Tainele Universului și ale Spiritului sunt dezvăluite doar celui care le caută în mod sincer, cu o inimă curată ! FAZA CURENTA A LUNII
Username:   Password:  Auto Login    
 RegisterRegister 
It is currently 21.2.2024, 13:52
All times are UTC + 3 Hours
Fi binevenit calatorule !
O prorocire a Domnului pentru timpul nostru actual. Necesitatea revelațiilor divine


Users browsing this topic: 0 Registered, 0 Hidden and 0 Guests
Registered Users: None


View previous topic Tell A FriendPrintable versionDownload TopicPrivate MessagesRefresh page View next topic
Author Message
Acustic
Milenar
Milenar

Acustic is offline

Joined: 30 May 2007
Member: #229
Posts: 1062
Country Flag: Romania
Style: InvisionBlue (574)
Medals: None
Groups:
Topic icon
O prorocire a Domnului pentru timpul nostru actual. Necesitatea revelațiilor divine
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 20.10.2009, 00:01 View PostDownload Post

O prorocire a Domnului pentru timpul nostru actual.
Necesitatea revelațiilor divine


MAREA EVANGHELIE A LUI IOAN de Jakob Lorber

Posted image may have been reduced in size. Click image to view fullscreen.
1. Eu am spus: „Prietene, cam peste două mii de ani după noi, lucrurile vor sta la fel ca astăzi, și aceasta va începe chiar mult mai devreme! Iudeii au ajuns acum mult mai răi decât păgânii – căci pentru păgâni rațiunea mai are o valoare, în timp ce iudeii o calcă în picioare. În vremurile acelea, Învățătura Mea, respectiv creștinismul, va ajunge mai rău decât iudaismul și păgânismul la un loc. Și va fi atunci mare suferință printre oameni.

2. Lumina credinței celei adevărate și vii se va stinge, iar iubirea va dispărea cu totul. Înfumurarea oamenilor avuți va depăși orice limită, iar cârmuitorii și preoții se vor considera pe ei înșiși mult mai presus decât îl consideră acum iudeii pe Iehova al lor cel necunoscut, iar păgânii, pe Jupiter al lor.

3. Dar Eu și atunci voi trezi la viață, din timp în timp, bărbați și femei, cărora le voi da lumina cea dreaptă, iar lumina aceasta va crește și se va intensifica tot mai mult, și până la urmă ea va mistui toate faptele desfrânatei celei mari, numită Babilon. Nu vă mirați deci că așa stau lucrurile acum; căci deja de multe ori a mai fost așa sau chiar mai rău, iar în viitor va fi și mai rău.

4. Lumea va rămâne întotdeauna lume. Totuși Eu îi voi călăuzi fără încetare pe ai Mei și voi dezlănțui judecata Mea asupra lumii, atunci când aceasta va fi ajuns atât de rea, încât adevărata lumină divină a vieții să nu-i mai poată suporta uneltirile.

5. De data aceasta, se ajunsese în punctul în care, fără prezența lui Ioan și a Mea, în întreaga Iudee s-ar fi stins până și ultima scânteie a adevăratei cunoașteri a lui Dumnezeu, și de aceea a fost necesar ca Eu Însumi să vin pe acest pământ, întrupat în om, spre a le readuce tuturor oamenilor, care și-au mai păstrat buna-credință, lumina cea pierdută a vieții și a le arăta din nou calea spre adevărata cunoaștere a lui Dumnezeu. Cu siguranță că vor mai exista multe înfruntări între copiii Mei și copiii lumii acesteia, căci numărul alor Mei va fi întotdeauna mai mic decât cel al copiilor lumii. Dar până la urmă tot ai Mei vor ieși învingători asupra întregii lumi, iar aceasta nu le va mai putea face niciun rău. Căci oricât de dură și de indestructibilă vi s-ar părea materia, ea până la urmă tot va trebui să se supună puterii spiritului.

6. Dumnezeu este unicul Stăpân a toate, și El știe cel mai bine ce face și de ce admite sau poruncește un lucru sau altul și de ce revarsă lumina Sa asupra oamenilor și o menține aprinsă în rândul copiilor Săi, astfel ca apoi nimeni să nu poată spune: „ Dacă ar exista cu adevărat un Dumnezeu preaînțelept, care a creat tot ceea ce este cuprins în spațiul cel infinit, El ar trebui să aibă totuși atâta înteligență și iubire, încât să se reveleze și să se arate creaturilor Sale raționale și înzestrate cu gândire, care sunt oamenii, fie chiar și într-o măsură cât de mică, astfel încât ei să poată deduce că El este adevărata cauză a tuturor lucrurilor și să știe la ce se pot aștepta de la El și cum trebuie să trăiască pentru ca această așteptare să se împlinească în ei!“

7. Căci dacă Dumnezeu nu li s-ar revela oamenilor niciodată, în niciun fel, atunci ei ar avea deplină dreptate să nu mai creadă în El și să disprețuiască orice om care declară că există totuși un Dumnezeu sau mai mulți zei nevăzuți, spunându-i: „Ce ne interesează pe noi Dumnezeul tău fantezist?! Dacă el există, atunci să se arate și să ne dea și nouă de știre ce are de gând cu noi! Iar de nu face asta, înseamnă că El nici nu există cu adevărat, decât în mințile febrile ale unor trântori de-a dreptul nebuni!

8. Căci un Dumnezeu pe deplin conștient de sine, care este centrul întregii înțelepciuni și puteri, ar trebui să aibă suficient interes pentru oameni, care sunt cele mai desăvârșite opere ale Sale, încât să li se reveleze cândva și să le explice de ce se află ei aici și ce gânduri are El cu ei. Iar dacă nu face lucrul acesta și nu și-a putut dovedi nici măcar o dată existența, atunci El nici nu există, iar în condițiile acestea, cei care vorbesc sau scriu despre existența lui Dumnezeu merită să fie aspru pedepsiți.

9. Este de ajuns că omul înzestrat cu rațiune și înțelegere și pe deplin conștient de sine trebuie să ducă toate poverile unei vieți pe care n-a cerut-o el, ca să nu mai vorbim despre faptul că trebuie să se supună, fără nicio vină, unor legi întru totul opuse firii sale, prescrise de un Dumnezeu practic inexistent; căci un Dumnezeu care nu ni se poate revela nouă, oamenilor, decât prin vorbele unui descreierat certat cu munca, acela nici nu este altceva decât o fantasmagorie a respectivului nebun, sau doar vreo forță oarbă și primitivă a naturii, ce posedă atât de puțină conștiință de sine și rațiune, încât nu este capabil să se înfățișeze pe sine decât pe ascuns, și aceasta, doar vreunui nebun credul, total lipsit de înțelegere.”

Posted image may have been reduced in size. Click image to view fullscreen.10. Vedeți voi, orice om rațional ar fi îndreptățit să ajungă la astfel de concluzii, dacă divinitatea nu li s-ar revela și nu li s-ar înfățișa oamenilor decât prin intermediul clerului celui puturos și nevrednic!

11. Dar dacă ne întoarcem până la Adam, vom găsi multe epoci în care Dumnezeu s-a revelat pe Sine în modul cel mai remarcabil, în fața a mii și mii de oameni, făcându-Și cunoscută Vrerea, precum și intențiile Sale preaînțelepte cu oamenii. Însă, pentru că oamenii nu ar putea fi oameni dacă nu li s-ar fi acordat o voință pe deplin liber㠖 ei au tratat Cuvântul lui Dumnezeu ca pe cuvântul unui simplu om.

12. O mică parte a omenirii l-a mai respectat o bucată de vreme. Dar cea mai mare parte a uitat curând de el și până la urmă a considerat totul a nu fi decât invenția și aiureala oamenilor, s-a dedat plăcerilor pământești, iar pe cei înțelepți i-a socotit nebuni sau visători, care, de dragul unei împărății absolut nesigure și nedovedite de dincolo, sunt dispuși să calce în picioare adevărata împărăție a cerurilor, care este această lume.

13. Datorită unor astfel de concepții, credința în adevăratul Dumnezeu a dispărut cu totul, aceasta cu atât mai mult, cu cât clerul cel trândav, falsificând în propriul său interes Cuvântul revelat al lui Dumnezeu, a reușit până la urmă să îi facă pe oamenii cu bun simț și raționali să creadă, că printr-o astfel de vrere revelată a lui Dumnezeu, vor deveni mai proști decât cei mai proști oameni de pe pământ. Învățăturile ajunseseră niște taine de neînțeles, dar erau considerate cu atât mai sfinte de către omenirea cea oarbă, care se credea întru totul nedemnă să înțeleagă vreodată asemenea taine, atât de profunde și de sfinte.

14. Dar oare astăzi nu este tot așa? Oare mulțimea cea oarbă nu se duce în Templu și se închină la Scriptură? Dar despre ceea ce este scris în ea știe foarte puține sau chiar nimic și nici nu simte nevoia să știe, declarându-se pe deplin mulțumită cu faptul că preotul cel binecuvântat de Dumnezeu înțelege tot, iar omul obișnuit nu are nevoie și nu trebuie să facă altceva decât ce îi spune el să facă, mulțumindu-se să creadă că preotul cunoaște foarte bine rostul lucrurilor.

15. Iar dacă astfel au stat dintotdeauna lucrurile referitor la atitudinea oamenilor față de Cuvântul și de Voința revelată a lui Dumnezeu, atunci cum să te mire faptul că ei, la nici o sută de ani după o revelație atât de măreață a adevărului adevărat, nu mai știu și nu mai cred mai mult decât și-ar aminti un copil în somn despre ce a făcut în starea de veghe?! Dumnezeu însă nu încetează niciodată să li se reveleze oamenilor în cele mai diferite feluri, astfel că omului nu-i trebuie decât puțin ca să-și dea seama că aici nu este vorba de vreun lucru natural.“

sursa: yogaesoteric
mai 2008
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
La început a fost Cuvântul ! Cuvântul sau Sunetul Primordial !
Back to top See my Info Personal Gallery of Acustic
Acustic
Milenar
Milenar

Acustic is offline

Joined: 30 May 2007
Member: #229
Posts: 1062
Country Flag: Romania
Style: InvisionBlue (574)
Medals: None
Groups:
Topic icon
Capitolul 150
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 20.10.2009, 00:06 View PostDownload Post

Capitolul 150
Profeți adevărați și profeți mincinoși. Revelații adevărate și revelații false


Posted image may have been reduced in size. Click image to view fullscreen.1. (Domnul): „Cel mai adesea, Dumnezeu se revelează pe Sine prin gura unor profeți pe deplin treziți. Iar astfel de profeți sunt întotdeauna, pentru oamenii mai ageri la minte, ușor de recunoscut – în primul rând prin cuvântul lor scris sau rostit, în al doilea rând prin faptele lor miraculoase, cum ar fi, de pildă să le prezică la nevoie oamenilor lucruri ce se vor petrece în viitor, astfel încât aceștia să revină pe calea binelui, să se îndrepte și să-L roage pe Dumnezeu să abată de la ei prăpădul anunțat, cum s-a petrecut cu Ninive. În al treilea rând, astfel de profeți adevărați, însuflețiți de Voia lui Dumnezeu, mai pot vindeca bolnavii prin rugăciuni și prin așezarea mâinilor, în cazul în care această vindecare este spre însănătoșirea sufletului bolnavului. Iar în al patrulea rând, ei pot, în acord cu Voia lui Dumnezeu, să atragă o pedeapsă divină asupra unui popor care nu se mai poate îndrepta sau, dimpotrivă, să binecuvânteze un altul.

2. Profeții cei adevărați, însuflețiți de Duhul lui Dumnezeu, se disting cu ușurință de cei falși, prin astfel de virtuți și prin multe altele, dar mai ales prin faptul că ei întotdeauna sunt plini de smerenie și de iubire pentru semeni, în timp ce falșii profeți poartă haine împodobite în fel și chip și ornate cu semne distinctive, sunt plini de îngâmfare și de egoismul cel mai acerb nu se lasă văzuți decât, în anumite locuri consacrate, vorbesc puțin și spun doar lucruri prostești și lipsite de sens, fac tot felul de false minuni, dar numai în momente fixate dinainte, cu mijloace naturale ținute secrete, și vai de cel care ar îndrăzni să le facă și el! Însă profetul cel adevărat nu face niciun secret din minunile săvârșite de el, ba dimpotrivă, el îi îndeamnă și îi ajută pe oameni să săvârșească și ei minuni similare, în aceeași manieră bună și dreaptă.

3. Și de vreme ce este atât de ușor să deosebești un fals profet de unul mincinos și dacă orice om de bun simț poate trage singur concluzia că există, în mod evident, profeți adevărați și profeți mincinoși și că aceștia din urmă nu ar fi putut să apară niciodată dacă nu ar fi fost precedați de cei adevărați, tot atât de ușor trebuie să le fie oamenilor să-și dea seama prin aceasta că există un Dumnezeu adevărat, care nu-i lasă niciodată să umble complet singuri pe pământul acesta, ci le face în permanență cunoscută Vrerea Sa, precum și mărețele și înțeleptele Sale intenții în ceea ce-i privește.


4. Acest gen de revelație le este întotdeauna mai de folos oamenilor care i se supun de bunăvoie, pentru că ea nu îi supune la nicio constrângere. Însă în cazul marilor revelații, care au loc doar foarte rar, oamenii dobândesc mult mai puțin pentru sufletele lor, căci astfel de revelații sunt mai curând o judecată pentru oamenii degenerați, decât o mântuire.

5. Atunci când Adam, în Raiul pământesc, a păcătuit în fața lui Dumnezeu, prin faptul că, în calitatea lui de om cu voință liberă, n-a vrut să se supună Vrerii lui Dumnezeu, care îi era prea bine cunoscută, el a trăit imediat o mare revelație și s-a căit pentru păcatul său. Dar această mare revelație a fost pentru el o judecată*.

6. Ulterior, au mai existat multe asemenea mari revelații ale lui Dumnezeu pentru oameni, datorită degenerării copiilor lumii care locuiau în ținuturile de jos. Dar, pentru acești copii ai lumii, ele au fost de fiecare dată o judecată.

7. Pe timpul lui Noe, o mare revelație divină le-a fost din nou trimisă oamenilor; dar ea a fost pentru ei o foarte mare judecată.

8. Și în vremea lui Avraam a avut loc o mare revelație, din cauza locuitorilor nespus de depravați ai Sodomei și ai Gomorei, precum și ai celor zece orășele mai mici din preajma acestora. Și aceasta a fost tot o judecată pentru oamenii respectivi, iar Marea Moartă este și astăzi o dovadă concludentă a acestui fapt.

9. Patriarhul Iacov a avut și el parte de o mare revelație a lui Dumnezeu, iar copiii săi a trebuit să o ispășească în Egipt.

Posted image may have been reduced in size. Click image to view fullscreen.10. Pe timpul lui Moise, a avut loc o nouă revelație, cu totul extraordinară, când cuvintele de tunet ale lui Dumnezeu către oameni a trebuit să fie înscrise pe tăblițe de piatră. Dar revelația aceasta a însemnat o cumplită judecată, în special pentru egipteni, care deveniseră prea orbi, prea îngâmfați și prea inumani și a căror suveranitate a fost definitiv spulberată! Dar nici israeliții nu au fost iertați.

11. Iar când israeliții au părăsit deșertul, conduși de Iosua, din nou a avut loc o mare revelație a lui Dumnezeu, și marele Ierihon a dispărut de pe fața pământului.

12. Așa au fost lucrurile și pe timpul lui Samuel și Ilie, și la fel, în vremea celor patru mari profeți; și amintiți-vă ce judecăți le-au urmat! Nici măcar profeții mai mici nu au venit fără o judecată în lumea aceasta.

13. Iar în momentul de față, aveți în fața ochilor voștri cea mai mare și mai nemijlocită revelație a lui Dumnezeu către oameni. Iar judecata cea nespus de mare care trebuie să vină asupra iudeilor nu se va lăsa prea mult așteptată.

14. De acum înainte, timp de aproape două mii de ani, vor fi treziți nenumărați profeți, căci va apărea un număr și mai mare de falși profeți și chiar de falși Hristoși extrem de trufași, însetați de putere și lipsiți de orice urmă de iubire. Și astfel, vor urma neîntârziat și judecățile, și rar va exista vreun suveran care să nu fie supus, împreună cu poporul său, judecății celei aspre a obscurantismului lor.

15. Spre sfârșitul perioadei amintite, Eu voi deștepta profeți tot mai mari, iar o dată cu ei se vor înmulți și vor lua amploare și judecățile. Și atunci, vor fi mari cutremure de pământ, dezlănțuiri devastatoare ale elementelor, mizerie, războaie, foamete, molime și multe alte catastrofe și, după cum am spus deja, credința nu va mai exista aproape deloc printre oamenii cu sufletele împietrite de trufie, iar un popor se va ridica împotriva altuia.

16. Omenirea va fi avertizată prin intermediul unor vizionari sau prin semne deosebite pe bolta cerului, însă doar cei puțini ai Mei se vor îndrepta datorită acestora, în timp ce oamenii lumii le vor considera pe toate a fi doar niște efecte bizare ale naturii și îi vor scuipa în față pe toți aceia care vor mai crede în Mine.

17. Iar atunci va avea loc chiar cea mai mare revelație, prin noua Mea pogorâre pe acest pământ. Însă această revelație va fi precedată de cea mai mare și mai severă judecată, căreia îi va urma o distrugere a oamenilor de lume prin foc și prin efectul său, pentru ca după aceea Eu Însumi să pot alcătui pe acest pământ o nouă pepinieră de oameni adevărați, care va dăinui apoi până la sfârșitul acestui pământ.


18. Eu vă anunț toate acestea dinainte, ca nu cumva să credeți că după Mine toate vor deveni perfecte, precum în cerurile Mele. Unii vor fi într-adevăr asemenea îngerilor Mei, dar mulți vor ajunge chiar mult mai răi decât oamenii din vremea noastră.

19. Însă pentru toate acestea, voi nu trebuie să vă neliniștiți. Căci Eu doar v-am spus deja, nu o singură dată, că omul, dacă nu ar avea liber arbitru, n-ar mai fi om, ci doar un animal cu aspect uman.

20. Pe oamenii de genul acesta cel mult i-ai putea dresa ca pe animale, spre a-i determina să facă vreo treabă oarecare, dar ei nu ar putea înțelege niciodată că munca lor este bună și utilă pentru oamenii adevărați sau pentru oamenii-animale, și astfel să se hotărască ei înșiși să efectueze aceste munci utile la timpul potrivit.

Posted image may have been reduced in size. Click image to view fullscreen.21. Omul care încalcă legea demonstrează prin aceasta că este un om liber, la fel ca și cel care respectă legea de bunăvoie. De aceea, nici să nu judecați sau să condamnați vreodată pe cineva, ci doar povățuiți-l cu toată răbdarea și blândețea și arătați-i celui rătăcit calea cea dreaptă. Dacă va vrea să o urmeze, va fi bine pentru el. Dar dacă nu va vrea, voi nu trebuie să-l siliți, ci cel mult să-l îndepărtați dintr-o comunitate de oameni buni și puri – căci un om care crede doar fiindcă a fost silit este de zece ori mai rău decât un rebel care își declară pe față necredința.

22. Priviți-i pe farisei! Ei nu sunt credincioși decât de formă, forțați de împrejurări. Dar în sinea lor, ei nu cred în nimic și nu urmăresc nimic altceva decât propriile plăceri.

23. De aceea, atunci când vă veți alege succesorii în numele Meu, să aveți mare grijă ca în primul rând să nu constrângeți pe nimeni, și în al doilea rând să-i îndepărtați pe aceia care vedeți că vor să îmbrățișeze cauza voastră doar dintr-un interes vremelnic.

24. Desigur, voi veți urma sfatul acesta. Și totuși, vor fi foarte mulți aceia care vor intra în slujba voastră fie datorită unor constrângeri exterioare, fie pentru a-și asigura astfel traiul. Dar pentru Mine, aceia toți vor face parte din armata anticriștilor, iar în fața lui Dumnezeu, lucrările lor dezgustătoare vor fi ca niște mortăciuni împuțite.

25. Adevăr vă zic vouă: Eu nu-i voi lua în seamă pe toți cei care vă vor succeda în această funcție și care vor fi pregătiți nu de către Mine, ci de către oameni, în diferite școli lumești; căci doar anticristul își va pregăti astfel ucenicii săi.

26. Aceia însă, asupra cărora voi vă veți așeza mâinile și pe care îi veți boteza în numele Meu, pe aceia îi voi umple cu Spiritul Meu. Și pe aceștia Eu Însumi îi voi alege în toate timpurile drept urmași ai voștri și îi voi confirma, trimițându-le Spiritul Meu.

27. Dar în timpurile viitoare vor fi tot mai puțini dintre aceștia, căci Anticristul își va mări foarte mult armata. Însă tocmai atunci când se va considera a fi cel mai puternic în lume, el se va prăbuși pentru totdeauna! Ați înțeles voi bine toate acestea?“
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
La început a fost Cuvântul ! Cuvântul sau Sunetul Primordial !
Back to top See my Info Personal Gallery of Acustic
Acustic
Milenar
Milenar

Acustic is offline

Joined: 30 May 2007
Member: #229
Posts: 1062
Country Flag: Romania
Style: InvisionBlue (574)
Medals: None
Groups:
Topic icon
Capitolul 151 - Cum pot fi recunoscuți anticriștii
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 20.10.2009, 00:10 View PostDownload Post

Capitolul 151
Cum pot fi recunoscuți anticriștii

1. Atunci a întrebat Ioan, ucenicul cel mai drag Mie: „Doamne, în cazul acesta, aproape că nu mai merită efortul să te străduiești atâta pentru oamenii cei proști! Căci de vreme ce lumina cea strălucitoare a vieții, dăruită de Tine oamenilor, se va stinge curând din nou prin eforturile încununate de succes ale Satanei, atunci acesta n-are decât să-i aibă pe oameni așa cum sunt ei, gata pregătiți pentru împărăția sa infernală. De ce atunci oamenii aceștia să mai fie în prealabil binecuvântați cu a Ta lumină a vieții?! Căci, pe drept cuvânt, dacă acestea vor fi roadele Învățăturii Tale cu adevărat dumnezeiești, atunci, a dărui oamenilor acestei lumi Învățătura Ta înseamnă de fapt ca Tu să arunci la toți porcii din lumea aceasta mărgăritarele Vieții! Mai bine să nu le dai această materie nobilă, și atunci ei nici nu o vor putea strica și murdări!“

Posted image may have been reduced in size. Click image to view fullscreen.2. Eu am spus: „Dar, prietene, dacă Eu dăruiesc Învățătura Vieții, aceasta nu o fac pentru cei care nu cred în ea și care mai și falsifică puținul pe care-l cunosc din ea, de dragul vreunui câștig lumesc. Căci pentru perfecționarea sufletelor unor astfel de oameni Eu am în întreaga nemărginire înfinit de multe școli.

3. Eu nu le dăruiesc Învățătura aceasta decât adevăraților Mei copii de pe acest pământ, și doar aceștia vor fi izbăviți cu adevărat de moartea cea veșnică. Ei vor păstra Învățătura Mea mereu pură și nu vor ceda forțelor ticăloșiei din lume, ci vor continua să creadă cu toată fermitatea în adevărul vieții.


4. Dar ce ne interesează pe noi oamenii de lume? Posibilitatea de a intra în rândurile copiilor lui Dumnezeu le este dată și lor. Dacă voiesc acest lucru cu adevărat, nimic nu-i va împiedica s-o fac㠖 dar dacă nu voiesc, atunci să facă ceea ce vor dori, iar voi nu trebuie să vă mai preocupați de ei!

5. Vedeți voi, astfel stau lucrurile! Căci Eu nu pentru aceasta am venit în lume, spre a elibera lumea de cătușele legilor ei, ci doar spre a-i elibera pe copiii Mei de lumea aceasta și de judecata ei. Și ceea ce fac Eu acum veți face și voi, și mai apoi, urmașii voștri, în viitor.

6. Ceea ce, în Ordinea Mea și potrivit ei, trebuie dezlegat pe acest pământ, dezlegați, iar ceea ce veți dezlega astfel, va fi dezlegat de îndată și la Mine în ceruri. Însă ceea ce nu trebuie dezlegat, lăsați să rămână legat, iar dacă vreunul nu este interesat de dezlegarea voastră, pe acela lăsați-l în lanțurile sale, ca apoi să aveți liniște din partea lui. Și adevărat vă spun vouă: el va fi legat și la Mine în ceruri și va rămâne timp îndelungat sclavul vrerii sale celei rele din această lume! Iată, astfel stau lucrurile!“

7. Și Ioan a spus în continuare: „Dar cum îi vom recunoaște noi pe acești anticriști întunecați? Căci de un lucru îmi dau seama prea bine, și anume, că mulți își vor însuși Învățătura Ta, mai ales magicienii, care se vor folosi de ea pentru a-și face numerele mai atractive. O, spune-ne, după ce semne să-i recunoaștem, pentru ca apoi să-i putem combate fără întârziere!“

8. Eu am spus: „Îi veți recunoaște ușor după faptele lor! Căci ciulinii nu fac struguri, și nici scaieții smochine. Cel care vrea să primească mult în schimbul a ceea ce oferă, acela sigur nu este ucenicul Meu! Căci, iată, Eu dau totul pentru ai Mei, și până la urmă chiar și viața acestui trup al Meu, iar pentru aceasta, nu iau de la nimeni nimic din darurile acestei lumi, ci doar vreau ca oamenii să Mă iubească mai presus de orice, pentru ca astfel Eu să le pot dărui infinit mai mult după aceea.

9. Credeți că astfel va face și Anticristul? O, fiți siguri că nu! El le va oferi adepților săi nespus de puțin – eventual nimic altceva decât făgăduieli goale și născociri despre lumea de dincolo –, și în schimbul acestora, va cere de la ei ofrande foarte mari, cum fac acum de pildă templierii, care cer sume imense de bani pentru rugăciunile lor lungi de mai mulți coți. Dar rugăciunile acelea nu folosesc nimănui, nici în lumea aceasta, și nici în cealaltă! Și, iată, exact la fel va proceda și Anticristul, iar ai Mei îl vor putea recunoaște foarte ușor, pe el și pe ucenicii săi, după roadele sterpe și vane ale faptelor lor!


Posted image may have been reduced in size. Click image to view fullscreen.10. Cum oare procedează acum fariseii cu păcătoșii de toate felurile? Ei bine, ei cer o răscumpărare a păcatelor, fie în bani, fie sub forma unor altfel de ofrande substanțiale, după care le dau celor în cauză un act de eliberare pentru păcatele deja comise, ba chiar și pentru cele pe care omul respectiv se gândește că le-ar mai putea comite în viitor – și există destule asemenea cazuri, în special printre cei bogați –, iar apoi le spun: „Dacă legea este prea dură pentru voi și nu puteți s-o respectați, este mai bine să faceți ofrande!” Și astfel, templierii anulează poruncile lui Dumnezeu și le înlocuiesc cu propriile lor principii lumești egoiste, țelul lor fiind doar propria bunăstare lumească, pe seama bietei omeniri oarbe.

11. Și, vedeți voi, exact așa va proceda și Anticristul și toți ucenicii săi, și astfel îi veți putea recunoaște foarte ușor! Iar atunci când ucenicii săi vor striga în gura mare prin toată lumea: „Iată-l pe adevăratul Hristos!” sau „El este aici!”, atunci nimeni dintre ai Mei să nu-i creadă! Iar pe adevărații copii ai lumii să-i lăsați și să nu-i chemați la voi, pentru ca Tartorul și acoliții lui să nu se răzbune pe voi. Căci, pentru o vreme, el va dobândi o mare putere și-i va trata cât se poate de rău pe dușmanii săi! Dar tocmai prin aceasta el își va provoca propria sa judecată și pieire.

12. În timpul acesta Eu îi voi ajuta pe oameni să facă tot felul de mari descoperiri, care vor pătrunde, asemenea unor săgeți aprinse, direct în cotloanele întunecate ale Tartorului și vor distruge în forță vrăjile sale mișelești și falsele sale opere miraculoase, iar el se va trezi atunci dezgolit, spre rușinea chiar și a celor mai fervenți adepți ai săi, care cât de curând îi vor întoarce spatele în număr tot mai mare.

13. De aceea, să nu vă faceți griji în legătură cu ceea ce se va alege, cu timpul, de Învățătura Mea, căci doar Eu singur știu câte se vor petrece în lumea aceasta și câte vor mai fi tolerate, pentru ca lumina Vieții să ajungă într-o bună zi și în lumea aceasta oarbă!

14. Dar toate acestea nu se vor putea petrece atât de repede cum vă închipuiți voi. Căci doar Eu singur știu din ce este alcătuită viața pe acest pământ și cunosc cel mai bine de ce este nevoie pentru ca un lucru să fie orientat, cu timpul, spre marea lumină a Vieții. De aceea, nu mai puneți atâtea întrebări, ci bucurați-vă!

15. Vedeți voi, pe Mine Mă așteaptă lucruri mai mult decât cumplite în lumea aceasta, care de altfel nici nu vor întârzia să se producă! Cu toate acestea, voi nu ați observat la Mine niciun fel de tristețe din pricina aceasta. Orice ar fi, Eu singur sunt Domnul! Și dincolo de înțelepciunea și de Voia Mea, nimic nu se poate petrece. Tot ceea ce se petrece și se va petrece este socotit și hotărât de sus și își are temeiul său mai mult decât sfânt. Celui care este cu Mine în inima, în iubirea și în voința sa, aceluia răutatea lumii nu-i va putea face nimic. Dar cel ce este unit cu Mine doar prin rațiunea sa va avea de înfruntat multe lupte în lumea aceasta; căci lumea, cu mintea ei materială, nu va înțelege nicicând că existența ei aparentă nu înseamnă nimic în fața spiritului. Iar acestea să vă fie de ajuns, și acum, bucurați-vă cu toții!“
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
La început a fost Cuvântul ! Cuvântul sau Sunetul Primordial !
Back to top See my Info Personal Gallery of Acustic
Acustic
Milenar
Milenar

Acustic is offline

Joined: 30 May 2007
Member: #229
Posts: 1062
Country Flag: Romania
Style: InvisionBlue (574)
Medals: None
Groups:
Topic icon
Capitolul 174 - Prorocirea Marii Judecăți a vremurilor de astăzi
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 20.10.2009, 00:13 View PostDownload Post

Capitolul 174
Prorocirea Marii Judecăți a vremurilor de astăzi


Posted image may have been reduced in size. Click image to view fullscreen.
1. (Domnul): „Dar cum va fi cu judecarea Ierusalimului, la fel va fi, în viitor, cu o altă Mare Judecată a întregii lumi, atunci când Eu voi distruge o dată pentru totdeauna desfrânata cea mare, numită Babilon. Și aceasta va fi o judecată ca pe timpul lui Noe și ca pe timpul Sodomei și Gomorei.

2. Și atunci se vor arăta semne deosebite pe pământ, pe mare și pe cer, iar Eu îi voi trezi pe slujitorii mei, care vor proroci prin cuvintele Mele, în repetate rânduri, judecata ce va veni. Dar oamenii orgolioși nu-și vor pleca urechea la ei, și de-i vor asculta totuși, nu vor da crezare vorbelor lor, ci-i vor lua în derâdere ca pe niște nebuni. Și tocmai acesta va fi semnul cel mai sigur al iminenței Marii Judecăți, care-i va trece prin foc pe toți făcătorii de rău.

3. În vremurile acelea, mulți bărbați tineri vor avea viziuni, și multe fecioare vor proroci despre lucrurile care se vor petrece. Și ferice de cei care se vor îndrepta la auzul vorbelor lor și se vor întoarce pe calea cea bună!

4. Și toate aceste semne vor fi la fel de ușor de recunoscut precum este să-ți dai seama, privind un smochin, că se apropie primăvara, atunci când mlădițele sale se umplu de sevă și încep să crească.

5. Atunci vor izbucni războaie mari între diferite popoare, iar popoarele se vor ridica unul împotriva celuilalt. Și va fi atunci și o mare sărăcie, și vor apărea tot felul de boli asemănătoare cu ciuma, cum n-au mai existat încă la oameni. Judecata va fi precedată de mari cutremure de pământ, care să-i îndemne pe oameni la pocăință și la milostenie. Și ferice de cei care se vor întoarce spre Dumnezeu ca urmare a acestor semne!

6. Dar mulți nu se vor întoarce spre Dumnezeu nici în urma unor astfel de semne, ci vor pune totul pe seama forțelor oarbe ale naturii, iar prorocii vor fi considerați impostori, și mulți vor fi aruncați în temnițe pentru numele Meu, și li se va interzice, sub amenințarea unor pedepse foarte aspre, să mai vorbească în numele Meu și să prorocească o apropiată judecată. Iar cine nu se va supune voii desfrânatei celei mari, numită Babilon, acela va avea multe de suferit.

7. Dar toate acestea trebuie să se petreacă mai devreme, aproape cu vreo șapte sute de ani înainte de Judecată, pentru ca nimeni să nu poată spune apoi că nu a fost avertizat suficient de mult. Însă de acum și până când va veni asupra acestui pământ Marea Judecată nu vor mai trece două mii de ani. Iar această judecată va fi atunci în mod evident ultimă și definitivă pe pământul acesta.

8. Căci de atunci înainte se va instaura raiul pe pământ, iar lupul și mielul vor putea sta în același staul și vor mânca din același blid.

9. În preajma Judecății va putea fi văzut pe cer semnul Fiului Omului, iar aceasta înseamnă că cerul care se află în om Mă va recunoaște pe Mine drept unic Stăpân al cerului și al pământului, iar sufletul omului Mă va lăuda și preaslăvi.

Posted image may have been reduced in size. Click image to view fullscreen.10. Aceasta nu va însemna încă desăvârșirea omului. Dar atunci când Eu, împreună cu toate forțele cerești, Mă voi arăta tuturor oamenilor între norii cerurilor, în lumină și în Cuvântul cel viu, care va fi precum sunetul a nenumărate trâmbițe de luptă ale judecății, și pe cerul adevărat, care este în inimile oamenilor, atunci va fi venit Judecata lumii.

11. Omul cel drept va intra atunci în Împărăția Mea cea minunată, iar răufăcătorii vor fi mistuiți de focul mâniei Mele îndreptățite și vor fi aruncați în împărăția faptelor lor rele, rezervată tuturor diavolilor, care sunt incapabili să se îndrepte. Căci cel ce alege singur, de bunăvoie, iadul, acela trebuie să fie blestemat, așa cum iadul însuși este blestemat. Și așa cum binele va rămâne în veci bine, și răul în sine va rămâne veșnic rău, menit să-Mi stea de-a pururea doar la picioare.

12. Dar Eu Însumi, ca Ființă primordial-divină, nu voi judeca pe nimeni, ci toate acestea le va face Cuvântul Meu, pe care l-am rostit către voi. Și, o dată ce Mă voi fi înălțat în Împărăția Mea, nu Mă voi mai pogorî niciodată în trup pe pământul acesta, ci doar în Spirit, prin Cuvânt, și va fi astfel precum a fost la început și precum s-a spus: La început era Cuvântul, și Cuvântul era la Dumnezeu, și Dumnezeu era Cuvântul. Și Cuvântul S-a făcut trup și S-a sălășluit printre oameni. El, adică Eu, întru ale Mele am venit, iar ai Mei nu M-au recunoscut; căci lumea și materia ei îi făcuseră pe toți orbi și surzi.

13. Iar acum, Mă aflu întrupat ca om printre voi și de aceea nu vă pot dărui întreaga forță a Spiritului Meu. Dar când, mai târziu, nu voi mai fi în trup de om, ci doar în Spirit printre voi, atunci vă voi putea dărui și întreaga forță și putere a Spiritului Meu, care de fapt sunt Eu Însumi din vecii vecilor. Iar în Spirit și prin forța acestuia, voi rămâne alături de voi până la sfârșitul existenței acestui pământ și până ce ultimul spirit judecat, atingându-și maturitatea, îl va fi părăsit. Dar, o dată cu acest pământ, leagănul copiilor lui Dumnezeu va înceta să mai existe pentru totdeauna. Căci de atunci înainte, totul va fi condus de către spirit.

14. Dar Eu v-am mai spus vouă de mai multe ori și v-am arătat cum se vor petrece lucrurile pe acest pământ. De aceea, așteptați cu răbdare o mântuire sigură, și nu vă doriți ca judecata lumii să vină prematur. Pentru că atunci când ea va veni, tot va fi mult prea devreme pentru voi și mai ales pentru aceia care vor fi judecați; căci în judecată nu există nici iubire și nici îndurare, și fiecare suflet va fi abandonat lui însuși, astfel încât să trăiască experiența crudă a zădărniciei ajutorului vremelnic pe care îl va fi primit de la oamenii acestei lumi. Iar acum, spuneți-Mi dacă ați înțeles bine toate acestea!“
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
La început a fost Cuvântul ! Cuvântul sau Sunetul Primordial !
Back to top See my Info Personal Gallery of Acustic
Acustic
Milenar
Milenar

Acustic is offline

Joined: 30 May 2007
Member: #229
Posts: 1062
Country Flag: Romania
Style: InvisionBlue (574)
Medals: None
Groups:
Topic icon
Capitolul 179 - Anticristul
Reply to topic Reply with quote Go to the bottom
PostPosted: 20.10.2009, 00:15 View PostDownload Post

Capitolul 179
Anticristul


1. Lazăr a întrebat: „Doamne, ce trebuie să înțelegem de fapt prin Anticrist?“

Posted image may have been reduced in size. Click image to view fullscreen.2. Iar Eu am spus: „Anticristul se va naște când anumiți oameni vicleni și certați cu munca, văzând că Învățătura Mea câștigă tot mai mulți adepți și că ucenicilor Mei le merge tot mai bine, vor adopta și ei această învățătură. Ei vor auzi despre minunile pe care le-am săvârșit Eu, precum și despre cele pe care le veți săvârși voi cu diferite ocazii, și, asemenea magicienilor păgâni, vor începe imediat și ei să facă mari minuni cu mijloacele foarte naturale ale vrăjitoriei celei oarbe, cum făceau și esenienii. Iar lucrul acesta îi va ademeni pe cei creduli până într-atât, încât, din cauza aceasta, mulți vă vor considera pe voi – respectiv pe urmașii voștri – niște falși învățători și niște profeți mincinoși și vă vor prigoni.

3. De aceea, să aveți grijă și să nu acceptați nimic altceva, decât strictul necesar pentru subzistență, de la cei care vor primi Evanghelia! Căci, de îndată ce trândavii vor vedea că predica sau minunile vă aduc mulți bani vor face tot spre a vă lua locul. De aceea, profeții adevărați vor putea fi deosebiți de cei mincinoși mai ales prin lucrările lor. Căci profeții adevărați vor colinda prin lume întotdeauna în sărăcia care Îmi este Mie caracteristică și nu vor accepta de la comunitatea lor decât atât cât le va trebui pentru trai; cei mincinoși însă vor face cum fac astăzi fariseii – și, în multe privințe, chiar mult mai rău – și se vor lăsa plătiți cu mulți bani pentru ceea ce vor pretinde că fac în numele Meu pentru comunitate, iar oamenii vor fi obligați să îi considere a fi slujitorii cei sfinți ai lui Dumnezeu și să creadă, sub amenințarea cu pedeapsa, că Dumnezeu ascultă doar rugăciunile lor și că primește cu multă plăcere doar sacrificiile oferite de ei. Iar dacă acum, pentru toți iudeii, există doar acest Templu de aici, anticriștii vor ridica o mulțime de temple extrem de luxoase, unde își vor face vrăjitoriile lor în fața mulțimii, cerând de la ea ofrande, și unde își vor ține cuvântările lor egoiste și lipsite de miez. Și se vor ruga în limbi străine, pentru a face mulțimea să creadă că limba lor este mai pură și, deci, mai plăcută lui Dumnezeu.

4. Toate acestea sunt de ajuns pentru oricine ca să recunoască fără dificultate un fals profet și unul adevărat. Firește că primii vor face mare tărăboi și vor striga în gura mare: „La noi să veniți cu toții, căci aici este Hristosul; El este acolo unde suntem noi!“ Dar voi să nu-i credeți, oricât de tare ar striga și oricâte minuni ar face; căci ei nu sunt și nu vor fi nicicând ucenicii Mei, ci doar ucenici ademeniți de Belzebut, de la care își vor primi și răsplata, în mocirla în care vor ajunge, printre plânsete și scrâșniri de dinți! Aveți deci mare grijă și săvârșiți cât mai puține minuni posibil, dar acordați atenție adevărului etern al Cuvântului, și mulți oameni vor păstra credința, până la sfârșitul lumii!“
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
La început a fost Cuvântul ! Cuvântul sau Sunetul Primordial !
Back to top See my Info Personal Gallery of Acustic
Display posts from previous:   
   Board Index -> Spiritualitatea Universală, Texte profetice, profeti, prooroci, channeling, clarvazatori, scribi ai lui Dumnezeu
   -> Profețiile și profeții lumii, Profeții Universale
View previous topic Tell A FriendPrintable versionDownload TopicPrivate MessagesRefresh page View next topic

Page 1 of 1  [ 5 Posts ]
 


Jump to:   
You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum
You cannot vote in polls in this forum
You cannot post attachments in this forum
You cannot download attachments in this forum

Style:  
Search:
Fii binevenit călătorule ! Tainele Cerului și ale Universului îți sunt pregătite. Cere și ți se va da ! Bate și ți se va deschide ! Caută și vei găsi !