Tainele Universului și ale Spiritului sunt dezvăluite doar celui care le caută în mod sincer, cu o inimă curată ! FAZA CURENTA A LUNII
Username:   Password:  Auto Login    
 RegisterRegister 
It is currently 9.12.2022, 19:05
All times are UTC + 3 Hours
Fi binevenit calatorule !
Extrase despre temele fundamentale din opera lui Shankaracharya


Users browsing this topic: 0 Registered, 0 Hidden and 0 Guests
Registered Users: None


View previous topic Tell A FriendPrintable versionDownload TopicPrivate MessagesRefresh page View next topic
Author Message
Hoper
Initiator
Initiator

Hoper is offline

Joined: 31 May 2007
Member: #232
Posts: 642
Country Flag: Romania
Style: subSilver (579)
Medals: None
Groups:
Topic icon
Extrase despre temele fundamentale din opera lui Shankaracharya
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 16.2.2008, 22:09 View PostDownload Post

EXTRASE DESPRE TEMELE FUNDAMENTALE DIN OPERA LUI SHANKARACHARYAD E S P R E    I G N O R A N Ț Ă

   - Așa cum pe întuneric o bucată de sfoară poate părea a fi un șarpe și scoica a fi o monedă de argint, tot astfel și ATMAN este identificat cu corpul de o persoană ignorantă.
   - Așa precum într-o pădure, seara, un buștean poate fi confundat cu o figură umană și un miraj din deșert cu o oază plină de izvoare, tot astfel și ATMAN este văzut de omul ignorant ca fiind identic cu corpul.
   -Iluzia SAMSAREI este datorată exclusiv unei noțiuni iluzorii și nu este o realitate absolută.
  - Acțiunea nu poate distruge ignoranța pentru că ea nu este într-o opoziție logică față de ignoranță. Numai cunoașterea alungă ignoranța, așa precum lumina alungă întunericul.
  - Lumea este plină de atașamente și aversiune, etc. și este precum un vis: pare a fi reală atâta timp cât omul este ignorant, dar devine nereală când omul se trezește.
  - Așa precum mișcarea, care aparține apei, este atribuită, prin ignoranță, lumii reflectate în ea, tot astfel acțiunea, plăcerea și celelalte limitări care aparțin minții sunt atribuite în mod fals lui ATMAN.
 - Omul ignorant, nerăbdător să obțină rezultate palpabile, se angajează în acțiune.
 -Înțelegerea afirmației "Eu sunt BRAHMAN" trăită ca o meditație neîntreruptă, distruge ignoranța și creațiile sale, așa precum RASAYANA (medicina) distruge boala.
 - Așa cum un om aflat într-o barcă crede că arborii se mișcă în direcția opusă aceleia a mișcării bărcii, tot astfel și existența limitată, raportată la corp, transmigratorie, este considerată de către cel ignorant că aparține Sinelui.
 - Ignoranța nu este nimic altceva decât o supraimpunere a non sinelui. Distrugerea ignoranței înseamnă Eliberare. Întunericul nu poate înlătura întunericul. Ființele înțelepte, care sunt incompatibile cu ignoranța, o fac să dispară instantaneu prin însăși lumina cunoașterii.
  - Ignoranța produce efecte efemere care se nasc odată cu zorii de zi și mor cu amurgul.
  - Ignorantul tânjește după rezultate și se angajează în acțiune cu ideea că el este autorul acțiunii și cel care se bucură de ea. Ignorantul fiind înșelat de iluzia acestei lumi și implicându-se egotic gândește: "Eu acționez", "Eu îi fac pe alții să acționeze", "Eu mă bucur", "Eu îi fac pe alții să se bucure", și așa mai departe.
  - Ignorantul se bucură și suferă de multitudinea obiectelor, fiecare stare fiind determinată de KARMA sa anterioară, și stăruie astfel în această viață ca să și deplângă soarta.
  - MAYA sau AVIDYA  poate fi distrusă prin realizarea purului BRAHMAN, Unicul, așa precum ideea greșită a existenței unui șarpe este schimbată prin discriminare în înțelegerea corectă și anume că nu era vorba decât de o funie. MAYA conține GUNASURILE cunoscute ca TAMAS, RAJAS și SATTVA, numite așa după funcțiile lor corespunzătoare.
 - Nu există ignoranță în afara minții. Mintea singură este AVIDYA, cauza constrângerii și supunerii în lanțul transmigrării. Când mintea este distrusă, toate celelalte condiționări sunt distruse.
 - ATMAN este stăpânul corpului și se află înlăuntrul lui; corpul este cel condus și este extern; dar oamenii încă văd aceste două noțiuni ca fiind una! Cum ar putea fi numită aceasta altfel decât ignoranță?
 - ATMAN este conștiință și este sfânt, corpul este doar carne și este impur; dar oamenii încă văd aceste două noțiuni ca fiind una! Cum ar putea fi numită aceasta altfel decât ignoranță?
 - Așa precum o oală este în esență pământ tot astfel și corpul este în esență conștiință. De aceea împărțirea în Sine și non sine, ideea de dualitate este creată de ignorant fără nici un motiv real.
- Așa precum unei persoane suferind de un defect al ochilor,  lucrurile albe îi apar galbene, tot

*********************************************************************

 - Așa precum unei persoane suferind de un defect al ochilor, lucrurile albe îi apar galbene, tot așa și o persoană ignorantă consideră că Sinele său este corpul.
 - Așa precum albastrul cerului, apa din mirajul oazei și poza unui chip uman nu sunt decât iluzorii, tot astfel este și universul în comparație cu purul ATMAN.
 - Așa cum, atunci când norii se mișcă, luna pare a fi în mișcare, tot astfel, datorită ignoranței, omul consideră că Sinele său este corpul.
  - Toate ființele sunt, prin natura lor, însăși Pură Conștiință. Datorită ignoranței însă aceasta apare a fi diferită de ei.

           D E S P R E   M A E S T R U   S  I   D I S C I P O L
 
 - Celui care a căutat însetat de Eliberare ajutorul spiritual, care se supune cum se cuvine indicațiilor din scripturile sacre, care are o minte liniștită și este înzestrat cu calm, înțeleptul continuă să-i dăruiască adevărul provenit prin grație pură.
 - Meditația asupra înțelesurilor VEDANTEI conduce la cunoașterea eficientă, care este imediat urmată de totala anihilare a mizeriei și suferinței născută din existența relativă trecătoare.
 - Credința, devoțiunea și meditația yoghină - acestea sunt menționate de VEDE ca factorii cei mai eficienți ce aduc eliberarea unui căutător Spiritual; oricine insistă în aceste practici obține eliberarea de sclavia corpului, care face să dispară total ignoranța.
 - Este adevărat, prin influența ignoranței, tu care ești Sinele Suprem, te-ai trezit dintr-o dată sub sclavia non-sinelui, de unde a provenit roata nașterii și a morții.
 - Focul cunoașterii însuflețit de discriminarea între acestea două (între Sinele Divin esență și non-sinele) arde efectele ignoranței din rădăcină.
 - Scripturile, formate din atât de multe cuvinte inutile, sunt o pădure densă care mai degrabă face mintea să viseze rătăcindu-se în întunecimea acestei păduri. Prin urmare, omul înțelept trebuie să se dăruiască neîncetat și total cunoașterii directe a adevăratei naturi a Sinelui.
 - Pentru cel ce a fost mușcat de șarpele ignoranței, unicul remediu este Cunoașterea lui BRAHMAN. De ce folos îi pot fi VEDELE, scripturile sau medicina unui astfel de om?
 - De aceea aspirantul spiritual va trebui să se străduiască el însuși prin toate mijloacele pentru a se elibera de sclavia nașterii și a morții repetate, căci numai el singur se poate ajuta.
 - Primul pas către Eliberare este aversiunea extremă față de toate lucrurile perisabile; apoi urmează calmul, auto-controlul, apoi răbdarea și detașarea totală față de toate activitățile plăcute sau nu recomandate în scripturi.
 - Apoi, pentru MUNI urmează ascultarea, reflectarea asupra Sinelui Divin și mai târziu meditația constantă și neîntreruptă asupra Adevărului. După aceea, aspirantul atinge Suprema stare NIRVIKALPA SAMADHI și se bucură de beatitudinea NIRVANEI chiar în această viață.
 - Privește, sub banian sunt așezați discipolii bătrâni în jurul profesorului lor plin de tinerețe! Acesta este cu adevărat ciudat!
Profesorul îi învață numai prin liniștea care ea însăși este suficientă pentru a rezolva toate problemele discipolilor săi.
 - Refugiul meu nu este nici mama, nici talăl meu, nici fiii, nici frații, nici alții. Supremul meu refugiu îl va constitui piciorul sfânt si drag pus de maestru pe capul meu.
 - Privirile venerabilului maestru sunt mângâietoare ca șuvoiul de raze răspândit de luna plină; ele sunt precum copacul celest care împlinește orice dorință și ele potolesc și calmează instantaneu supărările minții.
 - Cerul minții mele este luminat de soarele maestrului care este Divinul SHIVA, cel ce distruge întunericul ignoranței și face să înflorească lotusul minunat al realizării ultime.
 - Numai cu o luntre bună (corpul fizic), împinsă de vântul norocului obținut din viețile anterioare, prin grația maestrului meu voi putea trece vastul ocean al existenței fenomenale, ale cărui valuri de durere, suferință și întuneric sunt acum de nesuportat.

                  D E S P R E     C U N O A S T E R E

    Cunoașterea veritabilă nu se realizează prin nici un alt mijloc decât prin VICHARA (introspecția), așa precum un obiect nu poate fi perceput nicăieri fără ajutorul luminii.
    Orice lucru este produs de ignoranță și se dizolvă în apa Cunoașterii Supreme.
    Când mintea devine purificată, ea reflectă precum o oglindă, și astfel Cunoașterea se revelează în ea. De aceea ai grijă să-ți purifici mentalul.
    Sinele nu poate fi acceptat sau respins de către el însuși și nici de către alții, nici nu acceptă sau respinge nimic altceva. Aceasta este adevărata Cunoaștere.
    Adevărata Cunoaștere este suprema purificare, cel mai mare secret al tuturor VEDELOR sau al zeilor.
    Această Cunoaștere supremă și secretă nu va fi împărțită unuia care nu-și poate controla singur simțurile și mintea, dar va fi dat  unui discipol care este ascultător, supus și calm.
    Sunt cu adevărat BRAHMAN, fiind senin, nemișcat și prin natura mea sunt Existență, Cunoaștere și Beatitudine Absolută. Nu sunt corpul căci acesta este însăși non-existența. Aceasta este numit  de către înțelepți Adevărata Cunoaștere.
    Sunt liber de toate impuritățile, sunt nemișcat, nelimitat, sfânt, fără declin, nemuritor. Nu sunt corpul căci acesta este însăși non-existența. Aceasta este numită de către înțelepți Adevărata Cunoaștere.
    Nu sunt supus bolilor, sunt dincolo de orice în elegere, eliberat de toate alternativele și omnipotent. Nu sunt corpul care este non-existența însăși. Aceasta este numită adevărata Cunoaștere de către înțelepți.
    Nu sufăr nici o schimbare, nici nu am vreo formă. Sunt eliberat de toate defectele și imperfecțiunile. Nu sunt corpul căci acesta este însăși non-existența. Aceasta este numit  de către înțelepți Adevărata Cunoaștere.

   Obiectele cunoașterii există în înțelept cât timp ele sunt gândite de acesta; dar ele nu există în natura intelectului. Cunoscătorul este întotdeauna Cunoscător. De aceea dualitatea nu are nici o existență.
    Cunoașterea  prin intermediul Sinelui, care neagă notiunea de identificare a corpului cu Sinele, îl eliberează necondiționat pe aspirant de visul că el este doar o ființă umană.
    Asa precum focul este cauza directă a mâncării gătite, tot astfel și Cunoașterea, si nu vreo altă formă de disciplină, este cauza directă a eliberării; pentru că eliberarea nu poate fi atinsă fără Cunoaștere.
    Prin practică constantă si repetată, Cunoașterea purifică sufletul încarnat pătat de ignoranță si apoi dispare ea însăși, precum praful de pe nuca Kataka dispare dupa ce o spălăm cu apă.
    Lumea care este plină de atașamente, aversiune si alte lucruri asemănătoare, fiind precum un vis, pare a fi reală atâta timp cât omul este ignorant. Cu ajutorul Cunoașterii, lumea devine nereală și dobândim cu adevărat sentimentul Realității.
    Prin meditație constantă (comparabilă cu frecarea a două bucăți de lemn pentru foc) se aprinde flacăra cunoașterii, care arde complet combustibilul ignorantei.
    Cunoașterea produsă de realizarea adevăratei naturi a Realității Supreme distruge imediat ignoranța caracterizat  prin noțiunile de "eu" și "al meu", asa precum soarele îndepartează orice eroare privind direcția în care se deplasează cineva.
    Yoghinii care au atins iluminarea complet  văd, prin ochii Cunoașterii, întregul univers în propriul Sine si privesc totul ca fiind Sine si nimic altceva.    
   JIVA (Sinele încarnat) este eliberat de impurități, fiind bine încălzit de focul cunoașterii, aprinzându-se la realizarea ei si strălucind în propria sa lumină precum aurul.
    Încetarea supraimpunerii se produce prin Cunoașterea perfect  și prin nici un alt mod. Cunoașterea Perfectă, conform scripturilor, constă în realizarea identității dintre Sinele suprem individual (ATMAN) și BRAHMAN.
    Rezultatul detașării este Cunoașterea, această Cunoaștere înseamnă retragerea de la plăcerile simțurilor; ea conduce la experimentarea Beatitudinii Sinelui căreia îi urmează pacea eternă.
    Natura adevăratei Cunoașteri taie din rădăcini egoismul si arde acțiunile dorințelor. Aceasta nu se întâmplă nici pentru cel care face atașat acțiunile, nici pentru cel care se bucură egotic de rezultatul lor.
    În numele căutării eliberării un om poate să meargă în pelerinaj la GANGASAGARA, să-ți  in  promisiunile si să le dea de pomană săracilor, dar fărî Cunoaștere nici o ființă nu-și va asigura vreodată libertatea.
    Cunoașterea Sinelui conduce la realizarea instantanee aici si acum. Concluzia stabilită de toate Upanishadele este că realizarea finală rezultă din Cunoaștere.
    Deoarece rezultatul Cunoașterii depline este imediat, adică se manifestă aici si acum, nu există nici un motiv să-ți fie teamă atunci când va apare vreun rezultat al Cunoașterii.
    Adevărata Cunoaștere, subiectul esențial al Vedantei, produce convingerea că Sinele Suprem Individual, ATMAN, este BRAHMAN.
Când atingi Cunoașterea devii perfect liber de sclavia acestei existențe transmigratorii.
    Întrucât nu există nici un alt echivalent pentru cuplul neseparabil Sine-Cunoaștere, este clar că nu avem altceva de făcut decât să dobândim calitățile necesare unui discipol merituos, să atingem
Cunoașterea si astfel să obținem traversarea oceanului existențelor transmigratorii.
    Mă plec cu recunoștință în fața celui mai adorat profesor, care este a tot cunoscător si care, prin Cunoașterea pe care mi-a împărtășit-o, m-a salvat din marele ocean plin de ignoranță al nașterii si morții.
    În timp ce exista întunericul ignorantei, am văzut întregul univers ca fiind realitate. Dar când soarele Cunoașterii a răsărit, n-am mai văzut nimic altceva decât lumină. Aceasta este cu adevărat sublim!

          D E S P R E   A T M A N   (  D E S P R E  S I N E  )

    ATMAN, cu alte cuvinte Existența Absolută, nu poate fi realizat fără o practică constantă. Astfel, cel care caută Cunoașterea va medita mult timp asupra lui BRAHMAN, pentru atingerea țelului dorit.
    Mentalul, organele de simț și celelalte, sunt iluminate toate de ATMAN asa precum o cană sau o oală sunt iluminate de o lampă. Dar aceste obiecte nu pot ilumina propriul lor Sine (ATMAN).
    Asa precum o lampă aprinsă nu are nevoie de o alta ca să-și manifeste lumina, tot astfel ATMAN, fiind Conștiința însăși, nu are nevoie de un alt instrument pentru a se lumina pe sine.
    ATMAN privit ca JIVA este copleșit de teamă, așa precum e omul care privește în semiîntuneric funia ca pe un șarpe. Sufletul va dobândi libertatea realizând că nu este JIVA ci Spiritul Suprem (ATMAN).
    Înțeleptul contopește în mod inteligent întreaga lume obiectivă cu ATMAN gândindu-se în mod constant la ATMAN ca la cerul imaculat, fără nori.
    Așa precum Soarele apare dupa îndepartarea întunericului, în zori, tot astfel, ATMAN apare dupa îndepartarea ignorantei, prin Cunoaștere.
    ATMAN este o realitate mereu prezentă, doar din cauza ignoranței noastre el nu este realizat. Îndepartând ignoranța, ATMAN este realizat.
    Cel care detașându-se de toate activitățile se închină în altare sacre și nepătate lui ATMAN, care este pretutindeni si care este dătătorul fericirii eterne, devine atotștiutor si atotcuprinzator si atinge Nemurirea.
    El a cunoscut Sinele iar ideile de "eu" si "al meu" au devenit fara sens.
    Totdeauna, meditând asupra Sinelui, nu mai avem de-a face cu timpul, etc., deoarece Sinele nu este în nici un fel în legătură cu timpul, spațiul, direcția și cauza.
    Asa precum purul si nelimitatul eter nu este ata at de lucruri si nici nu este pătat de acestea, tot astfel Sinele este totdeauna același în toate ființele, eliberat de îmbătrânire, moarte și teamă.
    Cum ar putea fi vreo ac iune abandonat  de Mine, care sunt totdeauna liber si pretutindeni prezent ? Pentru că Sinele este totdeauna de natura luminii, a purei conștiințe si lipsit de ignoranță.
    Sinele este fara nimic auxiliar, indescriptibil, fara părși, fărî calități și pur, este ceea ce mintea si vorbirea nu pot cuprinde.
    Iluminând modificările conștiinței, care privesc starea de veghe, de vis si de somn adânc, Sinele atotcuprinzator este același în toate ființele si este martorul a tot. În SRUTI se spune că problemele inimii sunt rupte în bucăți, toate îndoielile dispar si acțiunile sfârșesc, atunci când Sinele este realizat.
    Asa precum nu există întuneric pe Soare, deoarece el este numai de natura luminii, tot astfel nu există nici un fel de ignoranță în Sine, deoarece el este de natura eternei Cunoașteri.
    În mod similar, Sinele nu are nici o schimbare de stare, deoarece el este de natură neschimbătoare. Ar putea fi, fara îndoiala, destructibil, dacă ar suferi vreo schimbare.
    A cunoaște Sinele real ca fiind adevărata noastră natură proprie este cea mai înaltă realizare, în concordanță cu afirmațiile din scripturi și cu modul înțelept de a raționa. A cunoaște în mod eronat non-sinele (cum ar fi corpul, ego-ul, etc,) ca fiind Sinele, nu reprezintă o cunoaștere sau o realizare. De aceea va trebui să renunți la înclinațiile tale greșite de a lua non-sinele drept Sine.
    Sinele nu este un obiect al Cunoașterii. În el nu este nici un fel de dualitate. De aceea este imposibil să fie acceptat sau respins de vreo persoană.
    De ce ar mai putea să-i fie frică unui om care cunoaște că el este Sinele, care înțelege interiorul si exteriorul, care este dincolo de naștere, decădere, bătrânețe și moarte?
    Sinele nu este un lucru care să fie necunoscut cuiva la un anumit moment, nici nu este un obiect care să poată fi obținut sau de care să ne putem lipsi.
    Asa precum nu este nevoie de o evidență externă pentru a-și  cunoaște propriul corp, tot astfel nu este necesară vreo evidență exterioară pentru a-ți cunoaște propriul Sine.
    Dorin a intensă de realizare a lui ATMAN, dupa ce ai renunțat la toate celelalte dorințe, este singurul mijloc de a-l atinge pe ATMAN.
    Înainte de realizarea identității lui ATMAN cu BRAHMAN, lumea simțurilor si celelalte lucruri își aveau forma si existența lor bine definită.
    Atâta timp cât ideea de Sine ce suprapune peste conștiința corporală, adică până când dobindim realizarea lui ATMAN, percepția lumii, realitatea lumii, ne pare de asemenea obiectivă.
    Îl putem cunoaște pe ATMAN ca fiind Supremul BRAHMAN, liber de toate încătușările - merit, deficiență, trecut, viitor, cauză și efect.
    Sinele este constiinta chiar si în starea de somn adânc, la fel ca în starea de veghe sau de vis. El este fara de schimbare si unic. Numai în obiectele cunoașterii există diferențe.
    ATMAN, deși veșnic pur, apare totdeauna a fi impur (unui ignorant), asa precum o funie e văzută în semiântuneric apare totdeauna în două feluri distincte unei persoane cunoscătoare si uneia ignorante, prima văzând funia, a doua văzând un șarpe.
    Sinele Suprem, prin existența sa de natura beatitudinii atotcuprinzătoare, nu admite diferențe între Cunoscător, Cunoaștere și obiectele cunoașterii. El singur strălucește deasupra acestora si în fiecare din ele.
    Nu mă prostern zeilor. Cineva care este dincolo de zei nu se mai închină unui zeu, ci zeii se închină lui. De aceea, dupa acest stadiu, nu mai este necesar să se realizeze acțiunile prescrise în VEDE. Mă închin doar în fața propriului meu SINE, care este rădăcina întregii năzuințe de Absolut.
    Sunt ritul sacrificial, sacrificatul, preotul si sacrificiul. Sunt eliberat de controlul mental, etc. Sunt YAMA, VARUNA, KUBERA, INDRA, NIRITTI, VAYU, ISWARA și AGNI. Sunt SHIVA.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Posted image may have been reduced in size. Click image to view fullscreen.
Back to top See my Info
Display posts from previous:   
   Board Index
   -> Maeștrii și învățătorii spirituali ai planetei, SHANKARA
View previous topic Tell A FriendPrintable versionDownload TopicPrivate MessagesRefresh page View next topic

Page 1 of 1  [ 1 Posts ]
 


Jump to:   
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
You cannot post attachments in this forum
You can download attachments in this forum

Style:  
Search:
Fii binevenit călătorule ! Tainele Cerului și ale Universului îți sunt pregătite. Cere și ți se va da ! Bate și ți se va deschide ! Caută și vei găsi !