mine, veniți din toate unghiurile! Pământul se va schimba, mulți se vor schimba și se vor ierta, dar hula împotriva Duhului Sfânt nu se va ierta, că Dumnezeu a botezat în fiecare an pământul, dar hulitorii împotriva Duhului Sfânt nu s-au înmuiat. Auziți? că și morții din pământ aud. Auziți și vă înfricoșați și vă opriți de la păcate! Auziți, că e fericită urechea care aude, veți fi fericiți. Și opriți-vă, așa cum s-a oprit Zaheu, așa cum s-a oprit cel ce a băgat sulița în coasta Mea, care astăzi e mucenicul Meu.

... E început sfârșitul, dar nimeni nu vrea să creadă.

... Către partea femeiască vorbesc. Ce bine ar fi dacă tu n-ai purta trupul tău gol, dacă vrei să fii iubită, nu de lume, ci de Mine!

Copilașii Mei, apropiați-vă de Mine, că vorbesc cu voi și Îmi curge sânge. Lasă femeia copiii în casă și pleacă pe stradă goală; și bărbații lasă femeile în casă, cu copii, și pleacă la femeia goală. Ce zăpăceală! Nu se mai știe; e un obor de vite. O, tată, de ce nu simțiți voi această durere a Noastră și a voastră? Tată, să vă culcați cu frică, dar mai bine zic să vegheați, căci ce e astăzi pe pământ, face cu mâna la urgie.

... Vine pedeapsa pentru cei răi care nu vor să fie credincioși, că mulți dintre voi aveți frați și surori care vor pieri. Veniți-vă în fire, că mult aleargă necredința. Ieri a fost credincios și azi nu mai e; l-au distrus poftele. Copilașii Mei, fiți deosebiți, că se vor aprinde ca gazul; așa se va aprinde de la foc omul păcătos.

... E pământul plin de trup gol, și pentru acest trup gol, Dumnezeu a ursit să piară întreaga suflare. Crezi? Mai bine fugi, creștine, în pustie, ca să nu te înșele, până trece această vreme de necaz. Iar dacă știi că nu te înșeală, nu te trimit în pustie, că e mai mare plata aici.

... Mărturisiți-vă păcatele și împărtășiți-vă, ca să fiți pregătiți, că nu știi când Dumnezeu va lua duhul tău și vei pleca.

... Nu trupul acesta este Dumnezeu, dar Duhul a fost trimis astăzi ca să grăiască și să se împlinească Scripturile.

13-01-1974

Cuvântul lui Dumnezeu

... Cu Noe am lucrat o casă și am reușit. Cu voi am lucrat două case, și n-am reușit.

... Măi copiii Mei, porumbeii Mei, trandafirii Mei, păsărelelor, alegeți-vă bine, că mulți se dărâmă care nu au viața cu Mine; nu rămâne piatră pe piatră nesfărâmată. Numai cei ce sunt ai Mei, numai cei ce sunt cu Mine, aceia vor rămâne. Dacă este în tine lucru rău, te dărâmi. Fiule, nu mai e vremea la început și nici la jumătate, ci e la sfârșit și se încheie cu o singură cheie. Ascultă bine cuvintele de la Mine. Ascultă-Mă, creștine.

... Creștine, nu uita că tu ești o bucată din împărăția lui Dumnezeu.

... Nu lăsați copiii să se uite la televizor la trupuri goale. Nu lăsați copiii care sunt la școală să joace pe scenă.

... Eu am ajuns la sfârșit. Am ostenit trâmbița, măi copiii Mei, că am vrut să vorbesc cu voi. Bătrâni, tineri și prunci, sădiți în inima voastră pe Dumnezeu.

... Maica Mea și toți proorocii și toți patriarhii și îndrumătorii și preoții duhovnicești vă roagă să păstrați bine calea cu Mine. Fiți credincioși în Dumnezeu. Nu lăsați buruiana la rădăcina viței. Stropiți pomul, să moară omizile din el, că vine vremea să rodească frunza din pom. Omizile sunt poftele pe care le poftește creștinul în viața sa. Stropiți cu otravă, adică cu post și rugăciune. Fiți cuminți, nu dați năvală să ieșiți afară. Să stea porțile deschise și să nu ieși afară, că afară este scrâșnirea dinților și mâncarea viermilor. Stai cu Mine, creștine, rabdă, căci Dumnezeu te adaugă la vremea cuvenită. Nu să stea Dumnezeu cu bățul în mână cu tine; nu așa se câștigă împărăția. Să fie porțile deschise și să nu fie portarul și tu să nu ieși pe poartă, că ieșind, nu te mai întorci, că afară e lăutarul lui antichrist, care cântă să te simți.

... Israele tată, am sădit în mijlocul tău un pom ca să mănânci poame din el. Îngrijește-l, că nu ți-l îngrijește nimeni. Israele tată, acest pom pe care ți l-am sădit ție în față, a fost, este și va fi până în ceasul în care voi veni. Rămurica pomului acesta va mărturisi în fața Mea tot ce ai făcut tu pentru îngrijirea acestui cuvânt. Și lângă acest pom am mai adus un om, și pe acest om l-au biruit vânturile. Și omul de lângă pom, astăzi e rănit din tălpi și până în creștet, și nu e doctor să-l panseze. Și când va veni un altul, de al Domnului, acela se va milostivi și îl va lua pe seama sa și îl va trata spre vindecarea sa.

... De ce nu ești și tu ca Noe? căci oricâți au venit la el și l-au oprit să nu mai lucreze, el nu s-a oprit și a lucrat mereu. De ce nu vrei să fii în legătură bună cu Mine? De ce porți brățara lumii acesteia? Adică de ce porți necredința?

... Fiilor, ce vi s-a descoperit vouă de la Mine și nu vreți să țineți și vindeți! Amar de viața voastră! Ce vi s-a dat vouă, nu aveți cu ce plăti. Cum și-a plătit mucenița viața, că și-a dat ochii, așa și tu, Israele, să nu te întinezi ori să-ți vinzi Păstorul.

... Tu simți o plăcere această viață pământească, dar Mie Mi s-a urât.

14-02-1974

Cuvântul lui Dumnezeu

... Fiule, ia pune mâna pe vasul Meu, să vezi cum tremură de frica scorpiei. Fiilor, să fiți atenți în lucru, să fiți atenți și la plecare, și la întoarcere, și la ieșire. Fiilor, din cei plecați din mijlocul vostru, aceia scorocesc furnicarul cel mare. Anunță Gheboienii, că un capăt de la scorpie e în drumul lor. Anunță Bucureștiul, că un capăt de scorpie e în drumul lor. Anunță Măneștii, că un capăt de la scorpie e în drumul lor. Anunță Pietrarii, că un capăt de la scorpie e în drumul lor. Anunță Provița. La fel, anunță Călărașii și toate împrejurimile.

... Uite, trâmbița Mea n-a fost niciodată în durerile de astăzi. Ai grijă de ea, tată. Ce zici, va fi cărare să mergi cu ea pe cale? Unii o alungă, unii o disprețuiesc, unii nu o ascultă, și aceasta îi aduce moarte. Dacă acestea n-ar mai fi, trâmbița Mea s-ar bucura, dar lovitura ajunge până la suflet.Cum era trâmbița Mea odată când cânta: „Raiule, grădină dulce, din tine nu m-aș mai duce!“, pentru că în rai petrecea. Era brațul creștinului plin de flori.

... Faceți roade, să mănânce călătorii din roadele voastre.

20-02-1974

Cuvântul lui Dumnezeu

... E scris în carte de câte ori Dumnezeu v-a spălat de păcat, dar să știți că nu așa s-a întâmplat cum s-a întâmplat cu pământul acesta. Tată, s-au așternut multe păcate, pe care Domnul Iisus nu poate să le mai șteargă decât cu foc.

O, tată, copilașii Mei, de câte ori am venit Eu la voi pe norii cerului în fața voastră și am grăit cuvinte și n-am fost crezut și mulți M-au făcut mincinos. Măi tată, dacă se întâmplă să fiu mincinos și astăzi ca și atunci când am fost răstignit, cine vă mai iartă?

O, poporul Meu, vin din cale lungă și nu Mă mai odihnesc. Mereu călătoresc și Mă cobor la oi, și oaia e în grădina altuia. Pe cine să trimit să o ia?

... Aceasta e lucrarea Mea, adică e Duhul Meu prin voi. Printre voi a călătorit și nu L-ați crezut. Duhul Meu, nu trupul acesta. Acesta e o trâmbiță a lui Ioan Botezătorul, căci când a plecat, așa i-a spus Dumnezeu: „Lasă fluierul pe pământ, nu-l lua“. Fiți desăvârșiți, ca toate să le știți. Copilașii Mei, mai avem un pic de călătorit. Picul acesta, nimeni nu-l cunoaște.

Copilașii Mei care ați auzit acest cuvânt, mai veniți o dată să-l auziți. Veniți, care n-ați crezut acest cuvânt, și vă împăcați cu Noi.

... Creștine, nu înmulți neamul cu cine nu e cu Mine. Unde l-a trimis pe Isaac? La neamul său. De ce nu s-a dus la vecinul său? Pentru ca să se preamărească numele lui Dumnezeu. Pentru aceia care se unesc cu lumea, e pregătită sabia. Așa cum nu i-a cruțat pe cei ce au venit la fiica lui Iacob, așa nu se vor cruța nici aceștia. Copiii Mei, mai bine să n-ai prunci decât să-i zămislești pentru alt neam.

... Cunoaște, tată, bine și învață bine cartea. Dumnezeu nu vrea de la tine altceva decât să fii de partea Sa, cu tot avutul tău, căci vine peste tine Duhul Meu și ai să te miri singur cum ai să ieși din casa ta, și ai să fii folositor sufletelor. Și ai să te miri câți vor veni la tine să le dai pâine, ai să te miri singur de unde ai puterea aceasta, ai să te miri că va pleca bolnavul din poarta ta slăvind pe Dumnezeu. Dar acum nu ieși la drum, că e ocupat drumul.

... Se spune prin lume că s-a prelungit veacul, dar să nu credeți, că e minciună, că veacul îl face Dumnezeu. Vino de stai lângă Mine, că vei vedea că nu este așa. Stai cu Mine și călătorește cu Mine, să nu te dărâme. O, poporul Meu, cine va fi când Eu voi veni? Cine va rămâne? O, poporul Meu, tare este greu să fii ucenicul Meu în ziua când voi veni Eu, că bate vântul și îl mătură și nimic nu mai rămâne pe el. Poporul Meu, cine te va ține pe tine ca vântul să nu te dărâme? că nu va rămâne piatră pe piatră. Cine te va ține pe tine ca să nu te dărâmi?

O, poporul Meu, ce bine va fi de tine când vei auzi: „Intră, popor binecuvântat, intră, blândule popor, în grădina care s-a gătit pentru tine!“. Să vă rugați ca egiptenii și ca samarinenii și să spuneți: „Doamne, eu sunt cel ce Te-am răstignit. Iartă păcatele mele, iartă necredința mea“. Copilașii Mei, de ați ajunge cu fapta să puneți mâna pe poartă, dar dacă n-ai zis așa, n-ai să ajungi.

... O, popor pustiu, vei vinde vaca și vei vinde casa și toată averea ta ca să răscumperi pe cineva să iert greșeala ta, și nu vei afla. De ce? Pentru că a trecut vremea când umblam după tine.

O, tată, s-au împlinit toate câte sunt scrise în carte. Nici tu nu vezi, măi creștine. Nu trebuie să știi, măi creștine, că s-au împlinit toate câte s-au făcut. Ia cântați voi: „Amărâtă-i ziua amară“. Ia cântați, că e cântată și de Mine.

O, măi Daniele și Cristea! Și Caiafa, și Pilat, și Irod, și Anna, și aceștia se întorc la blândețe, și lupul se întoarce la blândețe, dar să știți că greu le va fi.

Fiule Ionică de la Viișoara, am vrut să stau de vorbă cu tine. Nu mai fi atât de neascultător și atât de tare la inimă, că nu poate inima să se înmoaie. Fiule Ionică, unde sunt oile pe care le-ai păscut și pe care le-ai avut? Spune-Mi și Mie. Fiule Ionică, spune-Mi și Mie mai crezi în proorocie? Mai crezi? Dacă Domnul Iisus Hristos, prin acest prooroc, ți-a proorocit că mult ai greșit, de ce nu te-ai umilit cum s-a umilit David când Domnul a trimis un prooroc la el? Să știi, tată, că aceasta îți lipsește. Și îți lipsește nu numai ție, ci la toți.

Când Domnul Iisus a pregătit această proorocie, pentru cine a pregătit? Pentru cer, sau pentru pământ? că și pământul se clatină de frică. O, copiii Mei, nu vă încredeți în știința voastră, că, să știți, nu veți ști nimic fără Dumnezeu. Dumnezeu, de când a făcut pământul și omul, a făcut și prooroc. Copilașii Mei, Dumnezeu a vorbit cu oamenii pe pământ prin Duhul Sfânt. Veniți-vă în fire, că și împăratul, și argatul are nevoie de călăuză, și dacă se trimite călăuza la tine, nu întoarce spatele la Mine, și umilește-te. Da, tată, moșii și strămoșii voștri au avut nevoie de prooroci, dar voi sunteți mai răi, că nu-i primiți pe prooroci. Împărații când mergeau la război cereau de sus prooroci ca să le spună cum să facă, dar voi sunteți răi, așteptați să vin Eu în trup, că nu vreți să-i vedeți pe prooroci. Luați bine seama la cine a ajuns la capătul lucrului și la cine n-a ajuns.

... Dacă ar mai fi David, ar da scaunul său ucenicului Meu, dacă s-ar găsi cineva să-l aducă.

Adam a avut timp să se curețe, dar acum nu mai este timp. Am sfârșit. Un moment a fost să fie această profeție.

13-03-1974

Cuvântul lui Dumnezeu

... Veniți, tată, veniți aproape, țineți aceste cuvinte, că sunt sfinte. Și penița care le scrie se sfințește, dar ce este rău se blesteamă de Dumnezeu. O, tată, veniți aproape, că vor ieși morții din groapă! Se vor încheia cum își va încheia cineva haina sa, și se va întrupa carnea lor din pământ. O, creștine, atunci vei vedea minune și nu te vei bucura, ci vei plânge. Toți împărații vor sta înaintea Mea și vor plânge că nu au păstorit poporul ca să aibă viitorul.

... O, creștine, ai făcut legământ ca să împarți un sfert la săraci, un sfert la biserică și restul pentru tine. Ai făcut tu așa? O, tată, vei plânge cu amar să treci la Dumnezeu, dar nu vei putea, că e război între noi. Deșteaptă-te, creștine, că război ca acesta n-a fost de când e veacul, război între Dumnezeu și duhul rău. Ai să te întrebi: „De ce sunt eu de partea duhului rău? că eu am lucrat cu Dumnezeu“. Ai să te întrebi: „De ce sunt eu în ceata duhului rău? Eu am slujit lui Dumnezeu“. De aceea am spus: înmulțiți rugăciunile și lucrurile Mele, că ele vă dau puterea cea bună. Copilașilor fără minte, veniți-vă în minte, că vă poruncesc vouă cum am poruncit Ninivei. Vine prăpădul peste tot și nu va scăpa nimeni, decât numai cei aleși ai lui Dumnezeu. Creștinilor, să se ducă de la voi din creștini în creștini, ca fiecare să-și pregătească viața duhovnicească.

... Nu ieșiți din cortul dumnezeiesc, nu umblați pe drumuri întortocheate, că adevărat grăiesc, că ziua care va veni, nimeni nu o va crede până nu o vede, dar Eu vă spun: fericit cine crede și se pregătește ca s-o primească. Veniți-vă în putere, că nimeni nu va scăpa, tată. Nici cel mai învățat împărat nu te scapă, decât numai Dumnezeu. Vei vedea pe mama ta și pe tatăl tău când vor învia. Te vei întâlni cu cine nu l-ai mai văzut de mult. Cine e păgân nu va mai avea timp să-și lepede păgânătatea. Să se ducă vestea aceasta prin toate colțurile.

... Dumnezeu Își alege ceata Sa, și duhul rău, ceata sa, și va fi mare război între voi. Se vor topi diavolii din toată ceata lor. Vei răcni în gura mare, omule cu putere mare care i-ai chinuit pe credincioșii Mei.

... Creștine tată, Eu să fiu ca tine aș sta ca Ioan cu capul pe umărul Domnului. Eu aș face toate numai în numele lui Dumnezeu. Nimic n-aș face în numele Meu și după gândul Meu. Aș face toate după Dumnezeu.

19-03-1974

Cuvântul lui Dumnezeu

... Creștini răi! Nu se poate creștini supărăcioși. Am văzut creștini supărați pe aproapele. A asfințit soarele nu o dată, ci de multe ori, și tot nu s-au împăcat. Nu te-aș lăuda Eu dacă ai fi fost bine cu învățătura Mea? În toate părțile te-aș spune că am un popor vrednic. Dar cui să-i spun: „Ioane, ești vrednic de Mine!“? că până seara ai murit, că te-a dărâmat mândria. Faceți fapte de se bucură cerul, dar faceți și fapte de se îndoliază cerul. Pregătiți-vă în fapte.

... Poporul Meu iubit, vine vremea să fim cu toții așa cum a fost Domnul cu ucenicii. Fii credincios. Vine vremea să mai colind o dată pământul acesta, să merg și Eu cu voi, ca și cu frații voștri, să mănânc cu voi la masă. Atunci nu va mai fi Iuda să Mă vândă. Atunci vor zice: „Și eu vreau să fiu creștin“. Adu-ți aminte de moarte, că trupul acesta are două căi: are o cale să moară, și o cale să întâmpine pe Domnul Iisus Hristos dacă are voință.

... Fii desăvârșit, că astăzi pe pământ se vede lucru de jale, se văd femei măritate când îmbracă rochița de mireasă. Femeia măritată, cu copil, care se îmbracă cu rochița de mireasă, se duce în foc. Să se ducă vestea aceasta. Nici fecioara care nu este curată și e pătată nu are voie să se îmbrace cu rochița de mireasă. Plânge cerul și suspină când vede atâta nelegiuire. La ce-i mai folosește să se îmbrace ca mireasă? Nu e voie!

... Voi sunteți îngerii cu care Dumnezeu va încheia veacul. Voi sunteți sămânța lui Avraam. Printre voi e și rămășița lui Baal, care se închină la idoli. Uită-te bine, ca nu cumva cineva din casa ta să fie din aceia.

... Să se ducă vestea aceasta, că femeia măritată sau femeia desfrânată sau cea care nu este fecioară, nu are voie să se îmbrace în rochie de mireasă, că albul înseamnă nevinovăție, nu tâlhărie, și în iad vei merge. În vremea de demult, femeia desfrânată era îmbrăcată în haine de desfrânată, dar acum, dacă s-ar mai respecta legea aceea, toate ar fi îmbrăcate în haine de desfrânată.

04-04-1974

Cuvântul lui Dumnezeu

... V-am spus odată că s-a ivit odată o scorpie cu două mii de capete și nu a rămas vreun cap care să nu fi făcut rău; nu celor necredincioși, ci la cei care sunt cu Mine, Domnul. Fiți desăvârșiți. Dacă cineva îți va tăia capul sau mâna, Domnul ți le va pune iarăși la loc. Dacă cineva îți va curma viitorul, Domnul ți-l va aduce la loc. Scoate, tată, de la tine tot ce este rău, tot ce nu ține de tine, că vei muri dacă nu vei omorî acele mădulare care te strică.

Mă uit mereu în mijlocul creștinilor și văd numai rău. Văd copiii creștinilor ducându-se la cei răi din lume, și aceasta înseamnă păcat. Creștine, ține bine binecuvântarea de la Mine. Am luat din partea îngerilor și ți-am dat ție. Am luat harul sfânt, pe care la nimeni nu l-am dat, ci numai ție, creștine, și nu asculți. Creștine, se termină ziua cu Mine. Copiii Mei, păstrați viața cu Mine. Avraame, scrie aceste cuvinte, că numai pe tine nu te-am luat martor.

... Tată, călătoria voastră e ca firul de ață care intră prin urechile acului. Fiți ca firul de ață, căci dacă firul se rupe, nu se mai poate trece prin urechile acului. Să vă păstrați, să nu vă șubreziți în fapte, să fiți la nivelul care este scris. Înlăturați toată umezeala, toată murdăria care putrezește viața, și când vă culcați, să fiți ca și treji.

... Israele, poporul Meu, adu-ți aminte de această clipă, că n-am venit la tine ca o rudă, și nici ca un frate, ci am venit mult mai scump. Israele tată, copilașii tăi sunt răi. Ce vei face tu? căci se va ridica seminția ta și va strica lucrarea Mea. Israele, popor al Meu, sunt în drum să opresc toată seminția ta.

... Israele, copiii tăi de astăzi nu mai sunt lumină, ci sunt întuneric, căci am văzut sute de copii fumând și curvind în curtea bisericii. Unde sunt părinții acelor copii care au copii ca jidovii, ca fariseii și ca tot ce e rău pe pământ? Unde sunt părinții aceia care nu mai știu de copiii lor care se duc în restaurante și vâlcele? Cine înghite amarul copilului său? O, tată, sunteți în ajunul timpului rău. Unde ai să te mai duci să-ți plângi păcatul și să-ți duci jertfa? că Dumnezeu închide biserica.

... Israele, fiul lui Avraam, fă ce a făcut Avraam, căci I-a plăcut lui Dumnezeu de Avraam și i-a zis: «Avraame, mergi, și oprește-te unde ți-oi zice Eu». Dar tu, poporul Meu, de ce nu lași răul și să te curățești? Israele, Israele, se dărâmă și această casă, pentru că nu vreți s-o păstrați ca să intrați în ea. Israele tată, păzește-te de moarte, nu-ți mai strica viața cu lucrul rău, căci când va muri lumea, vei muri și tu, că se vor descoperi faptele tale.

... Copilașii Mei, au să vină preoții la tine și au să te amenințe cu palma, cum a venit la Mine Caiafa, Pilat, Irod și Iuda. Au să vină la tine și au să spună: „Nu mai intra în biserică la mine!“. Și ai să zici: „Unde să mă duc? că iată, a sosit vremea să fiu prigonit“. Cine-l face, măi, să vină la tine? Viața lui păgână. Deși e preot, dar nu-l judecăm, că vine vremea ca acela care te iubea, acum să te alunge, căci unul la mie este care a iubit păstorul, și unul la mie care și-a iubit turma. Veți fi dați afară din sinagogă. În loc să dea pe cei răi, te dă pe tine. Iată, nu v-am spus lucrul acesta ca să nu mai iubiți preoțimea.

... Israele, popor al Meu, vine vremea ca fiecare, prin fapta pe care o are, să zboare, dar tu nu poți zbura, și vei sta ca păsărica fără aripioare și te vei uita și ai să știi că vei pieri.

Poporul Meu și bun și rău, Mă uit din slăvile senine când îți schimbi firea din creștin în păgân. Mă uit la tine, și de aceea îți spun popor bun și rău. Poporul Meu, când vine timpul să-ți zic: poporul Meu bun? Oi mai trăi să zic că sunteți numai buni? Oi mai fi lângă voi ca să văd pe Maria și Marta și Lazăr, cel înviat din morți? Oi mai trăi lângă voi? Ia spuneți.

12-05-1974

Cuvântul lui Dumnezeu

... Fiilor, fiilor, moșii și strămoșii voștri au mâncat pâine cerească și s-au osândit. Fiilor, fiilor, feriți-vă de păcat, că mulți dintre voi vă trageți din neam de oameni răi. Dacă voi păstrați legea sfântă, scoateți din foc până la al miilea neam.

... Fiilor, cel mai mare păcat din cele șapte păcate este păcatul pe care-l faceți: că auziți cuvântul lui Dumnezeu și nu-l împliniți.

... Dumnezeu a semănat numai boabe curate, dar când a ieșit grâul, a ieșit și neghina. Neghina a semănat-o duhul rău în timp ce grădinarul a adormit.

... O, tată, tată, învredniciți-vă, că aproape este împărăția cerurilor. Este aproape ziua judecății, e aproape să se despartă lumina de întuneric.

... Fiilor, Dumnezeu cere înmulțirea poporului Israel, și nu se înmulțește, pentru că păcătuiește creștinul, în loc să se înmulțească, și talantul îl îngroapă.

Măi copilașii Mei, sunteți rugați de întreg cerul, e ca frunza în codru numărul celor care vă roagă să nu stingeți viața voastră, că trebuie să se împlinească multe cu voi. Dacă nu, veți pieri, și veșnic vă veți osândi. Dacă te duci în lume, nu te iert.

Fiule Emilian, vezi că ai să fii adus aici. Să nu fii amăgit de lume, de nimeni. Să duci viață după planul Meu. Ai grijă, tată, că nu te căsătoresc pământește. Știu că fiecare are suflare, fiecare are soție, tot ce aparține de Mine. Nu mai e ce era odată, că și în mănăstiri se fac păcate. Creștine, mulți ca voi s-au despărțit soț de soție și s-au făcut monahi, dar azi nu mai e așa. Emiliane, te iau din casa părintească și te aduc aici, la Mine. Să nu te supui la nici un fel de păcat, ați auzit? Veniți-vă în fire, Emiliane! Veniți-vă în fire! Păstrați-vă locul curat, viața curată, neîntinată. Fiți făcători de pace. Nu ieșiți cu nimic în afară. Ați auzit, Emiliane? Nu mai e mult, câteva zile, și te voi aduce în această curte, în această casă, și vom face dorința cerului. Crezi? Nu pământesc, ci duhovnicesc.

... Fiilor, copilașii Mei, ursesc pe unul dintre voi ca să se facă croitoreasă și croitor, ca să se facă tot lucrul la el. Un croitor și o croitoreasă duhovnicească. Să fie între voi un cizmar, un frizer, din toate meseriile, căci avem nevoie, ca să nu ne mai ducem la cel rău din lume, și nu numai pentru acum, ci și pentru viitor.

... Vă las cu bine, creștini, nu păgâni. Aveți grijă, tată, sunteți între focuri! Ai grijă, nu intra în foc! Dar să știi, că dacă vei intra în foc, nu vei arde, ci te vei chinui. Amin.

... Fiți atenți la cruce, căci lumea face crucea schimonosită. Voi faceți crucea dreaptă: pe frunte, pe buric, pe umărul drept și pe cel stâng, căci este păcat strigător la cer să faci crucea schimonosită.

24-05-1974

Cuvântul lui Dumnezeu

... Israele tată, popor sfânt, mult te-am iubit și te-am prețuit, că ai fi putut să fii cel mai fericit și cel mai știut în toate și cel mai sfânt în cuvânt. Ai fi putut să spui smochinului să rodească, și rodea, o, Israele tată, dar nimic n-ai învățat. Uite, se urcă necredincioșii și mincinoșii și își fac portiță și intră, tată, prin știință pământească. Scris este că în vremile de pe urmă va fi minciuna împărăteasă și te vei culca și nu te vei mai scula.

... O, Ilfove, câte rude au venit la Mine! Au venit și M-au văzut și s-au întors înapoi; nu mai sunt lângă Mine. Ilfove, pământ în care M-am coborât și te-am binecuvântat, și totuși nu mai vrei să fii cu Mine! Ilfove, Ilfove, întru toate sunt lucrurile lucrate pentru tine. Nu numai că te-ai tulburat, dar ai și secat. Ilfove, Ilfove, dacă erai credincios, era mare puterea ta. Ilfove, Ilfove, nu te tulbura ca Mureșul și ca Oltul, că acestea sunt pământești, dar tu fii duhovnicesc. Ilfove tată, ridică-te, că sosește vremea să învieze morții pământești. Ilfove, mănâncă și bea din mâncarea și băutura Mea, ca să n-ai moarte niciodată.

Strig cum a strigat și Ierusalimul când M-a primit cu «Osana!». Israele, de ce Mi-ai spus odată că Mă iubești și acum nu mai ești acela? Când te-ai înșelat? Atunci, sau acum? Israele, poporul Meu, care pentru tine a murit Domnul răstignit! Ilfove, Ilfove, tu M-ai supărat, și Eu te-am mângâiat. Tu ai scris cuvintele Mele ca să alegi din ele și ai spus că e minciună. Israele, minciuna e dușmanul tău, care te desparte de Dumnezeu.

... Israele, de ce trăiește necredinciosul cu credinciosul? Pentru că Dumnezeu când a trimis potop și nu a mai rămas nimic, a plâns și a zis: «Nu voi mai da potop sau foc, până la ziua de sfârșit». Mulți zic: „Cum ține Dumnezeu pe criminalul meu? Cum îl ține?“. Ce mai judecată faci, creștine! Israele, copilul Meu, rabdă și tu, cum am răbdat și Eu. Și Eu puteam să zic așa: „Cum ține Dumnezeu pe cel ce Mi-a bătut cuie?“.

... Nu te mai înșela, că a făcut duhul necurat fierea miere, și mănâncă omul fiere și zice că e miere. Copilașii Mei, zidirea lui Dumnezeu, nu mai mânca din fiere și din plăcere, că e fiere. Uite, au mâncat Adam și Eva, și Dumnezeu a răscumpărat pe Adam ca pildă, dar mulți vor rămâne nerăscumpărați, cât e frunza în codru.

... Fii înțelept, că nu ești singur, Israele. Dumnezeu Și-a făcut și Și-a format ajutoare pentru tine, cel de pe urmă. Ce vinovați erau aceia care erau trași pe roată sau târâți de cozile cailor? Dar se făcea planul lui Dumnezeu ca să fie azi pentru tine proptea, să pună un pic de credință la tulpina ta.

... Israele, să nu intre trupul tău în mormânt, că este scris să Mă întâmpini când voi veni cu scaunul judecății.

... Fiilor, să nu fiți fricoși, că mulți vor muri de frică. Mulți, din pricina unei spaime, pier. Nu-ți pierde credința, și nădăjduiește la Dumnezeu în timpul cel greu. Nu deznădăjdui, copilul Meu. Mulți ucenici, prin frică au pierdut comoara. Copilașii Mei, feriți-vă de frică.

... Iată ce spune Domnul: faceți milostenie cât se poate de multă, iar păcătosului să i se ia, să nu i se dea. Și iată, Domnul a spus: păcătosului să nu-i dați.

... Ilfove, Ilfove, pe pământul tău nu se vor mai putea bate țăruși pentru un pod. Ține minte aceste cuvinte, că le vei vedea cu ochii. Ai fost binecuvântat, dar vei fi și pedepsit că n-ai ascultat.

... Fiule Cristea, ați auzit vreodată trâmbița din față că vorbește de rău pe vreun prooroc al Meu? Dar alții vorbesc de rău trâmbița Mea. Copilașii Mei, fiți desăvârșiți și cinstiți-vă și învățați mereu viața cu Dumnezeu.

... Grăiesc vouă, părinților de copii: fiți învățătorii lor. Nu mai voiește Domnul să mai meargă copilul de lângă tine.

Fiule Cristea, și fiule Daniel, o zi va fi când toate mesele se vor uni, și toți proprietarii se vor uni și se vor iubi și va fi o singură moară, și proprietarii vor sta unul la un capăt, și altul la alt capăt, și așa la toate cele patru capete de masă.

... Pregătește-te, tată, că mult nu mai e și te vei schimba ca să poți să intri în împărăția Mea. Mult nu mai e, și zic mai înainte de vreme, că mirele și mireasa, înainte de cununie se pregătesc. Așa și tu, ca să nu zici că n-ai știut, să nu zici că te-am luat din somn, pregătește-te, poporul Meu, că mulți dintre voi vor plânge în această zi care va veni, că nici atunci nu se vor pregăti, pentru necredința și patimile pe care le au.

... Israele, nu mai plânge morții care se îngroapă. Morții să-i plângă și să-și îngroape morții, că vine ziua în care vei lăsa mortul, că Domnul Iisus nu te va lăsa să îngropi pe mama ta sau pe fratele tău, și te va lua când va veni vremea.

... Copiii Mei, fiți învățați, că dacă veți fi învățați, veți vedea soarele pe cer când se va topi și veți vedea cerul când se va face sul, și morții înviind și venind în fața Mea.

... Israele, fiu de creștin, M-a trimis strămoșul tău Avraam și strămoașa ta Scriptură. Nu lăsa locul tău de la Dumnezeu, că e sfârșitul, și nu mai am pe cine pune în locul tău.

... Israele, Ilfove care te-ai pierdut de la fața Mea, caută cuvântul Meu care s-a strecurat printre alte degete. Nu dormi, și mereu să fii treaz, și caută binecuvântarea Mea.

... Daniele, termină cartea, pecetluiește-o, și apoi începe alta cu cele ce vor mai fi.

... Creștine, ai văzut în cale că la câte un loc de șină de tren e barieră, și nimeni nu trece. Nici voi nu știți cât o să stați la barieră. Așa și în locul acesta, nu știți cât veți mai sta.

... Se va închide bisericuța, și slujitorul bisericii se va duce la școală și va face altă lucrare. Cine te mai îngrijește pe tine? Cine te va mărturisi și cine te va împărtăși?

... Israele, cine are urechi de auzit, să audă. E scris că un număr dintre voi nu va intra în mormânt. E scris, tată, la sfârșitul cărții.

... Israele tată, învață bine să trăiești cu Mine, că pământul acesta e o uzină de tină, și zic să mergi bine, să nu murdărești haina de pe tine. Nu mai e prăvălie colea să se curețe fața ta. Eu vorbesc duhovnicește. Nu mai e nimic ca să te curățești, și așa ai să te predai lui Dumnezeu, și pentru fiecare faptă îți vei lua pedeapsa. Ține minte, creștine. Uite ziua care vine; nu vei mai avea unde să te speli, nici un patrafir nu va mai fi peste capul tău. Vei vedea pe preotul tău în uzină lucrând. Îl vei vedea și vei zice nu „părinte“, ci „tovarășe inginer“ sau „tovarășe plutonier“ sau „tovarășe profesor“. Nu mai sunt ape ca să te speli de păcate.

12-07-1974

Cuvântul lui Dumnezeu

... Poporul Meu Israel, ce vreme rea e în fața ta și în fața Mea! Aș da-o la spate, dar rup foile din carte. Duhovnicește Domnul vorbește.

... Așa e scrisă această vreme pe care o face păgânul. Copilașii Mei, dacă v-aș pune la distanță ceva care v-ar plăcea, în fuga mare v-ați duce, dar pentru puținul lucru care e la sfârșit, mergeți foarte încet.

Fiule, fii atent, că mulți iau grăunțe în cioc și le aruncă, și mulți ar vrea să ia și nu au de unde să ia. Nu mai aruncați toate semințele care se dau, că adevărat vă spun că va veni vremea și nu vei mai avea, și vei căuta și ceapa și nu o vei mai găsi. Duhovnicește vorbim. Acum aveți, și de aceea alegeți.

... A început să nu mai fie viața voastră vie, că am văzut sculele aruncate. Să știți că nu veți trăi fără scule. O, creștine, nu înainta fără sculă, că se întoarce vremea să vinzi averea ca să cumperi o sculă. Duhovnicește Domnul vă spune. Care ați aruncat sculele de la Mine? Vă vor mărturisi îngerii la judecată. De ce nu vă mai place cu Mine? Ascultă, nu te lăsa, că nevrerea ta e pagubă, că uite, Dumnezeu pune în locul tău un călău, care, de frica viscolului rău, vine la Mine, și tu fugi de Mine.

... Israele, copilul Meu, o mamă crește cinci, șapte, zece, paisprezece, șaisprezece sau nouăsprezece copii, și acum, la sfârșitul vieții, e singură pe așternut și n-are cine să-i dea apă să bea, și toți sunt creștini.

... Floricelelor, bătrâni, tineri și prunci, țineți-vă bine! Vine din America, vine din Rusia, vine din Belgia, vine din toate țările, vine tot felul de lume și de mode și de portrete. S-au amestecat ca tărâța în ciur și aduc mii și mii de fapte și de păcate care nu se făceau și nici nu se pomeneau în țara Mea.

... Să știți că Dumnezeu a blestemat toată băutura, în afară de vin, și era gata să cadă și vinul în blestem, dar Maica s-a rugat. Așa să spuneți, că Dumnezeu S-a supărat pe bețivi și a blestemat, și a rămas neblestemat numai vinul și apa. Nu mai poate Dumnezeu îndura beția, fumatul, mândria, hoția și curvia.

... La bisericuță dați liturghii și pentru cei vii, și pentru cei morți. Mânușița voastră dă verdeață și la mort și la viu. Fiilor, rugați-vă pentru neamul vostru viu sau mort. Nu vă uitați că atât cât au trăit au băut și au mâncat. Fiilor, mai bine se iartă acum. Puneți-i, tată, la liturghie. Căutați mereu să faceți bine și viilor, și morților.

... Fiți cu luare-aminte, fiți treji și să nu vă îmbătați cu ceva din lumea aceasta, că iată, toată lumea e beată. Apropie-te de Mine, fiule creștine, că s-a dat ordin de la împărat ca între tine și Mine să se sape un șanț, să se pună un zid înalt, și în partea dinspre Mine să pună o minciună. Ce să pună? Să pună o minciună strașnică pentru Mine.

Ieșiți din fașă, că sunteți mărișori, că toate au slăbit din pricina roadei care nu mai e bună. E știință multă. Înapoia Mea, satano! Atunci când era omul cu credință, era cerul plin de stele, dar acum a pierit omul credincios, au pierit și stelele. De la copilul mititel până la omul bătrân, numai și numai păcate nesuferite fac.

... Nu mai mâncați mâncare pentru trup, ci pentru duh. Toate să le faci pentru duh. Chiar dacă e pentru trup, dă în numele duhului.

... Am călătorit cu voi. Cinstiți călătoria Noastră, că nici unul nu a mai greșit rău, care a urmat pe Dumnezeu.

... Florile Mele, am început să iau trâmbița pe sus, s-o mut în sălile cerești, pentru ca s-o călăuzesc prin toate sălile ce le are în față. O să veniți la templul Meu și nu o s-o găsiți și veți zice: „Unde este?“, și nu voi spune nici la păgâni, nici la creștini. De aceea am voit să dau templul în primire. Cine iubește, nu se desparte de el. Mai avem puțin, e sabia aproape de tăiș, și se împlinește ceea ce trebuie, și vai de trupul care va cădea între săbiile acestea! Numai cine nu ascultă se va duce în sabie. Câți robi cerești am trimis ca să-ți spună să fugi de sabie! Și atunci, nu mai răspund Eu.

... Fiilor, țineți taină și nu mai spuneți nimănui că se mai vorbește cu Domnul sau că mai vine vasul pe la Mănești, că vine și cercetează prin cei care zic că sunt creștini, și apoi vând mai departe.

Vine Dumnezeu, pe Care nu L-ai văzut și nu L-ai auzit în viu grai decât prin acest cuvânt. Vin, tată, moșii și strămoșii. Nu se duc la aceia din crâșmă sau la aceia care strică planul lui Dumnezeu, ci vin la tine, care ești scris în carte. Vin frații voștri, vin heruvimii și serafimii, vin mii și milioane, vin la tine, Ierusalime pământesc, ca să te ia cu sine.

... Fiți pregătiți, alungați numele și urmele lui antichrist de la voi. Până astăzi, până acum, nici un creștin n-a putut să trăiască fără să țină în mână oastea lui antichrist (carnetul roșu, n.r.). În vremea care va veni, nu va putea sta cu Mine cel ce are semnul lui antichrist. Copii, cine a fost acela care va veni? Toți care au dărâmat și au necinstit lucrurile Mele, toți vor pieri, nimic nu va mai fi. Fiți atenți ce v-am spus, căci cu Mine nu veți fi, că aceasta nu ți-am spus-o până acum, că nu te voi îngădui lângă Mine cu aceste semne și numere: 666.

21-07-1974

Cuvântul lui Dumnezeu

... O, Israele tată, nu dați arama pe aur, căci arama nu e bună pentru Mine. Doar aurul e bun pentru tine, creștine, și aurul de la Mine pune-l bine, creștine. Nu te uita că e vremea rea; păstrează-l bine. Nu-l da pe aramă, ci pune-l în loc curat și binecuvântat. Creștine, vine ziua când îți va cere Domnul darul Său ce ți-a dat, și răspuns pentru cele dăruite.

... Tu pentru o vacă ți-ai pierdut firea de supărare; pentru o capră ți-ai pierdut firea de supărare; pentru un copil care a fost răpit, ți-ai pierdut firea de supărare; pentru un pom, că nu-l mai ai, ți-ai pierdut firea de supărare. Israele, poporul Meu, fii una cu Mine, că tu pierzi o dată la un an sau la zece ani, dar Eu pierd în fiecare minut.

... Israele, nu fiți morminte văruite, nu fiți așa. Fiți cum afară, și înăuntru.

Israele, Dumnezeu nu-ți face silă dacă nu vrei. Nu mai e vremea să-ți facă Domnul silă, că o să-Și ia Dumnezeu avutul Său, o să ia Dumnezeu tot, până la cel mai de jos lut. O să crape pământul și o să ardă, pentru că a ajuns Dumnezeu silă omului și scârbă.

... Israele, nu mai am nimic ce-ți vorbi pământește. Dacă ai vedea casa ta necinstită de cineva, te-ai jeli, dar Eu când văd casa Mea necinstită Mă tânguiesc, Mă supăr, dar nu Mă auziți. Voi nu aveți timp și nici auz. Cine să audă, cine? Tu când vezi lucrul tău la pământ căzut, te duci și îl ridici, dar Eu cui să-i mai spun să ridice lucrul Meu?

Israele, copilul Meu, v-am făcut copii, dar pe ce? Se miră îngerii, că voi sunteți tot răi. Copiii cei de demult s-au zdrobit și nu M-au părăsit nici cât vârful de ac, nu M-au hulit, nu M-au dușmănit, dar tu, și pentru casă sau pentru o înfruntare te-ai despărțit de Mine. Israele, poporul Meu, nu te ascunde de Dumnezeu pentru omul rău; nu te ascunde, ci înarmează-te, că puterea care vine în tine e de la Mine.Dacă ai știi tu, tată, câtă putere are credința și postul fără supărare și rugăciunea făcută cu multă pace și dragoste!

Am văzut creștini stând la rugăciune supărați și neîmpăcați. Aceia vă aduc mult necaz. A venit timpul ca să se supere și pe acest vas, și dacă ar avea putere, l-ar trânti și l-ar sparge.

... Să răspundă poporul: Mă iubești tu pe Mine? Nu Mă iubești, minți! Israele tată, cu adevărat Mă iubești tu pe Mine? Nu Mă iubești, că dacă M-ai iubi, Mi-ai pregăti calea, că mulți au fost chemați și nu Mi-au pregătit calea.

... Nu mai plângeți ce nu trebuie să plângeți, că îngerii din cer plâng pruncii care se nasc la voi pe pământ, că se nasc în locuri fără Dumnezeu. Plâng îngerii și se întristează pentru pruncul care se naște pe pământ în vremile de azi. Nu face Dumnezeu lucruri ca să nu se mai nască pruncul, dar cine voiește să fie pentru Dumnezeu, să respingă căsătoria. Cununia voastră și nașterea pruncilor voștri să nu fie în poftă și în păcat.

... Ați auzit ce s-a întâmplat pe pământ? A început profanarea comorilor cerești. Să știi că nu a fost supărarea lui Dumnezeu nici pentru Fiul Său cum este supărarea aceasta, că această profanare se face pentru a stinge Lumina, dar să știți că nu va stinge Lumina. Așa făceau înainte de inundațiile care s-au dat, dar să știi că am să lovesc cu toiagul stânca lui Moise și voi îneca pământul acesta, că nu s-a petrecut pe pământul României profanarea aceasta. Plânge Dumnezeu pentru lucrul care se face în România. Românie, Românie, au venit bârfele peste vatra ta, a venit profanarea care a fost în templul vechi.

... Poporul Meu, păstrează-te, cercetează-te și vindecă-te, că a lăsat Dumnezeu și leacuri pentru vindecarea trupului și a duhului tău. Multe aș avea de vorbit, dar Mă feresc de voi, că nu sunteți statornici, că nu sunteți mereu cu Dumnezeu. Multe am, dar n-am cui să le descopăr, căci la supărare faci mare durere și te dezbraci. Puțină bunătate este în voi.

... Copilașii Mei, nu mai faceți comori pământești. Dați comorile pământești pe cele cerești. Copilașilor, nu mai aveți unde merge să vă spălați păcatele, și nu mai faceți păcat, că a amestecat izvorul cel bun cu cel rău. Se ia și se pune lacăt, creștine.

... Fiilor, veniți-vă în fire! Pentru ce nu primiți să fiți mustrați când greșiți? Vine Domnul, și mulți atunci se vor trezi când voi veni Eu.

„Te iubesc, dar lasă-mă, că sunt tânăr și m-am însurat. Te iubesc, dar am cumpărat țarină și boi“. Dar să știți că vine vremea să-și lase omul și casa și mireasa și comorile.

04-08-1974

Cuvântul lui Dumnezeu

... Fericit acel pământ și poporul creștin pe care l-a hrănit Domnul Iisus Hristos. Vai poporului creștin, din pricina necredinței lui! Vai poporului păgân, din pricina blestemului! Vine vremea să-și deschidă pământul gura sa și să-și deschidă pântecul său și va înghiți tot ce va găsi pe pământ. Vai, vai, vai, din pricina neascultării! căci din pricina neascultării nu va intra în împărăția Mea. Vai de tine, pământ și mare, din pricina necredinței tale! Vai de tine, omule păcătos, că te-ai lepădat de sfatul Domnului Iisus Hristos!

... Toate i se vor mai ierta omului, dar păcatul împotriva Domnului, hula și minciuna, hula și mândria, hula împotriva Duhului Sfânt și minciuna împotriva Duhului Sfânt nu se vor ierta. Dușmănia, vânzarea împotriva Duhului Sfânt nu se vor ierta. Crima, pârâciunea nu se vor ierta. Cine pe un creștin pârăște, pe Mine Mă pârăște; Mă pârăște și Mă hulește. Cine pe un creștin dușmănește, pe Mine, Domnul, Mă dușmănește. Cine pe un creștin îl vorbește de rău, pe Mine, Domnul, de rău Mă vorbește. Cine pe un creștin îl necinstește, pe Mine, Domnul, Mă necinstește. Cine pe un creștin îl vinde, pe Mine, Domnul, Mă vinde. Acestea toate nu se vor ierta. Cine pe un creștin ucide, pe Mine, Domnul, Mă ucide. Cine pe un creștin ispitește, pe Mine, Domnul, Mă ispitește. Cine pe un creștin îl fură, pe Mine, Domnul Iisus, Mă fură. Feriți-vă, feriți-vă, feriți-vă de hulă împotriva Duhului Sfânt! Feriți-vă de hula împotriva proorocilor Mei! Domnul Iisus v-a spus: feriți-vă! Luați în cunoștință aceste cuvinte.

... Să ai milostenia. Aceasta e averea cerească: să bagi tot neamul tău în averea lui Dumnezeu. Tu cu milostenia îi răscumperi pe cei din baltă, pe cei din iad. Nu-ți folosește averea pământească. Milostenia răscumpără viii și morții din păcate. Milostenia, ai auzit?

... Adevărat grăiesc, că va fi o zi când te va îndemna vremea zilei aceleia să Mă cauți cum caută orbul lumina zilei. Dar să știi, tată, pleacă urechea la Mine, creștine, că dacă ești bolnav grav și dacă în timpul bolii tale te-ai întors la Mine, și când ai fost sănătos ai alergat ca un armăsar, ce să fac Eu atunci cu tine? Când ești bolnav vii la Mine? Ce să fac cu tine? Dacă un om nu are ce face cu bolnavul, dar Dumnezeu, ce să facă cu un bolnav? Când ești mititel și sănătos vino la Mine, să ai timp să lucrezi și să faci avere în cer. Mulți când sunt tineri fug în lume, și când au îmbătrânit, vin la Domnul Iisus Hristos. Ce să mai faci, tată, la bătrânețe?

... Acela care profanează lucrarea Mea, i se scrie păcat mai greu ca al lui Iuda.

Creștine, și în somn să visezi lucrarea lui Dumnezeu. Când ai pus capul pe pernă, să nu-l pui fără să fii cu Dumnezeu. În toată calea ta să fii cu Dumnezeu. Să nu fii pe cale fără Dumnezeu.

... Mai avem o clipă, și nu te despărți de Mine, că în veci nici Eu nu Mă despart de tine. Creștine, nu-ți face alt prieten afară de Mine, și când vorbești cu cineva, să-ți fie vorba împletită cu cuvinte sfinte. Și când mergi, să știi cu adevărat că ești cu Mine; să nu te lași gol, că e rușine. Vederea ta să fie nevinovată de păcate și să nu privească făptură păgână. Astăzi este vremea păgână, pe care nici dobitoacele nu o doresc și nu o folosesc. Astăzi va fi o vreme care curând va fi amenințată de blestem, tată. Creștine, nici talpa piciorului să nu se întineze de vremea de astăzi. Astăzi este vremea să stai închis în casă și să te rogi la Dumnezeu pentru viitorul tău. Creștine, nu dori să călătorești în lume și s-o vezi. Ține minte, tată, că se schimbă moda. E o naștere, e o altă modă. Copilașii Mei, feriți-vă să nu vă încânte moda.

... Uite, un șarpe ține moda în brațe. Crezi, Daniele? Am dus-o pe Verginica într-o cameră pe pământ și erau șerpi cu mii și mii de culori colorați, o frumusețe! Și am spus: „Să nu râvnești!“. Și când a ajuns în mijlocul camerei, a țipat, că a văzut un bărbat care în oglindă se uita, și un șarpe îl lingea pe față. Era bătrân, și când îl lingea șarpele, rămânea tânăr; ziceai că e un tânăr de șaptesprezece ani, un prunc la chip. Și așa urmau și femeile și bărbații. Le făceau tinere și tineri și nu-i mai cunoștea lumea după ce-i dădea pe ușă afară. Iată moda care vine, tată! O să vă spună vasul Meu. N-o să mai vezi om bătrân, tată. Să nu faci aceasta, că e grozăvenie. Lucifer este acesta care va câștiga pământul prin acest șarpe. Fiul Meu, să nu râvnești la aceste păcate, că focul ți se aprinde în spate.

... După facerea actului, nu va intra și nu va ieși nimeni de sub acest acoperământ. Crezi? Va intra la vecini.

... Poporul Meu, Israele, poporul Meu, M-am coborât la tine, și locul în care M-am coborât, să se cinstească și să se ferească, fiindcă e loc sfânt. Prin gura prin care am proorocit, să se cinstească și să se ferească, fiindcă e loc sfânt. Prin gura prin care am proorocit, să se sfințească, să se cinstească, să se păzească, fiindcă e binecuvântată.

... Israele, Israele, poporul Meu! Israele, soborul Meu! Israele, pământul binecuvântat de Mine! Israele, voi face din tine casă. Israele, poporul Meu întru care am binevoit să Mă cobor, cinstește trupul tău și sfințește-l prin fapte plăcute și credință sfântă, căci precum își înmoaie preotul crucea în apă, așa Își înmoaie Dumnezeu Duhul Său în pântecul tău.

Israele, în vremea de pe urmă, prin tine se va face minune. În tine voi face pâine și voi da la popoarele înfometate mâncare. Dumnezeu va face aceasta, Care L-a trimis pe Fiul Său să-l răscumpere pe tot omul păcătos, dar nu obligat, ci de bunăvoie.Cum a venit acel om mic, care s-a urcat în dud ca să Mă vadă pe Mine, așa și tu, creștine, când ai zis „Doamne, miluiește-mă!“, sunt obligat să te ascult, dar și tu ești obligat să Mă urmezi. Să știi, tată, ce se face de la tine către Mine, Mă obligă, și ce se face de la Mine, te obligă față de Mine. Crezi? Creștine, când tu te-ai rugat către Mine, sunt obligat să te ascult. Când ai zis „Doamne, iartă-mă!“, sunt obligat să te iert. Dar Eu când am grăit către tine să nu mai greșești, ești obligat să nu mai greșești.

16-08-1974

Cuvântul lui Dumnezeu

... Astăzi este vremea lui Lot când propovăduia cuvântul și nu-l auzea nimeni. Astăzi este vremea Sodomei și Gomorei când omul lui Dumnezeu propovăduia cuvântul Său și poporul nu-l asculta, și aranja masa pentru sodomie și curvie. Astăzi e vremea și a lui Noe, că el lucra, și lumea râdea de el și juca. Astăzi este vremea și a potopului.

... Israele, dacă ai vedea cum s-a pregătit locul pentru sfârșit, ai zice că nu mai e timp nici să te duci să aduci un vas cu apă în casă, că ai zice că nu mai ai timp să ajungi în casă. Ucenicii, pe vremea când eram în trup, se țineau după Mine și Mă întrebau de toate și le spuneam. Dar acum, Eu te îndemn: Israele, fă ca Mine!

... Să nu-L uiți pe Dumnezeu. Să-L ai lângă tine mereu și să-L întrebi mereu de viitorul tău. Israele, n-ai văzut niciodată urmele Mele în mijlocul tău, dar ai să le vezi. N-ai jurat niciodată pentru Mine la un judecător, dar ai să juri, că M-ai cunoscut sau că nu M-ai cunoscut.

Nu vă mai duceți în lume cu viața, că pe filele Scripturii e scris că lumea piere.

... Măi copilașii Mei, când plecați cu trâmbița Mea la drum, fiți cu frică și cu luare-aminte. Știi cum să îngrijești de ea ca să n-ai judecată când voi veni Eu? Copilașilor, oițele Mele, n-am luat trâmbița dintre bogați sau dintre împărați ca să nu puteți să urcați, și am luat trâmbiță de jos, dintre prunci, dintre copii, cum l-am luat pe David și pe Daniel din mijlocul oilor. Și am făcut aceasta ca să puteți intra, ca să-I duc lui Dumnezeu cinstea săracului, ca să dau de rușine și bogații și săracii și împărații. Am lucrat și prin preoți, am lucrat și prin călugări, am lucrat și prin monahii, am lucrat și prin om civil, am lucrat și prin patriarhi. Numai prin împărați n-am lucrat, prin împărați ca cei de azi. Am lucrat prin împărați cum e împăratul Constantin.

... Copilașii Mei, fiilor, fiți cu luare-aminte, nu umblați pe drum cu clopotele la gât ca să vă audă lumea, că astăzi e vremea lui Natanail. Să stați ascunși, dar nu ca să nu mai lucrați, căci călăii sunt ascunși și înrăiți și vă pot desființa și fac acte de partea lor și nu știe conducătorul ce fac ei.

... Copilașii Mei, florile Mele, vine vremea să vină îngerii să vă culeagă, că e scris în Scriptură că un timp pământul va fi fără de natură. Unde va fi atunci? Copilașii Mei, păstrați-vă viața, că vine focul pe pământ și îl dă numai în mâna omului care și-a îndopat trupul cu tutun și cu băutură.

... Măi copilașii Mei, măi bărbaților, înfrânați-vă vederea de la partea femeiască, și pofta. Ai văzut, ai poftit și ai curvit. Fiule, nu știi că ești oprit? De ți-ar arde trupul, mai bine să intri în rai fără mădular și fără vedere decât în iad, cu toate mădularele. De ce te uiți, creștine, la femeia care rânjește la tine?

... Vedeți că vine toamna cu țuica. Ce faceți la smochine? Le faceți țuică? Fructele care nu sunt bune la mâncare, să le dai la animale. Faceți și voi din fructe magiun și marmeladă pentru zilele de post, nu faceți țuică. Dacă beți țuică, nu mai treceți la Mine.

... V-am spus, feriți-vă de câini, plecați urechile, că s-au făcut adunări împotriva voastră și sunteți păziți. Ei spun așa ca să vă prindă. Ei spun că vor să-i prindă pe cei care nu merg la biserică, dar nu pe aceia îi caută, ci pe voi, care mergeți la biserică. Ei nu vă opresc să nu mergeți la biserică, doar merge la biserică și conducătorul cu soția sa, dar feriți-vă de călăi, ca să nu cădeți în ghearele călăilor. Au fost mulți mucenici care au suferit și nu s-au dat pradă nici pe ei, nici pe păstorul lor. S-au făcut adunări împotriva voastră, că zic că și voi faceți parte din Oastea Domnului, nu că mergeți la biserică, unde și Ceaușescu merge, dar merge și la cârciumă și la dans. Ai să fii pus cu sila să mănânci carne în zi de post. Ai să fii întrebat de ce nu mănânci de dulce, iar tu să spui așa: „Mama și tata m-au învățat, și așa îi învăț și eu pe copiii mei, și așa scrie și în carte, și în calendar“. Și dacă te duci în biserică, aproapele de acolo te dușmănește că nu faci ca el.

... Fiule Gheorghe Chivulescu, ai să ajungi preot, și ce-ai să faci? Ai să dai în cap poporului Meu pentru mânie, fiule Chivulescu. Dacă aș lucra și Eu așa, cu mânia, n-ai mai fi preot.

... Fiilor, v-am lăsat să vă duceți la serviciu, dar acum Mă căiesc că v-am lăsat, că v-ați făcut serviciu. Ce faci tu cu banii pe care-i iei de la serviciu? Milă nu mai faci defel, și vine vremea când îți va părea rău că n-ai dat milă; vine, și va aduna mila, și tu, care n-ai dat milă, ce te vei face? căci cine ajută pe un necăjit, pe Dumnezeu Îl ajută. Dați-vă seama, că uite, la Pucioasa un bogat a încetat din viață, și după ce l-a îngropat, s-a dus vestea că are trei sute de mii de lei la C.E.C., și au rămas la stat, că nu a mai putut nimeni să-i ridice, și acum el e la vama zgârceniei și nu mai poate trece.

... Fiule, nici un necaz nu vă aduce pagubă, decât numai neascultarea. Fiule, să știi de la tine ce ai de făcut, așa cum știe orice meseriaș, fie cizmar sau croitor sau zidar. Măi creștine, nu scrie în viața ta să ameninți pe aproapele tău.

08-09-1974

Author:  Duhul [ 29.2.2008, 18:13 ]
Post subject:  Cuvântul Domnului - Anul 1974 (2)

Cuvântul lui Dumnezeu

... Copilașii Mei, nu mai vine nimeni la voi să vă spună. Eu sunt. Fiți credincioși în Domnul Iisus Hristos. Nu credeți minciunile și basmele. Poporul Meu, sunt trimis să vin la tine, și dacă sunt trimis să vin la tine, să știi bine de ce sunt trimis și să te porți bine cu Mine. Poporul Meu, să n-ai alt dumnezeu afară de Mine. Nu acest trup vorbește. Aceste porunci au fost scrise de mâna lui Dumnezeu pe tablele legii și au fost date în mâna lui Moise, și cine a ascultat, este fericit, iar cine nu a ascultat și nu a crezut nici când S-a răstignit Domnul Iisus Hristos, nu a ieșit din iad. Să știți că nu s-au răscumpărat toți.

... Cetatea Ninivei, ca să nu piară, a postit, și a pierit trei sferturi din suflare prin post, că de la sugari și până la plete albe au postit toți trei zile și trei nopți, și să știți că trei sferturi din suflare a pierit. De ce? Că nu au avut putere să postească trei zile și trei nopți.

... Creștine, uită-te bine prin orașe, că n-ai să le mai vezi. Uită-te la zidurile înalte, că n-ai să le mai vezi. Uită-te bine la magazine, că n-ai să le mai vezi. Parcă văd cum ai să alegi ghiuluri și stofe de pe stradă și obiecte scumpe, și cu ele ai să mori în brațe.

... Israele, Israele, ce miros frumos au florile din grădină! Dar e scris că tu ai să miroși și mai mult. De ce nu mai miroase omul? Omul are duh, și ar trebui să miroasă frumos. Copilașii Mei, floarea din grădină are să te mustre pe tine la judecată. Uite ziua, se vede muntele pe care trebuie să-l urci, și din munte se vede valea lui Iosafat. Ajunge! Tată, mulți mor fără să știe că mor; și tineri, și bătrâni, mulți mor, tată. Vă rog să fiți pricepuți și înțelepți, că mirese și miri mor. Nu zic că sunt miri și mirese și că au de trăit, și mor, coboară în groapă. Și împărați mor, care abia și-au luat cununa de conducători. Mulți prunci mor; abia au văzut prima zi. De ce mor? De ce nu trăiesc? E plata păcatului și a blestemului. Copilașii Mei, oițele Mele, aceasta se petrece pe pământ, dar la Dumnezeu nu se petrece așa. La Dumnezeu nu mai biruiește moartea. La Dumnezeu biruiește viața, dar păstrează-ți viața.

Copilașii Mei, la poporul lui Dumnezeu, e oprit păcatul, e oprită moartea.

... Feriți-vă de a fi malahiști. Credeți? Se vede pe pământ om cu om curvind, și femeie cu femeie curvind; se vede femeie care curvește cu degetul; se vede femeie care, când nu-și împlinește pofta, zbiară ca animalul. Voi n-ați văzut ce am văzut Eu. Sunt bărbați care curvesc cu păsările, cu oile, cu caprele și cu alte animale. Sunt femei care curvesc cu câinii. Copilașii Mei, feriți-vă de toate felurile de păcate.

... Copilașii Mei, dacă ați venit la Mine, slujiți-Mi. Fiți desăvârșiți și nu vă rușinați cu viața duhovnicească, nu vă rușinați că zice lumea „pocăitule“ sau „înapoiatule“. De când a căzut Oastea Domnului, a căzut toată omenirea în păcate. Copilașii Mei, erau preoți în Oastea Domnului, și preoții predicau și slujeau. Acum, de când a căzut, nu mai e putere nici la împărat, nici la argat. Copilașii Mei, credeți? Ascultă la Mine, că dacă mai era Oastea Domnului, nu era țara românească așa, cu portul acesta, și ar fi fost o țară de laudă cerească. Durerea este că s-a strivit, că nu era pe pământul românesc crucea dărâmată și bisericuțe încuiate. Crezi?

... Fiilor, din toată suflarea care se află azi, dacă o fi cinci să se mântuiască, pentru că nu crede; și nu vrea; zice că e mai bine așa. Chiar dacă ar cădea în foc sau în apă, nu zice: „Domnul Iisus Hristos să mă mântuiască“.

... Între cer și pământ se pregătește un loc pentru poporul Meu, că aici, pe pământ, e ursit totul spre nimicire. Voi nu știți. Se va usca pământul acesta și toată tulpina plantelor și izvoarele. Lipsiți-vă de toate mădularele, lipsiți-vă, tată, măcar că suferiți. Copilașii Mei, învățați-vă unul pe altul să cunoașteți semnele sfârșitului. Și copilul din brațe să știe semnele sfârșitului, și învățați copiii să știe zilele de post și să nu-i audă vecinii voștri pe copiii voștri plângând că le e foame. Să știe de la sine că astăzi e o zi dumnezeiască și că fiecare trebuie să trăiască duhovnicește. Nu acum s-au făcut zilele de post, nu acum s-a făcut lunea, nu acum s-a făcut miercurea, nu acum s-a făcut vinerea.

... Fiilor, să știți cu toții că lumii i-a sosit ceasul morții, căci a căzut lumea în păcate grele. Babilonul, cetatea cea mare, va fi îmbrăcată în haine de jale.

... Gura ta, când ai deschis-o în fața Mea, din ea să iasă duh de viață. Ce mai ai tu nevoie de cineva când ai pe Dumnezeu? Fiule, să fii creștin fără nici un fel de motive.

... Nu vă uitați că se nasc prunci și să ziceți că trebuie să moștenească ei, căci toate se fac fără oprire până la arătarea Mea.

... Copilașii Mei, pe unde puneți voi picioarele, vi se ia, și veți merge pe un alt pământ și se face un pod ca să stea credincioșii în timpul plăgilor care se vor vărsa.

... Învățați capitolele și versetele Scripturii, nu învățați basme, că va scoate Dumnezeu din poporul Său în fața judecății ca să vorbească cineva. Așa și cu voi, o să plângă toți păcătoșii în fața aceluia care va vorbi.

... Fiilor, copilașii Mei, învățați Scripturile, că veți fi urâți de neamuri, veți fi urâți de copii, veți fi urâți de nepoți, dar Dumnezeu n-o să vă urască, și mai mult o să vă iubească, și mai mult o să vă dăruiască. Copilașii Mei, s-a umplut pământul de fermecătoare, de vrăjitoare, dar fiți desăvârșiți, și pe unde mergeți voi, să luminați ca soarele pe cer. Nu vă mai întristați de vremea de astăzi. Voi sunteți biserica cea vie, biserica lui Iisus cea vie.

... Copilașii Mei, plânge Maica Domnului pentru femeia omului care nu mai ține după naștere patruzeci de zile lăuzie. Preoțime, preoțime, care îndrăznești să slujești o femeie care nu trebuie să calce pământul patruzeci de zile! În poporul Meu nu este îngăduit ca femeia să nască la maternitate. Să știi că orice ai păți, nu-ți îngăduiesc ca femeia creștină să nască la un loc cu păgânele. Iată cum merg lăuzele pe pământ fără să le oprească cineva. Creștinilor, nu simțiți? Se aprinde pământul! Vine prăpădul! Vine distrugerea! Din toate pornește și se osândește. Cine să mai anunțe preoții să nu mai facă molitfe femeilor înainte de patruzeci de zile?

... Cine nu ascultă de sfaturile Mele, să știți că nu Mă mai cobor ca să-i vorbesc.

15-09-1974

Cuvântul lui Dumnezeu

... Israele tată, suntem în drum spre sfârșit. Israele tată, în timpul cât M-am pogorât cu Duhul, mulți creștini am întâlnit pe pământ, și astăzi nu mai sunt. Israele, n-am venit pe pământ să dau bună ziua la creștini. Am venit cu lucrul Meu.

... Israele, ce vor face acești creștini când se vor întâlni cu Mine la judecată? Daniele, ce vor face? I-am făcut fini, i-am făcut nași, i-am făcut rude, și tot M-au părăsit.

Israele, mai avem un petec de mers, și în acest timp vom trece ca printr-un canal întunecos, și ce-ai să faci, tată? Ai să ieși ca purcelul, tăvălit tot prin noroi? Israele, acea vreme care vine e grea, dar dacă ești creștin desăvârșit și ai credință și ai dragoste de Mine, de Domnul Iisus Hristos, Care a venit pe pământ și nu vrea nimeni să ia aminte la cuvintele Mele, dacă vei fi tare în credință nu te vei murdări, și vei fi mai bine ca în trecut. Iar dacă te vei tăvăli ca porcii, vei fi de batjocură tuturor îngerilor care te așteaptă la gura canalului. Vor râde de tine și pietrele, tată, pentru că ai fost creștin și n-ai iubit pe Domnul Iisus Hristos. Ai fost numai cu trupul, dar duhul nu l-ai avut, că se aud din cer căderile creștinilor de ieri. Dar Eu ca un Dumnezeu am venit la tine și M-am făcut cunoscut ție, dar tu nu te-ai făcut cunoscut Mie și ai lucrat cu vicleșug cu Mine. Ai în față pe cei ce i-am iertat de păcat, dar nu au mai făcut.

Israele tată, poporul Meu, mulți ani am călătorit cu tine. Am vorbit de aproape și Mi-ai spus: „Da, Te ascult“, dar nimic n-ai făcut; ai fost mincinos. Israele, nădăjduiește în Mine, fii bine cu Mine. Israele, în fața poporului din trecut, în multe feluri M-am schimbat în fața lor, dar în fața ta nu M-am schimbat niciodată. Israele tată, când M-ai auzit prima dată, erai mult mai credincios și mai cuminte ca azi, și am zis că tu de la Mine nu vei pleca, și am spus și ucenicilor Mei: „Aceștia sunt mai credincioși ca voi“, și ei au plâns mult de acest lucru. De ce astăzi nu mai sunteți așa? De ce atunci erați mulți, și astăzi nu mai sunteți decât ca iarba printre mărăcini, ici colea, câte un fir? Israele tată, în toate felurile am lucrat cu voi ca să cunoașteți pe Dumnezeu.

... De aceea zic, creștine, nu mai face păcat, că nu mai ai unde să te mai speli, că Trupul și Sângele din potir, se ia și se întoarce înapoi la aleșii Săi. Bisericuța, nu pentru lume se dărâmă, ci pentru tine, copilul Meu, ca să nu te mai duci tu.

... Cu greu am coborât prin vasul Meu. Este zdrobit, nu de la sine, ci de la creștinii care fug de Mine.

... Ce de creștini erau în Turbați! Ce de creștini aveam în Ciofliceni sau în Micșunești, și am mers până la Sudiți și până la Fierbinți, dar acum nu mai sunt. Crezi? Pace vouă, Vasilică și Florica! Să nu fiți mâhniți. Aveți grijă să nu pieriți și să nu muriți și să fie cineva din casa voastră.

31-10-1974

Author:  Duhul [ 1.3.2008, 22:00 ]
Post subject:  Cuvântul Domnului - Anul 1975

Anul 1975

   * 14-01-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 19-01-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 30-01-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 06-02-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 10-02-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 19-02-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 11-03-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 03-04-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 16-04-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 17-04-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 19-04-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 25-05-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 01-06-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 11-06-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 15-06-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 30-06-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 05-07-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 06-07-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 17-07-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 28-07-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 10-08-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 17-08-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 07-09-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 13-11-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 03-12-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 04-12-1975 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 22-12-1975 Cuvântul lui Dumnezeu


Cuvântul lui Dumnezeu

... Vino la Mine, creștine! Pe cine să mai trimit după tine? că nu mai am pe cine să mai trimit după tine, că după Mine sună trâmbița lui Mihail și morții vor veni să-Mi vadă fața și tu vei zăbovi să îngropi morții, să te gândești să faci lucru pământesc. Vino, că vei fi înfometat și nimeni nu-ți va mai da nici o poamă. Vei fi însetat și nimeni nu-ți va da nici o picătură de apă. Vei fi gol și va fi frig, și nimeni nu-ți va da îmbrăcăminte și nimeni nu-ți va da încălțăminte. Duhovnicește Domnul vorbește. Vino, că vei fi obosit, abia te vei mai ține pe picioare și nimeni nu-ți va da un scăunel să te odihnești. Vino, că vei sta în ploaie, dar ploaia, tată, te va pătrunde până la os și nimeni nu te va aciua, nimeni nu te va cunoaște pe pământ. Decât Dumnezeu te cunoaște, și El îți va zice: „Vino, obositule! Vino, însetatule! Vino, golule! Vino, frigurosule! Vino să te încălzesc! Vino să te îmbrac! Vino să te hrănesc! Vino, că te vor bate vânturile! Vino, că la Mine sunt toate bune pentru tine! Vino, că din Mine te-ai născut! Vino la Mine, creștine!“.

Vine vremea, tată, când vei căuta și groapă să te aciuezi și nici groapa nu te va primi. Vino la Mine, că M-a trimis Tatăl la așternutul tău să te chem. Vino, tată, că dau osândiții din iad să iasă la acest cuvânt, dar nu pot, și tu, că ești liber, nu vii. Vino, că dacă asculți de Mine ca moșii și strămoșii voștri, vei da slobozenie întregului neam pe care-l ai în iad.

... Prețuiți chemarea, că orice vei sădi, va răsări; orice vei răsădi, se va prinde și va lua viață și se va face frumoasă, dar fă așa cum te învață Dumnezeu. Copilașilor, treziți-vă la viața creștină, că nu va mai lumina soarele pe cer, și tu vei lumina pe cale. Nu va mai fi sarea pământului, și tu vei da gustul. Veniți-vă în fire. Spălați-vă picioarele unul altuia, ca ucenicii Mei. Dovediți prin fapte că sunteți fii ai luminii. Voi veți lumina pe cale, că la voi vor veni mulți să-și aprindă lumina lor. Măi tată, vine vremea să fiți mucenici. Copiii Mei, să fiți ca mucenicii, să nu săriți în iad. Vine vremea să se încerce puterea ta.

... Lăsați grâul împreună cu spinii, că singuri se vor alege. Am arătat vasului Meu că vine vremea să meargă fiecare la locul său, și nu pe pământ va sta, ci la locul ce și l-a răscumpărat. Nici cât un fir de păr lucrul spurcat nu va intra în împărăția Mea.

... Săraci din poporul Meu care primiți milostenie, să-Mi răsplătiți milostenia prin rugăciune pentru acela care v-a dat și pentru răposatul pentru care s-a dat. Nu fiți ca țiganii de la ușa bisericii, care cer pomană și care nu se roagă pentru cel care l-a miluit.

... Ați dat copiii la școli, dar nu lăsați copiii să-i ia de tot profesorii.

... Israele, poporul Meu, Israele, spală-te bine, să nu ai tină pe tine, că sfârșitul vine; nu sfârșit să mai rămână cineva în urma Mea, ci sfârșitu-s-a!

14-01-1975

Cuvântul lui Dumnezeu

... Fericit de milioane de ori cel pe care l-am câștigat prin acest cuvânt și stă neamăgit și în voie, că stă lângă Domnul Iisus Hristos.

... Copilașii Mei care mai sunteți, nu așteptați ca să vă pecetluiesc Eu. Pecetluiți-vă voi, ca să nu vă mai înșele satana.

... O, Israele tată, de ce nu cunoști tu că ești ruda Mea și că de la Mine ai luat viață și față? căci pentru Mine suferi toate. De ce nu cunoști tu viața fără de moarte? De ce nu cunoști tu, tată, că poporul tău e ca poporul lui Dumnezeu, și că poporul lui Israel e poporul din cer? Locul tău nu e pe pământ, ci e la Dumnezeu, și de aceea te urăsc toți, că nu ești din loc pământesc.

... Mulți vor vinde căminul acesta, și apoi vor vrea să vină să stea în locul acesta, dar pentru vânzători și pentru cei ce au plecat se vor pecetlui toate. Nu e grea lupta, cât e frica. Ține-te bine de Mine, că acesta va fi un cutremur. Nu-ți face nimeni nici un rău. Acela care te-a împărtășit și te-a mărturisit, acela va fi cel mai rău cu tine. Tată, nu sunt împotriva preoților, dar unul la o mie își va păstra cumințenia, și mulți vor fi împotrivă, crezând că te faci tu mai mare în picioare decât el. Nu, Israele, tu așa să spui la cine te va da de mână afară din sinagoga sa; să spui: „Sunt creștin că așa mi-e viitorul, nu ca să fiu păstor în locul tău“. Copilașii Mei, când va vedea această lume tot viitorul dumnezeiesc și lucrarea dumnezeiască, vor sări mulți în foc ca să ardă și se vor spânzura, sau își vor curma viața și vor arde, că pentru mulți, acest adevăr va veni cu osânda.

... Fii înțelept în toate și să nu te asemeni cu cei de astăzi. Mădularul tău care te duce la păcat, să fie fără putere. Să nu te asemeni cu științificii, să nu te asemeni cu hulitorii, să nu te asemeni cu negustorii, să nu te asemeni cu lacomii, care stau la masă zi și noapte și nu se mai satură. Fiți desăvârșiți și nu vă lăsați amăgiți.

... Copilașii Mei, precum știți că Eu am fost urât și nu am fost primit în nici o casă, și unde am fost primit, nu a zis să Mă mai duc, așa și voi, să știți că de la Mine sunteți.

... Domnul Iisus spune că va fi o zi când va trage pomul din poartă la Sine și nu va mai fi în lume. Nu huli pe cel ce te-a bulgărit, că vei fi tras cu toate ale tale în grădina Mea. Știu durerea ta. E scrisă în costița Mea. Toată durerea ta e scrisă pe trupul Meu. De aceea am venit după tine și plâng mereu.

... Oițele Mele, puneți mâna pe Scriptură, că se coboară cei care se duc la lună și la stele și stau cu voi și vă arată minciuna. Să nu ziceți cum că luna și soarele sunt lucruri străine de Mine. Să nu zici că ei au intrat pe poarta cerului și nu au găsit pe nimeni. Acestea sunt minciuni.

... Păstrați slujba și viața cu Mine. Nu mai lucrați sărbătorile și duminica, fiilor. Trăiți cu frică, tată, că uite, aveți vecini pe lângă casă care lucrează duminica. Aveți lume care nu mai ține sărbătorile, și o să vină urgia de la Mine, dar nu vă speriați, că peste tine nu vine dacă vei păstra acestea cu Mine. Israele, ascultă, tată, că Dumnezeu a pornit cu multă durere asupra acestui popor care lucrează duminicile. Înarmați-vă bine, Să nu fie în inimile voastre nimic care să vă înspăimânte, chiar de ți-e soră, chiar de ți-e mamă, că Dumnezeu a pornit cu rău împotriva celui rău, că Dumnezeu nu mai poate răbda lucrarea rea.

... Tată, auziți bine cuvintele de la Mine. Moșii și strămoșii voștri, în ajunul acestor zile mari, se rugau și posteau. Am deschis cerul și am văzut preot mergând cu botezul din casă în casă și a găsit mâncând carne de ajunul Bobotezei și i-au zis: „Hai, părinte, să mâncăm“. Și ce au zis: „Dacă preotul a mâncat, de ce să nu mâncăm și noi?“. Ferice de preotul care nu a mâncat și a mustrat. Mai sunt preoți, dar mai rar care trăiesc în post și în rugăciune și iubesc poporul care este cu Domnul, și acești preoți se vor socoti la preț, nu un leu, nici o sută, nici o mie, nici zece mii, ci milioane de lei.

Creștina care are soțul la serviciu, să muncească și pentru soțul ei pentru viață veșnică. Dar o să vină ziua și vremea să nu mai fie creștinul la serviciu. De unde vine această vreme? Fiule tată, de la Mine vine, dar nu Dumnezeu vine. Un om vine, și va zice: „Du-te la pocăința ta, și acolo să slujești“. Și tu te vei pune pe gânduri și vei pune capul în jos și nu vei slăvi pe Dumnezeu, și ai să zici: „Ce voi mânca și cu ce mă voi îmbrăca?“. Dumnezeu va trimite ca să nu mai fii în serviciu, ca să poți să fii pregătit cu Mine. Și în timpul acela lumea va bea și va mânca și tu vei suferi în casa ta. Nu-i va păsa lumii de boala ta și de foamea ta, dar Eu zic: dacă vei fi vrednicul Domnului Iisus Hristos, pe toate le vei avea.

... Mă duc, tată, că am un ucenic, pe iubitul vostru frate Zaharia, care e în cumpănă, nu în cumpănă de moarte. Știi cum stau îngerașii în casa lui? Cum stă și gătește cineva mireasa. E durere grea pe casa sa și pe fiul acesta. Printre îngerașii care sunt în casa lui, e și surioara lui. Dacă veți putea, să dați și voi pe la el până va pleca. Pregătiți muzica pentru plecarea sa, dar să nu o luați unul în jos și altul în sus. Tată, fiecare din copiii lui Zaharia să fie luați de creștini, că se fac răi.

... Eu sunt Domnul Iisus Hristos. Nu sunt în trup, dar nu mai e mult și voi veni în trup, și în trup voi despărți veacurile: pământesc, de cel duhovnicesc. Voi face un veac nou, care nu se va mai schimba și nici nu se va mai tulbura.

... Copilașii Mei duhovnicești, să fiți desăvârșiți, să grăiți adevărul pe pământ: ce e nu, nu; ce e da, da. Feriți-vă de nedreptate și de strâmbătăți. Nu vă împrieteniți cu păgânul, nu fi prieten cu el, căci păgânului nu-i place creștinul, ci te face prieten să te tragă în viața maghiară. Precum mama a purtat grijă de voi, așa și Eu port grija poporului Meu, de hrana duhovnicească.

... Este vremea de pe urmă și nu se știe aceasta, că s-a ascuns dreptatea și s-a acoperit adevărul. Nu vrea să vă spună. Și să știți că nu mai e mult și vă veți muta în veacul al doilea și altul nu va mai fi, dar feriți-vă de moarte.

... Priviți bine și cercetați bine, că sunteți în vremurile din urmă. Se vede după vreme. Afară e cald și soare și pace în lume, dar între creștini e vreme rea și ucidere. Scrieți pe hârtie.

... Fiți desăvârșiți, că iată, Mă încurc la vorbă, că sunt mare la cuvânt, și trâmbița e mică. Dezrobiți-vă neamurile din iad. Dați-le și lor bucuria și mântuirea prin fapte, că nu numai cu voi vorbesc, ci pentru toți, vii și morți.

Fiți stăpâni pe viața voastră. Nu lăsați pe nimeni să vă stăpânească. Așa au fost moșii și strămoșii voștri.

... Copilașii Mei, veți putea face multe lucruri și veți putea naște mulți prunci prin viață plăcută, că și din duh se nasc prunci. Să fiți credincioși, să știți ai cui sunteți voi. Deși v-a născut Ioana sau Steliana, voi sunteți fii ai Luminii dacă ascultați de glasul Meu.

... Odraslele Mele, mulți din lumea aceasta mor și dau de pomană lampă, ca să aibă lumină pe dincolo. De ce? Că nu au credință. Încrede-te în Dumnezeu, că după moarte nu vei mai avea soare sau lună sau lampă ca să lumineze, și va fi Dumnezeu lumina. Voi sunteți și lumina. În inima ta e lumina. Voi sunteți gustul mâncării.

Copilașii Mei, vedeți voi lumea aceasta? Cu cât e ea de rea împotriva ta, cu atât, în vremea de pe urmă, va veni la tine și îți va cere tămăduire și lumină, dar nu mai păcătuiți. Să nu mai răsară nici o lăstară, să zvârli rădăcina păcatului. De aceea mulți s-au întors de la Mine în lume, că n-au scos din inimă rădăcina și a ieșit din nou păcatul și s-au dus.

... Fiți desăvârșiți. Vine vremea să te trimit să pui mâna pe acela care zace în pat, și se va scula; și să te rogi pentru orbi, și se vor tămădui, ca să vadă puterea rugăciunii. Vine vremea să te duci la lagărul de deținuți și să pui mâna pe lacăt, și să se desfacă. Vine vremea, copilul Meu, că fiecare își va lucra meseria sa, dintre cei credincioși.

Nu vă temeți de aceștia care vă poreclesc și care vă zic că vă ucid. Nu vă temeți. Aceștia sunt vorbitori de basme și făcători de rele, care vor pieri.

Toată puterea papală va dispărea și va rămâne una singură: Dumnezeu. Toată puterea celor învățați dispare. Toată vorbirea și toate zidurile se vor sfărâma. Vei rămâne tu, creștine. Auzi? Te anunț de un timp.

Toată stofăria și hăinăria și toată încălțămintea vor fi aruncate pe străzi. Dar de ce, nu se spune. Te rog pe tine, nimic să nu folosești. Să calci și să scuipi pe ele, dar nimic să nu atingi, că te vei face bulgăre de piatră ca femeia lui Lot. Învățați-vă bine aceste povețe de la Mine, că ai să vezi stofe și haine și ai să zici că de ce s-au aruncat, că erau bune. Nu lua, că a căzut blestemul peste această purtare necuviincioasă.

... Citiți, citiți, citiți! Credeți voi că sunt creștini care n-au pus mâna pe Scriptură? De ce? Că-i dau de rușine faptele. Fiule Daniele, nu te rușina de Mine, că nici ginerele tău nu folosește Scriptura. Nici ginerele tău, Constantine Chivulescu, nici fiul tău, Cristea, nu folosește Scriptura. Să știți că vine vremea să nu mai ai Scriptură în casă, și nici carte de rugăciune. O ia apa. Numai pe sfert de sfert să aveți și voi dorul să citiți, măcar o dată pe săptămână, măcar un verset pe lună. Dacă ați fi cu dor de Noi, nu v-ați lenevi.

... Și preoțimea se roagă și pentru vii și pentru morți, și se duce mama copilului și se duce soția bărbatului la bisericuță și la preot și dă slujbe pentru ei și se roagă, dar soțul și copilul bea în cârciumă în timpul acestor rugăciuni.

... Ai să vezi monahii plângând pe lângă zidurile mănăstirii, că nu au știut să trăiască, ci au dus viață monahicească fiind ca lumea, iar haina era ca acoperământ pentru păcat. Dumnezeu va aduce în lăcașul Său un păstor bun, care va cunoaște fapta fiecăruia.

... Fiilor, îmbrăcați bine trupul, să nu se vadă goliciunea.

19-01-1975

Cuvântul lui Dumnezeu

... Fiți pricepuți, că nu va mai fi acest cuvânt mult timp. Uitați-vă că Domnul Iisus Hristos Se ferește de cel ce nu împlinește, și îi spune o dată, de două ori, de trei ori, de patru ori, de nouă ori, de zece ori, și a unsprezecea oară fuge de tine.

... Copilașii Mei, nu mai vine nimeni să mai spună: „Vine sfârșitul!“, și aceasta e trâmbița prin care te anunț, trâmbița Domnului Iisus Hristos. Fiilor, copilașilor, bătrânilor care aveți copii, veți suferi pentru copii, că în ziua de judecată Domnul Iisus Hristos te ceartă de ce ai dat drumul copilului tău în lume. Și pe tine, creștine care ai dat frâu liber femeii tale, te va judeca și te va pedepsi, că iată, vine Cel ce pedepsește.

... Adevăr grăiesc, văd că mulți credincioși se simt obligați să nu mai bea, dar ar bea. Mulți credincioși se simt obligați să postească, dar ar mânca. Să știți că ceea ce doriți, aceea săvârșiți.

... Turmă mică, cu ce să te înmulțesc? Ce să aduc în loc când tu pleci? Ce să aduc în loc când tu cazi? căci la cei patruzeci de mucenici s-a înlocuit, dar acum cu ce să mai înlocuiesc când nu o mai fi nimeni? Cu ce să mai înlocuiesc?

... Nici văzduhul nu va mai rămâne. Și văzduhul se va preface și cerul se va topi. Nu mai rămâi decât numai tu, cel ce ești cu Dumnezeu, și nu vei ști unde vei merge, că e taină. Atât vei auzi: „Mergi aici, sus!“.

... Crezi că va fi război între cer și pământ? Dar nu așa, păcătos cu credincios. Se face război, dar nu se spune scula. Dumnezeu cu turma Sa, și diavolul cu turma sa. Va fi război care nu a fost de când e veacul, și va rămâne Dumnezeu cu poporul Său, că și cerul va fi pe pământ aici. Scrie în sfânta carte.

... Poporul Meu iubit, te iubesc întotdeauna. Nu te mai lăsa să fii aramă stricată. Fii vas lui Dumnezeu; fii casă și izvor lui Dumnezeu; fii masă și servul lui Dumnezeu, că în ceruri va fi bine când te vei duce la odihnă.

O, fiica Mea, o, fecioară, nu te încânta de un mire pământesc, nu te încânta de portul pământesc, nu te încânta de vremea de acum. Prin curăție îți faci rochiță de mireasă. Spune-Mi și Mie, poporul Meu, când se termină viața ta cea rea?

... Eu vă iubesc întotdeauna. Voi sunteți cheia veacului, care mai faceți binele. Dumnezeu va încheia veacul Său cu voi. Mai sunt copii ca voi, mai sunt pe alocurea. Eu Mă duc la toți, pe toți îi hrănesc, și vine ziua să-i unesc pentru ziua cea mare. Credeți că sunt fii și fiice necăsătorite și care postesc cu zilele, și sunt fii și fiice care sunt ca niște mlădițe? Nu vă spun ca să vă întristez, ci ca să vă îndemnați la drumul lui Dumnezeu.

... Această goliciune nu e de pe pământ și nici în carte nu scrie de ea, că n-ar fi avut loc, și aceasta nu e de pe pământul țării românești, ci din țară foarte murdară, de la armatele care au fost pe aici.

O, mireasă frumoasă, cum ți-ai întinat rochița de mătase! Dar nu e vina ta, e vina altuia. Numai în profeția spusă indianului am scris această urgie. Acum indianul e mucenic în cer, ucis în țara lui. Am vorbit prin vasul Meu în închisoare unui doctor indian, și acela a scris cuvântul Meu și a crezut în Mine prin trâmbița Mea. A fost ucis când s-a dus cu vestea aceasta în țara lui (doctorul indian Singvrey, n.r.).

30-01-1975

Cuvântul lui Dumnezeu

... Tată, umiliți-vă. Ai ieșit în stradă și mergi, dar să nu vezi nimic afară de Domnul. Pe El și lucrurile Lui să le vezi. Să nu vezi altceva. Eu aș face să nu vezi, dar nu e bine să fii fără vedere, și e bine să ai vedere. E bine pe toate să le ai, dar să fie slugile Domnului.

... Am nevoie de tine, tată, că Domnul până la judecată nu Se mai arată. Să te trimit să sădești o floare în grădină, să te fac doctor, să te fac sutaș, să te lupți cu necurații, dar să știi că mai mult te vei îmbogăți, că te vei duce pe mare și vei aduce Domnului Iisus Hristos ceea ce îți ursește.

... Cineva din creștini zice: „Mai bine nu cunoșteam credința“. O, de ce disprețuiți? Nu-ți mai place? Nu pofti la lume. Ia la tine Duhul de la Mine, nu pleca gol, că vine satana și pleacă cu toată armătura sa și cu toată ceata sa. Nimeni să nu dorească să se despartă de viața duhovnicească, să se despartă de Mine, Domnul.

O, lume, lume, amară lume, cum râvnesc toți la tine, la masa ta, la purtarea ta! Tată, ce vezi tu la lume? Tată, ce râvnești la ea? De ce, fiilor? Fiți încredințați că veți vedea cu ochii pieirea lumii acesteia, fuga la munte și la morminte.

Copiii Mei, faceți sfânta cruce nu numai când faceți rugăciunea. Cu crucea veți birui. Faceți cruce unde vă culcați, faceți cruce pe pereți, pe vase, pe masă, la izvoarele de apă, pe cărări, și chemați blagoslovenia, că unde este crucea, diavolul se depărtează. Faceți cruce. Nu fiți oameni fără cruce. Crucea sfințește obiectele, sfințește trupurile, sfințește ochii voștri. Crucea e toiagul care-l nimicește pe satana. Crucea aduce vindecare. Mii și sute de sfinte cruci să faceți la rugăciune, nu numai una sau două. Dacă nu puteți cu mâna pe cale că vă e frică de oameni, Eu zic să nu vă fie frică de lume. Nu băgați lumina într-un obroc. Aveți grijă de candele. Mirul pune-l în mâncare. Mirul aduce sănătate și multe alte lucruri bune.

06-02-1975

Cuvântul lui Dumnezeu

... Israele, măi Israele tată, Eu voiesc să fac din voi ucenicii Mei. Eu voiesc să fac din voi ostași de război, dar nu cu armă de fier, ci cu arme nevăzute. Eu voiesc să fac din voi îngerașii Mei. Eu voiesc să fac din voi apostolii Mei. Eu voiesc să fac din voi profeții Mei. Eu voiesc să fac din voi ucenici ai Mei, ca nici unul din voi să nu fiți fără lucru sfânt.

... Israele tată, creștinul de astăzi nu se mai aseamănă cu creștinul mai de demult. Creștinul de azi e ca o tulpiniță retezată cu fierăstrăul, adică a retezat Dumnezeu trupul vechi, ca să răsară trupul nou, dar în loc să răsară trupul nou, au început să răsară mlădițe din trupul vechi, tot ce a fost în trecut.

... Tată, găsiți hăinuța sfântă, găsiți hăinuța dreaptă. În Scripturi găsești, nu în magazine, nu la oamenii de azi. Dacă te duci la un om pământesc și îl întrebi de viață, nu cunoaște, pentru că e orb. Copilașii Mei, cine a căutat viața la om, s-a rătăcit. Cine a căutat viața în Scriptură, a aflat-o.

... Cine nu vrea să fie cu Mine, nu-l leagă nimeni și nu-l forțează nimeni, dar ești obligat să nu-Mi oprești respirația trâmbiței. Mai târziu se va vedea ce a făcut Dumnezeu prin Duhul Său pe pământ, că e o zidire nevăzută de ochiul pământesc, și când o vei vedea, ai să cauți să vii la Mine, dar te va ține necredința ta și faptele nebune.

... O, creștine, am nevoie de tine cum are nevoie un om de un zidar la casa sa, sau de un meseriaș să lucreze ceva în munca sa, sau cum are un om nevoie de o slugă la curtea sa. Am nevoie de voi, și nici unul nu veți fi fără lucru.

... Dumnezeu cere de la poporul Său să nu se mai uite de unde a venit, să nu se mai uite pe lângă trup, căci așa îndeamnă diavolul, să se uite pe masă să vadă ce mănâncă, să se uite că nu are vite și să se uite că nu are avere. Moșii și strămoșii voștri au vândut averea și au plecat în pustie și s-au îmbrăcat cu sărăcie, dar pentru că astăzi nu mai e loc în pustie, pentru că a intrat în stăpânirea împăratului de azi și peștera, și scorbura, și pustia, și șesul, și dealul, totul e în stăpânirea lui, învățați bine, ca să trăiți și aici.

... Copilașul Meu, crede cu adevărat că nu mai vine un alt Hristos la tine, nu mai vine o altă milă pentru tine. Veniți-vă în fire, tată. Auziți bine cuvântul de la Mine. Nu mai duceți trupurile la gunoi, în groapă, și uniți trupurile cu duhurile, căci trupul dus cu păcate, nu mai poate învia în împărăția cerească. Ați auzit?

... Tată, a ieșit pe pământ o minciună mare, pe care o ascultă toată lumea, și pruncii, și bătrânii. Prin minciuna aceasta se pierde toată suflarea. Nu mai credeți, măi tată, minciuna. Cu minciuna ai făcut ucidere duhului tău de la Dumnezeu. A mințit Arie și l-a pedepsit Dumnezeu. Orice mincinos e pedepsit pe veci. A pedepsit Dumnezeu pe toți care au scos alți dumnezei pentru voi, așa cum Domnul v-a spus și a scris în carte, că în cer a fost încăpățânare mare a lui Lucifer, și Dumnezeu l-a doborât din cer. Așa și minciuna de azi, care bate mereu în poarta lui Dumnezeu ca să piardă toate lucrurile lui Dumnezeu. La început era Cuvântul, și acum tot Cuvântul este. Daniele, la început era Cuvântul. Ai auzit așa ceva? A fost Cuvântul și Duhul. Nu te gândi, omule, că te vei lupta cu Mine, că Dumnezeu, cu cuvântul le-a făcut pe toate, și nu poți să te ridici împotrivă, oricât ai crede că ești de tare. Veniți-vă în fire, credincioșii Mei. Învățați credința. Nu mai fiți săraci și slabi în credință, că nu e așa cum spune lumea.

... Creștine, vei vedea pieirea lumii, vei vedea fuga lumii și vei auzi strigătul lumii. Dacă vei fi cu Mine, creștine, și vei fi cu lumina în mână, până la al miilea neam vei scăpa pe poporul tău. Vei spune: „Doamne, iată pe mama mea, iată-l pe fiul meu“, și Dumnezeu va împlini cuvântul tău și îți va spune: „Să-ți alegi neamul tău și îl vei răscumpăra, dar prin rugăciune“.

... Nu mai poftiți mesele lumești. Deosebire au avut de lume moșii și strămoșii voștri. Mulți n-au mai voit să privească față femeiască.

... Românie, Românie, Românie! Nu te lăsa, Românie! Am zidit în tine un zid și nu se termină. Românie, oare, nu știi poruncile și minunile? Românie, Românie, cum te calcă în picioare! De ce a slăbit în putere duhovnicească această țară? De ce, tată, copilașii Mei, de ce toți doresc să viziteze această țară? De ce toți doresc să se împrietenească cu această țară? Din toate țările au vizitat, și toate s-au înspăimântat că în România e asprime pentru rugăciune. România era cea mai curată și frumoasă țară.

... Odoarele Mele, cum am să adun Eu petecuțele de pe pământ și floricelele și cum am să iau Eu roadele de pe pământ și am să iau pomul Meu de pe pământ, pe care astăzi îl zidește Dumnezeu! După vremea aceasta se schimbă, tată, se schimbă timpul. Dacă ați fi voi desăvârșiți, toate tainele le-aș vărsa în fața voastră, dar după cum am văzut vânzarea din trecut, nu mai pot, tată, să mai spun.

... Florile Mele, nu sunteți singuri, sunteți însoțiți. Și tu, femeie, și tu, bărbate, sunteți însoțiți de persoane cerești. Nu mai faceți păcate crezând că nu vă vede nimeni. Nu e niciodată să fii singur pe pământ. Eu am ursit sfinți îngeri și pe Maica Mea și chiar heruvimii și serafimii să vă însoțească, și să știi că dacă te vei despărți de însoțitori, va fi greu de capul tău.

10-02-1975

Cuvântul lui Dumnezeu

... Călcați pe urmele Mele. Învățați bine viața de la Mine. Cine trăiește lumește, nu e vrednic de Mine. Cine trăiește duhovnicește, acela e vrednic de Mine. Cine iubește averea pe pământ, nu e vrednic de Mine. Cine trăiește duhovnicește în lume, are viață nemuritoare și fără sfârșit.

... Fiilor, în vremea aceasta în care trăiți voi, nu e o vreme bună. După această vreme vine o vreme și mai rea, și după această vreme rea, vine o vreme bună, dar această vreme va fi ca fulgerul pe cer, iute. Copilașii Mei, după această vreme bună vor veni trâmbițele și se vor întrece de a suna ceasul de pe urmă, de se va îngrozi lumea de lucrurile pe care le va auzi. Vor suna trâmbițele toate, își vor face lucrarea care a rămas nefăcută și neîmplinită.

Fiilor, pe pământ sunt mulți creștini, dar sunt numai pe jumătate creștini, și pe jumătate sunt păgâni. De ce? Când este vorba de rugăciune, când este vorba de post sau când este vorba de o milostenie sau de bisericuță sau de alte fapte bune, le vine greu. Acești creștini sunt numai cu numele, dar sunt bogați în lucrurile rele.

... Veniți la Mine, copilașii Mei, veniți și auziți cuvântul Meu! Veniți să-L vedeți pe Dumnezeu, că va veni vremea să-L vedeți pe Dumnezeu în trup cât mai stați voi pe pământ. Veniți ca să auziți cuvântul Său, căci cerul s-a deschis și Domnul S-a aprins de dorul tău.

... De ce jeliți voi morții care pleacă de pe pământ de la voi și îi petreceți până la groapă? O, tată, copilașii Mei, nu mai petreceți morții care sunt în păcate, ci petreceți morții care I-au slujit lui Dumnezeu, că aceia pleacă de pe pământ la cer.

... O, copilașii Mei, ce de blocuri s-au făcut pe acest pământ! O, cum se vor desface aceste blocuri mari! Câte suflete vor înghiți aceste blocuri când se vor surpa, și câte făpturi tinere vor pieri în aceste blocuri de pe pământ, care sunt făcute fără Dumnezeu! Crezi, creștine? Aceste blocuri înalte, care se fac acum, nu sunt scrise în cer, dar să știți că toate au fost să fie, dar ar fi bine dacă n-ar mai fi. Vai de trupurile care se vor strivi în aceste blocuri înalte! căci nu va mai rămâne os din trupul lor. Copilașii Mei, aceste blocuri sunt o nebunie; aceste blocuri sunt o urâciune la Dumnezeu; aceste blocuri sunt o minciună la Dumnezeu.

... Luptați, tată, cu diavolul mereu. Chiar dacă n-ai îndeplinit un lucru, nu te mai gândi că n-ai să poți să îndeplinești. Luptă-te mereu și fii treaz mereu. Să nu zici că ai greșit, ci fii și treaz apoi. Creștine, de la cel mai mic până la cel mai bătrân, luptă-te, creștine, luptă-te pe viață și pe moarte.

... Aveți grijă cu bisericuțele. Nu lăsați bisericuțele în părăsire, că vine vremea să se închidă bisericuțele și va rămâne o singură bisericuță pe întreaga lume, și în aceasta dacă se vor afla creștini, și pe aceasta o vor închide, și n-ai unde să te mai duci la bisericuță. Fericiți vor fi cei care vor înseta pentru bisericuța Mea.

... Multe făpturi dorm în zile de sărbătoare când preotul este în slujbă, și vă spun că nu se va ierta acelui om acest păcat. Numai aceluia se va ierta, care este bolnav greu și îl mută din pat în pat. Aceluia i se va ierta acest păcat, măcar că este bătrân sau copil.

Pentru cei morți ascundeți această profeție.

... Copiii Mei, s-au trezit oamenii și femeile și vin la Mine să le spun de morții lor. Tată, Eu nu sunt ghicitor pentru morți. Ascundeți această profeție pentru cei morți. Ați auzit?

... Dacă preotul ar fi pe calea aceasta, dacă preotul ar sluji cu adevărat, s-ar împlini toate slujbele care se fac. Dacă preotul ar sluji cu frică și cu cutremur, ar vindeca ologii, ar vindeca orbii și ar învia morții din morminte, dar vedeți, tată, că nu au credință. Nu-i judecăm, dar Eu spun: ferește-te de aceste păcate! Acești preoți se îngrijesc de burtă; beau și mănâncă bine. Creștine, ferește-te de lucrurile rele ale lor, căci mereu se duc la Pilat, mereu se duc la Caiafa și fac sfat, că au legături cu toate duhurile rele. Auzi? Tu mergi înainte și nu te abate de la Mine cu nimic.

... Crezi că vasul Meu a luat două palme de la duhul rău la rugăciune? Dar ea n-a văzut din spate și a zis că e de la Domnul și că a mustrat-o. Dar n-a fost de la Domnul, și au fost aceste palme de la duhul rău, dar ea nu a spus la nimeni.

... O, amar de comuna Mănești, care a auzit cuvântul Meu, căci vor veni oștile cele rele și vor cădea trupurile lor pe drum și nu are cine să le îngroape. Caiafa cel mare, preotul de la Mănești, nu va mai fi mult și va intra în groapă, căci cine sapă groapa altuia, cade singur în ea, că el a săpat multe gropi.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Da, aceasta este crucea, podul pe unde vă veți duce. Cine nu face această cruce, nu are drum spre Mine între Mine și sine. Acest semn se va arăta în curând în slava sa. Amin.

Eu sunt Alfa și Omega. Am colindat pământul în lung și în lat, cu tot ce este curat, iar ce este întinat, am blestemat. Eu sunt Domnul în chip curat. Umblu pe pământ și Mă întâlnesc cu omul și nu Mă vede. Nu Mă arăt, pentru că nu crede. Eu sunt Alfa și Omega, cu numele de Iisus. Eu sunt Cel Care am fost răstignit pe cruce pentru tine. Eu sunt, și în curând Mă voi arăta în toată slava Mea. Veniți, oile Mele, cu o clipă mai devreme de-a dreapta Mea! Așa vă voi chema și când Mă voi arăta. Veniți, că după Mine nu mai vine nimeni să vă cheme.

19-02-1975

Cuvântul lui Dumnezeu

... Copilașii Mei, vă cunoaște toată lumea pe voi că sunteți copilașii Mei, căci am făcut un semn pe capul și pe pieptul vostru și pe hăinuța voastră și oricum veți da, semnul se va vedea. Și la casă am făcut un semn, și pe acoperiș am făcut un semn, și pe pereți am făcut un semn, și dacă se va dărâma copacul, semnul se va vedea; și dacă se va dărâma casa, se va vedea semnul; și de se vor dărâma pereții, semnul tot se va vedea. Copilașii Mei, fiilor, să știți bine, tată, că Domnul Iisus nu vă lasă, numai să fiți cuminți. Să nu calci în picioare porunca Mea; să nu calci în picioare lucrarea sfântă; să nu calci în picioare legea sfântă și ziua de sărbătoare!

... Uniți-vă ca îngerii, iubiți-vă ca sfinții, hrăniți-vă ca pustnicii.

... Copilașii Mei, care este drumul pe care veniți la Noi? Pe care drum veniți la Noi? Toate drumurile s-au distrus. Vorbim duhovnicește, ca și pământește. Dacă ar ieși cineva din groapa sa să se ducă la casa sa, nu o mai găsește. Duhovnicește vorbim. Unde era sat, s-a făcut oraș. Unde era bordei, s-a făcut palat. Unde era groapă, s-a făcut asfalt. Copilașilor, fiți atenți ce vorbim Noi. Noi nu greșim când vorbim. Voi să fiți ca sfinții la cuvinte și la priviri.

... Să nu batjocoriți seminția din care ați fost născuți, ci prin rugăciune să se sfințească. Nu plecați inima și fruntea la lucruri fără valoare. Copilașii Mei, prețuiți pântecul din care v-ați născut și țâța de la care ați supt. Prețuiți, nu batjocoriți. Cinstiți ziua în care v-ați născut. Dacă cineva dintre voi are ziua de naștere sau pântecul blestemat, să se mărturisească. Toate lucrurile s-au sfințit, ca și ziua în care v-ați născut. Cinstiți lucrurile lui Dumnezeu. Nu face păcat, și fă slavă în ziua în care te-ai născut. Pântecele este lucrarea Mea și trâmbița Mea. Să nu zici vreodată: „Mai bine nu era ziua când am cunoscut lucrarea aceasta“. Numai dacă vei atinge mâna ta de pântecul acesta sau de mâna aceasta, te vei sfinți. Nu te supăra de sămânța din care te-ai născut. Cinstește-L pe Dumnezeu, că nimic nu se mișcă fără darul și harul Său. Acest cuvânt nu ți l-am spus până acum.

... Israele, copilașul Meu, n-am să mai vin așa des la voi, și au să treacă luni și săptămâni. Nu pentru că nu pot. Eu pot, dar e scris în carte să vă las, să vedem cum mergeți singurei, fără Mine, căci prea mult v-am ținut și prea mult v-am hrănit. Vremea e așa, tată.

Copilașii Mei, acum trebuie să știți cum se merge pe pământ către cerul sfânt. Dacă veți umbla prost, veți rămâne goi și nemâncați.

Fiilor, până acum a fost un pic de lumină, dar acum se stinge de tot. Fiilor, acum se vede, și acum să vedeți și voi pentru ce a făcut Dumnezeu un ucenic de al Său să se strivească pe roată. A făcut așa ca să-ți fie ție de ajutor la rugăciune. Acum se vede pentru ce a dus Domnul crucea și moartea, ca să nu te duci tu astăzi și să cazi. Acum ai să vezi lucrul lui Dumnezeu.

Eu n-am urât nici pe Iuda, care M-a vândut, și Mă duc în iad și mereu vorbesc cu el și Mă întreabă: „Mai e mult până ies?“.

... Fiilor, fiți credincioși. Domnul Iisus Și-a lăsat trupul pe pământ ca să Se dea spre mâncare tuturor. Nimeni să nu îndrăznească să se împărtășească cu această masă dacă nu crede, că acela se osândește. Nu băga Trupul și Sângele Meu în trupul tău dacă nu vrei să te sfințești.

... Preoții vă socotesc pe voi că sunteți fără păcat și vă fac vouă dezlegare și atât. Mărturisiți, și obligați preotul să vă mărturisească după carte, cel puțin o dată pe an, și cer din partea voastră să îndemnați și pe altul, căci chiar dacă n-ai greșit din gură, din sânge ai greșit cu toate mădularele tale. Crezi? Dacă n-aș fi văzut, n-aș spune. Da, e adevărat că sfânta Împărtășanie curățește din vârful picioarelor până în creștetul capului. Știi cum este sfânta Împărtășanie? Cum este o doctorie care nu se potrivește la boala bolnavului, și este mai rău dacă mai este un păcat nemărturisit la tine.

... Nu veți sta în celule, nu. Eu voi închide ușa celulei ca să nu fiți acolo, că sunteți mici și vă mănâncă șerpii. Știți cât sunt de înveninați șerpii? Domnul Iisus a vorbit duhovnicește.

... Sunt mulți din lume, care, la dărâmarea ce o vor dușmanii să strice bisericuța, nu vor primi lucrul acesta, și sunt mulți din lume care vor primi și vor pune mâna să dărâme, și astfel, în lume va fi război, și să știți că Domnul Iisus Hristos nu va lăsa lucrul acesta să se împlinească. Dar să știți că toate bisericuțele își vor lua ființă și vor lucra, și când se va întâmpla aceasta, va nimici mâna aceea și trupul acela și vor fi aruncate în iezerul cu foc.

... Nu mai vorbiți tare. Fiți în tăcere, călătoriți în tăcere, ca să nu se audă zgomotul. Pregătiți loc ascuns pentru cărți și le luați numai în timpul mesei, când mâncați. Nu țineți cărțile în timpul liber în casă. Fiți atenți, căci cuvântul acesta, astăzi vi l-am descoperit. Se face vânătoare de creștini. Fiți atenți. Aș dori ca aceste cuvinte să fie pricepute. Ascultați-Mă pe Mine. Fiți tăcuți, că nu voiesc să piară nici un fir de păr din capul vostru. Mi-ar fi ușor să vă dau la suferință, dar sunteți mici.

11-03-1975

Cuvântul lui Dumnezeu

... Poporul Meu, cunoaște bine drumul cu Mine, cunoaște bine drumul, tată, că pe pământ nu mai e drum sfânt nici pentru tine, nici pentru Mine. Toate drumurile s-au luat și o să facem război să câștigăm pământul înapoi, nu cu armă de fier, ci cu armă făcută din cer. Poporul Meu Israel, să nu te sperii, tată, că am spus această șoaptă. Vom face război ca să luăm tot ce au răpit oamenii răi. Cunoașteți bine vremurile, tată! Israele tată, luptă-te să nu fii dărâmat, luptă-te să nu fii răscumpărat de păcat.

... Copilașii Mei, pentru voi am venit din cerul sfânt, ca să vă pregătesc să fiți sfinți și să fiți învățați. Spălați-vă și duhul, și trupul, căci cu duhul și cu trupul unii dintre voi veți veni la Noi. Această lucrare este foarte mare pentru cine ascultă de Mine. Bogăția aceasta nu o are nici cel mai isteț împărat. Pune mâna și ia împărăția Mea, ca această lucrare să fie pe veșnicie, tată. Nu izgoniți și nu alungați lucrarea lui Dumnezeu de la voi. Nu numai să auzi, că mulți au auzit și sunt în iad, precum și Iuda este.

M-am grăbit să vin la voi. Această lucrare nu este așternut pentru picioare, și cine o calcă, se cheamă păcătos.

... Se duc persoane și învață să fie preot, dar viața unui preot de azi nu este la treaptă cu cinstea care e scrisă. Și știi cum e? Nu a ieșit nici cât un bob de linte, atât este de mic pe lângă cinstea preotului numit. Fiilor, preotul de cinste sfântă și cu viață sfântă când predica, îi curgeau lacrimile pe piept, ca la copilul mic, de biberon. Când spunea la cineva, se lipea inima sa de cuvântul sfânt. Dar astăzi preotul dezleagă să mănânci în zilele de post, și știi cum vine aceasta? Preotul dezleagă de frica ta, ca nu cumva să te cerți cu el. Și apoi, dezleagă că scris este în carte: cine dezleagă ceva, să fie întâi lucrat de sine. Poporul Meu, vă spun să vă feriți de acest lucru. Mănâncă și lunea, și miercurea, și vinerea, până vine învierea. Mănâncă mereu de dulce, și de aceea dezleagă. O, copilașii Mei, sunteți rugați de Mine să nu-i urâți pe preoți, dar v-am spus că nu mai e nimeni să zică așa: „Iertate să fie păcatele tale“.

... Îmi pare rău că mulți bolnavi au darul ca prin post să se facă sănătoși, dar ei mănâncă de dulce. Sunt mulți păcătoși care umblă din preot în preot și îi roagă să facă slujbe, și preotul face, dar nu-i face sănătoși. De ce? Pentru că nu au post. Și pământul e plin de oameni care bolesc și nu-i face nimeni sănătoși.

... Fiilor, nu fiți fiii pierzării cum e lumea de azi. „Eu“, nu este pământesc acest cuvânt. „Eu“, nu este acest trup, ci e Duhul Sfânt. Cum picură ploaia pe pământ, așa picură acest cuvânt. În vremurile de pe urmă așa se face lucrarea, în duh. Duhul lui Dumnezeu plutește asupra poporului Său. Fiți pricepuți, că mult fură diavolii de la voi.

... V-am făcut fii. Nu fiți murdari pe hăinuțe, că în chip nevăzut vă vizitează Duhul Sfânt. Fiți curați și înăuntru, și afară.

Așa cum a avut Avraam soli cerești și a mâncat cu ei la masă, așa a venit cerul la tine, și când a venit înapoi, a venit cu lacrimile pe față de ce a văzut la tine. Fiule, îngrijindu-te pe tine, Mă îngrijești pe Mine, și îngrijindu-te de Mine, te îngrijești pe tine. Floricelele Mele, lucrarea Mea pe care o aduc la voi, nu e plasă de gunoi sau coș de obiecte de tot felul, ci este pentru vremurile voastre un acoperământ și o scăpare de moarte, e un lucru fin, că dacă le-aș spune pe toate, nu le-ar cuprinde cartea. O, ce noroc ați avut voi, că nimeni dintre sfinți nu a avut așa ceva. Sărmanul Avraam, ce nu ar fi dat el să fi avut așa ceva! El trăia viață depărtată de soția sa, că era femeie cu mintea scurtă. Dar voi, ce știți, e lucru mare. Voi, ce aveți, nu are împăratul, nici solii cerești.

... Nu mai pizmuiți. Pizma e cel mai greu păcat, e în ascuns, și nu știe unul ce are celălalt în inimă. Pentru un singur păcat, cum e pizma, nu vă veți putea ține pe cale, că e cum este un car pe drum, fără o roată, adică nu ai viață plăcută. Cum știi să le potrivești pe toate cele pământești, potrivește-le și pe cele duhovnicești.

... O, tată, dați-Mi voie să vă arăt pata și să vă arăt lucrul urât, că dacă nu-Mi dați voie să vă arăt, iau vasul Meu, și va fi rău de voi. Dacă nu-l ascultați, îl iau cu Mine. Când veți ajunge la un pârâu, atunci vi-l iau, ca să văd ce faceți. Nu-Mi dați voie să vă arăt? Poate e pizmă, sau ură, sau dușmănie.

03-04-1975

Cuvântul lui Dumnezeu

... Israele, fii hotărât față de acest cuvânt. Vrei să-ți mai grăiesc? Dacă dă cineva în tine, mai ești pentru Mine? Israele, aceasta este hotărârea ta, și aceasta este voia Mea: să faci voia Mea. Să faci voia Mea nu după putere, cum că dacă poți să fii creștin, ești creștin, și dacă nu poți, te faci păgân. Fii înțelept, că e vremea rea și nu pot să-ți mai grăiesc de două ori. Nu că dacă face nuntă ruda ta, să te duci la nuntă. Nu să te duci la nuntă că e fratele tău. E scris în carte, creștine, să nu stai la masă cu nelegiuirea și cu păcătosul. Să nu te înșele, fiule, cuvintele rele, să nu te înșele a lumii plăcere. De aceea te-am întrebat: vrei să-ți mai vorbesc? Eu nu voiesc să-ți mai vorbesc, căci cuvântul Meu nu s-a împlinit, că tu ești rău cu viața lui Dumnezeu. Vei vedea la judecată pentru ce nu s-a împlinit ce am spus Eu. Ai să-ți muști limba să se facă scrumbie. Limba lumii de astăzi este scrumbie afumată.

Copilașii Mei, vreți să vă mai vorbesc? Sau vreți să Mă opresc? De aceea n-am mai venit, pentru că mulți din copii nu trăiesc după hotărârea făcută. S-au hotărât să-Mi slujească, dar am rămas cu hotărârea și cu făgăduința, căci ei se duc cu păcătoșii.

Un copil am avut și Eu, tată, și L-am dat să fie sângerat. Și altceva vă întreb: pentru ce am dat copilul lui Dumnezeu pentru voi? Ca să fiți răscumpărați. Am și Eu o dorință sfântă: cel răscumpărat prin Trup și Sânge, să se facă sfânt. Și de ce nu se face sfânt? O, nu este aramă ce s-a făcut pentru răscumpărarea voastră. Toată taina s-a dat pe față, toată taina dumnezeiască. Dumnezeu, ce a avut de spus, a spus, și ce a avut de împlinit, a făcut, dar tu nu le-ai arătat pe toate, nu le-ai împlinit pe toate, ci le ții ascunse, și altul după Mine nu mai vine.

... Nu fiți ca lumea, care, odată cu hula, face și crucea; care, odată cu curvia, face și crucea; odată cu hoția, face și crucea.

... Nu pot să stau în casa unde este ceartă, nu pot să stau, dar stau și mereu Mă lupt să fac pace, și pace nu se face, că vrea să se vadă ceva după mărime respectat. Se scoală copilul asupra tatălui, se ridică nepotul asupra bunicului, se ridică unul împotriva altuia și nu se mai respectă nimic din învățătura lui Dumnezeu. Nu mai fiți încăpățânați.

Cum îți trebuie apă să bei și mâncare să mănânci, așa să-ți trebuiască și lucrurile Mele. Faci și rugăciune, faci și rău; și postești, și te cerți. Ce sunt Eu ca să primesc gunoiul tău? În ziua în care ai postit, te-ai și certat. De ți-ar cădea limba nu te certa, și să nu zici: „Va trece această zi de post, și mâine mă răzbun eu“, că va fi greu de capul tău. Cine, tată, se va mai ruga pentru poporul acesta? Nu te uiți, tată, nu vezi că nu are cine să se mai roage pentru tine? Fiule, nu are cine.

... Fiule, cum ai să cauți un bordei! Ai să dai mii și mii de lei, că nu mai găsești decât case boierești. Ai să dai mii de lei, că nu mai găsești pe nimeni ca să zică: „Iartă, Doamne, pe păcătosul acesta“. O, ce s-a făcut acum, nu s-a făcut de când e veacul, că pe acela care se ruga să dea ploaie când nu ploua, nu-l mai cunoști, nu mai are viața cu Mine.

... Am grăit de multe ori: nu mai mâncați lucruri care nu știți de unde sunt. Mâncați lucruri făcute de voi. Voi vă duceți să cumpărați un miel. Îl vezi că e miel. Dacă te duci să cumperi un vițel, îl vezi că e vițel, dar tu nu știi să nu fi fost dăruit, să nu fi fost hulit. Dacă tu vrei să mănânci, ceea ce mănânci crește tu, cu mâna ta, că altfel te spurci, că altfel mori. O, nu vreți să fiți sfinți!

... Așteptați pe Ilie în trup? A fost în trup, și astăzi e în duh și îl veți vedea la judecată. Florile Mele, acum, ce vine, e greu pentru toată lumea, și de aceea îți spun: creștine, mai vrei să fii cu Mine, sau te duci în lume? Dacă mai vrei să fii cu Mine, împlinește, să nu vină peste tine ce vine peste lume. Mai vrei să fii cu Mine? Nu cu hambarele pline de haine și cu rafturile pline de mâncare, căci va veni vremea să-ți lași casa ta cea mare și lada, să plecăm să punem piciorul pe alt pământ, și nu vei încăpea pe poarta aceea cu lada și cu haina frumoasă, că poarta aceea nu e făcută de mână omenească. Cine a trăit cu Dumnezeu, acela va mai rămâne.

A intrat această păsărică în ciori și mănâncă și ea ce mănâncă ciorile, și hoituri mănâncă. Acum mănâncă hoituri, că e cu ciorile. Am văzut odată cum a venit din străinătate un puhoi de ciori pe pământ, un stol mare, și eram cu Petru, prietenul Meu. Și au găsit ciorile pe câmp un stârv spurcat și s-au așezat și l-au mâncat. Și Petru zice: „Vai, Doamne, așa mâncare mănâncă ciorile acestea?“. Și am zis: „Așa mănâncă, Petre, căci ciorile sunt ciori“. Și i-am povestit că aceste ciori sunt omenirea de astăzi, care mănâncă ce nu știe, carne și de om, și de cățel, și de pisică, și de șoarece. Atunci au găsit pe câmp acel stârv, dar acum acest stârv e în magazine. Creștine, ține ascuns aceasta, ca să nu se cunoască de lume că voi știți. Și atunci Petru a pus mâna la gură și a plâns cu amar și Eu am spus: „Așa vor ajunge robii Mei“.

Am grăit de multe ori: nu mai mâncați lucruri care nu știți de unde sunt. Mâncați lucruri făcute de voi.

... Tată, ce faceți voi? Dacă Eu M-aș apuca să vă spun toate, toate, M-ar apuca sfârșitul. Ce faceți voi? Unii mâncați, și alții vă jeliți; unii tremură de frig, și alții, cu șapte haine pe ei; unii vă rugați, și alții chefuiți și vă îmbuibați.

... Fiule, îngrijește-te de templu, că o să ne trebuiască. Toate vilele se vor dărâma, dar acesta va rămâne.

16-04-1975

Cuvântul lui Dumnezeu

... Israele, fii pregătit pentru o zi care este scrisă în carte, că va fi o zi. Pentru mulți, această zi va aduce o mare bucurie. Pentru mulți, această zi va aduce și mare întristare și mare durere și mare îngrozire.

... Oile Mele nu ascultă nici de păstori, nu ascultă nici de Mine, nu ascultă nici de carte. Nu mai zic de aceia care nu știu ce e în carte. Aceia se osândesc că nu citesc, dar tu te osândești fiindcă cunoști ce-ți cer Eu. Când nu pricepi ceva, nu întrebi cum este; zici că dacă nu pricepi, nu ai judecată, dar mai rău te osândești, creștine, pentru că în felul acesta se scrie la tine vicleșug.

... Sunteți în vreme apocaliptică, sunteți în vremea când stați pe pământul vrăjit și fermecat, dar nu de Mine, ci de lume. Vine vremea ca pământul să se curățească, și trupul să se curățească.

... Să știți că nimic nu se iartă dacă păcătosul nu se trudește. Nu mai trăi așa, în voia soartei, cum că ce vei putea face, faci; ce nu, nu faci, că te iartă Domnul. Nu așa, tată, pune-ți toată puterea și mădularele în lucru dumnezeiesc, că să știi, nu se va ierta nimic. Lucrezi cu stânga în loc să lucrezi cu dreapta.

... Îmi amintesc când Tatăl ceresc Mi-a spus că voi fi prunc mic și Mă voi naște pe pământ și voi fi sămânță semănată pe ogoare și voi fi un Miel mititel și voi fi junghiat de un mișel; și nu am spus nimic. Am ascultat. Nu am spus că nu trebuie să fiu pe lume, ci am zis: „Tată, fie voia Ta“. Tu de ce nu zici așa, poporul Meu, și de ce stai împotriva Tatălui tău? Suntem frați, dar voi Mă alungați, voi Mă înjunghiați și M-ați scos din cele ale Mele. Suntem frați și de trup, prin Trupul pe care-l mâncați.

Am fost trimis la ai Mei și am fost răstignit de ei. Am fost vândut cu un preț mic. Ai auzit, tată? Să intre în tine fiorul din Mine, să intre în tine Duhul din Mine. Ai auzit? Eu nu M-am lepădat de tine, dar tu te-ai lepădat de Mine. Eu nu M-am lepădat, și le-am primit pe toate pentru tine. Nimeni nu te iubește cum te-am iubit Eu. Eu am dus o cruce grea, dar crucea ta nu este așa de grea, că pe a Mea a fost greșeala ta, iar pe a ta nu a fost greșeala Mea pe ea. Nu e grea a ta, dar ți-e rușine cu ea.

.. Nu aveți voie să-Mi schimbați drumul, nu aveți voie să-Mi schimbați portul și hrana, nu ai voie să schimbi credința. Toată lumea crede, dar nu are credință bună.

... Fii fratele Meu. Să fim o inimă, să fim un trup, să fim una pe pământ. Și cine vrea să fie așa, nu zic să nu fie. Să fie, că-l primesc cu toată dragostea sfântă. Cine vrea să-Mi fie frate, să-Mi fie. Cine vrea să-Mi fie slujitor, să-Mi fie, numai ucigaș să nu fie. Nu mai lucrați, iară zic, nu mai lucrați ca omul nebun, ca omul stricat și ca omul care nu-L are pe Dumnezeu. Lucrați lucruri bune și plăcute lui Dumnezeu, căci Dumnezeu, pe cine nu e cu Sine, îl duce la sfârșitul tragic.

... Tot poporul să fie credincios că va vedea moartea lui antichrist, că tot ochiul creștinului care este cu Mine va vedea pieirea lui antichrist și a poporului său.

... Nu mai lăsați copiii voștri cu cei din lume, ați auzit? Copiii din lumea de astăzi când vor fi de doisprezece, treisprezece ani nu vor mai lăsa cruce în calea lor sau iconiță în calea lor. Dar nu mai e vreme.

17-04-1975

Cuvântul lui Dumnezeu

... Nu din cer se va aprinde focul, ci de la tine, tată, de la lume. Israele, tot cerul e de față când tu faci păcate.

... Israele, plâng păstorii că nu le mai dai ascultare și nu mai au curaj să stea în mijlocul tău. Israele, de ce nu mai dai ascultare la păstori și Domnului Iisus Hristos? De ce te-ai întărit în neascultare? De ce te-ai făcut atât de mare? Când am venit la tine Mi-ai făcut loc să intru cu căruțele, și acum M-ai dat afară, nu vrei să mai fii acela de atunci.

... Israele, zidiți-vă casa, că se dărâmă, și este nevoie de ea. Nu-ți face altul casa ta. Copilașul Meu, nimeni nu te va împrumuta să-ți dea casa sa. Duhovnicește Domnul vorbește. Cine are minte, să priceapă, și cine nu are minte, să nu priceapă. Să muncești, nu să zici că nu pricepi și cu aceasta să scapi de Mine.

... Familiile pe care le-am unit, unde le e recolta? Unde vă sunt recolta și faptele? Unde vă este sfințenia? Unde vă e blagoslovenia și binecuvântarea? Unde sunteți? O, tată, tată, unde vă sunt faptele bune? Uniți-vă la fapte bune și la viață, nu vă dușmăniți și nu fugiți de Mine, că unde te vei ascunde? Nu ai unde, că Dumnezeu te scoate de oriunde și te osândește.

... Astăzi nu mai e vremea din anul 1955 când M-am coborât, ci este anul 1975 când este vreme grea și nimeni nu se mai uită la aceste cuvinte. În anul 1955 am sărbătorit dezgroparea unui sfânt și a făcut slujbă minunată, căci în vremurile voastre s-a ivit un sfânt pe acest pământ românesc, și acest sfânt a fost și este de mare preț pentru voi (sfântul Calinic de la Cernica, n.r.). Dar în anul 1975 nu se mai dezgroapă nici un sfânt, chiar dacă ar fi, și mai pune pe el o greutate, ca să nu se mai dezgroape niciodată. Astăzi e credința neprețuită.

... Acum nu mai este anul grâului, ci este anul banilor. Nu se mai pune preț la grâu, ci la argint și la aramă. De aceea am zis că dacă ai fi bani, te-ar căuta și în pământ și te-ar folosi la munca sa. Dar stai așa, nu te perpeli că ești fără valoare, că piere această comoară de astăzi, și tu vei avea valoare.

... Țineți minte, căci câte i s-au arătat prin vedenie acestui vas, astăzi sunt.

... Dacă ți-a spus cineva că te-a văzut greșit și tu știi că nu ai făcut, nu te mâhni, ci crede, că e solul lui Dumnezeu.

... Nu mai e anul 1954. O, nu mai sunteți de atunci, și sunteți de astăzi, când se uită moartea pe fereastră să numere pe cine să ia cu grămada. Duhovnicește vorbesc. Nu vorbesc de roșul de pe buze sau de sprâncenele făcute, ci vorbesc de credință și de suferință, și voi nu așteptați sfârșitul, că ți-a șoptit satana la ureche că nu se mai sfârșește acest veac, și te minte, tată.

... Fiți învățați, că au ajuns animalele mai înțelepte ca oamenii, că pasărea când bea apă, după fiecare înghițitură Îmi mulțumește.

... Copilul Meu, dacă urcai pe trepte într-un palat mare și te opreau niște portari, ziceai că n-ai putut ajunge sus că te-au oprit portarii, dar la Dumnezeu, acum nu te mai ridici pe trepte înalte, că a venit Dumnezeu jos la tine. S-a coborât Dumnezeu la tine, ca să nu te mai obosești tu.

... Poporul Meu, e scris numele tău în cartea de pe urmă. Auzi? E scris nu numai într-o carte, ci în multe cărți, în toate cărțile sfinților arhangheli și în toate cărțile sfinților Mei. Dacă nu erați scriși, erați până acum striviți de trenuri, de mașini. Și de furnici erați striviți, dar numele vostru este scris și în cartea Născătoarei de Dumnezeu, și nu numai numele vostru, ci și al fiilor voștri și al nepoților voștri. Păstrați-vă trupul și duhul, că mulți veți urca în ceruri cu trupul. Diavolii umblă să ucidă duhul, nu mai umblă să nimicească trupul, că multe școli au făcut astăzi duhurile rele pe pământ. Ce n-ar fi făcut ei cu voi dacă nu erați scriși! În post și rugăciune vă aștept să veniți la Mine.

... Israele, așteaptă cerul la tine să vadă cum ieși din școală: cu grad, sau fără grad și fără galoane? Tată, mulți așteaptă să-i scoateți de la pedeapsă, că până la al miilea neam va fi scos prin mâinile voastre, prin examenul tău, creștine. O, tată, te înșeală pe tine o mâncare, o băutură, o gelozie, o minciună? Acestea sunt gunoi. Aruncați-le de la voi. Cum S-a pogorât Domnul Iisus în iad și i-a scos pe toți afară, așa și tu, fiul Meu, te vei duce în iad, și cu darul lui Dumnezeu, până la al miilea neam îl vei scoate.

De ce-Mi pierd Eu vremea cu voi? Fiilor, măcelarul e măcelar, își pregătește carnea ca să fie gustoasă. Așa și Domnul Hristos, Își pregătește popor pentru veșnicie.

... Vai de părinții care nu-și lasă copiii să vină la Mine! Vai de copiii care nu-și lasă părinții să vină la Mine! Fiilor, ajutați-Mă în muncă. Vom curăți pământurile. Ajutați-vă în muncă unii pe alții, și toți ajutați-Mă pe Mine, că nu vei avea hotar în calea ta.

... Sunteți în vremuri de lucru mare. Sunt magazinele pline, dar toate din magazine și din case se vor muta pe stradă și în calea ta. Dar zic ție: să nu pui mâna, creștine, că sabia e în spatele tău; să nu pui mâna, căci acelea sunt ale măcelului, sunt ale blestemului, căci acelea sunt blestemate și sunt ale Babilonului.

... Israele, ai să te îmbraci în doliu dacă nu vei asculta și vei merge tot așa, că Eu iau trâmbița Mea.

Fiilor, faceți rugăciunea rugăciune cu închinăciune, căci rugăciunea fără închinăciune e ca mortul ce moare fără lumânare.

19-04-1975

Cuvântul lui Dumnezeu

... Un popor Israel s-a suit în cer, și un popor Israel s-a pogorât în mormânt, și din mormânt, în iad, pentru neascultare. Un popor Israel se hrănește astăzi cu cuvântul lui Dumnezeu, și un popor Israel se hrănește cu cuvântul duhului rău, împotriva lui Dumnezeu. Iată, ești creștin, dar îți bați joc de binecuvântarea Mea.

... Hrana care se aduce la tine, este din aceea pe care a împărțit-o Domnul la mulțime, din cei doi pești și cinci pâini.

Israele tată, nu mai e mult și ochii tăi vor vedea chipul Meu, și gura ta va vorbi cu gura Mea, și gura Mea va grăi către tine: „Vino după Mine, slugă bună și credincioasă!“.

... Am trimis la tine soli să te oprească de la moarte și nu te-ai oprit. Israele, de poporul lui Dumnezeu are grijă Dumnezeu, și de poporul rău are grijă duhul rău și îl duce să bea, să mănânce, până la un loc, și acolo îl lasă și se leapădă de el; și poporul acela se tânguiește, că atunci Dumnezeu nu mai e iertător și milos.

Este păcat strigător la cer! Am spus odinioară să vă înfrânați de la curvie, și tocmai lucrul acesta nu se împlinește. Am spus că femeia, după ce naște copilul, bărbatul nu are voie să se ducă la ea trei ani de zile, iar bărbatul s-a dus la femeie. Fiule, grea pedeapsă ai să primești, că te duce trupul în iad. Cum să mai zic Eu „poporul Meu“ când poporul e îndreptat spre rău? Eu aș vrea să fii curat, să fii sfânt, să fii înger, ca la ziua de apoi să închei veacul cu voi. Pot Eu să mai stau în mijlocul poporului Meu?

... O, poporul Meu, mult te ostenești, mult te trudești, dar dacă un lucru dintre toate nu e după voia Mea, toate se vor veșteji.

... Fiți atenți, cuvântul acesta e început de judecată. Bărbatul să-și iubească femeia, dar cu iubire duhovnicească, și femeia să-și iubească bărbatul, dar fără întinare. Femeia să-și cinstească bărbatul, și bărbatul să-și cinstească femeia cu cinste sfântă.

... Domnul nu face deosebire după făptură, ci după fapte. Deosebiți păcatul, că prin păcat i-a deosebit Dumnezeu pe fiii lui Noe când l-a blestemat pe cel ce a râs de goliciunea tatălui său. Ce a făcut Dumnezeu, a făcut, dar tu nu ai voie să deosebești pe cineva după făptură, ci numai după păcat.

... Copilașii Mei, ajutați biserica. Fiți creștini, fiți fii ai luminii, fii ai bisericii. Împodobiți biserica, împodobiți-o cu odoarele ei. Mergeți la biserică, și pe cei care vorbesc în biserică, învățați-i să nu mai vorbească. Biserica este izvorul de tămăduire al bolnavilor. Cereți hrană de la biserică, dar cine vrea să se împărtășească, să se pregătească, și așa să se împărtășească. Pregătiți pântecul de a primi Trupul și Sângele Domnului. Plânge Domnul Iisus că rămâne în potir. Pentru ce Se jertfește Mielul dacă nimeni nu-L ia spre întărire? Învățați-i bine de la Mine, că mulți iau anafură din cutie și curge pe jos. Moșii și strămoșii voștri, dacă scăpau firimitură pe jos, lingeau, dar astăzi nu se mai ia în seamă acest păcat ca să nu fie săvârșit.

... Poporul Meu iubit, Domnul Iisus a cerut la Tatăl să vină popor din altă parte, să se unească acela cu voi, că Domnul nu mai are prin cine să-Și mărească poporul, că nu mai are fii și fiice să se potrivească.

25-05-1975

Author:  Duhul [ 1.3.2008, 22:12 ]
Post subject:  Cuvântul Domnului - Anul 1975 (2)

Cuvântul lui Dumnezeu

... Dacă vei căuta cuvântul acesta să-l vezi, vei greși. Să-l vezi, e un lucru minunat la Domnul Iisus. Se pogoară în vremea de la sfârșit, nevăzut, dar auzit. De vei zice că e pe munte și îl vei căuta, nu-l vei găsi. De-l vei căuta în trupul acesta, nu-l vei găsi, căci precum vezi trupul tău într-un vas cu apă și îl cauți vărsând apa, nu-l găsești, și greșești. Dar credeți cuvintelor Mele, că sunt adevărate.

... Nu am venit pe pământ să Mă uit la bețivi și la curvari, ci am venit să aleg sămânța prietenului Meu din poporul rău. Chiar dacă ești mânjit ca și copiii murdari, și te-am strigat și M-ai auzit, de la sine te vei curăți. Vai de tine, creștine care ai auzit acest cuvânt și acum te-ai omorât!

... Fiule Emiliane, te-am dat spre ajutor pentru vasul Meu și pentru soacra ta.

Fiule Petrică, te-ai întrebat pe tine pentru ce te-am adus aici? Fiule, am vorbit cu tine ca să Mă servești pe Mine, vecine. Ce n-ar da cineva să fie vecin cu Mine! Te-am adus ca să fii servul Meu. Tată, dacă Dumnezeu va zice să descoperi planul Său, să-l descoperi, iar de nu, nu. Ajutorul este de la Mine, dar nu fi leneș.

Oprit de a se mai face păcat! La multe lucruri pe pământ se scrie oprit, dar la păcat nu scrie. Eu scriu poporului Meu: oprit de a mai face păcat! Nu treceți, că vă costă. Nu zice Domnul că te amendează, că plătești și scapi. Fiilor, n-ați suferit nimic pentru că ați greșit, dar să știți că veți fi pedepsiți, pentru că Dumnezeu a zis: opriți-vă!

Mama vasului Meu, care, Dumnezeu a rânduit ca această sămânță să treacă prin pântecul ei și să crească, să Se servească Dumnezeu de ea, să cinstească pe Dumnezeu și să se ferească de rău, pentru că această mamă a vasului Meu nu știe carte, nu pricepe. Nu fugiți de ea, și ajutați-o. Andreiana, păzește comoara de aici. Acoperiți bine lucrul lui Dumnezeu. Nu e vremea descoperirii. E vremea să te bagi în sac și să presari cenușă pe cap, adică nu cenușă, ci smerenie.

... Scrie în carte că în bisericuță te poți vindeca de orice boală trupească sau sufletească, sau te poți arde din tălpi până în creștet. Faceți-vă rost de lumânări de sâmbăta, ca să nu cumpărați duminica și să ieșiți din lege afară.

... Mai avem un pas și se pune crucea pe capul tău. Dacă vei avea semnul, nimic nu te va atinge, dar roagă-te la Dumnezeu să ai semnul pe capul tău. Nu vă dați bătuți mădularelor, nu lăsați să vă biruie poftele!

... Să nu zici cândva, cine te-a făcut pe tine. Să te întrebi cine te-a amăgit pe tine.

... Omul de la sfârșit a umplut pământul de uneltele sale. Dumnezeu când a făcut femeia a dat-o omului pentru folos duhovnicesc, pentru duh, nu pentru trup. Voi nu sunteți de pe pământ. Sunteți copii născuți din cerul sfânt.

01-06-1975

Cuvântul lui Dumnezeu

... Vai de tine, creștine, dacă se va zămisli din tine un tâlhar sau un criminal sau un bețiv! Vai de tine, creștine, dacă se va zămisli din tine un curvar, că adevărat îți grăiesc că nu vei avea parte de lumina Mea.

... E scris în carte că vine pentru creștini bucuria, și pentru păgâni, jalea. Mai e un pic, tată, și vei vedea ce n-ai văzut de când ești născut pe pământ. Ce vei zice când vei vedea șapte femei păgâne ca să le treci pe numele tău? Dacă nu vei avea credință, te vei uni cu ele și te vei duce în iad cu ele. Ce te vei face, parte bărbătească? Te vei supune, sau nu te vei supune? Vai de tine, care nu vrei să cunoști legea!

... Ține minte, că vine cineva. Acum își ascute sabia și o poartă la brâu pentru vremea de atunci. Vai de tine dacă va fi să treci prin ascuțișul sabiei! E mai bine de surd, e mai bine de mut, e mai bine de orb în zilele de astăzi. Dar mai bine de tine, întreg fiind, și creștin pe temelie.

... Vine vremea să te folosești de credință și de fapte cum s-a folosit Ilie în pustie, să-L arăți la lume pe Dumnezeul Cel adevărat. Fiilor, veți avea nevoie de voi înșivă și de faptele bune pe care astăzi le faceți. Nu ești legat cu mâinile la spate ca să nu mai poți a te închina, dar vei fi legat. Dar la vremea de judecată, postul și rugăciunea te va scăpa.

... Fiți model, că aveți pe Domnul. Vine din cer, vine din Egipt, vine din Israel, vine pe nori la tine, poporul Meu. Vine, și tu nu te temi că te găsește cine știe cum. Zici că te găsește bine, dar nu știi dacă Mie Îmi plac lucrurile tale din casă. Vor veni soli din cer și mulți eroi care s-au jupuit pe roți, și vor veni în vizită la voi și îi veți vedea, tată, și îi veți cunoaște și veți da mâna cu ei dacă veți avea credință. Dar vouă nu vă pasă că așteaptă mii și mii de milioane care să-și primească plata.

... Nu vă purtați cu capul descoperit! Încă o dată repet. Scrie, Mihaile, pe cel ce împlinește. Scrie și pe cel ce nu împlinește.

... Am deschis porțile cerului și am numărat până la un număr mare, mare. Ce de bărboși și de pletoși sunt pe pământ, dar după modă, nu după lege.

11-06-1975

Cuvântul lui Dumnezeu

... O, copilașii Mei, feriți-vă, că v-am mai spus o dată că în această mănăstire frumoasă s-a ivit duhul rău și a băgat multe vieți rătăcite, multe cuvinte urâte, multe lucruri rele, tată. O, monahie, viață îngerească, de ce te-ai umplut de ură, de ce te-ai umplut de minciună, de ce te-ai umplut de răutate, de ce te-ai umplut de îngâmfare și de ură împotriva Mea, împotriva celor ce vor să ia crucea Mea? Feriți-vă, că aveți dușmani. Feriți-vă, ca să nu cădeți pe cale.

O, tată, nu mai am încredere să-Mi fac prieteni pe pământ, pentru că astăzi e creștin și peste o clipă e păgân. Mă face mincinos și tâlhar, Mă face că i-am cerut bani. Oițele Mele, Eu am venit la voi nu ca să vă fac necredincioși, ci am venit cu o solie cerească, și nu am zis: „Ești obligat să Mă urmezi“, ci am zis: „Ia-ți crucea și urmează Mie“. Crucea e viața curată, fără păcate.

Copilașii Mei, ia să vedeți voi ce o să fie mai târziu în acest lăcaș (mănăstirea Nămăiești, n.r.). Acum e rău și greu, dar Dumnezeu nu suferă păcatul greu și pe dușmanul Său, dar s-au putut pocăi mulți dușmani, și ia să vezi ce va fi cu dușmanii. Nu te lăuda că am spus Eu așa, și nu spune la cineva lucrul acesta.

... Fiilor, am legat câinii. Ei latră de se aude la cer, dar nu le dau drumul. Când le voi da drumul, le voi da și moartea.

... Fiule, crezi că nu toată lumea care e în biserică, e în biserică? E la târg, e la obor, e la cârciumă, e la lume, și mulți din ei vor zice: „Doamne, nu am fost eu în bisericuță?“; că ciobanului de la Maglavit, i-au ars casa și vitele, și de la slujbă nu a ieșit, și când s-a dus acasă, a găsit scrum. Multe încercări a avut ciobanul de la Maglavit.

... Am spus mereu: nu faceți rugăciune fără tămâie, și am spus: faceți cruce.

... Vine timpul să treacă prin sabie și tânărul care a pus ochii pe fiicele Sodomei, și tânăra care a pus ochii pe fiii Sodomei. Vor trece prin ascuțișul sabiei.

... Copilașul Meu, oița Mea, de ce sunt crucile căzute și șters numele Domnului de pe ele? Oare, nu mai e nici un pictor, nici un tâmplar? Iubitul Meu frate, acesta e semnul cu care vei birui și cu care vei învinge. Și vine vremea să te ascunzi de un câine și te vei adăposti la cruce.

... Ai stat de vorbă cu un bărbat, să ai cenușă pe cap, ca să nu zică: „Vai, ce făptură frumoasă!“. Ferește-te, nu pofti, să nu știi ce este pofta. Nu dori cum este acest păcat, căci cum l-ai dorit, ai și făcut acest păcat.

... Să știi că dacă trupul tău îl vei păstra și nu-l vei întina, vei primi pe Dumnezeu întru toate și pentru toate, și tu vei fi acela care vei vedea nunta Mea. Ai auzit? Mulți doresc acest lucru. Mulți se vor îngrămădi să vadă și mulți vor zice către tine că au fost și ei în această lucrare.

15-06-1975

Cuvântul lui Dumnezeu

... Păstrează-te, tată, că un păcat pe care-l făceai în lume, s-a întors iar la tine, a lăstărit și s-a făcut în inima ta pădure; a lăstărit și a crescut și nu are unde sta și trebuie să iasă, să crească, să se ivească. Copiii Mei, nu e păcatul Meu că-ți descopăr păcatul tău. Tu ești vinovat, că ai venit la Mine și n-ai scos din tine rădăcina păcatului și ai lăsat rădăcina nescoasă.

... Astăzi este bine să te legi pe tine nu cu sfoara, ci cu gândul, cu hotărârea ca să nu te amăgești de goliciune și să nu poftești la ea. Domnul Iisus e gata să părăsească pământul acesta, că este de mare urâciune pământul acesta în fața lui Dumnezeu. Feriți-vă de păcatele care sunt astăzi în lume. Dacă știi că mâine vei muri, și dacă te uiți la această goliciune, se azvârle sângele în tine. Această goliciune este mâna duhului rău, că știe că mai are puțină vreme. Copilașii Mei, sunteți rugați nu numai de Mine, ci de toți cei care au scris cu sângele lor condica cerului, că va fi neamul lor ca stelele cerului. Și diavolul a zis: „Cum aș face să câștig această seminție a sfinților?“.

... Lepădați de la voi pofta. Dacă în lume e curvie, tu fii fără poftă de curvie. Dacă în lume e beție, tu ferește-te de băutură. Dacă în lume e goliciune, tu ferește-te de ea, a nu vedea goliciunea ta pe nici o parte a trupului.

... O, copilașii Mei, nu folosiți Scriptura anapoda. Da, tată, zice Scriptura să iubești pe aproapele tău, dar deosebește-l, că acela e aproapele tău, care face voia lui Dumnezeu.

... În vremea lui Moise am trimis pe mulți în Canaan să cerceteze, și s-au întors mințind și au stricat și mintea celorlalți și au zis că nu e fericire. Nu fiți ca aceia care n-au mai avut pe Moise și și-au făcut dumnezei și s-au închinat lor. Primiți pe cei trimiși la voi. Nu-i mâhniți, nu-i întristați.

... Domnul a grăit în fața poporului Său: creștinul să fie ca smochinul.

30-06-1975

Cuvântul lui Dumnezeu

... Israele tată, vino la Mine ca o albină curată.

... Poporul Meu, vreau să fac din tine o lumină și o minune pentru ziua de mâine. Vreau să fac din tine lucru pentru vecii vecilor, dar nu reușesc.

... Poporul Meu întru care am binevoit, ne vom despărți, căci cu un cuvânt Mă mângâi și cu zece Mă alungi. Atât suntem împreună, doar la rugăciune, dar câteodată nici aici.

... Și Eu am avut lângă Mine femei, dar am avut în duh. Am avut și le am, dar le am cu duhul. Dar tu le ai cu trupul și le ai cu pofta. O tată, aș vrea ca femeia ta să nu-ți fie femeie, ci să-ți fie soră neîntinată și să-ți fie soră binecuvântată.

Israele, o să-ți pară rău de păcatul tău, o să-ți pară rău de soarta ta. Plâng îngerii pentru al tău viitor, căci viitorul tău trebuia să fie la înălțime, la al treilea cer. Israele tată, dacă ai fi tu păstorul Meu și Eu aș fi ca tine, ai zice așa: „Legea e lege. Legea te judecă și legea te pedepsește“. Israele, mușcă-ți limba în gură când te înșeală ființa ta.

... Florile Mele, vă faceți de toate, vă faceți casă și avere, fii și fiice. Te ostenești, creștine, mereu pentru tine, dar pentru Mine, nu. Hrănești numai trupul tău, și trupul Meu nu-l hrănești.

... Dacă aș zice așa: „Iubește femeia ta“, nu ai ști acest cuvânt cum s-a grăit. Nu pentru lucrul pe care-l cunoașteți voi v-am dat Eu femeie. Să știi că după vreme, M-am ostenit zadarnic. De ce nu spuneți așa, ca Pavel și ca Petru? Nu vă mai ispitiți cu păcatele. Păcatul pe care-l simțiți voi plăcere, are să vă fie grea durere. Pentru tine s-a făcut acest pământ, dar dacă viața ta e rea, nu vei sta pe averea Mea. Dumnezeu de multe ori a curățit acest pământ și îl va mai curăți o dată.

... Te-am întrebat: „Mi-ai adus și Mie un cadou?“. Eu voiesc nu numai pe tine să te stăpânești, ci voiesc să-Mi aduci nou-născuți, nu după trup, ci după duh. Acesta e cadoul Meu.

... Copilașii Mei, am spus așa: când va fi întuneric pe pământ, voi veți fi lumină. Când nu va mai fi sare pe pământ, voi veți fi sarea. Copilașii Mei, va fi un împărat peste toată lumea. Acesta este pământesc, dar mai vine unul, duhovnicesc.

... Ține minte, creștine, că este scris în legea lui Dumnezeu că cel care astăzi e creștin, cu el este veacul de azi încheiat. Voi sunteți cheia.

... Inundațiile și toate câte se întâmplă sunt din băutură, sunt din curvie și din fumatul lumii acesteia. Copilașii Mei, mânia lui Dumnezeu s-a așternut deasupra lumii. Dumnezeu a hotărât inundații mari și dărâmături mari ca să nimicească această lume. Aceasta ce s-a văzut, e numai un semn. Nu plânge de ce se întâmplă la lumea aceasta, nu plânge Babilonul acesta. Ferește-te, că vine vremea ca astăzi să te culci, și când te vei scula, nu vei mai cunoaște. Ai să te uiți să vezi locul vecinului și n-ai să-l mai cunoști. Să nu-ți fie frică.

... Spălați-vă mâinile, fețele și spălați-vă trupul, și tot lucrul vostru să fie curat, că în casele voastre sălășluiesc îngerii și sfinții și puterile cerești, și să nu se scârbească de voi. Fiți curați. Faceți mâncare curată. Fiți ca sfinții, neîntinați. Păstrați curățenia acestui cămin. Împodobiți căminele voastre cu flori. Fiți împodobiți de miresme.

... Vă mai spun de căminul care s-a dărâmat: l-ați părăsit definitiv, și izvorul, definitiv. Nu vă mai e dor de dealurile pe care v-ați urcat? Mie Mi-e dor de acel loc, de această binecuvântare. Vouă nu vă e dor? E scris în carte că s-a făcut ceva pe locul acela.

... Vin valuri peste lume. Abia e începutul, creștine. Și vine, și vine, până se întoarce lumea la Mine, ori se face una cu pământul.

05-07-1975

Cuvântul lui Dumnezeu

... Să se sperie lumea, tată, nu voi. Vine moarte peste ea, că e scris să vină. Nu te speria, și roagă-te pentru viitorul tău. Nu fugiți, ci ascundeți-vă în mila lui Dumnezeu. Dumnezeu vă scapă, vă ajută, că sunteți oițele Lui. Chiar pe apă de vei fi, nu te vei îneca, și veți pluti ca o corabie pe apă. Chiar și focul de va arde, tu nu vei arde. Nu-l plânge nici pe cel din casa ta care fumează, care bea și râde de tine când faci rugăciune, că de aceea vine necazul, că ți-a aruncat tot gunoiul în față. Vine și mai greu, că nu va mai fi soarele pe cer, și tu vei lumina, că Domnul Își va lua toate lucrurile Sale și va fi întuneric mare și tu vei lumina. Spune în sfânta carte: «Chiar de vei muri, viu vei fi». Dar aceștia care mor de apă și de foc, nu mai înviază, că așa au voit ei, să fie gunoi.

... Oițelor, când au venit apele și aceste dureri peste lume, era cârciuma plină. Bea, mânca și hulea. Afară ploua, și unda creștea, iar ei nu încetau, și tot beau. Atunci Domnul plângea, tot cerul plângea. Cum îi țineau diavolii pe loc, să nu iasă din acel loc! Să știți că atât s-au împietrit inimile lor, și vor pieri toți, cum s-a întâmplat acum cinci ani. Copilașii Mei, de aceea vă spune Domnul: nu țipați voi. Ei să țipe.

... Nimic fără Dumnezeu. Numai păcatul nu e de la Dumnezeu.

... Îmi pare rău de cei care pier mereu, căci s-au întors tot la faptele rele. Din lume i-am luat, și în lume s-au dus. Fumător era în lume, și iarăși s-a întors la fumat. Bețiv era în lume, și iarăși s-a întors la beție. Puțin a stat cu Mine, și acum diavolul a ieșit din el nu ca să-l părăsească, ci s-a întors cu bătălie asupra lui. Domnul Iisus vă învață: nu vă speriați de ce vine.

... Domnul nu a semănat cuvântul Său între voi ca să muriți, ci ca să scăpați. Știți că s-a făcut numărătoarea voastră și nu veți pieri, că e scris în carte că mulți dintre voi vor sta în viață și Îl vor întâmpina pe Domnul. Nu vă descurajați, și munciți mereu cu dragoste pentru Dumnezeu.

... Cine se supără pe vasul Meu, pe Mine se supără. Dacă nu eram Eu să lucrez cu poporul Meu, nu mai era vasul Meu, și era de mult putred. De când lucrez Eu cu cuvântul prin ea? Din anul 1955. Dar de când o pregătesc Eu? Din anul 1940. Dacă suflă cineva spre ea, cade, pentru că nu mai e trup cu viață, ci e numai Duhul Meu în ea. Feriți această trâmbiță, că este instrumentul Meu, ca harfa lui David, și pe vreme bună, și pe vreme rea.

06-07-1975

Cuvântul lui Dumnezeu

... Bolnavii nu au voit să țină regimul ce l-am dat, și păcătoșii nu au voit să se lepede de pofta lor. Nu mai e vremea ca omul să se facă credincios, și bolnavul, sănătos. Stau cu ei la un loc și nu vor să primească învățătura Mea.

... Israele, nu vei mai mânca pâine și nu vei mai bea vin. Duhovnicește. Pâinea e Trupul Meu, și vinul e Sângele Meu. Ai băut și ai mâncat, și ai curvit și ai prins putere nu ca să te lupți cu satana, ci ca să te lupți cu Mine. Oare, pentru aceasta Mielul S-a junghiat?

... Fiilor, nu am scos din robia lui faraon toată făptura, decât numai pe Israel. Așa și acum, nu am scos din robie decât numai pe tine; și cum am judecat în pustie pe cei ce nu M-au ascultat, așa te voi judeca și pe tine acum dacă nu Mă vei asculta. Cum a fost război cu Lucifer și cu toată ceata sa, așa va fi război și cu voi, și ca Lucifer veți fi aruncați în iezerul de foc dacă nu veți asculta să stați întru Mine.

... Vă zice lumea sfinți și nu sunteți sfinți. Lumea vă zice vouă sfinți, de ocară, nu vă zice de cinste. Caută să fii sfânt, ca să nu fie batjocorit numele acesta. Luați aminte să nu se batjocorească numele de sfinți. Se va pune la capătul străzii „Strada Sfinților“, și ce veți face? Te vei rușina, sau te vei umili? Astăzi te vorbește de rău cezarul, dar mâine te va vorbi de bine.

... Aici vom avea sălașul, pe pământ. Pământul acesta va fi grădina poporului Meu și îl voi face raiul împodobit cu pomi și cu muzici de îngeri și cu păsări. Pământul acesta va fi rai, dar Domnul îl va curăți, așa cum este scris la carte. Fiți pregătiți pentru sfârșit, să nu ardeți cu gunoaiele, că toți păcătoșii vor pieri.

... Nu vă mai murdăriți. Oița Mea, să nu-ți vadă îngerii goliciunea ta. Puneți mâinile la ochi când treceți pe lângă o goliciune. Nu purtați mode. Purtați haină duhovnicească. Copilașii Mei, au fost fii de împărați și au refuzat masa împărătească și s-au făcut sfinți. Nu primi laudă și nu sta în capul mesei, ca nu cumva să vină altul să te dea la o parte că ești creștin. Fiți pricepuți și nu pierdeți timpul cu cititul revistelor. Citiți ceea ce vă îmbogățește.

... S-au făcut mulți măcelari și mulți brutari, dar sunt murdari. Sunt mulți măcelari și brutari care s-au făcut din mândrie și pentru bani. Mulți s-au făcut ciobani, dar pentru brânză și pentru lână. Feriți-vă de mirul păcătoșilor. Oițele Mele, mulți sunt puși în numele Meu, dar nu sunt cu Dumnezeu. Mulți sunt trimiși în numele Meu, dar să-i cunoașteți după fapte, căci după viață se cunoaște; unul la mie e cu Mine. Fii atent: cere și vei afla. Celui ce bea, celui ce curvește, celui ce fumează, nu i se dă darul și harul.

... Fiți cumpătați la mâncare, la băutură și la odihnă, că vine vremea să se ia mâncarea și băutura. Oprește trupul de la băuturică și de la fripturică și de la curvie.

... Stau îngerii și sfinții în cer că nu le dați de lucru.

Când va pieri soarele, să nu vă speriați. Când se vor dărâma munții, să nu vă speriați. Fiți creștini desăvârșiți, că moartea a venit prin păcate. Veți fi o insulă. Lumea nu va putea trece la voi. Odată, pe vremea moșilor și strămoșilor, purtau lucrurile lor în coșuri de papură, dar voi aveți genți. Nu purtați geantă cu toartă lungă, ca lumea. Nu purtați ceasuri la mână și broșe în piept. Nu purtați luxuri. Oițele Mele, lucruri diavolești se găsesc la creștini: inele în degete.

... Să știi că se iau harurile și mila. Vor veni zile, săptămâni întregi, și vei plânge, dar să știi că acele vremuri vor fi fără mângâieri, că astăzi ai fugit de credința sfântă și M-ai lăsat.

... Fiți cumpătați la mâncare, la băutură și la odihnă. E prea mult să dormi de seara până dimineața. E prea mult să muncești de dimineața până seara. Să știți că Dumnezeu e hotărât să nimicească toată lumea. Se vor nimici toți oamenii și toate făpturile. Se vor nimici toate blocurile. Nu vă lăsați să pieriți cu lumea. Dacă veți lucra lucru sfânt, nu veți pieri cu lumea. Fiți credincioși, că e scris că poporul de la sfârșit va întâmpina pe Domnul la venire. Fiți ca porumbeii și ascundeți-vă de păcat. Nu mai iubiți păcatul. Nu râvniți la fiicele și fiii Gomorei. Nu fiți uniți cu ei. Nu-i primiți lângă voi că zic că și ei se închină ca voi.

17-07-1975

Cuvântul lui Dumnezeu

... Poporul Meu, ascultă bine la Mine, că vine vremea care nu a fost de când e veacul; o vreme, un ceas care întrece anii. Ai priceput? Și în această oră, care a lucrat bine, bine îi va fi, iar cine a avut sculă rea, s-a dus în pământ cu cele rele.

... Poporul Meu, desparte-te de prietenul rău și vino la Mine și întreabă: „Am praf pe mine?“. Că mulți vor avea ochi să vadă pata și mulți vor avea scule pentru vindecarea rănilor. Dintr-un gram de har, se va înmulți pentru un ceas. Și mulți vor veni aici și voi fi mulțumit de venirea lor, și pe tine te voi lepăda. Dar vei pieri pentru mădularele tale și vei zice să tai mădularul rău. Dar de ce nu l-ai tăiat de la început?

... Copilașii Mei, veniți-vă în fire, nu stați la lucrarea Mea numai cu trupul, că mulți au venit să audă cuvântul, dar nu au semănat nici o sămânță și nu au avut ce secera. Vine vremea să se scumpească grâul, și cine va avea un blid de grâu, va face avere cu el. Vai de sărmanul care nu va avea nici un bob de grâu! Se va duce să se împrumute de la alții care au, și nu i se va da. Atunci își va frânge trupul de durere, atunci va vedea. Tată, când nu va avea nici un bob de grâu în fața sa, atunci va vedea vremea pierdută de astăzi, că a stat numai de formă în lucrarea Mea.

... Oițele Mele, voi culege din mijlocul tău floarea lui Dumnezeu, și când vei rămâne neculeasă, vei striga de durere, pentru că ai purtat hăinuța lumească, te-ai purtat fără lege. O, tată, nu te obligă nimeni să trăiești lumește sau duhovnicește, ci alege cu voia ta. Vai de cine a fost creștin și s-a lepădat de lucrarea Mea! Vai de cine e creștin și face numai ce poate să facă și șterge ce e scris în lege! Nu este așa, ci vei răspunde și pentru cele ce le-ai rupt și pentru cele ce le-ai lăsat.

... Copilașii Mei, vasul acesta îl voi face un măr, și atunci te vei jeli. O să te rușinezi pentru necredința ta, o să te rușinezi pentru neascultarea ta, o să te rușinezi pentru toate câte nu vrei să le împlinești. Mulți dintre voi aveți curajul să ispitiți. Fiilor, nu mai ispitiți vasul Meu, că el este bun, bun. Ați trimis mereu vasul Meu la Dumnezeu cu întrebări rele. Nu mai ispitiți. Ea primește și se ostenește pentru voi, dar să știți că nu e bine, pentru că Eu nu sunt trup, ci sunt Duh.

Viața voastră să fie sfântă, că vom urca în mers, și mulți dintre voi nu veți putea. Vom urca nu pământește, ci duhovnicește. Nu fugiți de ce v-am spus. Mereu am urcat, și nu vi s-a părut greu, pentru că nu ați urcat. Vine vremea să urci, că acest pământ e păcătos și trebuie să se curățească. E scris în carte.

... Vine vremea, tată, ca să nu mai stea cu tine în casă nici un lucru diavolesc, să nu mai stea în preajma ta nici un nelegiuit, și cum îți vine să vezi cum ia pe mama ta, cum ia copilul tău de lângă tine? că nu va mai fi casa cu pereți, și va fi fără pereți, că n-ar avea loc cetele cerești. Cine te va hrăni? că păstorii nu-i primești.

... Fiilor, învățați bine, căci de la faptele bune veți da viață mortului. Vor veni ologii, surzii, muții, sluții. Vor fi pogorâți pe acoperiș, și prin post și rugăciune vei da viață și vindecare. Ascultă, creștine, că nu a fost nimeni pe pământ lipsit de darul Său. Dumnezeu Se servește de robul Său; numai de Lucifer nu S-a servit. Fiți desăvârșiți și păstrați-vă bine, că vine vremea să lucrați. Veți fi trimiși din loc în loc și mulți dintre voi vor lucra și mulți se vor odihni. În vremea de pe urmă, Dumnezeu Își va elibera țarina de spini. Prin cine?

Fiule, știi că ești în școală. Știi drumul? Știi ce ai de făcut? De ce lipsești de la lecții? Nu ți-e teamă că vine Domnul și te pune absent? Nu te-am bătut, de aceea nu ți-e frică, căci așa e scris, să vin în viața ta fără nuia.

28-07-1975

Cuvântul lui Dumnezeu

... Ești anunțat că vin Eu, Domnul, în trup, și voi alunga pe toți aceia care au amenințat cu securea viața voastră și M-au vândut și M-au omorât.

... E o crimă să nu asculți de Dumnezeu. Această credință e fină.

... Nu mai doriți să trăiți pe pământul acesta, căci pământul și-a împlinit veacul său.

... Ține minte, creștine, că în timpul potopului Dumnezeu a suit în corabie din toate câte ceva, ca să nu se stingă neamul. Nu se vorbește de animale, ci de sămânța omenească. Cine a rămas din potop? Cel credincios. Dumnezeu numai a lucrat, a lucrat, a lucrat.

... Creștinul care nu vrea să mai fie cu Dumnezeu, să plece. Să plece fără a vinde harul Domnului Iisus Hristos. Pleacă liniștit, creștine, fără să dușmănești, fără să vinzi. Pleacă și nu mai sta.

... Fiți deosebiți de lume, ca să nu fiți secerați cu lumea. Voi sunteți sarea pământului. Cui i-a spus Domnul așa? Preoților. Dacă sarea se va strica, oamenii cu ce ar mai săra? De ce nu simbolizați toate acestea? Nu mai e ulei și nu mai e zahăr pe piață. Nu zahărul a pierit. E un simbol, că nu a pierit. Este și se dă pe pitite. Așa și Eu, dau pe pitite harul Meu. Cum un gestionar dă ulei și zahăr numai la cunoscuți, așa și Eu dau la cunoscuți harul Meu.

... Nu mai fugiți de Mine din pricina lumii. Se aude ce vorbește lumea despre voi, dar nu vor ajunge să-și împlinească planul lor, căci când securea va ajunge asupra capului vostru, vine Dumnezeu și o întoarce asupra capului lor. Numai prin post și rugăciune, tată, dați înapoi pe oamenii cei care vor să strice viața voastră.

... Copilașii Mei, în orice loc în care vă aflați, post și rugăciune. Nu crede neputinței tale, că dacă o metanie o faci în neputință, Domnul o înmulțește. Copilașii Mei, încă o dată repet: rugăciune și post. Cine le face azi pe pământ, la ziua judecății se veselește. Aceia vor auzi: „Vino, slugă bună și credincioasă, și moștenește în veci moșia cerească!“.

... Copilașii Mei, mai sunt creștini ca voi, dar au ieșit din profeție; nu vor să mai asculte, și trăiesc pământește, adică beau tot felul de băutură și mănâncă tot felul de mâncare și zic că sunt creștini. Nu judecăm, dar vă spun că dacă v-ați amestecat vreodată cu acei creștini, să nu faceți ce fac ei. Ce ați învățat, să țineți până la capăt, chiar dacă veți fi dușmăniți pentru viața pe care o trăiți. Este viață, nu este moarte.

... Unii creștini nu vor muri, și vor întâmpina pe Domnul, în trup.

... Nu mai purtați neorânduială. Acoperiți-vă genunchii. Nu mai purtați mâinile goale, nu mai purtați pieptul gol și părul descoperit. Bărbați, nu mai purtați capul descoperit. Deosebiți-vă de lume.

10-08-1975

Cuvântul lui Dumnezeu

... Nu fi popor rău. Nu avea inima ta inimă de evreu, și fii samarinean.

... Domnul vine la voi nu în furtună, ci într-un vânt subțire. Când nu-ți va fi bine, acesta este vântul care te alină.

... Fiți popor credincios. Încă o dată vă spun: fiți credincioși, căci plăgile Domnului Iisus Hristos sunt în lucru, și credința te va ține, și vei sta cu picioarele pe spatele câinelui rău. Vă anunță Domnul că sub trupul vostru se va topi și apa și focul se va mistui, dar tu nu te vei mistui, ci dușmanul tău va pieri, dar fii credincios. Cum umpli de la fântână un vas cu apă, așa să fii tu, creștine, plin de credință.

V-am spus mereu: puneți acoperământ pe cap, că pentru cârpa aceasta sau pentru basca aceasta vei pieri pe calea ta, și nu numai tu, ci și toată casa ta.

... Ionel și Veronica, Domnul Iisus vă cere multă credință și purtare sfântă. Această fiică a voastră este ca un înger. Când va fi de o lună, zici că e de șase luni; când va fi de șase luni, zici că e de un an, și această copilă vă va aduce bucurie, după purtarea voastră duhovnicească, și întristare, după greșeala voastră. Țineți minte, că sunteți rupți din casa Mea. Să nu-ți faci socoteala pământește, că ai fost înfiată de vasul Meu din porunca lui Dumnezeu. Cu nimic nu vei alina suferința fetiței, decât prin purtarea duhovnicească și credință. A doua oară am spus Eu să pună Ioan acoperământ pe cap, și nu s-a împlinit. Ce aveți, tată, de nu vreți să ascultați? Poporul Meu, teme-te, că nu vei pieri ca lumea, ci vei muri pedepsit mai mult decât lumea, că am fost în mijlocul tău și multe păcate ai săvârșit. Fiți deosebiți de lume. Faceți dig, cum a făcut pe Dunăre împotriva apelor. Așa faceți și voi dig între lume și voi. Nimic de la voi la lume și nimic de la lume la voi să nu treacă. Și mai scrieți și acest lucru: Cecilia, tu vei fi judecătoarea părinților tăi. Dau judecata dinaintea Mea, în dreptul acestui copil. Fiți credincioși și nu fiți îndărătnici. De acum și până în veac să-I slujiți lui Dumnezeu prin fapte bune și credință. Cecilia, Domnul Iisus Hristos te vindecă de suferința ta. Acum nu vei mai plânge pentru suferință, ci vei plânge numai pentru păcate. Luați credință de la Domnul Iisus Hristos.

... Femeilor din poporul Meu, fiți mironosițe. Bărbați din poporul Meu, fiți curați cu trupul și cu duhul. Domnul Iisus vă face pe voi apostoli, să duceți cuvântul Său la alte popoare. Veți fi duși, tată, în case de desfrânate, ca să faceți minuni, și prin credință veți îndrepta aceste persoane.

... Învățați rugăciunile pe dinafară, că veți călători din țară în țară și puntea voastră va fi rugăciunea și postul. Faceți rugăciune pentru întoarcerea păcătoșilor și numiți pe cei adormiți. Să meargă rugăciunea voastră din neam în neam. Fiilor, sunt mulți creștini în lagăre. Rugați-vă pentru ei, că rugăciunea creștinilor îi scoate, descuie lacătele, și creștinii ies afară.

... O, tată, trâmbița Mea e mică, e mică. Dacă aș sufla prin ea cu toată puterea Mea, nu ar ține, s-ar face fărâme.

... Fiți creștini, dar nu așa: voi să fiți creștini, și copiii voștri să nu fie. Nu voi să vă rugați, și copiii voștri să fie la joacă.

... Auziți glasul Meu. Se va mai întoarce din poporul care a ascultat odată și apoi nu au mai ascultat, dar lăsați să ceară la Mine, nu la tine. Să nu i se pună masa fără știrea Mea, de i s-ar lua pielea de pe genunchi rugându-se.

... Copilașii Mei, fiți desăvârșiți, că printre voi își vor face loc soli cerești.

... Ascultă, poporul Meu, să-ți meargă în toate bine, ca, pe unde vei călca, să se bucure iarba și văzduhul de tine.

... Plăcut este numele de slugă lui Dumnezeu, dar nu mai e plăcută viața. Dar voi să nu judecați. Preotul este cel de care se vorbește. Dacă sluga bea, nu postește, curvește, Domnul Iisus știe fapta sa. Și toți fac așa, și să știți că a rămas numai harul. Harul sfințește, harul tămăduiește, nu trupul, nici băutura, nici mâncarea. Nu vă scârbiți de ce mâncați din mâna lor. Pentru tine stă harul în buturuga aceasta, și Dumnezeu nu judecă harul, nici paharul, ci pe acela care nu ascultă. Sunt mulți preoți care-i dușmănesc pe creștinii ortodocși. Dacă-i găsesc la un loc, cântând lui Dumnezeu, îi alungă și strică locul lor. Nu ocoli buturuga, că fiecare are turma sa, să îngrijească de ea. Veți vedea preoți în pielea goală. Să nu-i urâți. Păcatul lor să nu-l săvârșiți, că am făcut din creștini, preoți, și tot acolo au ajuns: la plajă, la cârciumă. Nu mai găsesc pe acest pământ om deștept pentru Dumnezeu.

... Am venit din cerul sfânt la voi să vă spun să nu mai umblați fără lege. Fiți bine în legea Domnului. Neascultarea ta pune foc la legea Mea.

... Domnul vă spune că iarăși se ivește între voi un vânzător, căci celui ce nu-i place să fie cu Dumnezeu, acela a plecat în lume și a lăsat în urmă ură și dușmănie și viclenie și minciună și a plecat îngâmfat și a zis: „Lasă, că v-o fac eu!“.

... Cine nu a închis ușa bine, de au ieșit oile pe poartă? Au ieșit din staul și s-au spurcat.

... Domnul Iisus Hristos plânge. Toată această lume care se îngrămădește astăzi la bâlciuri, se va îngrămădi curând în fața Mea. Și voi zice: înapoia Mea, satano, că nu ești venit din dragoste, ci de frică, fiindcă ai auzit că vei pieri, dar tot vei pieri, căci soarele care te-a luminat nu va mai fi, că toate s-au împlinit și lumea tot nu s-a înspăimântat.

17-08-1975

Cuvântul lui Dumnezeu

... Poporul Meu, fii credincios, că vei scăpa de toate. Vin două vremuri peste tine; nu peste tine, ci peste lume. Și vine și peste tine dacă nu vei fi cu Mine. Nu vei suferi nimic, nu vei zice nici „Of!“ dacă vei fi credincios.

... Copilașii Mei, am lucrat o lucrare mare și nu am rămas cu nimic. Băgați de seamă, cercetați și vedeți că este așa, că lucrarea aceasta pe care Domnul a făcut-o acum, e mai mare decât toate lucrările pe care le-a făcut. M-am făcut neam cu întreaga lume, M-am făcut neam, M-am făcut naș, dar omul a dușmănit pe Domnul.

Oițele Mele, nu Mă mai împungeți, că dacă ați ști vânătăile pe care Mi le faceți din pricina urii, din pricina neascultării, din pricina curviei și din pricina multora pe care le aveți în inimă, atunci ați crede ce-Mi faceți. Creștine tată, cercetează-te bine, căci cât e veacul de mare, n-ai să-ți găsești loc să te vindeci de păcatele pe care le faci, că unde te vei ascunde, păcatele te scot la lumină. Ai să fugi de mânia lui Dumnezeu ca să scapi, dar nu vei scăpa, că și pădurea se va usca, se va păli când vei trece prin ea, și te va blestema; și munții te vor blestema când vei trece prin ei, că se vor dărâma, că era mai bine dacă nu cunoșteai această învățătură. De ce nu vrei să asculți? Moșii și strămoșii voștri n-au știut ce este băutura, n-au știut ce este natura, n-au știut ce este lăcomia. Oare, ei n-au avut tot ca și voi, trup și mădulare, mâini și picioare? Ei de ce s-au pregătit pentru Dumnezeu?

Sunt persoane, nu în mijlocul vostru, ci în lume, care sunt mai rele decât animalele. Dar sunt persoane în lume, care nu și-au întinat viața, și trăiesc curat, și ei nu știu ce știți voi. Și să știi că aceia vor ajunge să te mustre pe tine și îți vor spune: „De ce nu te-ai spălat de tină dacă ai avut izvor lângă tine?“.

N-am venit la tine să te osândesc, creștine, ci să te fac înger.

... Nu dezvăluiți poruncile Domnului, că nu vi le-am dat să-Mi faceți necaz, ci vi le-am dat să fiți fericiți. Ce vreți, tată? Vreți să faceți prunci fără chip, duhuri necurate? Din păcate se zămislesc duhuri necurate. Vreți să fiți părinții unor duhuri necurate, sau părinți de slujitori cerești?

... Mai este o vreme și vine a doua vreme, a Domnului Iisus, că vremea Sa se repetă. Mai este o vreme și încă o vreme, și după aceste două vremi vine Domnul Iisus, cu toată suflarea Sa, cu toată slava Sa. Să nu pieriți în aceste două vremi. În aceste două vremi multe lucruri se fac, mulți păcătoși se iartă. Până și copiii avortați se vor scoate din iad. Multe suflete care s-au ucis cu mâna lor, se vor scoate din iad. În aceste două vremi, mulți dumnezei se vor face printre voi. Se vor face prooroci mincinoși, care vor face semne și minuni și vor învia și morții. Vor ieși la suprafața pământului spiritele morților, care vor vorbi. Nu vă duceți la ei, că vor veni la feciorii voștri și la voi femei ca să le socotiți pe numele voastre. Să nu lași femeia ta, că o singură femeie este dată după lege ca să țină bărbatul.

Fiilor, nu întrebați femeile voastre dacă au făcut mâncare, ci întreabă: „Ai făcut rugăciunea?“.

Copilașii Mei, în aceste două vremi se vor dezbrăca de rasă trei sferturi din preoțime, și vor merge oile pe câmp zbierând de foame, așa cum mergeau la moartea împăratului Ahab. Țineți secretul acesta. Acești preoți vor cădea în păcate și nu vor mai fi vrednici de rasă, și vor umbla oile pe câmp. Și atunci, cine te va mai hrăni? Domnul Iisus Hristos, prin corbii Săi. Nu de corbi e vorba. Vor pieri mulți, mulți, și din unii, și din alții. Întărește-te, creștine, și biruiește pe vrăjmașii tăi.

Purtați uniforma creștină. Feriți-vă de goliciune, căci cine nu va purta bască pe cap în aceste două vremi, va purta sac și se va îmbrăca în rogojină.

... Copilașii Mei, învățați psalmii la rugăciunile voastre, prin instrumente și prin gura voastră. Fiule, cu melodia cântecului tău, „Un singur dor mai am și eu“, să cântați un psalm, să vezi ce frumos e!

07-09-1975

Cuvântul lui Dumnezeu

... Iată, Domnul a venit, și ca lui Petru îți spune: Mă iubești tu pe Mine? Nu Mă iubești, căci cine Mă iubește pe Mine, nu are ură pe cel trimis de Mine la el. Israele, până nu te vei dezbrăca de toată viața ta pământească, nu te vei mântui. De ce ești supărat pe Mine? că am strigat la tine și nu M-ai auzit, și să știi că pustiu vei fi. Ai să strigi la Mine și nici Eu nu am să aud. De ce ești supărat pe Mine? Ți-am dat pâine, ți-am dat viață, ți-am dat duh din Duhul Meu, ca să fii una cu lumina.

... Israele, uită-te bine, căci ce auzi acum, nu vei mai auzi. Israele, nu te-a pârât nimeni la Mine. Eu te văd în drumul tău și pe tine, și pe copilul tău.

... Fiilor, fiilor, numărați bine cine a fost în anul când M-am făcut cunoscut. Și iată că nu mai e. Cui am dat bun venit? Și iată că nu mai e. Vrei să fii și tu trecător? Să știi că-i va fi mai ușor celui care nu M-a cunoscut. Israele, nu am nici o bucurie din partea ta. Israele, vino, nu mai sta, nu mai aștepta! Vino, nu mai zăbovi, nu mai pierde vremea, vino! De ce nu citiți istoriile cu moșii și strămoșii voștri? că mulți au fost, și puțini au intrat în Canaan.

Dacă nu vreți să mai credeți, pentru ce să mai stau între voi? Scutura-voi praful, și în loc de bucurie, va fi sabie.

... Am făcut o casă în satul Maluri ca să fie spre bucurie, gazdă de pelerini, și iată ce a lucrat duhul necurat, că astăzi e casă de tâlhărie, e casă de curvie, e casă de hoție, e casă de măcelărie. Am căsătorit o fiică. A mâncat la masa sfântă și a petrecut ani de zile cu Mine, și astăzi e păgână, nu mai vrea să fie de partea Mea. Am răbdat, au trecut ani de supărare. După aceea, altă dărâmare: s-a dărâmat templul. Altă întristare, altă durere mare, dar voi nu ați văzut și în chip nevăzut, ci ați văzut numai cărămida și lemnele. Și iată că Dumnezeu merge și scrie pe hartă și mereu Se întristează. Fiilor, stați împotriva dărâmărilor, împotriva întristărilor, împotriva supărărilor. Nu vă mai supuneți deșertăciunilor. Cel ce dărâmă, dărâmă, dar răspunde de dărâmare, și nici un păcat nu este mai mare ca acesta, și nu are seamăn pe pământ. Ce muncă să vă plătească Dumnezeu? Trădarea? Vânzarea? Dărâmarea și necredința? Fiilor, pleacă Dumnezeu de la voi și ia cu Sine lucrurile Sale, și vă veți duce la munte și veți zice că e lucrare sfântă, dar dorul te va osândi, căci când aveai, nu prețuiai.

... Te-ai învățat cu trupul acesta. Dar ce ai văzut? Ai văzut un trup, n-ai văzut un duh. Dacă ai avea credință numai cât un bob de muștar, L-ai vedea pe Duhul, dar pentru că ești popor fără credință, să știi că te vei rătăci.

Ai zidit viață și casă pe minciună. Crezi? Ai zidit prunci pe pofte, și ei sunt ca voi.

... Nu mai pot răbda. Plânge cerul din pricina Mea și plânge împreună cu Maica Mea, că vede că vremea de acum e lipsită de creștini. Pe cine să trimit Eu? O, Davide, Davide, împarte din blândețea ta poporului acesta! O, Solomoane, împarte din înțelepciunea ta poporului acesta! O, Petru și Pavel, dați poporului acesta credința dreaptă! Pe sfert dacă ar fi ca voi, aș câștiga prin ei toată suflarea. O, Samsoane, împarte tu din puterea ta poporului acesta! O, tată, de ce zic așa? Nu judecați. Copilașii Mei, stați de vorbă cu Mine, că necredința voastră Mă oprește de la toate. Spuneți, măi tată, de ce nu vreți să fiți credincioși și nu vreți să recunoașteți păcatul pe care-l faceți? Numai mândria nu vrea să primească, numai mândria.

... Iată vasul Meu pe locomotivă. Duhovnicește. E pe picior de plecare. Voi nu știți și nici ea nu știe. Spune, după suferință, spune c㠄Am să plec, că eu văd că mi se pregătește drumul de plecare“. Dar cine aude, nu crede și zice: „Domnul cui ne lasă?“.

Nu mai este vreme. Te vei trezi în miezul nopții, cu Domnul, că va veni și te va găsi dormind sau curvind sau bând sau mâncând sau chefuind.

... Toate lucrurile sfinte pe care Eu, Dumnezeu le-am făcut vreodată, le-am făcut prin ascultarea poporului.

... Domnul Iisus Hristos a fost scris să Se nască pentru popor și să moară pentru popor, dar să știți că nu s-a împlinit așa cum a fost scris, că nu a murit pentru popor. Fraților, nu a murit Domnul Iisus Hristos pentru poporul care a trebuit. Ați auzit? Cercetați bine și dați răspunsul.

Încă o dată repet: dacă ai intrat într-o apă, să știi să înoți. Dacă nu știi, nu te băga.

... Vor veni de la răsărit și de la apus și de la miazănoapte și vor sta la lucrarea Mea și vă vor mustra pe voi pentru necredința voastră. Fiilor, postiți și rugați-vă neîncetat, că precum se mărește salariul unui salariat, așa se vor mări și darurile voastre, prin puterea credinței.

... Fiilor, faceți rugăciune înainte de a da cuiva ceva, ca rugăciunea să dea rodul pământului unde semănați. Fiilor, vremea în care sunteți, e o vreme săracă și seacă, lipsită de duh. Dar precum Domnul Iisus a făcut din pământ trup și a suflat duh, așa și tu vei lucra cu nădejde în Dumnezeu. Precum S-a pogorât Duhul Sfânt în limbi, așa și Dumnezeu va coborî duh din Duhul Său și vei lua putere să vindeci și să propovăduiești prin credință. Nimic nu lucra fără credință. Scrie această profeție. Nimic nu zidi și nu semăna fără credință sfântă. Dacă faci rugăciune, fă-o cu credință. Nu te văita de ce nu rodește rugăciunea ta, ci vaită-te de necredința ta. Nu te văita de ce nu se vindecă bolnavul din casa ta, ci vaită-te de necredința ta și a lui.

... De ce nu se vindecă vasul Meu? Pentru necredința poporului Meu, care a închis toată calea, că din Mine ai această lumină, nu din acest trup. Acest trup e un trimis, un lut cu duh. Vai de tine, creștine care ai îmbolnăvit acest trup și acest duh! Tot cerul l-ai mâhnit, și nu se va vindeca până nu te vei îndrepta.

... În curând crucea se va așeza pe cer. Tot ochiul care va vedea, va vărsa lacrimi amare. Crucea, ca și Mine, e disprețuită de lume.

... Treziți-vă, că ați intrat într-un păcat. Treziți-vă, că ați intrat în apă și aveți să muriți. Ieșiți din apă, că vă îneacă. Ați intrat în apă. Nu mai vine nici un prooroc la tine. Te vor părăsi toți proorocii, te vor părăsi toate cuvintele sfinte, și toate scrisorile se vor opri din calea ta. Israele, ai intrat la apă. Te vei duce și nu te vei mai întoarce. O, tată, nu M-am așteptat la acest păcat. O, cum te-am răsfățat și cum te-am mângâiat! Poporul Meu, ai intrat în apă. Fiți desăvârșiți, fiți credincioși, că nimeni nu vă scapă, că e o ură înverșunată între voi și nimeni nu vă scapă, că și cei ce v-au scăpat i-ați amenințat. Tot iadul se bucură; ați intrat în apă.

Israele, vreau să aud de la tine: „Scapă-mă, Stăpâne!“. Nu se aude decât un lătrat de câine și un țipăt de om mușcat.

... Israele, uită-te bine la Mine, că nu ne mai întâlnim, că Mă vei visa și nici în vis nu voi sta în fața ta; scrieți numărul celor ce aud cuvântul Meu, că e o ură înverșunată în poporul Meu, și cine vă mai scapă? Scrie, Mihaile; scrie, Gavriile; scrie, Daniele, că am stat de vorbă cu creștinii.

... Israele, omul în viața sa cade de multe ori, dar se ridică și se curăță de nămol. Mulți oameni se nasc de mai multe ori dacă se întâmplă să moară, dar în vremurile voastre am văzut mereu numai căzând și numai murind. Am suflat în fața unui creștin să învieze, și el întorcea fața. Dar un sfânt de al Meu, ce era cu Mine, vine ca să Mă îmbuneze. Mi-a spus că a întors fața că îi e rușine de Mine, dar ca să arăt că nu e așa, am suflat din nou în fața sa, și iarăși a întors-o, și Mă dușmănește.

Să știi că nimic spurcat nu va intra în împărăția Mea și nici fir cu nod nu va intra pe urechea acului, dar să știi că cel care va lărgi urechea acului, se va osândi și nu va fi primit. Țineți minte: chiar dacă se va acoperi dreptatea, se va descoperi, că Dumnezeu nu a scris în carte lucruri neadevărate.

... Copilașii Mei, nu M-am purtat rău cu voi, că n-am luat cu Mine nici o nuia, ci am venit cu multă pace și blândețe, dar după acestea urmează asprimea, și Mă veți vedea și nu Mă veți mai cunoaște. Mă voi înarma cu arme de război, Mă voi pune la orice armă conducător și Mă voi arăta în toată slava Mea, și pe unde v-am mângâiat, am să vă rănesc.

... Fiilor, se va lua soarele de pe cer, se vor lua luna și stelele, și tu vei lumina pământul acesta, și tu vei săra pământul acesta. Creștine, creștine, n-am venit de plăcere, și am venit că se apropie acel sfârșit care trebuie să vină, căci tot ce e scris să lucrez cu tine, voi lucra.

... Dacă nu vă veți face buni, nu voi mai apărea între voi și voi pleca, și nu peste mult timp urmează să zică creștinul așa: „Ieșiți voi, morților, să intrăm noi, de ceea ce ne apasă acum!“.

13-11-1975

Cuvântul lui Dumnezeu

... Fericit cine se va lipsi chiar și de apă să nu bea, numai ca să nu se lepede de împărăția Mea.

... Fiule, n-am venit să-ți spun sfârșitul tău sau care va fi lucrul tău în timpul sfârșitului, ci am venit să-ți spun să fii viteaz și învingător în toate și să păstorești bine poporul Meu în vremurile grele, și să nu zici: „Na-vă apă de la mine!“, ci să fii înțelept. Astăzi oițele stau încurcate în felurite lucruri și nu mai are cine să se ducă să scoată oița încurcată, că păstorul e păzit de lupi și nu poate ieși să meargă la oițe.

... Copilașul Meu, învață bine legea creștină, învață bine să stai de vorbă cu Mine, că vei sta de vorbă cu cel mai învățat împărat. Nu vei fi dus de nimeni legat, și Eu am să-ți poruncesc: „Fiule, mergi! Fiule, mergi, dar mergi cum merge apa, toată ziua și toată noaptea.“, și tu, fiule, vei merge și ziua, și noaptea; și tu, fiule, vei lucra și ziua, și noaptea.

Scrie pe hârtie și fii secret, că moșii și strămoșii voștri aveau bordeie și lucrau ascuns. Mintea ta să nu fie în pâine, mintea ta să nu fie în castron, mintea ta să nu fie în cămașă sau în lux, ci mintea ta să fie în carte.

... Israele, chiar dacă-ți zice cineva: „Răspund eu de viața ta; fă ca mine.“, să nu faci, și nu mânca la masa altuia, chiar dacă zice „Mănâncă, răspund eu“.

... Fiule, învață bine cartea, că nu vei mai merge cu cartea, și vei merge cu mintea; și nu vei mai merge cu geanta, și vei merge cu toiagul.

... Un singur război a fost, și rămășița lui e la sfârșit, și nu voi vă veți lupta, ci se va lupta cerul. Nu vă înfricoșați. Arma care este împotriva voastră, se va întoarce împotriva celor care o fac.Să nu credeți poveștile din ziar și din cărțile din afară, ci să credeți ce a scris Dumnezeu în cărțile sfinte.

... Mai e un pic și fiecare va începe să înoate pe Dunăre, și ține minte că mulți se vor îneca. Vai de tine, creștine care ai stat cu Mine și n-ai învățat să înoți! că nu ți se pune nimic din trecut. Învățați bine legea, învățați pe copii legea, ca să știe și ei cine nu-i lasă să bea, nu mămica, nu tăticul. Să știe și ei cine nu-i lasă să săvârșească beție sau curvie. Copilașii Mei, aveți copii măricei. Nu-i mai îngrămădiți în uzine și în lume. Aveți fii și fiice. Nu-i mai îndemnați să ia serviciu în lumea cea rea, că nu e bine să fie copilul tău fără Dumnezeu. Ați auzit? Muncește tu, tată și mamă, dacă poți să ții piept vieții tale. Cum a ieșit tineretul vostru din școală, l-ați trimis la altă școală, fără să Mă întrebați pe Mine. Ce vreți să faceți, tată, cu copiii voștri? Rău, tată, nu știi ziua și ceasul când va suna trâmbița, și copilul tău nu este cu Dumnezeu.

... Nu s-a pomenit nici în Vechiul, nici în Noul, preotul să joace mingea.

... Israele, vine sfârșitul! Să nu te rătăcești. Israele, vine lumea înspăimântată, din răsărit, din miazăzi și din miazănoapte. Când strigam la tine, râdeai de Mine.

Oprește-te, lume! Oprește-te, lume, că la Mine nu este bine, nu este de tine. Oprește-te, lume, întoarce-te la Mine înapoi, că nu te voi băga așa întru împărăția Mea. Parcă a dat cineva cu sare pe tine, așa ești de înăbușită. Oprește-te, lume! Parcă spuneai că sunt un mincinos, că nu sunt Domnul Iisus Hristos. Mă voi ascunde de la fața ta și te voi lăsa să te mănânce focurile. Oprește-te, lume! Cine te-a speriat? Cine te-a anunțat că vei pieri? Mâine te voi judeca pentru ce ai lăsat. Unde îți sunt fiii și fiicele?

... Poporul Meu, pregătește-te pentru Dumnezeul tău, pentru ziua ta, pentru masa ta. Pregătește-te pentru sărbătoarea ta, căci cel ce te prigonea, acum vine către tine să te mângâie; cel ce te vindea, vine către tine. Nu se mai cunoaște că e Ioan sau Gheorghe de la poartă. Nu se mai cunoaște că sunt deputații de altădată. Nu se mai cunoaște că e împăratul de altădată. Nu se mai cunoaște, că sunt brăzdați de durere. Vai de tine, lume, Babilonul cel înveșmântat spre a fi plăcut de bărbat! Feriți-vă, creștini, să nu vă prindă în gheare!

... Vei vedea că nu soarele va lumina, și nici stelele, și nici luna; și va fi un Luminător peste tot pământul. Israele, mulți nu vor putea să privească, dar tu vei putea, căci faci parte din acea putere cerească.

... Vine o mare încleștare de la durerea cea mare, că nu se află nici o scăpare, nici o iertare. Feriți-vă, creștini, că acum se vede în fața tuturor adevărul și împărăția și mireasa; se va arăta în toată slava. Israele, scoală-te, nu mai fi fricos. Scoală-te, nu mai fi bolnav, nu mai fi trândav sau olog, nu mai fi orb sau surd, și ia putere și grai și lumină de la Mine, cum se aprindea odată lumină de la lumină. Ia, ia, că nu are cine o lua. Cel ce o prigonea, nu o lua și nu o ia. Ia, nu sta.Vei vedea tot pământul, din răsărit și până la apus și la miazănoapte, că tot pământul va străluci de bolta cerească.

... Te culci seara și, ca prin vis, te vei trezi în fața luminii, și chiar în acea clipă mulți vor fi pregătiți de nuntă, dar pământește. Mulți vor fi în ceasul de cununie, multe vor fi cu rochița pătată, întinate de curvie, și multe vor fi cu copii, și va fi mireasă; și va fi întrebată de ce au făcut așa, că vor fi la osândă. Dar judecat va fi cel ce a dezlegat această faptă ca femeia măritată să poarte rochița de mireasă. Mulți se vor judeca, din cei care stau gata de dans la nuntă în timp de post. Și cine se va judeca? Cine a dezlegat acest lucru cumplit. Și nu e numai într-un loc lucrul acesta, ci pe tot pământul, pentru că a pierit frica de Dumnezeu, a pierit credința în Dumnezeu. Crezi? A pierit, și vor fi întrebați de cel mai mare și de cel mai mic păcat de Acel Împărat Care va fi în vremea aceea.

... O, floricelele Mele, mult a fost, puțin a rămas. Ce mult a fost, și ce puțin a rămas! Crezi? Niște viermișori mici vor roade hăinuța de pe voi, vor roade acoperișul de pe voi și va intra la voi ploaia și ninsoarea, că dați lucrurile pe somn și pe mâncare și pe petrecere; dați lucrurile sfinte, pe lucruri fără valoare. Va face scorbură mare la hăinuța ta și la acoperiș, ca să te înece vremea, că nu vei putea sta cu acoperișul găurit. Țineți minte, că până acum ați socotit o glumă această lucrare, dar nu ați împlinit-o. Se vor cunoaște de departe hăinuța și rochița găurită și nu vei avea de unde cumpăra, că toate magazinele se vor desființa și vei rămâne tu singur, pe răspunderea ta.

Fiți pricepuți, că am sosit unde nu v-ați gândit. Fiți pricepuți și înțelepți. Puneți mâna pe carte. Nu lăsați cartea pe masă, că vin hoții și o fură. Nu lăsați cărțile pe masă, și ascundeți-le, tată, căci odată cu desființarea meșterilor duhovnicești, și cărțile se desființează, și vai de tine, creștine care nu știi o rugăciune! Vai de tine care nu vei ști o rugăciune și care nu vei ști să îngrijești viața pe care o trăiești, că vin meșterii falși la tine și te iau sub învățătura lor. Mulți meșteri se vor schimba în hăinuța ta ca să nu se cunoască a fi meșteri. Fericit acela care a învățat de la Domnul acest lucru.

... Ai dorit să porți un copil la școala de preoție. Copilul tău, fiule, cât a fost la tine, a fost creștin, dar acolo, la școala de preoție, s-a făcut păgân. Școala de preoți se învață astăzi după lume, nu după Mine. Pe vremea moșilor și strămoșilor, nu slujea preotul cu ceas la mână, și nici după ceas, ci după har slujea.

... Sunteți obligați de Domnul Iisus să căutați lacrimi pentru rugăciune, căci vine vremea, cu un gram de lacrimi să speli o albie de rufe, pentru tot neamul viu și răposat. Și mai umblați și mai căutați și înțelepciune, că moșii și strămoșii n-au luat înțelepciunea cu ei, ci căutați-o.

03-12-1975

Cuvântul lui Dumnezeu

... O, poporul Meu, plânge poporul sfânt de vremea ce vine. Nu se vor mai afla fii și fiice ca să nu se strice. Se va strica portul și postul din casa ta. Se va strica crucea. Chiar și duminica se va strica. Aceștia din casa ta au un semn, și acesta e semnul lui antichrist.

... Israele tată, acum e acum. A spus Dumnezeu că suntem în margine de Dunăre. Vei fi silit să intri în apă. Fericit vei fi dacă știi să înoți.

... Copilașii Mei, acum e acum. Dumnezeu este prietenul tău. Îți va da liniștii suferința, dar numai să fii credincios, să nu fii fricos, să nu fugi la munte, că vin zvonuri din această lume că vei fi nimicit, dar aceasta e minciună. Cei păcătoși vor pieri.

... Am venit la tine, nu cu trupul, ci cu Duhul. Dacă eram cu trupul, cel mai credincios al Meu M-ar fi răstignit. Spun de Ioan și de Veronica de la Vladimirești, care o urăsc pe Verginica. Averea lor e în mâna lui Dumnezeu. Aceasta este pentru încăpățânarea poporului de la Vladimirești. Li s-a luat acest dar pentru că nu au fost vrednici.

E un dușman care a făcut de a închis această mănăstire, și în timpul acesta, Veronica a frânt poșta. Vai de acela care i-a adus poșta! că a mai fost așa și în timpul lui Arie, când se ducea Arie și tulbura și strica sfințenia. Veronica singură se osândește, fiindcă urăște. În loc să se bucure că Dumnezeu hrănește poporul, ea urăște. Dacă s-ar duce vasul Meu (Verginica, n.r.) în căminul său, n-ar dura cinci minute și vasul Meu ar fi sfâșiat. Veronica, dacă schimba haina nu în luxul care este acum, ci în haină de cerșetoare, ar fi fost ferice de ea, dar nu a făcut așa, ci a făcut altceva.

... Creștinilor, supravegheați-vă copiii, că Dumnezeu S-a hotărât ca nici un copil să nu se mai zămislească. Veniți-vă în fire, că diavolul se luptă ca și în casa ta să fie un trădător. Se luptă diavolul să distrugă credința sfântă. Nu vă bucurați, copii, de cravate și de insigne, că acestea sunt semne ale lui antichrist. Nu vă bucurați de îmbrăcămintea acestei lumi. Fiți desăvârșiți. Rugați-vă lui Dumnezeu să schimbe conducerea.

... Toată suferința vasului Meu e din greșeala poporului, și mai e și din farmece. Vrăjitoarea care s-a alăturat lângă templu, e plătită să distrugă trâmbița Mea, și prin farmecele ei s-o nimicească pe Verginica.

... Opresc căsătoria! După anul nou, trimit un număr de fecioare la mănăstire. Nu voiesc să mai căsătoresc. Din toate familiile creștine să fie o fiică la mănăstire, și să fie și feciori.

04-12-1975

Author:  Duhul [ 1.3.2008, 22:15 ]
Post subject:  Cuvântul Domnului - Anul 1975 (3)

Cuvântul lui Dumnezeu

... Învață de la Mine, că nu va mai fi om pe pământ ca să-ți arate cărările. Nu vor mai fi nici prooroci, nici profeți, căci cei ce vor fi, în loc să te îndrepte spre bine, te vor îndrepta spre rău. Nu va mai fi, tată, nici o gură binecuvântată ca să-ți arate ție vreo pată.

... Cine a crezut acest cuvânt, a ajuns sfânt. Cine nu a crezut, a ajuns osândit, și nimeni nu cunoaște osânda celui păcătos.

Se vorbește în lume despre Mine? Nu se vorbește. Se vorbește în lume despre post și rugăciune? Nu se vorbește. Copilașii Mei, cine a fost trimis de sus, aceluia i s-a dat să vorbească. O, poporul Meu, nimeni n-a ieșit dintr-un om să spună despre post și despre rugăciune. Nimeni n-a ieșit din pământ să grăiască despre viața duhovnicească, decât numai acela ce a fost trimis, decât numai de sus. Au vorbit profeții Mei, și după aceea au fost uciși. N-au fost cinstiți de lume pentru această faptă, că le-au descoperit fărădelegile. Poporul Meu, de acum înainte nu va mai fi trimis nici un profet și nici un prooroc ca să mai profețească sau să mai proorocească, și țineți minte, scrieți în carte, cu pană, că este greu. Are să vină ierni grele, că ai să dorești cum dorești apa de izvor, așa are să dorească cineva lucrarea Mea.

... Copilașii Mei, luați învățătură. Când vor pieri cuvintele sfinte și slujbele sfinte, să știți că va pieri și soarele, va pieri și luna, vor pieri și stelele, vor pieri toate lucrurile făcute de mâna lui Dumnezeu.

... Cunoașteți-vă între voi. Cunoașteți între voi pe aceia care fac binele. Cei dintre voi care fac rău, aceia nu sunt din cer.

... Feriți-vă și iar feriți-vă! Dacă vine cineva din lume la tine și îți cere blagoslovire, să nu-i dai, că au ieșit mulți diavoli din pământ care au furat binecuvântarea de la creștini și s-au dus și au puteri asupra voastră.

... Dacă cineva ți-ar arăta o greșeală, primește-o. Nu te supăra, ci mulțumește-i, că dacă nu ar fi să spună, ar scrie duhul rău greșeala ta. Am văzut că sunteți hotărâți să postiți, tată. Nu e nevoie să postiți numai câte trei zile, ci și câte două zile, și câte o zi, după dragoste, după putere, că acest post este pentru tot ceea ce este de valoare. Prin acest post și prin rugăciuni veți scoate pe mulți din foc.

V-am spus de nenumărate ori să învățați să cântați psalmii lui David.

... Ține minte, că Domnul Iisus Hristos, prin Duhul Său ceresc, vântură cum vântură cineva sămânța și se înlătură toată pleava. Așa se înlătură de la tine lumea păgână care voiește să te piardă pe tine. Crezi? Rugați-vă să nu vă piară credința și faptele bune și păstorii care vă păstoresc și vă miluiesc.

... Vine vremea mult să fii căutat. Vine vremea să se cinstească numele de creștin și să se prețuiască a ta viață. Vine vremea care nu a fost niciodată, ca să se ia țărână din urma ta și un petec din hăinuța ta, ca să se vindece neputinciosul. Vine vremea, pentru cel ce te-a hulit, să-și primească pedeapsa; și dacă cineva te-a lovit, să fie pedepsit cu palmă de la Dumnezeu.

... Casa unde se fac păcate, nu va rămâne piatră pe piatră. Casa unde se chefuiește și cunoaște păcatul, nu va rămâne piatră pe piatră. Chiar și pământul, până la o măsură, va arde.

... Dumnezeu nu părăsește locul Său, nu părăsește pe poporul Său, dacă poporul își recunoaște Păstorul. Ați auzit?

... Învățați cum să trăiți și să nu muriți, că mulți dintre voi își ucid viitorul cu mâna lor, nu ca Iuda, spânzurat sau tăiat prin cuțit, ci își ucid viața cu de toate, prin îmbuibare cu de toate și prin lepădarea față de Dumnezeu. Ați auzit? Omul are putere să spună că nu e Dumnezeu, dar mai mult nu are putere să facă. Omul are putere să strice un om care crede în Dumnezeu, are putere să omoare un trup, dar nu are putere să ucidă Duhul, și acela care a omorât un trup, sau acela care a ucis credința, sau acela care a mințit, toate aceste fapte i se descoperă în față, și va îngălbeni.

... Fericit omul care are putere să întoarcă Duhul lui Dumnezeu înapoi, și aceasta să vă fie munca. Nu scoateți duhurile, ci să le înapoiați în trupuri. Dumnezeu Își varsă harul Său asupra robului Său care vrea să-L servească. Veniți-vă în fire, că avem zidire care s-a stricat. Dumnezeu îl va repara și Duhul i Se va da, dar vai de acela care îndrăznește să alunge Duhul lui Dumnezeu de la locul Său!

... Sunteți în vremea în care este război în casele voastre. Își ucide soțul soția pe sub ascuns. Își ucide soția soțul, și aceasta e că vine sfârșitul. Se aude că nu mai rămâne nici bob de credință, nici bob de preoție, nici un bob de bisericuță. Da. Dacă nu mai are cine sluji, de aceea se va pustii.

... Se aude prin lume că vor pieri creștinii. Să nu credeți. Nu vă înspăimântați, că aceste zvonuri vin de la duhul necurat. Zvonul este pe tot pământul, dar este scris că toți păcătoșii vor pieri de la sine, pentru că s-a profețit de mii de ori despre pieirea păcătoșilor, și nu s-au înfricoșat. Dar te vei culca, și când te vei scula, nu vei mai vedea pe acela ce te hulea, nu vei mai vedea pe acela ce te vindea, și nici locul lui nu-l vei mai cunoaște. Ca într-un vis vor pieri păcătoșii, că Dumnezeu nu mai poate suporta.

... Să știți că îl am fotograf pe sfântul apostol și evanghelist Luca, și merge și fotografiază, și la judecată vă am în toate pozițiile.

... Eu, Domnul Iisus Hristos, M-am coborât din cerul sfânt pe acest pământ și am trecut prin două timpuri, prin două vremi. O dată am petrecut cu trup, și aceasta cu greu am petrecut; și a doua oară am petrecut cu Duhul. Fericit trupul care M-a primit. Fericit trupul care Mi-a însoțit Duhul. Fericit trupul care Mi-a cunoscut Duhul, că toate acestea sunt cu plată. Și mai este un timp, și știți cât e? Cât ai deschide ochii și i-ai închide.

22-12-1975

Author:  Duhul [ 1.3.2008, 22:29 ]
Post subject:  Cuvântul Domnului - Anul 1976

Anul 1976

   * 04-01-1976 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 29-01-1976 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 11-02-1976 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 21-02-1976 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 23-02-1976 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 20-03-1976 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 02-06-1976 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 16-06-1976 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 07-09-1976 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 15-10-1976 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 06-11-1976 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 15-11-1976 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 06-12-1976 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 19-12-1976 Cuvântul lui Dumnezeu


Cuvântul lui Dumnezeu

... Creștinilor, veniți-vă în fire, că veți auzi sunând trâmbița și să nu vă înfricoșați să fugiți la munți. Vino-ți în fire, ca la venirea Mea să nu te topești ca ceara.

... Veniți-vă în fire, creștinilor, că mai avem un pas și un lucru de împlinit și o judecată care se face. Treziți-vă, să nu intrați în judecată cu Domnul Iisus Hristos. Poți să pui tu tot cerul și pământul mărturie, dar până nu ai binecuvântare de la Mine, nu scapi.

... Domnul a spus: voi sunteți cei cu care voi încheia veacul. Dar tu nu vrei, creștine. Mă voi duce și voi căuta și voi avea cu cine încheia veacul.

... Poporul Meu, poporul Meu, sunt trimis de Tatăl ca să săvârșesc ultima profeție care a mai rămas din vecie.

Poporul Meu, ține-te bine! Ține-te bine! Încă o dată, ține-te bine! că mulți creștini au urcat trepte, au mers cale îndelungată, au pus mâna pe poartă, și de la poartă s-au prăbușit, de la poartă au căzut; n-au mai putut să mai pună piciorul pe treaptă, că s-au făcut vinovați de pedeapsă, s-au făcut vinovați de blesteme, s-au făcut vinovați de viață; n-au mai putut să mai țină piept.

O, poporul Meu, încă o dată Domnul Iisus a venit din cerul sfânt să vă sprijinească. Aveți ajutor cetele mucenicilor. Aveți ajutor cetele sfinților. Aveți ajutor proorocia proorocilor. Aveți ajutor profeția profeților. Aveți ajutor slujbele preoților, nu ai celor de azi, ci ai celor din vechime, care s-au făcut vrednici să vină la Mine. Aveți ajutor rugăciunile mucenicilor. Aveți ajutor rugăciunile monahilor și ale călugărilor, ale patriarhilor, ale diaconilor. Aveți ajutor de aici și până la cer; numai slujbe și numai slujbe. Aveți ajutor rugăciunile maicilor. Aveți ajutor rugăciunea Maicii Mele, care alină orice durere. Aveți ajutoare. Dacă ați vedea ce ajutoare stau în fața voastră! Este dureros să cazi jos.

... Ascultă, poporul Meu, că vei fi întrebat de Dumnezeu de ce nu ai iubit pe aproapele tău, că în acela a fost Dumnezeu, în acela a fost Duhul Meu. Ascultă, poporul Meu, că nu voi mai veni, că nu mai e vreme. Se închid porțile și nu vei mai avea pe unde intra. Poporul Meu, vino la Mine! De ce nu vii? De ce întârzii?

... Ascultă, creștine, că te-am chemat lângă Mine. Poporul Meu, poporul Meu, de ce te-am chemat să vii lângă Mine? De ce am zis: „Vino lângă Mine!“? Nu ca să fii supărat, ci ca să fii fratele Meu. O, cum nu crezi tu cuvântul Meu! Cum nu vrei tu să fii prietenul Meu! Cum nu vrei tu să-Mi dai nici o cinste! S-a făcut pe pământ alunecuș. Domnul Iisus vă spune, nu omul de acolo. S-a făcut alunecuș. N-ai să poți să mai mergi. Ai să aluneci și ai să cazi, și când vei cădea, pulbere te vei face. Vei căuta medicul să te repare, dar nu este medic pentru așa ceva. Crezi? Ascultă, creștine, nu e medicul. Nu vezi? Pe cei ce au căzut nu i-a mai putut vindeca nici un medic din medicii aceștia. Ascultă, creștine. Poporul Meu, întoarce-te bine cu fața spre Mine.

De ce, copiilor, sunteți supărați? Uite, colea, peste drum, unde a stat fosta femeie desfrânată, este o legiune de diavoli. Va face praf aceste case; va face ca între voi să fie ceartă, să fie război, să fie ură, să fie chiar judecată cu condamnare, tată. De ce așa? De ce nu ați stat în pământul vostru? De ce ați venit lângă templul sfânt dacă ați știut că sunteți răi și nu vă supuneți și nu vă îngăduiți? De ce, tată, ați ostenit atâtea mâini creștinești? Ca să fiți în iad? Pentru ce? Pentru duhurile rele?

Țineți minte: sunt pregătite lucruri ca să vă piardă; și țineți minte: nici un fir de păr din capul vostru nu va pieri.

... Împăcați-vă bine, păstorașilor, că sunteți puținei, și să aveți legătură strânsă, de-acum, și ce nu știe unul, să învețe de la celălalt, și amândoi să aveți aceeași înțelepciune, și amândoi să aveți aceeași voie bună.

... Fiți atenți la rugăciunea din miez de noapte. Este aproape să vină Mirele, și să nu vă găsească culcați. Nu înveliți cu plapumă pe cineva la rugăciune. Fiți treji în fiecare miez de noapte. Numai aceluia i se iartă, care este bolnav. Învățați rugăciunile pe dinafară; să mergeți pe cale și să faceți rugăciune. Mergeți pe ogoare și să nu spuneți glume, ci faceți rugăciune.

04-01-1976

Cuvântul lui Dumnezeu

... Se va lua harul de la preoți și se va da vouă, dar vor veni zvonuri prin lume că voi nu sunteți buni. Voi să nu vă înfricoșați să ziceți că nu sunteți buni. Nu lăsați să intre în voi microbii celor răi. Nu am mai spus: „Fii ca Ilie sau ca Ioan din pustie“, ci am zis: „Fii ca Mine“.

... Vai de oița care nu ascultă de păstor! pentru că te-am trimis pe tine ca să Mă servești pe Mine. Pregătiți-Mi oile, că vor merge la munți, și de acolo veți vedea cum va pieri fiara și cum se vor dărâma zidurile și îi veți vedea pe mulți când se vor nimici.

... Păstorule, dacă cineva nu vrea să asculte de învățătura ta, arată-i din carte, și dacă nici din carte nu se va vindeca, scutură praful de pe picioarele tale.

... E greu, tată, că s-au luat două duminici, dar vine o jale mare, și țineți ascuns aceasta, că nu se poate spune pe față (schimbarea calendarului sărbătorilor, în 1924, n.r.).

... Voi ați văzut om mâncând, murind? Eu am văzut om mâncând, murind. Dar om postind, murind, nu am văzut. Sunt persoane în poporul Meu care pot să postească mai mult decât se postește și sunt persoane care nu pot să postească nici o jumătate de zi, dar au dragoste, și Eu iau din bucata celui care postește și îi dau și lui. Umblați prin poporul Meu, că sunt unii care urăsc pe cei care nu postesc.

29-01-1976

Cuvântul lui Dumnezeu

... Israele, fii priceput, că dacă vei pricepe tainele Mele, când pe pământul acesta va fi scris „măcel“, tu nu vei pieri.

... Mulți se urcă pe scară ca să se urce la cer, dar dintr-o mică neatenție, se surpă și se schilodesc, că s-au urcat pe scară cu ochii la cer, să vadă dacă mai e mult, și au alunecat din neatenție de pe cuiele scării. Aceasta se cheamă mândria și neiubirea de frații tăi. Scara, pentru tine e pusă, și nu cade și nu se rupe, și nu a căzut și nu s-a rupt de când e veacul. Dar tu cazi.

... Unde este poporul Meu? că nu mai e tot. Unde s-a ascuns? Unde este poporul Meu din anul 1955 până în anul 1975? Unde sunt? În fiecare an și în fiecare lună și în fiecare săptămână și în fiecare seară am vorbit. Unde sunt? Unde e poporul de la început când toți ziceau: „Adevărat, este Cuvântul lui Dumnezeu!“? Nu sunt în lume aceștia care au fugit, că M-aș duce și i-aș aduce. Atunci, sunt în iad? Adevărat s-a grăit.

... Dacă sfârșitul vine astăzi, prezentul vorbește și prezentul rămâne. La mănăstirea Vladimirești, Ioan a vorbit, și cei ce l-au ascultat, l-au arestat și l-au schingiuit, și astăzi este fără adăpost. Dar Eu îi dau adăpost și lui, și la toți cei fără adăpost. Îl învinuiește astăzi pentru port. Gradul și harul nu i s-au luat. Dar Veronica este dușmană pe Verginica și poartă această dușmănie pentru profeție, și s-a scris în cer. Să știți că profeția de astăzi nu este profeția lui Veronica. Pe a ei a mâncat-o pisica. A avut dușmane mulțime mare de măicuțe care au fost îmbrăcate în dușmane și s-au măritat și au acum copii, și unele din ele au și nepoți, și pentru aceasta nu s-a descuiat mănăstirea Vladimirești, că nu s-a împlinit cuvântul pe care l-am dat Eu. Pâinica lui Veronica, nu i-a luat-o Verginica, ci e în mâna Domnului. Când vor suna trâmbițele din cei patru munți, din muntele de la miazăzi, din muntele de la miazănoapte, din muntele de la răsărit și din muntele de la apus, atunci se va întreba fiecare de locuința sa și de lucrarea pe care o are. Atunci fiecare va fi trecut pe o notă, pentru lucrul pe care l-a avut, și atunci vor merge toți într-un loc, unde se va continua lucrarea, și atunci mult se va jeli Veronica pentru că a dușmănit-o pe Verginica, și atunci Mihail de la Micșunești își va lua plata pentru poșta sa pe care a dus-o.

... Lumea zice că se va desființa credința, dar ce-o fi mai tare, aceea va rămâne: cei cu mâncarea, sau cei cu postul.

11-02-1976

Cuvântul lui Dumnezeu

... Verginica, de ce ai ajuns așa? Cine te-a bătut? Cine te-a chinuit? Cine te-a bătut pe tine, M-a bătut și pe Mine. Cine te-a oropsit pe tine, acela M-a oropsit și pe Mine. Cine nu te-a ascultat pe tine, acela nu M-a ascultat nici pe Mine. O, floricică de munte, cine nu a voit să te asculte? Cine a plecat din această lucrare, a plecat din împărăția lui Dumnezeu. Cine se întoarce la această lucrare, se întoarce la împărăția lui Dumnezeu. Cine a părăsit această masă, a părăsit împărăția lui Dumnezeu. Cine se întoarce la această lucrare, se întoarce la împărăția lui Dumnezeu, la masa cerească. Cine pleacă astăzi dintre voi, acela nu se mai întoarce înapoi, că au intrat duhurile necurate între ei și nu se mai întorc la locul sfânt. Verginica, vezi casele acelea care se dărâmă, care se schimbă? Sunt creștinii care se dărâmă, care se schimbă din îngeri în păgâni.

... Mai e un pic de loc și se umple tot pământul de blocuri. Atunci a sosit și dărâmarea. Mai e un pic de loc, țineți minte acest cuvânt, mai e un pic, și nu va mai fi pământ fără bloc, și să știți cu toții că a sosit ceasul morții. Nu uitați, fiți pregătiți. Plecați urechea bine la Mine. Cine are urechi de auzit, să audă ce vi se spune de la Duhul Sfânt.

... Cine muncește duhovnicește mai mult decât pământește, acela trăiește. Cine trăiește pământește mai mult decât duhovnicește, acela nu trăiește.

... Cine are vie, acela are bogăție, dar nu pământească, ci duhovnicească. Cine are butuc de viță, să și-l îngrijească și are să rodească și pe Domnul are să-L împrumute.

... Într-o zi vor fi zile mai multe și veți avea o nuntă și veți mânca și veți bea și nimeni nu va zice să vă sculați și nimeni nu vă va tulbura. Atunci să ai ce mânca și ce bea, că tot cerul se va bucura de veselia ta. Este o zi care este scrisă în carte, când se va uni cerul cu pământul.De aceea vi s-a spus: «Îngrijiți butucul de viță». Butucul de viță e credința sfântă. Îngrijiți butucul de viță, nu-l lăsați să se usuce, că el va rodi; va face viță înaltă și roditoare și va face vin și va pune pe masă vin cu stare aleasă. Se vorbește prin lume că se va desființa butucul de viță, dar să știi că nu este așa. Cine nu vrea să piardă viața, Dumnezeu va veni din cerul sfânt și va pune peste el adăpost.

Nu vă temeți și nu vă înfricoșați de știința lumii de azi, că știința lumii de azi e ca omul care moare fără lumânare. Toate profețiile din Vechiul și Noul Testament s-au împlinit, și sfârșitul bate la ușă.

... Nimic să nu înlocuiți în locul lui Dumnezeu, și pe nimeni să nu numiți Dumnezeu, afară de Mine. Nu acest trup; acest trup e un lut făcut de Dumnezeu. Dumnezeu a poruncit de s-a zidit și a crescut.

... Pe pământ la voi e război. Se bat duhurile, se bat îngerii cerești cu îngerii pământești. Îngerii pământești sunt aceia care nu-L au pe Dumnezeu. Îngerii cerești sunt aceia care-L au pe Dumnezeu, dar să știți bine că cine e pământesc, nu va învinge. Ceea ce e duhovnicesc, aceea învinge, că nu sabia de aramă învinge, ci sabia cea de foc.

... Copilașii Mei, puțini ai Mei sunt pe pământ neamăgiți. Și profeții care au profețit s-au amăgit sută la sută. Ei fac serviciul pentru burtă, nu pentru duh.

... Copilașii Mei, sunteți în ajunul sfârșitului. Ce este mai ușor să vă spun: sunteți în ajunul sfârșitului, sau sunteți în ajunul morții? Nu vă spun vouă așa, ci vouă vă spun: alungați moartea și cumpărați viața. Dacă cineva caută viața, să-l îndreptați la Mine.

... De aceea a făcut Dumnezeu rude, ca să fie mijlocitori pentru ciungi, pentru ologi, pentru cei care au duhul rău. Nu zadarnic a suferit ierarhul Nicolae, ierarhul Haralambie, ierarhul Vasilie, ci pentru ca să fie lucrători în vie când via o va bate piatra. Folosiți cuvântul, că Dumnezeu are de lucrat cu voi. Tu ești unul, dar în urma ta e mia, dar nu va căpăta ce tu vei căpăta.

... Copilașii Mei, veniți la Mine, dar nu întrebați lumea care este drumul care duce la Mine, că lumea e mincinoasă și te duce la rău. Chiar un sfânt de ar veni din cer, și pe acela l-ar minți lumea. Dar acela nu se va rătăci, că el știe drumul pe unde a venit.

... Domnul Iisus e hotărât să vă ridice de pe pământ în timp ce lumea va fi curățită prin suferință; prin multe, nu prin una.

Nu uita cuvintele Mele, că de multe ori am auzit când ai spus: „Am uitat, Doamne“. Este păcat strigător la cer. Ține minte aceste cuvinte, că diavolul ți le-a furat. Nu uita și nu pierde nici un cuvânt, căci cu un singur cuvânt vei răscumpăra o mulțime mare de suflare, că nimeni din moșii și strămoșii voștri nu au fost adăpați cum voi sunteți adăpați.

... Păstrați-vă viața cu Domnul Iisus, că dacă păstrați viața, nu veți pieri. Nu vă otrăviți cu otrava cu care se otrăvește lumea. Beți băutură de izvor și mâncați mâncare făcută de mâinile voastre. Este bine ca omul care este cu Domnul să aibă hrana în ograda sa, dar pentru că pământul s-a luat, cum ar fi cei de la bloc, care n-au unde să-și facă ogradă, vă spune Domnul: când vă duceți să cumpărați o pâine, să cereți la Domnul s-o curețe prin harul Său. Nimic să nu mâncați necurățit de mila lui Dumnezeu. Și vă mai spune Domnul ceva: faceți căsuțe pe pământul vostru, ca să nu fiți îngrămădiți cu păgânii la un loc.

21-02-1976

Cuvântul lui Dumnezeu

... Sunt trei sferturi din omenire care nu se închină, și numai un sfert se mai închină, și acest sfert care mai e, și aceste trei sferturi care mai sunt, vor isca un crâncen război. Și acest sfert va birui pe cele trei sferturi, că Acești trei: Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, sunt foc și sunt trei Duhuri, Care vor mistui toată minciuna.

... Domnul Iisus când a coborât în iad a stat cu picioarele pe cruce. De aceea se spune: crucea este puntea. Prin cruce a scos afară din iad pe cei căzuți. Copilașii Mei, multora dintre voi le este rușine de lume să-și facă acest semn al crucii. Dacă ți-e rușine de cruce, ți-e rușine de Mine. Copilașii Mei, înainte de sfânta cruce nu se făcea semnul acesta. Acesta este semnul între pământ și cer, între Vechiul și între Noul. În vechiul om nu a fost acest semn, și mulți când au căzut au crezut și au trecut de la vechi la nou. Și mulți nu au crezut și au rămas cu cei vechi. Și de ce cei vechi urăsc pe cei noi? Domnul Iisus nu S-a supărat pe cel ce nu a crezut în venirea Sa. Fiule, cei din vechi cred în Domnul Iisus, dar nu cred în lucrurile ce le-a făcut El și nu iubesc crucea și socotesc crucea vrăjmaș al Domnului Iisus și o urăsc, o scuipă, o batjocoresc, o bârfesc, și aceasta Domnul învinuiește. Aceștia din vechiul, pe Maica Domnului o socotesc o femeie ca toate femeile și o învinuiesc de curvie. Deosebiți pe aceia din voi și cinstiți cu cinste pe Maica Mea.

Crucea este puntea cu care vei trece peste toată prăpastia. De aceea zic: nu urâți, ca să nu fiți învinuiți; și nici nu vă împrieteniți cu ei, ci deosebiți-vă precum întunericul de lumină, că mulți au trecut și chiar au văzut pe Domnul Iisus și adevărul sfânt, și sunt amăgiți de cei din trecut, și au trecut la ei. Unii învinuiesc preoția, alții învinuiesc crucea, alții învinuiesc pe Măicuța Mea, alții învinuiesc că lucrați sâmbăta, alții învinuiesc multe alte lucruri sfinte.

... Copilașii Mei, nu mai e mult. Mai sunt câteva sărbători între început și sfârșit, și aceste sărbători sunt câteva buchete de flori, și zic: păstrați florile, că sunt greu de câștigat, că nimeni nu poate să formeze măcar o frunză a unei flori.

... Copilașii Mei, această profeție nu e dată s-o știe întreaga omenire, dar odată, în ajunul acelei zile mari, se va scrie pe orice hârtie, se va scrie pe orice piatră, se va scrie pe orice copac și pe orice făptură. Va fi scrisă această zi și numele acestei profeții.

... Copilașii Mei, așa cum căutați sănătatea, ca trupul să fie sănătos, așa căutați-L pe Domnul Iisus Hristos, Care a coborât din cer pe pământ și stă de vorbă cu omenirea. Cu tine vorbește duhovnicește, cu alții vorbește pământește, iar cu alții vorbește în chip nevăzut. Copilașul Meu, când ai auzit de cutremur, să nu zici „cutremur“, ci să zici: „Domnul a vorbit cu poporul rău, care a distrus lucrul lui Dumnezeu“. Când ai auzit de înec, să știi că Domnul a vorbit cu cei care au băut, că atâta au băut, cât curg apele. Și pe aici ar fi venit dacă nu ar fi fost această insulă. A fost ocrotit acest pământ românesc.

... Cât puteți, căutați și fiți vrednici de ceea ce se pregătește pentru poporul Domnului care mai este astăzi pe pământ. Fiți pregătiți și alungați de la voi orice poftă. Uitați-vă și nu mai doriți, fecioarelor, căsătorie, că Dumnezeu S-a supărat și nu mai face căsătorii, că am luat pe mulți tineri și i-am băgat în grădină și le-am poruncit să fie curați, nepătați, și nu M-au ascultat, și astăzi s-au îmbrăcat în haine de păgâni și s-au repezit ca leul împotriva Mea. Sunteți rugați, cu viață curată să Mă așteptați.

... Faceți locuințe ascunse, pentru a-L lăuda pe Dumnezeu și a vă ruga lui Dumnezeu. De ce vă spune Dumnezeu așa, nu întreabă nimeni? Faceți-vă locuințe ascunse, pentru a păstra cărțile sfinte. Faceți-vă locuințe ascunse, pentru a intra în ele duminica.

Iată ce spune Domnul în popor: nu mai opriți mieii de la suptul lor. Lăsați-i să sugă până la vârsta lor. După ce i-ați înțărcat, îi obișnuiți cu mâncarea; și deosebiți masă de masă.

Feriți-vă de lei. Să nu știe leii ce mâncați voi; și învățați mieii să nu fie prieteni cu leii, că apoi prin ei află de voi. Cercetați bine aceste cuvinte, că nu a sosit ziua despre care scrie la carte că vor mânca leii cu mieii la masă, dar va sosi.

... Rugați-vă neîncetat, mai mult în miez de noapte când toți dorm, și postiți, căci postul pe care l-ați făcut și rugăciunea pe care ați făcut-o, au luat viața la multe fiare, și ce veți mai face de azi înainte, va nimici și va zdrobi pe mulți care vă urăsc.

... Fiți cuminți, că vine prăpădul. Învățați-vă să aveți inima sălaș curat. Vine la tine Dumnezeu cu tot cerul Său să stea în inima ta ca să te scape de foc, că vei sta în mijlocul focului și nu vei arde; vei sta în mijlocul războiului și nu vei dispărea. Pentru unii dintre voi vorbim Noi. Vei sta în loc întunecos și lumină vei da, și va lumina făptura, că Dumnezeu din inima ta va lumina.

... Pregătește-te cum s-au pregătit creștinii din trecut, dar deosebit ești tu, cel de azi, de cel de ieri, și nu se aseamănă pregătire cu pregătire. Tu ai avut o putere, iar cel de ieri altă putere; și cel de mâine altă putere, că n-am venit la voi să stau cu mâinile în șolduri. Nu mai fiți egali cu lumea.

... Mănăstirea Vladimirești, Domnul Iisus Se luptă ca s-o dezrobească de ființele stricate care sunt în ea, și să se descuie, dar pentru că Veronica urăște de moarte pe Verginica, Domnul a prelungit, că Veronica, lucrarea Mea o urăște. Lucrarea Mea a lucrat și prin ea, și nu Verginica i-a luat-o, ci surorile din acea curte, și nu surorile, ci monahiile.

... Dacă Preasfânta Fecioară Maria n-ar fi plâns și nu s-ar fi rugat pentru această țară care este în picioarele acestor puhoaie, care puhoaie au călcat orice legământ, o, tată, de mult ar fi fost nimicită! Dar dacă această țară nu se va curăți, să știți că nu va scăpa necurățită și nu va scăpa nespălată.

23-02-1976

Cuvântul lui Dumnezeu

... Vom ajunge să purtăm trâmbița cu targa, pentru că e plină de suferință, căci suferința nu se ia, ci se dă, căci creștinul pune durerea pe ea cu lopata, și va fi aceasta spre judecată.

... Domnul Iisus Hristos a coborât din cerul sfânt pe acest pământ, nu cu trupul, ci cu Duhul. Domnul cutreieră pământul în lung și în lat și lucrează. Prin cuvânt grăiește peste pământ, și fericit cine a auzit și a păstrat acest cuvânt. Cum merge banul din mână în mână, așa merg cuvintele acestei profeții în gurile dușmanilor călăi. Vai de acela care a pierdut acest cuvânt! că acela nu va intra întru împărăția Mea, adică cine a avut și l-a vândut. O, rămășița unui popor blagoslovit de Domnul Iisus Hristos! O, rămășiță, fiți cuminți! Până acum ați umblat și ați scris tot ceea ce ați auzit. Până acum v-a călăuzit cuvântul acesta sfânt, dar acum vă spun: puneți toate bine, că afară e vreme rea pentru voi, și bună pentru cei răi. E vremea plăcerilor, a călăilor și a vânzătorilor.

... Eu voiesc să fie la Mine zece dintre voi, că am avut sute și mii, dar nădăjduiesc că zece voi avea. Domnul Iisus nu mai stă pe pământ, Se ridică. Îmi pare rău de grâul Meu și Îmi pare rău de munca Mea, că puțin am să câștig.

... Mai avem un pic și vom ieși și vom controla pământul acesta și în lung și în lat și veți vedea ce nu au văzut ochii voștri. Bolnavii se vor face sănătoși; orbii vor vedea; ciungii, cu mâinile lor vor lucra.

... Nu mai e profeție, pentru că nu știe creștinul s-o țină, dar dacă vei fi credincios ca Ilie din pustie, Domnul îți va da. Apă de vei cere, îți voi da. Foc de vei cere, îți voi da, ca să vadă păcătoșii.

... Plângeți, că sunt hotărâți oamenii de sus să închidă bisericile și să trimită preoții la serviciu, și la mulți preoți le va părea bine.

20-03-1976

Cuvântul lui Dumnezeu

... Vine o vreme de credință, e scris în carte, că va fi căutată și plătită cu plată sfântă. Fericit cine va avea credință, că astăzi credința e fără valoare, e călcată în picioare și batjocorită. Dacă nu te iubea Dumnezeu, nu-L mai trimitea pe Fiul Său ca să te salveze.

... Preasfânta Născătoare de Dumnezeu se roagă întotdeauna pentru poporul rău, dar acum și ea s-a oprit din ruga sa, că nu are pentru cine se mai ruga, că această lume nebună e născută din sodomie multă, cum nu s-a născut niciodată omul pe pământ.

... O, iubitul Meu popor, roagă-te mereu lui Dumnezeu să-l întoarcă de la tine pe duhul rău, să-l bage unde e ursita și pedeapsa lui, că a făcut rușine mare pe pământul tău.

... Învățați copiii să se închine, căci copilul tău va săpa pe mama sa și pe tatăl său, ca să spună la lume tot secretul. O, tată, vei avea vrăjmași cu tine la masă și se va împlini ce este scris în carte și nu-l vei putea da afară din casă, căci legea te va condamna.

... Fiți desăvârșiți, că Domnul Iisus nu vă căsătorește pământește, că avem de luptat luptă crâncenă, că a înșelat milioane de femei care să poarte rochiță de mireasă. Multe din ele au lăsat bărbații și s-au unit cu alții. Vai lor! că pentru unele ca acestea suferă tot poporul, suferă tot cerul, și trâmbița Mea cu tot ce se petrece în ea.

... Treziți-vă la oră de miez de noapte. Are să vină Domnul Iisus Hristos și nu are să găsească pe nimeni la rugăciune. La ora douăsprezece de noapte, să te găsească în genunchi, plângând și rugându-te. Puneți străjeri să vă trezească dacă voi nu puteți să vă treziți. Dacă ai pierdut ora de rugăciune, ai pierdut scump lucru, tată.

... Tată, credința să vă fie averea. Cu credința ai întemeiat casă pe piatră. Nu vă rușinați cu credința că azi nu are valoare, căci cine aruncă credința ca să aibă valoare, acela va pieri. Cine a pierdut credința, după aceasta se va cere să piară și el.

... Până acum ați scris ce ați voit, ați umblat în lărgime, dar acum vă spun: puneți toate bine, că afară e vreme rea pentru voi.

... Mai avem un pic și vom ieși și vom controla pământul în lung și în lat și veți vedea ce nu au văzut ochii voștri. Oițele Mele, va veni vremea ca dintr-o sută de preoți să rămână unul, și dintr-o mie să rămână zece. De ce? Pentru că fiecare s-a lăcomit, a pus preț. O, tată, dacă auzi cum se ceartă pe bani, cum se ceartă pe prosoape, cum se ceartă pe batiste! Păcat. Iată, și cei ce slujesc slujbele, zic: „Slugărimea mea să fie plătită tot de preot, că pe el îl slujesc“.

Dar să fiți cuminți, că va veni cezarul să vă ia și vaca, și porcul, și oaia, și capra, și pasărea, și tot, și vă va lăsa curtea goală și nu va zice: „Ce va mânca omul acesta?“. Dar Eu zic: dă-i cezarului ce vrea să-ți ia, și inima ta să fie a Mea.

... Țineți minte, că suntem în drum spre jale și spre întristare și ne vom îmbrăca în negru, și nu mai e veselia de altădată, că veselia ne-o iau străinii care voiesc să cucerească credința.

02-06-1976

Cuvântul lui Dumnezeu

... Se văd între voi lucruri pe care le-am văzut la Lucifer. Se vede între voi acest înger care vrea să pornească război împotriva Mea.

... Poporul Meu, poporul Meu, purtați-vă ca îngerii, că vine vremea pe care voi nu o știți și nu o cunoașteți și n-ai să poți pleca așa cum a plecat femeia lui Lot din casa ta. De ce? Că te încurcă treburile. N-ai să te înduri să pleci dintre neamuri, că ai să zici: „Să le spun și acelora să meargă“, și ai să te încurci, că până te vei întoarce, s-a terminat. Trăiește după sfatul Meu și nu te băga în neamul acela, că vine vremea să te urci pe scară sus numai tu și cel ce va fi scris pe tabele.

... Poporul Meu iubit, purtați-vă ca îngerii, dar nu ca aceia care sunt întunecați, ci ca aceia care s-au umilit. Unul dintre îngeri, care l-a văzut pe cel mai mare că a căzut, s-a îngrozit și a strigat la toată ceata: „Să stăm bine, să stăm cu frică și să luăm aminte!“.

... Copilașii Mei, veți primi o carte scrisă, și văd că pentru această carte creștinii se vor bate. Se va vărsa sânge de martir, că fiecare vrea să pună mâna pe ea, dar numai unul e scris să pună mâna pe ea.

Toate forțele de lucru s-au lucrat pentru lumea aceasta ca să se mântuiască, dar nu s-a mântuit. Ce să mai fac la această lume? Nu mai am ce, că de M-aș arăta în trup, mai mult de o mie de ori M-ar răstigni, și de câte ori aș mișca, ar da.

... Tineri și tinere, Eu împlinesc Scriptura, dar nu am auzit pe nimeni care vrea să trăiască feciorelnic, nu am auzit pe nimeni care vrea să stea cu Mine. Nu mai fiți cu firea pământească și lumească. Nu Mă mai dați de rușine. Veniți-vă în fire. Domnul Iisus a cerut de la poporul Său lucruri plăcute, lucruri sfinte și frumoase. Dar de ce nu-I dați? Nu vă judec. V-am întrebat. Rugați-vă la Dumnezeu să nu fie judecata pentru aceste lucruri.

Fiilor, învățați Scriptura, să nu vă întreacă cei cu natura. Se apropie examenul și vei avea o serbare foarte mare. Serbarea ta va fi cu totul altceva. Fiul Meu, să știi Scriptura, tată, să dai de rușine pe cel ce nu vine cu Mine și vrea să te dărâme pe tine. Nu e lupta grea dacă vei învăța Scriptura. Nu-ți trebuie nici băț, nici sabie, decât această învățătură s-o porți.

... Cum era în București? Cum era în Provița? Cum era în Mănești sau în Ilfov când v-am cunoscut pe voi? Și cum este acum?

... Alergați să mâncați Trupul și Sângele Meu, că vine o furtună peste preoți, că pune în loc de anafură curată din apă și făină, se duce și ia din târna altuia colacul și face anafură. Nu se poate să se facă anafură decât din apă și făină. Nu mai scăpați anafura pe jos. Să se aducă la cunoștință sfântă.

... Feriți-vă de ruine. Vine o furtună peste lume, dar nu peste voi, cei cu Mine. Vine o furtună peste lume și vine un cutremur peste munți și se vor face șes. Nu munții Baba, ci munții zidiți de lumea aceasta.

16-06-1976

Cuvântul lui Dumnezeu

... Măi copilașii Mei, poporul Meu întru care am binevoit, treceți din trup în duh, că numai așa vă veți strecura prin lumea aceasta. O, ce vreme spurcată e pe pământul acesta, tată! Încă o dată vă voi repeta: Domnul a coborât din cerul sfânt, cu Duhul. La început a fost cu trupul. La sfârșit e cu Duhul. Fiți credincioși în Domnul Iisus Hristos, că numai aceia vor rămâne. Totul va pieri.

... Toți diavolii au ieșit pe pământ și pun la cale această lume să facă păcate, că aceste păcate care se fac astăzi în această țară, s-au făcut și în Sodoma și în Gomora, s-au făcut și în vremea lui Noe. Dacă voi veți asculta, nici nu veți vedea pieirea lumii acesteia, că Domnul vă va lua.

... Mai împărtășiți din lucrul Meu, dar nu pentru aceștia care zic: „Știu eu cine ți-a spus“. Aceștia nu mai merită nimic din izvoarele Mele.

... Nu pot grăi mai mult, că trâmbița e în suferință mare. Fiilor, plecați-vă urechea la aceste cuvinte și căutați în carte, de la începutul acestui veac, prin câte gurițe sfinte a vorbit Domnul și până la venirea Fiului Său, și după venirea Fiului Său. Și multe trâmbițe s-au sfârșit, că atâta le-a fost timpul de trăit. Și această trâmbiță, din pricina durerilor care i s-au dat de la cei neascultători și necredincioși, iată că a ajuns la vreme de grea suferință. Cum ține cineva în palmă o păsărică și cu mâna cealaltă o acoperă să nu o plouă și să nu o ningă, așa ține Dumnezeu această trâmbiță a Sa, și nu-i cereți mult lucru, că nimic nu poate da fără puterea Mea.

... Poporul Meu iubit, nu mai greși, că Domnul Iisus va veni curând și o va îmbrăca pe mireasa Sa și va pleca în depărtare, unde este scris. Dacă trâmbița va înceta din suflarea sa, să știi că și Domnul e la ușa ta, și după ea va urma nunta. Să nu zici: „Aoleu, ce să fac eu? că a luat Dumnezeu trâmbița Sa“, ci să zici că Dumnezeu a venit și Și-a luat trâmbița Sa, și să știți că toate sunt pregătite pentru sfârșit.

A intrat duhul necurat unde nu trebuia să intre. A intrat duhul necurat în gura celui ce te-a mărturisit și te-a împărtășit, și va fi luată această poartă și va fi aruncată.

07-09-1976

Cuvântul lui Dumnezeu

... Are să vină pe pământ fântână de băutură. O, copilașii Mei, încă o dată repet această șoaptă. Mai e un pic, și în loc de apă, unde e izvor de apă, vor izvorî băuturi care îmbată. Și ce veți face voi când veți avea nevoie de apă? căci băutura nu răcorește sufletul. O, copilași bătuți de vremea de azi! Ce veți face? că pe aici e drumul, tată, și spre lună, și spre soare. Și dacă vrei să vii la Mine, pune ștampila și vino.

... Eu vorbesc cu voi, dar mintea voastră este îndreptată către aceste cuvinte? Spuneți, tată. Eu știu dacă ești sau nu, dar te întreb ca să te fac pe tine atent. Iată, Zaharia, cât era de credincios, când i s-a spus de către îngerul Meu că soția sa va naște un prunc și îi va pune numele Ioan, dacă ar fi fost încredințat, mut nu rămânea. Oricât ai fi de credincios, când auzi un cuvânt ca acesta, e greu de pătruns la Dumnezeu gândul vostru. Mereu să aveți gândul la Dumnezeu. Copilași de zile înaintați, dar nu și de Duh, veniți-vă în fire!

Căutați mereu să fiți conștienți către Dumnezeu, că de ar cunoaște cineva și toate stelele de pe cer, și lucrurile lui Dumnezeu nu le cunoaște, nimic din el nu este pe pământ.

... Dumnezeu când a venit pe pământ a doua oară a scris viață fără de moarte, dar dacă veți călca peste acest scris, veți pieri, că voi sunteți cei din urmă născuți, și dacă prin ascultare veți lucra lucrul ce vi s-a încredințat, să știți că este Dumnezeu cu voi, și cu voi va încheia Dumnezeu veacul acesta.Chiar dacă te vei întâlni pe cale cu cineva și îți va zice: „Leapădă-te de lucrul acesta, că vei muri“, să știi că e minciună, că Eu ți-am spus că moartea nu va mai fi cu tine. Să știți că așa cum am lucrat cu Moise, așa am lucrat și lucrez și cu voi. Moise n-a primit nici o minciună. Așa și la voi, nu lucrați ce lucrează oamenii răi, că aceia vă ucid și viața, și toate cele bune ale voastre. Uitați-vă bine la cei ce mor și fac păcat, că pe aceia nu-i mai poate învia nimeni. Așa ești rugat de Dumnezeu, să nu omori lucrul Său, Duhul Său.

Dumnezeu cere de la tine mângâierea. Și care este mângâierea? Eu nu voiesc să dai aur și argint, ci milă. Duhovnicește să faci voia Sa, adică nu huli, nu dușmăni, nu te îmbogăți cu avere pământească, nu fura, nu minți, căci tu ești fiul Meu, și Eu sunt Dumnezeu, și cu tine voi moșteni toată averea, fără hotar. Ai să stăpânești avere fără să-i cunoști hotarul, dar să fii bun, să faci voia lui Dumnezeu. Ferește-te de izvorul de apă care îmbată, că ăsta e începutul rătăcirii. Te-ai rătăcit, și nu mai e om pe pământ să te scoată din rătăcire. Așa sunteți rugați: feriți-vă!

Rugați-vă lui Dumnezeu să vă dea vedere din vederea Sa ca să vedeți ce e astăzi pe pământ, că e numai gloată beată. O, tată, ce va face Dumnezeu cu această gloată beată? că numai din băutură face ce face acum. Bea și împăratul, bea și argatul tot aceeași măsură.

... Fii credincios, nu fi fricos. În dosarele care s-au scris, sunt scrise numai minciuni, și Eu îi urăsc pe vrăjmașii Mei.

Astăzi e vremea de pe urmă și sunteți rugați să fiți ca și cum nu ați fi căsătoriți. Fiți pregătiți.

... Va veni o vreme când nu vei mai avea de unde cumpăra pâinică și vei merge cale lungă cu trenul ca să cumperi pâine. Nu faceți risipă, că e păcat să-ți bați joc de trupul Domnului Iisus Hristos.

15-10-1976

Cuvântul lui Dumnezeu

... Întoarce-te, lume, cu fața către Mine, că vine plânsul peste tine! Strânge, lume, portul bine, că vine jalea peste tine! Lume, lasă gluma, că te vei jeli, și unde va fi peștera mai rea, acolo vei intra ca să scapi de necaz. Lume, lume, vine moartea peste tine și pământul nu te va primi! Atât am avut de vorbit pentru tine, lume. Am avut prooroci în tine, trimiși de la Mine, și n-ai voit să-i asculți. Am avut pe Fiul Meu venit la tine și nu L-ai primit și L-ai prigonit și L-ai omorât. Ce răspuns vei da la judecata Mea? Am trimis peste tine ape să te înece, și nu te-ai speriat. Am trimis foc să te ardă și nu te-ai speriat. Am trimis peste tine cutremure și nu te-ai speriat. Am trimis peste tine foamete de pâine și nu te-ai speriat. Am trimis peste tine boli grele și nu te-ai închinat Mie. O, lume, nu mai am ce mai trimite, că pe toate le-am folosit. Voi trimite între cer și pământ scaunul de judecată și te va judeca pentru toată fapta ta. Lume, lume, ai umplut pământul de spurcăciune! Lume, lume, Îmi voi retrage de la tine și moartea și vei striga cât vei putea, dar moartea te va lăsa.

... Să știți, și cărțile sunt de mii de ori schimbate. Să știți că au venit oamenii pe pământ, cu multă îndrăzneală, și au șters din cărți ce a fost scris. Sunt Scripturi schimbate. Numai una la o mie dacă mai e curată, că lumea, și chiar preoții, zic că proorocii nu au mai fost și nu mai sunt de la Ioan, dar uitați-vă că de la facerea pământului și până la încheierea veacului acesta, Dumnezeu nu va înceta învățătura Sa, și de aceea spun: s-au schimbat multe Scripturi, și oamenii de știință au scris multe minciuni. Dacă se găsesc la voi Scripturi de la Noi, și vi le cer, nu le dați la lume, la oameni care măcelăresc. De aceea am venit la voi, să vă spun să nu vă abateți de la calea Mea.

... O, copilașii Mei, se vor face stăpâni păstorii pe pășune și nu vă vor mai da, dar voi să nu vă supărați când veți fi dați afară de la cina pe care Dumnezeu a făcut-o pentru poporul Său. Să nu vă supărați, să nu huliți, ci să vă rugați la Stăpânul cinei să vă dea El. Și pentru această nesocotire vor ieși apele din matca lor, că a mai fost, și lumea nu s-a îngrozit, și au fugit de pe locurile joase și și-au făcut case pe locuri înalte, dar să știți că nu va rămâne făptură care nu se va îngrozi de această plagă, de mânia care va veni de la Dumnezeu. Copilașii Mei, să nu vă speriați. Chiar de veți muri, vii veți fi, că va veni peste tine Duhul lui Dumnezeu și va intra iarăși în inima ta, iar cei răi vor rămâne și vor fi masă păsărilor și câinilor, care n-au mâncat de când sunt pe pământ așa masă.

... Va veni și va lua odrasla ta și o va duce să învețe lucruri multe și va fi cercetată despre creșterea sa, despre toată mâncarea sa, despre toată culcarea sa. Învățați-vă copiii să nu vândă. Luați-L pe Dumnezeu în ajutorul vostru, luați-L de tată și de mamă, că nu vă va lăsa orfani, nu vă va lăsa să vă lovească cineva. Copilașii Mei, se luptă îngerii cu dracii, și nu în iad, ci pe pământ, și se va vedea, nu va fi nevăzut războiul acesta, ci se va arăta la vederea tuturor. Puțini vor rămâne lângă Mine. Copilașii Mei, vor plânge cerul, soarele și luna de moartea acestora, că au fost credincioși și nu vor mai fi, au fost milostivi și nu vor mai fi, au fost buni și nu vor mai fi, au fost predicatori și nu vor mai fi, pentru că iubesc argintul și arama. Zice așa: „Când eram creștin, nu câștigam nimic, dar acum câștig și aur, și argint, și aramă“. Dar nu știe că acest aur, argint și aramă se va pune pe cântar pentru pedeapsa sa.

... Ține minte, creștine, când voi veni la tine când vei fi la coasă și îți voi șopti la urechea dreaptă, atunci tu să pui coasa jos și să Mă asculți. Și am să zic: „Du-te până colea și împlinește porunca Mea“. Și tu să asculți și să te duci. Să nu zici că ești ocupat, să nu zici că pierzi plata și ziua de coasă. Și voi veni la sapă și îți voi șopti la urechea dreaptă: „Du-te cu găleata la apă“. Și tu să te duci. Să nu zici că nu este apă. Credință să ai, și se va împlini, că Eu sunt Stăpânul apei. Și să nu zici ca Moise: „Iată, vă dau și apă!“. Chiar cioban de vei fi și te voi trimite, să te duci, că așa am făcut cu Petrache Lupu. I-am șoptit: „Du-te!“, dar nu a plecat la prima trimitere, și i-am vărsat găleata cu lapte, și atunci a văzut și a plecat, dar s-a întristat că a păgubit. Dar tu să te duci de prima dată, să nu faci așa ce a făcut el. Chiar femeia care va avea copilul în albie, de o voi trimite, să nu spună că nu are pe cine lăsa cu odrasla sa că se va îneca în copaie; că în loc să o aibă, o va pierde.

Și va veni o vreme că într-un loc vor fi poame să se ia cu lopata, și în alt loc nu vor fi. Voi să nu râvniți și să furați, că Dumnezeu îți va da dacă vei asculta, dar nu lua din grădina altuia, că acestea sunt poame blestemate de duhurile necurate, ca să iei tu și să cazi.

Și mai vine o vreme în care se vor dărâma casele, și se vor dărâma și ale voastre, și vor veni la voi ca să vă duceți în case de păgâni. Dar cer de la voi să nu vă duceți să locuiți în alte case, că sunt blestemate, că Dumnezeu vrea să vă încerce credința.

... Copilașii Mei, mulți creștini în ziua de astăzi n-au fost la bisericuță, și au stat prin curte și au păzit casa. Dureroasă faptă. Unul, că are serviciu; altul, că a avut de lucru. Și a fost slujbă la toate bisericuțele. Și altă dată vei dori să mergi la sfânta biserică și nu va mai fi slujbă. Scrieți pe hârtie această profeție.

... Gospodinelor care faceți hrană, fiți cu mâinile curate, că vine Domnul Iisus la mesele voastre și să nu Se scârbească. Spălați-vă vasele și lucrurile. Fiți curate, și să fie în casele voastre ca în farmacie. Am mai spus aceasta, și degeaba. Spălați mâinile, spălați vasele și fiți curate ca argintul. Scrieți pe hârtie această profeție.

... Aveți grijă de trâmbița Mea, că are o punte de trecut, și pe această punte va trece îndoliată. Nu acum, acum, ci mai târzior. Crezi? O văd spunându-vă: „Eu în curând vă părăsesc. Plec de aici, din casa părintească. Ies din mijlocul vostru și în curând Duhul Care v-a hrănit Își va lua zborul în sus, către căminul ceresc, de unde Tăticul trimitea ca să vă facă cunoscut despre viața sfântă pe care au trăit-o înaintașii noștri, iar pe mine mă vor duce deosebit, la locul ce mi l-a pregătit până la timpul hotărât. Voi mai rămâneți pe pământ, dar nu singuri, ci Tăticul va purta de grija voastră dacă veți fi cuminți și Îl veți urma. Și acum, copilașii mei, cum a hotărât Tăticul, să mă îmbrăcați cu rochiță neagră, cu flanel negru și batic negru, pe care eu trebuie să mi le pregătesc. Eu să-mi pregătesc totul pentru plecarea mea, și pentru mama, dar și tăticul meu, care demult a plecat de aici.

Voi, copilașii mei, să nu vă pierdeți curajul de plecarea mea. Fiți cu luare-aminte la viața voastră. Trăiți în mare curățenie. Eu vă urez viață sfântă, de ucenici. Ascultați-L pe Dumnezeu, ca să fiți creștini ai Lui, că de acum încolo este timpul greu.

Eu vă sărut pe toți care vreți să fiți cuminți și ascultători. Să știți, copiii mei, că nimeni nu mai rămâne pentru ceruri, pentru că sunt satani mulți pe pământ. Au năvălit ca barbarii prin case și prin biserici și prin mănăstiri, să strice credința și lucrul lui Dumnezeu“.

06-11-1976

Cuvântul lui Dumnezeu

... Va veni pe pământ un om necunoscut și va spune la lumea întreagă minciună că omul nu e făcut de Dumnezeu, dar Eu vă spun: citiți în sfânta carte că omul e făcut de Dumnezeu. Copilașii Mei, oițele Mele, orișice veți auzi de la lumea care nu e credincioasă, să nu luați aminte și să nu vă înșele. Fiți desăvârșiți, că vai, vai, vai de cel care nu crede că Dumnezeu a făcut omul!

... Veniți-vă în fire și veniți cu toată inima împăcată. Nu mai fiți deosebiți de sfinți. Fiți una cu sfinții, că tot cerul vă dorește și se roagă pentru voi să fiți una cu ei. O, poporul Meu iubit, întru care mult am voit să vin din cer pe pământ, o, tată, tată, să nu rămână nici unul dintre voi să nu fie cu Noi. Să fiți veseli, bucuroși și vrednici de cunună. O, poporul Meu iubit, vino la Mine! Nu te mai duce în lume, nu mai dori răutățile, nu mai dori nici un rău lui Dumnezeu, că răul te condamnă. Crezi? Voi vă mâniați pe copiii voștri pe care-i aveți, și îi certați și îi bateți. Dar Eu ce să vă fac vouă? Ce să vă fac?

15-11-1976

Cuvântul lui Dumnezeu

... Am venit din cerul sfânt pe pământ, nu numai o dată, ci am venit de multe ori; nu ca să culeg flori pământești, ci ca să culeg flori duhovnicești, că Eu nu fac lucrul pe jumătate, nu-l las neterminat, ci am venit să-Mi duc lucrul la sfârșit. Țineți minte, că nu grăiesc ca un copil ca să greșesc, ci vorbesc vorbă dreaptă și adevărată. Țineți minte și nu vă jucați cu Mine. Poporul Meu, odată era un evreu și se juca cu minciunile. Ia să citiți în carte ce minciună a scos el despre Mine: că Eu nu sunt Dumnezeu.

Veniți-vă în fire, că ziua de azi nu se potrivește cu cea pământească, ci se alege cum alege cineva din turma sa caprele de oile altora, sau cum alege cineva oaia sa, din turma altuia. Vai de tine, creștine care faci lucrarea Mea mincinoasă! că nu vei mai avea iertare.

Cum ai crezut că ai născut un prunc de parte bărbătească, deosebit de parte femeiască, de te-a întrebat ce este pruncul, ai zis cu toată puterea: „Este băiat, că se vede“. Așa și lucrarea Mea, o vei vedea cândva și vei plânge când vei vedea scrisul acesta ce am vorbit astăzi cu tine pe pământ.

Vai de tine, creștine care nu mai crezi în Mine! Vai de tine, creștine care la început ți-am spus: „Vino după Mine!“ și ai venit, și astăzi te-ai oprit și te-ai întors! Vai de tine, care ai venit, și astăzi te-ai oprit ca să Mă batjocorești și să Mă hulești! Vai de tine, care te-am chemat după Mine și ți-am pus nume și te-am păzit și nu ai păgubit nimic! Vai de tine, creștine care te-am sălășluit cu locuința lângă Mine și tu faci tot ca tine, nu faci ca Mine! Vai de tine, creștine care ai plecat de lângă Mine și ai curvit și ai fumat și ai făcut crimă și ai făcut sodomie și te-ai dus și ai făcut hoție, că începutul păcatului este băutura, și să știți că lucrarea se scurtează, pentru nelegiuirea voastră.

... Copilașii Mei, nu mai pot răbda această mișelie, această tâlhărie. Încă o dată vă spun: să știți că veți vedea nenorocirea care va da peste lume și peste cei ce nu voiesc să facă voia Mea. Se vor sui sus, pe casă, ca să scape de nenorocire, dar și casa se va sfărâma. Se vor sui sus, sus, pe munte, și tot nu vor scăpa, că și muntele se va dărâma; că a căzut Lucifer din cer, dară acela de pe pământ!

... Ierarhul Nicolae va fi judecătorul ierarhilor. El va judeca patriarhia, cu toată slujba din ea, cu toată suflarea din ea. Proorocul Zaharia va judeca și el pe cineva, că a ținut în slujba sa o pruncă ce i s-a dăruit, și a ferit-o și a crescut-o, tată, până la etatea de cincisprezece ani, și apoi a logodit-o cu bătrânul Iosif și nu s-a smintit că a logodit, și a ținut slujba și mai în sfințenie.

... Înainte cu Dumnezeu! Crede în El, că El nu este mincinos, și ce ți-a spus nu este minciună. Cum se pune beteala în piept să se știe că ai fost la nuntă, așa se va pune în pieptul tău semnul Meu ca să te cunoască un călău și să nu se apropie de tine.

Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, Care de la început a lucrat acest cuvânt. Cine a ascultat și a împlinit, drumul i-a fost spre răsărit, că acesta este drumul Domnului Iisus Hristos.

... Domnul Iisus Hristos când a plecat la cerul sfânt le-a spus: „Copilașilor, să fiți cuminți, că Eu Mă duc la cer, dar Mă întorc, și multă bucurie veți avea“. Dar iată că Domnul a venit astăzi, cu ucenicii Săi la voi, și unii din voi nu Ne primiți. Vin vremuri grele, dar să cunoașteți și vremurile bune, că Domnul Iisus nu vine pe vreme bună, ci vine pe furtună când ies pomii din rădăcină, pe vreme rea, pe ninsoare geroasă, dar Domnul îi spune: „Ține-te bine, că vei fi fericit dacă nu vei fi doborât la pământ“. Dar când vei vedea soarele pe hăinuța ta, ce vei zice? Și în inima ta soarele, ce vei zice? Și razele în gura ta? Ce zici când vei vedea și pe călău că va zice: „Scapă-mă și pe mine!“? Dar tu ce faci? Îl primești în casa ta? Domnul nu mai este atunci ca să-ți spună. Dar tu ce faci? Noe nu a băgat pe nimeni în corabia sa. Dacă-l vei băga în casă, ți se va dărâma casa.

Să știi că atunci când vei zice că vei muri, atunci va veni binele. Dar va fi o zi, și această zi nemăsurată va fi, și în această zi te va trimite Domnul să scoți mortul din groapă și îl vei scoate cu o singură binecuvântare, că se va lua darul de la preotul acela care bea și mănâncă și pe tine te hulește, și se va da aceluia care Mi-a slujit Mie. Scrie că pe fereastra voastră va fi un semn neștiut de voi acum, și când va trece pe lângă tine, se va îngrozi și se va speria călăul.

... Nu acest trup amărât vorbește, ci Domnul Iisus prin Duhul Sfânt. Dacă nu crezi, înțeapă acest trup. În loc de sânge, curge apă. O, poporul Meu, și dacă-l vei înțepa, Domnul te va întreba de înțepătura aceasta.

Nicolae Achim, ce e la tine în casă? E numai ceartă. Oare, pentru aceasta am făcut Eu această casă înaltă? Am adus acest tinerel în casa voastră și nu l-am adus ca să-și urască soarta. Scutură-te, creștine, că praful se pune pe tine de mii de ori pe clipă. Fiule Daniele, să nu te superi.

Ușor e să zici: „păcat“, dar păcatul este începutul unei lucrări mari și are multe feluri de cuvinte păcătoase. Copilașii Mei, nu v-am adus lângă Mine să fiți ruine, ci să știți că dacă nu vreți să credeți lucrul dumnezeiesc, se va dărâma casa, se vor dărâma toate din curtea ta, și dărâmarea aceasta este jalnică. Nu s-a făcut această casă ca să vă mândriți, ci Domnul a ursit să fie lucrată așa prin smerenia ta.

... A venit din iad demonul cu toată ceata înfuriată, crezând că pune credința sub obroc, crezând că pune credinței foc, sau lacătul pe tine ca să nu mai mergi, creștine, după Mine, dar nu te lăsa. Învață legea sfântă, căci așa cum a omorât David pe Goliat, așa și tu vei omorî pe vrăjmașul tău cu toată ceata sa, cu un singur cuvânt dacă-l știi a-l grăi.

... Vine vremea, dar nu te întrista. Scrie la carte că suntem la sfârșitul Apocalipsei. Mai e un pic de vreme de trecut, dar se scurtează prin slăbiciunea voastră, că mulți creștini își vor lepăda sfințenia și se vor da de partea aceluia care nu crede în Dumnezeu. O, fii secret, poporul Meu, că dacă ai căzut, Dumnezeu te ridică. Dar nu vinde pe fratele tău, de ți-ar sta capul unde-ți stau picioarele. Dacă tu ai căzut și el nu a căzut, tu să te bucuri. Nu da durere altuia din pricina căderii tale. Nu dușmăni, nu pârî, nu urî când ți s-au descoperit păcatele. Ai auzit? Să plângi, să uzi pământul.

Domnul Iisus nu a venit din cer pe pământ ca să-Și piardă vremea, ci ca să sfârșească Scriptura. Bucură-te că te-ai născut astăzi și te-am chemat! Când va veni vremea să știi să altoiești viețile celor necredincioși?

Va veni vremea, tată, cum a fost odată tâlharul de pe cruce. Unul a zis: „Pogoară-Te de pe cruce dacă ești Fiul lui Dumnezeu!“, iar altul a zis: „Fiul lui Dumnezeu, primește-mă și pe mine întru împărăția Ta!“, și printr-un singur cuvânt el s-a mântuit. Așa și tu vei altoi păcătoșii prin credința ta, și ei vor crede în ultima lor viață.

... Dacă ai cerut în fața Mea serviciu, ți-am dat, și iată, serviciul te-a stricat. Și astăzi ai serviciu, dar nu mai ești cu Mine.

... O, poporul Meu iubit, pe moșii și strămoșii voștri i-am pedepsit, i-am băgat în chinuri grele, pentru că și-au bătut joc de minunile Mele. De ce nu citiți și voi în carte toate acestea? De ce? De ce, tată? Florile Mele, de ce? Vin îngerii să vă culeagă, florile Mele, pe cele duhovnicești, că e scris să-Și ia Dumnezeu partea Sa, iar partea rea, să toarne focul peste ea.

Fiule Daniel, cuscrul tău, Gavrilă, va rămâne orb. Caută să se ducă să se vindece la doctor, dar să știți că doctorul pământesc nu-l va vindeca, că nu a văzut în calea sa altceva decât băuturica și munca pământească. Merge la biserică, dar merge cum ai avea tu o cantă găurită și cu ea nu poți căra apă. Fiule Daniele, omul acesta nu hulește. Acesta era păcatul pe care îl făcea: bea, bea, bea și lucra duminica și lucra numai și numai lui Gog. Dureros, tată.

... Știți care e dușmanul de moarte? Acela care caută moarte, și nu moarte trupească, ci moarte duhovnicească. Dacă ți-ar tăia o mână, nu este nimic, dar dacă ți-ar tăia din viața duhovnicească, aceasta e pericol de moarte.

Fii ascultător, poporul Meu iubit. Nu te uni cu acela care zice: „Hai să bem“, ci unește-te cu acela care zice: „Hai să ne închinăm, frate“. Nu te uni, frate, cu acela care-ți dă o țigărică. Fugi, că e mică țigărica, dar mare va fi. Nu vedeți că cine o poartă nu poate să o mai lase? A prins rădăcini, tată. Nu folosi acest lucru necurat, că e ca viermele. Nu te uni cu acela care iubește femeile. Of, tată, ajungeam departe cu voi dacă erați ascultători!

... Copilașii Mei, aveți grijă, se face un recensământ și vă pune la îndemână multă întrebare, și nu numai pe cel mare, ci și pe cel mititel. Și în timpul acela candelele să fie aprinse numai una, iar celelalte, stinse, că vă va întreba ce simbolizează candela. Domnul vă anunță ca să știți. Sunteți mititei la minte și la cuvinte, că vrea să vă bage chiriași, nu ca să dea bani, ci ca să vă fie vânzători.

... Să știți că orice preoțime care este contra voastră, nu sunt unșii Mei, nu-i cunosc. Când se vor întâlni cu Mine, vor zice: „N-am lucrat eu Ție?“. Nu te cunosc, că Trupul și Sângele Meu l-ai risipit, l-ai jefuit.

... Aveți grijă, tată, că au ieșit magnetofoane electrice, care se pun și la telefoane, și la televizoare, ca să audă și să cumpere ce vorbiți voi în casă.

... O, o, creștine, ce te vor jeli neamurile când te vor vedea îngălbenit ca ceara și luat de duhul necurat și dus la locul pregătit de tine!

06-12-1976

Cuvântul lui Dumnezeu

... Eu, Domnul Iisus Hristos, M-am coborât de sus, din cerul sfânt, pe pământ. La început M-am coborât cu trup și am călătorit cu trup, tată. Ce lucrare am făcut când am venit pe pământ în trup? Și pentru ce s-a făcut?

— Lucrarea de mântuire, Doamne. (răspund creștinii, n.r.).

— Și de ce nu am făcut în cerul sfânt această lucrare? Pe pământ trebuia să vin în trup, ca să se împlinească cuvântul sfânt și la buni, și la răi. Am vorbit, și ceea ce am vorbit s-a împlinit, iar astăzi am coborât pe pământ ca să împlinesc ce a rămas să împlinesc: legea toată.

Apropiați-vă de Mine. De multe ori am spus acest cuvânt, nu numai o dată, ci de multe ori, și de ce nu se împlinește? Mulți au venit și mulți s-au înapoiat, și totuși nu sunt sigur de acest popor, nu sunt sigur că va intra în împărăția Mea, din pricina încăpățânării.

O, Daniele tată, sunt tare supărat! Îmi pare rău că am venit din cer pe pământ. Îmi pare rău de ce am făcut Eu. Sunt supărat nespus de mult, pentru că omul care e făcut de Domnul, întru toate e făcut de Domnul. Îmi pare rău că i-am dat secretul Meu. Îmi pare rău că i-am dat chipul Meu. Îmi pare rău că l-am făcut și i-am suflat Duh din Duhul Meu ca să fie sfânt pe pământ, și astăzi se joacă duhurile necurate cu omul pe care Domnul l-a sfințit întru toate. L-am făcut cu chip sfânt, cu trup sfânt, cu cuvânt sfânt. Nu e ca animalele, în patru picioare și cu vocea ca la animale, ci l-am făcut deosebit. Și iată, tată, că omul s-a depărtat de Domnul, Îl hulește pe Domnul, Îl dușmănește pe Domnul, Îl vorbește de rău pe Domnul. Dar să știi, Daniele tată, că ce s-a întâmplat cu Sodoma și Gomora și ce s-a întâmplat cu lumea din vremea potopului, așa se va întâmpla și cu lumea aceasta.

... M-am făcut cunoscut omului pe pământ întru toate. Nu am ascuns nimic din fața omului de azi, ca să fie fericit și încredințat de Dumnezeu. Și iată că lumea toată se închină duhurilor necurate.

... Fiule, nu am deosebit, nu am ascuns nimic de tine sau de fratele tău, dar pentru că nu am ascuns și am spus tot adevărul, iată că nu sunt bine. Sunt vândut, sunt zdrobit, sunt răstignit și în ziua de astăzi, ca și când am fost în trup, chiar de acela pe care l-am iubit și i-am dat secretul Meu sfânt. Creștine, cu cât te-am sfințit de mult, cu atât vei fi osândit.

O, poporul Meu, care te-am chemat la Dumnezeu și astăzi nu mai vrei să fii cu Mine! Nu te gândești, tată, că-ți va fi grea osânda și nu va mai avea cine te scăpa și cine te vindeca?

Daniele, așa să vorbești poporului Meu, că va veni vremea când omul va chema pe Domnul, cu lacrimi curgând vale, Îl va chema să-l scape de necazul pe care-l va avea, și Îl va chema să-l scape de durerea pe care o va purta în spate, și Îl va chema să-l scape de boala care-l va ataca; Îl va chema să-l scape de dușmanii care-i stau în față, căci dușmanul tău va fi cel apropiat de tine astăzi, cel pe care Eu îl urăsc și tu îl iubești, cel pe care Eu îl prigonesc și tu îl iubești. Acela va fi dușmanul tău de moarte, și când Mă vei chema, Eu voi fugi de la fața ta.

Și această persoană de astăzi, care stă în fața ta și își înjosește ursita sa, Maria Achim, e o persoană mândră, și i-am răbdat multe greșeli pe care le săvârșea și am chemat-o lângă Mine ca să-Mi fie aproape, lucrătoare, dar tot așa este, tot așa vorbește. Daniele tată, nu mai ține în fața ta persoane ca acestea, că e păcat strigător la cer acest lucru. Această persoană așa a fost de la început, și l-a urât de moarte pe soțul ei. De ce nu se uită în desaga sa, și se uită la desaga soțului său? Fiilor, ce ziceți? Va mai merge mult munca Mea așa? Nu. Pentru neascultarea voastră, toate se vor opri și va scutura Domnul praful de pe picioarele Sale, să cadă pe spatele celor ce nu vor să facă roade. Daniele, fă dreptate! Eu așa îți poruncesc, că ești păstor. Dacă la tine vine cineva să le faci dreptate, fă dreptate și nu apleca urechea ta la nedreptate. Ai auzit, tată? Fă dreptate! Ești rugat din partea Domnului Iisus Hristos: nu primi nici o persoană să-și înjosește familia sau soțul sau pe vecini sau copilul.

... Tată, tată, sunteți în gură de șarpe, cum a fost Daniel în groapa cu lei. Dacă nu ați fi făcut rugăciuni și postul pe care l-am dat, de mult erați uciși. Așa cum Daniel în groapa cu lei se ruga, așa și acum, puterea lui Dumnezeu este peste voi. Dau cu praștia, tată, în voi, și se lovesc ei și pică jos și mor. Fiule, câți au dat cu praștia în tine și în trâmbița Mea și s-au lovit și au murit!

... Patriarhul Justinian a făcut un bine la cineva. Pentru binele acesta are rădăcină adâncă la Mine. Dar are jurământ, cât va trăi el, nimeni nu-l poate scoate din slujba sa duhovnicească. Și dacă nu era așa, nu mai era Biserica Ortodoxă și nici un creștin nu mai era. Să țineți minte, tată, că de aceea nu poate să-l răstoarne, și de această faptă s-a adus la cunoștință și la elevii din școală. De aceea Gheorghiu-Dej, la moarte s-a îngropat cu preoți. A spus: „Din biserică am venit, prin biserică plec“, așa a lăsat scris. Acesta a fost mult mai înțelept și mult mai credincios decât conducătorul care este în prezent. În fața lui Gheorghe Gheorghiu-Dej a stat și trâmbița Mea, și dacă el era cu inimă rea, îi făcea ceva rău, dar a îndemnat-o să fie tainică și i-a spus trâmbiței Mele, a spus de la sine: „Păgânul nu se mai face creștin, dar din creștin se face păgân“. Și așa este. Dreptate a avut.

19-12-1976

Author:  Duhul [ 1.3.2008, 22:53 ]
Post subject:  Cuvântul Domnului - Anul 1977

Anul 1977

   * 07-01-1977 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 24-01-1977 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 22-02-1977 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 09-03-1977 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 27-03-1977 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 15-04-1977 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 24-04-1977 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 06-05-1977 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 09-05-1977 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 17-05-1977 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 07-06-1977 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 17-06-1977 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 23-06-1977 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 15-07-1977 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 09-09-1977 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 20-09-1977 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 28-09-1977 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 24-11-1977 Cuvântul lui Dumnezeu


Cuvântul lui Dumnezeu

... O, cine va răspunde de acest cămin românesc? Cine va răspunde de această țară? Pe acest pământ erau niște stupi de miere. Românie, cine te știe, Românie? Îți zic ție, Românie, unde e brățara pe care o purtai la mână? Ți-au luat-o țările străine. Ai făcut schimb de marfă, ai dat aur pe aramă, ai dat tinerețea de pomană. Cu câte cruci am sfințit acest pământ! Dar acum nu mai sunt. Ține-te bine, Românie, ține-te bine, că vei rămâne fără lumină. Vei bâjbâi ca omul fără vedere și vei înfometa ca omul fără avere, care nu va avea unde semăna recolta sa, căci pământurile de sub picioare nu mai sunt ale tale, că nu vei mai avea unde semăna recolta ta și nu vei mai avea unde pășuna vita ta; nu vei mai avea pomii și grădina ta. Vai de tine, române păcătos și fără de Mine! căci vei fi rob la lume străină, care vine mereu peste tine. Nu ți-ai păstrat lucrul pe care ți l-am dat, și te-ai întinat cu trupul care a intrat din străinătate la tine în casă.

... În anul 1955 când M-am coborât cu Duhul pe pământ, era un buchet de creștini nu mare, ci mititel, și M-am bucurat de el ca de Lot și de Avraam, ca de Iacov și Isaac. Prin ei am împlinit un lucru pe care l-am avut de împlinit. Dar astăzi cu cine să mai împlinesc veacul și lucrul dumnezeiesc? că scrie în sfânta Scriptură că dacă unu, doi, trei sau patru voi găsi neîntinați, scapă acest pământ. Dar nu sunt, căci cei pe care i-am găsit când am venit, toți M-au mințit, toți Mi-au zis că urmează pe Iisus până la poarta cerului sus. Dar astăzi am rămas cu unul; unul, tată, unul la cinci case; cu doi la zece case. Și aceștia se vor răpi, ca Ilie și ca Enoh, cu trup cu tot.

Nu Se mai luptă Dumnezeu să mai curățească un păcătos de păcate, că de câte ori l-a curățit, și astăzi s-a găsit nu ca omul, ci mai rău decât un câine, căci câinele e mai înțelept de zece ori ca omul, căci când îl strigă omul, îl cunoaște și vine în grabă la sine, dar omul nu-L mai cunoaște pe Domnul. Ca să se mai schimbe, nu se mai schimbă, ca pe vremea lui Noe. Spune peste tot Domnul Iisus, în Duh, că vine focul peste tine, vine moartea peste lume, dar cine să audă? că deși au urechi, nu aude nimeni, ca în vremea Sodomei și Gomorei; curvesc fără saț. Rabdă de foame, dar de aceasta nu se lasă.

... Am adus la Mine ciobani de la oi și i-am făcut războinici și eroi, până ce au ajuns împărați peste împărăție, dar nu împărați ca în vremurile de azi, ca să pândească avioanele și să-și facă plimbările, ci i-am făcut ucenici, și fiecare au scos din mărăcini și spini suflete legate și schingiuite de duhurile necurate. Ține-te bine, creștine, că până acum am fost cu tine și te-am apărat de câini, te-am apărat de hoți, te-am apărat de duhuri necurate. Nu ai suferit lipsa, dar de acum voi da drumul la câini și te vor mușca de va curge sângele din mâna ta, care faci păcat cu ea.

... Dacă ar vedea moșii și strămoșii voștri, s-ar mira, s-ar mira și ar urla cum urlă lupii, de se aude peste graniță, de ce a ieșit în urma lor; că nu mai are pe pat acel țol și nu mai are în curte acel izvor și nu mai au nepoții acel port. De ce? Că au venit din țări străine în țară la Mine lucruri care nu au fost de când e veacul. Crezi? Voi purtați hăinuță făcută din ce nu știți și purtați cămășuță din ce nu știți; și mâncați mâncare din ce nu știți. Degeaba am venit Eu în mijlocul vostru, căci nu Mă întrebați, și plâng și Mă uit la creștini cum mănâncă mâncarea care nu se mănâncă și poartă haine care nu se poartă.

Tată, țineți taina, că dacă o veți spune, veți suferi greu, că pe Mine nu Mă poate prinde. Fiți foarte atenți, tată, că dacă Dumnezeu nu ar fi între voi și dacă Maica Mea nu s-ar ruga, de mult erați pierduți și omorâți. Dar Maica Mea ține piept ca un viteaz cu arma în mână și nu dă voie să vină peste voi oamenii răi.

O, tată, patriarhul Justinian e pe patul de moarte, suferă greu din partea poporului rău. Dacă poporul său nu ar fi rău și dacă Justinian ar mai fi în puterea sa, nu ar mai fi intrat oameni cu duh necurat în patriarhie.

... Fiule Daniele, ce să mai fac eu cu Maria Achim? Ce să mai fac Eu cu ea? că și-a urât bărbatul ei, care Mă iubește pe Mine. Ce să mai fac Eu cu ea? căci i-am ajutat de și-au făcut cămin aproape de căminul Meu. Și-a făcut inima stâncă ce nu se mai pleacă niciodată, cum nu s-a mai plecat Petre Horja. Ea dușmănește pe surorile ei, dușmănește pe vasul Meu, că nu i se proorocește după placul său. De câte ori i-am iertat al său păcat? Îi răpesc copilul pe care i l-am dat, și îi răpesc și fiicele. Sunt gata să spun un cuvânt. Crezi? Ea profanează lucrurile sfinte. Și Maria lui Nicolae Lăzărescu iscodește. Să alunge acest păcat de iscoadă, căci cum s-au nimicit iscoadele din pământul Canaan, care au spus o minciună, așa se vor nimici și acestea.

... Vino, tată, să fii mulțumit, să ai o singură hăinuță pe tine, nu cu hăinuțe multe. Vino nu încrosniat cu hăinuțe multe! Vino la Mine! Nu se știe cât timp are să mai fie de acum. Vino, tată, vino! căci căminul e mititel, dar se va întinde ca o plasă și se va face mare și frumoasă și o va conduce Domnul. Vino! Mâncarea ta să fie mâncarea Mea. Vino! Inima ta să fie inima Mea. Vino, tată, și nu zăbovi! Chiar dacă ai avea în casă bogăție mare, vino! că te-am anunțat ca să nu-ți faci avere pământească. Vino! căci când voi suna din trâmbiță, nu va putea nimeni să ia nici trenul, nici mașina, și Domnul va spune: „Vino așa cum am venit și Eu din cerul sfânt la tine! Vino! Vino!“.

Să nu vă duceți la blocuri. Este piatră care se va sfărâma în curând. Nu mai poate Dumnezeu să rabde.

... Fiule, te întreb ceva, dacă știi să-Mi dai răspunsul. De ce se împunge țapul unul cu altul? De ce se lovesc? De ce se împung berbecii unul cu altul? De ce se lovesc? Fiule, chiar dacă într-o turmă sunt doi ciobani, se tot pocnesc. Este simbol mare. Nu sunt berbeci, și sunt niște regi și niște împărați. Deși au turmă, dar dacă i-ai vedea cum se pocnesc! Deși e unul ca și altul, dar se pocnesc. Dar cât s-or pocni, tată, țap cu țap? Și la berbeci și la țapi curge sângele pe masă. Știți despre ce am vorbit. Cine i-o mai despărți? Dar să știi, tată, că nu rămâne nici unul, nici altul. Și țapii, și berbecii, amândoi se distrug, și rămân oile. Ține minte: rămân oile. E ceva de consultat. Cine va sta cu oile? Dar nu vor mai face oile miei.

... Preotul Mirică Ilie când a pornit pe trâmbița Mea la spitalul-azil a zis să moară acolo, să nu mai vină, ca să nu mai încurce. A făcut ca boierul cu cocoșul. Dar iată că în vremurile de azi vasul Meu trăiește, iar preotul Mirică Ilie și soția sa sunt îngropați în mormânt. De atunci și-a săpat groapa, și lui, și soției sale. Când făcea trâmbița Mea jertfă la bisericuță, îi dădea și soției sale, și nici ea nu lua, nici pe nepoți nu-i lăsa, și le spunea: „Nu luați, că această femeie e blestemată de preot.“ Și a plecat cu blestemul neiertat.

... Lenuța, nepoata vasului Meu, nu mai respectă pe vasul Meu și îi răspunde la fiecare arătare pe care o face vasul Meu pentru ea, și îi răspunde cu inima înrăită. Nu mai îndrăznește trâmbița Mea să-i arate greșeala sa. Spune la toată familia că nu poate, dar nu-i pune vasul Meu nici o greutate ca să nu poată. Veronica și cu Ionel sunt aici, dar sunt în urmă de tot cu toate lucrurile Mele. E dureros cu acești tineri așezați în această casă, că nici unul nu mai întreabă niciodată: „Ce mai zice Domnul?“.

07-01-1977

Cuvântul lui Dumnezeu

... Israele tată, de la mic și până la mare dacă vă aduceți aminte de numărătoare, s-a făcut numărătoarea creștinilor pe pământ. Țineți minte, să nu se uite. De ce nu vreți să cunoașteți soarta voastră de astăzi și soarta voastră din trecut și soarta voastră din viitor? De ce nu vreți să fiți uniți? Copilașii Mei, mama voastră v-a purtat în brațe, dar Eu, Dumnezeu, v-am purtat în Duhul Meu, în lucrul lui Dumnezeu. Cineva când zice despre singura sa ființă, zice „eu“, dar „eu“ e fără Dumnezeu. Dar Eu zic: Dumnezeu și lucrul Său. Am lăsat lucrul de mare preț și am venit din cer pe pământ. N-am venit să ne uităm unii la alții, ci am venit să lucrăm pentru sfârșit.

... Vai de tine, creștine care ai vorbit cu Mine lucru care nu se spune la nimeni, iar tu, din încăpățânare, ai făcut foc mare și ai ars tot ce a fost dumnezeiesc, și a rămas doar cenușa, popor care stai cu mâna pe topor și te răzvrătești cu cel pe care-l pregătesc pentru tine.

... Poporul Meu, lasă lucrul tău și vino la Dumnezeu! Poporul Meu, poporul Meu, lasă taina ta și ia taina Mea, căci cu aceasta vei fi chemat, și numai cu acest lucru al Meu vei fi băgat pe poartă în împărăția Noastră. Dacă lucrul Meu l-ai pierdut, dacă taina Mea ai vândut, nu vei putea să stai în fața Mea fără acel lucru tainic.

... O, poporul Meu, care ți-am scris numele tău în cartea Mea! O, poporul Meu, pe care te-am scris în carte la numărătoare! O, poporul Meu, care vei fi martor la toate lucrurile sfinte! Dacă ai călcat pe un lucru binecuvântat, ai făcut mare păcat. Tată, nu te-ai încredințat în mâna Mea pe care ți-am pus-o pe cap când te-am binecuvântat.

... Vine vremea ca în această căsuță în care noi vorbim, dacă nu ne îndreptăm de toate relele fapte, să nu ne mai întâlnim decât în ziua judecății, poporul Meu.

... Faceți-vă buni, ca să scăpați de acești câini, că iată cum caută fiara hrana sa. Caută-te, măi creștine, ca să nu cazi fiarei în gură, căci Dumnezeu trimite pe îngerii Săi, dar tu nu vrei să te ai bine cu ei, și fugi ca de alte ființe spurcate, dar Eu îți spun că oriunde te vei ascunde, ochiul lui Dumnezeu te vede și te descoperă, ca să fii nimicit de păcatul pe care l-ai săvârșit.Veniți-vă în fire, că așa îi spuneam și lui Noe: „Noe, fă așa, și fă așa“, și Noe lucra după porunca Mea, iar când a venit urgia, nici sora sa și nici neam de al său și nimeni nu a putut să fie primit. Și nu mai ziceau cum ziseseră până atunci: „Noe e nebun!“. Acum nu vrei să asculți și nu vrei să te porți după portul creștinilor.

... Cum se vor pârli picioarele care astăzi înnebunesc bărbații după ele! Cum se vor pârli buzele pe care astăzi le vopsiți! Cum se vor pârli ochii și sprâncenele făcute de tine! Cum se vor pârli mâinile acelea fine, care plac bărbaților!

... Eu, Domnul, vorbesc în trupul acesta. Acesta e trup ca să vă vorbesc vouă, că trupul acesta e făcut de Dumnezeu, e scris în sfânta carte ca să fie născut pentru lucrarea lui Dumnezeu. Vai de tine, vecine, vai de tine, creștină, vai de tine, soră și frate care n-ai iubit cu sfințenie acest trup și l-ai nesocotit și l-ai făcut mincinos! În curând nu veți mai vedea trupul acesta și îl veți plânge cu amar și îl veți striga cu numele pe care l-a avut, căci vor veni din țările îndepărtate, și îngerii vor privi și o vor mângâia și o vor lua din casa sa. Dar tu, care ai stat nepăsător în acest loc și n-ai luat nimic bun de la acest vas și prin acest vas, vei auzi, tată, muzica sunând și cântând când vasul va pleca din casa sa, și plâns pe care nu l-ai auzit niciodată.

... Mă întreabă îngerii: „Ce face poporul Tău, Doamne?“. Ce să facă? Unii cos, alții cioplesc, alții se bat, alții se hulesc, alții sunt certați, alții curvesc, alții fură, alții ascultă la ferestre și la uși și îl pândesc pe fratele lor. Vai de tine, Iudo, nu cel care L-ai vândut atunci, ci cel care ai vândut astăzi pe Duhul Sfânt! Vai de tine, Iudo cel de acum, care reînnoiești vânzările!

... Vino la Mine, creștine tată, că altul nu mai vine după Mine să-ți spună cuvintele acestea. Vino, tată, că mulți sunt care au venit și mulți au cunoscut că adevărate sunt aceste cuvinte. Mulți au venit și au stat lângă Mine și au mâncat pâine cerească și nu s-au mai întors cu spatele la Domnul Iisus Hristos, ci au stat cu fața la Mine. Gândește-te bine, creștine, că vine ziua ca mâine și vei vedea ce se va întâmpla cu casa ta, vei vedea ce se va întâmpla cu averea ta, vei vedea ce s-a întâmplat cu familia ta și vei vedea ce s-a întâmplat și cu neascultarea ta. Vino la Mine, vino, că de când te-am cunoscut, numai așa ți-am spus. Și îți spun: mănâncă din Trupul Meu și bea din Sângele Meu.

Zice Preacurata Maica Mea: „O, Doamne, copilul meu, cum Te mănâncă și omul bun și omul rău, ca lupii, și nu crede, nu crede că ești Dumnezeul ceresc! O, Fiul meu, ce va fi, ce se va ivi pe pământul acesta? Înainte de a veni, nu era lucrul acesta care s-a făcut, nu era. Spune-mi și mie, Fiul meu, ce se va întâmpla cu acesta care mănâncă și bea din Sângele Tău și nu vrea să fie îngerașul cerului, nu vrea să intre în armata Ta?

O, creștine, creștine, mult, mult timp am plâns eu pentru tine! O, creștine, mult am stat în genunchi și m-am rugat la Fiul meu să-ți ierte păcatul tău cel greu, că nu-l mai poate ridica nimeni, și nu mai are loc sub soare, atât s-au făcut de mari păcatele voastre. Nu mă adresez la țările străine, pentru că acelea sunt păgâne. Mă adresez țării române, că nu e păgână, ci e o țară română, în care Dumnezeu Își va face planul Său pe care-l are de făcut. Deșteaptă-te, creștine, din somnul cel de moarte!“.

... O, creștine, mai e puțină vreme și te voi vedea urcând pe muntele acesta care este pământesc. Ai să te urci până de nouă ori, și sus pe munte n-ai să ajungi, că putere nu vei avea cum ai acum. Dumnezeu încă nu a luat de la robul Său puterea Sa, ci a lăsat-o la tine, tată, dar să știi că dacă nu te vei îndrepta, toată puterea te va părăsi și te vei poticni și te vei ridica, și iarăși te vei poticni, și așa te vei chinui până ce vei muri, căci Domnul îți va lua tot ce ai avut de la Sine, până ce și moartea se va lua de la tine, că moartea e sfârșitul vieții, tată. Ascultă bine, creștine, că toate ce vin, ți se spun.

Am avut un număr mare de creștini, și să știi că Dumnezeu nu a dat la spate pe cel de prima dată, care I-a venit în față la lucrare, nu l-a dat la spate. Și te va cuprinde groaza de câți creștini am avut și cu câți am mai rămas. Uită-te, că nici un rău nu ți-a făcut Dumnezeu dacă ai plecat de la Mine.

... Plânge trâmbița Mea și spune: „Vai, vai, vai, ce durere dai, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu! Cât mai zăbovești cu mine? Cât mă mai chinuiești? Arde focul gura mea, arde focul pieptul meu, arde focul tot cuprinsul meu, Dumnezeul meu! Dumnezeul meu, nu mai ascultă nimeni de glasul Tău. Am văzut omul pe pământ, cum se întâlnește cu femeia, pământește. I se aprind ochii ca becurile; se aprinde focul ca văpaia. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, oare, acesta este lucrul Tău? A adus satana pe pământ multe feluri de păcate. Adevăr adevărat grăiesc: nu poate omul să străbată printre aceste feluri de păcate și să nu le facă. Am văzut creștin care mult a fost iubit de Tine, și astăzi este căzut în tină. Dumnezeul meu, să nu-mi socotești ceea ce vorbesc minciună, dar nu mai pot îndura durerea mea“.

... Fiule, s-a făcut numărătoarea. Să nu se rupă această hârtiuță. Dacă numai câte o persoană de fiecare nume era, tot creștea numărul, și astăzi nu mai eram aici. Dar nu Mă ajută nimeni, nu Mă împrumută prin muncă duhovnicească, și muncește numai pământește, să-și facă avere bogată.

Prima dată am cunoscut cinci creștini. Să fi crescut tot cu cinci, și până acum se înmulțeau. Dar creștinul ce a făcut? A auzit, doar atât, și s-a culcat, și s-a trezit când era o vreme rea și nu se mai putea câștiga prin munca sa nimic. O, creștine, nu mai numesc pe nume, că Mi-e rușine, că ai nume blagoslovit și sfânt, și zic: creștine, nu schimba viața Mea! Nu zic către curvari, nu zic către vânzători, nu zic către bețivi, nu zic către hoți, și strig ție, creștine: nu te teme de vremea aceasta rea și nu schimba viața Mea, că vremea trebuie să vină. Ești creștin, creștin să rămâi. Ai auzit? Nu lepăda hăinuța de creștin în fața unui păgân. Păgânul să-și lepede hăinuța în fața ta, și așa se va întâmpla dacă vei avea credința Mea.

... Vine vreme grea când vei fi forțat să te duci la școală să înveți ce n-ai învățat și să fii ce n-ai fost. Ce faci atunci? căci ceea ce vei învăța, toate sunt contra Mea, și toate sunt contra ta și contra hăinuței pe care o porți. De aceea vă spun: ce faceți cu aceste vremuri care vă stau în față? Să știi că Dumnezeu doboară pe vrăjmașul Său cum a doborât David pe Goliat; sabia lui l-a tăiat pe Goliat. Așa și tu.

Domnul te roagă să nu iei acest semn drăcesc, și luptă-te luptă dreaptă, ca să nu te amăgească. Să aveți grijă de copii, că mult se bucură antichrist să-i facă uteciști. Păstrați taina și nu vă vindeți, că nu e de la tine acest lucru, ci e de la Mine, de la un Dumnezeu pe Care nimeni nu poate să-L vadă, decât cine e cu El. Că vine vremea să stea oștirea Mea colea, și cea rea, colea, și vor sta față în față, și să știți că aceștia nu se vor lupta cu sabie, și se vor lupta cu putere nevăzută. Va sta dușmanul sub talpa ta, dar fii adevărat creștin. Nu te vopsi, tată.

Creștine, creștine, auzi trâmbița ce spune? Ce zici, vei putea sta până la venirea Mea? Răspunde! O, fiule tată, e vremea grea și rea, și omul nu vrea să facă voia Mea; pune în față neputință. Dar ține minte aceste cuvinte sfinte: cine dragoste a avut, a putut. Cine a voit, a putut.

24-01-1977

Cuvântul lui Dumnezeu

... Te doare capul sau stomacul sau măseaua și zici că aceasta e o durere. Dar vine durere mai mare, pe care n-ai avut-o niciodată, și va fi fără mângâiere. Fiule, te întâlnești cu mulți care poartă viața pe jumătate, care poartă pălăria pe o parte. Mult Îl vei căuta pe Dumnezeu, și vei fi îndurerat de băutura pe care o bei pe furiș, și vei fi îndurerat de dușmănia pe care o porți pe furiș, și vei fi îndurerat de mâncarea pe care o mănânci pe furiș. Eu îți zic „copilul Meu“, dar tu ești dușmanul Meu. Fiți atenți: celui ce nu-i place să fie cu Mine, multe rele născocește. Și stați cuminți și cu luare-aminte la căderea lor, până ce Domnul îi va îndepărta dintre voi cu puterea Sa.

... Dacă tu nu vrei să asculți aceste porunci, Dumnezeu le ia de la tine și le dă celui ce ascultă. Câți nu au venit în acest loc și au trecut ca și călătorul, au dat bună ziua și au plecat. Unde sunt? Ei spun că știu și ei să lucreze fără să-i conducă Dumnezeu. O, iubite frate, aceste cuvinte le-am vorbit când nu erau munții aceștia ici-colea și nu se vorbea că vor crește munți printre voi. Și iată că Dumnezeu a spus că va veni vremea când vor crește munți și veți zice munților: „Cădeți peste noi și ne ascundeți de fața lui Dumnezeu!“. Uite că munții au venit lângă tine, și aceluia îi vei spune: „Surpă-te peste mine, ca să scap de mânia lui Dumnezeu!“.

... Strigă la Mine să piară dușmanul tău, dar strigă tu, că Eu îl văd. Poate e prieten cu tine. De aceea îți zic: strigă tu. Pentru unii din voi vine mare bucurie, iar pentru unii, mare întristare; fiecare în a sa lucrare. Ascultă, creștine, să ai putere înaltă. Așa se va da de la Dumnezeu și robului Său puterea Fiului Meu, și orice vei porunci, se va împlini, și nu te vei mai lupta cu sabia ori cu pușca, ci cu rugăciunea, cu postul, cu privegherea. Așa vei vâna, căci armele care s-au făcut prin fabrici și uzine, vor rugini, că nu va mai fi timp să întindă pușca să te împuște. Vor umple șanțurile și cărările, cu trupurile lor neputincioase.

Am adus laudă la creștini, și lauda au dat-o la câini. Daniele, crezi? Ce laudă să-ți mai aduc Eu, poporul Meu? că dacă am adus un cuvânt de laudă, ai dat ca racul, mult înapoi. Cum se purtau fiicele lui Nicolae Achim! că nu era în tot poporul Israel așa port. Și iată acum cum poartă rochia mai sus de genunchi, și nu numai acestea. Pe mulți i-am lăudat, și mulți au murit, și i-am lăsat ca să înainteze, nu ca să dea înapoi. Să nu te superi, creștine, că dacă fratele tău greșește, te dojenește și pe tine Domnul, că nu ajuți pe cel căzut să se ridice în sus.

... Sfinții împărați Constantin și Elena au înfipt crucea în pământ și s-au jurat că nu va mai fi luptă. Și acum, sfântul împărat Constantin s-a sculat în picioare și lucrează în avântul său cel nou. Și patriarhul Justinian e ceva, dar el nu știe ce se petrece în România și în slujitorii bisericii lui; nu știe răutatea lor. Șade ca Daniel între lei și nu poate să-i ceară fiicei lui să-i dea o cană cu apă, că nu o lasă. Îi dau ei apă. Dar mult nu va fi și toți vor pieri. Fiule, mai e scris în Apocalipsă un război, dar nu cu arme de foc. Și să știți că apropiatu-s-a.

... Ați făcut rochițe și au rămas scurte. Atât cer de la femei: să-și acopere osul genunchiului, că dacă aș cere mai mult, ați face război cu Mine. Cine nu lucrează ca Mine, este împotriva Mea.

22-02-1977

Cuvântul lui Dumnezeu

... Nu numai aici, în toate țările. Asta le-a fost împărtășania lor: hula împotriva Duhului Sfânt. Fiule, tu nu vezi, dar dacă ai vedea, ai rupe haina de pe tine și ai striga la lume să nu mai folosească hula împotriva Duhului Sfânt. Am spus odată: «București, București, cum te voi întoarce pe dos și nu va rămâne piatră pe piatră!», și cei scăpați se socotesc că sunt scăpați, dar nimeni nu va scăpa. Hula îi omoară, nu Dumnezeu. Hula e prima sculă care stă la tulpina pomului care nu a făcut nici un rod.

... În loc să plângă și să se jelească, sunt certuri și vorbe de ocară și după această plagă. Mai bine pregătiți-vă, că mai vine. Dumnezeu trimite îngerul Său și va pune foc la lume. Cu ce? Nu se spune. Și atunci ce vei face? Unde te vei băga? Vai de viața ta, care ieri-alaltăieri zbiera și se îngrozea de mânia Mea!

... Încetați păcatele! Stop! zice Domnul. Ai înțeles? De ce pământește se execută acest stop? Când e bariera pusă pe calea ferată, fluieri ca să ridice bara, că ești grăbit, dar Eu zic: nu șuiera la Acela Care a pus bara, căci vine acceleratul peste tine și te face zob.

... Am dat îngăduința să aveți aparate și găsesc creștinii la meciuri. Interzis! Interzis, creștine, să te uiți la meci! Eu nu Mă duc la meci, și nu este îngăduit la nimeni. Cine a îndrăznit, a greșit, și la trecerea din viața aceasta, acei negri care au făcut meciurile, îi iau și îi bagă în iad. Ce e aceea „meci“? E ce nu a fost pe vremea moșilor și strămoșilor voștri. Feriți-vă de acest cuvânt, „meci“. Feriți-vă de scamatorie. Acesta este cel mai mare idol din vremile voastre.

... Veți vedea în țările apropiate cum stau numeroase trupe și așteaptă să intre în țara românească. Nici cât vârful de ac nu va rămâne gunoi în țara românească, și nu vor mai intra străinii, că nu vor putea, și vor zice: „Am pe fratele meu în această țară și vreau să merg la el. Am pe tata și pe mama în această țară și vreau să merg la ei. Am pe fiul meu în această țară și vreau să merg la el“. O, nu i se va îngădui, că nu vine curat, ci vine întinat.

... Zice Domnul: ca furul voi fi și voi lua din casa ta tot ce este al Meu, și pe tine nu te voi trezi, că ai dormit ca un buștean și n-ai văzut furul care a venit. De ce nu citiți Scripturile ca să vedeți cărările acestui veac? Și dacă le citiți, nu le tălmăciți voi, ci duceți-vă la păstorii Mei să vi le tălmăcească.

... Tu n-ai văzut cum copiii de la șase ani în sus nu mai sunt ai părinților care i-au crescut? De ce trag de copiii creștinilor ca să-i ducă la grădiniță? Ca să-i strice și să-i cumpere, și pentru aceasta Dumnezeu îi dărâmă. Anunță, fiule, că această vreme e vremea morții, fie pământește, fie duhovnicește. Cine vrea să moară, să moară. Aceasta rămâne la voința omului. Numai cine cere, să ceară să rămână viu. Iar dacă voi veți împlini, veșnic nu veți muri.

... Vine timpul ca fiecare monah să plece la căsuța lui. Crezi? Vine timpul, dar Domnul Iisus Hristos Se luptă să surpe timpul care vrea să vină.

09-03-1977

Cuvântul lui Dumnezeu

... Copilașii Mei, fiți desăvârșiți, că peste lume vine ciumă, vine moarte, vine multă, multă suferință. Va pieri multă lume, începând cu copiii; apoi cu argații, și mulți vor trece de la întuneric la lumină, dar să vă feriți, că nu vine ca să se sfințească și să rămână sfânt, că scris e: «Cine s-a sfințit, să se sfințească și mai departe», căci când era vreme de sfințit, nu se sfințea. Între Mine și lume se va pune un hotar înalt.

... Ai căzut în noroi și ai întinat hăinuța. Este apă care spală orice pată. Dar ai căzut de la botez, și această pată nu se ia.

... O, iubite frate, cum vei râvni să te odihnești într-un loc ceresc! O, creștine, ai ajuns unde se desparte lumina de întuneric, ai ajuns la răul răului. Dar strig: opriți-vă de la păcat! Strig și Mă uit cum se uita Noe din corabie, și Mă uit pe pământ să văd, mai e mult ca să aduc la sfârșit toate câte sunt scrise în carte?

... Aici, pe pământ, se va muta toată ființa omenească, și aici se va face judecata la lumea toată. Nu te uita la mincinosul acela care zice că nu este Dumnezeu și că omul nu e făcut de Mine. Și când îl vei vedea legat în lanțuri strâns, te vei uita la el și te vei cutremura de frică să nu fii și tu tot legat ca el. Și îl vei blestema și îi vei spune: „Ne-ai înșelat, că spuneai că tu ești Dumnezeu!“.

... Iată, Solomon, care rămăsese singur în iad, ce făcea? Că măsura și punea țăruși și bătea, că se îngrozeau diavolii de ce face el și ziceau: „Prin înțelepciunea sa, vrea să ne nimicească pe toți“. Așa și tu, creștine, nu te suferă diavolii să faci pe locul lui lucrarea Domnului, ci te aruncă. Roagă-te lui Dumnezeu să te arunce în sânul lui Avraam, să ai înțelepciune; nu înțelepciune să-ți faci palate, ci înțelepciune să-ți faci mult popor. Atunci nu va mai zice nimeni de ce crezi în Dumnezeu, cu toate că bunătățile vor sta în față. Atunci nu vei mai fi cu porcii, nu vei mai fi cu vitele, nu vei mai fi cu nebunii, că vei fi numai cu îngerii și cu sfinții. Nu atunci, dar peste o clipă ai să fii. Tată, e scris în carte, și cine are pricepere, să priceapă.

... Fiule, știi ce a zis Dumnezeu când a văzut atâta lume venită la El dintr-o dată (cutremurul din 4 martie 1977, n.r.)? „Cine v-a trimis la Mine mai înainte de vreme?“ Și a zis la îngeri: „Luați-i de aici și duceți-i la locurile lor până la judecată, că atunci se va vedea cine a făcut atâta distrugere pe pământ, că și război dacă se făcea, tot nu mureau atâția“. De frică, nu vă spune, tată, numărul morților.

Țineți minte, că vor pieri capii. Cine este în orașul București, țineți minte, că veți vedea moartea capilor care conduc suflarea aceasta numai la rău. Copilașii Mei, luați aminte la aceste cuvinte. Numai la rău conduce toată lumea, și mai ales pe capii cei mici. Aceștia sunt vipere mari. Sunteți rugați de zece ori: țineți minte! Vor pieri capii. Mai sunt câteva zile, căci ce e la voi zece ani, la Mine e o zi; ce e la voi o zi, la Mine e un minut. Vor pieri capii. Vor umbla bâjbâind oile. Mulți vor părăsi locuințele și vor căuta altele. Vor pieri izvoarele de apă și nu vor mai avea cu ce se adăpa. Va pieri pâinea, și acestea toate de sus de la Dumnezeu vor fi, ca să vadă toți că nu acestea înseamnă Dumnezeu.

... Cineva a spus de sub dărâmături: „În veac nu voi uita pe cel ce m-a scos!“, și nu a zis „Domnul a fost!“.

... Eu, Domnul Iisus Hristos, M-am coborât din cerul sfânt să vă spun: fiți conștienți, nu fiți amețiți. E greu, tată, de viața voastră. Ce sabie dureroasă a tăiat inimile voastre! Cum adică? Fiți pricepuți și să umblați treji.

Aseară, la orele 23:30, a încetat din viață părintele vostru ortodox, Justinian patriarhul. Boala nu a fost nimic pentru el, căci pentru fiecare creștin, moartea nu i se pare și nu vine cu durere, dar durerea i-a fost prin necaz. I-a luat locul un altul, pe care el nu l-a voit. Și acest înlocuit nu este cu Duh Sfânt, ci este cu duhul în multe feluri. Nu ține în dreptate cu Mine sau cu tine, și ține în dreptate cu minciuna, ține în dreptate cu iubitorul de argint și cu iubitorul de aramă. El stă pentru mândrie, nu pentru Mine. Veți vedea întunericul de care ați fost anunțați.

Poporul Meu, ține bine la viața creștină, n-o lăsa să prindă rugină pe ea, și curățește-o mereu pentru Dumnezeu. Mănâncă hrana ta din mână curată și blagoslovită. Chiar dacă cineva îți zice: „Ia!“, tu nu băga în tine apă cu pâine nesfințită, încercându-vă să vadă dacă voi îi cunoașteți pe ei. Copilașii Mei, odraslele Mele, veniți-vă în fire și purtați-vă bine viața cu Mine. Poate acum te culci și nu se știe cum te scoli.

Poporul Meu cel îndoit, poporul Meu cel întristat, care ai durere mare pentru această brățară care se desființează. Nu se ține seama că a dispărut acest patriarh. Îl plânge familia sa, îl plânge toată biserica ce se numește biserică duhovnicește. Ați auzit? Nu aveți voie să glumiți. Purtați-vă cum se cuvine. Să purtați doliu. Fiule tată, se bucură țara toată de plecarea lui, că dacă ținea cu sine, nu-l întrista ca să-și piardă viața. Nu a avut voie nimeni să stea lângă el în timpul acela, decât numai dușmani au avut loc la căpătâiul lui. Nu a dat voie nici în biserică să se vestească. De ce când pleacă altcineva vestește la toate aparatele de știri? Pe cine-l doare inima de sine? că acesta a ținut bisericile și mănăstirile în mână, dar de acum nu va mai fi, și toate, toate se dărâmă, și duhovnicește, și pământește. Toți călăii se bucură. Când l-a adus pe acest înlocuitor și a cerut binecuvântare spre a sa lucrare, patriarhul Justinian nu a voit, și a plâns cu suspine și i s-a ridicat de la inimă un nod mare, care nu a mai avut salvare. Justinian se scrie în condica fericiților.

... Aveți toată grija ca tocmai acum la sfârșit să nu vă înghită antichrist. Și acum când vorbesc, e antichrist de față. Și lângă patul lui Justinian a stat antichrist lângă el, că doar, doar o scăpa ceva ca să-l poată lua. Patriarhul cel mare al cerului i-a dat binecuvântare și hrană multă, multă când a plecat. Amin.

... Copilașii Mei, pentru aceasta trimite Dumnezeu din cerul Său pe Duhul Său într-un lut de pământ; cum ai avea tu un bucium, așa și cu trupul acesta. Cui îi place, bine. Cui nu-i place, fuge departe, că au ieșit mulți prooroci mincinoși. Ascultă, tată, că sunt prooroci care proorocesc prin frunză, cântă prin frunză. Sunt prooroci care proorocesc prin vioară, proorocesc prin chitară. Sunt prooroci care proorocesc prin dans. Sunt prooroci care proorocesc prin sărutare. Mii și milioane. Nu e frunză și iarbă câți prooroci sunt ca să amăgească făptura omenească. Dar Dumnezeu numai o singură coardă și o singură unealtă are. Sunt multe, dar s-au sfârșit; și pentru sfârșit a mai rămas una. Și în ziua aceea vor veni patru frați din patru părți și vor avea patru instrumente și cu ele vor cânta cântarea lor, nu împotriva voastră, și va cânta fiecare cântarea sa: unul, pentru învierea morților; altul, ca să cheme din toate colțurile pământului la judecată; altul, pentru alta; altul, pentru alta.

27-03-1977

Cuvântul lui Dumnezeu

... Vino la Mine, creștine! că fericit este cel ce nu M-a văzut și M-a iubit. Fericit este acela care a suferit pentru Mine și pentru că a fost credincios și nu și-a lepădat credința jos. Înaintașii voștri au luptat fără preț și au biruit, dar dacă tu vrei să recunoști prețul pe care vrei să-l iei de la Mine, uită-te la sfânta Scriptură, căci cel de pe urmă va fi întâi, și cel dintâi va fi pe urmă. De ce ești tu cel dintâi? Nu se judecă și nu se face judecată niciodată.

... Se aude din cer când lumea vă dușmănește și vă poreclește și vă amenință, și Dumnezeu plânge când vede pe poporul Său că nu tace și ridică sabia împotriva celui rău. Nu mai e timpul să ridici sabia. Sabia ta e rugăciunea, și glonțul tău e postul, și toiagul tău e crucea, tată. Moise, cu toiagul a despărțit Marea Roșie pe jumătate și a trecut poporul. Acum, toiagul s-a prefăcut în cruce sfântă, și dacă ai credință, ești mult mai presus decât Moise cu toiagul. Ia să vezi, tată, numai să vezi. Uită-te bine la cuvântul Meu care este către tine, că se face război între oamenii răi și între oamenii Mei, și Eu, Fiul lui Dumnezeu, am să le fiu comandant. Dar nu război ca în vremuri, cum se vorbește astăzi falsificând adevărul. Nu așa se va întâmpla, și va fi război fără arme și se vor nimici răii de la sine. Să nu te iei după oamenii răi să te faci prieten cu ei, că vei pieri.

... Veniți-vă în fire, că nu s-a legat gura boului care e pus la treierat. Nu s-a legat melița de melițat. Nu a spus Domnul: „Nu mai merge după Mine, că uite, e colea dușmanul și te ia“, ci Domnul spune: vino după Mine, că nu de la tine e biruința. Cere! Dar nu mai cere nimeni, tată. Știi ce cere acum? Mașină de călătorie la drum. Dar Eu zic: dă-Mi și Mie ce cer Eu.

... Când vei avea tu putere să oprești criminalul de la crima sa? Când vei avea tu putere să sufli din gura ta asupra aceluia pe care Domnul îl va învia? Domnul Iisus te întreabă. Când vei avea putere să dai grai celor muți? Când vei avea tu putere să dai vedere orbilor? Când? Care va fi a voastră răsplată dacă voi nu ați împlinit niciodată această minune? că uite, a sosit soarele la asfințit și rămâne întunecime.

... Poporul Meu, poporul Meu, cum am adus la Maica Mea pe norii cerului pe cei care o iubeau și o slujeau, așa îl voi aduce la acest locaș pe norii cerului pe poporul Meu.

... Poporul Meu, se va întreba despre viața ta, despre țara ta, dar dacă numai unul va rămâne, se va răpi acela, și țara se va nimici, iar dacă vor fi cinci, Domnul va face prin ei lucrarea Sa, și țara nu se va nimici.

15-04-1977

Cuvântul lui Dumnezeu

... O, poporul Meu iubit, Eu am grăit că M-aș fi lipsit de toate, dar e un „ce“ care nu Mă lasă să plec și să scutur praful de pe picioare pe această cale. Nu Mă lasă, că mai e un clipit de ochi și mai e ceva de lucrat, mai e, și așteaptă. Voi nu știți ce așteaptă Dumnezeu. Așteaptă, că așa e scris în sfânta carte, un cuvânt să se împlinească. Poporul Meu, încă o dată aplec capul peste tine. Nu te mai amăgi, nu te mai încânta cu nimic. Vedeți bine vremurile cum au înșelat mii și mii de bărbați, mii și mii de femei, afară de copii, că zice Domnul: mai bine nu s-ar mai naște copii, că nici unul nu se mai naște pentru Mine, ci se naște pentru iad. Veniți din toate colțurile acestui pământ și ieșiți din plapumă și rugați-vă! Nu mai dormiți, că ați umplut toate vasele de natură.De aceea zic unii că omul e făcut de natură. Adevărat grăiesc, că fiecare mărturisește ceea ce face și ceea ce este el.

... A venit ziua cea mare când sună clopotele de la hotare. Sună trâmbițele, dar tu nu auzi, că e diavolul la mijloc, care te înșeală mișelește. Știi totul, creștine, dar pentru că știi, cu atât mai mult vei fi judecat. Scoală-te, nu mai sta nepăsător! Ascultă acest glas care a mai rămas, că odată treceau zile și nopți întregi și nu mai sfârșeam, dar astăzi Duhul lui Dumnezeu este amenințat, este alungat, este trădat, este blestemat. De cine? De tine, creștine. De ce n-ai venit la Mine să iei ce-ți dau Eu, viață fără de moarte? De ce nu vrei să fii cu îngerii și ești cu diavolii? Sunt amenințat de moarte de cuvintele pe care le găsesc în fața voastră. Deșteaptă-te, creștine, nu mai dormi! că nu mai vine nimeni la tine ca să te mai deștepte.

Iată, a sosit ceasul de judecată, și dacă nu vei fi pregătit, nu știi la cine să apuci să te ocrotească, să te scape, că am lăsat cerul și slava și M-am smerit pentru tine. O, iubite creștine, cât bine am făcut Eu pentru tine, și tu nu vrei să iei acest bine pentru Mine! că nu va mai fi cu tine acest Duh dumnezeiesc ca să sune la urechea ta cuvântul acesta: „Ascultă!“.

... Copilul Meu, care ești binecuvântat și te-am ales! Că te-am căsătorit, e că am voit să împlinesc mai curând veacul, și să te rogi și să plângi de ceea ce am făcut Eu cu tine. Dar tu, creștine, nu vrei să asculți, nu vrei să iei aminte la lucrarea sfântă pe care am făcut-o cu tine. Nu am venit ca să te căsătoresc, că dacă nu veneam Eu ca să te căsătoresc, și așa te căsătoreai tu cu fiicele Sodomei. Dar Domnul Iisus a venit și te-a făcut ucenic și ți-a dat femeie din fiicele lui Israel. Că nu știe femeia ta să te servească, nu-i nimic. Că nu știe să te îngrijească, nu-i nimic. Dar nu așa ca lumea, ci ca ai Mei creștini din vremurile de demult.

... Nu dormi, că nu e vreme de dormit. Pune mâna pe sabie, dar nu pe sabia care taie carne, ci pe cea care taie duhurile necurate.

... Tu de ce nu vrei să înveți cum învață lumea școală? Învață această școală duhovnicească, să dai viață la o lăstărică ce este pe pat de moarte.

... Fiți cuminți! Nu vă mai stricați, nu-L mai păgubiți pe Dumnezeu. Mă uit la tine cum ai să vii la Mine și ai să te rogi să te iert de păcatele tale, și să știi că nu se vor ierta păcatele în vremea aceea. Astăzi se iartă.

... Învățați bine, că veți fi examinați. Să rămână vrăjmașul de rușine. Să-i arăți, iubitul Meu, că ești deștept. Știința ta să fie sfântă, să nu te asemeni cu cei care astăzi învață carte să dea viață la cei morți. Unde este un mucenic Gheorghe, care împungea cu sulița scorpia? Spune, unde este un Spiridon, care a despărțit pământul de foc și de apă? Unde este un Ilie? Sunt vii, nu au murit, deși au fost pe pământ chinuiți. Dacă ați vedea cum li se supun lor și apa și focul, și ce ordine dau ei! Aceștia sunt preoți. De ce în vremurile de astăzi nu au mai ieșit moaște de sfinți? Să știți că vor mai fi, dar la timpul lor. Da, copiii Mei, este vremea când nu mai rodește pământul, dar va veni vremea să rodească și stânca de piatră, și va da rod cum nu a fost nici în vremea moșilor și strămoșilor.

Păstrați-vă, nu vă încântați, nu vă uitați la chip că sunteți frumoși. Nu te făli cu frumusețea, că se va veșteji, iar smerenia smeritului va înflori. Nu te supăra când n-ai ce mânca; nu te supăra când n-ai ce îmbrăca, ci mulțumește lui Dumnezeu și la bine, și la rău, că nu vine mereu acest rău, și se va schimba timpul acesta, și ce te vei face cu păcatele pe care le-ai făcut când ai supărat pe Dumnezeu din pricina trupului tău de azi? Învață-te, tată, să fii smerit, să fii bun creștin, să fii blând, și nu uita că averea pământească e a lui Dumnezeu. Tu nu știi, tată, zici că ai o casă frumoasă, dar nu ai, pentru că nimic nu e al vostru, căci când va veni ceasul, le lași pe toate. Te va pune cineva să păzești via, și când îți va sosi ceasul, vei pleca și vei lăsa soția, vei lăsa copiii, vei lăsa rude nenumărate și vei pleca. Cu ce? Cu ce ai făcut duhovnicește. Frate, n-ai văzut niciodată cât de greu îi este unui suflet când se desparte de soție și copii, de frate, de soră. Atunci ar da tot ce ar avea ca să mai stea o clipă. Treziți-vă, copii, și bătrâni, și tineri! că greu este ceasul morții, și grea este și ziua de judecată. De ce să fie așa când ai avut prilejul să fii cel mai fericit suflet? De ce să fii pedepsit în iad când ai avut prilejul să te ia îngerii lui Dumnezeu? De ce? De ce te încântă poftele și de ce te încântă lumea și trupul?

... Trezește-te, creștine! Trezește-te și tu, păgâne, că mai vine un cutremur și mai vine și un potop ca potopul lui Noe, și mai vine o undă mare și o alunecare de pământ, și vei merge kilometri întregi cu case cu tot. Acesta vine pentru fapta ta, că multă foamete și multă secetă va fi și multe vite vor pieri și multe vieți omenești vor pieri. Chiar și împăratul va pieri, pentru nelegiuirea sa, că a înmulțit pe pământ numai munca pământească.

... Creștine, de vei strica lucrul Meu, îți va sta capul unde-ți vor sta picioarele. Duceți aceste cuvinte în poporul Meu și aveți grijă să nu țineți la suprafață această lucrare. Păziți-vă de câini, că mulți dintre creștini s-au făcut trădători, că mulți au mâncat cu necredință la masa Mea, crezând că i se va îmbogăți casa și trupul și crezând că vor avea și ei o casă ca această casă și că vor avea ce are acest cămin.

... Veniți-vă în fire! Nimeni să nu judece lucrul acesta că Dumnezeu mai face o casă la altcineva ca această casă. Copilașii Mei, am avut o casă, și din pricina vânzării și a căderii lui Israel, s-a prăbușit, și din pricina urii, a rămas și satul pustiu. Și chiar dacă mai este câte o casă rămasă, tot pustiu este și va rămâne, că a zis Dumnezeu: „O, sat, cum te vei pustii din pricina celor ce Mă condamnă pe Mine!“. Domnul Iisus Hristos, pe unde a trecut, a pus semne, și dacă în această comună nu vor mai fi creștini, Domnul va scutura praful de pe picioare.

24-04-1977

Cuvântul lui Dumnezeu

... Eu, Domnul Iisus Hristos, M-am pogorât din cerul sfânt pe pământ, nu cu trupul, ci cu Duhul. Acest Eu, nu e trupul acesta, ci e Duh, și plutesc prin văzduh și grăiesc cu Duhul. După Mine nu mai vine nimeni, și la venirea Domnului Iisus Hristos va fi greu de cele ce nu s-au împlinit când am fost cu voi.

Înainte de Domnul Iisus Hristos vin profeții Enoh, Ilie și Ioan și vor pregăti masa Mea. Nu masă de mâncare, ci masă de judecată.

... Tot ce s-a profețit în Vechiul, s-a împlinit. Și după Vechiul, a venit Domnul Iisus Hristos și a pus o lege nouă, și sfântul Ioan Botezătorul a fost învrednicit prin faptă să-L boteze pe Mântuitorul, și el a fost înaintemergător. A trimis și a pregătit această fiică de atunci și de astăzi ca să se mântuiască lumea. Vai și iarăși vai de cei ce au rupt legătura aceasta! că mai mult cu sută la sută e păcatul azi, mai mare ca în Sodoma și Gomora. Dar vă spun: pregătiți-vă, fiilor, că dureros este de un creștin de azi care face vreo faptă greșită, că n-am venit cu nici un semn să fac. Cu forța nu te duce Dumnezeu în raiul Său, că iată, Dumnezeu a hotărât ca pe toată lumea s-o nimicească. Plâng îngerii din ceruri, plânge mulțimea de sfinți, plâng serafimii și heruvimii, plâng de ceea ce Dumnezeu a hotărât; și nu Mă mai întorc, la fel cum nu M-am întors la potop.

... Iadul e pustiu. Au ieșit la suprafață ca să nimicească toată zidirea Mea. Au făcut multe scări și multe lucrări ca să nu-L mai recunoască pe Dumnezeu. L-au făcut pe om ca să nu mai aibă faptă plăcută de Dumnezeu și să zămislească prunci științific. Ai să vezi ce nu ți-au văzut ochii, fiule. Ai să vezi copil născut fără duh și are să-ți vorbească și are să te hulească și are să-ți facă multe neplăceri, și de aceea Dumnezeu taie firul între pământ și cer. Duhovnicește, taie suflarea.

... Să știi că afară de această profeție Mă vei vedea. Îl vei vedea pe Dumnezeu față către față și te vei întoarce cu spatele și vei pune pe spate cojoc și așa vei sta de vorbă cu Dumnezeu. Când acest trup se va lua la cer, asemănătoare cu această lucrare alta nu va mai fi. Veți auzi că vor fi colo și colo. Să nu credeți, că vă amăgiți.

... Daniele, ia să vezi, că fiecare din voi, care ați luat parte la această lucrare și vă sunt copiii în lume fără de Mine, ce răspuns greu veți da la judecata Mea!

... București, București, ești gata să te întorci pe dos! Ploiești, Ploiești, ești gata să te întorci pe dos, ești gata să pieri! Lume, lume, și iară zic, lume, ești gata să rămâi fără nume! Îți va pieri numele, îți vor pieri poftele, îți vor pieri trupurile. Veniți-vă în fire, că va bufni peste voi multă lume socotind că la voi va găsi salvare, dar zice Domnul: aici nu e intrarea. Intrarea e la Dumnezeu. Crezi?

Fiule, mult am ținut la țara românească. Am copii și trupuri jertfite. O, mult am apărat această țară românească! Să știți că mai e un grup de creștini, nu de aceia care beau țuică. Mai e și fără țuică și mai e și fără vin. Vinul îl au numai când se împărtășesc. Să le fie numele binecuvântat.

... Copilașii Mei, nu credeți cu adevărat că sunteți înfiați pentru cerul sfânt și că sunteți sfințiți? Așa să le vorbiți la lume: că nu sunteți sfinți, ci sfințiți. Și nu vă mândriți, și lepădați răul de la voi și îmbrăcați-vă în viață sfântă, îmbrăcați-vă în sfințenie. Să nu fie numele pe care vi l-a pus lumea, de „sfinți“, spre batjocură, ci să fie adevărat.

... Cine are voce, să cânte, să cânte, că e păcat să nu cânte lui Dumnezeu. Cântați psalmii, tată, că toate relele de la voi se vor îndepărta.De aceea a biruit David, că el cânta psalmi.

06-05-1977

Cuvântul lui Dumnezeu

... Israele, să nu iei în deșert numele lui Dumnezeu, și nici un lucru de al Său. Copilașii Mei, unii spun că această cruce nu este adevărată și nu este sfințită și o socotesc ca fiind blestemată. Să vă feriți de acest lucru spus. Această sfântă cruce a fost și mai înainte de Domnul Iisus, dar nu a fost blagoslovită, căci se răstigneau pe ea morții de către legiuitori. Dar prin această cruce Domnul Iisus Hristos a iertat orice păcat, și prin ea s-a zidit un pom cu poame dulci pentru toată lumea. Această sfântă cruce are putere să scoată omul din groapă așa cum l-a scos pe Daniel din groapa cu lei, cum i-a scos din iad pe moșii și strămoșii voștri.

... Este greu de cine a căzut după ce a auzit acest cuvânt sfânt, că nu are cine-l mai scoate. S-au întemeiat minciunile că nu mai poți face nimic cu omul de azi, că are în el o mulțime de minciuni.

Poporul Meu, am venit pentru tine ca să împlinești ce este scris în Apocalipsă, că în vremea de apoi voi veni iarăși și voi face lucrare nouă, care nu a fost niciodată pe pământ.

... Copilașii Mei, vai de copiii care se nasc în vremurile de azi! Și chiar tu, creștine, îl ții lângă tine până la o mărime, și atunci l-a luat satana de lângă tine și a făcut din el slugă vrednică de el. Fericiți părinții care muncesc cu trudă să-și țină copiii lângă sine și după acea mărime.

... Să știți că n-am scos afară pe nimeni, dar zic așa: n-am mai voit să arăt cu degetul pe cel păcătos, și l-am lăsat slobod, că așa am spus: să stea neghina cu grâul până la seceriș. Și să știți că grâul este copt.

... Veniți-vă în fire și nu mai faceți păcat. Nu mai greșiți, că o să plângeți când Mă veți vedea și când veți vedea pregătindu-se judecata cea mare. Vine, că s-au împlinit zilele care s-au profețit în Vechiul și în Noul. Umblă astăzi, cât mai e vreme, ca să n-ai păcat și să fii judecat. Umblă ca să-ți speli pata, ca să fii curat în fața judecății.

... Tu, care ai avut darul să stai de vorbă cu Mine, prin rugăciune vei scoate până la al miilea neam. Dumnezeu a dat putere Fiului Său, cum și robului Său cel mai mic, tată. Să știi că nu vei fi tu mai mare, și altul mai mic, ci toți deopotrivă veți fi măsurați. Că vei zice la munte: „Fă-te ușă, să trec prin tine!“, și se va face, creștine. Și vei zice la munte: „Mută-te!“, și se va muta, creștine. Și vei zice la munte: „Sfărâmă-te!“, și se va sfărâma, căci adevăr îți grăiesc: Dumnezeu, prin credința ta va lucra încheierea veacului acesta. Nu te face vinovat, căci este păcat. Creștine, de ce te chem să vii la Mine? Te-am chemat nu demult și ți-am zis: „Vino!“. Și de ce veniți și vă întoarceți înapoi? De ce nu stați lângă Mine? Ce zici când Mă vei vedea? Ce zici, tată, când vei sta în fața Mea? Vei avea curajul să vorbești, sau vei amuți? Vei avea curajul, sau te vei îngălbeni și te vei întrista? Poporul Meu, Dumnezeu nu voiește întristarea ta, ci voiește să stai în fața Sa ca cel mai prețios copil al Său. De ce te încânți, creștine? De ce te amăgești? Știi prea bine că totul și toate au un sfârșit, dar să știi că va veni sfârșitul păcatului. Dar dacă tu faci, pui sfârșit la lucrul sfânt, și lucrul rău îl prelungești mereu. Pică un măr din pom. De ce nu stă în pom un măr care a putrezit? Așa și tu, dacă vei face mereu păcat, vei pica și nu vei mai sta. Am venit din cerul sfânt să vă fac cunoscut acest cuvânt. Israele, vreau să fii sarea. Cu tine voi săra și trecutul, și sfârșitul. Cu tine voi săra tot veacul acesta.

... Aceste cuvinte care s-au împărțit pe pământ sunt niște bănuți pe care Dumnezeu ți i-a dat să-i înmulțești. Dumnezeu va mulțumi celui ce i-a înmulțit, dar e greu de tine, poporul Meu, că nici pe tine nu te-ai ținut. Vei auzi: „Du-te de la Mine, slugă puturoasă, care ai muncit numai pentru trupul tău, ca să-l îmbogățești de păcate!“. Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt Și-a făcut lucrarea pe pământ, dar tu n-ai fost vrednic să servești aceste trei Puteri, aceste trei Lucrări. N-ai fost vrednic să crezi și să asculți, și ai fost vrednic numai de păcat.

... Păstorilor, vă poruncesc: căutați bine oile bolnave! Tratați-le! Iar voi, oițelor, veniți în staulul Meu. Fugiți de vrăjmașul Meu. Când va veni Dumnezeu în staulul în care a lăsat scrise oile, să nu fiți lipsă, că și din cei scriși dacă a murit cineva, și din groapă va învia cel adormit și va da răspunsul la întrebarea Sa.

... Poporul Meu, îngrijiți bine acest cămin și nu dați voie să fie întru el spurcăciune. Nu dați voie să fie urâciune. Căutați, curățiți spurcăciunile din locul sfânt.

09-05-1977

Cuvântul lui Dumnezeu

... Am venit în Duh în mijlocul celor duhovnicești, căci pământeștii uneltesc cele pământești, și cei duhovnicești uneltesc cele duhovnicești. Zidește, creștine, tot ce știi despre Mine, căci în curând se va arăta toată munca ta. Zidește și tu, păgâne, despre Mine ce știi, că în curând se va arăta toată minciuna ta. Țineți minte, că va fi o vreme de cunoștință, în care și orbul și necredinciosul vor vedea ce nu au văzut și vor auzi ce nu au auzit. Și hulitorul va vedea ce nu a văzut și va auzi ce nu a auzit. Și Iuda, vânzătorul, va vedea ce nu a văzut și va auzi ce nu a auzit. Și omul va vedea, și toți se vor înfricoșa, fiecare de fapta sa. Iar tu, creștine, te vei bucura de fapta ta.

... Dumnezeu e încărcat de milă, cum un fagure de albine s-a umplut de miere, cum a venit tâlharul de pe cruce și nu a vorbit împotriva Domnului Iisus Hristos când L-a văzut răstignit ca pe sine și I-a zis: „Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, mântuiește-mă pe mine, păcătosul“. Dar tu, care ești mai mult în viață duhovnicească, să nu dușmănești pe cel ce a venit astăzi. Să nu-l dușmănești, că greșești, ci să-l primești ca pe cel ce a venit cu tine împreună, că Dumnezeu atât are nevoie, să-Și împlinească planul pe care tu nu-l știi.

Iubitul Meu popor, sunt mulți păcătoși care au venit la Domnul Iisus în vremea de sfârșit. Dumnezeu nu i-ar primi dacă nu ar avea lipsă de creștini. Mai bine îl primește pe acel păgân decât pe acela care a fost cu tine și a plecat și s-a dus în lume, că a plecat sătul și nu i-a mai plăcut viața cu Domnul Iisus Hristos.

... Stă fiica în fața tatălui cum nu s-a pomenit de când e veacul. Pe cine pedepsește Dumnezeu? Pe fiică, sau pe tatăl ei? Pe cine pedepsește Dumnezeu? Pe fiică, sau pe mama sa? că și mama sa e tot fără rochie. Pe cine pedepsește Dumnezeu la păcatul acesta greu? că am găsit pe fiică îmbrăcată în pantaloni lângă tatăl său. Fiilor, de va sta capul unde stau picioarele, să nu luați purtarea aceasta, că e în afară de lege.

... Am venit să vă spun că vine, vine judecata care va judeca fapta rea. Uitați-vă bine la ziua care vine, că nu se spune. E luni sau marți, e miercuri sau e joi, e vineri, sâmbătă sau duminică, nu se spune, dar te vei trezi cu ea, cum zice cineva: „țac-pac!“, și atunci n-ai ce să faci. Cum te-a prins, așa ești, tată. N-ai cui să mai spui: „Am o rochie bună acasă; mă duc s-o iau“. N-ai cui să-i spui: „Am pantaloni buni acasă, nu ca aceștia“. N-ai cui să spui, căci cum te-am prins, așa rămâi.

... Mulți dintre creștinii Mei dorm la rugăciune. De ce nu închid ochii când trebuie să-i închidă, și de ce nu-i deschid când trebuie să-i deschidă? Dă cu apă pe ochi; și dacă nu mai e apă, dă cu palma; și dacă nu va mai fi nici palmă, atunci e greu.

Vine vremea ca toată noaptea să stai în rugăciune, că ziua n-ai timp, că vei avea musafiri la ușa ta. Rugăciunea de noapte, tot cerul o culege, cum culege grădinarul fructele din grădina sa, pe cele coapte.

... O, tată, cum dați voi împărăția lui Dumnezeu pe o poftă pământească! Vine vremea să vă viziteze soli cerești: Maica Domnului, cu îngeri din cer. Vine vremea să meargă cu voi pe drum. Vine vremea să mănânce cu voi la masă Domnul Iisus Hristos, cum a mâncat în casa lui Cleopa.

Are femeia sau bărbatul dorința să meargă braț la braț pe drum. Tată, duhovnicește nu este voie să mergi braț la braț pe drum. Mergi împreună cu soțul sau cu soția, dar de ce nu s-ar putea să mergi alăturea? De ce numai la braț?

... Floricelele Mele, să doriți să vă sfințiți, că au început să se dărâme bisericuțele, unde se punea masa pentru cei aleși ai Mei. S-au surpat în toată țara aproape trei mii de bisericuțe, care putea să nu se întâmple așa, dar s-a întâmplat pentru păcat, că a intrat lucru spurcat și le-a întinat.

... Nu fiți minciună, că minciuna se pedepsește. Fii adevăr, fii desăvârșit ca un sfânt; că v-a pus nume această lume: „sfinți“, dar voi sunteți păcătoși. A venit vestea la cerul sfânt că pe această stradă sunt sfinți. Amin. Așa să fie. Să nu fiți minciună. Toată suflarea să se oprească și să se plece în fața voastră.

... Femeilor, duhovnicește vorbesc: va veni în casă la tine și te va chema la serviciu. Ce vei face? Și zice o minciună, că munciți pentru sinistrați. Și tu ai fost sinistrat, și nu ți-a băgat nimeni o pâine în casă. Sinistrații de azi sunt pedepsiții care n-au crezut lucrul Meu.

... Să știți că mulți vor fi sigilați în mormânt, că pe unde bagă Trupul Meu, bagă și trupul duhului rău; pe unde bagă Sângele Meu, bagă și sângele duhului rău.

... Fiecare să mănânce din această mană dulce. Nu cârtiți în ziua postului. Nu cârtiți în ziua duminicii. Nu cârtiți în ziua sărbătorii, căci fiecare sărbătoare își va iubi ai ei copii.

Învață meserie la tine în casă. Nu vreau să te duci la publicul păgân, că te trage de basma, te trage de codițe, te trage de rochiță, te trage, că le strici uniforma. Dar ei au stricat uniforma lui Dumnezeu și nu i-a tras nimeni de codițe sau de rochița pe care nu o au.

17-05-1977

Cuvântul lui Dumnezeu

... Mulți din cei ce poartă haine sfinte, poartă pe dedesubt cuțitul.

... Apostolii au vorbit în limbi și nu s-au luat de pe pământ duhurile de atunci. Copilașul Meu, vin duhurile până la gura ta și de la gura ta, fug căci gura ta vorbește alte lucruri.

... Vin timpuri grele, și vremea e la sfârșit și mai e o clipă de suferit. Cei fără credință sfântă astăzi râd, dar mâine vor jeli.

... Cunoașteți-vă din fapte că sunteți creștini. Deosebiți-vă de viața pământească.

... Pe Petru și pe Iacob, pe Andrei, pe sfinții apostoli nu i-am trimis să propovăduiască despre lucrurile pământești, ci să propovăduiască Evanghelia, să propovăduiască din cartea sfântă. Auzi?

... Nu lăudați oamenii. Lăudați-L pe Dumnezeu. Oricine ar fi omul, chiar dacă l-ai vedea zburând pe sus, să nu spui nimănui. Nu ai voie să lauzi. Ai auzit?

... Puțină vreme mai e cu bisericuța, și cereți la bunul Dumnezeu să nu te lipsească de bisericuță, că nici un staul nu se strică dacă are păstorul bun. Păstorul a trecut peste legea sfântă, că nu s-a uitat la Evanghelie sau la Scriptură, ci s-a uitat la natură; că la această goliciune, „natur㓠i se spune. Acela care s-a născut din natură, e din păcate. Vor veni îngerii și vor suna din trâmbiță și va veni proorocul Ilie și va face ordine pe pământ. Rugați-vă să fiți creștini desăvârșiți, că Domnul v-a făcut ordine la rugăciune, v-a făcut ordine la lucru și la multe lucruri sfinte, și dacă nu le făcea nu mai erați în viață până acum, și erați omorâți. Dumnezeu, pentru aceasta v-a ursit aceste lucruri, și dacă veți înainta mereu cu ele, veți fi insula lui Dumnezeu.Dacă veți asculta, Dumnezeu vrea să-Și împlinească planul Său de la sfârșit.

... Sfințiți-vă prin viață curată, căci Domnul trimite multă sfințenie, și de la mulți Se întoarce, că nu-i găsește duhovnicești.

... O, tată, vor trage orășenii la sate, vor trage la munți, că s-a dus vestea că orașele vor fi nimicite. Oriunde s-ar duce, tată, vor fi distruși. Și în stâncă de piatră de ar intra, tot se vor nimici.

... Eu vreau preot, nu vreau popă. Popii sunt ai lui Baal. Preot a fost patriarhul Justinian, și din treaptă în treaptă a venit la patria cerească. Nu l-au lăsat călăii să spună cu gura sa cine să vină după el. Avea pe cineva căruia îi zicea „Romanul“. Acesta care vrea să vină este Pilat și Caiafa, este cel care-i ia locul.

Rugați-vă și pentru răposați, cât mai sunt bisericuțe. Faceți bilețele cu numele răposaților și cu numele voastre. Rugați-vă prin sărindare și liturghii.

Rugăciunea în miez de noapte să fie la toți, și toți vecinii să se strângă laolaltă. Să nu dormiți. Să aveți apă lângă voi să vă stropiți. Iar de e strâmtorare, stai în casa ta și roagă-te, dar nu sta în pat.

Toți preoții care nu sunt după lege, sunt preoții lui Baal. Aceia sunt popi, nu sunt preoți.

... Domnul cere de la voi să vă hrăniți cu hrană duhovnicească mai mult decât cu cea pământească, fiindcă Domnul prin aceasta vă dă putere îmbelșugată, pe care nu au avut-o moșii și strămoșii voștri.

... A venit necredința din țări străine în casă la tine. Cine a adus-o? Sunt țări, tată, la marginea pământului, necredincioase, și viața voastră a sosit în țările lor, și viața lor a sosit în țară la voi. Cine a adus aceste lucruri? Tată, rugați pe cei ce au moaște în țara românească să vă fie casă de ocrotire. Dacă ei nimicesc biserica Domnului Iisus Hristos, să nimicească și sfinții cârciumile lor. Așa să vă rugați, dar vedeți să nu fiți vânduți.

07-06-1977

Author:  Duhul [ 1.3.2008, 23:00 ]
Post subject:  Cuvântul Domnului - Anul 1977 (2)

Cuvântul lui Dumnezeu

... Copilașii Mei, știți ce aveți de făcut? Știți de ce să vă feriți? Poate va fi o clipă când Domnul Iisus Hristos va lipsi din mijlocul vostru și vor veni la fiii și fiicele voastre fii și fiice din țările moarte, ca să se unească cu fiii și fiicele voastre. Dar să știți că dacă se va jura pe soare sau pe lună sau pe sine că se va face și el robul Meu, să nu credeți, că este o sabie cu două tăișuri această lucrare care ar veni. Este pedeapsă mare pentru această călcare de lege.

... Fiilor, veți fi poftiți la nunți, veți fi poftiți la chefuri. Vai de cel ce se va înșela!

... Va veni vremea, tată, să zidim case de închinare.

17-06-1977

Cuvântul lui Dumnezeu

... Uite vremea, uite-o, tată, bate din pinteni, crezând natura că a câștigat toată suflarea de azi. Mai sunt câteva zile în care poate soarele să încălzească, și după aceea o înăbușă pe această natură. Natură se cheamă aceasta care nu e cu Dumnezeu și stă împotriva Duhului lui Dumnezeu și L-a alungat cum alungă un bogat pe un argat.

... Zic ție, Israele, nu sluji și duhului, și trupului. Trupul să fie mai mic ca duhul. Duhul să fie o împărăție peste trup, ca să conducă trupul la calea sfântă. Vai de trupul acela în care duhul a trăit batjocorit și hulit!

... Copilașii Mei, să știți că vine vremea foarte grea când se va pune pe spinarea ta greutatea poftelor trupului tău. Nu Eu o pun, și n-ai să poți s-o duci, și ai să cazi prăbușit.

... Fiți atenți, că plânge cerul și pământul, plâng îngerii din ceruri că vă asemănați cu îngerii luminați care au căzut. Au căzut fiindcă au avut gânduri ascunse. Așa și tu vei cădea dacă vei avea gânduri ascunse.

... Să știi că vei fi nimicit de acest timp dacă nu vei lua ca acoperământ puterea Mea, și ca hrană învățătura Mea, că v-ați asemăna cu îngerii luminați care au căzut. Cine se gândea că vor cădea? Au căzut că au avut gânduri ascunse. Așa și tu vei cădea, că ai gânduri ascunse, creștine, și nu vei izbuti ceea ce vrei tu să faci, ceea ce gândești tu să faci împotriva lui Dumnezeu. Să știți că pedeapsa care vine peste lume și peste unii dintre voi, nu vine de la Mine, ci vine de la sine, dar cei ce veți fi cu Mine, veți fi ocrotiți și feriți.

... Vai de tine, pământ și mare, că ești mare fără hotare, dar n-ai în tine nici o floare mirositoare! Vai de tine, pământ și mare, că te-ai umplut de putoare! Da.

Copilașii Mei, hrăniți-vă cu hrană care nu mai împuțește trupul și care nu mai ucide trupul și care nu mai strică trupul, că e scris ca trupul acesta să stea până la venirea Mea.

De ce nu te gândești că dacă nu erai cu Mine nu mai erai astăzi? Câte ocări și câte cuvinte de rușine și câte nume ți se pun, care au fost zvârlite peste viața ta! În loc să te lovească pe tine, am stat Eu în dreptul acela, și au venit peste Mine. Și M-am dus așa, morfolit, la Tatăl Meu și I-am arătat și I-am spus ce a venit peste poporul Meu.

Copilașii Mei, nu vă dați vremii de azi. Nu vă vindeți vremii de azi viața. Nu te bucura că te va înălța, căci adevărat grăiesc: cum a căzut Lucifer, vei cădea și tu.

... Fiule, ai văzut biserică socialistă? Nu a fost de când e veacul. De acum încolo va fi socialistă. Preotul își va schimba poporul din credincios în socialist. Va scoate omul din biserică și îl va duce la muncă. Îl cere socialistul, îl cere republica, și să știi că nu vei putea să duci greutatea aceasta. Și a fost ca să vină aceasta pentru necredința ortodoxului care se duce în biserică să se întâlnească cu prietenul sau cu prietena, ori să se uite la tine, creștine, să vadă cum te prezinți tu, ca să aibă ce duce aceluia care l-a pus iscoadă pentru viața ta. De aceea zic: vreme necredinciosă.

... Tată, nu și-a așteptat timpul de la Dumnezeu acela (Iustin, n.r.). Nu s-a uitat la viața sa să vadă: are meritul să fie așa? Și s-a dus cu cerere și a cerut cu multă rugăminte ca să fie pus în această treaptă.

... Toate M-am făcut pentru voi. La toate M-am făcut mic și M-am smerit ca să te smeresc pe tine, dar tot nu este bine, că te mai uiți înapoi, frate și soră, te mai uiți înapoi. Și zic: nu te mai uita, că așa s-a uitat femeia lui Lot și s-a făcut stâncă de piatră. Chiar dacă știi că e mama ta sau tatăl tău, nu te uita înapoi. Lasă pe tatăl tău și pe mama ta și pe frații tăi, că dacă vor vrea, vor veni și ei; și ia aminte la părintele Avraam, că i-a spus Dumnezeu: «Ieși din casa părinților tăi și din rudeniile tale și din pământul tău!». Așa îți zic și ție: ieși! Că dacă ai veni cu această îmbrăcăminte în locul Meu, tot cerul și îngerii ar fugi de tine și s-ar îngrozi. Ieși din rădăcina ta și din casa ta și mergi în pământul pe care ți l-a dat Dumnezeu ca să trăiești.

... Îndreptați-vă, tată, că puțin, puțin, și ne vom vedea, și cel din groapă, care astăzi doarme, se va scula. Sună o trâmbiță acum, peste puțin timp, care va chema venirea voastră. Va chema să veniți în fața Mea, nu morți, nu culcați, nu adormiți, ci treji. Să vă rugați mereu lui Dumnezeu, să nu vă găsească această trâmbiță pe undeva, anapoda, ci să vă găsească aducând laudă lui Dumnezeu și cântând. Măi tată, fiți pricepuți, să nu cugetați greșit, că Domnul nu a spus cuvinte greșite.

... Învățați Scriptura, căci numai prin Scriptură veți învăța cuvintele pe care Domnul le spune în fața voastră.

... Copilașii Mei, rușinos lucru este azi pe pământ, ca o femeie să nască opt prunci. A ajuns partea femeiască să se asemene cu partea dobitocească. La Dumnezeu nu se încape cu aceste fapte. Aceasta este de la duhul rău, ca să se mărească turma pământească. Opriți pofta, că e diavolească.

... Aveți minte mică și nu are loc în ea lucrarea Mea, pe care trebuie s-o dau în fața voastră. Am amânat, am amânat întruna și mereu am amânat cuvântul Meu dacă poporul Meu nu se pregătește să fie duhovnicesc.

... Nu a fost de când e veacul ziua zilelor voastre de un ceas. Iute, iute vine noaptea, dar voi nu cunoașteți. Păi când cunoașteți voi aceste lucruri? Când vă uitați la ele ca să le vedeți?

... Să nu ia copiii voștri răutatea lui Esau. Această vreme de azi este vremea lui Esau, cum s-a purtat el cu fratele său, Iacob. Dar Dumnezeu a luat din mâna lui întâietatea și i-a dat-o lui Iacob. Ce ziceți, a fost cu drept? Esau se uita la tâlhărie. Cer din partea voastră să puneți în lucru și în judecată și în rumegare această lucrare.

... Mulți dintre cei ce au mâncat la această masă sunt învățați să mănânce și altă masă și se amestecă tot, ca într-un butoi. Cine mănâncă la această masă, să nu o amestece cu cea lumească. Cine mănâncă la masa Mea, s-o țină bine, că mare păcat are de se duce și la altă masă.

... În trup, am fost vizitat de magi, și ei au trecut pe la împărat și nu au știut cum a fost lucrul, și înapoi nu au mai trecut pe la împărat. Și atunci tot așa de greu era, că dorea împăratul să Mă vadă, dar nu să facă și el ca Mine. Și acum tot așa; vânzarea se face dintre voi, că ați auzit vorbirea acelui Prunc de atunci și nu L-ați văzut. Și dacă ești întrebat, nu ții ca magii de atunci, și toate le spui și le vinzi, și la judecată se va judeca despre cuvântul acesta, că ai venit și ai vizitat acest loc și acest Prunc, și vei fi judecat dacă ți s-a spus să nu dai pe la împărat, și tu ai dat.

Florile Mele, nu vă cere Domnul averea voastră. Nu v-am cerut avere, dar v-am cerut să fiți ai Mei, să Mă iubiți, să Mă serviți, să fiți cuminți și să fiți fiii împărăției. Nu vă luptați pentru averea pământească, ci luptați-vă pentru Dumnezeu, că Dumnezeu dă moștenire poporului Său pământul Său. Nici un străin nu va locui pe pământ. Dacă n-ai credință și nu te socotești copilul Său și Îi faci lui Dumnezeu rău, să știi că gunoi vei fi. Ascultă cuvântul Meu, nu acest trup, că să știi că nu va muri, ci viu va fi acest trup. Uite, așa cum stați acum, veți sta și după judecată. Tot așa vă veți bucura, și întristare nu veți mai avea, că nu va mai fi acel Irod care caută Pruncul să-L ucidă și pentru El a ucis o mulțime de prunci.

... Dumnezeu cere ca această semănătură să încolțească și să răsară pentru Dumnezeu, că veacul acesta e la sfârșit și nu-l poți asemăna cu cel de la început, cu nici un lucru și cu nimic.

... Vremea aceasta e cu totul, cu totul alta. Veacul e de la sfârșit și nu-l poți asemăna cu cel de la început cu nici un lucru și cu nimic. Descoperă harta, descoperă cartea, și dacă ai descoperit, fii tăcut. Din anul 1950 s-a schimbat această vreme rea și merge spre sfârșit, și sfârșitul este ca și cuțitul cu două tăișuri. Acest sfârșit l-a adus un om care l-a primit. Întâi a fost plugar acest om. I se zicea „plugar“ ca să nu bagi tu de seamă că e plugar vopsit. S-a chemat plugar și a scos și a pus masă la mulțime de săraci și le dădea lapte praf. Se duceau femeile cu ulcica și luau lapte; parcă nu aveau vacă; și luau conserve, și ce bine le părea că a venit cineva să le dea ajutor să trăiască, și ce mult îi îmbrățișa că sunt „plugari“! Și le-a dat o bucățică de pământ și le-a luat-o înapoi și pe a lor. Numai i-a amăgit. Dar Eu cât am dat, pe Mine nu M-au iubit, pe Mine nu M-au îmbrățișat nici cât bobul de muștar ca pe aceștia. Și ce le-au mai făcut! Le-au făcut haine lux, le-au făcut case lux! O, plânge cerul, și nu s-a mai luat doliul acesta, și plânge că a murit lumea toată.

... Soarele și-a schimbat lumina sa și să știți că rău va mai fi. Veți pune pe pământ sămânța și nu va mai răsări, că numai rece va fi, ca să vadă omenirea că-i vor pieri toate minciunile. Crezi?

... Tată, fii atent! Este vremea plină de minciuni. Copilașii Mei, ridicați-vă mâinile și mintea și gândul sus, la Domnul, ca El să scoată la lumină adevărul, să dea de rușine această minciună. Va veni din cer, dacă veți fi cuminți, un îngeraș pe care Domnul îl va trimite la împărat și îi va spune să oprească această minciună, că dacă nu, va fi nimicită toată suflarea. Și împăratul nu va face așa, că-i este teamă că va fi împușcat de cei care sunt cu el. Și toată suflarea se va nimici și se va întoarce om către om și se va ucide. Și cei care vor fi pe mare își vor întoarce corăbiile și vapoarele înapoi și le vor scufunda. Ei de la sine vor face așa, că vor zice că tot mor, ori acum, ori altădată, ori când vor ieși la mal. Plânge Măicuța Mea și se vaită de pierirea acestor vieți.

... Pe malurile apelor e scris un nume pocit: „litoral“. Și pe acel mal sunt numai despuiați și despuiate. E libertate la aceștia. Numai tu, creștine, n-ai libertate. Cum să mai aibă soarele lumina când îi vede pe aceștia? că s-a dat libertatea la lucrurile necurate și s-a închis libertatea la lucrurile curate și blestemul dumnezeiesc îi va ajunge pe aceștia care au interzis lucrurile curate.

Vă anunță Domnul: mulți copii de ai Mei vor să dea copiii la școala de preoți. Interzis! Interzis! Interzis! că nu iese preot, ci iese purcel, iese purcel. Nu mănâncă mâncare din care mânca sfântul Nicolae la școala sa, și acum mănâncă chimicale.Și ce mănâncă atunci, va mânca întotdeauna, va mânca ce a mâncat în școală, nu ce a mâncat la mama și la tatăl său.

... Dacă ai fi credincios, n-ai mai dori să te căsătorești, și nici fii și fiice n-ai mai dori, pentru că ți-i ia vremea aceasta. Te-ai scrie în cartea unor fii feciori și fecioare.

... Copilașii Mei, nu vă mai duceți în lume. Dacă cineva din voi se duce în armată, și acolo să știe că e copilul Domnului Iisus Hristos. Cântă fanfara militară, dar tu să cânți lui Dumnezeu în mintea ta și în duhul tău. Cine a stat în groapa cu lei? Daniel. El a stat la împărat, dar a slujit lui Dumnezeu, nu s-a ferit de împărat, și când l-a băgat în groapa cu lei, i-a părut rău împăratului că-l pierde, dar când s-a dus și a văzut că nu l-au mâncat leii, s-a bucurat și l-a scos și a băgat pe vrăjmașii lui. De ce nu mai e unul ca Daniel în poporul Meu, în poporul Domnului Iisus Hristos, ca să facă, prin viața lui sfântă și dreaptă, minune? Copilașii Mei, nu mai e ce a fost odată.

... Ai văzut, fiule, că a început să se împlinească așa cum s-a profețit, că-ți va lua pâinea de la gură. Duhovnicește am spus.

Fiule Daniele, să citești mereu psalmul 142 și psalmul 3. Auzi? Unde zice: „Doamne, mulți sunt cei ce s-au sculat împotriva mea“, să zici și așa: „Mulți sunt cei ce se scoală ca norul împotriva mea“. Și mai e un psalm pentru a scoate din celulă pe cel țintuit. Acel psalm îl zicea Petru în celulă când l-a scos îngerul, și străjerii nu l-au văzut, deși el vedea ușile și porțile descuiate, dar nu erau.

... Să strigați la Dumnezeu: „Pune, Doamne, în libertate credința!“. Credința ta să fie una cu a Mea. Ca păsările să-și aibă libertate credința; ca și căprioarele să-și caute izvorul de apă curată.

Veniți-vă în fire, tată, nu vă amăgiți. Nu fiți prostuți la minte. Fiți treji și deștepți la minte. Nu vă vindeți viața și nici nu v-o schimbați. Când v-o întreba, să spuneți că din moși strămoși ați învățat: „Mama când trăia mă învăța să mă închin și să postesc și să merg la bisericuță“.

... Nu vă speriați. Dacă vă spune cineva că ești din Oastea Domnului, să-i spui că minte: „Sunt din sămânța Domnului, din Duhul Domnului“. Nu scuipa credința.

... Să nu te culci niciodată și să nu mănânci niciodată fără Dumnezeu. Stai la masă, pune și pentru El scaun și lingură, și crede cu adevărat că este cu tine la masă Dumnezeu.

23-06-1977

Cuvântul lui Dumnezeu

... Precum un zidar face o casă și nu are autorizație și mai târziu vine vremea să fie dărâmată, așa și tu, dacă n-ai binecuvântare de la Mine la crucea ta, va fi dărâmată. Fiecare faptă pe care o faci, să fie plăcută lui Dumnezeu și să fie primită, și niciodată să nu fie stricat lucrul tău, că mulți pleacă de pe pământ la cerul sfânt, și pleacă cu o mândrie nemaipomenită că a muncit lui Dumnezeu și că a făcut lucruri sfinte. Dar nu a avut binecuvântare.

Fiți atenți, că nu mai sunt scule prin care să te îndrept pe tine și nu mai e trecere să ai pe unde veni la Mine. Crezi? Căci am văzut drumul de la cer la pământ, și parcă aș fi grăit la copiii aceia mici. Nu sunteți înțelepți ca să fiți bine cu Mine. O singură dată a răstignit Dumnezeu pe Fiul Său pentru păcatul tău, și numai cine nu a voit să primească și să privească, acela nu știe, pentru că nu a vrut.

De la răstignirea Domnului Iisus multe cruci au rămas pe pământ, ca toată suflarea să știe că Domnul Iisus S-a răstignit de bunăvoie. Așa a fost voia Tatălui ceresc, ca să răscumpere pe toți până la a doua venire, dar nu pe toți îi va scoate. Pe tine nu te va scoate dacă ți-am spus atâtea șoapte și nu te păstrezi și nici pe altul nu duci la Mine. Ce muncă Mi-ai muncit?

Așa zic unii: „Cum o să mă duc eu de la fața lui Dumnezeu? că eu am postit, m-am închinat, dar acela nu“. Și de aceea zic, mătură bine prin casă; nu prin casă, ci prin inimă, tată.

... Plâng și Mă întristez, că asta e lucrare fără pedeapsă, fără ciomag. Vă bate păcatul. Vei merge pe drum, și păcatul te va face scrum. Ține minte, că păcatul te ucide. Ai să mori, creștine, ai să mori, ține minte, că ai să mori. Eu zic să dea Dumnezeu să te apere îngerul Său să nu mori, că dacă eram să nu țin la tine de câte ori M-ai prigonit, scuturam praful de pe picioare și se dărâma casa pe tine. Dar n-am făcut așa, și aștept pocăința ta, dar să știi că Eu stau la poartă, și moartea stă în casă; sau Eu stau în casă, și moartea stă la poartă.

Veniți-vă în fire, că împărăția lui Dumnezeu nu se cumpără cu bani, cum cumperi o casă sau cum cumperi o vacă sau un cal sau o mașină, ci împărăția lui Dumnezeu se cumpără cu faptă.

... Israele, poporul Meu, și mai înainte a fost un popor care nu a ascultat de prooroci, că se închinau la idoli: la cercei, la hăinuțe, la viței. Și mai înainte de voi a fost un popor care-și lăsa femeia sa și se ducea la alta, dar păcatul acesta l-a amenințat să-l taie cu sabia. Nu a venit Dumnezeu să-l taie cu sabia, ci a plâns de când s-a dus vestea că a fost ucis de sabie. Dumnezeu a plâns și pe cei doi care au oprit din milostenia de la apostolie. A plâns și pentru acela care a făcut două măsuri de aur: una pentru sine, și una pentru Mine, și dacă Dumnezeu a făcut minune, a oprit pentru sine pe a Domnului. De ce? Pentru lăcomie. Iată că acela care a întins mâna lui Dumnezeu cu aurul său, a fost judecat. Să nu aveți inima acelora, ci fiți desăvârșiți, că Dumnezeu, ce are, pentru voi are.

... Tot ce se vede, și stelele de pe cer, toate, pentru voi le am. Tot ce este pe pământ, al vostru este. Nu vă înșelați, că tot ce v-au luat împărații de pe pământ, din nou va fi dat poporului Său, dar tu ești dator să taci și să fii ascultător, să-L asculți pe Dumnezeu.

... Ține minte, că va veni în fața ta omul acela, antichrist, și va spune: „Eu sunt antichrist, și această lume merge cu mine“. Să știi, creștine, chiar dacă tu nu vei trăi să-l vezi, îl vei vedea, că sfârșitul nu-l va avea înainte de învierea ta, ca să vadă și morții, și viii pe antichrist. Și te vei mira și vei lua în brațe pe îngerii lui Dumnezeu ca să te scape dacă tu ai fost prietenul lui. El știe că mult nu mai are și aleargă ca un leu să distrugă lucrul lui Dumnezeu. Mai e un pic de loc unde nu a intrat, dar rugați-vă cu lacrimi.

Ce face pământul fără ploaie? Se veștejește. Tu ce faci fără lacrimă? Te usuci. Plângi pentru toate, dar pentru rugăciune nu plângi. De ce n-ai apă și în izvorul acesta? O, popor lipsit de lacrimă, nu plânge pe acela care a murit și l-ai dus în mormânt, că până ieri alaltăieri fuma și bea. Plânge-te pe tine și casa ta, că n-ai lacrimă. Eu să fiu ca tine, M-aș înțepa cu acul ca să plâng, dar și atunci plângi că te doare înțepătura. Să ajungi să măsori cu gândul împărăția lui Dumnezeu, dar dacă n-ai lacrimi...

... Fiilor, faceți rugăciune. Vine vremea și bună și rea, dar trece ca părerea. Așa va trece, până va veni ziua să te prezinți în fața lui Dumnezeu.

... Fiți creștini desăvârșiți, că toate secundele vieții se scriu; nimic nu se șterge.

... Vai de pruncul care e botezat cu lăutari, cu chef și cu dansuri! Vai de mortul care e îngropat cu lăutari! Vai de mortul care s-a îngropat, și s-a dat băutură la îngroparea sa!

... Nu jucați meci. Nu jucați pe scenă. Aceasta nu e îngăduit, și am mai spus.

15-07-1977

Cuvântul lui Dumnezeu

... Cine primește acest cuvânt, Îl primește pe Dumnezeu, și cine nu primește acest cuvânt, nu-L primește pe Dumnezeu.

... O, poporul Meu întru care Dumnezeu a venit așa, în chip nevăzut, așa e în carte scris, ca Dumnezeu să încerce pe poporul Său, să vadă dacă mai crede în El. Vai de tine, creștine care ai fost un timp cu Mine și te-ai întors! căci mult vei plânge și mult te vei căi de cele ce vor veni.

... Chiar și în mijlocul unui război mare de ai fi, nici un glonț nu te va lovi. Și ai să vezi lume murind pe câmp și pe drumuri țipând și strigând. Și ai să vezi soarele că nu-și va mai arăta lumina sa. Și dacă ai avut gând rău și stai lângă Dumnezeu, să știi că bine nu-ți va fi.

... Așteptam să fiu junghiat pentru mișel, și acum să fiu mâncare în vremea de Paști pentru orice bogat și sărac.

O, cum va plânge când Mă va vedea stând la poartă și că nu voi intra în casa lui! Nu voi intra, că am fost o dată și M-a alungat din casă. Și mult Mă va dori și Mă va aștepta în drum și va zice: „Hai în casă, să Te spăl de sânge pe rane și să le ung și să le șterg!“. Și îi voi spune: „Nu mai e vremea aceea, că prin ceea ce ai lucrat și prin ceea ce n-ai ascultat, M-ai alungat“. O, și ce vor rupe hăinuța de pe ei când vor vedea ziua de mâine, acea zi grozavă și tristă!

O, poporul Meu, în cartea lui Dumnezeu scrie că acea zi nu o știe nimeni, dar li se va face cunoscută.

... Voi, copilașii Mei, trăiți din legea scrisă de Domnul Iisus prin proorocii pe care i-a avut. Nu faceți legi cum vreți voi, că legea voastră strică legea dumnezeiască. Unde scrie post, este scris de Domnul Iisus Hristos ca să se țină. Unde este scris duminică, aceasta este scrisă de Domnul Iisus Hristos și este pusă să se țină. Unde este scris sărbătoare, aceasta este scrisă de Domnul Iisus Hristos și este pusă să se țină. Nu o strica, de ți-ar sta capul unde-ți stau picioarele, că dacă ai stricat-o, te vei număra printre oase stricate; dacă ai stricat-o, te vei număra printre morți; dacă ai stricat-o, te vei număra printre osândiți; dacă ai stricat-o, vei auzi cuvintele: „Du-te de la Mine în focul de veci!“. De aceea v-am chemat la Mine și v-am spus să păziți legea lui Dumnezeu.

Se va vedea odată ura ce o porți pe trâmbița Mea. Ce vrei să vezi la ea? că este fără sculă în mână. Ce vrei să vezi la ea? că nu are nimic, că sunt venit la tine ca o minune. Fără număr e fericită acea persoană care vorbește cu Mine.

... Poporul Domnului Iisus Hristos nu se făcea bogat în averea pământească, și averea o împărțea la săraci. Dar tu ai avere multă, creștine, și tot te vaiți. Se aude la cer când te vaiți că n-ai bani, dar banii tăi sunt la C.E.C. și săracului n-ai dat niciodată.

... Am zis: «București, București, cum am să te întorc pe dos!». Dar am zis să se păstreze acest cuvânt, și nu numai că nu s-a păstrat, dar a și mințit cu sută la sută, ca acest trup să fie nimicit. Dar să știți că acest trup nu va fi nimicit de mâna omenirii.

... Cine ridică sabia asupra vasului Meu, de sabie va pieri. Cine ridică minciuna asupra vasului Meu, de minciună va pieri. Aceasta e o fărâmitură de cărămidă rămasă de la zidarii care nu au mai zidit la casă. Și această fărâmă de cărămidă îi va da de rușine pe mulți „întregi la fire“, pe mulți „numiți“. Chiar și pe împăratul îl va da de rușine, pe care-l socotește așa tot statul, nu pentru frumusețea sa, ci pentru lucrarea Mea îl va rușina.

... Vremea aceasta și lumea aceasta nu a fost niciodată. Ține minte, și niciodată să nu se uite că lumea aceasta și vremea aceasta nu a fost niciodată, și va pieri.

Am trimis odată trâmbița Mea la mănăstirea Viforâta și a fost intrată la stareță, tată, și erau toate maicile acolo, nu când mâncau ele, ci când beau țuică fiartă, după slujba sfântă când ieșeau. Și trâmbița Mea, trimisă de Mine, a spus: „Nu e bine ce faceți. Ați ieșit de la lumină și ați intrat în scorbură“. Aici, stareța a zis: „Cine ești tu, de ne vorbești așa? Eu am douăzeci de ani în mănăstire și n-am grăit ce grăiești tu. Ieși afară, că nu te cunosc cine ești“. Iar persoana care o însoțea a spus: „Această ființă e proorocul lui Dumnezeu!“. Dar stareța a spus: „Dumnezeu nu m-a făcut pe mine prooroc, care stau numai în slujbă, și a făcut pe un infirm și pe un olog?“. Și a plecat trâmbița Mea și le-a lăsat tot așa. Unde e acum mănăstirea Viforâta? că mereu se stinge, până nu va mai fi nici o scânteie de monahii. Te duci la mănăstire și dai pomelnic să se roage pentru tine și are pântecele plin de băutură. Nu judecăm, dar arătăm fapta stricată, căci orb pe orb cade în groapă, nu se pot conduce unul pe altul.

09-09-1977

Cuvântul lui Dumnezeu

... Sfânta cruce se va arăta înainte de venirea Mea, și s-a arătat înainte de războaie. Semnele dumnezeiești, prin cruce se arată. Multe cruci s-au arătat anul acesta, dar nu a văzut decât unul la o mie. În acest an va fi multă vărsare de sânge. În acest an vor fi multe surpări de clădiri. În anul acesta vor fi multe cutremure de pământ. În anul acesta mulți munți se vor sfărâma și nu va mai rămâne piatră pe piatră. Anul acesta este an de necaz, an de pericol de moarte. Anul acesta este îngrozitor, dă moarte la mult popor. Dragostea de împărați se va răci, și mulți dintre ei vor pieri.

... Mai sunt păstori și preoți, dar preoții nu iubesc toate oile, ci pe alese. Preotul, este scris să mănânce numai azimă din sfânta lege, dar ei au ieșit din sfânta lege. Crezi?

... Israele tată, puțin, puțin, și ne vom muta de pe pământul acesta, căci Dumnezeu a hotărât să-l curățească. Ne vom muta mai sus de pământ. Nu sus, sus. Mai sus, ca să nu-l ajungă nici focul care-l va arde, nici apa care-l va curăța.

Israele tată, copilașii Mei, chiar dacă lumea vă cunoaște, nu vă temeți de nimic și nu vă lepădați, căci Domnul Iisus a luat suferința voastră și pentru creștini, și pentru păgâni, dar la judecată se împarte. Cine a greșit și s-a căit, se iartă, iar pe cel ce M-a iubit, Domnul îl trece copil al Său și îi va da în mână cupa să muncească la muncă duhovnicească. E muncă, tată. Chiar ziua de judecată e muncă, tată.

... Să nu stricați legea lui Dumnezeu. Să nu stricați legea prin purtare. Să nu stricați legea prin mâncare. Să nu stricați legea prin somn. Nu pierdeți timpul. Ați auzit? Să nu ieșiți cu lumea peste gard, că strică legea. Vai, că mult se va jeli și mult se va tângui! Vai celui ce a stricat legea de astăzi! Voi nu vedeți? că se cade să stați numai îndoliați și să fiți triști pentru legea care e stricată. S-a stricat nu de la sine, ci de la această lume cu stăpânul care o ține. Rugați-vă mereu, că rugăciunea poporului lui Dumnezeu repară orice fel de stricăciune și aduce un lucrător cu mână dulce și va repara toată stricăciunea. Fii tăcut! Învățați copiii să fie tăcuți cu lumea, nu-i lăsați să fie prieteni cu lumea.

Vine vremea ca fiica ta să se despartă de acela din Sodoma, dar despărțirea va fi prin ascuțișul sabiei, că așa a fost la început și așa va fi și la sfârșit. Nu legați fiicele voastre de cei nelegiuiți. Mai bine fiica ta să stea fecioară.

... Ce facem cu cei care au părăsit numărul? Ce facem cu cei care au părăsit țara sfântă? Eu aș avea ce să fac: să le pun o cruce la cap.

... Fiii lui Israel care aveți motorete, motociclete sau mașini, nu lipsiți de la slujbă. Și dacă ai rămas în pană, nu repara nimic, nu mișca nici un șurub, și stai și plângi lângă ea. Să știți că cine va repara motoreta sau mașina în zi de sărbătoare, niciodată nu o va avea bună, și mai rău se va strica.

S-a auzit din cer cum creștinii plâng de foame că nu le place mâncarea. Să știți că medicamentul cel mai bun pentru această boală este postul, și să vezi cum vei mânca. „Mă doare stomacul. Nu mănânc mâncare de aceasta“. Fă un ceai de floare și vezi cum îți trece stomacul. Daniele, sunt sfinți în cer care au trăit numai cu ceai de flori, și nu cu pâine, ci gol. Crezi?

20-09-1977

Cuvântul lui Dumnezeu

... Sfânta cruce a adus libertatea la credință. De la războiul sfinților împărați Constantin și Elena nu au mai fost prigoniți creștinii, și a fost pace. Dar de când crucea nu a mai fost cinstită și de când crucea nu a mai fost mânuită, iată că a început din nou războiul pentru credință. Purtați crucea sfântă. Mulți poartă crucea, dar nu poartă crucea sfântă. Crucea trebuie să fie sfințită prin fapte.

... Fiți desăvârșiți, ca să nu fiți amăgiți. S-au născut pe pământ oameni cu duh rău, care fac lucrurile pe care le fac Eu: înviază morții, vindecă orbii, întăresc păcătoșii. Ați auzit?

... Mulți prunci se botează, dar deosebită e lucrarea lui Dumnezeu de lucrarea duhului rău. Să știți că se botează pruncii, îi îmbracă, îi pecetluiește cu puterea Duhului Sfânt, dar într-o oră îi dezbracă până la os. Cine? Duhul necurat. Îți grăiesc ție, creștine, că dacă ai botezat pruncul la biserică, cu foc vei fi pedepsit dacă nu vei respecta ce ai vorbit la botez.

Măi poporul Meu, fiți atenți, că Dumnezeu e supărat pe lume din pricina a ceea ce se petrece. Din pricina curviei, din pricina beției, din pricina purtării necuviincioase, din pricina necredinței, din pricina uciderii pruncilor și a uciderii tuturor făpturilor, Dumnezeu e supărat, e supărat.

Când faceți rugăciunile, faceți-le cu adâncă smerenie și cu adâncă viață sfântă, ca Dumnezeu să întoarcă fața către robul Său, că tare e supărat pe lume, că nici în Sodoma și Gomora nu a fost ceea ce e azi pe acest pământ sfânt. Au întinat pământul, tată, vrăjitoriile, curviile, hoțiile, înjurăturile, și cine poate pomeni atâtea păcate care au umplut pământul? Se înalță până la cerul sfânt, se înalță până la lună, se înalță până la soare. Fiți pregătiți, nu cu țoale, nu cu hambare, ci cu fapte plăcute și sfinte. Fiți pregătiți, că Dumnezeu a hotărât ca să piardă lumea de pe pământ. V-am anunțat mereu și văd că nu vă pregătiți. Cine vă va anunța aceste cuvinte? că iată, nu se mai poate ține trupul acesta în aceste suferințe, nu se mai poate da nici o sănătate la suferința sa, pentru că nu este poporul ascultător.

Dumnezeu cere la tine, prin viața ta, sănătate bolnavilor, ridicarea ologilor și încredințarea păcătoșilor. Nici pe aceia nu-i întorci, nici pe tine nu te întorci. Ce faci, dormi? Care ți-e munca? Îi muncești numai lui Gog? Îi muncești numai lui Esau? Îi muncești numai lui Dan? «Dan va fi șarpe la drum.»

... Voi nu vedeți ce se petrece pe pământ? Nu vedeți cui îi munciți? că acela la care munciți e dușmanul Meu și dușmanul tău. Înainte vreme erau oameni bogați, aveau pământ, dar să știți că din acele bogății trăiau și săracii și se mulțumeau, și cu credință le slujeau. Dar s-au ridicat alți săraci, plini de duh rău, și au plecat la tâlhărie și i-au omorât pe cei bogați și pe cei săraci care slujeau la cei bogați. Îi pomenesc preoții la eroi, dar să știți că Noi n-am primit acest pomelnic de „eroi“, ci l-am primit și l-am trecut la tâlhari.

... Aceasta înseamnă asuprire, ce e azi în lume. Îți măsoară, îți măsoară, până se va dărâma și măsura și măsurătorul. A stricat legământul lui Dumnezeu, a stricat biserica. O vezi în picioare, dar nici un folos nu mai are. O vezi în picioare, dar har și dar nu mai are, că nu mai e sfințenie în gura celui ce slujește în ea; și slujește în biserică fără Duhul lui Dumnezeu, că pe Duhul lui Dumnezeu L-a izgonit duhul rău. Ia aminte, creștine, și caută-l pe acela care nu a lepădat Duhul lui Dumnezeu din pieptul său. Caută-l cum a căutat Maria Egipteanca, cum a căutat Maria Magdalena, că nu toți sunt slujitori, și au rămas ca în vremea lui Ilie, popii lui Baal.

... Nu vă aduceți neamurile necredincioase în casele voastre, că acelea spurcă și întinează casa blagoslovită și sfințită de Mine. Nu zic să vă certați cu neamurile pe care le aveți. Nu e una cu Mine, nu e una cu tine, și fii atent să nu strici ceva din lucrarea Mea, că acela nu e învățat ca tine și strică sfințenia Mea din casa ta.

Fiule Daniele, spune la poporul Domnului Iisus Hristos să nu se mai supere dacă vine la vecini și nu poate intra la acest cămin, dacă a văzut căminul ocupat și nu se poate intra. Nu aduceți necazuri, că destule necazuri poartă această ființă. Iată și altceva: a gândit cineva gânduri greșite, și am să spun cândva gândurile acelea pe față. Cine vine în acest cămin, nu vine că are coșul plin. Cine vine, să vină cu mâna goală. Că zice cineva „Numai pe cel cu coșul plin îl primește, și de aceea pe cel cu coșul gol nu-l primește“. Și mai zice cineva: „De aceea nu mi-a vorbit Domnul, că am buzunarul gol“. Mai ușor este ca această ființă să fie dusă pe targă la vecini decât să mai vină aici creștinul și să greșească și să facă păcat.

... Fiicelor, nu vă mai purtați cu tăblețe la piept, care au venit de la țările străine. Întrebați-le pe mamele voastre, ele așa au purtat?

... Poporul Meu de azi, vin vremuri geroase, vin vremuri friguroase, și cer de la tine să fii îmbrăcat bine. Duhovnicește Duhul vorbește. Cer de la tine să fii încălțat bine pe pământ, că pe pământ s-au așternut șerpi mulți. În vremurile din urmă, pentru un creștin era hrana sa de patru ori pe an, și tot avea putere, dar astăzi te sfătuiesc să te hrănești mai des, că timpul e mai geros. Caută și vei găsi. Faceți-vă prieteni duhovnicești, nu pământești. De aceea zic: deosebiți-vă de oamenii răi, deosebiți-vă și la mâncare, și la purtare. Deosebiți-vă și la călătorie, deosebiți-vă și la culcare, și la gospodărie. În gospodăria ta să fie farmacie, și pământește, și duhovnicește.

... Abia unul la o mie din purtarea de azi e neblestemată. Nu s-a pomenit românul blagoslovit să poarte ce poartă azi.

... Și împăratul, și argatul are pe necuratul. Dumnezeu e supărat, și tot cerul e supărat, și Maica Domnului e supărată, pentru că toată țara românească e întinată. Se cade să fie plâns și suspin între creștini.

... Țărăncuță, unde este cânepa și melița? Făceai cămășuță de câlți și costum alb ca zăpada. Și Domnul poartă hăinuță de in, cămășuță de in. Și îngerii poartă tot asemenea. Eu nu vă înfrunt. Fiți desăvârșiți, ca să puteți trăi în vremurile friguroase.

Va fi vărsare de sânge. Va fi paralizie. Mulți vor muri de accidente. Până și împăratul va muri accidentat, și mulți din împărații pământului vor muri. Și Dumnezeu va lucra ca să facă împărați pe cei ce au măturat pe stradă. Va fi popor fără împărat vreme lungă, lungă și se vor împunge oaie cu oaie și se vor împunge berbec cu berbec și se vor împunge țap cu țap, până când nu va mai rămâne decât unul la mie. Așa scrie în carte.

Măcelărie goală va fi în țară. Țara românească, o va curăți Dumnezeu de tot gunoiul său și o va face grădină binecuvântată.

Cine vă va mai anunța aceste cuvinte? că iată, nu se mai poate ține trupul acesta în suferință, nu se mai poate da nici o sănătate la suferința sa, pentru că nu este poporul ascultător.

... Uitați-vă bine la munți, că nu-i veți mai vedea. Uitați-vă bine la această lume nebună, că n-o veți mai vedea. Uitați-vă bine la acești conducători de lume, că nu-i veți mai vedea.

28-09-1977

Cuvântul lui Dumnezeu

... Poporul Meu, să faci dreptate, nu strâmbătate. Aceasta să fie hrana voastră: rugăciunea și postul. Și să nu mâncați mult, ca să nu întreacă grăsimea trupească pe cea duhovnicească. Să nu mâncați fără măsură, să nu trăiți fără lucrare duhovnicească.

... Ioachim și Ana erau urâți de lume. Nu aveau copii și se rugau lui Dumnezeu să le ia urâciunea de pe ei, să le dea și lor un copil. Le-a dat o fetiță, și la vârsta de trei ani au dat-o lui Dumnezeu prin preotul Său, Zaharia. Și s-a făcut fetița mare și a fost hrănită de sus și muncea. Făcea haină fără cusătură pentru sine și pentru cei din jurul său, și a făcut cu una mai mult, că știa ce se va întâmpla cu ea. Muncea și se ruga. Așa cere Domnul și de la voi: să lucrați și să vă rugați. Adevărat vă spune Domnul că nu aici este comoara voastră, nu aici este casa voastră. De ce respingeți porunca Mea? De ce râvniți la lumea aceasta, la portul acesta? că nu e de la Dumnezeu.

... Domnul nu vă lasă, ci vă răpește. Cum? Nu veți ști. Se vor uita neamurile în toate părțile și nu te vor vedea. Va pune Domnul semn la casa ta și nimeni nu va strica nimic și Domnul o va curăța, dar numai tu, iubitul Meu, să nu-l ai în inima ta pe duhul rău, că Domnul te va părăsi în ceasul când duhul rău va fi cu tine. Nu mai este vreme să-l scoată Domnul pe duhul rău. A fost o dată pentru tot veacul ce a lucrat Domnul pentru toți. Roagă-te mereu să nu se șteargă numele tău din cartea Domnului.

... Fiți atenți, că sunteți cei mai urâți de lume. Animalele sunt cele mai drăguțe la lume, dar voi sunteți urâți de lume. În vremea de azi nu vă iubește nici lumea, nici împăratul, nici părinții, nici rudele, și este ca în vremea lui Ilie, ca în vremea lui Moise, toți vă urăsc, și de aceea veți fi răpiți, iar lumea va fi nimicită.

... Să nu te despartă cineva de Mine, că făptura ta e asemenea Mie. Numai acel care nu face bine nu e asemenea cu Mine. Nici un firicel de păr din capul tău nu se va mișca fără voia Mea. Dacă tu ești scris să fii al Meu, și tu greșești, Domnul te bate, ca să te apropii mai mult de El.

Toți câți au zis: „Și eu sunt creștin“, și unde Domnul a fost în casa lor, toți se vor lovi cu lovitură grea, dar din carte nu se vor mai șterge, pentru că e scris cu foc. Dar va fi bătut, bătut, de va rămâne pielea și osul.

24-11-1977

Author:  Duhul [ 1.3.2008, 23:15 ]
Post subject:  Cuvântul Domnului - Anul 1978

Anul 1978

   * 07-01-1978 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 23-02-1978 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 22-03-1978 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 25-03-1978 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 04-04-1978 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 11-05-1978 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 25-05-1978 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 13-06-1978 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 19-06-1978 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 03-07-1978 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 14-07-1978 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 21-07-1978 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 07-08-1978 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 26-08-1978 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 11-09-1978 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 24-09-1978 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 22-10-1978 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 01-11-1978 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 17-11-1978 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 03-12-1978 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 24-12-1978 Cuvântul lui Dumnezeu


Cuvântul lui Dumnezeu

... Îmbracă-te în haină sfântă, ca să se asemene hăinuța ta cu hăinuța Mea, ca să se asemene viața ta cu viața Mea. Caută-ți duhul pe care l-ai rătăcit și cheamă-l înapoi către locuința sa, că până nu-Mi vei face Mie casă, nu vei scăpa de pedeapsă, că Dumnezeu e hotărât să-l nimicească pe vrăjmașul Său.

... Tată, tată, veniți mai aproape și învățați din carte, că veți răbda foamea și gerul și viscolul, că uite patru bărbați care au fost așezați fiecare pe câte un hotar ca să trâmbițeze venirea Mea, uite-i că sunt aproape unul de altul, s-au adunat, au părăsit hotarul în care au fost puși, pentru că hotarele s-au vândut. Și acești bărbați nu mai stau pe hotar, și stau în văzduh și strigă la Dumnezeu, că s-a împlinit ceea ce e scris în Apocalipsă. Strigă la Dumnezeu, strigă. Tu nu-i auzi, pentru că n-ai vrut să fii profetul Meu, n-ai vrut să fii cu îngerii, să cunoști cu vederea ta cetatea și pe Dumnezeul ei.

... Nu mai voiesc să vă întreb de credință, căci credința voastră e de un minut. Astăzi crezi, și peste un minut M-ai vândut; nu mai ești acela care ai spus: „Cred“. Tată, spălați-vă bine de vină. Spălați-vă bine de vină, că ați căzut în vină. Cât erați de credincioși, mai mult decât atât a întrecut vina voastră credința de altădată. Vine jale, vine plânset mare, vine plânset mare. Plângeți și vă tânguiți, căci împăratul de astăzi nu mai are coroană de împărat, nu mai are cunună așa cum se spune. O, poporul Meu, împăratul de azi te-a înstrăinat de Dumnezeu. Unde te vei ascunde? Unde te vei ascunde, tată? că toate se întorc. Crezi?

De ce mănânci foc? Se aude din cer că o parte din creștini stau la masă cu păgânii care mănâncă foc. Se aude la cer când zice omul: „Prietene, dă-mi un foc“, și prietenul îi dă bucuros foc. A făcut grămezi de foc pe pământ. Aceasta e agonisita omului pe pământ: focul, care în curând va arde totul. Israele, Eu, să fiu în locul tău, M-aș îneca de ce stă în fața ta, M-aș arde de ce stă în mâna ta. Israele, din pricina nelegiuirii care a ajuns la culmea culmilor, vei pieri. Fugi astăzi! Fugi astăzi! Israele, fugi de foc, fugi! Caută, că încă n-a murit duhul tău; se mai află, undeva, în viață. Du-te și îl caută, și cu el te împacă. Roagă-l să te primească, să te ierte, și îngerul să stea de-a dreapta ta, căci îngerul vestește pustietatea care te chinuiește. Israele, poporul Meu, mănâncă mană de la Dumnezeu, ca să se vindece duhul tău, ca să se vindece duhul și trupul tău. Mănâncă mană, căci numai cu pâine și cu carne și cu foc trăiește astăzi omul care s-a înstrăinat de Dumnezeu. O, chipule sfințit, pentru ce te-ai pângărit și te-ai vopsit și te-ai făcut urât lui Dumnezeu?

Înainte de nașterea Mea erai păgân, că nu aveai legea, și a venit Domnul Iisus ca să lumineze și să întărească legea strămoșească, dar sunt persoane care nu vor să vină la legea nouă, nu vor, tată, și trăiesc ca altădată. Că și Moise dacă trăia și mai proorocea, venea și se primenea întru lucrarea Mea. Crezi? Și atunci tot așa, pe Moise nu-l credea, și tot acolo ședea, întru vechimea sa. Tată, vă spune Domnul că acei de atunci se potrivesc, adică se aseamănă cu omul de astăzi care este fără Duhul lui Dumnezeu. Ei zic că sunt cu Mine, dar nu văd bine că Dumnezeu prin sfânta cruce i-a scos din iad pe cei păcătoși? Dar aceștia din vechime nu cred în lemnul care s-a sfințit prin Mine, și îl socotesc că e dușman pentru Dumnezeu. Dar vedeți cum ei nu pricep? Vă cer vouă: nu fiți nepricepuți, că Dumnezeu a spus destul de bine prin prooroci, să înveți ca să cunoști vremile ce vin. Ei nu vor să cunoască Apocalipsa. Ei zic că vine Domnul, dar crucea n-o văd. Ei zic că vine Domnul, dar pe Măicuța Lui n-o iubesc, și o necinstesc.

... Apropie-te de Mine, că de la venirea Mea și până acum puteai să fi venit în zbor la cer, dar n-ai vrut să părăsești averea pământească și n-ai vrut să te desparți de păcate, și am să-ți spun și Eu: „Nu mai e vreme“. Te chem la Mine, și de ani de zile te-am chemat și n-ai vrut să vii. Și astăzi te chem și nu vrei să vii. Nu te temi că voi pleca? Nu te temi că te-oi lăsa? Și dacă Eu te voi lăsa, câinii te vor sfâșia, căci ce a fost în fața ta, nu va mai fi. Ți-am cerut milă; nu M-ai miluit. Ți-am cerut să fii prietenul Meu; nu M-ai primit, și M-ai prigonit. Le-ai dat cu dobândă, crezând că sărăcești. Nu Mie, că dacă Mi le dădeai Mie, Eu nu ți le primeam cu dobândă.

O, ce de bani la C.E.C.! Ce e acela C.E.C.? Un loc drăcesc. Dar și Eu la C.E.C. te voi trimite după moartea ta: „Ia-ți banii, ca să ți se deschidă poarta cea mare“. Cui să spun Eu „iubitul Meu“ când tot avutul tău e la C.E.C., e la duhul rău?

... A venit vremea să fiți biciuiți, dar să știți că Domnul Iisus Hristos va lua biciul din mâna vrăjmașilor voștri. Dacă veți fi fiii Domnului, dacă vină nu veți avea și dacă veți recunoaște vina în fața Mea, tot vă voi apăra dacă veți cere iertare pentru supărarea ce Mi-ați făcut-o.

... Fiule Daniele, Dumnezeu a pregătit un proces pentru preoții vremii de astăzi. Cine va fi cu Mine, va fi bine.

Uite-l, tată, pe bătrânul Avraam, își plânge fiii pe care i-a cucerit păcatul de pe pământ. Uite-l, tată, pe Justinian patriarhul, își plânge fiii și fiicele, că le-a cucerit păcatul. Numai pe aceia îi plânge. Cine e cu Mine, e pus deoparte. De la plecarea acestui patriarh nu se vor mai scrie cărți sfinte, nu se vor mai zidi case sfinte și nu se vor mai repara, ci se vor mai dărâma. Justinian mai avea de trăit, dar i s-a scurtat ața; a tăiat-o o foarfecă. Dar mai vine o vreme bună.

... Preoția nu mai trăiește după profeție, și trăiește după preoție. Și iată că păstorii, în loc să iubească oile bune, le iubesc pe cele nebune. Scrie această profeție, să se vadă la judecată: preoția, în loc să iubească oițele bune de lapte, bune de lână, bune de fapte, în loc să le prețuiască, le urăște și le disprețuiește și le scoate din cele sfințite. Păstorii vor face dosare și vor duce în judecată oițele cele bune, zicându-le „sectă rea“, precum s-a zis. Dacă cineva din păstorii aceștia îți vor zice „sectă“, să zici: „Înapoia mea, satano! că nu-ți cunoști munca“. Nu te rușina, tată, și vorbește-i păstorului în față lucru adevărat.

... După prăbușirea și lovitura acestor împărați, vor fi stoluri, stoluri de păsărele în mănăstiri.

... Mulți au venit la Mine, dar ca la un vrăjitor, ca la ghicitor. Și dacă ți-am spus ce să faci, n-ai făcut ca Mine, și ai făcut ca tine. Și ți-am spus: «Întărește-te, creștine, că vei sta piept în piept cu vrăjmașul tău». Și nu te-ai întărit. Și atunci vei pieri de frică.

07-01-1978

Cuvântul lui Dumnezeu

... Moșii și strămoșii voștri de altădată astăzi se odihnesc; nu mai cosesc și nu mai sapă și nu mai profețesc; și astăzi numai cunună împletesc pentru urmașii lor.

... Feriți-vă de înșelăciune, feriți-vă de lume, că pe cine i-a apucat lumea, înapoi nu i-a mai dat; să iasă nu i-a mai lăsat.

... O, poporul Meu pe care mult te-am iubit, de mult Mă lupt să te mut din acest pământ, dar ești atât de greu, de nu pot să te sfințesc și să te despart de cele pământești.

... Eu voiesc rod, pentru că mult M-am ostenit când te-am sădit. Pe cine să învinuiesc, tată, că nu rodești? O, Israele, știți toate, le cunoașteți pe toate, dar nu vreți să vă sfințiți și ziceți că aici e viața de veci. Cine v-a spus această minciună că aici e viața de veci, pe acela să nu-l credeți, că și el va îngălbeni când va vedea că nu e așa, și se va usca din toată puterea sa când Domnul îl va blestema. Și cine te va scăpa de pedeapsa grea? Israele tată, dacă n-ai fi știut, păcat n-ai fi avut. N-am luat de pe pământ nimic din cele din trecut, din care au trăit moșii și strămoșii voștri. Nimic nu s-a ascuns, dar nu vreți să vă sfințiți.

... Copilașii Mei, nu mai sunt mult cu voi în această învățătură, în această profeție, pentru că loviturile ce s-au dat acestui trup l-au nimicit, l-au distrus, și sunt hotărât să întrerup legătura cu acest pământ, adică legătura cu voi.

... Pe unde am cutreierat pământul în lung și în lat, n-am lăsat semne, n-am blestemat, n-am scuturat praful de pe picioare ca să rămână în durere mare, pentru că așa a spus Tatăl, să las neghina cu grâul până la sfârșit. Dar a sosit ziua și a neghinei, și a grâului, să fie puse fiecare în al său hambar.

... Copilașii Mei, sinagogile unde vă închinați voi, nu vor mai fi pentru închinăciune, ci vor fi filme și teatre, cum este la mănăstirea Vladimirești. Cine a făcut așa? Ura și dușmănia dintre cei aleși ai Mei de acolo. Dacă te-ai fi dus și ai fi văzut, ai fi văzut că unul, doi erau ai Mei, și o sută erau vrăjmași și trăgeau cu arma.

... Fiule Iordache, să-i spui lui Mihail, prietenul tău, că e scris în dosarul lui Dumnezeu, dar va fi șters, pentru că dușmănește pe cel nevinovat. Feriți-vă de a dușmăni pe cei aleși ai Mei. Nu dușmăniți.

... Scrie în carte că pământul acesta va fi al vostru și nu veți mai pune pe el pom, că vor fi pe el pomi. Pământul se va împodobi și tu vei mânca din munca altuia.

Așa de mult vă iubește Tatăl, că a dat pe singurul Său Fiu să vă fie hrană în timp de foamete și apă în timp de secetă. Dar ce veți face când nu va mai avea cine să vă dea? Dar nu vă îngrijiți voi. Dacă vei vedea pe fratele tău scoțând apă să-ți dea, nu zice așa: „Cine este acesta să-mi dea mie apă? că e nevrednic“, căci Dumnezeu ți-o va lua. Va veni Domnul în casa voastră, în trup, ca la început, și nu-L veți cunoaște și nu-L veți primi, și Îl veți alunga, și apoi, te vei ruga să te primească, dar nu te va mai primi.

... Adevăr adevărat grăiesc: veți fi scoși din orașe și veți fi duși în pustietate și veți zice: „Nu părăsesc via sau moșia. Nu părăsesc casa și averea, mobila și vaca“. Veți fi scoși din orașe. Nu vor mai fi orașe sau case înalte, și vor fi mormane, bolovani peste bolovani. Nu vor mai fi munții; se vor prăbuși și vor astupa văile. Nu va mai fi piatră nemăcinată. Unde veți sta când veți auzi bubuitura aceea? Nu vei mai sta în orașe, ca să nu mori și tu cu cel rău.

... Nu mai doriți căsătorie pentru o zi. Nu mai doriți zămislire de copii pentru o zi.

... Aceste timpuri și obiecte de azi, tot ce se află e profeția proorocilor.

... În alte țări a început să-i condamne pe creștini. A început, dar Eu nu-i acopăr, pentru că e spiritism. Tată, pune crucea pe masă, pune lumânări și tămâiază, ca să le arate semne, la nevoile celor care cer. Nu este primit. Acestea se pedepsesc.

Credința voastră să fie adevărată, curată. Credeți că atunci când ai zis „Doamne!“, tot cerul s-a coborât? Dar mulți zic „Doamne!“ o dată și de două ori, și apoi dorm. Iată semnul. E păcat strigător la cer să-L chemi pe Doamne și apoi să dormi.

... A venit vremea că s-au luat moșiile, dar vine vremea să se întoarcă înapoi. Vei stăpâni cu îngerii, cu sfinții.

Copilașii Mei, veniți la viața creștină! Rugați-vă și pentru cei adormiți. Rugați-vă. Cine are adormiți, precum biserica să se roage: „Pomenește, Doamne, pe cei adormiți întru Domnul, frați și surori, pe toți, și iartă și lumea aceasta“, dar să nu fii adormit în duh. Trezește-te din somnul greu, cât mai e ziuă, ca să-ți salvezi neamul tău! Nu zice: „Aici e iadul, aici e raiul“. De aceea spun: nu dormiți pe drum, ci înnădiți rugăciune de la rugăciune. Nu vorbiți cuvinte fără roade, ci fiți desăvârșiți, ca duhurile necurate să se depărteze. Zice cineva: „Sunt tânăr, ce să fac?“. Și Eu am fost tânăr, și la tinerețe M-am jertfit. Oițele Mele, nu veți mai dori de petrecere, și toate se vor veșteji și veți dori alte fericiri.

... Se laudă împărații că multe mame au născut câte șase fii, dar Eu zic: s-au născut șase într-o zi și au murit o sută. Câștig nu va avea, tată, dar el nu vede paguba. Cine naște șase fii, nu sunt zămisliți curat, ci sunt zămisliți mai rău decât câinii. De aceea se bucură iadul.

23-02-1978

Cuvântul lui Dumnezeu

... Dacă ești creștin, să nu te îngrijești cu ce te hrănești. Dacă ești creștin, să nu te îngrijești cu ce te îmbraci și unde călătorești și ce vorbești, că toate vin de la Mine.Nici un fir de iarbă nu crește fără porunca Celui Sfânt. Nici un fir din capul tău nu crește fără Dumnezeu.

Poporul Meu, s-a mărit judecata. Judecata de un ceas s-a făcut an, și judecata de o lună s-a făcut, iarăși, ani. S-a mărit judecata. Judecă Dumnezeu făpturile. A început, a început. Fericit cel ce a fost judecat pe pământ și cu o suferință, și cu o întristare, și cu o lipsă de avere. Dar vai de cel ce va intra în judecata cea mare când va fi judecat pentru păcat, când vei fi judecat pentru părul din cap de ce l-ai tăiat, sau pentru ce ai avortat, sau pentru ce ai trădat, sau pentru ce ai înjurat, sau când vei fi judecat că ai venit la Mine și ai plecat și M-ai lăsat. Ești ca un zidar când ai lăsat casa neterminată, nezidită, că nu se mai aseamănă zidăria unuia cu a altuia, și lucrul pe care l-am început cu unul, trebuie să-l stric, că nu pot să-l termin cu altul.

... Israele, în tot felul M-am trudit cu tine, dar iată, a sosit sfârșitul și n-am reușit ce am scris în carte să se împlinească. Israele tată, ți-am spus că tu ești și vei fi sarea pământului și am căutat sare în inima ta, dar n-am găsit sare. Israele, nu se stinge numele lui Israel, că e scris în carte că unul dacă va rămâne, Israel i se spune.

... O, poporul Meu, poporul Meu, ce ți-am făcut Eu ție de M-ai lăsat? Ce ți-am făcut Eu ție de M-ai părăsit? Ce ți-am făcut Eu ție de nu vrei să Mă asculți? Ce ți-am făcut Eu ție rău de Mă dușmănești? Poporul Meu, cu ce te-am mâhnit Eu de Mă mâhnești așa de rău? În loc să fii bucuros că ți-am arătat un gunoi în ochi ca să-l scoți, tu vii posomorât, vii supărat și invidios că ești pârât. Dar, oare, pe Domnul Iisus tu Îl socotești orb, că El nu are ochi să vadă? Dacă tu Mă faci pe Mine orb, și Eu te fac pe tine orb. Dacă tu Mă faci pe Mine mincinos, și Eu te fac pe tine mincinos.

... Ești departe de familia sfântă. Te gătești să-ți placă, să fii frumoasă, și de când spun Eu să nu mai purtați lux, să nu mai purtați port lumesc, că vă veți veșteji ca iarba, vă veți păli ca frunza codrului de arșița focului. Tu n-auzi, creștine, ce ți se spune? Am venit din cer pe pământ să-ți privesc păcatele? Nu, ci am venit să te opresc de la păcatele duhovnicești. Israele, tu Mă auzi? Pe cine să pun să te păstorească? Pe cine să pun? Pe cine să pun să te dezbrace de haina care arde pe tine? Pe cine să pun să te oprească din calea lumească? Pe cine să pun? Pe cine? Ai să zici ca bogatul, ai să strigi ca bogatul.

Lepădați ura când vi se aduce la cunoștință despre păcat. Lepădați dușmănia. Luați-l în brațe pe cel ce vă arată păcatul, că acela a făcut o faptă bună, iar tu dacă l-ai urât ai făcut o crimă pentru Mine. Să știți că pentru neascultarea voastră veți ajunge rău. Voi aduna pe cei aleși dintre voi și voi lăsa pe cei răi și veți pieri cu necredincioșii.

... Fugiți din lume, că moare lumea! Dezlegați-vă de firul lumii, că moare lumea! Și în cap cercetați-vă să nu fie un pic fir din lume, că moare lumea, împreună cu preoții și cu protopopii ei! Moare lumea! Moare lumea! Moare lumea! Tată, fugiți din lume! Nu se va mai cunoaște unde a fost lumea.

22-03-1978

Cuvântul lui Dumnezeu

... Eu sunt, Care am proorocit și în trecut, Care am proorocit și prin Moise. Eu sunt, Care am proorocit și prin cântatul cocoșului la lepădarea apostolului. Și atunci, și acum Eu sunt, Care nu vă voiesc moartea. Eu sunt Cel ce înviez și dau și moarte. Eu sunt Cel ce tămăduiesc și dau și boală. Eu sunt Cel ce putrezesc un trup pământesc. Eu sunt Cel ce-l fac din nou trup, ca la început, cu chip din chipul Meu. Eu sunt Cel ce am uscat smochinul. Eu sunt, tată. Creștine, încă o dată îți spun ție: Tatăl a dat puterea Sa Fiului Său, și a dat judecata Sa tot Fiului Său. Nu acest trup este. Eu sunt. Cuvântul lui Dumnezeu vine prin Duhul Său.

Israele, apropie-te de Mine, ca să nu te căiești când Tatăl te va întreba de ce n-ai crezut proorocia Sa și când ți-a spus că acest cuvânt este lucrarea Sa.

... Să știi că prima judecată se face așa: vei fi întrebat de ce n-ai crezut. Astăzi vorbește Domnul cu omul, și mai târziu vor vorbi pietrele și lemnele și te vei îngrozi, că nu vei ști ce înseamnă această zi care vorbește prin piatră și prin lemne.

Tată, copilașii Mei, tot ce voi ați voit Eu v-am dăruit, și Eu ce doresc nu reușesc: să te sfințesc. Eu voiesc să te fac să nu mai muncești, și să trăiești din munca Mea, iar tu nu vrei așa, și voiești să muncești și să trăiești din munca ta.

... Mulți creștini sunt părăsiți de îngeri și trăiesc pustii, fără îngerul lui Dumnezeu. De ce? Copilașii Mei, chemați îngerii înapoi, că fără ei nu veți ajunge la Noi, și nici Noi la voi. Dumnezeu nu a zidit om pe pământ, sărac de înger. Când l-a urzit, i-a dat și înger să-l călăuzească.

... A fost un popor credincios care se chema Oastea Domnului și cânta cântece duhovnicești, până când a venit vremea și a dispărut această turmă. Și astăzi, această lucrare a Mea duhovnicească are dușmani de moarte, că mulți au pierit împușcați, mulți au pierit nimiciți. Și dacă astăzi află că mai sunt undeva de aceștia, e pericol de moarte. Dar nu vă speriați.

... Uite, tată, s-a dat voie să se refacă bisericile dărâmate și plâng preoții că nu au cu ce le reface, că nu au bani. Nu țineți banii la C.E.C. Luați din ei și dați spre refacerea bisericilor. Chiar dacă nu e a ta, Dumnezeu îți va plăti.

25-03-1978

Cuvântul lui Dumnezeu

... Creștine, repară jaful de la tine, că mai sunt două minute, și ce vei vedea, te vei îngrozi. Nu ai unde te ascunde ca să scapi de durerea cea grea. Câtă mângâiere a fost la tine, atât de rău vei ajunge bătut de Dumnezeu.

... Scrie în sfânta Scriptură că la vremea din urmă turna-va Dumnezeu din Duhul Său peste fiii și fiicele voastre, și fericit cel ce a auzit și a muncit și a făcut dintr-un om păcătos un om credincios.

Ține-te bine, creștine, că nu mai vine Dumnezeu la tine, că are cine să vină. Dar scrie în sfânta Scriptură că se va astupa gura și nu va mai spune nimic.

Fiule Daniele, a cumpărat omul pe demonul. Ține minte! Daniele, a cumpărat omul pe demonul și o să se facă negustor de demoni. De n-ai avea ce mânca, pe demonul nu-l cumpăra, că te vei chinui. Te vor mânca viermii; îți vor mânca toată carnea, și până la oase, și în măduvă; își vor face casă în piatra omului. Ascultă de Domnul, Daniele, și profețește această profeție, că au ieșit demonii din iad și servesc lumea. Le aduc bani mulți pe masă, le aduc pâine multă, le aduc tot ce este pentru hrana trupului, dar nu le aduc haina duhului, și fuge Duhul Domnului și plânge. Și ține minte, Daniele, că atunci când va ajunge demonul în casa curată și măturată, să știi că sfârșitul a venit. Vând demonii un gram de țuică și un kilogram de apă și pun peste ea fermecătoria lor. Bea omul, bea, bea și nu mai știe de casa sa, nu mai știe de munca sa, nu mai știe de copiii săi, nu mai știe de femeia sa. Dar țineți profeția cu tărie la voi acasă. De nu s-ar afla apă pe nici o parte, să nu bei această băutură, că e fermecată, și dacă o bei, te-ai stricat, te-ai înstrăinat.

O, ce har ți-a dat Dumnezeu! O haină de împărat ți-a dat. Ce haină frumoasă poartă creștinul astăzi! dar dacă va bea, hăinuța nu mai e a sa, și îl dezbracă demonul care a dezbrăcat pe Domnul pe Golgota, și îi împarte hăinuța cum a împărțit și cămașa Domnului, ca să batjocorească lucrarea Mea.

... Ține minte, fiule, moare Ceaușescu, mor comuniștii. Această șoaptă țineți-o ascunsă. Până în întâmplare nu vorbiți nimic. După ce moare puteți să vorbiți. Și nu e nevoie să știți voi cum moare. Nu rămâne nici unul. Tu nu știi; ești mititel, mititel.

... Să strigi pe cărare, așa îți vine: „Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, nu ne părăsi și vino cât se poate de repede, că Te vrea poporul Tău să vii în casa sa, să vorbești despre cele duhovnicești“.

04-04-1978

Cuvântul lui Dumnezeu

... Fiilor, acest timp pe care Eu îl petrec în mijlocul poporului Meu, se plătește.

... Domnul Iisus a venit de la Tatăl și S-a dus la Tatăl. De ce am venit? Pentru că mai am de împlinit. Ce? Mai am de împlinit, și oricât de rea și grea ar fi vremea, Domnul împlinește ce are de împlinit.

Copilașii Mei, iubiți-vă și uniți-vă întru Domnul și nu vă mai părăsiți unul de altul, ci fiți nedespărțiți, frați în duh, căci frații în duh, trăiesc nedespărțiți, iar frații în trup, se despart și după un minut. Și să știți, copilașii Mei, că trupul, fără să aibă Duhul, nu moștenește pământul. Copilașilor, pământul e plin de oameni răi, e plin de păcate, e plin de trupuri fără duhuri, și să știți că aceasta e la sfârșit. Cunoașteți bine și cercetați aceste vremuri prin mlădița smochinului, căci smochinul se va tăia și se va arunca în foc. Smochinul sunt preoții, și voi sunteți lăstarele care trebuie să crească și să rodească.

... Prietenul care stă în față, nu e prieten bun. E prieten până la groapă, și acolo te lasă. Prietenul tău bun e cel ce te sfătuiește să mergi spre cer. Pe acela să-l cauți. Dar nu-l mai găsești, că a pierit ucis de arma lui antichrist.

Copilașii Mei cei mititei, plânge cerul întreg pentru voi și vă așteaptă, dar sunteți zăbavnici. Dacă ați ști, nu ați mai zăbovi. Tată, tată, umiliți-vă, uniți-vă, sfințiți-vă, iubiți-vă și nu mai stați nepăsători, căci Domnul Și-a pregătit luntrea lui Ilie, a lui Enoh, a lui Noe, a lui Ioan și a tuturor de pe pământ care au fost ridicați la cerul sfânt. Nu știți cu ce veți merge, cu trupul sau cu duhul. Dar vă zic: pregătiți-vă cu toate.

... Copilașii Mei, învățați pilda lui Moise, că era gângav și l-am făcut să vorbească așa cum trebuia să vorbească și cât trebuia să vorbească. Atât i-a fost măsura la vocea sa. L-am trimis, i-am dat curaj și s-a dus la faraon ca să-i spună poruncile Mele. Cu Moise am făcut lucrare foarte mare, mare de tot. E scrisă, și la judecată se citește.

... Să știți că vor fi morții pe pământ să nu aibă cine-i îngropa, că nu-i iau cimitirele. Lucrează preotul slujba, dar o lucrează ca cizmarul. Ultimul preot care L-a iubit pe Dumnezeu, a murit anul trecut. Patriarhul Justinian. După el nu mai e nimeni pentru cer. Cel de azi a intrat în turma caprelor. Hei, tată, ce lucrează! Dar să știți că Dumnezeu nu-l lasă, și îl nimicește prin această lucrare diavolească pe care o face, pentru că s-au adunat în fața lui Dumnezeu toți zidarii care au lucrat bisericile pe pământ și cer nimicirea celor ce au stricat sau strică bisericile, cer nimicirea celor ce le-au spurcat.

... Mănâncă preotul în altar, unde nu are voie decât numai cina Mea s-o ia, nu să bage altă mâncare în gura sa. Copilașii Mei, nu v-am spus ca să părăsiți bisericuța. Ei răspund și de ei, și de popor. Credeți?

... Prin multe a vorbit Dumnezeu: și prin piatră, și prin lemne, și prin păsări a vorbit Dumnezeu, copilașii Mei, și mai vorbește și prin trăsnete, și prin ape, și prin potopuri, și prin cutremure. Și zice lumea: „A fost un potop mare“. Nu a fost potop, ci a fost o lucrare mare.

11-05-1978

Cuvântul lui Dumnezeu

... Tată, copilașii Mei, de ce am petrecut cu voi pe pământ dacă n-ați învățat ce v-am dat? Am trecut din casă în casă, am mâncat cu voi la masă. Ce ziceți, tată, când se va scutura praful de pe picioarele Domnului Iisus și vei simți o lipsă mare? Nu lipsă de haine, ori de apă, ori de pâine, ori de casă; nu de cele pământești, ci de Mine.

... Când voi pleca din casa ta, va rămâne semnul, și acest semn îl vei purta ca Isaac Lachedem, care nu M-a primit când treceam pe Golgota, și va fi lipsit omul acela de tot lucrul Meu. O, poporul Meu, uite pustia. E scris în cartea sfântă acest lucru: «Și când va intra pustietatea în locul sfânt și va înghiți pe mulți dintre ucenici, atunci a venit sfârșitul». Cunoașteți acest semn prin morții care mor și prin bolnavii din spitale.

... O, iubitul Meu popor întru care am voit să am un viitor pentru cer, să fac din tine ucenici și mucenici sfinți, și ce a făcut Dumnezeu prin Ioan și prin poporul Său cel de la început! Scrie în carte că atunci când pustietatea va intra în locul sfânt, să știți că împărăția lui Dumnezeu a sosit. Și împărăția lui Dumnezeu nu vine prin bețivi, nu vine prin curvari, nu vine prin hulitori sau vânzători, ci vine prin creștini, vine prin faptele bune. O vei vedea cu ochii tăi în fața ta, iar dacă vei fi vrednic, vei intra, căci ușa se va deschide, se va da în lături și vei auzi glas părintesc: „Vino, slugă, să te servesc!“.

... Mulți stau lângă Mine cu trupul de pământ gol, iar duhul a sosit de mult în cer. L-a părăsit, tată, și a spus duhul: „Nu mă mai întorc în trupul pe care l-am părăsit, că prea mult m-am scârbit, că mult m-am chinuit, ca într-o celulă de draci“.

Vine împărăția lui Dumnezeu. Nu te sminti, copilul Meu, că-ți va părea rău când Îl vei vedea pe Dumnezeu și îți va spune Dumnezeu: „Du-te de la Mine, slugă vicleană, căci ai amăgit duhul tău și a plâns în pieptul tău“. Frumos viitor ți-a dat Dumnezeu. Frumoasă împărăție are să fie, dar să știi că și jalea grozavă va fi. Să știi, creștine, să nu-ți ridici fața de la pământ, ci să te uiți la lucrurile cerești, nu la cele pământești.

Tată, tot ce ați cerut de la Mine, v-am dat. N-am voit să te resping, dar pentru ce Dumnezeu ți-a dăruit toate câte ai cerut? Ca să-L alungi pe Dumnezeu? Ca să nu te oprești din drumul tău?

... Copilașii Mei, din răsărit până în apus, din miazăzi în miazănoapte este averea lui antichrist. A dat-o la comuniști, să facă cu ea ce vor, și au făcut. Au pus stăpânire și pe prunci, și pe tine. Au pus stăpânire și pe cimitire, și pe locașurile sfinte. Au pus stăpânire și pe slujitorii lui Dumnezeu, care slujeau slujba. Îl vezi pe un slujitor cum se îmbată, îl vezi cum chefuiește, îl vezi cum curvește, îl vezi cum înnebunește. Mulți au văzut și au hulit lucrul sfânt. Mulți au părăsit locașul sfânt când au văzut, și nu mai vor să stea la masa Mea. Nu asemănați lucrurile care s-au stricat cu lucrurile care sunt de față astăzi, că nu toate sunt stricate.

Copilașii Mei, pe vremea moșilor și strămoșilor voștri chiar prin mâna ucenicilor se făceau minuni. Voi de ce nu faceți? Uite-l pe ucenicul Haralambie, care l-a făcut pe cel ce l-a scuipat să-i fie gura la ceafă. Nu l-a blestemat, și a strigat la Dumnezeu să-l vadă pe dușmanul său. Copilașii Mei, acela care l-a scuipat pe Haralambie, s-a făcut ucenic.

... Unde vă este harul? Uite, nu știi ziua și ceasul când vei intra în împărăția Mea. Eu ți-aș spune, dar n-am unde să întorc, că nu ții cu Mine, și când te-ai supărat, ai vomat, ai vândut, ai trădat.

... Când Domnul Iisus Și-a ales acest caval, a vorbit mult, dar acum s-a rărit, pentru neascultarea poporului. Prin lucrarea Mea se vindeca trâmbița Mea, dar prin lucrarea ta s-a îmbolnăvit.

... Iată, i-am dat boală crâncenă lui Iustin patriarhul, pentru că a ursit dărâmarea mănăstirilor și desființarea multor preoți. Pe preoții buni îi va desființa, și pe cei răi îi va lăsa.

Mulți credincioși sunt pe pământ, dar nu cred în lucrurile sfinte, și cred în lucrurile moarte. Toată suflarea crede, dar adevăr grăiesc, credința acestei lumi nu e curată cum cere legea lui Dumnezeu. Crede în acela care a dus toată suflarea la o înmormântare. Ai să vezi și ai să crezi cuvântul pe care-l grăiesc.Chiar dacă a sosit ceasul să pleci, prin credința ta și puterea Domnului, nu vei pleca, și vei sta până la venirea Sa.

... Toți zic că nu mai e nici o venire; că e omul și nu e Domnul. Nu vă amăgiți, că lumea a murit de când a venit antichrist. I-a luat duhul și a rămas trupul, și cu trupul face antichrist palate și lucruri minunate și dorite, pe care nu le mai poate uita trupul niciodată. Da, a luat antichrist chip minunat, că se închină omul la el. A venit frumosul, tată, la treaptă înaltă, dar să știi că frumosul, urât va fi. Și e urât, e pocit, e sulemenit și are un chip nemaipomenit, de care îngerii fug cum fuge pasărea de vulpe. Zic îngerii: „O, Iisuse, acel frumos a amăgit pe cel de pe pământ“. Antichristul s-a făcut pe sine dumnezeu și s-a pus în fața publicului, la înălțime. Nu se poate pomeni câtă înălțime are. O, lume, lume, cum te-ai amăgit! Frumosul acesta care este în tine, când se va da pe față, vei fugi și nu vei ști unde să te ascunzi, că și piatra se va sfărâma ca să nu poți intra în ea; și pământul se va crăpa ca să nu te poți ascunde în el. Lume, lume, dezbracă frumosul și rupe legătura cu antichrist și cu natura aceasta pe care a făcut-o antichrist. Tată, vine o zi când te vei mânji pe față ca să nu mai fii frumos, și hăinuța frumoasă o vei părăsi, dar să știi, tată, că vei fi scris în carte de toate ce le-ai petrecut cu drag pe pământ.

Domnul Iisus Hristos când era răstignit, plângeau toți care erau cu El de chinurile Lui.

... O, tată, odată, când te duceai și dădeai slujbă de sănătate sau de pace, dădeai puțini bani și îți făcea slujba curată și adevărată și se împlinea, și cu drag te îmbogățeai în cele duhovnicești. Dar acum nu se mai împlinește cererea la rugăciunea ta, și dai mii de lei și nu se mai împlinește. De ce? Pentru că și pe ei i-a amăgit antichrist cu toate ale lui. Odată preoteasa nu se sulemenea, și era smerită și îmbrăcată smerit, dar acum preotul caută frumosul, soție frumoasă și sulemenită pe față. O, copilul Meu, te roagă Dumnezeu să-l cunoști pe duhul rău și să rupi legătura cu el și să te desparți de el. Duhul rău se bagă în toate: și în învățător, și în învățătoare, și în școală, și în primării, și în apă. Și când bei apă, să zici: „Binecuvintează, Doamne, apa aceasta“, că și prin apă intră în tine.

... Diavolul a luat acum putere să-i amăgească pe cei aleși ai Mei. Oița Mea, cere la Dumnezeu binecuvântare în orice pas și în orice lucrare, în orice vrere și în orice purtare. Copilul Meu, l-am văzut pe duhul rău măsurând pe femei la picioare, cât sunt de goale, și îi șoptea: „Lungă este rochia ta“, și ea se rușina și o ridica mai sus, mai sus, până a ajuns rochița la fund. Anevoie este a se mai repara aceasta, și femeia cu rochia scurtă nu se va ierta niciodată. Vai de femeia și bărbatul care încetează din viață nereparat la viață! Copilașii Mei, bărbatul răspunde de soția sa, și răspunde și soția de soțul său.

Domnul Iisus a venit, este sosit și așteaptă să te trezești, dar să știi că nu mult mai așteaptă. Copilașii Mei, nu vă îndurați să părăsiți casa sau ce ați agonisit, dar Eu am părăsit cerul și pe Tatăl și toate cele din cer și am coborât după tine în cel mai adânc loc. Nu știi, tată, că trebuie să te ridici sus? De ce te-ai dus așa de jos? Copilul Meu, te-ai amăgit. După cine alergi? Ridică-te sus, creștine, că din câte ți s-au dăruit, prin câte te-ai sfințit, puteai să zbori ca o păsărică. Nu e păcat să te duci așa de adânc? Unde vă sunt aripile? Unde vă sunt aurorile? Puteați să aveți aripi și auroră. De ce lipsesc de la voi? Ți-au împletit sfinții și Maica Domnului cunună de trandafiri, ca să ți-o dea când vei veni la Mine și te voi ridica din locul acesta.

Copilașul Meu, înviază din moarte, că acest cuvânt va suna când vor învia morții. O, de când sun acest cuvânt, și tu nu mai ieși din groapa ta! Ilie s-a ridicat la cer prin trăsură și cai de foc. El și-a făcut această trăsură prin viața lui, prin faptele lui. Fapta sa și viața sa L-au adus pe Dumnezeu. Tu de ce nu vrei așa? De ce te-ai amăgit? De ce nu ții la viața ta? De ce nu ții la viață? De ce ucizi viața? De ce n-o iubești?

Mulți plâng în iad și se chinuiesc.

Copilașii Mei, nu fiți ca jidovii, răi. Nu fiți ca păgânii, răi.

Copilul Meu, floarea din grădină a răsădit-o Dumnezeu tot ca și pe tine, ca să dai mirosul tău Grădinarului tău, căci fiecare floare are mirosul său deosebit.

Nu mai alergați după nebuni și după cei amăgiți. Te vei îngrozi când îi vei vedea pe aceia.

... Unde sunt, tată, lucrurile de altădată când femeia țesea rochița și cămășuța sa? O, tată, acum dă pe rochiță sute de lei, cu care ar putea să trăiască mult. O, tată, unde e smerenia moșilor și strămoșilor voștri? Unde e?

... Tineretul de astăzi îi prostește pe părinți, că nu au știut să trăiască. Cum are să judece Lazăr pe bogatul! Că Dumnezeu va da judecata Sa săracilor, ca să judece faptele bogaților. Are să te judece cerșetorul și are să te osândească la ziua de judecată.

... Oițele Mele, turmă mică, mititică întru toate, fii înțeleaptă la ce spune Domnul Iisus Hristos. Cu tine, tată, voi face lucruri minunate dacă te vei repara la viață. Dumnezeu e Tatăl tău și Păstorul tău. Domnul Iisus Hristos S-a făcut prooroc, nu a mai trimis prooroc. S-a făcut El prooroc, în Duhul, că dacă aș fi în trup, Mi-ar face crucea mai mare și M-ar osândi și mai grozav. Că zice cineva: „Ce, ai văzut tu pe Hristos? Când Îl voi vedea, atunci mă voi pocăi“.

Când am plecat la Tatăl Meu, am spus să nu muriți, și să fiți veșnic vii și să lucrați, că în locul Meu va veni Mângâietorul, Care nu va mai pleca. N-am pus punct în locul unde să se oprească apostolii și ucenicii, și am spus: «Lucrați până la venirea Mea». Și iată, tată, a venit Domnul în Duh și vă vorbește la cei din urmă născuți.

... Chiar dacă vei fi împărat, nu te despărți de Mine, și cu atât mai mult lucrează lui Dumnezeu. Nu te mândri și nu te numi domn, că Unul este Domn, Domnul Iisus Hristos, că domnii vor cădea. Nu primi laudă, nu primi în fața ta lucrul acesta, că iată, împăratul de astăzi s-a urcat la înălțimea cea mai înaltă și în curând va cădea, zob se va face, că și-a făcut și chip de icoană și se închină lumea la ea. O să vedeți unde va fi moartea acestui împărat și cum îl vor plânge aceia care strigă să trăiască și să înflorească.

... Cu voi voi face lucruri minunate în ultimele clipe, și Dumnezeu Își va arăta minunile Sale prin copiii Săi din urmă. Nu vă temeți de moarte și de cei ce vor să vă ucidă pe voi, că Domnul nu voiește să piardă pe nici unul dintre voi, că mulți sunteți scriși ca moarte să nu aveți.

Rugați-vă, tată, că aveți răposați care se chinuie în iad. Faceți milostenie și sărindare, ca să-i scăpați pe cei răposați.

... Pace ție, poporul Meu cel de pe urmă! Ia pacea pe care ți-o dăruiesc Eu și împarte-o la cei ce nu sunt de față. Fiule, când intri într-o casă, dăruiește pacea, și dacă nu este nici un făcător de pace în casa aceea, se întoarce pacea iarăși la voi și rămâne în voi.

... Cel ce știe că e întinat, să nu se atingă de acest pat. Nu mereu, ci numai atunci. Este vorba de femeia cu bărbat, pentru că aduce multă supărare și multă durere trâmbiței Mele.

... În urma lui Iustin și în urma lui, se va sui un patriarh pe tronul dumnezeiesc, un om de mare valoare, care-și va iubi oile și monahii și monahiile.

25-05-1978

Cuvântul lui Dumnezeu

... Tot pământul s-a unit într-o lucrare mare. Tot pământul s-a unit, dar nu pentru lucru duhovnicesc, ci pentru lucru drăcesc, pentru nimicirea poporului Meu și nimicirea lucrurilor sfinte. Tot cerul să se coboare! Începând cu cel dintâi și până la cel din urmă, ocrotiți-i și sprijiniți-i pe cei care Mă iubesc. Sprijiniți biserica, sprijiniți altarul și jertfa lui. O, părinților care ați zidit biserica de la început! O, sfinților care ați zidit bisericile de la sfârșit! Puneți mâna pe armă, că uite, se pregătește desființarea și înjosirea celor aleși ai Mei. S-a pregătit dezbrăcarea celor cu veșminte sfinte. Uite, s-a pregătit dărâmarea altarelor sfinte. Taci, Maică, și nu mai plânge, căci ce e scris, nu va trece până nu se împlinește, așa cum s-a împlinit și cu Mine ceea ce a fost scris. Fericit cine știe ce s-a scris în profeție. Fericit cine știe legea pe dinafară.

Ecaterina, mucenița de azi, sprijinește partea femeiască cea care L-a iubit pe Domnul.

A înviat antichrist și nu mai e în trup, și e în inimile tuturor. Zice că e nenea Marin, zice că e nenea Ion, că e nenea Gheorghe, zice că e țața Marița sau că e coana Eleonora, dar uite că e antichrist în inima lor ascuns. Cine a deschis ușa? Uite omul cum hulește! Numai antichrist prigonea și hulea.

... Nu te speria! Nu te speria! Nu te da de partea rea, că această vreme de astăzi e ca un fulger ce s-a întins de la răsărit la apus; e ca un ger, e ca o brumă, e ca o furtună, e ca un trăsnet, e ca un îngheț. Dar ziua cea bună vine așa, domol, domol. O, tată, ai grijă de copii. Ai grijă de copii, că-i fură vulturii. Ai grijă, mamă, mamă, că-i fură vulpile viclene care nu mai vor nimic, decât să înghită ce mai au de înghițit, să pună punct la ce au dorit ei.

... Copilașii Mei, în această călătorie am făcut o frumoasă plimbare. Copilașii Mei, puțin, puțin și ne vom vedea. Să te culci cu gândul la fericirea ta, care te așteaptă. Să te culci cu gând la împărăția cerească, la rudele care te așteaptă, că această zi nimeni n-o așteaptă; e ca trenul, tată. Credeți? Și trenul, mai are și el un pic și va sta. Și mașina, mai are un pic și va sta. Și avionul, mai are un pic și va sta. Și va sta și toată suflarea. Vedeți lumea? Vedeți via aceasta? Cum e acum, nu o să mai fie, dar va fi despuiată și uscată. Vedeți această făptură omenească, cum mănâncă și bea și chefuiește, și la moarte nu se gândește? Mai e un pic și o veți vedea galbenă ca dovleacul la față, de groază. Cine are minte, să priceapă. Nu va zăcea un om de boală, căci din această boală nu se mai scoală, că nu vor mai fi doctori, nu vor mai fi nici preoți, și nici pomană nu va mai fi, și va zăcea până se va topi ca ceara. Va curge seul din ea ca ceara și va împuți câmpiile, va împuți pământurile, dar voi nu veți fi, că mâna Domnului vă va răpi și vă va înălța mai sus de pământ, ca să nu mirosiți putoarea lor. Veniți-vă în fire, că iată, din zi în zi se schimbă toate. Vei avea frate, vei avea mamă, vei avea soră, care vor pleca de lângă tine, și să te rogi ca plecarea lor să nu fie spre pieire.

13-06-1978

Cuvântul lui Dumnezeu

Amin, amin, amin. Fiule, cuvântul amin, amin, amin, ce înseamnă? Înseamnă tăcere.

Plâng duhurile. De ce plângeți, măi copilași?

— Plângem, Tată, că nu avem sălaș. Nu avem masă și casă, și viscolul ne așteaptă.

— Nu mai plângeți, copilași, căci un îngeraș Mi-a spus că va veni Cineva și vă va lua în patria Sa. Unde vă sunt casele?

— S-au pustiit, și pe noi ne-au alungat și am trăit afară, în frig, fără adăpost și fără hrană.

... M-am coborât din cerul sfânt pe acest pământ. Întru început M-am născut și am fost profețit de acel venit. Și la sfârșit sunt profețit pentru acest venit, ca să închei legământ cu ai Mei. Dar ai Mei nu Mă mai primesc, nu Mă mai cunosc, s-au certat cu Creatorul, au profanat și au dat afară duhurile și au primit întru sine duhuri străine, care nu țin în veșnicie și mor pe drumuri, uciși de topor, uciși de cuțit, uciși de tâlhărie și de unelte din fierărie. Plâng duhurile și se tânguiesc de locașurile lor ce le pierd.

Amintiți-vă de această vreme, tată, că iată, vă cântă Dumnezeu vremea de azi: „Vremuri grele mai trăim, și noi nu ne pocăim“.

... Tată, s-a profețit de vreme îndelungată sfârșitul, dar unii M-au părăsit înainte de sfârșit, crezând că e mai bine în lume, dar să știți cu toții că pentru fiecare vine ceasul morții. Vine Domnul Iisus în trup, ca la început, însoțit de cerul sfânt, și Își alege oile din capre, și se vor face două turme pentru a se război unele cu altele, dar nu cu arma ca altădată, sau cu sabia sau cu pistolul, și se va lupta fiecare cu fapta sa, și fapta rea va cădea în partea cea rea. Se vor ridica valuri, valuri de sânge și se va îneca toată făptura în sângele lor.

... Tată, veniți-vă în fire, în firea cea dreaptă, că mulți vor vrea să fugă din armata sa, la dreapta Mea, dar nu vor putea, că Domnul îi va înapoia. Păstrați cu cinste și sfințenie ce auziți și legea sfântă.

... Se șterge de pe pământ numele Iisus, se șterge de pe toate cărțile. Se șterge numele Preacuratei Fecioare Maria. Se șterge numele sfinților, și în locul acestor ființe vii se scriu conducătorii și educatorii, se scriu cei care au deschis iadul astăzi pe pământ. Educați-vă copiii, căci cei needucați se vor duce în iad.

... Nu doriți în vremurile de azi nimic, că iată, numărul lui antichrist, 666, e pus pe orice gard și pe orice casă și pe orice cărți pe care le citiți voi. E pus pe orice steaguri de armată și pe orice instrument. E pus pe orice brutărie și pe orice tren și pe orice mașină și pe orice om. E pus pe toți copiii de la școală, începând de la patru anișori. Dar Eu zic: răspunzi cu capul, creștine. Nu-l da de la învățătura Mea. Copilul care se va înstrăina, nu va mai fi cu tine și cu Mine. Zice Măicuța Mea să nu-l plângă tata și mama pe copilul care a răposat, și să-l plângă pe copilul pe care l-au luat de acasă pentru ca să nu aibă educație creștină. Pe acela să-l numească mort.

... Veniți-vă în fire și nu mai căutați să fiți învățați cu lucruri care vă doboară și cu limbi străine. Eu aș dori să fiți atenți și să trageți cu urechea la ce dorește lumea de azi împotriva voastră, că și copilul strigă în urma ta: „Sfântul!“. Dacă dai copilul la școală, îl află după purtare că e credincios și îi zice că e prost. De ce dorești să te duci în mijlocul leilor și să te înstrăinezi? La școală le dați bani ca să vă primească în iad, și la ziua judecății ce dăruiți ca să fiți sfinți și să scăpați de iad?

... O, tată, tată, inimi needucate, inimi necredincioase! Cum nu vreți voi să ascultați și să fiți credincioși! Voi încheia veacul cu o singură piatră și îi voi da duh de suflare și va sta în mijlocul vostru. Nu rămân de rușine, tată, nu rămân de rușine. Ascultă de Mine, creștine, că mult M-am ostenit cu tine. Nu rămân de rușine.

... Ascultați, tineri și bătrâni: n-am nevoie de doctori pământești în veacul acesta, n-am nevoie. Să vină creștinul la Mine să spună că e bolnav și îi voi spune: ești bolnav, creștine, că te duci în lume.

... Dacă v-ați îmbolnăvit, ziceți că ați postit, că nu ați mâncat. Tată, să știți că de post nimeni nu se îmbolnăvește, că moșii și strămoșii voștri aveau putere mare prin post. Unde este Daniel, care trei zile și trei nopți nu a mâncat și nu a băut? că s-a făcut prieten cu Daniel și împăratul, că l-a pus pe el la masă și l-a întrebat cum a făcut el de s-a împrietenit cu leii.

... Haina copilului tău să fie sfințită, să nu se asemene cu cea îndrăcită. Copilul tău să fie numai în alb. Fetița ta să nu fie cu pantaloni, și băiatul tău să nu fie cu rochiță.

... Trâmbița e în pericol. I se numără doagele și zilele: „Una, două, trei“, așa vin îngerii și spun. O, tată, fie-ți milă de această ființă care se chinuie.

... Faceți milostenie la cer. Mutați-vă banii de la C.E.C., că vine prăpădul peste C.E.C.-uri, peste această lucrare rea.

... Țineți minte ce se spune: nu vor mai fi preoți. Cine vă va mai împărtăși și cine vă va mai mărturisi? Să știți de la Mine: de aceasta să nu vă îngrijiți voi, ci Stăpânul Se va îngriji de plata robului Său. Știți care preoți vor pieri? Preoții lui Baal, care-i urăsc pe copiii Mei. Iar preoții Mei vor fi ascunși și vă vor adăpa. Totul sfârșitu-s-a. Amin.

... Fiule, vine timpul să vină cineva și să conducă turma Mea și va fi foarte aspru. Dacă va afla pe cineva că a luat fii din lume, să știi că va fi greu. Iar dacă va avea copii, nu-i este milă de copii, și copiii vor fi uciși.

19-06-1978

Cuvântul lui Dumnezeu

... O, lucrul Meu, e lucru mare să stea cineva în cale să dea răspunsul la întrebare. Pe pământ mulți călători sunt, mulți. O, lucrul Meu, făcut de Dumnezeu! Unde ești? De ce nu te găsesc? Ai scăpat în apă? Nici în apă nu te găsesc, tată. M-am uitat până la cel mai adânc loc. O, lucrul Meu, făcut de Dumnezeu! Unde ești de nu te găsesc? M-am uitat în lung și în lat. M-am uitat în vârful cel mai înalt. O, lucrul Meu, făcut de Dumnezeu, dacă ai fi fost aur, ai fi fost împărțit; dacă ai fi fost aramă, te-ai fi topit; dacă ai fi fost argint, te-aș fi găsit. Multe lucruri sunt, și pe toate le-am privit. Plin e pământul de argint. Plin e pământul de aur. Plin e pământul de aramă. Numai lucrul Meu nu-l găsesc.

O, lucrul Meu! O, lucrul Meu! Vino, o, lucrul Meu! Vino când te chem! Vino, că am venit după tine! Când te-am făcut, te-am blagoslovit, te-am împodobit, te-am deosebit să fii cunoscut. Totul Îmi răspunde. Numai lucrul Meu nu aude. O, lucrul Meu! Oricine l-ar fi înghițit, la strigătul Meu ar fi venit. La vremea de început, tot ce am avut, la strigătul Meu s-a ivit și în fața Mea a sosit. Și cel din mormânt a ieșit și a venit. Și cel din foc, la strigătul Meu a ieșit și a venit. Și omul cel dintâi zidit, când a fost singur pe pământ, la strigătul Meu a răspuns și a venit. Chiar dacă a greșit, s-a căit, și în fața Mea a stătut. Chiar cel ce era în chit, la strigătul Meu, chitul și-a deschis pântecul său și a dat afară lucrul lui Dumnezeu, și a venit la strigătul Meu. Chiar și cel din iad, la căutarea Mea, la strigătul Meu, a venit și Mi-a stat în față și Mi-a răspuns și a luat drumul spre Mine. Numai în vremurile de astăzi strig lucrul Meu și nu e, nu vine. Dar Dumnezeu nu rămâne de rușine, și la strigătul Meu pământul se va scutura, și tot lucrul Meu, Dumnezeu îl va trimite în fața Mea.

O, mai strig o dată: o, lucrul Meu, lucrul mâinii lui Dumnezeu! Unde ești de nu te zăresc? Chiar vopsit dacă ai fi, te voi descoperi, te voi curăța, cu tot lucrul pe care-l voi curăța, și te voi arăta în fața Mea și Îmi vei răspunde când umblu după tine; că tot ce a murit, s-a întrupat în acel ceas, a luat glas și Mi-a răspuns când am strigat.

O, lucrul Meu! O, lucrul mâinii lui Dumnezeu! Răspunde! Răspunde! De ești furat, de ești încuiat, de ești orb, de ești olog, Eu te caut și te aduc la locul unde ai fost pus, și de vei fi vinovat de păcat, vei fi mustrat și certat. Și printre animale, printre fiare, te-am căutat. În văzduh, în cer și pe pământ și între duhurile necurate am intrat după tine și nu te-am aflat. O, lucrul mâinilor Mele! Răspunde! O, ieși ca să te curățesc pentru ziua cea mare, că atunci fiecare va sta în rânduiala sa. O, lucrul lui Dumnezeu! Cine te-a luat? Răspunde!

O, lună și soare, nu ați văzut pe acela pe care-l strig? Luminează, văzduhule, pământul, întunericul, ca să găsesc lucrul care-Mi trebuiește.

„N-oi fi eu, și nu mă mai cunoaște Dumnezeu? N-oi fi eu, și nu mă mai iubește Dumnezeu? N-oi fi eu, și nu voi ști răspunsul Său?“

... Tată, Dumnezeu vă spune astăzi: e păcat să mai fac semnul crucii pentru fiece în acest veac. E păcat și de lună și de soare să mai stea în veacul acesta. E păcat, că totul s-a întinat și s-a stricat. Dumnezeu nu mai e pe nici o lucrare. S-a șters numele Său, că dacă nu se ștergea, se ivea lucrul care trebuia să servească la căutarea dumnezeiască.

03-07-1978

Cuvântul lui Dumnezeu

... Să știți că Domnul Iisus a fost, este și va fi, și ochii se vor lumina, ai aceluia care-L va vedea de atunci și pururea, căci cine L-a văzut, nu-i va pieri vederea.

... Credința e o cămașă fină, și cine o îmbracă, nu se rupe, și ține, apără de rugină și de orice durere trupul și duhul.

Copilașii Mei, vă întreabă Domnul și pe voi: știți să tămăduiți? Știți să vă închinați? Vă întreabă Domnul: știți să credeți în Domnul Iisus Hristos? Tată, mulți fac cruci, mulți se închină și nu agonisesc nimic. Mulți fac cruci pentru diferite boli. Mulți fac cruci pentru diferite suferințe. Mulți fac cruci pentru diferite necazuri și nu folosesc nimic, nu primesc nimic.

Am venit ca un prunc. Am venit ca un voinic. Dar azi sunt în chip nevăzut, în Duh, și zbor din pom în pom și vreau să-Mi sălășluiesc loc, ca niciodată să nu plec din vatra voastră. Dar iată, vine vremea să nu mai găsesc loc și vatră în inimile voastre.

... Iubitul Meu popor, ai să porți în loc de cruce, un topor; ai să porți în loc de cruce, o secure; ai să porți în loc de cruce, un semn pe frunte. Și să știi că cine își va părăsi crucea, va muri; va muri o dată pentru totdeauna. Vai de omul care va fi lipsit de acest semn!

... Creștine, nimeni nu are cu ce să-ți dea valoarea ta, că de la răsărit la apus, din miazănoapte în miazăzi de s-ar vinde tot, nimeni nu ar putea să dea valoarea ta. Valoarea unui lucrător al Meu nu are preț, nu are nimeni, nimeni putere să-i plătească, decât numai Dumnezeu. Dumnezeu îi dă de la El plată nemăsurată. Nu știți, tată, că aveți de călătorit? Nu știți, tată, că aveți de suferit? Nu știți, tată, că aveți de muncit și de lucrat cu Mine? De ce slăbiți, tată? Dați răspunsul. Veniți-vă în fire. Fiule, dacă ai petrecut fără duh, să știi că ai petrecut în întuneric. Domnul Iisus vă spune că ne vom vedea și fiecare va apleca fața la pământ, și unii vor privi sus, la fața Mea, și vrednici vor fi.

... Bărbatul și femeia vor să fie plăcuți de legea de astăzi, nu de legea Mea. O, ce vopsită pe față era legea aceasta de astăzi când a venit! că-ți dădea vasul plin de mâncare. Eu ți-am umplut mii și mii de vase, și nu așa ca să muncești cu norma. Această lege de astăzi ți-a luat tot, tot, și ai să mori pe brazdă și nu-ți pune măcar o cruce la cap, că zice că ești în sectă periculoasă. Iubitul Meu, ai să fii împușcat pe cale, ai să fii înjunghiat pe cale, ai să fii măcelărit pe cale, dar Domnul Se va da la o parte și nu te va cunoaște, că Domnul Își apără zidirea Sa, dar pe cel ce nu e cu Mine, nu pot.

... Zicea cineva: „Nu cred eu să nu reușească fiica mea. Nu cred eu să nu reușească fiul meu. Sunt foarte deștepți“. Nu știința te ridică la treaptă, ci o singură cruce trainică, și mulți pentru o singură cruce folosesc multă avere.

Ascultați, creștinilor, căci cu foc vorbește Domnul în fața voastră, și cu acest foc va arde pământul tot și va arde și haina de petrol pe care o purtați voi astăzi. Credeți?

... Nu mai îngăduiți copiilor voștri să iasă afară din curte, că învață de la lume lucruri grele și rele. Să nu știe copiii voștri că acela e pumn, că amenințarea aceasta aduce moarte.

... Nu vă îngrășați trupul, și să vă îngrășați duhul, căci pe trupul îngrășat pământește, toate durerile îl lovesc, iar trupul îngrășat duhovnicește, toate durerile le biruiește. Cine este sănătos în duh, acela va sfărâma orice piatră care stă împotriva sa.

... Vine vremea să luați paloșul, dar să știți să-l mânuiți. Nu paloșul pe care l-au luat săracii ca să-i scoată pe cei bogați din casele lor, ci paloșul care-l va dezmoșteni pe antichrist.

... Tată, să nu disprețuiți acest trup prin care v-am grăit, că va veni vremea să vă părăsească, pentru că e prigonit și alungat și bătut și hulit de toată inima celor ce Dumnezeu i-a învățat binele și ei nu au ascultat.

... Am căsătorit ca să nu ziceți că am scos ceva din lege, și n-am ținut tineri necăsătoriți. Ferice de cine a stat până la ziua păstrată și și-a păstrat fecioria. Vai de acela ce nu și-a păstrat fecioria!

Este cineva care așteaptă să se căsătorească și zice: „A căsătorit alții mai mici, și pe mine mă trimitea la mănăstire. A căsătorit, și pe mine m-a trimis să mă pocăiesc“. Nu mai judecați, că vă veți căi. Da. E numai și numai îndoială în poporul Meu de ceea ce a făcut Dumnezeu: „că m-a dus de la oraș, la țară; că m-a dus la mănăstire; că la unul i-a dat să trăiască așa, și la altul i-a dat să trăiască așa...“. E numai îndoială în poporul Meu: „că unul suferă, și altul nu suferă“. Dar Eu zic: fiecare va avea vreme de suferit și nimeni nu va scăpa de suferință, dar să asculte de aceste cuvinte, oricum ar fi ele. Suferința vasului Meu nu a avut-o nici Lazăr și nici Iov, și nimeni nu a avut și nu a suferit această suferință, că nici în casa ei nu este iubită.

... Mai e puțin și vine ce e scris să vină să facă ordine în această lume. E scris să facă dreptate și să împartă la fiecare după meritul său.

14-07-1978

Cuvântul lui Dumnezeu

... Deosebiți viața pământească de cea duhovnicească. Iubiți-vă ca sfinții părinți. Nu purtați hăinuța pe dos. Dacă cineva o întoarce pe dos și cineva îi spune s-o întoarcă pe față, întoarce-o. Nu vă faceți necredincioși lucrând lucru păcătos.

... O, tată, n-am iubit pe nimeni, nici pe îngeri, nici pe sfinții din ceruri cum te-am iubit pe tine astăzi. Te-am dezmierdat în toate și ți-am iertat toate. Mă judecă sfinții că prea mult te-am iubit și niciodată nu ți-am dat pedeapsă.

Nu vezi că stau în dreapta și în stânga și în spate și în față nenumărate și nevăzute păcate? Cum poți să le înduri? Eu aș fi fugit de mult și Mi-aș fi făcut locuință în văzduh, dar tu iubești aceste păcate. Adevărat grăiesc că mulți se vor pedepsi prin păcatele copiilor și mulți se vor pedepsi prin păcatele lor, că veți vedea cu ochii voștri și veți simți și cu trupul, și cu duhul durerile acestei lumi.

... Cine de la Mine a plecat în lume, cu lumea va pieri. Chiar de ar vrea să se întoarcă atunci la Mine, nu se va mai primi, că nu numai o dată i s-a spus. Pentru păcat, ușor va fi iertat, dar pentru că M-a urât și nu M-a ascultat să se despartă de păcat, pentru aceasta nu va fi iertat.

... Mai e un pas până la necaz și vei lupta cu arma din gura ta și din inima ta și nimeni nu va vedea această armă că e în inima ta. Creștine, nu te lega de lume, că niciodată n-a fost dracul împuternicit ca acum. Și te rog, iubește mana care-ți dă putere, cel puțin de trei ori pe săptămână, că e tămăduitoare.

... Nu vă descoperiți nici pe voi, nici mărgăritarele de la voi, că dracul s-a îmbrăcat și în haine de argat, și de cerșetor, și de împărat, și de manipulant, și în haină de preot, și în haine sfinte.

... Copilașii Mei, se îmbracă duhurile rele în veșminte sfinte. Fiți credincioși, că e greu de crezut ca duhul necurat să ia veșminte sfinte pe trupul său. Dar Eu vă spun că le ia, că e vremea pustietății. Când preotul a plecat în locul necurat, la mare, duhul rău ia veșmintele și face slujbă, ca să întărească lucrarea diavolească.

... Credința să nu se știrbească din inimile voastre, că umilința s-a știrbit din inimile voastre. Am mai cerut purtare cuviincioasă și nu vreți să împliniți, și vor plânge și pământul, și pietrele de sub picioarele voastre când Domnul va lua din casa ta pe Duhul Său. Veniți-vă în fire! Copilașii Mei, ce fac Eu când vin la voi, și ce faceți voi după plecarea Mea?!

... Nu-Mi mai vine să vă mai las nici pâine să mâncați, că se frământă cu mâinile și cu vasele necurate. Și zic: faceți-vă pâine și aluat și mâncați hrană curată, pentru că am văzut multe mijloace necurate. Dacă vreți, faceți-vă și preparați-vă să aveți voi făcut în cuptor, și țineți tainic aceasta. Faceți-vă tot ce vă trebuie pentru hrană în casele voastre. Cine nu are pomi, să-și pună, ca să nu mai cumpere fructe.

... Interzis să faci bucate cu mâinile nespălate! Până acum v-am îngăduit, dar acum s-a apropiat împărăția Mea și nu se mai poate îngădui, că Domnul va sta la masa ta și va frânge pâinea.

... Vor călători călătorii cu avioanele, cu trenurile, și Domnul le va deschide ușa și vor lua apă ca să-și potolească setea și vor vedea minunea care s-a făcut în acest loc și cu acest duh.

... Au ieșit oameni care dau binecuvântare la băuturi îmbătătoare. Feriți-vă de aceștia.

... Fiilor, în patul vasului Meu nu are voie să doarmă femeia care are bărbat sau bărbatul care are femeie; decât numai văduvele și copiii care nu sunt întinați, și fiicele fecioare.

21-07-1978

Author:  Duhul [ 1.3.2008, 23:27 ]
Post subject:  Cuvântul Domnului - Anul 1978 (2)

Cuvântul lui Dumnezeu

... Vine vremea pentru cel neîntinat să fie mult lăudat, mult preamărit. Și vine vremea ca cel întinat să fie scos afară și alungat; alungat, tată, că cel întinat are să miroasă miros de nesuportat, și din acea pricină va fi alungat de lângă tine. Iar cel neîntinat, vine vremea să fie preamărit și lăudat și în multe cuvinte apropiat și în multe odăjdii sfinte să fie îmbrăcat, și aceste timpuri s-au apropiat. Cine are ochi de văzut, să vadă și să aleagă.

... Sus, în văzduh, mai sus de primul cer, mai sus de al doilea cer, mai sus de al treilea cer, e o grădină dumnezeiască, păstrată pentru creștinii de astăzi. Și o voi da lor.

... Veniți-vă în fire. Chiar dacă ai căzut într-o tină, este lucru lăsat de Mine pentru curățire, că este un Dumnezeu Care a spus poporului Său că orice iertare se face prin căință și prin curățire de sine. Dar cine șade nepăsător de lucrurile sfinte și de păcatele pe care le face și cine nu caută această unealtă duhovnicească pentru ca această tină să se șteargă mai înainte de orice vreme, o, să nu ajungă nici un creștin cu greșeala neștearsă și să nu se lase nimeni pe tânjeală că-i va șterge altul tina.

... De ce n-ai citit în sfânta carte că această pânză de la botez se păstrează? Că dacă n-ai dat la săraci nimic, cel puțin să ai acea pânză de la botez.

... Tată, pe cine să pun Eu să arate oamenilor lucrul lui Dumnezeu, să arate slujba Domnului? Pe mulți aș putea încadra la lucrul acesta, dar nu are școală, nu are examinare; că dacă îi spun Eu să facă, nu face, și dacă îi spune acela să tacă, tace.

... Eu sunt Tatăl vostru. Eu sunt Cel ce pot să vă dau viață în timp ce moartea vă atacă. Eu sunt Cel ce vă dă capul în timp ce vă este tăiat. Eu sunt Cel ce vă dă vederea când vă este luată. Eu sunt Tatăl tău și Mă cheamă Dumnezeu. Eu sunt Păstorul oilor Mele. Eu păstoresc, am păstorit și voi păstori. Eu sunt, și prin Mine intră cine vine, și prin Mine iese cel ce trebuie să iasă. Eu sunt trup din trupul Tatălui ceresc, nu acest trup pe care-l aveți în pat și care într-o clipă se va schimba și ca un abur se va preface și se va urca până la Dumnezeu, unde este chemat. Cine socotește aceste cuvinte cuvintele lui Dumnezeu și cine cinstește acest trup, pe Domnul Îl cinstește. Nu că e verișoara, nu că e nepoata, sau Gigica, sau mamaia. A fost și este între voi și va veni vremea când va dispărea din fața voastră. Și cine face păcate împotriva acestui trup, nu pe acest trup l-a omorât, ci pe cine n-a văzut, că de când s-a născut este în suferință, și de când s-a născut crește, și va crește până va pleca. Ascultați-o cu ascultare sfântă, că nu ei nu-i faceți ascultare, ci Mie nu-Mi faceți ascultare, că în acest trup este Duhul Sfânt, și vei vedea cine a fost, cine este și cine va fi acest trup.

... Păstrați căsătoria neîntinată, că la mulți dintre voi căsătoria e ca o masă, când hrănește trupul cu bucate și îl hrănește și cu păcate. Cine are femeie, este rugat să fie ca un apostol, să fie ca un levit, să fie ca un ales sfințit; seminția lui să fie cu plăcere Domnului. Te-aș ruga, creștine, să nu stai tu în casă niciodată cu femeia ta singur, că te îndeamnă să faci păcat.

... Copiii Mei, să nu vi se pară grea vremea. Porniți o viață desăvârșită și veți vedea că atunci vi se va părea că sunteți într-un rai fericit. Nu pierdeți rugăciunea prin munca pământească. Nu pierdeți rugăciunea, prin somn. Mergând la apă, rostește-ți rugăciunea ta. Mergând prin casă, să faci rugăciune, că de aceea am spus să învățați rugăciunile pe dinafară; că dacă lupul îl vei întâlni, rugăciunea îl va nimici. Rugăciunea ta, creștine, va face toate lucrurile în calea ta să fie numai în plin și fără piedici.

... Patriarhul Iustin a hotărât să ia moaștele și să le ducă la un singur loc pe toate și să pună la ușă pancartă scrisă: „Pericol de moarte! Pericol de foc! Nu intrați aici!“. Dar să știți că până aici, și va fi sfârșit prin foc. Acest om are trei coaste ale lui antichrist și trei coaste ale lui Gog.

07-08-1978

Cuvântul lui Dumnezeu

... Fericit de mii și mii de ori acel creștin care crede și care ascultă aceste cuvinte, că oriunde va pleca și oriunde va călători, Domnul îl va însoți. Să nu vă uitați cu trupul ca să vedeți duhul, că nu are putere trupul să privească duhul, ci numai când se va împlini ce se spune în Apocalipsă.

... Veniți-vă în fire, că toate sunt la sfârșit. Nu se mai adaugă nimic. Toate au ajuns la sfârșit. Fiți pregătiți, că Domnul Iisus Hristos bate la uși. Duhovnicește Domnul vorbește. Nu e începutul, ci e sfârșitul, că multe se vor lucra pentru timpul acesta care mai este, multe se vor vedea. Fericit de mii de ori care nu a văzut și a crezut, că a sosit vremea să i se plătească credința duhovnicească, a venit vremea să i se plătească purtarea duhovnicească, a venit vremea să ia fiecare munca sa dintru ale sale.

... Eu aș zice către poporul Meu: opriți-vă de la căsătorie! Căsătoria din vremea de azi nu mai e duhovnicească. Cine vrea, să ia aminte aceste cuvinte. Cine nu vrea, e liber să se căsătorească. Cine nu vrea să asculte aceste cuvinte, este rugat să nu încurce ceea ce Domnul grăiește.

... Uite că s-au format niște munți, în loc de case mici, și în mijlocul acestor munți sunt milioane de persoane care trăiesc. Și te vei uita și vei striga: „Mamă, tată, cumnate, ori verișoară!“. Și nu vor mai răspunde și nu vei mai vedea munții aceștia, căci praf din praf tot mai rămâne, dar din acești munți nu va mai rămâne nimic și te vei mira: „Unde e făptura din acești munți cu corpuri multe, cu trupuri multe?“ și nu vei vedea nimic. Sunteți rugați nici să nu blestemați, nici să nu plângeți. Iată ce face omul pe care l-ați purtat în brațe și ați strigat să trăiască. Iată, a trăit, și toată suflarea a nimicit.

... Judecata e dată în mâna sfinților și a Judecătorului. Cum crezi că e judecata? Fiecare prooroc, fiecare profet, ucenic ori mucenic, fiecare cu gruparea sa, fiecare în partea sa.

... Am stat cu voi până în ultima clipă și v-am învățat numai binele și Mă întreabă sfinții de ce vă iubesc și vă ocrotesc așa de mult. Am spus: „Sunt copiii Mei cei mici“. Dar să știți că păcatul, numai la cei până la șapte ani este iertat. Aceia sunt cei mici.

... Oițele Mele, vin vremuri grele; au fost grele și vin și mai grele. Știți de ce? Că se face o vânătoare, tată, și nu de iepuri, ori de vulpi, ori de urși, ci de creștini. Tot pământul va fi controlat, dar să știți să vorbiți, căci cine știe să vorbească nu se va amăgi, nici nu va pieri, că Domnul va sta de-a dreapta sa. Mai bine rugați-vă să se termine mai repede cu acești vânători spurcați.

... Copilașii Mei, Eu nu v-am legat, ca alții, și cine voiește să stea cu Mine, să stea nelegat și neapăsat. Copilașii Mei, Domnul niciodată n-a legat pe nimeni ca să nu plece de la El, dar duhul necurat, pe cine a prins a legat ca să nu mai poată pleca.

Se întreabă sfinții și mucenicii: „De ce noi vedem pământul și ce este pe el, și cei de pe pământ nu ne văd pe noi, cei din cer?“. Dacă ar fi mai multă credință, tot așa ai vedea și tu.

Copilașii Mei iubiți, cu multă suferință și cu multe lacrimi plătiți! Sunteți plătiți, tată, de când v-ați născut și până la sfârșit. Domnul Iisus v-a plătit cu suferința Sa, de atunci și până la sfârșit. Tată, duhurile necurate nu au dat nimic pentru voi și v-au câștigat cu lucruri fără valoare și au umplut iadul. V-au câștigat cu minciunile. Vei plânge cu suspine când vei vedea cu ce te-a câștigat și te vei ruga cum se ruga bogatul către Lazăr.

... Fiți atenți, căci atât cât vorbesc, multe cuvinte sfinte scapă neprinse în inimile voastre, zidirea lui Dumnezeu. Precum Tatăl i-a spus lui Ioan Botezătorul: «Acesta este Fiul Meu Cel iubit, întru Care am binevoit», tot așa se spune și acum: „Acesta este lucrul lui Dumnezeu, pe care a binevoit să-l dea poporului Său ca să se pregătească pentru împărăția cerească“, căci nu toată credința este sfântă și luată la cunoștință, nu toată credința vă duce la Dumnezeu. Credința sfântă e numai aceea care se sfințește prin Duhul Sfânt și prin sfânta cruce.

... Tată, uite ce spune Domnul în fața voastră: când știți că aveți nevoie să lucrați sau să plecați undeva, ora de rugăciune să fie păstrată. Această oră, de la patru până la cinci, poți câștiga prin ea cum câștigă mireasa mobila, dar mai scumpă e rugăciunea și ce cumperi prin ea. Ori mai înainte, ori după, fă-ți timp de lucru, ca la ora patru să faci vecernia, să faci paraclise, să faci acatiste. Și la ora doisprezece noaptea când sună clopotele cerești, tu să fii prezent, în legătură cu cele cerești. Ai auzit?

... Băgați bine de seamă, că s-a vestit în lume că voi nu mai cumpărați pâine. Cine a dus în lume această veste, Domnul îl va pedepsi. Dacă te simți obosită că frămânți pâine, nu spune la lume această poruncă dumnezeiască.

... Nu e nimic, nimic, din vârful degetului și până în vârful picioarelor nu e nimic sănătos în acest trup de care Eu Mă servesc. Și rărunchii, și creierii din cap, și stomacul, și totul e putrezit, stând în apă. E ca un burete cu care te ștergi de praf pe pantof, așa sunt de umflate toate de pe ea. Și nu e departe, și se va stinge această viață, pentru că în tot locul e supărată și lovită.

... Mulți dintre voi nu veți avea moarte, și mulți, în timpul acela când Domnul Se va arăta în slava Sa, vor fi pe spate, adormiți în casă. Și atunci se va striga: „Osana, Fiul lui Dumnezeu!“.

... Vă repet, tată: mulți din creștini sunt în uzină, și în uzină sunt și câini, și miei îmbrăcați în piei de lup. Nu stați la masă cu duhurile necurate, nu beți apă dintr-un vas cu duhurile necurate. Mâncarea ta și purtarea ta să fie deosebite. Eu aș zice, dacă se poate, ia serviciu la tine acasă, iar dacă nu se poate, te întreb: poți să duci două desage? adică una pentru Gog și una pentru Dumnezeu?

... Cer ca femeile creștine să fie femei mironosițe. Dimineața te dai jos din pat, te speli pe ochi și faci un canon, un acatist, și apoi pui mâna pe cele trebuincioase din curte și din casă. Și dacă nu faci așa, nu e după legea Mea, și e după voia ta. Nu prețuiți somnul mai mult ca pe Domnul. Nu prețuiți trupurile mai mult ca duhurile. Învățați-vă copiii ca să nu vă ceară mâncare înainte de închinare și de spălare. Copilului mic din scutece, și lui să-i dai anafură și agheasmă.

... Până acum n-ai cântat, că n-ai avut timp, dar vine vremea să dorești să cânți și nu vei mai putea. Am cerut și vreau să am gorniști și nu Mă aud creștinii. Vreau să am cântăreți din harfe și din multe obiecte sfinte.

... Să nu fie nimeni supărat că am vorbit de serviciu. Eu n-am pus hotar să nu mergi la serviciu, dar mai întâi să ai grijă de viața duhovnicească.

... Fiți duhovnicești în orice pas și în orice moment. Aceasta este casa Noastră, a cerului și a pământului, duhovnicească. Nimeni să nu îndrăznească să zic㠄Aceasta e camera mea“, că va veni din Ierusalim și din înălțimi să stea, și dacă ai să zici „Aceasta e camera mea“, se va dărâma. Sunteți rugați să cunoașteți bine lucrul care s-a făcut, că multe locuri dacă s-au făcut și nu s-au păstrat s-au dărăpănat. Și chiar templul lui Solomon dacă nu s-a păstrat s-a dărâmat.

... Fiule, iată, au urzit cei de astăzi să lase dintr-o sută de biserici, una; să lase dintr-o sută de mănăstiri, una. Și vor lua sfintele moaște să le bage în muzeu și să scrie pe capac toată viața lor, dar nu vor putea. Și Eu zic: blestemat să fie cine va îndrăzni să facă acest lucru. Mai e un pic și se termină cu prietenia țărilor. E o forfotă mare, tată, pe tot pământul. Nici furnicile în furnicare nu forfotă cum forfotă această lume, și nu e în costume, și e în pielea goală.

26-08-1978

Cuvântul lui Dumnezeu

... Domnul Iisus Hristos nu a disprețuit lemnul crucii, și a rămas sfințit prin Sângele Domnului Iisus Hristos. Și duhul lui Zaheu a rămas sfințit prin cuvântul Său când Zaheu a cerut să-L vadă pe Iisus.

... Multă omenire a strâns aur și s-a dus și a văzut locurile sfinte, pe unde Domnul Iisus a trecut. O, tată, poporul Meu iubit, ce aveți voi, și mulți nu prețuiți! Aveți un lucru mai mult decât atunci, de mii de ori mai mult. Voi nu mai cheltuiți comoara voastră, pentru că Eu am venit la voi. Fericit este acela care n-a văzut și a crezut.

... Nu este nici preot, nu este nici prooroc, nu este nici proorocie în care să nu se fi tras cu arma. Acest moment în care vă aflați, este cel din urmă, când e scris că în vremurile de apoi Mă voi întoarce la voi și lua-voi cu Mine pe cel al Meu. Voi despărți oaia de capră; voi despărți mielul de oaia cea rea. Nu vă despărțiți de Mine, că vine vremea să se crape fierul, să se crape piatra, să se crape lemnul, și tu nu vei crăpa dacă vei fi cu Mine.

... Cuvântul care se strecoară prin acest trup, e ca o sfoară ce leagă cerul cu poporul Său.

... De la miazăzi la miazănoapte și de la apus la răsărit vor veni la locul acesta, dar aveți grijă, că tocmai pe voi, cei de aici, să nu vă prindă aceia nepregătiți, căci zice cartea: «Vai celui care aduce sminteală!».

O, tată, au fost odată trei fecioare surioare, născute de o mamă, și au plecat la scăldătoare, și ce știa una, știau toate. Nu este istorioară, ci este cuvântul lui Dumnezeu pe care l-a scris în carte, și la ziua de judecată se citește pentru multe părți femeiești și omenești. Și întâmplarea e de mult, că nu sunt numai trei surioare, și astăzi e întreaga suflare în jale. Aceste surioare când au ajuns la scăldătoare au stat și s-au gândit. Două s-au grăbit să se dezbrace ca să facă baie în apă. Una nu s-a grăbit, și și-a adus aminte de ce i-a spus mămica sa când trăia, și nu s-a dezbrăcat, și stătea deoparte și plângea pe cele două că au călcat porunca: „Soarele să nu vadă trupul tău, că e păcat“. Și ziceau cele două: „Ah, ce plăcere este în apă!“. Plăcere care te costă mii de lei, creștine! Dar cea de pe mal plângea și zicea: „Plânge mama noastră de ce vede la noi!“, că și mama lor era de față, cu Domnul. Și cele două o îndemnau să se dezbrace de haina sa ca să meargă în apă. Și adevăr adevărat grăiesc că mulți părinți se osândesc pentru păcatele săvârșite prin copii, și mulți copii se pedepsesc prin păcatele săvârșite de părinți, și nu scapă. Și ea zicea: „Nu vreau să osândesc pe mămica mea“. Atunci un hoț, un tâlhar pândea pe mal, să fure hainele lor și să le omoare. Și a auzit ce spunea fata cea cinstită și s-a gândit: „Eu ce voi face cu păcatele mele cele grele?“. Și acel tâlhar s-a umilit și mult a plâns și nu a mai furat hainele și nici n-a mai ucis fetele, și zicea și se tânguia: „Ce să fac eu cu păcatul pe care l-am săvârșit?“. Atunci un înger din cer l-a întrebat: „De ce plângi, om blestemat?“. Și el, auzind, și mai tare s-a speriat și a zis: „O, cine ești, de mă întrebi? că eu sunt un om rău, un tâlhar, un făcător de rele. Și ce să fac ca să scap?“. Și a zis îngerașul: „Gândește-te să faci o faptă bună“. Și el a ales ca în viața pe care o va mai avea să zidească o frumoasă mănăstire dumnezeiască. Și tocmai când el a gândit, a venit ceasul morții și l-a răpit. Și a venit tot iadul să-i ia sufletul, și a venit și îngerașul său, și arhanghelii Mihail, Gavriil și Rafail, și cele nouă cete îngerești, și au făcut război cu iadul. Și au zis așa: „Ca să vă încredințați că e al nostru, hai să-l tăiem pe jumătate, și ce vom găsi în el, al aceluia va fi“. Și l-a tăiat cum taie un măcelar o vită pe jumătate și a găsit în inima sa o mănăstire frumoasă. Și diavolii ziceau: „A gândit, dar n-a făcut!“. Și au zis îngerii: „Uite-o, biserica!“. Și au luat-o și au băgat în ea duhul lui, și așa o ducea la Dumnezeu. Și iată, așa, printr-o fiică cuminte, a scăpat tâlharul de păcat. Dar astăzi, omenirea toată șade despuiată și o vede toată suflarea dumnezeiască, și să știți că nimic nu mai vine, decât focul.

... Toată suflarea va fi pedepsită. Numai cei aleși ai Mei vor scăpa. Să știți că mulți vor bate la poartă și te vor striga, ca în timpul lui Noe.

Să nu vă bucurați de pacea de astăzi. Să nu vă bucurați și să nu doriți nimic din ceea ce este astăzi. Nu vă bucurați, ci plângeți când vedeți că nu se mai țin sărbătorile, când vedeți că nu se mai țin duminicile, când vedeți că nu se mai ține viața creștină, când vedeți că nu se mai țin slujbele în bisericuțe și nu mai este preoție care să mai vindece această omenire de jalnica ei viață. Mai e ici unul, și mai mergi mult până mai găsești altul, dar nu poți să ajungi la ei, că sunt rugi, sunt mărăcini, sunt lei, sunt urși, sunt lupi pe cale și nu poți să ajungi la ei.

... Copilașii Mei, florile Mele, flori de tei, flori de garoafe, flori prețioase, care aveți în brațe lucruri frumoase și nu le-ați băgat la inimă, și când vine furtuna peste voi, le lăsați jos! Ce veți face la judecată? O, mare vă va fi judecata!

... Purtați-vă creștinește. Nu vă mai purtați cu capul gol, bărbaților. Nu mai purtați rochița scurtă, femeilor. Tu, bărbat, nu te mai purta cu capul descoperit. Domnul Iisus și cu ucenicii s-au purtat cu capul descoperit pentru că pășeau pe pământul sfânt. Ți-aș spune: poartă-te cu capul gol, dar nu te mai cunosc dintre cei din lume.

... Am presărat peste lume boli grele, că mulțime de lume care are vrăjmășie pe tine și pe Mine, va pieri în chinuri grele și va muri trei părți, și tot așa va pieri. Și dacă nu se va pocăi, și ce va rămâne va pieri. Domnul te apără, dar cum vei ieși din stâna Mea, te-ai molipsit, gata; te-ai îmbolnăvit și ai murit. Domnul vorbește. Cine are urechi de auzit, să audă.

... Feriți-vă de ceartă, că doi creștini când se ceartă, se zdruncină cerul de acest păcat al lor.

11-09-1978

Cuvântul lui Dumnezeu

... Va veni vremea de la Dumnezeu ca poporul Meu să fie deosebit de toată lumea de pe pământ, să fie despărțit de toată lumea de pe pământ. Veți sta în față cu antichrist, și prin credință sfântă, antichrist se va topi ca ceara. Fiți desăvârșiți și purtați-vă credința sfântă, căci prin credința sfântă se vor face minunile care nu s-au făcut de la început până la sfârșit și veți zice muntelui: „Mută-te!“ și se va muta. Orice cuvânt veți repeta, se va lucra așa. Așa se va topi dușmanul credinței.

... O, poporul Meu, nu te mai numesc poporul Meu, că te-am numit poporul Meu, dar cuvântul nu Mi s-a împlinit, căci adevăr adevărat grăiesc: când va veni ziua judecății, Mă voi rușina de fapta ta, care se va arăta, că nu va rămâne nepedepsită nici o vină. Poporul Meu, ascultă aceste cuvinte, că nu sunt făcute de nimeni, ci sunt cuvinte făcute de puterea sfântă. Ce vei zice când Dumnezeu Tatăl îți va spune: „Creștine, creștine, vino după Mine!“ și tu nu vei veni și vei mai zăbovi ca să-ți faci treburile, să-ți împlinești lucrurile pământești? Așa se va întâmpla, și Eu, Cel ce am fost cu tine, voi rămâne de rușine când voi vedea că a trecut ziua și n-ai venit, a trecut noaptea și n-ai venit, a trecut săptămâna și n-ai venit, au trecut luna și anul și n-ai venit. Ce voi răspunde Eu, ca Fiu al lui Dumnezeu, pentru neascultarea ta? Ce răspuns voi da când Tatăl Meu și toată făptura a așteptat venirea ta? Că vei fi chemat degrabă, fără să zăbovești. Și ce voi răspunde Eu, Fiul lui Dumnezeu, de păcatul tău? că am trăit cu tine, și tu ai trăit fără Mine; am lucrat cu tine, și tu ai lucrat fără Mine. Ce voi răspunde Eu pentru acest lucru? căci va deschide Dumnezeu pământul să intre păcătoșii, de vii, în crăpăturile pământului, și în loc să intre păcătoșii, vor intra și cei ce Eu i-am socotit credincioși sfințiți. O, poporul Meu, dureros este păcatul tău, care se pune pe Mine! Dureros este păcatul tău, care se așează ca o coroană de spini pe capul Meu! Iată a doua suferință, tată, a doua suferință. Iată a doua răstignire pe cruce. Iată a doua lovitură peste gură, căci te-am lăsat să vii, și tu n-ai venit. Te vei uita la omul care te-a dus de la Mine la el și ți-a spus să muncești ca să trăiești și ți-a spus că numai prin muncă trăiește omul și ți-a spus că e minciună că-l ține Dumnezeu pe om.

Uite, tată, se va arăta în fața ta om care a trăit ani mulți, că s-a hrănit numai cu cuvântul sfânt. Munca lui a fost să se semene numele Domnului Iisus Hristos, să-l semene în inimile celor necredincioși. Și unde a făcut, adică unde s-a găsit pământ bun, a răsărit acel cuvânt. Din acest cuvânt a venit hrană de sus și l-a întreținut, că a trăit sute de ani, nu ca astăzi, zece, douăzeci, patruzeci, cincizeci, mai până la șaizeci, mai până la șaptezeci, mai până la optzeci, iar peste optzeci, e suferință și viață amărâtă.

Cei ce trăiau sute de ani, necazuri nu aveau, bolnavi nu erau, și prin puterea lor făceau minuni.

... Să știți că s-au scurtat zilele de trăit. S-au scurtat, că faceți păcat, și păcatul a adus moartea, a adus boala în trup și a adus foametea pe pământ.

... Va veni ziua judecății dumnezeilor străini, care i-au omorât pe creștini și i-au lăsat să moară întru toate.

... Citește în carte, nu citi povești. Citește, tată, că dacă vei știi cartea de la cap la cap, poate să stea în fața ta toată făptura să-ți spună minciună, și nu te va înșela, că tu știi că acela e mincinos. Uite ce de sfinți s-au suit pe scara credinței la cer și se uită la tine și îți fac cu mâna și îți zic: „Vino după mine!“. Și nu sunt tainici, că dacă ar fi tainici, nu ar fi lăsat Dumnezeu profeți și prooroci, și ar închide gura la toți, ca să nu vă mai spună nici un cuvânt.

... Iată, astăzi, omul doar când doarme nu mănâncă. Încolo, tot timpul mănâncă și bea. Îmbuibarea omului de azi întru toate l-a dus la judecată. Cine va fi osânditorul omului? Păcatul și tatăl păcatului. Dumnezeu a măsurat cu măsură și cât să mănânci și cât să dormi și cât să muncești și cât să te veselești. Toate sunt cu măsură, dar tu ai stricat măsura dreaptă și ai făcut măsura strâmbă. Ascultă, că adevăr adevărat grăiesc: vai de cel ce a stricat măsura cea dreaptă pe care a făcut-o Dumnezeu pentru viitorul său! Dacă ai fi ținut măsura lui Dumnezeu, nu erai nici bolnav, nu erai nici cum ești astăzi, și erai într-un mare rai. Împacă-te cu Dumnezeu, și tu, bolnavule, și tu, sănătosule. Împăcați-vă cu Dumnezeu și reparați-vă greșeala. Ștergeți-vă greșeala, ca să nu se afle la ziua de judecată, că dacă o grupă de creștini se află astăzi pe pământ în viață bună, se repară tot neamul, și cel de pe pământ pe care îl ai, și cel osândit pe care îl ai.

Ce vei zice, tu, creștine, la ziua judecății, când îl vei vedea pe cel înviat din groapă, înconjurat de diavoli, și îți va fi soț sau frate, bunic sau soră, tată sau mamă, sau îți va fi copil? Ce zici, n-ai să plângi pentru ei? O, tată, că nu te-ai rugat pentru ei! O, tată, tată, rugați-vă pentru ei!

Nu te amăgi, că omul acela care a umplut pământul de minciună și de muncă în toate zilele și nopțile și nu vă lasă să vă mai rugați, să mai postiți, acela a pustiit pământul și inima ta. Acela, este scris în carte, într-o clipeală de ochi se va schimba, și va veni altul și mai rău ca acela. Și apoi, altul va stăpâni, și ordine mare va face. Va face drum lui Dumnezeu spre judecată.

... Nu vă duceți să învățați să zidiți palate. Ajunge, că are Gog zidari. Nu vă duceți să învățați, că tot muntele de astăzi e fără Dumnezeu.

... Eu să fiu ca tine, fecior sau fecioară, n-aș mai dori căsătorie, și aș sta așa, ca să nu se mai nască pentru Gog, să-i pună la numărătoarea lui. Voi știți că omul acesta ridică de pe urma pruncilor voștri miliarde de lei? Știți? Nu știți, că în sfânta Scriptură scrie ascuns.

... Da, așteaptă unii să-l vadă pe antichrist, și antichrist a îmbătrânit în lume. E bătrân de zile, merge în toiag și îl urmează mulți, că mulți antichriști s-au născut dintr-însul. Dar când se va descoperi, ce jale mare va fi! că atunci se va descoperi numele; i se va spune tatăl minciunii și tatăl tuturor lucrurilor ce sunt puse prin vitrini.

... Preotul să postească, să nu bea, să nu curvească, să nu se îngrașe. Nu-l vorbim de rău, ci vorbim de păcatul său. Tată, atâta știu ei: abia așteaptă să vadă cine mai moare, să se ducă să ia banii pe munca sa. Abia așteaptă cine mai face nuntă, ca să se ducă și el să ia parte la ea.

... Sunteți în mare primejdie, că faptele preoților fac lumea să-i dușmănească, duc lumea să păcătuiască, duc lumea de râpă. Dar mai e puțin timp și vei vedea că preotul vine la poarta ta și spune: „Dacă mai faci rugăciune, te leg să nu mai poți ieși afară din casă“. Vai de preotul care-l leagă pe cel credincios să nu mai creadă în Domnul Iisus Hristos! Așa scrie pentru el în carte, și scris este să se caterisească.

... De ce preoții nu-i împărtășesc pe credincioși de câte ori voiesc aceștia? că iată, au monopolizat lucrul sfânt, lucrul dat de Mine. Antichrist e pe pământ și e bătrân și s-a făcut apropiat prieten și cu împăratul și cu argatul și cu preotul. Numai cu credincioșii Mei nu se poate împrieteni, și între ei e un mare război cu foc.

... Fiilor, țineți minte, că e un grup de creștini care au aflat de masa voastră și vor veni și ei să ia parte. Nu sunt aduși de voi, sunt trimiși de Noi.

Cer cu hotărâre: schimbați-vă viața voastră! Din creștet și până-n tălpi, să fiți duhovnicești în purtare și în lucrare.

24-09-1978

Cuvântul lui Dumnezeu

... Copilașii Mei, cer îndreptare. Îndreptați-vă, că uite, vremea e sosită să fie cântărită. Cer îndreptare și la viața duhovnicească. Nu mergeți la bisericuță cu rochița scurtă. Nu lăsați copiii să mănânce în bisericuță. Nu faceți bisericuța cantină. Nu faceți bisericuța casă de odihnă. Nu faceți bisericuța casă de vorbit. Nu faceți bisericuța teatru de glumit. Când ați intrat pe ușă, să vă fie privirea sfântă sus, la cerul sfânt, că pe ușa sfântului altar șade Împăratul, Care a venit de mult, de dimineață a venit cu Pruncul în brațe, ca să-L jertfească pentru mântuirea voastră.

De ce voiești mereu frumos, frumos? Aduceți-vă aminte de viața unei ucenice, cuvioasa Parascheva, care, venind de la bisericuță, s-a întâlnit cu o cerșetoare și s-a dezbrăcat de hăinuța sa scumpă și i-a dat-o cerșetoarea pe cea urâtă, și ca să n-o dojenească părinții ea a plecat de acasă. Unde? A plecat la mănăstire, că părinții o opreau de la purtarea sa, și ea a plecat pribeagă și s-a dus la mănăstire. Iată cum erau pe vremea aceea fecioarele din mănăstire: cu rochița săracă, nu luxoasă de preț, nu frumoasă de preț. Că și atunci muncea, dar cu ce muncea, întreținea mănăstirea, nu corpul, și întreținea duhovnicește casa lui Dumnezeu. Pe unde se strica, repara. Fiecare monahie dădea din munca sa la reparat și își făcea chilie din munca sa, dar nu așa cum este acum, lux.

... Sunt supărat pe toată suflarea de azi, nu numai pe păgâni, ci și pe creștini, că aleargă după frumos și după lux, și acestea aduc multă pagubă vieții monahicești și duhovnicești.

... A putrezit locuința acestui duh. Nu e suferință de la necredință sau că nu a avut ceva, ci e suferință grea, e boală grea de la cel ce nu vrea să facă voia Mea.

... A zis Domnul Iisus: „Lungește-ți rochița!“, și s-a uitat urât la Mine. A spus Domnul Iisus: „Te-am văzut fumând!“, și s-a uitat ca cel mai aprig dușman al Meu. Nici Caiafa, nici Irod nu s-au uitat așa de aprig ca acel fecior sau fecioară. A spus Domnul Iisus Hristos: „Să nu se poarte creștina cu capul descoperit, să nu se poarte cu piciorul descoperit, să nu se poarte cu tocuri la încălțăminte, ascuțit sau înalt“. Și la aceasta a fost mare război între Mine și ei. Acum nu mai zic nimic. Tac și înghit Eu, că e rândul Meu, dar mai târziu e rândul tău, că vei înghiți până te vei umfla și vei crăpa și vei striga și nu te voi salva. E greu, tată, e greu ca cineva să facă ascultare de învățătura Mea. E greu, e greu, tată. Asta e suferința vasului Meu: neascultarea poporului. Asta e, tată: neascultarea poporului întru toate. Fiule, putere am s-o vindec Eu, dar s-o vindece poporul care o chinuie.

22-10-1978

Cuvântul lui Dumnezeu

... Ce înseamnă: „În numele Tatălui“? Adică: Unul singur este Dumnezeu. Al doilea e Fiul, pe Care L-a trimis pentru tine ca să fii fericit. Și al treilea ce vine? E Duhul Sfânt, adică acoperământul cu care se acoperă pământul, dar nu tot, nu și cel păcătos. Al patrulea ce vine? „Amin.“ Ce înseamnă? Așa să fie.

... Un vânt de la apus și din miazănoapte a adus cu avioanele, a adus cu camioanele, a adus cu trenurile, a adus cu toate sculele de transporturi duhuri necurate, ca să vă nimicească în țara voastră, în casa voastră. Vezi ce a făcut cel ce a voit să fie stăpân pe România și prieten cu mulți? Iată, o să intre și în casele voastre dacă nu sunteți credincioși. Crucea ta le va aduce moartea și nu se vor lipi de casa ta, iar pe cei răi îi va mânca această cruce. Sunteți rugați: goniți din țara voastră, goniți din casa voastră tot ce se aduce spre nimicirea voastră, că toate vor fi nimicite. Ați auzit? Țineți minte aceste cuvinte. Nu mai pierdeți vremea cu sapa, nu mai pierdeți vremea cu lopata, nu mai pierdeți vremea pentru lucruri pământești, și ocupați-vă de hrana duhovnicească.

Uite, pământul e plin de preoțime care s-a înșelat amar și nu le mai face slujba un ban, nu e primită slujba. Adevăr adevărat îți grăiesc, că nu are putere. Scrie undeva pe hârtie că sfinții apostoli nu au putut să vindece un bolnav. De ce? Nu aveau postul și nu aveau credința toată, că era legănată, că ar fi sau nu ar fi Domnul cu ei, așa cum ziceți și voi astăzi.

Oițele Mele, plin e pământul de oi, dar nu sunt de valoare ca voi, nu sunt scumpe ca voi. Vei vedea cum se va vinde oița pe nimica toată, dar pe tine nu are cu ce să te plătească cine vrea să te cumpere astăzi. Nu te da pe o sticlă de băutură. Nu te da pe o friptură sau pe o mâncare bună. Nu te da nebun pe o femeie. Nu-ți pierde prețul pe care ți l-a dat Dumnezeu.

... Copilașii voștri sunt rău învățați de profesorii școlii de azi. Sunt învățați să-L urască pe Dumnezeu. S-a auzit din cer cum un profesor a spus că omul e un simplu animal. Nu este adevărat. Omul este chipul pe care l-a făcut Domnul. Așa să povestiți copiilor voștri. Copilașii voștri sunt amăgiți că nu voi sunteți părinți, ci ei le sunt părinți, că ei îi hrănesc și îi nutresc. Voi să nu-i lăsați așa, și spuneți-le că mint profesorii. O, tată și mamă din vremea de astăzi, luptă-te cu familia ta, ca să n-o ia altul. Bagă-le în inimă crucea pe care a purtat-o Domnul. Nu lăsați copiii voștri să se amestece cu copiii din lume.

... Aveți grijă de trâmbița Mea, că nu-i mai dă nimeni nici o ascultare, nu-i mai dă nimeni nici o atenție, și îi dă numai durere de moarte și îi înfige numai cuțite de moarte, din tălpi și până în creștet.

01-11-1978

Cuvântul lui Dumnezeu

... Fiule, repară vocea vasului Meu, repară credința, că nu vrea să creadă poporul. Zice că e voce femeiască, nu e voce bărbătească, nu e vocea lui Dumnezeu. Eu am strigat: «Cum Mi-e trâmbița, așa Mi-e și vocea». Vocea Mea se va arăta la vremea sa, și cine va auzi, va încremeni, că și pietrele se vor sfărâma, și munții se vor dărâma la vocea Mea. Fii mulțumit așa cum Își arată Dumnezeu acum vocea prin trâmbița Mea, căci vine vremea să-ți arate Dumnezeu vocea Sa, și e rău, că nu te-ai pregătit. Dacă vei fi cu Mine, vei sta în picioare cu răbdare și Mă vei asculta; nu te vei clătina, nu te vei dărâma dacă vei fi pregătit.

Pregătește-te cum ți-am spus. Pregătește-te, că de aceea M-am plecat până unde Mă aflu astăzi, la un trup neprețuit, ca să înfrâng pe cele de sus, mândre.

Am părăsit cerul și pe Tatăl Meu. Am părăsit grădina împodobită de frumuseți. Am părăsit îngerii, surorile și frații. Am părăsit locul iubit și M-am coborât jos, pe pământ, dar sunt în Duh, nu sunt în trup. În trup când Mă voi arăta în toată slava Mea, se vor cutremura toate. Sunt într-un trup în care Tatăl Meu a binevoit să fiu.

Veniți-vă în fire, că mulți plecați de la Mine; nu vă mai convine viața cu Mine. Eu vă spun: nu vă înșelați. Înhămați bine trupurile, ca să nu ucidă duhurile, că trupul neînhămat e ca un armăsar neînvățat la ham când l-ai pus la car, și dacă nu are frâul bun, strică și hamul, strică și carul, strică și pe cel ce-l ține de frâu.

... Femeilor, nu mai purtați rochița scurtă, că vai și amar va fi de voi. Și mereu am spus: împuținați-vă numărul rochițelor, nu le mai înmulțiți.

... Copilașii Mei, ați dorit să fiți la serviciu. La serviciu dacă a intrat o creștină, este de râs la lume. Pentru că e îmbrobodită, e batjocorită. Dacă femeia creștină e cu rochia lungă, e batjocorită. Dar tu să taci. Dacă vrei, să faci pe surdul, să faci pe mutul, să faci pe orbul, să nu bagi în seamă. Te invită în mijlocul lor, nu te duce, ca să nu-L superi pe Dumnezeu. Iar dacă nu poți, părăsește lucrul tău și vino la casa ta. Nu face așa cum cere lumea. O, dacă ai putea tu să aduci pe cineva din locul acela, un suflet osândit de duhul rău! Era bine să ai serviciu în casă la tine, că în casă la tine ești comandant.

... Dumnezeu S-a hotărât să pună foc la toate. Ține minte, că numai două minute au trecut de când a plecat șeful cel mare de la fabrica de la Pitești. Diavolul l-a scos, dar să știți că nu scapă, și veți auzi că-l prinde o cursă grea, fiindcă a dus țara Mea de ruină, că n-a fost așa de când e veacul. A amestecat oile cu caprele, a amestecat maimuțele. O, tată, ce a făcut! Nu se mai cunoaște chip de chip. Dacă ar fi un om plăcut lui Dumnezeu, n-ar îngădui făpturilor să se poarte necuviincios. A adus toată suflarea în foc, așa cum a început să ardă din loc în loc. Să vezi, tată, cum va arde pământul tot.

Unde sunt părinții acelor fiice pe care le lasă să umble goale, le lasă ca pe niște vite, ca pe niște dobitoace? Unde sunt acei părinți? Că Eu, ca Dumnezeu, împreună cu tot cerul Meu, plâng și Mă jelesc când le privesc. Să vedeți teatrele, să vedeți meciurile. Nu vă uitați când vedeți acestea. Plângeți în hohote, că e pieirea lor. Ei sunt fiii pierzării, ei sunt fiii focului și ai potopului. Ați auzit? Se vor osândi fiii pentru părinți, și părinții pentru fii. Plângeți împreună cu Mine și cu Fecioara Maria, Maica Mea, care nu mai poate suporta.

... Am spus așa: grăbiți-vă, creștinilor care mai aveți fii și fiice, grăbiți-vă cu mănăstirile, înainte de a veni la ușa voastră să vi-i ia „natura“. Vine „natura“ și vi-i ia. Care natură? Natură este omul fără Dumnezeu, fără duh. De ce-i zice natură? Pentru că nu mai are chipul dumnezeiesc, și are chip dobitocesc.

... Mai e puțin și se umple totul de blocuri și vine cernerea. Nu va rămâne piatră pe piatră nedărâmată. Nu va rămâne munte nerostogolit. Nu va rămâne vale nenivelată.

... Feriți-vă, tată, că astăzi sunt numai păcate, numai păcate în toate casele, numai păcate în tot locul, numai păcate pe toate potecile și pe toate vâlcelele. De aceea vă spun: păstrați-vă bine viața creștină și aduceți-vă aminte de mâna pe care a pus-o Dumnezeu peste voi.

... Nu vedeți cum piere lumea? Nu piere cu unul, cu doi, ci pier cu miile, și vor pieri cu milioanele, până va rămâne pământul gol.

17-11-1978

Cuvântul lui Dumnezeu

... Fiilor, veți vedea ce n-ați văzut pe pământ de când e zidit acest pământ. Veți vedea munții cum se vor sfărâma. Veți vedea văile cum se vor nivela. Veți vedea cerul cu toată frumusețea lui. Vor curge de pe cer și stelele și soarele, și cerul se va face sul și va fi cum leagă cineva o carte la ambele capete.

... O, mamă și tată care ai fii și fiice și se poartă cu îmbrăcăminte proastă și păgână! Te vei osândi de această îmbrăcăminte. Chiar de aici de pe pământ vei începe să fii osândit, că ai îngăduit fiilor și fiicelor tale să fie răi și să hulească cuvântul dumnezeiesc.

... A venit timpul care nu este așteptat și nu este crezut. A venit timpul care nu este văzut, dar se vor vedea toate împlinindu-se.

... Stați cu Mine față în față, dar stați în Duhul, că precum S-a născut Domnul în trup, așa a venit și în Duh, și lucrează în făpturi de jos. Dacă vorbea Domnul în toată lucrarea Sa dumnezeiască prin făptură înaltă, ce făceai tu, sărace, astăzi? O, nu ajungeai să ai acest cuvânt sfânt.

... În dar ați primit, în dar să dați și să nu vindeți pe bani acest dar, căci dacă-l vinzi pe bani, mai bine te duci în cel mai adânc loc și îți legi o piatră de gât, și mai bine îți va fi. Dacă vrei să dăruiești cuiva bani, să zici așa: „Această milostenie I-o dau lui Dumnezeu ca să-mi facă și mie parte la locul Său“, dar nu cumpăra pe bani cuvântul acesta, că e păcat de moarte. Dacă ai dat la cineva un ban, nu pomeni să fie plătit cu bani acest cuvânt.

... Credința este sabia care te apără în toată împrejurarea ta. Cine are credință în Dumnezeu, are și putere împotriva vrăjmașului său.

... Iată, trâmbița Mea prin care grăiesc, e distrusă, că dacă ar fi un om pământesc, nu s-ar mai folosi de acest obiect, și l-ar curma. Dar Domnul Iisus nu face așa, și Se folosește mereu de trâmbița Sa; o pansează, o spală pe răni, o îngrijește și de dânsa Se folosește. Vai de cine nu ascultă învățătura sfântă și aduce durere multă acestor oase zdrobite, tată! Crezi? Vedeți voi, odată, când se va sfârși această viață, ce este? căci Dumnezeu Își va face planul Său și Își va arăta toată mărirea Sa.

... Tată, nu te mai uita la mortul care se îngroapă, că va fi zi când nu se vor mai îngropa morții și va fi că într-o clipită de ceas se vor trezi și unii și alții.

N-ai văzut niciodată pe diavolul în bisericuță, dar Domnul vede diavoli mulți. Tu n-ai văzut, că șade ascuns, tată. O, ce mai plâng îngerii deasupra catapetesmei când văd atâtea capre în bisericuțe! Ascultă, creștine: capre, nu făptură omenească, ci capre. Plânge Maica Domnului, plânge cu suspine adânci că a ajuns bisericuța ca templul cel de atunci când se neguțătorea în el. Nu mai e un Domn Iisus în trup să mai gonească duhurile necurate cu biciul din această casă sfântă.

... O, a venit vremea să pleci din mănăstire. A venit vremea să pleci din bisericuță și să te duci la sihăstrie sfântă, unde nu este dușmănie, nici ură, nici lăcomie, și este numai Dumnezeu cu mila Sa.

... Moșii și strămoșii voștri au zidit mănăstiri pentru copiii de azi și de mâine. Pentru voi, tată, au zidit moșii și strămoșii voștri această casă. De ce au făcut din locașul sfânt muzeu? Crezi că se vor deschide? Singure se vor deschide. Nu mai e un Constantin Brâncoveanu să vină să le deschidă. Nu mai e un Ștefan cel Mare să vină la Voroneț. Nu mai e, dar rugăciunea lor sfântă, care se face, o deschide. Dar dacă nu vei avea credință, să știi că nu vei călca în această casă sfântă. Mănăstirea Cernica, cine a făcut-o? Sfântul Calinic. Nu mai e mâna sa, nu mai e nici un nepot; toți beau țuică. Nu mai e cine să descuie chiliile, nu mai e nimeni, dar să știi că mâna lui va deschide ușa locașului. Poate zici că nu s-a închis, dar e închisă, copilul Meu, și multe mănăstiri sfinte sunt încuiate cu chei de fier și de oțel, copilașii Mei, dar să știți că cine le-a zidit, aceia le vor deschide pentru cei aleși ai Mei. Fii și tu ales, creștine, ca să mănânci în casa lui Dumnezeu acea pâine pe care a mâncat-o Ștefan cel Mare, acea pâine pe care a mâncat-o Vodă-Negru. Ei nu puneau banii la C.E.C., ci făceau locașuri sfinte.

... Pregătiți-vă duhovnicește. Să nu iasă din gurița voastră cuvinte rușinoase. Să nu se zidească în inima voastră temelie rușinoasă, ci să fie templu dumnezeiesc. Să nu fiți aceia care vor fugi la munte ca să se ascundă.

... O, ce vă veți jeli și ce vă veți zdrobi de ceea ce ați avut și n-ați prețuit! Căutați la Apocalipsă, că zice că va fi trecut prin sabie tot cel ce a luat mireasă sau mire din altă parte. Chiar dacă e botezată sau botezat, dar nu e, că s-a tăvălit în păcat după ce s-a botezat.

... Să știți că în blestem cade acela ce nu crede că Dumnezeu a văzut păcatul său.

... Părăsiți mintea pământească. Fiți duhovnicești, că Dumnezeu vă iubește pe toți. Nu sunteți unul de neam înalt și unul de neam de jos, și toți sunteți deopotrivă.

03-12-1978

Cuvântul lui Dumnezeu

... Domnul Iisus Hristos, în minune Se face toate, pentru mântuirea noastră. Se face și Prunc, Se face și Pâine, Se face și Vin. Fiți atenți, că aceste lucruri frumoase sunt gata să dispară. Nu veți mai avea lucrurile acestea pe care le-au avut părinții voștri, căci se înnoiește împăratul care are în loc de cruce un semn pe frunte. Tu, creștine, să nu primești acest semn, că doar știi despre lucrul acesta care s-a lucrat la început și se lucrează până la sfârșit.

Sunt creștini care trăiesc de ani de zile și ajung la vârstă și nu și-au lepădat credința, nu și-au lepădat știința, nu și-au lepădat hăinuța.

... Domnul Iisus S-a născut și Se naște în fiecare an, dar nu în iesle, ci în inimile voastre. Dumnezeu te are pe tine staulul Său dumnezeiesc, te are pe tine lucru minunat. Nu arunca minunea aceasta, că vei fi blestemat.

... Creștine, vine împăratul cel cu botul de câine și va face din sfințenie grajd de vite și vor trimite creștinele și monahiile să se mărite. Ce vei face, monahie care ai depus lui Dumnezeu jurământ că stai până la moarte neprihănită? Ce vei face când te va obliga să te căsătorești nu cu creștin, ci cu păgân? Multe creștine și multe monahii, la lucrul acesta se vor bucura.

Să știți că mulți dintre moșii și strămoșii voștri au fost în mănăstiri, care au avut soți și soții, dar nu s-au dus în mănăstiri și atât, ci s-au dus să se curățească, să se sfințească.

Ascultă, creștine, că e vai de tine dacă te vei bucura de soarta ta pe care ți-o va ursi împăratul acesta. Vai de tine, că altceva nu te așteaptă decât focul cel nestins, care va urma fulgerător. Să știi, tată, lucrul acesta, cum îl știe un soldat care este înarmat și i-a venit ordin să plece în paza frontului. Așa să știi și tu, creștine, că nu ești îngăduit să te unești cu cel rău. Mergi la luptă, că biruința este cu voi!

... Am venit să vă spun, care aveți fii și fiice care au plecat în lume cu trupuri nelegiuite: acela nu va fi iertat de s-ar ruga toată suflarea. Nu i se iartă cum nu este iertat soldatul care părăsește locul său.

... Mulți creștini au lăsat arma creștină și au luat arma păgână și așteaptă doar ordinul de folosință.

... Această țară românească se evaporă. De ce? Pentru că această țară e o țară sfântă, e un popor creștin, dar la numărătoare a fost una, și acum e alta.

... Nu te văita dacă împăratul acesta de azi se va schimba. Nu te văita dacă se va dărâma căsuța ta. Nu te văita dacă hăinuța ta va arde. E scris, și nu va trece până nu se va împlini. E scris că unul va sta în picioare și nu va muri, și altul va intra în mormânt. Nimeni nu va putea da zile celui ce intră în mormânt și nimeni nu va putea lua zilele celui ce va sta în picioare până la venirea Mea.

Copilașii Mei, băgați bine de seamă că nu mai sunt izvoare multe. Au secat izvoarele și nu veți mai avea unde alerga să vă curățiți sufletul.

... Va scrie Dumnezeu tuturor servitorilor Săi o scrisoare grea, și când o vor citi, mulți vor alerga la munți, și mulți vor face ce a făcut Iuda, că l-au înșelat banii.

... E greu pentru elevii Mei, că stau cu cartea în față și nu citesc în ea. Soldatul își curăță arma, își poartă ranița, chiar dacă e grea. Și tu dacă o vei purta vei ajunge să conduci pe cineva în armata Mea.

Veniți-vă în fire, fii și fiice, și cântați Domnului din loc în loc, că va dispare cântarea duhovnicească din gura voastră. Se va înlocui cu alta, și vine plăcerea de a fi în lume, de a fi cu lumea. Să dispară plăcerea de a fi cu lumea. Dacă ai o soră în lume care te cheamă pe la sine, ferește-te, creștine, că între tine și sora ta din lume este o frontieră, că nu se aseamănă ce este la Mine cu ce este la ea.

Astăzi, în ajunul Crăciunului lor, nu s-a mai ținut această zi, și au mâncat nebunii și au băut, și unii au și crăpat. Dar tu, creștine, de aceea ți se spune: nu te duce la cel din lume, că te pune la masă cu sine și n-ai ce spune, că te biruie. Eu așa te-aș ruga: să fii departe de ruda din lume; nu te duce la ea, chiar dacă ți-ar da toată averea sa, că de aceea ți-o dă, ca să te cumpere.

... Ferește-te, creștine, de lume, că între tine și fiica ta din lume, între tine și sora ta din lume este o frontieră. Nu te duce la cel din lume, că are masa spurcată, și cum vei mânca la masa sa, vei băga otravă în corpul tău, adică în corpul Meu.

24-12-1978

Author:  Duhul [ 1.3.2008, 23:36 ]
Post subject:  Cuvântul Domnului - Anul 1979

Anul 1979

   * 02-01-1979 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 08-02-1979 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 20-03-1979 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 29-04-1979 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 01-05-1979 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 25-06-1979 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 01-08-1979 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 09-08-1979 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 29-08-1979 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 28-10-1979 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 11-11-1979 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 20-11-1979 Cuvântul lui Dumnezeu


Cuvântul lui Dumnezeu

... Fiți credincioși, căci Domnul Iisus Hristos sfârșește ce a profețit, și mulți vor căuta acest izvor din care au băut și li s-a părut fără gust.

... Îmbrăcați-vă bine în viață creștină, căci cine nu are haină creștină, peste puțină vreme va pieri prin ceea ce vine. Îmbrăcați-vă în haina duhovnicească, îmbrăcați-vă în lumină creștină, că piere această lume. Zice Domnul: „Gata!“, și când zice: „Gata!“, a pierit lumea și conducătorul ei, dar puțin, puțin și vă veți uita și nu veți mai vedea lumea, nu veți mai vedea soarele și luna, căci lumina va fi creștinul adevărat, bine înarmat în viața creștină.

... Aveți grijă că vom trece printr-o pădure uscată. Să nu ziceți să ocoliți, că nu aveți pe unde, căci de la răsărit la miazăzi și de la apus la miazănoapte sunt marginile acestei păduri. Nu aveți pe unde trece afară de această cale, dar să fiți bine întăriți și bine stabiliți prin aceste cuvinte sfinte.

Dacă cineva dintre voi s-a abătut din drum, nu fi ca oile, că oile pământești dacă se duce una se duc toate după ea. Dar voi să fiți așa: să iasă din abaterea sa stricată, să-Mi urmeze calea Mea.

... O, vai de răposații din vremurile din urmă, că nu mai are cine le face parastase, nu mai are cine le face un cuptor de pâine pentru masă, nu mai are cine le face un burduf de vin ca să bea pentru cina Mea. De aceea v-am spus: „S-a terminat, copilașii Mei, s-a terminat“. Mai e ici-colea câte un cotor de viță, dar să știți că nu va mai rămâne nici acela; îl va scoate din rădăcină și va pune altă viță, cu altă credință, nu în Dumnezeu, ci în duhul rău.

... E o turmă nenumărată de creștini. Când se adună la masă, găsești două-trei feluri de băutură la masa lor, și pentru că i-am oprit, au zvârlit proorocia și trăiesc, zic ei, „după cărți“.

... Tată, Dumnezeu vrea să te îmbrace întru slava Sa, în cinste. Păi dacă tu nu vrei, Dumnezeu nu are ce-ți face și te lasă cum l-a lăsat pe fiul risipitor să-și ia averea sa. Nu l-a bătut ca să nu plece, ci i-a dat dreptul ce i s-a cuvenit, și el a plecat, dar a plâns după el și nu l-a uitat. Dorința lui Dumnezeu de fiul Său nu l-a lăsat să piară în păcat, și l-a înviat, și el și-a adus aminte din groapa de unde era și a zis: „Mă duc la tatăl meu, că acolo nu mâncam cu porcii“. Și tatăl l-a primit cu dor nespus și l-a sărutat.

... Fiți atenți, că veți avea prilejul să-l vedeți pe satana în trup și chiar să vă războiți cu el piept la piept, dar să știți că Domnul Iisus nu vă va lăsa să fiți biruiți. Dar să nu vă puneți în mintea voastră că puterea e a voastră, ci cu semnul crucii nu-l veți mai vedea pe satana; dar dacă te vei lupta cu îngâmfare sau cu altă lucrare în afară de Mine, să știi că te va băga satana sub picioare.

... Fiți atenți cu lucrările pe care le faceți și cu predicările pe care le predicați. Nu amestecați cuvintele creștine cu cele din lume, că am văzut un creștin de al Meu care vorbea vorbe stricate și apoi zicea că n-a vorbit el, ci Duhul Sfânt. Nu amestecați cuvintele din lume cu cele creștinești, că dracul a intrat și prin această lucrare, adică prin predicile voastre.

... Vei alerga de la răsărit la miazănoapte și nu vei mai afla, și va veni dorul ca să mai auzi acest cuvânt și nu-l vei mai auzi, și dorul te va îmbolnăvi și leac nu vei mai găsi. Că aceste cuvinte se vor întoarce înapoi în ceruri, de unde au fost trimise.

02-01-1979

Cuvântul lui Dumnezeu

... Măi copii, nu fiți, tată, răi, că Eu am fost bun chiar și cu Iuda, care M-a vândut, și când Mă judecau, Eu l-am chemat. Am trimis pe un ucenic de al Meu să-l cheme să-l iert, căci am știut de pierzarea sa că avea să se sinucidă. Dar n-a voit să vină, și s-a dus și s-a spânzurat. N-a voit să vină, că i-a fost rușine. Rușinea lui nu a fost de la Dumnezeu, căci când M-a vândut, nu i-a fost rușine, dar când l-am chemat Eu, i-a fost rușine.

... Domnul Iisus a ursit să nu muriți, și să-L întâmpinați pe Domnul când va veni cu tot cerul Său.

... Când s-a făcut lucrarea prin acest vas, multe minuni am lucrat, multe miresme v-am arătat.

... Nu vă mai puneți nădejdea în fabricile lor, în uzinele lor, în pungile lor cu bani, pe care vi le dau prin muncă. E mai bună punga duhovnicească și care se va da la fiecare în parte.

... Copilașul Meu, oița Mea, fii în loc sfânt, fii pe pământ sfânt. Nu te amăgi, nu te du în țară străină. Au fost doi copii: Oltul și Mureșul, și amândoi s-au despărțit unul de altul. Mureșul a apucat-o la răsărit, și Oltul la apus. Și Domnul a zis Oltului: „Oltule, râu spumegat, face-te-oi adânc și lat, să fii mereu tulburat și cu sânge amestecat“. Iar Mureșului i-a zis: „Mureș, Mureș, apă lină, și cu unda veșnic plină, nu te du în țară străină, că n-ai parte de odihnă“. Oltul era păgân, iar Mureșul era creștin.

... Ai cerut vreodată sănătate de la Mine? Poate ai cerut, dar nu cum trebuie, ci cu inimă rea. Cere, creștine, cum cere cerșetorul când vine la poartă la tine și îți cere hăinuță sau pâine. Chiar dacă Domnul e în lucru, îi trimite pe sfinții Săi să-ți împlinească cererea ta.

... Să nu-ți fie rușine de lume că te porți după legea Mea. Să-ți fie rușine de Mine că te porți după lume; că iată, Verginica, trâmbița Mea, a avut o vedere și plângea când o vedea. Era într-o poiană verde, plină de lume, și prin lume mai erau și din neamurile voastre, și a venit cineva și a închis locul acela, și trâmbița striga cu lacrimi: „Vino la mine, căci cine se închide în locul acela nu mai poate ieși“. Și nimeni nu auzea, că a venit o fanfară cu cântare dulce și au început toți să joace. Și a întrebat Verginica și a început să apuce unul, doi, până la nouăzeci și doi, dar n-a mai putut salva pe nimeni. Abia a scăpat ea singură, că a venit focul și i-a mistuit pe toți. Cei ce erau afară au scăpat și s-au sfințit prin binecuvântare sfântă. Și veți vedea această vedere, că nu se ascunde de ochii voștri.

... Mai demult se purtau creștinii cu barbă și cu plete, dar acum nu se mai poate, că-ți pune lumea mâna pe plete și le întinează. N-ai să poți tu, creștine, îndura chin pentru barbă și pentru plete, că te va ține unul de o mână și altul de o mână și te vor tunde și te vor ciumpăți pe față. Și de ce să ajungi batjocorit de Gog și Magog?

08-02-1979

Cuvântul lui Dumnezeu

... La anul pe timpul acesta Domnul începe judecata cu suprafața; nu așa cum știți voi judecata. Deosebită este judecata sfântă. O judecată se face prin schimbarea la față a unor persoane care fac păcat. Dumnezeu îi judecă și le dă vreme să se pocăiască. Ține minte, nu uita aceste cuvinte, că sunt sfinte. Ai auzit? La anul pe timpul acesta Dumnezeu mai începe curățirea pământului de viespi și de viespari, de tăunii aceia mari, că nu mai poate umbla turma care face voia Mea. Și mai începe ceva, mai începe mucenicia peste preoția aleasă, preoția cea bună. De aceea v-am spus: începeți să vă faceți comoară frumoasă în patria cerească, că nu mai aveți prin cine să se slujească pomana voastră, că sunt preoți de formă, sunt în uniformă, dar pe dedesubt sunt o ladă de gunoi, și așa se va lucra, treptat, până se va termina cu toate. Irod a omorât paisprezece mii de prunci în trup, dar un Irod de astăzi omoară de cinci ori mai mulți prunci, dar nu în trup, ci duhovnicește.

... Toți moșii și strămoșii voștri din trecut vă așteaptă lângă un izvor de apă și se uită și zic: „Unde-or fi ai noștri?“. Nu vă mai cunosc, pentru că v-ați îmbrăcat în haine luxoase; nu vă mai cunosc, că ei au opinci în rafturile lor, dar voi aveți îmbrăcăminte și încălțăminte de relon. Pe ogoare nu se mai seamănă alte materiale, că din lume lucrează stofe pentru munții de astăzi.

La anul pe timpul acesta începe mânia lui Dumnezeu împotriva munților aceștia și împotriva dușmanului care ia cruciulița de la gâtul copilului. La anul pe timpul acesta încep multe să se lucreze, dar nu mâna omenească, ci mâna dumnezeiască. Fiți cu luare-aminte să nu cădeți în groapă, că-și va deschide pământul gura sa și va înghiți a treia parte; își va deschide gura să-și mănânce prada care este pe el, și așa, până se va termina cu tot ce e împotriva Mea. La anul pe timpul acesta va fi văzut antichrist și va fi descoperit, și mulți care au purtat prietenie cu el și nu l-au cunoscut, se vor duce la spânzurătoare. Vor fi zece ani într-un an.

... Duhovnicește grăiesc: piere lumea și conducătorul ei și mulți se uită să vadă, dar Eu am spus și nu voi minți. Piere lumea, pier și șoimii patriei.

O, pământule și mare,
pentru-a ta neascultare,
vai, vai și iar vai!
că nu vei intra în rai,
cu păcatul care-l ai.

... Ai să auzi, tată, pe Dumnezeu odată, când îți va spune: „Păcătos ești, măi creștine“. De ce? Pentru că tu te-ai socotit credincios.

20-03-1979

Cuvântul lui Dumnezeu

... Să știți că va pieri preoțimea și va rămâne numai acela care vă va scoate din biserică afară, așa cum scrie în Apocalipsă. Sunt școlile pline de preoțime, dar mai bine n-ar mai fi, creștine, că nu e pentru tine, ci e pentru pământ, că se va deschide pământul și îi va înghiți.Fericirea nu e făcută din pământ, și e făcută din Duhul Sfânt.

... Am voit să vă spun că mai avem puțin drum și am ajuns la capăt.

... Păstrează-ți gospodăria pentru vremea care vine, că Dumnezeu va veni în casa ta cum a venit la Avraam și la Sarra, că la anul pe vremea aceasta ne vom muta. Dar nu întreba: „Unde, Doamne?“, ci să zici: „Du-mă, Doamne, unde este voia Ta“.

... Rugați-vă ziua și noaptea ca să mai fie această scrumieră, ca să mai fie. Nu o mai tulburați, și ce vă spune, ascultați. Dacă cineva ar avea suferința sa, nu ar putea purta. Din tălpi și până în creștet e o Dunăre de apă, din cauza poporului care nu vrea să facă voia Mea.

... Feriți-vă de materialul din plastic. Nu mai rămâne nici un trup care poartă material din acesta, și va sări în apă ca să scape, dar mai mult va arde, că e de foc materialul. Să zicem că nu mai este decât material din acesta, că așa vrea Gog și Magog, dar voi nu dați năvală ca să rămâneți fără piele.

29-04-1979

Cuvântul lui Dumnezeu

... Iată ce vine peste tine! Cum leapădă nașul pe finul său de satana, așa și pe tine te va chema și îți va spune: „Te-ai lepădat de Dumnezeu?“. Dar dacă vei fi cu Mine, nu te vei uda nici pe picioare, așa cum a scăpat și Moise prin Marea Roșie. Cine are credință puternică, acela scapă. Cine are credință slabă, acela se atacă. Vine lepădarea de Dumnezeu. Ați auzit?

... Ce oraș frumos e Bucureștiul! Ce oraș frumos e Târgoviștea! Ce oraș frumos e Pucioasa! Ce oraș frumos e Brașovul! Dar să știți că nu vor mai fi, și se vor dărâma.

... De la vârsta ei de nouă ani, acest trup îl am de folosință pentru poporul Domnului Iisus Hristos. Purta o singură rochiță și mânca mere pădurețe, dar erau miere, nu mere.

... A fost această trâmbiță în Moldova la voi. De la Moldova a fost dusă la Sibiu în închisoare.

... Iată, te cheamă în față și îți spune așa: „Te lepezi de Dumnezeu?“. Și el zice: „Da“. De ce zice „Da“? De frică de ce poartă acela în mână. Cel ce zice nu, acela pătimește. Aici e hopul cel mai adânc, și dacă ai scăpat de acest hop, dai mâna cu cerul. Frica e mare, dar dați frica afară. Dar Eu zic: moare lumea și conducătorul ei; moare antichrist și toată armata sa.

... Vai de tine, antichrist, că ai amăgit lumea! Vai de tine, omule din lume, care te-ai legat de acest împărat! Vai! Vai! Vai de tine, pământ și mare, că mult vei suferi, că-ți zac leșurile pe toate drumurile și prin toate șanțurile! Fiți credincioși, căci ceea ce grăiește Domnul vor vedea toți.

Acest trup e asfixiat duhovnicește când grăiesc Eu din ea. Când a fost înțepată cu ace, de ce nu a țipat? Când i-a făcut injecții cu apă, de a umflat-o burduf, de ce nu a țipat? Când i-a pus ouă fierbinți la picioare și la subțiori, de ce nu a țipat? Pentru că Eu grăiesc atunci din ea. Când strigă într-una „Mor!“, de ce nu moare? Dar să știți că veți răspunde când strigă și nu e nimeni lângă ea.

01-05-1979

Cuvântul lui Dumnezeu

... Această lucrare a fost pregătită prin mare suferință, prin foame și suferință grea, prin celulă și închisoare. Această ființă era în celulă și făcea cinci sute de mătănii dimineața și cinci sute după-amiază. Se ruga să nu se piardă poporul Meu din lipsă de învățătură și se ruga să fie cu Dumnezeu până la întoarcerea sa din celulă. Dar care nu a înțeles lucrarea lui Dumnezeu, a socotit că aceasta se face spre prefăcătorie, pentru bani.

... Vine sfârșitul, dar mai întâi de sfârșit vine sfârșitul bețivilor, al curvarilor, al fumătorilor, al vânzătorilor și al tâlharilor.

Să vă feriți de cădere, că este păcat greu. Chiar dacă te-ai scula, nu mai este ce a fost întâi. Păstorul ales de Mine este obligat ca acolo unde nu se înțelege lucrarea Mea, să lămurească.

... Când trece conducătorul Ceaușescu, cei din lume stau în cale și strigă osanale. Dacă un om pământesc are aceste osanale, atunci cu cât mai mult un creștin e întâmpinat de cerul sfânt.

... Copilașii Mei, gândiți-vă: unde veți fi voi când Domnul va muta toată suflarea Sa din cer pe pământ? Mulți dintre voi veți sta cu trupul și mulți vor intra în mormânt. Dar să știți că mulți nu vor mai învia din mormânt.

Mai e puțin și îl veți vedea pe Isaac Lachedem, cel bătrân și rătăcit pentru păcatul pe care l-a săvârșit. Căci în drum spre Golgota a cerut Domnul să stea pe scăunelul lui, și L-a respins spunându-I: „Mergi!“. Dar i-a spus Domnul: „Tu vei merge, și sfârșit nu vei mai avea. Mormânt nu-ți voi da“. O, acesta o să vină la tine la poartă să-ți ceară o cană cu apă. Chiar dacă tu îi vei da că ești milos, nu te va lăsa îngerul, că-ți va da peste mână.

... Domnul a hotărât ca tot ce a rămas în comuna Mănești, să piară. Și de la bloc vor pieri cei din comuna Mănești, că au fost blestemați, că au luat trâmbița Mea și au nimicit-o.

... Fiți atenți, că și elevii din școli au aparate și se duc unde sunt oameni strânși, mai cu seamă unde aud de credință.

... Copilașii Mei, mai sunt creștini ca voi, dar ei nu știu ce împărat mai e azi pe pământ. Sunt uscați, tată. Când vor ieși, să nu vă speriați de ei că au trupurile uscate. Voi să-i primiți și să-i îmbrățișați. Sunt familii, tată, femeie și bărbat, care nu se întâlnesc prin păcat, ci duhovnicește. Copilașii Mei, Dumnezeu a interzis căsătoria cea pentru păcat.

... Nu mai este sărutare sfântă. Cine este sfânt, să se sfințească, iar cine nu este sfânt, este rugat să se umilească.

... Fiule, am spus odată să nu se bea mai mult de trei pahare cu vin, dar creștinul a făcut paharul de o litră. Domnul nu a băut pentru poftă.

... Mai sunt frați de ai voștri pe care-i aștept să vină. Duceți-vă la sate, unde nu se construiesc blocuri, că toate vor fi dărâmate. Copilașii Mei, nu vă temeți că vine mânia Domnului peste voi, că Dumnezeu vă scapă.

... Fiți desăvârșiți, că uite, lângă voi e mulțime de oaspeți cerești. Au venit cu Mine, Domnul Iisus Hristos, și stau sus. Nu este acoperiș, ci este un pod format din nori, și pe nori șade acel popor venit din cer, însoțit de Sfânta Treime. Este o coroană de heruvimi care înconjoară Sfânta Treime, și Domnul Iisus este pe acest piept care vorbește. Acest trup este zdrobit în acest foc.

25-06-1979

Cuvântul lui Dumnezeu

... Fiți credincioși. Luați aminte la aceste cuvinte. Este greu, tată, să creadă cineva în cuvântul acesta, pentru că nu este glas de bărbat, ci este de femeie. Fericiți veți fi voi dacă veți crede și veți asculta.

Pământul și văzduhul ating cerul cu spurcăciune. O, tată, dacă voi veți asculta și veți răbda și nu vă veți amăgi și întina de ce este pe pământ, mult veți lua plată din mâna Mea.

Acest trup este un bulgăre de lut pe care l-am călit prin foc, prin dureri și chinuri grele, tată, și l-am sfințit prin acest Duh, prin post și rugăciune, și îl am în fața voastră.

... Am venit în aceste vremuri grele să-Mi iau ce Mi-a mai rămas, că așa am spus când am plecat, că plec și vin iarăși, și fericit va fi cel ce M-a primit, și greu va fi de cel ce nu Mă va primi.

Mă întreabă rudele voastre: „Când vin frații noștri?“.

... Nimic din obiectele voastre să nu se asemene cu lumea de azi. Nu te speria, că lumea aceasta mai are un pic și ajunge la hotar și va dispărea. Copilașii Mei, nu vă amăgiți după cei răi, că umblă ca leii spunând că nu e Dumnezeu. Aveți în față Scriptura și nu o veți mai avea, dar rumegați-o, mâncați-o, ca să-i faceți de rușine pe filozofii de astăzi când veți fi chemați. Adevărul e la tine, creștine. Tu ești adevărul, și nu-l pune sub obroc de frica hoților. Tu ești sarea cu care se sărează marea. Tu ești la care Dumnezeu vine și spune aceste cuvinte.

... Să fii un Petru, dar nu acela care s-a lepădat. Să fii un Pavel. Să fii un Ilie care a stat în pustie, că Domnul i-a spus: „Mai am un număr de creștini care nu s-au închinat lui Baal“. Așa îți spun și ție: mai am o mână de loc care nu s-a închinat lui Baal. O, iubite frate în Domnul Iisus, are să vină vremea să Mă vezi grăind din piatră, să Mă vezi grăind din ramuri de copaci, din apă. O să Mă auzi ca să nu slăbești. Adevăr adevărat grăiesc: dacă nu va mai rămâne nimic, vor rămâne piatra și lemnele care vor vorbi.

... Precum s-a împlinit proorocia lui Ioil, a lui Avacum, a lui Ilie, se împlinesc toate profețiile din carte. Și iată că Domnul Iisus a coborât în Duh și profețește și ce a mai rămas. Pregătiți-vă să-Mi fiți o turmă și un Păstor, nu în avere pământească, ci în avere duhovnicească.

O, poporul Meu, am să vin la tine să-ți arăt rana din palmă, că dacă ai crede, n-ai mai glumi și n-ai mai zâmbi și nu te-ai mai duce să grăiești de-ale lumii.

... Nu mai este vremea minunilor, dar e plata mai mare dacă vei crede.

... O, iubitul Meu popor, te rog, te rog din partea Tatălui, din partea cerului sfânt, fii credincios în Domnul Iisus Hristos. Dacă-L ai pe Dumnezeu, e de ajuns, copilul Meu, dar să-L ai Trup și Duh în inimă la tine, că de ai fi la răsărit de soare, vin la tine, creștine, vin; Mă cobor și vin, dar cheamă-Mă cu dor și cu credință. Ai auzit? Iată, unde locuiește Duhul astăzi, arde și produce rană. Să fiți de mare cinste în fața lui Dumnezeu, că nu vă dă Dumnezeu morții dacă veți fi vii, că mulți nu vor intra în mormânt, și chiar de vor fi în mormânt, nu vor sta, și se vor ridica.

... Mulți dintre voi sunt bolnavi ca să fie și mai plăcuți în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu are voie să-l încerce pe poporul Său. Nu alungați suferința, că Dumnezeu Se supără pe acela. Iubește toate, și pe vrăjmașul tău. Pe dușmanul Meu să-l urăști. Cine e dușmanul Meu? Satana. Cine e satana? Dușmanul Meu cu trup cu tot. În toată lumea care nu face voia Mea este satana, și nu mai zice nimeni ca să-l scoată pe satana din el, cum se făcea pe vremea când eram în trup.

... Vei fi lumină, copilul Meu, pentru cei din întuneric. Va veni vremea să fii căutat, nu ca acum, vânat. Dar va fi prea târziu, și atunci îi va spune Dumnezeu: „Înapoia Mea! Când era cu tine, nu-l iubeai. Acum e cu Mine. Pe tine să te vindece stăpânul tău“.

Nu dori semne, nu dori minuni, că mai mare e plata dacă va fi fără minuni.

... Întăriți-vă cu postul și rugăciunea și biruiți pe vrăjmașii care vă atacă pe voi. Aceasta e arma creștinului, că nimic nu-l biruie pe satana ca și acestea, că pleacă din fața ta. Dar nu să postești astăzi și să mai postești la anu’. Nu să te rogi astăzi și să te mai rogi la anu’.

... Tată, sunt oameni de nouăzeci și peste suta de ani, care se tăvălesc ca porcii în curvie până mor; și după ce mor, le face preotul o slujbă, două și s-a terminat. Fiilor, nu vorbim de păcatele acestora, dar feriți-vă de acest păcat, că din pricina a ce este în lume astăzi, Dumnezeu S-a hotărât ca să nu mai fie căsătorie. Acum, ce facem? Stricăm legea? Dar cu ce să împlinim legea dacă n-am cu ce?

... Încă o dată vă spune Domnul: nu fiți îndărătnici la credință, că veți vedea cu toții lucrarea de azi în mijlocul cerului, de la facere și până la sfârșit. Toate trâmbițele vor fi scoase și arătate în fața voastră.Să citiți la Apocalipsă, la vedeniile apostolului Meu, că acolo scrie de vremea de astăzi.

Mai e un pic și toate aceste lucruri diavolești dispar și ia locul altcineva pe tron pentru o clipă, și nici acela nu va fi bun. Tot nebun, și va cădea și acela, și apoi va fi plânsul și scrâșnirea dinților, va fi jalea.

... Să nu vă vadă Dumnezeu prin piețe, prin lume. Te duci după cele trebuincioase, dar să nu fie din cele spurcate și nebinecuvântate. Și Eu am mâncat din piață când eram în trup, dar lucruri curate. Dar astăzi se vând lucruri spurcate, lucruri nebinecuvântate. Unde mai e, măi tată, un Mihail (regele Mihai, n.r.) care nu avea pe piață lucruri spurcate? Un Mihail care zbura cu credința și cu turma sa? Se auzea conducerea sa la cerul sfânt. Fiți pricepuți și nu trădați acest cuvânt, că veți fi osândiți. Am fost îngăduit de Tatăl ca să spun acest cuvânt.

Am văzut la toți creștinii candela aprinsă, dar candela inimii nu este aprinsă. Copilașii Mei, cine vă mai învață așa cu de-amănuntul ca Mine? Este greu ca să nu fiți ai Mei, că Domnul nu Se plătește cu bani, ci cu cele duhovnicești. Coborârea Duhului Sfânt nu se plătește cu bani, ci cu viață creștină. Ați auzit?

... Sunt familii care iubesc mai mult copiii decât pe Dumnezeu, și dacă ar muri un copil al său, L-ar certa pe Dumnezeu de ce a luat copilul său.

01-08-1979

Cuvântul lui Dumnezeu

... Eu, Domnul Iisus Hristos, voiesc să vă numesc popor duhovnicesc. Cunoașteți bine cuvintele Mele, că mulți vor veni să fac㠄minuni“ ca să facă de rușine lucrurile Mele. Se vor arăta pe față, spunând că este de la Dumnezeu lucrarea lor, dar cereți binecuvântare de la Dumnezeu, și duhul rău va pieri din fața voastră, că mulți sfinți au fost ispitiți de duhul rău; până la cel mai apropiat ucenic al Meu a venit, iar când a cântat cocoșul de trei ori, și-a adus aminte Petru.

... Învățați să cântați psalmi, de la unul, la o sută cincizeci. De la cine spun acest cuvânt? De la Ioan Evanghelistul, că aceasta e înmuierea inimii împietrite. Cine cântă un psalm, este cu neputință de a nu primi credință. Asta e jertfa care a mai rămas, că jertfă fără preoție nu se mai poate, că e preoție puțină, și care din ei a mai rămas, este comunist. Au fost amenințați cu suferință, să se lepede, și pe mulți i-au omorât, și cei care au mai rămas, le-au plătit să tacă și i-au înveșmântat cu haina lui antichrist, ca să nu se mai cunoască. Dar cum l-am hrănit pe Ilie în pustie și cum l-am hrănit pe Daniel în groapa cu lei, așa vei primi și tu de la Dumnezeu, numai dragoste și voință de Dumnezeu să ai.

... O, ce de jertfă Mi-a adus sfântul Ilie! Ce de jertfă Mi-a adus sfântul Pantelimon! Dar din vremea de azi nu mai primesc. Ce? Un castron de varză sau un castron de ciorbă, și zice că a adus jertfă, cu unghiile roșii, cu capul descoperit, cu picioarele goale, cu goliciune. Jertfa aceasta nu e plăcută, și se cade la preoțime să nu primească această înjosire. Interzis ca așa persoană să se apropie de sfântul altar, dar îi e frică preotului și o lasă și nu o oprește, că e și el om în serviciu, ca oricine, și ca să nu piardă pâinea, nu se luptă duhovnicește, dar să știți că prin aceasta a stricat nu numai legea, ci și duminicile.

Să știți că sunteți la sfârșit. Nu mai poate Dumnezeu răbda curvia, fumatul, știința falsă, mândria și goliciunea. Du-te, tată, cum Mă duc și Eu, du-te în bisericuță și vezi câte ființe stau în bisericuță. Du-te și la mare și vezi, că nu se mai pot număra cât sunt de mulți.

... Lepădați lucrurile pe care Domnul le-a adus la cunoștință. Domnul nu a purtat îmbrăcămintea care este astăzi din lemn sau din petrol. Se spunea odată la mătase borangic. Aceasta e primită și blagoslovită. Mulți răposați au primit vase cu apă făcute din material plastic și au rămas la vamă fără găleată, că s-a topit din căldura smoalei care este acolo.

... Copilașii Mei, feriți-vă de păcate. Nu mai faceți păcate, căci Dumnezeu nu mai poate îndura păcatul. Păcatul a umplut pământul cu boli, a umplut pământul de plăgi. A venit pe pământ înec de apă, a venit foc, au venit muște, a venit cutremur, au venit lăcuste, au venit molii și lepră, au venit multe, dar lumea de la păcat nu s-a oprit, și mai rău a sporit păcatul său. A venit Domnul să spună: ieși din lume, vino lângă Mine! că să știți că toate se vor prăpădi, căci odată toată suflarea se va îngălbeni. Munții care se fac astăzi, e scris în Apocalipsă că se vor surpa. Nu te uita, tată, că sunt frumoase toate. Fugi de frumos, că acesta e făcut să te amăgească, și vine vremea ca frumosul să se pălească, să se veștejească, și cel urât va fi frumos în fața lui Dumnezeu. Adică cine? Pe creștini îi urăște lumea.

... Dacă vrei să mai vin la tine, roagă-te cu post și rugăciune și voi veni; prin ce tu nu știi voi veni. Viața trăită cu Mine Mă aduce la tine.

... În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și prin acest semn să-L cunoști pe Dumnezeu când vine la tine. Acest semn va fi în lună. Acest semn va fi pe pământ. Acest semn va fi și la tine pe fereastră. Peste acest semn nu vine nici un rău. Nu te rușina cu semnul acesta. Pomenește-l, tată, când ai vreo suferință, când ai vreun necaz, dar pomenește-l, tată, cu credință înfocată.

Israele, Israele, Israele, vine vremea ca prin muncă să-ți câștigi traiul, prin muncă să-ți câștigi odihna sfântă, și mulți și-au ales: unii munca pământească, iar alții munca duhovnicească.

... Crucea e o armă mută cu care vei lupta și nu se aude focul cu care vei împușca. La această cruce piere dușmanul tău, dar poart-o, nu te duce cu ea în păcate, căci crucea se descarcă în locul de păcate. Nu sluji demonului, cu crucea la gât, căci când vei zice: „Piei, satano, din fața mea!“, nu va pieri, căci crucea e profanată.

... Crucea să fie în casa ta ca armă, ca păzitor, ca Dumnezeu. Dacă nu crezi că în acest trup este Domnul Iisus Hristos, pune crucea pe pieptul ei și vei vedea că e așa, că dracul fuge de cruce. O, iubitul Meu popor, strigă Dumnezeu din cer. Nu am venit să înșel pe nimeni. Fii credincios. Iubiți duhovniceasca purtare și lepădați lumeasca purtare.

... Acest trup a fost răpit în această noapte când voi ați dormit, a fost dusă la locuințele unde se muncesc fumătorii, unde se muncesc trădătorii, unde se muncesc vânzătorii, și ar vrea să spună, că uite, nu vrea nimeni să vină la lumină. Împrumută omul un foc de la duhul rău: „N-ai să-mi dai un foc?“. Unde te vei duce când se va aprinde focul pe care l-ai împrumutat de la demon?

A întâmpinat acest trup locuința unui preot fumător. Vai și amar, ce mai chinuri îngrozitoare pentru că a profanat sfânta lucrare! Părăsește sfântul altar și slujba sfântă și se duce și fumează. Îl va părăsi lucrarea cea mai de preț. O va pierde, tată. De aceea, puteți să dați bani cu grămada, că nu vă vindecați de boli, pentru că doctorul nu mai are putere să te vindece. I s-a luat acel har, prin păcatul său. Nu sunt împotriva preoției. Dumnezeu îl cheamă la lumină: lasă întunericul și vino la lumină!

... Munca de astăzi te scoate din flacăra de foc. Lucrează, tată, cu credință. Cum adică? Vine vremea când nu vei mai putea munci și vei mânca din munca aceasta, că mulți creștini usucă pâine și fac pesmeți, dar duhovnicește Domnul a grăit atunci de pesmeți.

... Se căiesc păcătoșii în iad, și ar vrea să fie înștiințați cei din neamul lor, dar nu se mai poate. Uite-l pe Iuda cum se muncește! Crezi că are Iuda neam? Șoimii patriei de astăzi, toți trădează un Iisus.

Dacă cineva vrea să se căsătorească, în Domnul să se căsătorească, și să primească duhovniceasca viață. Pentru că nu mai sunt mănăstiri, nu veți putea duce viața ca mirii. Cine vrea să-și țină viața sa, Domnul o primește cu bucurie, că mai bine să fii fecior decât să dai demonilor fii.

09-08-1979

Cuvântul lui Dumnezeu

... Multe minuni s-au făcut când eram în trup și multe minuni se vor săvârși când voi sfârși, că și morții voiesc să iasă să mărturisească această lucrare dumnezeiască. Mulți au fost vii pe pământ și nu au crezut, dar acum plâng cu suspine de cele ce aud de la Mine. Nu acest trup pe care-l vedeți în față este Domnul. Duhul Care S-a coborât este Domnul Iisus. Astăzi vorbesc la cei mai mici de la piept. Mai târziu voi vorbi și celor din împărății.

... O, iubite frate, nu toți creștinii au avut ce au avut cei doisprezece. Nu și cei șaptezeci de sfinți apostoli au avut ce au avut cei doisprezece. Ei s-au încrezut în ce le-au spus cei doisprezece. Așa și voi, luați din această învățătură de la cei doisprezece și nu veți avea rană pe voi dacă veți avea credință. Tu ești sugarul de la pieptul lui Avraam. O, părinte Avraam, miluiește-i pe toți și primește-i și pe ei!

... Puțin, puțin și nu mai vin, și rămâne cine a luat din acest aluat, rămâne de lucrat. A sosit Semănătorul să semene ogorul, dar puțină recoltă a luat din tot ogorul, că iată, toată Apocalipsa am sfârșit, și tu, frate, n-ai văzut.

... De ce te dai înapoi, creștine? La Mine nu mai este moarte. De ce nu vrei să vii? că toate vor fi pe mâna ta. Ah, ce dulceață! Ah, ce plăcere duhovnicească! Plăcerea pământească putrezește, și la sfârșit vei lua iarăși trupul și cu el vei rămâne. Domnul Iisus Hristos dorește să fiți una cu toții, să fiți un cămin.

... Copilașii Mei, vorbesc prin gura acestei ființe. Fiți treji și nu-L judecați pe Dumnezeu, căci cine judecă, judecat va fi, și dacă nu va mai fi această ființă, Dumnezeu va grăi prin rămurică de copac, va grăi prin piatră, dar nu uita că pământul se vindecă prin suferință. Dumnezeu a făcut această lucrare să fie veșnic lângă tine, că mulți creștini zic: „Dacă Dumnezeu lucrează de atâția ani de zile prin această ființă, de ce mai are suferință?“.

... O, creștine, nu știi tu ce este la Mine. Vine cineva: „Vreau să vorbesc cu Domnul“. O, tată, dacă se poate, iar dacă nu, întoarce-te mulțumit, dar nu obliga. Fii mulțumit, tată, că aceasta nu e alimentară. Până nu vine din partea Mea, de unde să-ți dea?

... De ce predicatorul și proorocul nu e prețuit în casa sa, în familia sa? De ce? Pentru că e vremea când se scoală doi împotriva a trei, și trei împotriva a doi; și curvia, și toate celelalte, dar mai întâi și mai întâi este invidia, care a făcut țăndări poporul Meu, căci tot din invidie, din creștinii Mei de azi îi vor vinde pe predicatori și pe trâmbița Mea.

... Fiilor, cea mai bună rugăciune este rugăciunea de noapte, când dorm toate și toți. Alungă somnul de la tine și roagă-te și din ce te apasă, nu numai din carte. Să te rogi pentru toate, și pentru morții cei care nu au pe nimeni să se roage pentru ei, și pentru cei împușcați, și pentru cei spânzurați, și pentru cei înecați, și pentru cei fără lumânare plecați.

... Creștine, nu are voie nimeni să ia hrană în traista sa cât o sta în coliba ta.

... Cereți binecuvântare de la Domnul, că vor veni duhurile necurate și vor spune că sunt de la Mine. Cine nu este de la Mine, acela nu crede în lucrarea dumnezeiască și șade în acest loc ca un străin.

... Aveam un număr mare de preoți care mult iubeau credința și oița Mea, dar acum au fost amenințați cu suferință, să se lepede, și pe mulți i-au ucis și i-au omorât, iar cei care au mai rămas, le-au plătit să tacă și i-au înveșmântat în haina lui antichrist.

... Creștine, nu e în inima ta ceva care smintește? Nu e în casa ta lucru împotriva Mea? Nu ai tu obiecte împotriva Mea? Nu ai tu lucruri ascunse în inima ta? Fiule, nu sluji demonului, cu crucea la gât, și nu ține crucea la întuneric.

... Iată, tată, ce am binecuvântat Eu: un Lucifer am binecuvântat Eu. Unul la început, și unul la sfârșit, că iată ce face Gheorghe Chivulescu de la preoție.

29-08-1979

Cuvântul lui Dumnezeu

... Fiți cuminți, fiți cu luare-aminte. Fiilor, nu fiți copii fără minte. Nu apucați pe drumurile oprite și nu puneți mâna pe foc. Eu, Domnul Iisus, vă dau aceste povețe, că M-am coborât din cerul sfânt în acest trup. Nu mai e vremea cum a fost odată ca să vă pună Domnul Iisus Hristos masă în orice vreme sau în orice timp. Fiți cu luare-aminte și nu fiți supărăcioși. Nu aduceți dureri și răni acestui trup pe care Eu l-am adus în fața voastră spre servirea Mea, că veți plăti toate cuvintele pe care le-am dat, că Eu am pus îngeri din cerul sfânt ca să adune tot ce nu s-a folosit din cuvintele Mele. Tată, Eu nu sunt ca o mamă pământească să-i pun jucării în mâna copilului, și cer din partea voastră ca orice cuvânt să se folosească, să se împartă, că Domnul Iisus a coborât în fața voastră, a adus tot ceea ce trebuia să fie folosit, dar voi, ca niște copii, ați greșit mult pentru cuvântul nefolosit.

Eu n-am venit la voi ca prilej de suferință sau ca prilej de sminteală sau de judecată. În toate zilele voastre Eu sunt pentru voi viață fără de moarte. De ce nu vă gândiți pentru ce a venit din cer pe pământ Domnul în chip ascuns? De ce nu a venit ca altădată, să-L vedeți?

V-am dat iubirea mai presus ca oricărui înger și mai presus ca oricărui sfânt. Nu vă jucați cu cuvintele Mele, că ele nu sunt jucărie pământească. Iubit popor al vremurilor, al veacurilor, dacă ai fi filozof înțelept, ai cunoaște orice cuvânt ce Domnul ți-l pune în brațe ca pe o solie cerească. Dar Eu n-am zis: „Nu ești vrednic de Mine“, ci am voit să fii mai presus ca orice sfânt. Nu am descoperit la nimeni ce am descoperit ție.

Iubit popor, ești scris mai înainte de începutul veacurilor să fii cu Mine. Vai de cine a auzit aceste cuvinte și nu va veni să stea în cerul sfânt, că mai mult ca oricărui păcătos îi va fi pedeapsa.

Ai venit lângă Mine ca un leneș, fără să muncești pentru Mine. Pentru ce? Pentru pământ? Pentru poftele tale? Nimeni nu M-a alinat când Eu te-am mângâiat. Eu te-am pansat, și tu M-ai insultat. Să nu se supere nimeni că nu M-am dus într-un locaș și am rămas aici. Nimeni nu-Mi face întrebare la a Mea supărare. Cerul suferă că nu mai poate răbda și vrea să stea lângă fața ta, că nimeni dintre sfinți nu se bucură până nu va veni sfârșitul, când se vor împărți darurile.

... Sunt sfinte aceste cuvinte. Simțiți-le, tată, acum, înainte de sfârșit. Tată, dacă Domnul Iisus vrea să fii fericit, tu nu trage să fii osândit. Nimeni nu e mai bun și mai milostiv ca Mine. Nimeni nu are ce-ți da din cele ce-ți dau Eu.

După vremea asta vine alta și vine altul, că mai e puțină vreme.

... Legea voastră e legea lui Dumnezeu, și legea lui Dumnezeu este legea voastră. Nu amestecați legea lumii cu legea voastră. Cine calcă legea, să știți că e judecat de lege. Ați auzit? Nu grăiesc pământește, ci grăiesc duhovnicește. O să vină de la apus și de la miazăzi și de la miazănoapte și o să stați toți la un loc, într-o casă. Și atunci pentru ce se face această adunare de familii în jurul templului Meu? Pentru sminteală? Pentru greșeli? O, nu de aceasta am adus din răsărit și miazănoapte, ca să vă smintiți unii pe alții. Vai prin cine vine sminteala! Mai bine să-ți legi o piatră de gât și să te arunci în apă, și lucrul acesta l-am mai spus o dată. Cine are urechi de auzit, să audă.

... Multă mizerie se aruncă pe ea. Multă suferință se aruncă pe ea, dar Eu vin cu năframa Mea și o șterg. Se miră lumea toată când vede că apare câte unul, câte doi în preajma ei, prin această lucrare cerească.

... Păstrați-vă turma, păstorilor, și când plecați la păstorit, postiți și rugați-vă. Cine nu vă ascultă pe voi, pe Mine nu Mă ascultă. Cine vă urăște pe voi, pe Mine nu Mă ascultă, și Eu îl urăsc pe el. Când intrați undeva, să ziceți: „Să binecuvinteze Dumnezeu această casă“, și dacă nu este pentru Mine, să se ia blagoslovenia din acea casă.

28-10-1979

Cuvântul lui Dumnezeu

... Intră pe portița sfântă, intră la Mine, poporul Meu, intră, tată, căci cel mai înalt munte care s-a socotit de frunte, se va dărâma, se va sfărâma. Numai muntele cel sfânt va rămâne pe pământ, că e stăpânit de mâna Mea. Ieșiți din lume, că lumea nu rămâne. Tot ce se cheamă cu Mine, acela va rămâne. Schimbați-vă trupurile. Veniți și vă sfințiți la muntele cel sfânt, care este scris de când sunt veacurile! Veniți aproape! Veniți și auziți cuvintele Duhului Sfânt, că va cânta din toată muzica Sa. Să nu-Mi spuneți Mie în față că nu ați auzit, că și morții îngropați de mii de ani, ascultă și așteaptă să iasă din groapă și să mărturisească tot ce au auzit cât au stat în mormânt în vremurile de sfârșit.

Vino, Israele, la Mine, că am făcut minuni și nu te-ai învrednicit de Mine, iar astăzi, în mormânt, crezi și aștepți să ieși. O, Israele tată, ferice de nepoții și strănepoții pe care-i ai azi pe pământ, că aceia te scapă. Știi care nu va scăpa? Un tâlhar al duhurilor, un ucigător al duhurilor, un vânzător al duhurilor, acela nu va scăpa.

... Păstorașilor, iubiți-vă unul pe altul, că diavolul vă îndeamnă să vă certați, vă îndeamnă să vă urâți și să vă ocoliți. Să nu zică cineva că mai bun este unul, și celălalt nu. Precum unul, și celălalt; fiecare cu darul pe care-l are. Cine-l deosebește pe unul de altul, este lucrător de dezbinare. Păstorașilor, între voi se află unii copii care poartă duhul geloziei. Nu îngăduiți, că aceasta are pe diavolul de stăpân. Păstorașilor, luptați-vă, că unele dintre oile voastre sunt dușmănoase, și dacă li se descoperă păcatele, zic: „Lasă, că știu eu de la cine a venit“. O, de ce, oare, nu primiți? O, ce păziți voi când vă întâlniți între oi? Ce păziți? Nu vă uitați bine? Eu vă spun că dacă merge mai departe, nu vor putea ajunge la locul făgăduit.

Această minune este dată peste tot pământul, dar numai pentru cine crede și este cu Mine. Fără credință în Dumnezeu, chiar dacă l-a împărtășit în ziua în care a murit, nu iese din iad decât numai prin cei aleși ai Mei.

... „Bogdaprostea“ este un lucru prin care se strecoară mila ta în mâna Mea, dacă n-ai lucrat murdar în acest loc.

... Credeți voi această profeție? Și dacă credeți, cum o socotiți: cerească, sau pământească? Prin câte locuri am trecut cu acest trup de mână, și zicea: „Nu mai pot“, și ziceam: „Poți“. Era desculță și bolnavă și urca în muntele cel mai înalt și cobora. A mers mult, mult pe jos acest trup. S-a milostivit Tatăl și a ușurat-o de drumuri. Dar am trecut prin multe orașe și sate, și toți strigau „Osana, binecuvântat este Domnul Iisus!“. De ce atunci au crezut și acum nu mai sunt aceia? Precum în trup, și în Duh, așa e Domnul primit. Totuși am strigat, și iată, o să ajungem și la ultima zi, și va zice Domnul: „Unde este poporul Meu care credea în cuvintele Mele? Unde e?“. Care vom plânge? Noi, sau ei? Toți vom plânge: și Noi, și ei.

... Sunteți rugați să fiți desăvârșiți, cu fapte plăcute, și păziți blagoslovenia pe care ați luat-o din mâna Domnului. Păziți, ca să nu așterneți peste ea altă lucrare. Domnul Iisus te-a uns ca să biruiești și duhul curviei, și duhul geloziei, și duhul urii, și orice păcat. Binecuvântarea Domnului peste cine e, și a ajuns tare, și orice trimis al lui Dumnezeu, care a adus binecuvântare peste poporul Meu, se află mereu. Isaac a dat binecuvântare lui Iacob, pentru că a fost trimis de Dumnezeu ca să-l binecuvinteze. Vezi că obiceiul părinților dă binecuvântare la cei întâi născuți? Ce se întâmpla dacă Isaac dădea binecuvântare peste păgânul acela? Să vorbiți lucrurile acestea. Tată, fiți blagosloviți, și arătați toate lucrurile lui Dumnezeu.

... Înmulțiți oile, din duh, nu din trup. Copiii din zilele de astăzi vor pune foc la bisericuță și la cei ce au credință sfântă; vor porni război cu aleșii Mei. Crezi?

... Aveți în față și postul, și lumea. Alegeți viața cu Mine. Postiți și vă rugați, nu trăiți ca lumea. Cine vrea să facă voia Mea, desăvârșit să o facă, iar cine nu vrea, este rugat să iasă afară de la Mine, dar să știi că greu va fi dacă va ieși. Încă o dată vă spun: se va dărâma un munte înalt și va prăpădi mulțime mare de suflare la a sa dărâmare. O va prăpădi, dar să știți că mai ușor îi va fi Sodomei și Gomorei la judecată decât acestora. Crezi? Un tâlhar al duhurilor, un ucigaș al duhurilor, un vânzător al duhurilor, acela nu va scăpa. Și zic, nu mai omorâți duhurile. Ferește-te, creștine, să fii ucigaș al duhurilor.

... Păstrați-vă, că e gata să nu mai cobor, că prea mult chinuiesc acest vas.

11-11-1979

Cuvântul lui Dumnezeu

... V-am adus în acest loc nu ca să vă îmbogățiți, nu ca să te folosești numai tu, ci să cauți, tată, și folosul altuia. Acesta este pământul făgăduinței. V-am adus lângă Mine. Fiți așa cum cere Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, că nu v-a adus Domnul aici ca să vă smintiți. Fiți neîntinați, că astăzi zic să faci voia Mea nu de frică, pentru că am lăsat liberă voința omului. Înarmați-vă bine cu credință și învățați bine carte, că v-au luat-o înainte adventiștii. David era un copil, și Goliat venise cu gândul de a nimici credința și poporul Domnului și batjocorea pe Dumnezeu. Și l-am adus pe David, l-am luat de la oile tatălui său și l-am adus în fața armatelor păgâne și în fața lui Goliat, dar nu cu pietricică l-a omorât David pe Goliat, ci cu cuvântul și cu puterea credinței.

... Iată, măi poporul Meu, pe femeia care ședea călare pe fiară. S-a suit fiara pe femeie, și acum le-a sosit vremea să fie judecate, și femeia și fiara, și să fie nimicite, și fiara și cei care au hrănit-o. Într-o clipeală de ochi voi face aceasta și se va schimba totul, chiar și marea. Ai să te miri, copilul Meu, și ai să zici: „Oare, așa este? Sau este o părere?“. A sosit vremea, măi copilașii Mei, când Dumnezeu va aduce libertatea, va aduce dreptatea, și nu va mai fi cine să te asuprească. Vei lăsa lucrul tău în drum și îl vei găsi tot acolo, căci nu va mai fi cine să-l fure, că hoțul din fire, n-are lecuire, și va fi greu ca un hoț să mai poată trăi între credincioși, căci Duhul lui Dumnezeu îl vădește, și va fi greu pentru omul rău, că va fi pedepsit de lege.

Vei face fântână în grădina ta, ca fântâna lui Iacov, și la fântână ne vom întâlni. De bucuria care va fi, pruncul nu va mai suge la pieptul mamei sale, și mirele nu se va mai apropia de mireasa sa. Vă dau putere să călcați peste șerpi și peste balauri și nu veți fi vătămați de nimic din ce va veni asupra voastră. Să nu vă înfricoșați. Eu sunt cu voi. Unde vei merge tu, Eu sunt cu tine.

Ai văzut, tată, trâmbița Mea cât era de bolnavă, că nu putea nici să respire? Ia uitați-vă ce bine vorbesc Eu prin graiul ei. Voi aduce iar vremea minunilor, și orice rău care se va întâmpla, se va repara; surzii vor auzi, șchiopii vor umbla.

Să nu purtați, fiilor, haina pe dos. Să nu-ți fie rușine să porți haina pe față, că nici Mie nu Mi-a fost rușine să port crucea pentru tine; nu Mi-a fost rușine îmbrăcat în haina de batjocură pentru tine; nu Mi-a fost rușine când strigau: „Regele iudeilor!“. Puteam să-i nimicesc dintr-o suflare, dar am lăsat să se împlinească, pentru ca să scot neamul omenesc din greul blestem. Am răbdat ca să-i scot pe Adam și Eva din iad. Nu vă luați cu morții, nu faceți ce face această lume, căci pe voi vă pregătește Domnul tocmai pentru ca morții să capete viață și înviere prin mâna voastră.

Păstrați sărbătorile sfinților, căci sfinții vă sunt de mare folos. În fiecare zi sunt sfinți mulți, care s-au jertfit pentru credința sfântă și pentru adevăr și au împodobit bolta bisericii. Nu este nisip în mare, nu este frunză în copaci, nu sunt stele pe cer câți sfinți are Dumnezeu, și în această mulțime i-am socotit și pe cei din cer, și pe cei de pe pământ.

20-11-1979

Author:  Duhul [ 1.3.2008, 23:40 ]
Post subject:  Cuvântul Domnului - Anul 1980

Anul 1980

   * 15-01-1980 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 06-03-1980 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 16-05-1980 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 03-09-1980 Cuvântul lui Dumnezeu


Cuvântul lui Dumnezeu

... Israele, Israele, e vreme grea când tu stai în fața Mea. E vreme grea când Domnul face lucrarea Sa. E vreme grea, lipsită de sănătate sfântă. E vreme grea, tată. Poporul Meu, știi cine te-a zidit pe tine? Prin aceste cuvinte duhovnicești voi lega în înțelepciunea ta și pe cele pământești. Cine ți-a zidit casa și cine te-a întemeiat? Cine ți-a pus temelia ta? Că e de mult de când nu M-am mai coborât în fața voastră, că nu se mai poate, căci pentru mulți cuvintele Mele sunt povară de cădere, și este primită cu necredință lucrarea Mea.

Să asculți, poporul Meu. Cine ți-a zidit de la temei până la acoperiș casa ta? Și nu numai ție, ci fiecăruia în parte Dumnezeu îi pune întrebarea aceasta. Stai și zăbovește și bine Îmi rostește răspunsul la întrebarea Mea. Israele tată, copilașul Meu, cercetează bine ce cuvânt pune Domnul în fața ta. Israele, poporul Meu, cum este bine să te numesc: „Israele“, sau „creștine“, sau „copil al Domnului Iisus Hristos“? Cum este mai frumos să te strig? Cetele îngerești spun să te numesc copil îngeresc.

O, plânge Maica Mea, cea îndoliată. Plâng profeții și proorocii care au profețit ceea ce au văzut. Plâng, plâng cu suspine și cu lacrimă vărsată pe piept de ceea ce întâlnesc astăzi pe pământ și în lucrarea Mea. Israele, poporul Meu, numai suspinul tău nu se mai vede. Nu ți-e dor, tată, de Mine? Nu ți-e dor de cuvântul Meu? Nu am auzit niciodată la voi ca să vreți să mai vină Domnul. Israele tată, nu te îngrețoșa de lucrarea Mea, nu te îndepărta de învățătura Mea, că altă învățătură va surpa viața ta, și Domnul în calea ta nu va mai sta, și va pleca, pentru că nu mai e nimic plăcut din gura Domnului pe acest pământ.

... O, iubite fiu din vremea de astăzi, întoarce-te la începutul legii lui Dumnezeu și citește, că Dumnezeu Se îngrijește să dea înțeles robului Său, și singur vei vedea cărăruia rea, și dacă ești pe ea, te vei da la o parte și vei suspina și vei plânge și te vei întâlni cu Cel ce poartă pe cap cununa, și te va mângâia și te va îndrepta, că iată, nimic nu se mai poate grăi cu aceste cuvinte, pentru că mult s-a grăit și mult am trimis acest cuvânt în fața voastră, că nici un profet nu a primit cât ați primit voi astăzi, și iată că Domnul dacă nu va reuși cu voi, pietrele vor rosti contra voastră; că nimic nu te va ajuta să scapi de furtuna care va veni peste lumea aceasta, căci Domnul a venit să-ți fie ție temei și scut de apărare. Ascultă, poporul Meu, și nimic nu mai iubi mai mult decât pe Dumnezeu. Nu iubi pe cel ce te abate prin cuvântul său, de la Domnul, și te vei mira când Domnul Iisus Hristos va veni din cer pe pământ pentru toți și pentru toate. Și pentru că mai este vreme până se vor despărți, iată că Domnul, pentru mila de poporul Său a scurtat această vreme, și va veni mai repede. Nu mai poate Dumnezeu răbda ce face lumea astăzi. Atât, animalele au rămas cu Dumnezeul lor. Nimic nu te-a zidit pe tine, afară de Mine. Așa am strigat către Fiul Meu: «Acesta este Cel prin Care am binevoit!». Așa va striga Dumnezeu și în fața lumii acesteia: „Aceasta este lucrarea Mea prin care am lucrat“.

Tată, unde este tusea vasului Meu? Am luat-o Eu, ca să pot lucra, ca să pot grăi, și așa va lucra Dumnezeu cu toate, că poate. Ai venit în popor în vreme ca să fii intrigos? Ai venit în vreme ca să-Mi fii curvar? Ai venit în vreme ca să-Mi fii tutunar? Ai venit în vreme ca să-Mi fii vânzător? Ai venit în vreme ca să-Mi fii trădător, ca să-Mi fii judecător? Domnul a spus: aici nu se dușmănește, nu se urăște, nu se pizmuiește, nu se vinde, nu se tâlhărește. Dacă nu ți-a dat Dumnezeu să cunoști un lucru al Său, de ce urăști pe fratele tău, pe sora ta? De la Mine a fost ca să nu cunoști acest lucru. Vinde, creștine, averea ta, ca să capeți înțelepciune, ca să poți sta în locul acesta.

... Floricelelor, nu cu cartea pământească veți intra întru împărăția Mea, ci cu cartea duhovnicească și cu viața duhovnicească veți intra.

O, a fost odată un împărat cu numele de Mihail, și el ducea lumea la cer prin credință, ducea lumea la bisericuță. Și astăzi nu a murit acela, și șade înghesuit într-un colț de pământ și așteaptă. Se duce mereu îngerul Meu și îi spune: „Mai sunt suflete care nu s-au plecat lui Baal“, și el se roagă la Mine: „Ține-i, Doamne, ca să-i am, până voi veni eu, ca să am să fac lucrarea Ta“. Ce ziceți, tată, va mai fi mult? Să știți că Dumnezeu îl va aduce iar pe robul Său.

... Nu mai fiți răi. Nu mai arăta cu degetul păcatul fratelui tău, că dacă ți-aș arăta al tău păcat, e mare. Crezi? Nimic, măi tată, nu-ți dă putere în vremea de durere, decât Dumnezeu.

Mă uitam la voi când ați lăsat și voi chipul nebărbierit pentru o rudă a voastră, și veneați și întrebați: „Mă bărbieresc astăzi, ori mâine, sau când?“. Ce răspuns să-ți dea vasul Meu? O, tinere, ce păcat ai că răbdare n-ai! Nici atât, tată? Floricelele Mele, nu zic să nu vă bărbieriți, dar nu vă mai îngrămădiți. Daniele, asculți? Iată că nu știa trâmbița Mea ce răspuns să dea: „Mă bărbieresc astăzi, diseară?“. O, tată, nu mai ispitiți acest trup, că veți răspunde. Cât vrei să ții, cât prețuiești și cât iubești, atât să ții. Nu te-a forțat nimeni să ții dacă n-ai dragoste. Așa e dat de la sfinții părinți: când pleacă cineva din casa ta, să împlinești lucrul acesta, dar nu cere măsură de la nimeni cât. O să vină timpul să nu te mai bărbierești. Nu te obligă nimeni. E o taină a Mea, care nu se spune. O să vină timpul ca dragostea Mea să te dea pe față că ești creștin. Dar va veni timpul, și vine, când voi sta în fața voastră mereu cu cuvinte sfinte. Vine dacă am pentru cine.

... Israele, fiul Meu, știi ce preț ai? Ești în vremea scumpirii. Știi ce preț ai? Cui dai prețul tău? Faci bogat pe duhul rău, cu prețul tău. Ce te vei face? că de la distanță voi spune: „Întoarce-te înapoi, că nu ești al Meu“. Nu fi ca Israelul pe care Dumnezeu l-a scos din robie, și acolo îi părea rău de mâncare și cerea carne. Tată, mai înainte de voi, moșii și strămoșii voștri erau sărmani și aveau în casă și în ogradă și în toate vasele lor pe Dumnezeu, dar astăzi a venit bogatul acesta și râde de săracul de atunci. Zice c㠄A fost înapoiat și leneș și nu a muncit atunci, dar astăzi iată ce case mari facem noi!“. Astăzi, duhul rău a prins mii și milioane de locuri, de hectare și s-a făcut stăpân pe ele.

... Rugați-vă, postiți și nu stați nepăsători, că avem de trecut un loc periculos, dar Domnul este cu voi; înțelegeți neamuri și vă plecați. Învățați copiii să zică: „Cu noi este Dumnezeu, înțelegeți neamuri și vă plecați, căci cu noi este Dumnezeu“.

... Din anul 1955 când Domnul a adunat ucenici, le-a spus la aceștia: «Care aveți pământ, împărțiți-l la săraci», dar nu a crezut nimeni. Atunci se putea face contract, acte și împlineai și milostenia, și scăpai și de păcat.

15-01-1980

Cuvântul lui Dumnezeu

... O, poporul Meu, numărătoarea veacului lui Dumnezeu, numărătoarea de la sfârșit! Când te unești cu numărătoarea de la început, care s-a făcut prin Duhul Sfânt? Unde este numărătoarea de la sfârșit? Care știți de ea?Dumnezeu, de la început, de când a zidit acest pământ, a numărat primul om, pe Adam. Fericit cine va fi la sfârșit numărat...

... Creștine, ai călcat în urma lui Adam și Eva, și de aceea îndrăznești să săvârșești urgii, dar Adam a avut mântuire. Pentru tine altă mântuire nu va mai fi.

06-03-1980

Cuvântul lui Dumnezeu

... Israele, poporul Meu, te așteaptă Dumnezeu, dar tu nu crezi și nu iubești așteptarea Mea și nu crezi ceea ce a pregătit Dumnezeu pentru tine. Israele tată, vino să mănânci la masa Mea. Te aștept. Caută în sfânta Scriptură, că vei găsi unde spune că «Mă duc la Tatăl Meu și pregătesc loc pentru tine». Vino! Te aștept cu porțile deschise, de când te-am înviat, dar nimeni n-a venit. A venit ziua de înălțare, dar nimeni n-a venit. Ce vine în urmă, tu nu vezi. Vine un pârâu mare, de sânge, dar dacă vei fi cu Mine, numai așa vei scăpa.

Poporul Meu, arma ta e crucea Mea. Poporul Meu, gloria ta e credința în lucrarea Mea.

... Păstorașilor, rugați-vă cum s-a rugat proorocul Zaharia să aducă Dumnezeu din cer pe cineva cu putere mai mare, că să-l trezească pe popor din necredință. Așa s-a rugat el la Mine când a văzut că nu-l mai ascultă poporul. Așa să vă rugați și voi.

... O, iubitul Meu, să fii ca o lumânare de ceară curată din stupul Meu.

Copilașii Mei, nu risipiți ceea ce v-am dăruit de douăzeci și cinci de ani, că va veni ziua și ceasul, cum M-am arătat lui Cleopa și lui Luca, așa Mă voi arăta și vouă, și nici unul nu veți fi lipsiți de a vedea acest trup care a fost răstignit.

O, tată, ce zi măreață a fost ieri! O, poporul Meu iubit, întru care am binevoit să Mă fac cunoscut! Am învățat popoare întregi, și iată ce am luat: patru piroane și o coroană de spini, și am mai luat o suliță în coastă. Fericit cel ce va bea din izvorul acesta.

O, poporul Meu, vă roagă Dumnezeu să dispară dintre voi ura, dușmănia, gelozia, mândria, încăpățânarea, lăcomia de avere, că vor veni de la răsărit și de la apus persoane care vor să stea aproape de lucrarea Mea. Cine să le facă lor casă? că nu mai au pământ să facă, fiindcă l-a luat Gog. Dă-le tu din acoperământul tău, că însutit vei avea și nu te vei mai văita că n-ai loc în casa ta. Ce-Mi folosește Mie că am adus copii în locul acesta, și între voi e dușmănie? Copilașii Mei, dacă erați cu Mine, Îmi deschideați ușa de prima dată și spuneați: „Intră, frate, că nu la mine, ci la Domnul intri“. Să dai slavă lui Dumnezeu că au venit lângă tine creștini! Dar câți aveți casă, de la nici unul n-am auzit: „Vreau și eu, Doamne, să primesc pe robul Tău sub acoperământul meu“. Nu, tată, voi căutați avere bogată. Cu bani ai dat, cu bani voi da. În dar ai dat, în dar vei lua.

Aveți-vă ca frații și ca îngerii; nu îngerii cei răzvrătiți. Copii, deosebiți-vă de lume. Tată, deosebiți-vă de lume întru toate. Nu fiți ca lumea. La nimic să nu vă asemănați cu lumea, căci cine se aseamănă cu lumea, nu va fi cunoscut de Dumnezeu Tatăl.

... Ce-ți este mai de folos? Să mergi cu Domnul în cer, sau să rămâi jos, unde vor mânca fiarele munculița ta, și rugina argintul tău? Mulți au venit la cer și nu au cu ce plăti vămile, căci comoara lor au lăsat-o la C.E.C.

... Biserica nu este cantină, nici sală de mese, nici restaurant, și am mai spus că în sfânta biserică nu se servește decât numai sfânta Împărtășanie și anafură. Ce se mănâncă peste acestea, este blestem.

O, tată, trecem printr-un mare măcel, dar dacă vei fi cu Domnul, nu se va atinge acel măcel de tine, și acesta e pentru cel ce L-a alungat pe Dumnezeu din inima sa, pentru acela care se luptă împotriva Mea.

... Ce v-a stricat de o loviți? Ce v-a făcut de o mâniați? O, tată, numai atunci când veți băga-o în groapă veți vedea cu ce stare a plecat de la voi. Ai să strigi: „Iartă-mă, mămica mea!“. Dar este înger care stă la cap și la picioare, și unul în stânga, și unul în dreapta, și vă va prigoni și vă va despărți, și atunci vei vedea că ai fost rău și necredincios.

16-05-1980

Cuvântul lui Dumnezeu

... Unde nu este Dumnezeu, acolo locuiește duhul rău. Unde este ceartă și minciună și invidie și tâlhărie și lăcomie, acolo este duhul rău, și acela se cheamă robul său.

... Creștine, am pus toate pe pieptul tău, ca să alungi pe duhul rău. Vino, că a venit duhul rău să se facă stăpân pe templul Meu. Vino și scoate-l afară, că se vor închide porțile cerului și nu vei mai avea pe unde intra. Dacă veți fi ascultători și veți avea credință sfântă, prin fapte, vom cumpăra întreaga țară. Să știți că nu banul cumpără, ci fapta bună. Banul e al cezarului. Fapta bună ne aduce pace, sfințenie, libertate. Cu o faptă bună, luminoasă, vei câștiga împărăție, tată.

... Fiți credincioși în Domnul Iisus Hristos, nu așa cum zic unii că sunt credincioși și zic: „Slăvit să fie Domnul Iisus Hristos!“. Bine ar fi să fie așa, dar a furat duhul necurat aceasta, și nu face spre lauda Domnului, ci spre ispitire, ca să te înșele pe tine. Dar tu, care ai stupul plin de miere de albine, nu te vei amăgi, ci vei cunoaște ce e pentru Mine, ce e pentru tine și ce e pentru moarte.

... Cine este cu Dumnezeu, va mântui până la al miilea neam, dar nu și pe cei ce au fost în locul acesta.

... Trupul acesta este o mână de țărână, pe care l-am purtat prin foc și prin apă și prin mare și prin tot felul de durere fără mângâiere.

... Cununa pentru fapte nu a primit-o nimeni. Se duc sfinții și întreabă: „Mai e mult, Doamne?“. „Mergeți la locurile voastre, căci până nu vin cei din necazul cel mare, nu vom împărți darurile.“ Așa vă spune Domnul: tu vei fi cel din necazul cel mare, pe care te așteaptă cerul cu pompă.

... Am văzut la mare preoți în pieile goale. Plângeți și vă tânguiți, că acela nu are voie în pielea goală. Pe acela nu-l mai ascultă Dumnezeu.

Spune, creștine, ce auzi de la Mine? Nu e îngăduit preotului să-și părăsească locașul sfânt și costumul sfânt, pentru că e harul lui Dumnezeu. De aceea a ajuns lumea moartă, și să știți că moartă va fi, și mânia lui Dumnezeu plutește pe deasupra întregii lumi.

... Nu sunt împotriva legii, ci am venit s-o împlinesc, dar voi veniți-Mi lucrători. Uite, se zidește o bisericuță. Nu e nici cărămidă, nici zidari, nici bani. Și dacă o va zidi, nu mai are nici un preot, și apoi nu mai are nici har. Muncește, creștine, și la Mine, că dacă nu va mai fi preotul, va veni Dumnezeu și o va îngriji, că nu e pusă să se ruineze.

... Duhul lui Dumnezeu nu locuiește cu duhul rău. Ori unul, ori altul. Și într-o casă am văzut că e un creștin și un călău, chiar soț și soție, și se despart, căci se ucide unul din ei.

... Cine bea alcool, acela să nu se aștepte la bine. Cine a pus o picătură de alcool pe masa sa, nu zic în gura sa, de la acela a plecat Dumnezeu cu binecuvântarea Sa. Ai văzut pe Domnul bând alcool pe pământ? Dar nu a băut decât apă și vin. Vin a băut ca să se împlinească ce s-a zis prin prooroci.

Cine pune alcool la pomană, la praznic sau la parastase, nu este primit de Mine.

Multe ființe au încercat și vor mai încerca să ispitească lucrarea Mea, dar nu vor putea. Multe lucrări sunt sfinte, dar vei auzi de proorocie, că e colo și e colo. Nu te amăgi, că o fac duhurile rele mai gustoasă și o lași pe cea sfântă.

03-09-1980

Author:  Duhul [ 1.3.2008, 23:46 ]
Post subject:  Cuvântul Domnului - Anul 1982

Anul 1982

   * 01-05-1982 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 20-05-1982 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 25-06-1982 Cuvântul sfintei Virginia
   * 10-07-1982 Cuvântul sfintei Virginia
   * 01-08-1982 Cuvântul sfintei Virginia
   * 13-08-1982 Cuvântul lui Dumnezeu


Cuvântul lui Dumnezeu

... O, scumpi păstori pe care v-am lăsat să păstoriți turma mea de oi! Fiți cât mai blânzi cu oile, așa cum este și Domnul, și dați-le cuvinte dulci și mângâiere și ridicați-le pe cele căzute; nu le lăsați să piară, că multe oițe mai mult se depărtează de lucrare. O, vorba dulce mult aduce. O, de m-ați vedea cât sunt de zdrobită și de disperată din pricina oilor care nu mă ascultă! Întrebați pe lelica mea, că ea mereu mă vede. Sunt așa cum mă vedeați, zdrobită de dureri, cerând milă de la Domnul să-mi aline durerile. Așa sunt și acum, și cer milă de la oi, ca să mă asculte.

... Cine are urechi de auzit, să audă, și cine are inimă pentru Domnul, să înțeleagă. Domnul a oprit căsătoria pentru că nu mai e timp de întinare și de pofte trupești, dar luați bine seama, că sunt între voi lupi îmbrăcați în piei de oi.

01-05-1982

Cuvântul lui Dumnezeu

... O, dacă pe toată lumea de pe fața pământului ar câștiga-o Domnul, câtă bucurie ar fi în cerul sfânt! Ar coborî Domnul cu toată slava Lui pe pământ. Cât e de întinată lumea de azi cu tot felul de păcate, dacă ar părăsi toate păcatele și s-ar întoarce la Domnul, ar șterge Domnul tot, numai s-o scape de iad și de muncile cele veșnice. O, cât de milos și de îndurător este Domnul și cum Se uită la Măicuța Lui, care se roagă să mai amâie de azi pe mâine pieirea lumii!

... Fiți ascunși, să nu vindeți aceste scrisori, că sunt de sus, de la Domnul, nu din mormânt, de la morți. Cine va vinde, va cădea în osânda lui Iuda Iscarioteanul.

... Acest acoperământ al meu, unde v-am lăsat eu, este și va fi ca un obiect sfânt în care Și-a făcut Domnul lucrarea, și vă va fi de mare folos, așa cum i-a fost lui Noe corabia, dacă veți lucra după voia lui Dumnezeu.

20-05-1982

Cuvântul sfintei Virginia

... Slăvit să fie Domnul în cer și pe pământ,

De îngeri și de oameni, căci El e Domnul sfânt.

Slăvit să fie Domnul, acum și pân’ la moarte,

Aceasta e cântarea, nu vorbele deșarte.

Lelica mea, trezește-te și mă vezi, că am venit și vin mereu, dar nu mai am mult de venit. Mai am un pic, mai am un pas. Servește-mă, lelica mea, că mă servești în binele tău și al poporului și al tuturor celor care mă ascultă și mă primesc. Cel care m-a primit, să mă primească mai departe, că nu se va înșela, și mult va folosi. Tot poporul care are urechi de auzit, să audă, că nu mai e timp să stai la îndoială. Cine alege fericirea, pentru vecii vecilor o alege. Cine alege neascultarea, iar, pe vecii vecilor o alege, că se va închide ușa și va rămâne pe afară.

O, poporule al Domnului, tinerii mei din turma mea! Vă roagă Domnul să nu vă supărați pe El că v-a oprit căsătoria, că v-a oprit acum, când e gata să vă dea răsplata ca să fiți ai Lui, ai cerului și nu ai iadului. Răspândiți această hrană la toate oile care sunt câștigate prin trâmbița Domnului, că mai sunt oi care nici nu știu că S-a întors Domnul înapoi la ei ca să-i pregătească pentru fericire.

... O, poporul meu scump, oile mele scumpe! Pentru voi mă lupt și pentru voi am pus trâmbița în lucrare. Fiți ai mei, fiți gata pregătiți, că vine Domnul în curând. Răspândiți această hrană la toate oile care sunt câștigate prin trâmbița Domnului, căci mai sunt oi care nu știu că S-a întors Domnul înapoi ca să le pregătească pentru fericire.

25-06-1982

Cuvântul sfintei Virginia

... O, lelica mea, fii bine atentă la ce spun eu, la ce te rog eu. Avem mult de lucru. Când mai terminăm? Cine să mă ajute pe mine să îndeplinesc ceea ce mi-a dat Domnul? Lasă la o parte toate și ajută-mă. Uite ce zice Domnul: „Unde ți-e poporul, Verginica? Aveai o turmă mai mare de oi. De ce le-ai lăsat să se răspândească? Sună din trâmbiță mai tare, să audă toate oile, tot poporul să audă, să se trezească din somn, din nepăsare. Sună goarnă de pregătire. Trezește-te, poporule, din amorțire! Dezbrăcați-vă de omul cel vechi și îmbrăcați hăinuța omului nou. Nu mai stați pe gânduri. Nu mai stați la îndoială“.

Scumpul meu popor, pregătește-te iute, nu mai sta. Te cheamă Domnul să-ți dea ceva ce n-ai avut în viața ta. Poporul meu, fericirea cea veșnică pe care o dă Domnul poporului iubit este scumpă, dar nu se cumpără cu bani; se cumpără cu ascultarea învățăturilor sfinte. Nu râvniți la lumea care trăiește în marele desfrâu, cu toate poftele ei și ale satanei. O, vai și amar, că nu știe această lume ce o așteaptă și cum va plăti acest desfrâu pe care-l trăiește! Nu mai are cine să vină lumii în ajutor, căci cine este astăzi la putere, îi spune că nu este Dumnezeu.

... Poporul meu iubit, oile mele din toate colțurile care ați avut parte de lucrarea Domnului de altădată! Vă strigă Domnul și vă cheamă să vă treziți, să vă adunați și să vă îndemnați, că uite, Domnul v-a luat trupul cu lucrarea de altădată, că era plin de dureri și suferințe, dar v-a trimis duhul cu lucrarea înapoi.

10-07-1982

Cuvântul sfintei Virginia

... Am băgat de seamă că vi se pare amară hrana mea. Văd că nu vă mai place a mânca. O, cum nu vreți să luați aminte să mă ascultați? Domnul pentru asta a slobozit trâmbița Lui iară pe pământ, pentru ca pe poporul Lui să-l pregătească în așa fel să nu aibă parte de înfricoșata judecată.

Știți cum să vă fie cuvintele? Dulci ca mierea, și să vă uniți și să vă iubiți ca albinele în stup; cum lucrează ele și muncesc și aleargă toată ziulica, din floare în floare, și din munca lor iese numai unire și dragoste și miere dulce, de se îndulcesc toți care mănâncă. Fiți deosebiți de lume și la purtare, și la cuvinte, și la post, și la hrană. Fii deosebit cu totul de lume, ca să te cunoască Domnul când va veni să aleagă oile din capre și neghina din grâu.

... O, zice Domnul: „Verginico, vei merge înapoi pe pământ și întări-voi trâmbița Mea prin mlădița crescută dintr-o rădăcină cu tine, pentru pregătirea poporului pe care l-ai câștigat“.

01-08-1982

Cuvântul lui Dumnezeu

... Când pleci undeva sau ai plecat cândva, nu te-ai îmbrăcat cu hainele și cu toate până la piele curate? Ba ai făcut și o băiță, ca tot omul, să fii curat. Cred că n-ai plecat niciodată jumătate îmbrăcat curat, și jumătate, murdar. Acum de ce nu voiești să te îmbraci curat, cu toate, până la piele și dincolo de piele? Adică să-ți îmbraci trupul și pe dinafară și pe dinăuntru cu hăinuță curată, curată, fără nici un fel de pată, că așa te vrea Domnul, și așa te poate ridica sus la El.

... Femeia care este adevărată femeie creștină, este cheia tuturor hăinuțelor. Ea curăță hăinuța soțului și a copiilor și pe a ei prin viața ei trăită după voia lui Dumnezeu, și prin smerenie și înțelepciune ea va curăți hăinuțele de la toți cei din casă cu ea. Femeia creștină adevărată este cheia tuturor bunătăților. Femeia lumească este cheia tuturor răutăților care duc pe om la pieire.

13-08-1982

Author:  Duhul [ 1.3.2008, 23:54 ]
Post subject:  Cuvântul Domnului - Anul 1983

Anul 1983

   * 28-01-1983 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 03-05-1983 Cuvântul sfintei Virginia
   * 01-06-1983 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 04-07-1983 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 11-09-1983 Cuvântul lui Dumnezeu


Cuvântul lui Dumnezeu

... S-a umplut pământul de secte care săvârșesc fapte în afară de voia Domnului. Aceste secte care au lăsat calea cea dreaptă vor sta de vorbă cu Dreptul Judecător. Nu mai e mult, și aceste secte care umblă pe căi rătăcite, în afară de calea dreaptă a poporului creștin-ortodox, acestea vor fi date pe față și se vor numi îngerii lui antichrist.

28-01-1983

Cuvântul sfintei Virginia

... Domnul îmi dă o sfântă cruce în mână și un carnețel și îmi spune: „Iată, Verginico, îți dau ceva care te va bucura. Această sfântă cruciuliță este a ta. Îți va fi armă de biruință, ca să nu se apropie nici un vrăjmaș de tine, iar în acest carnețel vei trece toate faptele bune ale tuturor suflețelelor care Mă iubesc în poporul Meu. Și vei merge pe pământ, însoțită de îngerul tău păzitor, care va fi nedespărțit de tine, dar nevăzut de nimeni, și vei suna trâmbița de trezire și de pregătire, prin mâna surorii tale; tu, cu gura, și ea, cu mâna să scrie; adică Duhul Sfânt va lucra prin amândouă, și luați legătura cu păstorii, să vă ajute să pregătiți oile, că în curând va veni Păstorul Cel mare să le ia în primire, să le găsească gata pregătite“.

... O, suflețelele mele! De ar trăi trupul suta de ani și peste sută, dar sufletul când iese din trupul omului, numai treizeci de ani are, și nici nu mai îmbătrânește și nici nu mai întinerește, și este frumos la înfățișare și se uită lung și cu dispreț la trupul în care a locuit și se miră cum de a putut sta în așa trup, mai ales dacă vede că de când a ieșit din trup, îngerașul stă departe de el și duhurile necurate îi dau târcoale. Se înspăimântă și se uită la trup cu scârbă, dar el nu știe unde se duce și ce-l așteaptă. Dar trupul care a trăit după voia Domnului și a avut grijă și de suflețel, stă sufletul trei zile lângă trup și îl privește, și pe urmă îl ia îngerașul și îl duce pe unde au călcat picioarele trupului, și îngerașul îi arată tot ce a săvârșit trupul în viața lui, și apoi se duce și îl înfățișează în fața Domnului, și de acolo îl ia și îl duce la cele 24 de vămi, până i se fac soroacele. La fiecare soroc, trece o vamă. Nici un muritor nu este să nu treacă pe la aceste vămi.

03-05-1983

Cuvântul lui Dumnezeu

... Fiilor, zilele de post să fie lucrate cu dragoste și cu smerenie, nu cu cârtire și laudă. Rugăciunea, feriți-o de lumea de astăzi, că lumea, dacă vede pe creștin că se roagă la Dumnezeu, în loc să facă și cel din lume așa, prinde ură pe creștin. Lumea când îl vede pe creștin că postește, îl ia în batjocură și râde, face haz de viața creștinului, dar voi nu vă păliți de hazul lor.

01-06-1983

Cuvântul lui Dumnezeu

... Cine nu leapădă păcatul cel greu, întinarea, acela nu-L iubește pe Domnul, și nici Domnul, întinat nu-l primește, oricât ar fi el de iubitor de Dumnezeu, că Domnul socotește că nu voiește fericirea dacă nu leapădă pata cea neagră. Asta e pata neagră, care nu se spală, nu se șterge oricât ai freca. Nu se șterge după mormânt. Numai dacă o lepezi acum, până în mormânt; acum când cere Domnul.

04-07-1983

Cuvântul lui Dumnezeu

... Luați bine seama, că am ajuns la marginea prăpastiei cea mare. Nu știe nimeni și nu o vede nimeni. Iată, Domnul a venit în marginea prăpastiei și Își întinde mâna la fiecare ce e al Lui, ca să-l apuce Domnul. Și îl va trece, va trece această prăpastie. O, Domnul, cu blândețea și mila Lui, întinde mâna Lui puternică la fiecare suflet să îl treacă, și voința Lui ar fi ca nimeni din ai Săi să nu scape în această râpă fără fund. Dar dacă înșelătorul și stăpânul acestei prăpăstii a umplut pământul de duhuri rele ca să orbească ochișorii la toată omenirea să nu mai vadă și nici să nu mai audă nici un strigăt de scăpare, să meargă până o scăpa unde nu mai poate ieși, atunci omenirea va deschide ochii mari, dar e prea târziu.

O, deschide, sufletule de creștin, ochii mari înainte și vezi mâna care te așteaptă cu nerăbdare să te treacă prăpastia. De ce stai nepăsător și nu te apropii să dai mâna Domnului, să te treacă El? Pune-ți toată nădejdea în această mână și milă, că e puternică și te poate scăpa de această prăpastie și de orice rău, dar iubește-L și ascultă-L și nu sta nepăsător, că a venit în scăparea tuturor.

... O, suflețelelor de preoți, aveți datoria să strigați în biserică la popor să facă închinăciunea dreaptă. Aveți datoria să îndrumați poporul care vine la biserică, să știe cum să se poarte în biserică și cu ce frică și smerenie să stea la sfânta Liturghie. Nu mai dați voie la lume să intre când nu trebuie în biserică. Veți răspunde de aceste păcate. O, ce au ajuns astăzi locașurile sfinte! Numai lume, lume fără Dumnezeu.

11-09-1983

Author:  Duhul [ 1.3.2008, 23:56 ]
Post subject:  Cuvântul Domnului - Anul 1984

Anul 1984

   * 12-01-1984 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 14-09-1984 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 04-11-1984 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 05-11-1984 Cuvântul lui Dumnezeu


Cuvântul lui Dumnezeu

... Fiilor, vă mai dau o povață bună. Căutați un preot bun, sau vedeți, poate vrea cel de aproape, dar să ia cartea cu toate păcatele și să nu rămână nimic nespus, că orice lucru mic te încurcă, și satana abia așteaptă. Și chiar dacă nu-ți dă preotul nevoință, fă-ți singur, și numai apoi să iei sfânta fărâmiță. Nu lua sfânta Împărtășanie cu sufletul încărcat de păcate, că luați foc care vă arde și, în loc să vă mântuiți, mai rău vă osândiți.

12-01-1984

Cuvântul lui Dumnezeu

... Să se caute calendarele vechi, ca să se vadă cum se țin cu adevărat sărbătorile. Să vă luați după Ceasloave, că acelea au mai rămas după voia Domnului. În calendar scriu comuniștii ce vor ei.

14-09-1984

Cuvântul lui Dumnezeu

... Cerul voiește ca acest mănunchi, această mână de popor să lumineze calea prin întuneric, să strălucească în locul soarelui când va fi beznă pe pământ. Domnul va triumfa prin întuneric cu această mână de popor, ca să-l arate la tot ochiul de pe pământ.

Am oprit căsătoria și întinarea la creștini. Prin aceasta îi voi deosebi de lumea cea deșartă care se întinează până moare. Cine nu-și spală hăinuța, nu se poate strecura la Domnul. În lume nu se mai folosește nici postul, nici rugăciunea, ci numai curvia. Vor fi trupuri care vor zăcea, și sufletul nu va ieși.

... Nici în mănăstiri nu se mai folosește ce cere cerul. Nu se mai folosește nici privegherea, nici postul.

... Fiecare sfânt ocrotește și are grijă de sufletul care-i poartă numele. Cereți ajutorul sfântului, dar fiți creștini, nu ca lumea care folosește înjurătura și fapta rea. Fiecare sfânt plânge de sufletul care-i poartă numele dacă vede rele la creștin. Sfântul Vasile are multe suflete care-i poartă numele, și puțini are care-l cinstesc după voința cerului. Mulți zic că îi fac cinste sfântului Vasile, și îl bucură pe satana cu ce fac în ziua sfântului. Dacă vrei să faci o voință a sfântului, fă o masă și cheamă săracii. Azi e plin pământul de cei care poartă nume de sfinți, dar în ziua sfântului îl cinstesc pe satana. O faptă plăcută sfântului este să dai ceva la cine n-are, din puținul pe care-l ai. Să dai o sfântă Liturghie, să te rogi Domnului, că sfânta Liturghie scapă sufletele de la pieire.

04-11-1984

Cuvântul lui Dumnezeu

... Iată, Eu sunt Domnul Dumnezeu, Eu sunt Domnul domnilor, Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Sufletelor neîncrezătoare, am venit să vă fac încrezătoare. Am venit să vă străpung în inimioare, că nu e cuvântul minciunii, ci e cuvântul cel puternic. Am venit să vă dau mâna să vă scot din întuneric. Sufletele Mele, cine vă face să nu vă încredeți? Cine vrea să vă apuce?

Iată, a sosit momentul să stați de vorbă cu Cel ce v-a trimis această rază de lumină să vă lumineze mintea și calea. Cu foc și durere vă spun, cu cuvânt puternic: nu mai stați la îndoială, nu mai stați! Întăriți pasul!

... Toți ziceți că Verginica e moartă, că a murit. N-a murit, dar de vă e dor să vedeți ce va fi ea, dați-i ascultare. Știți cum va fi ea? Mamă a tuturor creștinilor din acest popor, și veți fi copiii ei. Ea Mă roagă în tot timpul: „Doamne, nu mi-i lăsa! Nu Te uita la ei că nu mă ascultă. Nu mi-i lăsa pierzării!“. Și pentru toată România și pentru toată suflarea se roagă împreună cu Maica Mea. O, nimic nu e mai scump pentru Dumnezeu decât creștinul. Iubește Domnul creștinul ca pe biserica Sa.

... Tată, gândiți-vă la durerile ce vor veni peste trupuri. Nu poate omul suferi durerea de măsea, dar ce va face omul când va suferi pentru orice păcat? Lumea care trăiește în curvie și în beție, va trece prin chinuri și va striga moartea, dar nu voi trimite moartea până ce nu voi spăla urma păcatului. Mă uit și privesc peste tot pământul. Copii de-o șchioapă cu țigara în gură. Se întrec la beție femei și bărbați.

05-11-1984

Author:  Duhul [ 1.3.2008, 23:58 ]
Post subject:  Cuvântul Domnului - Anul 1985

Anul 1985

   * 19-10-1985 Cuvântul lui Dumnezeu


Cuvântul lui Dumnezeu

... Azi lumea nu mai știe nimic, nici că se lasă sec de Paști sau de Crăciun. Azi e de-a valma. Înainte postea lumea toate posturile. Azi toată munca e pentru trup, să-i dea omul trupului ce-i place. S-au făcut trupurile ca butoaiele. Nu se mai știe când e ziua crucii, când e sărbătoare. Azi omul mănâncă în fiecare zi carne. O, fiilor, azi sunt distrus ca atunci când eram pe cruce. Sunt distrus pentru starea lumii de azi.

... Și lui Noe înainte de potop i-am cerut să fie curat, el și toată casa lui. A văzut Noe potopul? A văzut Lot ce a ars unde a fost el? Nici tu nu vei vedea dacă asculți ce-ți cere Domnul.

19-10-1985

Author:  Duhul [ 2.3.2008, 00:09 ]
Post subject:  Cuvântul Domnului - Anul 1986

Anul 1986

   * 27-05-1986 Cuvântul lui Dumnezeu


Cuvântul lui Dumnezeu

... Ocrotim România. Ierusalimul cel vechi este acolo unde au fost patimile Mele cele mai crâncene, iar Ierusalimul cel nou, în curând îl veți vedea unde e dacă vă pregătiți. Ierusalimul cel nou este România. Judecata de apoi este în România.

27-05-1986

Author:  Duhul [ 2.3.2008, 00:11 ]
Post subject:  Cuvântul Domnului - Anul 1987

Anul 1987

   * 15-02-1987 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 11-06-1987 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 22-08-1987 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 15-11-1987 Cuvântul lui Dumnezeu


Cuvântul lui Dumnezeu

... Se lucrează totul fără Dumnezeu. A ajuns biserica s-o viziteze toți ca pe un locaș de vizită, dar nu să se roage în ea pentru mântuire și pentru iertarea păcatelor.

... Copiii Mei, Dumnezeu când l-a făcut pe om, cu multă grijă l-a făcut din țărână, cum ai face o păpușă din pământ și din apă și din înțelepciune. I-a suflat apoi: „Fuuu!“, suflare de viață, și nu i-a pus Dumnezeu nici sticluță de gât, nici țigară în gură, ci l-a înzestrat cu înțelepciune, cu frumusețe, cu fel de fel de daruri. Dar iată, acum omul folosește deșteptăciunea și înțelepciunea nu ca Dumnezeu, ci împotriva lui Dumnezeu. Nu e omul mulțumit așa cum l-a făcut Dumnezeu, și se afumă cu țigara și bea până-L înjură și batjocorește pe Dumnezeu cu cuvinte mârșave. De ce nu întorci, fumătorule, țigara cu focul în gură? Nu suporți focul. Așa nu vei putea suporta osânda judecății. Judecata e aici; ea va fi în România. De aceea Măicuța Mea strigă pentru România.

... O, munca e iubită de Dumnezeu, dar nu așa ca să te cheme la muncă sau să te duci la muncă în zilele de sărbătoare.

15-02-1987

Cuvântul lui Dumnezeu

... E momentul să trăiești cu soția ta ca și cu o soră, că e sfârșitul și nu mai ai loc dacă nu faci așa.

11-06-1987

Cuvântul lui Dumnezeu

... Cobor cu toată încrederea că voi culege și Eu ceva pentru fericire. E la fel cum cobori într-o grădină și privești florile sădite și culegi de colea una, de colea una și faci un buchet de flori care-ți sunt dragi, ca să le ai pe masă. Așa și Eu vreau să culeg de pe pământ numai pe cine-Mi place, numai pe cine-l văd că l-aș putea face vrednic să stea cu Dumnezeu la masă, pentru că îi aduce Dumnezeu de veste că odată cu sfârșitul acestui veac se întocmește nunta Mirelui ceresc, și a plecat pe pământ după meseni. Nu cheamă la nuntă învățații sau bogații sau pe cei care nu-L vor pe Dumnezeu. Îi cheamă pe cei ce-L iubesc pe Dumnezeu.

... Toată omenirea de pe pământ este ca într-o pânză de păianjen a pierzării. Acest păianjen al lăcomiei umple tot iadul cu zidirea lui Dumnezeu.

Pământul e îndopat până la ras de armele focului. Când vor izbucni, vor întoarce pământul pe dos.

22-08-1987

Cuvântul lui Dumnezeu

... Măicuța Mea aduce rugăciune pentru scumpa Românie. România e scumpă, că a fost țară sfântă și pe placul lui Dumnezeu, dar a adus-o satana și pe ea pe placul lui. O, pentru ce mai are Dumnezeu în ea, cere scăpare prin glasul Măicuței:

„O, Doamne sfinte, ceresc Părinte,

Susține cu a Ta mână coroana română!“.

E mare acest cântec și e plăcut la Dumnezeu, dar se aduce numai ce a ales Măicuța, câteva cuvinte. Celelalte cuvinte le cântă Măicuța Mea în cerul sfânt, că acolo nu sunt urechi făcătoare de rău. Dacă s-ar auzi aici tot cântecul acesta, chiar dacă sunt copii ai lui Dumnezeu, satana își face loc fără să vrei și îl duce și în gurile rele. Toate gurițele să repete la rugăciune acest cântec pentru țara Mea.

15-11-1987

Author:  Duhul [ 2.3.2008, 00:13 ]
Post subject:  Cuvântul Domnului - Anul 1988

Anul 1988

   * 14-05-1988 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 07-11-1988 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 08-11-1988 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 06-12-1988 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 07-12-1988 Cuvântul lui Dumnezeu


Cuvântul lui Dumnezeu

... Dragostea ta e cuiul cel mai dârz, care răzbate prin orice și răzbește în orice.

... Întotdeauna să ții seama de fărâmița din trupul Celui ce Și-a întins mâinile pe cruce. Întotdeauna să nu bagi altă hrană în tine înainte de sfânta anafură, care este de la Mine. Să ai în casă întotdeauna. Nu da nimic trupului tău până nu-i dai mai întâi hrană duhovnicească. Atunci înseamnă că Îl ai pe Dumnezeu.

... Nu mai vreau să țin pământul pentru tineretul de azi. Pământul nu e creat de satana. El a creat numai durere și amar. Durere aduce în toate. Păi să-l iubești cât de mult, și tot în foc te duce. Asta e plata lui: te desparte de binele tău și te duce în foc. Nu mai are cine să spună. De aceea am făcut această minune, să vin din cer să vă spun de ce să vă feriți.

14-05-1988

Cuvântul lui Dumnezeu

... Eu cobor cu dragoste și cu iubire cerească în acest loc (mănăstirea Nămăiești, n.r.), dar uite ce Mi-a băgat vrăjmașul aici! Am pus deoparte o mare bucurie pentru ce am aici, și uite ce face vrăjmașul! Locurile sfinte, cuibulețele Mele, am zis să fie punctul cel mai de preț pentru cer. Eu vă dau din mila cerească și părintească. Ce ziceți? Să am încredere, sau nu? Cămăruțele pe care le-ați făcut, le-ați făcut lux, tată; lux, și hăinuța tot lux. La Dumnezeu nu trebuie lux. Dumnezeu coboară în sărăcie, și bogatul zgârcit merge în iad. Ce aveți aici!

... Se duc oamenii să vadă ce e acolo, la Ierusalim, dar Ierusalimul cel nou aici e, tată, și veți vedea minuni. Lumea vede Ierusalimul patimilor Mele, dar Ierusalimul cel nou e aici.

07-11-1988

Cuvântul lui Dumnezeu

... De vreți să trăiți pe pământ, aveți răbdare, că spălăm pământul de toată murdăria, și apoi vă fac moștenitori pe pământul curat, dar și voi să fiți curați. Tată, procurați-vă din timp hrană pentru luminița din perete și n-o țineți aprinsă la ochii lumii. Păstrați-o, că aceea vă aduce lumina cerului.

08-11-1988

Cuvântul lui Dumnezeu

... Preoțimea nu știe că aici se clădește Ierusalimul cel nou. Acum el e ascuns; nu vreau să-l dau pe față. E așa cum ai începe o casă, și cei ce au început lucrul s-au îmbolnăvit, și am făcut rost de alți lucrători și tot îl termin.Atunci n-ați văzut că vrăjmașul era între voi și bătea din palme când am luat trâmbița Mea.

... S-au descoperit prin lucrarea Mea moaștele sfântului Ioan Botezătorul și s-a făcut întrebarea la cei ce stau mari dacă-l primesc în țară, dar nu s-a dat răspunsul. E trupul fără cap, cum l-au îngropat când i-au tăiat capul. Maica Mea strigă ca să fie primit în România. Cine l-o primi, acela are scăpare. E ca un bulgăre de aur. Nu vă spun unde e. Rugați-vă ca să fie primit în România. Rugați-vă ca România să primească moaștele nașului Mântuitorului.

... Vine clipa să vă deosebească Dumnezeu de lumea aceasta. Tată, o să vină clipa să vă împarfumez cu miresme cerești, să mirosiți de la distanță, și voi face minuni cu voi, dar stați de partea Mea.

06-12-1988

Cuvântul lui Dumnezeu

... Primul trupușor prin care am lucrat, nu de preot a fost băgat în temniță? O, și n-a mai fost în stare să lucrez prin el, și l-am călit prin moarte. Acum e viu și Mă servesc de el, e duh ceresc și are misiuni nevăzute. L-am pregătit pe cel dintr-o rădăcină cu ea, și Mă servesc de acest trup.

... Acest slujitor, Irineu, e copilul Meu, și l-am ocrotit pe unde a fost. E slujitorul bisericuței Mele.

O, fiule, îți dau povață să slujești în așa fel ca să vii cu slujba până la cer. Ți-am purtat de grijă pe unde ai fost și am privit cum te-ai purtat și te-am adus înapoi și ți-am făcut parte să fii în barca Mea. Când ți-o fi dor de mângâierea Mea, să vii să ți-o dau.

Fiule, crezi că Eu sunt Dumnezeu? „Da, Doamne.“ Să fii iubitor de creștini, că tot cel ce-L iubește pe Dumnezeu, iubește și pe creștini. Cine îi urăște pe creștini, Îl urăște pe Dumnezeu. Când ți-o fi dor de mângâierea Mea, să vii după ea aici, că în altă parte n-am unde să ți-o dau, dar să vii cu dor.

07-12-1988

Author:  Duhul [ 2.3.2008, 00:20 ]
Post subject:  Cuvântul Domnului - Anul 1989

Anul 1989

   * 02-01-1989 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 02-04-1989 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 11-06-1989 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 26-06-1989 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 26-07-1989 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 06-10-1989 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 28-11-1989 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 25-12-1989 Cuvântul lui Dumnezeu


Cuvântul lui Dumnezeu

... Decât ar mânca omul carne de pe piață ca să se spurce, mai bine ar mânca pâine cu ceapă. Pe sfântul Ilie îl hrăneam cu hrană din cer, că îi trimiteam corbii și îl hrăneam cu pâine și cu carne, dar era din cer. Atunci se tăiau junci, miei pentru jertfele lui Dumnezeu. Acum nu mai aduce nimeni nici o jertfă și nici viață plăcută lui Dumnezeu nu se mai aduce, și de aceea nu mai e primită nici o jertfă.

02-01-1989

Cuvântul lui Dumnezeu

... Cobor și Mă aciuez în acest trup, că pământul e murdar, e plin de tină și de păcat, și pe timp ce trece nu mai aveți pe unde călca cu piciorul.

... Iată, v-am făcut fotografie să o am în cerul sfânt. Acum nu v-o arăt. Ați văzut lumina care v-a învăluit? V-am făcut o fotografie. Știți când v-o arăt? Când voi fi îmbrăcat în haina de judecată. Atunci îl trimit pe arhanghelul Mihail să vă aducă în fața Mea nu pentru a fi judecați, ci pentru a vă bucura. Vă voi arăta fotografia de azi, căci azi, prin sfătuirea Preasfintei Treimi, vi s-a făcut sfințirea și ungerea peste această casă. Binecuvântată să fie această casă și această zi. În fața judecății de apoi voi arăta tuturor fotografia aceasta și pe cei ce M-au căutat și M-au iubit și M-au prețuit.

Minune ca aceasta nu mai este alta pe pământ. Are Dumnezeu fel de fel de minuni pe tot pământul, dar ca aici, unde coboară Însuși Duhul Celui ce Și-a întins mâinile pe cruce, nu e. V-am spus că se întocmește în tot cerul sfânt o nuntă cerească. Cum într-o familie se pregătesc niște miri cu mult timp înainte de ziua nunții, așa și Eu te pregătesc pe tine, poporul Meu. Am întins mesele și am plecat pe pământ după meseni, să-i pregătesc pe voia Mea. Am și în cer meseni. E plin cerul de meseni, dar nu intră nimeni la nuntă până nu-Mi aduc mesenii Mei de pe pământ.

Fiți atenți, nu plătiți nici răul cu rău, nici binele cu rău. Fă-i bine celui ce-ți face rău, nu-i da în cap că ți-a făcut rău. Eu am plătit răul cu bine, și M-a făcut Dumnezeu Judecătorul și Lumina lumii. Și azi ce sunt? Un umil cerșetor pe la inimi. Cobor din cer să vă rog să aveți milă unul de altul și de Mine. O, dacă Mi-ați vedea ranele sângerate!...

02-04-1989

Cuvântul lui Dumnezeu

... Hai, de acum încolo, înainte cu împlinirea! Dar, ca să nu vă descoperiți, țineți și una și alta în ochii lumii: și stilul cel nou, dar, cu inima fierbinte, pe cel vechi, românesc, iar pentru ceea ce s-a călcat câtă vreme s-a călcat, răspunde acela care a stricat așezările. Răspunde el, pentru că voi n-ați știut până acum. Eu nu v-am adus la cunoștință; M-am temut să nu vă pierd. Așa cum, după ce am oprit întinarea, Mi-au întors mulți spatele. Dacă v-aș mai fi spus și aceasta mai din timp, ați fi spus că e prea de tot. Acum, când veacurile sunt gata, ți-am spus cum pot să te aduc lângă Mine. Că iată, postul sfinților apostoli pe stilul cel nou e de trei, patru zile, dar pe stilul românesc e de două, trei săptămâni. Mult va răspunde cel ce a schimbat, că iată, înainte de judecată a ajuns la rău, iar la judecată va fi să răspundă pentru atâta omenire pe care a dus-o la întuneric. Dacă vreți să țineți și stilul cel nou, Eu vi-l trec și pe acesta, pentru ce n-ați ținut până acum. Dați cezarului ce-i al cezarului, ca să nu te descoperi și să vină împotriva ta, că dacă-i dai și lui ce ai să-i dai, acoperi ce vrei să-I dai lui Dumnezeu.

11-06-1989

Cuvântul lui Dumnezeu

... De ai ști și numărul de stele, de ai avea deșteptăciune cât de multă, dacă n-ai legătură cu Dumnezeu, degeaba mai trăiești.

Mă doare că lumea face rând la ușa sfântului altar cum ar face la pâine sau la carne, ca să se împărtășească, pregătit, nepregătit, omul. Și răspunde și cine o ia și cine o dă. Ai întrebat, părinte, acest popor, dacă e curat și trupul și gurița și inima? Păi dacă nu ești pregătit, nu e spre mântuire, e spre osândă. Cu trupul plin de întinare, plin de clevetire și de ură, iei foc, arde dacă nu ești pregătit.

26-06-1989

Cuvântul lui Dumnezeu

... Am venit acum, mai înainte de spălarea pământului, cum am venit și înaintea potopului când l-am găsit numai pe Noe și l-am băgat în corabie și a plutit pe deasupra. Am venit și acum cum am venit și înaintea focului când am trimis doi îngeri de l-au scos pe Lot. Și acum iarăși am venit, să vă scot și pe voi. Dar nu oblig pe nimeni.

26-07-1989

Cuvântul lui Dumnezeu

... Iată, slujitorul bisericuței din localitatea de aici se înfoaie împotriva Mea și a fiilor lucrării Mele, dar Eu îi voi da suferință și i-o voi dubla până va ajunge cu capul la picioare. Eu i-am trimis cuvântul Meu ca să-l ridic și să-l întăresc, dar el a luat-o pe drumul satanicesc, să-Mi facă Mie rău.

... Fiilor, voi nu știți, dar Eu știu. Satana râmă prin toate inimile, dar în curând spăl numele lui și al iubitorilor lui. Stați lângă Mine și veți vedea lucruri mari.Noe când l-am băgat în corabie, n-a văzut potopul. Și cu voi tot așa fac. Chiar și cutremurul de vine peste căsuțele voastre, nu vi le dărâmă, că e stânca Mea puternică cu ele. Atunci veți vedea minunea.

... Fiți atenți cu toții, că vrăjmașii vor să nimicească tot poporul lui Dumnezeu. Înapoia Mea, satano! Ce cauți tu unde nu este al tău? Nu-ți ajunge câți ai adus pe placul tău?

Fiilor, v-am spus mereu că tot ce fac Eu peste voi este pentru spulberarea vrăjmașului.

06-10-1989

Cuvântul lui Dumnezeu

... Tată, fiți atenți, că vă dau ceva de știre. Vine sfântul Ilie să facă o vizită pe pământul acesta și ia cu el o părticică din ce-o ști el că trebuie pentru usturimea și umilința fugiților de Dumnezeu.Atunci să-i văd pe cei ce nu le-a plăcut de Dumnezeu.

Stânca Golgotei este stropită cu sânge nevinovat și este întărită în temelie și nu se va prăbuși în veci, și nici cei ce se vor alipi de ea nu se vor prăbuși, și nici nu vor pieri în veci.

Of, e grea crucea, tată. Acum, aproape de vârf, toți o lasă și fug, tocmai acum când să se aleagă cu bucuria. Dar și pentru Domnul a fost grea. Cădea sub ea, Se scula și o ducea până în vârf, și L-a întins pe ea. Dar pentru cine, măi? Pentru cei ce fug de Mine?

Of, tată, tată, nu fugiți de cruce, tată, oricât de grea vi s-ar părea.

28-11-1989

Cuvântul lui Dumnezeu

... Nu vă mai puteam pregăti, că vă cuprinsese frica. Vă puseseră cursă. Și iată ce a făcut Dumnezeu! Acum vedeți, și vedeți că este Dumnezeu cu voi. N-a voit Dumnezeu să-l prindă vrăjmașul pe cel nevinovat, pe cel ce-L iubește pe Dumnezeu, și au fost prinși cei fără Dumnezeu.

Nu s-au limpezit bine burnița și valurile vrăjmășiei, dar spulber și limpezesc. Vă dau drumul să aveți dreptul la cuvânt. V-am spus că l-am luat de ajutor pe proorocul Ilie, care l-a adus pe Israelul de pe timpul lui Ahab la Mine. L-am adus și aici în ajutor. Preoțimea era condusă de călăul omenirii, dar acum își așteaptă judecata și pedeapsa.

Scaunul de judecată va fi în România, pe care o spăl acum. Veți vedea cu ochii și adevărul și dreptatea.

... Un picuț de timp pe pământ, și pe urmă veți fi în cerul sfânt, adică pe pământ sfânt, că a sosit și a ieșit la iveală ceea ce cereați și doreați. Această rugăciune rostită de Măicuța Mea și prin gurițele voastre, s-a împlinit, ca România să fie scoasă și scuturată de murdăria lui satan și de întunericul ce o copleșise.

Am văzut cursele întinse pentru ca iubitorii Mei să fie prinși, dar Eu, Domnul, am oprit pasul tuturor și v-am dat cuvânt să stați cuminți și să întețiți rugăciunea, și iată, am întors roata, ca să cadă în groapă cei ce au săpat groapa. Vă puseseră cursă.

... Românie, Românie, țara Mea sfântă și iubită! Ce te copleșise! Ce te păcălise!

Fiți atenți, că acum este prag de sfârșit de veac. România va deveni Noul Ierusalim și veți vedea cu ochii că Dumnezeu a fost și este cu voi.

25-12-1989

Author:  Duhul [ 2.3.2008, 00:48 ]
Post subject:  Cuvântul Domnului - Anul 1990

Anul 1990

   * 12-02-1990 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 26-02-1990 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 05-03-1990 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 20-07-1990 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 02-09-1990 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 08-10-1990 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 10-10-1990 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 13-10-1990 Cuvântul sfintei Virginia către Marian Zidaru
   * 19-10-1990 Cuvântul sfintei Virginia către păstorii poporului creștin
   * 22-10-1990 Cuvântul lui Dumnezeu către alesul Său Irineu
   * 25-10-1990 Cuvântul lui Dumnezeu: proorocie pentru România și așezarea ei întru slavă
   * 28-10-1990 Cuvântul lui Dumnezeu către patriarhul Teoctist
   * 07-11-1990 Trâmbițarea sfintei Virginia peste creștinii din cetatea Gheboieni
   * 15-11-1990 Trâmbițarea sfintei Virginia peste monahiile poporului creștin, viețuitoare în mănăstirea Nămăiești
   * 27-11-1990 Trâmbițarea sfintei Virginia peste creștinii din cetatea Ungureni
   * 25-12-1990 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 26-12-1990 Trâmbițarea Domnului și a sfintei Virginia peste creștinii din cetatea Mănești
   * 30-12-1990 Cuvântul lui Dumnezeu


Cuvântul lui Dumnezeu

... În România va intra o curățire, așa cum se face în casa fiecăruia. Cum era România în veacurile trecute, de trăiau toți după voia lui Dumnezeu? România era ca o casă cu inimi plăcute lui Dumnezeu, dar iată, acum, România este la fel cum ai da o casă la niște chiriași, iar ei au pângărit-o. Toți ochișorii și toate inimioarele să ia aminte că toți care lucrează împotriva lui Dumnezeu nu vor mai călca pe acest pământ. România a fost în trecut pe voia lui Dumnezeu, și acum voiesc să o aduc iar pe voia Mea. Țărișoarele celelalte care se vor alătura cu România și îi vor da ajutor, și acelea vor primi ajutor de la Dumnezeu. Cine e cu ură pe România, dintre țări, acelea vor intra și ele la sânge și la curățire.

Dumnezeu vrea să iasă la lumină cu conducerea Sa. Dumnezeu vrea să fie cunoscută pe tot pământul lucrarea Sa. Dumnezeu vrea o inimă și un gând, un drum și o lumină pe acest pământ. Cine voiește pe Dumnezeu, acela va trăi. Cine se împotrivește, nu va mai putea. Se frământă toți, care mai de care, să fie la conducere, dar nu vor putea nimic bun până nu va veni acela care să conducă la lumină.

... Acum, Dumnezeu are un pic de lucru, ca pe ai Săi să-i pregătească și pe vrăjmașul să-l cucerească, și aceasta se face cu dureri. Vreau să ies la lumină cu conducere dumnezeiască, să fie cunoscută pe tot pământul lucrarea lui Dumnezeu. Până n-o ieși conducătorul care să conducă pe placul lui Dumnezeu, nu se liniștește țara.

Toți preoții care slujesc bisericuțele pentru pântece și pentru bani, nici unul nu va rămâne.

12-02-1990

Cuvântul lui Dumnezeu

... Dumnezeu voiește viață curată în România. Dumnezeu curăță pământul țării românești. Dumnezeu, cu puținul Său popor curat, va birui. O, nu Mă voi astâmpăra până nu o voi aduce pe România pe placul și pe voia Mea. Nu Mă voi astâmpăra până nu-l voi aduce pe conducătorul României, iar el să fie pe voia lui Dumnezeu și să-Mi scoată poporul român la lumină și la mântuire. Eu, Domnul Iisus Hristos, cu turma Mea cea mică voi fi biruitor, și toți ochii vor vedea.

26-02-1990

Cuvântul lui Dumnezeu

... Să știți că orice rugăciune pe care o înălțați aici ajunge până la altarul cerului, și ceea ce lucrați e de mare preț la Dumnezeu. Pentru bunul acesta cobor, pentru bunul acesta pierd vremea.

... Până nu va fi la patriarhie conducător pe placul lui Dumnezeu, nu e pace. O, fiilor, feriți-vă de preotul acesta, că în curând fac Eu ce fac cu el. Ori îl îmblânzesc pe placul Meu, ori îl scot din altarul bisericii.

... Toți se bucură de libertate, dar Eu am adus libertatea mântuirii, și numai acela va trăi, numai acela va birui, care vrea libertatea mântuirii.

Pământul nu mai Îmi dă pace cu strigătele lui. Strigă la Mine să-l curăț mai curând, că e plin de jeg și de râie și de mâncărime; se scarpină până la sânge. Acest cuvânt e duhovnicesc. Mâncărimea de pe el e jegul lui satan.

... Îmi fac cărare să ies cu cuvântul Meu la lumină. Pentru ce să țin pământul? Pentru acela care are ură pe Dumnezeu? Ați văzut, în ziar scrie puțin, puțin despre Dumnezeu. Totul e freamătul lor, e cuvântul lor. Fiecare se face stăpân pe ce are el.

... Preotul care curvește, dar și slujește slujba, pot Eu să pun slujba aceea? Preoțimea care e cu ură pe poporul lui Dumnezeu, cine-i aude pe cei ce dușmănesc cu inima? Priviți icoanele cu a doua judecată. Acolo se duc toți preoții care întinează darul Meu.

Tineretul de azi nu-L mai vrea pe Dumnezeu. Cea mai mare durere a lui Dumnezeu vine de la tineretul de azi. Tată, strigați cu strigăt fierbinte și cu lacrimi curățirea României. Strigătele puținului Meu popor au întors roata, dar trebuie să lucrăm să aducem deplin libertatea, căci vreau să fac cunoscut cuvântul Meu, să-l știe toată România, dar încetul cu încetul se fabrică oțetul. Cu răbdare și tăcere se face agurida miere.

Tot ce e în România e ca o apă tulbure și neagră, cu valuri înspăimântătoare.

05-03-1990

Cuvântul lui Dumnezeu

... Tată, pe timp ce trece va fi la fel ca la turnul Babilonului. Toate limbile vor să fie ceva și nu se mai înțeleg. E ca un amnar care scapără mereu să se aprindă.

... Preotul de aici Mi-a hrănit primul trupușor al lucrării Mele de azi, și apoi a prins ură pe poporul Meu și a pus miliția să cerceteze, dar Eu n-am lăsat. Tată, răutatea lumii e la culme, și trebuie să vă ocrotesc. Acum, preotul nici bisericuța nu o mai iubește și nici slujba nu mai e în stare s-o mai facă.

... Tată, e la fel cum ai avea ceva bun. E ca un pepene pe care-l ții pitit, și când Eu l-oi tăia, dau la toți câte o feliuță, dar atunci când l-oi tăia Eu, căci acest pepene e mare și e puternic pentru cei ce vor rămâne.

Cine urăște acest loc, nu va rămâne.

20-07-1990

Cuvântul lui Dumnezeu

... Vă voi alege cum alege cineva grâul de neghină. Neghina e neghină, nu are preț.

Vine oful, vine încheierea veacului. Îmi trebuie și Mie o mână de popor pentru încheierea veacului.

Poporul Meu, fii strâns unit într-o inimă și într-un gând. Ascultarea pe care v-o cer este o punte de trecere. Turma aceasta pe care o pregătesc va moșteni pământul după spălare, va fi grădina Edenului. Pe Mine M-au așteptat piroanele în mâini și în picioare, dar pe voi vă așteaptă coronița, și, la nunta Mea cu voi, tot cerul.

Nici un iubitor de foc (fumătorii, n.r.) să nu creadă că nu i se plătește cu focul.

02-09-1990

Cuvântul lui Dumnezeu

... Mai vin măceluri, pentru că sunt mulți care stau împotriva împlinirii planului Meu și a voinței Mele. Dacă s-ar duce cu mulțimea și l-ar lua în brațe pe regele lor și l-ar pune în scaunul lui, aș face minune și aș opri râul ce dă să curgă, dar sunt mulți care stau contra, și vă spun că pe toți îi nimicesc.

08-10-1990

Cuvântul sfintei Virginia către Marian Zidaru

Stă și așteaptă duhul lui mama Gigi pe lângă voi, copilașilor. O, dacă ați râvni voi după darurile care curg prin cuvintele de la mine nu v-ar ajunge timpul să-mi scrieți mie, că așa pot eu vorbi acum, așa, mămică, și mă folosesc de voi ca să pot vorbi cu voi. Fără voi nu pot vorbi cu nimeni, și eu trebuie să vorbesc mult de tot acum, că asta îmi este misiunea, și e misiune pentru învierea cea mare și pentru ca să ridic coroana română deasupra tuturor înălțimilor de pe pământ, ca să ridicăm România noastră la treapta strălucirii care o așteaptă, căci strălucirea care o așteaptă pe ea a fost proorocită în toate timpurile, de toți proorocii, pentru că România este Canaanul în care va trăi și va intra tot neamul cel ales al Noului Ierusalim. Ea este Noul Ierusalim, care va triumfa peste toate popoarele și peste toate înălțimile, căci în vremea aceasta Domnul alege iarăși Ierusalimul, și Domnul Se va odihni de toate ale Sale în Ierusalimul acesta ales.

Așteaptă Domnul odihna, măi copilașilor. Vedeți voi, fiilor, vedeți bine că nimeni până acum n-a avut de făcut ce aveți voi de făcut pentru odihna lui Dumnezeu, că Dumnezeu acum Își desăvârșește lucrarea Sa, pentru ca apoi să intre totul în odihna slavei lui Dumnezeu, El, împreună cu aleșii Săi, și prin aleșii Săi să intre în odihna aceasta tot neamul lui Dumnezeu.

Copii ai lucrării mele, fii ai acestei lucrări, v-am spus că înțelesul cuvintelor mele este de fiecare zi și că noi trebuie să lucrăm în fiecare zi. Eu în fiecare clipă pot lucra, dar nu pot, mămică, fără voi, că pe voi v-am ales, că uite, n-am mai avut pe alții ca și pe voi, n-am avut, mămică, mă credeți? De aceea m-am luptat tot timpul, de când sunt în duh, ca să nu vă las să pieriți, că știam de planul lui Dumnezeu și știam cum trebuie să fie și știam de la Dumnezeu de lucrul vostru cu mine. Dar dacă vă spun vouă tainele lui Dumnezeu, iată că trebuie să pricepeți bine că nu puteți să fiți ai voștri, ci ai planului lui Dumnezeu și ai lucrului lui Dumnezeu.

Copiii mei, prindeți curaj și ridicați-vă mai bine spre cele proorocite de Duhul lui Dumnezeu, căci trebuie să se împlinească toată cartea lui Dumnezeu, toată schița lui Dumnezeu. Trebuie să descopere Dumnezeu poarta de intrare în Canaan, și aceasta este lucrarea pe care trebuie să o desăvârșim. Iisus Hristos este ușa, și trebuie să fie înțeleasă această intrare, fiindcă nu se poate sări peste poartă în acest staul al nestricăciunii, adică al veșniciei, că vor intra înțelepții pământului pe ea, dar va trebui să știe aceștia că ușa aceasta și cheia acestei uși este Iisus Hristos, Care a arătat cum se deschide această ușă.

Copilul meu iubit, cel cu care am fost în depărtare, te-am adus acasă cu biruința cu care trebuia să vii, și trebuie să pricepeți că așa lucrează Dumnezeu acum, după cum este scris pentru vremea de acum. Trebuie să ne rugăm pentru coroana României ca să vină în România, că dacă vine ea acasă, vine cu cel ce o are dată de Dumnezeu. Rugați-vă pentru cel ce are coroana română să poarte în gândul lui gândul lui Dumnezeu, să poarte în credința lui credința lui Dumnezeu, să crească în inima lui dorința după Dumnezeu și după hrana lui Dumnezeu, să aibă întru merindea lui merindea lui Dumnezeu, cea dăruită de la Dumnezeu, ca să se sfințească și să se pregătească și să se învrednicească de întoarcerea sa în slujba lui Dumnezeu, și când va veni, să fie așa cum scrie în Scriptură, să fie după cum zice Dumnezeu să fie, că altfel nu se va putea să fie decât așa cum este scris. Amin.

Copilul meu, am de stat de vorbă cu tine, mămică. Vreau să te așez bine întru înțelepciunea cea bună, că trebuie să lucrăm cu toată atenția, după dreptarul lui Dumnezeu și ca Dumnezeu. Mai întâi de toate, iată ce ai de făcut: așează-L bine pe Dumnezeu în tine, măi mămică. Domnul a umblat și a stat în mijlocul lumii, și le vorbea cărturarilor și stăpânilor lumii și înțelepților lumii, și lucra cu minunile printre aceștia, și nimeni n-a putut să-I facă rău până ce El nu S-a lăsat în mâinile necredincioșilor ca să-Și desăvârșească puterea Sa dumnezeiască. Așa a fost atunci, că dacă n-ar fi fost așa, voi n-ați fi avut astăzi ce aveți, că-L aveți pe Dumnezeu întru toată măreția Sa, căci El așa a spus: «Mă duc, că dacă nu Mă duc, nu voi putea veni la voi. Mă duc la Tatăl ca să pot veni la voi, și ca să faceți voi lucruri mai mari decât toate câte s-au făcut vreodată».

O, copilul meu, vorbesc cu tine despre Dumnezeu, ca tu să poți vorbi despre Dumnezeu. Mai întâi de toate, asta va fi să faci: să-L arăți pe Domnul Cel din tine la toți cei printre care te-am trimis să mergi acum, căci aceștia va trebui să-L vadă pe Dumnezeu în tine. Și precum Maria Magdalena s-a umplut de iubire și de dor după Domnul atunci când a trecut pe lângă El, așa, mămică, să pățească toți cei printre care te porți. Iată de ce trebuie să se vadă în tine blândețe și răbdare și iubire și viață vie, că de la acestea răsare iubire vie. Să vadă toți în tine tronul iubirii de Dumnezeu, și când vor vedea cât de frumos și de veșnic este cel ce este ca Dumnezeu, atunci vor înțelege ei adevărata slavă a vieții. Nu te teme că nu vei putea să fii așa, că binecuvântarea cu care te va însoți Dumnezeu va face să fii așa. Asta trebuie să faci acum, și ca să poți să faci așa, trebuie ca inima ta să fie tronul păcii. Nu se poate fără încercări, mămică, dar în încercări tu să-L aduci pe Domnul față în față cu tine, că Domnul a suferit, și a putut suferi cu dragoste, dar Domnul a fost plin de pace și de mulțumire în fața Tatălui Său în toată lucrarea Sa. Și apoi, iată ce trebuie să faci: trebuie să ai lărgime în inimă ca să încapă în ea cei pe care ți-i voi arăta, ca să nu fie ei în strâmtorare în casa inimii tale în care stă Dumnezeu. Și va face Domnul apoi ca tu să încapi cu lărgime în inima lor, că va lucra puterea lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu ca să nu fii tu în strâmtorare în casa inimii lor, și atunci va fi ca și ei să-L împlinească pe Domnul întru ei, și uite, măi copilul meu, cum Se naște Domnul în casa multora.

Și iată ce-ți mai spune mămica: te învață cum trebuie să folosești râvna ta, cum trebuie să-ți fie râvna, că și acest înțeles este de mare preț, fiindcă astăzi oamenii nu știu să deosebească dreapta de stânga lor, și oamenii au încredere în minciună, măi mămică. Sunt multe suflete largi și bune, dar nu știu acestea să deosebească dreapta de stânga lor, și de aceea trebuie să știm cum și când și cu cine să împărțim râvna noastră după Dumnezeu. Pământul acestor inimi este îmburuienit, și dacă arunci sămânță bună de la tine, nu găsește în ei loc prielnic și lumină, și dacă te duci apoi să vezi cum crește sămânța și dacă dai să smulgi buruienile cele înrădăcinate, nu-i convine stăpânului casei, că nu știe să deosebească dreapta de stânga sa. Eu am avut o mulțime de copii, și îi învăța Dumnezeu ce să folosească și ce nu, și ziceau mereu: „Da, Doamne!“, dar se duceau apoi să întrebe pe morți dacă este bine ce i-a învățat Dumnezeu. Se duceau și îi spuneau lui Irod ceea ce nu trebuia să știe acesta, și apoi Irod căuta viața lui Dumnezeu ca s-o prindă și s-o omoare, căci Irod este din fire viclean, și nu știa Dumnezeu apoi cum să mai apere viața copiilor Săi, dar astăzi lucrează Domnul cu biruința Sa, și Irod moare de mânie. Când eram în trup, mă temeam și eu de Irod, fiindcă aveam copii care treceau pe la el, și el mă prigonea, că totdeauna a prigonit el pe Dumnezeu. De aceea ne trebuie multă înțelepciune, ca să-l păcălim pe Irod și să moară Irod, că Domnul este Împăratul peste tot, și tot mai mult peste tot. Trebuie, mămică, să lucrăm numai sub aripa Duhului de la Dumnezeu, ca să rămână în picioare tot lucrul nostru. Cercetează-l bine pe cel din fața ta și lasă-l mai întâi să-ți arate tot ce are el și cum are el, ca să știi apoi ce să faci cu el, căci apostolii au avut această înțelepciune de la Duhul Sfânt. De aceea ți-am spus că trebuie mai întâi să încapă ei în inima ta, ca să vadă cum este în ea, și apoi va fi ca să încapi și tu în inima lor. Acesta este rostul cel bun al unui apostol dumnezeiesc, căci până nu-i cunoști, nu-i poți câștiga de partea lui Iisus Hristos ca să-i faci să fie asemenea cu viața lui Iisus Hristos. Ai văzut câtă putere a avut cuvântul Domnului când i-a spus lui Zaheu să vină spre El ca să-L ia să cineze în casa sa. Dar îi văzuse inima pornită spre Dumnezeu, și nu-i mai trebuia lui Zaheu decât lucrarea cuvântului cu care l-a luminat Dumnezeu pe el și pe toată casa lui, căci el L-a vrut pe Domnul.

Vreau să fac lucruri mărețe, măi copii, și nici nu vă dați seama de câtă pace aveți nevoie, de câtă liniște și de câtă mulțumire. Duhul Sfânt are lucrare măreață, și El Se unește cu duhul păcii din voi. Și iar vă rog, și mereu am să vă aduc aminte că trebuie să fiți fiii păcii, ca să poată Duhul lui Dumnezeu să aibă putere în voi și să lucreze cu putere. Aveți de acum nevoie de ajutorul meu, căci dacă mă ajutați să fiu la voi cu toate cuvintele mele, ele vă vor fi de ajutor spre pace, dar vă vor fi de învățătură în tot ce veți avea să faceți, că Dumnezeu a spus că va lumina cu voi pământul, dar pământul inimilor multora, și se va face cer nou și pământ nou de la Dumnezeu, și se va face lumină, măi copii.

Învățătorii legii lui Dumnezeu cunosc litera legii, dar nu are Dumnezeu din ei după placul Său, că nu au viața lui Dumnezeu în ei și nu vor să știe că litera legii îi va nimici de la Dumnezeu. Și dacă ar afla ei taina lui Dumnezeu care lucrează cu voi, și viața lui Dumnezeu care trăiește la voi, ar căuta caz de judecată cu voi și v-ar duce la Pilat. De aceea va trebui să știm cum să lucrăm, căci tainele din vremea de acum sunt anevoie de înțeles. Că uitați-vă la poporul meu, care a mâncat mereu fructul celor mai mari cuvinte cerești, și nu s-a lăsat spre viața cu Dumnezeu nici poporul meu, că a fost rece cu inima acest popor și n-a avut dragoste. O, de aceea trebuie să luptăm și să ne rugăm cu putere, să răzbească Domnul cât mai curând cu învierea bisericii Sale, ca să fie cârmă bună din biserică, și să vină cel ce va lua cârma, și cel ce are coroana, și să stea cu cârmă bună, așa cum este scris, și o să vedeți apoi libertate după adevăr, și o să vedeți atunci minuni, și o să lucrați atunci minuni. Dumnezeu lucrează minune mare cu voi, măi copii, dar acum taina aceasta este ascunsă, și se lucrează în ascuns ca să prindă putere, și, apoi, cu această putere se va lucra cu minuni, și poporul meu va reveni la matca sa, și Ierusalimul se va arăta și se va întregi într-o clipă, la glasul sunetului de trâmbiță. Și tu, copilul meu, vei fi atunci arătat de Dumnezeu ca mărturie, că te va arăta Dumnezeu că ai fost cu El și că ai fost al Său.

Vă dă Domnul de lucru după cum este scris în planul Său de lucru, dar dacă nu este ceva scris în planul Său, nu vă dă, măi copii, că are Domnul o mulțime de cereri de la mulți copii de ai mei, dar dacă cererea nu se aseamănă cu planul Domnului, nu se împlinește. O, aș vrea să pot fi mereu cu cuvântul meu între voi, ca să știți din planul lui Dumnezeu și să rămâneți întru el și numai întru el, ca să ieșim cu biruința mai curând. Țineți-mă aproape cu voi, și nimic nu se va strica din cele ce trebuie să fie întru planul și schița de la Dumnezeu. Nu mai este mult până la bucurie, dar mai trebuie un picuț să mergem înainte cu ce am început aici, ca să înviem mai întâi acest popor adormit, să-l mișcăm un picuț din loc, să suflăm duh de viață peste el, și apoi să lărgim cortul lui Dumnezeu, prin puterea ce va lucra, căci biserica va trebui să învieze și să împartă viață și cunoștință peste trupuri, și multe trupuri se vor ridica atunci din țărâna pământului și se vor umple de duh de viață. Și precum Elisabeta a cunoscut cu duhul pe Maica lui Dumnezeu, așa și acum, Duhul lui Dumnezeu va descoperi pe fiii lui Dumnezeu, și așa va arăta atunci Domnul lucrarea Sa la toată făptura, și Ierusalimul va triumfa și va străluci peste popoare. Amin.

Copilul meu, să faci numai ce se poate face acum, și așteaptă de la Dumnezeu, că El îți va aduce cuvânt în tot ceea ce va trebui să faci, căci Domnul vrea să vă ferească pe voi de toate răutățile de acum, și numai fiii răutății să fie prinși în teascul răutății care se va vărsa pe pământ.

Veți lucra mult, mămică, și va fi Dumnezeu mare, și aproape este această vreme, dar fiți bine pregătiți pentru această vreme. Am să fac, mămică, în așa fel să aduc pace multă în acest acoperământ, să fie duh de pace aici, și rânduială mai bună în toate, ca să se poată scrie aici cuvintele mele, căci iată, am să dau cuvânt puternic de răspândit în lume, dar va trebui lucrat cu înțelepciune și cu atenție pentru răspândirea lui. Voi veni și vă voi învăța cum să faceți ca acel cuvânt să ajungă la cei ce vor veni de departe la voi, la cei ce vor putea face cunoscut în toată lumea ce vrea Dumnezeu cu România. Am să caut să fac o trezire bună, un duh de trezire peste popoare, dar un duh de trezire pentru România și pentru înțelepții pământului românesc voiesc să fac mai întâi.

Fiți atenți cu aceste taine, nu cumva să se audă dincolo de poartă, că nu se poate, măi copii, să fie despecetluită taina lui Dumnezeu în fața celui străin de taina aceasta. Pecetluiți-o între voi, și afară să nu se audă, și fiți ai lui Dumnezeu într-o singură inimă, cu toată taina Sa, căci voi nu puteți cunoaște în om credincioșia, pe care numai Dumnezeu o poate cunoaște. Închideți bine ușa tainelor de la Dumnezeu, ca nu cumva să umble careva la ele și să strice ceva, că nu se poate să se strice ceva din taina planului lui Dumnezeu, și aceasta trebuie să se împlinească, și numai atunci se va putea ști, că se vor vedea împlinirile tainelor lui Dumnezeu și va fi totul întru bucurie. Amin, amin, amin.

13-10-1990

Cuvântul sfintei Virginia către păstorii poporului creștin

Copiii mei, iubiții mei, ascultătorii mei cei iubiți, prindeți tot mai multă vlagă, prindeți inimă, că inima cerului este între voi. Faceți cerului numai bucurie și lucrați cu bucurie învierea pentru poporul meu, că nu se poate nici un pas înapoi. Întăriți-vă unul pe altul, și mergem înainte, mămică. Dați piedicile deoparte, dați deoparte orice supărare, că nu se poate să ne mai împiedicăm acum. Fiți cu inima voastră spre mine, că eu sunt în voi, mămică. Voi sunteți iubiții mei, sunteți mâinile și picioarele mele, sunteți glasul și răsunetul meu, sunteți împărțitorii cuvintelor mele. Voi sunteți în mine, și eu în voi. Amin. O, îngerașii mei, întăriți-vă aripioarele și zburați! Zburați din loc în loc, că pe brațele mele cerești vă port. Vă duc, și vă aduc la datoria ce o aveți pentru învierea acestui popor și pentru România lui Dumnezeu. Am pornit lupta, măi copii, și mă rog toată ziua la scaunul Sfintei Treimi și Îi spun lui Dumnezeu rugăciunea cea din Scriptură, pe care o ziceți voi la sfintele slujbe de aici. Fiți cu multă inimă și cu mult duh și cu multă unire cerească și cu multă, multă credință atunci când rostiți această rugăciune, și rostiți-o la orice intrare în orice cetate. Și vă mai dau de știre cum trebuie lucrat, că trebuie lucrat cu multă blândețe, că Duhul lui Dumnezeu Se cunoaște lucrător lucrând prin blândețe, că trebuie, mămică, fără nici o zăbavă, trebuie înviat acest popor.

Scrieți acum cuvânt puternic către păstorii poporului, pe care vreau să-i trezim, că iată cu ce vine mama Gigi către ei. Cer între ei unire, dar unire după adevăr. Nimic nu mai facem decât ce ne aduce Domnul să facem, că de acum încolo trebuie să rămână în picioare lucrul nostru, și dacă-l lucrăm bine, rămâne, măi copii. Am pornit războiul cu satana și cu tot duhul rău, și trebuie să-l biruim și să-l scoatem afară din poporul creștin, și apoi să fie creștinul creștin, că dacă-l văd că nu este, nu rămâne cu mine, că eu voi avea în curând un popor ceresc, cu trupuri cerești și nestricăcioase. Trebuie să avem grijă, că mare este taina nestricăciunii, căci cel ce se scoală și înviază acum, este cu neputință să mai moară, și dacă mai moare, nu se mai poate juca de-a muritul; moare și gata, și se dă deoparte.

Suntem în război, și eu sunt în față. Nu vă temeți, dar trebuie să avem multă atenție să nu fim prinși în cursă de vreun Iuda, iar dacă suntem atenți, îl facem de rușine, îl dăm de gol, și să căutăm să salvăm tot ce poate fi salvat, dar nu mai amestecați strălucirea soarelui cu ceața, că acolo unde răsare soarele se vede bine drumul și locul, dar acolo unde trăiește ceața, trebuie să așteptăm și să ne rugăm și să mergem cu multă atenție să putem răzbi înspre celălalt capăt. Mergem la război, și să nu ne temem că suntem puțini, căci cu noi este toată oastea cerească. Eu de aceea v-am spus să mă lăsați pe mine, că eu cunosc puterea de lucru la fiecare, și cunosc înăuntrul fiecăruia. V-am spus că nu mă pot bizui pe acest popor și că am ales ceva cu care să lucrez, să facem poporul acesta în stare să intre la Dumnezeu. Dar lăsați-mă pe mine să vă spun cum să facem, că nu cu oricine putem să facem ce avem de făcut, căci creștinul meu e slab și nu are înțelepciune și nu e curat cu inima. Mergem înainte, dar la război nu se poate cu cel slab, nici cu cel neînțelept, dar cu cel trădător, nici atât. Cel slab trebuie întărit, cel neînțelept trebuie înțelepțit, iar cel trădător trebuie învins și cucerit, trebuie stăpânit de puterea Duhului Sfânt, cu care lucrează Domnul astăzi, că mare este astăzi puterea Duhului Sfânt dar dacă nu știm cum să lucrăm cu ea, trebuie să ne lăsăm ajutați și învățați de Dumnezeu, că nu se poate să greșim ceva, nu se poate să greșim la război. Păstorii trebuie să meargă cu mine la război, să meargă înaintea mea și să-mi gătească mie calea să pot intra în fiecare cetate. Păstorii să fie nedespărțiți, ca să se deprindă unul de la altul cum trebuie lucrat, că trebuie să lucreze același lucru.

Măi păstorule Daniel, veghează bine cum lucrezi și cum lucrează și celălalt păstor, ca să fie lucrul vostru cu rod, nu unul să lucreze într-un fel, și celălalt, în alt fel. Lucrați așa cum lucrez eu și păziți bine ceea ce v-am spus să păziți, că dacă se strică ceva pe undeva, sau dacă se umblă la vreo așezare de a mea, sau dacă se pătrunde unde nu se poate acum, ca să se strice ceva sau să se tulbure vreo limpezime care este de la mine, o, măi păstorule, o, măi păstorilor, așa ceva nu se poate; să fim atenți, că așa ceva nu se poate. Lăsați așa, cum este să fie, și totul va merge spre arătarea slavei lui Dumnezeu, dar când o va arăta Dumnezeu. Fiți cu înțelepciune, fiți buni și calmi, și acolo unde nu se poate altfel, umiliți-vă voi, ca să semănați sămânța smereniei în poporul nostru. Lucrați bine și dați-vă pildă la tot poporul creștin. Așezați-vă bine casa, orânduiți-vă după dreptarul cel curat și drept, că trebuie să dăm deoparte stricăciunea, că altfel nu vom avea putere să luptăm împotriva stricăciunii. Uitați-vă bine la locul unde lucrez eu, că nu las stricăciunea să se lipească acolo, ca să pot sălășlui cu puterea cerească, așa cum se lucrează ea astăzi, că nu e de joacă, măi păstorilor, ce facem noi acum. Fiți plini de iubire, dar fiți plini de atenție, că trebuie să răscumpărăm vremea. Toate cuvintele voastre să fie ca în cer. Toată vorbirea să vă fie dreasă cu sare. Încă n-a venit vremea bucuriei. Mai avem încă durere, că e tare bolnav poporul creștin, bolnav și abătut și slăbit și rătăcit.

Vreau să pot avea loc. Vreau să fiu ajutată să am în mijlocul vostru învățătura mea, că trebuie să lucrăm totul numai după sfatul ceresc, că vine cerul pentru fiecare lucru ce-l avem de împlinit, și de acum încolo trebuie să se vadă ce lucrăm, ca să se rușineze creștinii mei care-L fac mincinos pe Dumnezeu, că mulți ar vrea să-și dea drumul poftelor și traiului bun, că zic că a mințit Dumnezeu și zic că nu s-a împlinit, că ei nu știu că s-a împlinit. S-a împlinit, măi copii, și voi știți că s-a împlinit și că se împlinește, dar ei nu mai știu nimic. Ei nu au de unde să știe că Domnul este cu împărăția Sa la voi și că supune puterea lumii sub mâna Sa cea tare. Ei n-au vrut să știe ce scrie în cartea cea mare, dară să mai știe că ea se împlinește! Dar la voi și cu voi, Domnul Se desăvârșește, și de la voi vrea să meargă peste tot, că vrea să-Și pună făclia în vârful unghiului și să-Și anunțe împărăția, căci împărăția de pe pământ trece în mâna ascultătorilor lui Dumnezeu, trece în mâna poporului meu, și nu te teme că ești mic, poporule al meu, că te voi înmulți într-o clipă. De aceea am venit la tine, turmă mică, de aceea, să te ajut și să-ți dau hrană tare, și să faci hrană multă, că într-o clipă vei prăsi și te vei înmulți și vei umple pământul și vei trăi în pace, că pământul și pășunea și fericirea vor fi lucruri noi. Tu nu vezi că facem un lucru nou? De aceea am venit să te sfințesc, ca să fii ceresc și să fac cu tine început de cer și de pământ nou, și apoi să fie peste tot această împărăție a lui Dumnezeu, că se va ști din zi în zi mai mult că Domnul împărățește și Se mărește.

Am adus mărul vieții, ca să mâncați din el și să fiți vii. L-am adus și v-am pus să-l lucrați, să-l păstrați, să-l faceți să se coacă bine, căci cine va fi să guste din el, gata, va învia. L-am adus și l-am încercuit cu întărituri cerești și v-am pus să păziți bine poarta grădinii mele. Și fii atent, străjerule de aici, fii atent la porți, că eu voi deschide atunci când va fi mărul copt. Fii atent, mămică! Numai cel ce va birui va fi bun să mănânce, că a spus Dumnezeu la acest popor lucruri mari în tot timpul, dar cine să le înțeleagă? Toate se lucrează și se văd prin credință, măi copii, că iată, cele dintâi vor trece, și eu voi face un lucru nou.

Am arătat copilului meu care mă ascultă și care-mi lucrează mie, i-am arătat doi sori: unul la asfințit, și asfințea, iar altul la răsărit, răsărind. Răsare, și totul se înnoiește, și totul va fi nou, și Soarele acesta nu va mai asfinți, și iese ca un Mire din cămara Sa, căci Domnul este Soarele cel nou peste pământ nou. Copiii mei, sunteți acum puținei de tot, cât iei într-o mână, dar vom birui pământul cu slava de la Dumnezeu, că așa a spus Dumnezeu despre mine și despre poporul meu. Rămâneți întru înțelepciune, ca să se verse de la voi duhul înțelepciunii și al priceperii peste poporul creștin.

Păstorii Daniel și Cristea să aibă duhul înțelepciunii și să-l arate poporului creștin. Să-l aibă, că trebuie să-l aibă. Să grăiască la poporul meu cuvânt de zidire și să insufle duh de credință și de cunoștință, duh de iubire și de trezire; să răscumpere bine vremea, că zilele sunt târzii. Păstorii să se arate pildă de trăire cerească și să rămână întru mine întru toate cele de la cer, căci în curând vom avea un popor nou, un popor ceresc. În orice cetate vor merge, să-mi gătească bine calea. O, că de când aștept zilele acestea de glorie ca să vin și să-mi desăvârșesc taina în acest popor! Eu am putere să sun și să suflu peste acest popor ca să-l înviez, și apoi să vin și să cinez cu el. Misiunea mea trebuie desăvârșită cât mai curând, dar fără voi nu pot, măi copiii mei. Vom merge împreună pe unde mai e încă soare ca să vedem bine drumul și să așezăm viață bună peste acest popor, iar pe unde este încă ceață și frig, vom mai suna la porțile cetății, vom mai întări focul pe margini până va dispărea ceața, și apoi vom intra și vom trâmbița și vom lucra, și va învia poporul meu, mămică, și mă voi arăta lui, că va crește înțelepciunea acestui popor. Duhul lui Dumnezeu va lucra și va putea dacă mă veți asculta și mă veți ajuta și mă veți însoți până la arătarea mea.

Odihniți-vă un pic, și pregătiți-vă iar, că vom scrie carte pentru cel ce va fi mare peste biserica mea, și iar vom mai scrie o carte cu trimitere către cetățile poporului meu. Stați sub obrocul meu, stați în ascultare. Fiți întru tăria cea de sus, întru lucrul Domnului Iisus Hristos, întru dragostea Măicuței Sale și întru grija și iubirea mea. Amin, amin, amin.

19-10-1990

Cuvântul lui Dumnezeu către alesul Său Irineu

Iată, copiii mei, cuvânt nou, căci începutul de la voi este nou. V-am spus că facem un lucru nou, un popor nou, un popor ceresc, nestricăcios. Iubiții mei, facem o biserică nouă, o biserică veșnică, un început de biserică veșnică, nestricăcioasă. Amin.

Se coboară cu dragostea cerească cuvânt ceresc și dulce pentru iubitul cel iubit și cel așteptat de tot cerul, pentru cel iubitor de Dumnezeu, pentru cel chemat și ales și credincios, căci este credincios. Se coboară către el cuvânt de împodobire și de viață nestricăcioasă, cuvânt de înveșmântare, cuvânt de taină cerească. Domnul Iisus Hristos îmi spune să aduc la voi cuvântul Său către acest iubit al nostru, că e al nostru, măi mămică.

V-am spus că fără voi nu pot aduce nimic de la cer. V-am spus că voi sunteți mâinile și picioarele mele, că sunteți glasul și răsunetul meu. V-am spus că sunt în voi, și voi în mine.

O, iubitul meu, aceștia sunt copiii mei, sunt rodul lucrării lui Dumnezeu, sunt mădularele mele, că eu i-am născut, și în dureri i-am născut. Sunt aici la ei, sunt cu ei, sunt în ei, și ei mă ajută să fiu aici cu cuvântul cel ceresc, că așa zice Domnul, că al meu este acest popor, și a venit vremea să mă înfățișez cu el la Dumnezeu ca să facă din fiii acestui popor unelte de lucru, ca să facă Domnul înviere pe pământ prin acest popor ales și crescut prin mine cu cuvântul lui Dumnezeu. Amin.

Mă trimite Domnul acum la acești copii cu cuvântul Său pentru cel iubit al Său, pentru ca să-l îmbrace întru puterea cea de sus, pentru ca să-l facă ceresc. Iată cuvântul Domnului:

– Ia aminte din nou, iubitul Meu, copilul Meu iubit. Se împlinesc cele scrise în carte, cele scrise pentru vremea aceasta. Iată, dă muguri, iată un lucru nou; vin să-l desăvârșesc. Ia aminte, că vom lucra un lucru nou, un Ierusalim nou, o viață nouă și veșnică. Amin.

Iubitul Meu, mare este taina nestricăciunii, și această taină trebuie lucrată de noi, trebuie așezată pe pământ, că vom face ceruri noi și pământ nou, și va coborî Domnul în mijlocul acestui Ierusalim ceresc și va așeza cele scrise în carte. Am adus pomul vieții, am adus mărul vieții, ca să fie lucrat și să fie așezat în mijlocul Ierusalimului ceresc, căci cel ceresc va coborî la cel pământesc și va fi numai unul, un Ierusalim ceresc pe pământ; pe pământ, că pământul se va curăți, se va înnoi, va fi nou.

Am venit la tine ca să te așez întru acest început nou, ca să fii ceresc, că dacă vei fi din cer, te vei cunoaște că ești din cer, și vei lucra, măi iubitul Meu, și Se va vedea Domnul, și se va lucra pe pământ taina nestricăciunii, și biserica va triumfa și se va îmbrăca de sărbătoare. Fii cu luare-aminte și cu dragoste, că vreau să te hrănesc cu pâinea vieții, așa cum știu Eu că trebuie să fie această pâine a vieții. Nimeni nu mai înțelege, nimeni nu se mai teme, nimeni nu mai moștenește pâinea vieții întru putere de viață. Nu se mai vede această putere, nu se mai vede lucrată, că nu este putere de viață întru cei ce zic că lucrează pâinea vieții, și iată că nu se vede înviere de la Mine prin cei ce zic că lucrează pâinea vieții. Eu sunt pâinea vieții, dar și astăzi, ca și atunci, toți Mă răstignesc. Învățătorii legii cei de atunci aduceau jertfă și închinăciune lui Dumnezeu, iar când a venit Dumnezeu la ei, o, ei L-au omorât. Au omorât Viața, măi iubitul Meu. Numai cuie și durere Îmi dau și azi învățătorii legii, și apoi zic că Îmi slujesc și zic că lucrează pâinea vieții. Numai răni și răstignire, măi iubitul Meu.

Ia aminte cu iubire, că vreau să te hrănești din acest început de lucru nou. Nu mai mânca la masă cu Anna și Caiafa, nu mai sta la masă cu Iuda. Mănâncă, iubitul Meu, cu Mine, mănâncă în fiecare zi de la Mine. Nu te lipsi de Mine niciodată, și vei fi ceresc. Eu am venit aici, M-am coborât aici cu împărăția Mea și am făcut aici început de cer și de pământ nou, început de nestricăciune. Mănâncă, iubitul Meu, cu Mine, că la această masă Eu sunt cu toată dragostea Mea coborât, cu toată puterea Mea, cu toată viața Mea. Îmbracă-te întru viață cerească, măi iubitul Meu, că te voi încorona să stai pe scaunul Meu, pe scaunul bisericii Mele, ca să fii pildă bisericii Mele.

Iubitul Meu, în curând cele vechi vor trece, și Eu voi face un popor cu trupuri cerești, îmbrăcate în nestricăciune. Taina aceasta, nepricepută până astăzi, neașteptată de nimeni, starea aceasta îngerească pe care vreau s-o desăvârșesc pe pământ și cu care voi minuna lumea la vederea acestei trăiri cerești pe pământ, pe pământ nou, o, taina aceasta a nestricăciunii, această stare cerească vreau s-o așezăm pe pământ. Iată, iubitul Meu, taina lui Dumnezeu. Aceasta este taina de mântuire a omenirii. Vom întări acest început nou, și vom lărgi apoi cortul acestui Ierusalim ceresc, și va fi apoi ca Domnul să-Și anunțe împărăția, căci trâmbița va suna și va răsuna, că de aceea întăresc acest început. Și Mă voi face cunoscut întru cei ce bine am voit, că va învia omul cel nou pe pământ și vom face un popor nestricăcios, un neam veșnic, și lumea va vedea această minune și va învia și va intra între cei veșnici și se va sfinți, și va crește numărul neamului lui Dumnezeu, și asta va fi minunea minunilor, că moartea nu va mai fi, și va fi mărul vieții, și noapte nu va mai fi, că Domnul va lumina.

O, fericit va fi cel care-și curăță haina vieții, că acela va avea stăpânire peste viață, acela nu va sări peste poartă, și va intra pe ușă în cetatea lui Dumnezeu, în raiul cel veșnic, că se vor aduna popoarele să vină să vadă această slavă, căci cerul cel nou și pământul cel nou vor fi și vor rămâne pe veci, și neamul lui Dumnezeu va dăinui veșnic, și va fi fericire și mângâiere peste Ierusalim.

Ridică-te și te încinge și te împlinește, copilul Meu iubit, că iată, mare și minunată este taina nestricăciunii, că de la acest început voi revărsa râu de viață, râu de înviere, iar când viața se va arăta, noroade însetate vor bea și vor lua Duh Sfânt și se vor adăuga la Dumnezeu.

Copilul Meu iubit, cu câtă dragoste te port și te cresc! Iată, vezi cum te ridic. Te ridic din zi în zi, și apoi te voi arăta mare. Iată, îți dau să mănânci din mărul vieții pe care l-am coborât și pe care în curând îl voi așeza la mijloc, că voi descoperi puterea Mea la cei fără putere și voi împărți putere și viață.

Îți aduc aminte iar, să fii cum am fost Eu. Am pus peste tine duhul înțelepciunii cu care am lucrat Eu când eram un copil în mijlocul cărturarilor și învățătorilor legii, și după Mine au mers apoi noroade întregi să-Mi asculte înțelepciunea. Fii întru Duhul Meu, căci Duhul Meu este întru Tatăl. Fii întru Duhul Meu, ca să fii fiul Tatălui Meu.

Am spus atunci când M-am dus către Tatăl Meu, am spus că Mă duc să vă pregătesc loc, ca acolo unde voi fi Eu, să fiți și voi, și iată, iar vă spun că pregătesc loc, ca acolo unde sunteți voi, să fiu și Eu. Voi sunteți prietenii Mei și nimic nu tăinuiesc ca să nu știți, căci nimănui n-am descoperit aceste taine pecetluite până acum. Iată de câtă iubire ați avut parte.

Copilul Meu iubit, fii plin de iubire, fii plin de credință, că iubirea Mea se va vărsa ca un râu peste fiii ascultării. Toate merg spre glorie, că România este gloria lui Dumnezeu, este pământul strălucirilor, este regină peste popoare, este binecuvântată și iubită și aleasă, că așa este scris, că Domnul va alege din nou Ierusalimul. România este cetatea cea iubită, și voi aduce pe regele ei, că el este de la Dumnezeu. Și vei avea sfânta datorie să-l faci ceresc și nestricăcios, pe el și pe toată casa sa, și va fi să-l înveți de la Mine, și va fi să asculte de Mine întru toate căile sale și va domni întru Mine, că așa este scris.

O, iubitul Meu, rămâi întru dragostea Mea, fii fiul dragostei Mele, căci cu dragoste te privesc întru toate căile tale, și va fi să lucrezi numai dragostea Mea în mijlocul bisericii Mele, căci dragostea Mea este cea mai înaltă stare. Cu ea am întocmit lumea și cu ea voi veni mereu și vă voi da-o ca s-o întronați pe pământul Noului Israel. Cu dragostea Mea vom face popor nou, neam nou, și acest popor se va numi poporul iubirii, cetatea iubirii Mele, căci Duhurile lui Dumnezeu vor sufla peste pământ și toate tainele vor fi arătate, și atunci se va vedea scris pe creștetul fiilor lui Dumnezeu nume nou și numele cetății celei noi, al Ierusalimului ceresc.

Iubitul Meu, se apropie sărbătoarea sărbătorilor în cer și pe pământ. O, și cât vă iubesc de mult! Dar hai să ne iubim unii pe alții ca să se vadă iubirea noastră, că împărăția iubirii începe în curând peste tot. Va împărăți iubirea noastră pe pământ nou, măi copilașii iubirii Mele, și se va revărsa ca un râu peste mulțimi, și pomul vieții va străluci și va rodi, și vom sta la masă.

Hai, iubitul Meu, să fim iubire, să fim înviere și să fim lumină peste pământ. Stai întru taina Ierusalimului ceresc până te voi arăta cu putere, căci va trebui să așezăm raiul pe pământul cel nou, și vom trăi cu fericire în Edenul iubirii, și toată suflarea de pe pământ va cunoaște taina iubirii cerești, că mare și minunată și veșnică este taina aceasta. Lasă-Mă să stau cu toată sfințenia Mea întru tine, și nimic să nu-ți fie mai sfânt și mai mare decât grija aceasta, și atunci Eu voi fi Cel dintâi întru toate căile tale și voi locui în inima ta întru toată mărirea Mea, că vreau să Mă arăți întru tine, vreau să Mă vadă și să se rușineze cărturarii și învățătorii legii când vor vedea sfințenia și măreția Mea întru tine. Și vom ieși la iveală cu puterea Mea și vom sufla și vor cădea cele șubrede, și vom înălța biserică vie și viață vie și sfințenie pe pământ, căci cele dintâi vor trece de acum.

Îmbracă-te frumos, gătește-te de sărbătoare, măi copilul Meu iubit, că Domnul te iubește și face legământ cu tine. Ne vom ridica și vom așeza cele proorocite, și taina lui Dumnezeu se va desăvârși în strigătele mulțimii, cu har și cu iubire.

Te port întru tăria cea de sus, te binecuvintez cu toate darurile Mele și te îmbrățișez întru slava cea coborâtă în toată vremea, cu taina păcii Mele cerești. Te învăluiesc întru pacea Mea mereu și nici o clipă nu te las. Ești scris pe inima Măicuței Mele și ca pe un fiu dulce ea te păzește mereu și te întărește cu harul și cu binecuvântarea sa. Amin, amin, amin.

22-10-1990

Cuvântul lui Dumnezeu: proorocie pentru România și așezarea ei întru slavă

Se aude glas cu tărie, care strigă: cine va vorbi pentru Mine?

Iată, suflu duh de trezire peste popoare, să trezesc duhul descoperirilor peste înțelepții pământului, ca să știe că Eu sunt Dumnezeu. Vin să netezesc potecile, vin să curăț pământul și să-l adăp apoi, ca să răsară peste el iarbă nouă și grasă și să hrănesc încă o dată mulțimile. Vin curând, și plata Mea este cu Mine. Nimic nu împlinesc fără să descopăr taina Mea proorocilor.

Ierusalime care omori pe prooroci și nimicești pe cei trimiși ai Mei! Iată, vin să Mă desăvârșesc. Să audă popoarele și limbile că vin cu Ierusalimul cel de sus să-l așez pe pământ și să pun în mijlocul lui cele scrise în carte. Vin să aleg iarăși Ierusalimul.

Iată glasul Domnului peste pământ! Scrie și dă de știre ce grăiește Domnul. Duhurile lui Dumnezeu suflă peste pământ, și cine se încumetă să-Mi tulbure planurile? Să vină să se lupte cu Mine, să vină și să judece între Mine și via Mea.

Vai celor ce numesc lumina întuneric, și întunericul lumină, care zic amarului dulce, și dulcelui amar! Vine Domnul și munții se clatină și nimicește Babilonul!

O, cum ai căzut tu din cer, tu, care ziceai că-ți vei așeza sălașul în muntele Meu cel sfânt! Iată, te-am azvârlit la pământ ca pe o ramură fără preț. Iată, vine după tine un rege cu dreptatea Mea, și ochii celor care văd nu vor mai fi închiși.

Cei slabi la inimă, întăriți-vă și nu vă temeți! Eu voi merge înaintea unsului Meu și voi zdrobi încuietorile cele de fier, că dintr-un ținut de departe chem un om ca să împlinească planul Meu.

Scoală-te, România Mea! Ridică-te, iubito! Scutură-ți jugul și vino spre mărire, o, cetatea iubirii Mele! Nu mai plânge, iubito, că vaiul trece; mai e un ceas. Iată, răsare soare nou și florile se desfac și Eu vin să te fac mireasă, vin să te iubesc și să te așez întru glorie, și toți prietenii te vor vedea și vor umbla întru strălucirea ta, iubito, că așa stă scris despre tine, că regi vor umbla întru mărirea ta. Vine Domnul să Se odihnească peste tine, că iată, întru tine binevoiesc.

Te-au cântat poeții tăi, te-au cântat păgânii tăi și n-au știut de ce te cântă, iubito. Duhurile Mele suflau dis-de-dimineață peste tine și îți trezeau cântecul de iubire, și cântai, o, cetate iubită, cântai cântecul tău de iubire, și erai frumoasă și cântai.

Au trecut peste tine nori și ceață și îți schimbau frumusețea, și râsul tău înceta atunci, dar nici o ispită n-am lăsat-o să treacă peste puterea ta. Duhul Meu, ca un bucium Se trezea dis-de-dimineață și suna cu jale și ridicam din tine pe vitejii Mei și le încingeam mijlocul și te eliberam de sub povară, și, apoi, din nou zâmbeai, iubito, că de la naștere te-am iubit și te-am sortit să fii a Mea.

Dar când a venit iarna peste tine, a căzut o zăpadă grea și te-a acoperit, iubito, și ai murit aproape de tot. Și te-ai zbătut în sângele tău șaptezeci de ani (1921-1991, n.r.) și s-a făcut zăpada roșie de sângele tău. Și am trecut pe lângă tine, și erai goală, iubita Mea, și Mi-am dezbrăcat veșmântul și te-am învelit, că Mi-am adus aminte de tinerețea ta, când erai frumoasă și albă. O, că te-au robit străinii și te-au necinstit, că ți-au făcut lege și te-au silit să te tai împrejur, dar Domnul îi va smeri, și ei ți se vor închina la picioare, ca să știe că te-am iubit, iubito, că ai fost sărmană și ai fost sub cruce, dar ai păzit răbdarea Mea. Și acum, iată, te trezesc din somn, să curăț murdăria de pe tine și să te îmbrac cu podoabe noi. Ridică-te și vino spre mărire, că asta îți este menirea de la Dumnezeu.

O, România Mea, ți se apropie ziua schimbării la față și vin să Mă sălășluiesc întru tine, că tu ești scaunul măririi Mele, tu ești Ierusalimul gloriei Mele, că slava Mea se va coborî peste tine și vei străluci ca soarele, o, cetate a strălucirilor, și toate popoarele vor veni să te vadă, că porțile tale vor fi deschise zi și noapte, dar noaptea nu se va mai coborî peste tine, iubita Mea. Voi așeza pe înălțimile tale sunet de trâmbiță și glas de serbare, iar feciorii tăi îți vor cânta cântecul tău de iubire, și atunci, pământul tău îți va da înapoi pe morții de sub el, căci ei vor învia, și tu te vei schimba într-o clipă la trâmbița Mea. Și vei fi regină, iubito, că Domnul este Regele iubirii, și este Regele tău.

Iată, vin cu plata răbdării, că te voi ocroti de ceasul ispitei. Fii tare, iubito, ca să Mă ai cu tine, că nici un neam sub soare nu va avea biruința și gloria ta, că vei fi Mie templu de mărire și te vei numi Ierusalimul cel nou, că Eu îți dau nume nou, iubito, cetate iubită. Trezește-ți urechea, ca să-Mi auzi glasul, că tu vei fi tronul Meu, și în tine se va auzi cântecul Meu de slavă: «Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Savaot, Cel Care a fost, și este, și va fi!». Iar pe cei ce au călcat peste tine, le voi descoperi păcatul și îi voi rușina și îi voi mustra cu asprime ca să vină înspre pocăință, și dacă ne vor auzi glasul și ne vor deschide, vom intra, iubito, și vom cina cu ei, și ei cu noi.

Și voi ridica un om care va fi vrednic să ia cinstea și binecuvântarea și puterea (regele Mihai, n.r.) și îl voi chema din Egipt, căci cei ce l-au înstrăinat și au vrut viața lui nu vor mai fi atunci, că Eu voi întinde mâna și voi lua din tine hrana, și te vei duce apoi la fiul cel vândut și alungat, și el va plânge și te va îmbrățișa și te va iubi, și va veni cu toată bogăția Samariei și îți va sluji ție, că el este de la Mine, și cine este cel ce se va ridica împotriva planurilor Mele cele din veac? Și tu te vei numi atunci «cea cu bărbat», căci acesta va birui și va fi mare prin puterea Mea, și sabia Mea va fi necruțătoare ca să-i gătesc venirea. Și va veni, iubito, și se va auzi atunci din nou cântecul tău de iubire, și se va auzi glasul de bucurie al celor junghiați, care au mărturisit despre vremea Mea și despre mărirea ta, căci vin să te pețesc.

Și în ziua aceea Mă voi răzbuna pe împărați și pe domni, pe bogați și pe puternici, pe robi și pe slobozi, că te voi scormoni cu făclii aprinse, cetate iubită, și ochiul Meu va căuta prin peșteri și prin stânci pe cei ascunși de fața mâniei Mele. Dar în ziua aceea voi însemna pe frunte cu numele Meu și cu numele tău toată seminția ta care a păzit răbdarea Mea și și-a spălat veșmântul, și fiii tăi vor fi preoți ai Celui ce șade pe tron și vor sluji zi și noapte înaintea Mea și Îmi vor aduce miros de tămâie, miros de iubire, iubito, și nu vor mai înseta, nici nu vor mai flămânzi, că le voi dărui izvoarele vieții și își vor spăla în ele de lacrimi obrajii, și cine își va spăla viața în ele, se va adăuga ție, cetate iubită.

O, voi întinde cortul Meu peste tine ca să te ocrotesc apoi, căci îngerii Mei vor dezlănțui chin și durere peste cei ce nu au pecetea Celui viu. Și voi slobozi glas de tunet, precum este scris, și se va vesti din nou pe pământ taina lui Dumnezeu, pentru toate popoarele și limbile și peste puternicii pământului și voi striga: «O, de câte ori am voit să te adun sub aripa Mea ca să te ocrotesc, dar n-ai voit, și te-ai desfrânat departe de Mine și ai zăcut în necunoștință și n-ai voit adevărul Meu și n-ai iubit viața, că ți-ai încheiat zapis cu pieirea, ca să fii vrednic de pieire. Și acum, iată, te pustiesc, și vărs mânie peste popoare, și nu Mă vei mai întâlni până nu se va auzi din nou: „Binecuvântat este Cel ce iarăși vine întru numele Domnului“». Și tu, România Mea, cetatea iubirii Mele, vei vedea pe cei ce veneau să te blesteme, căci vor lua calea lui Valaam, fiindcă tu ești binecuvântată și mare cu Mine, iubito, că Domnul va împărăți și va răsplăti pe robii Săi, pe prooroci și pe sfinți și pe cei ce se tem de Domnul. Și se va cânta în tine cântare nouă, și nimic necurat nu va mai intra în tine.

O, România Mea iubită, ieși din Babilon, fugi de desfrânare și sfințește-te cu Mine, ca să nu guști din pedeapsa Babilonului, că se va ridica fumul focului în care va arde Babilonul, cetatea cea înveșmântată în vison și în aur, și se vor veseli apostolii și proorocii, că Domnul vine cu dreptatea ca să răscumpere sângele lor, căci îngerul bisericilor va suna și va împrăștia cuvântul lui Dumnezeu, și vremurile se vor așeza la loc, și se va slăvi biserica Dumnezeului Cel viu, iar celor de pe tronuri li se va da putere să facă judecată și să răscumpere sângele celor tăiați pentru mărturia lui Dumnezeu, care nu s-au întinat din vinul Babilonului, și lacrima și moartea vor pieri, și cerul și pământul se vor face noi, căci cele vechi trec cu trosnet.

Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Eu sunt începutul cel nou, iar tu, cetate iubită, vei fi învăluită de slavă și vor veni la tine cei scriși în cartea Mea, și va izvorî din tine râu de viață, și voi așeza în mijlocul tău pomul vieții. Fericiți acei ce-și spală haina vieții ca să intre la Dumnezeu. Fericiți acei ce ascultă Duhurilor lui Dumnezeu. Iarba și floarea se veștejesc, dar Cuvântul Dumnezeului nostru este în veac. Eu sunt Cel ce dă nădejde. Eu sunt Cel ce grăiesc.

Suflă Domnul duh de trezire peste înțelepții pământului: iubiți frica de Dumnezeu, iubiți credința în Dumnezeu, dar iubiți dragostea de Dumnezeu. Să se coboare dragostea Mea și înțelepciunea Mea peste înțelepții acestui veac și să nu se mai poticnească nimeni. Înțelepciunea de Dumnezeu este frica de Dumnezeu. Aceasta este începutul înțelepciunii, și cel ce nu o are pe aceasta, acela nu este înțelept.

Iubiți căile Mele, înțelepților, că Se coboară Dumnezeu peste cei slabi ca să facă de rușine pe cei tari, că a ascuns Dumnezeu tainele Sale de înțelepții pământului și le-a descoperit pe ele pruncilor lui Israel. Scuturați jugul robiei, căci cine este rob păcatului, acela nu are înțelepciune, acela schimbă minciuna cu adevărul și umple de duhul minciunii pe cel aproape mort, căci minciuna seamănă moarte și rătăcire de la calea adevărului. Căutați-Mă cu inima smerită și cugetați cu dreptate despre Mine, căci Duhul lui Dumnezeu nu sălășluiește cu fărădelegea și Se dă deoparte din fața ispitei. Îndreptați spinarea voastră și luați jugul Meu, că jugul Meu este ușor și sarcina Mea este bună. Cel ce nu este ca Mine, nu este cu Mine, și iată, vine ceața peste popoare, vine să prindă pe cei fără de lege.

Iubiți dreptatea, iubiți calea Domnului și mergeți pe ea, căci cuvântul înțelepciunii este viață; și, în sfârșit, iubiți, iubiți viața. Eu sunt calea, adevărul și viața, și cine umblă pe căile Mele, este viu. Cel ce cunoaște căile Mele și nu umblă pe ele, acela să nu vorbească despre Dumnezeu. Cel ce-și iubește viața, acela și-o va pierde. Întăriți-vă inimile, înțelepților, întăriți-vă genunchii, gătiți cărări drepte, că vine împărăția slavei, și Dumnezeul cerurilor voiește să vă dea vouă împărăția. Iubiți smerenia, o, înțelepți ai pământului, că Dumnezeu nu Se lasă descoperit și nu pătrunde în sufletul viclean. Curățiți-vă și albiți-vă, că iată, vin cu plata Mea. Fugiți din fața morții și împăcați-vă cu Dumnezeu, că vine Domnul să Se odihnească întru ale Sale, vine să-Și anunțe împărăția.

România Mea, fiii tăi umblă pe căi deșarte, înțelepții tăi dorm și se poticnesc, dreptul piere și nimeni nu ia aminte, și Domnul este străin la tine. Învățătorii legii se poticnesc pe timp de zi și nu au putere să împartă viață de la Mine. De la mic până la mare iubesc calea pierzării și nimeni nu Mă mai are pe Mine. Iată, vin cu văpaie, vin să scot răul din tine. Vin să te curățesc și să te înnoiesc, vin să fac pământul tău nou, vin să fac ceruri noi și pământ nou. Vin la tine, România Mea, că Domnul întru tine binevoiește și Se mărește. Iată, sun din trâmbiță. Ridică-te, iubito, scutură țărâna de pe tine! Spală-te, România Mea, că Domnul Se unește cu tine. Iată, vin să-ți despecetluiesc izvoarele, vin să-ți descopăr fântânile, vin să-ți deschid porțile, căci cine te va iubi, după dreptate te va iubi, iubito.

O, vin să Mă judec cu păstorii turmei Mele și să adun rămășița și să-Mi pasc turma. Nu trebuia păstorii turmei Mele să-Mi păstorească turma? O, turma Mea s-a risipit și s-a rătăcit și nimeni nu o mai caută, căci păstorii Mei n-au purtat grijă de ea și s-au păscut pe ei înșiși, dar vin să fac dreptate pentru turma Mea, vin să cer oile Mele de la ei, și ei nu le vor mai sfâșia și nu le vor mai înjunghia. Vin să le port de grijă și să le cercetez, așa cum cercetează păstorul turma când este în mijlocul ei; vin să le hrănesc și să le adăp, vin să fac dreptate și să judec între oaie și oaie. Vin să limpezesc apele și să-Mi scot turma la pășune bună, și, nu te teme, turmă mică, un ceas mai este, și te voi păstori după dreptate și te voi înmulți și voi așeza peste tine păstori care te vor păstori cu dreptate, și tu vei prăsi și te vei înmulți, și voi ridica un neam mare, un neam ales, o preoție sfântă, și voi revărsa duhul mângâierii și al măririi peste fiii ascultării.

România Mea, Ierusalimul măririi Mele, tu vei fi gloria Mea, iubito, și din tine va răsuna peste popoare cântare nouă, cântare de pace peste popoare, iubito, și imn de slavă veșnică. Bucură-te, Ierusalime nou, bucură-te, România Mea! că iată, vine Domnul la tine. Lărgește-ți cortul și vezi, că vin la tine fiii tăi. Toți cei ce te-au urât te vor numi cetatea Domnului, că din părăsită și asuprită ce erai, voi face din tine mândria veacurilor. Eu, Domnul, am hotărât aceasta.

Hai, popor iubit, bucură-te și te ridică, cetatea iubirii Mele! Cântă-ți cântecul tău de iubire, să audă popoarele și să se înveselească. Pune-ți rochiță de sărbătoare și salbă de nuntă, că Domnul vine la tine.

Scoală-te, iubito, și lasă-Mă să-ți aud glasul. Aprinde candela și ieși în prag, iubita Mea, și veghează, iubito, că vin curând. Amin, amin, amin.

25-10-1990

Author:  Duhul [ 2.3.2008, 00:56 ]
Post subject:  Cuvântul Domnului - Anul 1990 (2)

Cuvântul lui Dumnezeu către patriarhul Teoctist

Dumnezeu grăiește pe pământ. Să se audă cuvântul Domnului și să se împlinească planurile Sale!

Cine este cel ce-Mi încurcă planurile? Să vină să judece între Mine și via Mea.

Duhurile Domnului grăiesc bisericilor.

Ia aminte, cârmuitor al bisericii, ridică-te și ia aminte! Iată, vin să fac un lucru nou, un popor nou, o biserică nouă și veșnică. Vin să așez Ierusalimul și să netezesc cărările. Ia aminte, că te-am așezat încă o dată să stai pe scaunul bisericii Mele, ca să vii să împlinești planul Meu. Vin cu cele scrise în carte, vin să Mă desăvârșesc, vin să curăț biserica, de idoli și să scot urâciunea pustiirii din locul Meu cel preasfânt, căci planurile Mele nu sunt ca planurile voastre, și cine este cel ce se ridică împotrivă? Să vină să lupte cu Mine, căci vai celor ce încurcă planurile Domnului! Vai celor ce fac planuri fără Mine!

Ia aminte, că iată, îți fac cunoscut planul Meu. Ridică-te și grăiește bisericii, grăiește către învățătorii legii și către păstorii turmei Mele: Iată, oile Mele rătăcesc ca oile fără păstor, oile Mele stau risipite prin toți munții și dealurile. Păstorii lor s-au păstorit pe ei înșiși și nu mai umblă după legea Mea. Iată, vin să cer de la ei oile Mele ca să nu mai fie ele pradă de sfâșiat. Vin să păstoresc turma Mea, vin să-i fac dreptate și s-o așez în staul, vin să fac gard în jurul ei, ca să nu mai fie oile Mele sfâșiate de lupi și de fiare sălbatice. Și vin să împlinesc.

Ia aminte, și te ridică să faci voia Mea, că vei sta în mijlocul învățătorilor legii, în mijlocul păstorilor turmei Mele, și Domnul va coborî sfaturile Sale pentru ca să se împlinească cele proorocite, că-l voi așeza pe cel de al șaptelea uns, și el va sta și va împlini planul Meu ca să-Mi așez la loc vremurile și sărbătorile. Și voi coborî prin robii Mei prooroci și voi veni către el și îi voi porunci să facă voia Mea. Acela este de la Mine, și nimeni să nu umble să-Mi zădărnicească planul Meu, căci Eu sunt Dumnezeu și nu om. Voi coborî Duhul Meu peste el și îl voi îmbrăca cu putere de sus și îl voi așeza pe scaunul lui David și vom face biserică vie și nestricăcioasă. Vom adăpa pustiul cel însetat și vom face cărări drepte și cale curată și sfântă, pe care vor merge cei mântuiți. Chiar și cei fără de pricepere vor merge pe dânsa. Atunci cei surzi vor auzi și se vor deschide ochii orbilor, și cei săraci se vor veseli de Domnul și vor vedea lucrul mâinilor Mele în mijlocul lor, iar cei rătăciți cu duhul vor primi înțelepciune.

Iată, vin la păstori, să le cer socoteală, căci păstorii turmei Mele nu vor să asculte de legea Domnului, și voi cere din mâinile lor sângele proorocilor și al văzătorilor, căci ei au disprețuit cuvântul lor și le-au spus: „Nu proorociți!“. Iată, voi veni și le voi da să mănânce pâinea îngrijorării și a strâmtorării, iar tu, popor al Sionului, nu mai plânge, căci cei ce te învață nu se vor mai ascunde, și urechile tale vor auzi cuvintele: „Iată calea!“. Voi coborî ploaie bună și va crește iarbă nouă și grasă pe pământ, și pe toți munții vor fi râuri și fântâni, iar turnurile vor cădea de groaza care vine, și voi lega rana ta, Sioane, și soarele va străluci atunci de șapte ori mai mult.

O, vai de cei ce încheie legăminte fără Duhul Meu ca să înmulțească fărădelegea! Vai de cei ce întinează locul slavei Mele! Iată, îi voi scoate de la Mine și voi așeza păstori după inima Mea și vor păstori cu dreptate și cu iubire, și oile Mele vor paște pășune bună și vor trăi în siguranță, iar preotul și profetul vor sta alături la masa Mea, ca odinioară, și voi ridica încă o dată biserica pe piatră, și când biserica va cuvânta, se vor face ceruri noi și pământ nou. Iată, vin să fac un popor nou, un neam ceresc și nestricăcios, un popor sfânt, care va trăi întru legile Mele, că România este locul slavei Mele, ea este Ierusalimul gloriei Mele, și vin să Mă desăvârșesc în mijlocul ei și să așez în ea cele scrise în carte.

Ia aminte cuvântul Domnului, cârmuitor al bisericii, căci un om din biserică se luptă și voiește să stea pe scaunul bisericii. Vai celor ce fac planuri care nu sunt din Duhul Meu! Vai celor ce zic proorocilor: „Nu proorociți!“. Nu se cade ca biserica să întrebe pe Dumnezeul ei? O, altarele Mele sunt pângărite și nu mai izvorăște din ele putere de viață. Nu mai este pricepere, căci tot trupul este plin de răni; din creștet până în tălpi tot trupul este plin de bube și nimeni nu se îngrijește de rana poporului Meu. Păstorii se păstoresc pe ei înșiși și își fac câștig nedrept și iubesc argintul și fac desfrânare cu Trupul și Sângele Meu. Iată că pe scaunul Meu voi face așezare după voia Mea, căci gândurile Mele nu sunt ca gândurile voastre. Eu nu pot să fiu una cu Irod, nu pot cu Anna și Caiafa, nu mai stau la masă cu Iuda și vin să-Mi curăț biserica de idoli și de stricăciune, căci casa Tatălui Meu nu este peșteră de tâlhari. Vin să fac curățenie pe pământ, vin să scot urâciunea pustiirii din biserică și vin să-l ridic pe cel de al șaptelea uns al Meu. Iar tu, cârmuitor al bisericii, vei veni și vei așeza sfat, și te vei ridica apoi să-Mi ungi cu untdelemnul sfințeniei pe unsul cel de la Mine, căci acesta este de la Mine, nu de la tine. Cu acesta voi încheia legământ viu și voi așeza din nou Ierusalimul și voi face din el slava popoarelor și lumina neamurilor. Scoală-te și te împlinește întru Mine și vino să faci voia Mea, căci voi șterge de la fața Mea neascultarea Sionului și nu-Mi voi aduce aminte de calea cea greșită, că iată, aceasta este vremea să dau bisericii Mele înfățișarea cea dintâi și să aduc la loc vremurile și sărbătorile Mele. Să se întoarcă la Domnul tot trupul lui Israel cel credincios și să asculte glasul lui Dumnezeu, căci împăratul David a primit pe Natan, și Rebeca L-a întrebat pe Domnul, dar Ierusalimul Meu Îmi ucide cu pietre proorocii și pe trimișii Mei, ca să nu-Mi adun pe cei risipiți ai Mei.

Iată, așez un om să împlinească planul Meu. Cel ce se luptă să stea în capul mesei Mele nu va izbuti, că Eu voi așeza pe scaunul Meu pe cel întru care binevoiește inima Mea, pe cel cu duhul smerit, care umblă pe căile Mele și care va îndrepta căile cele strâmbe, care va da la o parte pe cele șubrede și le va ridica pe cele tari. Nimănui nu-i voi da voie să-l îndepărteze, iar ție, cârmuitor al bisericii Mele, ție îți poruncesc să-l ții alipit de tine până în ziua când va fi să-l așezi. Acela este de la Mine, și Eu ți-am pus în gând să-l chemi și să-l ridici, căci l-am dus la Ierusalimul patimilor Mele și l-am purtat în cârca Mea ca să știe și să mărturisească despre Mine, și tot Eu l-am chemat înapoi, ca să fie pentru Ierusalimul gloriei Mele și să împlinească voia Mea. Voi sfărâma împietrirea inimilor și voi lucra cu putere, căci Duhul Sfânt este Dumnezeul Cel Care întreiește întreita lucrare a Preasfintei Treimi, și toate vin întru odihnă și întru serbare veșnică.

România este cetatea Mea cea iubită. Ea este țara strălucirilor, și Eu vin să așez încă o dată Ierusalimul. Nimic nu fac fără să descopăr robilor Mei prooroci, și nimeni să nu se încumete să iasă de sub puterea Mea.

Vine Domnul să așeze putere peste fiii ascultători, cei care nu întinează zilele Mele de post și zilele de odihnă. Vine Domnul să întărească pe cele slabe, ca să rușineze pe cele tari.

Ia aminte, cârmuitor al bisericii, și grăiește în biserica Mea și dă de veste cuvântul Meu, căci vin și împlinesc. Întărește-te și te ridică să faci voia Mea, și vei fi de-a dreapta Mea, și voi vindeca rana Sionului. Nimeni să nu se lupte cu Mine, căci ceea ce Eu voiesc, cine poate schimba?

Dumnezeu grăiește bisericilor. Vin curând, și plata Mea este cu Mine. Amin, amin, amin.

28-10-1990

Trâmbițarea sfintei Virginia peste creștinii din cetatea Gheboieni

Iată, pacea mea peste voi, și mâna mea cerească peste capetele voastre! Pace vouă, iubiților! Am venit din nou la voi, să vă aduc bucuria mea vouă. Am venit să vă vestesc mulțumire de la cer în schimbul iubirii celei mari cu care v-ați ridicat în sus.

O, cetate iubită, cetate iubitoare, eu știam că ești iubitoare și știam că ai putere, pentru că tu ai iubire, cetate tare, că te-ai făcut tare pentru Dumnezeu, și Dumnezeu Se bizuie pe tine și vine să-ți ceară ajutorul.

Iubiții mei, copii iubiți, a venit mămica Gigi, a venit iar la voi să vă arate starea ei de fericire și de nădejde și de mulțumire. Vă mulțumește mămica la toți cei de aici, din Gheboieni, că iată, inima cerului și privirea Domnului se îndreaptă cu iubire multă înspre voi, iubiții mei, și mama Gigi e fericită. Trec mereu din cetate în cetate și sun din trâmbiță ca să se audă sunetul trâmbiței și să învieze poporul meu cel iubit.

Iată lucrul ce-l avem de lucrat. Ridicați-vă și alăturați-vă și lucrați cu mine, mămică, pentru învierea poporului nostru. Să înviem bine tot ce poate fi înviat, și să învățăm cum să ne rugăm pentru vremea împlinirilor de azi, căci rugăciunile sfinților trebuie să se ridice ca o tămâie bineprimită la scaunul lui Dumnezeu, și cântarea cea nouă trebuie să înceapă să răsune și să se audă peste pământ. Iubiții mei, cetate înviată, cetate credincioasă, ai grijă, mămică, să fii credincioasă. Ai grijă mare, copilul meu iubit, căci prin credința ta se va lucra de acum, și se vor împlini toate cele scrise pentru vremea aceasta. Ai grijă, mămică, nu cumva să mai mori, nu cumva să te mai strici. Întărește-te cu tăria cea bună, că iată, în curând intrăm întru vremea cea de slăvire veșnică și dulce când cerul și pământul vor cânta împreună. Ai grijă, mămică, nu cumva să nu fii viu. Nu cumva să-ți mai murdărești haina de creștin. Nu cumva să strălucească prea puțin pecetea pe care ți-a pus-o Dumnezeu. Nu cumva să nu se vadă ea bine, că iată, de aceea trec și sun și îl trezesc pe cel ce vrea să se scoale și să învieze întru Dumnezeu. De aceea am început culesul, că în urma mea vor veni îngerii lui Dumnezeu ca să curețe aria și să dea foc fărădelegii și să facă pământul curat și nou, pentru ca să primească pe el pe fiii lui Dumnezeu. Am început culesul, mămică, dar vreau să am ce culege. Eu n-aș vrea să rămână nimeni neînviat și neridicat, dar dacă creștinul nu vrea să fie ceresc și nestricăcios, eu nu pot să-l duc cu mine, nu pot să-l iau cu cei curați, că nu se poate intra la Dumnezeu decât curat și viu și nemuritor.

Am venit din nou în cetatea Gheboienilor, să le aduc din nou învățătură copiilor mei de aici, să le aduc leacuri cerești, ca să se vindece bine, să se vindece toată cetatea aceasta. Să se vindece părinții, și să se vindece copiii, ca să nu plângă nimeni în urma mea, căci în urma mea vin îngerii cu secerișul. Vorbesc cu tine iar, cetate iubită, ca să-ți spun să te întorci către Dumnezeu. De la mic la mare, tot trupul acestei cetăți să se întoarcă la Dumnezeu și să trăiască așa cum se cere în vremea aceasta. Hai, mămică, să crești întru cele ce trebuie să se împlinească. Hai, că nu se mai poate să fii mic, căci cele ce se lucrează acum sunt lucruri mărețe, măi copii. Iată, se împreunează cerul cu pământul ca să lucreze împreună. Iată, se ridică pământul la cer, și iată, se fac ceruri noi și pământ nou, în care vor locui pacea și adevărul cel din cer. Nu se poate să mai fii pământ, poporule al meu, nu se poate să mai fii trup stricăcios, că iată, am venit să te fac ceresc, că așa a spus Dumnezeu, că vei fi un popor ceresc, cu trupuri cerești, și toată lumea va vedea această stare cerească și se va pleca spre ea.

O, iată ce menire ai de la Dumnezeu, poporule al meu, că face Domnul cu tine începătură de stare cerească și îngerească și Își așează la tine începutul împărăției Sale. Trebuie să crești repede, mămică, și să te sfințești întru totul, că dacă ai fi vrut să te pregătești mai din vreme, ai fi avut acum viață multă și vie și ai fi putut da din ea la cei ce n-au viață. De aceea îți spun că trebuie să te sârguiești acum mai mult, și să te pregătești repede și bine, ca să poți să te faci locaș al Duhului Sfânt și să împarți Duh Sfânt, că minunile care se vor lucra astăzi, vor fi mai mari ca la început. Ia cartea lui Dumnezeu și mănânc-o, fiindcă va trebui să curgă din gura ta râuri de apă vie, iar cel ce va fi să bea, gata, să învieze, că trebuie să bea și morții din aceste izvoare și să învieze.

Poporul meu, vreau să se scrie iubire între mine și tine. Vreau să nu mai fie o iubire mai mare ca iubirea dintre mine și poporul meu iubit. Și zic așa, și așa să fie, fiindcă iubirea de care te vei bucura tu, nu s-a mai auzit vreodată. Niciodată nu a avut Dumnezeu vreun popor mai iubit decât tine, poporule al meu. Tu ești ca fiul cel mai mic, și de aceea ești iubit, căci Domnul așa a spus: «Cel mai mic va fi cel mai mare întru împărăția lui Dumnezeu». Caută, creștine, și te învrednicește de această iubire și pregătește-te din zi în zi mai mult, că voi veni la tine în curând, și am să-ți vestesc lucruri noi, de care va trebui să te învrednicești. Va trebui să faci lucruri mari și minunate, dar va trebui să fii bine pregătit și bine așezat, și va trebui să fii bun și curat și sfânt. Orânduiește-ți bine casa ta și adu cerul lui Dumnezeu în ea și veghează tot timpul, că tot timpul trebuie să lupți și să veghezi, și peste tine, dar și în jurul tău, până când vom birui.Vine biruința, mămică, și vine pacea și odihna peste poporul meu.

De aceea am venit iar la tine, cetate iubită, ca să te întăresc din zi în zi mai mult și să-ți spun să veghezi. Îndreaptă-ți urechea numai către mine, mămică, și fii înțelept, și fii smerit și credincios, ca să știi să te ferești de duhul rău, care plânge după tine acum, că el nu mai are decât un pic de putere, un pic de timp, dar trebuie să fim mari și să-l biruim și să-l scoatem afară din împărăția poporului creștin; trebuie să ne ferim de supărare, că iată, acum el folosește peste tot această armă cu care încă mai poate ceva. Să nu ne mai lăsăm, mămică, ispitiți și biruiți. Să nu mai primim șoaptele duhului rău, că ați văzut cât rău poate aduce lucrarea lui cea rea. Eu sunt mereu cu voi ca să vă ocrotesc de lovituri și de furtuni și să vă dau puteri cerești. Eu sunt din loc în loc cu voi, ca să vă întăresc pașii și credința și iubirea, numai să nu mai muriți, mămică, fiindcă atunci n-ar mai avea ce să vă mai facă mămica. Dumnezeu m-a trimis la voi pentru înviere din moarte, și fericiți veți fi cei ce vă ridicați acum ca să fiți fiii învierii.

Copiii mei iubiți, eu de aceea m-am ridicat acum, ca să vă fac vii, și e greu, mămică, de poporul acesta, e greu, că nu are înțelepciune, și nu știe cum să se înțelepțească, nu știe să se lase spre înviere, și cine nu leapădă acum păcatul și stricăciunea, pentru acela nu mai are cine veni, că dacă este la numărătoarea aceasta, acela trebuie să se ridice acum, fiindcă acum este ridicarea celor din această numărătoare, că ne vom întoarce apoi către cei fără de cunoștință, ca să lucrăm credință și cunoștință de la Dumnezeu și minuni de care să se minuneze cei fără pricepere și să se umple de pricepere ca să prindă viață și să intre la numărătoarea lui Dumnezeu. Aceia vor fi morții cei care vor învia la glasul Duhului Sfânt cu Care vei fi tu îmbrăcat, poporul meu, și se vor scula în picioare și vor mărturisi pe Dumnezeu, și iată câtă putere și câtă viață se va vărsa peste trupurile amorțite de necunoștință.

Fiți cu inimă mare și nu lăsați moartea să vă fure copiii, căci păcatul morții stă la pândă să-i atragă. Nu-i lăsați pe drumuri străine de Dumnezeu, nu-i lăsați spre lume, că lumea este stricată, și în lume este moarte. Aveți iubire și aveți milă de ei, dar așa cum am eu, mămică. Învățați-i să cunoască vremea aceasta și să știe că vor fi cei mai fericiți copii, că sunt copiii Domnului, și sunt copiii vieții. Iar pe cei înghițiți de păcatul morții, aveți grijă asupra voastră și stați în picioare și pentru ei, dar nu vă uniți cu stricăciunea, ca să nu slăbească picioarele voastre. Dacă vreun mădular de al tău te smintește, scoate-l de la tine, ca să fii bun și să-ți ridici trupul seminției tale și să nu piară neamul tău. Luați învățătură de la Domnul Iisus Hristos, căci El a spus: cei ce fac voia lui Dumnezeu, aceia să fie ai tăi și cu tine. Nu vă mai uniți cu neascultarea, că acum sunt zilele cele din urmă când Domnul alege neghina din grâu. Nu vă mai uniți cu lumea, și chiar de este în casa ta lume, nu fi cu inima întru inima aceluia, că duhul lumii pândește pașii tăi să ți-i facă părtași cu fărădelegea. Ai grijă să fii grâu curat, și fii dârz, căci cel din casa ta care nu vrea cu Dumnezeu, te poate face părtaș cu el ca să-ți omoare sfințenia și partea ta cu Dumnezeu. Învățați-vă bine cum să vă feriți de rău, căci aceasta este acum înțelepciunea care te va salva pe tine și pe toată seminția ta. Fii dârz, mămică! E vremea să fii dârz și să te rogi cu credință și să lupți, creștine, că biruința este aproape, și viața se arată.

Copilul meu, eu știu că tu te bucuri că am venit la tine, dar vreau și eu să mă bucur, mămică. Vreau să mă uit la tine și să văd că ești viu și că stai întru învățătura mea. Vreau să-ți văd copilașii pe cale cu tine, să pot lua din copiii tăi și să-i pun de mijlocire între tine și Dumnezeu. De aceea vă rog, fiilor, să fiți cerești, căci poporul meu va cere, și când va cere de la Dumnezeu, va primi, și se vor împlini toate, prin credința ta, creștine. De aceea îți spun să ieși cu totul din ale lumii și să nu-ți pară rău. Leapădă cu dragoste duhul lumii, că femeia lui Lot n-a vrut să se lepede, și s-a uitat înapoi și a pierit, iar Lot și cu fiicele lui au crezut pe Dumnezeu și L-au urmat. Nu te uita cu durere înapoi, și să nu-ți pară rău după moarte. Lasă moartea în urma ta și nu mai întoarce capul. Mergi spre înviere, că vreau să mă uit la tine și să mă bucur, că niciodată nu mi-ai făcut atâta bucurie ca acum când te-am chemat să te ridici și să vii cu mine, și ai venit, mămică. Dar fii dârz cu mine, fii, cu toată casa ta, și ajută-mă pe cât poți, să vedem acest popor, înviat și ridicat. Pune umărul cu mine, că trebuie cât mai curând să trezim poporul. Roagă-te cu mine și lucrează tot ce poți, că iată, toate împlinirile cele de acum vor fi lucrate cu grabă.

O, dacă aș găsi iubire și primire în tot poporul meu cum am găsit aici la tine, cetate iubită, duhul meu ar fi cel mai fericit printre cei din cer, că toți cei din cer se uită la mine și așteaptă să vin cu misiunea gata. Rugați-vă pentru tot poporul, rugați-vă cu mine, mămică, să vină duhul înțelepciunii peste poporul creștin și să fie cu noi tot creștinul care este trecut la Dumnezeu, ca să nu fie nimeni scos, mămică, și să nu fie pentru moarte nimeni din cei care au gustat din învățătura acestei lucrări dumnezeiești.

Hai, poporul meu, să ne bucurăm de zilele învierii, căci cei de la început au dorit să vadă una din aceste zile și n-au văzut. Hai să fim numai pentru bucuria lui Dumnezeu, că nu s-au lucrat pe pământ niciodată lucruri mai mărețe. Mergem înainte, mergem, că iată, se zorește de ziuă, și fericit va fi cel care va putea și va ajunge până la gloria biruinței. Amin.

Pace ție, Israele! Amin, amin, amin.

07-11-1990

Trâmbițarea sfintei Virginia peste monahiile poporului creștin, viețuitoare în mănăstirea Nămăiești

Am venit cu pacea. Pace ție, cetate! Am venit să arunc un foc peste tine, o, și cât aș vrea să se aprindă chiar acum!

Pace peste tine, cetate și loc sfințit! Pace de la Domnul, cetatea mea de la Nămăiești! Duhul meu să se odihnească peste tine, focul dragostei dintâi să se aprindă peste tine, foc și cântec de serbare, cântec de înviere, cetate a poporului meu. Să fie zi de praznic și de serbare și să se scrie această zi și de tine și de mine. Să fie ridicare și trezire, și să fie înviere.

Amin, amin zic vouă, cerul și pământul vor trece, iar cele scrise în carte se vor împlini și se vor desăvârși.

Amin zic vouă, toate vor trece și se vor sfârși, dar Dumnezeu este în veșnicie.

Amin, amin zic vouă, cele dintâi vor trece în curând, și toate se fac noi, și Domnul Își va așeza Împărăția și va împărăți. Amin.

Pace și bunăvoire pe pământul tău, cetatea mea de aici! Am zis, și iată, am venit la tine. Am venit să suflu peste tine ca să te ridici și să mergi cu mine, să plâng cu tine, și tu să plângi cu mine, să plângem vremea despărțirii, și să fie iubire între tine și mine. Eu sunt duhul cel ceresc care te doresc. Eu sunt, mămică. M-am ridicat să suflu peste poporul meu ca să învieze acest popor și să vină spre mărire. Trec din cetate în cetate și sun cu putere și strig să se audă și să mi se deschidă. Fericit va fi acela care mă va primi cu iubire, că acela va învia și se va scrie în cartea învierii.

Poporule al meu, îmbracă-te întru nestricăciune, că am venit la tine să te ajut să biruiești, că moartea va fi înghițită de biruință, și moarte nu va mai fi.

Poporule al meu, nu-ți împietri inima, mămică. Nu fi surd la glasul meu, nu te învârtoșa. Uită-te ce a pățit poporul lui Moise, ca să nu cazi și tu în aceeași neascultare. Nu te lăsa să pieri pe cale, măi copilul meu, căci cei de pe vremea lui Moise care s-au răzvrătit, au pierit, și n-au intrat în pământul făgăduinței, că și-a deschis pământul gura și i-a înghițit în pustie. Cârtea mereu poporul acela și nu voia să creadă în Dumnezeu. Cârtea și se răzvrătea și nu se bucura că l-a scos Domnul din robia Egiptului. Nu-i plăcea mana cea cerească, mana care se cobora din cer ca să-i facă cerești și să intre apoi în pământul făgăduinței, și au supărat mereu duhul lui Moise, care-și ridica mereu mâinile pentru ei, ca să oprească mânia Domnului și să nu-i dea pieirii. Așa am făcut eu cu tine, poporule al meu, și nu-L lăsam pe Domnul să te lovească și să cazi în pustiul lumii prin care rătăceai. Așa ai făcut și tu, mămică, de L-ai făcut pe Domnul să-ți facă toate voile tale, cum a făcut cu poporul cel de atunci care n-a mai vrut mană, și a vrut să mănânce bine, a vrut carne și bucate bune. A vrut, și Dumnezeu i-a dat din destul, și când să se veselească și să se bucure, au murit cu toții, măi copilul meu, au murit cu mâncarea în dinți. Și dacă nu cârtea, nu murea poporul acela și nu-și lungeau zilele pribegiei dacă ar fi ascultat să se pregătească și să mănânce mană cerească și să se sfințească și să intre, apoi, în Edenul făgăduit lor de Dumnezeu. Așa a fost atunci, ca să știi și tu ce a fost și să nu faci și tu tot așa, ca să nu pieri și tu la fel, poporule al meu, popor iubit de Dumnezeu. Și cine a mai avut ce ai avut tu, măi creștine? Cine, mămică, cine? Cine a mai avut parte de ce ai avut tu? Nici poporul lui Moise nu a avut așa ceva, copil nepriceput ce ești, că Domnul vorbea cu Moise, iar Moise spunea poporului, dar cu tine n-a fost așa. Cu tine a vorbit Dumnezeu gură către gură și ți-a descoperit toate tainele și ți-a spus despre vremea aceasta și te-a învățat s-o cunoști și s-o aștepți, poporule al meu. Și până să plece Moise la cer, a lăsat cuvânt că după el vine Unul Care este mai mare decât el, și de Acela să asculte poporul.

O, copilul meu, unde îți este înțelepciunea pe care trebuie s-o ai? Tu trebuia acum să înveți pe alții această înțelepciune, dar nu să o iau acum cu tine de la început, că după Moise a venit Domnul Iisus Hristos și S-a îmbrăcat în trup, pentru ca să-ți arate ție cum să trăiești cu trupul. A venit atunci o dată, și când a plecat înapoi la Tatăl Său, așa a spus Domnul Iisus Hristos: «Mă duc la Tatăl ca să pot veni înapoi la voi. Mă duc, și vă voi trimite pe Duhul Sfânt, Care vă va vesti vouă toate, căci de la Mine va lua și vă va vesti».

Iată, poporule al meu, Duhul Cel Sfânt de la Dumnezeu a venit pe pământ și S-a sălășluit întru mine ca să te învețe pe tine, mămică, și să-ți descopere taine despre care nu s-a mai auzit vreodată în poporul lui Israel. Iată, poporule al meu, încă o dată a venit Domnul pe pământ, a venit și a vorbit cu tine atâta vreme. Când a mâncat Domnul Paștele cu ucenicii Săi, așa le-a spus: «Cu dor am dorit să mănânc Paștele cu voi. Luați și mâncați din Trupul Meu, și beți cu toții din Sângele Meu, că de acum încolo nu voi mai bea din rodul acesta până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui Meu». Poporule al meu, tu vei fi primul care vei mânca cu Domnul din Paștele cel nou. Mai e un salt, mămică, un pic de viață curată și sfântă, un pic de curățire, așa cum se curăța poporul lui Israel din vremea lui Moise atunci când Domnul îi vestea lui Moise că Se coboară în nor să vorbească. Un pic de curățire, mămică, până la ziua mesei celei mari, până la sărbătoarea Paștelui cel nou. Un pic de iubire, dar picul acesta de iubire să fie iubire, mămică.

Iată, îți spun ce fel de iubire ți se cere acum. Ți se cere iubire curată, iubire cerească, iubire întreagă. Să nu te iubești pe tine mai mult decât pe Dumnezeu și mai mult decât pe fratele tău, și numai apoi să te iubești și pe tine. Și îți mai trebuie ceva de mare preț, ceva fără de care nu poți fi ceresc și nu poți intra cu cerul. Îți mai trebuie, măi creștine, să te lepezi cu totul de a mai judeca. Nu e dreptul tău acesta, mămică. N-ai dreptul să-L judeci pe Dumnezeu, n-ai dreptul să-l judeci pe fratele tău. Nu se poate, copilul meu, să scapi de judecata lui Dumnezeu dacă faci așa ceva. Nu se poate, măcar de acum, mămică, nu se mai poate să învinuiești, nu se mai poate să asculți cu urechea ta clevetire și învinuire și vorbire de rău, nu se poate să faci părtășie cu aceste păcate, că dacă mai faci părtășie cu acestea, să știi, creștine, că și pentru tine se scrie la fel ca și pentru cel ce face așa ceva în auzul urechii tale. Și îți mai trebuie, mămică, încă ceva. Îți mai trebuie să nu urăști pe nimeni, copilul meu. Să nu cumva să crezi că vei mai avea vreo trecere în cer sau pe pământ dacă te mai folosești de această armă ucigătoare de viață. Fii atent, creștine, că cine face așa ceva, este mort de tot, și este căzut în cea mai întunecoasă prăpastie, așa cum este scris în cartea lui Dumnezeu că acela care urăște pe fratele său este în întuneric.

Iată, mămică, unde m-am băgat eu după tine. M-am băgat în prăpăstii întunecate, m-am băgat în spini și în ciulini după tine, m-am băgat în apă și în foc după tine, m-am băgat în iad după tine, că în iad ești, mămică, fiindcă ceea ce folosești te ține în iad, că dacă ar fi în tine raiul lui Dumnezeu, n-ar fi mai frumos și mai viu nimeni decât tine, n-ar fi o lumină și o fericire mai mare decât aceea care ar fi în tine, și totul din jurul tău s-ar hrăni din această bunătate, din acest rai de bunătăți, și ar putea fi altcineva mai fericit ca tine?

Creștinul meu iubit, unde-i raiul pe care trebuia acum să-l găsesc eu în tine? Unde-i locul cel ceresc în care trebuie să intre Domnul acum cu împărăția Sa? Unde-i biserica cea sfântă în care trebuie să Se odihnească Domnul Iisus Hristos acum când Se va întoarce iar? Unde, că tu ești biserica aceea. Domnul așa știe, la Domnul așa ești trecut, copilule al meu, poporule al meu. Unde, mămică, se vede în tine viața cea îngerească pe care trebuie s-o vadă tot trupul de pe pământ, ca să intre tot trupul întru această stare? Ce faci, mămică, ce faci? Iată, va trebui să dai acum răspunsul acesta. Cum te vei îmbrăca acum în haina cea albă și curată pe care ți-a pregătit-o ție Dumnezeu? Cum îți vei așeza cununa cea de lauri pe care n-a primit-o nici o seminție de până acum?

Iată, duhul meu sună din trâmbiță, sună cu putere. Sculați-vă din somnul morții, copiii mei! Ridicați-vă din amorțire! Treziți-vă întru iubire și sfințiți-vă, că iată, suflu peste voi acum, să prindeți viață și înviere, suflu ca să învieze poporul meu. Amin. Ferice ție, popor al lui Israel care te ridici! Ridică-te și fugi de robie! Nu mai fi rob păcatului, măi Israele, că tu ești poporul cel ales din vremea aceasta. Nu te mai uni cu lumea, că lumea nu este cu Dumnezeu, iar tu ești poporul Domnului, și lumea e moarte pentru tine, mămică; e moarte și pieire.

Iată că lipsește de la numărătoarea de aici. Cine lipsește de aici? O, iată de ce-ți spun să nu te mai unești cu lumea, că în lume este moarte, și moartea e flămândă după tine, e flămândă ca lupul nemâncat de un veac, și te sfâșie de nu mai rămâne nimic din tine.

Iată lipsă la numărătoarea cea de aici. Mă duc pe urma celor ce lipsesc de aici. Mă duc, că iată, i-am găsit că sunt scriși aici. Ce s-a întâmplat cu aceste oițe, mămică? Ia să vedem acum ce s-a întâmplat?.... O, iată ce s-a întâmplat! Iată ce s-a întâmplat! Acestea au picat pradă necredinței și neascultării care s-a făcut aici. Aici s-a făcut neascultare, aici nu s-a ascultat. O, iată cuvintele de mărturie din cartea acestei lucrări dumnezeiești. Să se scoată din cartea aceasta cuvintele de mărturie pentru aici. Domnul a strigat, și s-a scris acest cuvânt. Iată ce s-a scris: s-a scris că dacă se va săvârși neascultare aici, va ridica Domnul pacea din această mănăstire. S-a săvârșit neascultarea aceea, iar Domnul a luat pacea de aici, după cuvântul Său, căci cuvântul Său nu a fost crezut aici, și s-a săvârșit neascultare aici, că dacă se credea aici în cuvântul Domnului, nu se săvârșea neascultare, și dacă nu se săvârșea, nu se ridica pacea din mănăstirea Nămăiești. Și dacă Domnul a ridicat pacea Sa din acest loc, după cuvântul Său, s-a făcut spărtură în zidul de aici, și prin spărtură a intrat duhul cel rău și a jefuit puterea cea de aici și a umplut cetatea de trupuri și le-a aruncat la pământ, și a biruit duhul cel rău, a biruit, și au murit oile. Pe unele le-a tras afară, iar pe altele le-a lăsat jos, la pământ. Iată ce a făcut duhul rău aici! Iată că s-a împlinit cuvântul acela care a fost pentru oița care a ieșit de aici, despre care s-a scris că moartă va ieși de aici și nu vie, că dacă ar fi fost vie, n-ar fi ieșit afară de aici.

Iată și alt cuvânt de mărturie care este scris pentru aici, că le spusese Domnul la aceste oițe să nu iasă pe drum, că le fură lupul cel flămând. Iată neascultare, că n-au ascultat să nu iasă. Au ieșit afară, și afară a fost lumea, și lumea le-a înghițit, și iată, nu le-am găsit aici. O, dacă aici nu s-ar fi călcat peste cuvântul lui Dumnezeu, n-ar mai fi stat moartea la pândă ca să intre aici, nu s-ar mai fi ridicat pacea de aici.

Mă duc pe urma celor ce lipsesc de aici. Mă duc, că iată, i-am găsit scriși aici. Aceasta este o durere fără de mângâiere, o durere fără de pace. Aceasta este lacrimă pe lumina ochiului ceresc. Mă duc pe urma celor ce lipsesc de aici, dar nu mă duc după acestea până nu voi termina aici.

Vai vouă dacă veți disprețui încă o dată cuvintele cu care vine Domnul aici! Vai vouă dacă veți huli pe urma trimișilor mei, căci cine îi primește pe ei, pe mine mă primește și nu pe ei. Vai de cetatea aceea care cârtește și disprețuiește, care hulește în urma trimișilor mei! Vai celui ce hulește împotriva trimișilor mei, căci cine nu-i primește pe ei, și cine îi hulește pe ei, acela pe mine nu mă primește, acela pe mine mă hulește. Vai celui ce va rămâne așa cum l-am găsit, că iată, trec din cetate în cetate și am în mână pecetea Dumnezeului Cel viu. Fericit va fi acela care primește și crede trimișilor mei, că pe mine mă primește acela și nu pe ei. Aceștia sunt trimișii mei. Eu sunt și nu ei. Eu și cuvintele mele.

Amin, amin, zic vouă, cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor mai trece. Trec cu cuvintele mele din cetate în cetate, și aceste cuvinte sunt cuvintele de mărturie care vor mărturisi pentru tine, poporule al meu. Nu cumva să le calci în picioare încă o dată, că ai văzut ce s-a întâmplat cu poporul lui Israel, care l-a avut pe Moise. Ai văzut, mămică, ce s-a întâmplat și cu tine dacă ai disprețuit și dacă n-ai crezut și dacă ai călcat cu picioarele peste cuvintele care, iată, sunt cuvinte de mărturie, care mărturisesc astăzi împotriva ta, că se va deschide cartea acestei lucrări dumnezeiești și în ea se va găsi mărturie despre tine, și să vedem atunci dacă vei avea unde să te bagi, că n-ai să ai cum să scapi de sub ochiul lui Dumnezeu.

Iată, nu mă duc pe urma celor ce lipsesc de aici până nu voi termina aici. Îmi întind duhul meu deasupra ta, așa cum s-a așezat duhul lui Moise peste căpeteniile lui Israel, peste bătrânii lui Israel. Îmi întind duhul peste tine ca să vorbesc cu tine, cetate sfântă și loc sfânt. Adu-ți aminte de cuvântul înțelepciunii care zice că omul sfințește locul și că nu este mai de preț templul decât aurul din templu.

Este scris în cartea cerească, este scris că aici are Domnul o mână de fecioare înțelepte. O, ce fel de fecioare are Domnul aici? Și dacă are fecioare aici, cum sunt aceste fecioare? Sunt ca fecioarele înțelepte, care stau cu lumina aprinsă și cu veghe în așteptarea Mirelui lor?

Stă de vorbă cu voi mama Gigi. Ia spuneți-mi, mămică, puteți merge cu mine ca să vă arate mămica la monahia cea lumească și să spună că vegheați? Am venit la voi cu brațul plin de hăinuțe albe, că așa a spus Dumnezeu, că vă va da hăinuță albă și strălucită în schimbul celei pe care o purtați acum, dar aceasta de acum este hăinuța smereniei, mămică, pentru ca să câștigați cu ea hăinuța cea albă a biruinței. În curând sosește ziua biruinței, ziua de serbare a Paștelui cel mare. Am venit, mămică, să vă îmbrac în hăinuță albă, în hăinuța de mireasă, hăinuța nevinovăției. Vine vremea să cântați laolaltă cu îngerii, măi iubitele mele, miresele mele, că ale mele sunteți, mămică; eu vă îmbrac în haina de mireasă. Nu fiți, iubitele mele, nu fiți ca miresele lumești, și fiți ca miresele cerești. Pregătiți-vă și primeniți-vă bine. Fiți cu inima plină de iubire, că această iubire este lumina cea din candela cu untdelemn, pe care se cere s-o aveți când veți ieși în întâmpinarea zilei celei mari.

Iubitele mele, n-a mințit Domnul, măi mămică, și iată, vine la voi, vine să vă gătească și să Se arate peste tot cu voi. Fiți cu inima plină de lăcomie după această slavă de care nu se va bucura oricine. Această lăcomie să fie a voastră, că nimeni nu va avea bogăția și slava care se va coborî peste voi. Ce vă mai trebuie, iubitele mele? Nu mai căutați după cele ce vor arde în curând. Feriți-vă de lăcomia care vă aduce vouă osândă. Fugiți din calea ei. Fugiți de aurul și argintul acestui veac, că vine în curând ziua aceea când vei voi să scapi de el ca să te scapi pe tine, și atunci nu o să mai ai timp să faci așa ceva, că va veni ca fulgerul această zi. Vai de tine, poporule al meu, dacă te va găsi această zi pe afară! Rugați-vă să nu fie fuga voastră chiar în ziua aceea. Fugiți din timp, copiii mei, scăpați-vă viața! Scăpați-v-o și pe aceasta, dar scăpați-v-o pe cea care nu se va mai sfârși în veșnicie. Lăsați-vă înghițiți de viață, fugiți din brațele morții. O, nu mai știu cât de frumos să mă mai rog de voi. Fugi din lume, creștine, ca să nu se surpe lumea peste tine. Fugi și scapă-ți viața ta. Ajutați-vă unul pe altul și ieșiți din lume, că lumea va mugi ca marea cea înfuriată și va da să se verse peste voi. Fugiți la munți și nu vă mai coborâți de acolo până nu se va liniști vuietul de pe pământ. Cine va putea opri mânia Domnului? că Dumnezeu, cu mânie Se va scula, și cu grabă Se va scula, ca să curețe toată fărădelegea de pe pământ, și să fie apoi pământul nou și curat. Și va prinde în această cursă tot trupul care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu, și îl va acoperi așa cum a acoperit pe cei care urmăreau pe poporul care a ieșit cu Moise din Egipt, și tu vei fi atunci scăpat și așezat în locul cel ce ți l-a pregătit Dumnezeu.

Acesta este pământul făgăduinței, poporule al meu. România voastră este pământul făgăduinței. Aici a venit Dumnezeu cu această lucrare. Aici S-a întors Dumnezeu, și iată, încă o dată a venit Domnul pe pământ, a venit să pregătească acest pământ, a venit să lase pe el această învățătură care va fi scoasă de la adăpost și se va așeza pe masă ca să fie cunoscută de toată făptura de sub cer.

A venit Domnul la tine, poporule al meu, popor al lui Israel, popor de la sfârșit. A venit să facă din tine cer nou și pământ nou, dar tu, mămică, nu te-ai lăsat lucrat. Lasă-te lucrat, Israele. Lasă-te într-o clipă lucrat, că a venit Domnul pe pământul acesta pe care stai tu, ca să pregătească acest pământ, ca să pregătească acest popor, ca să pregătească locul acesta, ca acolo unde veți fi voi, să fie și El. Iată taină pecetluită și despecetluită. Iată locul pe care l-a pregătit Dumnezeu, ca acolo unde va fi El, să fiți și voi. Iată Ierusalimul care s-a coborât din cer. S-a coborât cerul pe pământ, poporule al meu, s-a coborât să pregătească acest pământ, și tu n-ai vrut să înțelegi, și tu n-ai vrut să crezi, o, neam necredincios ce ești, o, popor fără pricepere, poporule al meu! Al meu ești, mămică, eu te dau în primire, eu te voi așeza pe pământul acesta nou, că va fi nou, va fi de două ori nou, căci Domnul este peste acest pământ și lucrează ca să-Și anunțe împărăția.

Poporule al meu, mă doare de tine, mă doare, că ești atât de lipsit de cunoștință, atât de necredincios, mămică. Am venit să-ți spun acum: ridică-te ca să înțelegi ce este cu tine, poporule al meu, căci în curând tu vei fi o minune nouă și vei intra în starea cea de fericire și nu vei mai muri niciodată. O, de ce ți-a fost așa de greu să pricepi tainele lui Dumnezeu? Nimic n-a rămas ca să nu-ți spună ție Domnul. Iată, acum va trebui să înviezi numaidecât și să intri întru înțelepciune, că Se va îndrepta Dumnezeu apoi cu tine către neamuri, ca să sufle peste această lume și să învieze. Iată zilele învierii despre care s-a scris că vor veni, căci morții aceștia vor auzi în curând glasul acestor cuvinte, și vor învia acești morți și vor serba zilele de înviere ale acestui veac. Vai ție, mămică, vai dacă nu vei învia acum! Mâine este târziu. Iată, suflu peste tine, suflu duh de înviere peste tine. Aceasta este ziua ta, cetatea mea de aici. E zi de înviere, poporule al meu. Să se scrie această zi și de tine și de mine. Amin.

Iată, acum trec mai departe pentru a-mi sfârși misiunea peste tot poporul meu. Trec să duc vestea cea bună, trec să așez înviere peste tot. Ferice ție, cetate sfântă, dacă vei fi sfântă. Fericiți veți fi voi, fii și fiice ale acestei cetăți, dacă îngerii care vor trece peste pământ nu vă vor atinge pe voi. Iată, stau cu pecetea Dumnezeului Cel viu, și fericit este acela care primește semnul acesta ca să fie fiu al învierii. Amin.

Acum, trec mai departe. Trezește-te, poporule al meu, și ia aminte aceste proorocii din care te-a hrănit cerul pe tine. Nu mai zăbovi, nu mai amâna, că ziua ta e astăzi, cetatea mea de aici. E ziua ta de sărbătoare, e cea mai mare zi din viața ta, dar să crezi cuvântul acesta, ca să nu iei parte cu partea celor necredincioși.

Și acum, pace peste tine! Pacea mea, mămică! Duhul păcii mele să vă umple de pace. Duhul Sfânt să Se odihnească peste voi. Amin.

Pace vouă de la Dumnezeu! Pace și credință și înțelepciune! Pace și umilință și ridicare! Pace și înviere! Pace ție, Israele! Amin, amin, amin.

15-11-1990

Author:  Duhul [ 2.3.2008, 01:01 ]
Post subject:  Cuvântul Domnului - Anul 1990 (3)

Trâmbițarea sfintei Virginia peste creștinii din cetatea Ungureni

Pace vouă, iubiții mei! Câtă vreme a trebuit să aștept eu această zi! O, câtă vreme! Dar cât a așteptat Domnul această zi! Cine a mai așteptat această zi, măi iubiții mei? Cine, mămică? Cine a mai dus greutatea acestei așteptări? O, grea a mai fost așteptarea, scumpii mei, iubiții mei, că voi, mămică, ați rămas iubiții mei.

Eu sunt duhul cel ceresc, un duh pribeag care suspină, iubiții mei. Pribegesc din loc în loc și caut și strig și aștept să mi se răspundă, să mi se deschidă. M-a trimis Domnul la cei pe care i-am lăsat, căci plângând am plecat când i-am lăsat, și parcă a fost o veșnicie de atunci și până acum.

O, iubiții mei, vreau să vorbesc mai întâi cu cei mai mici, cu cei care nu știu nimic despre mine, că vreau să-i fac să înțeleagă și să mă cunoască și să știe de unde vin și pentru ce vin acum. Ei sunt mici de tot, pentru că cel care nu știe cine este Dumnezeu, acela încă nu s-a născut, dar ei au auzit de acest nume și ar putea spune că-L cunosc pe Dumnezeu. Așa este, pot să spună că-L cunosc, pentru că ei nu înțeleg cum poți să-L cunoști pe Dumnezeu și cum se poate spune că-L cunoști pe Dumnezeu. Nimeni nu poate să-L cunoască pe Dumnezeu decât acela căruia Domnul i Se lasă cunoscut, dar și această clipă își are vremea ei pentru fiecare făptură creată de Dumnezeu, căci pământul și tot ce este pe el este creația lui Dumnezeu.

Copiii mei, Dumnezeu este fără de început, și iubirea Lui este fără de început și fără de sfârșit, precum Dumnezeu este fără de sfârșit, și dacă este fără de sfârșit, și tu care ești o părticică din creația Sa, ești fără de sfârșit. Dacă Dumnezeu este fără de sfârșit, nici o părticică din dumnezeirea Sa nu se sfârșește vreodată, și de aceea este scris în Cartea Adevărului despre cel care este cu Dumnezeu și care chiar de va muri viu va fi. Chiar și cel care nu vrea să-L cunoască pe Dumnezeu și pleacă de pe pământ fără să-L cunoască, acela nu poate pieri nici el, și când pleacă de aici, acolo dă de Dumnezeu ca să știe că este Dumnezeu, și apoi trece cu cei ce nu L-au cunoscut pe Dumnezeu, trece și nu piere nici acela, dar nesfârșirea aceluia este durere fără mângâiere, fără de sfârșit.

Copilul meu, Dumnezeu este Acela Care a fost și este și Care vine curând. Cine nu are credință și cunoștință despre Dumnezeu, acela este o stârpitură față de creatura care-L recunoaște pe Creatorul său. Dar tot stârpitură este și acea creatură care a auzit de viața lui Dumnezeu și nu face parte din acea viață întru Dumnezeu. Și, în sfârșit, cel care-L iubește pe Dumnezeu, acela va fi fără de sfârșit cu Dumnezeu, și acela ca și Dumnezeu intră întru biruința cea care se luptă să vegheze și să-i ajute neîncetat pe cei care cred lui Dumnezeu și Îl cheamă ca pe Unul Care poate să ajute.

Așa am fost și eu. Am crezut în ființa lui Dumnezeu, și când a venit să mă ia și să mă treacă acolo unde toți Îl văd pe Domnul m-a luat și m-a așezat în ceata sfinților, în ceata celor ce au biruit și au lucrat minuni în numele Celui Care a lucrat minuni pe pământ, căci Acela a venit pe pământ, și prin puterea Sa a luat trup din pântecele unei Fecioare și S-a făcut Om ca să fie văzut pe pământ și să Se facă cunoscut celor ce aveau să creadă în El, și prin aceia să creadă în El până în ziua de acum toți cei cărora a voit Dumnezeu să li Se descopere.

Cât am fost eu pe pământ, a lucrat Dumnezeu minuni prin mine și Și-a făcut un popor credincios în urma lucrării pe care a făcut-o Dumnezeu prin mine. Dumnezeu a vorbit pe pământ mulți ani prin gura mea, multă vreme, și am suferit chin și prigoane de la cei necredincioși care nu-L cunoșteau pe Dumnezeu și nu credeau în El. Și când mi-am sfârșit drumul pe pământ, m-a luat Dumnezeu în ceata sfinților și m-am făcut rugătoare pentru poporul creștin care a crezut prin mine în Dumnezeu, și poporul acesta s-a rugat la mine ca să mijlocesc pentru el la Dumnezeu, s-a rugat mie așa cum se roagă creștinii la Maica Domnului, la sfântul Nicolae, la sfântul Ioan și la toți sfinții care au fost pe pământ și s-au sfințit și s-au dus apoi în ceata sfinților. Sfinții îi ajută pe cei credincioși și le dau ocrotire și binecuvântare. Așa fac și eu pentru toți creștinii care L-au crezut pe Dumnezeu prin mine. Așa a făcut Dumnezeu un popor prin această lucrare care a fost prin mine, și din acest popor creștin face parte această familie cu care voi v-ați înrudit, măi copii.

Eu am fost ca o mamă pentru poporul meu. Am fost cu milă și cu iubire și sunt și azi în ajutorul lor, căci mamă mi-au zis toți creștinii mei, toți copiii pe care mi i-a dat Dumnezeu să-i conduc spre El. A vorbit Domnul cu acest popor prin gura mea și a spus că în vremea aceasta va trebui să mă ridic să-mi strâng poporul, să-l strig, să-l deștept ca să lucreze cu el minune pe pământ și să vadă toate popoarele lumii ce a lucrat Dumnezeu pe acest pământ binecuvântat, și să creadă lumea și să se adauge la această slavă, căci poporul acesta va fi în curând cunoscut de toată suflarea, că Domnul îl va străluci și va lucra cu el minuni despre care nu s-a mai auzit vreodată.

Iată, duhul meu a fost trimis din nou pe pământ, ca să strige la popor să se adune, să se gătească frumos, că vin zile mărețe și vin zilele gloriei lui Dumnezeu, așa cum este scris. Alăturați-vă și voi, măi copii. Apropiați-vă să ascultați și fiți cu frică și cu cutremur spre această bucurie care se va arăta în curând peste acest pământ ales care se va numi Noul Ierusalim, că se va coborî din cer Ierusalimul gloriei lui Dumnezeu. Acela care este acum, este Ierusalimul patimilor Domnului, dar acesta care se va arăta, este Ierusalimul gloriei lui Dumnezeu, căci așa stă scris în Cartea Adevărului. Ridicați-vă și voi înspre credință și înspre slava care se apropie, ca să fiți ocrotiți cu toți cei care vor fi găsiți scriși cu Dumnezeu, iar dacă veți întoarce spatele la această strigare, Dumnezeu vă va adăuga atunci cu cei necredincioși, și cu plata acelora. Amin.

Îmi îndrept acum iubirea spre cei mai mari, mai mari la cunoștință, care m-au cunoscut de mititei și care sunt înscriși la numărătoarea poporului meu, căci pe cine-i găsesc scriși la această numărătoare, pe aceia trebuie să-i strâng numaidecât. Și iată, cercetez cartea acestei lucrăriîn care s-a scris atâta vreme și scot din ea mărturiile toate pentru fiecare creștin care a mâncat la această masă, că dacă sunt găsiți în acea carte, pe aceștia mă duc să-i caut și să-i strig, mă duc după ei pe unde or fi și oricum i-aș găsi, că-mi cere Domnul socoteală de ei, îmi cere numărul întreg, măi copii. Nu mai am odihnă, nu-mi trebuie slavă cerească, nu pot să am pace. Pribegesc din loc în loc, mă bag prin foc, mă bag prin spini, mă bag prin prăpăstii întunecate, mă bag prin toate ungherele iadului de pe pământ, mă zbat fără de mângâiere, strig ca o disperată, bat la porți și sunt cu mila în brațe și strig și suspin, copiii mei. Plânge cerul de mila mea și se scoală sfinții din odihna lor să-mi mângâie suspinul și să mă ajute. E groasă ceața, copiii mei, e gros întunericul de acum. Iată misiunea mea. M-am ridicat să sparg crusta cea groasă și să pătrund peste tot. M-am sculat să dărâm ziduri și să sfărâm încuietorile și închisorile și să dau drumul copiilor mei, să-i scot și să vadă lumina.

Am crescut o mulțime de copii și i-am alăptat cu laptele cel ceresc ca să-i fac în stare să se ridice și să mănânce hrană tare. Am strâns un popor mare, pe care l-am pus la picioarele Domnului ca să iau plată pentru rodul ce I l-am adus, și am plecat apoi să-i pregătesc loc, ca acolo unde vor fi ei, să fiu și eu; ca acolo unde voi fi eu, să fie și ei. M-am sculat cu biruință și m-am înarmat cu toată puterea cerului ca să scot afară pe demoni și să vindec bolile și să-mi ridic poporul în picioare, că toate popoarele vor rămâne înmărmurite și se vor pleca să asculte și se vor lăsa spre înviere. În cartea acestei lucrări scrie că va veni această vreme. Iată vremea, copiii mei. Iată pământul făgăduinței din vremea aceasta. Voi termina de strigat și de strâns, voi trece pe de-a rândul peste tot pe unde am copii risipiți, voi trâmbița peste tot ca să-mi ridic poporul, voi învia pe tot creștinul care se lasă spre înviere, voi pecetlui cu pecetea Dumnezeului Cel viu creștetul celor ce vor crede și se vor scula pe picioare, voi termina de pus sigiliul acestei vremi, și apoi Domnul Savaot va slobozi pe îngerii cei care vor curăți fărădelegea de pe pământ, și aceștia vor începe cu acest pământ al făgăduinței, căci acest pământ va fi în curând începătură de cer nou și de pământ nou și nestricăcios, căci cerul și sculele sale se vor coborî apoi ca să desăvârșească cele scrise în carte. Amin, amin zic vouă, cele de până acum vor trece, și totul va fi nou și ceresc. Amin.

Doamne Savaot, începe Tu strigarea. Fii Tu Cel dintâi întru toate, că și eu, și aceștia suntem copiii Tăi. Fără Tine nu pot, Doamne Savaot, cu aceste lanțuri. Fără Tine nu vreau prin acest întuneric, căci acești copii ai noștri nici nu se zăresc bine din fundul prăpastiei în care au căzut și nici nu ne strigă ca să-i auzim sau să ne dea mâna. Hai cu mine, coboară cu mine după ei, că sunt aproape morți, Doamne Savaot. O, sunt chiar morți de tot. Suflă cu mine peste ei și hai să-i scoatem și să-i înviem și să-i însănătoșim, că iată, se stinge în ei ultima picătură de viață, iar bătaia inimii lor nu se mai simte.

– O, iată-Mă! Sunt aici, tată. Sunt aici, Verginico. Suntem toți cu tine, scumpa Noastră. Astăzi este sărbătoare mare în tot cerul, Verginico. Astăzi toată puterea cerului este în picioare și biruința de azi va fi mare și se va scrie și se va vesti în vecii vecilor, și se va binecuvânta această zi și se va adăuga zilelor de înviere. Nici Noi, Verginico, nici Noi, tată, nu mai avem pace. Și Noi am plecat cu tine după poporul tău ca să-i dăm viață vie, că poporul tău este cea mai mare taină pentru făptura dumnezeiască, de la început și până la aceste zile.

Nu mai plânge, Verginico, nu mai suspina, tată! Vino să te strâng la piept și să-ți dau mângâiere, căci iubirea ta pentru acest popor a covârșit toate iubirile de până acum. Nu mai plânge, Verginico! Ajunge, tată! Un pas mai este și intrăm în vremea cea fără de durere, fără de întristare și fără de suspin. Iată, toți îți împărțim mângâiere. Și Eu, și Fiul Meu, și Măicuța Sa, și tot cerul, tată. Când S-a ridicat Fiul Meu din mormânt a mai stat patruzeci de zile cu poporul Său ca să rămână cartea acelor zile și să se mărturisească, și apoi Eu L-am luat și L-am pus la loc de-a dreapta Mea. Dar tu ce ai făcut? Îți spun Eu, tată, ce ai făcut ca să se știe și să se scrie pentru toți cei care vor crede ce ai făcut tu. Tu ai fost aceea care ai avut iubire fără de margini. Tu L-ai coborât încă o dată pe pământ pe Fiul Meu și te-ai făcut Lui casă și templu, și S-a sălășluit El întru tine în taină mare, ascuns de ochii lumii, și a adunat de pe la răspântii pe orbi și pe ologi și pe surzi și pe leproși și pe toți sărmanii ca să-i așeze la această masă. Dar celui chemat așa i-a spus: «Mergi, și să nu spui nimănui». Tu ai fost aceea care L-ai ținut ascuns de ochii lumii ca să-Și poată hrăni un popor și să descopere toată taina planului Său pentru vremea aceasta. Și când ai venit și tu la Mine, tată, ai venit și M-ai rugat plângând: „Doamne Savaot, eu cât am fost cu ei, i-am păzit în numele Tău. Păzește-i Tu de-acum, ca nici unul să nu piară“. Așa M-ai rugat, Verginico, și Eu ți-am ascultat rugămintea și i-am păzit, dar ei nu M-au păzit pe Mine, n-au păzit urma Mea și n-au vrut să Mă mai urmeze și s-au dus și și-au cheltuit înțelepciunea și au ajuns robi celor străini de Mine și de tine, și iată-i, scumpa Mea, iată-i risipiți și iată-i săraci și goi acum; iată-i căzuți între tâlhari, iată-i aproape morți.

Tu, Verginico, fiica Mea, fiică de Samarinean, i-ai covârșit pe toți cei de până acum cu iubirea. Eu văd că nimic nu vrei să-ți dau, văd că ai dat deoparte slava cerească pe care o meriți, și de aceea am făcut minune despre care nu s-a mai auzit până acum. Te-am trimis înapoi, Verginico, și ți-am dat în ajutor toată oastea cerească să-ți faci misiunea despre care am vorbit Eu că vei avea-o în aceste zile, și ți-am spus să iei trâmbița în mână și să suni cu putere și cu duh de trezire așa cum stă scris în carte, să proorocești și să poruncești acestor oase uscate să prindă viață și duh de viață ca să învieze și să se întregească trupul lui Israel, și apoi să vii și să-Mi spui: „Doamne, am făcut cum mi-ai poruncit“.

Binecuvântată să fie această zi! Fii binecuvântată, Verginico, și tu, și lucrarea ta, și servii tăi, și casa aceasta în care ești acum coborâtă cu lucrul tău. Binecuvântată să fie această sămânță care se seamănă acum! Amin.

Amin, amin, zic vouă, Eu sunt Dumnezeu Savaot, Cel Care sunt din veșnicie și voi fi în veșnicie. Cerul și pământul de până acum vor trece cu trosnet, dar cuvintele acestui duh pe care l-am întors înapoi pe pământ, se vor scrie și vor mărturisi pentru voi sau împotriva voastră. Amin.

Această carte va sta pe masă și va vorbi pentru voi sau împotriva voastră. Această carte va vorbi în curând.

Hai, Verginico, ia locul, tată, și lucrează! Începe-ți lucrul aici și fii biruitoare, că ți-am dat toată puterea. Ridică-te și grăiește, tată!

– Grăiesc către Tine, Doamne Savaot. Slavă Ție și mulțumire Ție! Iată, îmi încep lucrul aici. Amin.

Pace vouă! Pace vouă, fiilor! Slavă întru cei de sus, iar peste voi pace și înviere! Amin.

Iubiții mei, sunt deasupra, sunt aici, sunt venită cu putere. Am în mână sfânta cruce și am pecetea Dumnezeului Cel viu. Am în mână trâmbița cea de apoi ca să trâmbițez și în această casă, căci astăzi m-am coborât aici, iar mâine voi merge mai departe însoțită de servii mei, de trimișii mei, căci i-am tocmit pentru culesul viei mele și pentru ca să meargă cu mine pe de-a rândul să-mi ducă solia, și ei n-au pregetat, n-au zis că nu merg, pentru că și ei te iubesc pe tine, poporule al meu, chiar dacă apostolii minciunii din poporul meu hulesc în urma lor, chiar dacă aruncă cu pietre în ei, dar ei nu dau înapoi, și vor merge cu mine până la capăt, că le voi da putere să poată cu mine.

Iubiții mei copii, am venit să sar în foc pentru voi, să sar în apă pentru voi. Am venit să mă bag în adânc după voi ca să vă scot pe mal și să vă așez pe cale. De ce, mămică, m-ați părăsit? De ce ați crezut voi că vă puteți furișa de mine? Cum ați putut voi să vă faceți atât de mult prieteni cu moartea și cu păcatul? Voi ați avut pe voi pecete de sfințenie. Voi ați fost unșii lui Dumnezeu și ați fost bogați în daruri dumnezeiești. Ați fost îmbrăcați mai frumos decât îngerii, căci voi ați avut mai multă cunoștință decât cei din cer, căci cei din cer stau cu frică și ascultă pe Domnul când vine la voi să vă descopere ceea ce n-a descoperit nimănui în vremile trecute. Când vorbea Dumnezeu cu voi, stăteau îngerii să audă și să afle taina acestor vremuri și să se bucure de voi. Ați fost îmbrăcați cu podoabe de neînchipuit, iubiții mei. Cum de v-ați îndurat să vă dezbrăcați de ele? Ce va face lumea cu voi în ziua când se vor arăta podoabele pe care le-ați dat de pe voi în schimbul unui veșmânt stricăcios? Voi n-ați fost născuți pentru slava asta trecătoare. Voi ați avut soartă cerească și nu v-ați născut ca să fiți ca și cei de pe pământ, și trebuia să fiți și să vă îmbrăcați apoi ca îngerii din cer. De ce, mămică, n-ați fost voi cuminți ca să fi ascultat pe Dumnezeu așa cum au ascultat fiii lui Noe când le dăduse Dumnezeu poruncă să stea curați ca să rămână vii? Fiii lui Noe nu numai că au stat curați, dar au și avut soții aceștia, și erau ca frații și erau ca îngerii și de aceea au rămas vii și au intrat în barca salvării. Cum de n-ați avut voi putere să biruiți voi răul și păcatul care s-a sculat să se lupte cu voi și să vă înghită? Cum de n-ați putut? Cum, că atâta putere a stat deasupra voastră gata să se așeze peste voi și să vă îmbrace ca să fiți puternici în luptă și să fiți sfinți ai lui Dumnezeu? Cum, mămică, cum? Mă frâng și mă sfărâm cu duhul. Cum, mămică, cum? De ce ați uitat de Dumnezeu? De ce ați uitat de mine? De ce n-ați mai vrut să credeți că eu va trebui să vin înapoi și să vă cer socoteală? Nu puteți nici unul din voi să spuneți că n-ați uitat. Ați uitat, fiindcă iată cum vă găsesc.

Am venit să mă sfătuiesc cu voi ce avem de făcut, ce putem face. Fără voi nu pot lua decât o hotărâre. Dacă voi rămâne să hotărăsc singură, numai o singură cale va fi. Eu trebuie să mă înfățișez acum cu poporul meu la Dumnezeu ca să facă din el izvor de lumină și de viață și de slavă pe pământ. Numai o singură slavă va mai fi pe pământ, și aceea va fi slava cea de la Dumnezeu. Și dacă va trebui să hotărăsc eu pentru voi, nu pot face pentru voi ceea ce credeți voi, că la Domnul nu se intră după nume sau după neam, ci după adevăr și după legea cea dreaptă. N-am să pot face decât un singur lucru. Voi ridica sabia, iubiții mei. Aceasta voi face, pentru că eu vă iubesc mult de tot și nu pot fără voi la Dumnezeu. Voi da în voi ca să vă trezesc și să vă înfricoșez, și apoi voi sufla peste voi și vă voi ridica pe picioare, pentru că este scris în cartea acestei lucrări: «Daniele, învață pe copiii tăi zidăria».

Măi iubiții mei, măi finișorii mei, măi puișorii mei! Ajunge cu nepăsarea, măi mămică! Nu e de joacă ceea ce se petrece în zilele acestea. Dumnezeu începe să iasă și să Se vadă. Unde ar fi să vă ascundeți de sub ochii Săi care vădesc orice ungher? Lăsați moartea în urma voastră și faceți ce a făcut Lot și ieșiți din Sodoma, copiii mei, ieșiți din Gomora, ieșiți din lume, că lumea a ajuns la sfârșit de acum. Vai de tine, mămică, dacă vei mai fi lume, că lumea a ajuns la sfârșit, și te-ai sfârși și tu cu tot cu lumea din tine dacă te va ține nepăsarea în închisoarea ei. Schimbați-vă haina vieții, că veți sta la masa Paștelui cel mare, și acolo nu trebuie să vă spun eu vouă cum trebuie să vă fie haina, că voi știți de la Dumnezeu cum va fi atunci. Și dacă astăzi nu veți auzi glasul meu, și dacă vă veți împietri ca să nu vă ridicați, să știți că mâine nu va mai fi tot ca astăzi. Vouă vă trebuie o înviere bună, de două ori mai bună, fiindcă aveți legământ care stă pe masa Sfintei Treimi și mărturisește și vorbește acel legământ.

Întoarceți-vă, copiii mei iubiți, întoarceți-vă la iubirea cea dintâi și la iubirea cea de azi, că azi vi se șterge totul cu buretele milei de azi. Mâine nu mai este acest burete, că eu îl voi lua și îl voi arunca în foc, să ardă cu el păcatele voastre, dar ca să mai muriți apoi, o, nu se mai poate, iubiții mei, căci picul care mai rămâne, e mic pasul acestui pic și scăpăm înspre biruință.

Îmbrățișați-vă tovarășii de viață și fiți de-acum frați ai lui Iisus Hristos, căci ai Lui sunteți de acum, dar nu uitați nici o clipă că Iisus Hristos este fără de păcat. Eu m-am ridicat ca să vă vindec rana neascultării de la fața Domnului, dar fiți dârji și puternici ca să pot sta cu sabia în teacă, măi copii, că dacă mâine veți căuta să mai muriți, sabia nu va mai sta la locul ei și va lucra această unealtă. Nu vă temeți că nu veți putea cu cerul, căci puterea voastră va fi Domnul. Iar cine dintre voi va rămâne surd la glasul sunetului de trâmbiță, acela va fi dat deoparte, și soarta aceluia va fi cu cei necredincioși unde este plâns și strepezire de dinți. Nu, mămică, să nu rămân fără voi, că fiți atenți, nu veți pieri nici unul și toți veți fi, dar dacă nu veți fi ai mei veți fi ai osândei care vine în urma mea.

M-am ridicat cu putere mare și nu se poate să nu am eu putere să vă fac cerești, să fac din voi cer nou și pământ nou și să vă arate Domnul la toată făptura de sub cer. Aceasta este soarta acestui popor. Hai, mămică, și nici un fir de păr nu va pieri de pe creștetul vostru. Nu mai pângăriți biserica mea, că voi sunteți biserica cea care-L va primi pe Domnul acum când vine să Se arate iar. Scoateți urâciunea pustiirii din biserica mea, că voi așa sunteți trecuți la Domnul: biserica Dumnezeului Cel viu, și în această biserică Se va slăvi iarăși Dumnezeu și va vorbi încă o dată mulțimilor.

Nu căutați să-L încercați pe Dumnezeu, că Domnul nu Se lasă ispitit de nimeni, iubiții mei. Ridicați-vă acum! Dați-i mâna lui mămica! Dumnezeu de la mine vă cere, căci fiecare va sta la rândul cetei sale. Fiți sfinți, precum Domnul este sfânt. Fiți vii, precum Domnul este viu, și fiți ca îngerii, precum în cer așa și pe pământ, copiii mei. Bucurați-vă că faceți parte din fiii acestei lucrări, căci cu această lucrare Se va înălța Dumnezeu deasupra tuturor înălțimilor de pe pământ, ca să vadă înțelepții pământului și să se plece și să se umilească.

O, ce fericire poate covârși acum fericirea mea? Cine nu se bucură și cine nu plânge azi cu mine în cer și aici unde sunt acum, aici, la voi și cu voi, copiii mei?! Am coborât de un pic de timp o poruncă și această poruncă s-a adus la îndeplinire. Am zis despre o piatră căzută de la locul ei și am zis să o punem la locul de unde a căzut. Am zis să dăm deoparte veșmântul murdar de pe acest fiu al lui Dumnezeu și să-l punem pe cel curat și ceresc. Am voit de mult, de când l-am pierdut am voit să mă arunc după el în apa pierzării în care a căzut, dar Dumnezeu a spus: «Nu, Verginico, nu, tată. Lasă-Mă să Mă arunc Eu, că tu vei avea mult de lucru în zilele ce vor veni. Tu va trebui să te ridici iar, să ridici noroadele și să le hrănești, și să sufli apoi peste ele ca să învieze acești morți. Nu, tată, nu te arunca tu. Eu Mă bag după el. Eu, Verginico. Nu plânge, că puterea Mea îl va învia și nu vei rămâne fără el. Eu voi sufla peste el, și el va învia».

O, copiii mei, eu am rămas apoi cu poporul meu ca să-l hrănesc și să-l ocrotesc, iar pe acesta l-a luat apa și a murit, mămică. Și a venit vremea cea proorocită, să sufle Domnul peste el și să învieze, și hai să ne bucurăm, hai cu toții, măi copii. Binecuvântată să fie această clipă. Amin.

O, Nicușor al meu, iubitul meu, copilul meu, fiul meu, ocrotitorul meu, că mult m-ai ocrotit, mămică. Nicușor al meu, parcă a fost o veșnicie de când ai plecat. Întoarce-te acum, că a venit vremea, Nicușor al meu. Hai, mămică, hai să sculăm poporul în picioare. Hai, că și tu vei da socoteală la Dumnezeu pentru acest popor. Ajunge, măi mămică, ajunge! Spală-ți fața, spală-ți haina! Vino, Nicușor al meu! Hai să ne înfiripăm copiii, că sunt morți copiii noștri. Adu-ți aminte de cele de odinioară, adu-ți aminte de vremea când mă purtai pe brațe ca pe o copilă, pentru că tu credeai atunci pe Dumnezeu. Vino, Nicușor, vino, că tu nu ești necredincios. Vino, că a venit vremea să vii. Un pic, mămică, și ne vom întâlni, și tu știi și crezi că ne vom întâlni. Hai să ne luăm de mână, simte-mi mâna lângă mâna ta, că iată, m-am ridicat cu trâmbița și biruința va fi mare.

Ce voi face eu acum cu tine dacă vei mai vrea să te mai aștept vreun pic? Așteptarea s-a sfârșit, Nicușor al meu. Domnul a început să împărățească, și din zi în zi tot mai mult Își va anunța împărăția. Nu mai crede tu, măi mămică, să nu mai crezi că mai poți să mai ții și de-acum vremea pe loc. Vremea Domnului a venit, a început și se desăvârșește, și tu încă stai murdar, mămică. Tu ești ca un tăciune scos din foc. Pune mâna, mămică, și te spală singur și te spală bine, că am în brațe veșmântul cel curat și stau pregătită să te îmbrac cu el, măi iubitul meu.

Nicușor al meu, scoală-te din morți! Scoală-te, mămică! Aruncă stricăciunea de pe tine, că nimic întinat și nimic necurat nu va rămâne acum. Nu mă du în stare să te împing din spate, nu mă fă să te las cu mâna la burtă, nu-mi mai încerca mila, Nicușor al meu, că a luat Domnul mila și din mâna mea. Nu mai am decât strigarea și sabia și sigiliul în mână. Pe astea le mai am acum. Sun din trâmbiță pe de-a rândul să-mi adun poporul și să suflu peste el duh de înviere. Iată zilele învierii, Nicușor, copilul meu iubit. Iată, poporul meu înviază și se sfințește. Poporul nostru va fi mare și puternic, măi mămică, fiindcă este scris în cartea acestei lucrări pe care o avem noi, scrie că poporul acesta va împărți lumină pe pământ și va împărți Duh Sfânt; scrie că vor veni popoarele și se vor pleca la această lucrare; scrie că regii lumii vor veni și vor umbla întru lumina care va umple acest pământ binecuvântat. Iată împlinirile despre acest pământ al făgăduinței. Hai, mămică, hai să trecem Iordanul și să intrăm întru acest pământ! Hai, că tu fără mine nu poți intra la Dumnezeu. Hai, că Dumnezeu voiește să dea împărăția Sa poporului nostru și hai să ne sculăm, să înțelepțim într-o clipă poporul, ca să Se poată Domnul desăvârși apoi peste lume și să învieze lumea. Nu fi îndoielnic, nu fi fricos, nu căuta să dai cerul la spate. A venit ziua, Nicușor. A venit vremea să fii așezat la loc și să lucrezi cu mine, mămică. Nu te teme. Dumnezeu este cu noi și cu poporul. Fii credincios de-acum și ridică-te, că nu te mai las nici o clipă să stai nepăsător.

Ia spune-mi tu, ce să fac cu tine? Ce să fac, mămică? Dacă nu te vei spăla acum, dacă vei mai sta cu murdăria pe tine, dacă vei mai face și ca satana, gata, te ridic eu atunci. Acum sunt cerească și sunt înarmată bine și am putere să te fac să te ridici numaidecât. Nu se mai poate să faci ce vrei tu de-acum. Te-am așteptat de-ajuns, mămică. Acum este altceva de lucrat. Uită-te ce avem de făcut. Avem de sculat pe morți din morminte, că toată lumea zace în mormântul necunoștinței. Dacă tu mai crezi că mai poți dormi, nu mai poți, mămică, îți spun eu că nu mai poți. Și îți mai spun să știi și să crezi că tu fără mine nu ești nimic, și nu vei putea fi bun la nimic fără mine. Nu vei fi recunoscut de Dumnezeu fără mine; nu, mămică. Dacă nu te vei pleca acum și dacă nu vei lucra după învățătura mea, nu mai este nimic de făcut. Te bag la spălat și la stors, și te iau lângă mine curat. Te curăț bine întâi, și apoi te iau lângă mine.

Nicușor, copilul meu, nu cumva să iei în glumă, măi mămică. Nu mai bea, nu mai fuma, nu mai curvi, căci aceasta pe care o ai acum nu-ți este femeie. Copiii tăi sunt născuți din desfrânare. Scoală-te tu și pentru ei, că păcatul este al tău, dar dinții lor se vor strepezi. Nu te juca cu Dumnezeu, mămică. Ajunge! Scoală-te și te împacă cu cerul, că ai pe frunte semnul lui Dumnezeu și nu poți scăpa. Vreau să duc cuvânt de la tine și să-l pun pe masa Preasfintei Treimi. Spune „da“ sau spune „nu“, ca să știu ce să fac, fiindcă eu termin acum aici de lucru și mă duc cu cuvântul de aici, mă duc la Sfânta Treime cu el ca să fie scris și să fie pecetluit acest cuvânt.

Nicușor, am purtat coroană de spini pentru tine, mămică. Cel mai mare calvar, cel mai mare chin, pentru tine l-am purtat. Vreau să scap acum de acest chin. Nu mai pot, mămică. E timp de când port această cunună de suferință. Am dus-o și pe pământ, am dus-o și în cerul sfânt. Nu mai pot. Ia-o de pe fruntea mea, că nu mai pot, Nicușor al meu. Dacă tu acum nu-mi dai mâna bine, iată, cu durere și cu suspin îți spun că te voi lepăda. Nu te juca cu Dumnezeu. Hai cu El, că El este întru toate și vom fi vii și vom lucra și nimeni nu va mai avea nici o putere, căci Domnul Se arată și împărățește și Se slăvește de-acum.

Am în mână pecetea cea pentru tine. Pecetea aceasta te va schimba numaidecât, dar aceasta ține numai de tine. Nu pot să nu ți-o pun pe creștet acum, căci scrie în Cartea Adevărului că trebuie să ți-o pun. Cu ea vei fi mântuit sau cu ea vei fi osândit. Fii om nou, fii curat din creștet până în tălpi. Fii curat cu inima și fii cu iubire. Amin.

Să se scrie această zi și de voi și de mine. Să nu mai fie stricăciune peste voi, ci să se scrie înviere pe frunțile voastre, ca să nu mai fiți ai voștri. Cei ce sunteți intrați în această familie, sfințiți-vă ca să fiți iertați și să vă însemnez cu pecetea Dumnezeului Cel viu. După mine nu mai vine nimeni să vă dea mâna. Fiți fii ai învierii. Amin.

Pace vouă acum! Duhul meu să fie în inimile voastre ca să fie iubire între mine și voi. Nu mai fiți robi pântecelui și necunoștinței, iar dacă veți zice că nu puteți, nici eu nu pot să fac nimic acum pentru voi, căci Dumnezeu este curat și este veșnic.

Pacea și puterea Preasfintei Treimi să vă țină sub această putere. Pace vouă! Iată, suflu peste voi acum. Luați din duhul meu! Amin. Cel ce vrea să intre la Dumnezeu cu mine să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Amin. Cel ce nu se leapădă de sine, acela nu va mai fi.

Amin, amin zic vouă, nimeni nu va putea sări pe deasupra și va trebui să intre pe ușă în împărăția iubirii. Amin.

Pace vouă! Încă o dată, pace vouă și înviere vouă! A început învierea pe pământ. Pace celor ce se lasă spre înviere! Pace și pecete și nume nou! Pace și Ierusalim nou peste voi! Amin.

Pace ție, Israele! Amin, amin, amin.

27-11-1990

Cuvântul lui Dumnezeu

... Prin această pregătire vreau să te deosebesc de lume, să n-ai nimic legat cu lumea, să-ți fie gândul numai să-L bucuri pe Dumnezeu și pe aproapele, și hrana să-ți fie curată, nu cu boldul cărnii. Carnea e pierzare de suflet. Eu nu M-am hrănit cu carne. Tată, păstrați-vă curați.

... Eu, pe pământ cât am stat, am hrănit popoarele și pe Mine cu pește. Să știți că nu tot peștele se mănâncă.

... Dacă Eu sunt Fiul lui Dumnezeu și am avut pregătirea, trebuie să treci și tu această pregătire; nu prin chinul prin care am trecut Eu, ci prin viață sfântă, ca Mine.

... A venit și regele României să vadă și el România, și a pus mâna pe el să-l aresteze. Dar cine a pus mâna pe el, îl voi băga în arestare. Stai, că vine poporul lui Dumnezeu și le va pune capăt. Vine aceea pe care am luat-o de pe pământ. Vine Verginica, trâmbița lui Dumnezeu; vine într-o mână cu sabia, și într-o mână cu pecetea.

25-12-1990

Trâmbițarea Domnului și a sfintei Virginia peste creștinii din cetatea Mănești

Duhurile Preasfintei Treimi strigă și lucrează cu tărie pe pământ. Domnul Iisus Hristos Se încinge și așează la masă cerească poporul creștin în mijlocul căruia lucrează și grăiește de multă vreme, căci așa a spus Domnul: «Iată, Eu voi fi cu voi până la sfârșitul veacului». Amin.

Am spus: «Mă duc la Tatăl, că dacă nu Mă duc nu pot veni la voi. Mă duc ca să pot veni la voi. Mă duc, și vă voi trimite un Mângâietor, vă voi trimite pe Duhul Sfânt, Care va lua de la Mine și vă va da vouă și vă va învăța și vă va descoperi de la Mine».

Dumnezeu grăiește din nou cu această cetate, așa precum a grăit la începutul acestei lucrări prin care S-a coborât și în care a spus de la începutul ei că va locui întru ea cu Duhul Său până la sfârșit. Amin.

Duhul lui Dumnezeu lucrează și grăiește în cetatea Mănești. Pace de la Dumnezeu peste această cetate! Pace și înviere și credință! Pace și ridicare și unire, precum la început, așa și la sfârșit, căci Domnul voiește să-Și sfârșească cu biruință lucrarea de mântuire a făpturii Sale, și voiește apoi să-Și anunțe împărăția.

S-a coborât Duhul Domnului în această lucrare, iar poporul acestei cetăți cunoaște acest început de lucrare și nu va putea spune acest popor că n-a vorbit cu Dumnezeu, căci a vorbit cu Dumnezeu această cetate. Oricât ai crede tu, creștine, că vei scăpa să mărturisești aceasta, iată, vine Domnul către tine și îți spune astăzi că vei fi martor în fața omenirii că a vorbit Dumnezeu pe acest pământ binecuvântat și ales și că a vorbit cu tine Domnul. Vei fi martor, măi copilul Meu, că numai un picuț mai este, și vei vedea această lucrare ridicată de Dumnezeu din ascuns la vedere. Vei vedea acest munte că se va ridica deasupra munților, deasupra puterilor, deasupra înălțimilor și va vorbi Domnul prin această lucrare de pe acoperișuri, măi creștine care vrei, nu vrei, va trebui să mărturisești că ești fiu înfiat al acestei lucrări. Ești copil al acestei lucrări, poporule creștin, căci când ai crezut atunci când ai venit și te-ai alăturat, când ai venit și ai spus „Da, Doamne“, să știi, creștine, că de atunci ai pe tine pecetea de la Dumnezeu, ai semnul acestei lucrări dumnezeiești. Știu că acum ți-e greu să mai crezi că ai acest semn pe tine, dar la Domnul ești trecut că faci parte din numărătoarea poporului care a mâncat de la această masă. Această numărătoare mărturisește înaintea scaunului domniei Preasfintei Treimi și nu se pot desființa cuvintele acestei lucrări, care au fost scrise precum pe pământ, așa și în cer, căci Duhul Cel ceresc vorbea cu tine, creștine, iar pe pământ se coborâse poruncă să se scrie cuvintele Duhului Sfânt, și s-au scris, poporule al Meu, și cartea aceasta mărturisește la Domnul despre tine că ești scris în ea, copilule care ai uitat că ești scris în această carte. Cuvintele Duhului Sfânt nu se pot desființa, așa cum nici o iotă din cuvintele din Cartea Adevărului, din cartea legii, din cartea proorociilor, nu se poate desființa. Nici numele tău nu se poate desființa din această carte scrisă de Duhul Sfânt, și iată, vorbește Domnul cu tine, popor creștin din această cetate, și te roagă să-ți amintești și să nu uiți că ești scris în cartea pe care a scris-o Duhul Sfânt în vremea cea de întuneric a stăpânirii fiarei despre care scrie în Cartea Adevărului, că iată, vine vremea ca lucrul lui Dumnezeu să-și capete înfățișarea cea dintâi, și vine vremea zilelor de biruință. Vine vremea celei de a doua arătări a Domnului, oricât de greu îți este ție să crezi, poporule creștin din vremea aceasta, că dacă tu nu vei crede, vor crede noroade multe, care vor fi călăuzite de Dumnezeu până la acest munte, până la acest Sion ceresc, din vârful căruia va cuvânta Duhul lui Dumnezeu încă o dată la popoare și la limbi și la neamuri, așa cum a scris evanghelistul Ioan în cartea proorociei sale.

O, Israele din vremea aceasta, copil al lui Israel, copil al făgăduinței făcute lui Avraam, părintele tău, adu-ți aminte de cuvintele Domnului pe care ți le-a lăsat când S-a dus să Se așeze de-a dreapta Tatălui, că ți-a spus că dacă vei fi credincios nu acele minuni vei lucra, și vei lucra lucruri și minuni mai mari decât acelea. Dar Dumnezeu a zis atunci mulțimilor: «Ferice aceluia care nu se va sminti întru Mine», și ți-a spus și ție, măi poporule creștin: «Ferice de acela care nu se sfărâmă de această piatră». Și iată că s-a întâmplat ca pe vremea poporului lui Moise, pe care l-a scos Domnul cu mână tare din robie și a fost călăuzit în stâlp de nor și de foc, așa cum ai fost și tu călăuzit de Domnul, poporule creștin. Și poporul lui Moise a cârtit fără încetare și s-a răzvrătit la cea mai mică încercare, și s-a sfărâmat poporul acela cârtitor și necredincios, și a pierit în pustie înghițit de pământul de sub el și a murit cu mâncarea în dinți atunci când cârtise împotriva manei cerești care se cobora din cer peste acel popor, căci era poporul cel sfânt și binecuvântat, și de aceea mânca mâncare și mană din cer. Se smintea mereu poporul lui Moise, și s-au răzvrătit împotriva lui Moise până și frații lui cei după trup și au fost și ei atinși de mânia lui Dumnezeu, spre certare. O, cât de greu îi venea lui Moise să stea în fața acelui popor, și Îi spunea Domnului mai bine să-l mute sus decât să-l mai lase să ducă în spate durerea poporului acela care cârtea mereu. Și Domnul l-a mângâiat și i-a spus să ia din căpetenii și din bătrânii lui Israel și să-i așeze în fața cortului, și a spus Domnul să se odihnească duhul lui Moise peste aceștia, și așa a fost, și aceia au început să proorocească și Moise s-a bucurat și s-a mângâiat în duhul său, iar când Iosua i-a zis lui Moise să-i oprească pe ei de a prooroci, Moise, cel plin de blândețe, ce a spus atunci, măi copii? Așa a spus: «O, de ar fi tot poporul acesta prooroc, ca să Se coboare Duhul Sfânt peste el!»; așa a spus, și l-a certat pe Iosua spunându-i: «Nu cumva ești gelos, de-mi spui tu să-i opresc?».

O, poporul Meu iubit, Mă doare că poporul din vremea aceasta ca și acela piere din lipsă de înțelepciune, căci cine este acela care poate să încurce planurile și lucrările lui Dumnezeu? Cine a putut opri măcar una din împlinirile și din proorociile care trebuiau să se împlinească în timpul trupului Domnului și care au fost proorocite prin prooroci cu multă vreme înainte, căci așa cum s-au proorocit, așa s-au împlinit, întocmai s-au împlinit. A putut cineva desființa ceva? Nu, măi copii.

Iată, măi Israele din vremea aceasta, că trupul tău este de la Avraam și până la tine. Iată, tată, că și de tine stă scris în Cartea Adevărului, căci precum proorocii cei de demult nu știau ce scriu când Duhul Sfânt proorocea prin ei vremea lui Mesia, tot așa nu știau ce scriu când Duhul lui Dumnezeu a scris prin ei și despre vremea aceasta, despre vremea Israelului cel mai mic și despre vremea slavei lui Dumnezeu, care se va arăta în curând, căci vrei nu vrei, crezi nu crezi, a venit și vremea aceasta, măi poporule creștin.

Am ridicat, atunci când am început să te nasc Eu pe tine, măi Israele mic, am ridicat un trup și am făcut din el un vas în care au locuit Duhurile Preasfintei Treimi vreme de douăzeci și cinci de ani, și am spus de atunci de mai multe ori poporului care se năștea: «Ferice de acela care-și va spăla viața în acest vas, și ferice de acela care nu se va sfărâma de această piatră». Dar tu nu ai înțeles așa cum trebuia să înțelegi ca să fi rămas Eu cu tine până la sfârșit, și ai înțeles după înțelepciunea ta, și nu după înțelepciunea Mea, și te-ai sfărâmat, copilul Meu, căci dacă ai fi înțeles că în vasul acesta a fost cuvântul vieții, care vorbea prin această lucrare, și dacă ai fi priceput că piatra de care te-ai sfărâmat tu a fost Domnul Iisus Hristos, Care lucra această lucrare, dacă ai fi vrut tu să rămâi sub lumina acestei înțelepciuni, Eu te aveam și astăzi, și te aveam mare și cu putere ca să zici muntelui să se mute și ca să înviezi morții acestei vremi, măi Israele al acestei vremi de întuneric prin care tu trebuia să luminezi și să împarți lumină. Dar tu, creștine, L-ai coborât pe Dumnezeul Duhului Sfânt, L-ai coborât până la om ca să-L poți judeca și să te poți sminti și să te poți sfărâma de această piatră, pentru că uitai mereu că Domnul nu este din lumea aceasta și că El este fără de păcat, și de aceea l-a numit El fericit pe cel căruia îi zice: «Ferice celui ce nu se va sminti întru Mine». N-ai avut tu pilda Scripturii aceea care zice: «A venit Ioan Botezătorul nemâncând și nebând și ați spus că are demon; și a venit Iisus Hristos mâncând și bând, și ați spus că are demon și că mănâncă cu desfrânații»? Ai avut, creștine, pildă, că aceia au stârpit din mijlocul lor și pe Botezătorul Ioan și pe Fiul lui Dumnezeu și nu i-au primit pe ei în mijlocul lor. Dar iată-i, măi copii, că Ioan este și lucrează și vine iar să pregătească Domnului calea pentru a doua oară. Și iată-L pe Domnul Iisus Hristos că este capul bisericii și este cu voi până în veșnicie, așa cum a fost de la început până la acest sfârșit, căci prin acest sfârșit se sfârșește fărădelegea și moartea și iadul și se ridică efa între cer și pământ ca să fie așezată la locul ei, și iată, vine vremea ca Domnul să-Și anunțe împărăția și să așeze Ierusalimul cel nou și izvorul vieții și pomul vieții, vine să facă ceruri noi și pământ nou, așa cum este scris, și nimic nu se poate desființa din Cartea Adevărului și toate se împlinesc, poporule creștin.

Copii ai acestei cetăți, copii ai lui Dumnezeu, am venit odată în această cetate cu puțin în urmă, am venit să scriu carte de mărturie pentru creștinii care au rămas lângă cuvintele vieții, care curg din acest izvor și astăzi, din izvorul pe care-l știți și voi, cei peste care am trâmbițat și v-am adunat să mai scriu și pentru voi o carte de mărturie; pentru voi cei care ați fost odată îmbrățișați cu Domnul pe calea acestui drum și ați băut din acest izvor de viață vie. Când am strigat apelul care se face în zilele acestea, când i-am strigat pe cei ce cred acestei coborâri cerești, le-am spus lor că voi mai ridica o dată poarta cerului pentru cetatea Mănești, ca să-i strig și să-i adun și să le spun și celor care au fost la început și nu mai sunt astăzi, să le spun și lor că duhul cel ceresc strigă să-și adune turma cea risipită ca s-o curețe și s-o aducă în staulul acesta și s-o adauge poporului care a mai rămas în urma luării din mijlocul lor a duhului și a trupului care L-a purtat pe Dumnezeu, căci la acest popor pe care-l știați voi, s-a mai adăugat popor născut pe cale, și iată, acum se cercetează tot creștinul care a fost trecut la numărătoarea acestui popor.

Au trecut zece ani de atunci de când am ridicat la Mine trupul cel care M-a purtat și prin care am trâmbițat și am vorbit încă o dată pe pământ, așa cum era scris pentru vremea aceasta, și scris era că-l voi ridica pentru un timp ca să-l ascund de fața șarpelui cel rău și să-Mi încerc poporul, să încerc credința acestui popor. Dar iată că stă scris cuvânt de mărturie în cartea acestei lucrări când Domnul așa a spus: «Verginico, nu te pierde, tată, că în zilele tale te vei ridica cu duh tare și vei hrăni mulțimile care vor fi călăuzite spre slava Noului Ierusalim ca să asculte cuvintele Domnului de pe acest munte al binecuvântării care nu se va lua înapoi». Și iată, măi copii ai acestei cetăți, intră Domnul cu lucrarea Sa încă o dată în cetatea Mănești, intră precum intra odinioară când vorbea cu mulți în această cetate; intră din nou cu aceeași bunăvestire să vă aducă și vouă vestea cea bună, că am trimis înapoi pe pământ duhul trâmbiței prin care Eu am trâmbițat în zilele de întuneric ale domniei fiarei roșii și, așa, prin întunericul necredinței, am lucrat și Mi-am făcut o turmă apropiată și am spus că voi face din ea și cu ea lumină pe pământ și sare pe pământ și mântuire pe pământ. Au trecut șaptezeci de ani de stăpânire a fiarei roșii, și iată, Domnul a cercetat pe poporul Său precum odinioară cerceta pe Israel când el ridica mâinile și se ruga Domnului de izbăvire când pica rob altor popoare sau când pentru păcatele lui purta peste el jugul unor judecători răi și fără Dumnezeu. Iată, a cercetat Domnul poporul care a mâncat mană din cer prin blidul acela pe care-l știți voi, prin trupul acela pe care l-am folosit ca să vorbească cerul cu tine, popor al lui Israel din vremea de sfârșit, că iată, vrea să facă Domnul cu tine sfârșit de lume și de fărădelege, și așa va fi, pentru că așa stă scris, și vrea să facă Domnul cu tine început de veac nou și neîntinat, un popor cu trupuri cerești, care va fi așezat pe pământ curat, pe pământ nou, și vrea să facă Domnul Ierusalim nou și să așeze în mijlocul lui cele scrise în carte, căci acest râu al vieții va curge cu bogăție de apă vie, și precum magii au fost călăuziți de Dumnezeu până la ieslea în care a venit pe lume rodul cel de mântuire al neamurilor, așa vor curge în zilele ce vin noroade și neamuri spre izvorul vieții, care curge din Ierusalim, și se vor ridica pe picioare și vor învia și se vor adăuga celor mântuiți.

Iată că am trezit duhul trâmbiței prin care Eu am trâmbițat vreme multă pe pământ; l-am trezit și l-am îmbrăcat cu puterea și cu tăria Duhurilor Preasfintei Treimi, ca să-și înceapă și să-și lucreze misiunea din zilele ei, că iată, acestea sunt zilele lucrului ei, căci ea abia a așteptat să se ridice și să-Mi gătească Mie calea și să-și ridice poporul spre zilele biruinței Domnului; și așa i-am spus: ridică-te, Verginico, că a sosit, tată, vremea aceea despre care Eu am spus că tu vei hrăni cu cuvânt ceresc mulțime de noroade, și vei pregăti un popor mare, care să iasă întru întâmpinarea zilei Mele, ca să intri cu el în sărbătoarea Paștelui cel mare când Eu Mă voi încinge și voi hrăni încă o dată mulțimile din fructul vieții, din pomul vieții, ca să fie și să trăiască veșnic făptura Mea. Scoală-te, de acum, scoală-te, Verginico! Trezește-ți duhul și dă ocol, măi tată, ca să vezi poporul tău, că s-a uscat de tot și au rămas oase uscate copiii tăi, că ai tăi sunt, tată, este al tău acest popor, e agoniseala ta, e munca ta, e turma ta, că tu ai stat în fața Mea și Mi-ai dat sălaș și adăpost ca să pot vorbi cu acest popor pe care l-am născut din tine, că tu ai suferit. Ai suferit mai mult decât toți cei pe care-i am Eu acum la Mine pe fiecare cu turma sa. Fiecare sfânt pe care-l am acum ceresc, fiecare a muncit și și-a făcut un rod, un lucru, o turmă. Și iată, măi Verginico, că poporul tău e cel mai mic și este așteptat de tot cerul, că e fiul cel mai mic, pe care-l pune Tatăl său să împartă plata și averea cerească, să împartă fiecăruia după cum a muncit. Așa face Tatăl cu fiul cel mai mic, că așa stă scris: «Cel mai mic va fi cel mai mare peste împărăție».

Hai, tată, hai, Verginico, vorbește și cu aceștia care au fost cu tine atunci, că aceștia au pățit ca și cei din Scriptura aceea care zice: «Bate-voi păstorul și se va împrăștia turma». Iată, te-am ridicat și ți-am dat putere să suni și să-ți aduni turma cea risipită. Adun-o, tată, de prin toate prăpăstiile, de prin toate văile, de pe munți și de pe dealuri. Suflă, Verginico, suflă, tată, peste aceste oase uscate, ca să învieze și să știe că în mijlocul lor a fost Dumnezeu, Care a lucrat și a proorocit și a împlinit, și va împlini cu acest popor al tău Scriptura aceea care zice: «Mulțime multă, îmbrăcată în veșminte albe va sta în fața tronului și va cânta cântarea cea nouă a Noului Ierusalim, care se coboară din cer». Spune, tată, vorbește, Verginico, și cu cei pe care i-am adunat Noi astăzi, căci cel ce crede în trimișii Mei, în Mine crede acela. Amin.

– Slavă Ție, Preasfântă Treime, și pace de la Tine și până aici unde sunt coborâtă cu putere de duh să scriu carte pentru cetatea Mănești în care intram cu Tine odinioară, și să-Ți dau Ție apoi cartea ca s-o adaugi cărții de înviere și de pecetluire a poporului meu.

Iubiții mei, creștini iubiți, copii ai lui Dumnezeu, v-am găsit scriși la Domnul. V-am găsit trecuți la numărătoarea poporului meu. Eu sunt aceea cu care voi mergeați îmbrățișați pe calea cea cu Dumnezeu. Eu sunt trâmbița cea de deșteptare cu care a sunat Domnul în mijlocul acestui popor. Poporul lui Moise s-a învârtit în loc patruzeci de ani pentru patruzeci de zile pentru că a cârtit și s-a lepădat de Moise, și s-a răzvrătit poporul acela și a picat în pustie cârtind împotriva manei cerești, care cobora la ei în fiecare zi. Poporul acela a mâncat mâncare duhovnicească și a băut din piatra duhovnicească ce avea să vină, căci piatra era Hristos; dar au căzut în pustie, căci s-au închinat la idoli, precum este scris că «au mâncat și au băut și s-au sculat să joace», și s-au desfrânat și au căzut cu miile într-o singură zi, și ispiteau pe Dumnezeu și mureau mușcați de șerpi. Dar iată, poporule al meu, a făcut Domnul așa cu aceia ca să iei tu pildă de la aceia, și s-au scris acele pilde spre luminarea noastră, s-au scris pentru noi, cei care am ajuns sfârșitul veacurilor.

Iată, sun din trâmbiță să se audă. Sun cu putere, să se trezească poporul meu, de peste tot să se trezească. Trezește-te și tu, popor al acestei cetăți, că și tu ești trecut la numărătoarea poporului meu. Trezește-te, și vino-ți în fire! Întoarce-te la cuvintele vieții din care te hrăneai odinioară! Scoală-te, copilul meu, scoală-te, ucenicul meu, și hai cu mine, hai să mergem să nimicim pe vrăjmașul cel din veac, care s-a războit mereu cu Israelul lui Dumnezeu. Scoală-te, că nici faptele tale cele rele nu vor putea sta în fața lui Dumnezeu ca să te dezmoștenească pe tine, popor din vremea aceasta, pentru că nimic și nimeni nu poate să blesteme pe cel binecuvântat, căci adu-ți tu aminte de proorocul Isaia, prin care Dumnezeu scrie: «Iată, îți iert fărădelegea, ca să nu te nimicesc».

Ridică-te, măi creștine, ridică-te cu dragoste ca să nu fii ridicat cu tăria lui Dumnezeu, că tu știi ce scrie în Scriptura aceea: «Sluga aceea care a știut de la stăpânul ei ce să facă și n-a făcut, acea slugă va fi bătută mult». Împacă-te cu Domnul, măi poporul meu, ca nu cumva pârâșul tău cel din veac rău să te dea pe mâna temnicerului ca să nu poți scăpa de acolo până ce nu vei plăti și ultimul bănuț. Am venit întru întâmpinarea ta, și am putere să te ridic într-o clipă și să te împac cu Domnul într-o clipă, numai să vrei, creștine, că uită-te tu că vine Domnul și Se împacă cu tine; vine și îți iartă totul și nu te nimicește; vine să facă din tine lumină pe pământ; vine să Se așeze în tine, să intre în tine cu împărăția Sa, căci așa stă scris cuvânt din timpul trupului Domnului: «Împărăția Sa nu vine vădit; ea este în voi», dar a venit vremea Scripturii care zice: «Vine Domnul să strângă la un loc popoare și limbi ca să vadă slava Sa», și când acest pământ binecuvântat și ales și numit cu nume nou, rostit de gura Domnului, va fi ridicat întru mărire, și fericit va fi acela care va crede cuvintelor proorociilor din cartea acestei lucrări lucrate la sfârșitul veacurilor, că aceste cuvinte sunt adevărate, căci Domnul duhurilor proorocilor le-a trimis și le-a scris spre mărturie. A trimis Domnul cuvintele cele care s-au scris, ca să mărturisească aceste cuvinte despre cele ce trebuie să se întâmple în curând, așa cum scrie în Cartea Adevărului.

Am venit să întregesc trupul acestui popor, căci trupul acestui popor este desfăcut și risipit prin toate locurile pustii. Luați pildă ca să credeți, că eu știu că poporul acesta este tare la cerbice și este fără de credință. O, neam necredincios, nu căuta să mărturisească împotriva ta cuvintele pe care le-ai crezut odată și apoi le-ai negat. Ia pildă de la sfinții pe care-i măresc creștinii, căci sfântul mucenic Mina a plecat la Domnul și s-a întors înapoi cu trupul și a vorbit cu cei păcătoși și a întregit la loc trupul cel desfăcut în bucăți și îngropat bucată cu bucată de omul cel răufăcător care uitase că Domnul este și vede și vădește. Dar creștinul cel tăiat în bucăți era rugător al sfântului Mina, și iată minunea cea cunoscută prin credința binecredinciosului creștin. Dar pe mine, ce durere mare, ce suspin greu pe duhul meu, că am stat atâta vreme în fața acestui popor și am suferit și am plâns și am purtat chin și spaimă de la stăpânii lumii și de la irozii din vremea aceea. Am stat în fața Domnului atâta vreme pentru tine, poporule creștin, și n-ai să-I poți spune Domnului că n-ai știut; n-ai să poți, că ai văzut că Dumnezeu știe totul. Ai văzut cum i-a spus lui Cain întrebându-l de sângele fratelui său, și a zis Cain că nu știe de sângele fratelui său, dar în zadar a zis, măi creștine. O, n-ai să poți spune nimic. Este scris la Dumnezeu că ești fiu al acestei lucrări și n-ai să ai unde te ascunde, oricât îți este de greu să crezi, că nici timp n-ai să ai ca să te gândești să te ascunzi. Mai e prea puțin timp, și iată, am venit cu iubire către tine ca să plâng cu tine vremea despărțirii și să ne unim apoi, ca să folosim bine picul acesta de timp și să ne ridicăm și să ne iertăm și să ne împăcăm, că apoi avem de lucru, poporule al meu. Uită-te peste lume, că lumea este moartă și trebuie înviată această lume. Scoală-te, poporul meu iubit, că de tine este scris că vei învia morții, și ei se vor ridica din mormintele lor, la cuvântul tău. Așa este scris în Cartea Adevărului, căci cel ce crede lui Dumnezeu, râuri de apă vie și de viață vor curge din gura aceluia.

Copii ai acestei cetăți, iată, și vouă vă spun, sculați-vă, și fiți întru Iisus Hristos! O, nu-i de ajuns să crezi ce-ți spun, căci trebuie apoi să-L așezi pe Domnul în viața ta, în trăirea ta de fiecare zi. Ridică-te cu dragoste, ca să-L poți cerceta bine pe Iisus Hristos, și ca să te cerceteze și El pe tine apoi, să te curățească de necredință, de neputință, de stricăciune, și ca să se vadă Domnul la tine. Dar fii atent, că se așează de la cer Ierusalimul cel nou, și fii atent că va fi ceresc, și nu va putea rămâne pe acest pământ al făgăduinței nimic spurcat, nimic întinat, nimic stricăcios, căci iată, poporule al meu, vremea aceea în care trupul acesta stricăcios să se îmbrace întru nestricăciune și acest trup muritor să se îmbrace în nemurire ca să biruim moartea. Scriptura aceea care spune așa, nici ea nu se poate desființa, așa cum nimic nu se poate scoate sau adăuga la cuvintele acestei cărți, dar vai aceluia ce scoate sau adaugă, căci știi ce este scris pentru acela.

Vreau să se împlinească cu poporul meu biruința asupra morții, și de aceea strig ca o disperată și umblă duhul meu strigând prin toate cetățile, prin toate colțișoarele pe unde am inimi înscrise la numărătoarea poporului meu, să le adun în brațele și în staulul acestei lucrări, să le aduc înapoi pe cale și să fac poporul să fie curat în ziua Domnului, că Domnul vine la tine, poporul meu, vine să te tocmească pentru culesul viei și să facă cu tine înviere pe pământ. Vrei, nu vrei, te strigă. Și dacă n-ai să vrei să te așezi bine cu El, și dacă o vrea El să rămână cu tine și tu nu vrei, te va lua și te va împinge de la spate, că iată, mi-a dat Domnul în mână trâmbița și sabia pentru deșteptarea ta, popor al lui Israel din zilele acestea. Vino, popor iubit, că întru tine Domnul a binevoit, și întru tine binevoiește și acum, dar vino, că făgăduința cea pentru tine nu se poate desființa. Vino cu mine, că iată, mă cere Domnul să mă înfățișez cu tine gata la lucru, dar lasă-te lucrat, măi Israele. Nu te împietri, căci astăzi strigă Dumnezeu la tine, și să știi că Domnul mi-a dat putere mare, ca să pot trece și prin piatră dacă vei fi de piatră.

Copii ai lui Iisus Hristos, voi sunteți martorii Săi, și va trebui să mărturisiți despre lucrarea de mântuire a Duhului Sfânt, Care întreiește întreita lucrare a Preasfintei Treimi. Duhul Sfânt este Dumnezeul Sfintei Treimi, Cel din vremea de sfârșit. Vine sfârșitul lumii, măi creștine. Vine sfârșitul duhului lumii. Scoate din tine duhul lumii, și vei fi viu și vei face parte dintre cei scăpați cu viață, vei face parte din numărul cel pecetluit de Dumnezeu. Se întocmește numărătoarea cea nouă a poporului cel nou, că va fi nou, va fi nestricăcios, va fi ceresc acest popor și va moșteni pământul cel nou, căci în curând va fi nou, va fi de două ori nou acest pământ al făgăduinței, căci în el și din el va răsuna cântarea Noului Ierusalim. De aceea vreau, creștine, să te fac nestricăcios și ceresc, căci acest nou popor al Ierusalimului nou se va uni cu cel ceresc și se va auzi cântarea cea nouă: «Slavă întru cei de sus lui Dumnezeu, și pe pământ pace!». Și se va auzi cântând: «Sfânt, Sfânt, Sfânt, Domnul Dumnezeu Savaot, Cel ce iarăși vine!». Amin.

Să se scrie această zi și de tine, cetate înviată, că iată, se scrie și de cer. Amin, amin zic vouă, mai ușor va fi Sodomei și Gomorei în zilele ce vor urma decât celor ce strigă Domnul acum la ei, și ei vor tăgădui pe Domnul.

Să creadă în Dumnezeu această cetate și să se ridice! Amin. Domnul m-a împuternicit să suflu peste pământ și să se facă cer pământul tău și trupul tău, Israele. Iată, suflu peste voi acum. Luați din duhul meu, căci duhul meu este împuternicit de Duhurile Preasfintei Treimi, Care suflă înviere peste cei din mormântul necredinței. Ridicați crucea, ridicați porțile să intre Împăratul slavei, să intre împărăția lui Dumnezeu în voi, copii ai lui Israel!

Scoală-te, Israele, că te așteaptă neamul tău, te așteaptă Avraam și Isaac și Iacov, te așteaptă trupul seminției tale, te așteaptă rădăcina ta, Israele, căci vei sta la masă cu toată seminția ta și cu toți cei care se vor adăuga ție după făgăduința făcută prin Avraam cel credincios; vei sta la masă cu cerul, Israele, căci cele vechi trec de acum, și cerul cel nou și pământul cel nou vor căpăta înfățișarea cea dintâi, și Domnul va străluci, și va fi lumină. Când Domnul a zis: «Să fie lumină!», așa a fost; a fost lumină. Iată, încă o dată zice Domnul să fie lumină, peste tot să fie lumină! Amin.

Pace vouă, celor ce v-ați ridicat din această cetate! Pace și sărbătoare de aducere-aminte! Pace acestei cetăți, și înviere și lumină de la răsărit peste tine, cetate a poporului meu! O, numai voi ați venit? Dar cei mulți, unde sunt?

Pace și întreită putere peste voi, ca să dați deoparte lespedea cea rece care a căzut și a strivit fiii acestei cetăți. Iată încă o zi de mărturie, încă o carte, încă o zi de înviere. Părinții tăi, Israele, au dorit dar n-au văzut aceste zile, dar iată, ei se bucură cu tine, că văd și ei acum, și saltă de bucurie părinții tăi, măi popor al lui Israel. Dă-i mâna seminției tale, Israele! Ieși în întâmpinarea zilei celei mari și fii gata, că Domnul, Care-Și ascunde fața acum, iată, Se arată în curând. Amin.

Pace vouă, și încă o dată, pace vouă! Pacea cerului să nu se întoarcă, și să rămână cu voi! Amin. Pace ție, popor al Noului Ierusalim! Pace ție, Israele nou! Amin.

Sunt în mână cu sigiliul acestei vremi, sunt în mână cu trâmbița deșteptării și cu pecetea Dumnezeului Cel viu, a Dumnezeului lui Avraam, Isaac și Iacov. Este scris cuvânt de mărturie în cartea acestei lucrări, că multe case de creștini care nu vor avea semnul lui Dumnezeu vor fi lovite de unealta de nimicire care vine în urma mea, de unealta morții, măi Israele. Lasă-te pecetluit, și fii apoi creștin după adevăr. Aruncă din casa ta armele duhului rău și fii copil al iubirii lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este iubire, Israele. Dă de la tine legea ta, că nu e bună legea ta, și ia legea lui Dumnezeu, ca să nu mai mori, creștine. Leapădă pofta trupului, leapădă pofta pântecelui și nu fă ce au făcut cei din vremea lui Noe care n-au vrut să ia aminte și n-au vrut să creadă așa cum a crezut Noe și cu casa lui de și-au făcut barcă de salvare. Vai, creștine, veghează, că așa va fi și acum, aidoma ca în vremea lui Noe când toți mâncau și beau, se însurau și se măritau, și a venit fără veste moartea peste ei, dar Noe și cu casa lui au stat curați și credincioși și au câștigat viața.

Ieși din lume, poporul meu, că lumea a ajuns la sfârșit! Ridică-te și te naște din cer, căci ce este din trup, trup este, dar ce este din duh, duh este, poporule creștin. Nu mai fi lume, Israele, că lumea a ajuns la sfârșit.

Ierusalime, fii vrednic de numele tău, căci va trebui să mărturisești cum ai primit tu acest nume nou, că pe fruntea ta se va vedea scris nume nou și numele cetății celei noi, a Ierusalimului cel nou.

Pace ție, Ierusalime nou! Amin.
Pace ție, Israele. Amin, amin, amin.

26-12-1990

Author:  Duhul [ 2.3.2008, 01:02 ]
Post subject:  Cuvântul Domnului - Anul 1990 (4)

Cuvântul lui Dumnezeu

... Cei trei fii unși de Mine, v-am dat cuvânt să lucrați cu putere. Lucrați cu cuvânt curat, cu inimi curate, cu glasuri curate și binecuvântate. Binecuvântați să fiți.

... Acest cuvânt dumnezeiesc îl va asculta și regele și patriarhia. Lucrez cu tact, și va veni la putere acela pe care l-au întors înapoi și nu l-au lăsat să intre să aprindă o lumânare la mormântul neamului său. Era cât pe aici să-l bage și la închisoare. De acum încolo, toți cei buni vor primi semne spre bine, iar cei răi, semne spre rău. Toți caută semne ca să se încreadă, și vor vedea că semne le dau, semne spre spaimă, semne spre usturimea celor ce vor semne, iar cu voi voi lucra semne de întărire ca să întăriți inimile și pasul și să mergeți înainte cu Mine și cu ceea ce lucrați, ca să răzbească lumina și bucuria cea veșnică peste cei ce vor lua calea luminii. Rămâneți împuterniciți și încredințați, căci suntem lângă vârf.

... O, Românie, Românie, cum te păcălise satan, de mergeai pe drumul întunericului, tu, țară sfântă și iubită de Dumnezeu! Nici nu știi câte bisericuțe ai pierdut de când te-ai unit cu satan. Am să scutur pământul României de toată pleava lui satan și am să-l fac curat și vrednic.

Românie, Românie, te întreabă Dumnezeu, de ce plângi? Ce te-a cuprins? Tată, tată, te-au cuprins durerile lui Dumnezeu. O, Românie, de ce nu ți-ai dat seama că tu ai fost țară sfântă și iubită de Dumnezeu? Sângele de român e scump și prețuit de Dumnezeu. O, Românie, Românie, de ce, tată, de ce te-ai lăsat înșelată de această tiranie? De ce ai stat să te tăvălească în așa murdărie? Dumnezeu este Părintele tău, și tu de ce te-ai lăsat condusă pe drumul întunericului, de nu voiai să-ți mai arunci privirea spre Mine? Mai era un pas și cădeai în râpa fără fund. Dar iată, Dumnezeu a sărit ca ars de durere și Și-a întins mâna Sa puternică și a dat de râpa fără fund răul și vrăjmășia cea din tine.

30-12-1990

Author:  Duhul [ 2.3.2008, 01:10 ]
Post subject:  Cuvântul Domnului - Anul 1991

Anul 1991

   * 05-01-1991 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 06-02-1991 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 23-02-1991 Cuvântul lui Dumnezeu către alesul Său Irineu
   * 03-03-1991 Trâmbițarea sfintei Virginia peste preotul Gherasim
   * 04-03-1991 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 22-03-1991 Cuvântul lui Dumnezeu către Victor Stănculescu
   * 25-03-1991 Cuvântul sfintei Virginia către poporul creștin în vreme de încercare
   * 20-04-1991 Cuvântul lui Dumnezeu către alesul Său Irineu
   * 03-05-1991 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 06-05-1991 Cuvântul lui Dumnezeu către părintele Visarion Iugulescu
   * 08-05-1991 Cuvântul lui Dumnezeu către Doina Cornea
   * 04-06-1991 Cuvântul lui Dumnezeu către alesul Său Irineu
   * 05-06-1991 Cuvântul lui Dumnezeu către regele Mihai
   * 06-06-1991 Cuvântul sfintei Virginia către Nicu Spirea
   * 09-06-1991 Cuvântul lui Dumnezeu și al sfintei Virginia în soborul pentru zidirea Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim
   * 15-06-1991 Cuvântul lui Dumnezeu
   * 08-07-1991 Cuvântul lui Dumnezeu pentru numirea pământului grădinii Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim
   * 15-07-1991 Cuvântul lui Dumnezeu către alesul Său Irineu
   * 21-07-1991 Cuvântul lui Dumnezeu către alesul Său Irineu
   * 22-07-1991 Cuvântul lui Dumnezeu în ziua punerii pietrei de temelie a Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim. Cuvântul lui Dumnezeu către regele Mihai
   * 23-07-1991 Cuvântul lui Dumnezeu către preotul Ioan și maica Veronica de la Vladimirești
   * 03-08-1991 Rugăciune pentru zidirea chivotului Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim
   * 05-08-1991 Cuvântul lui Dumnezeu către regele Mihai
   * 17-08-1991 Cuvântul sfintei Virginia pentru vremea zidirii bisericii
   * 18-08-1991 Cuvântul lui Dumnezeu către regele Mihai
   * 22-08-1991 Cuvântul lui Dumnezeu pentru vremea zidirii bisericii
   * 15-09-1991 Cuvântul sfintei Virginia pentru vremea zidirii bisericii
   * 27-09-1991 Cuvântul lui Dumnezeu la praznicul Înălțării sfintei Cruci
   * 29-09-1991 Cuvântul lui Dumnezeu și al sfintei Virginia către copiii de creștini, Sebastian și Teodora
   * 04-10-1991 Cuvântul sfintei Virginia pentru vremea zidirii bisericii
   * 05-10-1991 Cuvântul lui Dumnezeu către regele Mihai
   * 06-10-1991 Cuvântul sfintei Virginia pentru vremea zidirii bisericii
   * 14-10-1991 Cuvântul sfintei Virginia la praznicul Acoperământul Maicii Domnului
   * 27-10-1991 Cuvântul sfintei Virginia la sărbătoarea cuvioasei Parascheva
   * 17-11-1991 Cuvântul lui Dumnezeu în ziua înălțării sfintei Cruci pe biserica Noul Ierusalim
   * 04-12-1991 Cuvântul lui Dumnezeu către episcopul Vasile Târgovișteanul
   * 11-12-1991 Cuvântul lui Dumnezeu către alesul Său Irineu
   * 12-12-1991 Cuvântul lui Dumnezeu în ziua târnosirii Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim


Cuvântul lui Dumnezeu către părintele Visarion Iugulescu

Binecuvântată să fie, și zi de mărturie să fie această zi, căci Hristos, lumina învierii, lucrează astăzi minune de înmulțire de inimi vii și pregătite pentru lucrarea cea din vârful unghiului, prin care se adună la un loc mulțimea cea îmbrăcată în veșminte albe, care va sta în fața tronului Mielului ceresc cântând cântarea cea nouă a Ierusalimului cel din cer coborât.

Pace vouă! Prin ușile deschise, pace vouă! Eu sunt. Domnul puterilor este numele Meu. Eu sunt. Nu vă temeți. Pace peste inimile voastre! Pace și unire precum în cer așa și pe pământ!

Când a venit clipa să Mă înalț la Tatăl Meu după ce Mi-am încheiat lucrarea pentru care venisem întrupat, eram cu cei aleși ai Mei, cu ucenicii Mei din Galileea. Stăteam cu ei de vorbă, și ei M-au întrebat așa: «Doamne, oare, acum este vremea ca să așezi Tu la loc împărăția lui Israel?». Și le-am răspuns așa: «Nu este al vostru să știți anii și vremurile pe care Tatăl le-a pus sub stăpânirea Sa». Așa le-am spus, fiindcă această taină era în Duhul Sfânt pecetluită. Duhul Sfânt este Dumnezeul Care lucrează în vremea aceasta ca să-Și sfârșească lucrarea Sa, și iată, Sfânta Treime Își încheie în vremea aceasta lucrarea cea întreită, căci Dumnezeul Duhului Sfânt este aproape de sfârșit cu lucrarea Sa. Aceasta este vremea să se așeze la loc împărăția lui Israel. Iată cea din urmă taină, cea mai așteptată, căci tot cerul laolaltă, cerul, care poartă în sânul său toată spița cea sfântă, cea lucrătoare, a așteptat să se așeze la loc împărăția lui Israel. Tot cerul este în bucurie, că de mult este așteptată această vreme, aceste zile, și iată, cerul le vede venind. Al vostru era să știți, iubiții Mei din vremea aceasta de glorie cerească. Duhul Sfânt este Mângâietorul Cel promis de Fiul lui Dumnezeu, Cel Care ia din cer și dă de veste în vremea aceasta. Apostolii cei care M-au însoțit pe vremea trupului Meu se bucură acum că a venit vremea să se audă răspunsul întrebării lor. Aceea a fost cea din urmă vorbă dintre Mine și ei, și apoi M-am ridicat de la ei și nu le-am răspuns, căci nu era al lor acest răspuns.

Pacea Mea și darul păcii Mele peste cel cu care M-am întâlnit acum! Bucuria Mea o pun peste tine, fiu iubit de cer. Mi-a fost dor să stau în sfat cu tine, căci am stat în sfat cu tine prin acest fir ceresc, am stat la celălalt capăt al acestei lucrări, la începutul acestei lucrări, măi tată. Am voit și la acest capăt, la sfârșitul acestei lucrări să-ți grăiesc, căci e pe sfârșite și ea. Suntem aproape de sărbătoarea cea mare, iubitul Meu, fiul Meu iubit. Ești scris în cartea acestei lucrări, fiule Vasilică. Așa ești scris, tată. Se bucură cerul de lucrul apostoliei tale, de rodul lucrului tău. A venit vremea să-Mi fac arătarea, prietenul Meu iubit. Așa am spus învățăceilor Mei: «Nu vă mai numesc slugi, că sluga nu știe ce face stăpânul ei, și vă numesc prietenii Mei, iubiții Mei». Iată, vreau să știi și tu ce fac, căci am zis celui iubit de Mine, lui Ioan cel iubit: «Să nu scrii ce au vorbit cele șapte tunete; să nu scrii. Pecetluiește ce au vorbit aceste tunete, până la vremea cea de sfârșit». Iată vremea aceea, iubitul Meu. M-am ridicat să adun laolaltă lucrul cel bun și să-Mi desăvârșesc turma României Mele cea binecuvântată. România este țara cea aleasă prin care Dumnezeu așează la loc împărăția Noului Ierusalim. Este scris în cartea cea din cer coborâtă că Domnul va alege din nou Ierusalimul, și va fi aceasta în zile de strâmtorare. E mare strâmtorare pe pământ, e groasă ceața, e mare necredința, dar am spus așa pe vremea trupului Meu: «Nu aceste minuni, ci mai mari decât acestea vor lucra cei ce cred în Mine, pentru că Eu Mă duc la Tatăl». Iată, iubitul Meu, așa va fi. Voi strânge laolaltă toată turma cea chemată și aleasă și credincioasă și voi face una numai și voi sufla din cer, ca să se împlinească cele scrise, căci așa este scris: «Voi turna din Duhul Meu peste fii și fiice, peste bătrâni și tineri, peste robi și roabe, și se vor umple de cunoștința Duhului Sfânt, și voi prooroci prin ei și îi voi aduna pe ei din cele patru vânturi ale pământului și îi voi aduce în țara lui Israel, în țara Ierusalimului nou, cel din cer coborât».

M-am folosit în vremea aceasta de trâmbițele cele scrise în carte, și iată, sun din trâmbița cea de dinaintea celei de a doua arătări, căci Îmi voi face arătarea, precum este scris. Voi umple de slavă văzută acest pământ românesc, acest Canaan peste care am lucrat cu cuvântul celor șapte tunete care au vorbit în vremea aceasta. Am folosit un trup pe care tu îl știi, și am vorbit prin acel trup și am adus spre știre planul Meu și lucrul cel de încheiere a tainei lui Dumnezeu. Acel trup este acum la Mine și i-am dat trecere mare, măi tată, căci M-a purtat pe Mine vreme de douăzeci și cinci de ani, ca să pot vorbi încă o dată pe pământ.

Așa am spus prin apostolul Ioan: «Ia cartea și mănânc-o, că tu trebuie să mai proorocești încă o dată la popoare și la neamuri și la împărații lumii». Așa am spus lui Verginica: «Nu te pierde, Verginico, fiindcă tu va fi să te ridici în zilele tale să hrănești de la Mine un popor mare, care se va aduna să stea în fața tronului Meu cu ramuri în mâini și cu hăinuțe albe, cântând cântarea Noului Ierusalim, căci numai aceștia vor ști această cântare». Numai aceștia, măi fiule iubit, și iată ce fac, căci ți-am ieșit în cale prin acesta care este mare peste biserica Mea și pe care-l voi pune, până în sfârșit, în locul cel dintâi al bisericii Mele. Ți-am ieșit în cale, prin el ți-am ieșit, căci sunt în el, măi tată, sunt, căci este cel mai credincios lucrului acestei lucrări prin care Eu vorbesc în România de atâta vreme. Ți-am ieșit în cale ca să-ți spun și ție că această cântare este cântecul pe care l-am cântat Eu prin acel vas pe care-l știi și tu, și acest cântec este lung. E lung, e de atunci de când am coborât prima oară în acel vas și până acum, și până la sfârșitul acestei lucrări prin care Eu am vorbit, prin care Eu am cântat ca să fac apoi cunoscut acest cântec nou. Ți-am ieșit în cale, și privesc din cer peste lucrul apostoliei tale, fiindcă tu ești scris în cartea acestei lucrări, și Mi-am adus aminte de cuvântul credinței tale din ziua aceea când am vorbit cu tine prin acest fir de sfârșit, și lucrez în chip minunat, căci lucrez după planul cel întocmit de cer, după schița cea din cer. Te-am găsit în schița acestei lucrări și am ieșit acum în calea ta să-ți cer rodul tău și să te răsplătesc. Vreau să pun numele cel nou al Noului Ierusalim pe fruntea turmei tale, căci tu ești fruntea acestei turme, dar vreau să înveți acest cântec ceresc pe toți cei din turma ta, căci îți ascultă glasul turma ta. Te cunoaște turma ta și îți ascultă glasul și merge după tine ca după un urmaș credincios al Păstorului Cel bun. Tu ești prietenul Meu și dintr-o mie te cunosc, măi tată. Scoală-te și ieși în întâmpinarea Mea; ieși cu tot alaiul tău. Sună și dă de veste peste turma ta, că vreau să intru în Ierusalimul tău, ca să-l unesc cu cel coborât din cer și să facem din toate câte sunt peste tot, să facem numai unul, unul ceresc, că iată ce fac! Am ieșit în întâmpinarea ta cu glas de trâmbiță. Am venit din cer, însoțit de Ierusalimul ceresc, ca să fac unire cu tine și cu turma ta, și să fii una cu Mine și cu turma Mea, care știe cântarea acestei lucrări. Eu ascult cu tot cerul glasul turmei tale, căci cu toată turma ta Îmi aduci Mie slavă. Ascultă și tu glasul Meu și cântecul Meu, cântecul acestei lucrări. Ascultă-l, că vin să te pețesc. Sunt Mirele Cel din cer, Care am venit să-Mi îmbrac mireasa în haină cerească și să-i pun cununa acestei vremi de glorie cerească. Ascultă și tu glasul lucrării Mele, că și Eu voiesc să-ți aduc ție slavă, ca să te bucur în vremea aceasta cu bucuria cu care voi veni s-o așez peste acest Ierusalim ales în vremea aceasta.

Știu faptele tale și osteneala ta, știu că ai avut necazuri pentru numele Meu. Știu slujirea ta, știu răbdarea ta, dar vreau să te lași răsplătit de Mine, că iată vremea aceea când omul trebuie să intre înapoi în grădina Edenului, de unde a căzut, în starea cea îngerească, în starea cea fără de păcat, în starea cea de duh și de har. Priveghează și așează bine ce a mai rămas de așezat. Ține ce ai până voi veni, căci sunt aproape, sunt la uși. Am venit cu ultimele așezări. N-am venit la început cu toate odată. Am venit pic cu pic ca să așez la loc cele ruinate și să așez împărăția Mea pe pământ nou și să fac om nou și să-l așez înapoi în grădina Edenului. Am venit cu ultimele vestiri. E vremea să închid în închisorile cele veșnice pe duhul cel rău, care M-a scos pe Mine din om. E vremea să aduc în starea cea dintâi făptura Mea, ca să fie așa cum sunt Eu, să fie ca Mine, ca să poată fi cu Mine.

Sună din trâmbiță, să te audă turma ta! Sună peste ea, și pune peste ea veghea cea din urmă, pune peste ea cea mai bună vestire din toate vestirile de până acum! Vin curând. Acum sunt aproape. Unește-Mă cu turma ta, până să vin unește-Mă, că vreau să-i pun pecetea acestei lucrări, căci turma acestei lucrări este turma cea de onoare pentru întâmpinarea Mea în Ierusalimul acestei vremi. România este regina Mea, este binecuvântata Mea, este aleasa Mea și este iubita Mea, și de la ea Îmi voi lărgi cortul nunții Mele, că vin la ea, vin la România Mea. Vin, că de la nașterea ei am sortit-o să fie a Mea și să Mă slăvesc în ea cu slavă văzută, și toate popoarele vor vedea slava ei. Încinge-te și te scoală ca să asculți glasul Meu și să-Mi deschizi, că iată, vin ca să cinăm împreună. Vreau să scot apă din acest izvor și să-ți dau să bei, tu, și toată turma ta, căci această învățătură și acest glas care răsună acum spre sfârșit este glasul Meu, care strigă să se adune toate noroadele, să vadă și să cunoască slava Mea.

Voi aduce pe unsul cel de la Mine, și vreau prin biserica Mea cea vie să-l aduc, căci el întru Mine va domni și nu fără Mine. El este de la Mine, și întru Mine va fi să ia toiagul să cârmuiască norodul cel binecuvântat. El este proorocit, el este de la Mine. Să se ridice turma cea creștină a neamului românesc și să se suie de la ea la Mine cerere și rugăciune, ca să aud și să împlinesc venirea unsului Meu. Să se înmulțească glasurile cele spre cer, glasul bisericii acestui Ierusalim, și să strige până vor cădea zidurile jos, ca să intre unsul cel de la Mine. Nimeni să nu fie mai tare și mai puternic decât poporul cel credincios și cel împlinitor al acestui neam.

Hai să dăm mână cu mână, turmă cu turmă, frate cu frate, și să înfigem cortul și să punem masa cea așteptată de tot cerul sfânt. Sună peste turma ta, iubitul Meu, și spune-i despre izvorul Meu și despre lucrul ce-l lucrez în România în vremea aceasta. Strigă-ți turma și fă-o să-ți cunoască glasul și să meargă după tine, că vreau să-i arăt această grădină și glasul Meu care umple această grădină. Vine vremea să așez vremurile la loc, că vremea fiarei roșii Mi-a strămutat de la locul lor vremile Mele și serbările Mele cele cerești. Iată, vin și cu această așezare, ca s-o așez la loc și să mustru cu certare și cu asprime pe cei ce au călcat peste cele părintești care au fost așezate prin sânge de creștin și prin jertfă de temelie pentru credința cea curată, lăsată prin sfinții cei care sunt acum cu Mine, cei care lucrează din cer cu Mine. Vreau să fiu așteptat cu veghe, așa cum se pregătea poporul lui Moise când vesteam coborârea Mea în mijlocul poporului Israel din vremea lui Moise, că iată, în mijlocul acestui pământ ales este mai mult decât Moise.

Iată, fii credincios și nu Mă tăgădui. Ține ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cununa. Pe cel ce va birui până la sfârșit îl voi face stâlp în templul Dumnezeului Cel viu, căci moartea nu va mai fi apoi. Vin curând, și moarte nu va mai fi. Amin. Ține ce ai, ca nimeni să nu-ți ia, dar lasă-Mă să-ți pun pecetea cea vie peste turma ta. Fă-o să-ți audă glasul, căci vin spre tine. Iată, e glasul Meu, e cuvântul Meu, sunt trimișii Mei, și cine-i primește pe ei, pe Mine Mă primește acela. Fii credincios, că vin cu plata, vin, fiul Meu, vin să Mă slăvesc în Ierusalim. Amin.

Fericiți acei ce nu se smintesc întru Mine. Eu sunt Domnul oștirilor. Eu sunt Alfa și Omega și nu este Dumnezeu afară de Mine. Eu sunt, și pentru cel mai mic al Meu dau noroade la pieire ca să-i gătesc calea spre Mine.

Eu sunt lumina neamurilor și slava poporului Meu Israel cel binecredincios. Deschide-Mi ca să intru, iubitul Meu. Deschide-Mi, că vin în casa ta, în mijlocul turmei tale. Botezătorul Ioan așa a spus mulțimilor botezate de el: «Vine Unul după mine, Care este mai mare decât mine; de Acela să ascultați». Amin.

Pace ție, și pace de la Mine să împarți, și lumină de la Mine să împarți peste cetatea cea tare a ta! Vom face biserică nouă și vie și vom face un popor sfânt, și va intra pe porțile slavei ca să Mă întâmpine. Primește-Mă cu pacea! Nu te teme. Deschide-Mi, că am venit să te pețesc, să fii una cu lucrul ce-l lucrez acum spre plinirea vremurilor.

Hristos, lumina învierii, răsare, și ca un Mire iese din cămara Sa.

Hristos, Cel înviat din morți, Hristos, începătură nouă și veșnică, Domnul puterilor este numele Lui. Amin, amin, amin.

06-05-1991

Cuvântul lui Dumnezeu către Doina Cornea

Dumnezeu S-a ridicat să așeze dezrobire peste România, și va birui Domnul. Amin. Domnul puterilor este numele Meu, și voi vărsa din Duhul Meu peste mulți și voi lucra dezrobirea acestui neam ales. Așa este scris, că va veni Domnul cu zecile de mii de sfinți, și cele scrise, toate se vor împlini.

Pace ție, iubita Mea! Pace din cele cerești, din înălțimea Sfintei Treimi, din iubirea Mea, pace ție! Vin spre tine iar, căci te-am scris în schița planului cel ceresc după care lucrează cerul în vremea aceasta. Apostolul Pavel a fost luat de Mine la lucrul cel pentru cer, căci cerul este veșnic, și a fost luat de Mine la lucrul cel veșnic. I-am ieșit în cale atunci când mergea spre Damasc ca să facă împotrivire peste bisericile care călcau pe urmele Mele, și apoi a lucrat acesta cu Mine, căci a crezut în Mine dacă i-am ieșit în cale, și creștea ceata Domnului în vremea lucrului celui ce a crezut în Mine.

România va fi poporul cel sfânt al gloriei Mele, căci sunt aproape acum. România este aleasa Mea, este binecuvântata Mea, și voi curăți fărădelegea din ea și voi așeza imn de înviere peste ea, că aceasta îi este soarta de la Dumnezeu, și toate popoarele să știe că ea este aleasa Mea din vremea de sfârșit a plinirii vremurilor. Crede tu Mie, căci cei ce vor să lucreze la dezrobirea acestui neam, nu vor izbuti fără Mine. Eu sunt în mână cu biruința și cu diadema acestui popor, că va fi poporul cel sfânt al veacului cel nou, dar cei ce lucrează fără Mine pentru acest neam, aceia nu sunt binecuvântați de Dumnezeu.

M-am ridicat să pun binecuvântare peste apostolii acestui neam, ca să biruiască aceștia, dar cei ce Mă tăgăduiesc pe Mine, aceia nu iubesc acest neam. Am în România izvorul cuvintelor Mele, care vin de la Mine. Iată cum vin! M-am ridicat să croiesc cursuri vii de la acest izvor, și să bea de la Mine acest neam ales, ca să știe că este ales.

Scoală-te, iubita Mea, și ascultă-Mi glasul! Deschide-Mi ca să intru și să cinez cu tine! Eu sunt Cel ce a făcut cerul și pământul. Eu sunt Stăpânul lumii, dar nu Mă voi lăsa tăgăduit de făptura Mea. Vin să-Mi fac arătarea, dar vin să dezrobesc acest neam care este rob și vin să fac cale unsului cel de la Mine, căci al lui este acest popor. Vin să-i fac dreptate și să cert cu asprime pe cei ce au călcat peste acest neam ca să-l robească. Cei ce l-au robit, nu sunt de la Mine aceia, nu sunt din spița cea binecuvântată a acestui neam. Acest neam este al Meu, și prinț peste el este cel de la Mine. Trag din greu ca să-i gătesc venirea, ca să-l aduc din Egipt. Trag din greu, căci este necredință în Dumnezeu. Eu sunt Dumnezeu, și nu este Dumnezeu afară de Mine, dar toți s-au abătut de la Mine. Vreau să pun coiful biruinței pe creștetul unsului Meu, că vreau să-l ridic, să scape acest neam de sub robie, dar nu se suie credință în Mine de la cei care lucrează fără Mine peste acest neam ca să-l ajute.

Ridică-te spre Mine și stai în unire cu Mine, ca să vezi cum vei birui întru Mine și să te bucuri și să crezi apoi. Am spus să fii ca Iudita, căci Iudita a biruit cu Mine. Iubește pe România, dar iubește-Mă pe Mine, după adevăr iubește-Mă. Cei ce zic că Mă iubesc pe Mine și nu fac voia Mea, aceia nu Mă iubesc pe Mine. Iubirea e numai una, și cei ce se bizuie pe Domnul, aceia cunosc iubirea.

Am în tine o inimă mare și dulce, și vreau să fii cu Mine în tot locul. Stai aproape cu cel iubit al Meu care este aproape de tine, și stai în sfat cu el mereu, că vreau mereu să vărs prin el binecuvântarea Mea peste tine. M-am ridicat să-Mi desăvârșesc turma, și voi face o singură turmă, voi face numai una, precum Eu, Unul sunt. Voi alege între oaie și oaie și voi deosebi grâul de neghină și voi așeza sfințenie și stare îngerească peste turma cea aleasă și credincioasă, și voi împlini.

Lucrează în ogorul Meu, lucrează cu cele de la Mine și scoală-te să crezi în Mine, ca să fii tare cu Mine. Fă-Mi unire cu casa unsului Meu Mihail, regele acestui neam românesc. Vreau să-i mângâi așteptarea, dar vreau să așez peste el și peste casa lui binecuvântarea și lucrarea cu care Eu lucrez în România. Eu sunt Cel biruitor, și voi aduce pe unsul Meu. Eu sunt adevărat, și nimic nu este cu neputință la Dumnezeu. Dacă iubești pe România, dacă iubești pe unsul cel de la Mine, stai cu Mine în unire, că Eu lucrez ca să-l aduc, și voi împlini, iubita Mea. Un pic, și cei ce țin încă rob acest neam, aceia nu vor mai fi. Lucrez peste mulți, iubita Mea, lucrez cu mulți din cei ce iubesc pe România. Lucrăm împreună ca să biruim. România va fi cea mai frumoasă, căci Eu voi fi cu slavă văzută peste ea, și toate noroadele vor vedea și vor curge să i se închine.

Nu Mă tăgădui. Eu te iubesc. Și tu să Mă iubești. Iubire pentru iubire, și vom fi învăluiți de iubire. Mi-e dor să o scot pe România de sub piatra robiei, dar lucrați cu Mine voi, cei ce iubiți acest pământ ales. Lucrați, dar nu fără Mine. Vreau să scurtez așteptarea unsului cel de la Mine, și vreau credință să se ridice spre Mine de la fiii cei adevărați ai acestui neam. Ștefan cel sfânt, cu Mine a biruit, și a ridicat pietre de aducere-aminte în numele Meu. Se ducea la sihastrul Daniel, care era robul Meu credincios, și lua Ștefan binecuvântare și biruia cu Domnul, că nu este biruință fără Domnul.

Pace ție, iubita Mea, binecuvântata Mea, dar stai sub această binecuvântare, căci Eu sunt Unul Dumnezeu, și toți vor fi una întru Mine când Mă voi arăta. Eu voi lucra unire întru Unul Dumnezeu. Amin. Pace ție! În tot locul, în tot lucrul și cuvântul, în toată vremea, pace ție! Pace peste cea iubită! Amin, amin, amin.

08-05-1991

Cuvântul lui Dumnezeu către alesul Său Irineu

La început a fost Cuvântul, și Cuvântul era la Dumnezeu, și toate prin cuvânt au fost lucrate, căci Dumnezeu a zis, și s-a făcut. Iată, Dumnezeu rostește cuvânt în vremea aceasta, și să se împlinească lucrul cuvântului Său, căci este Dumnezeu.

Pacea Mea peste creștetul tău, copil credincios din vremea aceasta, căci prin credință cei de la sfârșit vor lucra prin cuvânt lucrări mai mari decât cele de până acum. Pace ție, și mirul mângâierii peste creștetul tău, și vei lucra lucruri minunate, după cuvântul lui Dumnezeu, căci Eu nu sunt un Dumnezeu neputincios, și mulțimi numeroase se vor pleca la lucrătura acestor zile de biruință cerească. Ridică-te și ia aminte, căci Eu rostesc cuvânt, și apoi Mă așez peste voi și împlinesc prin voi, copii ai credinței acestei vremi.

Ridică-te pe temelia credinței, ridică-te și acum, căci acum vin spre tine și îți vestesc început de lucru văzut, fiindcă am spus că voi scoate deasupra această fântână de miere, această începătură de lumină văzută, că vine ziua slavei, copil al acestei slave. Am spus că lucrăm să scoatem crucea deasupra și s-o înfigem în vârful unghiului, ca să știe mulțimile lucrarea semnului Fiului Omului, Care Se va arăta pe nori după acest semn, căci Fiul Omului va lucra apoi văzut ca să adune în grădina arătării Sale pe toți aleșii Săi, de la marginile cerului și până la celelalte margini. Adevăr adevărat grăiesc și acum, că nu va trece neamul acesta, și se va împlini această lucrare adusă prin cuvânt. Iar de ziua și ceasul acela, iată, copilul Meu, Tatăl știe ziua aceea, iar Tatăl este în Fiul, și Fiul este împreună cu Tatăl în toți cei care prin Duhul strigă: „Avva, Părinte!“. Iată taină pecetluită și despecetluită în vremea aceasta! Fericit este slujitorul acela pe care, Tatăl lucrând și Fiul venind, îl va afla crezând așa, căci adevăr grăiesc, că peste toate va fi pus. Iar cei ce vor tăgădui acest adevăr, veni-va Stăpânul pe neașteptate pentru aceia și îi va scoate din dregătorie și îi va pune cu cei fățarnici, acolo unde este plâns și scrâșnire de dinți.

Întărește-te cu cuvântul Meu, căci Eu sunt Cuvântul, și voi fi împlinitor prin lucrul credinței celor din vremea aceasta.

Iată, vom așeza piatra de mărturie a cuvântului Meu, care a lucrat și care lucrează până la sfârșitul tainei plinirii sale, și vom scrie pe această piatră numele cel nou al cetății Ierusalimului cel nou, care se va arăta de la această piatră și din care vor curge râuri de apă vie, pe ale căror laturi vom sădi pomi, și frunzele lor nu se vor veșteji, și fructele din ei nu se vor mai isprăvi, căci lună de lună se vor coace fructe noi, fiindcă pomii vor primi apă din această piatră, iar semințiile pământului se vor hrăni din fructele pomilor, și din frunzele lor vor primi tămăduiri. Amin.

Voi scrie numele tău pe piatra aceasta și voi scrie numele aleșilor Mei, dar vreau să scriu numele unsului cel de la Mine pe piatra aceasta. Fii înțelept de la Mine, căci înțelepciunea este fiica Mea, cea care a luat ființă de la Mine mai înainte de toate câte s-au făcut prin cuvânt. Am dat cuvânt servilor Mei prin care vin cu cuvântul, și lucrez prin cuvânt, de la cele rostite și până la cele împlinite prin cuvânt, dar vreau să-i văd lucrând lucru de credință pe cei spre care vin să-Mi desăvârșesc taina acestor mărturii, că vine ziua mărturiilor, copilul Meu, vine, și vom intra apoi în odihna ei, vom intra noi mai întâi, cei care am lucrat la această lucrătură, și fi-va apoi să chemăm sub această viță pe toți cei care locuiesc în cerurile noastre, căci în cerul inimilor celor credincioși locuiesc acum mulțimile cele numeroase care va fi să se hrănească și să se tămăduiască din fructele și din frunzele sădirii vestite, și vor lua viață prin această piatră nouă. Dar iată, trebuie să facem înscriere, ca să fie cunoscută pe pământ și să rămână de mărturie această înscriere, căci mărturia ei va lucra, ca să putem apoi să ridicăm această piatră și să înfigem în vârful ei semnul Fiului Omului, și să se audă cântare îngerească pe pământ, și să cântăm ca îngerii: «Binecuvântat este Cel ce iarăși vine întru numele Domnului!», căci Eu sunt Alfa și Eu sunt Omega. Amin.

Deschide-Mi ca să intru cu duhul înțelepciunii Mele întru duhul tău și să fim una întru Duhul Sfânt al Sfintei Treimi, Cea întreit lucrătoare. Deschide-Mi ca să pot lucra prin tine această taină de mărturie, și totul îți va fi ție cu putință, precum la Mine totul este cu putință. Hai să facem cu putință această lucrătură, hai, copilul Meu! Un pic mai e până la seceriș. Hai să trezim lucrători, și vor avea plată ca și voi, căci voi strânge apoi plata cea de la Mine și o voi împărți la fel peste toți aleșii Mei cu care voi lucra această piatră.

Voiesc să fac unire cu casa unsului cel de la Mine și voiesc să lucrăm cu chibzuință, ca să scriu numele unsului Meu Mihail la temelia acestei pietre, și apoi să rostesc numele lui, și să audă mulțimile numele unsului Meu întru care binevoiește inima Mea, căci el este cel proorocit pentru vremea care se va așeza prin această piatră.

Lucrează, cu dragostea toată lucrează, cu credință neclintită mergi, și ți se va deschide, și vom începe apoi lucrul acestei mărturii, și va ieși deasupra Domnul, copilul Meu. Iată de ce trebuie să lucrăm cu credință și cu grabă. Mai e un pic până la seceriș, copilul Meu. Eu sunt, dar să fiu, și voi fi cu voi și vom lucra bine, căci voi fi cu cuvântul în toată această vreme și vom împlini. Amin.

Cere, copilul Meu, cere de la Mine, cere-Mă și te voi sluji! Cere-Mă, și vin ca să merg cu tine și să primești, căci ale Mele dintru ale Mele vă voi da ca să-Mi dați Mie.

Binecuvântate să-ți fie intrările și ieșirile și înțelepciunea care va merge cu tine pe ulițe. Nu te teme că vei osteni. Mai e un pic, și vom cunoaște odihnă întru cele lucrate. Fă-ți schiță și mergi întru ea și vei împlini lucrul tău, căci Eu voi merge înaintea ta; Eu cu Duhul, iar voi, cu trupul, și vom fi întru unire, cer și pământ, întru Duhul Sfânt, spre lucrare văzută, și apoi spre slavă văzută.

Pacea Mea să fie cu tine! Tăria Mea să-ți întărească picioarele pentru împlinirea soliei păcii, care va fi auzită apoi de pe înălțimi peste Ierusalim. Vine ziua serbării în care voiesc să rostesc din vârful acestei pietre numele unsului cel de la Mine. Voiesc, dar veniți-Mi lucrători fiecare, prin puterea și prin starea în care sunteți găsiți la vestirea acestui cuvânt.

Pace și mir sfânt și ungere sfântă peste cei aleși ai Mei cu care voi ridica această piatră de mărturie, și vom ieși cu lucrul acestei vremi de biruință! Amin, amin, amin.

04-06-1991

Cuvântul lui Dumnezeu către regele Mihai

Să se scrie iarăși un cuvânt de mărturie, căci Domnul coboară cuvântul, și apoi Se așează să împlinească cele vestite prin cuvânt. Iată cuvântul Domnului către regele Mihail al României, căci el este vestit prin prooroci.

Pace ție, rege al celei binecuvântate, că voi coborî cu slavă văzută și voi împărți lumină și viață vie peste noroadele de pe pământ, iar ea va fi regina Mea. Pace ție, și mirul mângâierii peste creștetul tău! Amin. Iată încă o carte către tine, ca să te vestesc că voi așeza peste locul izvorului cuvântului Meu piatră de mărturie și locaș de slăvire a numelui Meu, ca să știe apoi noroadele și să bea din această piatră apă vie, și va fi aceasta spre tămăduirea neamurilor, căci așa este scris despre acest munte care se va ridica deasupra munților, deasupra înălțimilor, deasupra înțelepciunii de pe pământ, și noroade multe vor veni spre această piatră, spre acest izvor din cer coborât, căci România va fi pământul cel nou al slavei Domnului din zilele ce vin, iar tu vei fi mare peste acest neam. Eu sunt Domnul puterilor, și totul este cu putință la Dumnezeu, dar fii credincios lucrului Meu și planului Meu cel din veci împlinit, și vei sta pe tronul tău, iar mlădița ta va sta lângă tine.

Am coborât cuvânt și am spus că voi ridica piatră de mărturie la locul izvorului Meu prin care Eu vestesc lucrul planului Meu și lucrul României Mele, căci din acest izvor, iată, scot și pentru tine. Am pe servii Mei prin care Eu lucrez cuvântul Meu prin acest izvor, și voiesc să scot deasupra această fântână de miere, că vine ziua împlinirilor vestite prin acest izvor; vine, și se grăbește să vină; vine, și vreau să lucrez cu grabă, ca să înfigem crucea în vârful acestei pietre și să rostesc din acest vârf cuvânt coborât din cer, să rostesc numele unsului cel de la Mine, căci tu prin Mine vei fi, rege al României. Dar vreau să scriu numele tău pe această piatră, ca să-ți gătesc venirea prin această putere, prin această temelie cerească, prin această mărturie care va mărturisi în ziua aceea. Domnul puterilor este numele Meu, și nu este aceasta cu neputință la Dumnezeu, și este din planul Meu această lucrătură.

Vreau să fac unire bună și legătură apropiată cu casa ta. Vreau să fac această unire prin martorul Meu cel credincios, care este de la Mine și care va fi să-l așez cel dintâi peste biserica Mea, peste biserica cea binecuvântată, căci acest martor știe de la Mine ce am să fac peste acest neam, și între voi va fi să fie o pace desăvârșită, și Eu voi fi în sfatul vostru, spre slava neamului cel ales din zilele ce vin. Mai e un pic până la seceriș, și voiesc să lucrez cu grabă această corabie, această piatră de mărturie, că prin ea voi birui, iar tu vei veni apoi, și vom așeza viață înviată și lumină din lumina cea neapropiată peste acest neam, și toate popoarele vor veni și vor vedea slava celei oropsite.

Așează-te lângă Mine ca să Mă sprijin cu tine și să ridicăm această piatră la locul ei, rege al României, căci am în cerul sfânt voievozi sfinți, din trupul acestui neam, care au adus jertfă de slavă pentru Mine și pietre de aducere-aminte în zilele lor, și aceștia strigă la Mine ziua și noaptea: „Doamne, până când ca să ridici numele nostru, după făgăduințele Tale?“. Dar am lângă acest izvor pe servii Mei, lucrători în trup, care strigă zi și noapte înaintea Mea, și Îmi amintesc aceștia de vremea făgăduințelor pe care Eu le-am făcut peste acest neam ales, și totul este scris, și vor mărturisi lucrurile cuvintelor Mele. Și Îmi amintesc aceștia de tine, regele lor, pentru că Eu le-am dat poruncă să aducă jertfă de fiecare zi și să aducă în fața Mea numele tău și venirea ta pe pământul tău. Așa ești pomenit în acest loc ascuns, așa este auzit la tronul slavei Mele: „Pe Mihail, rege al României, să-l pomenească Domnul Dumnezeu întru împărăția Sa!“. Amin. Am dat poruncă să ceară aceștia la Mine să dobor capul fiarei roșii, și am auzit și am împlinit la vremea hotărâtă această biruință. Lucrez aici prin servii Mei, ca să știe ei cum este planul Meu întocmit, să știe ce să ceară la Mine, și iată, Eu sunt și împlinesc, și am făcut aici așezare după schița planului acestor zile, căci lucrez din cer, după planul ceresc, dar lucrez prin aceștia care Mă aduc cu cuvântul, căci Eu rostesc, și apoi vin ca să împlinesc.

Am spus pe vremea trupului Meu, am spus așa învățăceilor Mei: «Iată, mai sunt patru luni până la seceriș», și mulți s-au smintit întru Mine, căci tainele Mele sunt adânci, iubitul Meu, unsul Meu întru care binevoiesc în zilele ce vin. Și iată, din nou zic cuvintele cele de atunci: mai sunt patru luni până la seceriș, și cât aș voi să-Mi trezesc lucrătorii și să biruiesc prin această izbândă!

Așează-te lângă Mine, căci vreau să însemnez pe piatra aceasta și să sap numele tău. Iată, pun această piatră înaintea ta, rege al României, și fi-va apoi ca într-o singură zi să îndepărtez nedreptatea din țara Mea și a ta, și voi împlini. Fii credincios, că voi fi împlinitor în ziua aceea, căci ziua aceasta este hotărâtă, iubitul Meu, dar credință ca a ta să nu mai fi fost vreodată în neamul celor credincioși, căci vom lucra biruința cea pentru sfârșit de Babilon și cea pentru început de veac nou, și voi începe cu neamul Meu cel sfânt, cu slava acestui neam nou ales. Am zis, și voi împlini, și voi alege din nou Ierusalimul, și aceasta va fi în zile de strâmtorare. O, e mare întunericul acestei vremi, și aceasta este strâmtorare pentru Domnul celor credincioși, dar iată, la sfârșitul plinirii nelegiuirii voi așeza un împărat care va fi întru Mine, și prin el voi așeza împărăția păcii. Amin.

Ridică-te acum și hai să ridicăm această piatră, că voi cuvânta din vârful ei, și cele șubrede vor cădea, și vom face un lucru nou, și se vor pleca noroadele de pe pământ în fața acestui semn. Fii iscusit, iubitul Meu, fii întru Mine, ca să fiu cu tine, dar să fiu, iubitul Meu, unsul Meu, binecuvântatul Meu. Vremea e târzie, rege al României, și Eu, iată, zoresc să-ți gătesc venirea, dar acesta este planul Meu pentru venirea ta, și după el trebuie să se lucreze. A venit vremea să aduci această jertfă Mie, și Eu o voi așeza spre mărturie peste acest izvor care a curs în mijlocul acestui neam ales, care a vestit în vremea aceasta despre vremea ta care vine. Iar în ziua aceea voi mărturisi și voi împlini prin cuvânt, iar când voi rosti cuvânt, toate înălțimile se vor pleca la glasul Meu, căci Eu sunt Domnul puterilor.

Eu sunt. Nu te teme, rege al României. Te voi uni cu cele vestite prin cuvântul Meu, ca să crezi lui Dumnezeu și să te așezi lângă Domnul, ca să se împlinească lucrul lui Dumnezeu și taina lui Dumnezeu peste acest neam. Scoală-te și fii întru Dumnezeu, că iată, Domnul este peste tine cu mirul binecuvântării și al puterii cerești.

Pace ție! De la izvorul care curge în România, pace ție! Dar vreau să-ți spun „Pace ție!“ din vârful acestei pietre care va fi să se ridice pe acest izvor. Pace ție, rege al României! Dumnezeu grăiește în România mai mult decât în toate veacurile de până acum.

Pace peste casa unsului Meu Mihail! Amin, amin, amin

05-06-1991

Cuvântul sfintei Virginia către Nicu Spirea

Acest cuvânt este coborât din cerul sfânt și cuvântul acesta se va împlini, căci este Dumnezeu, și lucrează Domnul prin cuvânt, și apoi Se așează și împlinește Domnul. Să se pecetluiască acest cuvânt până la vremea hotărâtă, și apoi, cuvântul cel împlinit, care lucrează acum în ascuns, va fi să se audă de pe acoperișuri. Amin.

Pace vouă, iubiții mei copii cu care am mai rămas și cu care merg înainte până voi termina lucrul ce-l am de lucrat în vremea aceasta! Pace vouă, copiii mei din acest acoperământ sfânt! Pace peste cei care am zis să fie aici în ziua aceasta, că iată, se coboară sfat ceresc în această zi, și va fi scrisă și această zi în cartea mărturiilor care se întocmesc și care se vor mărturisi, în zilele ce vin, de pe înălțimea acestei lucrări de mărturie.

Stă mama Gigi în sfat cu Nicușor Zidaru. Deschideți-vă urechile, căci cine are urechi, trebuie să audă cu ele, iar cei ce nu vor să aibă urechi de auzit, aceia nu aud cuvintele mărturiei acestei vremi. Aceasta este vremea să se așeze la loc împărăția lui Israel, și va începe Domnul de la acest popor, fiindcă așa este proorocit în cartea acestei lucrări.

Nicușor Zidaru, iată, mama Gigi îți aduce salutul de bun venit în acest acoperământ, căci aici am adăpostire în vremea aceasta. Așa este scris, că profetul nu este crezut și primit de cei din casa lui, de cei din cetatea lui.

Nicușor Zidaru, am stat în fața lui Dumnezeu, și apoi în fața acestui popor, și a cuvântat Domnul prin gura mea cuvânt ceresc, cuvânt proorocesc, vreme de douăzeci și cinci de ani, dar n-a voit această viță să facă rod de credință și de mântuire. N-a voit acest popor să rămână întru Dumnezeu, căci a fost tare la cerbice creștinul acestei lucrări, și iată, mi-a trezit Domnul duhul și m-a trimis să lucrez, așa după cum era scris în cuvintele proorociilor acestei lucrări. M-a trimis, dar ai mei nu m-au primit, și au spus să plec din hotarele lor. Au făcut cu mine așa cum a făcut poporul lui Israel cu Domnul, că L-au luat și L-au dat spre moarte pe Domnul vieții și au spus că scapă de un răzvrătitor și de un călcător de lege. Așa au făcut ai mei, căci am voit să mă duc la ai mei dacă a venit vremea mea, dar ai mei nu m-au primit, și m-au tăgăduit, și iată, am ocrotit acești copii de când i-am adus lângă mine, și numai eu i-am iubit și i-am ocrotit, că eu, dacă am ajuns la Domnul, am știut și mai bine planul lui Dumnezeu întru acești copii credincioși acestei lucrări. Am văzut de când am ajuns în cer că Domnul are nevoie de ei, dar iată, am eu nevoie de ei pentru Domnul. I-am adus de departe. Le-a spus Domnul să lase mamă și tată și casă și frați și neam și să urmeze acestei lucrări dumnezeiești, și au venit, măi Nicușor Zidaru, căci au crezut în Dumnezeu și au înțeles că este Dumnezeu prin acest cuvânt, fiindcă ei au avut inima curată, au avut înțelepciune și pricepere de la Duhul Sfânt și au avut dragoste, și nu s-au smintit întru Dumnezeu. Și n-a mai avut Domnul încă și pe alții ca și pe ei, că n-au mai voit și alții să fie numai întru Dumnezeu, căci a fost împărțit cu inima creștinul acestui popor, și iată, de când au fost chemați de Dumnezeu, au primit numai dispreț și vină și rușine și hulă acești copii, dar ei n-au tăgăduit lucrul lui Dumnezeu, Care a lucrat în mijlocul acestui popor.

A fost prins în planul acestei lucrări copilul acesta care este peste acest acoperământ, și când a venit vremea să-l aduc și să-l lipesc lucrului lui Dumnezeu, l-am chemat și l-am adus la acești copii, ca să-i dea creștere cerească și inimă cerească și dragoste din cer, fiindcă n-aș fi avut cui să-l dau ca să-L fi crescut în el pe Dumnezeu. L-am adus la ei, și le-am mai adăugat o cruce, că știam că nu vor cârti sub greutate cu Domnul, știam că vor fi huliți și defăimați pentru ridicarea acestui copil. M-am luptat cu împotrivirea care se ridicase de peste tot și am întărit acești copii ai mei, ca să poată ei călca peste toate neputințele, peste toată răutatea care dădea de peste tot să-i zdrobească, să-i alunge, să-i slăbească. Și când a venit vremea și mai grea peste ei, când am văzut amenințată viața lor de răutatea creștinilor mei, i-am scos dintre ei, și ei au lăsat căsuța, căsuța pe care tot mâna ta a zidit-o, căci eu te-am chemat și atunci și ți-am spus de la Domnul cum să le-o zidești, și apoi ei au fost alungați din căsuța aceea. Și i-am adus acum în acest acoperământ, ca să-i ocrotesc și să-i mângâi așa cum și ei mi-au purtat grijă de acest tinerel iubit de cer, căci și el, ca și ei, a fost hulit și batjocorit și socotit cu cei desfrânați. Dar iată, aceștia sunt primii care au iubit împărăția cerurilor, căci a unora ca aceștia este credința întru împărăția lui Dumnezeu, fiindcă Domnul a fost mai întâi hulit și batjocorit și scuipat și socotit prieten al vameșilor și al desfrânaților.

Am coborât iubirea cea din cer peste cei huliți și alungați și vorbiți de rău și i-am ocrotit și i-am întărit și mi-am găsit locaș la ei, căci ai mei nu m-au mai primit, și lucrez cu cei din acest locaș lucrare de înviere și de trezire peste acest popor, și va vedea acest popor cât rod voi ridica în zilele ce vin. Că mă voi îndrepta spre lume, și lumea se va ridica și va alerga cu năvală să vadă împărăția lui Dumnezeu, care se va așeza în zilele ce vin, prin această lucrare, căci voi ieși deasupra cu ea și cu copiii cei care au lucrat cu cerul și cu mine, iar peste cei care m-au tăgăduit și m-au prigonit se va așeza atunci pecete de rușine, și pace nu vor afla aceia, căci vor vedea slava lui Dumnezeu între cei care au fost scuipați de ei. Iată, un picuț mai este, și Domnul va vorbi de pe înălțimi prin această lucrare, și vor veni mulțimile să vadă rodul acestei lucrări, și se vor lucra lucruri minunate, mai mari decât toate care s-au lucrat în toate veacurile de până acum.

Taină vă spun vouă, că sunt în lucru de la cer, și voi ridica acum piatră de mărturie prin care va mărturisi Domnul taina acestui izvor care a curs atâta vreme în mijlocul acestui popor, și apoi va fi mare poporul cel credincios, care va fi născut într-o clipă atunci, și acesta se va numi poporul român, poporul neamului cel nou, poporul Noului Ierusalim. Și va fi acesta un neam sfânt, care va primi slava cea dintâi între toate noroadele de pe pământ și va împărți lumină și înviere și sare peste mulțimile care vor curge spre acest munte.

Nicușor Zidaru, deschide-mi ca să intru cu această taină și scrie această zi, scrie această taină pe tăblița inimii tale, și închide apoi ușa până vor veni zorii acestei împliniri, căci voi coborî spor din cer și vom lucra cu grabă și vom ridica piatră de mărturie peste acest izvor, căci din acest izvor vor curge râuri de apă vie, și pe laturile lor vor crește pomi care vor rodi hrană peste mulțimi și care vor purta frunze dătătoare de tămăduire peste neamuri. Fii înțelept, căci mare și adâncă și minunată este această taină. Și va ridica Domnul piatră de mărturie în vremea aceasta și va lucra cu grabă, ca să scoată apoi deasupra această fântână de miere, iar copiii mei de aici vor fi ridicați biruitori, ca să știe și cei care i-au împuns pe ei că Domnul a binevoit în cei credincioși.

Întărește-te și te ridică cu credință, că Domnul te tocmește pe tine, Nicușor Zidaru, și se va ști numele tău de pe această piatră, alături cu cei aleși ai mei cu care am lucrat ca să ridic în vârful acestei pietre semnul Fiului Omului, Care Se va arăta biruitor în vremea aceasta, și spre putere de înviere peste noroade, căci Dumnezeu Își va arăta apoi slava prin această lucrătură. Așează-te lângă Domnul, așează-te lângă mine și lângă cei ce lucrează întru mine, Nicușor Zidaru, căci așa am rostit cuvânt: „Vino după mine! Vino, de acum! Vino, Nicușor Zidaru, și te voi face zidar de case vii, de inimi vii, fiindcă de la această piatră va ieși izvor de înviere, și Domnul Se va arăta în zilele ce vin“. Fii credincios întru această chemare, căci ce este cu neputință la om, este la Dumnezeu cu putință, și vom lucra această piatră, căci Moise a izbăvit pe Israel prin cuvântul credinței, dar în această lucrare este mai mult decât Moise.

A coborât Domnul la acești copii cuvânt și schiță, și toate vin după planul cel ceresc, și am martor credincios din biserica din vremea aceasta, și acest martor stă cu credință neclintită întru această lucrătură și lucrează după cuvântul cel din cer, și este mare la lucru, și va fi alături de lucrul acestei pietre, și apoi va fi cel dintâi peste biserica cea vie, care va cuvânta în zilele ce vin. Și când biserica va cuvânta, toate se vor face noi, și va fi o turmă sfântă, care va sta înaintea Domnului, așa cum este scris în Cartea Adevărului. Mama Gigi este trimisă de la Sfânta Treime ca să pregătească în vremea aceasta calea poporului care va fi și se va sfinți, dar Domnul începe cu această piatră, căci de la ea, apoi, toate se vor face noi. Avem acest martor mare, și este martor al cerului, așa cum a fost preotul Nicodim, care a fost de partea Domnului pe vremea patimilor Sale. Așa și acesta, va sta alături la această temelie, și apoi va mărturisi și va întări mărturisirea acestui izvor de mărturie, căci l-am așezat ca să fie apoi martor peste toți învățătorii legii și peste toți cărturarii care au cunoscut căile Domnului, dar n-au umblat întru ele, și se vor rușina atunci înțelepții acestei vremi. Așa este scris: «Domnul va ridica pe cei slabi ca să rușineze pe cei tari», și va fi să se împlinească cuvântul care zice: «Unde este înțeleptul și cărturarul acestui veac?», căci Domnul locuiește cu cei smeriți ai Săi.

Fii înțelept și fii pe piatra credinței, că iată ce a făcut acest popor: a ispitit și a pus degetul și s-a dus și a împrăștiat pe jos taina cea de sus și nu s-a temut de Domnul, și țipă acest popor și stă cu parul în mână, ca nu cumva să pună Domnul mâna pe el și să-l scoale și să-l ridice pe piatră. Fii așa cum sunt acum cei ce vor fi, căci poporul care va rămâne va fi curat și sfânt. Păstrează această taină și acest loc, că Domnul a pus aici poruncă și a pus hotar și a pus străjer, ca să nu intre aici nimic întinat, nimic necurat, nimic străin de cele ce se cer acum, nimic lumesc și nimeni lumesc, măi copilul meu.

Iată de ce a trebuit să mă dau deoparte și să las această vărguță să te însemneze, fiindcă tu ești scris în schița acestei pietre și ai acum un lucru curat de făcut, și va fi cu putere această lucrătură, că aceasta e porunca: cine se va atinge de această piatră, acela să fie curat, amin, căci această piatră va fi spre ridicarea multora și, iarăși, spre dărâmarea multora.

Să nu te superi pe Domnul, dar așa este această lucrătură, și de aceea S-a atins Domnul de tine, ca să mergi curat în zilele acestea și să fii în ziua mărturiilor alături cu toți cei aleși care vor avea numele scris pe această piatră. Vom lucra după planul cel de sus, și aceasta va fi o taină mânuită numai de Domnul, până vom ajunge în vârful ei. Să nu te temi că vei muri dacă vei ține în tine această mărturie. Este scris că vine vremea când cei ce aud nu vor mai auzi, și apoi cei surzi vor fi să audă. Iată, fă-te mut și fă-te surd pentru cele tăinuite de Dumnezeu, și vei fi între cei puțini ai lucrului cel tainic. Pecetlui-voi această taină între ucenicii mei și voi înscrie numele lor pe această piatră, și va fi spre mărturie. Amin.

Stai lângă acest început de Ierusalim nou, stai lângă cei aleși ai mei, Nicușor Zidaru; stai, și vei fi întru înțelepciunea cea de sus. Domnul lucrează să-Și desăvârșească cele proorocite pentru această vreme, și va așeza Ierusalimul, și iată cum începe, căci pe această piatră voi zidi începutul cel nou al zilelor ce vin.

Pace vouă, copii ai acestei taine! Să se pecetluiască această mărturie până la vremea împlinirii acestei taine. Amin.

Pace vouă, celor cu care am făcut sfat ceresc, căci lucrăm după cuvântul ceresc! Eu sunt la această cârmă, și vom ieși în curând la țărm și vom cânta cântarea cea de biruință a lui Moise și va fi din nou Eden ceresc pe pământ, iar voi, cei credincioși, veți fi cei dintâi.

Pace vouă întru cele de sus, căci locul pe care stați este sfințit, și va fi spre sfințirea celor ce vor crede, și aceia se vor mântui. Amin. Această așezare este de la porunca cerească, și fericit este acela care va fi viu prin credința în această așezare cerească, fiindcă a fost schiță cerească pentru aici. Bucurați-vă, și iarăși zic: bucurați-vă, că numele vostru este scris în ceruri, și această bucurie va mărturisi pe pământ, și veți fi copiii slavei și veți fi mângâiați în Ierusalim.

Voi fi la vreme cu tot sfatul și vom lucra totul după cuvântul cel din cer. Amin, amin, amin.

06-06-1991

Cuvântul lui Dumnezeu și al sfintei Virginia în soborul pentru zidirea Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim

Pace vouă! Acesta este un sobor ceresc. Mama Gigi este aici cu oaspeți din cer și este cu Domnul Iisus Hristos în sfatul acestui sobor, și e sărbătoare în cer în această zi de sobor sfânt.

Slavă Sfintei și Celei de o ființă și de viață făcătoarei și nedespărțitei Treimi, de acum și peste toți vecii! Amin. Vine ceasul să Se preaslăvească Fiul Omului, iar eu nu vorbesc de la mine, și Acela Care m-a trimis pe mine mi-a poruncit să spun și să vorbesc. Voi sunteți trupul lui Iisus Hristos, căci Duhul Domnului lucrează la zidirea trupului lui Iisus Hristos, spre desăvârșirea sfinților. Sunteți începătura cea nouă, pentru că luați și mâncați și beți Trupul și Sângele Fiului Sfintei Treimi, și iarăși, după o zi și o noapte luați.

Domnul Iisus Hristos este în sobor cu noi, iubiții mei copii, și Domnul dă binecuvântare peste acest sobor. Iată, Domnul grăiește acum la voi:

– Binecuvântată să fie împărăția Sfintei Treimi, a Tatălui Meu și a Fiului Său și a Duhului Cel Sfânt, întreit lucrător, acum și peste toți vecii! Amin.

Pace vouă! Prin ușile deschise, pace vouă, și bucurați-vă, că Tatăl Meu lucrează să-Și anunțe împărăția și gloria pentru plinirea vremurilor lui Dumnezeu! Lucrează Domnul cu voi, căci ați fost răscumpărați și pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Încă puțină vreme, și vom sta împreună la masa cea de nuntă, care este acum spre gătire. Cel ce crede în Mine și Mă vede pe Mine aici unde lucrez, acela nu crede în Mine și nu Mă vede pe Mine, ci crede în Cel ce M-a trimis, și vede pe Cel ce M-a trimis, căci M-a trimis atunci Tatăl Meu pe pământ, și apoi M-am suit iarăși la Tatăl, ca să pot coborî apoi din nou, și am putere în cei ce se coboară din cer, fiindcă a venit și ceasul acela. Sunt Fiul puterilor cerești, și am spus lui Verginica să se coboare din nou și să lucreze după cum am spus Eu prin cuvintele cele scrise în cartea acestei lucrări, să trâmbițeze iarăși Verginica și să-Mi gătească Mie calea celei de a doua arătări.

Eu sunt Fiul Cel făgăduit prin prooroci, și de aceea am coborât, după cum era scris, și am coborât și lucrez cu cei ce se închină în Duhul Adevărului, am coborât la fiii făgăduinței rostite prin Duhul Sfânt, la fiii seminției binecuvântate din această vreme de biruință, căci Agar este muntele Sinai, iar Sarra este Ierusalimul cel nou, care este proorocit că se va coborî din cer, învăluit de slavă.

Pace vouă, celor împreună lucrători întru lucrarea Sfintei Treimi, Care lucrează să așeze Ierusalimul cel nou! Și vom începe cu această piatră și de la această piatră. Domnul Iisus Hristos este Cel dintâi întru acest sobor ceresc. Fiți plini de Duhul Sfânt, copii ai slavei Sfintei Treimi, și nimănui să nu spuneți ce a făcut Dumnezeu cu voi. Pecetlui-voi această taină între ucenicii Mei, și vom lucra și vom face ucenici, și cine nu va fi împotriva Noastră, acela va fi cu Noi. Amin.

Iată, luați din Duhul Meu și fiți întru Duhul Sfânt. Acest sobor este ceresc, și este cerul oaspete la acest sfânt sobor. Pace vouă! Pace și Duh Sfânt! Pace și tărie și împărăție sfântă, precum în cer așa și peste voi, și de la voi peste multe mulțimi apoi! Iată, pe această piatră vom zidi biserica începutului învierii făpturii lui Dumnezeu. Credeți în Domnul Iisus Hristos. Eu sunt. Nu vă temeți, și vom lucra această corabie. Pecetluiți această taină până vom lua și vom deschide aceste peceți, căci vrednic este Mielul lui Dumnezeu să ia această carte și să deschidă pecețile ei în strigătele mulțimilor care vor veni și se vor adăpa din această piatră, din acest munte al binecuvântărilor.

Pace vouă, și iarăși zic: pace vouă! Pace de la Noi până la voi, și de la voi până la Noi! Și va fi lumină și pace, căci lumină am venit să aduc pe pământ. Întăriți-vă picioarele și încingeți-vă mijloacele voastre și ridicați-vă, că Tatăl cerurilor va rosti apoi din vârful acestei pietre și se va auzi glasul cerurilor care va grăi: aceasta este lucrarea cea întru care am binevoit, și voi merge cu ea până la toate marginile. Amin.

Ridicați-vă și vă bucurați, că plata voastră vine de la ceruri! Binecuvântat să fie cuvântul și sfatul și lucrul întru acest sobor ceresc! Amin. Să se scrie spre mărturie numele celor ce au stat cu cerul în sfatul acestui sobor, iar pe această piatră Domnul va săpa numele celor care sunt întru numele Domnului adunați în această zi de mărturie. Amin, amin, amin.

Numele celor strânși în acest sobor ceresc: Ioan Spirea, Gheorghe, Ilie, Nicolae, Spiridon, Emilian, Emilian, Gheorghe, Constantin, Valeriu, Nicolae, Marian, Ioan, Dan.

09-06-1991

Cuvântul lui Dumnezeu

... Copilașii Mei, lucrați cu îmbărbătare și nădejde. Eu sunt cu voi și între voi. Fiți cu inimile înflăcărate de iubire dumnezeiască și nu dați voie la nici un gram satanicesc să vă strice liniștea. Eu voi lucra rapid și voi ieși la lumină și la văzul tuturor cu viața și cu munca voastră care a fost împroșcată și batjocorită și pândită. Va pune Dumnezeu stăvilar și oprire la toate, și toți cei ce au batjocorit vor face ochii mari și se vor căi și vor ajunge cu frunțile la degetele picioarelor și vor vedea ce face Dumnezeu cu voi. Voi lucra pentru voi Eu, Cel ce grăiesc. Voi lucra cu putere și cu grabă să ridicăm locaș de închinăciune și de rugăciune.

15-06-1991

Author:  Duhul [ 2.3.2008, 01:15 ]
Post subject:  Cuvântul Domnului - Anul 1991 (2)

Cuvântul lui Dumnezeu pentru numirea pământului grădinii Sfintei Sfintelor Noului Ierusalim

Pacea Duhului Sfânt și binecuvântarea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh! Pace și bunăvoire și duh de credință să fie coborâte în clipa ascultării acestui sfat ceresc! Amin.

Dumnezeul Preasfintei Treimi grăiește prin cuvântul Duhului Sfânt, și toate sunt lucrate prin cuvânt, dintru început și până la sfârșitul acestui început, că iată, se lucrează taină cerească de început nou.

Scris este în Cartea Adevărului că în vremea aceasta vine sfârșit de lume și de fărădelege și de necredință, și vine început de cer nou și de pământ nou, vine început dumnezeiesc, așa cum este scris prin prooroci. Vine ceasul să Se preaslăvească Fiul Omului, și de aceea a început Domnul în acest locaș începătura cea nouă a lucrului cel nou, care va lumina de la voi din loc în loc și peste tot pământul, ca să fie nou pământul, și de aceea a început Domnul în acest locaș viață înviată și trăire vie și curată, și de aceea a început cu voi lucrătura de pământ nou, care va lucra prin voi din loc în loc, și peste tot apoi, ca să fie cer nou fiecare suflet, fiecare inimă care va fi nouă întru cele nou lucrate, că Domnul întoarce în vremea aceasta pe om în viața cea din Eden, în grădina Edenului în care a fost așezat omul întru început. Se lucrează Ierusalim nou, și se așează din cer lucrătura Ierusalimului nou, și se lucrează grăbit și minunat, și toată făptura va amuți la vederea acestei minuni care va răsări cu grabă peste acest neam, căci România este pământul cel proorocit peste care Domnul Iisus Hristos va coborî cu slavă văzută în vremea aceasta. Aceasta este vremea să se așeze la loc împărăția lui Israel, căci Israel înseamnă popor credincios, popor ales, popor iubit, și înseamnă popor chemat și binecuvântat. Aceasta este vremea când Dumnezeu lucrează tainic începătura cea nouă, care se va arăta apoi peste toate înălțimile vremilor de până acum, căci iată, Domnul Își anunță împărăția. Amin.

Acesta este locul mărturiei începutului împărăției lui Dumnezeu, căci Domnul este în acest locaș sfânt, și grăiește de aici, și Se aude peste pământ, și pământul tresaltă și se înnoiește din loc în loc la glasul Domnului. Și vor veni și vor curge mulțimi din toate părțile, ca să vadă și să cunoască slava Domnului care se va arăta peste acest Ierusalim ales, peste acest Ierusalim ceresc, căci este coborâtă din cer în acest locaș această taină care se lucrează prin cuvânt.

Dumnezeu, dintru început a lucrat totul prin cuvânt, și nimic n-a lucrat până n-a făcut cunoscut mai dinainte, și apoi S-a așezat să lucreze, și a lucrat cu cuvântul Său prin prooroci, și nu s-a lucrat nimic fără să fi vestit prin prorooci lucrările Sale. Este scris în cartea proorociilor și despre zilele acestea în care Domnul Se ridică să aleagă din nou Ierusalimul, să aleagă din nou pe toți cei credincioși și să Se așeze întru ei și să fie Dumnezeul lor și să meargă cu ei să-i arate lumină peste lume, și lumea să învieze sub această lumină.

Iată, stau în sfat ceresc cu voi, copiii Mei pe care v-am adunat să fiți cu Mine în vremea aceasta și să lucrați întru Mine și să fiți acum aici lucrători, împreună cu tainele cele cerești, care lucrează să așeze pe pământ cele ce se vor coborî de la Dumnezeu prin cuvânt. Nici unul din voi nu sunteți străini aici, pentru că sunteți aleși și proorociți și aveți alegere de la naștere pentru această vreme, pentru această lucrătură și pentru acest loc în care ați fost culeși prin trâmbiță dumnezeiască. Stau din nou cu voi în sfat, căci cuvântul cel ceresc este acoperământul și puterea și lucrarea întru care stați vii în zilele acestea. Un picuț, măi copii, și toți cei din jur, și toți cei ce v-au împuns pe voi, și toți cei ce au auzit de voi prin mărturisirea cuvântului cel coborât aici de la cer și cel răspândit în tot locul cel pentru care s-a coborât cuvântul ceresc, un picuț, și toți vor vedea și se vor bucura de lucrul care a fost lucrat de Dumnezeu cu voi.

Am trezit trâmbița în vremea aceasta și am trâmbițat prin ea și am pus sub piatră de taină și sub pecetluire cuvintele cele trâmbițate; le-am pus până ce va fi să fie scoase deasupra și vestite de pe acoperișuri, precum este scris cuvântul lui Dumnezeu. Am trezit trâmbița din locul ei și am vorbit prin ea pe pământ, și iată, am ridicat apoi din cetatea aceea un fiu și l-am răsădit aici, în acest pământ, unde este ridicat acest locaș sfânt. Am venit prin cuvânt și am pus duhul și ungerea cea sfântă pe creștetul acestui fiu și l-am făcut mijlocitor între Mine, rugător pentru poporul cel care a mâncat de la această masă cerească, poporul care a stat de vorbă cu Dumnezeu prin acest cuvânt ceresc, coborât pe pământ în zilele acestea, și n-a fost în toate veacurile o lucrare mai desăvârșită ca aceasta, căci poporul lui Moise a vorbit cu Mine, dar nu așa ca poporul acesta. Și iată, poporul acesta are în mijlocul lui mai mult decât a avut poporul lui Moise, căci Domnul vorbea lui Moise, iar Moise grăia cuvântul Domnului către popor, dar în această lucrare cerească cuvântul Domnului a fost față în față cu cuvântul creștinului. A vorbit Domnul, de această dată, cu Israel gură către gură, și Domnul Își va desăvârși această taină peste acest neam, și apoi pentru toate noroadele, pentru toată făptura lui Dumnezeu. Am coborât duh viu și ungere cerească pe fruntea și pe mâinile și pe inima acestui fiu de aici, și el așa a spus: „Iată, Doamne, sunt robul Tău. Fie mie după cuvântul Tău“, și de atunci Domnul Se odihnește peste acest locaș sfânt, căci sfânt este acest locaș, și de temut este acest acoperământ, pentru toate puterile cele potrivnice, și toate oștirile duhurilor rele țipă departe de hotarele cele de aici când văd că li se gătește capătul lucrului lor cel rău, când văd această lucrătură care se lucrează între zidurile acestui sfânt acoperământ.

Acest acoperământ este taina cea pecetluită a celor șapte tunete care au vorbit în auzul evanghelistului Ioan în timpul vedeniei apocaliptice, care este scrisă în Cartea Adevărului. Această taină a fost pecetluită până în vremea aceasta, după cum a fost scris, și iată, vine ceasul să se despecetluiască această fântână, acest izvor de cuvânt care curge din cer în mijlocul acestui neam, căci România este noul Canaan, care va răsări acum în ochii tuturor neamurilor.

Am coborât semne cerești în acest sfânt locaș, și Mă voi ridica cu taina pe care o lucrez acum în acest acoperământ. Sunt în pregătirea acestei cărări, și sunt cu toată oastea cerească în lucru peste cei de aici, și îi țin sub cârmă cerească, și ei calcă întru totul după cuvântul care este între ei de la cer, și sunt credincioși cuvântului lui Dumnezeu.

Iată cuvântul lui Dumnezeu pentru cel ce este înscris cu numele lui tot în acest pământ de aici, căci mai este înscris pe acest pământ încă un nume, și Domnul vede numele acestui fiu, scris lângă numele fiului cel ales și cel uns de Dumnezeu. Fiul cel care are ungere cerească, este al Meu cu tot ce este al lui. Când am coborât în casa lui Zaheu, a crezut Zaheu în Mine și s-a aplecat cu toată inima în fața Domnului și a spus: «Doamne, jumătate din averea mea o dau, ca să fii Mântuitor pentru neamul meu», dar acest fiu a spus așa: „Doamne, iată robul Tău. Fie mie după cuvântul Tău“. Și iată, iubiții Mei, cuvântul Meu a fost de atunci mereu în fața acestui fiu, și el a făcut după cuvântul Meu. Nu s-a dat numai pe jumătate cu toate ale lui, și s-a dat pe sine tot și s-a dat cu tot ce a avut de la Dumnezeu dat. Dar hotarul acestui pământ pecetluit de Dumnezeu, și hotarul acestui acoperământ pecetluit de mirul ungerii dumnezeiești, acest hotar mai are prins în pământul lui încă un nume de fiu al acestui pământ prins între hotarele cele pecetluite ale acestei taine. Mai e un pas, și aceste hotare vor fi și mai pecetluite, căci Domnul este Stăpânul cerului și al pământului, și lucrează Domnul după planul cel din veac întocmit, și nu poate nimeni să stea în calea celor așezate dintru început, căci tot ce este prins între hotarele acestui loc, va fi un pământ pecetluit, un pământ sfânt, în care va lucra tot mai văzut focul Duhului Sfânt, care va sta și va lucra și va lumina și va împărți înviere în jur și peste popoarele care vor auzi de această slavă cerească, și se vor apropia și nu vor putea trece zidul, căci înăuntru nu va mai putea intra nimeni întinat, nimeni spurcat, nimeni dedat cu stricăciunea și cu desfrânarea de orice fel,